ПЪРВА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, ПО ПЪТЯ КЪМ БЪДЕЩЕТО

СЛЪНЦЕТО ВСЕ ОЩЕ СЕ ВЪРТИ ОКОЛО ЗЕМЯТА, НА ВСЕЛЕНСКИЯ ПАТРИАРХ

Към „ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ“ – ПЪРВА / ВТОРА / ТРЕТА

Към БЪДЕЩЕТО – ПЪРВА ЧАСТ / ВТОРА ЧАСТ / ТРЕТА ЧАСТ

ГЕНЕТИКА – 14 500

КОГАТО БЪЛГАРСКИЯ ПАТРИАРХ ВМЕСТО ПОДВЛАСТЕН И УНИЗЕН, МОЖЕШЕ ДА Е ПЪЛНОПРАВЕН ВЛАСТЕЛИН – вместо в краката на „вселенския“ си колега, можеше да е колобър, духовен водач и с право, да получава възнаграждение от звездите. Част от ОРЕНДА – божествената сила.

ВРЕМЕ,

ЕЗИК НА ПОЗНАНИЕТО, ПИСМЕНОСТ ; СЕМАНТИКА, ЕЗИКОЗНАНИЕ, ПРОИЗХОД ; ИСТИНСКИЯТ ХРИСТОС / В КРАЯ НА ПЪТЯ ; ТРАКИЙСКИЯТ ХУДОЖНИК КОЗМА ХРЕСТОС / ПРИ ЦАР СЕВТ III ; БЕЗ ВЪПРОСИ, ТРАКИЙСКОТО НАСЛЕДСТВО ; ЗА ТРАКИЙСКОТО ; ИЗКУСТВО НА ЗОГРАФА – КОДЗИМАСИС, КОЗМА ; ПРАБЪЛГАРИНЪТ ХРИСТО – ЧЕТИМО ; ПЪРВО ОТРИЧАНЕ НА ЮДЕИТЕ ОТ ХРИСТОС ; ИЗРАЕЛСКИ УЧЕНИ – СЪБИТИЯТА, ОПИСАНИ В БИБЛИЯТА – НИКОГА НЕ СА СE СЛУЧВАЛИ ; ЯНУАРИ 2016 ГОДИНА / БИБЛИЯ БЕСИКА ; КОЙ Е РАЗРУШИЛ СТЕНИТЕ НА ЙЕРИХОН – СТАРОЗАВЕТНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ; ИИСУС ХРИСТОС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО РАЖДАНЕ ; ХРИСТИЯНИТЕ НАСЛЕДЯВАТ ГРЪЦКАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗА БОГА ; ИИСУС ХРИСТОС – УКРОТЯВА БЕДНИТЕ, НАУЧАВА ГИ НА ТЪРПЕНИЕ ; АВРААМ И НАСЛЕДСТВОТО ; ЕДНИТЕ ОЦЕЛЯВАТ И СЕ ПЛОДЯТ, ЗА СМЕТКА НА ДРУГИ ; ПЛОДЕНЕ, РАЗМНОЖАВАНЕ ; НОВА ДЪРЖАВА, НОВО ЦАРСТВО НА ЗЕМЯТА / СОЛОМОНОВ ХРАМ ; ЕВРОПЕЙСКИТЕ ХАЗАРИ ПО ПЪТЯ НА НАСЛЕДСТВОТО ; СЕМИТСКИТЕ, ГРЪЦКИ И ЕВРЕЙСКИ ПЛЕМЕНА КЪМ БЪДЕЩЕТО

СИЛА,

National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda MD, 20894 USA

HLA alleles have been determined in individuals from 3) Greeks are found to have a substantial relatedness to sub-Saharan (Ethiopian) people, which separate them from other Mediterranean groups. Both Greeks and Ethiopians share quasi-specific DRB1 alleles, such as *0305, *0307, *0411, *0413, *0416, *0417, *0420, *1110, *1112, *1304 and *1310. Genetic distances are closer between Greeks and Ethiopian/sub-Saharan groups than to any other Mediterranean group and finally Greeks cluster with Ethiopians/sub-Saharans in both neighbour joining dendrograms and correspondence analyses. The time period when these relationships might have occurred was ancient but uncertain and might be related to the displacement of Egyptian-Ethiopian people living in pharaonic Egypt.

(„Същинските гърци са данайците, които идват от Африка, смесват с местното население на Балканите и асимилират част от предгръцките „племена“ – като ахейци, йонийци и др. Гърците (данайците) са част от еврейското Даново коляно, прогонени от Египет.„)

СЪЗДАДЕНА Е РЕЛИГИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА СЪБРАНИ ПО-РАННИ ПИСМЕНИ СВЕДЕНИЯ, УСТНИ ПРЕДАНИЯ ДАЛЕЧ ПРЕДИ ИЗРАЗЕНОТО ИМ НАЧАЛО

От етническите съобщества на двата народа, се извършва пренаписване, съчиняване на историята – религиозна и светска до днес, която проследяваме по обратен ред. Бог с нас,

Анонс / Павел Серафимов „Работата на Артър Еванс „Скрипта Миноа“ е публикувана преди повече от 100 години, но явно никой от нашите учени не се е наел да я изследва обстойно. Ако това бе направено, още в началото на ХХ век щяха да бъдат пресечени срамните манипулации с произхода на народа ни. Щеше да се знае, че имена като Вокил, Дуло, Ерми, Крум, а също и Руси, Дайко са се ползвали на Балканите преди повече от 3500 години. Идеалите на древната тракийска религия не са се различавали от идеалите на християнството, това става причина старите българи да станат първите християни на Европа. Страбон пише, че дедите ни са наричани най-праведния народ, те дори се въздържали от ядене на месо, защото за набавянето му трябва да се убие живо същество. Нека не забравяме, че България бе на три морета при Симеон І, по време на Златния Век за държавата, не след 09-09-1944, когато започва преследването.

Бродираните върху старите бойни знамена думи „Бог с нами!“ или „С нами Бог!“ са заимствани от старинните църковни текстове на т. нар. „Голямо повечерие“, което се отслужва по време на Великия пост – „С нас е Бог, разберете, народи, и се покорете, защото с нас е Бог! Могъщи, покорете се, защото с нас е Бог! И ако закрепнете, пак ще бъдете победени, защото с нас е Бог!“ Това е тържествен призив, защото на земята нищо не може да бъде постигнато без Божията подкрепа. Под девиза Богъ, Царъ, Отечество – българите показаха на цял свят какво е храброст! На знамената на тези, които воюваха за свободата на България бе написано – С нами Бог! Написаното е достъпно за масите, разбираемо е за всеки, който иска да живее като осъзнат и свободен човек.

Нека започнем така, – какво правим със заблудите, достигнали до наши дни въз основа на вярата, изместила познанието малко преди да се роди новата ера, след новата ера?

Невероятно, но се получават сведения за отказ от страна на Израел да представлява Библейската история, която е преиначена в основите си тенденциозно от юдейските автори, сътворили библейските разкази.

От друга страна потърсихме източници и се оказва, че вероятността е голяма и ние сме в състояние да потърсим твърденията, да ги свържем към източника в основата на така получената идея – че Библията е иносказателно сътворена във времето на религиозна и светска борба.

Вземаща връх в православието, в католицизма и сектантските разклонения – основата се лишава от Божествения характер и взаимства от вече направеното преди юдаизма да се появи чрез религията, наречена – християнска с това, че Христос не е гръцко название, но е взаимствано и означава Помазаник.

ЕЗИК НА ПОЗНАНИЕТО, ПИСМЕНОСТ

Христос – думата не е гръцка, но съответства на еврейската Месия, Помазаник.

Mashiach (Машия) идва от иврит и е причастие на думата shiach – яма, трънливо място. Mashiach означава буквално „Онзи, който се спуска в ямата“, аналогия на въплътен. От там е и гръцкото Messiah – Месия.

(Името „Христос“ идва от гръцкото Χριστός, което означава „помазаният“, художник, бояджия, превод на еврейското מָשִׁיחַ (Машия – Месия))

1 – Името Иисус също не е вариант на Йешуа. Йешуа е съкращение на по-пълната стара форма от арамейски Йехошуа. Това име е съставено от първата консонанта – йота на името Йехова – еврейският бог + думата яша – спасявам и се превежда буквално като Бог спасява или Спасител.

(И двата варианта на българското име, „Исус“ и „Иисус“, представляват транслитерация на гръцката форма Ἰησοῦς. Тя от своя страна произлиза от еврейското יְהוֹשֻׁעַ (Йеошуа) или от еврейско-арамейското יֵשׁוּעַ (Йешуа), което означава „Божие спасение“, обикновено превеждано буквално като „Яхве спасява“)

На гръцки език спасител звучи съвсем различно и е Сотер.

2 – Името Иисус е древногръцко и иде от йониския диалект. Името Iaso – Ясо е йонийското Ieso – Йесо и означава богинята на лечението, дъщерята на Асклепий, покровителка на всички, които служат в храма на баща й. Имената Iasius – Ясиус, Iasion – Ясион, Iason – Язон, Iesous – Йесус, Isaus – Исус са йонийски и се превеждат като синове на лечителката, посветените в тайните на лечението. Гръцкото Иисус означава буквално Синът на лечителката, Лечител.

(Иисус Христос – Иисус Христос (на старогръцки: Ἰησοῦς от еврейското יְהוֹשֻׁעַ, Йеошуа, или по-точно староармейското ܝܫܘܥ‎, Йешуа, „Божие спасение“; Χριστός от еврейското מָשִׁיחַ, Масия, и староармейското ܡܫܝܚܐ, Мешия, „помазаният“), наричан още Иисус от Назарет, е основоположник и централна Личност в християнството, както и една от най-влиятелните фигури в човешката история.)

Много правилно се наблегна на един важен факт – Crestos, а не Cristos, Хрестос, а не Христос, защото това има голямо значение, смисълът на двете имена, макар и с един корен, е различен. С името Хрестос древните елини са удостоявали всеки, който е добър и свят човек. Думата означава точно това – добър, свят, мил, кротък, от там се е пренесло при нас като хрисим. Означава също и веселие, радост, милост. Името Христос е от санскрит, наистина и точно както се отбелязва, не е собствено име, а титла. Християнските филолози се опитват да ограничат значението на името, но от санскрит имената Christos и Chrishna значат съвсем друго нещо.

Юдаизма 100% е свързан с по-късния ислям. Самият факт, че принасят кървави жертвоприношения говори, че имат общо с „конзорта“ на Шива- Кали. Кали изисква кървави жертвоприношения. В Калкута още има ритуали с намазване с кръв, вместо с масло.

Сцена от Египет, където къщите на евреите се отличават от местните чрез намазване с кръв оттук и идеята за Ротшилд- Rot Schild (червен щит). Еврейската фамилия Roth. Думата за „Червено“ е Rot в немски език през саксонски, който е най-прякото звено към санскрита. Готически-Rauds.

Става дума не за писменост , но за език! Например, когато солунските българи Кирил и Методий показват азбуката, сменил ли се е езика?- Не! Днес има шльоковица на която българските младежи пишат на български език, но с латински букви и за това правят грешки, когато започнат да пишат на кирилица.

Първата пропаганда днес е регистрирана от католическата църква и е религиозна. Освен това има и политическа и икономическа.

СЕМАНТИКА, ЕЗИКОЗНАНИЕ, ПРОИЗХОД

Но има извънкастови (чандала), които Бог не ги е удостоил с писменост. Те използват развален езика на висшите касти. Случая е с циганите/роми (може да се направи аналогия с жителите на Ямайка, какъв английски говорят). Има и смесени между извън кастови и брахмани (първата класа), от упаднали брахмани, които си вземат безотговорно жени от извън кастовите, като ги оставят после с децата на улицата. Такива са евреите, арабите. Затова до днес евреите в Израел считат за „евреи“само тези, на които майката е еврейка. Старият завет, специално Тората на Моше е изпълнена със случаи, които показват традициите от историята на Индия, показващо корена на произхода.

Много хора, които си мислят, че изповядват християнство изобщо не знаят, че всъщност изповядват юдео-християнството, юдаизъм, скрит зад християнската вяра. Фактът, че раят на християните се нарича Едем – червен, градината Едем, вече говори сам по себе си. Едом на иври е кръв, адама – червена пръст, земя, адом – червено, Адам – човек от червена пръст, червен. От ивритската семантична верига показва, че раят е място, чиято градина е свързана със земното, греховното.

ИСТИНСКИЯТ ХРИСТОС / В КРАЯ НА ПЪТЯ

Проблемът на хората е в това, което преди християнската религия го е нямало – т.нар. безусловна вяра на догмите. Робството заменя знанието чрез вяра, която е вмъкната в догмите.

В църковната догма думата вяра е заменила думата знание – например Pistis Sophia се превежда съвсем умишлено и неправилно от папските служители като Вяра-Мъдрост, но всъщност означава Знание-Мъдрост.

Христос е разпнат от книжниците и хората на Закона – фарисеите – служителите, защото служителите на Сатаната винаги са се страхували от знанието.

Знанието е Светлина, разкриваща Истината.

Христос слиза на Земята, за да донесе със Себе Си тази светлина – на Истинското Познание. Думите „Аз съм Пътят и Истината и Живота“ означават точно това.

Няма как Венера да не воюва срещу Сатурн. Венера е Луцифер – Носителят на Светлината. Луцифер е Знанието, което толкова много ненавижда и от което така се бои сатаната – Сатурн. Затова и образът на Луцифер е превърнат умишлено в карикатурен рогат и опашат езически земен бог Пан от служителите на сатаната, за да се държат хората в невежество и да се заплашват с нещо си там за назидание на непокорните. Невежеството е онова, което поддържа властта на сатана върху хората и ги прави негови роби.

В този свят, където князът е на власт, винаги ще бъде така – ще царува невежеството и мрака и истинските Христови служители, хората на знанието и светлината винаги ще бъдат преследвани, гонени, убивани.

Типичен пример за това са катарите (чистите), които са убивани в името Христово по ужасно мъчителни начини, а всъщност, точно заради Него. Векове наред „светата църква“ е избивала децата на светлината. Векове на мрачен ред „светите отци“ са забранявали знанието, което истинският Христос дарява на хората.

ТРАКИЙСКИЯТ ХУДОЖНИК КОЗМА ХРИСТОС – ХРЕСТОС / ПРИ ЦАР СЕВТ III

За първи път на територията на траките името Хрестос е употребено в гробницата на Севт трети в Казанлък през 4 век преди н.е., където с личен автограф се е подписал художника на гробницата Кодзимасис Хрестос.

Във физическият свят злото е изначално и необходимо също толкова, колкото и доброто. Злото е възмездието на греховността и е създадено, за да поддържа равновесието – част от една свръхестествена необходимост. В човешкият свят злото е враг на природата на човека – то унижава, смазва, спира, осмива и унищожава всичко ценно за него. За човека доброто и изначалната  в него любов го правят истински жив. Поради тази причина Христос е враг на всяко зло, Защитника от зло, изконна свещенодействаща Личност в християнската вяра.

Още в 5-ти век преди н.е. по тези земи се говори за Manteumata pythochresta – пророчества, съобщени на питията от бога. Има 7 древни термина, пряко свързани с името Христос и нарицанието християнин:

1. ХРЕСТОС е този, който разяснява прорицания – пророк, предсказател, оракул.

2. ХРЕСТЕРИОС – този, който служи на оракула или бога.

3. ХРЕСТЕРИОН – с две значения: а – мястото на оракула / б – пожертвованието на самия оракул или от някой друг за него.

4. ХРЕСТИЯНИ – последователи в мистерийна школа по тези земи.

5. ХРИСТОС – помазан, посветен, постигнал висша степен в мистериите.

6. ХРИСТИЯНИ – малкото посветени.

7. ХРИСТЕС – пътят на посвещението.

В мистическия символизъм ХРИСТЕС или още ХРИСТОС означава ПЪТ. Терминът християни и Христос в сегашното християнство е взаимстван от храмовия речник на езичниците. В този речник ХРЕСТОС е означавало ученик, подложен на изпитания, кандидат за йерофантство. Когато той е достигал посвещение чрез дълги и тежки изпитания и страдания и е бил помазван, т.е. натрит с масло като Посвещение – последна щриха от ритуалния обряд, той от ХРЕСТОС се е преименувал на ХРИСТОС – очистен – на езотеричен мистериен език. В мистическия символизъм ХрИстос е достигнатата цел на ХрЕстос – краят на дългия страдалчески път на йерофанта /ХрЕстос/, когато плодът е узрял и се е превърнал в ХрИстос – БЕЗСМЪРТНИЯТ АЗ.

В края на пътя стои ХРИСТОС.

Арамейската дума за Христос /помазаник/ е мешиха, а на иврит е машиах. Думата в иврит иде от глагола шияхспуска се, слиза /в преизподнята, в ада/, а като съществително означава трънливо място, яма, ад, а също означава и жалба, плач.  В езотеричната източна философия това символично слизане на неофита в яма, в пещера, в крипта се нарича Сънят на Силоам. След събуждането той се превръща в машиах. Причастие от типа хифил формира от глагола шиах думата машиах, което на гръцки звучи като месия.

Иисус Христос е галилеец.

Терминът християни и името Христос, също така, са се срещали векове преди някой изобщо да чуе за християнство. Христос не е име, а нарицателно, подобно на нарицателното Хрестос.

Открива се употребено още V век преди новата ера от Херодот, Есхил и други класически гръцки автори, като се е отнасяло както за хора, така и за предмети. При Есхил, например, в „Хоефори“ четем за Manteumata Pytho-cresta – предсказанията, изречени от питийския бог, „чрез питията“. А pythocrestos е аноминатив в единствено число на прилагателно, получено от chrao, което означава „допитвам се до оракула“, „отговарям от името на оракула“ и „получавам отговор от оракул или бог“.

Ранната йоническа форма на тази дума е chreo.
Платон (във Федър) пише следното – „chrestos ei hoti hegei…“ – „много си мил, че ме смяташ за…“ (Платон – Диалози, том II). Нарицателното Хрестос се е употребявало за всеки отличен ученик на някой ярък Учител, на всеки следовник на някоя школа или учение, на всеки жрец, прорицател или просто на всеки един добър, благ човек, който води честен живот. С такова прозвище са удостоявани светли умове като Платон и Сократ, например. От там всички хора, които са вярвали на някой такъв добър и свят човек, са се наричали хрестияни, тоест добри хора, много преди идването на християнската религия като такава.

БЕЗ ВЪПРОСИ, ТРАКИЙСКОТО НАСЛЕДСТВО

Няма никакво значение името Йешуа, което е старо ТРАКИЙСКО прозвище за Посветен, Помазан.

1 – Но, защо още 5 века преди новата ера при местни автори като Есхил и Херодот се среща прозвището ХРЕСТЕС, което означава пророк, гадател, оракул?
2 – Защо класици като Лукиан споменават за езическото име Хрестос като прякор на езичници?
3 – Защо Плутарх пише: „Защо такъв груб и глупав човек като Фокион може да се нарича Хрестос? /Vitae: Phocion, ch. X, sec. 2/
4 – Защо Платон също споменава това прозвище на няколко места – във Федър той пише: „Може би имахте предвид Теодор Крестос“?
5 – Защо пак там той пише на едно място: chrestos ei hoti hegei – много си мил, че ме смяташ за…?
6 – Защо самият той нарича Сократ с този епитет като комплимент – в един от големите Диалози на Платон – Федон, Сократ е наречен от него Хрестос?
7 – Защо това прозвище е било собствено име на знаменитият и богат ритор от времето на Антонините Херод Атикус?
8 – Защо това прозвище е съществувало много преди създаването на християнството като религия? 9 – Защо ранните християни са се наричали хрЕстияни?
10 – Защо Светоний употребява името ХрЕстос, вместо Христос?
11 – Защо името на съседен на Троя град е Хриса?
12 – Защо този град – Хриса или както още се чете Хриза по времето на Омир е бил известен като един от главните древни местни центрове на Посвещения?
13 – Защо там са се извършвали основните процедури по инициация в Орфеевите мистерии?
14 – Защо се предполага, че името Хрис иде от там, от където идват мистериите на Орфей?
15 – Защо жрецът на Аполон се нарича Хриз?
16 – Защо това име се среща в едно древно пророчество на Еритейската сибила: IESOUS CHREISTOS THEOU HUIOS SOTER STAUROS?

