ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 1

В БЪДЕЩЕТО, КОГАТО БОГ НАПРАВИ ЗЕМЯТА

Душа-Душа да не поробва и Дух-Дух да не подвежда!

ВРЕМЕ,

В началото Бог сътвори небето и земята, а земята беше безвидна и пуста, и Дух Божий се носеше над водата. И рече Бог – да бъде светлина, и светлина озари първом България като място добро за живот, където водата произведе злак и трева за храна на земните твари, райските обитатели. Направено бе и Духовното царство, Дух Божий се носеше над водата и озаряваше съвършенството на духовния свят. Духовното царство предваряше всичките времена. В шестия ден Бог произведе човека – видя го добър плод и произведе от него жената – прабългарката. Даде им място прекрасно за живот в центъра на земята; произведе духовен народ от двамата в Рая на безвидната и пуста материя, преди да се родят обитателите – мъжът и жената. Събраха се двете човешки души в едно тяло.

Earth

Роди се България.

Наплоди се земята с духовен народ. Започна се с изучаване на земята, на земната твърд, природата, под ръководството на Бога и на небето, и на земята. Израстнаха велможи, князе, богове родени от Бога във власт като ангели – спуснати чрез познанието, себепознанието, науката в целия блясък на тържествената награда, която Сам Бог я направи – да бъде.

И стана утрото щедро на мъдрост, пък вечерта спокойна разливаше води пред Луната в сияние, откриващо хоризонтите в облаци над земята и пак. Дните произвеждаха човешки души; нощите бяха тържествени, безкрайни, преливащи в океаните. Роди се небесният календар, определящ и дните, и нощите. Извисиха се знаците, позволяващи всичко това да се опише за поколенията, което направи възможно споделянето на знанието чрез родени от Бога в центъра на Земята, и на Вселената. Духовният свят, се поздравяваше с българите, от стария свят.

Така бе поставено и началото. В началото бе Словото, Което беше у Бога и Бог беше в Словото, Което е родено преди всичките времена. А Дух Божий се носеше над земята в целия блясък, накрая позволяващ познанието да се роди между ангелите.

Човеците все още бяха ангели, на небето и на земята.

Настъпи времето. Човек се събуждаше с времето и си лягаше с него. Мъжът и жената бяха от ангелите, изпратени на земята. Творецът направи подобни Нему от отражението Си – направи ги богове. Това бяха българите – можеха всичко, буквално владееха времето и пространството.

Написаха се първите страници на живота, както и последните преди първото време. Човек беше във времето между първото и последното, си направи пристанище. Това беше България – пристанището към Рая, която подготвяше ангелите.

Човекът я галеше с поглед, роди се любовта между двамата – Българинът в България, обичаше майка си – знаеше и се прекланяше. Възнасяше дарове, земните и неземни богатства отлитаха към небето. Над облаците Сам Бог обитаваше с ангелите на съвършенството. Това е в основата на роденото между нас, малко преди нас.

Наплоди се земята; земните племена се събраха решени да продължат всяко по пътя си, така и направиха. Разделиха се братски народите по земята, получиха място за обработване, умножаване на богатствата. В центъра на света се роди една от първата, най-стара държава / мегаполис – Атлантида.

СИЛА,

Не само това, но изследвания на съвременни учени показват за Атлантида по достоверен път – още в началото:

Atlantis – The Sunken Indo-European Capital in the Black Sea / Prof. Dr. Siegfried G. Schoppe, University of Hamburg, Germany; Christian M. Schoppe; M.B.A., Independent Researcher, Germany

Atlant

Черноморската Атлантида: Материалът е от университета в Хамбург, Германия.

МИТИЧНИТЕ ТАЙНИ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ

ПРЕДИСЛОВИЕ – ИСТОРИЯТА СЛЕД ОТКАЗА НА ИЗРАЕЛ ОТ ИИСУС ХРИСТОС / 3-ТА ЧАСТ

ПЪРВА / ВТОРА / ТРЕТА

Към „ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ“ – ПЪРВА / ВТОРА / ТРЕТА

Към БЪДЕЩЕТО – ПЪРВА ЧАСТ / ВТОРА ЧАСТ / ТРЕТА ЧАСТ

ГЕНЕТИКА – 14 500

ИИСУС ХРИСТОСТ Е СЪБИРАТЕЛЕН ОБРАЗ ОТ ДУХОВНАТА СЪЩНОСТ НА БОГО-ЧОВЕК, КОЙТО Е ИЗПРАТЕН НА ЗЕМЯТА ДАЛЕЧ ПРЕДИ ИДВАНЕТО НА ИИСУС ХРИСТОС / Българите са тези, които се прекланят пред Бога и на небето, и на земята.

1 – Защото. Траките познават езика на Бога, даден на човека при неговото сътворение. Първите хора са общували с Бога на Неговия език, разбиран от Божиите сили – ангелите. Първите хора са можели не само да говорят, но и да пишат. Те са оставили писания, които никой не може да разбере освен този, който познава първичния човешки език, произхождащ от езика на Бога. Този език не е като съвременните езици, той не е дори като много от древните езици. Този език представлява единство между значение и произношение, между мислене и възприятие, между дух и материя. Това единство е било загубено (за щастие, не безвъзвратно), когато Бог е лишил човеците (или повечето от тях) от Своя език и силата на Своя език, след като хората (в мнозинството си) са се извратили и са отстъпили от божествения порядък. На този език и при характерното за него състояние на мислене, няма нищо невъзможно.

2 – Иисус Христос е бил познат и почитан като Бог със същото име хилядолетия преди Своето въплъщение. И в това няма нищо необичайно, защото християнството (или познаването на Иисус Христос и почитането Му като Бог и Творец на всичко видимо и невидимо) не е отпреди 2000 години, нито е юдейска секта, а съществува от сътворението на човека. Според древните писания Едем се е намирал на територията, която сега е залята от водите на Черно море близо до българското крайбрежие – такава е била реалността преди Всемирния потоп, който е разделил световете. Тази територия е била част от земите, известни като Тракия. От тези земи човечеството се е разселило по целия свят и най-напред по тези земи Иисус – Божието Слово, Всевиждащият и Всемогъщият – е бил познаван и почитан като Бог.

1-а) Тракийските съкровища са думи от злато. Този, който познава първичния език, може да ги чете. Това е първата човешка писменост и тя е триизмерна. По-късно хората започват да пишат двуизмерно и така се раждат йероглифите, които са пиктографска (образна) писменост. Родината на йероглифите е Тракия, откъдето те са пренесени в Египет, когато тракийски династии установяват свое царство в делтата на Нил и основават Древноегипетската цивилизация. В хода на историята човешкият език преминава през различни трансформации и сега повечето езици– или по-точно повечето писмености – са линейни и фонетични, за разлика от цикличните и пиктографски писмености. (Неслучайно децата първоначално започват да рисуват, а чак по-късно се научават да пишат на съвременните линейни езици.

3 – Иисус е основателят на човешката цивилизация. Езичеството, политеизмът, анимизмът, пантеизмът и другите форми на „религия“ не предшестват християнството, а са вторични и извратени версии на първичното и истинско богопознание и богопочитане. а) Християнството, т.е. познаването и почитането на Бога Слово Иисус Христос като Творец на всичко видимо и невидимо, не е просто една от религиите по света. б) Християнството е първичният начин на мислене и поведение на човека; то е изначално вложеният в човека мироглед и начин на живот. Християнството е генетично заложеният модел на съществуване на човека. Както казва един от древните мъдреци, „душата на човека по природа е християнка“. в) Освен това човешките езици са лицемерни – можеш да говориш едно, да мислиш друго, а да правиш трето. Това е невъзможно на езика на Бога, защото той представлява единство между думи, мисли и дела. На божествения език лъжата е невъзможна. На този език не можеш да лъжеш. г) Повечето хора разглеждат езика като средство за общуване. Те смятат, че целта на езика е общуването. Дори много лингвисти определят езика като система от думи или знаци, които хората използват, за да изразяват мисли и чувства помежду си. Но това не е вярно – или поне не е цялата истина. Да, езикът се използва за общуване, но това не е неговото единствено и най-важно предназначение. Основната цел и функция на езика е сътворяването. Езикът е инструмент за сътворяване на реалности. Може би най-точното определение на езика е, че езикът е жива творческа сила.

БОГ Е АЛФАТА & ОМЕГАТА – д) Бог е непознаваем без Своето Слово, а Словото показващо Бога е Иисус Христос – Божият Син, огрян в светлината на мирозданието.

ЧИНИЯТА НА НОЙ / БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО – БИБЛЕЙСКИ ПОТОП

Особено място в изследванията на тези промени заема и научна хипотеза, която отстоява тезата, че Всемирният потоп е станал в черноморската област. Древните й брегове, край които възникнала най-старата цивилизация, заливани и осушавани, са неми свидетели на неумолимия ход на геоложката и човешка история.

Почти 30 години след първите провокативни резултати, свързани с намирането в Черно море на дълбочина 93 m на останки от неолитно селище както и на проблематичната “Чиния на Ной”, подновените изследвания на екипа на проф. Петко Димитров и проф. Уилям Райън от Колумбийския университет потвърждават с нови научни аргументи получилата отдавна широко международно признание хипотеза. Основните геологически доказателства за потоп в Черно море са наличието на стара брегова линия на басейна, на съвременни дълбочини 90-120 метра, с възраст над 8 хил. години, в чиито дюнни образувания, е намерена и “Чинията на Ной”.

Те доказват, че сегашното Черно море преди 7 500 години е било голямо сладководно езеро, без връзка с океана . Нивото на т. нар. „новоевксински” басейн било с около 90 – 120 метра по-ниско от съвременното,а днешният шелф представлявал суша. Със затоплянето на климата на планетата Земя средногодишните температури станали с 5о С по-високи от днешните.

Започналото интензивно топене на ледниците драстично покачило нивото на Световния океан, на Средиземно и на Егейско море. Солената морска вода преодоляла естествената Босфорска преграда и катастрофално се изляла в сладководното Черноморско езеро. Нивото му се покачвало с около 15-18 см. на ден, а водата заляла сушата на 2-2,5 км. навътре от тогавашните брегове. Древните брегове на някогашното езеро останали на около 90 км. навътре в морето. За Черноморския басейн това било истински екологичен колапс. От солената океанска вода загинала пресноводната флора и фауна. Образувал се дълбоководният сероводороден слой, който съществува и днес.

Най-развитата човешка цивилизация от VI-V хилядолетие пр. Хр. зародила се именно в Черноморския басейн изчезнала, прогонена от природни бедствия и появили се по-късно варварски племена. Следите от тази природна катастрофа засегнали и вътрешността на древните български земи. Изследванията на българо- японския екип на селищната могила при Дядово, Новозагорско под ръководството на проф. Д. Гергова, показват, че между пластовете от края на каменномедната епоха и началото на бронзовата епоха лежи слой без културни останки (хиатус), който се оформял в продължение на повече от 1000 години – от края на V хил. пр. Хр. до края на ІV хил. пр. Хр. Нови научни изследвания със сигурност ще предоставят още по-обективна картина на природните и исторически събития от далечното минало. Но и сега може да се каже, че високата култура и познания на тази най-древна цивилизация не били безвъзвратно загубени.

Вероятно именно преживелите Потопа и разселили се нейни създатели, са поставили основите на шумерската цивилизация в Месопотамия, оставили са диря и в знанията на древен Египет. Катастрофата, която настъпила и в която се родило Черно море, вдъхновила вечното предание за потопа и не случайно именно шумерите твърдели, че тяхното познание било придобито от други във времето след потопа.

проф. Петко Димитров, ръководител секция “Морска геология и археология” / Институт по океанология – БАН, Варна / проф. Диана Гергова, Археологически институт с музей при БАН, София ; Материалът е част от изложбата „Познанието на най-древната цивилизация. Находки от българските земи от VII – V хил. пр. Хр.“

ВЕРСИЯ ПЪРВА

Най-известната и най-значимата легенда от библията е тази за потопа. В наши дни, подводен археолог смята, че е открил неопровержимо доказателство, че библейският потоп, споменат и в редица други древни текстове, се е случил действително.

Този подводен археолог се казва Робърт Балард (Robert Ballard), той е един от най-прочутите подводни археолози. През 1985, използвайки потопяем робот, открива останките на най-известния кораб – Титаник. Наскоро Балард е изследвал дълбините на Черно море в близост до бреговете на днешна Турция в търсене на следи от древни цивилизации от времето на Ной.

Според него преди 12 000 години голяма част от земната повърхност е била покрита с лед. „Където живея аз, в Кънектикът, ледът е достигал на една миля над къщата ми и така до Северния полюс“, казва Балард за ABC. „Но след това ледът започнал да се топи. Става въпрос за реално глобално наводнение.“

След като ледовете започнали да се топят, водата се вляла в Световния океан и настанали катастрофални потопи. „Въпросът е има ли майка на всички потопи.“

Според спорната теория на учения от Колумбийския университет Великият потоп е започнал от Черно море. Изследователите смятат, че в миналото Черно море е било сладководно езеро, заобиколено от обширни тревисти равнини, но след това е било залято от огромна вълна солена вода, идваща от Средиземно море. Приливната вълна помела всичко по пътя си и променила географията на региона завинаги.

Не само това, оказва се и че „чинията на Ной“ е намерена в пределите на днешна България, на територията на Черно Море.

Все повече учени и любители от цял свят прегръщат идеята, че дървеният ковчег на библейския Ной е намерил пристан някъде по Черноморското крайбрежие. Безспорната истина е на поне 7500 години. Последователите на Индиана Джоунс търсят както по източното крайбрежие на днешна Турция, също по българското черноморие, дори около Русия. Ежегодно стават все повече последователите на мнението, че Ной с цялата фамилия и многобройните животни се е спрял някъде между Варна и Бургас, когато Бог смирил гнева си и започнал да отдръпва водата от земята.

Един от най-големите защитници на тази възможност е професорът океанолог от Варна, г-н Петко Димитров. Той ще да докаже не само, че Ной се е заселил по днешните български земи край Черно море, но и митичният континент Атлантида.

ВЕРСИЯ ВТОРА

Професор Димитров е откривател на наречената от него Чиния на Ной в Черно море. Учените все още не могат да разчетат надписите върху нея и единственото заключение, което правят е, че тя е от времето преди потопа.

Но Чинията все още няма официално признание като артефакт, защото според проф. Димитров признанието би означавало да се променят коренно представите за човешката история.

Лично аз не съм отправял такива категорични твърдения, поради това, че самият аз участвах в един международен проект през 1984 г. „В търсене на Атлантида”. Работехме в Средиземно море и в Атлантическия океан, и в подводните планини. Разбира се, Атлантида е недостигнатата мечта на всеки изследовател. Ние търсихме тогава неизвестното.

Всичко започва от съчиненията на Платон. Той пръв споменава за изгубения континент. Но така или иначе, когато през 1984 г. се прибирахме с руския кораб „Витяз” от Атлантическия океан ние бяхме отчаяни, че не намерихме никакви следи  на върховете на подводните планини. Естествено, нямахме настроение.

И аз казах на шефа на експедицията академик Ястребов, че Атлантида сигурно е в Черно море. Имах предвид откритите преди това от нас стари брегови линии на Черно море, които се намират на 12 км. източно от Варна и чиято възраст тогава ние датирахме по стария въглероден метод.

Което означава, че преди 8000-8500 г. нивото на Черно море е било между 90 и 120 метра по-ниско от съвременното.

На него се позовах, когато казах на акад. Ястребов, че Атлантида може би е била в Черно море. Тогава Ястребов ми предложи да подготвя проект, за да ни предостави тяхната подводна лодка „Аргус” и корабът, който можеше да  носи тази подводна лодка.

Направи, каза ми, този проект и е твърде възможно той да бъде финансиран от Института по океанология в Москва. Подготвих проекта, предадох му го и на Нова година 1985-та през нощта Ястребов ми се обажда и ми казва: „Радвай се, проектът е приет”.

Така на 1 юли 1985 г. корабът с тяхната подводна лодка пристигна във Варна. Направихме многобройни спускания с лодката до старите брегове на Черно море. На 16 юли осъществихме спуск в палео-руслото на река Провадийска, която се е вливала в тогавашното сладководно езеро Черно море, прекосявайки целия шелф.

Там, на старите брегове, аз попаднах на едни очертания на дупки на около 95 метра – това бяха два реда, подредени симетрично. Беше ясно, че става въпрос за дело на човешка ръка. След това по-навътре вече от старите брегове, на около 300-400 метра по-навътре, попаднах и на т.нар. чиния на Ной.

Да, това е първият и единствен, и много оспорван от много изследователи артефакт. Ние смятахме тогава, че сме попаднали или на наколно селище на брега на езерото, или на стар пристан и некропол. Това беше единственият предмет, който тогава взехме, нарекохме го чинията на Ной. По-късно се установи, че върху нея има и писмени знаци.

Усъмнихме се, че това е една от най-старите писмености, която е съществувала до потопа, до нахлуването на океански води при разкъсването на Босфорския праг преди 8000-8500 години.

Още от създаването на интернет, чинията е вкарана в мрежата. Върху нея се трудят най-известните лингвисти по света. Засега без успех. Но се смята, че знаците от чинията на Ной се намират и в шумерската писменост, в египетската писменост, в индийската, накрая в гръцката.

Чинията и днес е заключена в шкаф на нашия институт. Повечето казионни изследователи не вярват на потопа в Черно море. Но нека се има предвид, че този предмет е записан в бордовия дневник на руския кораб на 16 юли 1985 година. И понеже много хора ме питаха за тази чиния – и журналисти, и изследователи, питаха ме кое ме е водило да я открия, аз казах: „Водеше ме Божията ръка”.

Една от работните ми тези е, че Ной е живял по нашите земи. Предполагам, че той е живял именно тук и че корабът или Ноевият ковчег се намира погребан под дебел слой пясък по нашето крайбрежие. И че раят на Земята е бил именно тук.

Нашата експедиция през лятото беше много кратка – само 5 дена. Задачата ни беше да очертаем бреговете на старото езеро Черно море и да вземем проби за определяне на абсолютни датировки, както и проби за изучаване на елементи като кислород, въглерод, барий и стронций.

ВЕРСИЯ ТРЕТА

Като начало можем да кажем, че праотците нямат нищо общо със съвременният човек на територията на днешен Израел. Те са наследници на малкото праведници оцелели по Божията воля след справедливият му гняв, потопил една висша, но вече тотално развратена цивилизация. Богоизбраният народ е живял там където сега се намира огромната северна плитчина на Черно море, както и Азовско море. Той е населявал най – плодородните територии, разположени около голямо сладководно езеро, където днес морето рязко става по – дълбоко.

Земите са били напоявани от пълноводните Дунав, Днепър, Днестър и Дон и са наричани в Библията Едем. Следите на старата цивилизация лежат по дъното на Черно море и Варненския залив. Научни експедиции откриха там останките на най – древните земни градове. Проф. Петко Димитров, ръководител на две експедиции по нашия шелф, обяви, че преди 8000 г. старите брегове на Черно море са били на сушата и на 60 км. източно от Варна, където са живели прадедите ни и откъдето е тръгнала най-древната цивилизация в света. Оттогава датира мегаприливът на океанските води през Босфора в най-голямото сладководно езеро. Нахлуването е със силата на 200 Ниагарски водопада, припомни своята теза проф. Уилям Райън от Колумбийския университет, който е за втори път в България и участва в експедицията. През 2011г. с научноизследователския кораб „Академик“  учените успели да пробият пясъка, запечатан от тинята, нахлула с мощния поток от световния океан.

Те са намерили по време на сондажите част от дърво и корени от растителност. Това потвърждава работната хипотеза на проф. Петко Димитров, че някогашното сладководно езеро е било много под морското равнище, измерено спрямо световния океан. “Следите от Черноморската Атлантида трябва да се търсят не само по море, а и на сушата” дълбоко убеден е ученият. Първата научна експедиция започва на 1 юли 1985 г. с руската подводна лодка “Аргус”. Ето какво споделя професорът : “На 16 юли осъществихме спуск в палеоруслото на река Провадийска, която се е вливала в тогавашното сладководно езеро Черно море, прекосявайки целия шелф. Там, на старите брегове, аз попаднах на едни очертания на дупки на около 95 метра – това бяха два реда, подредени симетрично. Беше ясно, че става въпрос за дело на човешка ръка. След това по-навътре вече от старите брегове, на около 300-400 метра по-навътре, попаднах и на т.нар. чиния на Ной. По-късно се установи, че върху нея има и писмени знацитова е една от най-старите писмености, която е съществувала до потопазнаците от чинията на Ной се намират и шумерската писменост, и в египетската писменост, в индийската, в гръцката.

И така, основната версия, която е подкрепена от гореспоменатите експедиции е, че древната цивилизация на кимерийците, развила се по бреговете до Варна, е в основата на шумерската култура на Изток след библейския потоп, настъпил около 8000 г. пр. н. е. Населението, което остава по нашите земи, пък е в основата на създаването на  тракийската култура. Твърденията са подкрепени със солидни проучвания и факти.
Хипотезата е на проф. Петко Димитров, ръководител на „Морска геология и археология“ в Института по океанология към БАН във Варна и световноизвестния американски учен Уилям Райън от лабораторията „Ламон Дохърти“ на Колумбийския университет. Двамата са подкрепени от друго светило – Уолтър Питман.

Тримата са убедени, че библейският потоп всъщност е бил в Черно море. Проф. Димитров доразработва идеята в книгата си „Черно море – Потопът и древните митове“.

