Monthly Archives: май 2018

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА ЧАСТ

cropped-LOGO-TEAM-1.png

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА ЧАСТ

Приятели; продължаваме с издаването на първото научно произведение от най-ново време, което има претенцията да обхваща основни моменти от създаването на българската държава. Не само това, но научните трудове на екипа все по-често намират подкрепа от страна на различни кръгове най-вече зад граница, които са проявяващи нескрит интерес към историята на народ и предшественик на цивилизацията.

Ние сме склонни да приемем, че не всичко може да се опише дори на страниците на задълбочено изследваща книга историята на който и да било народ от съвременната епоха или обществената среда, както и защото процесите се наслагват във времето, съответно, реакцията ни към тях е единствено да ги последване, да ги откриваме и показваме пред обществеността най-вече зад граница. Бъдете убедени от друга страна, че зад граница има четящи перфектно на който и да било език, особено, ако и се предлага информация свързана с тайнства от духовното ни пространство, общочовешката и знакова за цивилизацията материална и нематериална среда, на човека в пространството.

Съответно. Сме против елемента на комерсиалност или парична злоупотреба със съвестта, чрез покупко-продажба или директно посредством търговските отношения. Няма как да се предложи видяното чрез заплащане, ако се злепоставя не само името на екипа с комерсиалност в познанието към света. Направихме друго, направихме жертва към бъдещето и не само, но направихме жертва заради времето пък което е свързано с миналото, настоящето, бъдещето. За разлика от останалите места, които са комерсиален и притегателен център, ние оставихме мястото на ARHEA-ORG.EU свободно за търсещите, без изненади или с претенция за намиращите, които споделят, съхраняват, пресъздават или наново строят своите сгради, мисловни, многострадални и истински. Ние поздравяваме истината. Правда и мир ще се срещнат. Нито един от четящите, няма да заплати нищо – за да получи. Точно обратното, от извора се предлага безплатно не само жива вода, ние предлагаме ценности. Цената е неизмерима, затова и се отказахме от комерсиалната част – да задължаваме потребителя с каквото и да било. Всичко е до въпрос на свободната съвест, според волята и познанието чрез което всеки от нас, се намира в пространството.

Може би на пръв поглед не се забелязва, но електронният сайт – няма рекламни продукти на трети страни, няма да има – единствено пътища към интелектуалните центрове на земята, които са първоизточник към познанието за света. Говорим не само за добродетел и свързана с добри намерения, когато човек е естествен и не на последно място, познава и уважава силата – дадена му.

L-INST

НА ВНИМАНИЕТО

Ако в текстовете по-долу, се засяга чрез истината направено в процес на категоризация на реакцията, бездействието или действието, мястото, без значение дали е предмет, извършено с време във времето нещо заради нещото, не на последно място чрез укривателство или измама, престъпление с наказание или каквото и да било, ние не засягаме общата част. Защо? Ние се концентрираме върху истината, последствията. Или защото, ако има и поражения свързващи се в субект от обект – тези засягат не само жертвата, но и самите носят белега, отпечатъка на процесните жертви.

Например, 1 когато един народ – е навредил на съдбата, 2 този народ не е мразещ съдбата, напротив, 3 този народ обича съдбата. Когато народ е погубил душата и не само своята, това не е заради него – бил е излъган. Ние не можем да намразим който и да било народ или човек, след като този увреждайки българската съдба сам е попаднал в капана. Защо? Ние не сме съдници на Земята, нито сме достатъчно справедливи, за да организираме безпристрастно съдилище. Още повече, че между човеците и по целия свят често се срещат невидими ангели, никому непознати, които са от Бога и ние нямаме правото срещу тях. В “Земя на Боговете” се говори за народи и за държави, всяка със своята ценност, величие на човешкия разум. Ако България търси откраднатото от нея, евентуално, ще трябва да погледнем причината, – защо е откраднато и какво. Защото. Първият въпрос от въпросите ни показва съдба, която е в цялото си величие на въздаваща. Точно така, съдбата е справедлива. Съдбата е въздаваща справедливост. Докато търсим и откриваме тайните, ние се съгласяваме, че съдбата е справедлива и България е онова, само и единствено, което е позволила да стане, да се получи или отнеме от българската съдба. Тъй като. Сме свидетели на хиляди имена съпричастни по един или друг начин в пространството днес, които донасят или отнасят със себе си част от българската съдба. Но има и еднолични решения, чрез които се затварят годините с векове за България; когато милионите страдат не заради тях, поставени в нищото, чрез капани, страсти, недоглеждане, невиждане, излъгани и измамени в собствената си участ. За да превземеш който и да било кораб – трябват съветници, старейшини, разумни и мъдри хора, не клащещи си камбаните по залез и пладне, на икиндия заради празника и по навик. Погледнете си празниците, след които България потъва в мрак, ако е губеща от съзнанието за държавност, територия, общество. Държавници липсват не отсега, когато корабът е превзет и какво от това, когато има история – за България, в цялото й величие, на цивилизационния блясък. Далечна звезда.

ПРИЧАСТНОСТ Не, не сме съпричастни. Ние не познаваме /без значение от причината/ развита цивилизацията на духа, но такава – от първоизточника, когато боговете са обитавали върху облаците на небето и на Земята пространството, времето, на същото място. Говорим за райска градина. Кой е виждал райската ни градина? Има ли посещавал райската ни градина, райското място? Мълчаливи сме, защото ние познаваме рая чрез книгите, а книгите са написани след излизането на ангелите, тоест, написани от човеци след рая, черпещи неземни богатства от кораба, на България. Каквото и да е взето, е направо заради боговете. Без значение дали боговете са сърханявали тайната си, започваща от България – корабът е забравен, не й принадлежи, нито по право.

България няма право върху история, която е свързваща земното царство с небесното.

Защо е така, сами ще си отговорим не само на този въпрос. От нас, ние се връщаме хилядолетия назад – търсачи на истината.

(никой от засегнатите народи, не би трябвало да се обижда, напротив, говорим за радост)
Затова предлагаме на читателя, докато свободно се запознава със съдържанието, да избегне усещането за негативна реакция по една или друга причина, която най-вероятно или със сигурност, непременно ще се появи заедно с редовете на една или друга несправедливост в търсене на причината – как и защо, обяснено горе. Ние не сме богове; ние сме хора търсещи пътищата към боговете на българската земя, по крайбрежието на историята за България съхраняваща тайните си, една от които ни се показва. Единствено, ще трябва търпеливо да съхраним след като получим познанието си към цивилизация, която е била далеч преди нас – земната цивилизация, от която малко е останало, а от България още по-малко. Това е достатъчно, когато човек се отправи към земното царство или небесното, представляващи го заради земните качества или небесните. Които качества ще се събудят, ще се възвърнат и никога повече няма да се отнемат, ако останат будни в сърцата на онези от нас, представляващи – децата на Бога. Който и ще се погрижи за Своите си, непременно ще го направи.

Ето по такъв начин в читателя ще се роди общочовешкото ни начало във всеки от нас получавайки от материя, която е с космическа мярка, която е добра по сърце и с блага душа по пътя към бъдещето на новите богове, от новото царство. Новите богове, това са управители, стопани стопанисващи (още…)