17 – Защо д-р Кларк описва мраморна плоча в древно светилище в Делфи, върху която е открит следният надпис:

CHRESTOS PROTOS THESSA-LOS LARISSAIOS PELASGIOTES ETON IE – ХРЕСТОС, ПЪРВИЯТ ТЕСАЛУНИЕЦ ОТ ЛАРИСА, ПЕЛАСГ, ГОДИШЕН ГЕРОЙ?

18 – Защо ТРАКИЙСКАТА гробница край Казанлък е изографисана от Кодзимасис ХРИСТОС?

19 – Знаете ли кои са истинските корени на християнството?
20 – Защо името Крист се открива още в санскрит и какво означава то там?
21 – Защо старите българи са носели с чест името Хърст?
22 – Защо българите до ден днешен имат име Христо?

ЗА ТРАКИЙСКОТО ИЗКУСТВО НА ЗОГРАФА – КОДЗИМАСИС, КОЗМА

Зографът Кодзимасис ХРИСТОС се е подписал със старотракийските букви, но те пък на свой ред са били взаимствани от финикийското писмо, донесено в Тракия от Кадм през 15 в. преди. н. ера. Тракийското писмо пък е в основата и по-късните гръцки и латински букви, както и на втората българска азбука- кирилицата. Според някои името на зографа е прякор и означава- Христос – Способният, Блаженият, Именитият.

В гръцкия език няма съмнение, когато тази дума са я взаимствали, са й придали точно определено значение – Христос, което на български се превежда – помазан.

Примера с българина Кодзимас Христос е достатъчен, който е неудобен за определени кръгове. Които бяха изразили  безапелационно становището си при откриването на Александровската гробница в Хасковско с думите – „Да се запечата храма!“ Със сигурност Козма Зографът е бил със статут позовавайки се на втората част от името му – Христос. Това навява на мисълта, че не всеки може да изписва стените на храмовете.

Възможно е идеята провокативно, да е допусната в публичното пространство с цел констатация, или да е мярка в борбата с Иисус Христос и православието в последните времена. Така отказът идва на мястото си.

ПРАБЪЛГАРИНЪТ ХРИСТО – ЧЕТИМО

Като най-стар народ на Земята, най-малко 5555 г. пр.н.ера, Христо е само българско име и означава:
– Христо, Х-Риста = Аз съм Риечта, Речта или Словото.

Х-Ристо:

1. Срещу глаголическата буква Х- наподобявяща кръста, стои кирилската буква А, срещу нея стои названието на буквата: Аз СЪМ!

2. Рис- то = Риеч-То = Речта? / буквата С има паерчик отгоре и се чете като буквата Ч/

ПЪРВО ОТРИЧАНЕ НА ЮДЕИТЕ ОТ ХРИСТОС / ПЪРВО ОТРИЧАНЕ НА ЮДЕИТЕ ОТ ХРИСТОС

Юдеите никога не са твърдели, че има такова име Христос и с него се свързва Иисус.

Йешуа бен Йосиф е личното име на Иисус. Христос е титла – „Христос“ значи Месия, буквално помазан и тази титла в това й звучене, и изписване е присвоена на Иисус от християните. На еврейски е Машиях.

Кръстникът на Иисус, който е нарекъл Христос Помазаник е император Константин. Този е провъзгласил почитания до тогава ден на слънцето за ден, в който трябва да се извършва поклонение на бога, заменяйки указаната в Библията събота с неделя.

По точно Константин не е изобретил неделното поклонение, а само е легитимирал обичай, който църквата постепенно възприемала в стремежа си да асимилира езичниците и да се разграничи от юдаизма.

Константин прави друго, приемайки,  установявайки християнството за държавна религия – той поставя началото на разрушаване на важни принципа от ранната църква. В християнството навлиза насилието и материализма.

В коптската Библия (написана на коптски) е написано ХРЕСТОС с „Н“, но се използва „I“ XRICTOC изтрита буквата Е услужливо.

Тоест, Христос идва от гръцкото хрумване да се прибавят епитети. Заедно с еврейските си творци и колеги, които ни предоставят развита религиозна основа, която през вековете осигурява блага за двата народа, чрез върховенство на законите упражнявайки власт върху ресурсите на земята, получаващи право да разполагат своите си водачи в религиозни училища, както и да възползват вярата в замяна на знанието /виж горе/, при гръцките сподвижници довело до раждането на „вселенските“ патриарси – тоест, не на земята и в частност, но с право върху Вселената, Космоса и Галактиката в чийто край се намира Земята, Слънчевата система. Преследвано знанието, познанието, напредъка, чрез изгаряне върху клада на светлите умове – можещи изоснови да повредят на Христос, Който не е Пътят и Истината, нито носи Живот. Слънцето все още се върти около земята, на „вселенския“ патриарх.

НОЙ ПО НИКАКЪВ НАЧИН, НЕ ИЗРАЗЯВА СТАРОЗАВЕТНИЯ ЗАКОН

Обществения ред в езически свят се постига чрез придържане към седемте заповеди, конкретно дадени към невярващите, езичниците. Шест от тези закони са били дадени на Адам, според юдейския закон – забраните срещу идолопоклонство, богохулство, убийство, прелюбодейство и кражба, плюс заповедта да се създадат съдилища. Седмият закон е даден на Ной. Отвъд този минимален списък от седем закона езичниците – “ноаидите” или “ноаитите,” потомците на Ной– не трябва да отиват в своето изучаване на етичните изисквания към старозаветния закон, който принадлежи изключително на евреите.“ Мойсей Маймонид

За сметка на това от сродните помежду си племена, които са Африкански данайци и семити, се ражда религия споделена според виждането за нов обществен ред, където царува мир и спокойствие, състрадателност при злоупотреба с богатствата на народите търсещи Бога, но намиращи отражението Му – всъщност, без да се знае кой Бог се почита и на Кого, се кланят молитвите.

НАКРАТКО / ДАНАЙЦИ НА БАЛКАНИТЕ, СЪВРЕМЕННИТЕ ГЪРЦИ

Каква религия последваме и кои са съавторите от групата на 70-те / Септуагинта, преписвачите, за да повярваме на показаното от тях за исторически достоверно?

Същинските гърци са данайците, които идват от Африка, смесват с местното население на Балканите и асимилират част от предгръцките „племена“ – като ахейци, йонийци и др. Гърците (данайците) са част от еврейското Даново коляно, прогонени от Египет.

Манетон, цитиран от еврейския историк Йосиф Флавий в трактата „Срещу Апион“: Фр. 50. Йосиф, Срещу Апион, І, 15, 16, 93 – 105 „…Сетос се наричал Египт, а брат му Хармаис – Данай.” Фр. 54. Йосиф, Срещу Апион, І, 26 – 31, § 227 – 287 „… Сетос се прекръстил на Египт, а Хермей – на Данай…“ Манетон, цитиран от Евсевий: Фр. 53 (а). Синцел, стр. 116, 129, 133, 135. Според Евсевий. 12. „Армаис, наричан също Данай, 5 години, след като напуснал Египет и бягайки от брат си Египт пристига в Елада, завладява Аргос и властва над аргосците.“ Други антични автори също разказват за преселението на данайците от Африка на Балканите, начело с водач с племенното име Данай. Гърците са отделен народ със собствени характеристики. Примери за това са:  – Яркото деление на „елини“ и „варвари“ – то не е типично за местните предгръцки народности, а при гърците е отличителен белег. Ранните гърци. Първите сведения са от Омир. Той не нарича гърците „елини“ – нарича ги данайци. Когато описва гръцкия лагер той говори за данайци, ахейци и аргосци. Ахейците не са гърци. Те са предгръцки народ. В гръцките легенди историята на племената и народите се предава с олицетворение в легендарни герои със символични племенни имена: Ахей и Пеласг са братя – Хеланик. Дионисий Халикарнаски: Пеласгите разделили Тесалия на три части по имената на своите вождове – Ахая на Ахей, Пеласгиотида на Пеласг. Според старогръцките автори, ахейците са пеласги по произход. А за пеласгите едва ли има нужда да се дават примери, че не са гърци, но все пак: Героят (героите) с име Пеласг: Хезиод – Пеласг е „автохтон“, роден в Аркадия.  Според преданията на аркадийците той е „първия човек, който живеел по тези земи, станал цар, измислил хитона“, т.н. Херодот – VIII-44  – По-рано пеласгите владеят това, което по-късно се нарича Елада. Йонийците не са гърци. Херодот I-56  – Йонийците са пеласги по произход.  Херодот – I-57  – Пеласгийския език не е в никакъв случай гръцки. Той е „варварски“. Атиняните са по произход пеласги, които са сменили езика си, когато са били асимилирани от гърците. С племенното име Пеласг е наречен и героя, който посреща данайците: „Пеласг посреща на морския бряг на Аргос Данай и Данаидите, които бягат от Египет и им дава убежище.“ Страбон дава пример и че гърците (данайците) асимилират предгръцко население: Данай… според Еврипид  „над Елада наложил закон всички наричани дотук пеласги да се наричат данайци” – Страбон, География – кн. 8 – 6, стих 9 Данайците – гърците идват от Африка / Египет. Страбон, География – кн. 7 – 7, стих 1  – Данай довежда хората си от Египет. Според цялата гръцка митология Данай идва от Африка. Да се оспори това е … трудно. Също и че героя Данай символизира племето данайци. И митологичното родословие на Данай е свързано с Африка.

1 – Майка му Анхиноя е наричана „дъщеря на Нил“ 2 – Брат му носи името Египт 3 – Баща им Бел заселил Данай в Либия, а Египт – в Арабия . 4 – Бащата на Данай – Бел е митически цар на Египет. 5 – Бащата на Бел – Епаф  също е митичен цар на Египет, а на майка му Мемфида легендата кръщава египетския град Мемфис. Египетски източник потвърждава: Сведения дава египетския историк Манетон  от 3-4 в. пр. Хр. Сред египетските управници той поставя и Данай – същия Данай, който по-късно с хората си акостира в Пелопонес и това е началото на гърците на Балканите. Манетон – История на Египет – фрагменти Манетон, цитиран от еврейския историк Йосиф Флавий в трактата „Срещу Апион“: Фр. 50. Йосиф, Срещу Апион, І, 15, 16, 93 – 105 „…Сетос се наричал Египт, а брат му Хармаис – Данай.” Фр. 54. Йосиф, Срещу Апион, І, 26 – 31, § 227 – 287 Сетос се прекръстил на Египт, а Хермей – на Данай“ Манетон, цитиран от Евсевий: – Фр. 53 (а). Синцел, стр. 116, 129, 133, 135. Според Евсевий. 12. „Армаис, наричан също Данай, 5 години, след като напуснал Египет и бягайки от брат си Египт пристига в Елада, завладява Аргос и властва над аргосците.“ Други антични автори също разказват за преселението на данайците от Африка на Балканите, начело с водач с племенното име Данай.

Philip Coppens /  Според гръцките легенди, от Египет Данай пристигнал в Пелопонес с голям флот. Той се обявил за владетел и нарекъл народа си данайци. През гръко-римско време, поклонници пътували в Пелопонес твърдят, че точната дата на акостиране може да се датира в 1511 г. пр.н.е., според мраморен надпис на о-в Парос. Диодор пише, че Кекропс произхожда от Египет и основава Атина като колония на египетския град Саис. Херодот твърди, че – както в Гърция – така и в Египет е чувал многократно, че гръцката цивилизация е дете на Нил. Гръцкия град Тива е основана от двама братя, Амфион и Зетос. През 1971 г. гръцкия археолог Теодор Спиропулос започва разкопки на хълма Амфион – легендарното място на погребението на близнаците. Той открива каменна камера, дълбоко в погребална могила. В нея се намират бижута във формата на лилии … типично египетски мотив. Открива и сводест тунел с няколко разклонения. Спиропулос определя обекта като „типична египетска гробница„.

Преселението на данайците (гърците) от Египет е било общоизвестно в античността: – „По времето на Херодот египетския произход на гърците е добре известен.“ Примерите са от самите древногръцки автори: – Херодот IV-189  – Гръцката дреха аегис е африканска по произход.

„Облеклото и егидата (щита) на изображенията на Атина гърците са взели от либийците. Само че либийската дреха е от кожи, а висулките са от ленти, вместо змии – останалото е същото. Самото име показва, че дрехата на изображенията на Палада е с либийски произход. Либийците носят върху облеклото кози кожи без вълна, завършващи с ресни и боядисани с брош. От името на тая дреха „айгес“ (козя кожа) елините са взели егидата (щит от козя кожа). Погребалните обичаи на гърците са същите като на африканските номади.“

Това не е описание на някой мореплавател за Шака Зулу, а описание на Херодот за гръцки традиции.

СЕМИТСКИ ПРОИЗХОД – БРАТОВЧЕДИ С ЕВРЕЙСКИЯ НАРОД

Персей и Андромеда

1 – Диодор Сицилийски  – 28. …Казват, че и тези, които били с Данай, тръгнали също от там и основали едва ли не най-стария от елинските градове, Аргос, а колхидският народ в Понта и този на юдеите между Арабия и Сирия също били основани като колонии от хора, тръгнали от Египет; затова и при тези народи има древна традиция да се обрязват новородените деца, която е била пренесена от Египет. Дори и атиняните по техните думи са колонисти от Саис в Египет… атиняните единствени от всички гърци наричат града си “астю”, като са пренесли това названия от египетския град Астю. Нещо повече, самото им държавно устройство било уредено и поделено като в Египет. Дори и някои от водачите на атиняните били египтяни; например Петес, баща на онзи Менестен, който взел участие в Троянската война, явно е бил египтянин, който по-късно е получил атинско гражданство и царска власт. … той е имал двойно гражданство, елинско и варварско, тоест е бил смятан отчасти за звяр, отчасти за човек.  29. По същия начин и за Ерехтей твърдят, че е бил по род египтянин и е царувал в Атина.

2 – Хекатей от Абдера, гръцки историк от 4 век пр. Хр. „ни казва, че египтяните били притеснени от бедствия (за справка: 10-те язви в Изход от Стария завет) и за да успокоят гнева на боговете си, те изгонили всички неегиптяни (еврейте) от родните си земи. Част от тях, предвождани от Данай и Кадмус, мигрирали в Гърция, другите се разположили из Сирия и цялото източно средиземноморие, включително сегашен Израел. За предводител на вторите се е водел Мойсей, човек известен със своите мъдрост и смелост“ – цитат от C.W.Muller, Fragmenta Historicum Graecorum, 1883, Vol. 2, p. 385. Дори и известния гръцки поет Омир нарича гърците „Данаанци“, „Данайци“ или „Данойци“ (разновидности на името, с което те самите се наричат).

3 – Д-р Робърт Лейтъм (1812-1888), уважаван етнограф от 19 век пише: – „Не смятам, че древното име на аргоските данайци (т.е. гърците) е нещо различно от името на израелското племе Дан. До такава степен сме свикнали да свързваме еврейте с Палестина, че забравяме да отбележим еврейското присъствие из други точки на света. Случаят с данайците и племето Дан е точно такъв.“ Ethnology of Europe, 1852, p. 137 И други историци свързват двете племена. За справка: – Cyrus Gordon, Common Background of Greek and Hebrew Civilizations, 1966; – Allen Jones, Bronze Age Civilization: The Philistines and the Danites, 1975; „Danaans and Danites: Were the Hebrews Greek?,“ Biblical Archaeology Review, June 1976; – „Against the Tide: An Interview with Maverick Scholar Cyrus Gordon,“ Biblical Archaeology Review, Nov.-Dec. 2000, pp. 52-63

Йосиф Флавий – еврейски историк – Връзката е известна още в древността. В първи век еврейския историк Йосиф Флавий предава съдържанието на писмо, изпратено на евреите от Светите земи няколко века по-рано от царя на лакедемонците (спартанците): – „От Арей, цар на лакедемонците, До Ониас (еврейския първосвещеник) Поздрави, открихме, че някои исторически писания доказват че лакедемонците и еврейте произлизаме от едно и също племе и сме потомци на Авраам. Следователно, тъй като сте наши братя, бихме желали да ни съобщите, ако имате някакви затруднения. И ние ще направим така, тъй като вашите проблеми са и наши и нашите са и ваши. Демотел, който ви връчва това писмо ще ни донесе отговора ви. Писмото е заверено с печат: орел държащ дракон (змия) в ноктите си.“ (Book 12, chap. 4, sec. 10)

Това е символът на племето Дан („Flag,“ The Jewish Encyclopedia, p. 405) и произлиза от пророчеството на Яков: „Дан ще бъде змия по път“ (Изход 49:17). Орелът също символизира Дановото коляно (Числа 2). По-късно друг еврейски жрец, Йонатан, праща отговор на спартанците: „за общото между нас, ние нямаме нужда от доказателства, тъй като сме добре осведомени за него от нашите свещенни писания… измина доста време откакто нашите взаимоотношения са били подновявани и ние, през свещени и празнични дни, ще правим жертвоприношения и ще се молим на бог да ви пази и да ви носи победа.“  (Book 13, chap. 5, sec. 1) По времето на еврейския съдия Deborah (1200 г. преди Христа), племето Дан вече е било морски народ (Съдии 5:17). Евреите от Дановото коляно били главните мореплаватели на цар Соломон и плавали с финикийците. Също така Езекиел споменава: „Дан и Яван („яван“ е името, с което са наричани гърците в Стария завет) отплавали и се връщали от земите завладяни в твое име„. Това показва, че е имало тясна връзка между гърците и Дановото племе още по онова време.

И двете писма посочват кръвно родство и общ произход.