Твърденията на учените са на базата на сравнителен анализ на неолитните находки, открити край Варна и Дуранкулак, както и от подводните проучвания в устието на Провадийската река. Там бяха открити потънли праисторически селища. Всички тези данни говорят, че по нашите брегове е била люлката на цивилизацията, която е колонизирала през неолита европейската част на Средиземноморието и е излязла до бреговете на Атлантическия океан. Данните са от сравнителен анализ на открити следи и находки по нашите земи и по бреговете на Португалия. Те свидетелстват, че преселението е осъществено по море с огромни салове и кораби. Наскоро и варненски инженери, които работят съвместно с археолози, излязоха с позиция, че Първата цивилизация се родила край Варна. Металографските анализи показали, че тук са изработени първите сечива, които са извадили човека от пещерното му битие. Намерените оръдия на труда предхождат със столетия египетските и близкоизточните, смятат инженерите и археолозите, които с доказателствата си оборват отдавна наложените теории за произхода на цивилизацията. То се подкрепя и от прословутата „чиния на Ной“, която проф. Петко Димитров открива при експедиция в Черно море на 6 юли 1985 година. Най-ценни са откритите по нея 27 писмени знаци, които според специалистите може да се окажат най-древната писменост на човечеството. Съпоставка с писмените находки на шумерите показва сходството и близостта между двете цивилизации.

Учените изследвали и златните находки от Варненския халколитен некропол, открит през 1972 г. край Варненското езеро. Това злато предхожда с близо 3000 години египетските пирамиди и е белег на най-ранната цивилизация, развивана по нашите земи. Металографски анализи и тук доказват идентичността на златните съкровища от Североизточна България със суровините и помощните материали, с които са създадени. А от всичко това следва, че и първата металообработка в света се е състояла по нашите земи, е заключението на специалистите.

Друг знаков за световната и европейската история район у нас е Големият остров — Дуранкулак, известен сред специалистите като „Европейската Троя“ и „Езерният град“, Там са открити:

– находки от палеолита (над 100 века пр.Хр.),
селищата на първото най-древно културно, уседнало, земеделско и занаятчийско население в Европа (54 век пр.Хр.),
първите каменни градежи в Европа (51 век пр.Хр.),
– най-старото обработено злато в света (50 век пр.Хр.),
първи наченки на писмени знаци в човешката история (50-48 век пр.Хр.) предвестник на праисторическата Дунавска протописменост,
– най-ранните форми на парично-разменни ценности (50-48 век пр.Хр.),
– тук е идентифицирана е най-стара фаза (начало 55-54 век пр.Хр.), наречена Блатница, по древното име на днешното село Дуранкулак, на европейската неолитна култура Хаманджия.

Във варненското езеро е открит комплекс от селища, още в началото на века от братя Шкорпил. Те са унищожени абсолютно целенасочено при “драгиране за строителни работи в езерото”.

Северните плитчини на Черно море бяха изследвани подробно и от американски военни експедиции веднага след идването на “демокрацията”.  Множеството извадени археологически находки, снимките на дъното сканирано със специален ехосаундер, проникващ в дълбочина в грунта на които се виждат квадратни и правоъгълни основи на постройки и всички останали данни бяха засекретени и отнесени в еврейската колония САЩ. Но и без тях всяка логика и очевидни факти които не могат да се прикрият ни разкриват истината. Например сероводорода изпълващ по – дълбоките части на нашето море е резултат от гниенето на удавената природа – растения, хора и животни населявали някога Едема. Бреговете на Босфора пасват идеално един в друг като пъзел, показвайки къде е бил разломът. Районът е сеизмично активен и се намира в непосредствена близост до границата между две тектонски плочи – Евроазиатската и Африканската. Водата е достигала до ниските части на Стара планина, където могат да се видят вкаменелости на морски миди и следи от древни пристанища.

В земите на днешна България, южна Украйна и Крим ( Стара велика и Дунавска България ) пощадените от Божия гняв праведници поставят началото на новата цивилизация. Този Богоизбран род произлиза от нашия праотец Ной. Едно от главните доказателства за това, че ние Българите сме техни преки наследници е един стар документ от IV-ти век наречен “анонимен римски хронограф”, който се съхранява във библиотеката на Ватикана.

ПРАОТЕЦ НА БЪЛГАРИТЕ – Е СТАРОЗАВЕТНИЯТ НОЙ

През 4 ти век – Свети Йероним съставя карта, на която Мизия е отъждествена с БългарияMoesia hic et Vulgaria.

Българите са преки наследници на праотеца Ной. Едно от главните доказателства за това е един стар документ от IV-ти век наречен “анонимен римски хронограф”, който се съхранява във библиотеката на Ватикана.

През 354-та година там е записано “ ZIEZI EX QUO VULGARES “ – ЗИЕЗИ, ОТ КОЙТО ПРОИЗЛИЗАТ БЪЛГАРИТЕ. Зиези е наш баща и внук на праотеца Ной.

Няма да разсъждаваме, защо един официален древен документ, датиран и съхраняван в европейска библиотека и говорещ за Българи през 354 година се игнорира от историците, които си държат на лето 681 – во. Сами можете да си отговорите на този и на другите въпроси. Тук само ще споменем за извори, които говорят за Българите в още по – древни времена.

В друг съхраняван във Ватикана документ също се говори за България. Това е карта от 4-ти век съставена от Свети Йероним.

Квинт Курций Руф съобщава за народът балагрии живял по времето на Александър Велики IV-ти – век преди Христа. В новите издания на Руф обаче, а и в новите лексикони и речници балагриите са просто изтрити…

Д. Хоматиян също е пределно ясен твърдейки, че българите са били в контакт с Александър Велики – “…Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи. Те били  изселени в  старо време от военната сила на Александър от разположения край Бруса Олимп към Северния океан и Мъртвото море, а след като минало много време, със страшна войска преминали  Дунава и завзели всич­ки съседни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и голяма част от Македония и Тесалия”. Изключително важния пасаж – “Те били  изселени в  старо време от военната сила на Александър от разположения край Бруса Олимп към Северния океан и Мъртвото море”…  не присъства изобщо в “Подбрани Извори за Българската История” -II, София, 2007, стр.107…Kак тогава хората да разберат, че част от дедите им са живели край мизийския Олимп преди повече от 2300 години?

Живелият през IV-ти и V-ти век Орозий Павел споменава в своята работа География, че земите на българите са между Гърция и Каринтия ( днешна Австрия).

В “Лангобардска История” Павел Дякон твърди, че имало военен сблъсък между българи и лангобарди ( в началото на V-ти век, в описаните от Орозий земи). Българите победили Агелмунд и взели дъщеря му за заложница.

Връщайки се още по – назад във времето, ние с изненада установяваме, как старите автори описват, че и от двете страни в Троянската война воюват Българи:

„Тесалийските мирмидонци на Ахил са Българи.“

„Шестоднев“ на Йоан Екзарх:

„Ахил заминал заедно с Атридите, като водил своя собствена войска от три хиляди души, наричана тогава мирмидонци, а сега Българи.“

ШКОЛАТА НА ВАСИЛ ЗЛАРАТСКИ – ПРОФЕСОР, АНТИБЪЛГАРИСТ

Всичко, обаче което противоречи на доктрината на Златарски или се укрива, или се обявява за заблуда- сведенията на Квинт Курций Руф, Анонимният хронограф, Св. Йероним, Орозий Павел,  Павел Дякон, Д. Хоматиан, Л. Дякон, М. Аталиат, Й. Малала, Прокопий, Й. Цеца, Фулко, Й. Кантакузин. Нищо, че данните се подкрепят едни други. Те решават да вярват единствено и само на задъханите от омраза Теофан и Никифор.

Величието на България:

Underwater archaeologist claims there is evidence that Noah’s Biblical Flood actually happened.

Noah’s Ark and the Great Flood is without a doubt one of the most important and famous stories present in many ancient texts. Now, an underwater archaeologist believes he has found unequivocal evidence that the biblical flood, also mentioned in numerous other religious texts actually is based on real-life events.

Robert Ballard, one of the best known underwater archaeologists who in 1985, using a robotic submersible with a remote-controlled camera found the famous shipwreck of the titanic, probed the depths of the Black Sea near the cost of modern-day Turkey looking for traces of an ancient civilizations that dates back to the times of Noah.

According to Ballard, some 12,000 years ago, much of the Earth’s surface was covered in ice. “Where I live in Connecticut was ice a mile above my house, all the way back to the North Pole, about 15 million kilometers, that’s a big ice-cube,” he said in an interview with ABC news. “But then it started to melt. We’re talking about the floods of our living history,” he added. According to Ballard, after the water from the glaciers started melting, it rushed into the world’s ocean causing huge, catastrophic flood around the world. “The question is, was there a mother of all floods,” Ballard said.

Noah’s Flood Evidence Found Ancient Code.

A controversial theory proposed by Columbia University scientist’s claims there was a giant flood in the distant past in the region of the Black Sea. According to researchers, the now-salty Black Sea was once an isolated freshwater lake which was surrounded by huge areas of farmland, that is, until it was flooded by a huge wall of water coming from the rising Mediterranean Sea. Scientists estimate that the force of the water was in fact two hundred times stronger than that of the Niagara Falls. The giant wall of water swept away everything that it encountered in its path, creating total destruction and chaos in the region, changing the geography forever.

Ballard said: “At some magic moment, it broke through and flooded this place violently, and a lot of real estate, 150,000 square kilometers of land, went under.”

Ballard was fascinated by the idea that something like a Global Flood occurred and was intrigued by the idea proposed by Columbia University scientists.

“We went in there to look for the flood,” he said. “Not just a slow-moving, advancing rise of sea level, but a really big flood that then stayed… The land that went under stayed under.”

Doing what he and his team to best, Ballard and the crew went diving, and there, four hundred feet below the surface, they encountered an ancient shoreline, which is the ultimate proof that Ballard’s theory was correct, a catastrophic event did happen in the distant past in the Black Sea.

Ballard even established a timeline of the events by carbonating shells found along the ancient coastline. Ballard estimates that around 5,000 BC the catastrophic flood occurred, a date that according to many scholars is the date when Noah’s historic flood took place.

Interestingly the story about Noah is what fascinates most scholars. Noah was the tenth of the pre-flood (antediluvian) Patriarchs. His father was Lamech and his mother is unknown, but is thought to be either Adah or Zillah, wives of Lamech. When Noah was five hundred years old, he begat Shem,Ham and Japheth (Genesis 5:32)

Noah died 350 years after the flood, at the age of 950, the last of the extremely long-lived antediluvian Patriarchs. The maximum human lifespan, as depicted by the Bible, diminishes rapidly thereafter, from almost 1,000 years to the 120 years of Moses. (Genesis 6:3; Deuteronomy 31:22; 34:37)

While many scholars believe Noah’s accounts of the flood are mythical in nature, others believe that the story of Noah’s Ark and the Flood was inspired by legendary floods of stories in Ancient Mesopotamia, particularly “The Epic of Gilgamesh”. Centuries before Noah appeared in the bible, ancient narratives were passed down from one generation to another.

“The earlier Mesopotamian stories are very similar where the gods are sending a flood to wipe out humans,” said biblical archaeologist Eric Cline. “There’s one man they choose to survive. He builds a boat and brings on animals and lands on a mountain and lives happily ever after? I would argue that it’s the same story.”

– Когато е станал потопът, панически ли са бягали хората?

– Не. Тези хора са бягали и панически, и постепенно. По 10 – 12 сантиметра на ден се е повишавало нивото. Потопът спира до изравняване на Черно море с Мраморно море. Това е била силата на потопа. Населението е бягало и се е спасявало. Тези, които са били по южните брегове, отиват към Месопотамия. Тези по западните – към Европа.

ПРИЛОЖЕНИЕ – АТЛАНТИДА / ЧЕРНО МОРЕ КРИЕ ТАЙНИТЕ НА АТЛАНТИДА

Варненецът Никола Николов е на път да шокира историци и археолози със сензационното твърдение, че потъналата някога Атлантида била по нашите земи. Той проучва стари египетски текстове – стели и папируси. В папирус Юмилхак според откривателя са описани днешните български земи като родината на Сет – бога на смъртта. Той съпоставя данните със съвременно изследване за това, че Главният инфраконус за въздействие върху земната природа се намира в Източните планини, на юг от Дунав. От Стела Шабака открива, че разделната граница между невидимото Сет и човека Хор е Аян(тида). От древните науки разбира, че Аян(тида) е всъщност главният център между Озирис и Изида за обща връзка с хората. Най-голямото Око, това на Хор, е връзката между човек-създател и човека. На базата на своите търсения Николов проучва каменни плочи от античността. Върху една от тях, намираща се във варненския археологически музей и описана като Посветителен надпис на Херос Карабазмус от II в., открива „Аянтиди из ме“, което в превод разчита като „Атлантиди ние сме“. Паметникът е мраморна плоча с изсечени букви и ритуални рисунки, като в текста е обяснено, че това е послание от ирион, т.е. от говорител (жрец). Обяснението на варненския Индиана Джоунс за произхода на името Атлантида е, че то идва от по-старото Аянтида или от А до Я – Ида (Изида). По-късно се среща като Атлантида, от Ат – кон и Ланд – земя (Земя на коня). Съпоставяйки описанието на тези земи с името Тракия, което забелязва в древни текстове като Ракхива и което в превод на санскрит означава „етерно пространство“ или „небесна твърд на земята“, откривателят е твърдо убеден, че древната цивилизация е била в нашите земи. Такова наименование за Тракия няма в нито един документ освен по нашите земи. След време 59-годишният Николов открива същата символика в евангелските текстове на Библията, където е цитирано „Аз съм Алфата и Омегата“ , което отговаря на „От А до Я“, т.е. в Светото писание се говори за Атлантида, стига добре да се чете. Може би американският изследовател проф. Балард е чел много по-добре от други, защото търси именно тук, в Черно море, Ноевия ковчег и изчезналата Атлантида.

НИКОЛОВ – ТЕОРИЯ / В ТЪРСЕНЕ НА МЯСТОТО

В далечното минало Земята е изглеждала по друг начин. Релефът и повърхността на планетата са били променяни периодично, обикновено след различни природни бедствия, които са я връхлитали.
През 1970 г. се извършват няколко сондажа по дъното на Средиземно море. Откриват се големи количества солни наноси, които са останки от солни езера. Установено е, че в определен период водната маса е изчезнала. Доказателство за това е и намереният пласт от безводен калциев сулфат, който може да съществува при температура с особено високи стойности – над 40 °С. Тези данни говорят, че преди да се превърне във воден басейн с дълбочина от 1500 м, Средиземно море е представлявало пустиня. В района вероятно са живели редица сухоземни животни, които са могли да преминават почти безпрепятствено от Африка към Европа и обратно. Изследванията показват, че за Средиземно море сухият и пустинен климат е бил характерен най-много преди 10 000 години.

Всичко се променя с огромната маса вода, нахлула през разкъсания бряг на Гибралтар. Животни и хора бягат, защото са залети обширни територии от Северна Африка. Свидетелство за това са и днес живеещите на нетипично място за маймуни гибралтарски скали. Тези бозайници се родеят с
маймуни от Африка. На по-големите средиземноморски острови – Крит, Кипър и др., също са намерени странни останки от слонове и хипопотами, измрели преди около 10 000 години. Очевидно на тези острови те са търсели подслон от прииждащата вода.

В основата на това събитие стои последният ледников период от края на IX хил. пр. н. е., познат като Врюмски. Започналото затопляне довело до повишаване нивото на океаните. Голямо земетресение е причината да бъде унищожена сушата, свързваща Европа и Африка и да се образува Гибралтарският проток. В пустинята, която по това време е Средиземно море, нахлува значимо количество водна маса от Атлантическия океан.

Катаклизмът оказва влияние и на Балканския полуостров. Оформят се Дарданелите и Босфорът, наричан Тракийски Босфор. Постепенно водното налягане разкъсва дотогава съществуващия праг на Босфора, вследствие на което Черно море – някога почти пресъхнало, се издига със 120 м. Предполага се, че стихията е била около 200 пъти по-голяма от Ниагарския водопад, а нивото на водата всеки ден се е покачвало с 14-15 см. Унищожени са редица крайбрежни селища. Черно море от голямо сладководно езеро се превръща в солено море. Променя се флората и фауната в района. Доказателство за това са намерените останки от древни коралови рифове, типични за тропическия климат.

Белите хора са имали кестенява права коса и светли (често сини очи). Те били високи и стройни, с дълги носове. Този физически портрет твърде много напомня на външния облик на кимерийците. Немалка част от тях след потъването на Атлантида живеят в района около Англия и Ирландия. В допълнение към казаното следва да посочим, че прочутата столица на Атлантида носи името Чалидокан – название очевидно свързано с древните кимерийци, известни по-късно като българи, както и с титлата „кан“, характерна за техните владетели.

Все повече изследователи отбелязват, че Кимерийците са особен вид народ, който е носител на северноатлантическите традиции, свързани и с южните земи на Европа (Балканите и Средиземно море), и с далечния Североизток. При своето преселение тук, на Балканския полуостров, те пренасят своята високо развита култура и с праотците на траките (карите) полагат началото на протобългарския народ.

Между атлантите и древните българи съществуват множество сходства като култът към Слънцето, 12-цикловият календар, преклонението към водата, обработката на металите, уникалните строежи и др. От легендарната Атлантида е пренесена традицията върховният владетел да бъде първосвещеник и духовен водач.

Потопът в Черно море (VI хил. пр. н. е.) е причина част от населението от днешните наши земи да търси нови места за своите селища. Някои тръгват на север към Балтийско море, което в древността се нарича Кимерийско.

Друга група- главно древните българи, остават и продължават да развиват високата материална култура на Варненската цивилизация. Името на Варна можем да открием още в най-стародавните свещени книги – Ведите. На санскритски Варна е символ на първичното, на началото. Легенди говорят, че тук в дълбока древност е кипял живот – буйна растителност, минерални извори, сечели се сребърни монети с лика на тракийския бог Дарзала. Интересно е да се опитаме да открием съставките на името. Първата част „дар“ ни отнася към познатата в Месопотамия титла за владетел, докато втората съставка „ала“/„ила“ трябва да се свърже с названието на бога. Следователно става дума за владетел, който е обожествяван.

ВЪВЕДЕНИЕ,

Преди да започнем изследването по същество, ще се върнем на предишното изследване – как и защо еврейският народ и сподвижникът му, се отказаха от Иисус Христос? Първото е, че говорим за роднини, по родствена връзка имащи една кръв и с еднакво поведение към останалите народи – гръцкият и еврейски народи имат и друго право, да завземат изоставеното от Атлантида и на базата на това си богатство, да изградят от философията на Египет учение в религиозната част, която е припокриваща светската. Едното и другото, са свързани – получава се „фактор на стабилността. “ Дори подменена, историята получава храна за дълги години. Свидетели няма, така трябваше да е, всъщност доскоро, когато на бял свят излизат едно след друго исторически сведения, справки, научни разработки достигащи до забравеното, загубеното, изопаченото – подложено на анализ. Историята се прескачаше, затаяваше, променяше, изкривяваше. Накрая историята, започна да изглежда неестествено при основите си. Няма сходство при разногласието не само за Иисус Христос, Който се губи за цели 21 години след 12-тата Си година. Приемаме го за мистика не само това, но българските монети с ятова гласна, изсечени на територията на Гърция, която е възползваща се до днес от български думи технически, без етимология в корена. Разполага се с достатъчно време, да бъдат направени творчески чудеса. Държавната политика обзема различни нива, на религиозната мистика към светските резултати. Получават се светските резултати, но които не са свързани непременно с туризма като атракция в областта на науката, която е променена изоснови, разграбено съдържанието. Чрез това си богатство, близките нам народи и най-вече приятелски, с подобен характер изопачават историята въз основа на полученото от тях, което пък се укрива така, че информацията по никакъв начин да не достигне до нас. Обаче, информацията прониква и не само това, но се показва сакралното, загубено при основите мироздание – представляващо Бога, в първо Лице.

ПОРОК НА ИЗКОННОТО ПРАВО ПРИ ПЪРВОРОДНИЯ ГРЯХ

Ако ние сме Божий народ – заради великодушието, познанието, липсата на владеещи карциноми, духовното естество на генома владеещ по българските земи, защо все пак, срещу България намираме действия с цел злоупотреба, която е свързана не само с историята й? Ние не знаем, но нали при основите – който народ покаже историческа давност, ще означава признание, мъдрост, слава по пътя към старчеството и с прелести от богатството на ума – в това се състои „изконното право“ на „първородния“ син, на „божия син и помазаник“. Каквото и да е – властта върху останалите по ред на една историческа правда, във вид на друго едно „историческо старшинство“, е владееща с правото на …първородния грях. Говорим за алчност, пресметливост, погрешно отхвърляне на човешките качества. Алчността е скрита в първородния грях, съхранява се. Според нея обаче, се претендира на по-късен етап – за история, територия – чужда, за религия – „собствена“, за богатството на народите по света – разбрахме за „първородния грях“, намерен от алчността – които не притежаваме. Ние – българите, не сме свързани с „първородния грях“ на братските нам народи; не ги изразяваме, не злепоставяме и не пречим от друга страна, всеки да заеме полагащото се място, което му се полага по право и според качествата. Справедливо е разрешеното справедливо. Изконната Божия благодат се намира от силата, която ни представлява.  Умели творци, измамници се събират и наговарят срещу познанието, представляващо друго едно място при камъка и при свитъка, в материално – веществената среда. Винаги може да се напише нова история, въз основа на старата, както и да се забрави за старата, при поставянето на няколко камъка при основа на новата страница. Говорим за творчество, което е свързано пряко с човеците, с човешките им възможности, защото пред Бога – Творец, творчеството е само едно – Неговото.

