ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 3

Към края на историята за планетата, започваща от България. Все повече се открояват гласове за мястото на България, която по своето си величие е достойна през вековете и не 1300 години /681 – 135/, но 14.500 години история започваща от град Белоградчик преди 1.4 милиона години – е в основата на духа. 

“Покойници оплаквам, гръмотевици разкъсвам, празниците определям, мързеливите събуждам – ветрове разпръсвам, кръвожадни усмирявам.”

СВ-ДУХ

Не спряха опитите за обезличаване свободата на българския дух, на българската държавност, за приобщаване към „българо-славянското“ братство лишаващо България от свободата, на истината за същността на България.

Свидетели на безкрайни опити за повлияване върху българската съзнателност, която е загубена, пропусната в училищата, липсваща в подрастващите млади и стари лишени от знанието, при липсващо себепознание за България.

Въпреки укривани факти от архивите на българската държавност, имаме (от четвърт век) прилив на показваща ни двуличие, коварство срещу великолепието на българската държавност неприкосновена, съзидателна, обективна, достоверна към България информация. За България робството по такъв начин, предлагащо ни религиозното пожелаване, религиозното преживяване водещо често към психически отклонения, не на последно място е неприемливо и не води към добри резултати.

Срещу стабилността на българската държавност, работят различни централи, упорито, агресивно, вътрешни агентурни гнезда занимаващи се своеобразно с не-държавни, антидържавни, срещу-държавни, нехуманни въпреки обвити в сладки приказки рационални дела, изкривяващи психиката, логиката, свободата, възможностите; резултатното качество, мястото и посоката.

Накрая. Първо. Срещу свободата на България работят псевдо-религиозни дружества, организации получаващи от бюджета възможност, за работа срещу България. Второ. Срещу свободата на България работят създадени организми в българската държавност, официализирани, социализирани, допринасящи за упадък на нравите, на силата и на качеството, на единството, крипто-дегенеративни, псевдо-български елементи. Трето. В България е допуснато същите елементи, касаещо националния суверенитет, тези да разполагат с потенциала на българската държавност, количеството към качеството. Това са частните медии, държавните медии, държавните институции, частните дружества, легитимни и нелегитимни представители в държавността, работещи често в синхрон към възбуждането на безпорядък в историята за България, бъдещето и настоящето.

Ние от ARHEA VM ARMEDIA работим тихо, последователно, съзидателно.

Малко преди това от 40 милиона години знаем за живот, започващ от едноклетъчни към многоклетъчни структури на биологичните видове към подвидова организация, касаеща този свят – получаващ от Библията /книга на книгите/ 1-ви опит: 4000 години пр.н.е. 1 – (Поддръжниците на идеята за млада Земя, основавайки се на интерпретация на Библията, вярват, че Земята е била създадена не по-късно от 4004 г. пр.н.е. ), вместо 4.567 милиарда години. Втори опит:  2 – („Определяйки къде е мястото на Авраам хронологически в историята чрез прибавяне годините, дадени в Битие глави пета и десета, става очевидно, че Библията показва земята на възраст около 6000 години.„) Трети опит, ако сме сериозни: 3 – (Начин за определяне възрастта на Вселената – 1) Изчисляване възрастта, чрез прецизно измерване на реликтовото излъчване. 13.7 млрд години. 2) Според CNO цъкъла – малко над 14 млрд години. 3) Според константата на Планк – около 11 млрд години.“) Четвърти опит: 4 – Плодът на Библията към съвременната наука, цивилизация отпреди 10 000 години: („В Евангелие от Матей 1 гл. е посочено родословието на Иисус. Според написаното от Адам до Иисус има 3*14=52 „рода. В Евангелие от Лука обаче 3 гл., са изброени над 70 души от Адам до Иисус: 1. Защо е това разминаване? 2. В статистиката възрастта на едно поколение се приема условно за 25 години. Ако умножим 70*25 би трябвало да получим приблизителната възраст на човечеството. Вярно е, че Адам е живял над 900 г. Но, както и да се смята, излиза, че Адам е бил сътворен преди не повече от 7000 хиляди години. Има открити следи от цивилизации обаче, които са над 10 000 години отдалечени от нас. Биолозите говорят за милиони години. На формално ниво се появява противоречие.„) Пети опит –Не се подвеждайте по светската наука“, бъдете адекватни към религиозната напоследък, създадена от религиозните племена към възрастта на Земята / по въпроса за душевното към религиозното безпокойство и което е увличащо светлите умове: 5 – (Светът е на ~ 6000 – 7000 години. Знам, че на много хора това ще прозвучи „много младо“, обаче ето някои факти… редактирано, заради безсмислие Всяка истинска наука е в синхрон с религията. И винаги ще сме ограничени в знанието си. Не се подвеждайте по светската наука.) Шести опит: 6 – ЕВОЛЮЦИЯТА /Ванс Феръл/ НЕ Е СПОРЕД ВРЕМЕТО НА ЗЕМЯТА / МЕТОДИ НА ДАТИРАНЕ – Освен записаната история, която се простира не повече от няколко хиляди години назад в миналото, ние нямаме начин да проверим предполагаемата точност на теоретичните методи за датиране. Първо, дългите времеви периоди не могат да ДОКАЖАТ еволюция; второ, дългите времеви периоди не могат да ПРОИЗВЕДАТ еволюция. Процесите на преобразуване от един вид форма на живот в друг, са невъзможни нито в кратък, нито в дълъг времеви период. / Законите показват, че произходът на живота към еволюцията на видовете не могат да се случат дори за милиарди години. Седми опит: 7 – НАУЧНА КРИТИКА Главният метод за датиране, който учените използват за определяне възрастта на Земята е радиоизотопното датиране. Радиоизотопното датиране е състоятелен метод за добиване на абсолютни възрасти за скалите, касаещо възрастта на Земята. Тази последователност ни показва Земята отпреди 4.6 млрд. години. / А – Радиоизотопното датиране (наричано също радиометрично датиране) е процесът на изчисляване възрастта на скалите от разпадането на техните радиоактивни елементи. В природата има определени видове атоми, които са нестабилни и спонтанно се променят (разпадат) в други видове атоми. Например уранът, се разпада радиоактивно в последователност от стъпки докато се превърне в стабилния елемент олово. По същия начин калият се разпада до елемента аргон. Първоначалният елемент се нарича “родител” (в тези случаи уранът и калият), а крайният резултат се нарича “дъщерен елемент” (олово и аргон). / Б – Прекият прочит на Писанието разкрива, че дните на сътворението (Битие 1) са били измерими с дни и земята е на възраст от няколко хиляди, не милиарди години. Очевидно има противоречие между Библията към радиоизотопното датиране. Тъй като Бог е Създател на всичко (включително науката) и Неговото Слово е истинско. / В – Радиоизотопното датиране се използва за определяне възрастта на вулканични скали. Това са скали, които се образуват когато горещата лава се охлажда и втвърдява. Вулканичните скали включват гранит и базалт. Седиментните скали, които съдържат повечето от вкаменелостите в света, обикновено не се използват при радиоизотопно датиране. Тези видове скали са съставени от частици от стари скали, които са били пренесени (предимно чрез вода) и отложени на друго място. Седиментните скали включват пясъчник, глина и варовик. Уран-238, Торий-234, Протактиний-234, Уран-234, Торий-230, Радий-226, Радон-222, Полоний-218, Олово-214, Бисмут-214, Полоний-214, Олово-210, Бисмут-210, Полоний-210, Олово-206 (стабилен) / Г Уран-238 (238U) е изотоп на урана. Изотопите са разновидности на елемент, които имат същия брой протони, но различен брой неутрони в ядрото. Например, въглерод-14 (14C) е отделен изотоп. Всички въглеродни атоми имат 6 протона, но могат да се различават по броя на неутроните. 12C има 6 протона и 6 неутрона в ядрото си. 13C има 6 протона и 7 неутрона. 14C има 6 протона и 8 неутрона. Допълнителните неутрони често водят до нестабилност или радиоактивност. По същия начин, всички изотопи (разновидности) на урана имат 92 протона. 238U има 92 протона и 146 неутрона. Той е нестабилен и ще се разпадне радиоактивно първо до 234Th (торий-234), и накрая до 206Pb (олово-206). Понякога радиоактивният разпад прави атома да изгуби 2 протона и 2 неутрона (това се нарича алфа-разпад). Например, разпадът на 238U в 234Th е процес на алфа-разпад. В този случай се променя атомната маса (238 до 234). Атомната маса е теглото на атома сравнено с въглерода, който се приема за единица. Друг вид разпад се нарича бета-разпад. При бета-разпада или се губи електрон и един неутрон се превръща в протон (бета минус разпад), или се добавя електрон и един протон се превръща в неутрон (бета плюс разпад). При бета-разпада общата атомна маса не се променя значително. Разпадът от 234Th в 234Pa (протактиний-234) е пример за бета-разпад. / Д – Радиоизотопният часовник започва да работи от момента, когато скалата се охлади. Приема се, че по време на разтопеното състояние силната горещина ще принуди всякакви газообразни дъщерни елементи като аргона да напуснат. Веднъж като скалата се охлади, се приема че никакви атоми не могат да се освободят от нея и че всеки дъщерен елемент намерен в скалата, ще бъде плод на радиоактивен разпад. Тогава датиращият процес изисква да се измери колко от дъщерния елемент има в мострата и каква е скоростта на разпада (т.е. колко дълго отнема родителят да се разпадне до дъщерния елемент – от уран до олово или калий, до аргон). Скоростта на разпад се измерва на основата на полуразпад. Полуразпадът се дефинира като времето необходимо за разпадане на половината от оставащите атоми на радиоактивния родител. Например, оставащият радиоактивен родител ще намалява с 1/2 за всеки период на полуразпад (1→1/2→1/4→1/8→1/16, и т.н.). Периодите на полуразпад, както са измервани днес, са много точни, дори изключително дългите периоди. Тоест, периоди на полуразпад от милиарди години могат да се измерят статистически само за няколко часа.

Родител

Дъщерен елемент

Период на полуразпад

Полоний-218

Олово-214

3 минути

Торий-234

Протактиний-234

24 дни

Въглерод-14

Азот-14

5,730 години

Калий-40

Аргон-40

1.25 милиарда години

Уран-238

Олово-206

4.47 милиарда години

Рубидий-87

Стронций-87

48.8 милиарда години

 Наука

Учените използват количеството дъщерен елемент в мостра и определят скоростта на разпад на родителя.

  1. Първоначалните условия на мострата са точно известни.

  2. Количествата на родителя & на дъщерния елемент в мострата не са били променяни от други процеси освен радиоактивен разпад.

  3. Скоростта на разпад (периодът на полуразпад) на родителския изотоп е постоянна през цялото време от образуването /изстиването/ на скалата.

Изохронно датиране – Има още една форма на датиране, наречено изохронно и което включва анализиране на четири или повече мостри от една и съща скала. Тази форма премахва неточности при единична мостра като използва съотношения и графики, вместо да брои наличните атоми. Не изисква концентрацията на дъщерния елемент да бъде нула в началото. Изохронното датиране се смята за непогрешимо, тъй като премахва възможните пропуски. / Екипът на RATE избира две места, от които да вземе скални мостри и изпробва върху тях множество методи на радиоизотопно датиране. Геолозите приемат, че и двете места имат докамбрийски възрасти (543-4,600 милиона години). Двете места са планините Беъртут в северен Уайоминг близо до националния парк Йелоустоун и Бас Рапидс в централната част на Големия каньон в Аризона. Всички скални мостри (цели скали и отделни минерали вътре в скалата) са били анализирани с четирите радиоизотопни метода. Те включват изотопите калий-аргон (K-Ar), рубидий-стронций (Rb-Sr), самарий-неодим (Sm-Nd) и олово-олово (Pb-Pb). За да се избегнат всякакви влияния, процедурите по датиране са поръчани на частни лаборатории в Колорадо, Масачузетс, Онтарио в Канада. / Д.1 –  There are over 100 elements in the periodic table. The properties of each element are determined by the number of protons and neutrons in each element’s atoms. The atomic number (which defines each element) is a function of the number of protons (positively charged), which is exactly balanced by the number of electrons (negatively charged). The number of neutrons (each consisting of a proton and electron, being charge-neutral) within each atom is usually about the same as the number of protons, although some elements can exist in different forms (called isotopes) based upon different numbers of neutrons. A fundamental physical law, called the weak nuclear force, determines the stability of atoms that contain differing numbers of neutrons. Some isotopes are somewhat or very unstable and decay in a predictable way and at a predictable rate. Depending upon the isotope, this decay can occur in several different ways. One form of radioactive decay consists of a neutron decaying into a proton and electron, which is ejected from the nucleus. The atom’s atomic number increases by one, so it becomes one element higher on the periodic table, although its mass remains about the same. In other forms of radioactive decay, a proton combines with an electron to form a neutron, resulting in its atomic number decreasing by one. Still another form of radioactive decay results in the emission of an alpha particle (two neutrons and two protons), which lowers the atomic number by 2 and mass by 4. Both the original amount of an element and its decay product(s) can be measured to determine the age of the sample. / Д.2 – The important thing about radioactive decay is that is provides us with clocks that allow us to determine the ages of various materials on the earth. The stability of a particular isotope determines its „half-life,“ the amount of time required for half of the atoms to decay. Half-lives of isotopes vary from billions of years (or longer) to fractions of a second. The existence of certain isotopes on the earth give us a minimum age for the earth. It is significant that there are over 150 unstable isotopes, although the vast majority of those do not exist naturally on the planet. It turns out that every isotope (other than those which are products of other radioactive decay or are formed today) with a half-life less than 80 million years do not exist.21 One could make the claim that maybe God didn’t want to create isotopes with „short“ half-lives (other than carbon-14). However, the most compelling answer is that all those isotopes with short half-lives have completely decayed over the earth’s 4.5 billion year history. An earth that was only tens of thousands of years old would be expected to contain isotopes with half lives less than thousands of years long. However, there are none, with the exception of carbon-14, which is formed continually in the earth’s atmosphere, through the bombardment of atmospheric nitrogen-14 with cosmic rays. Some young earth creationists have attempted to get around the radioisotope problem by claiming that the half-lives of radioactive elements were shorter in the past. However, since the half-lives of radioisotopes vary over many orders of magnitude, this would require that God would have had to have changed pre-fall or pre-flood physics to adjust the decay rates of individual isotopes more or less compared to others. Needless to say, creationists who propose such special pleading have never produced any kind of coherent scientific model for how this contrived idea might have been accomplished. In addition, the Bible tells us that the physics of the universe are constant and „fixed,“22 suggesting that such special pleading is incongruent with biblical theology. / Д.3 – Because of the earth’s aggressive tectonic activity, it was anticipated that dating of the earth’s rocks would yield a minimum, but probably „young“ date for the earth. As stated previously, the oldest rock formations are just over 4.2 billion years old, while the earth’s oldest minerals are 4.4 billion years old. Since the moon has no measureable tectonics, its oldest rocks date from 4.5 billion years ago. With the assumption that all the solar system bodies were formed at the same time,23 scientists have dated meteorites to determine the age of the solar system. Using different isochron methods, the dates for all these. Д.4 – The Bible establishes a minimum date for the creation of human beings on the sixth „day“ of ~50,000 years ago. However, because the Bible clearly indicates the length of the previous five creation „days,“ are longer than ordinary solar days, we must look to God’s creation to establish an accurate date for the length of the days and the age of the earth. The age of the earth is most accurately established by examining the age of its rocks, along with the age of rocks from the moon and meteorites, which were formed around the same time. All these measurements indicate that the earth is just over 4.5 billion years old. Measurement of the ages of some of earth’s features establish a minimum age for those features that is in the hundred of thousands to millions of years. Since most of the measurement merely involve the counting of annual layers, they are unlikely to be grossly inaccurate. Therefore, the young earth paradigm that the earth is merely 6,000 years old is falsified by both the Bible and science. The vast ages of the earth does not diminish the power and glory of God, but establishes that God thought that preparing the earth for human habitation was worth the billions of years of preparation. Since God is not subject to the temporal dimension of this universe,48 it all happened „instantly“ for Him.

„But now ask the beasts, and let them teach you; And the birds of the heavens, and let them tell you. „Or speak to the earth, and let it teach you; And let the fish of the sea declare to you. „Who among all these does not know That the hand of the LORD has done this, In whose hand is the life of every living thing, And the breath of all mankind? „Does not the ear test words, As the palate tastes its food? (Job 12:7-11)

1 (5)

Духовната сила на вярата е способна на чудеса, които се случват по целия свят и най-вече в огнищата на духовното ни богатство.

Каквото и да поискаме, без ограничение – ще го получим.

Духът на съвременника по всяко време е способен на невероятни неща, единствено и чиято медиативна част въздига до небесата величието му. Без значение в коя част на света се намираме, духовните качества ни последват. Събирането от друга страна на повече хора със същите качества правят възможна духовната единица, която е непобедима и на небето, и на земята.

Очакването е, че когато и да било – България ще си възвърне правото на първа измежду първите, primus inter pares за тракийското ни богатство – първоизточник по пътя към Бога отпреди братските ни еврейски и гръцки народи, да родят легендата за Христос, Който е.

Битието на българите по дух продължава. При основите, е България.

Възвръщаме не чужда собственост, но традиционно българските богатства като наследници на титани във величието на България като духовна, за духовните майка на всички деца, която е държава от нов свят въпреки с отнети богатства, преиначени човешките качества, където безкрайни води се събират в безкрайните океани, благодат с благодат. Не се интересуваме от чужди земи, от чужди богатства, от интерпретацията, която е пресъздаваща политиката във властта на религията – имаме собствени. Духовни сме и ще бъдем. При основите – е България, малка страна, не повече от големият взрив за Вселената, имаща всичките светове.

1 – Призванието – Българи е митичното раждане на човеци към Рая.

Да си Българин е призвание, до което всеки човек през живота си трябва да се докосне.

Думата Българин означава Божи човек, Благи хора. Всеки човек трябва да стане Българин стига да го поиска, в което се крие тайната за България – духът на България.

Българин е човек от последно ниво в еволюцията, преди да достигне до състоянието Рай, което не е неосъзната, митична земя, но състояние на Духа. Всеки от нас трябва от Израел /богоборец/ да стане Българин /почитащ Бога и ближните/. Но не всеки наричащ се българин, представлява България – земята от Рая, изпълнена с благи и светли сърца.

Вярвайте, че вълшебната приказка за България е в началото въпреки, че голяма част от човечеството не го знае.

1 – Това, че религиозните хора вярват в много неща, които са лъжливи, не лишава религията от състоятелност, тъй като опитността се основава на признаването на ценностите и се потвърждава от вярата опираща се на личния религиозен опит.

Така религията, основана на опита води към религиозната мисъл, докато теологията, която е философия на религията, е добросъвестен опит за интерпретация на този опит. Обяснението на вярата може да бъде истинско или лъжливо, може да съчетава истината със заблуждението.

2 – Християнството е авраамическа религия, основана на едно божество, живота и учението на Иисус Христос. Християнството счита за част от канона и еврейската Библия, известна като Стария завет.

3 – Религията е организирана система от вярвания, културни системи и мирогледи, които свързват човечеството с даден порядък на съществуване. Много религии имат свои наративи, символи и свещени истории, предназначени да обяснят смисъла на живота или произхода на света. От религиозните вярвания за Вселената и човешката природа хората извеждат практически правила като морал, етика, религиозно право или желателен начин на живот.

Много от религиите имат организирано поведение, духовенство, дефиниции за членство или съпричастност, свещени места и текстове. Практикуването на дадена религия може да включва също ритуали, проповеди, почитане или поклонение пред Бог или божества, жертвоприношения, транс, инициации, погребални служби, брачни церемонии, медитация, молитва или други страни на човешката култура.

„ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ“ – ПЪРВА / ВТОРА / ТРЕТА

БЪДЕЩЕТО – ПЪРВА ЧАСТ / ВТОРА ЧАСТ / ТРЕТА ЧАСТ

ГЕНЕТИКА – 14 500 / МИСТЕРИЯ

ВРЕМЕ,

Какво се случва по българските земи?, на този въпрос можем да отговорим поглеждайки назад към близката ни история, свидетели на споделена във времето информация /с не по-малко актуалност/ за богатството на България, което е неизмеримо. Заговорим ли за богатство, тепърва се открива в духовен аспект от центъра на света не религията, не възможностите за изхранване на неспособни да полетят, препятстващи тайните, но духовността – единствената е стъпка напред, разбира се без посредници, медиатори, подставените лица пред Духа на България на планетата.

Информацията очаква своето и ще бъде приета сърдечно, по човешки от родените под нейната светлина.

СИЛА,

В процес на задълбочено изследване факти от историята на България, имаме достатъчно информация да направи темата в размер на стотици, хиляди страници научен материал, исторически, религиозен според видяното от историята към религията при еднаквост между получения политически резонанс, съобразен към невидимото пространство. Политиката и религията са свързани с интереси, за сметка разбира се на последната, изоставена в търсенето на истината и изолирана през годините по една или друга причина. От друга страна имаме информация, позволяваща оформянето на непозната картина по обясними причини, която е неприемлива – в центъра, да бъде България и което е факт, злепоставящ свързани помежду си държави, техните им народи, обяснено чрез поставените задачи. В началото – Бог беше в Словото и Словото, беше у Бога. Духът на България не само съзрява бързо и се възстановява, но възвръща свойствата си в духовния свят. Последният, който е невидим за нас, в непозната земя, забравена по една или друга причина, без да сме я загубили и която, през цялото време очаква съзряването, волята на решението ни да знаем, да можем, да го направим.

ЗАЩОТО

Времето наближава, изучава действията, очаква решенията ни. Въпросите получават отговорите си почти веднага; от своя страна информацията става достъпна, необходима, търсена, като загадка на сътвореното върху камък, който е на здрава основа. На здрава основа е логиката, споделяща словото. Ние не можем да продължим към познанието, без да имаме белезите на следващ етап от развитието, получаващи достъп чрез словото /между нас/, което споделя за качествата. В състояние сме на преход, който е позволяващ на цивилизацията човешките качества. Говорим за безкрайно число, тъй като ограничение няма. Използваме също възможността, да разберем за случващото се на друго ниво и където разумът е част от материята на този безкраен човешки & ангелски свят.

Земята ще преживее промяна с преход към единно съзнание, съединяващо разума по такъв начин, когато ще се окажем в друго пространство, измерение и с други потребности. Това са глобални процеси, потайни, съсредоточени в извличането на мъдрост от сегашния свят. Осъзнаването от своя страна, ще ускори духовното ни израстване в същото, оставащо време на красивата ни планета Земя.

Промяната ще протече хармонично.

ДЕН „АДЕТ“

Учени се обединяват около тезата, че има много признаци, че по българските земи е съществувала цивилизация, която е била в пълен разцвет още преди времето на Древен Египет.

В галерия Credo Bonum беше представен предпремиерно филмът „Забравена цивилизация”, който е заснет по време на научно посещение на светилищата на Белинташ, Харман Кая и Татул в Източните Родопи. В екипа участват проф. Ана Радунчева от Археологическия институт към БАН, археоастрономът Робърт Бовал, геологът д-р Робърт Шок и астрофизикът от НАСА Томас Брофи.

След прожекцията зрителите имаха възможност да разговарят по скайп с Робърт Бовал. В разговора той сподели, че „в България има изключително интересни праисторически обекти с конкретни астрономически характеристики, които наподобяват това, което откриваме в Египет.

Интересното е, че някои от обектите в Северна България са датирани в епоха значително по-стара от традиционното ни разбиране за египетската цивилизация и може да се окаже, че влиянието е дошло от българските земи към Египет.”

Също така археоастрономът разказа легенда, според която египетския сфинкс е бил посветен на фараонска жена от Тракия на име Родопи.

От свое име и от името на колегите си д-р Шок и д-р Брофи, Робърт Бовал изрази възхищението от обектите, които са посетили в България. Със съжаление учените са установили, че тези обекти са почти неизвестни извън страната, затова искат да помогнат да се даде една по-голяма международна гласност за българските обекти. „Международната научна общност не знае какво се намира в България. България е terra incognita за нас.”, каза професор Бовал.

„Следващата стъпка е да предприемем по-задълбочени проучвания, обстойни геоложки и астрономически проучвания.”, сподели археоастрономът.

Той направи и важното уточнение, че с неговите колеги нямат за цел да дойдат и да превземат работата на българските учени. „Напротив! Искаме да използваме това, което те са създали и да му дадем международна гласност, независимо дали ще е през публикации, телевизия или интернет, защото това което имате в България представляват изключителни обекти, за които си заслужава светът да научи.”

Продължаваме систематизирането на информация, която е свързваща исторически факти, писмени сведения – пиктографски знаци, археологически паметници, възвръщащи не само достойнството на България, същевременно позволяващи й пространна, духовна перспектива. Последната, която по една или друга причина все още липсва при изкривяване на историята, отпреди раждането на нова от пепелищата й – онези, които ще ги намерим във всеки от нас.

Без да сме ревизионисти по никакъв начин, каквото и да означава, намираме истината на същото място. Ако все пак е извършено злодеяние при липсваща власт, каквато е съдебната срещу всяко социално, обществено, религиозно и нравствено престъпление, лишаване, обругаване, злепоставяне, укриване, затаяване, остава крепка възможността – диамантът, скъпоценният камък, богатството, благородните качества, да бъдат показани чрез историята на тяхното тайнствено раждане в човешкия свят. Светът ще погледне към земното ни богатство със сигурност, ако знаем България като място на тайна с магически ритуали, въпреки отстраняването й по пътя на логика по обратен път и на същото място към духовното естество, материалните и духовните ценности, качества, производни. Чрез изкуството на граматиката предлагаме немислимото между нас, сакраменталното, съхранено и предоставено.

1 (3)

Възможността – доказано братски народи, да са извършили злодеяние вероятно по навик, чрез подмяна и по обясними причини, срещу благородните качества е голяма. Още повече, че от тези богатства е грабено, които са радвали новите собственици преди да се разбере за набързо напечатани книги, ръкописи, куриозни предания, изкривени по мистериозен, недопустим, унизителен начин. За да достигнат до нас в този им вид на злепоставящи човешкия род логически ръкописи, обругаващи човешкото раждане, водещо към далечни и близки земи на раздори, противопоставяне, изкривяване. Ако уважаваме себе си, първото нещо и което ще го направим е – да разберем истината за случващото се с нас. Ние сме при основата и имаме методите, показваме начина, което е позволяващо перспектива със съответните резултати.

ВЛАДЕТЕЛИ, КАНОВЕ, ХАНОВЕ

Кан Мотун създава най-голямата империя в човешката история. Около 198 г. пр. Хр. – великият български владетел кан Мотун (200-174 г. пр. Хр.) – от рода Дуло и син на Кан Тюмен, завладява Китай за 200 години, като пленява император Лиу Панг с 320 000-та му армия и поставя Китай във васална зависимост. Кан Мотун през II в. пр. н. е. владее 27 народи от Каспийско море до Великия океан, включително Япония до Кашмир на юг. Кан Мотун, на китайски Мо Дун или Маодун, е основател на империята Хунну и първият владетел, който е назован с титлата „кан”, макар, че владетелите на Хунну се наричали „шанюй”. Според исторически сведения той е от рода Дуло, вероятно и негов родоначалник. Управлява в периода 209-174 г. пр. Хр.

ДРУГИ ВЛАДЕТЕЛИ – Кан Тюмен / Кан Ишка / Кан Атила, назован „Бич Божий / всичките от рода „Дуло“.

КРАТКА ИСТОРИЯ

– След последния световен катаклизъм, известен със загиването на Атлантида, Основателите решили да преместят Луната като небесно тяло, което да балансира Земята и спомага за развитието на планетата, интелекта, да донесе светлина. / – Това небесно тяло е открито, проектирано, моделирано и поставено в орбита около Земята преди 11000 години. Известно е като „Луна“ и никога не е било близко до нас. / – При поставянето му в орбита на Земята, се образува огромна приливна вълна, която предизвиква всемирен потоп. След преместване на Луната на предвиденото й място, водата се оттегля. Потопът продължава в различните области на Земята до 50 дни. / – Няколко хиляди години след това, на Земята са изпратени учители за развитието на цивилизацията. Един от центровете е в древен Египет. / – По различни причини, един от първите посветени впоследствие и главен учител в Египет е с маска на лицето си. Маските са с образ на лъв или котка. / – В негова чест е построен Сфинксът на Египет. Оригиналният вид, е с лъвска глава. / – Учителят живее около 800 години. Малко преди преминаване в другото измерение, той идва в Странджа планина. Оттук нататък се открива технология за връзка с Вселената, която ще се покаже само на посветени, когато човечеството е готово да го приеме. / – Този район е известен в Египет като един от главните доставчици на заредени метали, полезни изкопаеми, минерали, кристали. / – Материалите позволяват изработка на египетските цилиндри, използвани масово. / – Времето за връзката с Отците и основатели наближава. / – В началото само неколцина, ще са посветени. / – Скоро след това ще се развият събития, засягащи планетата, цялото й човечество. / В резюме, информация.

Разбира се, всичко изглежда фантастично и непостижимо.  Бастет (Баст) е богиня от пантеона на египетските божества пред Бога, заобиколен от множество ангели – боговете са ангели. По-късно ангелите се определят със собствени имена, ангелски войнства. Бастет  е покровителка на радостта, любовта, плодородието и веселието. Покровителка е на бременните жени. Нека видим част от историята на Хор, Богът – Слънце на Египет отпреди 3000 години пр. н. е., която е следната:

25 ДЕКЕМВРИ ; 12 ГОДИНИ ; 12 УЧЕНИКА ; ИСТИНАТА, СВЕТЛИНАТА, АГНЕЦЪТ ; ЧУДЕСА

Хор бил роден на 25-ти декември, от девицата Изида Мери. / Неговото раждане е съпроводено от звезда на Изток, която кара трима крале да я следват, за да се поклонят на новородения Спасител. / – На 12 години е Учител на заблудени деца. / – На 30 е покръстен от лице, познато като Анап и така започва мисията Си на духовен Водач. / – Хор има 12 ученика /последователи/, които пътуват с Него при излекуването на болни, различните чудеса, ходене по вода. / – Хор е познат с много имена, като „Истината”, „Светлината”, „Богопомазан Син”, „Божий Пастир”, „Божи Агнец” и други. / – След като е предаден от Тифон, Хор е разпънат на кръст, погребан и след три дни Възкръсва.

Тази история, като че ли ни е позната?

Център на култа към Бастет е град Бубастис, намиращ се на изток от делтата на река Нил. Там според Херодот се намира един от най-хубавите храмове със статуя на богинята, която е Слънчево божество, дете и същевременно ангел.

ТРАКИ – УИКИПЕДИЯ (българска, вярното е показано) Траките са етно-културна общност от племена, населявали областта от северноегейско крайбрежие (вкл. островите Тасос, Самотраки, Лемнос и Имброс) до Карпатите, от Черноморското крайбрежие до р. Морава и земите в Северозападна Мала Азия (съвременните територии на България, Румъния, Молдавия, Беломорска Тракия в Гърция, включително Анатолия, Поморавието и част от Македония).

Траките живеят на отделни племена, всяко от които се стреми да запази своята самостоятелност и да образува отделна държава.

След като римляните завладяват териториите на траките в средата на 40-те години на 1 век, през 45 г. е създадена римската провинция Тракия, която граничи на запад с провинция Македония, на север с Дунав, на юг с Бяло море, Дарданелите, Мраморно море и на югоизток с Витиния.

Многократните нашествия на хуни, готи, келти, сармати и славяни в периода IV – VI в. в тракийските земи, съпровождани с процеси на елинизация и славянизация, довеждат до намаляването числения състав на тракийските племена. Потомците на траките заедно с останалото население живеещо на територията им, формират българския етнос.

Археологически данни сочат, че в Анатолия и Тракия се установява могилна култура към края осмото хилядолетие пр. Хр. при устието на река Марица. Въпреки отсъствието на аргументи, се отхвърлят забележителни резултати от изследвания, които показват проливите – Дарданели и Босфора като място на природен катаклизъм, превърнал сладководните езера Черно и Азовско в морета. Поразяването на обширен географски район чрез внезапната поява на население, което единодушно сменя своите духовни и културни приоритети, може да се случи единствено след катастрофа. От своя страна въпросът с езика на траките и до днес не е разрешен, тъй като не е достигнал до наши дни и опитите той да бъде реконструиран, са затруднени заради оскъдните сведения намерени върху писмени паметници, умишлено, които са заличавани.

А – За първи път името “траки” се споменава от Омир в песен на “Илиада”, където с това име е обозначено населението на Херсонес: “…А пък Пейрой с Акаманта предвождаха всички траки, мирно живеещи покрай Хелеспонт.”. Тук не става въпрос за цялото население. Името “траки” е събирателно от множество племена, които не се различават по етнос, докато носят имена на царско-жречески династични фамилии: Одриси, Гети, Трибали, Едони, Беси.

Б – Траките се споменават за първи път от Омир в стих 434 от Десета песен на „Илиада“. В „Илиада“ на Омир е записано, че траките идват от Хелеспонт и са били на страната на троянците. В книга IX на „Одисеята“ се споменава за тракийското племе кикони, тъй като Одисей минава покрай техните земи на връщане от Троя.  Голяма част от написаното в българската Уикипедия за траките, не е четимо като коректно, за да бъде споделяно.

ПЪРВА ЧАСТ / ВТОРА ЧАСТ / ТРЕТА ЧАСТ

1 – В началото Бог сътвори небето и земята, а земята беше безвидна и пуста, и Дух Божий се носеше над водата. И рече Бог – да бъде светлина, и светлина озари първом България като място добро за живот, където водата произведе злак и трева за храна на земните твари, райските обитатели. Направено бе и Духовното царство, Дух Божий се носеше над водата и озаряваше съвършенството на духовния свят. Духовното царство предваряше всичките времена. В шестия ден Бог произведе човека – видя го добър плод и произведе от него жената – прабългарката. Даде им място прекрасно за живот в центъра на земята; произведе духовен народ от двамата в Рая на безвидната и пуста материя, преди да се родят обитателите – мъжът и жената.

2 – Наплоди се земята с духовен народ. Започна се с изучаване на земята, на земната твърд, природата, под ръководството на Бога и на небето, и на земята. Израстнаха велможи, князе, богове родени от Бога във власт като ангели – спуснати чрез познанието, себепознанието, науката в целия блясък на тържествената награда, която Сам Бог я направи – да бъде.

3 – В началото бе Словото, Което беше у Бога и Бог беше в Словото, Което е родено преди всичките времена. А Дух Божий се носеше над земята в целия блясък, накрая позволяващ познанието да се роди между ангелите.

Човеците все още бяха ангели, на небето и на земята.

4 – Настъпи времето. Човек се събуждаше с времето и си лягаше с него. Мъжът и жената бяха от ангелите, изпратени на земята. Творецът направи подобни Нему от отражението Си – направи ги богове. Това бяха българите – можеха всичко, буквално владееха времето и пространството.

5 – Написаха се първите страници на живота, както и последните преди първото време. Човек беше във времето между първото и последното, си направи пристанище. Това беше България – пристанището към Рая, която подготвяше ангелите.

БЪДЕЩЕ

Преминаваме неусетно към него чрез настоящето, позволяващо човешкото ни пространство. От миналото към неизвестното настояще прекрачваме границите; живеем заради тях и посрещаме спомените с нестихващи водопади към съзерцанието. Съзерцаваме този прекрасен, човешки свят. Изследваме информацията за различни процеси отдалечени от миналото към резултатното бъдеще, позволяващо животът да продължава и което е свързано с нас.

Бъдещето, отнесено към България е в короната на познанието, при дървото от Райската ни градина в царството носещо мирозданието, във вярата като качество на Земята, плод на човешката цивилизация. Тепърва ще бъдат изследвани фактите, говорещи за промяна започваща от България, при основите на Алфата и Омегата, и което е свързано към процесите представляващи неделима част от всичко това. Ние сме ангели – обяснено, което е предварително с факти от историята на Земята в частност и на България, исторически през милиони години, от които знаем за изключително малка част.

1 (2)

Разбира се идва времето на промяна, която има своето си начало и възгласът от България постепенно се очертава на небосклона на планетарното ни небе, на земната цивилизация. Земята е с безкрайни възможности, чиито пътища са безкрайни. В началото сме на преодоляване на процеси, наложени според времето върху него и заради него. Разкриват се тайни от мирозданието на Земята, която свидетелства сакраментално и че сме на прага на еволюционна промяна в истинността към духовния свят, започващ от нас. Показахме фактите, че отнесено към България разполагаме с данни за цивилизационен живот отпреди 1,4 милиона години. Това е технически срив за наука изследваща данни отпреди хиляда години, когато се дават 1300 години / 13 века, не историята от 50 века заради незавидното положение по редица причини, което все пак се променя, а ние сме при основите. Какво е отнето? – всичко, но е запазено бъдещето, короната. На Земята всяко богатство е споделено от алчността – заради първородния грях, показващо по такъв начин света. Земният свят е сегашният свят, носещ своята острота и чиято суетност покрива истинността, където фактите позволяват споделяне към безкрайно число.

Съвсем естествено е предлаганото, търсеното,  намереното да бъде обявено по агресивен път за ревизионизъм повтаряно многократно, създаващо острота на усещането за мрак – на хората се предлага мрак, заместващ предишната светлина. В реда на нещата, се обуславя вреда на засегнатите, застанали крепко на колоси върху миражи на приобретението и което, изцяло лишава последните по такъв начин, че първите и последните ще забравят за майка си от историята на България, ще получат съответните им награди с признание от съвременните „научни среди“, накрая името им ще просветлява над поколенията като гробница от варосани камъни, притоплени като хляб под небесните птици. Това ни открива пространството и когато, ще получим признание за възможностите на всеки от нас, достатъчно и което е позволяващо всеки от нас, да се роди свободен в човешкия свят. Достойният ще се изправи; няма да се срамува, да се спасява, да търси, да бяга, да се сражава, да умира никому неизвестен за своите и децата си, запомнящо се. Ще се измислят новите песни, новата музика с нови тропари към нови хвалебствия, направено от новите автори на съвременника – свободен да твори за народите по света. Всичко това ще покрие Земята със скъпоценните камъни на нова съзнателност, която е изливаща от недрата реки на признанието за /красотата на/ човешкия Рай. От друга страна, ще бъдат заличени различни звезди, богове, междинни слънца, светещи креатури на небосклона върху историята, в обществото и на човеците, на сенките покрай миражите – всяващи мрак. Ще се напишат карти с пътища от звездната магистралата на Бога и на Небето, и на Земята; ще говорим за Космоса; ще получаваме резултати – на тайнството, на магията заради времето, въпреки него, по изключение. Непотребните ще се изправят малко преди това, да изригнат с вулканите си от купища към пространството, своеобразно създаващи навиците във всеки от нас. Можем да се погледнем, какво представляваме ние – част от човешката цивилизация. Не знаем кои са засегнатите, своеобразно посегнали върху истината, която от своя страна се укрива, изгаря, унищожава. Това не е работа на АРХЕА – Пресвета Богородица, да губи време от материята на света със съответните резултати. Ние сме от друг свят; имаме друго пространство.

ВИНАГИ ЩЕ НИ ИМА

Васил Томов е инженер, получил образованието си в някогашния Съветски съюз. Работи в българското търговско представителство в Ню Йорк. Постепенно започва да проучва непознати страни от българската история и достига до изводи, известни, но скривани от т. нар. официална наука. Като това, че родът Дуло стои в основата на цялата човешка цивилизация.

Изследователят Васил Томов: Древните българи са говорели с извънземни

– Г-н Томов, защо твърдите, че българите са най-уникалният народ на Земята?

– Ние, българите, притежаваме специфичен геном. Надарени сме с високи интелект и духовност, много положителни качества. Постигнали сме високо еволюционно ниво на развитие, но имаме и недостатъци. Наш дълг е да успеем да изясним своите проблеми и да се отърсим от това, което ни пречи.

– Посочете конкретни факти, които доказват тези положителни качества?

– Отдавна изследвам същността на българите и в частност рода Дуло. Твърдя, че съвременните ни представи за понятието „род Дуло“ са твърде ограничени и материалистични в сравнение с мисленето на древните българи, които са притежават висока духовност, отворени към Космоса в осъществяване на диалог с представители от Космическата йерархия.

– Искате да кажете – с извънземни?

– Понятието „извънземни“ е свързано с геоцентризма – по-точно е да се каже с представители на различни космически култури/цивилизации. От това произтича, че понятието „род Дуло“ надхвърля границите на нашите съвременни представи за роднинска връзка „родител – деца – внуци“ и би следвало да се свързва с Космоса, с предхождащите ни култури.

– Официалната наука някак се плаши да говори за Лемурия и Атлантида, дори твърди, че те не са съществували.

– Официалната наука твърди това, което съответства на материалистичната й същност. Родът Дуло е управлявал при лемурите, след това при атлантите, по-късно и в нашата раса. В такъв случай е естествено да приемем, че родът Дуло има „божествен“ произход. Представителите от рода Дуло са изглеждали като богове и са приемани като такива от тогавашните човешки същества.

– Защо ние днес не сме като тях, нали българите сме техни наследници?

– Отговорът на този въпрос е дълъг и започва от най-дълбока древност. Български владетелски родове (от рода Дуло и др.) са създавали и управлявали огромни империи и държави. Позитивната страна на този процес е, че български хански родове са умеели да организират добре държавата. Всеки отделен жител е знаел своето място, задължения и отговорност, и се е гордеел с принадлежността си към своята държава. Практически тези владетели са нямали съперници, накрая вероятно са нарушили Космическа закономерност чрез „Силата“, с която са разполагали – им е била предоставена. Достига се до мания за величие, противопоставяне.

– А някои от тези български владетели се стремят да покажат своето „величие“ преди всичко пред българската държава, от която са произлезли и са въвличали във военни действия огромни маси хора. Противопоставянето между български владетели в древността вероятно е една от основните причини, от които произтича съвременното ни „падение“. Например така наречените хуни, възглавявани от Атила от рода Дуло, разрушават боспорските градове и унищожават Боспорското царство, управлявано в същото време от владетели от същия род Дуло.

– Причиняват огромни страдания на хората, населявали големи европейски територии, през които са преминавали. И от тогава е останало това понятие „хуни“ като маса (тълпа), която унищожава всичко по своя път. Друг пример е противопоставянето между държави, управлявани от различни български владетелски родове. Например монголите, ръководени от Чингизхан от рода Дуло, водят продължителни войни с Волжка България. Внукът на Чингизхан – Бату (Батый), превзема и разрушава Волжка България, ръководена от друг български род; преминава през Киевска Рус, ръководена от Рюриковичи от рода Дуло и продължава към Западна Европа.

– Искате да кажете, че днес ние изплащаме греховете си?

– Не само. Поредното сериозно натрупване на причина и следствие, вероятно се продължава при Борис І, който под натиска на Византия приема гръцкото християнство. За да запази властта си, избива 52 български владетелски рода. Тези събития, както и преследването на богомили са отключили изплащането на дълга при българите чрез страдание.

– Доколкото разбирам, сегашното положение на българите в собствената им държава е резултат от „Его“-то на предците?

– Да, така е. Българите в древността са били толкова организирани и силни, че по същество не са имали достойни противници. Това е породило в тях чувство за превъзходство над другите. Следват претенции за величие и властване, и произтичащото от това – противопоставяне, натрупване на дългове, резултат от което е съвременното „падение“ и страдание.

– Българите са жители на най-мощната държава в миналото, били са горди с нея, но гордостта е преминала постепенно в надменност. Това ни предположение се основава на последвалите събития, като „смачкване“, „пречупване“ на българската гордост – в продължение на близо 500 години българите сме тотално обезправени. Около 20-25 поколения загуба. Освен това почти всяка от съвременните държави, в това число така наречените Велики сили е заимствала части от българската история, абсолютизира и ги присвоява. Разбира се, в случая българите трябва да изчезнат, за да остане историята повторена хиляди пъти, която все още не може да стане истина.

– Дайте примери, докажете, че сте прав за това, което твърдите?

– Нека да уточним – не доказвам, но показвам/онагледявам. Могат да бъдат посочени много примери. Да погледнем към Франция, която се счита за една от „Великите сили“. Би ли се съгласила тази да признае, че първата й държавност е създадена от български владетели от рода Дуло – Меровей и неговите наследници – меровингите. Както и че през всичките 1500 години след това французите са използвали български троични знаци; че съвременната френска гордост – автомобилите Ситроен и Рено са с емблеми от български знаци.

Натискът за унищожаване на българите и българската държавност върви по няколко направления. 1 – От една страна, чрез изгонване на българите от България – напусналите България надвишават 3 милиона, точната цифра не е известна. 2 – Чрез поддържане ниво на крайна бедност за основна част от българите. 3 – Чрез физическо унищожаване на останалите в България с ликвидиране системата на здравеопазване, образованието, културата.

– Има ли светлина в тунела?

– Винаги има. Има и още нещо – територията на България е уникална. Много народи се стремят към тази земя. Намерено е мирно решение на „проблема“ чрез унищожаване на българите, т. е. необходима е България, но без българите. Това се осъществява по много пътища, на територията на страната.

Оптимист ли сте, или песимист?

– Нашата най-голяма сила е духовната. Каквото и да се случи в материален план, нея винаги ще я има. Включително българите, защото те са в основата на човешката цивилизация. Ние, българите, е необходимо да осъзнаем, че не следва да разглеждаме страданието като беда, но като път за преодоляване на причината.

