Monthly Archives: юли 2017

ДОКЛАД №4 / ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 2018

cropped-LOGO-TEAM-1.png

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 2018 Г.  МАТЕРИАЛНА ТЕМА ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ / СВЯТ И СЪВРЕМЕННОСТ

АВГУСТ  2018 СОФИЯ (СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЧЕТИВО) Учебно помагало за бъдещи администратори на обществен ресурс; политически ментори, психолози и психиатри.

СЪДЪРЖАНИЕ: Материална Тема; Нематериална Тема; Разрешаване и абсорбиране на качества при изграждане, разграждане в мозъчната среда; Логика и Среда; Емоционална Дислекция (логическа); Класическа Демокрация; Държава; Ловци на Надежди; Аз. Допълнително; документи от обстановката в България и последствията от липсата на опорни моменти на съдържанието; времеви характеристики и зависимости. Възможности.

На вниманието. Представя се Психо-Физиологичен проект за комплексно решение на задачи пред човешкото общество. Изграждане след трансформация или първично изграждане на обществено тяло. Динамика на процесите преди и след възникването на нови държави. Характеристики наследени от резултати, имащи своя среда. Инерционни компоненти след множество други в пространството.

ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проектът на този доклад изразява възможностите пред всеки от нас, които екипът на Archangel / Hurricane показва като възможност пред всяко общество по пътя към първичното или вторично образуване на клетъчни структури. Съставната клетка за което и да било общество е това, което стои при основите му. Съставната клетка в субекта, който е изграждащ което и да било общество е това, което го представлява (не се разглежда биологичната форма, но комуникативната форма). Идейната им черта възниква чрез изпреварване в сигналното и материално пространство, но образувани в същото. През 21 век и към следващите го векове, Докладът е задължително четиво от инструментите на властта и която е хармонична с природата.

(ЗАБ. Където се среща името на България, това може да бъде премахнато, подменено от логическата подредба на този Доклад за лица извън държавните граници.)

РЕЗЮМЕ

(„ЛОВЦИ НА НАДЕЖДИ

Какво може да се направи, за да се освободи държавата не веднага, но постепенно от присъствието на елементи с престъпна съзнателност и които, спъват развитието на държавата, блокират прогресивната компонента, осигуряват си взаимодействие институционално и прагматично, разполагат с “държавните инструменти”? Не забравяме, че с всяка постъпка в посока към свободата, държавата ще си отдъхва с надежда.

След този текст с предисловието и с всичките компоненти, позволяващи извършването на работа, постепенно ще започнем с показването на пътища, които ни предстоят или които, ще трябва да се преминат. Знаем, че всяко от засегнатите места не е безлично, да няма стопанин на действието или бездействието си, но разполага със собствени имена (и адреси). Това улеснява задачата свързана с действието на земята, от която не може да се избяга, не е предвидено. Действието го нарекохме лов или преследване, завършващо чрез надежда. Ние пък се нарекохме ловци на надежди.

Възможностите на тези надежди, са много и най-добре ги намираме в кореспонденцията между нас, която би трябвало да е възникнала при съгласие, от друга страна срещу която ще се противопоставят най-различни сили засегнати пряко със сила. Всъщност, силата е предмет на законите и Ние, ще поработим законно.

Разполагайки изцяло с написаните закони, излъчени от законодателен орган, за Нас е повече от достатъчно да се извърши резултатно и квалифицирано която и да било работа. За това ще се погрижат специалисти в съответната област, които ще предоставят информацията пред вниманието на засегнатите, след това обществеността ще бъде запозната и тя, а след това разпространено зад граница или своевременно, което ще бъде направено. Информацията ще се съобщава изцяло тъй като, задържането й означава укриване, прикриване, съучастие.

Няма друг начин чрез позитивна нагласа, да се преследват лица с престъпна съзнателност, освен по законово уреден път или начин за въздействие срещу средата, в която се развиват процесите на престъпност и с множество компоненти на криминалния контингент. Тъй като ще се преследват по законов път извършители на служебни места, осигурено им от държавата, процесът ще бъде категоричен и законово уреден като представителен. Друго освен законите няма в която и да било държава, основаваща се изцяло на законови, конституционните форми. Затова ще започнем действието с изобличаване на извършители постепенно, прагматично, условно и безусловно.

