Monthly Archives: март 2020

ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 3

Към края на историята за планетата, започваща от България. Все повече се открояват гласове за мястото на България, която по своето си величие е достойна през вековете и не 1300 години /681 – 135/, но 14.500 години история започваща от град Белоградчик преди 1.4 милиона години – е в основата на духа. 

“Покойници оплаквам, гръмотевици разкъсвам, празниците определям, мързеливите събуждам – ветрове разпръсвам, кръвожадни усмирявам.”

СВ-ДУХ

Не спряха опитите за обезличаване свободата на българския дух, на българската държавност, за приобщаване към „българо-славянското“ братство лишаващо България от свободата, на истината за същността на България.

Свидетели на безкрайни опити за повлияване върху българската съзнателност, която е загубена, пропусната в училищата, липсваща в подрастващите млади и стари лишени от знанието, при липсващо себепознание за България.

Въпреки укривани факти от архивите на българската държавност, имаме (от четвърт век) прилив на показваща ни двуличие, коварство срещу великолепието на българската държавност неприкосновена, съзидателна, обективна, достоверна към България информация. За България робството по такъв начин, предлагащо ни религиозното пожелаване, религиозното преживяване водещо често към психически отклонения, не на последно място е неприемливо и не води към добри резултати.

Срещу стабилността на българската държавност, работят различни централи, упорито, агресивно, вътрешни агентурни гнезда занимаващи се своеобразно с не-държавни, антидържавни, срещу-държавни, нехуманни въпреки обвити в сладки приказки рационални дела, изкривяващи психиката, логиката, свободата, възможностите; резултатното качество, мястото и посоката.

Накрая. Първо. Срещу свободата на България работят псевдо-религиозни дружества, организации получаващи от бюджета възможност, за работа срещу България. Второ. Срещу свободата на България работят създадени организми в българската държавност, официализирани, социализирани, допринасящи за упадък на нравите, на силата и на качеството, на единството, крипто-дегенеративни, псевдо-български елементи. Трето. В България е допуснато същите елементи, касаещо националния суверенитет, тези да разполагат с потенциала на българската държавност, количеството към качеството. Това са частните медии, държавните медии, държавните институции, частните дружества, легитимни и нелегитимни представители в държавността, работещи често в синхрон към възбуждането на безпорядък в историята за България, бъдещето и настоящето.

Ние от ARHEA VM ARMEDIA работим тихо, последователно, съзидателно.