Грехът като завист? Истинският българин не завижда, не злепоставя, търси Бога с душата си, ненавижда лъжата и се бори през цялото време; изучава природата, космоса, божественото начало – българинът, е съзерцател. В текстовете обаче, е определено и кое – ще бъде наречено божий народ, съотнесено към останалите народи – загубени синове, прочее мистицизъм. Богоборството е наречено Израил – този, който пребори Бога чрез куриоз от историята на „божия народ“, претендиращ за богатството като старчество пред Лицето на Бога. Алчността, ако не е заболяване на човешката слепота, натрупва през цялото време негативи на човешката суета. Едва дали Бог има общо с историята, която ни се предлага.

Бог има общо с търпението, изпитанието, облагородяването, напредъка с доближаване към Вселенските качества от Божия благодат, извираща от дълбините на Космоса.

Видяхме в началото се показа и как за минути написахме първите редове от „старата Библия на България“ – чрез словесното право, което е предаваемо и се разпространява в пространството. Нека помислим с какво време са разполагали еврейските ни и гръцки приятели, не само по време на робството за пренаписване на историята, но като творчество върху създаденото много преди тях.

Ще се спрем само на фактите, изразяващи източника от първоизточника, заради компетентните историци показващи не един път разминаване между истината, мистиката, която е припокриваща пластове истина с пластове историческа кал – образуващи мистика в езотеричния смисъл на разгадаване, на предметната истина. Разбулването на тайните, с които са обвити конкретни неща от историята на земята – показва истинността, но лишена от тежестта на „първородния грях„. Изразен, такъв грях е нямало, вменен за вина от виновни по своята си природа съобщества.

Какво казва в случая немски мислител, – г-н Гьобелс пише по въпроса така: „Премахни на един народ историята и след поколение се превръща в тълпа, след още едно поколение получаваме стадо.“ Ние не държим на историята като стадо, но продължаваме до възвръщане в онова, което ни представлява хилядолетия назад при основите, на сегашна България.

Има ли опит за разрушаване на държавността и до днес, което се откроява все по-ясно? Ние не знаем, също и компетентните органи по сигурността при бездействието си, показват съгласие срещу това, че срещу България има действие от братските нам народи дори съучастно, свързано пряко с властта на органите по сигурноста – без да говорим за наговаряне. Това нас не ни засяга при изследването накрая, което ще остави отпечатък за поколенията след нас.

1 – ЩЕ ЗАПОЧНЕМ ОТ ЗАГУБЕНАТА СТРАНА, ДЪРЖАВА, МЕГАПОЛИС – АТЛАНТИДА, ЧИЯТО ИСТОРИЯ СЕ ВЪЗПОЛЗВА УМЕЛО ОТ НАРОДИТЕ КАТО ПЛЯЧКА

Малко преди това, ще се върнем в резюме към показаното и свързано пряко с България в предишната статия / разделена, която е на три съставни части.

ПЪРВА / ВТОРА / ТРЕТА

РЕЗЮМЕ

„Човекът я галеше с поглед, роди се любовта между двамата – Българинът в България, обичаше майка си – знаеше и се прекланяше. Възнасяше дарове, земните и неземни богатства отлитаха към небето. Над облаците Сам Бог обитаваше с ангелите на съвършенството. Това е в основата на роденото между нас, малко преди нас.

Наплоди се земята; земните племена се събраха решени да продължат всяко по пътя си, така и направиха. Разделиха се братски народите по земята, получиха място за обработване, умножаване на богатствата. В центъра на света се роди една от първата, най-стара държава / мегаполис – Атлантида.

Не само това, но изследвания на съвременни учени показват за Атлантида по достоверен път – още в началото:

„Atlantis – The Sunken Indo-European Capital in the Black Sea / Prof. Dr. Siegfried G. Schoppe, University of Hamburg, Germany; Christian M. Schoppe; M.B.A., Independent Researcher, Germany

ВЪТРЕШЕН ПРОБЛЕМ / РЕШЕНИЕТО

Какво се оказва, че помежду си еврейските племена имат недобра комуникация, което налага намирането на обединяващ фактор, събиращ търсещите се племена. Какво общо има земята с това, светът на човешките качества и със собствени преживявания, да има предмет на проблеми от религиозни съобщества показващи не добро поведение, за да бъдат последвани религиозните им водачи? Освен това идеята лежи върху останалите народи. Какво по-хубаво от един обединяващ Бог еврейските племена? Такъв Бог се намира и започва показването истинността, която е позволяваща водещо място – духовно, назидателно, поучително, властващо върху останалите. Ние не го наричаме пропаганда, защото сме убедени в отсъствието й като признак на недобра комуникация с останалите народи. Религиозната пропаганда обаче, води до светските резултати. По старшинство, същите резултати имат нужда от светски съветници, позволяващо дейността им извън религиозните резултати, да бъде призната за основаваща светските резултати. Раждат се повече от един религиозни водачи, бащи на човечеството, старейшини, определящи пътищата, посоките, пътеките и последствията. Дейността на религиозните им водачи навлиза в общественото пространство, най-вече защото те са най-мъдрите, достойните, качествените, чистокръвните, безукорните – все пак става въпрос за Бога Творец на небето и на земята. Кой ще се изправи срещу Бога, а и защо? Ресурсът лишава от основание останалите народи, които са варварски, неуки, лишени от благодат. Създават се закони, оформящи поведението на всеки в избраното общество, което е поставено при основите на хранителната верига – отгоре. Поведението на избраните по такъв начин се определя от положението на избраните в общественото пространство, което е най-отгоре на хранителната верига. Тук възможността получава богатството си. Разбира се, няма проблем за който го може и продължава, да защитава придобитото без значение как.

При данайците, етиопските африканци положението е същото. Идват на Балканския полуостров и намират високоразвита култура, изключително материално и духовно богатство, и се заемат с изместване центъра на познанието. Понеже не може да се извърши пряко предвид историческата реалност, се променя самата реалност. Раждат се митологизираните герои, които имат своите нови исторически факти, без да касаят фантазията на променящите ги с цел злоупотреба в общественото пространство. Целта е също налагането на власт върху съзнанието на нищо неподозиращи, на които им се предлага изучаване в истинността, посредством новата истинност. Подменят се фактите чрез миражи също, обособени да заблуждават в основите си. Дават се жертви на кръвожадни герои в духовния свят, пренасящи дейността си в общественото пространство. Обаче, кръвта не пречиства наследството, напротив, кризата се задълбочава незабелязано и за двете страни. Ловците и хищниците, са събрани в обща кошара. Това обяснява мракобесието, когато хората са изгаряни, разпъвани, убивани.

Кой нормален човек, наследник на Бог ще убива, нанася травми над другите, ще изисква от тях поведение в страх и несигурност? Кой водач – светски, религиозен, ще поставя прегради пред знанието, позволяващо логически вярата? Кой адекватен, ще поставя запрещения пред разглеждането на знанието, търсещо вярата по такъв начин, че спокойното ни пристанище да го видим в целия блясък на Космоса, пред Хармонията във величието на Бога и Господа?

Именно – вярата е доказуема чрез Христос, без да е аксиома лишена от съдържание.

Логически, пътищата към вярата доказват израстване по пътя на вярата, но чрез знанието всъщност – как и защо, кога, къде, имащо своите отговори. Няма празни места; има укриване с цел злепоставяне в истинността, позволяваща резултати. Избягването на отговори накрая, злепоставя познанието и поставя вярата в аксиомна утроба, което е неприемливо. По такъв начин вярата е превърната в жертвена, употребима, променяща пътя към магистралата – Божията магистрала.

Пътят е променен – злият Господ, не е Христос. Кръвта се пролива напразно и с нея се хранят другите богове, в името на Христос.

Обяснението е, че проливането пречиства по старозаветните пътища, на братския еврейски народ, което е неприемливо. Никой не иска жертви по кръвен път на страдание, освен братските ни народи в основите си – наследник, на своите старозаветни пророци /статия №1 – 2/. Но това се налага в основите на съвременната, цивилизационна потребност. Не говорим за изкривяване по пътя към един нов свят, свидетели на човешките качества в същия свят.

Днес вълците не убиват, нито изяждат жертвите си. Жертвите сами се изяждат, убиват, посягат над чуждата собственост, както и върху душата. Вълците от общата им кошара имат пряко и косвено жертвите. Постигнат е автономен рефлекс, резонанс, който и се самозадоволява, регенерира. Твърди се и че Иисус е дошъл на земята не мир да даде, но меч. Кой го казва това? Думите предизвикват раздор. Едва дали целта е била за раздори посредством любов. Защото Иисус говори за царството от света на духовните качества, наистина съвсем различни неща. Кой тогава, всъщност си позволява волността да поставя познанието като култ към агресията на родените в качествен свят, без да е дадена жертвата в същия свят? Убедени сме, че Христос знае /като Бог, Син на Бога/ за всичко това, изпреварен от друг, на земята владеещ пространството временно, който е позволяващ множество гласове, показващ ни себе си като сбор от множество гласове. В книга КЛЮЧ, което е разгледано в частта на ИПП – инерционната податливост по плът; МФЕ – многофункционалната едновременност. Човек не може сам да се справи, да намери пътя към Истината, когато е заобиколен от множество гласове. Най-вече защото в човека преобладават мисловните качества, които му позволяват да преодолее собственото сигнално пространство /или обратно/ по пътя към истината, която е малко встрани, изместена като център на тежестта върху опита, човек да се справя в сигналната му среда.

Човек не може да различава в себе си чуждите мисли, чуждите шепоти, нито може да се пребори и надделее над множеството. Тогава?

Любовта на Иисус е Божествена, дързостта на човеците е пред Него. Тогава, кой се отказва от Иисус заради себе си, нанасящ съзнателно, злоумишлено, с цел злоупотреба поражения над останалите? Не беше ли казано, че трябва да се отречем от себе си и Го последваме? Кой се отрече и Го последва, въпросите ги оставяме във времето на отлежалото грозде, когато празните мехове ще бъдат напълнени с него докрай. Обаче, не може да се попречи на фактите, които са намиращи се зад граница от своята собствена граница. Буквално, истината като светлинен сигнал получава пространство зад границата на която и да било държава. Скрита, истината е побеждаваща – факт.

1 – В България се показват детайли, които по достоверен път говорят за кражба на част от историята или на по-голяма част, от българската религиозна и светска история, култове и обреди. 2 – Накрая на всичко това, бе намерен човек, който завърши заблудата чрез преиначаване на българската, религиозна и светска история. Век след това, страната ни се оказва в ситуация на погром, наговаряне срещу държавността.

ДАНЪК, ЦЕННОСТ, ИЗМЕСТВАНЕ

Показва се друго, че сме свидетели на кръвожадност специално предназначена към християните – за и срещу тях, когато реки се проливат от мъка, страдание, по пътя към този свят, водещо към съмнението и че с болката, се изхранва друг Бог и други Негови богове, ангели и невести в странни одежди, които проповядват смирение, същевременно хвърлящи огън връз пепелта на засегнатите. Така ценността получава страданието си, независимо от това на кое място човек се намира, застигнат от данък с изместен център на тежестта.

Както и роден в началото на земята, на човек се внушава греховност – защо? Как Вселената ражда човеци в греховност, при изкривяване на социалните норми & моралните догми, когато душата не е узряла в греховния свят и какво всъщност е грях – кой го показва? Защо е необходима греховност чрез тежестта на повече от съмнителни резултати? Говорим за обуздаване на човек, на човешките ни души, както и за вкарването им в погрешни представи, коловози, посоки, предварително обособяващи грях като форма на посегателство върху свойството на душата в света, която е оформяща се чрез преживяното. Какво преживява човек, какво преживява душата му? Говорим за стрес, чрез предварително обособена стресова ситуация, напрегнатост. Грубо, неподправено. Какви са очакванията на „грешния“ по такъв начин човек – никакви, претенциите му също, са никакви – така би трябвало да е. Особено, когато заклинанието спира надеждите за към по-добър свят, както и във възможностите на всеки от нас.

Грешник си и нищо не заслужаваш – от едната страна. / Молиш се, но нищо не получаваш – от другата ти страна.

НЕ ЗАСЛУЖАВАШ / НЕ ПОЛУЧАВАШ – но има народи специални, заслужаващи, получаващи, можещи, знаещи, дадено им, написано за целта, която е позволяваща знаещите, можещите да получават според „заслугата“, да създават представи, боравещи чрез миражи, със заповеди първом религиозни. Накратко, от екип на АРХЕА Пресвета Богородица го наричаме манипулация, чрез интрига и в текстова форма, когато се преследват едни резултати, непременно свързани с други.

Обяснението е, че Бог те изпитва във вярата. Кой всъщност го казва, това? За пореден път, кой ти съобщава за Бога чрез травми /над светоусещането/ по пътя към Бога? Кой ти съобщава, че Бог нещо ти казва – божият народ? Тогава, кой е божият народ и кой ти го каза, че божият народ е Божий народ? Особено чрез лишаване на съзнанието, оформящо качествата. Всъщност, какво е твоето качество? Лишението, набеждаването чрез клевета срещу душата на всеки е злодеяние.

Говорим за отричането от Бога, Иисус Христос като Син Божий на небето и на земята.

Разбираме и че редица религиозни водачи ще бъдат засегнати, техните трудове и представи хранещи поколенията им, ще бъдат „осквернени“ от истината по пътя към Истината. Кой всъщност се отрича от Бога? – не е ли същият, който го направи не един път и се постави в услуга на земните страсти, злато, богатство, наследството? Ние знаем за отговорите, затова въпросите липсват по пътя към Божията Магистрала. Накратко, описателно се отвори картина към „религиозната истина“, която не стихва да ни повтаря за себе си, както и не престава да ни занимава със себе си, свидетели на заблуда, чрез натиск, във волеизява и като акт на наставничество, първенство при изграждане на основите. Основите ние ги имаме, много отдавна.

Това е психологически акт, на агресия, показвана в светли одежди от заети с представите, създаващи нови такива, променящи психиката чрез светоусещане с неприемлива за динамика и в конкретна среда, нанасящо травми към сродни, умствени заболявания ако не, то поне в индикацията.

Човекът накрая, не се освобождава по никакъв начин, но травмира, заболява, което е неприемливо.

Посегателството над личността, лишава познанието от свойства и качества. Особено в демократичния свят, който е позволяващ познанието, търсещ познанието, намиращ съответните резултати по пътя към бъдещето на всеки от нас.

Реално човек, който е роден на земята не търпи „първородния грях“, защото никой не разполага с вината му; никой не разполага с „първородния грях“, за да може да го раздава.

Това всъщност е Божественото начало, когато човек е свободен да продължи, без да се съобразява с оковите, които му се предлагат, при съгласие и които му се възлагат /често/ за цял живот. Човек е свободен заради Бога. Бог не ограничава човек, не поставя окови, не свързва душата му.

Това търсеше и Христос – Българинът от прабългарската история.

Извисяват се качества от познанието за Бога на висота, необозрима, непреодолима. За целта единствено логиката ни, трябва да бъде способна на ключови действия, грамотна за себе си. Губещи са посредниците. Не говорим за гностицизъм, но за посредници.

ПЪРВОРОДНИЯТ ГРЯХ – КАКВО ОЗНАЧАВА АЛЧНОСТТА, НЕ ЯБЪЛКАТА

Както е описано от еврейските ни и гръцки приятели в превода, първородният грях е извършен от Ева дала ябълка на Адам тълкувано като познанието, което е било забранено. Бог е „наредил“ на двамата да не докосват никога, по никакъв начин ябълката намираща се в Райската им градина. Което е обрисувано като змия обвита знаково покрай дърво – осезателно за представите днес, позволяващо въображението, но което не е вярно – освен допринасящо за художествения мистицизъм във въображението, нанасящо цветове и контрасти върху платното. Адам и Ева били голи, но след познанието погледнали голотата си с пожелаване. От пожелаването се народили деца, наплодили се народите по земята. Повтаряно многократно, издадено в многомилионен тираж, преиздавано поколения наред по земята чрез отклонение в същността – довело до обособяване на творческата измислица в цветовете, изображенията, въображението; нищо повече. Истината е подменена, чрез грубото посегателство върху истински заповеди на умело противопоставяне между психологическа категория срещу човека, неговата способност да се развива, при определяне светоусещането в началото и към края на залеза за всеки от нас. В пространството сме излъгани пътници, съобразяваме се с порочните заповеди.

Удобно в етомологията, която е разчленяваща – първо / роден / грях – на съставните производни. Показващо как първоначално човек непременно се ражда греховен, чрез грях, недостоен, потиснат, което е подменило изоснови истината за грях – намираща се на съвсем друго място.

Човек е светлинен сигнал; душата му произвежда светлинни сигнали; човекът е светлина на земята, слиза от Бога чрез ангелите, развива се мисловната категория на всеобщото качество – къде е всеобщото качество? Материята – трептенето, резонансът, изразяват светлинното качество, движението на човек е светлинно преместване – описано в КЛЮЧ /разширена част/, накрая средата при фотонния сблъсък показва в зрителното пространство за наличието на необозрима материя, чиято енергия обуздаваме в себе си. Има ли грях? – не, твърдението унижава човешките качества.

Човешките качества идват от Бога – Творецът на видимото пространство, невидимото пространство. Възпирането, което е вменено чрез „грях“ спъва възхода на всеки от нас по пътя към Бога – в очакването Му – ние, да сме богове, родени от ангелите.

Идва новото време, когато дълготърпението е към края си – не го заслужаваме, за да изпаднем от категорията на можещите пред Бога, на знаещите, подвластни на общочовешките качества – завист, алчност, безразсъдност, безличност, – ние сме ангели от прекрасен, Божествен свят. Ние сме първите и последните обитатели, на земята и на небето сме ние – българите. Едва дали ще се поклоним също на завистта – когато измежду нас се покажат плевелите, настървени към саморазправа, със себе си. Агресивната им съдба е злодейна, направена от земната кал – не си заслужава.

Измислицата, творческа необходимост. На художници ли ще вярваме, или на сериозни, достоверни източници на информация? Чрез изображенията се вменяват за грехове обективно нормални неща. Докато грехът непременно е скрит във въздействието на ябълката посредством познанието, за алчността.

Сребролюбието, алчността, ненавистта са в основите на „първородния грях“ – те са свързани и разрушават Божието творение. Което умело е подменено с екзистенциални твърдения за несъществуващи Заповеди на Бога, предадени разбира се от божия народ – който е един.

Можем да разгледаме от позицията и на първородния грях, същият този народ.

Какво допринасят двете заповеди – човешката и Божествената?

1 – Едната непременно потиска, отнема, противопоставя, разрушава и наказва без право освен „самостойното“ – обявеното в Бога, заради Него и въпреки Него. а) От друга страна плоденето, познанието, търсенето, умножават земните качества; откриват нови пространства, позволяват на Бог да заеме мястото на върха. б) Първата „заповед“ го потиска, преиначава и заема мястото – Творческото начало. „Божият народ“ препятства, възпира достъпа по пътя към Бога; издава собствени заповеди, разпространява ги – владеят се пространството на печата, медията, двуизмерно и триизмерно в ефирната част. Екзистенциално, което уврежда поколенията по пътя към Божията магистрала /след Рая/ – задължително загубени пътищата. Обаче, дали са загубени пътищата?

2 – Другата прави от свободата пространство, на човешкото знание – лишено от алчността, от заблудата, тревогата; допринасящо за развитие на науката, космогонията, възможностите – духовните резултати – познанието е в апогея си, както и позволява да се случват неимоверни неща и до днес, които са запазени като стожери от природата, също и като знаци, позволяващи на човеците памет – човешката памет. Паметта въпреки гонена, унищожавани фактите, е на мястото си. а) Срещу това се изправя алчността, като стара поквара, чиято природа разрушава целия този съвременен свят; греховността на човешката ни природа се укрива и възползва умело чрез предоставяне на „първородния грях“, който е скриващ в себе си първородния грях. б) Заменени са при основите качествата, позволяващи действието чрез позитивен придатък към Бездната и обратно, да бъдат познати, употребени в полза на всеки от нас – не алчността, но познанието създава пътищата, напредъка след хоризонта. След хоризонта е Бездната.

3 – Първородният грях владее навсякъде; всеки от нас го носи посредством заблудата като качество, позволяващо възгордяване, алчността, сребролюбието, укриването на факти, кражбата и посяването на общочовешки раздори – да бъде издигнато в качество, за сметка на качеството. Подменени са при основите факти, споделящи истинността в първо лице, което е позволяващо на съвременника – човекът от бъдещето напредък, на човечеството пространство, на търсещите – пристанище, във водите на световните океани – мир. Спокойствието, е засегнато грубо и неподправено. Лишени, хората са объркани, търсят спасение, намират утеха – за която се каза и че заблудата при основите й посява раздори, донася погром, поражения върху психиката. Говорим за психика, чиято лабилност създава основите на човешкото стадо. От друга страна, неприемливо е творението на Бога, отражението от Образа на Твореца да бъде потискано, лишавано, укорявано без вина.

Защото познанието според написаното от еврейските ни и гръцки приятели – покварява, което е преследвано въпреки напредъка на науката в мракобесието на епохата. Познанието води към кървав погром срещу агнета, които не знаят срещу какво се изправят – невежеството на мракобесието, което изгаря на клада, разпъва живите ангели, унищожава познанието за Бога и което, Го потвърждава.

Това се използва срещу духовността, развитието на човека посредством религиозността предадена, която е от Бога във вярата – свързана като познание. Ти трябва да знаеш за Бога, не в митологията на езотериката за Него и срещу Него.

Нищо подобно не се е случило и познанието, е било в основата на комуникацията между Райските обитатели – не познанието е било първородния грях – вменен за такъв. Знанието, познанието и до днес освобождава, не ограничава напредъка по пътя към Бога.

Вярата съпровожда логиката и логиката, е вяра в единствената й чистота – като Сила.

Не Райската ябълка на познанието е първородния грях – но Алчността.