ПИСМА / КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Йосиф Флавий  – „Юдейски древности “ – книга 12, глава 4, стих 10 / Текст  на аглийски: Josephus: Jewish Antiquities, Book 12, Sections 225-228

Царят на лакедемонците Арей приветства Ония. Ние намерихме указания в някои книги за това, че юдеите и лакедемонците са от един произход и водят своя род в еднаква степен от Авраам. Затова, понеже вие сте наши братя, е справедливо да се обръщате към нас, ако имате някаква нужда. Така ще постъпваме и ние и ще гледаме на вашите нужди като на наши и ще ви представяме нашите нужди. Това писмо ви връчва Димотел, който обикновено съставя нашите послания и той ще ни върне вашия отговор.“ Писмото е … с печат, представляващ орел, държащ змия.“

Отговорът е преразказан накратко, в Стария завет: Макавеи – първа книга, глава 12, Пълния текст на еврейския отговор е у Йосиф Флавий: „Юдейски древности“, книга 13, глава 5, абзац 8 / на английски: Josephus: Jewish Antiquities, Book 13, Sections 163-170

„Първосвещеника на юдейския народ Йонатан, съвета на старейшините и юдейския народ изпращат поздрави на лакедемонските ефори, старейшини и братското племе. Желаем ви здраве и успехи на всички ваши обществени и лични дела. Самите ние сме здрави. Преди време нашия първосвещеник Хония получи от вашия цар Арей чрез посредничеството на Димотел послание за нашия общ произход с вас. Прилагаме копие от това писмо. Ние го приехме охотно и с обич към Димотел и към Арей, още повече, че ние нямаме нужда от доказателства за нашето родство, понеже в това ни убеждават и данните от нашите Свещени писания. И ако ние самите не сме направили първата крачка за признание на указаното родство между нас, това е само защото не искахме да избързаме и да вземем честта, която сега се пада на вас. Независимо, че от времето на установяване на нашите приятелски отношения вече са минали много години, ние на всички празници, когато принасяме жертви пред Бога, се молим за вашето здраве и благополучие. Въпреки че заради дързостта и арогантността на наши съседи, трябваше да водим много войни, ние не се решихме да въвлечем и вас или други наши приятели. Сега, когато приключихме войните с неприятелите си, по този случай изпратихме почтените членове на съвета Нумений, син на Антиох и Антипатър, син на Ясон до римляните, и също така им дадохме и това послание до вас, за да възобновим нашия приятелски съюз. Затова, ще направите добре, ако и вие ни пишете, в случай, че се нуждаете за нещо от нас. Ние винаги сме готови, според силите си, да ви окажем поддръжка за каквото поискате.“

Изследователят на Близкия изток Мартин Бернал , британец, професор в университета Корнел, САЩ, в книгата си „Черната Атина – афроазиатските корени на класическата цивилизация“ пише  за семитския произход на гърците. Тезата на Бернал е, че „египтяни“ основават древната елинска цивилизация, но „египтяни“, говорещи семитски език. „Защо европейските историци „избелват“ гърците? Европейските романтици от 18-19 в. търсят класическа цивилизация върху която да се опрат, но която да е по-европейска, по техен лик и подобие. Единствената им позната е била гръцката, но тя се падала доста на юг и затова измислили нов произход на гьрците. Оттам тръгва едно масово пренаписване на цялата европейска история и целенасочено подценяване на етруската, пеласгийската и тракийската култури. В средата на 19 век се налага идеята, че Гърция е толкова уникална, че може да се смята за родина на европейската цивилизация.“ Според проф. Бернал над 50% от лексиката на гръцкия език е с неустановен произход, а към 25% от нея е със семитски корени.

Were the Greeks Israelites? 

Хекатей от Абдера, гръцки историк от 4 век пр. Хр. „ни казва, че египтяните били притеснени от бедствия (за справка: 10-те язви в Изход от Стария завет) и за да успокоят гнева на боговете си, те изгонили всички неегиптяни (еврейте) от родните си земи. Част от тях, предвождани от Данай и Кадмус, мигрирали в Гърция, другите се разположили из Сирия и цялото източно средиземноморие, включително сегашен Израел. За предводител на вторите се е водел Мойсей, човек известен със своите мъдрост и смелост“ – цитат от C.W.Muller, Fragmenta Historicum Graecorum, 1883, Vol. 2, p. 385.

ПЛЕМЕТО НА ДАН – ДАНАЙЦИ

Според хипотезата на И. Ядин, името на данайците се съпоставя с названието на еврейското племе на Дан. – Вейнберг Й. Введение в Танах. Пророки. М.-Иерусалим, 2003. С.36
Животното на дановото племе, назовано „рогата змия“ (Битие 47, 17) има паралел в гръцката митология. – Вайнберг, цитира И.Ш. Шифман.

СЪВРЕМЕННИТЕ ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, показват, че гърците носят африкански гени и са чужденци в Европа.

Department of Immunology and Molecular Biology, Universidad Complutense, Madrid, Spain.

Гените на гърците произхождат на юг от Сахара. Гърците не принадлежат към „стария“ средиземноморски субстрат. Установява се значително сходство с жителите на юг от Сахара – Етиопия, което отделя гърците от останалите средиземноморски групи. Етиопците и гърците имат генетично родство. То датира вероятно от разместването на населението в Египет и Етиопия през епохата на фараоните.

СКИТАЩИТЕ ДАНАЙЦИ: ГЪРЦИТЕ И ЕТИОПИЯ

На морския бряг край палестинския град Яфа се намират „Скалите на Андромеда“. Тя била прикована там, за да бъде изядена от морско чудовище, но Персей я освободил. Игаел Ядин счита, че локацията на този мит е едно от доказателствата, че Дановото коляно, което получило Яфа в наследство, е морския народ на данайците, които били съюзници на исраелтяните. В гръцки източници се казва, че данайците идват в Гърция от изток, баща им бил Ваал, ханаански бог, а негов брат – Египет (Египт).

Андромеда в древногръцката митология е дъщеря на царя и царицата на Етиопия – Цефей и Касиопея. Интересното е, че когато е открадната по заповед на Посейдон, това се случва в Аргос и в това време родителите й царуват в Аргос – градът в който първо се заселват данайците, след акостирането им на Балканите. 

ЕТИОПСКИТЕ ЦИГАНИ / ФАЛАШИ / ЕТИОПСКИ ЕВРЕИ

Това е прозвището на гърците сред нашия народ, разпространено и до днес. По същия начин наричат гърците и в Македония: „етиопски цигани“. Че гърците (макар и смесени с балканско население) не са от бялата раса е очевидно и днес. Но защо прозвището им е „етиопски“ и защо генетичните изследвания ги сродяват с етиопците? Населението в Етиопия не е негърско.

Етиопия – води началото си от царство Аксум, което се създава под влиянието на Египет и царство Шеба в днешен Йемен. Семитски племена се преселват през 6-5 век пр.н.е. в северната част на Етиопия. Там те се смесват с кушитските племена, намиращи се под влиянието на Египет.

– I в. от н.е. Образуване на царство Аксум, начело със Соломоновата династия. – VIII-IX в. Изоставяне на Аксум под натиска на мюсюлманите. Преместване на етиопската държава на юг. – XIII в. Възвръщане на властта на Соломонската династия при цар Иекуно Амляк.

Бета израел – наричани още фалаша или фалаш мура, са етническа група, произлизаща от Етиопия и изповядваща юдаизъм. Самите бета израел вярват, че  племето на Дан, опитвайки се да избегне гражданска война в Израел, се заселило в Египет. Оттам то се придвижило на юг по течението на Нил до Етиопия и етиопските евреи са негови потомци. Равинистични възгледи: Според тях, бета израел са потомци на племето на Дан, едно от Десетте изгубени племена.

Ярко свидетелство за произхода им е приликата в характера и поведението на гърци и евреи. Тя е очевидна за всички. Затова е и поговорката: „Кога плаче евреина? Когато се ражда грък.“ Толкова общо в характера, както между евреи и гърци, едва ли може да бъде случайно. То може да идва само от общ произход.

СТРАННАТА „НАЦИОНАЛНА ИДЕОЛОГИЯ“ НА ГЪРЦИТЕ

Древните елини се отличават със своя ярка национална идеология, която няма аналог сред околните близки и далечни народи. Тя е познатото разделяне на „елини и варвари„. И днес то ни се представя за нещо естествено. Не се обяснява обаче: Какво точно означава „варвари“? Какво стои зад това разделение и що за идеология е това? Обикновено не се коментира:  – Причудливия й характер. Тези възгледи са на дълбоко расово ниво. Според древногръцката идеология само елините са родени да бъдат свободни – варварите са родени да бъдат роби. Нещо повече – елинските общества по природа са призвани да живеят от труда на варварите. Накратко – да паразитират е природна даденост за тях.

– Липсата на прилика с философията на други народи. Наричането на чужденци с прозвища от рода на „варвари“ е разпространено и при други. Обаче, никъде другаде то не е свързано с такава дълбока и безпричинна враждебност към останалите народи. Тя има един, единствен аналог в световната история.

СВЕТЛИТЕ ИДЕИ НА АРИСТОТЕЛ

Прието е, че той е един от най-светлите умове на човечеството. Не е прието обаче да се казва, какво точно е неговото учение. Аристотел проповядва че робите по природа са лишени от възможността за добродетелен живот – нравствен живот могат да водят само свободните. По-интересно е – кои са свободни и кои са роби, защото Аристотел има точен отговор:

Той учи, че „полиса превъзхожда всичките други общности и е абсолютна цел на съществуването„, но не всички могат да създадат полис и да бъдат граждани, а само елините. „За варварите това “велико благо” е недостъпно, тъй като те са роби. Те нямат в своята среда хора, властвуващи по природа, които да имат разум и да са способни да управляват. При тях има само общуване между роби и робини. Още поетите са казвали, че “за гърците е свойствено да властват над варварите”. По естествена природа “варварин” и “роб” е едно и също.  Полисът не може да съществува без робството – то е негова материална основа.  Непосредствено след раждането си живите същества биват предназначени или за подчинение, или за властвуване.Какво е робът според Аристотел – „одушевена собственост“, “одушевено оръдие на труда”, средство, чрез което господаря “потребява жизнените блага”. Наистина робът е човек и за разлика от животните е надарен с реч, но само за да разбира заповедите и всъщност е само едно “домашно животно”.

Тази примитивна идеология на паразитизма е характерна за гръцкото племе.

Аристотел най-ярко излага философията на паразитизма, но и възгледите на останалите гръцки философи не са по-различни.

Това е идеологията на елинските колонии-полиси и е в основата на тяхното устройство. Развитието им е нейна илюстрация в действие. Гърците идват като пирати, започват да основават колонии, които се занимават изключително с търговия, насаждане на интриги и предизвикване на междуособици сред местните жители, крадат материалната им култура и паразитират върху тях. Превъзнасят се и се кичат най-претенциозно с всички външни белези на „култура“ и „цивилизованост“. Обявяват се накрая за най-големите мислители и учени, за откриватели на всички човешки постижения – без мярка, без граница, без задръжки.

С шумната си претенциозност гърците успяват да се набият в очите на Рим, който приема измамата за действителност и подражанието – за оригинал, а чрез Рим – и в очите на „ренесансова“ Западна Европа.

По света са известни само три народности, при които паразитизма е доведен до идеология и начин на съществуване.

ПОГРЕШНИ ТЕРМИНИ, ЧУЖДА ФИЛОСОФИЯ

От векове, учените определят гръцката култура за източник на западната цивилизация. Но какво, ако самата гръцка култура е едно наследство – една колония – на древните египтяни? Училищата все още учат, че западната цивилизация е дете на Гърция. Натрапва се, че египетската цивилизация е „примитивна“ в сравнение с културните и философски постиженията на гърците. Ричард Едгар в „Black Spark, White Fire“ твърди, че предположението, че древните египтяни не плават в Средиземно море е научен мит. И Тур Хейердал показа, че дори техните „примитивни плавателни съдове“ са били в състояние да овладеят теченията на океаните – и са били много по-добре оборудвани за овладяване на много по-спокойните води на Средиземно море. Същото було на невежеството се поддържа, когато става дума за философия. И Платон и Питагор, които са определени за икони на гръцката философия, заявяват, че като други големи гръцки философи са получили знанията си в Египет. След години в египетски училища, те се завръщат в Гърция като „първите философи“. Питагор учи в Мемфис. Платон учи в Египет 13 години. Менторът му е свещеник в Хелиопол – днешния Кайро. Години след това Страбон пътува в Египет.

ПЪРВОТО ОТКРАДНАТО НАСЛЕДСТВОЕГИПЕТСКОТО, 1954

Египетското влияние над гръцката култура.

Терминът „гръцка философия“ е погрешен, защото такава философия не съществува. Тя е копие на религиозната система на древен Египет, наречена Мистерии. От 6 в. пр. Хр. до смъртта на Аристотел през 332 г. пр. Хр. гърците правят всичко възможно, за да изучат египетската култура от египетските жреци. След нашествието на Александър Велики, царските храмове и библиотеки са ограбени и школата на Аристотел превръща библиотеката в Александрия в свой изследователски център. Тогава на Аристотел са приписани голям брой книги – толкова много, че е физически невъзможно да бъдат съчинени от един човек за времето на един човешки живот. Историята на гръцката философия е съчинена от школата на Аристотел. По-известните гръцки учени учат в Египет или изучават египетски знания, пренесени в Гърция. Гръцките философи копират египетската философия и всичките им първоучители са дългогодишни ученици в египетските храмове, а по-късно си приписват заслуги. Днес се повтарят имената на гръцките философи и се натрапва, че те са най-велики. Затова пък не се споменава нищо за учителите им – египетските философи:

Египетски философи: Птахотеп (Ptahhotep), Кагемни (Kagemni), Дуауф (Duauf), Аменхотеп (Amenhotep), Аменемопе (Amenemope), Имхотеп (Imhotep), Аменехат (Amenemhat), Мерикаре (Merikare), Сехотепибре (Sehotepibre), Хунануп (Khunanup),  Акхенатен (Akhenaten).

В Египет учат:

1. Платон – живее около 20 години там. Обучава се при жреците в Мемфис. Учението му е изцяло египетски светоглед.
2. Питагор – и повече години в Египет, дори прочутата „питагорова теорема“ представлява задача, дадена му от жреците – да измери височината на пирамида, като ученик.
3. Демокрит – 5 години.
4. Талес – около 10 години в Египет.
5. Аристарх – Библиотекар в Александрия
6. Архимед -10 години в Александрия и до последно си пише с египетски математици. Всичките му устройства имат прототип в Египет.
7. Евклид – живял почти само в Александрия.
8. Ератостен – 25 години в Александрия.
9. Аполоний Родоски – около 30 години в Александрия
10. Херодот: „Има и някои гърци, които си послужиха с това учение (египетското) – едни в по-ранни времена, други по-късно – и го представиха за свое. Знам техните имена, но няма да ги напиша.“

Мургаво племе претендира пред света, че е измислило културата, спорта, театъра, литературата, науката и въобще – почти всичко за което се сетим.

Разбира се цивилизации и култури е имало по света от далечни времена и е нелепо някой да си приписва авторство.

Как обаче стоят нещата на Балканите и откъде се появява „гръцката цивилизация“? Всъщност тя си е тук, когато гърците се населват по нашите земи. Те не донасят почти нищо ново, защото почти всички постижения, които си приписват, са налице от по-рано при местните народи на Балканите и Анатолия. Когато гръцките пирати започват да пристигат от Африка по южните брегове на Балканите и Мала Азия, тук от векове процъфтява цивилизацията на „пеласги“ и други народи – сродни помежду си.

ПАНТЕОН НА БОГА И АНГЕЛИТЕ

БОЖЕСТВА ИЛИ ГЕРОИ? – Днешните учени – археолози и историци – имат навика да обявяват за култ почти всичко при древните и да намират божества навсякъде. Една от причините е научната догма, че само древните юдеи могат да имат монотеизъм, а за всички други древни народи той е забранен от съвременната наука.

ЗЕВС ПЕЛАСГИЙСКИ

Първото споменаване на Зевс в гръцката литература е от Омир – той го нарича Зевс Пеласгийски.

Херодот казва, че елините са заели от пеласгите повечето от боговете си.

Страбон: „А пеласги са се наричали най-ранният от всички народи, които са владеели Елада. И поетът се изразява така: Зевсе Додонски, царю пеласгийски…Страбон, География – кн. 7

Додона е древен град на пеларгите (пеласгите) със светилище на Зевс. С това старите гръцки автори потвърждават, че са заели своя върховен бог Зевс от старото местно население – кратко, ясно и недвусмислено.

ХЕРМЕС

„Гръцкия бог“ Хермес отначало е тракийски герой – Според Херодот, Хермес е праотецът на тракийската аристокрация. Царете на траките се кълнели в неговото име. „…тракийските благородници имат специален култ към Хермес, кълнат се в неговото име и дори твърдят, че произхождат от него.“ (Херодот – История, Книга втора)

В най-дълбока древност негърци са носели имена посветени на Хермес – по произход името не е гръцко. Хермиона е майка на Земела (тракийската богиня на земята). Най-вероятно името на първият епископ на Пловдив – тракиеца апостол Ерм и старобългарската фамилия Ерми са от един произход.

Тракийското име на бога Хермес/Ермис вероятно е гласяло Герман и се е запазило и до днес в българския език – в многобройните топоними Герман, Джерман, Герма и Грамада на цялата ни етническа територия. Среща се в песенния фолклор и в някои обреди (Герман/Джерман градушкар). Кадуцеят (жезълът) на Хермес е един от най-старите символи. Виждаме го върху най-старите монети, които човечеството познава – монетите на древните трако-пелазгийски народи: дероните и одрисите.

ХЕРМЕС – КИБАЛИОН

Според някои тракийското име Ермес означава „богат на стада, имащ стада“. ЕР отговаря на нашата дума яре, диалектно ери, а МЕС означава „имащ“. За първи път името на Хермес е документирано върху плочица с древната балканска писменост „Линеар Б“. Изследователят Дж. Чадуик чете оригиналния надпис Е-МА-А като „хермаxас“. Той може да се чете и като ЕРМААC. Декадрахма от тракийското племе дерони (520-480 г. пр.н.е.).

ДИОНИС-ЗАГРЕЙ – ИСТОРИЧЕСКА ЛИЧНОСТ

Когато гърците заемат български/тракийски герои, те ги митологизират, обожествяват и ги откъсват от реалната история. Съставят им нови митологични „биографии“. Нашите прадеди обаче гледат на тях по съвсем друг начин – за тях те са исторически личности и част от историята им – царе, жреци и герои.

Това е едно от най-ясните свидетелства, какъв е техния произход. Митовете се раждат около действителни личности, а не обратното.

„Гръцкият бог“ Дионис е тракийски герой, като името му е Загрей.

Първоначало Дионис е бил тракийски цар, след смъртта му е героизиран. За старите автори той е известен и като велик завоевател. Според тях, той стигнал чак до Индия, покорил местното население и построил град на име Ниса. За далечното пътешествие свидетелстват Филострат,  Еврипид, Хигинис, Цицерон, Сенека, Аполодор, Овидий, Нонус, Плиний, Страбон… Луций Ариан разказва, че Дионис е основател на древна индийска цивилизация. За да може Херодот да нарече индийците най-големия народ, някой го е снабдил с тази информация – той не е пътувал из Централна Азия.

В индийските предания (пурани) са споменати богоподобните бригус – митични бойци колесничари, почитащи огъня и дали го на хората. Облечените в сияйни доспехи тракийски колесничари са били страховита гледка за местното население. Името им напомня на тракийския етноним бриги, чиито най-древни земи са Юго-Западна България и Македония. Според Хезихий родното място на Дионис се намира в Южна Тракия. Т.е. Дионис е роден в древна Бригия и е бил цар на бригите. Счита се, че култът към бога на виното и плодородието е възникнал първо при бригите (фригите). Павел Серафимов:

Заедно с тракийските Арес, Зевс, Орфей, Лин и др., Дионис е един от най-почитаните богове в Античността.

Дионис е наречан с много имена. Най-известните са Елеутерос, Либер и Сабадий(Сабазий). И трите имат смисъла освободител, като само последното е тракийско. Вл. Георгиев свързва Сабадий със стблг. свободъ- свободен. Фактът, че името на тракийския бог е обяснимо на български, не кара учените да признаят местните ни корени. Съвсем не, търси се някаква индо-европейска връзка в мъглите на времето.

Друго интересно, а и слабо известно име на Дионис е Ванак. Така са го наричали мизите, наречени в по-късни времена българи.

Бромий е поредното име на тракийския бог имащо обяснение на български език. Бромий означава бръмчащия, бучащия. От Луций Ариан знаем, че тракиеца Дионис е основателят на индийската цивилизация. Римския летописец разказва за това, как Дионис научава индийците на земеделие, как да строят, дава им религия, като поставя себе си начело на пантеона. В действитеност върховното божество на старите индийци носи името Брама, което де факто е вариант на Бромий.

Документирано е през ХV-ти век преди Христа на документи с Линеар Б като Дивонусос (Дж.Чадуик). Обяснение може да се даде със стблг. дивочудодивъудивлениедивньнодивно, чуднодивьнъ– удивителендивити сен – удивлявам се. Дионис означава дивния, чудния, светлия.

