Category Archives: СТУДИО

С АРХАНГЕЛА НА ПОБЕДАТА / With the Archangel of Victory

2323

За ангелите, разговор между далечни и непознати, споделени от тайнството преживявания. За тайнството, на човешката ни съзнателност. За препускащите по бреговете човеци и ангели в Бездната, чиято утеха е всеизпълваща, щедра, великолепна в ръцете на можещи да се справят, на знаещи пътя показващи, на искащи – получаващи в миг от безкрайното в нас. От безкрайна Вселена.

2323

Където. От небето се спускат преизпълнени с Ангели, Сили и Власти духовни пространства. Миражът на тайнството получава от благодат, благодатна, жива вода от реките препускащи в океаните на човешката ни съзнателност, тайнственост, великолепие на ума. За да ни има и не само това, за да ни има навсякъде.

Valeri George с Ангела на победата, нека сме защитени от бъдещето от сенките му, от черните нощи и дни, от лошите хора, от намеренията им, да имаме време за себе си, да предложим от себе си на света най-доброто, единственото; направеното от нас да има в ръцете си част от ангелското ни битие и човешкото битие, съзнателно, което е изградено с търпение, трудолюбие, ден след ден през човешките дни и нощ след нощ през човешките нощи на сънищата, в една прекомерна реалност на изпъкнал към Бездната свят, където множество ангели заобикалят не само представите и говорят, нашепват, създават утехата, нейното място в ума на човешката ни съзнателност водеща към човешкия край. Нека големият, всеизпълващ Божий Ангел и братята Му всеизпълващи земното ни пространство, нека не изоставят онези от нас, които знаят какво търсят, знаят за пътищата, могат да ги намерят и които, ги правят.

Иванова Катя
Тогава аз ще дойда и ще се огледам защо сте ме извикали. Ако наистина имате нужда от моя огнен меч и помощта на ангелските небесни дружини, ще надуя рога на свободата и пространството около вас ще се запълни мигом с нашите небесни ангелски тела. А сега ви оставяме в размисъл и много се надяваме да отворите сърцата си за нас, за да можем да ви помогнем да изживеете живота си на Земята достойно, в здраве,сила и в достатъчност! Изпращаме ви много милувки и целувки, защото ние освен бойци сме изпълнени и с толкова много нежност и любов към всеки един от вас, който е готов за промяна към добро!

И ще бъде, …

(Иванова Катя, Вчера в 08:19 · „Архангел Михаил, Ангеле на победата! Ела мигом при нас и ни дари със защита, със силата на победата над врага и самите нас тук и сега! Амин !)


АРХАНГЕЛОВ ДЕН, 8 НОЕМВРИ / Archangel Michael

„Събор на свети архистратиг Михаил.

Църквата е определила този ден в чест на светите ангели и най-вече на св. Архистратиг Михаил, когото счита за вожд на небесните сили.

Един от вишите ангели – Денница (Ис. 14:12) се възгордял и чрез своето падане увлякъл множество други духове; но всички ангели, под началството на св. Архистритиг Михаил, които останали верни на Господа, продължавали да Му служат и да възпяват славата Му.

На Църквата Божия са известни имената на Седем първенствуващи ангели, които винаги стоят пред престола на Господа. Всеки от тях има свое особено служение.

Словото Божие представя св. Архистратиг Михаил като вожд на небесните сили и борец против духовете не тъмнината. Поради това той се изобразява с копие в ръка, а с краката си тъпчещ дявола.

Архангел Гавриил според Св. Писание е известител на тайните Божии;

Рафаил – церител на недъзите;
Уриил – просветител на душите;
Салатиил – почита се като молител и застъпник пред Бога;
Йехудиил – прославител на Господа;
Варахиил – подател на Божиите благословения.

Всички ангели се считат пазители на човеците и Църквата се обръща към тях с молитва – „Да ни ограждат с покрова на крилете на невеществената си слава и ни избавят от беди“.