Това унищожава цивилизацията на Атлантите. Алчност унищожила атлантите – Платон твърди, че Атлантида била нещо като „градината на Рая“, имали монопол върху производството и търговията със злато и мед. Живеели в изключително плодородни земи, които осигурявали достатъчно ресурси за всички. Дълги години никой от митичната Атлантида не познавал алчността. Всички спазвали законите, радвали се на природните дадености и не злоупотребявали с тях. В самия край на диалога „Критий“ Платон отбелязва, че с течение на времето обществото на атлантите, станало алчно и агресивно. Последвал Големият потоп, който унищожил цветущата им цивилизация. Не е ли това  предупреждение за съвременното ни общество? Ние не знаем.

Познанието за първородния грях, ни освобождава от него.

Няма да търсим народ или народи, подвластни към първородния грях и до днес, които са изразяващи го. Не е присъщо на българите, да бъдат лицемери, робовладелци, потисници, измамници, преиначаващи при основите истината, които са завистливи към чуждото забравили своето си.

Богати и пребогати са българите – при основите на познанието за света.

НЕКА ПРЕСТАНЕМ, ДА БЪДЕМ НЕВЕЖИ / ОБИЧТА КЪМ СТРАДАНИЕТО

За наказанието, когато Бог те обича – вменено за мярка, която е изкривяваща /за пореден път/ човешката мярка, психика, нанасящо травми върху усещането за свят, при очакването за справедливост в общочовешки свят. Получава се обичта към страданието, съотнесено към свободата в греха – невероятно, до разтеглива сигнална, логическа крива обработваща чрез заложените капани аморфните, словесни миражи.

Божественото начало е лишено от качества в подобна среда, имагинерна към резултатите, абстинентна, студена от мистицизма. Липсва ли действието, молитвите също са празни. Храмовете, молитвените събрания ще бъдат лишени от касите, но запълнени с Божия благодат. Кървавата саморазправа говори за друго, за допуснати пропуски при основите на изграждането, на духовния свят.

Ние се намираме в конкретни условия, на липсващ екзистенциално духовен свят заради липсващи качества на напредъка към духовния свят. Използват се единствено инструменти на паралагия в проповедта, чиято цел е с изместен център на тежестта.

Основният фактор е болката, страданието изпреварващо мъката в храмовете на Бога, Който е получаващ молитви чрез тях вместо спокойствието, радостта, сигурността отразяваща онова, което е обещано малко преди това. Бог обещава, но си остава Бог – ти, кой си? Ще се молиш, докато можеш. Това е в основите – вината, изпитанието, възмездието, без да знаем дали това е било учението, което е пресъздадено? Ние го получаваме чрез „посредници“, некоректни към другите – извън техните интереси, племенни съобщества. Чрез психически натиск, се овладява ума посредством вина като първопричина – за грях / това е първородният грях – натискът върху душата, родена свободна към Бога в човешкия свят. Първородният грях е внушението за вина.

Бог ни съобщава, че се намира далеч от агресията – при къпината. Всевластен, Креаторът е на най-тихото място, в пространството на света – навсякъде, Той ни очаква свободни, готови по пътя към логиката на Бога – далеч човешката суета. Какво се оказва? – получаваме тежест; върху нас се посяга посредством написаното за Бога, а ние го позволяваме. По такъв начин показващо първородния грях, признаващи го за първороден, познаващи го „греховни“ по естество. Нима Бог е лъжа, когато слънцето все още се върти около земята на „вселенския патриарх“ посредством чудатости, невероятни от изкуството да овладееш човека по такъв начин, че човек да не знае за Бога, за живота по пътя на логиката в човешкия свят. Практически, съвременния човек е на границата на сблъсък при интересите на душата, лишена от истинност при основата си към интереси, които са срещу човека – свободата, рационалните качества. Робът, за да бъде такъв – е лишен. Робът няма собственост на небето и на земята. Робът е далеч от Небесното царство.

Едните живеят – мразените от Бога / другите тънат в мъгла, мъка и болести, заради Божията любов. Това изкривява за пореден път светоусещането. Защото едните се молят – греховните / другите живеят спокойно – виновните.

Върху раните се изсипват празни мехлеми.

Дал Господ уста, за човешката суета. Хората, пострадалите, изоставените по такъв начин, ще поискат да бъдат намразени, да не бъдат обичани, но свободни в пространството. Бог, Който е посягащ по такъв начин на тези деца, посява любов с едната ръка, докато с другата носи раздори, война чрез измама в истинността.

АКСИОМА – Раздори посредством любов, не е Богоугодно.

Светлината е Божия мъдрост, творение.

НАКЪДЕ / МОЛИТВИ И НАДЕЖДИ

Няма проблем, ако хората търсят посоката, въпреки объркани, обезверени и често лишени изоснови от качества в общочовешкия свят. Бог е навсякъде и чува молитвите им, които молитви по пътя чрез ангелите продължават в духовният свят; безкрайни са тайните му на този свят. Рафинирано, най-близко до Бога е православието от последните времена. Затова Благодатния огън ще продължава да слиза над православните, въпреки случващото се – тези са най-близко до Истината за Огъня от последните времена.

Но не е време да дебелеят душите заради царството, заместващи Бога възползващи се от Него – това не е православният път, нито е акт на покорството на водачите пред Създателя – Един, Който е.

СВИДЕТЕЛИ СМЕ КАК ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС / СЪЩО СМЕ СВИДЕТЕЛИ КАК ГЪРЦИТЕ НЕ ЗАСЛУЖАВАТ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ – ИСТИНСКИТЕ НАСЛЕДНИЦИ

На плочката, на разпънатия Христос има надпис според преводачите, тълкувателите, „свидетелите“ на три езика – латински, еврейски и гръцки. Останалите народи са длъжни да се съобразяват и чрез това, да нямат Бог при отсъствието на един от представителите, на Бога. Докато ние знаем, че Христос слиза на земята заради всички.

Гностиците от своя страна, са гонени и забранени в края на краищата, които намират Бога навсякъде, показващи божественото начало.

В подобна среда, спасението се намира от православието, което е максимално доближаващо се към истинността.

Българската история ни показва Бога в духовния свят.

НЕ ПРЕЧИ БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ДУХОВЕН ЦЕНТЪР НА ИСТИНСКАТА РЕЛИГИЯ, ПОЗДРАВЯВАЩА СВОИТЕ БРАТЯ И СЕСТРИ ПО ЗЕМЯТА СЪРДЕЧНО, ПО ПЪТЯ КЪМ НОВИЯ СВЯТ

(„Според Нострадамус през 2016 г. в Русия ще се появи ново религиозно учение, което ще набира сили и в близко време ще опровергае всички знания, свързани с юдаизма и християнството, дори с исляма. Възможно е това учение да се превърне в религията на целия свят. Благодарение на него ще възникнат нов социум и нова култура.“)

КАК ЕВРЕЙСКИЯ НАРОД ЗА ПОСЛЕДЕН ПЪТ – СЕ ОТРЕЧЕ ОТ БОГА

Нарича се Талмуд – йерусалимски / палестински, вавилонски.

Което е смущаващо, най-вече за търсещия чрез посредник любов, дълготърпение, великодушие, снизходителност, справедливост, свобода, грижа, човеколюбие.

При основата си, учението на еврейски народ показва Бога като Възмездяващ от името на еврейския народ, и обратно.

Което е злепоставящо изоснови Божественото начало и лишаващо същия този народ, от Божествената съдба.

Злоупотребата с Бога води до тежки травми над психологията, касаеща първенство над останалите народи – в което няма нищо вярно. Родените в този свят – са Божий чеда, от първия до последния напуснал земята – всички са родени от Бога и заради Него.

Всяка птица, е Негова.

АВРААМ И НАСЛЕДСТВОТО

Що се отнася до братския нам еврейски народ, търсенето на Бога продължава при отричането от Бога в началото, когато се ражда Божият Син. Какви все пак, са богобоязливите ни приятели?

ОТРИЧАНЕТО ОТ ИИСУС ХРИСТОС / НАЧАЛО ЗА НАРОДИТЕ

В началото е Българският народ, комуто са отнети религиозните ценности, църковната утвар, духовната мярка, историческата съдба, способни да изведат света към неподозирани качества от утробата на човек – в близост до Бога, до ангелите. Вътрешният Витлеем е лишен, но не и Божественият ; егоизмът е изместен от истината, която ще позволи на човек да се отправи по дългия път на пътешествието си към магистралата, започваща от земята.

Безкрайното мироздание очаква всеки от нас, а ние продължаваме по пътя към Истината, носеща дарове, възможности, духовни пространства, елементи от направеното от ангелите преди нас – нов свят, български свят.

Отричането от Иисус Христос, поставя начало на освобождението за онези народи, от които са отнети религиозните ценности по такъв начин, че Иисус Христос ще трябва търпеливо във времето да направи светилникът да се покаже в човешкия свят, в целия блясък на благородника – любящ, състрадателен, прощаващ – познаващ, слабостите и качествата, бъдещето към настоящето.

ПЛОДЕНЕ, РАЗМНОЖАВАНЕ

Битката за оцеляване е жестока, чрез използването на средства за оставане на нивото, на повърхността в умовете на хората, чрез законите, качествата заимствани от историята на чужди народи, от чужди държави и религиозно устройство – познаващо Бога.

Другите непременно ще бъдат отстранени от историческата съдба, защото едните оцеляват за сметка на другите. България обаче /се каза/, е известна с това, че никого не е подлагала на унизително робство; по никакъв начин достойнството не е било злепоставяно, нито България разполага с чужди ценности и богатства, освен със собствените.

1 – По такъв начин и според казаното, че човек е направен по образа и е подобен на Бога, то всяко отричане, злепоставяне на човека е действие срещу Бога – срещу творението Му и показва незавидна съдба, в съдържанието си която има закони на злоучение срещу човечеството и хората – собственост, които са на Бога и Твореца на видимото в човешкия свят. И на невидимото при отражението към духовния свят, част от творческата идея на Който е Създател, Всемирен Креатор на Вселената с всичките светове – за човек, близък до ангелите с начало от раждането му на земята в човешкия свят.

2 – Описването на действия срещу Божието творение, поставя в незавидно положение Бога – „неспособен да се справи“ със злото, креативно & индикативно, което е показващо Го за причиняващ зло без значение как, злепоставящо Истината за Бога – при къпината, на тихото място в човешката ни душа. Раждането на безпричинното зло, злепоставя хората – имащи претенцията към Бога по такъв начин, причиняващи зло на останалите – Бог е Създаващ непрестанно Вселената с всичките светове, тварите на небето и на земята, намиращи се в доброто начало. Друго за Бог няма, не е предвидено като качество.

3 – Привличането на Бога към кражбата на история от човеци, която пък е направена за човеци, отдалечава истината за Бога и причинява страдание на останалите, заемащи място на Божийте ангели на небето и на земята във вид на твари от всякакъв род, на народите по земята. Това страдание Бог разпознава чрез слизането на Огън върху земята, показващо в края на всяка надежда – началото й, обречено в огъня на сетивната страст.

Накрая, което е основателна причина да признаем отричането от Бога за акт на съгласие между земните племена, които са достигнали до края на плодоносната си история, позволяваща им в събранието на човеците да отнемат възможното за пренасяне, да оставят останалото

Самопровъзгласените за водачи, сами показаха пътя към Истината – далеч, от предмета на общочовешката истина при измама и в съвременен свят, разпознаващ лицата им.

Накрая получаваме не само религията, но данайците / фалаши ни поднасят подаръци „Колко благородни са били гърците в миналото, знаем от латинската поговорка – Timeo Danaos et dona ferentes – Боя се от данайците дори когато поднасят подаръци.“

От подобни хора получаваме не подаръци, но цяла религиозна система – на по-късен етап, превърнала се в светска и общочовешка.

Разбира се описано в статията – борбата срещу истината и нейната резултатност ще накърнят много интереси, които преживяват върху теорията чрез подмяна в истинността изоснови, която носи редица дарове на различни народи, изхранила е редица личности с техните трудове – оказващи се измамни, погрешни, извън сериозната наука, далеч от историята – близко до митологията. Изградено е минало върху митология, но чрез подмяна в истинността. Веднага същата празнота се разграбва от братски народи, които поделят плячката от България – заличават следите, но следите остават.

Това обуславя появата също на новата – стара религия / обществен порядък, чийто представител не е който и да е друг народ, но българският. Без да е преувеличено, от нас са отнети редица ценности тепърва, които се завръщат постепенно на мястото си.

Нататък, ще покажем какво се е случило и каква е съдбата на предците на българите – отново по българските земи, имащи качеството да съдържат в себе си божествен народ, представители на Бога – на небето и на земята.

Без да преувеличаваме ни най-малко, България заема централно място не на Балканите, но в световната история на науката, познанието, духовното естество на религията, комуникацията между разума и Вселената, като пътят й въпреки злепоставен се откроява, а ние имаме не толкова шанс, но възможност все пак да покажем какво представлява България, етимологията, думите, знаците, резултатите.

Храмовете – какво ще правим с храмовете на Бога? – въпросът е актуален, накъде след това? Храмовете на Бога остават и ще бъдат храмовете на Бога дълбоко в сърцата, в душите. Но в тях ще се събират светлите ангели, слезнали на земята, показващи Бога със светлина идваща от България – в основите на света, където е мирозданието.

Ето това е било отнето много преди да се роди поколението днес – на знаещите, на можещите.

Това е в основите на света идващо от България, където доказателствата тепърва ще бъдат показани, проверени с вниманието към детайлите, защото го заслужаваме ако не ние, то предците – преди нас, живяли с целия блясък на Божий творения в човешкия свят.

Ето това е България,“

2 – ЩЕ ЗАПОЧНЕМ ОТ ЗАГУБЕНАТА СТРАНА, ДЪРЖАВА, МЕГАПОЛИС – АТЛАНТИДА, ЧИЯТО ИСТОРИЯ СЕ ВЪЗПОЛЗВА УМЕЛО ОТ НАРОДИТЕ КАТО ПЛЯЧКА

(Е-страницата е платформа към бъдещ проект, като място събирателно за целта – духовен напредък, с център в България. Продължаваме напред със знамето, разширяващо се към безкрайно число; ние нямаме числена стойност. Ние не сме легион, за да носим напредъка на познание към духовния свят, но го правим чрез тласък през настоящето, което е задача – трудоемка, но благодатна, благородна, напълно достатъчно. Сила, )

Накратко през миналата 2015 година, споделихме за мистичните тайни на България не отпреди 1300 години, без да визираме 681 година или с няколко години напред / назад, но за България отпреди 7000 години минимум на Балканите, при това се говори за България на възраст около 10 000 години, а в Белоградчик са открити останки, датирани на 1,4 млн. години. Сами разбираме за какво говорим и за какво става въпрос, но ще се ограничим с информацията за България като изместената след потопа в Черно море Атлантида, появила се Варненската цивилизация изпълнена с артефакти с огромна, историческа важност.

ОБЯСНЕНА Е МИГРАЦИЯТА НА ХОРА ОТ БАЛКАНИТЕ СЛЕД ПОТОПА, ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА БОСФОРА

1 – Въз основа на археологически находки се констатира, че след този потоп белите народи, обитаващи Югоизточна Европа започват да мигрират. Едни тръгват на запад, други на североизток, а трети през днешна Мала Азия – към земите на Шумер и Месопотамия, по-нататък към Средния Изток и Централна Азия до Северна Индия.

Карта, направена от двама американски учени Уйлям Райън и Уолтър Питман (Columbia University geologists William Ryan and Walter Pitman), участвали в изследването на бреговата линия на Черно море, обясняващи миграцията на хората от Балканите след потопа при отварянето на Босфора през 5600 г.пр.н.е.

Катастрофата, която настъпила и в която се родило Черно море, вдъхновила вечното предание за потопа и не случайно именно шумерите твърдели, че тяхното познание било придобито от други във времето след потопа.

2 – Обитателите на Северозападното Черноморие са били високо развита общност. За тях Черно море се превръща в основна търговска връзка и им позволява да осъществяват връзки с популации от по-отдалечени краища на света. Близостта с морето изиграва важна роля за бързото икономическо и социално израстване на жителите от епохата на култура „Варна“. Чрез него се осъществяват връзки с Южна Бесарабия и с разположените между река Прут и Днестър племена. Всички белези сочат, че това е най-старата известна цивилизация в Европа и света.

Според откритото досега, тя изчезва мистериозно в края на V хил. пр. Хр., което според някои изследователи се дължи на нашествие на племена от север, а според други на нещо много по-страшно – на драматични и ужасяващи климатични промени.

Науката категорично потвърждава, че в района на Черно море към 5500 год. пр. Хр. е имало грандиозно наводнение – потоп, като при това нахлуване водата е заляла сушата на 80-100 км. от предишната брегова ивица.

Преди около 7 500 години земята се разтърсва, и от конвулсиите й тесния провлак разделящ долината на сладководното езеро от Мраморно море и чрез него от световния океан, се пропуква и в получилия се разлом, известен днес като Босфора, нахлуват морските води, стигат до края му и оттам се хвърлят от 130 м височина и започват да заливат огромната долина и сладководното й езеро.

Вълните, които са се влели в Черно море при големия гео-екологичен катаклизъм преди 7500 г., са били със силата на 200 ниагарски водопада, твърди в свой научен труд проф. Раян. Тътенът е бил оглушаващ.Чувал се е на стотици, на хиляда километра! Един истински земен рай е бил напълно унищожен и залят от солените води на световния океан. За кратко историческо време възниква най-новият морски воден басейн край нашите земи – Черно море.

Загинали много хора в гъсто населения район около предишното сладководно езеро, което е представлявало истинска екологична и културна катастрофа. Тогава били залети заселените полетата (плоските терени) и устията на реките. А профила на Черно море и днес подсказва накъде са се оттеглили подгонените от потопа хора.

Така предците ни в периода между 4500 – 2300 г. пр.н.е. достигнали в процеса на разселението си до бреговете на Балтийско море и земите на сегашна Северна Франция, Англия и Дания, също до Урал, Волга, Памир и Каспийско море, както и до бреговете на Нил, Междуречието – Тигър и Ефрат.

Една немска карта за извършените проучвания относно движението на дунавските култури към сърцето на Европа, Германия, Среднонеолитни култури и разсейване на TRB последващите култури.

ОБАЧЕ, ОТКРИТО Е БИЖУ НА 6 300 ГОДИНИ /БЪЛГАРСКО, ЗЛАТНО БИЖУ НА 6300 ГОДИНИ В ПРОВАДИЯ

Изящно ювелирно бижу от злато на възраст най-малко 6300 години откриха в най-стария град на Европа – Провадия-Солницата. Находката е намерена в некропола на праисторическото селище, където приключват за този сезон разкопките под ръководството на проф. Васил Николов. „За първи път тук откриваме злато, иначе находките са стотици“, каза проф. Васил Николов.

В случая става въпрос за красива висулка с тегло около 2 грама, златото е 23-24 карата. Златната висулка е също такова постижение на ювелирното изкуство, каквито са съкровищата от най-старото обработено злато от Варненския халколитен некропол. Това още веднъж потвърждава научната теза на проф. Васил Николов, че става въпрос за комплексно праисторическо общество, възникнало край Варненското езеро. Гордостта на проф. Николов – по неговите собствени признания, обаче не е миниатюрната златна находка, колкото и ценна да е тя, а самата крепост на праисторическото селище, по която археолозите продължават проучванията. Вече е ясно, че крепостта се датира някъде към 4700 г. пр. Хр., т.е. тя е на възраст 6700 г. Никой не оспорва факта, че това е най-старата каменна крепост в Европа. Само за сравнение – казва проф. Николов, легендарната Троя е от 3000 г. пр. Хр., т.е. нашата е поне 1500 г. по-стара.

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО ЗА ЗЛАТНОТО НАХОДИЩЕ

Край Провадия това лято е открито първото европейско обработено злато на повече от 6000 години. Това е златна висулка с тегло 2 грама. Тя е намерена при разкопки на праисторически солодобивен център в града, съобщи проф. Васил Николов – ръководител на обекта и председател на Научния съвет на Националния археологически институт с музей – БАН – Това е достижение на ювелирното изкуство. Знаете, че край Варненското езеро съществува метеорологичен център, в който се е работило мед и злато. Всепризнато е вече по света, че това е най-старото обработено злато в света. На възраст 4 300 години преди Христа, тоест на около 6 300 години, това е минималната възраст.

НАТАТЪК, ЗЕМЯ НА БОГОВЕТЕ

Първите европейци, обаче са били именно тук, преди 9000 г.  в района на днешна Варна, общество с добре развита цивилизация. На дъното на Черно море, на около 200 метра от брега, са открити останки от селищата от преди потопа. Предците на тракийски племена са достигнали до днешен Иран през Мала Азия и в последствие част от тях са се върнали обратно, минавайки северно от Каспийско и Черно море, като са оставили следи за присъствието си.

Тези разселвания продължават няколко хилядолетия след епохата на потопа.  Но нека продължим със следващите части на виртуалния триъгълник, свързващ свещените обекти по земята на България.

Гигантските изкуствени могили край Мадарското плато и село Войвода са използвани за създаването на мистичния триъгълник. С Мадарското плато е свързана много древна обредна традиция. Самото име Ма-да-ра може да се разшифрова като „Майката, даваща светлина„.

Интересна подробност е, че в Северен Афганистан на около 2 500 метра надморска височина в областта Шамарк през 2008 г. първата българска експедиция за търсене на следи от присъствие на древните българи в Иран и Северен Афганистан, наречена „Българи – Прародина – Балхара”, откри двойник на Мадарския конник. Откритата забележителност също носи името на българския си аналог – Модар/Мадр.

