Category Archives: МЕДИЯ

40 000 ГОДИНИ АЗБУКА

Logo-44

ARHEA

40 000 ГОДИНИ КИРИЛИЦА – НЯМА „СЛАВЯНИЦА“ и всичко е измама, робска заблуда

НЯМА СЛАВЯНИ (SLAVE – РОБ), ИМА КИРИЛИЗАТОРИ – ползващи прастара азбука на Българите.

ТРЯБВА ДА СЕ ОТКРАДНЕ ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ – алегории и празни приказки, се изписват върху тълпите (според Гьобелс) от трети страни, винаги скрити и нападащи.

ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ, ТРЯБВА ДА СЕ ОТКРАДНЕ – Да се Изгонят Българите.

ДА СЕ ОТКРАДНЕ ТЕРИТОРИЯТА – да излъжеш българина е най-лесно.

ТЕРИТОРИАЛНАТА КРАЖБА – След област Македония предстои област Тракия, но без „Ганьо“ и както го поругават най-великия човек създаден от Бога.

ПОРЕДНАТА (териториална, езикова, културна, ценностна) КРАЖБА – Ако ти си Ганьо Балкански по Иречек от уродливата „стихосбирка“ на Златареви.

ЩЕ ТИ ОТКРАДНАТ ГАЛОШИТЕ (не само парите)

ЩЕ ТИ ОТКРАДНАТ ЦЪРВУЛИТЕ – ако си цървул, дирещ робската си тояга.

ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ Е ЗА КРАЖБА – преди това, ще се отнеме всичко.

Съвременния „НАЦИОНАЛИСТ“ като продукт на УПАДЪКА

Владимир Паунов / Драго Ѣв – След другите етикети искам да разбия и психологическия етикет „националист“ използван срещу българите, когато разкриват своята история..

Не е „национализъм“ да казваш Истината..

ТОЧНО ОБРАТНОТО Е..

ДА КРИЕШ ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ Е ПРОЯВА НА „НАЦИОНАЛИЗЪМ“, А НЕ КАЗВАНЕТО Й..

Надписи „Септември“ и „Ноември“ върху храм в Сирия през 6 век, КОЕТО Е 3 ВЕКА ПРЕДИ „СЪЗДАВАНЕТО“ НА КИРИЛИЦАТА..

А това в средата са съвременните български букви, които ги има и в Магура, а рисунките там са на 6 000г. – 40 000г., което също значи, че нашите букви са доста по-стари от официално обявеното..

Тук дори изостаналите сипещи обиди, защото не могат да спорят би трябвало да млъкнат, защото това са факти..

Дори само тези два надписа означават, че някой е пишел на Кирилица преди нейното официално създаване..

ТОВА БУДИ МНОГО ВЪПРОСИ..

Освен това като знаят хората, че Кирилицата е „създадена“ през 9 век – кой би се замислил дори да я търси преди това?!

Кой би обърнал внимание дори да види нещо такова..

Ето и събрана информация за Кирилицата..

СРЕЩУ ИДИОТИЗМА НА СТАДНОТО МИСЛЕНЕ (не се препоръчва на г@вна да изразяват коментарно мислене)

Едва ли ще кажа нещо ново, но понеже никой не пише за това – ще опитам аз … Ще опитам да събера накуп информация, която ще е крайно недостатъчна и вероятно затова хората избягват да пишат по темата, но все някой трябва да започнe!

Всички сме учили и знаем, че разпространението на Кирилицата става благодарение на “българското влияние” … Знаем за “създаването” на “Кирилицата”, като “нова” азбука … Така са ни учили в училище … Това обаче поражда някой въпроси днес или поне би трябвало да породи … Например, ако България разпространява Кирилицата благодарение на “българското влияние”, то защо днешните гърци не пишат със същата азбука? Защо не пишат на Кирилица?

Нека не забравяме влиянието на България над Византия ( Римската империя ) на няколко пъти във времето … Защо днес ние не пишем на гръцки, след като сме били под влиянието на римляните на няколко пъти, че и под робство дори?!

Тук би следвало да се зададе въпроса:

Защо тогава толкова държави приемат българската азбука?

Приемат ли я изобщо и ако я приемат, това приемане в годините преди Христа ли става? Влиянието може да е спомогнало разпространението, но това не е причината днес доста държави да използват Кирилицата – няма как! По всяка вероятност опростяването на по-стара азбука ( или може би първият език на планетата? ) е причината и ще го разгледаме по-надолу в изложението.