– В момента властва тотално дезинформация за историята на страната. Тя е насочена срещу българите, които са в основата на човешкото общество, на Българската държава. Дезинформацията продължава да властва докато народите разберат, че българите не ги застрашават, но ще ги спасят в предстоящия преход.

– Има и още нещо: историята на българите започва от елементарни частици – ние сме продукт на Космическа одисея, която има материално проявление поне от 13-14 милиарда години. Топологията на елементарните частици има същите знаци, които българите използват от хилядолетия на територията на България; същите знаци ги виждаме в Плиска и Преслав.

Същност на българите – „Величие”  и „падение“

Ние, българите, сме в процес на страдание повече от 1000 години (с незначителни изключения). Съвременната историческа наука, разглежда събитията на този процес поотделно. Например, по редица причини България  пада под византийска власт. След 200 години се освобождава и започва своя възход. След това пада под турска власт. За съвременната наука няма връзка между причините за падането под византийска власт и съвременното състояние на България.

В настоящото изследване ще се докоснем до същността на проблема като разгледаме целия този процес като едно цяло – от материалистичното „величие” на българите, до съвременното „падение” свързвайки минало, настояще и бъдеще. Като вървим по следите на владетелския знак на рода Дуло, ще разкрием истинската история на българите и причините, довели до това състояние.

1. Човекът е космическо същество.

Формулираме: ние, разумните човешки същества от вида Хомо сапиенс, сме космически същества, пребиваващи на планетата. Съвременната наука не изследва този проблем, тъй като той не се вмества в нейната парадигма. За потвърждаване на това, нека разгледаме научните данни.

Съотношението между размерите на Вселената (около 13 млрд. светлинни години) и планетата Земя е около 1019, т. е. 10 000 000 000 000 000 000 към 1.

Планетата Земя се намира в периферията (в един от ръкавите) на галактиката Млечен път. Съотношението между размерите на планетата Земя и човека е около 107. Следователно съотношението между размерите на Вселената и на човека е около 1026.

Възрастта на Вселената според съвременната наука е около 13-14 милиарда години, а разумният човек от вида Хомо сапиенс се е появил преди около 150 хил. години. Съотношението между съществуването (възрастта) на Вселената и появата на разумния човек е в порядъка на около 105, т.е. 100 000 към 1.

За съвременния човек практически е невъзможно да си представи и възприеме цифри от такъв порядък. Затова при подобни случаи се подхожда по следния начин: възрастта на Вселената се приравнява към 24 часа и се изчислява кога се е появил човекът? Отговорът в този случай е: в последната секунда.

2. Знаци. Тридесет групи знаци на българите.

За съвременния човек знакът е преди всичко двумерна рисунка, тримерно изображение. Знаците са разгледани от специализираната литература, но постигнатото познание не предлага подход за изясняване същността на материята на знака. След като можем да констатираме присъствието на знаци от най-високо и ниско ниво на Космическата Йерархия, то би следвало да приемем, че знаците съществуват обективно на всички нива. Те са многомерни и холограмни, но ние ги възприемаме материалистично и ограничаващо ни. Йерархията на знаците като част от Космическата Йерархия притежава свойството на изключителна сложност. Изображението на знака има обективен характер, защото нанесено върху устойчив носител като камък, керамика, се пренася през хилядолетията без изменения и ние го виждаме във вида, в който е бил изобразен от своя създател.

Що се отнася до съдържанието на знака, нещата са по-сложни, защото съвременният човек до такава степен се е сраснал с използваните системи, че е невъзможно да си представи живота без тях. От друга страна информационното съдържание на троичните знаци на българите и информационното съдържание на знаците от съвременните азбучни системи е толкова различно, че ги прави несъпоставими.

Отношението на съвременната наука към значението на знака се разкрива с термина семантика, която е „дял от езикознанието изучаващ значението на думите и на техните части” [Милев и др. 1979: 654]. Ако използваме това определение към съвременните азбучни системи, то следва например, че семантиката на знака от буква „А”, която има определено изписване със звуково произношение, означава единствено – „А”, същевременно има същото, единично значение (съвременната наука не допуска съществуването на друг смисъл, видяно в езотеризма).

Знакът е носител на дълбоко съдържание от значения, но да се проникне по същността и в дълбочина е подходящо използването на термина информационна наситеност, плътност. Това означава, че всеки отделен знак има различна плътност и тежест, наситеност в съответствие към нивото от Йерархията на знаците.

Да направим накратко сравнение между българските и използваните знаци от пиктограмите, идеограмите и съвременните азбучни системи. Вече установихме, че знаците от съвременните азбучни системи имат единично информационно съдържание – една буква. Знаците от пиктографското писмо имат по-висока информационна наситеност – съдържание на пиктограмата – образ, най-общо казано – дума. Знаците от идеограмното писмо имат информационна плътност и тежест, съответстваща на целта. При българите знаците имат високо информационно ниво, защото символизират троичното ниво на Космическата Йерархия. За тяхната информационна наситеност няма измислена дума, затова използваме известното и достъпно понятие – знание.

Често се задава въпросът за различните знаци­ при българите? Отговорът на този въпрос не е еднозначен. Владетелските – троични знаци, са заемали особено място сред знаците в древността. Преди всичко да отбележим, че съществуват сериозни различия между съвременното и древно разбиране за знак на владетеля. А ние не можем да вникнем в мисленето на хората в древността, затова ще използваме достъпните примери. Трите имена (лично, бащино и фамилно) представляват една от основните личностни характеристики на съвременния човек. Фа­милното име е носител на родова памет за няколко поколения. На пръсти се броят фамилиите в България, които могат да се похвалят със столетна традиция. Да обърнем внимание, че днес личността оценява трите си имена и смяната е рядко явление.

В древността освен името съществува специален знак, особено при владетелските родове. Историята е запазила информация за смяната на владетели, но не и за смяната на родовия знак. Последният е носител на памет представляваща информация, която се утвърждава през вековете.

Да подчертаем, че използването на родовия владетелски знак на рода Дуло няма случаен характер и е обективен критерий за истинност – онагледява връзката на съответния владетел с рода Дуло и неговия основен, български произход.

ЗНАКЪТ НА РОДА „ДУЛО“

Досегашните ни изследвания водят към извода, че съвременните представи за понятието на рода „Дуло” са твърде ограничени и материалистични в сравнение мисленето на древните българи, които са притежавали значително по-висока духовност; осъществявали са пряк диалог с представители от Космическата Йерархия. Следователно понятието на рода „Дуло” излиза от  границите на съвременните представи за генетична, роднинска връзка от вида „родител – деца – внуци” и следва да се свързва предимно с Космоса към предхождащите култури, цивилизацията.

Очертават се две направления на понятието на рода „Дуло” и неговият произход:

– атланти, преди и след унищожаване на техните раси, които активно работят за еволюционно израстване на човешките същества;

– представители, дошли от Космоса в помощ към еволюцията на човешките същества.

Доколкото е известно, родът Дуло е управлявал при лемурите, след това при атлантите, по-късно при човешката раса. В такъв случай е естествено да приемем, че родът Дуло има „божествен” произход и би следвало да е свързан с българското представяне. Всички от рода Дуло са изглеждали като богове и са приемани за такива.

Да подчертаем отново, че използването на родовия владетелски знак на рода Дуло няма случаен характер и е обективен критерий за истинност – той онагледява  българския произход на всеки владетел, носител на знака на рода Дуло, който е надживял времето и ни показва истинската история. Боговете, представяни със знака на рода Дуло, би следвало да са свързани с троичността и предхождат появата на род Дуло на физическо ниво, т. е. знакът на рода Дуло ни дава основание да направим извода, че в древността представителите на рода са били в контакт с човешките същества, изглеждали са като богове и са запечатани в паметта на поколенията като богове.

1. Същността на българите е неразривно свързана със същността на троичните знаци. Понятието „българи” на ниво семантика е твърде късно и се отнася за ограничена част от българите по същност.

2. Културите/човешките общности, които са използвали троични знаци от палеолита до наши дни, са континуитивно свързани с българите.

3. Използването на знака на рода Дуло – Т.11, на ниво богове и владетели свидетелства, че тяхната същност е свързана с рода Дуло, а те са представители на рода Дуло.

4. Използвани знаците на българите и в частност на рода Дуло, позволява да се докоснем до истинската българска история и предоставя възможност за нейното пълно възстановяване.

5. Изследването на знаците позволява събиране на историята в едно цяло, като отделните държави и общности ще бъдат разглеждани като части от цялото.

4.1. Ние, българите, притежаваме специфичен геном, български ген; надарени с високи интелект и духовност, положителни качества; постигнали високо еволюционно ниво.

4.2. Българите в древността са толкова организирани, че по същество не са имали достойни противници. Това е породило чувство за превъзходство над другите.

4.3. Българите, които са жители на изключително мощната си държава, са горди с принадлежността си към нея, но гордостта им преминава в надменност.

4.6. Територията на България е уникална на планетата Земя с уникална и силна позитивна, духовна енергия. Стремежът е да се отнеме тази територия, тъй като е необходима България, но без българите.

4.9. Известно е, че предвид ниското ни еволюционно ниво, единственият начин за еволюиране е страданието.

5. Бъдеще. Нашето съзнание е ограничено в рамките на тримерно пространство и линейното време, липсва възможност да прозрем и сме лишени от възможност да погледнем към бъдещето.

НЕОЛИТНО СЕЛИЩЕ НА 8000 ГОДИНИ В БЪЛГАРИЯ

1 – Neolithic village hidden beneath Bulgaria: 8,000-year-old streets and rows of two-storey houses unearthed / DailyMail

Village was built 8,000 years ago by Neolithic farmers near Mursalevo. So far, three parallel streets have been found, plus 60 large, tall houses. All were two storey, reflecting how advanced the civilisation was Houses were deliberately burned down, suggesting some sort of ritual followed by the people, who were thought to worship a fertility goddess.

The stereotype of Stone Age men was cave dwelling brutes rather than sophisticated town planners who lived in two-storey houses. But archaeologists have uncovered the remains of 60 large houses built 8,000 years ago as part of a Neolithic village, in south west Bulgaria.

Thought to be built by farmers, the part of the village that’s been excavated so far, has three parallel streets with homes spread over five acres (215,278 square ft or 20,000 square metres). The later part of the Neolithic village also features a ditch that could be used as a canal, as a type of a port for boats

The remains of 60 large houses – all two storeys high – have been discovered as part of a Neolithic village built 8,000 years. The image above shows the extent of the village so far, which is currently being excavated by archaeologists in south west Bulgaria. They have found three parallel streets spread of five acres of land. Excavation of the site, located near the village of Mursalevo, is underway and has so far yielded pottery and jewellery as well as the fascinating buildings.

It first came to light in 1925 during the construction of a railroad but remained unexcavated until recently, when work began on the construction of the Struma Highway – a main road intended to link the Bulgarian capital Sofia, with the Kulata Crossing on the border with Greece. Archaeologists from the National Institute and Museum of Archaeology of the Bulgarian Academy of Sciences have unearthed prehistoric houses that would have stood 26 feet (eight metres) tall with gabled roofs,Archaeology in Bulgaria reported.

Experts believe that the well-planned village, built between two ravines on the bank of the Struma River and consisting of 60 houses so far, was home to the earliest European civilisation.

The experts are excavating less than one third of the village so they are unsure how many there are in total and there may be several layers of simultaneously existing houses. They are made of wattle and clay with thin walls of eight inches (20cm) despite some of them being as large as 1,076 square feet (100 square metres), Professor Vasil Nikolov, co-lead archaeologist of the excavations told the Bulgarian daily newspaper, Standart. All of the 60 buildings had two storeys and stood 26 feet (eight metres) tall, ‘which attests to high technological advancements at the time,’ he said.

Professor Krum Bacvarov who is co-directing the project with Professor Nikolov, Corresponding Member of the Bulgarian Academy of Sciences, told MailOnline that the ancient people used wood frames and then plastered them with clay mixed with dung.

The floor of the second story was constructed of boards, also plastered with clay,’ he said. There are three main streets running parallel to each other, linking narrow streets with three to four houses on them, laid out to mirror the path of the sun.

СЕЛИЩЕТО И ЕВРОПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

2 – Archaeologists Find Huge Prehistoric Homes Burned Deliberately by Dwellers at Early Neolithic City in Bulgaria’s Mursalevo.

Huge two-storey houses which were deliberately set on fire by their inhabitants have been unearthed at the 8,000-year-old Early Neolithic site excavated by Bulgarian archaeologists near the town of Mursalevo, Kocherinovo Municipality, in Southwest Bulgaria.

The prehistoric city at Mursalevo was first discovered in April-May 2014 during rescue excavations preceding the construction of Lot 2 of the Struma Highway, which is to connect the Bulgarian capital Sofia with Kulata Crossing on the border with Greece. Because of the significance of the discovery the deadline for terminating the excavations has already been pushed back twice.

The archaeologists from the National Institute and Museum of Archaeology of the Bulgarian Academy of Sciences have now unearthed further the prehistoric homes dating to the 6th millenium BC.

These prehistoric houses, each one of which is at least 7,500 years old, have now emerged to be 7-8 meters tall, with two-sloped roofs, and a built-up area of between 60 and 100 square meters, reports Bulgarian news site Dnevnik.

According to the Bulgarian archaeologists, the prehistoric city near the town of Mursalevo in Bulgaria’s Blagoevgrad District was inhabited by the earliest European civilization.

КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ / СВЕЩЕНОРОДИЕ, САКРАЛНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ

КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ – НАРОДЪТ НА ТРАКИТЕ

Националната идентичност започва с това, показващо за великаните на духа, съчетаващи многообразието на таланти по сакралните, великолепни, небесни земи, правещи възможен не само този свят.

БЪЛГАРИ / БРАМИНИ / КИМЕРИЙЦИ / ОДРИСИ / ТРАКИЙЦИ

Българите са потомци на най-древното население на Балканския полуостров.

Съгласно някои сведения първата поява на българите в Източна Европа може да се обвърже с появата на кимерийците през VIII в. пр. Хр. Такива податки има в “Зографска Българска история” (XVIII в.), у Ербело дьо Моленвил, Жозеф дьо Гин, Димитър Хоматиян и дори в “Джагфар Тарихъ”. Според едно от мненията дошлите от изток кимерийци етнически са били близки до траките.

Тези теории всъщност се допълват взаимно в светлината на последните изследвания. Тезите на Петър Добрев за Памир, хунската на Съселов и този на д-р Ганчо Ценов, както и на “забравения” Г. С. Раковски (вж. т. 4 от съчиненията му) за автохтонността се оказват различни части от пъзела на Древна България.

Свързващото звено между тях са откритите мумии в Такла макан, датирани на 3-4 хиляди години. От двата филма, които бяха излъчени по National Geographic Chanal, посветени на експедициите, правени в последните няколко години от проф. Виктор Майер – експерт по Изтока и древна китайска история, се установява, че:

– мумиите са бели европеиди с ръст 170-180 см; – от селскостопанския инвентар, намерен там, цветовете и тъканите са идентични с ирландски и шотландски мотиви (според Майер), но човек се изумява при вида на “родопското” одеяло и др. тъкани, характерни за България; – в колчаните на двойнореверзивния лък със стрели са открити трите вида срели, характерни за траки, скити, бели хуни и българи – ловна, бойна и бронебойни – т.нар. тривърхи или трипери (описани от Омир в “Илиада”); – мумиите са облечени с тъкани и дрехи от овча вълна и обработена кожа и обути в кожени ботуши, характерни за българите. Освен това Херодот описва траките като “хипемолгии – пиещи конско мляко” – това е известно и за българите; – ДНК-анализът на коса, изследван от проф. Паоло Франкалаци от университета в Сардиния, доказват категорично: мумиите са от кавказко-причерноморския расов тип европеиди (а това са траки, скити, бели (царски) хуни и… българите); – прическите при аристокрацията на траките са удивително идентични с тези на древните българи; – бръсната глава и пусната дълга коса, сплетена в три плитки отзад, както и т.нар. чембас, както и ритуалът с черепите-чаши, засвидетелстван от хронисти при траките и скитите; – проф. Майер посочва района на серевното Причерноморие (съвпада удивително с картите на Стара Велика България), за района на който са тръгнали 2 хил. г. пр. Хр. “белите номади” и които според него са донесли опитомения кон в Кита, както и медицинските умения (най-старият опитомен кон е открит в района на Северното Причерноморие и е датиран на 5500 години); – проф. Майер прилага като доказателство древен китайски трактат, в който се описва оперативна техника на корема, в която завършва и информацията, че това е дошла в Китай от Запад и от “белите номади”; – открити са десетки градове от печени тухли, населявани от т.нар. бели номади, но засега китайските власти дават много оскъдна информация в тази посока и трудно допускат изследователи в много райони; – според Виктор Майер това са хората, които преди Троянската война са мигрирали на Изток и след 2000 години, след промяна в климата, водените войни с китайците са изтласкани обратно на Запад (под известното ни т.нар. Велико преселение на народите, неправилно обозначено от съвременната наука). Това според него са хората от т.нар. Тохарска култура от Такла макан. Но никой от западните и нашите историци не е видял, че етимологически името тохари се извежда лесно от древнобългарски, а именно: тох – петел + ари – наставката за мн. число у българите, т.е. петлите, петльовците – Болг-ари, тох-ари.

На фона на откритията за “потопа” в Черно море преди 7500 г., доказан от американския учен проф. Робърт Балард (по този повод е издадена книгата “Ноевия потоп” от проф. Уолтър Питман и проф. Уйлиам Райън, което предшевства експедициите на проф. Балард извършени съвместно с български учени от екипа на проф. Петко Димитров), Варненският халколитен некропол с най-старото злато в света (6500 г. пр. Хр.), а и това, че най-старата писменост досега в света е открита по нашите земи (Градешница, 8000 години), допълнено и от откритата кленописна плочка от Шумер, показваща, че шумерите идват от Запад, т.е. от района на Причерноморието и Балканския полуостров.

ПЪРВОРОДНИЯТ ГРЯХ – КАКВО ОЗНАЧАВА АЛЧНОСТТА, НЕ  ЯБЪЛКАТА

Какво допринасят двете заповеди – човешката и Божествената?

1 – Едната непременно потиска, отнема, противопоставя, разрушава и наказва без право освен „самостойното“ – обявеното в Бога, заради Него и въпреки Него. а) От друга страна плоденето, познанието, търсенето, умножават земните качества; откриват нови пространства, позволяват на Бог да заеме мястото на върха. б) Първата „заповед“ го потиска, преиначава и заема мястото – Творческото начало. „Божият народ“ препятства, възпира достъпа по пътя към Бога; издава собствени заповеди, разпространява ги – владеят се пространството на печата, медията, двуизмерно и триизмерно в ефирната част. Екзистенциално, което уврежда поколенията по пътя към Божията магистрала /след Рая/ – задължително загубени пътищата. Обаче, дали са загубени пътищата?

2 – Другата прави от свободата пространство, на човешкото знание – лишено от алчността, от заблудата, тревогата; допринасящо за развитие на науката, космогонията, възможностите – духовните резултати – познанието е в апогея си, както и позволява да се случват неимоверни неща и до днес, които са запазени като стожери от природата, също и като знаци, позволяващи на човеците памет – човешката памет. Паметта въпреки гонена, унищожавани фактите, е на мястото си. а) Срещу това се изправя алчността, същата стара поквара, чиято природа разрушава целия този съвременен свят; греховността на човешката ни природа се укрива и възползва умело чрез предоставяне на „първородния грях„, който е скриващ в себе си първородния грях. б) Заменени са при основите качествата, позволяващи действието чрез позитивен придатък към Бездната и обратно, да бъдат познати, употребени в полза на всеки от нас – не алчността, но познанието създава пътищата, напредъка след хоризонта. След хоризонта е Бездната.

3 – Първородният грях владее навсякъде; всеки от нас го носи посредством заблудата като качество, позволяващо възгордяване, алчността, сребролюбието, укриването на факти, кражбата и посяването на общочовешки раздори – да бъде издигнато в качество, за сметка на качеството. Подменени са при основите факти, споделящи истинността в първо лице, което е позволяващо на съвременника – човекът от бъдещето напредък, на човечеството пространство, на търсещите – пристанище, във водите на световните океани – мир. Спокойствието, е засегнато грубо и неподправено. Лишени, хората са объркани, търсят спасение, намират утеха –  за която се каза и че заблудата при основите й посява раздори, донася погром, поражения върху психиката. Говорим за психика, чиято лабилност създава основите на човешкото стадо. От друга страна, неприемливо е творението на Бога, отражението от Образа на Твореца да бъде потискано, лишавано, укорявано без вина.

Защото познанието според написаното от еврейските ни и гръцки приятели – покварява, което е преследвано въпреки напредъка на науката в мракобесието на епохата. Познанието води към кървав погром срещу агнета, които не знаят срещу какво се изправят – невежеството на мракобесието, което изгаря на клада, разпъва живите ангели, унищожава познанието за Бога и което, Го потвърждава.

Това се използва срещу духовността, развитието на човека посредством религиозността предадена, която е от Бога във вярата – свързана като познание. Ти трябва да знаеш за Бога, не в митологията на езотериката за Него и срещу Него.

Нищо подобно не се е случило и познанието, е било в основата на комуникацията между Райските обитатели – не познанието е било първородния грях – вменен за такъв. Знанието, познанието и до днес освобождава, не ограничава напредъка по пътя към Бога.

Вярата съпровожда логиката и логиката, е вяра в единствената й чистота – като Сила.

Не Райската ябълка на познанието е първородния грях – но Алчността.

Това унищожава цивилизацията на Атлантите. Алчност унищожила атлантите – Платон твърди, че Атлантида била нещо като „градината на Рая“, имали монопол върху производството и търговията със злато и мед. Живеели в изключително плодородни земи, които осигурявали достатъчно ресурси за всички. Дълги години никой от митичната Атлантида не познавал алчността. Всички спазвали законите, радвали се на природните дадености и не злоупотребявали с тях. В самия край на диалога „Критий“ Платон отбелязва, че с течение обществото на атлантите станало алчни и агресивни. Последвал Големия потоп, който унищожил цветущата им цивилизация. Не е ли това едно предупреждение и за съвременното общество.

Познанието за първородния грях, ни освобождава от него.

Няма да търсим народ или народи, подвластни към първородния грях и до днес, които са изразяващи го. Не е присъщо на българите, да бъдат лицемери, робовладелци, потисници, измамници, преиначаващи при основите истината, които са завистливи към чуждото забравили своето си.

Богати и пребогати са българите – при основите на познанието.

1 (6)

БИБЛИЯ – „БЕСИКА“ – ОТЗИВИ

Историкът Павел Серафимов, отговаря предварително на въпроси по съдържанието на книгата, предизвикала сензация не само у нас.

Първо, названието Библия Бешоибиблия на бесите, е нелогично. През IV век Урфил познат още като Вулфила превежда библията заради гетите обитаващи подножията на Стара Планина: “(Philostorgius)  says that at this time Ulfilas led a large body of the Scythians (Goths) from those living  across the Ister (the people whom in olden times they called Getae, but now call Goths) to the land of the Romans, driven through piety from their own homes… Ulfilas was elected by Eusebius (of Nicomedia) and the bishops of his party (the Arians) as bishop of the Christians in the Getic land. Among  the matters which he attended to among them, he was the inventor for them of their own letters, and translated all the Scriptures into their language – with the exception, that is, of the Books of Kings.”

Бесите са съседи на гетите не само в областта Мизия (Северна България), но и отвъд Дунава. Край Карпатите живеят не само гети, но и беси според работите на Клавдий Птолемей:Below the Venedae are the Gythones, then the Finni, then the Sulones; below whom are the Phrungundiones; then the Avarini near the source of the Vistula river; below these are the Ombrones, then the Anartophracti, then the Burgiones, then the Arsietae, then the Saboci, then the Piengitae and the Biessi near the Carpathian Mountains. Ptol. Geography, III.5.

След като гетите имат превод на библията още през IV век, защо живеещите с тях беси трябва да имат отделен превод? Двете племена говорят на разбираем език, разликите /в диалектите им/ са минимални.  Всъщност, никой от племето на бесите не е превеждал Cветото писание. Работата е там, че през Късната Античност името беси е колективно за всички траки, включително гетите. Това е причината гетската библия да бъде наречена библия на бесите.

Изследователят твърди, че: “езикът на древната тракийска писменост от Енеолита, както и този от Книгата на Мъртвите от Бронзовата епоха, а също и този от по-късните надписи през Желязната епоха, написани на линейната трако-фригийска азбука е един и същи, който е съхранен и до днес като бохарски диалект в северната част на Египет.” – Поднасям извиненията си, но бохарският диалект на коптите от Египет няма допирни точки с граматиката на българския език. Самото название бохарски няма общо с името на езика на българите и траките.

Бохарски, или по-точно бохайра е арабска дума за езероBohaira بحيرة (lake). In Arabic, words are either masculine or feminine, so anything you may think of should take either feminine or masculine form, now you can recognize if a word is feminine or masculine by its ending, for example: Shajara شجرة (tree), Saheefa صحيفة (newspaper), Kora كرة (ball), Ghorfa غرفة (room), Bohaira بحيرة (lake)

До VII век думата бохайра, бухайраезеро не е била позната в Египет защото принадлежи на съвсем различен народ, това са арабите. През Ранното Средновековие те не само покоряват страната на пирамидите, но и цяла Северна Африка. В последствие налагат доста свои топоними и хидроними, към които спада и Бохайра. Това е област, в която има голямо езеро, което е и причината за възникването на името Bohaira بحيرة.

На с. 34 от Тракийското Писмо Декодирано IV сe споменава Дион-Исус. Направен е опит за кръстосване на името на бога на виното с това на Иисус Христос. Проблемите тук са няколко. Най-древният вариант на името Дионис е от микенски документи от второ хил. пр. Христа. Там срещаме ДИВОНУСО(С) – J.Chadwick, The Mycenaean World, Cambridge University Press, 2005, p.99.

На с.80-81 от Тракийското Писмо Декодирано IV е показана плочица с древна писменост от Енеолита. Там д-р Гайд също намира името на Иисус. По-горе бе обяснено, че Иисус е гръцкото предаване на еврейскоарамейското Йешуа. Освен това през Енеолита гърците са говорили съвсем различен език, а и са обитавали прародината си Африка.

Ето какво казват специалисти в лицето на д-р С. Янакиева: Както е добре известно на езиковеди и историци, бохаирският (бохейрски) е диалект на коптския език, последният стадий от развитието на древноегипетския от около І-ІІ век насетне. Без съмнение древноегипетският (включително и коптският) принадлежи към хамитския клон на семито-хамитското езиково семейство. Коптските преводи на Библията и други текстове се изучават от няколко века – класифицирани са ръкописите в различните библиотеки, добре проучен е и самият бохаирски диалект. Той никога не е имал нужда да бъде „декодиран“, тъй като има дълга писмена традиция и до днес се употребява като литургичен език в коптската православна църква.

Вярно е, че завладелите Египет хиксоси са от Балкански произход. Обаче, те не пренасят йероглифното писмо в Египет. Йероглифното писмо е дело на самите египтяни. Балканската писменост съдържа различни знаци. Те се срещат върху керамика от първите египетски династии, после изчезват, правейки място за новите йероглифи.

Разказвайки за древен Египет Уолтър Емъри споменава, че благородническата прослойка на египетските династии принадлежи към раса, която е различна от местното население. Емъри не уточнява обаче откъде са дошли. Това ни подсказва проф. Ян Бест давайки карта на древна миграция от източноевропейци в Левант и Египет. Индикация за балканския произход на първите господари на Египет виждаме върху египетската керамика. От своя страна, тя ни показва прилика с по-старата балканска керамика.

Трябва да се отбележи, че балканските заселници в Египет са били добре организирани, а и по-силни физически от местното население, но са незначително малцинство. Емъри и Дери споменават, че в продължение на няколко века расата на господарите се смесва с тази на местното население. Балканските преселници оставят следи в египетския език, но се касае за малко думи.

В по-късният вариант на египетския, коптския език, са запазени известно количество думи показващи връзка с езика ни. Някои от тях са каскост, калкаколело, сикесека, тайтая, тази.

  1. Бохарски няма нищо общо с български, защото е коптски диалект, чието име идва от арабската дума Бохайра/Бухайраезеро. 2. В най-древните надписи от земите ни няма споменаване Името на Иисус, защото е гръцка транскрипция на еврейско-арамейското Йешуа. По времето на Енеолита гърците все още са в Африка, докато прадедите на българите не знаят за съществуването на народи като евреи и арамеи. 3. Следващото е, че комбинацията Дион-Исус е неправилна заради най-древното име на Дионис, което е Дивонус. Около 800 години след споменаване името на тракийския бог, гърците предават името му като Дионис. Историците го приемат, но езиковедите знаят как е правилното име на тракийския бог. Дивонус е сродно на санскр. diva, diviyaсветлина, сияние, чудо, а също така и на стблг. дивочудо, дивьнъ-смайващ, дивьноудивително. 4. Няма как тракийската библия да е наречена от дедите ни Библия Бешои,  защото гетите правят превод на Светото писание. През Късната Античност с името беси се обозначават траките, независимо дали ще са гети, мизи, одриси. Със сигурност дедите не са наричали превода на Светото писание библия, защото думата е навлязла по-късно и не присъства в старобългарския / среднобългарски езици.

Анонимен – В крайна сметка внуците на Магдалена, която е служителка в храма на Инанна при двора на Вениаминовото коляно от еврейския род, управляват света. Те не се интересуват от факта, че в Палестина са били белгите, белазги или пелазги в различна езикова интерпретация. От тях идва името на земята, която някой ги е излъгал, че е определена за тях. Целта е да се изгубим без да роптаем. От друга страна поданиците на Савската царица – гърците и евреите, както и арабите са братя, роднини, братовчеди. 

Павел Серафимов – Значи се страхуват от нас. А след като се страхуват, значи в нас все още има сила. Кимерийците са само едно от около 140-те тракийски племена. Да наречеш само кимерийците българи е толкова странно, колкото да определиш за българи само жителите на Вакарел, а останалите да дефинираш като побългарени.

Анонимен – Наистина ли се запознахте /към г-н Серафимов/? Съмнявам се това да е така. Удивена съм как дори и Вашите източници с малки изключения не опровергават, но потвърждават тезата /на г-н Гайд/. Ако бохайра е арабска дума за езеро, какво тогава например е малка Бохария в Северен Китай? Жалко за повърхностния прочит на четирилогията, която е монолитна и всичко е свързано с множество връзки, които изграждат единна концепция. Толкова са дълбоки тезите и концепциите в нея, че като ги чета ми се струва, че хората и след 50 години едва ли ще ги осъзнаят напълно. Този труд е мощен и напълно компрометира клишето на научната методология за едностранно тълкуване на фактите. А каква по-тясна връзка между историята и лингвистиката? Жалко, че това сега се публикува и д-р Гайд няма възможност да отговори директно /посмъртно/. Приживе, той призоваваше българските учени на дискусия, но нямаше кой да откликне. Сега се намериха източници, но те не опровергават написаното.

УНИЩОЖЕНИТЕ БЪЛГАРСКИ КНИГИ – Павел Серафимов, как се унищожава историята на един народ.

Тонове с български книги са отнесени в Русия за няколко века, говорим за тонове, не двеста книги. Още по-голямо количество е унищожено от гръцките фанариоти. Унищожено напълно, не откраднато, но изгорено т.е. загубено безвъзвратно. През 18 век заради действията на гръцките фанариоти, Българската Църква е подчинена на гръцкия патриарх и тогава се започва масираното, добре организирано унищожаване на българска книжнина.

1. Княз Светослав не е руснак, но украинец за жалост, който носи българска кръв. Тъжно, но вярно – правнук на българския цар Борис I. Светослав е подтикнат да нападне България от гръцкия дипломат Калокир, какво точно му казва Калокир не се знае. Светослав обаче унищожава Хазария, а хазарите са тези, които отнемат от дедите ни Стара Велика България и налагат тежки данъци на окупираните от тях. / 2. Иван Грозни, в неговите вени не тече българска, но гръцка кръв – тази на Зоя Палеологиня. Грозни не е идвал в Дунавска България, но води войни, накрая анексира мюсюлманската част на Волжка България. / 3. Екатерина Велика. По нейно нареждане се започва създаването на руска история, за сметка на българската. В началото, задачата е поверена на живеещия в Русия германец Шльоцер. Самата Екатерина Велика е германка. Нейното истинско име е София Фредерика Августа фон Анхалт-Цербст.

ПРЕВЗЕТИ БОЖЕСТВА – Зевс не е гръцки бог, Омир и Страбон го наричат пеласгийско божество. / Аполон е признат за негръцко божество. / Атина е призната за негръцко божество. / Деметра не е гръцко божество. / Арес не е гръцко божество. / Дионис не е гръцко божество. / Това, че гърците са взели от културата на други народи е добре, без да го превръща на собственост.

Тези твърдения се приемат за несериозни от водещите български археолози и историци, неглижират и се отбягват в реда на нещата – години наред същите хранят различните светила, обожествени на територията на България. Последните без да са наследници на Златаревата школа имат не по-малко изкривена представа за онова, което се изучава в училищата, университетите – подготвящи младото поколение. Поколение след поколение българи губят сериозната информация. За сметка на това – официалните историци, от същото поколение млади твърдят, че историята е такава, каквато е изучавана – показателно за липсата на познание, водещо към съответните резултати на първо място – безпросветност, самонадеяност /често съпътствана с глупост, непреодолимо/, при изкривено светоусещане, изкривено съзнание, липса на себепознание, което се различава от санитарния минимум, често непоправимо, при невъзможна комуникация, до изкривяване съпровождано от умствено заболяване на части от мозъка както на веществото, на реакцията говорим ли за пространство. Логически този факт, обуславя присъствието на субекти с характерните белези отстрани, които се забелязват. Различните фактори определят битието на всеки от нас, така намираме мястото си. Без да говорим за манипулативното отношение с цел злоупотреба, но за липса на информация – водещо към незнание, изкривяване, преповтаряне на редица неистини, повторени многократно – ние намираме този факт за смущаващ, особено основавайки мними платформи към тържеството на разума, чиято основа е липсваща. За България няма как да е иначе, когато информация липсва, изгорени архивите, унищожени пътищата, заличени пътеките. Какво е останало? – не много.

ОТ ПОЗНАТИТЕ, НАЙ-ПЪРВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Учени се обединяват около тезата, че има изключителни признаци как по българските земи е съществувала цивилизация, която е била в пълен разцвет отпреди времето на Древен Египет.

В галерия Credo Bonum беше представен филмът „Забравена цивилизация”, който е заснет по време на научно посещение на светилищата Белинташ от Харман Кая и Татул на място в Източните Родопи. В екипа участват проф. Ана Радунчева от Археологическия институт към БАН, археоастрономът Робърт Бовал, геологът д-р Робърт Шок и астрофизикът от НАСА Томас Брофи.

След прожекцията зрителите имаха възможност да разговарят с г-н Робърт Бовал. В разговора той сподели, че „в България има изключително интересни праисторически обекти с конкретни астрономически характеристики, които наподобяват това, което откриваме в Египет. Интересното е, че някои от обектите в Северна България са датирани в епоха значително по-стара от традиционното ни разбиране за египетската цивилизация и може да се окаже, че влиянието е дошло от българските земи към Египет.

Също така археоастрономът разказа легенда, според която египетския сфинкс е бил посветен на фараонска жена от Тракия на име Родопи.

От свое име и от името на колегите си д-р Шок и д-р Брофи, Робърт Бовал изрази възхищението от обектите, които са посетили в България. Със съжаление учените са установили, че тези обекти са почти неизвестни извън страната, затова искат да помогнат да се даде една по-голяма международна гласност за българските обекти. „Международната научна общност не знае какво се намира в България. България е terra incognita за нас.”, каза професор Бовал. „Следващата стъпка е да предприемем по-задълбочени проучвания, обстойни геоложки и астрономически проучвания.”, сподели археоастрономът.

Той направи и важното уточнение, че с неговите колеги нямат за цел да дойдат и превземат работата на българските учени. „Напротив! Искаме да използваме това, което те са създали и му дадем международна гласност, независимо дали ще е чрез публикации, телевизия, интернет, защото това, което имате в България представлява изключително богатство, за които си заслужава светът да научи.“

ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 4 (РЕЗЮМЕ)

КОМАРЪТ ИМА ИСТОРИЯ ОТ 40 000 000, МЛН. ГОДИНИ / КАК ДА ДОКАЖЕМ, ЧЕ НА БАЛКАНИТЕ Е ИМАЛО ЧОВЕК ПРЕДИ 1 , 4 МИЛИОНА ГОДИНИ – КОЛКО ГОДИНИ СЕ ДАВАТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

ВРЕМЕ,

1 – Ние не знаем, освен да представим факти от занимаващи се с научни изследваня като покажем експертно и че възрастта на човек е значително повече от 5-6-7 хиляди години излизайки извън границите, дадени от еврейската ни и гръцки приятели, тяхната митология, потвърдено във всеобщата им религиозна и светска доктрина. Обаче приемаме този дар от еврейските ни приятели, данайските проповедници, преводачи, имащи своето си прозрение от миналото към бъдещето на целия свят.

2 – Знаем, че от синовете на Ной след потопа се създава поколение от човешки жени, но за да има човешки жени, млади девойки за синовете на Ной, ние търсим – освен старозаветния праведник, дали е нямало други народи, които да родят своите си деца, предоставящи после млади жени и деца за децата на Ной, водещо към въпроса за оцелелите след всемирния, вселенски потоп, дали е регионален срещу цивилизацията или освен старозаветния праведник нищо не е останало по Земята? Разказът бе, че се говори единствено за синовете на Ной и че това са оцелелите хора, без да се предполага наличие на живот извън поколението на праведника. Кой фокусира възможностите, ние не знаем. Откъде започва историята, посоката и кой фокусира възможностите все пак, ние не знаем. Ако останалите са грешници, без да се търсят и кои са наследниците на техните родове, освен родовете от библейските разкази, къде се намират библейските разкази към останалите – няма зададени по такъв начин въпроси, които да смутят религиозното общество, едното и другото. Особено и което се отнася до псевдорелигиозното му крило като истина, която се дистанцира от резултати свързани пряко с религиозната истина. Ние не знаем освен библейските разкази да е имало други, освен в предшестващата ги философия на Египет към тракийската, свързани с теократичното общество на предшестващата цивилизация на Земята. Намираме за нормални отговорите, показващи старозаветния Ной като праведник на еврейските колена, разпростиращи по Земята своята истина и сме съгласни, че пътят към истината ни се показва коректно, за което сме благодарни. Без да говорим за злодеяние в реда на нещата, възвръщаме стария свят – на духовните, тяхното неизразимо богатство.

3 – Въпреки фактите, се говори за време от времето, дадено на човешкия род.

4 – Оказва се, че малък комар може да преживее генетически милиони години, докато човешкия род получава история написана за човешкия род, повторена в историческа правда. Въпросите изостават с милиони години назад, което е продиктувано от г-н Дарвин чрез приноса към прогреса посредством /логиката, психологията, зоологията на/ маймуните, на които сме преки наследници.

5 – Нима съвременната наука, ще трябва да се откаже от обективната си история, касаещо пряко планетата, написано от еврейските ни и гръцки приятели, ние не знаем.

6 – Дали човекът обаче произхожда ако не от маймуната, от дълбините с неземна съзнателност и което е доказателство за произход, свързан с Космоса & Галактиката, тепърва има да се доказва, но нито един от животинския свят не е проявил признаци на еднаквост към човешкия свят, предоставено му от съвременната наука. Белези. Дадени са първосигнални реакции, първична съзнателност, комутационна към заобикалящата среда, подвидова, не и еднаква. Имаме съвпадение, не и сходство; отражение, не и еднаквост. Най-близко намираме сходство на човешките органи при свинята, но никой не се припознава. Какво всъщност ни отличава от животинския свят? Най-първото, може да се потърси в наличието на епифизна жлеза и за която малко се знае, но много се пише от последователите на Дарвин. Обект, комуникационен субект, жлеза, която е търсеща духовното, неизвестното, тайнственото, не на последно място правеща чудеса с неподготвените, създаваща логическа яснота. Достигнали до безкрайност, за която се каза е в основите на света като низ от безкрайности към пространство, представляващо който и да било свят.

7 – И така; не знаем за времето, отделено към човешката ни съзнателност дали е достатъчно; търси се сходство към земните обитатели, без се поглежда към Космоса в определението за безкрайност; не знаем защо при наличието на първична съзнателност, духовна и тайнствена, на човек му се позволяват не повече от годините, дадени в Библията – дар от данайците, преписвачи на книги несиметрични към оригинала, но който еврейските ни и гръцки приятели приемат на драго сърце, припознават, разпространяват, въпреки, че отдавна по българските земи Дух Божий се носеше върху земята, на българите …

Но ние знаем, че има:

СИЛА,

ДВА МИЛИОНА ГОДИНИ

Учени откриха нов човешки вид на Земята. Тази сензационна находка е била разкрита при изследване на фосили от Северна Кения. Оказало се, че те принадлежат на уникална разновидност на човешките същества, които са обитавали Земята преди два милиона години.

Това революционно откритие означава, че по едно и също време поне три човешки вида са живеели в Африка. Невероятното твърдение е публикувано в сп. „Нейчър”,като потвърждава тезите срещу линейната еволюция от ранни примати до съвременни хора.

Учените антрополози са открили и изследвали три фосили на хора, които на възраст между 1,78 и 1,95 милиона години. Те имат лице и две челюсти със зъби. Това сензационно откритие дава отговор на въпроса какъв е бил онзи череп, който бе открит през 1972 г., и за който се смяташе, че е на отделен човешки вид, по-известен като Хомо рудолфенсис. Този череп е видимо по-различен от всички останали, които са били обект на проучване и изследване от учените. Древният човек се е отличавал със сравнително голям мозък и дълго плоско лице.

Невероятна находка са фосилите, открити в Кения, които разкриха съществуването на Хомо рудолфенсис

Цели 40 години този череп така и не разкри мистерията за непознатите човешки същества, живели на Земята преди милиони години. Но с откриването на трите фосили в Кения, учените със сигурност ще могат да потвърдят, че Хомо рудолфенсис наистина е на напълно различен вид човешки същества, които са съществували преди 2 милиона години.

По-рано се смяташе, че най-древният предшественик на човека е примитивния вид Хомо еректус, който е живял преди около 1,8 милиона години. Техните представители са се характеризирали с малки глави, изпъкнали вежди и изправено телосложение.

Преди 50 години антрополозите откриха, че на Земята има останки от още по-стар и примитивен човешки вид – той е наречен Хомо хабилис. За него се предполага, че може да е живял с Хомо еректус. При настоящето революционно откритие, се оказва, че по същото време в Африка са живели и представителите на третия човешки вид Хомо рудолфенсис, което кара учените да предполагат, че е възможно и други видове човеци да са съществували преди около 2 милиона години.

ХОМИНИД / ХАЙДЕЛБЕРГСКИ ЧОВЕК

На 17 юни 1921 година швейцарският миньор Том Цвиглаар, търсейки находища на желязна руда във варовиковите пещери край африканския град Кабуе в Централна Замбия, се натъква на древен череп на възраст 125 – 300 хиляди години, който е и първият фосил с характеристиките на Хомо сапиенс, откриван дотогава в Африка

Необикновеният череп обаче изненадващо се превръща в огромна научна сензация, след като от лявата му страна съдебномедицинските експерти откриват малко отверстие с кръгла форма, което според тях може да бъде образувано само от движещ се с голяма скорост летящ обект, подобен на куршум.

На 17 юни 1921 година швейцарският миньор Том Цвиглаар се натъква на древен череп.

Първоначално се предполага, че това е череп на някакъв непознат вид хоминид, наречен Родезийски човек, но впоследствие той е класифициран като Хайделбергски човек, а най-последните научни анализи сочат, че има сходни характеристики с няколко различни вида – Хомо еректус, неандерталец и съвременене човек, между които най-вероятно е и кръстоска.

Според една от възможните хипотези, опитващи се да разгадаят мистерията на африканския череп, възрастта му не е чак толкова древна.

ЧОВЕШКА ИСТОРИЯ

Пирамиди могат да се открият по целия свят и на всички континенти. Въпросът е: Кой и кога ги е построил? Защо много от пирамидите по света си приличат толкова много? Друг въпрос е дали е съществувала глобална цивилизация. Проучванията показват, че преди много години е имало такава. Но не знаем преди точно колко хиляди години. Голяма част от аудиторията на проект „Камелот” вероятно знаят историята за каменната пирамида, открита през 1984 г. на 25 м под водата край японския остров Йонагуни, част от островната група Рюкю. Съществуват боричкания между някои международни археолози, които казват, че тези монументи са сътворени от природата. Но проф. Масааки Кимура прави няколко годишни проучвания след това и на други монументи, открити в близост. Изследванията показват, че е съществували цивилизация преди 6000 години, която по целия свят е владеела предсанскритното писмо.

Далечни предци на първите хора за живели на територията на днешна България, свидетелства зъбът на човекоподобно на възраст 7 милиона години, открит в местността Азмака край Чирпан.

Зъбът от човекоподобна маймуна, намерен в България, е повод за за преразглеждане на теорията за човешката еволюция, коментира „Дейли мейл”.

Учените от университета в германския град Тюбинген, въз основа на находката, изказват предположението, че територията на днешна България е била населявана далечните предшествениците на човека. Досега се смяташе, че човекоподобните маймуни са мигрирали от Европа към Африка, поради неблагоприятните климатични условия преди около 9 милиона години. Фосили подобен род същества от този период са намирани в Гърция.