Малко преди това от 40 милиона години знаем за живот, започващ от едноклетъчни към многоклетъчни структури на биологичните видове към подвидова организация, касаеща този свят – получаващ от Библията /книга на книгите/ 1-ви опит: 4000 години пр.н.е. 1 – (Поддръжниците на идеята за млада Земя, основавайки се на интерпретация на Библията, вярват, че Земята е била създадена не по-късно от 4004 г. пр.н.е. ), вместо 4.567 милиарда години. Втори опит:  2 – („Определяйки къде е мястото на Авраам хронологически в историята чрез прибавяне годините, дадени в Битие глави пета и десета, става очевидно, че Библията показва земята на възраст около 6000 години.„) Трети опит, ако сме сериозни: 3 – (Начин за определяне възрастта на Вселената – 1) Изчисляване възрастта, чрез прецизно измерване на реликтовото излъчване. 13.7 млрд години. 2) Според CNO цъкъла – малко над 14 млрд години. 3) Според константата на Планк – около 11 млрд години.“) Четвърти опит: 4 – Плодът на Библията към съвременната наука, цивилизация отпреди 10 000 години: („В Евангелие от Матей 1 гл. е посочено родословието на Иисус. Според написаното от Адам до Иисус има 3*14=52 „рода. В Евангелие от Лука обаче 3 гл., са изброени над 70 души от Адам до Иисус: 1. Защо е това разминаване? 2. В статистиката възрастта на едно поколение се приема условно за 25 години. Ако умножим 70*25 би трябвало да получим приблизителната възраст на човечеството. Вярно е, че Адам е живял над 900 г. Но, както и да се смята, излиза, че Адам е бил сътворен преди не повече от 7000 хиляди години. Има открити следи от цивилизации обаче, които са над 10 000 години отдалечени от нас. Биолозите говорят за милиони години. На формално ниво се появява противоречие.„) Пети опит –Не се подвеждайте по светската наука“, бъдете адекватни към религиозната напоследък, създадена от религиозните племена към възрастта на Земята / по въпроса за душевното към религиозното безпокойство и което е увличащо светлите умове: 5 – (Светът е на ~ 6000 – 7000 години. Знам, че на много хора това ще прозвучи „много младо“, обаче ето някои факти… редактирано, заради безсмислие Всяка истинска наука е в синхрон с религията. И винаги ще сме ограничени в знанието си. Не се подвеждайте по светската наука.) Шести опит: 6 – ЕВОЛЮЦИЯТА /Ванс Феръл/ НЕ Е СПОРЕД ВРЕМЕТО НА ЗЕМЯТА / МЕТОДИ НА ДАТИРАНЕ – Освен записаната история, която се простира не повече от няколко хиляди години назад в миналото, ние нямаме начин да проверим предполагаемата точност на теоретичните методи за датиране. Първо, дългите времеви периоди не могат да ДОКАЖАТ еволюция; второ, дългите времеви периоди не могат да ПРОИЗВЕДАТ еволюция. Процесите на преобразуване от един вид форма на живот в друг, са невъзможни нито в кратък, нито в дълъг времеви период. / Законите показват, че произходът на живота към еволюцията на видовете не могат да се случат дори за милиарди години. Седми опит: 7 – НАУЧНА КРИТИКА Главният метод за датиране, който учените използват за определяне възрастта на Земята е радиоизотопното датиране. Радиоизотопното датиране е състоятелен метод за добиване на абсолютни възрасти за скалите, касаещо възрастта на Земята. Тази последователност ни показва Земята отпреди 4.6 млрд. години. / А – Радиоизотопното датиране (наричано също радиометрично датиране) е процесът на изчисляване възрастта на скалите от разпадането на техните радиоактивни елементи. В природата има определени видове атоми, които са нестабилни и спонтанно се променят (разпадат) в други видове атоми. Например уранът, се разпада радиоактивно в последователност от стъпки докато се превърне в стабилния елемент олово. По същия начин калият се разпада до елемента аргон. Първоначалният елемент се нарича “родител” (в тези случаи уранът и калият), а крайният резултат се нарича “дъщерен елемент” (олово и аргон). / Б – Прекият прочит на Писанието разкрива, че дните на сътворението (Битие 1) са били измерими с дни и земята е на възраст от няколко хиляди, не милиарди години. Очевидно има противоречие между Библията към радиоизотопното датиране. Тъй като Бог е Създател на всичко (включително науката) и Неговото Слово е истинско. / В – Радиоизотопното датиране се използва за определяне възрастта на вулканични скали. Това са скали, които се образуват когато горещата лава се охлажда и втвърдява. Вулканичните скали включват гранит и базалт. Седиментните скали, които съдържат повечето от вкаменелостите в света, обикновено не се използват при радиоизотопно датиране. Тези видове скали са съставени от частици от стари скали, които са били пренесени (предимно чрез вода) и отложени на друго място. Седиментните скали включват пясъчник, глина и варовик. Уран-238, Торий-234, Протактиний-234, Уран-234, Торий-230, Радий-226, Радон-222, Полоний-218, Олово-214, Бисмут-214, Полоний-214, Олово-210, Бисмут-210, Полоний-210, Олово-206 (стабилен) / Г Уран-238 (238U) е изотоп на урана. Изотопите са разновидности на елемент, които имат същия брой протони, но различен брой неутрони в ядрото. Например, въглерод-14 (14C) е отделен изотоп. Всички въглеродни атоми имат 6 протона, но могат да се различават по броя на неутроните. 12C има 6 протона и 6 неутрона в ядрото си. 13C има 6 протона и 7 неутрона. 14C има 6 протона и 8 неутрона. Допълнителните неутрони често водят до нестабилност или радиоактивност. По същия начин, всички изотопи (разновидности) на урана имат 92 протона. 238U има 92 протона и 146 неутрона. Той е нестабилен и ще се разпадне радиоактивно първо до 234Th (торий-234), и накрая до 206Pb (олово-206). Понякога радиоактивният разпад прави атома да изгуби 2 протона и 2 неутрона (това се нарича алфа-разпад). Например, разпадът на 238U в 234Th е (още…)