Дори и след приемането на християнството Дионис, или по-точно Дивния, чудния, е почитан у нас. Той е споменатия във фолклора ни Див, не случайно, на свещения огън, създаден с триене на две дръвчета се е давало и името Див огън, Божий огън (Н.Геров).

Див (дивния), наречен още Дионис е важен за българската история. Не само за това, че името му е обяснимо на български език, но има и други моменти. Знаем, че майката на Дионис е наречена Земела (Земла). Това име лингвистите обясняват със стблг. земля– земя (В.Георгиев, Езика на Траките). Става доста интересно, не само Дионис (Див) носи българско име, но също и неговата майка. Тя от друга страна е дъщеря на Кадъм – основателя на Тива и създателя на древната азбука.

За Кадъм се твърди, че е финикиец, без да се обяснява как така дъщеря му и внука (Земела и Дионис) са тракийски божества? От рода на Кадъм са живелите на остров Крит цар Минос, Радамант и Сарпедон. Имената са тракийски, нямат етимология при езиците от Ориента.

АПОЛОН

Слънчевият бог Аполон (Белен), изобразен върху фиала от Рогозенското съкровище.

ТРАКИЙСКИЯ ГЕРО И ГРЪЦКИТЕ ХЕРОСИ

Днес Тракийския конник е наричан с гръцката дума „Херос“ – от тракийската „Геро(й)“. В превод Херос означава точно каквото разбираме – герой. (Че конникът е тракийски никой не спори. Че траките не са наричали героите си „херои“, защото това е гръцко произношение, също никой не спори.)

При гърците тракийските Герои стават Хероси и търпят различни промени – ХЕРОСИ В религиозните представи на древните гърци херосите били смъртни хора, които заслужили с подвизите си безсмъртие и се превърнали в полубогове, които можели да закрилят и подпомагат хората. Най-прочут от всички гръцки хероси бил Херакъл, чиито подвизи формират един от най-популярните цикли в гръцката митология. Щеше да е хубаво, ако беше вярно.

Бронзов бюст на Херакъл със златни ябълки в ръка – част от колесница, намерена в Чирпанско.

Херакъл често е изобразяван в сцените от тракийските съкровища в България. А някои тях са от дълбока древност. На някои сцени той вдига ритон заедно с Дионис. Целият му живот е свързан със средата на траките. Според легендите, преразказани в гръцката митология, Херакъл бил ученик по музика на брата на Орфей – тракийския певец Лин. Тракийските владетели секат монети с изображение на Херакъл. Никой не издава монети с чужди герои.

По начало гърците са отделен народ със собствени характеристики.

Примери за това са:

1 – Яркото деление на „елини“ и „варвари“ – то не е типично за местните предгръцки народности, а при гърците е отличителен белег. 2 – Свидетелствата на древногръцките автори – например:

Херодот – І-58 : Гръцкото племе отначало е едно и винаги е говорело един и същ език. Гърците се превръщат от незначително племе във влиятелен народ, защото са асимилирали много други хора. Преди гърците да се обединят с пеласгите, пеласгите са варвари.

ОТРИЦАНИЕ

Ранните гърци – първите сведения са от Омир. Той не нарича гърците „елини“ – нарича ги данайци. Когато описва гръцкия лагер той говори за данайци, ахейци и аргосци.

Ахейците не са гърци – предгръцки народ. В гръцките легенди историята на племената и народите се предава с олицетворение в легендарни герои със символични племенни имена:
Ахей и Пеласг са братяХеланикДионисий Халикарнаски: Пеласгите разделили Тесалия на три части по имената на своите вождове – Ахая на Ахей, Пеласгиотида на Пеласг. Според старогръцките автори, ахейците са пеласги по произход. А за пеласгите едва ли има нужда да се дават примери, че не са гърци, но все пак:  Героят (героите) с име Пеласг: ХезиодПеласг е „автохтон“, роден в Аркадия. Според преданията на аркадийците той е „първия човек, който живеел по тези земи, станал цар, измислил хитона“ и т.н. Херодот – VIII-44 – По-рано пеласгите владеят това, което по-късно се нарича Елада.

Йонийците не са гърци – Херодот I-56  – Йонийците са пеласги по произход.

Гърците се отличават от пред-гръцките народности на Балканите по произход и език:

Херодот – I-57  – Пеласгийския език не е в никакъв случай гръцки. Той е „варварски„. Атиняните са по произход пеласги, които са сменили езика си, когато са били асимилирани от гърците.

С племенното име Пеласг е наречен и героя, който посреща данайците:

Пеласг посреща на морския бряг на Аргос Данай и Данаидите, които бягат от Египет и им дава убежище.“

Страбон дава пример и че гърците (данайците) асимилират предгръцко население:

Данай, според Еврипид – „над Елада наложил закон всички наричани дотук пеласги да се наричат данайци“ – Страбон, География – кн. 8 – 6, стих 9

ДАНАЙЦИТЕ (ГЪРЦИТЕ) ИДВАТ ОТ АФРИКА – ЕГИПЕТ / ЕТИОПИЯ

Страбон, География – кн. 7 – 7, стих 1  – Данай довежда хората си от Египет. / Според цялата гръцка митология Данай идва от Африка. Да се оспори това е трудно. Също и че героят Данай символизира племето данайци.

Митологичното родословие на Данай е свързано с Африка. – Майка му Анхиноя е наричана „дъщеря на Нил“  ; – Брат му носи името Египт – Баща им Бел заселил Данай в Либия, а Египт – в Арабия. – Бащата на Данай – Бел е митически цар на Египет. – Бащата на Бел – Епаф  също е митичен цар на Египет, а на майка му Мемфида легендата кръщава египетския град Мемфис.

Египетски източник потвърждава идването на данайците от Египет.

Сведения дава египетския историк Манетон  от 3-4 в. пр. Хр. Сред египетските управници той поставя и Данай – същият Данай, който по-късно с хората си акостира в Пелопонес и това е началото на гърците на Балканите.

Манетон – История на Египет – фрагменти

Манетон, цитиран от еврейския историк Йосиф Флавий в трактата „Срещу Апион“: – Фр. 50. Йосиф, Срещу Апион, І, 15, 16, 93 – 105 Сетос се наричал Египт, а брат му Хармаис – Данай.” Фр. 54. Йосиф, Срещу Апион, І, 26 – 31, § 227 – 287Сетос се прекръстил на Египт, а Хермей – на Данай“ Манетон, цитиран от Евсевий: – Фр. 53 (а). Синцел, стр. 116, 129, 133, 135. Според Евсевий. 12. „Армаис, наричан също Данай, 5 години, след като напуснал Египет и бягайки от брат си Египт пристига в Елада, завладява Аргос и властва над аргосците.“ Други антични автори също разказват за преселението на данайците от Африка на Балканите, начело с водач с племенното име Данай.

ЕГИПЕТ В ОСНОВАТА НА ГРЪЦКАТА / ДАНАЙСКА КУЛТУРА /Philip Coppens/

For centuries, scholars have identified the Greek culture as the source of the western civilisation. But what if the Greek culture itself was a legacy – a colony – of the ancient Egyptians?

Philip Coppens

Schools still teach that the Western civilisation is a child of Greece. Until a few decades ago, many schools did not mention the cultural achievements of Egypt or Sumer – and many schools in Europe still pay no attention to the Inca’s, Toltecs, etc. But when it comes to the Greek and Egyptian civilisations, it was made painfully clear that the Egyptian civilisation was “primitive” when compared to the cultural and specifically philosophical achievements of the Greeks.

This situation is now slowly beginning to change, though the chasm between the Greek and Egyptian culture remains. Though geographically both countries are close to each other, and whereas many Greeks would later travel to Egypt, it is assumed that the Egyptians, a civilisation that predates the Greek civilisation by two millennia, never used that time to sail in the opposite direction. Though the ancient Egyptians had seaworthy boats – e.g. the funerary boat in the boatpit on the Gizeh plateau – the status quo is that they never sailed the Mediterranean Seas to Greece.

Richard Poe in “Black Spark, White Fire” argues that the assumption that the ancient Egyptians did not sail across the Mediterranean Sea is a carefully constructed scientific myth. Evidence that the ancient Egyptians did just that is similar to the volume of evidence that the Phoenicians and Minoans sailed that sea. Scientists willingly accept those cultures’ seafaring capability, yet illogically limit the ancient Egyptians’ capability to do the same.

Still, there is powerful evidence to show that the Egyptians did venture beyond the Nile. It is also known that they possessed a large fleet. And Thor Heyerdahl showed that even their “primitive boats” were able to master the currents of the oceans – thus very well equipped to master the much calmer waters of the Mediterranean Sea.

The same veil of ignorance is maintained when it comes to philosophy. Both Plato and Pythagoras, identified as icons of Greek philosophy, stated that they and other great Greek philosophers had studied and learned that knowledge in Egypt. Many had studied many years at Egyptian schools, to return to Greece as the “first philosophers”.

Iamblichus wrote that Thales of Milete had to make it clear to Pythagoras that the latter had to go to Memphis, in Egypt, to study. Thales added that it were the Egyptian priests that were a veritable source of knowledge and information. Thales stated this at a time when he himself was Greece’s most famous and applauded philosopher, even though it would be his protégé Pythagoras who is currently best remembered as the “first philosopher”.

After Socrates’ death, Plato left for Egypt, where he studied for a period of 13 years. His mentor was Sechnuphis, a priest of Heliopolis (modern Cairo and thus near the Great Pyramid).

Years afterwards, Strabo would travel through Egypt. His Egyptian guide showed him where Plato had lived. It was how Plato learned the fable of Thoth and Amun, which he wrote down in Phaedros. Despite its clearly Egyptian source, many “scholars” interpreted that treatise as a “typically Greek” text. They “explained” their anomalous thinking by arguing that the Greeks “bragged”. They argued that the Greeks wanted to make their philosophy appear to be much older than it actually was. Though possible, it is clear that the available evidence (of which we have not even presented one percent) in this case does not warrant such a conclusion. If the Greeks stated they learned their philosophy from the Egyptians, why not simply accept that?

The answer is clear: whereas the ancient Greeks were completely comfortable with their inheritance of the Egyptian philosophy, modern scholars were not. As a result, they have had to jump through hoops to explain certain of Plato’s writings.

Though many will look towards the story of Atlantis and its Egyptian source, it is actually Plato’s philosophy that is the best example of this anomaly. Plato stated that many souls of the deceased reincarnated, both in animals and humans. This concept was unknown in Greece, where it was believed that death signalled the end; only an “underworld” lay behind the veil of death. It were the Egyptians who believed that death was only a passing, the soul continuing to exist beyond that event.

Greek myths take the evidence further. They clearly state that the first “Greeks” were Egyptians, who had colonised the Greek isles and mainland. Diodorus Siculus wrote that Kekrops originated from Egypt and founded Athens as a colony of the Egyptian town of Sais. The goddess Athena was in truth the Egyptian Neith, matron of the city of Sais. Two Greek families, the Eumolpidae and the Ceryces, were said to descend from Egyptian priests. The two families were tasked with the rituals of the goddess Athena. They stated: “and their offerings and their old ceremonies were practiced by the people of Athens in the same manner as it was held with the ancient Egyptians. [These two families] are the only Greeks who swear to Isis and they resemble both facially and in mannerisms the Egyptians.”

Martin Bernal adds that Neith was written as “Ht” in Egyptian. This was pronounced “Ath” or “At”. This means that even in Sais, the ancient goddess Neith was addressed as “Athanait”, with the Greeks later chosing to call the “nait” ending for Neith, rather than the “Athan” for “Athena”. Such verbal gymnastics aside, it is known that the Greek writer Charax of Pergamon, in ca. 200 AD, wrote that the inhabitants of Sais referred to their town as “Athenai”.

Apart from Athens, Dodona was another Egyptian idea. Herodotus wrote that the Greeks knew and stated that the Mysteries of Dodona originated in Egypt. On his travels in Egypt, the priests told him that two priestesses were abducted by the Phoenicians. One of these victims was said to have founded the sanctuary of Dodona. Herodotus thus stated that both in Greece and in Egypt, he heard repeatedly how the Greek civilisation was a child of the Nile. How do scholars approach this conundrum? Herodotus was duly given the reputation of being a “liar” – a worse fate than Plato suffered, who is only labelled as having “imagined an ideal world” when he spoke of Atlantis.

Still, it is said that the Mysteries of Demeter in Eleusis were also of Egyptian origin. They were traced back to Erechteus, who was said to have created the Mysteries at Eleusis as a copy of the Mysteries of Isis and Osiris. But, once again, scholars argued that the Greeks were wrong. After all, was it not known that all myths and legends were not based in reality, but in flights of fancy?

Who created the “veil of ignorance” that guards over the separation of ancient Greece and Egypt as a scientific Iron Curtain? The answer is to be found at the end of the 19th century, and the racial situation of that era. The central question is what race the ancient Egyptians were. The relationship between blacks and white Europeans was a powerful social issue in the United States and Great Britain; in 1879, Britain ruled one quarter of the world. It was at this time that scholars began to awaken to the realisation that the Egyptians possessed a powerful culture; it was at this time that Greece was identified as the cradle of western civilisation. It were largely white scholars who would do anything to make sure that blacks would find no place in history… after all, it could lead to serious social consequences. Blacks surely could never be at the roots of that wonderful Greek civilisation? That “had” to be erroneous. It was simply impossible.

However, the argument was difficult to maintain, and even the myth of Atlantis was called into play to try and salvage the problematic situation: if Atlantis had existed, it would have been a “white race”, and it was this “white race” that had settled into Egypt and had given the native black people its civilisation, its culture and its philosophy. Problem solved…

This attitude is the opposite of the Greek attitude, however difficult it is to believe, after more than a century of brainwashing about ancient Greek thinking. The Greeks had no problem in stating their knowledge originated from an African origin; nowhere do they make references to “white deities” or “white leaders” amongst the black culture that gave them their philosophy.

Poe and other analysts argue that modern archaeology, shaped as it is by western thinking, cannot live with the concept that the Greek culture – and western civilisation as a whole – is a legacy of black Egypt. This has resulted in almost hilarious debates as to how the ancient Egyptians could not possibly be African – or a more general attitude that seems to prevail today, which leaves their racial identity unspecified. After all, the Arab race is now the predominant race in Egypt (specifically in the north), and references such as “our ancestors” often imply that the ancient Egyptians were Arabs.

The facts are vastly different and radically speak against any such revisionist thinking. The Greek city of Thebes was founded by two brothers, Amphion and Zethos. They were claimed to be the sons of Zeus, with a mortal, known as Antiope. It was a typically Egyptian concept for the king to state that he was born of god. This was purely symbolic – but it should be realised that it was symbolic for the ancient Greeks also.

In 1971, Greek archaeologist Theodore Spyropoulos began his dig on the Amphion hill, which was the legendary burial place of the twins. He soon discovered a stone chamber, deep within the funerary mound. It contained jewellery, including four golden hangers in the shape of lilies… a typically Egyptian motif. He also discovered a vaulted tunnel that ran in several directions. Spyropoulos labelled it a “typically Egyptian tomb”. Further research showed that the tomb dated back to 2900-2400 BC, placing this Greek discovery as a veritable anomaly: there was no Greek civilisation at this time… though there was already an Egyptian civilisation.

It was not the first archaeological discovery that showed such evidence. Greek legend holds that an Egyptian king Danaos landed in Apobathmi, in the Peloponnesus with a great fleet. He made himself ruler and ordered the natives to call themselves „Danaans“. Homer states that the Greeks do not call themselves Greeks or Hellenes, but Danaans. Coincidence? In Graeco-Roman times, tourists made pilgrimages to Apobathmi and even went as far as to argue that the exact date of the landing can be dated to 1511 BC, using an inscription on the Parian Marble.

Several Egyptian pharaohs claimed ownership over “Haunebut”, which means „Behind the Islands.“ The Greek portion of the Rosetta Stone text clearly translates the phrase Haunebu – meaning „the people of Haunebut“ – as Greek or Hellene. And Greece does lie „behind the islands“ of the Aegean Sea, when viewed from Egypt. Thutmosis III boasted that he had „trussed… the Haunebut“ and struck those that lived „in the midst of the Great Green Sea“ (the Mediterranean Sea). In a single year, he claimed to have collected 36,692 deben of gold from his conquered subjects – the equivalent of three metric tons – of which 27,000 kilos is specifically said to have come from the Asian provinces and the Isles in the Midst of the Great Green Sea (the Greek islands).

In 1946, Spyridon Marinatos, best known for his work on Thera (Akrotiri), had found a series of grain silos in Boiotia. Marinatos also believed that the Mycenaeans helped the Egyptians to expel the Hyksos and were rewarded with the gold that has been found in the so-called shaft tombs in Mycenae. These tombs date from the first 80 years after the expulsion of the Hyksos. Some tombs show Egyptian influences, although the Mycenaeans were much more careless with their dead than the Egyptians. On the topic of the grain silos, Marinatos stated that they greatly resembled Egyptian silos. Of course, his colleagues were unable to accept such a comparison.

One of these silos measured 30 metres high and 100 metres wide. The entire grain production of Argolid could be stored in this complex; only an organised state could and would resort to such a mechanism. But Greece did not have an organised state when the silos were built and used. The logical conclusion that the Greek land was used as a supply of grain that was exported to Egypt was “of course” impossible, for we all “know” that Greece’s cultural development was completely independent of anything that happened anywhere else in the world…

ГРЪЦКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ТЕРМИН НА СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО

1. Херодот I-56– Йонийците са пеласги по произход.
2. Херодот VIII-44 , II-56 – Това, което днес е Гърция някога се наричаше Пеласгия.
3.Плиний- IV-III.8-iv – Старото име на Пелопонес бе Пеласгия.
4.Плиний- IV-V-19-vi – Аркадия бе наречена в древността Пеласгия.
5.Страбон V-2-3 – Пеласгите са древен народ, живял на територията на цяла Гърция.
6. Херодот -I-57  – Пеласгийския език не е в никакъв случай гръцки.
7.Херодот – I- 57  – Атиняните са по произход пеласги, които са сменили езика си, когато са били асимилирани от гърците.
8.Херодот-I-58  – Гърците се превръщат от незначително племе във влиятелен народ, защото са асимилирали много други хора.
9.Страбон VII-7-1  – Данай доведе хората си от Египет.
10.Плиний VII-LVI-195-197 – Данай дойде от Египет.
11.Херодот IV-190  – Гърците имат същите погребални ритуали както и африканските номади.
12.Херодот IV-189  – Гръцката дреха аегис е африканска по произход.
13.Страбон VІІІ-6-9  – Данай се установи в Аргос и издаде закон, с който хората наричащи себе си пеласги бяха преименувани на данайци.

Колко благородни са били гърците в миналото знаем от латинската поговорка – Timeo Danaos et dona ferentes – Боя се от данайците дори когато поднасят подаръци.

Мургаво племе претендира пред света, че е измислило културата, спорта, театъра, литературата, науката и въобще – всичко за което се сетим. Разбира се цивилизации и култури е имало по света от далечни времена, и е нелепо някой да си приписва авторство. Как обаче стоят нещата на Балканите и откъде се появява „гръцката цивилизация“? Всъщност тя си е тук, когато гърците идват по нашите земи. Те не донасят нищо ново, защото всички постижения, които приписват са налице при местните народи на Балканите и Анатолия. Когато гръцките пирати започват да пристигат от Африка по южните брегове на Балканите и Мала Азия, тук от векове процъфтява цивилизацията на „пеласги“ и други народи – сродни помежду си.

Микена – местна пред-гръцка цивилизация. Градежа и архитектурата са същите като при траките.