ОФИЦИАЛНО / За Кирилицата няма абсолютно точна година на създаване, но се знае, че е “създадена” в края на IX или началото на X век.

Ако Кирилицата е “създадена” тогава, то изникват още въпроси:

1 – Защо векове преди “създаването” на азбуката има надписи на Кирилица на толкова места в Европа и Азия? 2 – Как се създава нещо, което вече го има? 3 – Кой има интерес историята да е така написана? 4 – Трябва ли Кирилицата да се нарича “Кирилица”, след като векове преди да бъде “създадена” е съществувала?!

Това е храм в Сирия и тук Кирилицата съществува през 6-ти век, а това е 3 века преди да е „създадена“ – Съвсем ясно се четат надписите – Септември и Ноември.

Нека се придържаме към фактите и поразсъждаваме:

Факт е, че Кирилицата съществува преди въпросното й “създаване”.

Тоест след като тя вече съществува, не може да се говори за “създаване”, а за промяна / опростяване на вече съществуваща азбука!

Факт е, че след като Кирилицата съществува векове преди Кирил, то самото й название “Кирилица” също не е правилно. Как ще я наричате – преценете сами – някой я наричат Българица, други – Българска азбука, Славянска азбука, а някой и Ватан (Батан).

Факт е, че Кирилицата и Глаголицата имат в много голяма степен сходство с Линеар А и Линеар Б.

Тоест “Кирилицата” е доста стара азбука и затова при въпросното й променяне / опростяване е била приета от другите държави, а не заради “влиянието” на България или заради красивите ни очи.

Ако изобщо е била приета тогава, понеже и това е под въпрос. Нашият език отива при “вси славяни”, но е напълно възможно това да е след Потопа, а и абсолютно реално да е било хилядолетия преди това.

Факт е, че за огромен брой племена гръцките автори казват, че техния език е бил “варварскиЯТ”, сиреч доста племена са го говорили този един език. С оглед съвпаденията на Кирилицата и Глаголицата с една доста стара писменост по нашите земи ( Крит (вероятно и другаде?) ), то на база на факти може да се допусне, че Кирилицата е продължение на много стар език и е въпросният “варварски” език, за който говорят гърците и на който са говорили доста “варварски” племена. Тук в допълнение може да добавим, че българите също са били наричани “варвари” от римляните.

Факт е, че навсякъде в древността се казва, че “всички говорили един език” – било то в митологии, било в различни извори. Тоест, това обяснява защо е имало държави / племена, които все още са говорили единния език ( “варварският” ? )
и по всяка вероятност тогава той ( този език ) още не е бил променен / опростен като “Кирилица”. Говоренето на един език обяснява защо този език е бил наречен “варварскиЯТ”, а не поредния “варварски” език от някои автори..

Това обяснява и защо този език е приет от толкова държави, и разпространен от българите.

Факт е, че голямото съвпадение на Кирилицата и Глаголицата с Линеар А и Линеар Б показва ясно, че така наречената Кирилица е изключително близка до най-стария известен език на планетата засега.

Тоест около 1400 години преди Христа / Тоест Кирилицата е ПРОДЪЛЖЕНИЕ и най-близка до първия език на планетата не само от съществуващите езици, но и от вече изчезнали такива!

„Кирилицата“ е дори същия първи език на планетата пак подчертаваме и има за какво.

СЪЗВЕЗДИЯТА НА НЕБЕТО

Факт е, че всеки изследвал буквите на Кирилицата е забелязъл, че те приличат на съзвездия в небето. Някой букви приличат на цели, а други – на част от съзвездия. Това е трудно доказуемо, но всеки забелязва приликите.

Тоест Кирилицата може да се каже, че е Небесен език. Това е очевидно при Глаголицата, но с пълна сила важи и за Кирилицата.

Тук правилно ще направите връзка с най-точния календар в света – БЪЛГАРСКИЯТ и отличното познаване на звездите. (ООН отказва да го направи международен, запазва се еврейската Библия от народното творчество на семитските племена)

Факт е, че Кирилицата има прилики с рисунки от Магура … Това означава, че Кирилицата освен Небесен език е и със закодиран духовен смисъл.

НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – ТРЯБВА ДА ГОВОРЯТ САМО ПОСВЕТЕНИ

Кирилицата съдържа в себе си закони на (още…)