Monthly Archives: март 2019

ЗАЩО И КАК СВОБОДАТА СЕ ОТМЕНЯ / НЕУСПЕШЕН ПРЕХОД

DS-KGB

Archangel / Hurricane – ARHEA

1 – „МЪРТВА ХВАТКА“ – ЗАЩО И КАК СВОБОДАТА СЕ ОТМЕНЯ / НЕУСПЕШЕН ПРЕХОД

История, показваща пред читателя една трансформация на паразити към държавната участ, които успешно създават чрез последствията битие, осигурено за дълги и щастливи години.

„РЕВОЛЮЦИЯ“ НА БКП и МВР чрез ДС / КГБ в условия на „демократичната власт“.

1 – В МВР не знаели нито каква да бъде новата структура, нито как да извършат промяната.

2 – Генералите били разпънати между неизбежната чистка и желанието да съхранят системата.

3 – Те отхвърлили предложението комисия да разследва извращенията в министерството още от 9. IХ. 1944.

На 6. I. 1990 в МВР се провежда национално съвещание, чиято цел е да тушира разтящото недоволство сред ръководения състав срещу решението на ЦК за отмеяна на „възродителния процес“. На срещата новото ръководство е подкрепено лично от Александър Лилов, стратегът на партията, по чийто доклад ЦК е гласувал решението. Конфронтацията с овладяна. Само четири дни по-късно обаче в МВР се слага началото на най-голямата чистка във вътрешното министерство, извършена от самата партия. Истината за невижданите дотогава съкращения в специалните службите и до днес е премълчавана и изопачавана. На 10.I. 1990 колегиумът заседава отново и най-важният въпрос е как ножицата на съкращенията да прекрои службите по линия на контраразузнаването. Предложено е създаването на Национална служба за защита на конституцията (обособена по-късно в сегашната Национална служба за сигурност, б. а.), която трябва да обедини:

Второ главно управление на ДС (контраразузнаването), Четвърто управление на ДС (икономическото) и Шесто управление на ДС.

DS-KGB

ВЛАДИМИР ТОДОРОВ, началник на Първо главно управление ДС (разузнаването): Другари, считам, че нашата пропаганда дейност изостава. Трябва да се реагира бързо, енергично, компетентно, аргументирано. Натискът върху МВР, както по Държавна сигурност, така и по милицията е изключително голям и от външната пропаганда и вътре в страната. Прицелната точка на противника сега е МВР, което в момента е една ли не единствената опора на партията. Затова считам, че това което се предлага тук не отговаря на изискванията на обстановката.

И милицията да страда за ДС и ДС да страда за милицията.

Според мен трябва да се раздели министерството.

ГЕН. КОЛЮ КОЛАРОВ, зам.-министър, отговарящ за тила: Считам, че този документ, с тези генерални принципни въпроси не сме готови в момента да го обсъждане, даже не е и подходящо. Аз изпитвам чувството, че такъв документ за радикална промяна на МВР, според мен би могло да се разгледа след изборите, когато видим какви ще са политическите сили на страната.

ГЕН. ГЕОРГИ АНАЧКОВ, зам. министър, началник на Второ главно управление (контраразузнаването): Другарю Семерджиев, другари, ние считаме, че обстановката за толкова сложна, че всеки въпрос, който изисква някакво решение – веднага трябва да се решава.

Ние официално обявихме, че Шесто не съществува. Но ние нямаме решение за тези хора какво ще ги правим, каква насоченост ще им дадем и с каква работа ще ги ангажираме. И съставът на ВГУ, и съставът на икономическото управление са в същото изчакващо положение.

Предлагам, за да може този огромен състав, на който ние разчитаме, да заработи така, както е работил, това наше предложение за обеддинение и з усъвършенстване на структурата да бъде разгледано и да се приеме.

ГЕН. КОСТАДИН КОЦАЛИЕВ, началник на Главно следствено управление: Срещу министерстовото като цяло има не просто кампания, има враждебна кампания. Ние живеем в условията на враждебна кампания 45 години, но досега не сме загинали. Авторитетът на органите, на ДС, на милицията, на следствието, на войските до такава степен е опорочен, че ние в тази разбулена обстановка не сме в състояние да го обосновем.