СТРОИТЕЛСТВО

Пеларгик е име на древен пеласгийски квартал в Атина – анклав на местните пред-гръцки жители, който се е намирал до Акропола, докато самият Акропол, според Херодот е застроен от пеласгийски архитекти. „Хълмът Акропол до квартала Пеларгик в Атина – сградите му са били изградени от „пеласгийски“ архитекти“.

ТРОЯНСКАТА ВОЙНА / ОМИР И ИЛИАДА

Проблемът с елините в „Илиадата“ е, че името „Елада“ се споменава ЕДИН ЕДИНСТВЕН ПЪТ в тази иначе обемиста книга. Има съмнение, че е вмъкнато по-късно от гърците Ономакрит и Поликрат на о. Самос, където е обработена и записана устната дотогава традиция на „Илиада“.

Причината е, че Троянската война се води между местните народи, а данайците (гърци) са само странични участници в нея и едва по-късно си приписват историята й за своя история, героите й – за свои герои. Воюващите страни в нея са ахейците (които са трако-пеласги) и троянците (също трако-пеласги) с техните тракийски съюзници. Данайците (гърците) се бият срещу Троя – на страната на ахейците. В Илиада, когато описва лагера на нападателите, Омир говори за ахейци, данайци и аргосци. Ахейците са споменати от него 598 пъти, а „данайци“ и „аргосци“ – 183 и 29 пъти. (Първоначално африканските данайци – гърците – се заселват в Аргос и той е първият гръцки град и първата им спирка на Балканите. Войната се води за контрола над проливите – Дарданелите и Босфора. След нея те продължават да са в ръцете на местните народи столетия наред. А гръцката колонизация на Черноморското крайбрежие започва чак около 500 години след Троянската война. Не е обективно историците да наричат ахейците „гърци“ и да твърдят, че Троянската война се е водела между гърци и троянци – при положение, че самите древногръцки автори и гръцката митология описват ахейците като пеласги.

ЕЗИКОЗНАНИЕ

Знаците от Градешница, Тартария и т.н. се срещат в по-късните Линеар А и Линеар Б. От Линеар А са документирани не гръцки, не египетски, не хетски, но тракийски имена като Арей, Диза, Питак, Резос. В Линеар Б тракийските лични имена са десетки според Калин Порожанов. С Линеар Б са записани дори имена като Дуло, Вокил, Ерма, като това са старобългарските родови имена Дуло, Вокил, Ерми. В документи от второто хилядолетие преди Христа намираме и други интересни имена като Винай, Исевер, Кубир, Крумен, а това са само древни варианти на старобългарските Винех, Севар, Кубер, Крум. Каква е вероятността трите старобългарски родови имена и четири имена на владетели да ги има в древните документи, ако търсим случайност? Самият Линеар Б има 33 успоредици с букви от глаголицата, а в 22 случая имаме съвпадение не само във формата, но и в звуковата стойност.

МАРК ТВЕН ЗА ГРЪЦКАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ / Mark Twain

(„Самата държава Гърция започва съществуването си едва след 1830 г. Преди да бъде зарината с пари и помощи от американски и западноевропейски идеалисти, Гърция е бедно, тъжно място, обитавано от жалки хора с нисък морал, както отбелязва Марк Твен.„)

„Предполагам, че древна Гърция и съвременна Гърция сравнени представляват най-силният контраст, който може да се намери в историята.“

I suppose that ancient Greece and modern Greece compared, furnish the most extravagant contrast to be found in history.

Флотилиите, които са били чудото на света, когато Партенонът е бил нов, сега са жалка шепа рибарски лодчици, а мъжественият народ, извършил такива чудеса на доблест при Маратон, днес е само племе от роби, които никой не зачита.

The fleets that were the wonder of the world when the Parthenon was new, are a beggarly handful of fishing-smacks now, and the manly people that performed such miracles of valor at Marathon are only a tribe of unconsidered slaves to-day.

Цялата нация наброява само осемстотин хиляди души, а сред тях има предостатъчно бедност, мизерия и лъжливост за четиридесет милиона, без да се притесняват от това.

The nation numbers only eight hundred thousand souls, and there is poverty and misery and mendacity enough among them to furnish forty millions and be liberal about it.

Под властта на крал Отон приходите на държавата са пет милиона долара получени от данък в размер на една десета от всички земеделски продукти и от екстравагантни данъци върху търговията. От тези пет милиона малкият тиранин се опитва да поддържа армия от десет хиляди мъже и да даде заплати на стотици безполезни придворни лакеи и служители по подобие на големите монархии, които тази жалка държава се опитва да имитира.

Under King Otho the revenues of the State were five millions of dollars—raised from a tax of one-tenth of all the agricultural products of the land (which tenth the farmer had to bring to the royal granaries on pack-mules any distance not exceeding six leagues) and from extravagant taxes on trade and commerce. Out of that five millions the small tyrant tried to keep an army of ten thousand men, pay all the hundreds of useless Grand Equerries in Waiting, First Grooms of the Bedchamber, Lord High Chancellors of the Exploded Exchequer, and all the other absurdities which these puppy-kingdoms indulge in, in imitation of the great monarchies; and in addition he set about building a white marble palace to cost about five millions itself.

За гърците и тяхното високомерие св. апостол Павел казва в посланието на Тит – „Критяни са винаги лъжци, зли зверове, безделни лакомници, лениви търбуси.“ – (Послание на Тит,1 глава 12 стих.)

продължава,

dailypress . bg / 30dumi . eu / bultimes . com / astrofenomen . com / forum . abv . bg / xcombg . net / tefterche . org / burgasnews . com / inopressa . ru / forum . abv . bg / forumat – bg . com
 