Палеонтологът Николай Спасов от Националния природонаучен музей към БАН, през 2007 година открива зъб от човекоподобна маймуна. Датирането му сочи възраст 7 милиона години и според научните среди зъбът е една от най-късните следи от човекоподобно в Европа.

Досега се смяташе, че климатичните промени са лишили от храна човекоподобните маймуни и те са мигрирали доста по-рано. Находката от Чирпан доказва, че те са оцелели и са се адаптирали. Наред с нея палеонтолозите са открили и фосили на носорози, слонове, антилопи, жирафи и саблезъби тигри, типични за саваната. Анализът на зъба показва, че храната на тази маймуна се е състояла от треви, семена и ядки – същото, като на обитателите на Африка и на австралопитека, които са живели преди 4 милиона години. И един зъб само може ще доведе преразглеждане на теорията за човешката еволюция, смята професор Маделайне Боме.

МИСТЕРИЯ / ЧИРПАН

Сензационната теория се ражда след откриването на зъб от хоминид (пряк предшественик на човека, б.а.) близо до града. Находката е намерена от проф. Николай Спасов от Националния природонаучен музей при БАН.

Експертиза, правена в чужбина, потвърждава, че това е най-старата находка от прачовек в света. Тя е открита при проучване на масов гроб на животни от късния миоцен (10,7 – 5,3 милиона години пр.н.е.) в изоставена пясъчна кариера край Чирпан през есента на миналата година. Обявяването й е бавено, за да може безотказно да се докаже нейната уникалност.

Експертиза на френска лаборатория показва, че става дума за горен предкътник на човекоподобна маймуна, смятана за предшественик на хомо еректус и хомо сапиенс с възраст около 7 млн. г. Така намереният край Чирпан зъб е официално признат за част от най-стария познат на науката хоминоид, категоричен е Спасов. С това според учения от БАН се доказвала съществуващата от години хипотеза, че първите предшественици на хората са се появили първо на Балканите, а не както се смята досега в Африка.

„Откритият зъб е повече от потресаващ. С негова помощ със сигурност можем да твърдим, че хоминидите нямат африкански произход. Новата теория е, че предците на човека са тръгнали от Балканите преди 7 млн. години и впоследствие са мигрирали в Африка“, категоричен е проф. Николай Спасов. В момента Спасов и шефът на парижката Лаборатория по еволюция на човека д-р Дени Жераадс продължават разкопките в търсене на още останки на загадъчния човешки братовчед.

Изследователите от българо-френската експедиция вече имат и обяснение за мистериозната миграция на чирпанския хоминид до Източна Африка. „Причина е засушаването, настъпило на Балканите. Разселвайки се панически в Африка, хоминидите намират подобна на тази флора и фауна, с която вече са свикнали да живеят. Това им помага да оцелеят без проблеми и впоследствие да дадат началото на човешкото семейство“, обяснява проф. Спасов.

Въпреки огромната възраст на находката Спасов е категоричен, че на външен вид чирпанският хоминид е сходен с първобитните хора.

„Дори и с оскъдните данни, с които разполагаме, мога спокойно да заявя, че откритото от нас същество се е; движило изправено на задните си крака. Било е високо колкото женска горила, с масивна конструкция, огромни зъби и силно окосмяване“, допълва ученият.

Размерът на зъбите бил доказателство, че първите хора са се хранели с растителна храна, категоричен е Спасов. За това говорела и средата, в която са живеели – открити пространства, подобни на днешните африкански савани. Според учения откритите до момента находки от пътя на хоминидите към Африка показвали, че тези същества са имали доста сложна социална структура.

Сензационното откритие проф. Спасов прави случайно през есента на миналата година. По това време той и колегите му от Националния природонаучен музей са на поредната си експедиция в Югозападна България в търсене на останки на човешкия братовчед. Преровени са десетки гробища на древни животни, но резултати няма. Учените са на път да се откажат, когато пристига новината, че в пясъчна кариера в местността Карасура край Чирпан излизат останки на животни от късния миоцен. Находището е част от археологическия резерват Сарлъка, обитаван от ранния неолит до средновековието. Местността е в полезрението на учените от дълги години. Според световноизвестния френски археолог Ербер Тома, който открива австралопитека Люси, в местността Карасура ще бъдат открити останките от най-древния човек в света. Откритието не закъснява. Преди около година чирпанският колекционер и любител-палеонтолог Петър Попдимитров попада на древен зъб, докато събира фосили за колекцията си.

„Докато разглеждах колекцията на Петър Попдимитров, ми направи впечатление един странен зъб. Щом го взех в ръце, изтръпнах. Моментално ми стана ясно, че сме попаднали на останки от търсения от нас хоминид“, спомня си с вълнение професорът от БАН.

Сравненията с отливки от други намерени хоминиди по света потвърждават тезата. Потресен от откритието си,ученият изпраща находката в Лабораторията за еволюция на човека в Париж. Изводът на френските експерти е повече от категоричен – откритият зъб е на хоминоид. Най-сензационното е, че той се датира с около с 2 млн. години по-назад във времето от откритите в Гърция и Испания подобни останки, категоричен е проф. Спасов.

Отговорът от Френската академия на науките пристига няколко седмици по-късно. Френските учени са категорични, че откритието от Чирпан ще предизвика истинска сензация в палеонтологията. Според тях находката може да промени традиционната представа за еволюционната линия на развитие на вида. Това ще наложи и промяна в учебниците и в приетата до този момент схема на развитие на човека и неговите обиталища в древността.

Освен писмото със сензационните изводи, френските учени предлагат да финансират експедиция в Чирпан. От началото на юни предложението им става факт. Група учени начело с проф. Спасов и експерта по Динамика на човешката еволюция д-р Дени Жераадс разкопават пясъчната кариера в търсене на нови следи от чирпанския братовчед на човека.

Нашата надежда е за първи път в света да открием кости или части от черепа на хоминид. Публикуването на подобна находка ще предизвика истинска сензация. С нейна помощ най-после ще може да се запълни еволюционната верига, водеща до възникването на човека“, категоричен е проф. Николай Спасов.

През 1981 г. екип от немски учени открива в местността Карасура, близо до Чирпан, базилика, датирана от времето на византийския император Алексей I Комнин (1048-1118).

В основите на сградата са открити скелети на възрастни хора с гротескно малки глави и обратното – детски тела с огромни глави. В множество гробове под пода на църквата са намерени мъртъвци, погребани в златен брокат. При други скелети са установени изменения, породени от ревматични заболявания.

Археолозите предполагат, че в Средновековието Карасура е бил лечителски център, в който са се събирали болни от местността. Това обяснява болестните изменения при намерените скелети.

Името на местността има три значения. Всички те идват от старогръцки и означават „Място на лошите и крадливи хора“, „Край на височините“ и „Скрита в гънките на хълма крепост“.


КРИСТАЛНИТЕ ЧЕРЕПИ, НЕВЪЗМОЖНИ

През 1995 г. тв продуцентите Крис Мортън и Чери Луис Томас се отправят на пътешествие в Централна Америка, без да знаят, че то ще промени живота им завинаги. Тогава за пръв път чуват за загадъчните кристални черепи, които според индианците са свещени: имат магически и лечебни свойства и могат да пеят или да говорят. Първоначално Крис и Чери приемат, че това са легенди, докато не се сблъскват е факта, че кристални черепи наистина съществуват. Двамата се заемат да разбулят загадката им и започват проучване, продължило с години.

В резултат от техните изследвания се появява книгата им „Загадката на кристалните черепи“ (издадена у нас от „Хермес“) и документален филм, излъчен по ВВС. Книгата им е преведена на повече от 15 езика и се счита за най-подробното и достоверно изследване за кристалните черепи.

Според древна индианска легенда съществуват 13 кристални черепа, които съдържат информация за произхода и съдбата на човечеството. Легендата предрича, че един ден във време на голяма криза черепите ще се появят на бял свят, за да дадат жизненоважна информация за съдбата на света. Не по-малко загадъчни от Египетските пирамиди, Сфинкса в Гиза или Стоунхендж, кристалните черепи предизвикват буря от полемики между археолозите.

В началото на XX век един британски изследовател – Фредерик Мичъл-Хеджис – открива първия кристален череп в джунглите на Централна Америка. Той е изследван в лабораториите на Хюлет Пакард и резултатите са поразителни. Оказва се, че този ръчно изработен череп днес не би могъл да бъде направен, дори и с най-модерните технологии! Като се има предвид, че такива кристали се поставят в компютрите, за да съхраняват данни, учените не изключват възможността черепите действително да пазят информация от дълбока древност, научаваме от „Седмичен труд“.

Крис и Чери провеждат изумително пътешествие през времето и пространството. Те разглеждат подробно фактите и легендите, вдъхновили филма „Индиана Джоунс и Кралството на кристалния череп“. Оказало се, че съществуват много и различни хипотези за това колко древни са черепите и какъв е техният произход. Според някои от тях кварцовите са наследство от изчезналата цивилизация Атлантида и са на повече от сто хиляди години. Други ги датират от по-късен период – от времето на майте или ацтеките, но като цяло е прието, че имат много древен произход.

Смята се, че дори и да не са били създадени от самите ацтеки или май, и двете цивилизации са използвали уникалните им свойства, за да контактуват с Отвъдното, да черпят информация и знания от други измерения. Впрочем, пророчицата Ванга гадае миналото и бъдещето чрез бучки захар, а както знаем, захарта има кристална структура.

Кристалната решетка явно крие много тайни, които един ден ще бъдат разбулени. Хора, надарени със свръхсетивност като нашата пророчица, при контакт с черепите осъществили връзка с разумни енергии, непринадлежащи на нашето време и пространство.

Може би затова легендите описват черепите като говорещи и им приписват магически характеристики – можели да лекуват, да усилват телепатичните способности и да карат хората в тяхно присъствие да стават по-интуитивни. „Произходът и свойствата на кристалните черепи все още будят недоумение сред учените, а това оставя голямо поле за спекулации“, подчертават Мортън и Томас.

• Научните тестове са доказали, че кристалните черепи са на-правени от абсолютно същия кварцов кристал като този, който се използва в съвременните електронни устройства. Всеки компютър или GSM апарат съдържа кристален микропроцесор, който позволява съхраняването и извличането на информация.

• Черепът на Мичъл-Хеджис, включително и подвижната долна челюст, е изработен само от един къс кварцов кристал – един от най-твърдите и чупливи материали. Как тогава е бил разрязан този къс с примитивните оръдия на труда на инките, след като дори със съвременните технологии това е невъзможно да се направи?

• Някои учени предполагат, че черепът Мичъл-Хеджис е направен ръчно. Но това е още по-невероятно, защото за изработката му биха били нужни поне 300 години!

• Някои твърдят, че, ако се взреш в кристален череп, можеш да видиш галактики, пирамиди, НЛО, мисъл-форми, холографски изображения.

ЗАГАДКИ / 1. Черепът на Съдбата

Черепът на Съдбата е известен като откритието на Мичел-Хеджес. Върху неговата история Стивън Спилбърг снима Индиана Джоунс-4. Намерен е през 1924 г. при разкопки в древния град на майте Лубаантуна. Черепът е от планински кристал, а габаритите му са 13 х 18 х 13 см, тежи 5 кг. Долната челюст е съчленена с нещо като шарнирни болтове.

През 1970 г. на тестове в лабораториите Хюлет-Пакард се сащисват: черепът е изработен от цял кристал, което е невъзможно дори при съвременните технологии, и върху него няма никакви следи от инструменти. Неотдавна стана ясно, че има и други черепи от природен кварц. Те също се смятат за наследени от ацтеките и маите.

Един се пази в Британския музей, друг в Париж, трети, от аметист, в Токио, в Тексас, но най-масивният е в Смитсоновия институт. Изследователите цитират легенда, според която има 13 кристални черепа, свързани с култ към Богинята на смъртта. Те дошли от атлантите. Първоначално били при олмеките, преминали при ацтеките, а в края на петия цикъл по дълголетния календар -при майте. Т.е. през 2014 г. те ще помогнат човечеството да се спаси от катастрофа, стига хората да се досетят как да ги използват. Предишните 4 цивилизации били унищожени от катаклизми. Може би кристалните черепи са нещо като древни суперкомпютри, които ще се включат, ако 13-те се съберат на едно място?

2. Камъните Ика

Те са открити в Перу до град Ика. И са десетки хиляди. Споменават се за пръв път в хроники от XVI век. На всеки камък има рисунка, която показва сцена от живота уж на древните люде.

Рисунките изобразяват животни, измрели преди стотици хиляди години. Ездачите върху коне ловуват динозаври. Изписани са ясни хирургически операции като присаждане на сърце, А СЪЩО така планети, Слънчевата система, звездите. Многочислените експертизи потвърждават, че камъните са древни.

Но официалната наука все още си дава вид, че камъните от Ика не съществу ват. Или ги нарича съвременни фалшификати. Но на кого ще му хрумне да рисува върху десетки хиляди камъни, че и да ги закопава в земята?!

3. Картата на Пири Рейс

През 1929 г. в истанбулския дворец Топкапъ е намерен фрагмент от карта на света върху кожа на газела, датирана от 1513 г., подписана от адмирал Пири ибн Хаджи Мамед. Рейс на турски е господин. През 1956 г. картата попада в американското морско хидрографско управление и е тотално изследвана.

Най-удивителното не е изображението на Южна Америка, рисувано само 20 г. след първото плаване на Колумб. На картата свръхточно е очертана Антарктида! А тя е открита чак през 1818 г.! И това не е единствената тайна на картата: крайбрежието на Антарктида е изобразено като на континент без лед. А възрастта на леда е между 6 и 12 хиляди години. При това очертанията съвпадат без грешка със сеизмографската експедиция на шведски и британски учени през 1949 г. Пири Рейс твърди, че е нарисувал картата, ползвайки древни източници, вкл. и от Александър Македонски. Но откъде са могли да знаят за Антарктида?

Геологът Чарз Хепгу твърди, че е от атлантите. Но учените срамежливо не го цитират. А са намерени още много карти, вкл. и съставени от Оронтеус финеус (1531) и Меркатор (1569). Данните в тях картографите очевидно са копирали от свръхинформиран първоизточник. А създателите му явно са знаели, че Земята е кръгла, къде минава Екваторът, и са владеели сферичната тригонометрия.

БЕЛОГРАДЧИК 1 , 4 МИЛИОНА ГОДИНИ

АПОКАЛИПСИСЪТ СЛЕД 2012 ГОДИНА

Апокалипсисът е потвърден от надпис в календара на маите. Той е открит от археолози по каменно стълбище при разкопките на La Corina в Гватемала, и за пореден път бележи датата 21 декември 2012 г. като край на света. Надписът на древните плочки, които са на повече от 1300 години, е описан като една от най-важните и значими находки, останали от времето на маите до днес. В по-голямата си част надписът е насочен към политическата история, но има пасаж, в който се говори за края на света. Там е упоменато за връщането на Краля. Според някои учени, всъщност идеите за Апокалипсиса са дело на западната цивилизация. При подробно изучаване писанията на древните маи може да се каже, че с този край те предвиждат не края на света, а само на една епоха, което ще даде ново начало на живота ни.

НОВ ЖИВОТ / НОВ СВЯТ

Предричаният Апокалипсис се отнася за завършека на цикъл от 5125 години. Календарът на маите започва от 3113 г. пр. Хр. Учените разчитат, че надписът, който са открили, е поставен в чест на визитата на могъщия владетел на маите от онова време.

ХЕРАКЪЛ ОТ ПЛОВДИВ

Уникална маска на Херакъл откриха археолозите в Пловдив. Тази уникална находка е част от два антефикса, които са с изображения на театрални маски. Тя е открита по време на археологическите разкопки на Форума до Одеона в град Пловдив.

През различни периоди на разкопките са открити няколко антефикса. На декоративни керемиди са изобразени мъже, единия е с плитки, друг – с къдрици, а има и образ на жена, за която най-вероятно учените казват, че е вакханка. На една от керемидите е изобразен и Херакъл, който е представен наметнат с лъвска кожа.

Открити са голям брой монети от късната античност, гравирана керамична лампа от ІІІ век, 3 съда лакова римска керамика, глинен артефакт, на който е изобразена театрална маска, както и над 20 монети с ликовете на римските императори Каракала и Гета, които са сечени в древна Сердика (днешна София) и Пауталия (Кюстендил). Те са датирани от края на ІІ и началото на ІІІ век от новата ера.

По време на археологическите разкопки учените откриват и над стотина по-дребни експонати, части от битова керамика, кости от различни животни, облицовки от мрамор, стъкла, гвоздеи, паници и чаши от римско време, амфори. Намерени са още и водопроводна тръба, направена от олово, която е ползвана за канализация, а също и съд, на който са изобразени гущер и костенурка, прилаган при различни религиозни обреди.

Понякога гърците обърквали старите предания и говорели за едно божество (или герой) като за две – като Херакъл, защото в Египет имало двама Херакловци – синът на Амфитрион и Алкмена, и един друг, много по-древен от него. Сведенията за боговете достигали до гърците не направо от египтяните, а чрез посредничеството на други народи, особено на пеласгите, които обитавали земите, населени днес от /нареклите себе си/ гърци – народ с изяснен произход и потекло.

НЕИЗВЕСТНИ БЪЛГАРСКИ СТОЛИЦИ И СВЕТИЛИЩА, ГРАДОВЕ & ЦЕНТРОВЕ

Когато чуем или прочетем думата ‘столица’, в комбинация с думата ‘България’ в съзнанието ни веднага изникват наименованията: Плиска, Преслав, Велико Търново, Пловдив (за кратко столица на Източна Румелия), София. Средновековните и по-нови столици на Българската държава са ясни и до ден днешен са важни и масово посещавани обекти от културното ни наследство. Но може би повечето от вас не знаят, че на територията на днешна България има поне 10 столици на малки царства от античния (предримски) период. Това е така, защото по нашите земи са живели траките (а временно и други ‘гости’), които са били повече от 120 различни племена (и то тези с известни названия).

За тях Херодот е писал: “Траките след индийците са най-многобройните в света. Ако те бяха нещо общо и се управляваха само от един владетел, биха били непобедими и според мен най-могъщи от всички, които съществуват“. Но те живеели на отделни племена, всяко от които се стремяло да запази своята самостоятелност и да образува отделна държава. Частта от Европа, която са обитавали траките била обширна – съвременните територии на България, Румъния, Молдова, Беломорска Тракия (в Гърция), Анатолия (в Турция), Поморавието и част от Македония. Нека видим кои столици на тракийски (и нетракийски) царства се намират в нашата страна.

1. Била Зора (Bylazora) е спомената от древния хронист Тит Ливий като седалище на Пеонските царе. Значението на названието е Бяла Зора.  До V-ти век преди Христа това тракийско племе обитава териториа в пределите на съвременна България, а по-късно е преселено от персиеца Дарий в Азия.

2. Визия, Бизия, Виза, Визе, Висон (Vizya, Bισυα) е била столицата на Астите през V в. пр. Хр., считат учени, позовавайки се на античния писател Страбон. Това тракийско племе владеело територии по югоизточните склонове на Странджа (от българска и турска страна, според границите от 1944 г.), над които царувал династът Терей.

3. Гордион (Gordium, Gordion) бил градът-седалище на царската династия на Фригия. Селището получило името си от мъдрия владетел Гордий, за когото имало много легенди. Фригите произхождали от Азия, а след заселването си по нашите земи обитавали региона между Беласица  и долното течение на река Струма.

4. Тиле – В началото на III в. пр. Хр. на Балканите нахлули войнствените Келти. Те създали свое царство със столица Тиле в района на Източна Стара планина, което просъществувало до 20-те години на III в. пр. Хр., когато било унищожено от мощно въстание на покорените траки.

5. Дуасдава, Хелис, в превод “град на вълците“ или “град на слънцето“ била столица на Гетското царство, намирало се в днешна Североизточна България. Локализирана е в резервата “Сборяново“ до гр.Исперих. През IVв. пр.Хр., царството на Гетите се разпростирало от двете страни на река Дунав.

6. Ямворина (Jamphorina) – в превод “място с много яворови дървета“ се е казвала столицата на тракийското племе Меди, територията на което била в Пирин планина. Медите били известни със своята войнственост и с това, че от тях произлиза Спартак – гладиаторът, чийто бунт разклатил Римската империя.

7. Перперикон, Перперек (Perpericon, Περπερικον) е археологически комплекс в Източните Родопи, състоящ се от голямо мегалитно светилище от преди 8000 години, паметници от античността и средновековна крепост. При траките Сатри Перперикон е свещен скален град, столица и крепост с царски дворец.

8. Х – названието на столицата на Трибалите все още не е изяснено, но тя е локализирана в района на Местността Градище, намираща се на километър и половина западно от град Враца, в дефилето на река Лева (според ст.н.с. д-р Нарцис Торбов, който в продължение на седем сезона прави с екипа си разкопки в местността).

9. Севтополис  е древен град, основан от тракийския цар Севт III, както и столица на Одриското царство от 320 г. пр. Хр. Развалините му са били открити и изследвани през 1948 г. от български археолози по време на строителството на язовир “Копринка“ (до град Казанлък) и понастоящем се намират на дъното му.

10. Х – внушителен (с площ от 8 дк.) династичен център на одриския цар Аматок е разкрит под връх Кози грамади в Централна Средна гора, съобщава ръководителят на разкопките Иван Христов. Запазени са архитектурни структури (до 2,5-3 м високи стени на множество сгради).

ОПРОВЕРЖЕНИЯ – Тодор Карапетков – „1. Била Зора (Bylazora) е тракийското име на град Тополовград, но не е била столица или главен град на тракийско племе. /2. Хелис е действително тракийското име на столицата на тракийското племе ГЕТИ, Даусдава не е „град на вълците”, а нещо друго. /3. Перперикон, Перперек (Perpericon, Περπερικον) никога не е бил град или столица, той е само светилище на траките. /4. Столицата на Трибалите винаги е било тракийското селище ВРАТА, сега град Враца. /5. Севтополис е град, столица на тракийския цар Севт III, както и временна столица на Одриското царство. /Всички други наименования на селища или градове не са тракийски и не са столици, с изключение на ТИЛЕ, днешно Тулово, главно селище на келтите при кратковременното им пребиваване в българските земи. ; Стоян Трашлиев – A Визия, Бизия, Виза, Визе, Висон (Vizya, Bισυα) e в Странджа но на турска територия. ; Стоян Карапетков – „Бѝса e тракийско селище в близост до днешния град Виза в република Турция, но не е бил столица на Одриското царство.“ ; Соница Марчева – „Грешиш за Била Зора. Тоа е најголем град во Пајонија 3-2 век п.н.е., а убициран е во Градиште – Кнежје крај Св. Николе.

ТРАКИЙСКО НАСЛЕДСТВО ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ, НА ЮГ /Павел Серафимов/

През 1981 г. Излезе една изключително интересна книга –   Авторите – проф. Ян Бест и Сибила фон Реден представиха своето виждане за възникването на гръцката цивилизация като бяха отделени цели сто и седемдесет страници за ролята траките. Представени бяха нови карти, някои от които доста необичайни и разтърсващи стереотипите. На една от тях се вижда, че през второто хилядолетие преди Христа Епир, Македония, Тесалия, Евбея, Етолия, Аргос, а също големи части от Ахея и Аркадия са принадлежали на траките. Това означава, че през 17-ти век пр. Христа над 80% -90% от територията на Гърция е била населена с хора наричани в Античността  траки, а по-късно, в Ранното Средновековие  българи.


1 – Към посочените в картата области трябва да се добави и  Атика. Както знаем от Страбон, тя е била обитавана от траките – for Attica was once held by theThracians VII-7 

2 – Павзаний съобщава, че тракийския цар Терей е властвал в Давлида – Here in Daulisthe women are said to have served up to Tereus his own son (Описание на Гърция -X.4.8).

3 – Потвърждение за това, че в дълбока древност тракиец е царувал в сърцето на Гърция получаваме и от друг летописец: Tereus lived in Daulis, part of what is now calledPhocis, but which at that time was inhabited by Thracians ( Тукидид-II-29).

Интересен, а и важен факт е това, че името на полуостров Пелопонес е дадено от тракиеца Пелопс, който идва от Фригия: Pelops  brought over peoples from Phrygia to the Peloponnesus that received its name from him (Стpабон, География, VII-7-1). Софокъл направо нарича Пелопс фригиец: – “Не ти ли е известно, че Пелопс, твоят древен дядо е варварин фригиец? (Д. Попов, Гръцките интелектуалци и Тракийският Свят, стр.286 )“.

Виждаме, че древните исторически извори дават право на Бест и Фон Реден да създадат карта показваща, че в далечното минало, преди идването на данайците от Африка, Гърция е била обитавана предимно от нашите предшественици. Друго доказателство за правотата на картата, са древните топоними и хидроними. Известният изследовател на гръцката култура Джон Чадук признава, че названията на населени места като Атина, Микена, Коринт, Закинт и др. не принадлежат на гърците, а на друг народ живял в земите си дълго преди тях (J. Chadwick, Thedeciphеrment of Linear B, 1958, cтp.31).

Нека обърнем внимание на Коринт, Закинт, Саминт, Каминт. Те имат същата наставка както тракийския град Перинт и тракийската дума волинт – вол. Според В. Георгиев тракийската наставка инт е идентична на старобългарската умалителна наставка енте (намираме я в думи като воленте, осленте, жребенте). От това става ясно, че древните селища Коринт, Закинт, Саминт, Каминт, Провалинт, Тиринт, Препесинт, Трикоринт, Зеринт и много други са създадени от хора говорещи древен вариант на българския език.

Отново Георгиев отбелязва, че на територията на Гърция има пет хидронима Ахеро(н), чието име се обяснява с думата езеро (има тракийски град Азера). Със същото обяснение е топонима Азорос.

Нашия лингвист е един от първите, които обясниха значението на името на течащата в Тесалия река Пеней с думата пена, пяна, т.е. Пеней означава пенлива река. Трябва да се отбележи, че на територията на Тракия са регистрирани реките Панис, Панисия, както и поток Панак. Вариацията А-Е в Панис, Пеней е древна тракийска диалектна особеност, която същевременно е типична за българския език.

Друга важна подробност е това, че Тесалия е дом на предвожданите от Ахил мирмидони. Според Йоан Малала тези хора са предци на българите от негово време (491 – 578г.) – “И така споменатия Ахил заминал заедно с Атридите, като водил своя собствена войска от три хиляди души, наричани тогава мирмидони, а сега българи.

Името на Копайското езеро, а също и на девет реки (с име Кафисос) в обитаваната от траките Фокида и две в Атика, В. Георгиев свързва с думата капя. Цели дванадесет хидронима от територията на нашите южни съседи са свързани с българските думи капя, капка, капене.

Георгиев доказва също, че името на Олимп се тълкува със санкритския глагол лумпати-троша, правя отломки, т.е. Олимп означава място с отломки. Санкскритската дума лумпати отговаря на нашите ломя, лумя (диал.) лупам. За пореден път виждаме, че едни от най-древните топоними от земите на Гърция се обясняват с помощта на български език. Eто, Олимп, чието име повечето хора свързват с гръцката история е всъщност древно българско название на планина, но историята е така изкривена, че написаното по-късно е крайно недостатъчно за каквото и да е.

Не трябва да забравяме и че освен в Тесалия (дом на мирмидоните – българи), има и друг Олимп наречен Мизийски. За него говорят Херодот (История-1-36, 7-74), а и Д. Хоматиан, който дава едно интересно и важно свидетелство: “Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи. Те били изселени в старо време от военната сила на Александър от разположения край Бруса Олимп към Северния океан и Мъртвото море, а след като минало време, със страшна войска преминали Дунава и завзели всич­ки съседни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и голяма част от Македония и Тесалия.”.

Поредното доказателство за тракийското присъствие в Гърция са десетките тракийски имена споменати в Линеар Б документи от второ хилядолетие преди Христа. Някои от тях са Бато, Гета, Арей, Бузо, Марон, Котис, Перкун, Мирул, Рескупорис, Гоаксис, Козар. За техния тракийски произход няма спор, но съществуват и други, които изследователите избягват. Това са Вокил(о), Крумен(о), Карамесийо, Винайо, Кубирийо, Северийо, Ерма, и Токеу, което е най-древният вариант на старобългарските Вокил, Крум, Кормесий, Винех, Кубер, Севар, Ерми и Токту. Какво се оказва, че на документи от територията на Гърция, датирани XIV-ти век преди Христа са записани имена на стари български владетели: 1. Крум / 2. Кормесий / 3. Винех / 4. Кубер / 5. Севар / 6. Токту

В древните документи присъстват също две родови имена – Вокил и Ерми. Не е трудно да се досетим и защо тези данни не са популярни. В случай, че тези сведения бяха представени на широката публика всеки щеше да разбере, че ние сме потомци на древен, местен народ, докато от друга страна – нашественици по нашите земи, са не само гърците. Различно от това заключение е невъзможно, защото няма как да бъдат обяснени наличните старобългарски имена в документи на възраст 3350 години. Тези негръцки имена са добре известни на учените. Джон Чадуик признава, че много от антропонимите в документите с Линеар Б не са гръцки (J.Chadwick, Thedeciphеrment of Linear B, 1958, стр. 102). Британския учен обаче не уточнява, на кой друг народ принадлежат тези странни имена. Обаче, характерът им е толкова ясен, че едва ли може да възникне спор относно тяхната принадлежност. Мируло, Видако, Тато, Руси, Румано, Дейко, Силано, Камонийо, Делеу, Пирино (плочици 1084, 1280 Е, 1293 Е, 1421 Х, 482 U, 1516 А 301 lxxxvii – по Чадуик) са българските лични имена Бато, Ботьо, Гето, Котьо, Мирул, Видко, Тато, Руси, Румен, Дейко, Силан, Камен, Дельо, Пирин.

Заради неверни теории в близкото и далечно минало, от България са откъснати Беломорска Тракия с Македония. Загубени са не само земи, но милиони сънародници. Загубен е също престиж, уважение и признателност към тези, които неуморно разпространяват искрата на познанието и на тези, които раждата императорите на Рим като ревностни пазители на истинското християнство, не на гръцката му интерпретация.

ТРАКИЙСКО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ РИМСКАТА ИМПЕРИЯ

1 – През III се започва и засилването на тракийското влияние в Римската Империя. Роденият в лоното на Хемус (Стара Планина) Максимин Тракиец става генерал в армията на Септемий Север, а по-късно и император. След него на престола сядат много други: Клавдий II, Квитилий, роденият в София Галерий, Максимин Дакиецът, Лициний, Констанций Хлор, Константин Велики, Констант, Кoнстантин II, Констанций II, Тиберий II, Ветран, Юлиан Отстъпник, Лъв Бесът, Маркиан, Юстин I , Юстиниан I, Юстин II. Нека не забравяме и Фока, който е властвал в Константинопол до 610 година.

2 – Траките дават не само императори, но също така способни военонначалници и управители. Бащата на Аеций е местен жител от Дуросторум (Силистра). Най-великият пълководец на Късната Античност е роденият в Германея (Сапарева Баня) Велизарий. Прокопий Цезарийски съобщава за пълководците от тракийски произход Рекитанг, Руфин, Кутила, Улимут, Теренций, Зайдус, Маркиан, Имерий, Сита, Петър.

3 – Предвождащият през 511-513 година българи, генерал  Виталиaн е също тракиец. По рано, по времето на Константин Велики управител на Египет и Либия е бил тракиец с фамилия РеметалкКолкото повече време минава толкова повече се засилват траките политически.

ХУНИТЕ

Що се касае до хуните, те също не са чужд на Балканите народ. Приск Панийски посещава двора на Атила и описва прекрасно бита на тези хора, а и без колебание ги нарича скити, царски скити. Точно това е значението и на името хуни. Неговият смисъл е царски, благородници, а обяснение можем да поучим от стблг. униипо-добър, т.е. благороден. Скитите обитават земите на Добруджа още по времето когато Рим е бил село със сламени колиби, това е причината Добруджа да бъде наричана в древността Малка Скития.

За това, че скитите и траките делят едни корени научаваме от Дион Касий, Стефан Византийски, а и други старогръцки автори, които съобщават, че източните скити – саките са траки. Според Прокопий Цезарийски хуни и масагети са едни и същи хора. Йордан от друга страна е пределено ясен, че масагетите са част от семейството на гетите. Този автор даже твърди, че град Томи (в Добруджа) е основан от масагетската царица Томира след битката й с Кир Велики. Това събитие е станало през VI век преди Христа.

Така наречените варварски нападения са били опит за освобождение населението на Тракия. Не случайно местните хора подпомагат готите на Фритигерн, защото са техни роднини говорещи същия език, имащи същите обичаи. Нападани са градовете, където живеят предимно римляни и гърци. Атаките на готи и хуни не са редуцирали тракийското население, но само броя на чужденците по нашите земи.

ОСВОБОЖДЕНИЕТО ПРЕЗ 681-ВА ГОДИНА

Обитаващите Източните Карпати и Черноморските степи независими траки правят опити от II до VII да освободят своите братя. Това те постигат през 680-681 година, когато се стига до обединение на всички сродни групи. Названието – българи, е първоначалното име на част от мизите заради своята популярност, което се налага над всички говорещи сродни диалекти.

ДРЕВНОТО ОРЪЖИЕ – МАХАЙРА

Оръжие на древните траки – Махайра. Любителите на хладното оръжие, но и ценителите на историята на траките оценяват това:

Възстановка на истинска тракийска махайра според достоверни източници.

Махайра е оръжието на древните траки, представляваща къс меч с едностранно острие. Това, което виждате е ръчно изработено острие от дамаска стомана, което е ковано в продължение на един месец. Дръжката, изобразяваща глава на орел е направена от орехово дърво, а в нея са положени инкрустации от масивно сребро. Дървената кания е облечена с естествена кожа, а стоманените елементи по нея довършват пълната възстановка на махайрата.

ГЕНЕТИКА НА БЪЛГАРИТЕ / 14 500 ГОДИНИ ИСТОРИЧЕСКА СЪДБА

ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ / ТРАКИЙСКИЯТ АНТРОПОЛОГИЧЕН ТИП Е ПРИСЪЩ НА БЪЛГАРИТЕ / ТРАКИТЕ НЕ СА ИЗЧЕЗВАЛИ

Съвремените български учени, го отричат неясно защо.

ВРЕМЕ,

Седмолъчната звезда на прабългарите е била използвана като символ още в зората на расата, когато първотраките са се заселили по земите на днешна България, след като напускат Атлантида преди около 15 000 години, и създават тук първата държава на расата.

За уточнение те са живели около 5000 години заедно с атлантите на Атлантида. В центъра на звездата винаги е стоял знакът на Дуло и е показвал , че на българските  посветени царе е позволено да ползват алфа вълните.

Гласът на Боговете!

Седемте лъча на звездата символизират седемте клона, на които се разделят траките, когато започват разселването си. Основният лъч – на Слънцето – това е ядрото на траките, тези, които остават да живеят по нашите земи. Лъчите на Марс и Юпитер са клоновете, които тръгват на изток, стигат до Шамбала и се разселват из Азия. Лъчите Месец (Луна) и Сатурн са клоновете, които се разселват на юг, а лъчите Венера и Меркурий са клоновете, които се разселват на север и на запад из Европа.


Първият основател на българската държава, владетел и предводител е бил Алвехтосепт ||, който е пряк потомък на Гаинати и Алвех. Той е водачът на основния лъч – на Слънцето. Държавата е била създадена на територията на днешната Североизточна България и върху части от Северна. Столицата им се намирала в посока запад-северозапад от днешния град Варна, 10-15км към Вълчи Дол.

Разселването на траките започва преди около 14 500 години. Тогава обособените отделни клонове поемат в различни посоки. Първи тръгват лъчите Марс и Юпитер – в посока изток. Водач на клона Марс е Севторкан, чието име впоследствие, дава наименованието на владетелската титла -КАН. Този клон, заедно с клона на Юпитер, предвождан от Авитохол, стигат до Шамбала, където достъп се дава само на Авитохол. Там той получава правото да носи името Дуло, като име на рода си и знакът Дуло, който да използва като личен герб. Останалите арани или българи са ползвали знака Дуло като символен знак на народа и расата си.

СИЛА,

Авитохол създава първата българска държава в Азия, преди около 14500 години, след като вече е бил в Шамбала. Част от клона на Севторкан и някои от клона на Авитохол се връщат в земите на днешна България, при основното ядро, където донасят чистия и усъвършенстван ген, получен от Шамбала. По времето, когато се връщат, другите четири клона на траките са били вече напуснали земите и не получават обогатения с атлантските стойности ген.

Около 20-30 години след първите клонове тръгват и лъчите на Месеца(Луната) и Сатурн – в посока юг. Водач на лъча на Месеца е Неамей ||, а на лъча Сатурн – Птолиахър |.

Клоновете на Венера и Меркурий тръгват приблизително по същото време, сътоветно на запад за Меркурий и север за Венера. Водач на лъча на Меркурий е Митон-Рест, а на Венера – Ихславстохъл ||, по чието име , по-късно, част от племената по-късно започват да се наричат славяни. Тези славяни получават впоследствие чистия и обогатен с лемурийски стойности ген, който им занасят някои от клоновете на Севторкан и Авитохол.

Имената на планетите, за всеки отделен лъч на звездата са избрани чисто символично. Всеки клон е носил името на небесно тяло от една обща система – Слънчевата, показвайки по този начин принадлежността си към едно общо начало,един общ корен, общатата си расова и насродностна принадлежност. Може да се каже, че всеки отделен клон на траките  се е наричал с името на небесното тяло, символ на лъча. Не са имали отделни племена и имена. В по-късни времена, с обособяването на отделните народи, разселелите се тракийски клонове са приели и различни наименования.

В ТЪРСЕНЕ КОРАБА НА НОЙ / ЧИНИЯТА НА НОЙ / БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО – БИБЛЕЙСКИ ПОТОП

1 – При по-нататъшните изследвания на зоната се открива наличието на специфични клинообразни и кръстосани железа на регулярни интервали по протежението на структурата. Счита се, че това са огромни гвоздеи и ъгли от клетките, където са държани натоварените животни. Геологът Джон Баумгарднер от Калифорнийския университет е раздвоен между две отричащи се възможности това или са вкаменените останки на една от палубите на Ноевия ковчег, или е огромна скала с формата на кораб, която по случайност има размерите на ковчега от Сътворението.

Скептиците възразяват, че дори и да става дума за останки на гигантски кораб, все още няма достатъчно доказателства, че принадлежат на Ноевия ковчег. В книгата си Загубеният кораб на Ной Чарлз Берлитц отбелязва, че жителите на зоната считат древната структура за кораба на митичния султан Малик Ша, кръстосвал огромно езеро, намиращо се в района на Арарат. След 1988 г. Баумгарднер започва допълнителни сондажи, но не открива нови доказателства за библейските останки. Обезкуражаващо е мнението на експертите, че високите равнища на въглерод в скалните образци вероятно се дължат на присъствието на калциев карбонат, а не на вкаменено дърво. Новите радарни тестове се сблъскват с непроницаеми каменни пластове, материалът, от който се е смятало, че е направена палубата на предполагаемия кораб, се оказва идентичен със състава на скалите от околността, а за металните менсоли се предполага, че може да са специфична рудна съставка от железен оксид, кварц и др. минерали. След химически анализ на една от каменните котви шефът на геологическия факултет към държавния университет на Калифорния Лоуренс Колинз подчертава, че скали с подобен състав се срещат в зоната около Дурупинар, но не и в Месопотамия (днешен Ирак), където според библейските текстове Ной е построил ковчега. Арменският археолог Абрахам Териан допълва, че каменните котви кхатчкар всъщност са ритуални символи на езически култови церемонии. Според изследователите корабът на Ной е имал размери или 137 м на 23 м, или 157 м на 26 м. Възниква въпросът как съоръжение с подобни размери би могло да приеме представители на всички живи създания, както е споменато в Библията? Освен това как Ноевият ковчег се е оказал на 2000 м над морското равнище? На планетата няма толкова вода, за да подхрани потоп, при който да се достигнат такива височини. Отчитайки геологическата активност през последните 20 хилядолетия, сеизмолозите смятат, че останките на Ноевия ковчег биха могли да бъдат тласнати най-много до 450 м височина, но според други специалисти корабът може да е изтласкан нагоре след мощна морска вълна. Болшинството от учените подкрепят тезата, че скалата от Дурупинар не е Ноевият ковчег, а само геологически феномен определено рядък, но напълно природен. Геофизикът Том Феннер отбелязва противоречивите научни заключения на различните изследователски колективи. Разочарованието на археолозите още не е затихнало, когато през 1994 г. Салих Байрактутан хвърля бомбата за поредни открития, свързани с кораба на Ной. От мерните единици на Витрувианският човек на рисунката на Леонардо да Винчи самите вие можете да си направите съответните изчисления като не забравяйте да вмъкнете космичното време спрямо земното. В статията се посочва, че по древната египетска мярка един кубит е равен на 52,3см., но на иврит и арамейски мярката за дължина на един лакът е един кунут равен на 42.8 см. Тората е написана на иврит и арамейски от което се изчислява, че кубатурата на „ковчега” е 14 570 кв.м. Случайно или не, интересното е, че Родопите са с кубатура 14 571 кв. м. Което отговоря на ширина и дължина съвпадащи с измеренията посочени в библията. Ако капсулата (кораба) е била в метри, то и ембриони да са били съхранени от всеки животински вид, е нямало как да се поберат. Случайно или не, интересното е, че Родопите са с кубатура 14 571 кв. м. И не е маловажен факта, че макар и не добре проучена, според ботаниците планината Родопи е дала убежище на повече от 2000 вида висши растения, факт който я нарежда сред най-богатите на висши растения европейски планини. 15 от тези видове са съименници на планината и се срещат само тук, а десетки други т.н. реликти са останали от минали геоложки епохи, което ги прави изключително интересни за науката. Не по-малко разнообразен е животинския свят. От групата на насекомите внимание заслужават пеперудите със своите 800 вида. Родопите са признати със своите находки за най редките представители на животински свят от най древните епохи и до днес в цяла Европа. Нещо повече, разкрити са останки на лъвове, жирафи и други животни, които вече не обитават Родопите, а присъстват в другите континенти. Тоест селекцията на флора и фауна направена от Бог преди потопа има широко присъствие в Родопите. Защо планината Арарат? В Битие (8 : 4) е написано: „А на седемнадесетия ден от седмия месец ковчегът заседна върху Араратските планини.” – планини, в множествено число. Известният сеизмолог Джон Вайнер пише, че преди милиони години на Балканите е имало много огромен планински масив, състоящ се от Арарат, Родопи и Рила. Всички разкрития и изчисления са предадени в Изследователският център за библейски разкрития и тълкование в САЩ, за получаване на патент. /Красимир Куртев/

ГИЛГАМЕШ – ГЕРОЯТ И БЕЗСМЪРТИЕТО

Тази преразказана древнобългарска легенда от шумерите, където се преплитат няколко персонажа от тенгрианската митология е достигнала до нас благодарение на клинописното писмо и глинените плочки от знаменитата библиотека на Ашурбанипал.

Фрагмент от оригиналния мит за алп Самар, Гюлджимеш – Гилгамеш: …Кул Гали записал един интересен мит за Самар-Тюрк, когото го изобразявали и като прекрасен юноша-багатур със седем плитки и цвете в ръката. Плитката и житния клас българите наричали с думата-соб, това означавало още и „прекрасен”. Белката отначало я наричали собол. По-късно това название преминало към днешното животно собол. Най-добрите соболи българите докарвали от  една Сибирска река и я нарекли-Соболска.

ЦИВИЛИЗАЦИЯТА ПРИ ШУМЕР

В началото на четвъртото хилядолетие пр.н.е., в Междуречието се заселили две различни по произход народностни групи: в южната част на Месопотамия и край бреговете на Персийския залив – шумери, а северно от тях, където двете реки се доближават най-много – акади.

Но част от булгарите почитаща легендарния дух на Самара, в облика на огромния бик-Тюрк, от Средна Азия продължила на Запад. Заели и подчинили огромни територии-Близкия изток, Балканите, Мала Азия, Северен Египет, Сирия, Ливан, Ирак, Палестина, Закавказието, Западен Иран. В памет на духа Самар образували държавата Самар/Шумер, Шумерстан/. Значителна част от българите била съсредоточена в Ирак, когото те наричали Сувар-„Междуречие”. /оттук и гръцкото му название „Месопотамия”-Междуречие/. Първата столица на Самара бил южносуварския град Ат-Атлан, по негово име цяла близкоизточна държава някои източници наричали Атлантида. Българите дали свои названия и на всички останали области на Самара:Финикие/от българското „бейнек”-кораб от снопове тръстика/, на Балканския полуостров/от българското „балкан”/, на остров Крит/от българското „креш”-борчески/, на Мала Азия/тази област нарекли Яна Идел-„Нов Идел”-от което се получило и Анатолия/…

Шумерите дошли от североизток откъм югозападните области на днешния Иран, наричан тогава Елам (това е древнобългарска дума и означава – страна или цветуща страна. По същия начин и Елада от Елам. И в наше време производна дума от това название на гръцки означава – крава – отзвук от върховното почитане в древността на бика – Самар – „син божий“ и брат близнак на Кубар), а акадите – откъм Сирийската пустиня. Това предопределило по-късно и резултатите от катастрофалното наводнение в Междуречието станало известно в Библията като „Всемирен потоп“. По-голямата част от българите – самарци (шумери) загинали, а афразийците оцелели. След преврата на Саргон техните династии овладели властта, но продължили да развиват българо-шумерската култура. Пример за това е възстановяването на храма на Мардук (Мардукан) от Ашурбанипал.