И затова въпроса не седи – трябва ли да направим нещо или не, а седи – че сме длъжни да го направим, за да съхраним това, което 45 години, с всичките ни кусури, с всичките ни недостатъци, но да го съхраним именно заради интересите на социализма. и още едно съображение в тази насока – аз не оспорвам решението на политбюро, поддържам го, за реабилитацията на една серия от лица.

Но когато за сетен път на първата колона на този документ се пише, че ДС носи отговорност за това – това е последната компрометация на нашите органи, аз съвсем открито посягам и на това, което е скъпо на мен, защото с него е свързан целия ми живот.

ПРЕИМЕНУВАНЕ

Аз предлагам да се закрие следствения апарат в този му вид, да изчезне наименованието Главно слудствено управление. Предлагам да се изгради един съвършено нов орган, наречен Национална служба за разследване.

МАСЛЕНКОВ: Другарю Семерджиев, другари, считам, че сега състоянието на личния състав на МВР в морално и политическо отношение е напрегнато, има елементи на обърканост, несигурност, дори и страх от някои служители и то голяма част. Една част от състава се гласи да премине в пенсия, масово се подават рапорти за преминаване в пенсия, страхуват се да не отпадне въпроса за 12-те заплати. Правилно и др. Аначков каза и на мен ми се струва, че Държавна сигурност почти не работи. Искам да направя предложение – да се създаде комисия, която да проучи и установи истината за участието на ръководни дейци и изучи каква е вината. Ето вече трети месец говорим по този въпрос.

Н. МАЛИНЧЕВ, Софийско градско управление на МВР: Понеже стана дума за някои неотложни въпроси, които трябва да се решават, мисля, че един от тях трябва да бъде под ръководството на съответния зам.-министър, наблюдаващ Трети отдел (архива) да се вземат спешни мерки за дълбоко законспириране на някои наши секрети.

АГЕНТИ, ПОЖАРНО

Имам предвид нашия агентурен апарат, нашия оперативен отчет и архив, секретите, които са заложени в автоматизираните системи, всичко това е мното уязвимо. Редица агенти идват при нашите работници и не желаят да служат, дори казват да им се декларира, че сме им унищожили досието, делото. Т. е един пакет от въпроси, които трябва да се решават пожарно.

ИВАН ДИМИТРОВ: Смятам, че в това сложно време, в политическо и оперативно отношение, ние:

Не бива да разбиваме структурите си на много звена и да ги разпръскваме. На нас сега ни е нужно единение, а не ненужен разнобой.

Това не е нужно на нашата партия, нито сега, нито в утрешното коалиционно правителство и в многопартийната система. Аз не зная какво са имали авторите, но твърде ме смущава този текст, на който се опира др. Масленков да изясни, сигурно се съдържа той в това, че ние трябва да си направим оценка от 9. IХ. 1944. Дали не сме нарушили законите до Ноемврийския пленум.

„ЗАКОНИ НА РЕВОЛЮЦИЯТА“

Що за закана е това? Аз смятам, че поне този колегиум тук значителна част от него сме участвали и на 9 и на 10 септември и следващите месеци и години по силата на законите на революцията.

ЙОРДАН ОРМАНКОВ, началник отдел „Пропаганда“: Струва ми се, че ние в обсъждането на големите въпроси се занимаваме с детайлни възли, които могат да намерят място на много по-късен етап.

ВЛ. ТОДОРОВ: Аз съм твърдо да се утвърди структурата, в този състав и да се снеме час по-скоро до знанието на работниците и те да започнат да работят. Всеки час е загубен за на, това е губене на позиции и не можем да обезпечим информацията. Политбюро и правителството се нуждаят не от ежедневна и седмична, а от ежечасна информация. Затова, другарю Семерджиев, всичко това трябва да се утвърди.

ПАРТИЯ, ДЕМОКРАЦИЯ, СЛУЖИТЕЛИ

АЛ. ЕМИЛОВ, секретар на РК на БКП: Смятам, че много време пропуснахме. Не бива да допуснем окървавяване на процеса на преминаването към демократично общество. Партията трябва да запази силата си на водеща политическа сила с тези промени, които стават. Трябва да съхраним и нашата система като държим сметка (още…)