РАМО ЗА ЕГРЕГОРА – 2015 ГОДИНА

РАМО ЗА ЕГРЕГОРА – 2015 ГОДИНА „Тъй както човек не е само тяло, така и всеки колективен организъм, група, общество също притежава нематериална компонента, свой колективен дух, за по-кратко наричан егрегор. И тъй както делата на човека зависят от силата на неговия дух, от знанията, мислите и вдъхновенията му, така и обществата зависят от силата на своите егрегори. Най-малкият колективен организъм е семейството. И за да е сплотено и силно то, хората са създали за него ритуали и традиции, които да поддър

013-max

РАМО ЗА ЕГРЕГОРА – 2015 ГОДИНА

„Тъй както човек не е само тяло, така и всеки колективен организъм, група, общество също притежава нематериална компонента, свой колективен дух, за по-кратко наричан егрегор.

И тъй както делата на човека зависят от силата на неговия дух, от знанията, мислите и вдъхновенията му, така и обществата зависят от силата на своите егрегори. Най-малкият колективен организъм е семейството. И за да е сплотено и силно то, хората са създали за него ритуали и традиции, които да поддържат семейния дух (егрегор) в продължение на столетия . Такива са били, да речем, общата семейна вечеря върху кръгла маса (софра), където се казва обща молитва и текат много разговори и споделяния. Днес всичко това звучи доста архаично и затова семейството е в разруха, а неговият дух (егрегор) – твърде немощен.

Един от най-важните и определящи качеството на живота егрегори е националният егрегор на страната. Този егрегор възниква в ключов момент от националната история, когато бива извършено най-основното действие – създаването на самата страна. И ако се знае този момент, ще се знае кога и как всяка година да се влива много нова енергия в националния егрегор. Защото ще се прави на най-точен адрес, в най-подходящото време и с най-голяма ефективност. Ще се знае точно кога Слънце, чрез своето видимо движение по небесната сфера, ще заеме абсолютно същото положение, каквото е било и в момента на “раждането” на страната.

Някога, що се касае до България, това е станало на 3.08.681 година в 11:53 ч. Как? Със сключването на договор между хан Аспарух и представител на Императора на Източната Римска империя за фиксиране и узаконяване границите на нововъзникващата България върху територия на Империята.

В настоящата 2012 година този космически момент се проектира на 5 август в 8:25 ч. сутринта, лятно часово време (7:25 зимно) т.е. след няколко дни само.

Какво може да се направи в посочения ден, час и минути?

Най-малкото: всеки, на когото е мила България, да отправи поне една искрена мисъл и едно вдъхновяващо чувство за нейното възраждане и благоденствие.

И ако такива мисли и чувства станат голям брой, те наистина ще повлияят. Ако пък някой не се сети какво точно да каже, няма да е малко да каже дори и само това: “Господи, пази България и нейните хора! Дай им воля и сила за промяна към добро!”

Изборът е ваш, уважаеми сънародници от всички етноси и вероизповедания. Искате ли България да тръгне нагоре? Дайте тогава по едно рамо за егрегора на България! Не забравяйте – на 5 август 2012 г. (неделя) в 8:25 часа сутринта. За нейното възраждане, за нашето възраждане!“

Източник: РАМО ЗА ЕГРЕГОРА – 2015 ГОДИНА