Но това вече бил Късния Шумер съсредоточен в днешен Ирак и имащ афразийски облик. В Близкия изток като цяло българите-самарци останали малцинственни групи и постепенно били асимилирани от съседните народи – сирийци, ливанци, араби и евреи.

В периода на проливните дъждове водите на реките Тигър и Ефрат буйно прииждали, излизали от коритата си и заливали околните низини. Когато отново кротко потичали в леглата си, оставяли наторена почва, но и твърде много блата и мочурища, особено в долното течение – в земята на шумерите. За да направи тази земя годна за обработване и да извлече от нея плодовете, които тя можела обилно да даде, населението на тези места трябвало да обедини силите си. Така в тази част на Месопотамия организирания живот бил наложен от самата околна среда. Най-напред в Шумер, а после и в Акад възникнали първите общини.

Развитието на общественния живот и на търговията довело до едно от най-големите постижения в културната история на човечеството – шумерите първи създали писменост, тъй нареченото клинописно писмо. Тази писменннност древните българи наричали – самра и нейни по-късни варианти останали дълго време в употреба сред техните общности по света. Преди нея е съществувало сакралното писмо – ползвано от жреците и висшата аристокрация. Шумерското писмо е първата писменост. Пригодено към особеностите на езика на акадите, то се употребявало в древността не само от населението на Месопотамия, но в Иран, в Мала Азия. За известно време клинописът е дипломатическо писмо в международните отношения.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ „ВАРНА“, ПЪРВА ИЗМЕЖДУ ПЪРВИТЕ

НАТАТЪК,

Разбира се, както се каза – „съпротивлението ще е голямо след придобивката“ носеща диаманти, злато, богатства, като по всякакъв начин наследниците ще се стремят да запазят неистинността на „своята си наука“, която е плодоносна – носеща ветрове, парично признание, миражи, но с какво ще ги запомнят останалите, хората, можещите, знаещите, пострадалите? Какво всъщност правят онези, които говорят за духовните същества, за възвишените неща, за Царството Божие, но се покланят на менталните идоли и миражи, а с другата си ръка посягат към алчността в атрибутите на властта? Компенсират се слабите, в обществото на слабите. Изградени са цели звена, научни комплекси занимаващи се да разрушават истинността при основите, получаващи в края на краищата компенсация по един или друг начин, нормално в обществото на слабите и където ценностите не получават дължимото съизмеримо. Мистика, митология, облаци от измамна „наука“ разкриват основите, позволяващи ни възможните резултати. Да го повторим – „позволяват се възможните резултати“. От друга страна чий Бог е толкова кръвожаден, че да поиска от агнето жертвата, болката му, да го лиши от светилника? – ние не знаем, но Единственият, Който е – е крайно Миролюбив, при къпината; там се намира. Всичкото друго е от човека. Бог е Креатор, Наставник, Вездесъщ, на небето и на земята, Бог е навсякъде. Ние Го принизяваме с кръвожадност, да иска жертвени агнета и се прави на интересен – егоцентричен като човек, свадлив, агресивен, борещ се по цял ден с „Израел“, защото си няма работа, безделник по пладне, който не спира да се търкаля. Да си представим как Бог се търкаля борейки се по цял ден, пък забравя за другото. Това са човешките качества, което говори за липсващо просветление през годините на човешкото осъзнаване, когато Израил по цял ден се търкаля с Бог и си говорят за техни неща, пият вино и се забавляват. Намерен е начин човек да измести Бога представяйки се за Негов наследник, последовател, разпространител на волята, говорител от Божие име – защото Бог не говори, безсловесен е, мързелив, търпелив, пие вино по цял ден, ленив по характер; дават се жертви открай време, когато Бог все още е на небето и съдържа Вселената, без да Го познаваме освен по такъв начин. Обаче, какво се показва за Бог и чий Бог ни се показва, ние не знаем. Има излъгани, ненужни жертви заради богове, духове, съзерцатели, които обитават пристанището, наречено планета Земя. Имаме кръвожадност, която е търсеща жертвите като агнета. Търси се страх и несигурност, страдание, смърт и разруха – това не са качества, които идват от Бога. Човешките навици, предизвикани от човека не се изпращат от Бога – далеч, Който е на небето, не търси никакво оправдание пред човека – имащ живот колкото утринната роса. Напразни са жертвите, да се нахранят човешките отклонения, чиито вулкани са ненаситни. Светът е спокоен, достоен, прекрасен, възвишен, изпълващ със сила Вселената чрез Хармония, за да може накрая всеки от нас да я има в сърцето си, като полет в пространството малко след пладне към залеза. Това е пътят към Бога, не религията, характерна за изостаналите от магистралата без да сме готови, осъзнати, логически адекватни, празни по пътя към Бога и Царството Му. Логиката е изкривена при отражението си, за което се каза. От друга страна не сме изоставени, защото при основите е короната – чиста и светла, сакраментална идея към мирозданието – лишаващо и създаващо, показващо и доказващо, можещо, знаещо, свързано и отвързано, бързащо и очакващо ни към края на всичко това.

ТРЕПАНАЦИЯ

Редица факти доказват, че древните българи са имали сериозни медицински познания; умеели да правят сложни хирургически операции, една от които е трепанацията. При находките от пустинята Такла Макан е открита мумия, на която приживе е направена гръдна операция, като оперативната рана е зашита с конски косъм. Намерени са и хирургически инструменти от този период (мумиите са на възраст 3000 години).

Особено забележителни са извършваните трепанации, изучени и описани от д-р Петър Боев, чиято заслуга е, че световната наука ги призна за специфичен древнобългарски обичай, който „маркира“ пътя на българите в Алтай през Средна Азия до централна Европа и Балканския полуостров.

Посочените трепанации са два вида: символични (с магическо-обреден характер) и  истински хирургически операции с лечебна цел.

Символичната трепанация на черепа, се отличава от реалната трепанация по това, че се премахва само външната черепна пластинка и част от гъбестото вещество (диплое), без да се засяга вътрешната пластинка на черепните кости. Следите, които оставят символичните трепанации, най-често имат овална форма, с диаметър от 8 до 20 мм и дълбочина от 0,5 до 2 мм и се намират върху или в съседство със стреловидния шев на черепния покрив, предимно около точката на свързване с венечния шев (областта на Брегма).

При мъжкия череп от Плиска (VII-IХ в.), който има три белега от ритуална трепанация, е приложен лечебен метод за лекуване на нервно или психическо заболяване.

От намерените находки се установява, че трепанациите, правени за лечение на психически заболявания, са най-често в областта на темето (върха на главата). Там обаче съгласно теорията на тибетската и китайската медицина се намира важна енергийна точка – бай-хуй („сто срещи„) това е точка 20 от т.нар. „Заден среден меридиан“, прилагана при лечение на главоболие, неврастения, влошаване на паметта, шум в ушите, епилепсия.

Символичните трепанации правени от древните българи, са с религиозно мистични цели за постигане на определени нива на съзнателност, което е свързано с езотеричните практики на колобрите – жреците на Тангра.

При реалната трепанация се отнема и вътрешната костна пластинка (ламина интерна). При реалната трепанация на череп на 7-годишно дете отнекропола при с. Одърци, Добричко (IХ-Х в.) следата от трепанацията е върху лявата теменна кост. Пирамидата на лявата слепоочна кост е разрушена от възпалителен процес, който е и вероятната причина за трепанацията.

Трепанацията на черепа се налагала най-често при сериозни травми на главата (например след удар с боздуган, меч или бойна секира) за отстраняване на костиците, притискащи мозъка.

Черепът от Ловешкия некропол (VIII-ХI в.) свидетелства за трепанация, направена приживе и довела до оздравяване. В случая се счита, че оперативното вмешателство се е наложило след счупване на черепа и хлътване на част от костта. След грижливото обработване на травматичната рана не се е развил супуративен процес. Това говори за добри познания по асептика и антисептика, оперативни инструменти и използване на билки за упойка – мак, блян (съдържа скополамин и се дава като успокоително при психомоторна възбуда), мандрагора, коноп, мухоморка, зърнеш и алкохол.

При правенето на лечебните трепанации древните български хирурзи са действали изключително внимателно, защото в случай на неуспех и особено ако пострадалия е бил важна личност, те са били погребвани заедно с умрелия пациент.

Подобен случай е описан от Георги Костов и потвърден от изследователя на древни български некрополи от Украйна Константин Красилников (некропола е край с. Жолтое-Украйна). В гроба на хирурга, чиито ръце и глава са били отсечени, са намерени медицински инструменти и специални кръгли сребърни шаблони за извършване на трепанации. Последното доказва, че древните българи са знаели за антисептичните свойства на среброто.

Обгарянето (моксата) като оперативна техника е донесено от българите на Балканския полуостров. Моксата се извършвала с корени от тръстика, обвити с вълна и напоени с мас. Има данни, даващи основание да се приеме, че българите са използвали и акупунктура – практикувана е с игли от акация, глог и игли от кост. Дори до началото на ХХ век е имало народни лечители (в Пернишко), практикуващи лечение с игли от акация.

Древните българи  отглеждали различни домашни животни, едър и дребен рогат добитък, най-вече коне. Като добри животновъди те познавали добре заболяванията при животните и разбира се, ги лекували. Моксата и акупунктурата първоначално са прилагани върху животни, след това тези методи са използвани и при хората. С помощта на моксата при лечебно обгаряне с нажежено желязо, те са лекували копитния гнилец при конете и овцете, също така заболявания, предизвикани от животните като „синя пъпка“ (антракс), злокачествения цирей (карбункул). 

В китайската ветеринарна акупунктура са описани различни методи за лекуване на животни, най-вече коне. Известно, че конете не достигали в Китай и са внасяни отвън (от хуно-българите), а лесно можем да се досетим откъде е заимствана и традицията.

Бойното изкуство на българите (техниките със захвати) говори, че за лечение са използвани техниките също на мануална терапия (чекръкчийство). Търсейки паралели между българската и източна медицина, виждаме интересен факт – показващ известните у нас „чекръкчии“, които умело наместват кости и изкълчени стави, които преминават своеобразен тест за майсторство при сглобяване на счупена стомна в чувал, без да я гледат (само с опипване). Абсолютно същият изпит съществува в Китай за техните лекари – специалисти по ортопедия. Знае се, че мнозина са специалисти по бойни изкуства У-ШУ и Ци-Гун.

ОСНОВАНИЕ, ВЪЗХОД

Възвръщаме не чужда собственост, но традиционно българските богатства като наследници на титани, във величието на България като духовна за духовните майка на всички деца, която е държава от нов свят въпреки с отнети богатства, преиначени човешките качества, в безкрайни води на безкрайните океани. При основите – е България, малка страна, не повече от големият взрив за Вселената, имаща всичките светове.

РЕВИЗИОНИЗЪМ – НЕ, ИСТИНАТА

Съвсем естествено е предлаганото, търсеното,  намереното да бъде обявено по агресивен път за ревизионизъм повтаряно многократно, създаващо острота на усещането за мрак – на хората се предлага мрак, заместващ предишната светлина. В реда на нещата, се обуславя вреда на засегнатите, застанали крепко на колоси върху миражи на приобретението и което, изцяло лишава последните по такъв начин, че първите и последните ще забравят за майка си от историята на България, ще получат съответните им награди с признание от съвременните „научни среди“, накрая името им ще просветлява над поколенията като гробница от варосани камъни, притоплени като хляб под небесните птици. Това ни открива пространството и когато, ще получим признание за възможностите на всеки от нас, достатъчно и което е позволяващо всеки от нас, да се роди свободен в човешкия свят. Достойният ще се изправи; няма да се срамува, да се спасява, да търси, да бяга, да се сражава, да умира никому неизвестен за своите и децата си, запомнящо се. Ще се измислят новите песни, новата музика с нови тропари към нови хвалебствия, направено от новите автори на съвременника – свободен да твори за народите по света. Всичко това ще покрие Земята със скъпоценните камъни на нова съзнателност, която е изливаща от недрата реки на признанието за /красотата на/ човешкия Рай. От друга страна, ще бъдат заличени различни звезди, богове, междинни слънца, светещи креатури на небосклона върху историята, в обществото и на човеците, на сенките покрай миражите – всяващи мрак. Ще се напишат карти с пътища от звездната магистралата на Бога и на Небето, и на Земята; ще говорим за Космоса; ще получаваме резултати – на тайнството, на магията заради времето, въпреки него, по изключение. Непотребните ще се изправят малко преди това, да изригнат с вулканите си от купища към пространството, своеобразно създаващи навиците във всеки от нас. Можем да се погледнем, какво представляваме ние – част от човешката цивилизация. Не знаем кои са засегнатите, своеобразно посегнали върху истината, която от своя страна се укрива, изгаря, унищожава. Това не е работа на АРХЕА – Пресвета Богородица, да губи време от материята на света със съответните резултати. Ние сме от друг свят; имаме друго пространство.

1 (9)

ХОРА НА БОГА – БЪЛГАРИТЕ / ВЛЪХВИ, БИБЛИЯТА, БОГОРОДИЦА

12 февруари 2014 г.

Българите са хора носещи в себе си частица от Божествения Дух. Историята на България е история на изначалното раждане на Божествена длан, над която се отразява Вселената – да, българите са с битие към космическа одисея. Ако се разбере за България, ще се разбере за останалото. Имали сме зората на Златен век далеч преди златния век. Малко по-късно хората възприемат порока; алчността заменя човешките качества. Така сме лишени от място в Библията заради гордостта, описано иносказателно. Древната българска култура е на познанието. Българите са Божий народ, който е запазил божествените си качества – любов, сърдечност, доброта. Тези качества, ще помогнат да се възроди човечеството и ще го спасят.

Не бойте се, България никога няма да се изгуби от света, за разлика от други държави!“ /Севрюкова/

Най-древният епос, намерен в Месопотамия – „Епосът на Гилгамеш„, е писан не от шумерите, но от нашите предци – кутригурите. 2500 години по-късно Библията копира фактите, но с различни имена и места.

Според Кул-Гали, преди 35 хиляди години огузо-тюркските и сакланските, източно арийските предци на българите населявали Волго-Урал. Да се отбележи, че не българите са излезли от Иран, но иранците са излезли от Булгар и населили днешната си родина. Тезата за чуждият ни произход, са модерна фантазия с която се спекулира. Мястото го нарекли Ара / Арья или Ура. От това название по-късно произлизат – Туран, Урал, Арья, Иран – Ирон, Уран.

Отначало, в Ледниковата епоха арийците живели в пещерите на Уралските планини, споделено от учени като Фирдаус-ханум Салихов/ и се сражавали с „потомците на злите духове“ – убирите /човекоподобните маймуни/. Когато ледникът започнал да отстъпва, хората заселили равнините на Волго-Уралието. Благодарната памет за гостоприемните Уралски планини, завинаги се съхранила в сърцата на българите и прерастнала в преклонение.

Преди около 15 хиляди години се образува съюз от седем арийски/огузо-тюркски и саклански/ племена, който е наречен Идел, седем/иде/ и ел/племена/. Главното занимание на арийците отначало било лов на мамонти/аслан/, вълнести носорози/аждаха/, дългороги елени/ямал/, китове и тюлени/байгул/, моржове/су-аждаха/, зубри/атбуга/, пещерни мечки/абада/. Затова предците на българите дълбоко уважават опитния нощен ловец, вълка.

По-късно, когато българското общество се запознава с южните райони, където господстват „ловците“ от семейство котки, българите придават на вълка способността да се превръща в лъв/барс, леопард/. Започнали да го наричат Барис/Барс/. Любопитно е, че лъва за северните българи отначало е ”голям вълк”,  улуг мак и значително по-късно, същият получава името си аслан/първоначално това означава чудовищен дракон/.

Казан станал могъщ богатир и възобновил иделския род на елбирите. Този род започнали да го наричат”Бурджан” и „Наубури”/Неври/ – означаващо новите вълци. Тъй като от този род произлизат Царете на българите, които носели особенни шапки ”дуло”, нарекли го Дуло.

Българска царска шапка – Дуло. Военен трофей от Волжка България. Подобна на знаменитата „шапка на Мономах“, на която сложили кръст в качеството на руска корона.

Отначало шапката Дуло е жреческа, но след като става царски венец, жреците започнали да я носят висока и конусовидна – тудуло „високо дуло“. Благодарение на алпа Вълк, българите първи овладели майсторството да пекат глина и леят метали.

Впечатление прави изобразяването на влъхвите – тримата царе, тримата магове – в евангелския текст, влъвхите са наречени μάγος.

БОГОРОДИЦА С МЛАДЕНЕЦА

Севера, бъди жива в Господа“ – паметна плоча от IV в. на катакомбата Присцила в Рим с изображение поклонението на влъхвите заедно с Пресвета Богородица и Младенеца.

Поклонение на влъхвите. Стенопис от IV в. в катакомбата Маркус и Марцелинус в Рим.

Щапките на влъхвите са като тези на бригите – живели на Балканите, които по късно се преселват в Мала Азия, на място наричани фриги.

Основата на „християнството“ е Орфизма.

Влъхви – мозайка от базиликата Св. Аполинарий в Равена. Правят впечатление „панталоните“ на влъхвите.


Конник от храма край село Александрово – Хасковска област. „Панталоните“ му са еднакви с тези на влъхвите.

Учението е българско и за това по късно са възникват спорове по време на „вселенските“ събори. На основата на българското учение е изградена имперска религия, която българите не искат да приемат и Юстиниан е принуден да основе Първа Юстиниана с Българска Архиепископия със седалище град Охрид с новела 131 от 18 Май 535-та година. Интересно е описанието в протокола от църковния събор 869-870г на българската делегация, според превода направен от Моравчик в „Bizantinoturcica“,II,1958,p.355  в книгата му „Златният фонд на българската древност“ с. 47 / „По същия начин бяха седнали и преславните съдии на височайшия български княз Михаил-Стасис зергобула, Сондоке вагантус, Ил вестранабаре престит Зисунас кампсис, Алексис сампсис хунол.“

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ / СИРИЯ

2 – „… Посетихме стар християнски манастир на едно възвишение, където пуснаха грамофонна плоча с църковно песнопение от времето на Спасителя. С голямо учудване възкликнах: – „Та това е българска народна песен.” Отговори ми се, че много българи, които идват тук, казват същото. Нима още тогава, че и до днес българската народна песен от страната на Орфей има силата на съвършено изкуство, а песнопението за Христос звучи изпратено в Космоса…?“

1 – „Отивайки в Сирия, от Националния исторически музей в Дамаск ме заведоха на изток в района на Майлюля, където живеят арамеите“, пише изтъкнатата етнографка Сава Костова. – „Казаха ми, че те говорят на езика, който се говорел по времето на Иисус Христос. Посетихме много стар християнски манастир на едно възвишение, пуснаха грамофонна плоча с църковно песнопение по времето на Спасителя.“

3 – Анализ на „Книга за Енох”, която е написана преди 4 500 години ни праща по-далеч, като българското родословие се свързва с Матусал, дядото на Ной. Това го твърди  арабският летописец Ал-Масуди (893-956).

БЪЛГАРСКИТЕ КНИГИ, НАРЕЧЕНИ БИБЛИЯ

Библията не съществува на английски до преди малко повече от 600 години. Преди това най-широко използваният превод на Библията е на латински, който от своя страна е превод на Улфила от гръцки на готски език . Тази версия съществува през Средновековието и е наречена „Латинската“ Вулга. – Днес се  среща под различни названия, но от кого е писана и защо се казва така е един от казусите, който обостря споровете за произхода на българите. Улфила е ръкоположен през 340/341 г. за готски-гетси епископ в Гетия. Долен Дунав, днешна България. Това са едни от най неудобните факти, по които се спори. Защо в тези ранни години от новата ера, тракиец – свещенодействащ по нашите земи, прави превод на библията наречен българска библия?

The Bible didn`t exist in English until a bit more than 600 years ago. Before that the most popular translation of it had been in Latin. That version existed in the Medieval times and was called Latin Bulga. Today it is known under various names. Who wrote it? Why was it called exactly that way? These are questions connected with the debates about the origin of the Bulgarians. A man called Ulfila was ordained as a Gothic – Getti priest in 340/341 in the Getti lands – Lower Danube, present Bulgaria. These facts are uncomfortable enough to be debated. Why in those early years of the first millennium AD, did a Thracian priest in our lands make a translation of the Holy Bible, called the Bulgarian Bible?

ОРФЕЙ – ТРАКИЕЦЪТ ОТ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ

По пътя на изследване, извършено от Любомир Цонев върху оставените следи от Александър Фол, Йорданов, Порожанов, Валерия Фол.

ВНИМАНИЕ, СБЛЪСКВАМЕ СЕ С РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ ( „Всичко започна в края на януари 2005, когато с мъка отделих значителна сума и купих в голяма столична книжарница единствената бройка от книгата: Al. Fol, K.Jordanov, K.Porozhanov, V.Fol “Ancient THrace”, издадена от фондацията EUROPA ANTIQUA и Института по тракология при БАН, София 2000. Тя очевидно не е предназначена за българската публика – освен луксозният печат и високата цена, книгата е изцяло на английски език. Реших да я купя не толкова заради текста, колкото заради множеството твърде рядко срещани снимки на важни находки и обекти от Древна Тракия, които никога дотогава не бях виждал. Занапред ще я цитирам в текста като [Al.Fol et al, 2000].

1 – Дотук – нищо особено.

Книгата съдържа няколко обзорни статии, групирани в 4 глави. Всяка глава започва със специална заглавна страница. За фон на заглавието служи нарочно избледнено изображение на действителен археологичен обект. Ако някой от тези фонови обекти ви заинтересува – можете да намерите нормална, качествена снимка на същия вътре в самия текст като илюстрация.

2 – Дотук – пак нищо особено.“)

Изведнъж доброто правило се наруши при ІV глава, точно там, където фоновият обект силно ме заинтригува. Заглавието “Orpheus, the Thracian” (“Орфей Тракиеца”) е отпечатано на фона на бледа сивобяла графика, скица на релеф с изключително странно съдържание.

ПРИЛОЖЕНИЕ – ОРФЕЙ

НЕМРУТ ДАГ / АРМЕНИЯ

Немрут Даг (Nemrut Dagi) е планински връх, който се извисява на 2150 м надморска височина. Планината Немрут се намира в отдалечената югоизточна част на страната, в непосредствена близост до град Адияман, намираща се в Източен Анадол. В района е разположено и село Карадут. / Най-общо върхът на планината Немрут представлява древна гробница с голям брой статуи около кралските гробове. Най-приятното време за посещение на тази историческа забележителност е през ранната есен или късната пролет. Лесно може да се доберете до Немрут Даг, ако кацнете на летището в Адамиян, а оттам с автобус или кола до планината. / Адамян и околностите са били управлявани от кралете на династията Комагена от 80 г. пр. н.е. до 72 г. Това кралство, чиято столица е била Самосата, сега Самсат, е било основано от Митридат I, баща на Антиох I. Кралството изгубва своята независимост след като е победено от римските легиони и става част от римската провинция Сирия. / Величествените руини на върха днес са наследство като място за погребение на кралското семейство, властвало в Комагане. В култов надпис, Антиох, който управлява между 69 и 36 г. преди Христа, декларира, че е построил мястото за вековете и идните поколение като благодарност на боговете и неговите предшественици. / През 1989 г. Немрут Даг и околностите му са обявени за национален парк, а от 1987 г. историческият паметник е включен в списъка със световното културно наследство на ЮНЕСКО. Гробната могила на върха е с височина 50 метра и с диаметър 150 метра. Тя е изградена от камъни с големината на юмрук, и е свързана от изток, запад и север с терасовидни дворове издълбани в естествената скала. / Източният двор е центъра на сакралното място Немрут Даг и е най-важната група от скулптурни и архитектурни елементи. На запад Немрут Даг е заобиколен от колосални статуи, седнали на тронове. Всяка от тях е изваяна от 5-тонен каменен блок и достига средно между 8 и 10 м. На изток има огнен олтар във формата на стъпаловидна пирамида на север, както и на юг със стени от изправени каменни плочки.

Този монументален археологически обект е открит едва през 1881 г. През следващия век текат усилени разкопки и реставрационни процеси.

Абаса о событиях на севере Большого Кавказа и о переселении оттуда части булгар в Армению. В первом из них сообщается, что царь Вахаршак созвал жителей Большого Кавказа и просторных долин к северу от него и потребовал от них повиновения и дани, после чего отошел со своими войсками в луговые земли близ пределов Шарая. «Эти земли, – заявляет рассказчик, – в древности назывались Верхним и Безлесным Басеном, а впоследствии были заселены переселенцами Вхндур Булгара Вунда, по имени которого назван Ванандом. Вахаршак е царувал от 153-та до 131-ва година преди новата ера.

В другом рассказе, посвященном событиям времен царя Аршака, имеется следующее сообщение: «Во время его царствования у края Большого Кавказа произошли волнения в стране булгар, из которых многие, отделившись, пришли в нашу землю и на долгое время поселились на юге от Коха, в плодородных и хлебородных местах. Переселение части булгар в Армению оставило следы в географических наименованиях. Область к западу от Карса с тех пор стала называться Ванандом, левый приток Аракса – Вананд-чай, река, известная в скифское время под именем Балан-род, получила название Болгару-чай.

СВАСТИКА / БЪЛГАРИЯ И КАМЕННИЯ БЛОК

В началото на шестото хилядолетие преди Христа, сме свидетели на българска свастика изобразена в Деветашката пещера. Най-старата свастика в света върху фрагмент от паница от ранния неолит (началото на VI хилядолетие пр. Хр – Деветашката пещера.

Поредицата от червени и бели триъгълници се забелязва на несебърската църква.

Звездата от Вергина виждаме на артефакт с фригийски произход, което показва звездата с шестнадесетте лъча като символ от Българския календар.

ЙОРДАН, МАГИЧЕСКАТА СЕДМИЦА

В предверието на гробницата в Свещари има поставен голям каменен блок. Би могло да се помисли, че той е служел за сядане като пейка. В сравнение със скулптурите на десетте кариатиди и красивия стенопис този камък изглежда съвсем обикновен. Всъщност, това е най-голямата загадка на древната гробница. Инженер от Археологическия институт при БАН – Петър Вълев, се заема с проучването. / „Изследванията показват – пише той в своята статия, – че датираната от първата половина на III в. пр.Хр. тракийска гробница притежава не само архитектурно-художествени качества, но е носител на богата математическа и религиозно-философска информация. Нещо повече – тя е своеобразен феномен. / В предверието, до входа на централната гробна камера, има един добре обработен каменен блок, като че ли поставен там за сядане. Неговите размери са 2,1 х 1,4 х 1,1 тракийски свещени стъпки1 (1 стъпка = 0,2676 м). Той стои безмълвен, плътно прилепен до две от стените на предверието. / Най-напред обърнахме внимание на обиколката на хоризонталната му страна: 2 х (2,1 + 1,4). Оказа се, че тя е 7 стъпки. Присъствието на „магическата“ седмица ни озадачи, но и насърчи. Изчислихме площта: 2,1 х 1,4 = 2,94 (приблизително 3 квадратни стъпки). Така се появи и свещенната за древните религии тройка. За да постигне такова оразмеряване на камъка, създателят на гробницата е трябвало да реши системата от следните две уравнения:

2 (х + у) = 7 х . у = 3

Корените им са 2 и 1,5. Защо ги е променил в каменния блок на 2,1 и 1,4?“ Неволно ли древният строител е допуснал тази грешка? Ако бе направил стените дълги по 2 и 1,5 свещени стъпки, правоъгълната площ на камъка щеше да е точно 3 квадратни стъпки. Разсъждавайки върху тези малки „грешки“ на древния архитект, Петър Вълев прави смайващо откритие. „Тази лека деформация води най-вече до промяна на ъгъла между диагонала и страната на правоъгълната повърхност на блока. Или от 4 : 3 и съотношението между страните става 3 : 2.  / Пресметнахме, че – 3:2 = cotg 33° 4Г

Ъгълът 33° 4Г е от особен интерес за нашето изследване. Вече е установено и публикувано, че оста на гробницата е насочена към онази точка на хоризонта, където изгрява Слънцето на 22 декември от IV в. пр.Хр. Това означава, че зимното слънцестоене, когато Слънцето кулминира най-ниско над хоризонта и в следващите дни започва да се издига все по-високо и по-високо и да набира мощ, е било важен момент за соларно-хтоничния култ на траките.“ / Изчислено е, че ъгълът, сключен между посока изток и първия слънчев лъч на 22 декември от IV в. пр.Хр. е 33° 52′. От това следва, че диагоналът на каменния блок отбелязва линията запад-изток, а дългата му страна – оста на строежа, т. е. пред нас е онзи първи, основен камък, с лице на хоризонталната страна 3 квадратни стъпки и периметър 7 квадратни стъпки, който е бил положен най-напред.“ / В този камък е била закодирана невероятно сложна астрономическа информация, която е била и строителен план. Подобни открития показват до какво технологично ниво е достигнала тракийската цивилизация. Жреците-архитекти са строили превъзходни сгради, при които е имало отредена роля дори за Слънцето. / „Светлината играела също роля в мистериите на обезсмъртяването – пише археоложката Диана Гергова в книгата си „Сборяново“. – Над входа на гробната камера личи прозоречен отвор, зазидан впоследствие. Изчисленията показват, че точно в деня на зимното слънцестоене, в този един-единствен ден в годината, когато слънцето преминава през най-южната част на еклиптиката си, неговата светлина трябвало да прониква в недрата на могилата, във вътрешността на гробницата. Лъчът светлина не просто осветявал камерата, но попада точно върху фигурата на владетеля на кон и увенчан с венеца на Великата богиня. По слънчевия лъч душата на покойника поемала пътя към небето и всяка година, в деня на зимното слънцестоене, тя се завръщала обратно на земята.“ / Не показва ли този сноп от слънчева светлина, проникващ в мрака на гробницата, къде според древните траки отива енергията на умрелите владетели. На небето, сред безбройните звезди. Върху златни плочки, намерени в гробовете на знатни траки, са изписани свещени формули, създадени от Орфей. Те учели душите как да изминат пътя до Отвъдния свят. Всеки, посветен в тайното учение, трябвало да каже на стражите му: „Аз съм син на Земята и Звездното небе. Но че съм потомък на Небесните, знаете добре. Името ми е Звезден.“ Древните траки са вярвали, че са дошли от звездите и след смъртта си се връщат отново там.

СУБАРУ И ПЛЕЯДИТЕ, ОТКРОВЕНИЕТО НА ЙОАН

Какво значение има съзвездието Плеяди за японците, виждаме в емблемата на японската кола Субару и се сещаме за поздрава, с който посрещат Тодор Живков. Оттук има само една крачка и трябваше поне един учен, да се досети за нещо малко, но изключително важно:

Субару („японското“ наименование на Плеядите) = Суба = Субиги (ювиги).

Изписани са много статии по въпроса, като превода е „от Бога поставен“ или „от Небето поставен“, „от звездите поставен„. Нека посочим Откровението на Йоан, което по никакъв начин не е християнско и там е казано:

Гл.1:16. Той държеше в дясната Си ръка седем звезди, а от устата му излизаше тракийски меч, двуостър; лицето Mу сияеше, както слънце сияе в силата си.

Откровението на Йоан, дори не е израз на „първото християнство“, което е ликвидирано окончателно след четвъртия вселенски събор. Повечето образи в него, както и символите са Тенгриански, защото това е изначалният монотеизъм. Всичко друго е интерпретация чрез вземане на отделни пасажи при съставянето на нова религия. Затова Откровението на Йоан не е разбираемо лесно, особено за обикновения християнин. Още повече, че самата екстаза на Иван (Йоан) и неговите „видения“, „чувания“ са напълно в духа на колобърската/шаманска традиция. Накрая, не е ясно само как не са направили Събор, на който да  го анатемосат.

На 19 Юли 1918-та година е приета Конституцията на Руската Социалистическа Федеративна Съветска Република.

Свастиката е вселенски символ, който се среща по цял свят и само определени народи мразят присъствието му. Символизира се вихър, който се появява във въздуха, водата, пространството и във времето чрез цикличността, според изследването на Раен където в етера има кристална решетка с базова структурна частица, наречена фитон и която се върти наляво или надясно /свастика, сувастика/, чието въртене на макро ниво се проявява като торсионно поле.

Освен свастиката по цял свят се срещат редица други неща, като най-разпространеното е Канатицата, която се вижда при тъканта от Навахо и се среща включително в Азия и Африка, при коптите. А това, че предците ни не са разполагали с авиокомпании не означава, че не са обикаляли, прекосявали Земята.

Жива е паметта, жив е българският дух.

ДЕФОРМИРАНЕ НА ДЕЗИНФОРМАТОРА, ПО ВЪПРОСА НА ЧОВЕШКАТА СЪДБА – ДИПЛОМИ, ЗВАНИЯ И ТИТЛИ НЕ ОЗНАЧАВАЩИ НИЩО

Към процеса по изкривяването на информацията чрез нейното разпространение по света, избрани лица и човеци.

Самият дезинформатор трябва да се зареди със звания и титли, агресивен, настъпателен. Краят на онези съдби, имащи в клоните на човешкия си живот дипломите, научните звания и титли прикриващи едно друго лице. Покрито с мрак е лицето на завистта, скриващо едно друго лице, на измамника. Можем да си представим с каква съвест се събуждат и лягат измамниците, въпреки всичко записани със светли букви към паметта с което и ще ги запомнят. Част от човешката ни история на съвременната цивилизация, е потънала в мрак.

БЪЛГАРСКИЯТ ХИМН

Когато през 1964 г. държавният глава на Народна Република България Тодор Живков свиква комисия, за да приеме „Мила Родино“ за химн, той среща съпротивата на акад. Петко Стайнов, композитор, роден в гр. Казанлък. Стайнов твърди, че мелодията е еврейска (ашкеназка – бел. Трибал), това не дава основание тя да бъде химн на българите. Към 1900-1910 г. в Казанлък са идвали еврейски (ашкеназки – бел. Трибал) музиканти откъм Дунав, за да свирят на сватби и други тържества. Те свирели ХОРО (подчертано от Трибал), чиято мелодия напълно се покрива с мелодията на „Мила Родино“. Живков освобождава Стайнов от комисията, съставена от музиканти и поети, и „Мила Родино“ става национален химн. Акад. Добри Христов също споменова, че мелодията е заимствана от еврейска (ашкеназка – бел.Трибал) инструментална мелодия , която вероятно Цветан Радославов, живял в Свищов, е възприел от клезмерите.“ Ах, този джаз …

Котарак с рибена опашка – датировка по Българския календар – година Барс в цикъл Вода. Намерен при източна тракийска могила край Караново.

Кон с рибена опашка – датировка по Българския календар – година Кон в цикъл Вода. Намерен край Сливен.

„Щем доказа необратимо, защо ние сме първите и най-старите жители в Европа…“, Г. С. Раковски

Анастасий Библиотекар (ок. 810 – 879/880) съобщава, че след разделянето на Римската империя през 364 г. при императорите Валентиниан I (321 – 375) и Валент (328 – 378) „българският народ връхлетял и заел всички страни по Дунав„. От това произлиза, че в края на 4 век българите са представлявали силен народ, способен да отнеме от Византия дунавските провинции. Важно е да се отбележи, че Анастасий (Historia de viti Rom. Pont. Patrolog. lat. 128, col. 1393 f) пояснява събитието с любопитна подробност, че българите обединили своето отечество, съгласно родственото си право. (”…quia Bulgares, qui jure gentile sibi pariam subjugantes”).

Горният абзац описва времето, споменато във „Веда словенах“ – Преселението на народа от крайната земя на Дунав, където се споменава Читайска краля – то ест крайната земя е Китай.

БАЛКАН

Приск Панийски (още известен като Приск Тракиец) е късно-античен византийски софист и историк, живял през 5 век. През 448 той придружава Максимин, посланик на Теодосий II в двора на Атила. По-късно извършва пътувания до Рим, Дамаск и Александрия придружавайки византийски официални посещения. При управлението на Марциан (450457) участва в мисии в Арабия и Египет. Приск е автор на исторически труд (Византийска история), вероятно обхващащ периода от идването на власт на Атила до това на Зенон (433474). От него са оцелели само фрагменти, най-вече включени в Гетика на Йорданес, но описанието на двора на Атила е ценен исторически източник.

Приск споменава важен факт. Когато уведомили кан Атила, че Архиепископа на византийски град южно от река Дунав, преминава с лодки и работници и копаят могилите, които са погребални комплекси на неговите предци, Атила обявил война на Византия и атаката на неговите войски стигнала от Нисус до Морава. За кан Атила, гробът на неговите предци е свещен и неприкосновен. В сведения за войната на цар Дарий срещу Скитите, се споменава също: “…опитай се да разровиш гробовете на нашите предци…и ще разбереш за нашата сила!…

Българите първо се връщат в долната земя Охридска, по-късно Аспарух разширява България тъй като в именника на Българските владетели е записано, че през 515-те години, петте царе управляват оттатък Дунав и при кан Аспарух, българите преминават реката, но не пише – че се създава нова държава. При цар Анастасий започнаха българите да превземат тази земя, като дойдоха в Бдин /Видин/ и първо започнаха да превземат Долната земя Охридска и след това цялата тази земя. Завръщането на българите по тази земя не е случайно, защото на това място преди време след като помагат на енхелейците /бригите/, Кадъм основава град Лихнида. Преди бригите в Индия срещаме Дионис като Дев Нис, българските владетели са обожествени като синове на Слънцето. Думата за Бог е Дев.

Малцина знаят, че освен бог на виното и плодородието Дионис е завоевател. Със своите вакханки и сатири стига до Индия, покорява местното население и изгражда свещен град с име Ниса. Луций Ариан разказва, че преди идването на Дионис в Индия, местното население било от номади непознаващи градове. Обличали се с кожи, ядели кора от дърветата и сурово месо. Тракийския бог им дал огъня, научил ги да орат, да се трудят, да правят вино, да коват оръжие, да строят, направил закони, религия, като разбира се поставил себе си начело на индийския пантеон. С други думи, според Ариан – Дионис е основател на древната индийска цивилизация.

VІІThe Indians, he says, were originally nomads, as are the non-agricultural Scythians, who wandering in their waggons inhabit now one and now another part of Scythia; not dwelling in cities and not reverencing any temples of the gods; just so the Indians also had no cities and built no temples; but were clothed with the skins of animals slain in the chase, and for food ate the bark of trees; these trees were called in the Indian tongue Tala, and there grew upon them, just as on the tops of palm trees, what look like clews of wool. They also used as food what game they had captured, eating it raw, before, at least, Dionysus came into India. But when Dionysus had come, and become master of India, he founded cities, and gave laws for these cities, and became to the Indians the bestower of wine, as to the Greeks, and taught them to sow their land, giving them seed. It may be that Triptolemus, when he was sent out by Demeter to sow the entire earth, did not come this way; or perhaps before Triptolemus this Dionysus whoever he was came to India and gave the Indians seeds of domesticated plants; then Dionysus first yoked oxen to the plough and made most of the Indians agriculturists instead of wanderers, and armed them also with the arms of warfare. Further, Dionysus taught them to reverence other gods, but especially, of course, himself, with clashings of cymbals and beating of drums and dancing in the Satyric fashion, the dance called among Greeks the ‘cordax’; and taught them to wear long hair in honour of the god, and instructed them in the wearing of the conical cap and the anointings with perfumes; so that the Indians came out even against Alexander to battle with the sound of cymbals and drums.

„ХРИСТИЯНИТЕ ЗАБРАВИХА, НО БОГ ВИЖДА“

Славяните и Християните са предците, които Българите заварват тук Τον πολων Βου(λ)γαρον [ο] εκ θεου αρχον ο Περσιανος απεστιλεν Ι[σ]βουλον τον καυχανον δοσας αθτον φοσατα κ(ε) τοω ητξιργου βοιλαν κ(ε) τον κανα βοιλα κολοβρον κ(ε) ο καυχανοσ επι τουσ Σμολεανους ον Η [τησ] την αληθηαν γυρευη, ο θ(εος) θεορι.κ(ε), η τησ ψευδετε, ο θ(εος) θεορι. Τουσ Χριστηανους οι βουλγαρισ πολα αγαθα επυισα[ν] κ(ε) οι Χριστηανοι ελησμονησαν, αλλα ο θ(εο)ς θεορι.

На многото българи от Бога архонтът Персиан изпрати капхан Исбул, като му даде войски и ичиргу боила и кана боил колобъра и капханът срещу смоляните. Който и да търси истината, Бог вижда, който и да лъже, Бог вижда. На християните българите направиха много добрини. И християните ги забравиха, но Бог вижда.

Християни е религиозен термин за местното население, на които завърналите се бриги – българи, са направили много добрини.

5444
През 1971 год. съветският изследовател Н.Ф.Жиров публикува смелата хипотеза, че шумерите са дошли от Балканския полуостров! Той сочи като доказателство изследванията на полския астроном Лудвиг Зайдлер върху календарите. Зайдлер обръща внимание върху една особеност на най-древния шумерски календар. В него продължителността на най-дългия ден през годината е 16 часа, а най-късият ден е само 8 часа. Но времетраенето на най-дългия и най-късия ден се определя от географската ширина. В Месопотамия тези стойности са много по-близки една до друга и това е коригирано в следващите календари. Посочените по-горе продължителности на най дългия и най-краткия ден съответствуват на географска ширина 48 – 50. Такава географска ширина имат земите, разположени северно от Черно море. Според Жиров планината, от която са дошли шумерите са Карпатите. На същата ширина няма друга планина на изток чак до Източен Казахстан – но планините в Източен Казахстан са по-далеч от Месопотамия, отколкото Карпатите. Карпатите са част от Балкано – Карпатската културна област – единственият район в света, където са намерени писмени знаци, по-стари от шумерските. При това появата на шумерите в Месопотамия по време е непосредствено след нашествието, унищожило Балкано-Карпатската енеолитна цивилизация. Близко до ума е да се предположи, че отделни групи и цели народи са търсили спасение в бягството. Някои са успели да уседнат по-близо – в земите на съвременна Гърция и Мала Азия, където тяхното влияние върху културата и изкуството вече е признато от историците. Други не са имали възможността да се заселят близко и стигнали до Месопотамия и Египет пренасяйки със себе си познанията, които имали. Като разгледаме внимателно историята на Близкия изток, забелязваме, че в почти всички разглеждани територии, втората половина на IV и началото на III хил. е време на „решаващи промени“.Hofmann, Johann Jacob: Lexicon Universale, Leiden, 1698.

В този лексикон става дума за Балагър като име и балагър като етнос, свързан с бригите. По-точно е изписано като балаКрус, но Николай Тодоров доказва, че става въпрос за едно и също нещо.

БОЖИЯТ НАРОД – ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ /електронна книга/

book-bulg

OPERIS MADJORIS – ROGER BACON

Божествено ще трябва да е това българско племе и велика вярата му, както мъдреците хортуват, щом повече от 2000 години всякакви гнъсни опити не успяват да го унищожат и да притулят историята му. А дали ще я има светлината на древните му знания и божественото му семе, зависи само от днешните му чеда.