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година.

Ангелът-пазител на всеки, който е приел св. Кръщение.

Православната Църква вярва, че всеки човек има свой ангел–пазител, който се моли за него на Бога, съветва го да върши добри дела, внушава му благочестиви мисли и скърби за него, когато греши и забравя Божиите заповеди. Това вярване е основано на думите на Самия Христос, Който, посочвайки децата, казал на учениците Си:

„Гледайте да не презрете едного от тия малките, защото, казвам ви, техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец небесен!“ (Мат. 18:10).

В молитвата към ангела–хранител ние казваме:

– „Свети ангеле, който си ми даден от Бога, добри мой пазителю,
моля ти се, избави ме от всякакви напасти, спаси ме от скърби!“

А при всяка служба на просителната ектения ние молим Бога да ни даде „мирен ангел, верен наставник, пазител на нашите души и тела“.

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година.

Събор на свети архистратиг Михаил и другите небесни безплътни сили

Благочестиво да празнува събора на светите ангели светата Църква е приела по преданието на боговдъхновените отци, след като отхвърлила древното нечестиво почитане на ангелите, установено от еретиците и идолопоклонниците.

Още в Стария Завет, когато човеците, като отстъпили от Бога – своя Създател, започнали да се покланят на Божието творение и на делата на своите ръце, като правели идоли по подобие на видимата твар, „на онова, що е горе на небето, що е долу на земята“ и принасяли жертви на слънцето, луната и звездите, които според тях обладавали живи души, в това време човеците се покланяли и принасяли жертви и на ангелите, за което се говори в Книга Царства: „кадяха на Ваала, на слънцето, на месеца, на съзвездията и на цялото небесно войнство“, тоест на ангелите, защото те са небесното войнство според казаното в Евангелието: „И внезапно се яви с Ангела многобройно войнство небесно“.

Това неправилно почитане на ангелите било силно разпространено и по времето на светите апостоли. Свети апостол Павел говори така за неправилното почитане на ангелите:

– „Никой преднамерено да ви не прелъстява със смиреномъдрие и служене на Ангелите, като се впуска в онова, що не е видял, като безразсъдно се гордее с плътския си ум и не се придържа о Главата – Христа“.

Защото по това време имало еретици, които по вид изглеждали смирени, но с гордост мислели, че със своето въздържание и чист живот подражават на ангелите. Те учели да се извършва същото такова поклонение на ангелите, каквото се отдава и на Самия Бог.

След това се появили други еретици, които проповядвали, че ангелите са сътворили видимата твар и че, като безплътни, стоят по-високо и са по-достойни за почитане от Христа, Божия Син, а архангел Михаил наричали „бога на евреите“.

Накрая други, които се предали на магьосничество и прелъстявали човеците, под името на ангелите призовавали бесовете и им служели, като ги наричали „ангели“.

Тия ереси се умножили особено в Колоса (принадлежаща към Лаодикийската митрополия), където от мнозина се извършвало такова нечестиво подобно на идолопоклонство почитане на ангелите. А след като това неправилно почитане на ангелите било осъдено и отхвърлено, тогава било установено благочестивото и правилно тяхно почитане, каквото подобава на Божиите служители и пазители на човешкия род. И в същата тази Колоска страна, където преди тайно и нечестиво се извършвало почитанието на ангелите, започнало открито да се извършва православното празнуване на Събора на ангелите и започнали да се строят великолепни храмове в чест на светия архистратиг Михаил – началника на ангелите. Така в Хони, над чудотворния извор, бил построен благолепен и пречуден храм, в който на свети Архип се явил сам светият архистратиг Михаил.

Небесната йерархия и деветте ангелски чина според Псевдо-Дионисий Ареопагит.

Празникът, посветен на Събора на светите ангели, е постановено да се извършва в месец ноември – деветият след месец март, първият месец от сътворението на света – като обозначение на числото (още…)