ВИНИЦА ЗА АХИЛ / БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ / 10 000 ГОДИНИ ОТ ИСТОРИЯТА
ПЪРВООБРАЗ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНИ ВИНИЦА С БЪЛГАРСКИ ПЛОЧКИ НА БЪЛГАРИНА - АХИЛ / 15 ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ ДНК - БЪЛГАРИТЕ СА ЧИСТА НАЦИЯ ОТ 10 000 ГОДИНИ /9 Януари 2016 година, тематична поредица/ "Ще се ...
ОЩЕ
УСМИХНАТИ И ЩЕДРИ ДНИ – КЪМ МАГИСТРАЛАТА
ДОТУК ЗА РОДИНАТА, БОГА И НАРОДА / ОТТУК НАТАТЪК САМО ЗА БОГА И НАРОДА МУ   Старание през целия съзнателен живот към честност, отзивчивост, трудолюбие, търпение и великодушие към хиляди безименни съдби.   Старание ...
ОЩЕ
СРЕДНОВЕКОВЕН ПРИНЦ – „БОЯН МАГА“ – БРАТЪТ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ / ЦЪРКВА – БЪЛГАРИ СРЕЩУ   БЪЛГАРИ
БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ - БЪЛГАРСКИТЕ ПРИНЦОВЕ И ЦАРЕДВОРЦИ Притча от тайните на българомразието през вековете, на публично отричане от родното изкуство на духовника, на велможата, на знатните люде и царедворци от ...
ОЩЕ
СОФИЙСКИТЕ КАТАКОМБИ – 240 КИЛОМЕТРА ПОДЗЕМИЯ (ВИДЕО)
1 - Дали знаете, че  София е прорязана от шест групи катакомби с обща дължина 240 километра на тунелите?  Някои са още в графа "Секретно!" Най-големия е на 16 метра под ...
ОЩЕ
ОТЕЦ ИВАН – ПО БОЖИЯ ВОЛЯ СТАНА АРХИМАНДРИТ
СВ. СИНОД НА БПЦ / ХИРОТОНИСА В АРХИМАНДРИТСКО ДОСТОЙНСТВО ОТЕЦ ИВАН Църквата награди известния с милосърдието си отец, създал приютите в Нови хан и село Якимово. Православното духовенство оцени заслугите на добре ...
ОЩЕ
Елица Тодорова, Лира Денс и 2000 танцьори от България, хореография и постановка Лорета Димитрова. Световен фестивал на културата - Берлин 2011г. ГОСПОД Е БЪЛГАРИН, ЧИКАГО 1994 г. BULGARIA from above & БЪЛГАРИЯ ...
ОЩЕ
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА /"В очакване на Чудото и 58-те български светци.   (28 Януари 2009/21 Ноември, 2008/25 Юни 11 - 7 Септември 2012, 07 Септември 2016 г., ФБ)   И тази ...
ОЩЕ
КЪЛНОВЕ / САМО ТИ И ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
ДО КАНАДА И ОБРАТНО, КЪМ АРБАНАСИ След 4-годишна работа, Людмил Егов от Арбанаси създаде машина за кълнове, която по специфична технология ще може да се произвежда жива храна в домашни условия. Уебдизайнер ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО – РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО - РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА - ЧОВЕКЪТ, КОЙТО МИСЛЕШЕ В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ Людмила Живкова имаше усещането за бъдеще, не живееше с настоящето и натрупваше опит ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, БЪЛГАРИЯ 2015
    Въведение Богородично се празнува и като ден на християнското семейство и християнската младеж - това е един от големите вселенски празници, който в църковните песнопения се назовава "предвестник на Божието ...
ОЩЕ
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА "1. Всички съвпадения не са случайни. Хората, които разберат това ще станат критична маса. Когато критична маса стане достатъчна, хората ще разберат смисъла на живота и ...
ОЩЕ
ЖИВОТЪТ Е ТВЪРДЕ КРАТЪК, ПОСЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ
РИСКУВАЙТЕ, СЛЕДВАЙТЕ СЪРЦЕТО СИ Джим Кери е един от най-популярните комици в киното, но тези негови думи ни карат да вярваме, че е и мъдър човек. ("Следвайте сърцето и се наслаждавайте на ...
ОЩЕ
БЪЛГАРКА НАГРАДЕНА ЗА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА
Българката София Калинова е почетен носител на наградата за една от 10-те най-изявени млади личности в света за 2015 г. в категория “Хуманитарно и/или Доброволческо Лидерство”. Тя получи приза си ...
ОЩЕ
ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ РОД / АПОКАЛИПСИС
"Ние сме една от най-старите нации е Европа. Не говоря само за Кирил и Методий и за глаголицата и кирилицата. Говоря за нашите хора като Григорий Цамблак – религиозен шеф ...
ОЩЕ
УРОДОЛОГИЯ / ПРОЗОРЕЦЪТ НА ОВЕРТОН / НЕМИСЛИМИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ПОЗИТИВНА УРОДОЛОГИЯ / УРОДО-ДИАГНОСТИКА със специалните методи - една цигара и пет минути време, да послушаш шума на ...гласовете ;) "Темата представлява психо-анализ на човешката мисъл, която е внедрена умело в ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ / КОЛОБРИ, ПАЗИТЕЛИ, ЕВРАЗИЙСКА БЪЛГАРИЯ – ОТ ДУНАВ ДО ЕНИСЕЙ / ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
Пример за честност, справедливост, трудолюбие, красота на българите и българките. Където и да са били сънародниците, дадено им от Бога са направили държави могъщи, светли и чисти духовни огнища на рода ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ СЪКРОВИЩА, БАСТЕТ И ПЛАНЕТАТА
В недрата на България се крият удивителни богатства и едно от доказателствата за това, са изумителните тракийски съкровища. Според датиране на находките, най-стари са откритите във Варненския енеолитен некропол, който се ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА – ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ
ВЪПРЕКИ ГРАНДИОЗНИТЕ КРАЖБИ - БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА - ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ "На планетата Земя са намерени хиляди загадъчни рисунки и артефакти, има мистериозни явления, случили се по различно време и на различни ...
ОЩЕ
ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ТОЙ ЩЕ ТИ РАЗКАЖЕ
В НАЧАЛОТО БЕ ТЪМНИНА И ДУХ БОЖИЙ, СЕ НОСЕШЕ НАД БЪЛГАРИЯ" In the beginning it was dark and the Spirit of God was hovering over Bulgaria ... ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ЗА ТАЙНАТА Попитай Архаангела ...
ОЩЕ
НОЕМВРИ, ВРЪЧЕНИ СА НАГРАДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА
В столичния ресторант „Корсо“ се състоя втората церемония по връчване на НАГРАДИ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРЕДЛАГАНАТА УСЛУГА – BEYOND CUSTOMER SATISFACTION 2015 на компании, доказали високо качество на предлаганата ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИТЕ / БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ДУХА
БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ДУХА БЪДЕТЕ ИСТИНСКИ СЪНАРОДНИЦИ НА ДУХА ПО /КАРБОВСКИ/ Имаше време, когато честта беше на първо място и пазеше магията на България. Тогава златото беше несъизмеримо с наградата, ...
ОЩЕ
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА Генетиката най-после обясни тайнствени явления като пророчество, интуиция, аура и т.н. Откритието е направено от руски учени, които се осмелили да стъпят на територия на ...
ОЩЕ
УИЛЯМ ШЕКСПИР – ПЪЛНИ СЪЧИНЕНИЯ, Theatre 199
18 ноември 2015 / 19.30ч. – 21.07ч. 12 декември 2015 / 19.30ч. – 21.07ч. Вече имате невероятния шанс да видите целия Шекспир в едно представление. Представете си 37-те му пиеси изиграни само ...
ОЩЕ
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ      
ОЩЕ
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН – В СВЕТА НА ИЛЮМИНАТИТЕ
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН - В СВЕТА НА ИЛЮМИНАТИТЕ   Когато заговорим за истински неща, предлагаме на вниманието тема за преживяване на българин, който разказва за тайните от общочовешкото ни пространство, предадено ...
ОЩЕ
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, ВЪЗМОЖНОСТИ В БЪЛГАРИЯ
Клетката е структурна и функционална единица на всички живи организми и понякога е наричана "най-малката единица на живот". Тя може да се самообновява, саморегулира и самовъзпроизвежда. Някои организми, като бактериите, са ...
ОЩЕ
БЕЗКРАЕН СВЯТ – ВСЕЛЕНА & СВЕТЛИНА, ХОЛОГРАМИ
БЕЗКРАЕН СВЯТ - ВСЕЛЕНА & СВЕТЛИНА, ХОЛОГРАМИ "МОЗЪКЪТ "Не, че светът на явленията е измамен на равнище показващо реалността, но ако проникнете във Вселената като холографска система, ще достигнете до ...
ОЩЕ
Капитан Румен Йовчев - първият българин, имал честта, щастието и отговорността да бъде капитан на най-големия пътнически кораб в света. Румен Йовчев е от Варна, потомствен моряк. За първи път се качва ...
ОЩЕ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО / В БОРБА ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО / В БОРБА ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ "- Мога да кажа, че обичам Видин, обичам всеки град и село на епархията, обичам всички хора ...
ОЩЕ
СВЕТЛИНА & СВОБОДА – СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ПАЗИ СПРАВЕДЛИВОСТТА, РАЗДАВАЙ БЕЗ КОЛЕБАНИЕ - "Пази в себе си това съкровище справедливостта. Знай как да раздаваш без колебание, да губиш без съжаление, да ...
ОЩЕ
ЗА ВЕЧНАТА ЖЕНА, ОБРАЗЪТ НА МАЙКАТА – СТЕФАН ДАНАИЛОВ
Вашата представа за вечната жена? Представата за вечната жена за мен е образът на майката, на тази, която събира в себе си представата за безкористната майчина обич и нежната ласка на ...
ОЩЕ
ИЗВЪН СТАНДАРТНИЯ ФИЗИЧЕН МОДЕЛ / НОВА ЧАСТИЦА
Haй-мoщният ycĸopитeл нa чacтици нa cвeтa – Гoлeмият aдpoнeн ycĸopитeл (LHC), ce cтpyвa oпaceн нa xopaтa и шeфът нa oтдeл ĸoмyниĸaции ĸъм Eвpoпeйcĸaтa opгaнизaция зa ядpeни изcлeдвaния Джeймc Гилиc, peдoвнo ...
ОЩЕ
ЗЕМНИЯТ РАЙ И ЧОВЕШКАТА СВОБОДА
ПЪРВА ЧАСТ - ПЪТЯТ НА ЧОВЕЦИТЕ / ХОРХЕ МУХАЙ   Дори президентите, не един примери на кралици и царедворци с особена важност прекланят глава - пред човечността, човеколюбието и смирението. Кротките по сърце, ...
ОЩЕ
БУНТЪТ НА ТРАКИЕЦА / ГЕРОИТЕ СЕ РАЖДАТ В ТРУДНИ ВРЕМЕНА
ТРАКИЕЦЪТ СПАРТАК - ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА Човешкият живот е кратък. Дните се нижат бързо, а ние обгърнати от грижи не забелязваме тяхното отминаване. Малцина са тези, които успяват се преборят с ...
ОЩЕ
ФОНДАЦИЯ „ДИМИТЪР БЕРБАТОВ“ С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР
Fibank и фондация “Димитър Бербатов” направиха благотворителен календар в подкрепа на талантливите деца на България. Календарът ще бъде в продажба в офисите на банката в страната след 4 ноември 2015 ...
ОЩЕ
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ: "Екип учени от Оксфордския университет са направили откритие в областта на математиката, което показва, че паралелните светове действително съществуват. Теорията за такива светове се появява за първи път ...
ОЩЕ
СВЕТЛИ ДНИ
КОГАТО ПРОКОБАТА ПРЕМИНЕ - СВЕТЛИ ДНИ ("От сърцето на земята на Просветените, както са наричали богомилите, ще се зароди щастието на новия свят, след като тежката прокоба се вдигне и ...
ОЩЕ
МЕМОРАНДУМ НА ВЪВЕДЕНИЕТО, VIII МИ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР
В Страсбург, 25-29 юни 2014 е подписан Международен Меморандум, влизащ в сила от 1 май 2016-та! Това всъщност е разписание, по дати, за бърза подмяна на православните църкви и реалното им ...
ОЩЕ
14 ДЕКЕМВРИ, ВЪРНАТО БЪЛГАРСКО СЪКРОВИЩЕ ОТ САЩ
Златен тракийски венец - мечтата на всеки археолог, постъпи онзи ден 14 Декември 2015 в Националния исторически музей (НИМ), похвали се директорът проф. Божидар Димитров. Той получил антиката като позакъснял ...
ОЩЕ
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE – MAKE FRIENDS
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE - MAKE FRIENDS AND KEEP TOGETHER THE WORLD THAT SURROUNDS YOUЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ - БЪДЕТЕ ПРИЯТЕЛИ И ЗАПАЗЕТЕ СВЕТА, КОЙТО ВИ ЗАОБИКАЛЯНе се ...
ОЩЕ
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА Abstract. Can the existence of “God” be calculated from known science and mathematics? We argue yes, provided the question is restricted to whether or not memory and ...
ОЩЕ
УСПЕНИЕ В РАЯ
Книгата е предназначена за българите у нас и в чужбина, за тях и децата на рода български, да се знае, че България е била и ще бъде.
ОЩЕ
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ…
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ, АКО ВИЖДАТЕ ОБЛАЦИ, АКО ИЗЛИЗАТ ИСКРИ, СЛАДЪК ПАРФЮМ, КОКОШИ ПЕРА, АКО НЕ СТЕ САМИ, АКО СИ ГОВОРИТЕ wink emoticon "В различни религии ...
ОЩЕ
ИЛИНДЕН – СВ. ПРОРОК ИЛИЯ
ИЛИНДЕН - СВ.ПРОРОК ИЛИЯСвети Пророк Илия се тачи от всички християни като най-големия библейски пророк и заедно с Моисей - като един от двамата най-велики старозаветни мъже. Живял около 900 ...
ОЩЕ
ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО – Родина & Родина
1 - ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО 2 - ДА ИЗБЕРЕМ КАЧЕСТВОТО / В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ, ОГЪН УВРЕЖДАНЕ - СИМПТОМИ, ВЪЗМОЖНОСТИ ("Израждат се цели поколения които, разбира се приемат себе ...
ОЩЕ
ПСИХО-ФИЗИКА, ПОСОБИЕ ISBN - 978-619-90452-1-3 За хора от бъдещето, способни да се възнесат върху Магистралата.
ОЩЕ
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014 През 2014 година сме свидетели на чудо в бедна България, за разлика от дебелеещите богаташи в съсипаната ни страна, в страната на дебелеещите управляващи ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКА ЧУДОТВОРНА ИКОНА, СРЕЩУ МАГИЯ, ЛЕКУВА БОЛЕСТИ
В българския монастир "ПОКРОВ БОГОРОДИЧЕН" има чудотворна икона, която лекува болести след молитви, която разваля магии. Монастирът се намира близо до град Свищов, в село Царевец. Можете да посетите този манастир ...
ОЩЕ
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ
ХРИСТО ХРИСТОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ЖУРНАЛИСТИ МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ Пренесено от РОДИНА и РОДИНА 1 - ВИЕ НЕ МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ НИЩО, ПРИЧИНИТЕ СА ОБЕКТИВНИ - НЕПРЕОДОЛИМИ 2 - ...
ОЩЕ
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ /  СВЕЩЕНОРОДИЕ, САКРАЛНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ - НАРОДЪТ НА ТРАКИТЕ Националната ни идентичност със сигурност започва чрез това, че имаме възможност да проследим за израстването на предците като великани на духа, съчетаващи многообразието на талантите ...
ОЩЕ
ДА ПОЧЕТЕМ ДНЕС СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
Преподобни Йоан Рилски е най-великият български светец, небесен закрилник на целия български народ. Основател на знаменития и най-величествен манастир в България - Рилския манастир.Преподобни Йоан Рилски е най-великият български светец, ...
ОЩЕ
ИЗЛОЖБА НА ПИКАСО В СОФИЯ – ВХОД СВОБОДЕН
Утре ще може да се разгледа безплатно изложбата "Пикасо. Вечното търсене" на гениалния испански художник Пабло Пикасо в Националната галерия "Двореца", съобщиха от галерията.Експозицията, специално изготвена за България, включва 85 ...
ОЩЕ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ СЪЩЕСТВУВА ГИГАНТСКО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ СЪЩЕСТВУВА ГИГАНТСКО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ, 13 ЮНИ 2013"До съвсем скоро се считаше, че електромагнитното поле в живите клетки е локализирано върху мембраната им ...
ОЩЕ
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ  "Загадъчни виртуални триъгълници свързват свещените обекти по земята на България. Точни пропорции и отстояния се забелязват между древните ни светилища, установява изследователят Христо ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ САМОЛЕТИ И АВТОМОБИЛИ
Легендарното Булгаррено Алпин 110 и днес продължава да събира погледите на ценители. В средата на 60-те години на миналия век България изгражда автомобилен завод „Булгаррено“- Пловдив. Основната част от инвестицията е ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ ИНЖЕНЕРИ С ПРЕСТИЖНА, СВЕТОВНА НАГРАДА
Български инженери взеха първа награда за най-значима световна иновация в сферата на безизкопните технологии за периода 2014-2015 г. Призът бе връчен на церемония в Истанбул. Българският екип успешно обновил полуразрушени тръбопроводи ...
ОЩЕ
БОГ - НАМАСТЕ - ДНЕС АЗ ЩЕ СЕ ПОГРИЖА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ ТИ В памет на Уейн Дайър "Днес ще се грижа за проблемите ти.Нямам нужда от твоята помощ.Затова имай ден пълен с ...
ОЩЕ
БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ
СРЕЩУ ФАЛШИФИКАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА, ДНЕС - СВЕТЛИНА ЗА ПОКОЛЕНИЯТА ("Самото име подсказва, че българите от най-дълбока древност са се смятали за богоизбран народ.") БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ Съвременното общество е запознато ...
ОЩЕ
ГРАДЪТ И ПЛАНИНАТА В САЛЕРНО, БЪЛГАРИЯ
Celle di Bulgheria / Monte Bulgheria Вероятно ще бъдете доста изненадани да прочете това, но за някои историци у нас то е стара истина. Според тях българите не сме тюрко-азиатски народ, ...
ОЩЕ
ТАЙНИ НА БЪЛГАРСКОТО ХОРО
Освен виждащото се на повърхността и привидната си примитивност, българските традиции съдържат дълбок езотеричен пласт и пазят трудно разгадаема тайна. Тайната за голямата им вибрационна мощ, защото почти винаги най-важното, ...
ОЩЕ
КОД ЗА ЗАЩИТА / ПРЕДМЕТИ И ГЕНЕТИКА / ВИНО ЗА БОГОВЕТЕ
1 - С БЪЛГАРСКИТЕ ШЕВИЦИ НАПРАВИХМЕ КОД ЗА ЗАЩИТА НА ДОКУМЕНТИ 2 - ВОДАТА ИЗПЪЛНЯВА ЖЕЛАНИЯ / ПРЕДМЕТИТЕ ВЛИЯЯТ НА ГЕНЕТИКАТА 3 - ЕНЕРГИЙНО ВИНО КАТО ПИТИЕ ЗА БОГОВЕТЕ / МОЛЕКУЛИ ВОДА Признато ...
ОЩЕ
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН ("Ако Благодатният огън не слезе при хората в навечерието на Великден, това ще отбележи приближаването на края на света.") "Отговорът успя да намери руски ...
ОЩЕ
ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД – КИСЕЛИННА И АЛКАЛНА СРЕДА
ДАНО СМЕ ПОЛЕЗНИ С ТАЗИ СТАТИЯ, ЗА СПАСЯВАНЕ / ЗАПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО Вярвайте само на опита си, на доказаното лично пред Вас и никога на утвърдената манипулация, хранеща се във ...
ОЩЕ
ПРЕДСКАЗАНИЕ ОТ АНТИКТЕРА
Учени от университета Насионал де Килмес (Аржентина) и университета в Пюджет Саунд (САЩ) изясниха, че прочутият Антикитерски механизъм е почти с век по-древен, отколкото се смятало преди. Антикитерският механизъм представлява своеобразен ...
ОЩЕ
КОНФИСКУВАН ЖИВОТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ГЕНОЦИД НАД НАЦИЯТА, КОНФИСКУВАН ЖИВОТ / БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ   /Строго секретно КАА/08.113 / Москва, 2.04.1947 г. / Инструкция НК/003 47/ - как България загуби своята идентичност или, как загуби независимост и ...
ОЩЕ
АЗ, НАСЛЕДНИК НА ГОСПОДАРИТЕ НА СВЕТА
МОРЕТА, КОРАБОПЛАВАНЕ Народът на Залмоксис и Орфей рядко е свързван с морето. Знаем за гордите сатри, беси и меди обитаващи високите планини. Знаем за свободолюбивите гети и благите мизи населяващи равната ...
ОЩЕ
ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО / 1000 СВЕТЛИННИ ГОДИНИ НАЗАД
Източник - 1 Най-големият радиотелескоп в света е построен в планините на провинция Гуейчжоу в югоизточен Китай. Изграждането му е отнело около 5 години планиране и още толкова години строителство. ...
ОЩЕ
ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА, Е СЪЗДАДЕН СПЕЦИАЛНО
Астрономът Жан Ласкар от Националния център за научни изследвания публикува сензационна математическа теория за влиянието на Луната върху поведението на Земята. Той стига до извода, че без гравитационното влияние на ...
ОЩЕ
ГРАВИТАЦИЯ / ОТГОВОРИ, ВЪПРОСИ И РЕЗУЛТАТИ
Споделено. През последните години, теоретиците са получили много интересни резултати, които са ги накарали да погледнат по нов начин на квантовото пространство-време. Преди време физици от ТУ Виена представиха първото ...
ОЩЕ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ / БЪЛГАРИЯ СЕ УПРАВЛЯВА КРИМИНАЛНО – КОНСТИТУЦИЯТА ПОВЕЛЯВА ВЪЗМЕЗДИЕ – БОЛШЕВИШКИ, КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕФЕРЕНДУМ / НАРОДЕН СЪД – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ Въз основа на Закона за устройството на държавата. След 1944 ...
ОЩЕ
ПОЛИТИЧЕСКА & РЕЛИГИОЗНА ПОДМЯНА
ПОЛИТИЧЕСКА & РЕЛИГИОЗНА ПОДМЯНА - ВЪЗМОЖНО ЛИ Е Имаме сериозен проблем в политическата и религиозна доктрина, и сме свидетели постепенно, че информацията го доказва недвусмислено в извода, който ни предупреждава ...
ОЩЕ
QUANT E-СПОРТНА ЛИМУЗИНА, ХИДРО-АВТОМОБИЛ
ГЕРМАНИЯ, ЗАПОЧНА ПРОИЗВОДСТВО НА ХИДРО-АВТОМОБИЛ, РАБОТЕЩ НА СОЛЕНА ВОДА / НОВИЯТ АВТОМОБИЛ ОТКАЗА ПЕТРОЛА, ПОЛУЧАВА СЕРТИФИКАТ Революция, одобрена за шосето: Quant e-Sportlimousine Немският автомобилен производител Quant представи мощен автомобил, който за гориво използва ...
ОЩЕ
НДК – СТРОЕЖЪТ НА НОВА БЪЛГАРИЯ
1981 година. 1300-годишнината на България. В края на март 1981 г.в центъра на столицата с фанфари и слова на най-високо ниво – лично от Тодор Живков, е открит Народният дворец ...
ОЩЕ
БЕЗИМЕННА, НЕПРЕХОДНА
ВЪЛШЕБСТВО / ДА ГО ПРЕЖИВЕЕШ И ДАЙ БОЖЕ ВСЕКИМУ Конникът Джон & Мери (безумната) се срещнали на пътя, разминали и се погледнали скрито през рамо в отдалечаващата се сянка, щедро отпуснала ...
ОЩЕ
МЕЛ ГИБСЪН С ИСТОРИЧЕСКИ ФИЛМ ЗА ЦАР КАЛОЯН / КООПРОДУКЦИЯ