СКИТО – САРМАТСКИ РЕЧНИК, от Иван Танев Иванов по В. И. Абаев

За продължителен интервал от време в Северното Причерноморие и Прикавказие са господствали ирански народи: кимерийци  (VII в до н.е.), скити (VII-III в до н.е.) и сармато-алани (II в до н.е. – V в н.е.). Големият народ на скитите е известен още от съчиненията на Херодот. В руската историография интересът към скитите започва с книгата на А.И. Лызлов «Скитска история» (1692 год), в която се описват войните на Русия с чергарските народи. М.В. Ломоносов разглежда скитите и родствените им сармати като родоначалници на славяните. В.И. Морошкин (1842) представя скитите като част от славянските племена и голяма част от учените  поддържа тази позиция. Във всички учебници и справочници от бившия СССР скитите се споменават като народ, населяващ територията на страната в древността. Част от  скитските народи, изброени от Херодот се приемат за праславянски. / Б.А. Рыбаков счита скитите-орачи за предци на славяните. Полските историци приемат, че скито-сарматите съставляват важна част от полската народност. Друга част от европейските скито-сармати влиза в състава на хърватската и българската държави. Езикът на скито-сарматите обаче е слабо познат на българските любители на историята. За всички сериозни изследователи на проблема без съмнение този език има източноирански характер. Нещо повече, съгласно трудовете на акад. О. Н. Трубачев, езикът на най-близките съседи на скитите – синди, меоти и таври е също близък до индоарийския или пра-древноиндийския език. / Първи данни за иранския език на скитите представя немският професор Карл Мюлленхофф в неговата статия от 1866 година в «Месечни съобщения на Императорската Пруска Академия на науките». Най-важен принос за възстановяването на думите от езика на скитите имат М. И. Ростовцев, В. И. Абаев и др. Първоначално В. И. Абаев привежда ограничен брой скитски изоглоси запазени в някои европейски езици. В последствие той расширява списъка до около 400 думи като привежда имена от епиграфски материали и данни от исторически съчинения. Всеволод Федорович Миллер (1848-1913), известен руски езиковед и етнограф, пръв обръща внимание на генетическата връзка между осетинския език и наречията, на които са говорили сарматските племена, обитаващи някога степите на Южна Русия. Миллер успява да обясни значителна част от негръцките имена в античните епиграфски надписи по Северното Причерноморие. След като той публикува няколко статии през 1887 година под общото заглавие „Осетински етюди“ много специалисти са осъзнали, че осетинският език представлява онзи инструмент, с помоща на който могат да се решат много проблеми на историческата лингвистика, свързани с древните ирански племена по Северното Причерноморие и Прикавказие. / Изключителна трудност представлява диференцирането на езика на скитите от този на сарматите. Изучавайки иранските заемки в старославянския и руския езици на основата на известните скитски и сарматски имена, М. Фасмер  стига до извода, че двата езика трябва да се отделят един от друг. Обратно на това, В.Ф. Миллер заключава, че иранския ономастически материал в надписите по Северното Причерноморие и най-вече от град Танаис дава основание за разглеждане на тези два езика като близки помежду си и като преки предшественици на съвременния осетински език. / Л. Згуста изследва етническата принадлежност на негръцките лични имена в причерноморските епиграфски паметници и ги разделя в следните групи: авестийски, древноперсийски, средноперсийски, осетински, новоперсийски, тракийски, малоазиатски и имена с неустановен произход. Той установил, че иранските имена с по-древен произход (авестийски и древноперсийски) са равномерно разпределени по цялата територия на Северно Причерноморие, докато имената близки до средноперсийската фонетика са съсредоточени в източната й част. Имената с по-архаична, авестийска фонетика Згуста свързва със скитите, докато имената от втората група, разпространени главно от района на Танаис и Боспор Кимерийски – със сарматите. Според Згуста, всички изследвани ирански имена принадлежат на два диалекта, а не на два отделни езика. / Друг учен, Янош Харматта, също изследва негръцките “ирански” имена от античните градове на Северното Причерноморие и заключава, че сарматския език не представлява  единно цяло, а се подразделя на няколко (вероятно четири) диалекта, в зависимост от племенната принадлежност. Един от тези диалекти е езикът на аланите и точно той е предшественик на осетинския език, докато останалите диалекти не са. / Езиковата близост между родствените скити и сармати може да бъде следствие от продължителното съжителстване и тесните икономически контакти между тях. До скоро господстваше представата, че скитите и сарматите имат обща прародина в Средна Азия, като появата на скитите в южна России (VIII в. пр н.е.) предшества тази на сарматите с 5-6 столетия. Напълно е възможно, щото временната загуба на езиков контакт между двата източноирански етноса да е довел до отдалечаване на техните езици. Някои съвременни автори стигат до извода, че скитите са включвали в себе си няколко етноса, различаващи се както по своето препитание (скотовъдство или земеделие) и по произход (местни или мигрирали от Средна Азия). По всичко изглежда, част от предшестващите кимери са останали по местата си и са били мирно асимилирани от дошлите скити, както по-късно сарматите са асимилирали заварените скити. Американският лингвист М. Сводеш счита, че едно 500-годишно разделяне представлява онази естественна граница, която определя кога два различни диалекта на общия праезик стават различни езици. Според С.Я. Яхонтов, след такъв срок на раздяла действително от два диалекта се пораждат нови езици, но те все още са силно взаимно разбираеми, подобно на съвременните руски и украински. След 1000 годишен срок на разделен държавен живот, от два сродни диалекта вече се оформят трудно разбираеми езици, каквито са днешните полски и руски езици. Вероятно, в III в. пр. н.е. сарматите са донесли в Северното Причерноморие свой собствен език, който е бил родствен, но различен от езика на завареното скитско население. / Големият иранист със световна известност В. И. Абаев може би основателно разглежда езиците на скитите и сарматите като много близки помежду си. Основание за това дава фактът, че те влизат в източноиранския дял на ирано-арийския клон от индо-европейското езиково семейство. Намирайки се в твърде начален етап на езиково диференциране, разликите между тези езици са малки, например езиците  на свещените книги Авеста и Ригведа са много близки помежду си до степен на взаиморазбиране.   / Като осетинец по националност и специалист в областта на древните ирански езици, В.И. Абаев успешно изяснява лингвистичната връзка на съвременния осетински език с езика на древните алани, а чрез тях и със сарматските диалекти, и още по-дълбоко – с езика на скитите. Не случайно, своя основен труд по този въпрос Абаев завърша с пламенното заключение: „От всички известни ирански езици, най-близо да осетинския език стои езикът на скитите. Тази близост е толкова ярка и подчертана, че „скитския“ (в същност скито-сарматския) и осетинския езици могат да се разглеждат като две стъпала в развитието на един и същи език. / В приложение А е даден списък на реконструираните „скитски“ (в същност скито-сарматски) думи съгласно речника на Абаев. За реконструкция на скито-сарматската лексика Абаев използва общо 397 думи-основи. Те са взети от произведенията на антични историци и писатели, например „Историята“ на Геродот, от която са взети 20 думи, трудовете на Ариана (14 думи), „Географията“ на Страбон (12 думи), както и собствени имена, топонимни и племенни названия, съхранени в многочисленните исторически, географскии и епиграфски източници. Чрез труда на много поколения изследователи е съхранен колосален обем от епиграфски данни от вида надгробни и посветителски надписи, открити в останките от градовете на античното гръцко Боспорско царство. / Повечето от съхранените лични имена са гръко-йонийски. От негръцките имена най-голяма част представлява групата от 284 „ирански“ имена. От тях 87 произхождат от различни градове на Боспорското царство, а отделни групи от 114 и 83 имена са засвидетелствани в надписи от Танаис и Олвия. Град Танаис също е основан от гърците на Боспорското царства, но доста по-късно спрямо другите боспорски градове, при това на място намиращо се на противоположния бряг на Меотида., където околната етническа среда е била по-различна от тази в околностите на Пантикапея. / Навремето американският лингвист М. Сводеш изготвил списък от 207 най-неизменяеми думи в езиците по света. В лингвистиката този списък се използва за определяне на степента на родство между различни езици. Списъкът от “скитски” термини на Абаев съдържа малко повече от този брой, при това те съставляват около 30% от базовите лексеми в списъка на Сводеш. Това означава, че речникът на Абаев достатъчно пълно отразява най-устойчивата част от лексиката на изучавания етнос и на неговата основа по принцип може да се направи етническа идентификация на носителите на реконструирания език. В речника на Абаев се откриват две етнонимни самоназвания, чрез които достатъчно пълно се проявява етническата принадлежност на този етнос: aryana ‘арийски’ и as ‘аси’. Първият термин свидетелства за принадлежността на носителите на абаевската лексика към широкия евроазиатски кръг от арийски племена, а вторият термин ги свързва с аланите и по-точно с роксаланите. Действително, съдейки по данните на Ибн-Руста, роксаланите са наричани още рухс-ас, което означава “благородни (светли) аси. Названието аси (бели, светли) е тясно свързано с историята на ранните алани, а произходът на асите – със скито-азиатския или още массагетски свят. / Чрез някои термини в речника на Абаев се разкриват религиозните и космогонични представи на носителите на възстановената „скито-сарматска“ лексика. Това са думите arta ‘божество’, baga ‘бог’, od ‘душа’, spanta ‘свещен’, farna ‘небесна благодат’, sugda ‘чист, свят’. По повод на думата sugda Абаев отбелязва, че то, най-вероятно, е пренесено от Средна Азия, от областта Согдиана. Фасмер извежда тази дума от древно перс. suxta ‘очистен с огън’, което е характерно за народите, влизащи в кръга на последователите на Заратуштра, които вярвали в изчистването с огън. Както е известно, европейските скити не са влизали в този кръг от последователи. / Един от основните принципи на древното индо-иранско общество е “наличието на ред и законност”, наричан rata при индоариите и arta при иранците. Обратният на този термин, anrata – безредие, е еквивалентнен на гръцкото ХАОС. Етимологично и смислово ирано-арийската дума rata – arta е еквивалентна с българската дума РЕД. Скито-сарматската дума baga по-късно е възприета от протославяните като БОГ. / Друга важна група от термини разкрива обществения строй на носителите на абаевската лексика: ardar ‘господин’, pathaka ‘вожд’, zantu ‘племе’, cagar ‘роб’, dar ‘владея’, zaranya ‘злато’, aspaina ‘желязо’; роднински отношения: pita ‘баща’, mata ‘мама’, pura ‘син’, brata ‘брат’ nar ‘мъж’, os ‘жена’; военни термини: spada ‘войска’, bala ‘военна дружина’, rasma ‘отряд’, spar ‘настъпвам’, xsathra ‘доблест’,’храброст’, skunx ‘извършвам подвиг’, arsti ‘копие’, karta ‘меч’, druna ‘лък’; ловни термини: arsa ‘мечка’, saka ‘елен’, varka ‘вълк’, varaza ‘глиган’. По-често се срещат термини от скотовъдството (aspa ‘кон’, gau ‘крава’, pasu ‘овца’, kuti ‘куче’, hara ‘магаре’), отколкото от земеделието (‘оран’, ‘просо’, ‘семена’, ‘лоза’). Интересно е да се анализира към кой от древните езици е най-близък този лингвистичен материал. От него около триста думи (75% от общия брой) имат общ корен с думи от авестийския език. При това половината от тези думи имат аналогия само и единствено с думи от авестийския език и не се срещат в никакъв друг древен език. 124 думи-основи (31% от общия брой) имат по-общи идноирански корени, включително древноперсийски и средноперсийски корени, като само 14 от тях нямат общи корени с думи от древнеиндийския език и езика на Авеста. Броят на думите, в които има древноиндийски корени е 101 или 25% от общия брой на думите-основи. От тях 10 думи имат само древноиндийски корени и нямат корени в нито един от другите древни езици. За подавляващия брой думи-основ (почти 80%) Абаев е могъл да подбере еднокоренни думи от осетинския език. Едва за една десета част от посочените думи-основи (около 40 думи) Абаев не намира аналози в никой от древните езици – нито авестийски, нито древноперсийски или древноиндийски. От тях 26 думи-основи имат еднокоренни аналози само в осетински без да имат опори в никой друг съвременен език и само 16 (около 4 % от общия брой думи-основи) имат однокоренни аналози както в осетински, така и в други съвременни езици – грузински, арменски, кабардински, афгански, монголски, унгарски, немски, литовски и руски. / Лексическият материал чрез който Абаев възстановява част от скито-сарматската лексика носи изключително еднороден, индо-ирански характер, като най-силно прилича на езика на Авеста. Следователно, ние можем да заключим, че езикът на сарматите, към който е спадал и основния език на който са говорили мнозинството прабългари, е най-близък до авестийския и в по-слаба степен до езика на индо-ариите. Това се съгласува с други данни, че авестийският език е бил широко разпространен в Средна Азия и на части от територията на съвременните Иран и Афганистан.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ / ТАЙНАТА НА БЪЛГАРСКОТО ХОРО

Освен виждащото се на повърхността с привидната си примитивност, българските традиции съдържат дълбок езотеричен пласт като пазят трудно разгадаема тайна. Тайната за голямата им вибрационна мощ, защото винаги най-важното, което са правили, е било да настройват човешките си души и тела към една или друга вибрация на Природата, към една или друга еманация на нейния Създател. Така се получава безкрайното преливане между Човек и Природа. Нека спрем вниманието си на нещо конкретно – българското хоро, оставено като наследство от древните чудодейци – траките. Веднага възниква въпросът: що за идея е това, хората да играят заловени един за друг в кръг с музиканта, най-често гайдар в самия му център? Идеята е такава: хорото да дублира Космоса като модел от Слънчева система. Дори с движението на играчите по посока, обратна на часовниковата стрелка – както се движат планетите около Слънцето и с епизодичната промяна на посоката – по подобие епизодичното планетно движение от гледна точка на Земята. Всичко това е обмисляно до най-малки подробности от древните мъдреци, докато се получи по закон вибрационен резонанс, който е проникващ навсякъде – навън и навътре, във всички пространства, на измеренията. Българското хоро, за което се смята от пропагандата за изживяло времето си, всъщност е истински ретранслатор и генератор на психична, физична, биологична и духовна сила и мощ.

Този генератор безотказно е служил на българите, зареждани с нови сили в продължение на хилядолетия. На всички празници най-вече всяка Неделя без прекъсване хиляди, стотици хиляди недели поред. Селският мегдан или градският площад в Неделя е представлявал центъра на Вселената. Днес паралелите свършват дотук, главно защото на хорото тогава идвали всички, млади и стари. Удивителен ритуал на обединението, близостта към хармонията.

ХОРО – САКРАЛНИЯТ, НЕБЕСЕН ТАНЦ НА БЪЛГАРИТЕ, СЕ НАРИЧА ХОРО

1. Стотици артефакти от най-старото злато във Варненския некропол, всъщност са уникални еталони за измерване на ъгли, разстояния и пропорции. Отразяват точно Златното сечение, числата на Фибоначи. Откритието прави изследователят Христо Смоленов, който по професия е математик и установява, че тези отразяват мерната единица царски лакът или части от нея. 2000 години по-късно, която се използва при изграждането на пирамидите.

2. Феноменалният танц „хоро” , чийто произход е от траките лежи в основата на редица култови ритуали в древна Елада, Египет, Шумер и Иран.

ХОР, ХОРО, ХОРА – група от елементи, които съставят единство, правят нещо едновременно.  В пеенето е ХОР, в танците е ХОРО, в множествена форма за група човеци е ХОРА, в говоренето ХОРАТЯ /хортуваме си, говорим, разговаряме/.  

Понятието ХОР изразява по принцип единство. Хоровото пеене идва от Шумер, където възхваляващите химни са съдържали молби и възхвала. Хоровото пеене означава и до днес единство от много гласове.  

Сакралният, Небесен танц на българите се нарича Хоро – единство от еднакво танцуващи единици. Хорото е български ритуален танц. Чрез него самите мистерии, посветени на различните божества, пресъздават исторически далечното минало.

ПЪРВА / ВТОРА / ТРЕТА

Радослава Трифонова / 02.01.2004, № 1 (50)

„1. Старобългарският език, адекватен на книжовната комуникация на славянското население през периода Х-ХII в., се възприема като наднационален, каквато е и самата християнска догматика. Старобългарската книжнина става носител на сакралността, а старобългарският език (езикът на Симеонова България от Х в.) се възприема като полифункционален универсален език за формиращата се православна славянска общност. Чрез църквата и богослужението старобългарският език става ядрото на литературната комуникация между славяните, поема функциите на общ славянски език и в продължение на векове служи като специфичен свещен език.

2. Византийското влияние върху православните славяни е от изключително значение във всички области на културата. За новопокръстените славянски държави Византия е върховен израз на християнската цивилизация. Нейните културни ценности се възприемат като общо достояние, от което славяните могат да черпят с широка ръка, без да накърнят етническата си идентичност или да се лишат от националните си характеристики. Християнството, въведено сред православните славянски народи, вместо да стане оръдие на византийската политика, приема собствен облик и се превръща в разпространител на оригинална славянска книжнина, която силно съдейства за културното развитие и за изграждането на славянските националности (Дуйчев 1998: 46).

3. В устойчивия корпус от канонични текстове най-функционални са новозаветните книги, предназначени за църковна употреба – евангелия и апостоли. Всички южнославянски библейски църковни книги се отнасят към един и същ превод. Все още стои нерешен въпросът дали това е Кирило-Методиевият и имало ли е по-късен Преславски (или Охридски) превод, но на този проблем тук няма да имам възможност да се спра.

4. Кл. Иванова (1986а) обобщава наблюденията си върху ролята на българската преводна литература за православната славянска книжнина. Те се отнасят за преводния репертоар на българския Златен век и влиянието му в Русия и Сърбия до ХIV в.

5. Откриването на оригинални старобългарски произведения, редом с текстовете на раннохристиянските творци, е възможно поради закрепването им в рамките на устойчивия корпус от богослужебни текстове. Особено показателен пример в това отношение са славянските преписи на химнографски сборници. Обикнатият през Средновековието акростихов похват позволи на изследователите да открият оригинални произведения на Кирило-Методиевите ученици (Константин Преславски, Климент Охридски и презвитер Наум) в рамките на триода, минея и октоиха (Попов 1978а, 1978б, 1982, 1994, 1995; Кожухаров 1983a, 1984, 1991; Йовчева 1996, 1999; Мошкова, Турилов 1998, 1999; Федоскина 2000; Крашенинникова 2000; Верещагин…).

6. Пандеховото пророческо сказание е оригинален старобългарски текст, който е запазен само в Драголовия сборник. Дж. Сп. Радойчич (1960) го определя като възникнал през 1259 г., в днешните северно-македонски земи. В него се съдържат исторически и легендарни сведения за създаването на Константинопол и за историческата съдба на сърбите, българите, руснаците, унгарците, татарите и куманите. То е художествен текст, но е изключително ценен исторически източник за събитията не само на Балканите, но и в Русия, Унгария и други страни. Апокрифните съчинения Видение Даниилово и Тълкувание Даниилово, също известни в най-ранен препис от Драголовия сборник, според М. Каймакамова (1976) са създадени вероятно в западна България през ХI-ХII в. Те съдържат летописни сведения, свързани с историческата действителност в България през първата половина на ХI в. и насочват своите известия към историята на западнобългарските земи. Тяхното възникване се свързва с книжовната дейност в Средецкото книжовно средище в посочения по-ранен период. А. Милтенова (1991) изследва целия историко-апокалиптичен цикъл от текстове в Драголовия сборник и стига до заключението, че той е изграден от преводни, компилативни и оригинални текстове с български произход, компилирани от най-малко два книжовни източника – един от втората половина на ХI в., възхождащ към Симеоновите сборници, и друг по-късен – от средата на ХIII в. Част от поучителните слова, въпросите и отговорите с имената на Йоан Златоуст, Василий Велики, Максим Изповедник и други патристични автори, които заемат централно място в Драголовия сборник, се включват в някои от редакциите на Златоструя или в сборници от типа на Изборника от 1076 г. (Милтенова 1991, 1996а и 1996б: 24-28).

7. Берлинският сборник от края на ХIII в. (български ръкопис, изд. от Х. Миклас и В. Загребин 1988), също показва редица общи статии с Мелецкия сборник (№117) от ХVI в. Този факт (посочен от А. Милтенова в доклад „Симеоновите сборници като типологически предходници на сборниците със смесено съдържание“, изнесен на Великопреславския научен събор през септември 1993 г. – непубликуван) отново подкрепя тезата, че през ХIII в. се преобразуват старите състави, като към тях се прибавят нови текстове, но без да се губи органичната връзка с репертоара от времето на Първата българска държава. Съставът на Берлинския сборник се оказва основно свидетелство, че чети-сборниците с допълнени апокрифни съчинения се оформят въз основа на антологиите от тълкувателни и поучителни слова от типа на Симеоновите сборници и представят монашеската книжнина на славянското средновековие.

8. Драголовият сборник е писан от сръбския книжовник поп Драгол, откъдето сборника е получил названието си Драголов. Той е запазил езиково-правописните особености на ранните рашки ръкописи и представя антология от творби на православно-славянските литератури. Съставен е от поучителни слова, повествователни и есхатологични съчинения, молитви, гадателни книги и други текстове. Освен това сборникът съдържа и полемични антиеретични текстове, като цитираната по-горе сръбска преработка на Беседа против богомилите на презвитер Козма. Преобладаваща част в него са апокрифите: въпросо-ответната Беседа на тримата светители, апокрифни молитви, приписвани на св. Сисиний, Повест за кръстното дърво от презвитер Йеремия и др. В този сборник е забележителен цикълът от български историко-апокалиптични съчинения: Видение и Тълкувание Даниилово, Пандехово пророческо сказание, Видение на пророк Исайя, Откровение на Методий Патарски и др.

9. Засега няма достатъчно данни преводът на Поученията на Теодор Студит да се свързва с книжовната дейност в България през IХ-Х в., а както вече бе посочено тези слова още през ХIII в. са изместили от богослужебна употреба Климентовите поучителни слова. Хилендарският ръкопис от втората четвърт на ХIII в. с Поученията на Теодор Студит вероятно отразява най-ранния славянски превод на този текст. В него са регистрирани някои особености на по-ранна българска писмена традиция (Йованович-Стипчевич 1979: 85).“

ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА СВЕТИ МЕТОДИЙ ОТ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЧУДОТВОРЕЦ / БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ

И по бащина, и по майчина страна той произхождаше не от прост, а от много добър и почтен род, известен преди всичко на Бога, а след това и на царя и на цялата Солунска област, което личеше и от външния му вид. Затова и първенците, които го обичаха още от детинството му, водеха с него достойни разговори. Най-сетне царят, като узна за неговите способности, даде му да управлява славянско княжество – като че ли предвиждаше, бих казал аз, че ще го изпрати за учител и пръв архиепископ на славяните, та да изучи всичките им обичаи и постепенно да ги обикне. Като прекара в това княжество много години и видя много смутове и престъпления в този живот, той замени стремежите си към мрачните земни дела с небесни мисли; защото не искаше да смущава благородната си душа с неща, които не пребивават вечно. Като намери сгоден случай, той се освободи от княжението и като отиде в Олимп, където живеят свети отци, подстрига се, облече черна дреха и се повинуваше покорно, като изпълняваше напълно цялото монашеско правило и се занимаваше усърдно с книгите. Когато се появи някакъв случай, царят изпрати брата му Константин у хазарите и той го взе със себе си на помощ. Защото там имаше юдеи, които много хулеха християнската вяра. А той рече: „Готов съм да умра за християнската вяра„, и не прояви непослушание,а отиде и помагаше като слуга на по-малкия си брат, като му се подчиняваше. И така той с молитва, а Философът със слово обориха евреите и ги посрамиха.

Царят и патриархът, като видяха неговия добър подвиг в божието дело, убеждаваха го да го посветят за архиепископ на почетно място, където има нужда от такъв мъж. Но тъй като той не поиска, придумаха го, та го поставиха за игумен на манастира Полихрон, който има доходи до двадесет и четири мери злато и в който има повече от седемдесет души монаси. След много дни, когато Философът щеше вече да се представи пред Божия съд, той рече на брата си Методий: „Ето, брате, ние бяхме една двойка, впрегната да тегли една бразда и аз, завършил своя ден, падам на нивата. Ти пък обичаш твърде много планината; но недей зарад планината да изоставиш своето учителство, защото чрез него можеш по-добре да се спасиш.

След това старият враг, завистник на доброто и противник на истината, повдигна против Методия сърцето на моравския неприятел, краля, заедно с всички епископи, които казваха: „Ти учиш в наша област.“ А той отговори: „Ако знаех, че е ваша, бих се отстранил; но тя е на свети Петър. И наистина, ако вие от стръвност и от алчност прекрачвате, въпреки каноните, старите граници и забранявате божието учение [в тези области], пазете се да не би, като искате с костен череп да пробиете желязна планина, да си пръснете мозъка.“ Рекоха му: „Щом говориш остро, зло има да патиш.“ А той отговори: „Казвам истината пред царете и не се срамувам; а вие правете с мене каквото искате. Аз не съм по-добър от ония, които, като са говорили истината, чрез много мъки са се освободили от тоя живот.

Като изприказваха много думи и не можаха да му възразят, кралят рече изпод вежди: „Не измъчвайте моя Методий, защото се е изпотил като при пещ.“ А той рече: „Тъй е, господарю. Веднъж някои хора срещнали един философ изпотен и му рекли: „Защо си изпотен?“ Той отговорил: „Препирах се с прости хора.

Но старият враг, завистникът на човешкия род, не можейки да търпи всичко това, повдигна някои хора срещу него – като Датан и Авирон срещу Мойсея, – едни явно, други тайно. Това бяха хора, заразени от йопаторската ерес, които отбиваха слабите от правия път към себе си, като казваха: „Папата е дал властта на нас, а тогова заповядва да изгоним вън с неговото учение.“ Като се събраха всички моравски люде, поискаха да се прочете пред тях папското писмо, за да чуят за неговото изгонване. И както е присъщо на човеците, хора тъгуваха и се окайваха, задето се лишават от такъв пастир и учител, освен слабоволните, които измамата люшкаше, както вятърът люшка листата. Но като прочетоха папското писмо, видяха, че в него пише следното: „Нашият брат Методий е свят и правоверен и върши апостолско дело. В негови ръце са дадени от Бога и от апостолския престол всички славянски страни; и когото той прокълне, да бъде прокълнат, а когото той благослови, да бъде благословен.“ И като бяха изобличени, със срам се разпръснаха като мъгла. А ти, света и пречестна главо, с молитвите си от висините поглеждай милостиво към нас, които копнеем за тебе. Избавяй от всяка напаст твоите ученици, разпространявай учението и прогонвай ересите, та и ние, като преживеем тук достойни за званието си, да застанем заедно с тебе като твое стадо от дясната страна на Иисуса Бога нашего, приемайки от Него вечен живот. Нему се пада слава и чест вовеки веков. Амин!

Успенски сборник от XII–XIII век. Сборник Стара българска литература. Том IV. Житиеписни творби. Изд. „Български писател“, София. 1986 година.

ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА СВЕТИ КИРИЛ ФИЛОСОФ ОТ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ / БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ

Със своето благочестие и красота той изгря на земята като слънце, просвещавайки целия свят чрез зарите на триипостасния Бог. Божията премъдрост си съгради храм в неговото сърце и върху неговия език като вьрху херувим почиваше Светият Дух, който винаги раздава дарове според силата на вярата, както е казал апостол Павел: „На всеки един от нас благодатта е дадена по мярката на дара Христов“ (Еф. 4:7). Нали Господ е казал: „Който ме обича, и аз ще го възлюбя, и ще му се явя сам (Иоан. 14:21); ще си направя жилище в него и той ще ми бъде син, а аз ще му бъда баща“ (по Йоан. 14:23).

По милостта и човеколюбието на нашия Господ Иисус Христос той стана пастир и учител на славянския народ, който тънеше в невежество и в греховен мрак. И [както Даниил затвори устата на лъвовете], той затъкна устата на вълците – еретиците-триезичници, [които, помрачени от завист, казваха: „Не е достойно Бог да бъде прославян на друг език, освен на еврейски, на латински и на гръцки“. Поради злобата си те станаха съучастници на Пилат. С ясни доказателства той разори техните заблуди, възпламенен от силата на Светия Дух]. Той, според пророчеството, направи ясен езика на гъгниви (Ис. 32:4) и с книги насочваше всички по пътя на спасението.

И така, тази пречестна уста се яви като някой серафим, прославяйки Кога, и чрез нея ние познахме трисъставния Бог, по същина един, а по свойства и имена разделяем и еднакво прославян – вечно съществуващите Отец и Син, и Свети Дух.

Затова, о, преблажени отче Кириле, аз облажавам твоите устни, от които се изля духовна сладост за моите устни. / Облажавам твоя многогласен език, чрез който зарята на троичния безначален Бог, като изгря за моя народ, разпръсна греховния мрак. / Облажавам твоето тъй много светло лице, озарено от Светия Дух, чрез което светлината на богопознанието изгря на моето лице, а многобожната заблуда бе изкоренена. / Облажавам твоите златозарни очи, чрез които слепотата на незнанието бе премахната от моите очи и засия светлината на богопознанието. / Облажавам твоите ангелозрачни зеници, озарени от божествената слава, които ме просветиха с боговдъхновени слова, след като премахнаха сърдечната ми слепота. / Облажавам твоите пречестни ръце, чрез които слезе върху моя народ дъждовният облак на богопознанието, който напои с изтичаща от Бога роса нашите сърца, изгорели от греховна суша. / Облажавам твоите движени от Бога пръсти, чрез които се написа за моя народ свобода от греховното иго. / Облажавам твоята златозарна утроба, от която изтече за моя народ животворна вода, слизаща отгоре чрез твоите молитви. / Облажавам твоите светлозарни нозе, с които ти бързо обходи като слънце целия свят, проповядвайки боговдъхновеното учение. / Облажавам твоите златозарни стъпки, чрез които насочи нашите заблудени стъпки по правия път. / Облажавам твоята пресвета душа, чрез която се излекуваха греховните рани на душата ми и се всади разум в сърцата ни чрез духовните ти слова. / Облажавам твоите движени от Бога пръсти, чрез които се написа скритата за мнозина божия премъдрост и които разкриха тайните на богопознанието. / Облажавам твоята пречестна църква, в която почива твоето многоразумно и богоречиво тяло.

Блажен е градът, който е приел третия изпълнител на божия промисъл. И наистина този блажен се яви, за да довърши недовършеното от двете върховни светила. И затова Господ Бог разпореди той да получи пречестен покой при тях. Той почина в мир в Господа през 6377 (=869) година от сътворението на целия свят, в четиринадесетия ден на месец февруари. И след като завърши всички служби и трудове, той се присъедини към всички свети отци поради живота си и вярата си. Той стана с ангелите като ангел, с апостолите – апостол, с пророците – пророк, съучастник в божията слава заедно с всички светии.

Преподобни учителю, заедно с тях моли се за нас, които чествуваме твоята преславна смърт за слава на Пресвета Троица – на Отца и Сина, и Светия Дух – сега и всякога, и во веки. Амин!

1 (10)

СЛЕД СВЕТИТЕ БРАТЯ

Да имаш в сърцето си изключителни хора, бисери на небесното слово, да говориш за тях и ги споделяш, да знаеш за случващото се, но да предаваш вярата си заради светската суета, да раздаваш ордени, награди, където не ти е мястото, пък злепоставяш достойнството си – отново, където не ти е мястото, човек не може да разбере с какъв ум съвременната ни църква представлява Божието Слово …

Капацитети излизат, показват и се скриват, откъдето малко преди това са дошли.

Няма по улиците таксидиоти, спасяващи бедните; храмовете компилират търговския усет; свещите преди празници натежават; ние не забелязваме, ако църквата беше на Иисус, не на Христос – гръцкият, на еврейските ни приятели.

Много трудове, човешки съдби, капацитети са развили своето его – със същите резултати.

При наличието на такова богатство, все пак благодарим за вниманието.

ТРЕТА ЧАСТ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение към трета част на ПЛАНЕТА – БЪЛГАРИЯ от екип на АРХЕА – Пресвета Богородица / ARMEDIA , ще кажем на сънародниците, да знаят за родените в светлина, които са търсещи сродни;

А 1 – Първото е – не отнемаме ничие място, имаме собствено и използваме възможността да поканим други под слънцето на – правдата, истината, единствената, силната, който разбрал – разбрал /к.р.р./. 2 – Ние имаме своето настояще своеобразно към бъдещето, представляваме България не отсега преминавайки след времето на духовните (от Дуло) продължаваме към различните между нас, събиращи ценностите на боговете в пространството; даваме и надежда, за всеки. 3 – Не се интересуваме от посредствени, абстинентни, мерзки, от крясъци, радостите им, проблемите на останалите – в човешкото ни пространство, не се занимаваме. 4 – Идваме от далечното минало, преминаваме към далечното бъдеще, нямаме интерес в настоящето, ако има какво да се показва. 5 – Не се интересуваме от социалната крива, от маргиналната майка, от сродните, бозайници, тревопасни, не търсим комуникация срещу която и да било човешка душа – имаме собствена, междузвездна материя, далеч от съвременника в този му вид, не представляваме никого. 6 – Не съучастваме на публичната дискусия заради зрелищата, която се храни с последните.

Б 1 – Не отнемаме от никого настоящето, бъдещето му – точно обратното, който търси намира, получава и съхранява. 3 – Не последваме религиозна, недуховна, псевдодуховна, антидуховна, историческа, философска, политическа, обществена школа; не представляваме традиционната, която е с изчерпана перспектива. 4 – Идваме от далечното минало, преминаваме към далечното бъдеще – работим за него,  к.р.р.  5 – Съчетаваме накрая психомоторна динамика с агресивен, обективен характер, която оперира човешката ни съзнателност – по-скоро липсата й с нанасяне на мисловни сигнали, в мисловните пластове, имащи мисловното тяло. Хирургически отразяваме случващото се при ума, на човешката ни съзнателност. Изграждаме друг, непознат за съвременника човешки свят. Гаранция никаква, при наличието на навици показващи съвестта.

Специалността ни е да работим чрез логика, като форма от моторните свойства на антилогика днес, към духовната перспектива в пространството за ума имащо бъдеще, настояще, видимо и невидимо, след дълбочината на човешкия мрак.

Знанието, познанието е ничие като право на собственост само на Бога на небето, и на земята.

Търсейки сродни, направихме опит да съберем „българските звезди от планетите им“ – ние сме психолози, демонолози, разполагаме с философи, кооператори, оратори, имащи опит в пространството, но забравихме за България, че в момента всяка звезда се намира в информационния мрак, създава допълнителен мрак, своеобразно объркване, възползва се от усмивката му, накрая се държи за нещо токова здраво, по навик позволяващо й да падне. Тоест, имаме много звезди по земята.

Корабът на ARHEA VM – ARMEDIA има лице, същност, здравина психическа и логическа, дълбоко духовна, събираща в себе си екип от специалисти в различните области на науката, техниката, медията, сигурността, направен опит накрая да съберем „звезди от планетите им“ за което се каза, излъгани по един или друг начин от обкръжението. Ако сме сериозни обаче, ще се похвалим с изпълнение на програми имащи власт над съзнанието, което е получаващо резултати. В триизмерното обкръжение, разполагаме с инструменти на триизмерната власт. В двуизмерното обкръжение, разполагаме с инструменти на двуизмерната власт. В безкрайното ни пространство, разполагаме с безкрайната власт. Нарича се – Сила.

За „съзвездието от българските планети“, забравихме. България по такъв начин, ще бъде поставена в центъра на света, когато можещи го направят. Дадени в края на краищата са възможностите за комуникация с нас, правим срещи с интересни за нас хора, имащи своеобразна полезност към ARHEA VM – ARMEDIA владеещи историята, историческата наука, археологията, запознати с медията, културата, риториката, не на последно място сигурността.

На България всъщност, се предложи държава:

„Здравейте,

Имаме честта да Ви поканим на среща в удобно за Вас време и място в София, във връзка с комуникацията с АРХЕА – Пресвета Богородица, чиято екипна дейност продължава в името на България с единствена цел, възстановяването държавата на духа.

Очакват ни много трудности, да преодолеем безброй възползващи се от истинността, да проникнем към милионите вярващи с убеждението че са излъгани, а ние сме в основата на духа, както и не само това.

Предвиждането е, че трябва да изградим основите на пробивното тяло, да съберем информацията чрез динамика, умело представяна с организирането на лекции, семинари, ефирна комуникация, както и на живо с представители по целия свят – да бъдем готови с отговорите, да се изработи работна карта, дълготрайни проекти – краткотрайни такива.

Всеки да поеме част от общата ни задача, да има своето място, да представлява България с качествата, които го представляват. Да сме заедно като част екип – ARHEA VM – ARMEDIA разбира се, който агресивно да знае за качествата си, без уговорки, без компромиси, без въпроси.

Ако сте опитни хора знаете, че всяка слабост, човещина, всяка добродетел, ще бъдат наказани от същия свят.

Предлагаме съучастие в общото тяло на организация, която се разширява, направена само от изключително адекватни, качествени, проверени по дух, интелигентни, находчиви, умни, обиграни, комуникатори.

А ние го можем,

Големите умове, големите специалисти, големите българи & българки, да не работят самостоятелно, но организирано и целенасочено, със съответните резултати. Да имаме доброплодна комуникация, помежду си също, да имаме цел върху целта преодоляващи взаимната нетърпимост.

Всеки ще има мястото си, ще се запомни; ще се концентрира направеното, трудовете, възможностите; ще се срещаме с хора; ще работим над предстоящи проекти, задачи; ще общуваме във външна среда и във вътрешна между нас. Ще имаме тайни, отговорността за което е лична.

Ще преодоляваме лъжепространство изхранващо милиони; ще посрещнем агресивна среда; ще видим добрата и недобрата страна; чакат ни дълги и трудни дни, благодатни и резултатни.

Което е казано от нас, е направено.

Ще се изгради система по сигурността, на високо ниво. Ще имаме нужда от опитни хора във всяка сфера, проверени. Информацията ще бъде защитена надлежно със съвременни средства – разделена по категории.

Политическа дейност не се допуска, извън интереса на духовното бъдеще.

Сключва се духовен, братски договор, по съвест.

Поздрав,

„Планетите“ се разклатиха, и се преместиха.

Каква бе задачата ни?, изпълнихме ли я – да. Събрахме на едно място информацията за България и българите по дух, които са рядкост. Показахме логиката, указахме пътищата, добавихме на добра воля посоката. От друга страна покрай нас истински и неистински хора, се трудят на тихия фронт на борбата срещу България. Информацията с която се разполага по един или друг начин, създаващи своеобразни огнища малко преди да се върнат към човешкия мрак. Светят с ореола на самостойни, залязващи малко след пладне. Каква е ползата за България? – никаква. Ако това е целта, говорим за заболяване. Не е предмет на АРХЕА Пресвета Богородица, да се занимава с човешките слабости, уважени да бъдат поканени.

Човекът е като трева, от сутрин до пладне, времето му убягва.

ЗАДАЧАТА Е ИЗПЪЛНЕНА,

Какво направихме с поредицата „ПЛАНЕТА – БЪЛГАРИЯ“, показахме кои сме.

СПОКОЙСТВИЕ,

Нека да бъдат спокойни също религиозните ни водачи, не търсим конфронтация с никого нито с еврейските, гръцките или българските религиозни представители, поклонниците, йерархията, техните племена, каквото е останало; не искаме смут при човешките времена, не искаме чуждите богове, чуждите хора, чужда история. Не искаме чуждо богатство, което не е от богатството на човешката ни душа. Показахме, обявихме живот при къпината, където православието ще си остане православие; юдеизма ще е при основите на юдео-гръцкото християнство; инославните ще клатят камбаните; пострадалите и жертвите, бедните и богатите, ще ги срещаме по земята. Бог ще прослави едните, и другите. Направени са значителни трудове при основите на неистина, които трудове ние няма да злепоставяме, няма да унищожим милионите заблудени човешки съдби, нито сме против християните, ако сме християни, имащи своите песнопения, химни, хвалебствия, молитви, мотика, последование – всичко това ще си остане за поколенията. Последните ще страдат докато не преодолеят травмата, все още и когато не може да се излекува каквото и да било за родените малко преди да се сбъдне историята, на пророчеството, за България.

Специалността на ARHEA VM – ARMEDIA е задълбочена, сериозна, занимава се с психология, медиативната конвергенция на сигналите, трансформиране на преди непознатото в обикновени – допустими, очаквани, търсени. Ние предлагаме търсене, пътища, възможности. Откриваме хоризонти. Концентрирахме знанието също, което прави от всеки опитен в областта на науката, техниката, обществените ангажименти /четящите се променят/; трансформира се знание, запаметяват се качества, във възможност да се придобият прото-ангелските криле на познанието. Ще бъде издадено безплатно пособие за българи, наречено ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ включващо в себе си над 1000 страници научен материал, да се знае, че духът е навсякъде. Няма да бъдат допуснати хора, преценени за непотребни. Защото. Рибарите вдигат котва, разпъват платната на кораба по пътя към Бога и на небето, и на земята. Обявихме за присъствието на богоподобни, ангели и човеци изучавайки източниците за духовен народ с  информация 1 – откъде идваме, 2 – накъдето отиваме. Не говорим за логически звяр, в подобна среда имащи целия свят. Останалите светейки ще изгарят по пътя на своята слава. Делата на Бога са дела на Неговите деца, по целия свят. Дадохме възможност на човек да усети магията в себе си, да получи от познанието, традицията на духа, където са съхранени качествата едно от които е себеуважението. Последното, ще разтвори редица врати, ще затвори останалите.

Последното и което е, че никой няма да го отнеме и ние от екип на ARHEA VM – ARMEDIA продължаваме смело напред, да направим достъпно бъдещето чрез настоящето на всеки от нас.

Уверяваме, че ние го можем.

ПРИЛОЖЕНИЕ, ОГНЯН

ВТОРА ЧАСТ / Вселенска, Светове и Царство. Говорихме за времевото пространство, за видимото и невидимо за човека и което, е касаещо всеки от нас. Това е материя не за един разговор, да се обясни подобен обем от материя в други обеми от всеобема – съвкупност от безкрайно число към единственото число; ще се направят книги за обучение и на младите, успешно да различават логиката в един нов свят – ние от „старата генерация“ сме отписани дори да се опитваме, често не се получава.

Забравих, показах ти графика на А4 за времеви свят, който обхваща безкрайно число светове, но световете се различават и има не само времево изразени, ако срещаме събитийни пространства, обеми, Вселени, по интереси. Ето – разговорът ни въпреки логически конструиран във вид на игра, създава пространство, показващо как във времето се изгражда един свят в обем на друго пространство, което е в друго пространство – или се разминават, съвпадат, припокриват. Забелязваме множество светове покрай нас разговарят, изразени по резултати в пространството, което наричаме свят. Светът е пространство, не задължително паралелен към който и да е друг, и обратно. Затова се сетих за статията във ФБ за световете..

За другото, вече се каза.

