Monthly Archives: август 2019

5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА

5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА

„1. Всички съвпадения не са случайни. Хората, които разберат това ще станат критична маса. Когато критична маса стане достатъчна, хората ще разберат смисъла на живота и ще направят много открития.

Ние трябва много сериозно да се отнасяме към съвпаденията (случайности). Тези съвпадения ще ни накарат да осъзнаем, че зад събитията в живота ни се крие духовна сила.

2. Човечеството отново ще осмисли историческия процес и своите грешки. Осъзнавайки, че материално развитие е достигнало своя пик, заплашващ целия свят, процесът на изучаване на света ще се насочи в друга посока.

Второто откровение придава на това осъзнаване реално съдържание. Ние разбираме, че цялото ни внимание е насочено към материалното оцеляване. Ние сме опознавали света, доколкото това е било необходимо за нашата сигурност, но сега с осъзнаването на действието на духовните сили, се приближаваме до истинското разбиране за света.

3. Ще се появи ново разбиране за физическия свят. До края на хилядолетието хората ще открият енергия, която е в основата на всички тела, включително и нашите собствени. Красотата и енергията идват от един източник.

Материалният свят е изграден от чиста енергия, която е в състояние да отговори на нашите мисли и чувства.

4. Борбата за енергия е цел на всеки човек. Всеки взима и дава енергия.

В Четвъртото пророчество се казва, че хората трябва да се научат да се хранят с енергията от различни източници и, и също така рационално да я споделят с другите. Четвъртото Откровение обяснява навика на хората да отнемат от другите енергия, да ги потискат, заробвайки техния разум. Това е престъпление, което се извършва от собствена липса на енергия, която се възприема като спад на жизненост. Борбата за енергия е борба за власт.

5. Петото откровение учи как да получаваме енергия от външния свят. За да се направи това, трябва да се обикне всичко, което ни заобикаля, да се позволи на любовта да влезе в нас – да се постигне хармония.

Липсата на жизненост може да се възстанови, без да се отнема от енергията на други хора, чрез свързване с други източници на енергия. Вселената ще ни даде всичко, от което имаме нужда, ако ние сме в състояние да се открием към нея, да чувстваме любов към всички неща, да се чувстваме част от Вселената, като усещаме красотата и хармонията на всичко около себе си.“

Източник: Valeri George – 5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА „1. Всички…