По този повод доц. Явор Й.Шопов от Институт по древни цивилизации ,заяви по повод пресконференцията на българските учени във връзка с резултатите от първата експедиция за търсене на следи от присъствие на древните българи в Иран – „Пренасянето на част от старата Велика България отвъд Дунава от Аспарух не е завладяване на нови територии, а завръщане в една прастара прародина („Мадари“ на сродните с прабългарския език санскрит и хинди означава също и Отечество/ Прамайка.”

Според Д-р Христо Смоленов, историк и математик , другият връх на триъгълника попада в култовия комплекс Свещари. Той принадлежи на тракийското племе гети, за които Херодот казва, че това са онези траки, които обезсмъртяват. Във връзка с техния легендарен жрец Залмоксис британския журналист и изследовател Стюарт Пигот споменава твърдението на Хиполит, че друидите всъщност са ученици на тракиеца Залмоксис, тракийски владетел, жрец и лечител от V век пр. н. е.

Хиполит (Hippolytus of Rome, 170–235)  в съчинението си “ A Pythagorean Cosmogony and the Spread Fabric Incuse Staters of Magna Graecia“ свидетелства, че учението на гетския Залмоксис е станало основа на друидизма. Не случайно гетите са наречени най-справедливите от всички траки. Херодот е силно впечатлен от гетската храброст породена от вярата им в безсмъртието на душата.

Тази идея е в основата на различни вярвания, разпространили се в древния свят. В Свещарската гробница според проф. Диана Гергова е прототипът на всички олтари като особено свещено място.

Гетите възприели тази концепция за безсмъртието от своя жрец Залмоксис.

Според гърците той е ученик на Питагор, но според други учени първият математик всъщност е възприел вижданията на Залмоксис. Той проповядвал учението за мярата и пропорциите като основа на космическата хармония.

Всичко това дава основание на изследователите да твърдят, че по нашите земи е възникнала една от най-древните световни цивилизации. И Египетската и Шумерската култури са от по-късни дати като част от постиженията им се базират на математически изчисления и пропорции, известни по нашите земи поне 1000 години по-рано.

„Нашата земя има уникална история и на нас тепърва ни предстои да разберем какво точно са дарили предците ни на света и да се гордеем с него“ – категорични са учените.

Казахме, че прочутият царски лакът – мярата, с която са построени пирамидите в Гиза, се открива 2000 години по-рано в еталонни предмети от Варненския некропол.

ВАРНЕНСКА / ЕГИПЕТСКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Към 3500г. пр.н.е., макар и разположен в Северна Африка, Египет бил населен от бели групи жители от древните европейски типове: Средиземноморски, арийски и индоевропейски. Последната група прониква на тази територия като част от голяма вълна индоевропейски набези, започнали от 5600 пр.н.е.

Именно тогава „Червенокосите“ заселват Нилската речна долина и положили основата на това, което през 3000г. пр.н.е. става първата Египетска Династия. Живеели в типични неолитни селища, а този период е известен като Пред-династичен и се смята,че свършва към 3100 г. пр.н.е.

 
Данните от скелетите от гробовете показват, че повечето са от първите бели заселници – средиземноморски и арийски племена, идващи от Балканите. Доказателство за това е и добре съхранилото се тяло, намерено в пясъчни гробове в Египет, датирано приблизително към 3000 г. пр.н.е., което може да се види в Британския музей. Нарекли го „Червенокосия“ (заради червените му коси. Трупа на „Червенокосият“ се е запазил много добре заради естествената сухота на гроба.

Мумията на Юя (Yuya), египетски благородник от 1400 г.пр.н.е., баща на Тий (Tiy) – жена на фараон Аменхотеп III. Светлите коси на Юя и нордическата лицева структура били добре съхранени от процеса на балсамирането.

 

Мумифицираното тяло на Туя (Thuya), прабаба на фараона Тоут-анкх-амен (Tutankhamen).

В текста на Еузебии, които цитира Манетон се казва – „Една жена, Нитокрис, управлява, тя имаше повече кураж от мъжете от неиното време и беше най-красивата от всички жени, тя, русокосата с розови страни.“ Нитокрис, става владетелка след смъртта на съпруга си фараона Меренре, като сама се провъзгласява за фараон и управлява около 2 години, между 2184 и 2182 пр.

Добре съхраненото тяло на фараон Рамзес II, пък, е с червени коси. Тази традиция на Нордическите фараони продължила почти до втората половина на Третото царство (приблизително до 1050 г.пр.н.е.), когато в египетското общество станали расови демографски изменения в полза на цветните групи.

Фараон Сети (Seti) I – един от великите фараони на Египет. Нордическите му черти са се запазили отлично.  Сети бил син на великия Рамзес I и станал фараон през 1320 г. пр.н.е. Той върнал земите, заграбени от Сирия, завзел Палестина и провел кампании против семитските либийци и индоевропейските хетти.

Разкопките показват също, че между V и II хилядолетие преди н.е.  семитските народи били видимо малцинство, живеещо редом с белите в делтата и долината на Нил. Единствено в крайния Юг, който после станал Южен Египет и Судан живеели черни народи. Това са нубийците, с които египтяните водели война и поробвали в течение на почти 2 000 години.

Учените вече са разкопали повече от 1700 мумии, запазени в пустинята на град Фаюм на около 60 км южно от Кайро.  Смята се, че мумиите са погребани пред около 1500 години между 1 и 7 век от новата ера, когато Египет е под владението на Римската и Византийската империи. За разлика от повечето мумифицирани останки, открити в Египет, тези са намерени в масови гробове и вероятно са на обикновени хора. 

Телата били разделени според цвета на косата им. Русите хора били погребани в едната част на гробището, а тези с червена коса – в другата.

Неизброими артефакти от най-старото злато в света открито във Варненския некропол, всъщност са уникални еталони за измерване на ъгли, разстояния и пропорции. Те точно отразяват Златното сечение, така и числата на Фибоначи.

Изследователят Христо Смоленов, който по професия е математик и логик,  установява, че те точно отразяват мерната единица царски лакът или части от нея. 2000 години по-късно тя е използвана при изграждането на пирамидите.

ЦИВИЛИЗАЦИЯТА НА ТИТАНИТЕ / БЪЛГАРИЯ

Част от битките на титаните, наричани и атланти, са се разигравали на територията на днешна България. Древният автор Дион Касий твърди, че според римляните в земите на гетите – за такива се смятат днешните северни български земи е имало една огромна пещера, в която се скрили титаните след поражението им. Античният географ Страбон също оставя описание, че битката се е разиграла в непосредствена близост до днешна Южна България.

Титаните Атлас / Атлант и Прометей, който бил наказан заради добрините си към хората, с разпъване на източния бряг на Черно море.

„След потопа, благодарение на наводнението се откриват дори и сега кости, каквито са присъщи на човешкото тяло, но по-големи от тях. Необикновената им големина явно показва, че те са принадлежали на чудовищни бойци,“ пише древният автор Гай Юлий Солин. Той живял през III век от новата ера и се смята от историците за надежден източник на информация.“ Според известния траколог проф. Иван Маразов титаничната битка е свързана с тракийските земи зарарди още една причина. Названието Стара планина – „Хемус“, освен тракийското Haimos (висока планина) – на старогр. е свързано и с думата „хем“, означаваща кръв. С нея била обагрена планината по време на легендарните събития.

Според изследователя Христо Смоленов самото име „титани“ (ти-та-ан) означава „онези, които живеят на небето“.

Според древните текстове другият титан, Атлас, наричан и Атлант, крепял на плещите си небесата „На шумерски Ат-ла-ан-ти“ означава „Пазител на небесните двери, върху когото тежат всички небеса“; Смоленов.

Най-древните митове за потопа и погълнатата от него цивилизация, която Платон нарича Атлантида, идват от шумерските текстове.

Изследователи от университета в Копенхаген, са определили географското местоположение, където за пръв път се е появила генетичната мутация, довела до разпространението на синеоките хора по света.

Според проучването, всички хора със сини очи са генетично свързани с човек, който е живял в района на Черно море във времевия периода между 6 и 10 хиляди години. Любопитните резултати са публикувани в списание Journal of Human Genetics.

СИНЕОКИТЕ ХОРА – БОЖЕСТВЕНИ ПРАТЕНИЦИ

All blue-eyed people can be traced back to one ancestor who lived 10,000 years ago near the Black Sea, By MICHAEL HANLON / 01 February 2008

Throughout history they have been the eyes that are prized. Frank Sinatra’s were legendary, Paul Newman’s melted a million hearts while Cameron Diaz’s dazzle in modern Hollywood. But how – and why – blue eyes arose has always been something of a genetic mystery. Until now. According to a team of researchers from Copenhagen University, a single mutation which arose as recently as 6-10,000 years ago was responsible for all the blue-eyed people alive on Earth today. The team, whose research is published in the journal Human Genetics, identified a single mutation in a gene called OCA2, which arose by chance somewhere around the northwest coasts of the Black Sea in one single individual, about 8,000 years ago. The gene does not „make“ blue in the iris; rather, it turns off the mechanism which produces brown melanin pigment. „Originally, we all had brown eyes,“ says Dr Hans Eiberg, who led the team. And most people still do. The finding that a rare mutation, probably dispersed in the rapid wave of  colonisation that followed the end of the last ice age, highlights one of the great mysteries of human evolution: the oddness of Europeans. Those from Europe and the Near-East have many characteristics that set them apart from the rest of the human race. Not only are Europeans far more likely to have blue eyes (95 per cent in some Scandinavian countries), they also have a far greater range of skin tones and hair colour than any other ethnic grouping. It is only in Europe that you will find large numbers of blondes and redheads, brunettes, pale skins and olive skins, blueeyed and green-eyed people living together in the same communities. Across the rest of the world people are almost uniformly darkhaired and dark-eyed. Why this should be remains unknown, and in particular how such mutations can have arisen so quickly since Europe was colonised by Africans just a few tens of thousands of years ago. One theory is that Europe’s cold weather and dark skies played a part. Fair skin is better at making Vitamin D from the 8 per cent of the world’s population have blue eyes weak sunlight found in northern latitudes. Another suggestion is that the strange skin, eye and hair colours seen in Europe are down to ancient interbreeding with the Neanderthals, who died out about 25,000 years ago. Maybe the Neanderthals were blonde or red-haired and it is their genes which we have inherited. The trouble with this theory is that there is no evidence, from the scraps of Neanderthal DNA that have been recovered from bones, that there was any substantial interbreeding between them and Homo sapiens at all. Perhaps the most plausible theory is that blonde hair and blue eyes arose because of a mechanism called sex selection. This is where males and females choose as their mates those who have one unusual physical characteristic, not necessarily associated with „fitness“ per se but simply something unusual. The gigantic (and otherwise useless) tail of the peacock is the best example. Sex selection comes to the fore when there is a lot of competition for mates of one sex or the other. The theory is that in Europe, where men had to spend weeks at a time out on the hunt, males were in very short supply. In such societies, women who had flaxen locks stood a better chance of standing out and attracting the attention of the few men that would have been available for mating. Even back then, the blue-eyed blonde was not only in demand, but also definitely would have had more fun.

Не напразно в древен Египет синьото око е било обожествявано и поставено в култ. 

Тази рядка аномалия със сигурност  е придавала на носителите си по-необичаен и отличителен вид, навеждала е към идея за  божествен произход.

Генетиците са на мнение, че мутацията на гена OCA2, довела до появата на първите синеоки хора е на възраст от около 8 хиляди години. Според д-р Ханс Ейберг – ръководител на екипа от Копенхаген, преди този момент всеки човек на планетата е бил с очи, чиито цвят е бил разновидност на кафявото.

В района на Двуречието, в Южна Месопотамия – по долното течение на реките Тигър и Ефрат, ок. 3300—3200 г. пр.Хр. предците на българите създават държава, която наричат Самара (Шумер). Струва Ви се невероятно – вижте руската/съветската карта от 80-те години. За разлика от „нашата историческа наука“, руските учени отдавна са наясно, че арийските племена и шумерите са измежду предците на българския народ.

80-те години на 20 век – Руска карта на племената, свързани с генезиса на българите – 3300г.пр.н.е – ІХ в. н.е.!!!

продължава,

Finka GeorgievaУдобно в етомологията, която е разчленяваща – първо / роден / грях – на съставните производни. Показващо как първоначално човек непременно се ражда греховен, чрез грях, недостоен, потиснат, което е подменило изоснови истината за грях – намираща се на съвсем друго място.
 
Човек е светлинен сигнал; душата му произвежда светлинни сигнали; човекът е светлина на земята, слиза от Бога чрез ангелите, развива се мисловната категория на всеобщото качество – къде е всеобщото качество? Материята – трептенето, резонансът, изразяват светлинното качество, движението на човек е светлинно преместване – описано в КЛЮЧ /разширена част/, накрая средата при фотонния сблъсък показва в зрителното пространство за наличието на необозрима материя, чиято енергия обуздаваме в себе си. Има ли грях? – не, твърдението унижава човешките качества.
 
Човешките качества идват от Бога – Творецът на видимото пространство, невидимото пространство. Възпирането, което е вменено чрез „грях“ спъва възхода на всеки от нас по пътя към Бога – в очакването Му – ние, да сме богове, родени от ангелите.
 
Идва новото време, когато дълготърпението е към края си – не го заслужаваме, за да изпаднем от категорията на можещите пред Бога, на знаещите, подвластни на общочовешките качества – завист, алчност, безразсъдност, безличност, – ние сме ангели от прекрасен, Божествен свят. Ние сме първите и последните обитатели, на земята и на небето сме ние – българите. Едва дали ще се поклоним също на завистта – когато измежду нас се покажат плевелите, настървени към саморазправа, със себе си. Агресивната им съдба е злодейна, направена от земната кал – не си заслужава.
 
Дарена Йорданова – „Един въпрос : ЗАЩО ТОВА НЕ Е В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ИСТОРИЯ !? Дали е възможно такива текстове да се оформят в учебни помагала и да се дават в училище ? Да се четат успоредно с така наречените учебници . Сигурна съм че ще се намерят доброволци за финансиране . И защо да не се включи в тях и всичко , което поругаха и отхвърлиха унищожителите на образованието ? Вярно е че е трудоемко и скъпо , но все пак .
 
Valeri George – „Ще дойде времето, нищо не се губи, в началото сме на обемен процес и разбира се, съпротивлението ще е голямо.
 
Твърдостта ни е – да не се съобразяваме в която и да било сфера, винаги свързана с човешките отклонения към тяхната агресивност – пренася борбата към българската Кабала, измесваща всичките отражения на въздействието й – магии, нерационални практики срещу нас, но ако Бог е с нас през цялото време.
 
 
Това обаче, засега няма как да бъде изучавано – променя се целия свят.
 
България е в основите.

Край на Първа част,
 

trophyplus . org / alexandradelova . blogspot . bg / kolevm38 . blog . bg / 168chasa . bg / webnovinar . com