/ 1 – Джагфар Тарихы-2 / Милев и др. 1979: Ал. Милев, Й. Братков, Б. Николов. Речник на чуждите думи в българския език. София, Наука и изкуство, 1970. / Речник: Андрейчин, Любомир, Любен Георгиев,Стефан Илчев, Никола Костов, Иван Леков, Стойко Стойков, Цветан Тодоров. Български тълковен речник. Трето издание. София, Наука и изкуство, 1973. / Томов 2003: Томов, Васил. «Тангра» – знак на българите. София, Зимек-99, 2003. / Libbrecht 1999: Kenneth G. Libbrecht, Caltech. SnowCrystals.com. Designer Snowflakes – Part One, The Art of Growing Snowflakes, Snow Stars. Page views since 1999. / Ангелов 1967: Ангелов, Б. Служба на Кирил Философ. // Из старата, българска, руска и сръбска литература. Кн. 2, С., 1967, 3-16. Бегунов 1969: Бегунов, Ю. Сербская компиляция из „Беседы“ Козмы Пресвитера. // Slovo, 18/19, 1969, 91-108. Бегунов 1973: Бегунов, Ю. Козма Пресвитер в славянских литературах. С., 1973. Биркфелнер 1975: Birkfellner, G. Glagolistische und Kyrillische Handschriften in Österreich. Wien, 1975. Богданова 1993: Богданова, С. Към въпроса за първия славянски превод на Пандектите на Никон Черногорец. // Медиевистични ракурси. С., 1993, 71-81. Богданович 1976: Богдановић, Д. Српска прерада Козмине беседе у Зборнику попа Драгоља. // Balcanica, 7, 1976, 61-90. Богданович 1978: Богдановић, Д. Нове тежње у српскоj књижевности првих децења ХIV в. // Византиjска уметност почетка ХIV в. Београд, 1978, 91-103. Димитров 1990: Димитров, П. Изборниците на цар Симеон. // Литературна мисъл, 7, 1990, 3-16. Добрев 1993: Добрев, Ив. Климентовото химнографско творчество и Октоиха. // 1080 години от смъртта на Наум Охридски. С., 1993, 107-123. Дуйчев 1998: Дуйчев, Ив. Отношения между южните славяни и Визания през Х-ХII век. // Избрани произведения. Том първи: Византия и славянският свят. С., 1998, 45-86. Загребин 1981: Загребин, В. М. Заупокойные стихири азьбуковне в сербском требнике ХIII в. // Археографски прилози, 3, 1981, 65-91. Златарски 1918: Златарски, В. История на българската държава през средните векове. Т. I (Първо българско царство), С.: БАН, 1918. Иванов 1925: Иванов, Й. Богомилски книги и легенди. С., 1925 (фототипно издание 1970), 131-191. Иванов 1931: Иванов, Й. Български старини из Македония. С., 1931 (фототипно издание 1970). Иванова 1971: Иванова-Константинова, Кл. Два неизвестни азбучни акростиха с глаголическа подредба на буквите в среднобългарски празничен миней. // Константин-Кирил Философ. Доклади от симпозиума посветен на 1100 годишнината от смъртта му. С., 1971, 341-366. Иванова 1977а: Иванова, Кл. Цикл Великопостных гомилий в гомилиарии Михановича. // ТОДРЛ, 32, 1977, 219-244. Иванова 1977б: Иванова, Кл. Цикъл постни поучения за неделите на Четиридесетница. // Климент Охридски. Събрани съчинения. С., 1977, 623-635. Иванова 1977в: Иванова, Кл. Две неизвестни старобългарски жития. // Литературна история, 1, 1977, 7-65. Иванова 1978: Иванова, Кл. Няколко наблюдения върху книжовното наследство на Климент Охридски. // Старобългарска литература, 3, 1978, 91-106. Иванова 1979: Иванова, Кл. Хилендарски препис на първия Симеонов сборник. // Старобългарска литература, 5, 1979, 57-96. Иванова 1981: Иванова, Кл. Агиографско-хомилетичните сборници с устойчив състав в южнославянските литератури. // Cirillomethodianum, 5, Tessaloniki, 1981, 11-21. Иванова 1986а: Иванова, Кл. Болгарская переводная литература Х-ХIV вв. в контексте „Slavia Orthodoxa“. // Studia slavica medievalia et humanistica, Ricardo Piccio dicata, Roma, 1986, 361-371. Иванова 1986б: Иванова, Кл. Значението на хилендарските ръкописи за изучаването на средновековната българска книжнина. // Кирило-Методиевски студии, 3, 1986, 154-162. Иванова 1987: Иванова, Кл. Неизвестна редакция на триодния панегири в състава на триода. // Старобългарска литература, 20, 1987, 20-39. Иванова 1989: Иванова, Кл. Неизвестни преписи от творби на Климент Охридски в книгохранилищата на Югославия. // Palaeobulgaricа, ХIII/4, 1989, 51-67. Иванова 1994: Иванова, Кл. За един ръкопис с палимпсест от Библиотеката на Йерусалимската патриаршия. // Palaeobugaricа, ХVIII/2, 1994, 3-31. Иванова-Мирчева 1965: Иванова-Мирчева, Д. „Германов сборник“ – български паметник от Х в. в препис от 1359 г. // Български език, 4-5, 1965, 308-325. Иванова-Мирчева 1968: Иванова-Мирчева, Д. Хомилиарът на Миханович. // Известия на ИБЕ, 16, 1968, 381-391. Иванова-Мирчева 1971: Иванова-Мирчева, Д. Старобългарският хомилиар и изследването на Кирило-Методиевия език. // Константин-Кирил Философ. Доклади от симпозиума посветен на 1100 годишнината от смъртта му. С., 1971, 109-120. Йованович 1974: Jovanoviћ. B. Peèki paterik. Tri jezièke redakcije slovenskoga prevoda Skitskog paterika. // Slovo, 24, 1974, 139-188. Йованович-Стипчевич 1979: Jовановић-Стипчевић, Б. Спис о убиjеним бугарима Теодора Студита (препис из српског рукописа ХIII века). // Археографски прилози, 1, 1979, 81-102. Йованович-Стипчевич 1980: Jовановић-Стипчевић, Б. Текстолошка условљност састава и броjа слова старословенске азбуке према стихирама Рођење и Крштење у српском препису. // Археографски прилози, 3, 1980, 93-121. Йованович-Стипчевич 1981: Jовановић-Стипчевић, Б. Русална среда у српском рукопису ХIII в. // МНС, Текстологиjа средњовековних jужнословенских књижевности, САНУ, Научни скупови, књ. Х, Одељење jезика и књижевности, књ. 2, Београд, 1981, 231-282. Йованович-Стипчевич 1988/9: Jовановић-Стипчевић, Б. Средњовековно писано наслеђе у заоставштини Љ. Ковачевића. // Археографски прилози, 10/11, 1988-1989, 71-81. Йованович 1974: Jовановић, Т. Пандехово пророчанско сказаниjе. // Књижевна историjа, 7/25, 1974, 139-149. Йовчева 1996: Йовчева, М. Цикълът молебни стихири за пророците, мъчениците и светителите в октоиха. // Palaeobulgarica, ХХ/2, 1996, 43-56. Йовчева 1999а: Йовчева, М. Солунският октоих – среднобългарски ръкопис от края на ХIII – началото на ХIV век. (Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор“). С., 1999. Йовчева 1999б: Йовчева, М. Новооткрити химнографски произведения на Климент Охридски в Октоиха. // Palaeobulgaricа, ХХIII/3, 1999, 3-30. Йовчева 2002: Йовчева, М. Гимнографическое наследие Кирилло-Мефодиевских учеников в русской книжности. // Древняя Русь, 8, 2002, 100-112. Каймакамова 1976: Каймакамова, М. Две старобългарски летописни съчинения от ХI в. // Исторически преглед, 5, 1976, 86-96. Каталог 1999: Българското средновековно културно наследство в сбирката на Алексей Хлудов в Държавния исторически музей в Москва. Каталог. С., 1999. Ковачевич 1995: Ковачевић, Р. Прилог проучавању пролошког житиjа св. Саве. // Проучавање средњовековних jужнословенских рукописа, уредник П. Ивић, Београд, 1995, 167-174. Кодов 1966: Кодов, Хр. Един фрагмент от старобългарски ръкопис с глаголическа приписка. // Климент Охридски. Сборник статии по случай 1050 години от смъртта му, С., 1966, 121-130. Кодов 1969: Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на БАН, С., 1969. Кожухаров 1969: Кожухаров, Ст. Една редакция на поместения в Синайския молитвеник чинъ надъ исповэда«щимь сє ­ в пергаментен препис от края на ХIII в. // Константин-Кирил Философ. Юбилеен сборник по случай 1100 годишнината от смъртта му, С., 1969, 349-367. Кожухаров 1983: Кожухаров, Ст. Пэти достоить архистратига (Новооткрито произведение на Константин Преславски. // Литературознание и фолклористика, в чест на 70 годишнината на акад. Петър Динеков, С., 1983, 59-62. Кожухаров 1984: Кожухаров, Ст. Песенното творчество на старобългарския книжовник Наум Охридски. // Литературна история, 12, 1984, 3-20. Кожухаров 1991: Кожухаров, Ст. Преславски канон за Въведение Богородично. // Palaeobulgarica, ХV/4, 1991, 28-38. Крашенинникова 2000: Крашенинникова, О. А. Три канона из октоиха Климента Охридского (неизвестные страницы древнеславянской гимнографии). // Славяновядение, 2, 2000, 29-41. Куев 1974а: Куев, К. Азбучна молитва в славянските литератури, С., 1974. Куев 1979б: Куев, К. Съдбата на старобългарските ръкописи през вековете. С., 1979. Максимович 1998: Максимович, К. А. К проблеме происхождения древнейшего славянского перевода „Пандектов“ Никона Черногорца. // Славянское языкознание. ХII Международный съезд славистов. Краков, 1998. Доклады российской делегации. М., 1998, 368-412. Миклас, Загребин 1988: Berlinski Sbornik. Vollständige Studienausgabe im Originalformat. Eingeleitet und herausgegeben auf weiteren Quellen von H. Miklas. Mit einem Anhang von V. Zagrebin., Graz, 1988, 138+410 s. Милтенова 1991: Милтенова, А. Цикълът от историко-апокалиптични творби в Драголовия сборник – произход, източници, композиция. // Старобългарска литература, 25/26, 1991, 135-144. Милтенова 1996: Милтенова, А. Един непроучен флорилегий в южнославянската ръкописна традиция от ХIII- ХIV в. // Медиевистични изследвания. В памет на Пейо Димитров, Шумен, 1996, 74-86. Милтенова 2000: Милтенова, А. Ранният флорилегий от Хилендарски сборник № 382 и българо-сръбските книжовни връзки през Средновековието. // Осам векова Хиландара. Историjа, духовни живот, књижевност, уметност и архитектура. (Научни скупови САНУ, књ. XCV, Одељење историjских наука, књ. 27), Београд, 2000, 317-324. Милтенова, Гетов 2002: Милтенова, А., Гетов, Д. Византийският паметник „Florilegium Mosquense“ и неговите славянски преводи. // Международна конференция „Византийското културно наследство и Балканите“. Сборник доклади., Пд., 2002, 305-320. Мирчева 1994: Мирчева, Б. Някои структурни особености на преписите на ранната Служба за Константин-Кирил Философ. // Palaeobulgarica, ХVІІІ, 1994, 1, 22-36. Мирчева 2003: Мирчева, Б. Канонът за св. Димитър Солунски (нови данни за историята на текста). // Пэти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. С., 2003, 68-94. Михайлов 1895: Михайлов, А. В. К вопросу об Учительном Евангелии Константина, епископа Болгарского. // Древности труды славянской комисии имперского Московского археологического общества, т. I, М., 1895, 85-89. Мошин 1959: Mošin, V. Slavenska redakcija prologa Konstantina Mokisijskog u svijetlosti vizantijsko-slavenskih odnosa ÕII-ÕIII vijeka. // Zbornik historijskog instituta, 2, 1959, 17-68. Мошин 1972: Mošin, V. Heretici trojeziиnici u staroslovenskom prijevodu Trioda. // Slovo, 22, 1972, 117-125. Мошкова, Турилов 1998: Мошкова, Л., Турилов, А. „Моравскые земле велеи гражданин“ (неизвестная древняя служба первоучитлю Мефодию). // Славяновядение, 4, 1998, 3-23. Мошкова, Турилов 1999: Мошкова, Л., Турилов, А. Неизвестный памятник древнейшей славянской гимнографии (канон Климента Охридского на Успение Богородицы). // Славяновядение, 24, 1999, 24-36. Мулич 1970: Мулич, М. К вопросу о художественном мастерстве в древнейших славянских переводах служебных минеи. // Симпозиум 1100 – годишнина од смртта на Кирил Солунски. Кн. 2. Скопjе, 1970, 239-255. Мутафчиев 1948: Мутафчиев, П. История на българския народ, С., 1948. Неделкович 1974: Nedeljkoviћ, O. Problem tipologije slavenskog paterika. // Slovo, 24, 1974, 7-16. Павлова 1988: Павлова, Р. Пандекты Никона Черногорца в славянской письменности. // Славянска филология, 19, 1988, 99-116. Павлова 1996: Павлова, Р. Пролог РС 107 от Народната библиотека на Сърбия в Белград. // Palaeobulgarica, ХХ/2, 1996, 110-128. Павлова 1999: Павлова, Р. Увод. // Станиславов (Лесновски) пролог от 1330 година, Велико Търново, 1999, 5-16. Павлова, Богданова 2000: Pavlova, R., Bogdanova, S. Die Pandekten des Nikon vom Schvarzen Berge (Nikon Èernogorec) in der ältesten slavischen Überzetzung. Vergleichende Studien zu den slavischen Sprachen und Literaturen. Band 6. Peter Lang Europäische Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main, 2000. Попатанасов 1987: Поп-Атанасов, Ѓ. Оригинално литературно дело од IХ-Х век. // Спектар, 9, 1987, 15-52. Попатанасов 1988: Поп-Атанасов, Ѓ. Непознат препис на Методиевиот канон за Димитар Солунски од почеткот на ХIV век. // Спектар, 6, 1988, 12, 13-29. Попов 1978а: Попов, Г. Някои текстологични наблюдения върху Битолския триод и други триодни ръкописи. // Старобългарска литература, 4, 1978, 3-20. Попов 1978б: Попов, Г. Новооткрита оригинална старобългарска част в текста на триода. // Български език, 28/6, 1978, 497-508. Попов 1982: Попов, Г. Новооткрити химнографски произведения на Климент Охридски и Константин Преславски. // Български език, 32/1, 1982, 3-26. Попов 1985: Попов, Г. Триодни произведения на Константин Преславски. // Кирило-Методиевски студии. Т. 2. С., 1985. Попов 1994: Попов, Г. Следи от разпространението на Наумовия канон за св. апостол Андрей. // Старобългарска литература, 28-29, 1994,10-22. Попов 1995: Попов, Г. Из химнографското наследство на Константин Преславски (Новооткрит трипеснец за предпразненство на Успение Богородично). // Palaeobulgarica, ХIХ/3, 1995, 3-31. Попов 1997: Попов, Г. Новооткрит канон на Константин Преславски с тайнописно поетическо послание. // Palaeobulgarica, ХХI/4, 1997, 3-17. Попов 1998: Попов, Г. Канон за Рождество Христово от Константин Преславски. // Palaeobulgarica, ХХII/4, 1998, 3-27. Попов 2001: Попов, Г. Службата за славянския първоучител Методий в Хлудовия миней 156. // Старобългарска литература, 32, 2001, 3-20. Попов 2002: Попов, Г. Византийската химнографска традиция и песнотворческите прояви на Кирило-Методиевите ученици. // Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. С., 2002, 370-381. Пролович 1986: Проловић, J. Српски рукописи ХIII и ХIV века у Бечу и манастир Хиландар. // Хиландарски зборник, 6, 1986, 163-269. Радойчич 1960: Радойчич, Д. Сп. Пандехово сказание 1259 г. (О Византии, татарах, куманах, русских, венграх, сербах, булгарах). // ТОДРЛ, 16, 1960, 161-166. Симич 1976: Симић, П. Требник српске редакциjе ХIII в. // Зборник историjе књижевности, 10, 1976, 53-87. Сречкович 1890: Сречковић, П. Зборник попа Драгоља. Садржина и пророштва. // Споменик СКА, 5, 1890, 10-25. Станков 2002: Станков, Р. К проблеме древнейших славянских переводов с греческого. // Slavica gandensia, 29, 2002, 177-205. Станкова 2003: Станкова, Р. Службата за св. Димитър Солунски в сръбски преписи от ХІІІ в. // Пэти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. С., 2003, 143-156. Станчев, Попов 1988: Станчев, Кр., Попов, Г. Климент Охридски. Живот и творчество, С. 1988. Суботин-Голубович 1987: Суботин-Голубовић, Т. Култ светог Ахилиjа Лариског. // Зборник радова Византолошког института, 26, 1987, 21-33. Трифонова 1993: Трифонова, Р. Към проблема за идентификацията на Теодор Граматик с Теодосий Хилендарски. // Медиевистични ракурси, С., 1993, 91-103. Трифонова 1994: Трифонова, Р. Българската традиция при формирането на общия южнославянски книжовен фонд и неговото усвояване по сръбските земи. // Старобългарска литература, 28/29, 1994, 56-61. Трифонова 1998: Трифонова, Р. Манастирски средища и монашеска книжнина в Сърбия и България през ХIII в. // Медиевистика и културна антропология. Сборник в чест на 40-годишната творческа дейност на проф. Донка Петканова, С., 1998, 291-306. Трифонова 2002: Трифонова, Р. Сръбски препис на най-ранната служба за св. Петка Търновска. // Търновска книжовна школа, т. 7, Велико Търново 2003, 181-198. Федер 1982: Федер, У. Мелецкий сборник и история древнеболгарской литературы. // Palaeobulgarica, VI/3, 1982, 154-165. Федер 1990: Veder, W. Literature as а kaleidoskopе. The strukture of slavic иetii sborniki. // Semantic Analysis of Literary Texts, Elsevier Science Publishers B. V., 1990, 599 – 613. Федоскина 2000: Федоскина, Е. С. Покаянный канон Климента Охридского в составе древнеславянского Октоиха. // Вестник МГУ, Сер. 9, Филол., 3, 2000, 75-82. Щавлянин-Джорджевич, Грозданович-Паич, Цернич 1986: Штављанин-Ђорђевић, Љ., Гроздановић-Паjић, М., Црнић, Л. Опис ћирилских рукописа Народне Библиотеке Србиjе, Београд, 1986. Ягич 1898: Jagiћ, V. Bericht ьber einen mittelbulgarischen Zlatoust des 13-14 Jh. // Sitzungberichte der Akad. der Wiss. in Wien, 139, 1898, IV, 1-72.

/ 2 – Appendix B—The Forgotten Archbishop, Answers in Genesis. / Donald Simanek, BISHOP USSHER DATES THE WORLD: 4004 BC. / Strong’s Hebrew Dictionary / bên בּן (Strong’s #H1121) / From H1129; a son (as a builder of the family name), in the widest sense (of literal and figurative relationship, including grandson, subject, nation, quality or condition, etc., (like H1, H251, etc.): – + afflicted, age, [Ahoh-] [Ammon-] [Hachmon-] [Lev-]ite, [anoint-]ed one, appointed to, (+) arrow, [Assyr-] [Babylon-] [Egypt-] [Grec-]ian, one born, bough, branch, breed, + (young) bullock, + (young) calf, X came up in, child, colt, X common, X corn, daughter, X of first, + firstborn, foal, + very fruitful, + postage, X in, + kid, + lamb, (+) man, meet, + mighty, + nephew, old, (+) people, + rebel, + robber, X servant born, X soldier, son, + spark, + steward, + stranger, X surely, them of, + tumultuous one, + valiant[-est], whelp, worthy, young (one), youth. / Brown-Driver-Briggs Hebrew Dictionary ; ‘âb אב (Strong’s #H1) ; father of an individual ; of God as father of his people ; head or founder of a household, group, family, or clan ; ancestor ; grandfather, forefathers – of person ; of people ; originator or patron of a class, profession, or art ; of producer, generator (figuratively) ; of benevolence and protection (figuratively) ; term of respect and honour ; ruler or chief (specifically) ; Part of Speech: noun masculine ; A Related Word by BDB/Strong’s Number: a root ; Same Word by TWOT Number: 4a ; And there was evening, and there was morning—the first day. (Genesis 1:5) And there was evening, and there was morning—the second day. (Genesis 1:8) ; And there was evening, and there was morning—the third day. (Genesis 1:13) ; And there was evening, and there was morning—the fourth day. (Genesis 1:19) ; And there was evening, and there was morning—the fifth day. (Genesis 1:23) ; And there was evening, and there was morning—the sixth day. (Genesis 1:31) ; Strong’s Hebrew Dictionary ; ôm יום (Strong’s #H3117) ; From an unused root meaning to be hot; a day (as the warm hours), whether literally (from sunrise to sunset, or from one sunset to the next), or figuratively (a space of time defined by an associated term), (often used adverbially): – age, + always, + chronicles, continually (-ance), daily, ([birth-], each, to) day, (now a, two) days (agone), + elder, X end, + evening, + (for) ever (-lasting, -more), X full, life, as (so) long as (. . . live), (even) now, + old, + outlived, + perpetually, presently, + remaineth, X required, season, X since, space, then, (process of) time, + as at other times, + in trouble, weather, (as) when, (a, the, within a) while (that), X whole (+ age), (full) year (-ly), + younger. / Harris, Archer, and Waltke, Theological Wordbook of the Old Testament, Chicago, Moody Press, 1980. / Brown-Driver-Briggs’ Hebrew Definitions: dasha דּשׁא (Strong’s H1876) ; to sprout, shoot, grow green ; (Qal) to sprout, grow green ; (Hiphil) to cause to sprout, cause to shoot forth ; Part of Speech: verb ; A Related Word by BDB/Strong’s Number: a primitive root ; Same Word by TWOT Number: 456 ; Brown-Driver-Briggs’ Hebrew Definitions: deshe דּשׁא (Strong’s H1877); grass, new grass, green herb, vegetation, young ; Part of Speech: noun masculine ; A Related Word by BDB/Strong’s Number: from H1876 ; Same Word by TWOT Number: 456a ; Brown-Driver-Briggs’ Hebrew Definitions:eseb עשׂב (Strong’s H6212) ; herb, herbage, grass, green plants ; Part of Speech: noun masculine ; A Related Word by BDB/Strong’s Number: from an unused root meaning to glisten (or be green) ; Same Word by TWOT Number: 1707a ; Brown-Driver-Briggs’ Hebrew Definitions:peri פּרי (Strong’s H6529) ; fruit ; fruit, produce (of the ground) ; fruit, offspring, children, progeny (of the womb) ; fruit (of actions)  ; (figuratively) ; Part of Speech: noun masculine ; A Related Word by BDB/Strong’s Number: from H6509 ; Same Word by TWOT Number: 1809a ; Brown-Driver-Briggs’ Hebrew Definitions: ets עץ (Strong’s H6086) ; tree, wood, timber, stock, plank, stalk, stick, gallows ; tree, trees ; wood, pieces of wood, gallows, firewood, cedar-wood, woody flax ; Part of Speech: noun masculine ; A Related Word by BDB/Strong’s Number: from H6095 ; Same Word by TWOT Number: 1670a ; Then the man said, „At last, here is one of my own kind– Bone taken from my bone, and flesh from my flesh. ‘Woman’ is her name because she was taken out of man.“ (Genesis 2:23) / Brown-Driver-Briggs’ Hebrew Definitions: pa‛am/pa‛ămâh (פּעמה/פּעם) (Strong’s H6471) ; stroke, beat, foot, step, anvil, occurrence ; foot, hoof-beat, footfall, footstep ; anvil ; occurrence, time, stroke, beat ; one time, once, twice, thrice, as time on time, at this repetition, this once, now at length, now…now, at one time…at another ; Part of Speech: noun feminine ; A Related Word by BDB/Strong’s Number: from H6470 ; Same Word by TWOT Number: 1793a ; „So the LORD’S anger burned against Israel, and He made them wander in the wilderness forty years, until the entire generation of those who had done evil in the sight of the LORD was destroyed.“ (Numbers 32:13) / Now the sons of Israel again did evil in the sight of the LORD, so that the LORD gave them into the hands of the Philistines forty years. (Judges 13:1) / Klein, R.G. 1992. Evolutionary Anthropology 1: 5-14. / Balter, M. 1999. Restorers reveal 28,000-year-old artworks. Science 283: 1835. / Pike AWG, Hoffmann DL, García-Diez M, Pettitt PB, Alcolea J, De Balbín R, González-Sainz C, de las Heras C, Lasheras JA, Montes R et al. 2012. U-Series Dating of Paleolithic Art in 11 Caves in Spain. Science 336:1409-1413. / The creation declares the truth and righteousness of God according to the Bible: The heavens declare the glory of God; the skies proclaim the work of his hands. Day after day they pour forth speech; night after night they display knowledge. There is no speech or language where their voice is not heard. Their voice goes out into all the earth, their words to the ends of the world. (Psalm 19:1-4) ; „But now ask the beasts, and let them teach you; And the birds of the heavens, and let them tell you. „Or speak to the earth, and let it teach you; And let the fish of the sea declare to you. „Who among all these does not know That the hand of the LORD has done this, In whose hand is the life of every living thing, And the breath of all mankind? „Does not the ear test words, As the palate tastes its food? (Job 12:7-11) ; For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness, because that which is known about God is evident within them; for God made it evident to them. For since the creation of the world His invisible attributes, His eternal power and divine nature, have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse. (Romans 1:18-20) / Bowring, Samuel A. and Williams, Ian S. 1999. Priscoan (4.00-4.03 Ga) orthogneisses from northwestern Canada. Contributions to Mineralogy and Petrology 134: 3. /  O’Neil, J., Richard W. Carlson, Don Francis, and Ross K. Stevenson. 2008. Neodymium-142 Evidence for Hadean Mafic Crust. Science 321: 1828-1831. / Wilde S.A., J.W. Valley, W.H. Peck, and C.M. Graham. 2001. Evidence from detrital zircons for the existence of continental crust and oceans on the Earth 4.4 Gyr ago. Nature 409:175–178. / J. Papike, G. Ryder, and C. Shearer. 1998. „Lunar Samples“. Reviews in Mineralogy and Geochemistry 36: 5.1–5.234. / L.E. Nyquist, D.D. Bogard, C.-Y. Shih, and A. Greshake. 2001. Ages And Geologic Histories Of Martian Meteorites. Chronology and Evolution of Mars 96 105–164. / The shortest lived isotope found in nature is 244Pu, with a half-life of 81.1 million years: D. C. Hoffman, F. O. Lawrence, J. L. Mewherter and F. M. Rourke. 1971. Detection of Plutonium-244 in Nature. Nature 234: 132. ; Thus says the LORD, Who gives the sun for light by day And the fixed order of the moon and the stars for light by night, Who stirs up the sea so that its waves roar; The LORD of hosts is His name: „If this fixed order departs From before Me,“ declares the LORD, „Then the offspring of Israel also will cease From being a nation before Me forever.“ (Jeremiah 31:35-36) / The Bible seems to support the assumption that God created the entire solar system at nearly the same time. See Genesis 1: The Literal Interpretation of the Creation Account. / Dalrymple, Brent G. (2004). Ancient Earth, Ancient Skies: The Age of the Earth and Its Cosmic Surroundings. Stanford University Press. pp. 147, 169. / Dohnanyi, J. S. 1972. Interplanetary Objects in Review: Statistics of Their Masses and Dynamics. Icarus 17:1-48. / Kaluzny, J. and Shara, M.M. 1988. A CCD survey for contact binaries in six open clusters. Astrophysical Journal 95:785. / Hartmann, W. K. 1 and G. Neukum. 2001. Cratering Chronology And The Evolution Of Mars. Space Science Reviews 96: 165-194. / Dott, Jr., Robert and Roger Batten. 1976. Evolution of the Earth (Second Edition) McGraw-Hill, Inc., 504 pages. ; If we assumed that all of the minerals which are carried by rivers into the oceans remains trapped in the oceans, then it would take 260 million years for the concentration of sodium to reach its present level (assuming plankton, fish and plants do not adsorb sodium, which they do). / Sverdrup, H.U., Martin W. Johnson, and Richard H. Fleming, 1942. The Oceans. Prentice Hall, Inc., New York, p. 219. / M. Seton, C. Gaina, R.D. Müller, and C. 2009. Heine Mid-Cretaceous seafloor spreading pulse: Fact or fiction? Geology 37: 687-690. / Vine, F. J. and D. H. Matthews. 1963. Magnetic Anomalies over Oceanic Ridges. Nature 199: 947–949. / Morley, L. W. and A. Larochelle. 1964. Paleomagnetism as a means of dating geological events“. Geochronology in Canada 8: 39–50. / Pavlov, V. and Gallet, Y. 2005. A third superchron during the Early Paleozoic. Episodes (International Union of Geological Sciences) 28: 78–84. / Raup, D. M. 1985. Magnetic reversals and mass extinctions. Nature 314: 341–343. / Victor Polyak, Carol Hill and Yemane Asmerom. 2008. Age and Evolution of the Grand Canyon Revealed by U-Pb Dating of Water Table-Type Speleothems. Science 319: 1377-1380. / Herrnstein, J. R. et al. 1999. A geometric distance to the galaxy NGC4258 from orbital motions in a nuclear gas disk, Nature 400, 539. / Anselmetti, F. S. Eberli, G.P., and Ding, Z.-D., 2000. From the Great Bahama Bank into the Straits of Florida: A margin architecture controlled by sea level fluctuations and ocean currents. GSA Bulletin 112: 829-844. / Michael C. Malin and Kenneth S. Edgett 2000. Sedimentary Rocks of Early Mars. Science 290: 1927-1937. / Algeo, T.J., and Watson, B.A., 1995, Calcite, aragonite, and bimineralic ooids in Missourian (Upper Pennsylvanian) strata of Kansas: Stratigraphic and geographic patterns of variation, in Pausé, P.H., and Candelaria, M.P., eds., Carbonate Facies and Sequence Stratigraphy: Practical Applications of Carbonate Models: Permian Basin Section SEPM, Publ. 95-36, p. 141-173. / Bradley, W. H. 1929. The varves and climate of the Green River epoch. U.S. Geol. Survey Prof. Paper 158: 87–110. / Fischer, A. G.  and L. T. Roberts. 1991. Cyclicity in the Green River Formation (lacustrine Eocene) of Wyoming. Journal of Sedimentary Research 61: 1146-1154. / Brunthaler, A., M. J. Reid, H. Falcke, L. J. Greenhill, C. Henkel. 2005. The Geometric Distance and Proper Motion of the Triangulum Galaxy (M33). Science 307:1440. / Anderson, R.Y., Dean, W.E., Kirkland, D.W., And Snider, H.I. 1972, Permian Castile varved evaporite sequence, west Texas and New Mexico: Geological Society of America Bulletin 83: 59-86. / G.L. Netzeband, , C.P. Hübscher, , D. Gajewski. 2006. The structural evolution of the Messinian evaporites in the Levantine Basin Marine Geology 230: 249–273. / K. Nishiizumi a, CP. Kohl a, J.R. Arnold a, J. Klein b, D. Fink b and R. Middleton. 1991. Cosmic ray produced 10Be and 26A1 in Antarctic rocks: exposure and erosion history. Earth and Planetary Science Letters 104: 440-454. / Huge stalactites, stalagmites, and columns (over 50 feet high and over 30 feet in diameter) exist in the Carlsbad Caverns in New Mexico. The rate of deposition of minerals is such that the structures must be at least 500,000 years old. There is no way to increase the rate of deposition, since increasing the flow of water merely produces a waterfall and decreasing the flow of water produces no deposition. (carlsbad.caverns.national-park.com) / Petit et al. 1999. Climate and atmospheric history of the past 420,000 years from the Vostok ice core, Antarctica. Nature 399: 429-436. / The coral reef at Eniwetok atoll in the Pacific Ocean has been measured to have a thickness of up to 4,610 feet. Even the most optimistic coral growth rates would require that the atoll be over 130,000 years of age. / H. S. Ladd, Earl Ingerson, Martin Russel, H. Kirk Stephenson and R. C. Townsend. 1953. Drilling on Eniwetok atoll, Marshall islands. AAPG Bulletin 37: 2257-2280. / King, P. B. 1948. Geology of the southern Guadalupe Mountains, Texas. U. S. Geological Survey Professional Paper 215. / Joy K. Ward, John M. Harris, Thure E. Cerling, Alex Wiedenhoeft, Michael J. Lott, Maria-Denise Dearing, Joan B. Coltrain, and James R. Ehleringer. 2005. Carbon starvation in glacial trees recovered from the La Brea tar pits, southern California. PNAS 102: 690-694. / Some bristlecone pine trees in California date back to 2500 BC. But their tree rings have been matched with those of dead trees; this shows that the latter germinated about 11,000 years ago. / Becker, B. and B. Kromer. 1993. The continental tree-ring record—absolute chronology, 14C calibration and climatic change at 11 ka. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 103: 67–71. / Becker, B. 1993. An 11,000-Year German Oak And Pine Dendrochronology For Radiocarbon Calibration. Radiocarbon 35: 201-213. / Arvidson, R. S. and F. T. Mackenzie. 1999. The dolomite problem; control of precipitation kinetics by temperature and saturation state. American J. of Science 299: 257–288.

/ 3 – Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство. М.; Л., 1949, С. 346. Каллистов Д.П. Очерки по истории северного Причерноморья античной эпохи. Л., 1949. С.74. 3. Шелов Д.Б. Танаис и Нижний Дон в первые века нашей эры. М., 1972. The old-Iranian origin of Croats. Symposium proceedings, Zagreb 24. 6. 1998; 526 pages Editors: prof. Zlatko Tomicic & dr. Andrija-Zeljko Lovric. Scientific supervision: Prof.dr. Ivan Biondic, prof.dr. Marko Japundzic, Cultural center of I.R. Iran in Croatia, Zagreb and Zlatko Tomicic publisher, Karlovac Zagreb – Tehrân, 1999

N. B. *

Забележка към „ПЛАНЕТА – БЪЛГАРИЯ“ – поредицата ще бъде издавана безплатно като пособие за българи, чрез изучаване в училищата от поколенията след нас, предназначено към бъдещето със съдържание от различни автори имащи собствено виждане за историята на България и българския народ. Редактирани, обособени, изчистени са различията чрез концентриране към резултатна перспектива; обяснено в целта. 1 – Показан е интелектуален продукт, който се разпространява безплатно. 2 – По такъв начин систематизирано съдържанието, редактирани текстовете, подредена логическата поредица, граматически подредено, стилизирано, доловени нюансите в намерението на различните автори от различните поколения, български и чуждоезични у нас и в чужбина, което ще позволи на всеки името му да бъде удостоено с безсмъртието и на времето, и на пространството. 3 – Както и в материята на този свят, всеки ще има своето собствено място. 4 – От друга страна – който и да било, ако същият реши да се покаже самостойно и представлява своята си галактика, чрез място в мрежата към заобикалящото го лично пространство, използващ /само и единствено/ собствени данни неиздадени от други лица, несподелени четимо, на графични носители, чрез археологически знаци, писмени паметници, творчески изначално – каквато е при основите дейността на ARMEDIA с ангажимент към прогресия на духа, това негово му желание ще бъде изпълнено веднага и този, ще бъде премахнат от поредицата – предназначена само за българи, от бъдещето на този свят.

Обяснено, съдържанието на „ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ“ обхваща историята на България от раждането на земната цивилизация, до наши дни. 1 – Препоръчително е да се цитират източниците, които са положили този невъзможен преди това труд да имате в ръцете си информация по такъв начин, поднесена разбираемо, коректно, точно и ясно. 2 – От друга страна дългове към АРХЕА – Пресвета Богородица / ARMEDIA нямате, които са определящи поведението в публичното пространство. 3 – Свободни сте в решенията си към видяното, подарено по достъпен начин за всеки от нас.

Дейността на ARMEDIA продължава с развитие в информационното, човешко пространство.

dailymail . co . uk / mideastfacts . org / 30dumi . eu / bultimes . com / astrofenomen . com / xcombg . net / tefterche . org / burgasnews . com / inopressa . ru / forum . abv . bg / forumat – bg . com / liveinternet . ru / viapontika . com / patheos . com / independent . co . uk / refiningtruth . com / trophyplus . org / alexandradelova . blogspot . bg / kolevm38 . blog . bg / 168chasa . bg / webnovinar . com / balkan1 . blog . bg / bulgaria – is – alive . com/ sites . google . com / atil . blog . bg / multivselena . com / bradva . bg / bgnow . eu / 10te . bg / vsekiden . com / za – balgarite . com / liternet . bg / mideastfacts . org / dailypress . bg /  astrofenomen . com / forum . abv . bg / xcombg . net / tefterche . org / inopressa . ru / forumat – bg . com / liveinternet . ru / viapontika . com / hayadan . org . il