Историите на двама знакови български царе, Калоян и Борис III, ще бъдат пресъздадени на големия екран. Това обяви лично изпълнителният директор на „Ню Бояна” Ярив Лърнър на среща с медиите. В момента ...
ОЩЕ
С АРХАНГЕЛА НА ПОБЕДАТА / With the Archangel of Victory
За ангелите, разговор между далечни и непознати, споделени от тайнството преживявания. За тайнството, на човешката ни съзнателност. За препускащите по бреговете човеци и ангели в Бездната, чиято утеха е всеизпълваща, ...
ОЩЕ
В БЕЛОГРАДЧИК – НАХОДКА НА 1,4 МЛН. ГОДИНИ / БЪЛГАРИЯ
Униĸaлнa нaxoдĸa, oтĸpитa в Бeлoгpaдчиĸ, пpeoбpъщa cвeтoвнaтa иcтopия. Cпopeд пocлeднaтa ceнзaциoннa тeopия, нaxoдĸaтa, oтĸpитa в пeщepaтa Koзapниĸa в oĸoлнocтитe нa Бeлoгpaдчиĸ, paзбyнвa нayчнитe cpeди cpeд иcтopици и apxeoлoзи. Πpeди дa бъдe ...
ОЩЕ
НИКОЛА ТЕСЛА – ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ „Неизвестни…
НИКОЛА ТЕСЛА - ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ "Неизвестни тайни за Никола Тесла излязоха на бял свят. Неизвестни тайни на Никола Тесла излязоха наяве. Вече 13 години изследователите на Тесла в ...
ОЩЕ
ВИЗАНТИЯ / НАКРАТКО
Често хората изпадат в екстаз като чуят за Византия и византийско изкуство. В мислите започват да блуждаят представи за красота и благородство. Някои смятат дори, че гърците са създателите на всичко ...
ОЩЕ
ДЪНИНГ – КРЮГЕР / ПСИХОЛОГИЯ
"ДЪНИНГ - КРЮГЕР" / ГЛУПАВИТЕ НЕ МОГАТ ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ СА ГЛУПАВИ Към България позитивната новина е, че има и от другата страна хора - наблюдаващи процеса. 1 - Представете си свят, ...
ОЩЕ
ЗАБРАВИХМЕ ЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ – ГЕОРГИ ЛАМБОВ
Откъснат живот, „Хората пееха!” – ми каза мой приятел, разказвайки ми за България отпреди 9 септември 1944 г. Тихо, ненатрапчиво той редеше спомен след спомен. Скромен, като всички от неговото поколение. ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ НА МАЙКАТА БОЖИЯ / ДНЕС – 21 Ноември 16 ГОДИНА
"Когато пречистата Дева навършила три години, праведните й родители изпълнили обещанието, което дали пред Бога, преди още тя да се роди. Затова те тържествено въвели своята дъщеря в Йерусалимския храм ...
ОЩЕ
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА – 2015 ГОДИНА
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА - 2015 ГОДИНА "Тъй както човек не е само тяло, така и всеки колективен организъм, група, общество също притежава нематериална компонента, свой колективен дух, за по-кратко наричан ...
ОЩЕ
ВОЕННА СТРАТЕГИЯ, ЧУДЕСНА РАЗРАБОТКА ОТ АЛЕКСАНДЪР БОРТНИКОВ
Путин распорядился прекратить полеты пассажирских самолетов в Египет. Он сделал это по рекомендации директора ФСБ. Это означает, что причиной крушения российского лайнера на Синае был теракт. Но кто его организовал? ...
ОЩЕ
РУСИЯ – ГЕНОФОНД, ИЗСЛЕДВАНЕ
"БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА Почему нынешний русский язык более похож на болгарский и сербский языки, чем на белорусский и украинский? (При этом в одну языковую группу с русским относят почему-то именно эти два ...
ОЩЕ
ВСЕЛЕНАТА ОТ ХОЛОГРАМИ, СТРУНИ И ОПЛЕТКИ…
1 Известия Преки пътища към поверителност Настройки на акаунта Хора, които може би познавате Вижте всички Хора, които може би познавате Валерия Суркова 1 общ приятел Nikoleta Lozanova 2 общи ...
ОЩЕ
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ ТРАКИЙСКИЯТ АНТРОПОЛОГИЧЕН ТИП Е ПРИСЪЩ НА БЪЛГАРИТЕ ТРАКИТЕ НЕ СА ИЗЧЕЗВАЛИ Съвремените български учени, го отричат неясно защо. ("Питам се – след като един грък доказва, ...
ОЩЕ
ПРОРОЧЕСТВА / БЪДЕЩЕ / КОРОНА
КЪМ "ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ - 3" - ВРЕМЕ Времето наближава, изучава действията, очаква решенията ни. Въпросите получават отговорите си от своя страна информацията става достъпна, необходима, във вид на загадка за ...
ОЩЕ
КАМЕННИ ПЛОЧИ ОТ ВРЕМЕТО НА ТРАКИТЕ / ЕЗИК И ПИСМЕНОСТ
"Публикува се материал за произхода на българската писменост и в статията ще се покажат седем плочи, намерени в Родопите и изписани на кирилица, най-вероятно от времето на 'траките'; в следващата ...
ОЩЕ
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА – СВЕТЪТ НА ДУШАТА
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА - СВЕТЪТ НА ДУШАТА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ Свързано с фсихо-физиката на КЛЮЧ в продължение от био-физиката като наука на изначалните рефлекси. "Продължавайки нашето ...
ОЩЕ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ ТАЙНИ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ ТАЙНИ ЗА СМЪРТТА СПОКОЙНО КЪМ ЖИВОТА "Има тайна, която е много по-голяма от политиката, здравната свобода, науката или дори цялата история на ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО, БИБЛЕЙСКИЯТ ПОТОП
СРЕЩУ ФАЛШИФИКАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА, ДНЕС - СВЕТЛИНА ЗА ПОКОЛЕНИЯТА ("Самото име подсказва, че българите от най-дълбока древност се смятали за богоизбран народ.") Кратък предговор; Съвременното общество е запознато със съвременната, не рядко изкривена, ...
ОЩЕ
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС – ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС - ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО Създателите на „Интерстелар“ са били прави. Пропадането в черна дупка не е краят, твърди професор Стивън Хокинг. Въпреки, че физиците предполагаха, че материята би ...
ОЩЕ
И РЕЧЕ БОГ – „ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА“, БЪЛГАРИЯ СЕ РОДИ
АНТИБЪЛГАРИЗМЪТ В ЧИСТ ВИД ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ / СЪПРОТИВАТА Е ОБЯСНИМА Направихме аудитория, напълно безплатно заради жертвата /спряхме се на числото 13 333 + авансовото число/; създадохме място изчистено от сегашните ...
ОЩЕ
1944 – 2017 ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ, БАТАШКОТО КЛАНЕ И СТАРОЗАГОРСКОТО БЛЕДНЕЯТ
ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ - 1944 - 1989 год., ПРОДЪЛЖИЛО ДО 2013  - 2017 г. "БАТАШКОТО КЛАНЕ И СТАРОЗАГОРСКОТО ОПОЖАРЯВАНЕ БЛЕДНЕЯТ ПРЕД ВИДЯНОТО" Наследниците на всичките тези са в политиката, икономиката ...
ОЩЕ
ПЪТИЩА, СЪДБИ, ПЛАНЕТА
ПЪТИЩА, СЪДБИ, ПЛАНЕТА Разминаваме се с човешки съдби по човешките пътища ; идват и си отиват познати и непознати ; се срещат и разминават живот със съдбата на човеци и ангели ...
ОЩЕ
НЕВЕРОЯТНО, РАЗШИРЯВАНЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
Има възможност за разширяване на цивилизацията отвъд границите на планетата. Проф. д-р ф. н. Стоян Съргойчев е роден в Мъглиж. Завършил е физика в СУ „Климент Охридски”, но от 18 години ...
ОЩЕ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ - ПРЕЗ СТЕНИ ДО 50 МЕТРА "Технология за наблюдение през стени – Made in Crimea. Руските учени разработиха технология, която позволява през стени да се сканира ...
ОЩЕ
АРМЕДИЯ С БЕЗПЛАТНИ ИЗДАНИЯ / 2017 ФЕВРУАРИ
ПРОЕКТ - БЪДЕЩЕ В началото бе Словото, Което беше у Бога и Бог беше в Словото, а Дух Божий се носеше над земята в целия блясък измежду ангелите, безплътни сили и ...
ОЩЕ
ВАЛИДЕ СУЛТАН – РОДОПЧАНКАТА СОНЯ, КОЯТО МИЛЕЕШЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
В ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД Има народи и държави, които не искат България да бъде силна страна, да има своя история в обективната правда, да има гордост ...
ОЩЕ
ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9
ОТКРИХА ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9 "ЦЕРН обяви откритието на нов клас частици, наречени пентакварки от детектора LHCb в Големия адронен колайдер (LHC). Днес колаборацията на експеримента LHCb е публикувала ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, БЪДЕЩЕ
БИБЛЕЙСКА АРХЕОЛОГИЯ, ПРОДЪЛЖЕНИЕ "От една страна данайците, етиопци / гърци крадат тракийската история показано в първата част, във втората част разбираме за подмяна извършена от братския еврейски народ, накрая професор Васил ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ / ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА
ГОРДИЯТ БЪЛГАРИН - ПЪРВА ЧАСТ / Собственикът на България, радост и надежда. ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА - ВТОРА ЧАСТ / Пластове, покрити с пепел в очакване. 2 - ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО "Традиционните ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКО, ЗЛАТНО БИЖУ НА 6300 ГОДИНИ В ПРОВАДИЯ
В ПРОВАДИЯ СА ОТКРИТИ КЪЩИ НА ДВА ЕТАЖА, ЧИЯТО ВЪЗРАСТ СЕ ОЦЕНЯВА НА 6300 ГОДИНИ Къщи на два етажа в елипсовидна крепост с диаметър 90 метра и 24-каратово злато са новите ...
ОЩЕ
НА СЕВЕР ОТ БЪЛГАРИЯ, ОТКЪДЕТО ЗАПОЧВА ЕДИН НОВ СВЯТ Се носят песни и жизнерадостни възгласи, съпроводени от напредъка на народовластието в свободна държава. На север от България, се ражда младото поколение на ...
ОЩЕ
КИТАЙ С 3D ПРИНТИРАНИ ЖИЛИЩА
Китайската строителна компания Zhouda Group планира да построи огромен брой 3D принтирани жилища в Русия. Стойността на проекта е колкото стокооборота между Китай и Русия – т.е. 94 млрд. долара.Около ...
ОЩЕ
РЕВОЛЮЦИЯ В СВЕТА НА ФИЗИКАТА / НАБЛЮДАВАМЕ СВРЪХ БЪРЗА РЕАКЦИЯ
РЕНТГЕНОВ ЛАЗЕР / УЛТРАВИОЛЕТОВ СЮРПРИЗ, ЕКИП ОТ УЧЕНИ ВКЛЮЧИТЕЛНО БЪЛГАРИ, ПОЗВОЛЯВАТ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕАКЦИИТЕ ОТВЪТРЕ ТЕМА ЗА ДИМИТЪР И ТЕНЬО ПОПМИНЧЕВИ ДА ЗАПОЧНЕМ, ТАКА - ИЗОБРЕТЕН Е ПЪРВИЯТ В СВЕТА ПОРТАТИВЕН, РЕНТГЕНОВ ...
ОЩЕ
СВЕТИ НИКОЛАЙ, МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ – НИКУЛДЕН
Свети Николай, архиепископ на град Мира в Ликия - Мала Азия, е починал на 6 декември 342 г. и светите му мощи се пазели там до 1087 година. По времето ...
ОЩЕ
ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО
Традиционните образователни системи в общи линии ни учат, че историята на човечеството може да се проследи само до около 8 хиляди години назад, а религиозните текстове казват, че човечеството е ...
ОЩЕ
МИТИЧНИЯТ ЕНКИ / ИРАН И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
Интернет съобщава, за поредното откритие на цивилизацията. "Докато багер изкопава основите на новострояща се къща пред работниците се отваря входът на древна гробница! Те моментално известяват властите и иранското правителство изпраща екип ...
ОЩЕ
ЗА ЧЕСТТА НА БЪЛГАРИЯ
В ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНОТО НИ ДОСТОЙНСТВО ЗА ЧЕСТТА НА 2 000 000 СЪНАРОДНИЦИ, ДРУГИТЕ 20 МЛН БЪЛГАРИ НА ЗЕМЯТА "Известният български журналист Йосиф Давидов води седмична коментарна рубрика в Novinite.bg и Novinite.com ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ВТОРА В СВЕТА СЛЕД ГУУГЪЛ С ТЕХНОЛОГИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Български хостинг доставчик е втората в света компания след IT компанията Google, която предлага на световния пазар иновативната технология управляем от Kubernetes Docker хостинг.Технологията ще облекчи значително не само работата ...
ОЩЕ
ПРАЗНИКЪТ КОЛЕДА, БЪДНИ ВЕЧЕР В СЪРЦАТА
С раждането на Спасителя започва нов момент от човешкото битие. То слага начало на ново летоброене. Рождество Христово е не само граница във времето между епохите, то е празник на ...
ОЩЕ
ИИСУС ХРИСТОС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ…
ИИСУС ХРИСТОС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ - ИСТОРИЯТА СЕ СЪБУЖДА ПРОМЕНЕНА РАЙСКИЯТ ЕДЕМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЧЕРНО МОРЕ, ДО БЪЛГАРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ - ЧАСТ ОТ ЗЕМИТЕ НА ТРАКИЯ ...
ОЩЕ
МИСТЕРИЯ В ПЛАНИНАТА ПРЕЗ 1981 ГОДИНА
За българското наследство от историята на България - неизвестната, величествена, неизказана имаща красота на митично създание, съхраняваща тайни във времето на човешката цивилизация. ВРЕМЕ, Какво се случва по българските земи?, на този ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ И НА НЕБЕТО / И НА ЗЕМЯТА ОБИЧАЙТЕ БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРИ - ТЯ Е ЗЛАТНАТА ВИ РОДИНА За великата съдба на един изстрадал народ, за неговите подвизи при запазване Родината ...
ОЩЕ
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ /Събота, 23 Януари 2010/ Следното може да ви се стори като научна фантастика, но скаларните оръжия са били изобретени през 1904 г. от югославския имигрант ...
ОЩЕ
RISEN CHRIST
В началото бе Словото, Което беше у Бога и Бог беше в Словото, а Дух Божий се носеше над земята в целия блясък измежду ангелите, безплътни сили и власти. Човеците все ...
ОЩЕ
ЕЛЕКТРОНИКА – ИНДИЯ, ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА / БЪЛГАРИЯ И ЗЕМНОТО ЦАРСТВО
ЕЛЕКТРОНИКА - ИНДИЯ / ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ БЕЗ УПАДЪКА НА ЧОВЕШКАТА, ЛИЧНА СЪЗНАТЕЛНОСТ Какво не знаем не само за Индия, но за Иран и останалите държави, които са извън "полезрението" ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 3
Към края на историята за планетата, започваща от България. Все повече се открояват гласове за мястото на България, която по своето си величие е достойна през вековете и не 1300 ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 1
В БЪДЕЩЕТО, КОГАТО БОГ НАПРАВИ ЗЕМЯТА Душа-Душа да не поробва и Дух-Дух да не подвежда! ВРЕМЕ, В началото Бог сътвори небето и земята, а земята беше безвидна и пуста, и Дух Божий се ...
ОЩЕ
МЕДИЯ, КОМУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ
АРМЕДИЯ V. M. - ИЗЛЪЧВА НА ЖИВО ВСЕКИ ДЕН / ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ ПО ЧАСОВИ ЗОНИ 1. ЗОНА - ЦЕНТРАЛНО ВРЕМЕ ПО ГРИНУИЧ 2. ЗОНА - САЩ, Източно крайбрежие 3. ЗОНА - ...
ОЩЕ
ШИРОКА ЛЪКА – ДОКОСВАНЕ ДО БЪЛГАРИЯ
Изключителни преживявания от България с безкрайната си хубост и красота, която е ненадмината. Село Широка лъка се намира в Родопите, на 23 км северозападно от Смолян и на 16 км от ...
ОЩЕ
ХРАМ СВЕТИ ДИМИТЪР – ВИДИН, Е ВТОРИЯТ ПО ГОЛЕМИНА В БЪЛГАРИЯ
Камбаните и часовникът на църквата, паметник на културата от национално значение, отмерват времето от 1885 година насам. Малко известно е, че във Видин се намира вторият по големина православен храм у ...
ОЩЕ
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД ("Империи са възниквали и са изчезвали върху земята му, но той е останал на земята си със своя език и своите обичаи, предавани от поколение на ...
ОЩЕ
АНСАМБЪЛ „ЧИНАРИ“ В НДК, БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ ПРЕД СВЕТА
Eлeгaнтeн, cтилeн, cтeгнaт и въздeйcтвaщ фoлĸлopeн cпeĸтaĸъл-ĸaмпaния “Hиe бългapитe” пoднecoxa тaнцьopитe oт aнcaмбъл “Чинapи” пpeд пpeпълнeнa зaлa 1 нa HДK нa 24 нoeмвpи 2015 г. Haд 60 yчacтниĸa oт cцeнaтa ...
ОЩЕ
ПОЗИТИВНА НОВИНА – ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА
ПОЗИТИВНА НОВИНА - ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА Защо всъщност Западът ни налага ценностна система, която е укорима и дали, зад всичко това не стоят интереси, които търсят съдействие от пострадалите, сами ...
ОЩЕ
РЕЗЕРВАТЪТ В МАЖДАРОВО / ОПАЗВАНЕ НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД
В сърцето на Източните Родопи, между язовирите Студен кладенец и Ивайловград, река Арда образува уникален каньон, разположен по средата на праисторически двукратерен вулкан. Точно тук се намира местността Кован кая, ...
ОЩЕ
НЕБЕСЕН ПЕЧАТ, КЛЮЧЪТ Е В ТЕБ
  “В началото беше Словото…Всичко чрез Него стана…И Словото стана плът и живя между нас…”   “…Всеки народ си има звезда, която го зарежда със сила, енергия. Има и изключения. Някои народи нямат ...
ОЩЕ
ПЪРВА ЧАСТ / ВЕЛИКИЯТ ДУХ – БИТИЕ И ПОЗНАНИЕ НА СЪВРЕМЕННИКА
ИСТОРИЯТА СЕ ПРОМЕНЯ / ПОЗВОЛЯВА СЕ БИТИЕ ОТ 165 ГОДИНА СЛЕД Р.ХР. ЧОВЕК ПОЛУЧАВА ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДБАТА НА СВОЯ НАРОД, ДАЛЕЧ ПРЕДИ 165-та ВТОРА ЧАСТ ТРЕТА ЧАСТ Битието на България обаче не се ...
ОЩЕ
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА Това е Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично или Голяма Богородица. Този ден е посветен на смъртта на Божията майка или на успението й. Според ...
ОЩЕ
КУЛТУРА – ГЕОРГИ МИШЕВ, СОФИЯ / ПЕРОТО, НДК, 18 ЧАСА
Георги Мишев е български писател, сценарист и редактор роден на 3 ноември 1935 г. в с. Йоглав Ловешка област. В неговото родно село и околностите му е сниман българският филм ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ НА ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ, РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА
Всичко започва чрез нас; Вселената се ражда след раждането ни; използваме пътища водещи към Магистралата и във вечността, сме стъпили на Земята. РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА / ПО ПЪТЯ КЪМ ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ ...
ОЩЕ
ФЕРМЕРИ ОТ РОДОПИТЕ, СЕМЕЙСТВО ВАСИЛЕВИ
Благовеста Василева отваря капачето на препечена яркооранжева тиква, пълнена с телешко месо и разлива по чашите вино, узряло чрез дива ферментация. Външният вид на стопанката по нищо не напомня фермерската ...
ОЩЕ
ГЕНЕРАТОРИ / ЗЕМЯ
Към края на енергийната криза. Свидетели сме на начало, което е поставено при наличието на енергоизточници, които са покриващи необходимостта човек да получава по достъпен начин онова, което го заслужава ...
ОЩЕ
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ - РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ НА НЕВРОННИТЕ ВРЪЗКИ "Учени от Томския държавен университет съвместно със свои колеги от други пет държави създадоха изкуствен носител на естествен интелект – ...
ОЩЕ
ВТОРА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, КЪМ БЪДЕЩЕТО
В продължение, показваме сведения за това, как човешката ни история, принадлежи на всеки от нас. БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ, ВСЕКИ ЧОВЕК Е СВОБОДЕН Основите, на общочовешката ни история, се намират в България. Към "ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ" ...
ОЩЕ
НАСА – МАРС ГУБИ 100 Г АТМОСФЕРА В СЕКУНДА
На предварително обявената пресконференция НАСА съобщи, че обобщавайки данните от космическия кораб MAVEN (Mars, Atmosphere and Volatile Evolution), който е на орбита около Марс са изяснили причините за загубата на ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ, БЕЗСМЪРТНА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
БЪЛГАРИТЕ, БЕЗСМЪРТНИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ Оказва се, че ние сме в началото на човешката цивилизация; не сме крадци на историята, нито за търговски цели или по каквато и да било друга причина През ...
ОЩЕ
ИГНАЖДЕН / СВЕТИ ИГНАТИЙ, ЕПИСКОП АНТИОХИЙСКИ
Свещеномъченик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийски Св. Игнатий Антиохийский Богоносец The Holy Hieromartyr Ignatius the God-bearer, Bishop of Antioch около 50 – ок. 107 година Игнажден. Чества се в деня на ...
ОЩЕ
НЬОЙСКИ ДОГОВОР, 27 НОЕМВРИ 2015
ГОДИШНИНА ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА НЬОЙСКИЯ ДОГОВОР на 27 ноември 2015 г. се навършват 96 години от подписването на договора в парижкото предградие Ньой сюр Сен, сложил края на Първата световна война ...
ОЩЕ
КВАНТОВА ФИЗИКА – ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА
КВАНТОВА ФИЗИКА - ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА Носители на Нобелови награди в областта на физиката доказаха, че без всякакво съмнение, физическият свят – това е океан от енергия, който възниква и след ...
ОЩЕ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА – НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА - НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ ("Пред нас е 7000 годишен артефакт, който е първият намерен в света “КИВОТ (КОВЧЕГ) НА ЗАВЕТА”, но той не е Моисеевият - от ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО / НЕИЗВЕСТНИТЕ АНГЕЛИ
СВИДЕТЕЛСТВО НА ВЕЛИКОЛЕПИЕТО, ДУХОВЕН ПОЛЕТ Свидетели сме на примери как световно известни личности, значими личности от историята на планетата са забравени в родните си места. Свидетели сме как България губи следите ...
ОЩЕ
ПРОФ. ФИЛИПОВ – ИЗВЪНЗЕМНИ ОТПРЕДИ 60 000 ГОДИНИ
Астрофизикът проф. Лъчезар Филипов е син на бившия премиер от времето на социализма Гриша Филипов. От 1982 г. работи в Института по космически изследвания, където допреди няколко години бе зам.-директор. ...
ОЩЕ
165 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ, МОСКВА & БЪЛГАРИЯ
Честват 165-годишнината от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов и в Москва Последното юбилейно събитие, посветено на 165-годишнината от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов, се проведе ...
ОЩЕ
200 НА ДЕН ТЪРСЕЩИ БЪЛГАРИЯ – БЪДЕЩЕТО ПРЕД НАС
Meждy 100 и 200 дyши днeвнo ĸaндидaтcтвaт дa пoлyчaт yдocтoвepeния зa бългapcĸи пpoизxoд. Haй-мнoгo ca жeлaeщитe oт Уĸpaйнa, Moлдoвa и Maĸeдoния. Toвa cъoбщи Ивaнĸa Cлaвчeвa, глaвeн eĸcпepт в Дъpжaвнaтa aгeнция ...
ОЩЕ
