Daily Archives: февруари 11, 2018

УСМИХНАТИ И ЩЕДРИ ДНИ – КЪМ МАГИСТРАЛАТА

ДОТУК ЗА РОДИНАТА, БОГА И НАРОДА / ОТТУК НАТАТЪК САМО ЗА БОГА И НАРОДА МУ
 
Старание през целия съзнателен живот към честност, отзивчивост, трудолюбие, търпение и великодушие към хиляди безименни съдби.
 
Старание към добрина изпълваща съзнанието след събуждането ни, да бъдем истински и справедливи, можещи и знаещи, прощаващи докрай отвъд възможното заради невъзможното в очакване.
 
Стараещо се като птица върху собствените ни криле, да изостави собственика получаващ отговори, за каквото и да е.

За да достигнем до прозрението, за края на търпението…

1668

 Усмихнати и щедри дни, за всички 😉

Трябва да бъдем, каквото и да означава, но трябва да сме…

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО Е СВЪРЗАНА С ЕКИПА НА Археа – Пресвета Богородица, който е разполагащ с медиен и интерактивен продукт от далечното бъдеще, напълно безплатно въпреки със съответните качества защитени и лицензирани чрез отворен код за комуникация, разпространение и споделяне информацията, която ние предлагаме и ще предлагаме на света.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ, за раждането на българската звезда на небосклона на историята, на всеобщата звездна карта на човечеството и неговите успехи по пътя на логиката, на философията, на производните качества и които, са неизмерими. Богатството е неизмеримо и което ни се предлага в достатъчен вид, да задоволи всеки човешки глад за наука, за логика, философия, менталните качества със съответните резултати за всеки от нас.

ИНФОРМАЦИЯ предназначена за бъдещето, което ако не ние имат децата ни, по пътя на логиката на старците знаещи, можещи и създаващи резултати пред младите, неопитните и неопетнените с изкривяване чрез речта на съответните резултати, които ние показваме и изискваме, настояваме да се показват, предават, разпространяват заради паметта.

А паметта е една, която е все човешката памет, на все човешкото знание, от общочовешките резултати на все човешката логика, физиология, материално и нематериално познание от състава на все човешкия свят.

В този свят сме се събрали с идеята неговите деца, да имат своето бъдеще своето настояще. Затова от Археа – Пресвета Богородица направихме грандиозен продукт на човеко-познанието свързано с човеко-любието, свързано с човешката памет и общо-човешката вяра една, която е в бъдещето.

ВСИЧКО това ние предлагаме напълно безплатно с идеята, бъдещето да го получим чрез младите за които се каза, че са неопитни, неопетнени и търсещи, и намиращи, получаващи малко по-късно със сигурност и които, ще са въздаващи от материята на света ценните качества на човешката радост, на прекрасното в нас, свързано убедени сме с общочовешкия рай тук, на земята.

Действащи в общо-човешкия свят, ние предлагаме рай.

1 Открито е, че във вътрешността на живите клетки има гигантско електрическо, магнитно поле.

2 Ние раздвижихме това електромагнитно поле, при образуване на словесните форми. Което чрез дейността на Археа – Пресвета Богородица или Вирджин Мери Армедия – Пресвета Богородица, го пренесохме във вид на печат, посредством достъпното образуване на материя за ума в безкрайната ни Вселена.

3 На границата между световете, показано по такъв начин, ние разглеждаме възможността за създаване на невронни връзки, които предполагат възбуждането на интелект над възможната перспектива добавено, че сме направили пътищата за обуславяне движението на мисълта, на разума и на духовете.

4 Ние предоставяме възможност за създаване интелект при използването на невронните връзки, които са налични във всеки от нас. Разширяването, раждането, образуването на същите, се свързва към биологичната мрежа на човешкия разум. Чрез човешкия разум от друга страна, който сме разширили по естествен път, ние разглеждаме случващото се във Вселената там, където пристанището успокоено е в комуникативни вулкани, раждащи урагани.