ГЕРОИТЕ НА БЪЛГАРИЯ В МИРНО ВРЕМЕ
  ARHEA Грета Михайлова, Юлия Димитрова - ГЕРОИТЕ НА БЪЛГАРИЯ В МИРНО ВРЕМЕ Дъщеричката му Антония е отгледана от баба си и дядо си. В момента тя е лекар със специалност „Уши, нос, ...
ОЩЕ
МЕДИЯ, КОМУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ
АРМЕДИЯ V. M. - ИЗЛЪЧВА НА ЖИВО ВСЕКИ ДЕН / ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ ПО ЧАСОВИ ЗОНИ 1. ЗОНА - ЦЕНТРАЛНО ВРЕМЕ ПО ГРИНУИЧ 2. ЗОНА - САЩ, Източно крайбрежие 3. ЗОНА - ...
ОЩЕ
ГРАДЪТ И ПЛАНИНАТА В САЛЕРНО, БЪЛГАРИЯ
Celle di Bulgheria / Monte Bulgheria Вероятно ще бъдете доста изненадани да прочете това, но за някои историци у нас то е стара истина. Според тях българите не сме тюрко-азиатски народ, ...
ОЩЕ
ЗАЩО НАДПИСВАТ СМЕТКИТЕ ВИ – ТЕМАТИЧНА КРАЖБА
Този път кражбата е от енергийна доставка. Без значение дали горивото втора година е разценено на 2,65 литъра, или електричеството се движи във вените с водовъртежи от "измамните схеми" на ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ АНКЛАВИ – МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ
БЪЛГАРСКИТЕ АНКЛАВИ - МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ Какво постигна БКП в условията на "капиталистическа демокрация" с цел запазване на заграбеното, българско богатство и ценности, материални блага? Разруши се обществената устойчивост заявена при корените и ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ДЪРЖАВА В ДЪРЖАВАТА - 90 % са добри хора, управлявани от 10 % / СВЕТЪТ ДНЕС МЕЖДУНАРОДЕН ТРИБУНАЛ ЗА НАЦИОНАЛНА ЗАЩИТА ITNJ Yan Koprinkov - преди 4 дни / ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ВТОРА В СВЕТА СЛЕД ГУУГЪЛ С ТЕХНОЛОГИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Български хостинг доставчик е втората в света компания след IT компанията Google, която предлага на световния пазар иновативната технология управляем от Kubernetes Docker хостинг.Технологията ще облекчи значително не само работата ...
ОЩЕ
АТЕНТАТ В СОФИЯ – ЦЪРКВАТА „СВ. КРАЛ“
СЛЕД НЕУСПЕШНИЯ ОПИТ ЗА АТЕНТАТ В СОФИЯ - ЦЪРКВАТА "СВ. КРАЛ" / АТЕНТАТ С ИЗБИВАНЕ НА ЦЯЛОТО ПОЛСКО ПРАВИТЕЛСТВО И ПРЕЗИДЕНТА ПРЕЗ АПРИЛ 2010 Експерти от британската лаборатория Forensic Explosives Laboratory ...
ОЩЕ
ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ТОЙ ЩЕ ТИ РАЗКАЖЕ
В НАЧАЛОТО БЕ ТЪМНИНА И ДУХ БОЖИЙ, СЕ НОСЕШЕ НАД БЪЛГАРИЯ" In the beginning it was dark and the Spirit of God was hovering over Bulgaria ... ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ЗА ТАЙНАТА Попитай Архаангела ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ИЗВЪН СКРОТУМА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ БЕСОВЕ, ЗАПОЧВА ЩАСТИЕТО Ако не си запознат с Духовното царство, не разнасяй религиозната травма и умствената си, травма. Измамниците са повече от достатъчно, за ...
ОЩЕ
PRAYER IN THE UNITED STATES КАРАНТИНА Е КОГАТО ОГРАНИЧАВАТЕ БОЛНИ ХОРА / ТИРАНИЯ Е КОГАТО ОГРАНИЧАВАТЕ ЗДРАВИ ХОРА Who is the Godfather, where is he hiding? РОБЪРТ КЕНЕДИ В ЗАЩИТА НА ДОНАЛД ТРЪМП ...
ОЩЕ
ДА ПОКРЪСТИШ ПОРОБИТЕЛЯ СИ – ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ
ДА ПОКРЪСТИШ ПОРОБИТЕЛЯ СИ - ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ СЛЕД МНОГОВЕКОВНОТО ПОТИСНИЧЕСТВО, УБИЙСТВА, НАПАДЕНИЯ И КРАЖБИ / 987 AC 6495 BGC Говори се за робството? - турското? Когато българите са били търговци по ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane УРОДОЛОГИЯ / АГРЕСИВНА ПСИХОЛОГИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ МАСИ ПОЗИТИВНА УРОДОЛОГИЯ В ПОВЕДЕНИЕТО, НА МЕДИЯТА, ОБЩЕСТВЕНИЦИТЕ, ВОДАЧИТЕ И ЛИЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ / ДЕМОНИЗИРАНЕ НА ЖЕЛАНИЯТА Joseph P. Overton (4 January ...
ОЩЕ
I – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
ARHEA ИВАН ГЕШЕВ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР? - ДА Промяна към преследване на престъпници и лица с криминално съзнание. В това число служители, администратори, икономисти, общественици, публични деятели, поръчители и подстрекатели. Нова стратегия и лице ...
ОЩЕ
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – ЗА СВЕТСКАТА
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ - ЗА СВЕТСКАТА РАБОТЛИВОСТ И ДУХОВНИЯ МЪРЗЕЛ ("Поучително за духовната нищета, която се застоява и заселва в душата на човек незабележимо, после за постоянно.") "У всички ...
ОЩЕ
ХРАМ СВЕТИ ДИМИТЪР – ВИДИН, Е ВТОРИЯТ ПО ГОЛЕМИНА В БЪЛГАРИЯ
Камбаните и часовникът на църквата, паметник на културата от национално значение, отмерват времето от 1885 година насам. Малко известно е, че във Видин се намира вторият по големина православен храм у ...
ОЩЕ
ИНСТРУКЦИЯ НА ЛЕНИН КЪМ СЪДИЛИЩАТА
  ARHEA ПРЕСТЪПНОСТ / КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ СЪДИЛИЩА - Владимир Улянович Ленин / 17 май, 1922 г. (В. Ленин – пълен сборник на съчинения, Т. 45, стр. 190) „Съдът не трябва да премахне терора (престъпления, ...
ОЩЕ
63 ПРОЦЕНТА ДАНЪЦИ
  ARHEA АКТИВНИЯТ ДАНЪК В БЪЛГАРИЯ - 62,9% СПОДЕЛЕНО от Пепи Божков / НЕ МОЖЕШ ДА НАХРАНИШ КОМУНИЗМА, ГЛАД ЗА ПАРИ ИЛИ КАК "ДЪРЖАВАТА" ТЕ ОГРАБВА И КАКВО ПОЛУЧАВАШ   Милчо Борисов > ‎Аз съм от ...
ОЩЕ
БКП – ЕТНО-ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО
  ARHEA БЪЛГАРОФОБИЯТА НА БКП И ДС / НЕПОПРАВИМИ ПОСЛЕДИЦИ ИЗТОЧНИК ROMA . SWU . BG (БПК Постановление № 1216 на Министерския съвет от 17.Х.1957г. / Постановление № 258 на Министерския съвет от 17.Х.1958 ...
ОЩЕ
  ARHEA ПРЕДИ 648 ГОДИНИ - БИТКАТА ПРИ ЧЕРНОМЕН ("Иво / 19 септември 2017 at 16:34 - Благодаря за информацията! Поднесена е по супер подреден, стегнат, четим, разбираем, хронологичен, логичен и лек начин! ...
ОЩЕ
КОМУНИЗМЪТ ПРОДЪЛЖАВА – ДОЙЧЕ ВЕЛЛЕ
  ARHEA КОМУНИЗМЪТ В БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА, НЯМА СВОБОДА Как комунизмът си остана. Западът прояви огромно лекомислие, смятайки, че политическият плурализъм и пазарната икономика са достатъчни, за да изтикат комунистическите елити от властта. Колко ...
ОЩЕ
РОТ ФРОНТ
  ARHEA "РОТ ФРОНТ" / Преди време една женица с лабилна психика бродеше из улиците. Децата й подвикваха - "Рот фронт" и тази жена заставаше мирно, не е комично, вдигаше ръка до ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ САМОЛЕТИ И АВТОМОБИЛИ
Легендарното Булгаррено Алпин 110 и днес продължава да събира погледите на ценители. В средата на 60-те години на миналия век България изгражда автомобилен завод „Булгаррено“- Пловдив. Основната част от инвестицията е ...
ОЩЕ
МЕМОРАНДУМ НА ВЪВЕДЕНИЕТО, VIII МИ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР
В Страсбург, 25-29 юни 2014 е подписан Международен Меморандум, влизащ в сила от 1 май 2016-та! Това всъщност е разписание, по дати, за бърза подмяна на православните църкви и реалното им ...
ОЩЕ
КВАНТОВА ФИЗИКА – ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА
КВАНТОВА ФИЗИКА - ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА Носители на Нобелови награди в областта на физиката доказаха, че без всякакво съмнение, физическият свят – това е океан от енергия, който възниква и след ...
ОЩЕ
РУДОЛФ ЩАЙНЕР – СТРАНИЦА 53
РУДОЛФ ЩАЙНЕР - СТРАНИЦА 53 Въпреки всичко имаше много хора, живеещи в южните и централни области на Европа, които мислеха по следния начин: „Наистина, моето вътрешно същество има независим живот във ...
ОЩЕ
ДРАГИ, СЪНАРОДНИЦИ В ИСПАНИЯ
  ARHEA ДРАГИ НЕПОЗНАТИ СЪНАРОДНИЦИ / БЪЛГАРИ В ИСПАНИЯ Имате ръце да правите добро, докато можете да правите добро. След това не можете да бъдете човеци, ако не сте били човеци. Групата е специализирана ...
ОЩЕ
ХАЗАРСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
1 - ХАЗАРСКИ КАГАНАТ / ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 2 - „ДЖАГФАР ТАРИХ-И” ИЗТОЧНИЦИ, КИРИЛ МИЛЧЕВ, ТОДОР ВЕЦОВ, ИВАН ТАНЕВ ИВАНОВ (В КРАЯ) 3 - ХАЗАРСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ПОСЛЕДИЦИТЕ  - Нова ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ КЪМ СВЕТЛОТО, КОМУНИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ
ИГРА НА ДУМИ - ПЛОЩАД "СВОБОДА" ПО ПЪТЯ КЪМ СВЕТЛОТО, КОМУНИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ ПИРОНИ ОТ КУТИЯТА НА КОМУНИЗМА "ПАНДОРА" ЗА ВЕЧНИ ВРЕМЕНА, ПАРТИЗАНСКИТЕ ПЪЛЧИЩА ОТ БОРЦИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ("Archangel / Hurricane Каламбур от ...
ОЩЕ
ПОЛОЖЕНИЕТО Е „МИКИ МАУС“, СЪЖИВИХА ГО
  ARHEA АНДРЕЙ ГЕОРИЕВ БЕШЕ УМРЯЛ, СЪЖИВИХА ГО В БЪЛГАРИЯ - "Положението е Мики Маус" Andrey Georgiev Georgiev се чувства жизнен. Нека ви споделя какво ми се случи през тези 3 дни. В Неделя ...
ОЩЕ
ДОБРОТО, ЩЕ Е ДОБРО – ЩО Е РАСИЗЪМ
Ние, сме запознати със словесните похвати на заблудата, на измамата, на манипулацията с човешките маси, също ги владеем до съвършенство и което, не е познато в българските среди, изцяло лишени ...
ОЩЕ
БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ
СРЕЩУ ФАЛШИФИКАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА, ДНЕС - СВЕТЛИНА ЗА ПОКОЛЕНИЯТА ("Самото име подсказва, че българите от най-дълбока древност са се смятали за богоизбран народ.") БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ Съвременното общество е запознато ...
ОЩЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОРГАНИЗЪМ, ОРГАЗЪМ, ВОЛЕВИ ИЗРАЗ ОТ ЦЯЛАТА ТИ ДУША И СЪРЦЕ какво е държава Archangel / Hurricane Гърция - платени социални сметки от държавата, 800 евро на ръка, плюс писмо за ...
ОЩЕ
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА "1. Всички съвпадения не са случайни. Хората, които разберат това ще станат критична маса. Когато критична маса стане достатъчна, хората ще разберат смисъла на живота и ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ – ГОСПОЖО, ЩЕ …
  ARHEA ТРЕТА ЧАСТ - ГОСПОЖО, ЩЕ ИЗБИЕМ СЕМЕЙСТВОТО ТИ / РОЛЯТА НА МВР В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 75 Г. РАЗБОЙНИЧЕСТВО И ПРЕСТЪПНА СЪЗНАТЕЛНОСТ - “Госпожо Дреникова, първо ще разстреляме децата ви, после ...
ОЩЕ
БЕЗИМЕННА, НЕПРЕХОДНА
ВЪЛШЕБСТВО / ДА ГО ПРЕЖИВЕЕШ И ДАЙ БОЖЕ ВСЕКИМУ Конникът Джон & Мери (безумната) се срещнали на пътя, разминали и се погледнали скрито през рамо в отдалечаващата се сянка, щедро отпуснала ...
ОЩЕ
2019 ГОДИНА, 10 000 АГЕНТИ ОФИЦИАЛНО
  ARHEA ОФИЦИАЛНО / 10 500 са сътрудниците на ДС във властта. Всички са знакови, след като взимаш решения, свързани със страната, заяви Екатерина Бончева от Комисията по досиетата. В СЕГАШНО ВРЕМЕ Тези 10% не ...
ОЩЕ
  ARHEA Ваня Григорова: - Частните ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ фондове за втора пенсия са абсолютна измама! 13 ноември 2019 - 21:40 часа Те бяха създадени, за да се обогатят крупни бизнесмени. Частните задължителни фондове за втора пенсия са ...
ОЩЕ
ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО / 1000 СВЕТЛИННИ ГОДИНИ НАЗАД
Източник - 1 Най-големият радиотелескоп в света е построен в планините на провинция Гуейчжоу в югоизточен Китай. Изграждането му е отнело около 5 години планиране и още толкова години строителство. ...
ОЩЕ
ОБИДЕНАТА ПЛАТФОРМА НА ФЕЙСБУК
ARHEA - ОБИДЕНАТА ПЛАТФОРМА НА ФЕЙСБУК - ПРОВЕРКА НА ФАКТИТЕ / БИЛ & КОМПАНИЯ Добро решение на собственика господин Цукърбърг да търси истината на всяка цена въпреки, че сайтът му е ...
ОЩЕ
НЕ ЧОВЕК, НО КОМУНИСТ
ARHEA ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА НА ФЕЙСБУК / ИМА ЛИ КОМУНИСТ, КОЙТО ДА НЕ Е ИЗИГРАЛ РОЛЯТА СИ НА - "МРЪСНИК ДОКРАЙ" според девиза - "..не човек, а желязо, тихо мъртвият каза, не, ...
ОЩЕ
  ARHEA ПОЛИТИКА - начин болните, да занимават здравите със себе си. После едните се оплакват. РЕЛИГИЯ - начин болните (от религиозна болест), да занимават здравите със себе си. После едните, се кръстят и се ...
ОЩЕ
АРИАДНА, БЛАГОРОДСТВО
ARHEA АРИАДНА - Даването, е по-ценно от вземането. / БЛАГОДАРНОСТ Има три тайни, момичето ми, само три, които ще те направят щастлива. От мен да ги помниш, за мен да се сещаш, когато ...
ОЩЕ
ФРОНТАЛНО – НЕ МОЖЕШ ДА ИЗБЯГАШ ОТ КОМУНИЗМА
ЗА "ГНИЛИЯ КАПИТАЛИЗЪМ" КЪМ КОГОТО ВСИЧКИ БЯГАТ ЗАРАДИ КОМУНИЗМА, ПО ВРЕМЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА / РОДИНА ("Комунизмът не е избягал никъде, намира се на същите места както и преди, преживява своя комунистически ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Lina Kochovska & Zdravka Popova / ДА ПОЧЕРПИШ ВЛАСТТА С ПОЛОВИНАТА ОТ ТВОЯ ЖИВОТ Как те лъже комунистическата и псевдо-демоктратична, крадлива псевдо-българска държава, с отговор от пострадалите и ...
ОЩЕ
ДЕВОЙКА ОТ НАЦИОНАЛНОСТ „ИЖОРИ“
Archangel / Hurricane, ARHEA ДЕВОЙКА ОТ НАЦИОНАЛНОСТ "ИЖОРИ" Asen Prodanov > ?Българи "ЗА" ЕС и НАТО - Руската империя паразитира върху земите и костите на повече от СТО народа, поробени и ...
ОЩЕ
ПРОБЛЕМ В МИРИЗМАТА НА НАРЦИСА
Archangel / Hurricane 0 - Да се смееш от скрити профили знаейки, че си паразит и бандит, не е похвално за разума! 1 - Между другото, ломските бандити (където си крият) да ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Владимир Свинтила - ГЕНЕРАЛНАТА МЕРЗОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЖИВОТ / споделено Петя Сотирова (голяма група от четящите, не заслужават това съвършено четиво за личности) Това е една много болезнена ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Анти-радиационна ДЕКЛАРАЦИЯ / ЖЕНЕВА 1949 година. БЪЛГАРИЯ 2020 1. "Аз, Соня Георгиева Иванова, от град Шумен, България, излизам със статус-декларация, чрез който ясно и категорично забранявам на Бил ...
ОЩЕ
ПРЕДСКАЗАНИЕ ОТ АНТИКТЕРА
Учени от университета Насионал де Килмес (Аржентина) и университета в Пюджет Саунд (САЩ) изясниха, че прочутият Антикитерски механизъм е почти с век по-древен, отколкото се смятало преди. Антикитерският механизъм представлява своеобразен ...
ОЩЕ
ПРОРОЧЕСТВА / БЪДЕЩЕ / КОРОНА
КЪМ "ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ - 3" - ВРЕМЕ Времето наближава, изучава действията, очаква решенията ни. Въпросите получават отговорите си от своя страна информацията става достъпна, необходима, във вид на загадка за ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – ГРАДИНА ОТ РАЯ
ИМА ЛИ ВЪЗМОЖНОСТ БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ РАЙСКО МЯСТО НА СВЕТА - САМИ МОЖЕМ ДА СИ ОТГОВОРИМ ТУРКМЕНИСТАН - 982 споделени, 256 харесани - ДЪРЖАВНИЧЕСКО МИСЛЕНЕ Имаме примерите какво би трябвало ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Kalin Velkov Krasimirov "Една вечер при мене дойдоха петима стари турци начело с един учител – много мъдър турчин, карловец, над сто години може би имаше. Той каза ...
ОЩЕ
  ARHEA ПО ДЗЕН / СТОКХОЛМСКИ СИНДРОМ / АКО СЕ ДЪРЖИШ КАТО РОБ, ЩЕ СИ НАМЕРИШ И ГОСПОДАР АКО СИ РОБ, ВЕДНАГА ЩЕ СИ НАМЕРИШ И ГОСПОДАР АКО Е ПРАЗНО, ЩЕ СЕ ЗАПЪЛНИ НЕ МОЖЕШ ...
ОЩЕ
ПАРТИЗАНИ & ПАРАЗИТИ
  ARHEA КОМУНИСТИ, ПАРАЗИТИ, ПАРТИЗАНИ / Демокрация направена от комунисти, е "комунистическа демокрация". С всичките последици. "Така е, за съжаление в този (комунистически) свят нещата са изкривени почти изцяло, човек се променя от ...
ОЩЕ
  ARHEA СПОДЕЛЕНО ОТ Митко Грозев и Петя Георгиева / НАЙ-ПОСЛЕ СБЪДНАТА МЕЧТА ЗА ПАЛЕСТИНА НА БАЛКАНИТЕ Каква е вредата за България от това, че метастазите на БКП и ДС (от всички цветове) ...
ОЩЕ
ИЛИНДЕН – СВ. ПРОРОК ИЛИЯ
ИЛИНДЕН - СВ.ПРОРОК ИЛИЯСвети Пророк Илия се тачи от всички християни като най-големия библейски пророк и заедно с Моисей - като един от двамата най-велики старозаветни мъже. Живял около 900 ...
ОЩЕ
ГЕНЕТИКА НА БЪЛГАРИТЕ / 14 500 ГОДИНИ ИСТОРИЧЕСКА СЪДБА
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ юли 19, 2015   ОБЩЕСТВО ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ / ТРАКИЙСКИЯТ АНТРОПОЛОГИЧЕН ТИП Е ПРИСЪЩ НА БЪЛГАРИТЕ / ТРАКИТЕ НЕ СА ИЗЧЕЗВАЛИ Съвремените български учени, го отричат ...
ОЩЕ
„Вселена Петрова“ – ИЗБОРИТЕ
  ARHEA ЖЕРТВА, ВРЕМЕ БЕЗ ИЗБИРАЕМИ, ПАРАЗИТИ / лъжата на изборите с коментар от "Кумчо Вълчо" Amon Ra е в компанията на Вселена Петрова. Изборите са лъжа и са манипулирани предварително, а хората се ...
ОЩЕ
НА СЕВЕР ОТ БЪЛГАРИЯ, ОТКЪДЕТО ЗАПОЧВА ЕДИН НОВ СВЯТ Се носят песни и жизнерадостни възгласи, съпроводени от напредъка на народовластието в свободна държава. На север от България, се ражда младото поколение на ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Resurrection of the Forgotten Bulgarian (electronic) School / Rositsa Doneva, Daniel Denev, George Totkov - the heroes of Bulgaria ВЪЗКРЕСЕНИЕ НА ЗАБРАВЕНОТО ЕЛЕКТРОННО УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ Може би сте пропуснали ...
ОЩЕ
КЪЛНОВЕ / САМО ТИ И ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
ДО КАНАДА И ОБРАТНО, КЪМ АРБАНАСИ След 4-годишна работа, Людмил Егов от Арбанаси създаде машина за кълнове, която по специфична технология ще може да се произвежда жива храна в домашни условия. Уебдизайнер ...
ОЩЕ
ЕГРЕГОР – ДОМАШНИЯТ ДУХ, СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ
АРХЕА / ЕГРЕГОР - КЪДЕТО Е СЕМЕЙСТВОТО (БЛИЗКИТЕ) С ДОМАШНОТО ОГНИЩЕ - ТАМ Е РОДИНАТА ТИ Другото е не поискана, не потърсена пропаганда с мотивирана цел и измама, с пределно ясна ...
ОЩЕ
ЗА ДЪРЖАВНОТО КЪМ БАБИНОТО ИЗКУСТВО, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ
ОТ ЛЕНТАТА КЪМ ДЪРЖАВАТА, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ Бип, бап, на баба ти бабиното изкуство. Чудесно, позитивно изпълнение от Калин Руменов в стил, да ни разкаже за играта на компромиса към търпението, ...
ОЩЕ
ПРОФЕСОР АТАНАС ПОПОВ – СЪНАРОДНИЦИ
  ARHEA НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ / СКРИВАНЕ НА КОМУНИЗМА И ЗАЩИТА, НА ЧУЖДИТЕ АГЕНТИ МАЛКО ПРЕДИ "ВЪЗРАЖДАНЕ" - МЕЖДУ КГБ И ДС прехвърлящи агенти към Москва, обяснен последният Държавен преврат и, че това е ...
ОЩЕ
АНСАМБЪЛ „ЧИНАРИ“ В НДК, БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ ПРЕД СВЕТА
Eлeгaнтeн, cтилeн, cтeгнaт и въздeйcтвaщ фoлĸлopeн cпeĸтaĸъл-ĸaмпaния “Hиe бългapитe” пoднecoxa тaнцьopитe oт aнcaмбъл “Чинapи” пpeд пpeпълнeнa зaлa 1 нa HДK нa 24 нoeмвpи 2015 г. Haд 60 yчacтниĸa oт cцeнaтa ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИТЕ / БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ДУХА
БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ДУХА БЪДЕТЕ ИСТИНСКИ СЪНАРОДНИЦИ НА ДУХА ПО /КАРБОВСКИ/ Имаше време, когато честта беше на първо място и пазеше магията на България. Тогава златото беше несъизмеримо с наградата, ...
ОЩЕ
  ARHEA СОЦИАЛИЗЪМ, КОМУНИЗЪМ, ПОСЛЕДИЦИ   Stoyan Andonov Staykov "Държавата е фикцията, чрез която всеки иска да живее за сметка на всички останали. След като естествените склонности на човечеството са толкова лоши, че се налага да ...
ОЩЕ
РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ / МОБИЛНИТЕ КРАЖБИ
СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ / КРС И ОПЕРАТОРИТЕ – МТЕЛ-А1 ; ГЛОБУЛ (Теленор) ; ВИВАКОМ ВЪВЕДЕНИЕ - Важни забележки 1 - ОКАЗВА СЕ, ЧЕ БТК "ВИВАКОМ" Е СОБСТВЕНОСТ НА РУСКАТА ДЪРЖАВА, ПОДОБНО НА МТЕЛ ...
ОЩЕ
140 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ПСИХОЛОГИЯ
  ARHEA 140 ГОДИШНА ПСИХОЛОГИЯ (1881 - 2019) НА БЪЛГАРИНА КАТО БОЗАЙНИК "За мен най-лошото в България, е чудесното наслаждение, което имат тук хората да се преследват един друг и да развалят един ...
ОЩЕ
ПОЛЪХ ОТ СИБИР / д-р Преслав Наков
ПОЛЪХ ОТ СИБИР / д-р Преслав Наков The tragic story of Soviet genetics shows the folly of political meddling in science A few years ago, one of us (Ian) was lucky enough ...
ОЩЕ
ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО – Родина & Родина
1 - ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО 2 - ДА ИЗБЕРЕМ КАЧЕСТВОТО / В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ, ОГЪН УВРЕЖДАНЕ - СИМПТОМИ, ВЪЗМОЖНОСТИ ("Израждат се цели поколения които, разбира се приемат себе ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – ГЛИНЕНИЯТ КОЛОС
БЪЛГАРИЯ – ГЛИНЕНИЯТ КОЛОС НА КОМУНИЗМА / ПАРИЧНИ КРАКА На света има една малка, но изключително агресивна към народа си държава в Европа, която е изключително опасна и краде от европейски ...
ОЩЕ
ЩАСТИЕ, ПО ПЪТЯ КЪМ РАЯ
  ARHEA ЩАСТИЕ - ПО ПЪТЯ КЪМ РАЯ / 20 юни 2016 г. в 15:10 ч. · РОДИНА "Източният клон на християнството описва истинското щастие като последната победа над нашите собствени демони в ...
ОЩЕ
ПОД СЛЪНЦЕТО НА БЪЛГАРИНА – Г. С. РАКОВСКИ
В ДВЕ ЧАСТИ - БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ПОД СЛЪНЦЕТО НА БЪЛГАРИНА ГЕОРГИ РАКОВСКИ / Знайте ли вие Русия каква е? Знайте ли какво робство и какви вечни мъки ви чакат? ПЪРВА ЧАСТ На 2 ...
ОЩЕ
ВИЗАНТИЯ / НАКРАТКО
Често хората изпадат в екстаз като чуят за Византия и византийско изкуство. В мислите започват да блуждаят представи за красота и благородство. Някои смятат дори, че гърците са създателите на всичко ...
ОЩЕ
ЕВРОКОМ – НЕЗАКОННА ВЛАСТ, НЕЗАКОННО УПРАВЛЕНИЕ
ТЕМА С 51 КОМЕНТАРА / ЕВРОКОМ - НЕЗАКОННА ВЛАСТ, НЕЗАКОННО УПРАВЛЕНИЕ, УНИЩОЖЕНА ДЪРЖАВНОСТ И РЕД (из мечтите на Пламен Пасков за България) МИРНО И ПО ЗАКОНЕН ПЪТ /"Защото знаят много добре, че ...
ОЩЕ
УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ ГРУПИТЕ РОДИНА
Archangel / Hurricane УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ, най-вероятно не знаете, че групите РОДИНА и РОДИНА & РОДИНА са сериозни и тематични, създадени към 2011 година / тоест преди 9 години ТЕМАТА Е ОСВОБОЖДЕНИЕТО ...
ОЩЕ
СТАДО ПУЙКИ
  ARHEA Мария Петрова > ‎РОДИНА / ИДВАТ ИЗБОРИ СТАДО, ЩЕ ГЛАСУВАМЕ ЛИ Отговарят от стадото - винаги готови, готови, готови. - Не чух добре, ще гласувате ли? - винаги, винаги, винаги... О, йе - Да ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ, БЕЗСМЪРТНА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
БЪЛГАРИТЕ, БЕЗСМЪРТНИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ Оказва се, че ние сме в началото на човешката цивилизация; не сме крадци на историята, нито за търговски цели или по каквато и да било друга причина През ...
ОЩЕ
ПСИХОЛОГИЯ – ТАМ, КЪДЕТО БОГ ОБИТАВА
ARHEA ПСИХОЛОГИЯ - ТАМ, КЪДЕТО БОГ ОБИТАВА Нима не е по добре да се разгледаме и намерим себе си там, където ни няма, поне засега и така да вървим към края ...
ОЩЕ
ЗЕМНИЯТ РАЙ И ЧОВЕШКАТА СВОБОДА
ПЪРВА ЧАСТ - ПЪТЯТ НА ЧОВЕЦИТЕ / ХОРХЕ МУХАЙ   Дори президентите, не един примери на кралици и царедворци с особена важност прекланят глава - пред човечността, човеколюбието и смирението. Кротките по сърце, ...
ОЩЕ
ШАМАНИЗЪМ И ЗАБЛУДА
Saint Petersburg, Florida. ПОЛИТИКА И РЕЛИГИЯ КАТО ШАМАНИЗЪМ И ЗАБЛУДА - въвличане с цел злоупотреба 1. РЕЛИГИЯТА - ТЪРСИ ЛИ ОМРАЗА, ДОКАТО ГОВОРИ ЗА ЛЮБОВ / НАЙ-КЪРВАВАТА ИСТОРИЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА, ...
ОЩЕ
Ива Павлова На извънреден брифинг в 4 часа през нощта НОЩ излиза с нова мярка - Морков в г.за. Управляващите казват, че мярката е задължителна за всички, но те масово ...
ОЩЕ
ПЪРВА ЧАСТ / ВЕЛИКИЯТ ДУХ – БИТИЕ И ПОЗНАНИЕ НА СЪВРЕМЕННИКА
ИСТОРИЯТА СЕ ПРОМЕНЯ / ПОЗВОЛЯВА СЕ БИТИЕ ОТ 165 ГОДИНА СЛЕД Р.ХР. ЧОВЕК ПОЛУЧАВА ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДБАТА НА СВОЯ НАРОД, ДАЛЕЧ ПРЕДИ 165-та ВТОРА ЧАСТ ТРЕТА ЧАСТ Битието на България не се съобразява ...
ОЩЕ
ДРАНЕ ДО КОКАЛ, ДОБРО УТРО ЛУК`РОТШИЛД / ПРЕСТЪПНА ДЪРЖАВА, ДАНЪЧНИ И УПРАВЛЯВАЩИ
Archangel / Hurricane, 16 мин.  ЕДНА ИЗСТОРИЯ ЗА ЕДНА ДЪРЖАВА И ЗА ЕДИН НАРОД, ПРЕВЪРНАТИ В БЕЗКРАЕН ПОТОК  ОТ ЧОВЕКОПОДОБНИ ВЪВ ВЛАСТТА НА ПОКОЛЕНИЕ ОТ УВРЕДЕНИ УМСТВЕНО, ПСИХИЧЕСКИ И МЕНТАЛНО ...
ОЩЕ
ШИРОКА ЛЪКА – ДОКОСВАНЕ ДО БЪЛГАРИЯ
Изключителни преживявания от България с безкрайната си хубост и красота, която е ненадмината. Село Широка лъка се намира в Родопите, на 23 км северозападно от Смолян и на 16 км от ...
ОЩЕ
ФОНДАЦИЯ „ДИМИТЪР БЕРБАТОВ“ С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР
Fibank и фондация “Димитър Бербатов” направиха благотворителен календар в подкрепа на талантливите деца на България. Календарът ще бъде в продажба в офисите на банката в страната след 4 ноември 2015 ...
ОЩЕ
ТЪРСЕЩИ БОГА ВЪВ ВСЕЛЕНАТА
ЗА ТЪРСЕЩИТЕ БОГА ВЪВ ВСЕЛЕНАТА ПЪРВА ЧАСТ Ако изпадне в повишена неустойчивост, божествената частица може да доведе до разпад на Вселената, предупреди Стивън Хокинг. Британският физик Стивън Хокинг предупреди научната общност, че по-нататъшните ...
ОЩЕ
РАЗКАЖИ МИ ЧИЧО, ЗА БЪЛГАРИЯ
РАЗКАЖИ МИ ЧИЧО, ЗА БЪЛГАРИЯ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ОФАНЗИВА СЛЕД "ОСВОБОЖДЕНИЕТО" ОТ "ФАШИЗМА", "КАПИТАЛИЗМА", ОТ "ДЕМОКРАЦИЯТА" - заради цяло поколение от жизнена деменция - атрактивна и крадлива както никога. Родено и отгледано е поколение ...
ОЩЕ
ТЕМАТИЧНА КРАЖБА – 14 ПЪТИ ПО ВИСОКИ ЦЕНИ
"ФАКТОР" - БЪЛГАРИЯ С ПЪТИЩА 14 ПЪТИ ПО-СКЪПИ ОТ НОРВЕГИЯ (северна страна с тежки, климатични условия) / ТЕМАТИЧНА КРАЖБА След като г-н Александър Йорданов (от известно време рупор на медията - ...
ОЩЕ
ГОРАН БЛАГОЕВ - "РИЦАРИТЕ" НА БЪЛГАРИЯ / БНТ - ПАДЕНИЕ ИЗЦЯЛО И ОКОНЧАТЕЛНО (видеокоментари) Stoyan Petrov - Главният тамплиер е масон и по този начин с тези глупости за тамплиерството се ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane НОЕМВРИ 2010 ГОДИНА - ТАТАРСТАН, ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ след години на преследване и репресия 1. бОлгарин / 11.03.2018 15:15:58 Имало едно време една Волжка империя. от 7 до 16 век. В ...
ОЩЕ
ПРОФ. ФИЛИПОВ – ИЗВЪНЗЕМНИ ОТПРЕДИ 60 000 ГОДИНИ
Астрофизикът проф. Лъчезар Филипов е син на бившия премиер от времето на социализма Гриша Филипов. От 1982 г. работи в Института по космически изследвания, където допреди няколко години бе зам.-директор. ...
ОЩЕ
ГЕОРГИ МАРКОВ, ОТ ЕВА РАДЕВА
  ARHEA ГЕОРГИ МАРКОВ - ПИСАТЕЛ, убит във Великобритания (паметник на площад "Журналист" в София) Eva Radeva - "Все повече ме смайва впечатлението, че истинската болест на нашето време не е нито комунизмът, ...
ОЩЕ
III – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
  ARHEA "ГЕШЕВ ОТ АДОВО ВРЕМЕ III" / ГЛАВЕН ПРОКУРОР ГЕШЕВ - ПЪРВАТА СТЪПКА КЪМ НОВА БЪЛГАРИЯ last admin Разбира се, това стряска (насън) политическите злодеи и псевдо-политически опоненти, носещи бремето на историята ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane, Valeri George ДА и НЕ / Вирусът в България не получи развитие, защото бяха взети болезнени мерки, десетки хиляди без работа и оцеляващи ден за ден, никаква помощ ...
ОЩЕ
МИСТЕРИЯ В ПЛАНИНАТА ПРЕЗ 1981 ГОДИНА
За българското наследство от историята на България - неизвестната, величествена, неизказана имаща красота на митично създание, съхраняваща тайни във времето на човешката цивилизация. ВРЕМЕ, Какво се случва по българските земи?, на този ...
ОЩЕ
УИЛЯМ ШЕКСПИР – ПЪЛНИ СЪЧИНЕНИЯ, Theatre 199
18 ноември 2015 / 19.30ч. – 21.07ч. 12 декември 2015 / 19.30ч. – 21.07ч. Вече имате невероятния шанс да видите целия Шекспир в едно представление. Представете си 37-те му пиеси изиграни само ...
ОЩЕ
ПОЛЕЗНАТА МРЕЖА И „ПАНТА РЕЙ“
 Валери Георгиев Полезната мрежа. Най-интересна е демонстрацията на телесни качества. Млади и стари. С удоволствие да ги разглеждаш. Усмивка. Най-лесно е показването на външните придобивки - като кресливи снахи, да ги ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane, ARHEA, БАЛКАНСКИ КИБУЦ - БЪЛГАРИЯ / територия за кражби и разбойничество, лагери и затвори. 168ЧАСА Заради невъзможните условия в социалистическата родина Никола Куртоклиев опитва три пъти бягство през ...
ОЩЕ
СИМЕОН ДЕНКОВ, ЗА РЕЛИГИЯТА
  ARHEA СИМЕОН & РЕЛИГИЯТА - "ДОБРЕ Е ДА ГО ИМАШ*, НО НЕ Я РАЗМАХВАЙТЕ" * Религиозен пенис или психическо отклонение, пред хората. Патицата (наречена културно "пенис"), не я показвайте и не удряйте върху ...
ОЩЕ
ARHEA "ТОЗИ МАЛЪК, НО МНОГО ПРОСТ НАРОД, ЗАСЛУЖАВА ВСИЧКО, КОЕТО МУ СЕ СЛУЧВА" Мартин Карбовски / 13 ноември в 22:08 ч.    
ОЩЕ
ПРОЕКТ – БЪДЕЩЕ
ПРОЕКТ - БЪДЕЩЕ 1 - "В подсъзнанието е скрита сила, способна да преобърне света. По пътя към един нов свят, ние сме все още на прага. Вратата към него е ...
ОЩЕ
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ - РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ НА НЕВРОННИТЕ ВРЪЗКИ "Учени от Томския държавен университет съвместно със свои колеги от други пет държави създадоха изкуствен носител на естествен интелект – ...
ОЩЕ
ПРЕЗИДЕНТСКА ПАТЕТИКА – Г. ПАПАКОЧЕВ
  ARHEA ГЕОРГИ ПАПАКОЧЕВ - ПРЕЗИДЕНТСКА ПАТЕТИКА В САЩ / ОПИТ ЗА ЛЕТЕНЕ Държава с 400 000 държавен апарат, в демографска и социална криза, при икономически бандитизъм и обществен срив, пред завършване на ...
ОЩЕ
ЕВА ГОРГОВСКА – БУЛГАРИСТАН, на веселите гяури
ЕВА ГОРГОВСКА - БУЛГАРИСТАН, на веселите гяури Няма по-весела нация превърната в етнос от групата на грухтящите българи (българки). Всеки месец 1000 в джобчето и "шапка на тояга". Не само училищата (въпреки ...
ОЩЕ
ДЖЕЙМС БАУЧЕР – УБИЙСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ
ARHEA ДЖЕЙМС БАУЧЕР - УБИЙСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ / ПОКОЛЕНИЯ ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И КРАЖБИ На национално богатство, на географски области, на история, религия, култура, общество ("инжинеринг"), писменост, злато и парични средства - всичко това, ...
ОЩЕ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЪТ НА „ДЯДО ИВАН“ КЪМ ОБЛАСТ – ТРАКИЯ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЪТ НА "ДЯДО ИВАН" КЪМ ОБЛАСТ - ТРАКИЯ / ЙОСИФ ВАРСАНО След успешното превземане на област Македония от България, Коминтернът подготвя откъсването на поредната, българска област. Орязаната държава ще се събуди един ...
ОЩЕ
СЪРЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ, ЦАР БОРИС III
  ARHEA СЪРЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ, БЕШЕ ПОРУГАНО   С България в сърцето -На 24.04. през 1946г. комунистите нахлуват в Рилския манастир, където разбиват гроба на цар Борис III и изнасят тленните му останки. Игуменът на ...
ОЩЕ
НЕКА ВСИЧКИ ДА ЗНАЯТ
"Няма човек, който да е роден само за щастие. Ето - един е роден отличен работник, но няма щастие в семейството. Друг има и двете, но пък няма здраве. Трети ...
ОЩЕ
ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО
Традиционните образователни системи в общи линии ни учат, че историята на човечеството може да се проследи само до около 8 хиляди години назад, а религиозните текстове казват, че човечеството е ...
ОЩЕ
Stojcho Stojchev > Ефектът на снежната топка Приятели бях тъкмо преди малко с детето в магазините до нас. Смърдеше ужасно на препарат. Отделно продавачите се оплакват че се чувстват много зле ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ARHEA / РЪКОВОДСТВО ЗА ДУХОВНА ПРАКТИКА / из БОГОБОРЕЦ АНТИХРИСТ "Бъдете ковачи на позитивна съдба, не на сетивна съдба, без да се покланяте ако сте българи на чуждите ...
ОЩЕ
АМАЛГАМА „ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ДС И КГБ
ARHEA АМАЛГАМА - "ВЪЗРАЖДАНЕ" / КОМУНИЗМЪТ ВЛЯВО, ОТ ДЯСНО И В СРЕДАТА Проектът на ДС (КГБ) "Възраждане" с най-новата комунистическа партия, посяга към властта заедно с "десните" и леви комунистически форми, на ...
ОЩЕ
DW – „СЕЙ ЛЪЖИ, ЗА ДА НЕ ВЯРВАТ НА ИСТИНАТА“
  ARHEA РУСОФИЛИЯТА - ЛЪЖИ И МАНИПУЛАЦИЯ, ДЕЗИНФОРМИРАНЕ И КРАЖБИ "СЕЙ ЛЪЖИ, ЗА ДА НЕ ВЯРВАТ НА ИСТИНАТА" С лъжи, полуистини и дезинформационни кампании срещу западните ценности: Москва от години манипулира общественото мнение ...
ОЩЕ
ХИПЕРТОНИЯ / КЛЕТЪЧНА ОТРОВА И СИМПТОМИ
ШАМАНИЗЪМ И ХИПЕРТОНИЯ / КЛЕТЪЧНА ОТРОВА И СИМПТОМИ ("Хипертонията и хипотонията НЕ са болест, това са ХАРАКТЕРИ! В тази статия ще научите нещо потресаващо: какви емоции и с какво отношение към живота ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО – РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО - РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА - ЧОВЕКЪТ, КОЙТО МИСЛЕШЕ В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ Людмила Живкова имаше усещането за бъдеще, не живееше с настоящето и натрупваше опит ...
ОЩЕ
ЦАРКОВНИ УСПЕХИ / БЛАЖЕНСТВО
ARHEA ЦАРКОВНИ УСПЕХИ / БЛАЖЕНО ВРЕМЕ ЗА ПАЯЦИ - ти да видиш джанъм кукундрела на петела с човката му - как пее (по Володя Стоянов - "рано петльо кукурига") 12 хиляден град ...
ОЩЕ
РУСИЯ – ГЕНОФОНД, ИЗСЛЕДВАНЕ
"БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА Почему нынешний русский язык более похож на болгарский и сербский языки, чем на белорусский и украинский? (При этом в одну языковую группу с русским относят почему-то именно эти два ...
ОЩЕ
ЛОМСКА ИСТОРИЯ ОТ ДЕСИСЛАВА
ЛОМСКА ИСТОРИЯ ОТ ДЕСИСЛАВА, РАЗТОВАРВАЩО & РЕЛАКС и пускам щорите, тишина и спокойствие [wp-stream-player url="http://cast5.servcast.net:1679/stream?type=http&nocache=1" type="mp3" autoplay="yes" ] Desislava Peneva се чувства луда. - Вали дъжд, бързам някъде по пътищата между Монтана ...
ОЩЕ
  ARHEA СПОДЕЛЕНО от Христо Чифудов - ДОКОГА, ЩЕ ТЕ УПРАВЛЯВАТ ТЕЗИ ПЪРЖОЛИ, БЪЛГАРИНО / Изчисление крадливостта на комунистическата "демокрация" НЕУСПЕШЕН МИРЕН ПРЕХОД И ПОСЛЕДИЦИ ("не знаеш с какви пари разполага България и колко ...
ОЩЕ
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС – ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС - ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО Създателите на „Интерстелар“ са били прави. Пропадането в черна дупка не е краят, твърди професор Стивън Хокинг. Въпреки, че физиците предполагаха, че материята би ...
ОЩЕ
РЕЗЕРВАТЪТ В МАЖДАРОВО / ОПАЗВАНЕ НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД
В сърцето на Източните Родопи, между язовирите Студен кладенец и Ивайловград, река Арда образува уникален каньон, разположен по средата на праисторически двукратерен вулкан. Точно тук се намира местността Кован кая, ...
ОЩЕ
200 НА ДЕН ТЪРСЕЩИ БЪЛГАРИЯ – БЪДЕЩЕТО ПРЕД НАС
Meждy 100 и 200 дyши днeвнo ĸaндидaтcтвaт дa пoлyчaт yдocтoвepeния зa бългapcĸи пpoизxoд. Haй-мнoгo ca жeлaeщитe oт Уĸpaйнa, Moлдoвa и Maĸeдoния. Toвa cъoбщи Ивaнĸa Cлaвчeвa, глaвeн eĸcпepт в Дъpжaвнaтa aгeнция ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ НА МАЙКАТА БОЖИЯ / ДНЕС – 21 Ноември 16 ГОДИНА
"Когато пречистата Дева навършила три години, праведните й родители изпълнили обещанието, което дали пред Бога, преди още тя да се роди. Затова те тържествено въвели своята дъщеря в Йерусалимския храм ...
ОЩЕ
ДНЕС Е АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА
Архангеловата задушница, наричана още Архангелска задушница, Рангелова задушница, Хрангеловото одуше, е една от трите най-големи. Отбелязва се в първата събота преди Архангеловден - защото събота е отредена за ден на ...
ОЩЕ
ВУЛГАРОС
  ARHEA ВУЛГАРОС - ВЯРНО ЛИ Е? Че българите (в мнозинството) са вулгарен, агресивен и прост народ? А децата му според Радой Ралин, са продукт от славянски (робски) жени чрез съответния механизъм, описан ...
ОЩЕ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ – 28 СЕПТЕМВРИ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ - 28 СЕПТЕМВРИ "Късно през нощта на 27 срещу 28 септември 2015 г. голяма част от жителите на Земята ще могат да наблюдават едно рядко явление ...
ОЩЕ
КУЛТУРА – ГЕОРГИ МИШЕВ, СОФИЯ / ПЕРОТО, НДК, 18 ЧАСА
Георги Мишев е български писател, сценарист и редактор роден на 3 ноември 1935 г. в с. Йоглав Ловешка област. В неговото родно село и околностите му е сниман българският филм ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ГЪРЦИЯ, САЩ И ШВЕЙЦАРИЯ - за разлика от будна българия и която, се бори срещу своята недъгавост да проспива свободата си когато и както намери, че трябва ...
ОЩЕ
УСПЕНИЕ В РАЯ
Книгата е предназначена за българите у нас и в чужбина, за тях и децата на рода български, да се знае, че България е била и ще бъде.
ОЩЕ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ / БЪЛГАРИЯ СЕ УПРАВЛЯВА КРИМИНАЛНО – КОНСТИТУЦИЯТА ПОВЕЛЯВА ВЪЗМЕЗДИЕ – БОЛШЕВИШКИ, КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕФЕРЕНДУМ / НАРОДЕН СЪД – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ Първо, отделянето на част от България към Румъния за ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ ИНЖЕНЕРИ С ПРЕСТИЖНА, СВЕТОВНА НАГРАДА
Български инженери взеха първа награда за най-значима световна иновация в сферата на безизкопните технологии за периода 2014-2015 г. Призът бе връчен на церемония в Истанбул. Българският екип успешно обновил полуразрушени тръбопроводи ...
ОЩЕ
ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД – КИСЕЛИННА И АЛКАЛНА СРЕДА
ДАНО СМЕ ПОЛЕЗНИ С ТАЗИ СТАТИЯ, ЗА СПАСЯВАНЕ / ЗАПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО Вярвайте само на опита си, на доказаното лично пред Вас и никога на утвърдената манипулация, хранеща се във ...
ОЩЕ
БОГ - НАМАСТЕ - ДНЕС АЗ ЩЕ СЕ ПОГРИЖА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ ТИ В памет на Уейн Дайър "Днес ще се грижа за проблемите ти.Нямам нужда от твоята помощ.Затова имай ден пълен с ...
ОЩЕ
РЕЛИГИОЗНОТО НАСЛЕДСТВО
ПЛАНЪТ ЗА УБИЙСТВОТО НА БОГА (за пореден път, чрез църквата) При комунизма това включва не само цялостно негативно отношение към религиите, но и системното им преследване с надеждата или вярването, ...
ОЩЕ
КИРИЛ ХРИСТОВ срещу Леонид Андреев
РУСКИ СЛАВЯНОФИЛИ, НАРИЧАТ БЪЛГАРИТЕ - "ЦИГАНИ, ДУХОВНО НИЩИ И ПРОДАЖНИ, ОВЦЕ"   ЗА ЖИВОТНОТО В ТЕБЕ   Кирил Христов затваря устата на руски клеветник-славянофил, наричащ българите „духовно нищи”, „цигани”, „продажни”.   Хулителят на българския род Леонид ...
ОЩЕ
НЬОЙСКИ ДОГОВОР, 27 НОЕМВРИ 2015
ГОДИШНИНА ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА НЬОЙСКИЯ ДОГОВОР на 27 ноември 2015 г. се навършват 96 години от подписването на договора в парижкото предградие Ньой сюр Сен, сложил края на Първата световна война ...
ОЩЕ
СЛУЧАЯТ „ГАЩИ“
  ARHEA ПРЕЛЕСТИТЕ - случаят "ГАЩИ" като психологически акт на кореспонденция с ФБ красавици. /ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ/ Актовото предлагане на прелести пред тълпата, не винаги носи очакваната експлозия от безумство на погледа, не винаги задоволява ...
ОЩЕ
УСМИХНАТИ И ЩЕДРИ ДНИ – КЪМ МАГИСТРАЛАТА
ДОТУК ЗА РОДИНАТА, БОГА И НАРОДА / ОТТУК НАТАТЪК САМО ЗА БОГА И НАРОДА МУ   Старание през целия съзнателен живот към честност, отзивчивост, трудолюбие, търпение и великодушие към хиляди безименни съдби.   Старание ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ И „ПРАВОСЛАВНА ЗОРА“
24ЧАСА: МАРТ 2019 ГОДИНА - РУСКИ ЯТАЦИ КРИЯТ ВЪВ ВАРНА ИСПАНСКИ НАРКОБАРОН (славянска връзка) / БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛИСТИ И "ПРАВОСЛАВНА ЗОРА" Един от най-издирваните испански трафиканти на кокаин е заловен на 17 ...
ОЩЕ
ДЕМОКРАТИЧНА КАТАСТРОФА И КОМУНИЗЪМ
ARHEA В ДЕМОКРАТИЧНИЯ КАПИТАЛИЗЪМ, УПРАВЛЯВАН ОТ КОМУНИСТИ И НАСЛЕДНИЦИТЕ - ЗАДУШАВАНЕ / НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА Хранителни продукти. Голяма част от храните по магазините у нас са на двойно по-високи цени, отколкото се предлагат ...
ОЩЕ
ЗДРАВЕЙ ДЖАК – ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ ТВОЯТ АНГЕЛ
ЗДРАВЕЙ ДЖАК - ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ ТВОЯТ АНГЕЛ, история за това как съдбата се обръща благодарна към всеки, който може да оцени преживяното. С БОЖИЯТА ПОМОЩ КЪМ ЧУДОТО ...
ОЩЕ
ЗАЩО И КАК СВОБОДАТА СЕ ОТМЕНЯ / НЕУСПЕШЕН ПРЕХОД
Archangel / Hurricane - ARHEA 1 - "МЪРТВА ХВАТКА" - ЗАЩО И КАК СВОБОДАТА СЕ ОТМЕНЯ / НЕУСПЕШЕН ПРЕХОД История, показваща пред читателя една трансформация на паразити към държавната участ, които успешно ...
ОЩЕ
Елица Тодорова, Лира Денс и 2000 танцьори от България, хореография и постановка Лорета Димитрова. Световен фестивал на културата - Берлин 2011г. ГОСПОД Е БЪЛГАРИН, ЧИКАГО 1994 г. BULGARIA from above & БЪЛГАРИЯ ...
ОЩЕ
ТУРБО ФОЛК