БЪЛГАРСКИТЕ САМОЛЕТИ И АВТОМОБИЛИ
Легендарното Булгаррено Алпин 110 и днес продължава да събира погледите на ценители. В средата на 60-те години на миналия век България изгражда автомобилен завод „Булгаррено“- Пловдив. Основната част от инвестицията е ...
ОЩЕ
РЕВОЛЮЦИЯ В СВЕТА НА ФИЗИКАТА / НАБЛЮДАВАМЕ СВРЪХ БЪРЗА РЕАКЦИЯ
РЕНТГЕНОВ ЛАЗЕР / УЛТРАВИОЛЕТОВ СЮРПРИЗ, ЕКИП ОТ УЧЕНИ ВКЛЮЧИТЕЛНО БЪЛГАРИ, ПОЗВОЛЯВАТ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕАКЦИИТЕ ОТВЪТРЕ ТЕМА ЗА ДИМИТЪР И ТЕНЬО ПОПМИНЧЕВИ ДА ЗАПОЧНЕМ, ТАКА - ИЗОБРЕТЕН Е ПЪРВИЯТ В СВЕТА ПОРТАТИВЕН, РЕНТГЕНОВ ...
ОЩЕ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ – СИЛА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ - За истинската проява на сила: "Христос често беседваше с учениците си за своите предстоящи страдания и казваше, че ще бъде убит и на третия ден ще възкръсне. Сърцата на ...
ОЩЕ
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ – ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ - ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА ("И аз, каквото можах, направих..") "Настоящето издание с иконописни изображения на Преподобна Стойна, дело на художника Пламен Капитански, отдал сърцето и душата си в ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ПОКРЪСТВА КИЕВСКА РУС – 987 Г. СЛЕД ХРИСТА
Имаме честта да Ви запознаем с ролята на България при създаването на руската държава и религия, показващо силата на духа. В името на Отца и Сина и Светия дух. Аз Самуил, ...
ОЩЕ
МЕМОРАНДУМ НА ВЪВЕДЕНИЕТО, VIII МИ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР
В Страсбург, 25-29 юни 2014 е подписан Международен Меморандум, влизащ в сила от 1 май 2016-та! Това всъщност е разписание, по дати, за бърза подмяна на православните църкви и реалното им ...
ОЩЕ
МЕЛ ГИБСЪН С ИСТОРИЧЕСКИ ФИЛМ ЗА ЦАР КАЛОЯН / КООПРОДУКЦИЯ
Историите на двама знакови български царе, Калоян и Борис III, ще бъдат пресъздадени на големия екран. Това обяви лично изпълнителният директор на „Ню Бояна” Ярив Лърнър на среща с медиите. В момента ...
ОЩЕ
КАМЕННИ ПЛОЧИ ОТ ВРЕМЕТО НА ТРАКИТЕ / ЕЗИК И ПИСМЕНОСТ
"Публикува се материал за произхода на българската писменост и в статията ще се покажат седем плочи, намерени в Родопите и изписани на кирилица, най-вероятно от времето на 'траките'; в следващата ...
ОЩЕ
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА Abstract. Can the existence of “God” be calculated from known science and mathematics? We argue yes, provided the question is restricted to whether or not memory and ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ / ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА
ГОРДИЯТ БЪЛГАРИН - ПЪРВА ЧАСТ / Собственикът на България, радост и надежда. ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА - ВТОРА ЧАСТ / Пластове, покрити с пепел в очакване. 2 - ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО "Традиционните ...
ОЩЕ
ГОДИНА 6783 ЕДНАЖДЕН – 22 ДЕКЕМВРИ / БЪЛГАРСКАТА НОВА ГОДИНА, ТЕКУ
БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР / 22 ДЕКЕМВРИ - НОВА ГОДИНА БЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР Е НАЙ-ТОЧНИЯТ, СЪЗДАДЕН 2350 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА На 22 декември 2015 ще е Нова Година, 6783 Теку Според българския календар, който е най-старият ...
ОЩЕ
ИЗЛОЖБА НА ПИКАСО В СОФИЯ – ВХОД СВОБОДЕН
Утре ще може да се разгледа безплатно изложбата "Пикасо. Вечното търсене" на гениалния испански художник Пабло Пикасо в Националната галерия "Двореца", съобщиха от галерията.Експозицията, специално изготвена за България, включва 85 ...
ОЩЕ
ПРОФ. ФИЛИПОВ – ИЗВЪНЗЕМНИ ОТПРЕДИ 60 000 ГОДИНИ
Астрофизикът проф. Лъчезар Филипов е син на бившия премиер от времето на социализма Гриша Филипов. От 1982 г. работи в Института по космически изследвания, където допреди няколко години бе зам.-директор. ...
ОЩЕ
УСМИХНАТИ И ЩЕДРИ ДНИ – КЪМ МАГИСТРАЛАТА
ДОТУК ЗА РОДИНАТА, БОГА И НАРОДА / ОТТУК НАТАТЪК САМО ЗА БОГА И НАРОДА МУ   Старание през целия съзнателен живот към честност, отзивчивост, трудолюбие, търпение и великодушие към хиляди безименни съдби.   Старание ...
ОЩЕ
ДРАНЕ ДО КОКАЛ, ДОБРО УТРО ЛУК`РОТШИЛД / ПРЕСТЪПНА ДЪРЖАВА, ДАНЪЧНИ И УПРАВЛЯВАЩИ
Archangel / Hurricane, 16 мин.  ЕДНА ИЗСТОРИЯ ЗА ЕДНА ДЪРЖАВА И ЗА ЕДИН НАРОД, ПРЕВЪРНАТИ В БЕЗКРАЕН ПОТОК  ОТ ЧОВЕКОПОДОБНИ ВЪВ ВЛАСТТА НА ПОКОЛЕНИЕ ОТ УВРЕДЕНИ УМСТВЕНО, ПСИХИЧЕСКИ И МЕНТАЛНО ...
ОЩЕ
УСПЕНИЕ В РАЯ
Книгата е предназначена за българите у нас и в чужбина, за тях и децата на рода български, да се знае, че България е била и ще бъде.
ОЩЕ
ЗА ВЕЧНАТА ЖЕНА, ОБРАЗЪТ НА МАЙКАТА – СТЕФАН ДАНАИЛОВ
Вашата представа за вечната жена? Представата за вечната жена за мен е образът на майката, на тази, която събира в себе си представата за безкористната майчина обич и нежната ласка на ...
ОЩЕ
ВТОРА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, КЪМ БЪДЕЩЕТО
В продължение, показваме сведения за това, как човешката ни история, принадлежи на всеки от нас. БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ, ВСЕКИ ЧОВЕК Е СВОБОДЕН Основите, на общочовешката ни история, се намират в България. Към "ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ" ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ВТОРА В СВЕТА СЛЕД ГУУГЪЛ С ТЕХНОЛОГИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Български хостинг доставчик е втората в света компания след IT компанията Google, която предлага на световния пазар иновативната технология управляем от Kubernetes Docker хостинг.Технологията ще облекчи значително не само работата ...
ОЩЕ
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ  "Загадъчни виртуални триъгълници свързват свещените обекти по земята на България. Точни пропорции и отстояния се забелязват между древните ни светилища, установява изследователят Христо ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО – РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО - РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА - ЧОВЕКЪТ, КОЙТО МИСЛЕШЕ В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ Людмила Живкова имаше усещането за бъдеще, не живееше с настоящето и натрупваше опит ...
ОЩЕ
ВТОРА ЧАСТ / БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ, АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯ КОННИК
БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ / АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯТ КОННИК / ДНК ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОФОНД / ИИСУСОВ ВРЪХ ПЪРВА ЧАСТ ТРЕТА ЧАСТ “Затова се и моля на Господа наш Иисуса Христа, да осъзнаете, братя мои, ...
ОЩЕ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ – 28 СЕПТЕМВРИ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ - 28 СЕПТЕМВРИ "Късно през нощта на 27 срещу 28 септември 2015 г. голяма част от жителите на Земята ще могат да наблюдават едно рядко явление ...
ОЩЕ
В БЕЛОГРАДЧИК – НАХОДКА НА 1,4 МЛН. ГОДИНИ / БЪЛГАРИЯ
Униĸaлнa нaxoдĸa, oтĸpитa в Бeлoгpaдчиĸ, пpeoбpъщa cвeтoвнaтa иcтopия. Cпopeд пocлeднaтa ceнзaциoннa тeopия, нaxoдĸaтa, oтĸpитa в пeщepaтa Koзapниĸa в oĸoлнocтитe нa Бeлoгpaдчиĸ, paзбyнвa нayчнитe cpeди cpeд иcтopици и apxeoлoзи. Πpeди дa бъдe ...
ОЩЕ
ЗЕМНИЯТ РАЙ И ЧОВЕШКАТА СВОБОДА
ПЪРВА ЧАСТ - ПЪТЯТ НА ЧОВЕЦИТЕ / ХОРХЕ МУХАЙ   Дори президентите, не един примери на кралици и царедворци с особена важност прекланят глава - пред човечността, човеколюбието и смирението. Кротките по сърце, ...
ОЩЕ
ФЕРМЕРИ ОТ РОДОПИТЕ, СЕМЕЙСТВО ВАСИЛЕВИ
Благовеста Василева отваря капачето на препечена яркооранжева тиква, пълнена с телешко месо и разлива по чашите вино, узряло чрез дива ферментация. Външният вид на стопанката по нищо не напомня фермерската ...
ОЩЕ
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА "1. Всички съвпадения не са случайни. Хората, които разберат това ще станат критична маса. Когато критична маса стане достатъчна, хората ще разберат смисъла на живота и ...
ОЩЕ
РЕЗЕРВАТЪТ В МАЖДАРОВО / ОПАЗВАНЕ НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД
В сърцето на Източните Родопи, между язовирите Студен кладенец и Ивайловград, река Арда образува уникален каньон, разположен по средата на праисторически двукратерен вулкан. Точно тук се намира местността Кован кая, ...
ОЩЕ
ЗА ДЪРЖАВНОТО КЪМ БАБИНОТО ИЗКУСТВО, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ
ОТ ЛЕНТАТА КЪМ ДЪРЖАВАТА, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ Бип, бап, на баба ти бабиното изкуство. Чудесно, позитивно изпълнение от Калин Руменов в стил, да ни разкаже за играта на компромиса към търпението, ...
ОЩЕ
КВАНТОВА ФИЗИКА – ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА
КВАНТОВА ФИЗИКА - ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА Носители на Нобелови награди в областта на физиката доказаха, че без всякакво съмнение, физическият свят – това е океан от енергия, който възниква и след ...
ОЩЕ
МИСТЕРИЯ В ПЛАНИНАТА ПРЕЗ 1981 ГОДИНА
За българското наследство от историята на България - неизвестната, величествена, неизказана имаща красота на митично създание, съхраняваща тайни във времето на човешката цивилизация. ВРЕМЕ, Какво се случва по българските земи?, на този ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, БЪДЕЩЕ
БИБЛЕЙСКА АРХЕОЛОГИЯ, ПРОДЪЛЖЕНИЕ "От една страна данайците, етиопци / гърци крадат тракийската история показано в първата част, във втората част разбираме за подмяна извършена от братския еврейски народ, накрая професор Васил ...
ОЩЕ
НЬОЙСКИ ДОГОВОР, 27 НОЕМВРИ 2015
ГОДИШНИНА ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА НЬОЙСКИЯ ДОГОВОР на 27 ноември 2015 г. се навършват 96 години от подписването на договора в парижкото предградие Ньой сюр Сен, сложил края на Първата световна война ...
ОЩЕ
БУНТЪТ НА ТРАКИЕЦА / ГЕРОИТЕ СЕ РАЖДАТ В ТРУДНИ ВРЕМЕНА
ТРАКИЕЦЪТ СПАРТАК - ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА Човешкият живот е кратък. Дните се нижат бързо, а ние обгърнати от грижи не забелязваме тяхното отминаване. Малцина са тези, които успяват се преборят с ...
ОЩЕ
БЕЗИМЕННА, НЕПРЕХОДНА
ВЪЛШЕБСТВО / ДА ГО ПРЕЖИВЕЕШ И ДАЙ БОЖЕ ВСЕКИМУ Конникът Джон & Мери (безумната) се срещнали на пътя, разминали и се погледнали скрито през рамо в отдалечаващата се сянка, щедро отпуснала ...
ОЩЕ
КЪЛНОВЕ / САМО ТИ И ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
ДО КАНАДА И ОБРАТНО, КЪМ АРБАНАСИ След 4-годишна работа, Людмил Егов от Арбанаси създаде машина за кълнове, която по специфична технология ще може да се произвежда жива храна в домашни условия. Уебдизайнер ...
ОЩЕ
ХРАМ СВЕТИ ДИМИТЪР – ВИДИН, Е ВТОРИЯТ ПО ГОЛЕМИНА В БЪЛГАРИЯ
Камбаните и часовникът на църквата, паметник на културата от национално значение, отмерват времето от 1885 година насам. Малко известно е, че във Видин се намира вторият по големина православен храм у ...
ОЩЕ
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ /  СВЕЩЕНОРОДИЕ, САКРАЛНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ - НАРОДЪТ НА ТРАКИТЕ Националната ни идентичност със сигурност започва чрез това, че имаме възможност да проследим за израстването на предците като великани на духа, съчетаващи многообразието на талантите ...
ОЩЕ
НЕКА ВСИЧКИ ДА ЗНАЯТ
"Няма човек, който да е роден само за щастие. Ето - един е роден отличен работник, но няма щастие в семейството. Друг има и двете, но пък няма здраве. Трети ...
ОЩЕ
КОНФИСКУВАН ЖИВОТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ГЕНОЦИД НАД НАЦИЯТА, КОНФИСКУВАН ЖИВОТ / БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ   /Строго секретно КАА/08.113 / Москва, 2.04.1947 г. / Инструкция НК/003 47/ - как България загуби своята идентичност или, как загуби независимост и ...
ОЩЕ
ТАЙНИ НА БЪЛГАРСКОТО ХОРО
Освен виждащото се на повърхността и привидната си примитивност, българските традиции съдържат дълбок езотеричен пласт и пазят трудно разгадаема тайна. Тайната за голямата им вибрационна мощ, защото почти винаги най-важното, ...
ОЩЕ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ / БЪЛГАРИЯ СЕ УПРАВЛЯВА КРИМИНАЛНО – КОНСТИТУЦИЯТА ПОВЕЛЯВА ВЪЗМЕЗДИЕ – БОЛШЕВИШКИ, КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕФЕРЕНДУМ / НАРОДЕН СЪД – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ Въз основа на Закона за устройството на държавата. След 1944 ...
ОЩЕ
ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ РОД / АПОКАЛИПСИС
"Ние сме една от най-старите нации е Европа. Не говоря само за Кирил и Методий и за глаголицата и кирилицата. Говоря за нашите хора като Григорий Цамблак – религиозен шеф ...
ОЩЕ
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – ЗА СВЕТСКАТА
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ - ЗА СВЕТСКАТА РАБОТЛИВОСТ И ДУХОВНИЯ МЪРЗЕЛ ("Поучително за духовната нищета, която се застоява и заселва в душата на човек незабележимо, после за постоянно.") "У всички ...
ОЩЕ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА – НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА - НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ ("Пред нас е 7000 годишен артефакт, който е първият намерен в света “КИВОТ (КОВЧЕГ) НА ЗАВЕТА”, но той не е Моисеевият - от ...
ОЩЕ
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА Това е Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично или Голяма Богородица. Този ден е посветен на смъртта на Божията майка или на успението й. Според ...
ОЩЕ
ПЪТИЩА, СЪДБИ, ПЛАНЕТА
ПЪТИЩА, СЪДБИ, ПЛАНЕТА Разминаваме се с човешки съдби по човешките пътища ; идват и си отиват познати и непознати ; се срещат и разминават живот със съдбата на човеци и ангели ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, БЪЛГАРИЯ 2015
    Въведение Богородично се празнува и като ден на християнското семейство и християнската младеж - това е един от големите вселенски празници, който в църковните песнопения се назовава "предвестник на Божието ...
ОЩЕ
БЪЛГАРКА НАГРАДЕНА ЗА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА
Българката София Калинова е почетен носител на наградата за една от 10-те най-изявени млади личности в света за 2015 г. в категория “Хуманитарно и/или Доброволческо Лидерство”. Тя получи приза си ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ НА МАЙКАТА БОЖИЯ / ДНЕС – 21 Ноември 16 ГОДИНА
"Когато пречистата Дева навършила три години, праведните й родители изпълнили обещанието, което дали пред Бога, преди още тя да се роди. Затова те тържествено въвели своята дъщеря в Йерусалимския храм ...
ОЩЕ
АНСАМБЪЛ „ЧИНАРИ“ В НДК, БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ ПРЕД СВЕТА
Eлeгaнтeн, cтилeн, cтeгнaт и въздeйcтвaщ фoлĸлopeн cпeĸтaĸъл-ĸaмпaния “Hиe бългapитe” пoднecoxa тaнцьopитe oт aнcaмбъл “Чинapи” пpeд пpeпълнeнa зaлa 1 нa HДK нa 24 нoeмвpи 2015 г. Haд 60 yчacтниĸa oт cцeнaтa ...
ОЩЕ
ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ТОЙ ЩЕ ТИ РАЗКАЖЕ
В НАЧАЛОТО БЕ ТЪМНИНА И ДУХ БОЖИЙ, СЕ НОСЕШЕ НАД БЪЛГАРИЯ" In the beginning it was dark and the Spirit of God was hovering over Bulgaria ... ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ЗА ТАЙНАТА Попитай Архаангела ...
ОЩЕ
ГЕНЕРАТОРИ / ЗЕМЯ
Към края на енергийната криза. Свидетели сме на начало, което е поставено при наличието на енергоизточници, които са покриващи необходимостта човек да получава по достъпен начин онова, което го заслужава ...
ОЩЕ
БЕЗКРАЕН СВЯТ – ВСЕЛЕНА & СВЕТЛИНА, ХОЛОГРАМИ
БЕЗКРАЕН СВЯТ - ВСЕЛЕНА & СВЕТЛИНА, ХОЛОГРАМИ "МОЗЪКЪТ "Не, че светът на явленията е измамен на равнище показващо реалността, но ако проникнете във Вселената като холографска система, ще достигнете до ...
ОЩЕ
ОТЕЦ ИВАН – ПО БОЖИЯ ВОЛЯ СТАНА АРХИМАНДРИТ
СВ. СИНОД НА БПЦ / ХИРОТОНИСА В АРХИМАНДРИТСКО ДОСТОЙНСТВО ОТЕЦ ИВАН Църквата награди известния с милосърдието си отец, създал приютите в Нови хан и село Якимово. Православното духовенство оцени заслугите на добре ...
ОЩЕ
ДУХЪТ НА БЪЛГАРИЯ / НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
2015 - СВИДЕТЕЛИ СМЕ НА СТАРАТА / ИДВА НОВАТА ГОДИНА - 2016 Сънародници, Ние сме солта на земята, ние сме творци във Вселената, ние сме деца на Бога, цветя по българската земя; ...
ОЩЕ
ШИРОКА ЛЪКА – ДОКОСВАНЕ ДО БЪЛГАРИЯ
Изключителни преживявания от България с безкрайната си хубост и красота, която е ненадмината. Село Широка лъка се намира в Родопите, на 23 км северозападно от Смолян и на 16 км от ...
ОЩЕ
КОД ЗА ЗАЩИТА / ПРЕДМЕТИ И ГЕНЕТИКА / ВИНО ЗА БОГОВЕТЕ
1 - С БЪЛГАРСКИТЕ ШЕВИЦИ НАПРАВИХМЕ КОД ЗА ЗАЩИТА НА ДОКУМЕНТИ 2 - ВОДАТА ИЗПЪЛНЯВА ЖЕЛАНИЯ / ПРЕДМЕТИТЕ ВЛИЯЯТ НА ГЕНЕТИКАТА 3 - ЕНЕРГИЙНО ВИНО КАТО ПИТИЕ ЗА БОГОВЕТЕ / МОЛЕКУЛИ ВОДА Признато ...
ОЩЕ
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ
ХРИСТО ХРИСТОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ЖУРНАЛИСТИ МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ Пренесено от РОДИНА и РОДИНА 1 - ВИЕ НЕ МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ НИЩО, ПРИЧИНИТЕ СА ОБЕКТИВНИ - НЕПРЕОДОЛИМИ 2 - ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ СЪКРОВИЩА, БАСТЕТ И ПЛАНЕТАТА
В недрата на България се крият удивителни богатства и едно от доказателствата за това, са изумителните тракийски съкровища. Според датиране на находките, най-стари са откритите във Варненския енеолитен некропол, който се ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – ГРАДИНА ОТ РАЯ
ИМА ЛИ ВЪЗМОЖНОСТ БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ РАЙСКО МЯСТО НА СВЕТА - САМИ МОЖЕМ ДА СИ ОТГОВОРИМ ТУРКМЕНИСТАН - 982 споделени, 256 харесани - ДЪРЖАВНИЧЕСКО МИСЛЕНЕ Имаме примерите какво би трябвало ...
ОЩЕ
14 ДЕКЕМВРИ, ВЪРНАТО БЪЛГАРСКО СЪКРОВИЩЕ ОТ САЩ
Златен тракийски венец - мечтата на всеки археолог, постъпи онзи ден 14 Декември 2015 в Националния исторически музей (НИМ), похвали се директорът проф. Божидар Димитров. Той получил антиката като позакъснял ...
ОЩЕ
СВЕТИ НИКОЛАЙ, МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ – НИКУЛДЕН
Свети Николай, архиепископ на град Мира в Ликия - Мала Азия, е починал на 6 декември 342 г. и светите му мощи се пазели там до 1087 година. По времето ...
ОЩЕ
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ДЕБЛОКАЦИЯ
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ПАЗИ СПРАВЕДЛИВОСТТА, РАЗДАВАЙ БЕЗ КОЛЕБАНИЕ – „Пази в себе си това съкровище справедливостта. Знай как да раздаваш без колебание, да губиш без съжаление, да ...
ОЩЕ
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, ВЪЗМОЖНОСТИ В БЪЛГАРИЯ
Клетката е структурна и функционална единица на всички живи организми и понякога е наричана "най-малката единица на живот". Тя може да се самообновява, саморегулира и самовъзпроизвежда. Някои организми, като бактериите, са ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО, БИБЛЕЙСКИЯТ ПОТОП
Свидетели сме как България /страната на великия народ на траките, постепенно се оказва неделима част от голямата история на планетата земя, защото библейските събития, описани от книгата на книгите, се ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 2
ВЪВ ВТОРАТА ЧАСТ - ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА / НАРОДЪТ И СЛОВОТО ТРАКИЙСКАТА БИБЛИЯ - БЕСИКА / НОВ И СТАР ЗАВЕТ, НАМЕРЕНИ В РЪКОПИСИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА РУСКИ ЕЗИК, ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ / ИСТИНАТА БИБЛИЯТА ...
ОЩЕ
НИКОЛА ТЕСЛА – ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ „Неизвестни…
НИКОЛА ТЕСЛА - ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ "Неизвестни тайни за Никола Тесла излязоха на бял свят. Неизвестни тайни на Никола Тесла излязоха наяве. Вече 13 години изследователите на Тесла в ...
ОЩЕ
СВЕТЛИНА & СВОБОДА – СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ПАЗИ СПРАВЕДЛИВОСТТА, РАЗДАВАЙ БЕЗ КОЛЕБАНИЕ - "Пази в себе си това съкровище справедливостта. Знай как да раздаваш без колебание, да губиш без съжаление, да ...
ОЩЕ
ЗАБРАВИХМЕ ЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ – ГЕОРГИ ЛАМБОВ
Откъснат живот, „Хората пееха!” – ми каза мой приятел, разказвайки ми за България отпреди 9 септември 1944 г. Тихо, ненатрапчиво той редеше спомен след спомен. Скромен, като всички от неговото поколение. ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА – ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ
ВЪПРЕКИ ГРАНДИОЗНИТЕ КРАЖБИ - БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА - ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ "На планетата Земя са намерени хиляди загадъчни рисунки и артефакти, има мистериозни явления, случили се по различно време и на различни ...
ОЩЕ
УИЛЯМ ШЕКСПИР – ПЪЛНИ СЪЧИНЕНИЯ, Theatre 199
18 ноември 2015 / 19.30ч. – 21.07ч. 12 декември 2015 / 19.30ч. – 21.07ч. Вече имате невероятния шанс да видите целия Шекспир в едно представление. Представете си 37-те му пиеси изиграни само ...
ОЩЕ
НЕВЕРОЯТНО, РАЗШИРЯВАНЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
Има възможност за разширяване на цивилизацията отвъд границите на планетата. Проф. д-р ф. н. Стоян Съргойчев е роден в Мъглиж. Завършил е физика в СУ „Климент Охридски”, но от 18 години ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА ЧАСТ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА ЧАСТ Приятели; продължаваме с издаването на първото научно произведение от най-ново време, което има претенцията да обхваща основни моменти от създаването на българската ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ НА ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ, РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА
Всичко започва чрез нас; Вселената се ражда след раждането ни; използваме пътища водещи към Магистралата и във вечността, сме стъпили на Земята. РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА / ПО ПЪТЯ КЪМ ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ ...
ОЩЕ
ИЛИНДЕН – СВ. ПРОРОК ИЛИЯ
ИЛИНДЕН - СВ.ПРОРОК ИЛИЯСвети Пророк Илия се тачи от всички християни като най-големия библейски пророк и заедно с Моисей - като един от двамата най-велики старозаветни мъже. Живял около 900 ...
ОЩЕ
ГЕНЕТИКА НА БЪЛГАРИТЕ / 14 500 ГОДИНИ ИСТОРИЧЕСКА СЪДБА
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ юли 19, 2015   ОБЩЕСТВО ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ / ТРАКИЙСКИЯТ АНТРОПОЛОГИЧЕН ТИП Е ПРИСЪЩ НА БЪЛГАРИТЕ / ТРАКИТЕ НЕ СА ИЗЧЕЗВАЛИ Съвремените български учени, го отричат ...
ОЩЕ
ВОЕННА СТРАТЕГИЯ, ЧУДЕСНА РАЗРАБОТКА ОТ АЛЕКСАНДЪР БОРТНИКОВ
Путин распорядился прекратить полеты пассажирских самолетов в Египет. Он сделал это по рекомендации директора ФСБ. Это означает, что причиной крушения российского лайнера на Синае был теракт. Но кто его организовал? ...
ОЩЕ
РУСИЯ – ГЕНОФОНД, ИЗСЛЕДВАНЕ
"БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА Почему нынешний русский язык более похож на болгарский и сербский языки, чем на белорусский и украинский? (При этом в одну языковую группу с русским относят почему-то именно эти два ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ, БЕЗСМЪРТНА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
БЪЛГАРИТЕ, БЕЗСМЪРТНИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ Оказва се, че ние сме в началото на човешката цивилизация; не сме крадци на историята, нито за търговски цели или по каквато и да било друга причина През ...
ОЩЕ
ЕПИСКОП ПЕТЪР ОСОГОВСКИ – ПРЕДСКАЗАНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
Петър Осоговски е Доростолски епископ през Х век, неговата църква е била в днешна Силистра. Той е оставил две големи книги, които в момента се пазят в библиотеката в Малта. ”Деномесечен ...
ОЩЕ
ВИЗАНТИЯ / НАКРАТКО
Често хората изпадат в екстаз като чуят за Византия и византийско изкуство. В мислите започват да блуждаят представи за красота и благородство. Някои смятат дори, че гърците са създателите на всичко ...
ОЩЕ
ФРАНК – ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ СЪС ЗЛАТНИ БУКВИ
ФРАНК - ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ СЪС ЗЛАТНИ БУКВИ 1 - "Мотоциклетист направил опит да спре камиона, преди машината да се вреже в хората на крайбрежната алея в Ница, ...
ОЩЕ
ПСИХИАТРИЯ С УСМИВКА
ПСИХИАТРИЯ / СУИЦИДНИ РЕЗУЛТАТИ - ДА СЕ ЧЕТЕ С УСМИВКА   /Кратък анализ на клиничната методология при съзнателност, логически, която е противопоставяща се по нормален, индуктивен път на предишната./   Клинична методология - начин ...
ОЩЕ
ЕЛЕКТРОНИКА – ИНДИЯ, ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА / БЪЛГАРИЯ И ЗЕМНОТО ЦАРСТВО
ЕЛЕКТРОНИКА - ИНДИЯ / ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ БЕЗ УПАДЪКА НА ЧОВЕШКАТА, ЛИЧНА СЪЗНАТЕЛНОСТ Какво не знаем не само за Индия, но за Иран и останалите държави, които са извън "полезрението" ...
ОЩЕ
ЖИВОТЪТ Е ТВЪРДЕ КРАТЪК, ПОСЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ
РИСКУВАЙТЕ, СЛЕДВАЙТЕ СЪРЦЕТО СИ Джим Кери е един от най-популярните комици в киното, но тези негови думи ни карат да вярваме, че е и мъдър човек. ("Следвайте сърцето и се наслаждавайте на ...
ОЩЕ
ЗЛАТНАТА КНИГА – 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА
ЗЛАТНАТА КНИГА - 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА "Златната книга", създадена 600 г. преди Христа и страха от нея - "Бакърената" и "Желязната". Явно някой много се страхува от тази книга, ...
ОЩЕ
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ - РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ НА НЕВРОННИТЕ ВРЪЗКИ "Учени от Томския държавен университет съвместно със свои колеги от други пет държави създадоха изкуствен носител на естествен интелект – ...
ОЩЕ
СОФИЙСКИТЕ КАТАКОМБИ – 240 КИЛОМЕТРА ПОДЗЕМИЯ (ВИДЕО)
1 - Дали знаете, че  София е прорязана от шест групи катакомби с обща дължина 240 километра на тунелите?  Някои са още в графа "Секретно!" Най-големия е на 16 метра под ...
ОЩЕ
ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА, Е СЪЗДАДЕН СПЕЦИАЛНО
Астрономът Жан Ласкар от Националния център за научни изследвания публикува сензационна математическа теория за влиянието на Луната върху поведението на Земята. Той стига до извода, че без гравитационното влияние на ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 3
Към края на историята за планетата, започваща от България. Все повече се открояват гласове за мястото на България, която по своето си величие е достойна през вековете и не 1300 ...
ОЩЕ
ПРОРОЧЕСТВА / БЪДЕЩЕ / КОРОНА
КЪМ "ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ - 3" - ВРЕМЕ Времето наближава, изучава действията, очаква решенията ни. Въпросите получават отговорите си от своя страна информацията става достъпна, необходима, във вид на загадка за ...
ОЩЕ
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА – 2015 ГОДИНА
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА - 2015 ГОДИНА "Тъй както човек не е само тяло, така и всеки колективен организъм, група, общество също притежава нематериална компонента, свой колективен дух, за по-кратко наричан ...
ОЩЕ
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД ("Империи са възниквали и са изчезвали върху земята му, но той е останал на земята си със своя език и своите обичаи, предавани от поколение на ...
ОЩЕ
И РЕЧЕ БОГ – „ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА“, БЪЛГАРИЯ СЕ РОДИ
АНТИБЪЛГАРИЗМЪТ В ЧИСТ ВИД ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ / СЪПРОТИВАТА Е ОБЯСНИМА Направихме аудитория, напълно безплатно заради жертвата /спряхме се на числото 13 333 + авансовото число/; създадохме място изчистено от сегашните ...
ОЩЕ
КИТАЙ С 3D ПРИНТИРАНИ ЖИЛИЩА
Китайската строителна компания Zhouda Group планира да построи огромен брой 3D принтирани жилища в Русия. Стойността на проекта е колкото стокооборота между Китай и Русия – т.е. 94 млрд. долара.Около ...
ОЩЕ
КРЪСТОВ ДЕН
КРЪСТОВ ДЕН "Кръстова гора събира поклонници тази нощ." "14 септември е един от Дванадесетте велики християнски празници - Въздвижение на Светия Кръст Господен, или, както народът го нарича - Кръстовден. ...
ОЩЕ
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН ("Ако Благодатният огън не слезе при хората в навечерието на Великден, това ще отбележи приближаването на края на света.") "Отговорът успя да намери руски ...
ОЩЕ
БОГАТСТВО И КРАСОТА / БЪЛГАРСКА, ДУХОВНА КУЛТУРА
Бългapия нa тpи мopeта – тaĸa зaпoчвa yниĸaлнo видeo зa Бългapия, което e oзaглaвeнo „Dіѕсоvеr Вulgаrіа“ и пoĸaзвa миcтepиятa нa бългapcĸия нapoд oт дpeвнocттa. ОФИЦИАЛНО, 24 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН ...
ОЩЕ
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС – ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС - ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО Създателите на „Интерстелар“ са били прави. Пропадането в черна дупка не е краят, твърди професор Стивън Хокинг. Въпреки, че физиците предполагаха, че материята би ...
ОЩЕ
200 НА ДЕН ТЪРСЕЩИ БЪЛГАРИЯ – БЪДЕЩЕТО ПРЕД НАС
Meждy 100 и 200 дyши днeвнo ĸaндидaтcтвaт дa пoлyчaт yдocтoвepeния зa бългapcĸи пpoизxoд. Haй-мнoгo ca жeлaeщитe oт Уĸpaйнa, Moлдoвa и Maĸeдoния. Toвa cъoбщи Ивaнĸa Cлaвчeвa, глaвeн eĸcпepт в Дъpжaвнaтa aгeнция ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКО, ЗЛАТНО БИЖУ НА 6300 ГОДИНИ В ПРОВАДИЯ
В ПРОВАДИЯ СА ОТКРИТИ КЪЩИ НА ДВА ЕТАЖА, ЧИЯТО ВЪЗРАСТ СЕ ОЦЕНЯВА НА 6300 ГОДИНИ Къщи на два етажа в елипсовидна крепост с диаметър 90 метра и 24-каратово злато са новите ...
ОЩЕ
ЗА ЧЕСТТА НА БЪЛГАРИЯ
В ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНОТО НИ ДОСТОЙНСТВО ЗА ЧЕСТТА НА 2 000 000 СЪНАРОДНИЦИ, ДРУГИТЕ 20 МЛН БЪЛГАРИ НА ЗЕМЯТА "Известният български журналист Йосиф Давидов води седмична коментарна рубрика в Novinite.bg и Novinite.com ...
ОЩЕ
НА СЕВЕР ОТ БЪЛГАРИЯ, ОТКЪДЕТО ЗАПОЧВА ЕДИН НОВ СВЯТ Се носят песни и жизнерадостни възгласи, съпроводени от напредъка на народовластието в свободна държава. На север от България, се ражда младото поколение на ...
ОЩЕ
RISEN CHRIST
В началото бе Словото, Което беше у Бога и Бог беше в Словото, а Дух Божий се носеше над земята в целия блясък измежду ангелите, безплътни сили и власти. Човеците все ...
ОЩЕ
НДК – СТРОЕЖЪТ НА НОВА БЪЛГАРИЯ
1981 година. 1300-годишнината на България. В края на март 1981 г.в центъра на столицата с фанфари и слова на най-високо ниво – лично от Тодор Живков, е открит Народният дворец ...
ОЩЕ
НЕБЕСЕН ПЕЧАТ, КЛЮЧЪТ Е В ТЕБ
  “В началото беше Словото…Всичко чрез Него стана…И Словото стана плът и живя между нас…”   “…Всеки народ си има звезда, която го зарежда със сила, енергия. Има и изключения. Някои народи нямат ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ ИНЖЕНЕРИ С ПРЕСТИЖНА, СВЕТОВНА НАГРАДА
Български инженери взеха първа награда за най-значима световна иновация в сферата на безизкопните технологии за периода 2014-2015 г. Призът бе връчен на церемония в Истанбул. Българският екип успешно обновил полуразрушени тръбопроводи ...
ОЩЕ
ИЗВЪН СТАНДАРТНИЯ ФИЗИЧЕН МОДЕЛ / НОВА ЧАСТИЦА
Haй-мoщният ycĸopитeл нa чacтици нa cвeтa – Гoлeмият aдpoнeн ycĸopитeл (LHC), ce cтpyвa oпaceн нa xopaтa и шeфът нa oтдeл ĸoмyниĸaции ĸъм Eвpoпeйcĸaтa opгaнизaция зa ядpeни изcлeдвaния Джeймc Гилиc, peдoвнo ...
ОЩЕ
EARTH-BG – ЗЕМЯ, НАРЕЧЕНА БЪЛГАРИЯ
EARTH-BGИзточник: Valeri George
ОЩЕ
ПОЛИТИЧЕСКА & РЕЛИГИОЗНА ПОДМЯНА
ПОЛИТИЧЕСКА & РЕЛИГИОЗНА ПОДМЯНА - ВЪЗМОЖНО ЛИ Е Имаме сериозен проблем в политическата и религиозна доктрина, и сме свидетели постепенно, че информацията го доказва недвусмислено в извода, който ни предупреждава ...
ОЩЕ
СРЕДНОВЕКОВЕН ПРИНЦ – „БОЯН МАГА“ – БРАТЪТ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ / ЦЪРКВА – БЪЛГАРИ СРЕЩУ   БЪЛГАРИ
БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ - БЪЛГАРСКИТЕ ПРИНЦОВЕ И ЦАРЕДВОРЦИ Притча от тайните на българомразието през вековете, на публично отричане от родното изкуство на духовника, на велможата, на знатните люде и царедворци от ...
ОЩЕ
ПРАЗНИКЪТ КОЛЕДА, БЪДНИ ВЕЧЕР В СЪРЦАТА
С раждането на Спасителя започва нов момент от човешкото битие. То слага начало на ново летоброене. Рождество Христово е не само граница във времето между епохите, то е празник на ...
ОЩЕ
ПОЗИТИВНА НОВИНА – ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА
ПОЗИТИВНА НОВИНА - ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА Защо всъщност Западът ни налага ценностна система, която е укорима и дали, зад всичко това не стоят интереси, които търсят съдействие от пострадалите, сами ...
ОЩЕ
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ ТРАКИЙСКИЯТ АНТРОПОЛОГИЧЕН ТИП Е ПРИСЪЩ НА БЪЛГАРИТЕ ТРАКИТЕ НЕ СА ИЗЧЕЗВАЛИ Съвремените български учени, го отричат неясно защо. ("Питам се – след като един грък доказва, ...
ОЩЕ
ИГНАЖДЕН / СВЕТИ ИГНАТИЙ, ЕПИСКОП АНТИОХИЙСКИ
Свещеномъченик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийски Св. Игнатий Антиохийский Богоносец The Holy Hieromartyr Ignatius the God-bearer, Bishop of Antioch около 50 – ок. 107 година Игнажден. Чества се в деня на ...
ОЩЕ
ПСИХО-ФИЗИКА, ПОСОБИЕ ISBN - 978-619-90452-1-3 За хора от бъдещето, способни да се възнесат върху Магистралата.
ОЩЕ
С АРХАНГЕЛА НА ПОБЕДАТА / With the Archangel of Victory
За ангелите, разговор между далечни и непознати, споделени от тайнството преживявания. За тайнството, на човешката ни съзнателност. За препускащите по бреговете човеци и ангели в Бездната, чиято утеха е всеизпълваща, ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ ВЪРХУ БОЖИЯТА МАГИСТРАЛА – НАПРЕД И САМО НАПРЕД
БЪДЕЩЕ / КОГАТО КАФЕТО ВГОРЧАВА СЪБУЖДАНЕТО ТИ А ТИ, ЧОВЕК ЛИ СИ? Все пак Господ е дал дните, за да се събуждаме към добри дела. Господ е дал сънищата, за да заспиваме ...
ОЩЕ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА – КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА - КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ ("Ако българинът осъзнае тази велика отговорност и чест, би могъл да повдигне планини. Така Розетата от Плиска е кодът за древното знание, ...
ОЩЕ
ДЪНИНГ – КРЮГЕР / ПСИХОЛОГИЯ
"ДЪНИНГ - КРЮГЕР" / ГЛУПАВИТЕ НЕ МОГАТ ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ СА ГЛУПАВИ Към България позитивната новина е, че има и от другата страна хора - наблюдаващи процеса. 1 - Представете си свят, ...
ОЩЕ
Елица Тодорова, Лира Денс и 2000 танцьори от България, хореография и постановка Лорета Димитрова. Световен фестивал на културата - Берлин 2011г. ГОСПОД Е БЪЛГАРИН, ЧИКАГО 1994 г. BULGARIA from above & БЪЛГАРИЯ ...
ОЩЕ
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ      
ОЩЕ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ - ПРЕЗ СТЕНИ ДО 50 МЕТРА "Технология за наблюдение през стени – Made in Crimea. Руските учени разработиха технология, която позволява през стени да се сканира ...
ОЩЕ
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014 През 2014 година сме свидетели на чудо в бедна България, за разлика от дебелеещите богаташи в съсипаната ни страна, в страната на дебелеещите управляващи ...
ОЩЕ
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА /"В очакване на Чудото и 58-те български светци.   (28 Януари 2009/21 Ноември, 2008/25 Юни 11 - 7 Септември 2012, 07 Септември 2016 г., ФБ)   И тази ...
ОЩЕ
165 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ, МОСКВА & БЪЛГАРИЯ
Честват 165-годишнината от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов и в Москва Последното юбилейно събитие, посветено на 165-годишнината от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов, се проведе ...
ОЩЕ
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА Генетиката най-после обясни тайнствени явления като пророчество, интуиция, аура и т.н. Откритието е направено от руски учени, които се осмелили да стъпят на територия на ...
ОЩЕ
ИИСУС ХРИСТОС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ…
ИИСУС ХРИСТОС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ - ИСТОРИЯТА СЕ СЪБУЖДА ПРОМЕНЕНА РАЙСКИЯТ ЕДЕМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЧЕРНО МОРЕ, ДО БЪЛГАРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ - ЧАСТ ОТ ЗЕМИТЕ НА ТРАКИЯ ...
ОЩЕ
БОГ - НАМАСТЕ - ДНЕС АЗ ЩЕ СЕ ПОГРИЖА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ ТИ В памет на Уейн Дайър "Днес ще се грижа за проблемите ти.Нямам нужда от твоята помощ.Затова имай ден пълен с ...
ОЩЕ
ДНЕС Е АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА
Архангеловата задушница, наричана още Архангелска задушница, Рангелова задушница, Хрангеловото одуше, е една от трите най-големи. Отбелязва се в първата събота преди Архангеловден - защото събота е отредена за ден на ...
ОЩЕ
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА – СВЕТЪТ НА ДУШАТА
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА - СВЕТЪТ НА ДУШАТА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ Свързано с фсихо-физиката на КЛЮЧ в продължение от био-физиката като наука на изначалните рефлекси. "Продължавайки нашето ...
ОЩЕ
ЗДРАВЕЙ ДЖАК – ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ ТВОЯТ АНГЕЛ
ЗДРАВЕЙ ДЖАК - ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ ТВОЯТ АНГЕЛ, история за това как съдбата се обръща благодарна към всеки, който може да оцени преживяното. С БОЖИЯТА ПОМОЩ КЪМ ЧУДОТО ...
ОЩЕ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН – НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН - НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ "Михаил (иврит: מיכאל, Micha'el или Mîkhā’ēl; гръцки: Μιχαήλ; латински: Michael или Míchaël; арабски: ميخائيل) е главният архаангел, главният пазител на Рая и главен ...
ОЩЕ
ФОНДАЦИЯ „ДИМИТЪР БЕРБАТОВ“ С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР
Fibank и фондация “Димитър Бербатов” направиха благотворителен календар в подкрепа на талантливите деца на България. Календарът ще бъде в продажба в офисите на банката в страната след 4 ноември 2015 ...
ОЩЕ
СВЕТЛИ ДНИ
КОГАТО ПРОКОБАТА ПРЕМИНЕ - СВЕТЛИ ДНИ ("От сърцето на земята на Просветените, както са наричали богомилите, ще се зароди щастието на новия свят, след като тежката прокоба се вдигне и ...
ОЩЕ
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА – СЛЕД Х БОЗОНА
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА - СЛЕД Х БОЗОНА: "Дори след последното научно откритие на Европейския център за ядрени изследвания край Женева (CERN.ch) - това на Хигс бозона, с което беше "окомплектован" ...
ОЩЕ
АЗ, НАСЛЕДНИК НА ГОСПОДАРИТЕ НА СВЕТА
МОРЕТА, КОРАБОПЛАВАНЕ Народът на Залмоксис и Орфей рядко е свързван с морето. Знаем за гордите сатри, беси и меди обитаващи високите планини. Знаем за свободолюбивите гети и благите мизи населяващи равната ...
ОЩЕ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ ТАЙНИ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ ТАЙНИ ЗА СМЪРТТА СПОКОЙНО КЪМ ЖИВОТА "Има тайна, която е много по-голяма от политиката, здравната свобода, науката или дори цялата история на ...
ОЩЕ
ДНК – ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА
ДНК - ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА "Генетиката най-после обясни тайнствени явления като пророчество, интуиция, аура и т.н. Откритието е направено от руски учени, които се осмелили да стъпят на територия ...
ОЩЕ
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ /Събота, 23 Януари 2010/ Следното може да ви се стори като научна фантастика, но скаларните оръжия са били изобретени през 1904 г. от югославския имигрант ...
ОЩЕ
ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9
ОТКРИХА ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9 "ЦЕРН обяви откритието на нов клас частици, наречени пентакварки от детектора LHCb в Големия адронен колайдер (LHC). Днес колаборацията на експеримента LHCb е публикувала ...
ОЩЕ
НОЕМВРИ, ВРЪЧЕНИ СА НАГРАДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА
В столичния ресторант „Корсо“ се състоя втората церемония по връчване на НАГРАДИ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРЕДЛАГАНАТА УСЛУГА – BEYOND CUSTOMER SATISFACTION 2015 на компании, доказали високо качество на предлаганата ...
ОЩЕ
НАСА – МАРС ГУБИ 100 Г АТМОСФЕРА В СЕКУНДА
На предварително обявената пресконференция НАСА съобщи, че обобщавайки данните от космическия кораб MAVEN (Mars, Atmosphere and Volatile Evolution), който е на орбита около Марс са изяснили причините за загубата на ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО / НЕИЗВЕСТНИТЕ АНГЕЛИ
СВИДЕТЕЛСТВО НА ВЕЛИКОЛЕПИЕТО, ДУХОВЕН ПОЛЕТ Свидетели сме на примери как световно известни личности, значими личности от историята на планетата са забравени в родните си места. Свидетели сме как България губи следите ...
