Monthly Archives: октомври 2019

ПСИХОЛОГИЯ – ТАМ, КЪДЕТО БОГ ОБИТАВА

GOD

ARHEA

ПСИХОЛОГИЯ – ТАМ, КЪДЕТО БОГ ОБИТАВА

Нима не е по добре да се разгледаме и намерим себе си там, където ни няма, поне засега и така да вървим към края на земния свят. Да добавим мълчание в нашите разговори, в мълчаливите разговори. Защото всичко е казано. (избирателно в океани от приказки)

Но да намерим себе си – там, след човешкото тяло, тъй като все пак е възможно да го направим така, че да няма следа. По пътя към Свободата в сетивния свят отдалеч, който ще наблюдава това пиршество, на звездите от друг един свят, на мълчаливото детство. Когато се раждат звезди. (без всеобща гаранция)

Защото това е част от човешката, звездната истина, която събира човешкото и небесното детство в творчество на човека. Който е бог от божественото начало и господар на желанията си, създаващи всичко. Което все пак ще се открие, ще стане съвсем скоро ще се открие за можещите; ще покори невъзможното днес. (пазете желанията си чисти)

Ще се родят нови човеци, не точно от старите, но като звезди от човешкия дух чрез начало, на Новата Ера. А Вселената в края на всичко това, ще поздрави успешното раждане на човеци, мълчаливо и силно след тялото ни, на всеки в телесното му пристанище. Защото целта на човека не е земният свят, но вселенското му пристанище – там, където Бог обитава.

Не сте готови „прекрасни“ мои, за много неща, от които все пак сте лишени. И сте лишени от много неща, когато сърбежът между краката (и не само) ще проговори чрез демони, навици, първични желания, вторични, винаги актуални от историята на Земята като страдание, носещо белези на страданието. Без да познавате нито духовното царство, нито душевното му пространство, нито живота като живот. Нито Земята като Земя или защо все пак, сте пуснати от къркела в куруригото.