Ще се разплитат възли на организираната престъпност, която работи на различни места и се съобразява към различни клетки на престъпни гнезда. Но всяко от засегнатите места не е безлично, да няма стопанин на действието или бездействието си, но разполага със собствени имена (и адреси). Това улеснява задачата.

Въпросът е, да разберем в какво се състои престъпната дейност на (все още свободните) граждани с българска самоличност и идентификация с граждански номер, на територията на страната?

Предвижда се, към процеса да бъдат прибавени приложения с факти, чието множество ще бъде разглеждано малко по-късно от разширен състав за борба с организираната престъпност. Постепенно самите преследващи, ще видят добре хоризонтите на новата ни държава.

След това и цялото общество, ще получи държавата си.

АЗ

Описанието за мен е дадено в информацията – “за мен”, която съпровожда Доклад №4.

Разполагам с не повече от дузина квалифицирани документи със съдържание, показващо престъпността екзистенциално, конкретно, точно и ясно.

Този Доклад, ще бъде даден в ръцете на няколко адвокатски къщи занимаващи се с наказателни дела, също на такива имащи Европейска юридическа практика. Докладът със съпътстващата го информация, ще бъде в ръцете на експерти от различни области у нас и в чужбина; част от него ще бъде класифицирана като скрита за определено време със срок, докато протичат процесите, но съхранено задължително на облачни сървъри.

Зад граница, ще бъдат запознати Европейски и световни организации.

Внасянето на искове, ще бъде съобразено с програмни продукти от друга страна, които ще конструират новата власт. Изчистването ще се извършва постепенно, но резултатно.

Действие. По такъв начин действието след този Доклад №4, ще извърши повече работа от която и да било работа, извършена досега от най-различни лица, групировки от самоцелни измамници, занимаващи се своеобразно с цел тяхното про/съществуване като такива.

Време. Когато дойде време (и което ще дойде), да се атакува незаконната власт из цялата ни страна, тогава ще се покани към действие приложението “НЕЗАКОННА ВЛАСТ” (отнасящо се до два времеви периода – след 1944-та и след 1992-ра години).

Но вече ще бъдат развити процесите по преследване на най-различни лица с поведение срещу държавата, нейното настояще и бъдеще.

Дали вярвам в полезността? Предвид обосновката, Аз вярвам напълно във възможностите, както и в резултатите!“)

ТЕМА

ПЪРВО

  1. Защо в България не може да се създаде общество, което е с позитивна нагласа? Ще разгледаме едни от основните елементи на психологията, която (чрез съответните инструменти) създава проводима среда след мисловната дейност на мозъка към пространството на заобикалящата среда.
  1. Инструментите за това са сигнални, биологични форми за трансформиране в разбираем за логиката порядък от думи и фрази в спектрален нюанс, асоцииращ се с онова, което е вече познато и изучавано. Спектърът при това е крайно ограничен в диапазон на слушаемост от няколко килохерца. Изучаването на логическите сигнали в честотни пакети от форми, създава речевата характеристика, но и разграничава сигналните качества в мозъчната среда. Това пък разделя “езиците” в живописно, импулсното творчество за различните региони. Обособяването на резултати в целеви качества има в основата си изискване към техническо, логическо, творческо, индивидуално развиване на речта често, която (или което) се допълва от между регионални прояви на логика.
  1. Логиката пък е съвкупност от качества с определена цел, които се раждат в динамична среда. Свидетели на това са проявите регионално или зад хоризонта на границите, променящи (интернационализиращи) организацията в мисълта особено, когато се изразяват познати преди качества, но изразени по друг начин. Логиката се справя чрез превод в сигналното си пространство, което е от материален вид на произведените нематериални съставни, компоненти, синхронни сигнали или синхронизиращи ги светлинни, фотонни импулси на мисълта, която е двукомпонентна (обяснено в Доклада).
  1. Мисълта произвежда нематериални, светлинни веществени към досветлинни невеществени импулсни (кратки) сигнали в обеми, пакети от “облаци” (с множество кратки) подредени в порядък. (още…)