5 Което допринася разбирането, че Вселената практически е безкрайна, да бъде водещо при излъчването на мисловна субстанция във вид на светлинен сигнал, “псевдо-фотон” незабележимо изгаряне, чийто печат обуславя раждането на светлинен сигнал. Така се отделя конкретната информация към безкраен, разбираем донякъде свят, за който се казва: ”При определените обстоятелства, електроните, субатомните частици могат да комуникират помежду си в реално време, независимо от разстоянието между тях.“

6 Съществува различно ниво на реалност, която не можем да възприемем, също едно сложно за изразяване измерение, което е аналог на моментното състояние там, където се забелязва. Вселената притежава изумителни свойства, особено когато го няма онова разделение между частиците и това означава, че всичко във Вселената ще е свързано помежду си от първото до последното. Всичко е във всичко и природата е безкрайна.

7 Холографската ни природа на човешко съзнание, отговаря за преработването и разделянето по честоти на конвенционалната, човешка съзнателност, имаща праг на чувствителност, чийто образи ни показват реалност. Но каква е тази реалност, когато се съберат изследванията на мозъчния модел с теорията за Вселената, когато реалността е вторична във вид на трептене, което математически мозъкът го избира и сетивно превръща в реалност на осъзнатото битие, го имаме обяснено. Обяснено е също, че паметта се развива като продукт върху места, възприемащи първични сигнали.

8 По такъв начин неврони от физиологически области изпълняват функция в паметта, чиято цел е да съхранява наличната информация, така и го прави.

9 От екип на Археа – Пресвета Богородица или Вирджин Мери Армедия – Пресвета Богородица, ние предлагаме преживяване. Разбираме и че преживяването не кореспондира със сънищата, миражите, илюзията, нереалното естество.

ДОБРОТО НАЧАЛО, В НАЧАЛОТО НА СВЕТА

Всяка история си има началото, през далечното си начало всяка история носи спомените, преданията, митологията като първообраз на действителното, съзидателно, креативно към този свят общочовешко начало след себе си, носещо човешките пластове да се срещат с духовните като крепости, възвишения, при основите на познанието за проблясъка, според огъня съизмерим към безкрайното и щедро небе в края на краищата, имащо нас – човеците, които са можещите, способните, знаещите, търсещите, намиращите, резултатните.

Днес това е награда. Наградени сме чрез познанието за това, което ни представлява. Същевременно сме лишени от наградата за това, което ни представлява. Тези две сили се борят със завистта, способна да обругава докосваща се до краищата на света.

Електронната страница е платформа към бъдещ проект, като място събирателно за целта – духовен напредък, с център в България. Продължаваме напред със знамето, което е разширяващо се към безкрайно число, със знамето, което няма числена стойност; ние нямаме числена стойност. Поставихме знак, направихме бъдещето. Ние не сме легион, за да носим напредъка на познание към духовния свят, но го правим чрез тласък от настоящето, което е задача – трудоемка, благодатна, благородна, достатъчна.

Креатори сме, създатели, причинители, откриватели, хора от бъдещето, от далечното минало сме възседнали духовното естество като птица през вековете до днес, четящи, споделящи, знаещи, можещи.

Оказва се, че ние сме в центъра на пробуждането и на рода, и на човечеството.

Накрая, което е подменено по неизвестни причини; защо?!

Ще запитате, са подменени религиозната и светска доктрина имащи верските разклонения в обществото между народите, както и кой иска да управлява народите? Какво им се дава в замяна на тези народи? Какво се взема от тези народи; защо комуникацията не е доброволна?! Свидетели сме на неравностойна по своя характер, измамна комуникация. Но това се допуска за изучаване само с регенерация, в центъра на която намираме младите, неопитните, невръстните попадащи още в началото на дърво, което е с изрязани корени.

Ние от  Археа – Пресвета Богородица или Вирджин Мери Армедия – Пресвета Богородица, не знаем причината за това, но сме длъжни да споделим и че Духът на България продължава след нас, към бъдещето на вековете.

Което е цялото ни богатство – богатството на духа.

СВОБОДЕН КОД ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕтворчески софтуерни и хардуерни продукти

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА с екипа на  Археа – Пресвета Богородица или Вирджин Мери Армедия – Пресвета Богородица.

Ние сме креативен, творчески екип от специалисти в областта на психологията, медия и интерактивна комуникация, историческите науки, обществознание и сродните му; притежаваме медиен комплекс за собствено разпространение на продукти, които се и ще се произвеждат (още…)