ОЩЕ
ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА / СИЛА
*БЪЛГАРИЯ - ЕДИНСТВЕНОТО ПРИСТАНИЩЕ / ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА, СИЛА Последното се изрича след поставянето на Време, в което се подготвя идването на Сила или на Светият Дух - Онзи, Който ...
ОЩЕ
УРОДОЛОГИЯ / ПРОЗОРЕЦЪТ НА ОВЕРТОН / НЕМИСЛИМИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ПОЗИТИВНА УРОДОЛОГИЯ / УРОДО-ДИАГНОСТИКА със специалните методи - една цигара и пет минути време, да послушаш шума на ...гласовете ;) "Темата представлява психо-анализ на човешката мисъл, която е внедрена умело в ...
ОЩЕ
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ КОРАБ В СВЕТА С БЪЛГАРСКИ КАПИТАН
Капитан Румен Йовчев - първият българин, имал честта, щастието и отговорността да бъде капитан на най-големия пътнически кораб в света. Румен Йовчев е от Варна, потомствен моряк. За първи път се качва ...
ОЩЕ
ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО / 1000 СВЕТЛИННИ ГОДИНИ НАЗАД
Източник - 1 Най-големият радиотелескоп в света е построен в планините на провинция Гуейчжоу в югоизточен Китай. Изграждането му е отнело около 5 години планиране и още толкова години строителство. ...
ОЩЕ
ПЪРВА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, ПО ПЪТЯ КЪМ БЪДЕЩЕТО
СЛЪНЦЕТО ВСЕ ОЩЕ СЕ ВЪРТИ ОКОЛО ЗЕМЯТА, НА ВСЕЛЕНСКИЯ ПАТРИАРХ Към "ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ" - ПЪРВА / ВТОРА / ТРЕТА Към БЪДЕЩЕТО - ПЪРВА ЧАСТ / ВТОРА ЧАСТ / ТРЕТА ЧАСТ ГЕНЕТИКА - 14 ...
ОЩЕ
СОДА & ВОДА
- ЛИМОН И СОДА БИКАРБОНАТ - 10 000 ЕФЕКТИВНО - Темата можете да я разделите на две, - с лимон, и без лимон, по лична преценка. "1. От информацията която ...
ОЩЕ
ДА ПОЧЕТЕМ ДНЕС СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
Преподобни Йоан Рилски е най-великият български светец, небесен закрилник на целия български народ. Основател на знаменития и най-величествен манастир в България - Рилския манастир.Преподобни Йоан Рилски е най-великият български светец, ...
ОЩЕ
ГРАДЪТ И ПЛАНИНАТА В САЛЕРНО, БЪЛГАРИЯ
Celle di Bulgheria / Monte Bulgheria Вероятно ще бъдете доста изненадани да прочете това, но за някои историци у нас то е стара истина. Според тях българите не сме тюрко-азиатски народ, ...
ОЩЕ
ВАЛИДЕ СУЛТАН – РОДОПЧАНКАТА СОНЯ, КОЯТО МИЛЕЕШЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
В ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД Има народи и държави, които не искат България да бъде силна страна, да има своя история в обективната правда, да има гордост ...
ОЩЕ
ВИНИЦА ЗА АХИЛ / БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ / 10 000 ГОДИНИ ОТ ИСТОРИЯТА
ПЪРВООБРАЗ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНИ ВИНИЦА С БЪЛГАРСКИ ПЛОЧКИ НА БЪЛГАРИНА - АХИЛ / 15 ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ ДНК - БЪЛГАРИТЕ СА ЧИСТА НАЦИЯ ОТ 10 000 ГОДИНИ /9 Януари 2016 година, тематична поредица/ "Ще се ...
ОЩЕ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО / В БОРБА ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО / В БОРБА ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ "- Мога да кажа, че обичам Видин, обичам всеки град и село на епархията, обичам всички хора ...
ОЩЕ
МАТЕРИЯ / ЕЛЕМЕНТАРНА ТРАНСМУТАЦИЯ
На 21 юни 2016 г. в Женева се състоя пресконференция по откриването на трансмутация на химичните елементи. Press conference in Geneva on 21st of June 2016 at The Geneva Press Club. Биохимична Трансмутация ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКА ЧУДОТВОРНА ИКОНА, СРЕЩУ МАГИЯ, ЛЕКУВА БОЛЕСТИ
В българския монастир "ПОКРОВ БОГОРОДИЧЕН" има чудотворна икона, която лекува болести след молитви, която разваля магии. Монастирът се намира близо до град Свищов, в село Царевец. Можете да посетите този манастир ...
ОЩЕ
МЕДИЯ, КОМУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ
АРМЕДИЯ V. M. - ИЗЛЪЧВА НА ЖИВО ВСЕКИ ДЕН / ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ ПО ЧАСОВИ ЗОНИ 1. ЗОНА - ЦЕНТРАЛНО ВРЕМЕ ПО ГРИНУИЧ 2. ЗОНА - САЩ, Източно крайбрежие 3. ЗОНА - ...
ОЩЕ
ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО
Традиционните образователни системи в общи линии ни учат, че историята на човечеството може да се проследи само до около 8 хиляди години назад, а религиозните текстове казват, че човечеството е ...
ОЩЕ
КУЛТУРА – ГЕОРГИ МИШЕВ, СОФИЯ / ПЕРОТО, НДК, 18 ЧАСА
Георги Мишев е български писател, сценарист и редактор роден на 3 ноември 1935 г. в с. Йоглав Ловешка област. В неговото родно село и околностите му е сниман българският филм ...
ОЩЕ
ГРАВИТАЦИЯ / ОТГОВОРИ, ВЪПРОСИ И РЕЗУЛТАТИ
Споделено. През последните години, теоретиците са получили много интересни резултати, които са ги накарали да погледнат по нов начин на квантовото пространство-време. Преди време физици от ТУ Виена представиха първото ...
ОЩЕ
ПЪРВА ЧАСТ / ВЕЛИКИЯТ ДУХ – БИТИЕ И ПОЗНАНИЕ НА СЪВРЕМЕННИКА
ИСТОРИЯТА СЕ ПРОМЕНЯ / ПОЗВОЛЯВА СЕ БИТИЕ ОТ 165 ГОДИНА СЛЕД Р.ХР. ЧОВЕК ПОЛУЧАВА ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДБАТА НА СВОЯ НАРОД, ДАЛЕЧ ПРЕДИ 165-та ВТОРА ЧАСТ ТРЕТА ЧАСТ Битието на България обаче не се ...
ОЩЕ
ВСЕЛЕНАТА ОТ ХОЛОГРАМИ, СТРУНИ И ОПЛЕТКИ…
1 Известия Преки пътища към поверителност Настройки на акаунта Хора, които може би познавате Вижте всички Хора, които може би познавате Валерия Суркова 1 общ приятел Nikoleta Lozanova 2 общи ...
ОЩЕ
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ: "Екип учени от Оксфордския университет са направили откритие в областта на математиката, което показва, че паралелните светове действително съществуват. Теорията за такива светове се появява за първи път ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ ТРЪКСТОП В ЧИКАГО / ЦЕНТЪР ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
Удобството, което липсваше на десетки хиляди шофьори в транспортния център на Америка, отвори врати. Най-големият тръкстоп в Чикаго е български. Най-големият тръкстоп в метрото в Чикаго вече е факт. Аmerifreight Truck Center ...
ОЩЕ
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ…
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ, АКО ВИЖДАТЕ ОБЛАЦИ, АКО ИЗЛИЗАТ ИСКРИ, СЛАДЪК ПАРФЮМ, КОКОШИ ПЕРА, АКО НЕ СТЕ САМИ, АКО СИ ГОВОРИТЕ wink emoticon "В различни религии ...
ОЩЕ
БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ
СРЕЩУ ФАЛШИФИКАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА, ДНЕС - ЗА ПОКОЛЕНИЯТА ("Самото име подсказва, че българите от най-дълбока древност са се смятали за богоизбран народ.") Съвременното общество е запознато със съвременната, обособена, преработена като история ...
ОЩЕ
ПЕТРИЧ / ХЕРАКЛЕЯ – СИНТИКА
 ХЕРАКЛЕЯ - СИНТИКА Едва ли някой средностатистически непросветен българин или чужденец, дошъл на площадката на „изникналия” изпод земята древен град Хераклея Синтика в местността Рупите край Петрич, би могъл да ...
ОЩЕ
ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО – Родина & Родина
1 - ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО 2 - ДА ИЗБЕРЕМ КАЧЕСТВОТО / В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ, ОГЪН УВРЕЖДАНЕ - СИМПТОМИ, ВЪЗМОЖНОСТИ ("Израждат се цели поколения които, разбира се приемат себе ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИТЕ / БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ДУХА
БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ДУХА БЪДЕТЕ ИСТИНСКИ СЪНАРОДНИЦИ НА ДУХА ПО /КАРБОВСКИ/ Имаше време, когато честта беше на първо място и пазеше магията на България. Тогава златото беше несъизмеримо с наградата, ...
ОЩЕ
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE – MAKE FRIENDS
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE - MAKE FRIENDS AND KEEP TOGETHER THE WORLD THAT SURROUNDS YOUЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ - БЪДЕТЕ ПРИЯТЕЛИ И ЗАПАЗЕТЕ СВЕТА, КОЙТО ВИ ЗАОБИКАЛЯНе се ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ И НА НЕБЕТО / И НА ЗЕМЯТА ОБИЧАЙТЕ БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРИ - ТЯ Е ЗЛАТНАТА ВИ РОДИНА За великата съдба на един изстрадал народ, за неговите подвизи при запазване Родината ...
ОЩЕ
ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД – КИСЕЛИННА И АЛКАЛНА СРЕДА
ДАНО СМЕ ПОЛЕЗНИ С ТАЗИ СТАТИЯ, ЗА СПАСЯВАНЕ / ЗАПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО Вярвайте само на опита си, на доказаното лично пред Вас и никога на утвърдената манипулация, хранеща се във ...
ОЩЕ
ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, БЪЛГАРИЯ
1 - 100 компании имат интерес да инвестират в България. Китайската държавна компания New Era е заявила намерението си да построи завод за консервиране на хранителни продукти в България. Това обяви ...
ОЩЕ
АРМЕДИЯ С БЕЗПЛАТНИ ИЗДАНИЯ / 2017 ФЕВРУАРИ
ПРОЕКТ - БЪДЕЩЕ В началото бе Словото, Което беше у Бога и Бог беше в Словото, а Дух Божий се носеше над земята в целия блясък измежду ангелите, безплътни сили и ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ / КОЛОБРИ, ПАЗИТЕЛИ, ЕВРАЗИЙСКА БЪЛГАРИЯ – ОТ ДУНАВ ДО ЕНИСЕЙ / ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
Пример за честност, справедливост, трудолюбие, красота на българите и българките. Където и да са били сънародниците, дадено им от Бога са направили държави могъщи, светли и чисти духовни огнища на рода ...
ОЩЕ
ВИТАЛНОСТ / ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН
ВИТАЛНОСТ /ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН, ВИТАМИН В-17, ММС, СОДА ЗА ХЛЯБ, ЙОД, ВИТАМИН В-3, ЗЕОЛИТ/ ("Хипофизна жлеза и Мелатонин; Слънчевата светлина и храната; Невромедиаторът Серотонин; Телепатия Множество древни вярвания и традиции ...
ОЩЕ
QUANT E-СПОРТНА ЛИМУЗИНА, ХИДРО-АВТОМОБИЛ
ГЕРМАНИЯ, ЗАПОЧНА ПРОИЗВОДСТВО НА ХИДРО-АВТОМОБИЛ, РАБОТЕЩ НА СОЛЕНА ВОДА / НОВИЯТ АВТОМОБИЛ ОТКАЗА ПЕТРОЛА, ПОЛУЧАВА СЕРТИФИКАТ Революция, одобрена за шосето: Quant e-Sportlimousine Немският автомобилен производител Quant представи мощен автомобил, който за гориво използва ...
ОЩЕ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ СЪЩЕСТВУВА ГИГАНТСКО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ СЪЩЕСТВУВА ГИГАНТСКО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ, 13 ЮНИ 2013"До съвсем скоро се считаше, че електромагнитното поле в живите клетки е локализирано върху мембраната им ...
ОЩЕ
ПРЕДСКАЗАНИЕ ОТ АНТИКТЕРА
Учени от университета Насионал де Килмес (Аржентина) и университета в Пюджет Саунд (САЩ) изясниха, че прочутият Антикитерски механизъм е почти с век по-древен, отколкото се смятало преди. Антикитерският механизъм представлява своеобразен ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ САМОЛЕТИ И АВТОМОБИЛИ
РЕВОЛЮЦИЯ В СВЕТА НА ФИЗИКАТА / НАБЛЮДАВАМЕ СВРЪХ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ – СИЛА
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ – ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
БЪЛГАРИЯ ПОКРЪСТВА КИЕВСКА РУС – 987 Г. СЛЕД
МЕМОРАНДУМ НА ВЪВЕДЕНИЕТО, VIII МИ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР
МЕЛ ГИБСЪН С ИСТОРИЧЕСКИ ФИЛМ ЗА ЦАР КАЛОЯН
КАМЕННИ ПЛОЧИ ОТ ВРЕМЕТО НА ТРАКИТЕ / ЕЗИК
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА
БЪЛГАРИЯ / ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА
ГОДИНА 6783 ЕДНАЖДЕН – 22 ДЕКЕМВРИ / БЪЛГАРСКАТА
ИЗЛОЖБА НА ПИКАСО В СОФИЯ – ВХОД СВОБОДЕН
ПРОФ. ФИЛИПОВ – ИЗВЪНЗЕМНИ ОТПРЕДИ 60 000 ГОДИНИ
УСМИХНАТИ И ЩЕДРИ ДНИ – КЪМ МАГИСТРАЛАТА
ДРАНЕ ДО КОКАЛ, ДОБРО УТРО ЛУК`РОТШИЛД / ПРЕСТЪПНА
УСПЕНИЕ В РАЯ
ЗА ВЕЧНАТА ЖЕНА, ОБРАЗЪТ НА МАЙКАТА – СТЕФАН
ВТОРА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ВТОРА В СВЕТА СЛЕД ГУУГЪЛ С
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО – РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА
ВТОРА ЧАСТ / БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ, АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ – 28 СЕПТЕМВРИ
В БЕЛОГРАДЧИК – НАХОДКА НА 1,4 МЛН. ГОДИНИ
ЗЕМНИЯТ РАЙ И ЧОВЕШКАТА СВОБОДА
ФЕРМЕРИ ОТ РОДОПИТЕ, СЕМЕЙСТВО ВАСИЛЕВИ
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА
РЕЗЕРВАТЪТ В МАЖДАРОВО / ОПАЗВАНЕ НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД
ЗА ДЪРЖАВНОТО КЪМ БАБИНОТО ИЗКУСТВО, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ
КВАНТОВА ФИЗИКА – ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА
МИСТЕРИЯ В ПЛАНИНАТА ПРЕЗ 1981 ГОДИНА
ТРЕТА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
НЬОЙСКИ ДОГОВОР, 27 НОЕМВРИ 2015
БУНТЪТ НА ТРАКИЕЦА / ГЕРОИТЕ СЕ РАЖДАТ В
БЕЗИМЕННА, НЕПРЕХОДНА
КЪЛНОВЕ / САМО ТИ И ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
ХРАМ СВЕТИ ДИМИТЪР – ВИДИН, Е ВТОРИЯТ ПО
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ / СВЕЩЕНОРОДИЕ, САКРАЛНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ
НЕКА ВСИЧКИ ДА ЗНАЯТ
КОНФИСКУВАН ЖИВОТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ТАЙНИ НА БЪЛГАРСКОТО ХОРО
НЕЗАКОННА ВЛАСТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ РОД / АПОКАЛИПСИС
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – ЗА СВЕТСКАТА
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА – НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
ПЪТИЩА, СЪДБИ, ПЛАНЕТА
ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, БЪЛГАРИЯ 2015
БЪЛГАРКА НАГРАДЕНА ЗА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА
ВЪВЕДЕНИЕ НА МАЙКАТА БОЖИЯ / ДНЕС – 21
АНСАМБЪЛ „ЧИНАРИ“ В НДК, БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ ПРЕД СВЕТА
ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ТОЙ ЩЕ ТИ РАЗКАЖЕ
ГЕНЕРАТОРИ / ЗЕМЯ
БЕЗКРАЕН СВЯТ – ВСЕЛЕНА & СВЕТЛИНА, ХОЛОГРАМИ
ОТЕЦ ИВАН – ПО БОЖИЯ ВОЛЯ СТАНА АРХИМАНДРИТ
ДУХЪТ НА БЪЛГАРИЯ / НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
ШИРОКА ЛЪКА – ДОКОСВАНЕ ДО БЪЛГАРИЯ
КОД ЗА ЗАЩИТА / ПРЕДМЕТИ И ГЕНЕТИКА /
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКИ СЪКРОВИЩА, БАСТЕТ И ПЛАНЕТАТА
БЪЛГАРИЯ – ГРАДИНА ОТ РАЯ
14 ДЕКЕМВРИ, ВЪРНАТО БЪЛГАРСКО СЪКРОВИЩЕ ОТ САЩ
СВЕТИ НИКОЛАЙ, МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ – НИКУЛДЕН
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ДЕБЛОКАЦИЯ
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, ВЪЗМОЖНОСТИ В БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО, БИБЛЕЙСКИЯТ ПОТОП
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 2
НИКОЛА ТЕСЛА – ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ „Неизвестни…
СВЕТЛИНА & СВОБОДА – СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО
ЗАБРАВИХМЕ ЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ – ГЕОРГИ ЛАМБОВ
БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА – ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ
УИЛЯМ ШЕКСПИР – ПЪЛНИ СЪЧИНЕНИЯ, Theatre 199
НЕВЕРОЯТНО, РАЗШИРЯВАНЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА
ПЪТЯТ НА ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ, РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА
ИЛИНДЕН – СВ. ПРОРОК ИЛИЯ
ГЕНЕТИКА НА БЪЛГАРИТЕ / 14 500 ГОДИНИ ИСТОРИЧЕСКА
ВОЕННА СТРАТЕГИЯ, ЧУДЕСНА РАЗРАБОТКА ОТ АЛЕКСАНДЪР БОРТНИКОВ
РУСИЯ – ГЕНОФОНД, ИЗСЛЕДВАНЕ
БЪЛГАРИЯ, БЕЗСМЪРТНА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
ЕПИСКОП ПЕТЪР ОСОГОВСКИ – ПРЕДСКАЗАНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
ВИЗАНТИЯ / НАКРАТКО
ФРАНК – ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ
ПСИХИАТРИЯ С УСМИВКА
ЕЛЕКТРОНИКА – ИНДИЯ, ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА / БЪЛГАРИЯ
ЖИВОТЪТ Е ТВЪРДЕ КРАТЪК, ПОСЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ
ЗЛАТНАТА КНИГА – 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ
СОФИЙСКИТЕ КАТАКОМБИ – 240 КИЛОМЕТРА ПОДЗЕМИЯ (ВИДЕО)
ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА, Е СЪЗДАДЕН СПЕЦИАЛНО
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 3
ПРОРОЧЕСТВА / БЪДЕЩЕ / КОРОНА
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА – 2015 ГОДИНА
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД
И РЕЧЕ БОГ – „ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА“, БЪЛГАРИЯ
КИТАЙ С 3D ПРИНТИРАНИ ЖИЛИЩА
КРЪСТОВ ДЕН
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН
БОГАТСТВО И КРАСОТА / БЪЛГАРСКА, ДУХОВНА КУЛТУРА
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС – ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО
200 НА ДЕН ТЪРСЕЩИ БЪЛГАРИЯ – БЪДЕЩЕТО ПРЕД
БЪЛГАРСКО, ЗЛАТНО БИЖУ НА 6300 ГОДИНИ В ПРОВАДИЯ
ЗА ЧЕСТТА НА БЪЛГАРИЯ
РУМЪНИЯ КАТО РУМЪНИЯ, НА СЕВЕР ОТ ГРАНИЦАТА
RISEN CHRIST
НДК – СТРОЕЖЪТ НА НОВА БЪЛГАРИЯ
НЕБЕСЕН ПЕЧАТ, КЛЮЧЪТ Е В ТЕБ
БЪЛГАРСКИ ИНЖЕНЕРИ С ПРЕСТИЖНА, СВЕТОВНА НАГРАДА
ИЗВЪН СТАНДАРТНИЯ ФИЗИЧЕН МОДЕЛ / НОВА ЧАСТИЦА
EARTH-BG – ЗЕМЯ, НАРЕЧЕНА БЪЛГАРИЯ
ПОЛИТИЧЕСКА & РЕЛИГИОЗНА ПОДМЯНА
СРЕДНОВЕКОВЕН ПРИНЦ – „БОЯН МАГА“ – БРАТЪТ НА
ПРАЗНИКЪТ КОЛЕДА, БЪДНИ ВЕЧЕР В СЪРЦАТА
ПОЗИТИВНА НОВИНА – ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ
ИГНАЖДЕН / СВЕТИ ИГНАТИЙ, ЕПИСКОП АНТИОХИЙСКИ
КЛЮЧ – 2015
С АРХАНГЕЛА НА ПОБЕДАТА / With the Archangel
ПЪТЯТ ВЪРХУ БОЖИЯТА МАГИСТРАЛА – НАПРЕД И САМО
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА – КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ
ДЪНИНГ – КРЮГЕР / ПСИХОЛОГИЯ
БЪЛГАРИЯ ПОМНИ, РЕКИ И ЯЗОВИРИ, КРЕПОСТИ И МОНАСТИРИ,
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА
165 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ, МОСКВА
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА
ИИСУС ХРИСТОС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ…
АЗ СЪМ РЕАЛИСТ, ОЧАКВАМ ЧУДЕСА
ДНЕС Е АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА – СВЕТЪТ НА ДУШАТА
ЗДРАВЕЙ ДЖАК – ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН – НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ
ФОНДАЦИЯ „ДИМИТЪР БЕРБАТОВ“ С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР
СВЕТЛИ ДНИ
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА – СЛЕД Х БОЗОНА
АЗ, НАСЛЕДНИК НА ГОСПОДАРИТЕ НА СВЕТА
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ
ДНК – ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ
ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9
НОЕМВРИ, ВРЪЧЕНИ СА НАГРАДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА
НАСА – МАРС ГУБИ 100 Г АТМОСФЕРА В
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО / НЕИЗВЕСТНИТЕ АНГЕЛИ
ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА / СИЛА
УРОДОЛОГИЯ / ПРОЗОРЕЦЪТ НА ОВЕРТОН / НЕМИСЛИМИ ВЪЗМОЖНОСТИ
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ КОРАБ В СВЕТА С БЪЛГАРСКИ КАПИТАН
ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО / 1000 СВЕТЛИННИ ГОДИНИ НАЗАД
ПЪРВА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
СОДА & ВОДА
ДА ПОЧЕТЕМ ДНЕС СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
ГРАДЪТ И ПЛАНИНАТА В САЛЕРНО, БЪЛГАРИЯ
ВАЛИДЕ СУЛТАН – РОДОПЧАНКАТА СОНЯ, КОЯТО МИЛЕЕШЕ ЗА
ВИНИЦА ЗА АХИЛ / БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ / 10
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО /
КРАСОТАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ НОСИИ
МАТЕРИЯ / ЕЛЕМЕНТАРНА ТРАНСМУТАЦИЯ
БЪЛГАРСКА ЧУДОТВОРНА ИКОНА, СРЕЩУ МАГИЯ, ЛЕКУВА БОЛЕСТИ
МЕДИЯ, КОМУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ
ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО
КУЛТУРА – ГЕОРГИ МИШЕВ, СОФИЯ / ПЕРОТО, НДК,
ГРАВИТАЦИЯ / ОТГОВОРИ, ВЪПРОСИ И РЕЗУЛТАТИ
ПЪРВА ЧАСТ / ВЕЛИКИЯТ ДУХ – БИТИЕ И
Giant / September 28, 2015
ВСЕЛЕНАТА ОТ ХОЛОГРАМИ, СТРУНИ И ОПЛЕТКИ…
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ
БЪЛГАРСКИ ТРЪКСТОП В ЧИКАГО / ЦЕНТЪР ЗА ТОВАРНИ
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ…
БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ
ПЕТРИЧ / ХЕРАКЛЕЯ – СИНТИКА
ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО – Родина
БЪЛГАРИТЕ / БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE – MAKE FRIENDS
БЪЛГАРИЯ И НА НЕБЕТО / И НА ЗЕМЯТА
ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД – КИСЕЛИННА И АЛКАЛНА СРЕДА
ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, БЪЛГАРИЯ
АРМЕДИЯ С БЕЗПЛАТНИ ИЗДАНИЯ / 2017 ФЕВРУАРИ
ТРЕТА ЧАСТ / КОЛОБРИ, ПАЗИТЕЛИ, ЕВРАЗИЙСКА БЪЛГАРИЯ –
ВИТАЛНОСТ / ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН
QUANT E-СПОРТНА ЛИМУЗИНА, ХИДРО-АВТОМОБИЛ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ
ПРЕДСКАЗАНИЕ ОТ АНТИКТЕРА