МАТЕРИЯ / ЕЛЕМЕНТАРНА ТРАНСМУТАЦИЯ
На 21 юни 2016 г. в Женева се състоя пресконференция по откриването на трансмутация на химичните елементи. Press conference in Geneva on 21st of June 2016 at The Geneva Press Club. Биохимична Трансмутация ...
ОЩЕ
БОГАТСТВО И КРАСОТА / БЪЛГАРСКА, ДУХОВНА КУЛТУРА
Бългapия нa тpи мopeта – тaĸa зaпoчвa yниĸaлнo видeo зa Бългapия, което e oзaглaвeнo „Dіѕсоvеr Вulgаrіа“ и пoĸaзвa миcтepиятa нa бългapcĸия нapoд oт дpeвнocттa. ОФИЦИАЛНО, 24 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ПОКРЪСТВА КИЕВСКА РУС – 987 Г. СЛЕД ХРИСТА
Имаме честта да Ви запознаем с ролята на България при създаването на руската държава и религия, показващо силата на духа. В името на Отца и Сина и Светия дух. Аз Самуил, ...
ОЩЕ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН – НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН - НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ "Михаил (иврит: מיכאל, Micha'el или Mîkhā’ēl; гръцки: Μιχαήλ; латински: Michael или Míchaël; арабски: ميخائيل) е главният архаангел, главният пазител на Рая и главен ...
ОЩЕ
НЕКА ВСИЧКИ ДА ЗНАЯТ
"Няма човек, който да е роден само за щастие. Ето - един е роден отличен работник, но няма щастие в семейството. Друг има и двете, но пък няма здраве. Трети ...
ОЩЕ
EARTH-BG – ЗЕМЯ, НАРЕЧЕНА БЪЛГАРИЯ
EARTH-BGИзточник: Valeri George
ОЩЕ
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – ЗА СВЕТСКАТА
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ - ЗА СВЕТСКАТА РАБОТЛИВОСТ И ДУХОВНИЯ МЪРЗЕЛ ("Поучително за духовната нищета, която се застоява и заселва в душата на човек незабележимо, после за постоянно.") "У всички ...
ОЩЕ
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ – ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ - ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА ("И аз, каквото можах, направих..") "Настоящето издание с иконописни изображения на Преподобна Стойна, дело на художника Пламен Капитански, отдал сърцето и душата си в ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА ЧАСТ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА ЧАСТ Приятели; продължаваме с издаването на първото научно произведение от най-ново време, което има претенцията да обхваща основни моменти от създаването на българската ...
ОЩЕ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ – СИЛА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ - За истинската проява на сила: "Христос често беседваше с учениците си за своите предстоящи страдания и казваше, че ще бъде убит и на третия ден ще възкръсне. Сърцата на ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ ВЪРХУ БОЖИЯТА МАГИСТРАЛА – НАПРЕД И САМО НАПРЕД
БЪДЕЩЕ / КОГАТО КАФЕТО ВГОРЧАВА СЪБУЖДАНЕТО ТИ А ТИ, ЧОВЕК ЛИ СИ? Все пак Господ е дал дните, за да се събуждаме към добри дела. Господ е дал сънищата, за да заспиваме ...
ОЩЕ
ГЕНЕТИКА НА БЪЛГАРИТЕ / 14 500 ГОДИНИ ИСТОРИЧЕСКА СЪДБА
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ юли 19, 2015   ОБЩЕСТВО ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ / ТРАКИЙСКИЯТ АНТРОПОЛОГИЧЕН ТИП Е ПРИСЪЩ НА БЪЛГАРИТЕ / ТРАКИТЕ НЕ СА ИЗЧЕЗВАЛИ Съвремените български учени, го отричат ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 2
ВЪВ ВТОРАТА ЧАСТ - ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА / НАРОДЪТ И СЛОВОТО ТРАКИЙСКАТА БИБЛИЯ - БЕСИКА / НОВ И СТАР ЗАВЕТ, НАМЕРЕНИ В РЪКОПИСИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА РУСКИ ЕЗИК, ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ / ИСТИНАТА БИБЛИЯТА ...
ОЩЕ
ЕПИСКОП ПЕТЪР ОСОГОВСКИ – ПРЕДСКАЗАНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
Петър Осоговски е Доростолски епископ през Х век, неговата църква е била в днешна Силистра. Той е оставил две големи книги, които в момента се пазят в библиотеката в Малта. ”Деномесечен ...
ОЩЕ
ВТОРА ЧАСТ / БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ, АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯ КОННИК
БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ / АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯТ КОННИК / ДНК ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОФОНД / ИИСУСОВ ВРЪХ ПЪРВА ЧАСТ ТРЕТА ЧАСТ “Затова се и моля на Господа наш Иисуса Христа, да осъзнаете, братя мои, ...
ОЩЕ
ДНЕС Е АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА
Архангеловата задушница, наричана още Архангелска задушница, Рангелова задушница, Хрангеловото одуше, е една от трите най-големи. Отбелязва се в първата събота преди Архангеловден - защото събота е отредена за ден на ...
ОЩЕ
КРЪСТОВ ДЕН
КРЪСТОВ ДЕН "Кръстова гора събира поклонници тази нощ." "14 септември е един от Дванадесетте велики християнски празници - Въздвижение на Светия Кръст Господен, или, както народът го нарича - Кръстовден. ...
ОЩЕ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА – КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА - КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ ("Ако българинът осъзнае тази велика отговорност и чест, би могъл да повдигне планини. Така Розетата от Плиска е кодът за древното знание, ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – ГРАДИНА ОТ РАЯ
ИМА ЛИ ВЪЗМОЖНОСТ БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ РАЙСКО МЯСТО НА СВЕТА - САМИ МОЖЕМ ДА СИ ОТГОВОРИМ ТУРКМЕНИСТАН - 982 споделени, 256 харесани - ДЪРЖАВНИЧЕСКО МИСЛЕНЕ Имаме примерите какво би трябвало ...
ОЩЕ
ПСИХИАТРИЯ С УСМИВКА
ПСИХИАТРИЯ / СУИЦИДНИ РЕЗУЛТАТИ - ДА СЕ ЧЕТЕ С УСМИВКА   /Кратък анализ на клиничната методология при съзнателност, логически, която е противопоставяща се по нормален, индуктивен път на предишната./   Клинична методология - начин ...
ОЩЕ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ – 28 СЕПТЕМВРИ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ - 28 СЕПТЕМВРИ "Късно през нощта на 27 срещу 28 септември 2015 г. голяма част от жителите на Земята ще могат да наблюдават едно рядко явление ...
ОЩЕ
ДРАНЕ ДО КОКАЛ, ДОБРО УТРО ЛУК`РОТШИЛД / ПРЕСТЪПНА ДЪРЖАВА, ДАНЪЧНИ И УПРАВЛЯВАЩИ
Archangel / Hurricane, 16 мин.  ЕДНА ИЗСТОРИЯ ЗА ЕДНА ДЪРЖАВА И ЗА ЕДИН НАРОД, ПРЕВЪРНАТИ В БЕЗКРАЕН ПОТОК  ОТ ЧОВЕКОПОДОБНИ ВЪВ ВЛАСТТА НА ПОКОЛЕНИЕ ОТ УВРЕДЕНИ УМСТВЕНО, ПСИХИЧЕСКИ И МЕНТАЛНО ...
ОЩЕ
СОДА & ВОДА
- ЛИМОН И СОДА БИКАРБОНАТ - 10 000 ЕФЕКТИВНО - Темата можете да я разделите на две, - с лимон, и без лимон, по лична преценка. "1. От информацията която ...
ОЩЕ
ЗЛАТНАТА КНИГА – 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА
ЗЛАТНАТА КНИГА - 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА "Златната книга", създадена 600 г. преди Христа и страха от нея - "Бакърената" и "Желязната". Явно някой много се страхува от тази книга, ...
ОЩЕ
ЗДРАВЕЙ ДЖАК – ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ ТВОЯТ АНГЕЛ
ЗДРАВЕЙ ДЖАК - ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ ТВОЯТ АНГЕЛ, история за това как съдбата се обръща благодарна към всеки, който може да оцени преживяното. С БОЖИЯТА ПОМОЩ КЪМ ЧУДОТО ...
ОЩЕ
ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, БЪЛГАРИЯ
1 - 100 компании имат интерес да инвестират в България. Китайската държавна компания New Era е заявила намерението си да построи завод за консервиране на хранителни продукти в България. Това обяви ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ ТРЪКСТОП В ЧИКАГО / ЦЕНТЪР ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
Удобството, което липсваше на десетки хиляди шофьори в транспортния център на Америка, отвори врати. Най-големият тръкстоп в Чикаго е български. Най-големият тръкстоп в метрото в Чикаго вече е факт. Аmerifreight Truck Center ...
ОЩЕ
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ДЕБЛОКАЦИЯ
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ПАЗИ СПРАВЕДЛИВОСТТА, РАЗДАВАЙ БЕЗ КОЛЕБАНИЕ – „Пази в себе си това съкровище справедливостта. Знай как да раздаваш без колебание, да губиш без съжаление, да ...
ОЩЕ
ДНК – ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА
ДНК - ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА "Генетиката най-после обясни тайнствени явления като пророчество, интуиция, аура и т.н. Откритието е направено от руски учени, които се осмелили да стъпят на територия ...
ОЩЕ
ГОДИНА 6783 ЕДНАЖДЕН – 22 ДЕКЕМВРИ / БЪЛГАРСКАТА НОВА ГОДИНА, ТЕКУ
БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР / 22 ДЕКЕМВРИ - НОВА ГОДИНА БЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР Е НАЙ-ТОЧНИЯТ, СЪЗДАДЕН 2350 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА На 22 декември 2015 ще е Нова Година, 6783 Теку Според българския календар, който е най-старият ...
ОЩЕ
ЗА ДЪРЖАВНОТО КЪМ БАБИНОТО ИЗКУСТВО, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ
ОТ ЛЕНТАТА КЪМ ДЪРЖАВАТА, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ Бип, бап, на баба ти бабиното изкуство. Чудесно, позитивно изпълнение от Калин Руменов в стил, да ни разкаже за играта на компромиса към търпението, ...
ОЩЕ
ФРАНК – ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ СЪС ЗЛАТНИ БУКВИ
ФРАНК - ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ СЪС ЗЛАТНИ БУКВИ 1 - "Мотоциклетист направил опит да спре камиона, преди машината да се вреже в хората на крайбрежната алея в Ница, ...
ОЩЕ
ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА / СИЛА
*БЪЛГАРИЯ - ЕДИНСТВЕНОТО ПРИСТАНИЩЕ / ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА, СИЛА Последното се изрича след поставянето на Време, в което се подготвя идването на Сила или на Светият Дух - Онзи, Който ...
ОЩЕ
ВИТАЛНОСТ / ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН
ВИТАЛНОСТ /ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН, ВИТАМИН В-17, ММС, СОДА ЗА ХЛЯБ, ЙОД, ВИТАМИН В-3, ЗЕОЛИТ/ ("Хипофизна жлеза и Мелатонин; Слънчевата светлина и храната; Невромедиаторът Серотонин; Телепатия Множество древни вярвания и традиции ...
ОЩЕ
ДУХЪТ НА БЪЛГАРИЯ / НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
2015 - СВИДЕТЕЛИ СМЕ НА СТАРАТА / ИДВА НОВАТА ГОДИНА - 2016 Сънародници, Ние сме солта на земята, ние сме творци във Вселената, ние сме деца на Бога, цветя по българската земя; ...
ОЩЕ
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА – СЛЕД Х БОЗОНА
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА - СЛЕД Х БОЗОНА: "Дори след последното научно откритие на Европейския център за ядрени изследвания край Женева (CERN.ch) - това на Хигс бозона, с което беше "окомплектован" ...
ОЩЕ
ПЕТРИЧ / ХЕРАКЛЕЯ – СИНТИКА
 ХЕРАКЛЕЯ - СИНТИКА Едва ли някой средностатистически непросветен българин или чужденец, дошъл на площадката на „изникналия” изпод земята древен град Хераклея Синтика в местността Рупите край Петрич, би могъл да ...
ОЩЕ
ВИНИЦА ЗА АХИЛ / БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ / 10
УСМИХНАТИ И ЩЕДРИ ДНИ – КЪМ МАГИСТРАЛАТА
СРЕДНОВЕКОВЕН ПРИНЦ – „БОЯН МАГА“ – БРАТЪТ НА
СОФИЙСКИТЕ КАТАКОМБИ – 240 КИЛОМЕТРА ПОДЗЕМИЯ (ВИДЕО)
ОТЕЦ ИВАН – ПО БОЖИЯ ВОЛЯ СТАНА АРХИМАНДРИТ
БЪЛГАРИЯ ПОМНИ, РЕКИ И ЯЗОВИРИ, КРЕПОСТИ И МОНАСТИРИ,
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА
КЪЛНОВЕ / САМО ТИ И ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО – РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА
ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, БЪЛГАРИЯ 2015
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА
ЖИВОТЪТ Е ТВЪРДЕ КРАТЪК, ПОСЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ
БЪЛГАРКА НАГРАДЕНА ЗА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА
ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ РОД / АПОКАЛИПСИС
УРОДОЛОГИЯ / ПРОЗОРЕЦЪТ НА ОВЕРТОН / НЕМИСЛИМИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ТРЕТА ЧАСТ / КОЛОБРИ, ПАЗИТЕЛИ, ЕВРАЗИЙСКА БЪЛГАРИЯ –
БЪЛГАРСКИ СЪКРОВИЩА, БАСТЕТ И ПЛАНЕТАТА
БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА – ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ
ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ТОЙ ЩЕ ТИ РАЗКАЖЕ
НОЕМВРИ, ВРЪЧЕНИ СА НАГРАДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА
БЪЛГАРИТЕ / БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА
УИЛЯМ ШЕКСПИР – ПЪЛНИ СЪЧИНЕНИЯ, Theatre 199
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН – В СВЕТА НА
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, ВЪЗМОЖНОСТИ В БЪЛГАРИЯ
БЕЗКРАЕН СВЯТ – ВСЕЛЕНА & СВЕТЛИНА, ХОЛОГРАМИ
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ КОРАБ В СВЕТА С БЪЛГАРСКИ КАПИТАН
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО /
СВЕТЛИНА & СВОБОДА – СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО
ЗА ВЕЧНАТА ЖЕНА, ОБРАЗЪТ НА МАЙКАТА – СТЕФАН
ИЗВЪН СТАНДАРТНИЯ ФИЗИЧЕН МОДЕЛ / НОВА ЧАСТИЦА
ЗЕМНИЯТ РАЙ И ЧОВЕШКАТА СВОБОДА
БУНТЪТ НА ТРАКИЕЦА / ГЕРОИТЕ СЕ РАЖДАТ В
ФОНДАЦИЯ „ДИМИТЪР БЕРБАТОВ“ С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ
СВЕТЛИ ДНИ
МЕМОРАНДУМ НА ВЪВЕДЕНИЕТО, VIII МИ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР
14 ДЕКЕМВРИ, ВЪРНАТО БЪЛГАРСКО СЪКРОВИЩЕ ОТ САЩ
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE – MAKE FRIENDS
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА
УСПЕНИЕ В РАЯ
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ…
ИЛИНДЕН – СВ. ПРОРОК ИЛИЯ
ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО – Родина
КЛЮЧ – 2015
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014
БЪЛГАРСКА ЧУДОТВОРНА ИКОНА, СРЕЩУ МАГИЯ, ЛЕКУВА БОЛЕСТИ
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ / СВЕЩЕНОРОДИЕ, САКРАЛНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ
ДА ПОЧЕТЕМ ДНЕС СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
ИЗЛОЖБА НА ПИКАСО В СОФИЯ – ВХОД СВОБОДЕН
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ
БЪЛГАРСКИТЕ САМОЛЕТИ И АВТОМОБИЛИ
БЪЛГАРСКИ ИНЖЕНЕРИ С ПРЕСТИЖНА, СВЕТОВНА НАГРАДА
АЗ СЪМ РЕАЛИСТ, ОЧАКВАМ ЧУДЕСА
БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ
ГРАДЪТ И ПЛАНИНАТА В САЛЕРНО, БЪЛГАРИЯ
ТАЙНИ НА БЪЛГАРСКОТО ХОРО
КОД ЗА ЗАЩИТА / ПРЕДМЕТИ И ГЕНЕТИКА /
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН
ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД – КИСЕЛИННА И АЛКАЛНА СРЕДА
ПРЕДСКАЗАНИЕ ОТ АНТИКТЕРА
КОНФИСКУВАН ЖИВОТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
АЗ, НАСЛЕДНИК НА ГОСПОДАРИТЕ НА СВЕТА
ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО / 1000 СВЕТЛИННИ ГОДИНИ НАЗАД
ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА, Е СЪЗДАДЕН СПЕЦИАЛНО
ГРАВИТАЦИЯ / ОТГОВОРИ, ВЪПРОСИ И РЕЗУЛТАТИ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ПОЛИТИЧЕСКА & РЕЛИГИОЗНА ПОДМЯНА
QUANT E-СПОРТНА ЛИМУЗИНА, ХИДРО-АВТОМОБИЛ
НДК – СТРОЕЖЪТ НА НОВА БЪЛГАРИЯ
БЕЗИМЕННА, НЕПРЕХОДНА
МЕЛ ГИБСЪН С ИСТОРИЧЕСКИ ФИЛМ ЗА ЦАР КАЛОЯН
С АРХАНГЕЛА НА ПОБЕДАТА / With the Archangel
В БЕЛОГРАДЧИК – НАХОДКА НА 1,4 МЛН. ГОДИНИ
НИКОЛА ТЕСЛА – ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ „Неизвестни…
ВИЗАНТИЯ / НАКРАТКО
ДЪНИНГ – КРЮГЕР / ПСИХОЛОГИЯ
ЗАБРАВИХМЕ ЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ – ГЕОРГИ ЛАМБОВ
ВЪВЕДЕНИЕ НА МАЙКАТА БОЖИЯ / ДНЕС – 21
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА – 2015 ГОДИНА
ВОЕННА СТРАТЕГИЯ, ЧУДЕСНА РАЗРАБОТКА ОТ АЛЕКСАНДЪР БОРТНИКОВ
РУСИЯ – ГЕНОФОНД, ИЗСЛЕДВАНЕ
ВСЕЛЕНАТА ОТ ХОЛОГРАМИ, СТРУНИ И ОПЛЕТКИ…
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ
ПРОРОЧЕСТВА / БЪДЕЩЕ / КОРОНА
КАМЕННИ ПЛОЧИ ОТ ВРЕМЕТО НА ТРАКИТЕ / ЕЗИК
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА – СВЕТЪТ НА ДУШАТА
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ
БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО, БИБЛЕЙСКИЯТ ПОТОП
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС – ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО
И РЕЧЕ БОГ – „ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА“, БЪЛГАРИЯ
1944 – 2017 ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ, БАТАШКОТО КЛАНЕ
ПЪТИЩА, СЪДБИ, ПЛАНЕТА
НЕВЕРОЯТНО, РАЗШИРЯВАНЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ
АРМЕДИЯ С БЕЗПЛАТНИ ИЗДАНИЯ / 2017 ФЕВРУАРИ
ВАЛИДЕ СУЛТАН – РОДОПЧАНКАТА СОНЯ, КОЯТО МИЛЕЕШЕ ЗА
ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9
ТРЕТА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
БЪЛГАРИЯ / ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА
БЪЛГАРСКО, ЗЛАТНО БИЖУ НА 6300 ГОДИНИ В ПРОВАДИЯ
РУМЪНИЯ КАТО РУМЪНИЯ, НА СЕВЕР ОТ ГРАНИЦАТА
КИТАЙ С 3D ПРИНТИРАНИ ЖИЛИЩА
РЕВОЛЮЦИЯ В СВЕТА НА ФИЗИКАТА / НАБЛЮДАВАМЕ СВРЪХ
СВЕТИ НИКОЛАЙ, МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ – НИКУЛДЕН
ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО
МИТИЧНИЯТ ЕНКИ / ИРАН И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
ЗА ЧЕСТТА НА БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ВТОРА В СВЕТА СЛЕД ГУУГЪЛ С
ПРАЗНИКЪТ КОЛЕДА, БЪДНИ ВЕЧЕР В СЪРЦАТА
ИИСУС ХРИСТОС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ…
МИСТЕРИЯ В ПЛАНИНАТА ПРЕЗ 1981 ГОДИНА
БЪЛГАРИЯ И НА НЕБЕТО / И НА ЗЕМЯТА
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ
RISEN CHRIST
КРАСОТАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ НОСИИ
ЕЛЕКТРОНИКА – ИНДИЯ, ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА / БЪЛГАРИЯ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 3
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 1
МЕДИЯ, КОМУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ
ШИРОКА ЛЪКА – ДОКОСВАНЕ ДО БЪЛГАРИЯ
ХРАМ СВЕТИ ДИМИТЪР – ВИДИН, Е ВТОРИЯТ ПО
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД
АНСАМБЪЛ „ЧИНАРИ“ В НДК, БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ ПРЕД СВЕТА
ПОЗИТИВНА НОВИНА – ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА
РЕЗЕРВАТЪТ В МАЖДАРОВО / ОПАЗВАНЕ НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД
НЕБЕСЕН ПЕЧАТ, КЛЮЧЪТ Е В ТЕБ
ПЪРВА ЧАСТ / ВЕЛИКИЯТ ДУХ – БИТИЕ И
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
КУЛТУРА – ГЕОРГИ МИШЕВ, СОФИЯ / ПЕРОТО, НДК,
ПЪТЯТ НА ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ, РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА
ФЕРМЕРИ ОТ РОДОПИТЕ, СЕМЕЙСТВО ВАСИЛЕВИ
ГЕНЕРАТОРИ / ЗЕМЯ
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ
ВТОРА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
НАСА – МАРС ГУБИ 100 Г АТМОСФЕРА В
БЪЛГАРИЯ, БЕЗСМЪРТНА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
ИГНАЖДЕН / СВЕТИ ИГНАТИЙ, ЕПИСКОП АНТИОХИЙСКИ
НЬОЙСКИ ДОГОВОР, 27 НОЕМВРИ 2015
КВАНТОВА ФИЗИКА – ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА – НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО / НЕИЗВЕСТНИТЕ АНГЕЛИ
ПРОФ. ФИЛИПОВ – ИЗВЪНЗЕМНИ ОТПРЕДИ 60 000 ГОДИНИ
165 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ, МОСКВА
200 НА ДЕН ТЪРСЕЩИ БЪЛГАРИЯ – БЪДЕЩЕТО ПРЕД
МАТЕРИЯ / ЕЛЕМЕНТАРНА ТРАНСМУТАЦИЯ
БОГАТСТВО И КРАСОТА / БЪЛГАРСКА, ДУХОВНА КУЛТУРА
БЪЛГАРИЯ ПОКРЪСТВА КИЕВСКА РУС – 987 Г. СЛЕД
АРХААНГЕЛОВ ДЕН – НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ
НЕКА ВСИЧКИ ДА ЗНАЯТ
EARTH-BG – ЗЕМЯ, НАРЕЧЕНА БЪЛГАРИЯ
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – ЗА СВЕТСКАТА
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ – ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ – СИЛА
ПЪТЯТ ВЪРХУ БОЖИЯТА МАГИСТРАЛА – НАПРЕД И САМО
ГЕНЕТИКА НА БЪЛГАРИТЕ / 14 500 ГОДИНИ ИСТОРИЧЕСКА
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 2
ЕПИСКОП ПЕТЪР ОСОГОВСКИ – ПРЕДСКАЗАНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
ВТОРА ЧАСТ / БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ, АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯ
ДНЕС Е АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА
КРЪСТОВ ДЕН
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА – КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ
БЪЛГАРИЯ – ГРАДИНА ОТ РАЯ
ПСИХИАТРИЯ С УСМИВКА
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ – 28 СЕПТЕМВРИ
ДРАНЕ ДО КОКАЛ, ДОБРО УТРО ЛУК`РОТШИЛД / ПРЕСТЪПНА
СОДА & ВОДА
ЗЛАТНАТА КНИГА – 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА
ЗДРАВЕЙ ДЖАК – ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ
ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКИ ТРЪКСТОП В ЧИКАГО / ЦЕНТЪР ЗА ТОВАРНИ
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ДЕБЛОКАЦИЯ
ДНК – ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА
ГОДИНА 6783 ЕДНАЖДЕН – 22 ДЕКЕМВРИ / БЪЛГАРСКАТА
ЗА ДЪРЖАВНОТО КЪМ БАБИНОТО ИЗКУСТВО, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ
ФРАНК – ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ
ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА / СИЛА
ВИТАЛНОСТ / ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН
Giant / September 28, 2015
ДУХЪТ НА БЪЛГАРИЯ / НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА – СЛЕД Х БОЗОНА
ПЕТРИЧ / ХЕРАКЛЕЯ – СИНТИКА