ARHEA ПРЕДИЗБОРЕН ТУРБО-ФОЛК ИЗ ЗАПАДНАЛИТЕ ГРАДЧЕТА, СЕ НОСИ ИЗ ВЕЧЕРНАТА МИРИЗМА ("Georgi Georgiev - Турбо-фолка е политически акт, наложен в бившата Югославия. И причините поради които този жанр се създава са за ...
ОЩЕ
НЕБЕСЕН ПЕЧАТ, КЛЮЧЪТ Е В ТЕБ
  “В началото беше Словото…Всичко чрез Него стана…И Словото стана плът и живя между нас…”   “…Всеки народ си има звезда, която го зарежда със сила, енергия. Има и изключения. Някои народи нямат ...
ОЩЕ
ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГОВОРИТЕ
  ARHEA ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ГОВОРИТЕ ЗА НЕГО, ВИСИ ПО СТЕНИТЕ ВИ, ИЗЛИВАТЕ МОРЕ ОТ ПРИКАЗКИ, КЪЛНЕТЕ СЕ ОТ РОДОЛЮБИЕ В ИКОНАТА МУ? Бре измамници клети и нахални в гроба си да станете, ...
ОЩЕ
ОТ ИСПАНИЯ – НИКОГА НЯМА ДА СЕ ВЪРНЕМ
  ARHEA БЪЛГАРИ ОТ ИСПАНИЯ - НИКОГА НЯМА ДА СЕ ВЪРНЕМ В БЪЛГАРИЯ (територия за кражби и разбойничество) "Защо сте в Испания? - Защото вие сте в България!" / Любовна лирика между сънародници - ...
ОЩЕ
40 000 ГОДИНИ АЗБУКА
ARHEA 40 000 ГОДИНИ КИРИЛИЦА - НЯМА "СЛАВЯНИЦА" и всичко е измама, робска заблуда НЯМА СЛАВЯНИ (SLAVE - РОБ), ИМА КИРИЛИЗАТОРИ - ползващи прастара азбука на Българите. ТРЯБВА ДА СЕ ОТКРАДНЕ ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ ...
ОЩЕ
ЕКСПЕРИМЕНТ – „ГЛАД“ БТВ / КАРБОВСКИ
ЕКСПЕРИМЕНТ - "ГЛАД" БТВ / КАРБОВСКИ След голодомора в Урайна преди години, в България се показват храни пред гладния българин (и семейството му) във вид на рекламен продукт, който ако не ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ - СЪЛЗИТЕ НА БЪЛГАРИЯ Това документално разследване е изградено върху уникалния архив на следствено дело №4/1990, известно като делото за икономическата катастрофа. В него са концентрирани ...
ОЩЕ
КАНАЛИЗАЦИЯТА С ФАКТИ
  ARHEA ТРЪБИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯТА, СА ПЪЛНИ С ФАКТИ / Мъже, Жени О, суета на тялото излъчващо и въпроси, и отговори. Бог дал, Бог взел. О, суета на тялото измислящо други въпроси, без отговори. Човек е ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА КОРОННИЯ ВИРУС В БЪЛГАРИЯ - онези лица, получили вариращи суми около 8000 на калпак, за да бъдат заразени или обявени за носители с положителен ...
ОЩЕ
НИКОЛА ТЕСЛА – ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ „Неизвестни…
НИКОЛА ТЕСЛА - ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ "Неизвестни тайни за Никола Тесла излязоха на бял свят. Неизвестни тайни на Никола Тесла излязоха наяве. Вече 13 години изследователите на Тесла в ...
ОЩЕ
РАДОЙ РАЛИН ЗА РУСИЯ
ARHEA КАТ РУСИЯ НЯМА ВТОРА - РАДОЙ РАЛИН Неда Павлова / Радой Ралин: Пиша ти от Плевен, драги Ванка. Помниш ли кагда пришол със танка? Беше млад, но се държеше мъжки. Зарази семейството ми ...
ОЩЕ
ПРАВОСЛАВНАТА, СЪВРЕМЕННА ЦЪРКВА – ИМА ЛИ БЛАГОДАТ / ИВО БЕРОВ
ПРАВОСЛАВНАТА, СЪВРЕМЕННА ЦЪРКВА - ИМА ЛИ БЛАГОДАТ / ИВО БЕРОВ "...Мехмед Завоевателят не унищожава православната църква. Дори й назначава патриарх. И може би затова цели пет тя става ортак и поддръжник ...
ОЩЕ
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ /  СВЕЩЕНОРОДИЕ, САКРАЛНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ - НАРОДЪТ НА ТРАКИТЕ Националната ни идентичност със сигурност започва чрез това, че имаме възможност да проследим за израстването на предците като великани на духа, съчетаващи многообразието на талантите ...
ОЩЕ
ЧУДОТО НА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ЧУДОТО НА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА / Valeri George ("Преподобната също е левитирала и за това разказват не само хората от селото, а също и поклонници от Гърция и Македония. Тя обаче ...
ОЩЕ
  ARHEA БОГ СЪЩЕСТВУВА, ДОКАЗАТЕЛСТВАТА - НАВСЯКЪДЕ / Мерилин Адамсън Съществува ли Бог? Сложността на нашата планета сочи към Създател, Който не само е създал вселената, но и я поддържа днес. Могат да бъдат ...
ОЩЕ
ПРЕМАХВАНЕ НА ПАМЕТНИКА
  ARHEA ЗА ДЕМОНТИРАНЕ ПАМЕТНИКА НА ОКУПАЦИОННАТА СЪВЕТСКА АРМИЯ (след това смяна името на религиозния паметник "Александър Невски", заедно с всички русифицирани улици, булеварди и площади в страната, вкл. паметниците на партизани ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – ИЗГОНВАНЕ ОТ ЕВРОПА
  ARHEA ОТКЪСВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ РУСИЯ / ИЗГОНВАНЕ ОТ ЕВРОПА Кой и защо дърпа България към Русия? / В ход е съзнателен, движен от регионални сили процес за отклоняване на България от ...
ОЩЕ
ТУРКМЕНИСТАН, СТРАНАТА НА ЗАПАЗЕНОТО БОГАТСТВО
ТУРКМЕНИСТАН, СТРАНАТА НА ЗАПАЗЕНОТО БОГАТСТВО Когато едно държавно богатство е в ръцете на стопанина, получаваме идеята на държавната цялост в ръцете на можещите, знаещите, способните, държавниците и на народа, в обществото ...
ОЩЕ
СЛЕД 50 ГОДИШНА ОКУПАЦИЯ / „ПЕПЕЛ В СНЕГА“
ОКУПАЦИЯ / СЛЕД 50 ГОДИШНА ОКУПАЦИЯ, много от страните борещи се срещу съветския режим, обявиха независимост и предизвикаха падането на "Желязната завеса" (непозната на съвременните млади хора) ЗА ДРУГИ НАРОДИ - ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО, БИБЛЕЙСКИЯТ ПОТОП
СРЕЩУ ФАЛШИФИКАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА, ДНЕС - СВЕТЛИНА ЗА ПОКОЛЕНИЯТА ("Самото име подсказва, че българите от най-дълбока древност се смятали за богоизбран народ.") Кратък предговор; Съвременното общество е запознато със съвременната, не рядко изкривена, ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЛЕВИЧАРСКО НАСТРОЕНИЕ ЗА КРАЖБИ И РАЗБОЙНИЧЕСТВО Антон Тодоров, споделя: - Бесепарски вещества държат ВЕЦ-овете на България. И създават проблеми с водата, нооо.. виновна е (дясната компартия) ГЕРБ. Но на ...
ОЩЕ
А ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДЕ РАЙ
А ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДЕ РАЙ ...   FOR FREEDOM IN OUR LIVES AND WHERE BIRDS FLY FREE   ЗА СВОБОДАТА В НАШИЯ ЖИВОТ И КОГАТО ВОЛНИТЕ ПТИЦИ ЛЕТЯТ   Eagles nest in heaven. От днес, ...
ОЩЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ С ФАКТИ
  ARHEA ТРЪБИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯТА, СА ПЪЛНИ С ФАКТИ* / Мъже, Жени О, суета на тялото излъчващо и въпроси, и отговори. Бог дал, Бог взел. О, суета на тялото измислящо други въпроси, без отговори. Човек е ...
ОЩЕ
МАНОЛ – ПРОСТОКРАЦИЯ
  ARHEA МАНОЛ ГЛИШЕВ, СПОДЕЛЕНО ОТ Kamen Trenkow / НАКРАТКО Между другото - за простосмъртните. Нека се знае, че г-н Глишев е защитена личност докато вие не сте. Каквото и да правите и с ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ДОНАЛД ТРЪМП - В БОРБА ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО - 3 ИЗВЪН ПРОПАГАНДАТА и с което ви забавляват наемниците и пропаднали типове от екраните, клоуните и паразитите, религиозни и светски. В ...
ОЩЕ
КОНФИСКУВАН ЖИВОТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ГЕНОЦИД НАД НАЦИЯТА, КОНФИСКУВАН ЖИВОТ / БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ   /Строго секретно КАА/08.113 / Москва, 2.04.1947 г. / Инструкция НК/003 47/ - как България загуби своята идентичност или, как загуби независимост и ...
ОЩЕ
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ - ИСТОРИЯ НА КОМУНИЗМА след 1989-та година   ARHEA 1 - "МЪРТВА ХВАТКА" - ЗАЩО И КАК СВОБОДАТА СЕ ОТМЕНЯ / НЕУСПЕШЕН ПРЕХОД История, показваща пред ...
ОЩЕ
ГОСПОД НИКОГА НЕ Е БИЛ В ТАЗИ ЦЪРКВА
  ARHEA СГРАДА / ГОСПОД НИКОГА НЕ Е БИЛ В ТАЗИ ЦЪРКВА Mariana Florova - Един стар човек с овехтели, изпокъсани дрехи посещавал редовно една църква. Свещеникът, недоволен от външния вид на стареца, му ...
ОЩЕ
МЕДИЯ НА ГЛУПОСТТА И ПОСЛЕДИЦИТЕ
  ARHEA МЕДИЯ НА ГЛУПОСТТА - ПОЛИТИКА И ПОСЛЕДИЦИ (ИТАЛИЯ) 1 Правят ли посредствените и слабите предавания по телевизията хората по-глупави? 2 Склонни ли са глупавите хора да гласуват за популистки партии? 3 Може ли ...
ОЩЕ
СОЛОМОНОВИЯТ ХРАМ – ОТНОВО
  ARHEA SHARED BY Becki Minica McCreary Remember this is Biblical - It’s not Jesus that will sit in this temple but the Antichrist. ("Свещеният огън от небето трябва да спре. След това се ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane, ARHEA 3 МАРТ, ОСВОБОЖДЕНИЕ? - целият комунистически състав на "държавна сигурност" организация част от КГБ празнува с казионните историци, всичките на ръководни постове и религиозни магарета повехнали ...
ОЩЕ
СВОБОДАТА Е – ДА ОСВОБОДИШ ДЪРЖАВАТА СИ / ВЕДНЪЖ И ЗАВИНАГИ
СВОБОДАТА Е - ДА ОСВОБОДИШ ДЪРЖАВАТА СИ / ВЕДНЪЖ И ЗАВИНАГИ - и, ще се разбягат. Лустрация го наричат с премахване от управленските, административни и публични длъжности, на "бившите" комунисти, децата ...
ОЩЕ
ИЗВЪН СТАНДАРТНИЯ ФИЗИЧЕН МОДЕЛ / НОВА ЧАСТИЦА
Haй-мoщният ycĸopитeл нa чacтици нa cвeтa – Гoлeмият aдpoнeн ycĸopитeл (LHC), ce cтpyвa oпaceн нa xopaтa и шeфът нa oтдeл ĸoмyниĸaции ĸъм Eвpoпeйcĸaтa opгaнизaция зa ядpeни изcлeдвaния Джeймc Гилиc, peдoвнo ...
ОЩЕ
  ARHEA ОТКРОВЕНИЕ ОТ ТАТЯНА   Tatiana Christy Когато свободата е подарена, тя никога не може да се превърне в истинска и осъзната. За много в България тя си оснана нежелана и неразбираема. България никога ...
ОЩЕ
ПСИХО-ФИЗИКА, ПОСОБИЕ ISBN - 978-619-90452-1-3 За хора от бъдещето, способни да се възнесат върху Магистралата. [wp-stream-player url="http://listen.shoutcast.com/arm-vm" type="mp3" autoplay="yes" ]
ОЩЕ
ПЪРВА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, ПО ПЪТЯ КЪМ БЪДЕЩЕТО
СЛЪНЦЕТО ВСЕ ОЩЕ СЕ ВЪРТИ ОКОЛО ЗЕМЯТА, НА ВСЕЛЕНСКИЯ ПАТРИАРХ Към "ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ" - ПЪРВА / ВТОРА / ТРЕТА Към БЪДЕЩЕТО - ПЪРВА ЧАСТ / ВТОРА ЧАСТ / ТРЕТА ЧАСТ ГЕНЕТИКА - 14 ...
ОЩЕ
ДНК – ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА
ДНК - ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА "Генетиката най-после обясни тайнствени явления като пророчество, интуиция, аура и т.н. Откритието е направено от руски учени, които се осмелили да стъпят на територия ...
ОЩЕ
АЗ, НАСЛЕДНИК НА ГОСПОДАРИТЕ НА СВЕТА
МОРЕТА, КОРАБОПЛАВАНЕ Народът на Залмоксис и Орфей рядко е свързван с морето. Знаем за гордите сатри, беси и меди обитаващи високите планини. Знаем за свободолюбивите гети и благите мизи населяващи равната ...
ОЩЕ
ЛЕЛЯ ПЕНКА 50 + 10
ARHEA ТУКА ИМА, ТУКА НЕМА - 50 + 10 ЛЕВА / ЛЕЛЯ ПЕНКА ОТ МАЛКИТЕ ГРАДЧЕТА ("чао чао бамбино" както се казваше за бабите, лелките и чичковците с атрибути във властта, ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 2
ВЪВ ВТОРАТА ЧАСТ - ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА / НАРОДЪТ И СЛОВОТО ТРАКИЙСКАТА БИБЛИЯ - БЕСИКА / НОВ И СТАР ЗАВЕТ, НАМЕРЕНИ В РЪКОПИСИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА РУСКИ ЕЗИК, ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ / ИСТИНАТА БИБЛИЯТА ...
ОЩЕ
АРМЕДИЯ С БЕЗПЛАТНИ ИЗДАНИЯ / 2017 ФЕВРУАРИ
ПРОЕКТ - БЪДЕЩЕ В началото бе Словото, Което беше у Бога и Бог беше в Словото, а Дух Божий се носеше над земята в целия блясък измежду ангелите, безплътни сили и ...
ОЩЕ
ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА / СИЛА
*БЪЛГАРИЯ - ЕДИНСТВЕНОТО ПРИСТАНИЩЕ / ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА, СИЛА Последното се изрича след поставянето на Време, в което се подготвя идването на Сила или на Светият Дух - Онзи, Който ...
ОЩЕ
ЕМИЛ УНАРЕВ ЗА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ
  ARHEA ЕМИЛ УНАРЕВ - ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРИЯ ДНЕС / "ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ" НАВСЯКЪДЕ, няма избираеми лица ("Това са пряко действащи агенти, не всичките. Другата голяма част, са десетки хиляди зависими от тях, на ...
ОЩЕ
ВИТАЛНОСТ / ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН
ВИТАЛНОСТ /ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН, ВИТАМИН В-17, ММС, СОДА ЗА ХЛЯБ, ЙОД, ВИТАМИН В-3, ЗЕОЛИТ/ ("Хипофизна жлеза и Мелатонин; Слънчевата светлина и храната; Невромедиаторът Серотонин; Телепатия Множество древни вярвания и традиции ...
ОЩЕ
МАТЕРИЯ / ЕЛЕМЕНТАРНА ТРАНСМУТАЦИЯ
На 21 юни 2016 г. в Женева се състоя пресконференция по откриването на трансмутация на химичните елементи. Press conference in Geneva on 21st of June 2016 at The Geneva Press Club. Биохимична Трансмутация ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЗНАЕШ ЛИ, ЧЕ АКО ("Маскираната паплач много се самозасегна, че е такава. Гледаме ви на камерата на входа... и като видим някой... "Офф, пак ли палячо с маска?" Записваме ви, ...
ОЩЕ
УМОПОБЪРКАНОСТ, ДА МРАЗИШ БЪЛГАРИЯ
  ARHEA РУСОФИЛИЯТА КАТО УМОПОБЪРКАНОСТ, МОЗЪЧНА СМЪРТ Да се достигне до степен на отричане всичко свято на този свят с обкръжаващата природа, ако няма русизъм често, който е огресивен, без основание и надменен, ...
ОЩЕ
140 ГОДИНИ МВР / 49 КОНГРЕС БСП
След 1944-та година, не само Народната Милиция придобива един друг характер и не отговаря на обществената поръчка! Сегашната народна полиция няма нищо общо с празника, колкото и да се съешава, съединява ...
ОЩЕ
В КРАЯ НА 2017
  ARHEA В КРАЯ НА 2017 В НАЧАЛОТО на 2018 - БЕШЕ ИЗБИТО ЦЯЛО СЕМЕЙСТВО / ПОМНИТЕ ЛИ? ИЗЧЕЗНАЛА Е ЦЯЛА ДЪРЖАВА, ЗАМЕНЕНА ОТ ДРУГА Докато вие празнувахте нова година, наемни убийци нахлуваха в ...
ОЩЕ
КОД ЗА ЗАЩИТА / ПРЕДМЕТИ И ГЕНЕТИКА / ВИНО ЗА БОГОВЕТЕ
1 - С БЪЛГАРСКИТЕ ШЕВИЦИ НАПРАВИХМЕ КОД ЗА ЗАЩИТА НА ДОКУМЕНТИ 2 - ВОДАТА ИЗПЪЛНЯВА ЖЕЛАНИЯ / ПРЕДМЕТИТЕ ВЛИЯЯТ НА ГЕНЕТИКАТА 3 - ЕНЕРГИЙНО ВИНО КАТО ПИТИЕ ЗА БОГОВЕТЕ / МОЛЕКУЛИ ВОДА Признато ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ НА ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ, РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА
Всичко започва чрез нас; Вселената се ражда след раждането ни; използваме пътища водещи към Магистралата и във вечността, сме стъпили на Земята. РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА / ПО ПЪТЯ КЪМ ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ ...
ОЩЕ
АРМАГЕДОН ЗАД ОКЕАНА
  ARHEA Armageddon, maybe. In preparation for the Armageddon event, or by building the Temple of Solomon on the hill, the site of the mosque - the United States - declares Israel a ...
ОЩЕ
ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9
ОТКРИХА ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9 "ЦЕРН обяви откритието на нов клас частици, наречени пентакварки от детектора LHCb в Големия адронен колайдер (LHC). Днес колаборацията на експеримента LHCb е публикувала ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ДЪРЖАВА НА СМЪРТТА деца без бъдеще, осиротяли майки, крадливи институции, див комунизъм, разбойнически бригади, трагични последици Женя Стефанова Това беше моето семейство преди да почине съпругът ми Лъчезар при ...
ОЩЕ
МЕЖДУ ВЪЗДУХА И ВОДАТА (СТРАХ)
  ARHEA МЕЖДУ ВЪЗДУХА И ВОДАТА (СТРАХ) ("Вълкът от пристанището между въздуха и водата, е на всевъзможни места.") Ода за убиеца. Тайна от нищото. Има разбира се и такива хора - чистачи. Очите ...
ОЩЕ
ПЪТИЩА, СЪДБИ, ПЛАНЕТА
ПЪТИЩА, СЪДБИ, ПЛАНЕТА Разминаваме се с човешки съдби по човешките пътища ; идват и си отиват познати и непознати ; се срещат и разминават живот със съдбата на човеци и ангели ...
ОЩЕ
ВЪПРЕКИ ОБЯВЕН ЗА ПСИХИЧЕСКО ОТКЛОНЕНИЕ – В БЪЛГАРИЯ, КОМУНИЗМЪТ ЩЕ УПРАВЛЯВА
ВЪПРЕКИ ОБЯВЕН ЗА ПСИХИЧЕСКО ОТКЛОНЕНИЕ - В БЪЛГАРИЯ, КОМУНИЗМЪТ ЩЕ УПРАВЛЯВА Още 1000 години в България кадри на комунистическата партия, ще държат здраво властта в ръцете си и ще определят "дневния ...
ОЩЕ
ПЕНСИОНЕРИ НА ТАЛАЗИ, ЩЕ СЕ ВРЪЩАТ
  ARHEA ДО 10 ГОДИНИ ПЕНСИОНЕРИ НА ТАЛАЗИ, ЩЕ СЕ ВРЪЩАТ В БЪЛГАРИЯ / БЪЛГАРИ В ИСПАНИЯ За да напълнят "кошницата" й. До десет години първата голяма "вълна" от емигранти, се завръща? ДА СЕ ЧЕТЕ ...
ОЩЕ
КАЦАРОВ – БАЛАБАНОВ
  ARHEA    Константин Кацаров - Автор добави нова снимка към албума: Памет — с/ъс Ivailo Balabanov. Прочетох нещо от Ivailo Balabanov и онемях... БЪЛГАРСКО СТИХОТВОРЕНИЕ Момчета, знам, че вече ви дотегна и хлябът сух, и голата ...
ОЩЕ
ЖИВОТЪТ Е ТВЪРДЕ КРАТЪК, ПОСЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ
РИСКУВАЙТЕ, СЛЕДВАЙТЕ СЪРЦЕТО СИ Джим Кери е един от най-популярните комици в киното, но тези негови думи ни карат да вярваме, че е и мъдър човек. ("Следвайте сърцето и се наслаждавайте на ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ГЛОБАЛНА ЗАЩИТА - DELL Precision T7500 и HP Compaq Z820 1. Защо тази мега машина е от стомана, каквато няма и елитен автомобил, екранирана, изчислена електромагнитно по невероятен ...
ОЩЕ
НАСА – МАРС ГУБИ 100 Г АТМОСФЕРА В СЕКУНДА
На предварително обявената пресконференция НАСА съобщи, че обобщавайки данните от космическия кораб MAVEN (Mars, Atmosphere and Volatile Evolution), който е на орбита около Марс са изяснили причините за загубата на ...
ОЩЕ
БЪЛГАРКА НАГРАДЕНА ЗА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА
Българката София Калинова е почетен носител на наградата за една от 10-те най-изявени млади личности в света за 2015 г. в категория “Хуманитарно и/или Доброволческо Лидерство”. Тя получи приза си ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЯНКО ГОЧЕВ / БКП праща на смърт в СССР таврийските българи. 2 ЧАСТ, ПОЧИВКА ЗА ДУШАТА 3 ЧАСТ - МЕЛПОМЕНА, ЗА БЪЛГАРИЯ Завърнали се в прародината си, на ...
ОЩЕ
РЕВОЛЮЦИЯ В СВЕТА НА ФИЗИКАТА / НАБЛЮДАВАМЕ СВРЪХ БЪРЗА РЕАКЦИЯ
РЕНТГЕНОВ ЛАЗЕР / УЛТРАВИОЛЕТОВ СЮРПРИЗ, ЕКИП ОТ УЧЕНИ ВКЛЮЧИТЕЛНО БЪЛГАРИ, ПОЗВОЛЯВАТ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕАКЦИИТЕ ОТВЪТРЕ ТЕМА ЗА ДИМИТЪР И ТЕНЬО ПОПМИНЧЕВИ ДА ЗАПОЧНЕМ, ТАКА - ИЗОБРЕТЕН Е ПЪРВИЯТ В СВЕТА ПОРТАТИВЕН, РЕНТГЕНОВ ...
ОЩЕ
БЕЗКРАЕН СВЯТ – ВСЕЛЕНА
БЕЗКРАЕН СВЯТ - СВЕТЛИНА И ХОЛОГРАМИ - ВСЕЛЕНА "МОЗЪКЪТ "Не, че светът на явленията е измамен на равнище показващо реалността, но ако проникнете във Вселената като холографска система, ще достигнете до различен ...
ОЩЕ
ТАЙНИ НА БЪЛГАРСКОТО ХОРО
Освен виждащото се на повърхността и привидната си примитивност, българските традиции съдържат дълбок езотеричен пласт и пазят трудно разгадаема тайна. Тайната за голямата им вибрационна мощ, защото почти винаги най-важното, ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ИЗВЪНРЕДНО СЪОБЩЕНИЕ / ГРУПА КОРОНАВИРУС - СОФИЯ, ПЕТЪК 13 / ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ОТ 1968-ма ГОДИНА /"учебник по Ветеринарна микробиология написан от акад.Стефан Ангелов и чл.кореспондент А.Тошков"/ ВРЕМЕ ЗА РЕДУКЦИЯ ...
ОЩЕ
КИТАЙ С 3D ПРИНТИРАНИ ЖИЛИЩА
Китайската строителна компания Zhouda Group планира да построи огромен брой 3D принтирани жилища в Русия. Стойността на проекта е колкото стокооборота между Китай и Русия – т.е. 94 млрд. долара.Около ...
ОЩЕ
МАТЕРИЯ – ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА
  ARHEA МАТЕРИЯ - ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА На физиката не може да се има доверие. Скочете от някое по-високо място и ще видите колко бързо ще се обърне срещу вас. За щастие, човечеството ...
ОЩЕ
САЛИМ РАЗКАЗВА / ПРИЛОЖЕНИЕ – СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
САЛИМ РАЗКАЗВА, ТАЙНАТА НА АВРААМ ОТ БИБЛИЯТА НА ЕВРЕЙСКИЯ НАРОД 1 - ПРИЛОЖЕНИЕ - СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА, Джеймс Фрейзър 1918 година 2 - ПРИЛОЖЕНИЕ - НЛО-UFO , Николай Александров, 218 страници PDF 3 ...
ОЩЕ
ЗА ЧЕСТТА НА БЪЛГАРИЯ
В ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНОТО НИ ДОСТОЙНСТВО ЗА ЧЕСТТА НА 2 000 000 СЪНАРОДНИЦИ, ДРУГИТЕ 20 МЛН БЪЛГАРИ НА ЗЕМЯТА "Известният български журналист Йосиф Давидов води седмична коментарна рубрика в Novinite.bg и Novinite.com ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, БЪЛГАРИЯ 2015
    Въведение Богородично се празнува и като ден на християнското семейство и християнската младеж - това е един от големите вселенски празници, който в църковните песнопения се назовава "предвестник на Божието ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane СПОДЕЛЕНО ОТ Мадлен Димитрова НАЙ-ПОСЛЕ ГЛАД С БИБЛЕЙСКИ МАЩАБИ / религията успешно забърка стадото в слабоумие да не знае на кой свят се намират господарите, написали "божествената" ...
ОЩЕ
РУМЯНА ЧЕНАЛОВА – ОСТАВИХМЕ БЪЛГАРИЯ НА РАЗБОЙНИЦИТЕ
РУМЯНА ЧЕНАЛОВА - ОСТАВИХМЕ БЪЛГАРИЯ НА РАЗБОЙНИЦИТЕ ЖЕСТОКОСТ И САМОНАДЕЯНОСТ - "Оставихме България в ръцете на най-арогантните, безскруполни, жестоки същества, които нямат право да се наричат българи. Те вярват, че са господари ...
ОЩЕ
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ ТРАКИЙСКИЯТ АНТРОПОЛОГИЧЕН ТИП Е ПРИСЪЩ НА БЪЛГАРИТЕ ТРАКИТЕ НЕ СА ИЗЧЕЗВАЛИ Съвремените български учени, го отричат неясно защо. ("Питам се – след като един грък доказва, ...
ОЩЕ
ПАРИ, САМОЛЕТИ И СЪЗНАТЕЛНОСТ
  ARHEA НАЙ-СЛАДКИ СА ЧУЖДИТЕ ПАРИ / СЛАДКО Е - ЧУЖДОТО БОГАТСТВО ПАРИ ЗА САМОЛЕТИ НЯМА, ЗАЩОТО СА ОТКРАДНАТИ - ЛИПСА НА СЪЗНАТЕЛНОСТ Защо липсва личната съзнателност като елементарна логика у индивида, намерено в ...
ОЩЕ
РУСКИЯТ ОПЕРАТОР „ВИВАКОМ“ ОТ ФРОГ
ARHEA БТК "ВИВАКОМ" И МОСКВА - оперативен достъп до комуникациите на България / престъпни последици ШПИОНСКИ СКАНДАЛ ОТ ДРУГАТА МУ СТРАНА ("Нано Технологий > ‎Демократична България без комунисти и русофили. В сделката с Виваком ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane 40 - 200 - 2000 БКП ; КП БСП ; КП ГЕРБ & COMPANY / БЪЛГАРИЯ ДНЕС КРАТЪК РАЗГОВОР Valeri George - Оказа се не били 40 негодниците но ...
ОЩЕ
ВСЕЛЕНАТА ОТ ХОЛОГРАМИ, СТРУНИ И ОПЛЕТКИ…
1 Известия Преки пътища към поверителност Настройки на акаунта Хора, които може би познавате Вижте всички Хора, които може би познавате Валерия Суркова 1 общ приятел Nikoleta Lozanova 2 общи ...
ОЩЕ
АКИТИ БЪЛГАРИЯ, Шукар бути ама романи бути
1. АКИТИ БЪЛГАРИЯ, Шукар бути ама романи бути - не ставате за нищо и това си е! / 2. СТАРЧЕСКИ ДОМОВЕ, КРЕМИРАНЕ, ПСИХОТРОПНИ ВЕЩЕСТВА И ПАРИ Говори се, че България била ...
ОЩЕ
МИЛИАРДЕРИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА
ARHEA МИЛИАРДЕРИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, ПАРИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Там, където няма масови кражби на национално богатство, където трудът към напредъка дава своите плодове, хората живеят в уредени държави, при спокойно детство, младост и ...
ОЩЕ
1944 – 2017 ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ, БАТАШКОТО КЛАНЕ И СТАРОЗАГОРСКОТО БЛЕДНЕЯТ
ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ - 1944 - 1989 год., ПРОДЪЛЖИЛО ДО 2013  - 2017 г. "БАТАШКОТО КЛАНЕ И СТАРОЗАГОРСКОТО ОПОЖАРЯВАНЕ БЛЕДНЕЯТ ПРЕД ВИДЯНОТО" Наследниците на всичките тези са в политиката, икономиката ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКА ЧУДОТВОРНА ИКОНА, СРЕЩУ МАГИЯ, ЛЕКУВА БОЛЕСТИ
В българския монастир "ПОКРОВ БОГОРОДИЧЕН" има чудотворна икона, която лекува болести след молитви, която разваля магии. Монастирът се намира близо до град Свищов, в село Царевец. Можете да посетите този манастир ...
ОЩЕ
ИГНАЖДЕН / СВЕТИ ИГНАТИЙ, ЕПИСКОП АНТИОХИЙСКИ
Свещеномъченик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийски Св. Игнатий Антиохийский Богоносец The Holy Hieromartyr Ignatius the God-bearer, Bishop of Antioch около 50 – ок. 107 година Игнажден. Чества се в деня на ...
ОЩЕ
СРЕДНОВЕКОВЕН ПРИНЦ – „БОЯН МАГА“ – БРАТЪТ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ / ЦЪРКВА – БЪЛГАРИ СРЕЩУ   БЪЛГАРИ
БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ - БЪЛГАРСКИТЕ ПРИНЦОВЕ И ЦАРЕДВОРЦИ Притча за българомразието през вековете, не пропагандата, но бъдещето свързано с душата ти. Притча за Българския дух - през вековете, на спасението. БОЯН МАГА - ...
ОЩЕ
БПЦ И БКП 1944-2020
ARHEA БПЦ и комунистическата власт на БКП - 1944 / 2019 БПЦ и комунистическата власт / Преподавател: доц. д-р Павел Павлов; д-р Венцислав Каравълчев Теми и подтеми І. Уводни въпроси 1. Предмет, задачи,периодизация и метод 2. ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane В БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДНА СЕДМИЦА, ОТКРАДНАТИ 5 МЛРД / НИКОЛАЙ МАРКОВ / издание "Истината" част от група "Фактор" за "бандита - политик" и участта на България Николай Марков: Изчезнаха ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane БЪЛГАРИЯ - ОНАЗИ, КОЯТО НЕ ПОЗНАВАТЕ / Христо Илиев споделено от Росен Русев за поколението на апашите, козарите и разбойниците по българските земи, срещу можещите, способните, интелигентните, ...
ОЩЕ
С АРХАНГЕЛА НА ПОБЕДАТА / With the Archangel of Victory
За ангелите, разговор между далечни и непознати, споделени от тайнството преживявания. За тайнството, на човешката ни съзнателност. За препускащите по бреговете човеци и ангели в Бездната, чиято утеха е всеизпълваща, ...
ОЩЕ
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА Това е Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично или Голяма Богородица. Този ден е посветен на смъртта на Божията майка или на успението й. Според ...
ОЩЕ
СВЕТЪТ СРЕЩУ ИЗМАМАТА КОВИД19 / КП ГЕРБ ПОЛУЧАВА ВАКСИНИ подарък от СЗО Archangel / Hurricane КП ГЕРБ - комунистическа партия / авангардът на лявото крило от яростни, агресивни антибългари с техните наследствени ...
ОЩЕ
КАТО ПЪН В ТАЯ КУЛА, ОТ АН
От години стоя като пън в тая шибана кула. И ми писна на шапката - да ми зееш отдолу. Но не вярвам ей толкоз на думи и песнички голи. Махам ...
ОЩЕ
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, ВЪЗМОЖНОСТИ В БЪЛГАРИЯ
Клетката е структурна и функционална единица на всички живи организми и понякога е наричана "най-малката единица на живот". Тя може да се самообновява, саморегулира и самовъзпроизвежда. Някои организми, като бактериите, са ...
ОЩЕ
  ARHEA НАЙ-ЛЕСНО СЕ КРАДЕ ОТ ЧУЖДОТО, НАЙ-ЛЕСНО СЕ ВЗЕМА ОТ ОБЩОТО Тъй като се разбра ще сме свидетели на "комунизъм до откат" при липса на съпротивителната сила от която се започва, след ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ГОВОРИ ВАЛЕРИ / "Драги хора и далечни мои приятели, не сте в нормална и правово уредена държава в демократичния свят за съжаление, който също се разпада отвътре ...
ОЩЕ
КЪМ ЦИГАНИТЕ – СОБСТВЕНА ДЪРЖАВА
ARHEA ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ЦИГАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ВРЕМЕТО И ДЪРЖАВАТА Драги сънародници от цигански произход, Въпрос на чест е всеки човек да знае съдбата си, настоящето, бъдещето, историята, да бъде истински човек за себе ...
ОЩЕ
ЦЕЛТА – ДЕГРАДИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ „ФАКТОР“
ЦЕЛТА НА КОМУНИЗМА Е ДЕГРАДИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ   ("От 1944 г. и до днес съзнанието на българина методично се промива и преформатира. Комунистите "по ленински" отлично владеят методите на лъжи, полуистини и ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ТВОЯТА ДУША - Е НАЙ-ГОЛЯМАТА ЦЕННОСТ За нея се борят и срещу нея се борят земните, и небесните ветрове. За да получиш накрая спокойствието си като награда, прочети написаното ...
ОЩЕ
ДЪНИНГ – КРЮГЕР / ПСИХОЛОГИЯ
"ДЪНИНГ - КРЮГЕР" / ГЛУПАВИТЕ НЕ МОГАТ ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ СА ГЛУПАВИ Към България позитивната новина е, че има и от другата страна хора - наблюдаващи процеса. 1 - Представете си свят, ...
ОЩЕ
  ARHEA ОТКРОВЕНИЕ ОТ АЛБЕНА   Albena Ivanova Едва ли някой би могъл да оспори, че животът на всеки български гражданин се намира в постоянна и цялостна зависимост от властта на режима, който управлява страната. ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane АДВ. ХАДЖИГЕНОВ - НОСЕНЕТО НА МАСКИ Е НЕЗАКОННО, а санкционирането е престъпно посегателство срещу сигурността на българските граждани. 30 март 2020 От Николай Димитров Хаджигенов, София Госпожо/Господин Председател: - Обжалвам ...
ОЩЕ
КРЪСТОВ ДЕН
КРЪСТОВ ДЕН "Кръстова гора събира поклонници тази нощ." "14 септември е един от Дванадесетте велики християнски празници - Въздвижение на Светия Кръст Господен, или, както народът го нарича - Кръстовден. ...
ОЩЕ
ПСИХОЛОГИЯ НА КРЪВНИТЕ ГРУПИ – БУРХАРА
ПСИХОЛОГИЯ НА КРЪВНИТЕ ГРУПИ - БУРХАРА / ПЪЛЕН ТЕКСТ   Психологията на кръвните групи е особено добре застъпена в Япония.   Там съществува дори дискриминация по кръвни групи и се нарича бурахара. Работодателите имат ...
ОЩЕ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ - ПРЕЗ СТЕНИ ДО 50 МЕТРА "Технология за наблюдение през стени – Made in Crimea. Руските учени разработиха технология, която позволява през стени да се сканира ...
ОЩЕ
ЦИОНИЗМЪТ НА ПРАВОСЛАВИЕТО
ARHEA ЦИОНИЗМЪТ НА ПРАВОСЛАВИЕТО, КНЯЗЪТ НА ДОБРИТЕ И ЛОШИТЕ БОГОБОРЦИ Забележка. Използва се възможността накратко (предвид тежестта на материала), да се съобщи за взаимодействието между антагонистични помежду си сили в света, чрез ...
ОЩЕ
ЯНКО ГОЧЕВ – СЛЕД ПОРЕДНОТО КЛАНЕ НА БЪЛГАРИ
ЯНКО ГОЧЕВ - СЛЕД ПОРЕДНОТО КЛАНЕ НА БЪЛГАРИ, ЕТИОПСКИТЕ ФАЛАШИ (андарти) ПРЕВЗЕМАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ Янко Гочевъ - Клането над българите в село Загоричани - 25 март 1905г. Едно от ...
ОЩЕ
  ARHEA КОГАТО МАНОЛ ГОВОРИ, БОГОВЕТЕ ЧЕТАТ   Manol Glishev - Манол Глишев Днес чета, че някаква високопоставена руска чиновничка била казала, че Сталин бил "дар от Бога". Репресиите му били "чудесни", приглася друг руски ...
ОЩЕ
Александър Морфов – СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ ОТ БАНДИТИ
БТВ / Александър Морфов - СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ ОТ ЛУМПЕНИ И БАНДИТИ Александър Морфов: Да живее България – но не тази на лумпените и бандитите! - Кога за последно казахте „Да живее България”? „Да ...
ОЩЕ
ARHEA / ЦВЕТАН ГАЙД – ВЯРА И ДЪРЖАВА
ARHEA / ЦВЕТАН ГАЙД - ВЯРА И ДЪРЖАВА (тема - след като сте на държавна заплата, затваряте частните си дружества - комерсиални свещоливници 2 - спирате платените си "требвания" 3 ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane НАРОДНИ КОНСКИ НАУШНИЦИ / ВЯРА В ДОБРОТО ("Най-често се търси тръпката у човека 1 чрез устната кухина с рецепторите за вкус към хранителната индустрия 2 чрез чаталните връзки ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ОНГЪЛ " 11 януари 1989 / За "разпространяване на антиправителствени слухове" са арестувани членовете на Независимото дружество за защита на правата на човека в България Илия Минев, Григор ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Shared by Nikolay Videnov Катя Петрова > ПО ВЕКТОРА НА ВРЕМЕТО - КЪМ РЕЖИСЬОРИТЕ* digitall-angell – Манифест на карантината. Към режисьорите на корона-пантомимата от благодарните зрители. 10.04.2020. Уважаеми режисьори, Колко ...
ОЩЕ
ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА, Е СЪЗДАДЕН СПЕЦИАЛНО
Астрономът Жан Ласкар от Националния център за научни изследвания публикува сензационна математическа теория за влиянието на Луната върху поведението на Земята. Той стига до извода, че без гравитационното влияние на ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Eleonora Georgieva Завесата се вдига и вие започвате да виждате Всичко, което е било скрито от Вас. Определени хора ще излязат напред с информация, за да разкрият и ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ДАНС (на Сергей Станишев) и ГДБОП, СРЕЩУ ЛАУРА КЬОВЕШИ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА ЕС / Фейсбук манипулация на "българските власти" с администраторски профили в социалната мрежа, но ...
ОЩЕ
ЙОСИФ ВАРСАНО – КОМУНИСТИЧЕСКИ РАЙ
АНТОНИЯ ДЕНИЦА ВАСИЛЕВА / ЙОСИФ ВАРСАНО - КОМУНИСТИЧЕСКИ РАЙ Раят се оказва е на Земята и свидетелството, е как с чужди пари, най-често от кражбите комунизмът построи своето настояще. Трябваше да измине ...
ОЩЕ
ВТОРА ЧАСТ / БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ, АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯ КОННИК
БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ / АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯТ КОННИК / ДНК ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОФОНД / ИИСУСОВ ВРЪХ ПЪРВА ЧАСТ ТРЕТА ЧАСТ “Затова се и моля на Господа наш Иисуса Христа, да осъзнаете, братя мои, ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ, ЩЕ ПОЛУЧИ ЛИ СВОБОДАТА СИ?
ARHEA   ВРЕМЕ ЛИ Е БЪЛГАРИЯ, ДА ПОЛУЧИ СВОБОДАТА СИ?   75 години, не е ли достатъчно?   ВРЕМЕ ЛИ Е КОМУНИЗМЪТ (във всичките му форми и цветове), ДА ВЗЕМЕ ОТКРАДНАТОТО (не да го върне) И ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1944-ТА ГОДИНА / Д. Йеникараев преди 1 година - "Хората, които експлоатираха България тогава продължават да я експлоатират и в наши дни, но всяко стадо си заслужава коча." KRG ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane НЯМА ДА ИМА ДЪРЖАВА ДОКАТО СТЕ НА ИЗМИСЛЕНИ ФРОНТОВЕ И СРЕЩУ "НЕВИДИМ" ПРОТИВНИК, НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА REMEMBER / Atanaska Genurova - играете си с дявола дърпате го за ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ И НА НЕБЕТО / И НА ЗЕМЯТА ОБИЧАЙТЕ БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРИ - ТЯ Е ЗЛАТНАТА ВИ РОДИНА За великата съдба на един изстрадал народ, за неговите подвизи при запазване Родината ...
ОЩЕ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ СЪЩЕСТВУВА ГИГАНТСКО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ СЪЩЕСТВУВА ГИГАНТСКО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ, 13 ЮНИ 2013"До съвсем скоро се считаше, че електромагнитното поле в живите клетки е локализирано върху мембраната им ...
ОЩЕ
ДА ПОЧЕТЕМ ДНЕС СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
Преподобни Йоан Рилски е най-великият български светец, небесен закрилник на целия български народ. Основател на знаменития и най-величествен манастир в България - Рилския манастир.Преподобни Йоан Рилски е най-великият български светец, ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane - в "политическото" пространство на територията, която е наречена с чуждото име България, псевдо-политическите форми на паразитизъм обхващат всички остатъци от българската държавност. ИЗ УСТРОЙСТВОТО НА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ...
ОЩЕ
АНТИПРОПАГАНДА – ЖИВА БЪЛГАРИЯ
АНТИПРОПАГАНДА - ЖИВА БЪЛГАРИЯ 2137 ПР. Н.Е. / ДАННИ ЗА БЪЛГАРИЯ ОТ БЕЛОГРАДЧИК НА 1,4 МЛН. ; ЦИВИЛИЗАЦИЯ "ВАРНА" - 10 000 (АРХЕА) Защо се крие подмяната на исторически факти? - ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Valeri George ОБРЪЩЕНИЕ към който няма да го прочете, нито ще чуе викащия в пустинята своите си. Накратко, видя се донякъде доброто намерение за запазване живота на колкото ...
ОЩЕ
НЗОК – ЧАСТ ОТ ПРЕДВИДЕНАТА РАЗРУХА
  ARHEA НЗОК КАТО ЧАСТ ОТ СМЪРТТА НА БЪЛГАРИЯ (*НЗОК, невярна абревиатура, с цел злоупотреба с доверието, с чуждите средства / част от събирателния образ на крадлива държава, носеща смърт и разруха) “Преди ...
ОЩЕ
МАГНИТЕН МОТОЦИКЛЕТ
  ARHEA ЗАБРАНЕНИЯТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОТОЦИКЛЕТ / Ф. И. Свинтицкого по модела на германеца Ванкел ПАТЕНТ № 2086784 Кратка история на руски език, за борбата на руския народ и изобретения, създадени в ...
ОЩЕ
ПСИХО – ТРИЛЪР / ЗАЩО ФОСИЛЪТ ВЯРВА НА ТИРАНИНА
ПСИХО - ТРИЛЪР / "ЗАЩО ФОСИЛЪТ ВЯРВА НА ТИРАНИНА" Споделено чрез Петя Сотирова от "ФАКТОР" - спокойна и усмихната вечер, на всички ... фантоми -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- Изиграният народ отказва да направи връзката между ...
ОЩЕ
КОМУНИЗМЪТ – ОБЯВЕН ЗА ПРЕСТЪПЕН
ARHEA КОМУНИЗМЪТ (социализмът) И НЕГОВИЯТ РЕЖИМ - СА ПРЕСТЪПНИ / ПОСЛЕДИЦИТЕ създавани от бившите комунисти, са престъпни последици. ДЕМОКРАЦИЯ - СЪЗДАДЕНА ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИ КАДРИ / Е ПРЕСТЪПНА И ИЗКРИВЕНА В ОСНОВИТЕ Korneliy Savov ...
ОЩЕ
САЩ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ
САЩ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ / СКРИТО ОТ ОБЩЕСТВЕНОСТТА Стоян Тончев пред Фрог: Срещата на Иван Гешев с ФБР е заради разследване срещу важни фактори у нас. Срещата на зам.-главният прокурор Иван ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ГРУЗИЯ ОКУПИРАНА ОТ РУСИЯ / ОТКАЗ ОТ МИРНО РАЗРЕШАВАНЕ Има сериозна съпротива срещу членството на Грузия в НАТО. "– За съжаление ние продължаваме да сме изправени пред болезнени предизвикателства, ...
ОЩЕ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА – НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА - НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ ("Пред нас е 7000 годишен артефакт, който е първият намерен в света “КИВОТ (КОВЧЕГ) НА ЗАВЕТА”, но той не е Моисеевият - от ...
ОЩЕ
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ      
ОЩЕ
LIBERTA И КИЧКА БОДУРОВА
  ARHEA LIBERTA С "ПОУКА ЗА СУЛТАНИ И ИБРИКЧИИ" / КИЧКА БОДУРОВА СРЕЩУ УЧИНДОЛ 05.08.19 16:42 Да се отмие един срам от всеобщата "чалга култура" идваща - спусната да управлява след амортизация на ...
ОЩЕ
ГРАВИТАЦИЯ / ОТГОВОРИ, ВЪПРОСИ И РЕЗУЛТАТИ
Споделено. През последните години, теоретиците са получили много интересни резултати, които са ги накарали да погледнат по нов начин на квантовото пространство-време. Преди време физици от ТУ Виена представиха първото ...
ОЩЕ
НЕ, МЕРСИ
Archangel / Hurricane ПОГРЕБЕНИЕТО МИ? - НЕ МЕРСИ / 1 - КОЙТО НЕ МЕ Е РАЖДАЛ 2 - НЕ МЕ ЗАСЛУЖАВА 3 - КОЙТО НЕ МЕ Е ХРАНИЛ, ДА НЕ МЕ ТЪРСИ 4 - ...
ОЩЕ
ЛАУРА КЬОВЕШИ БЕШЕ В БЪЛГАРИЯ – НИКОЙ НЕ РАЗБРА
ЛАУРА КЬОВЕШИ БЕШЕ В БЪЛГАРИЯ - НИКОЙ НЕ РАЗБРА / СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, СДС беше откраднат не само от ръцете на Мартин Димитров (няма субект в общественото и политическо ...
ОЩЕ
ЛИЧНОСТ И ДЪРЖАВА
АРХЕА МИЛИОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ОСТАТЪЦИ В ГНЕЗДОТО НА ЧОВЕЦИТЕ / на територията на държавата Личността, не е държава. Държава не се прави от личност или личности, намерени из мрежата. В мрежата ...
ОЩЕ
ВУЛКАНИЧНА ПЕПЕЛ, ГРЪМОГЛАСНА
ВЛАДЕЯТ ПРЕСУШЕНИ УРАГАНИ, ПОЖЕЛАВАЩИ ОЧАКВАЩИ ВЪЗБУДЕНИ И ГРЪМОГЛАСНИ - ЗЕМНИТЕ НЕДРА НАПРЕЖЕНИЕТО ЗЕМЕТРЪСНО СЕ СПОДЕЛЯ И РАЗНАСЯ ВЪВ ВУЛКАНИТЕ, ИЗПЕПЕЛЕНИ ОТ ОЧАКВАНЕ ВЪВ ВЕТРОВЕ СЕ ГОНЯТ ОБЛАЦИТЕ И СЪЗДАВАТ НАПРЕЖЕНИЕ НА НЕЧОВЕШКИ ...
ОЩЕ
EARTH-BG – ЗЕМЯ, НАРЕЧЕНА БЪЛГАРИЯ
EARTH-BGИзточник: Valeri George
ОЩЕ
МЕРИЛИН – ЛЕЧЕНИЕ В ТУРЦИЯ
  ARHEA ЛЕЧЕНИЕ В ТУРЦИЯ / МЕРИЛИН ХАСАНОВА (КОНТАКТИ) Мерилин Хасанова работи от 2014 г. в областта на организиране лечението на български граждани в болници в Турция. Повече от 4 г. е официален ...
ОЩЕ
  ARHEA НОЕМВРИ 2010 ГОДИНА - ТАТАРСТАН, ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ след години на преследване и репресия 1. бОлгарин / 11.03.2018 15:15:58 Имало едно време една Волжка империя. от 7 до 16 век. В нея се ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Valeri George ДАНЪЦИ ДДС Пак се правя на умен, но това е положението с всичките положителни качества покрай тях с отрицателните; мисля да не допринасям повече във всеобщата ...
ОЩЕ
СРЕЩУ КУЧЕТАТА И КУЧКАРИТЕ
  ARHEA СРЕЩУ - КУЧЕТАТА В БЪЛГАРИЯ и заразата, плъзнала от болните към здравите ОБИЧАЙТЕ ЧОВЕЦИТЕ от планетата на човеците, не на маймуните Не стига, че страданието на човека е достигнало до размери на ...
ОЩЕ
NATIONAL GEOGRAPHIC ЗА КАРТЕЛИТЕ (И КОМУНИЗМА)
  ARHEA NATIONAL GEOGRAPHIC ЗА КАРТЕЛИТЕ (И КОМУНИЗМА) 1. За да "удариш" картелите, трябва да вземеш парите им. 2. За да "удариш" комунизма, трябва да спреш парите му. Не крадените пари, не изнесените зад граница, ...
ОЩЕ
МОСКВА ВИКА СОФИЯ – СЪВРЕМЕННА ПРИКАЗКА / БИЗНЕС ИЛИ РАЗРУХА
МОСКВА ВИКА СОФИЯ - СЪВРЕМЕННА ПРИКАЗКА / БИЗНЕС ИЛИ РАЗРУХА Опасявате се от "бежанци" и всякаква (огромна) маса от хора, която преминава България. Обществена тайна е, че българите са малцинство концентрирано ...
ОЩЕ
ЯНКО ГОЧЕВ – КОНТРОЛЕН ИЗСТРЕЛ
  ARHEA КОНТРОЛЕН ИЗСТРЕЛ ОТ МОСКВА Янко Гочевъ - 75 години от убийствата в Хасково - 12.09.1944г. Комунистически терористи и червеноармейци избиват 7 български офицери от гарнизона начело с командира му полковник Велико Маринов ...
ОЩЕ
ВТОРА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, КЪМ БЪДЕЩЕТО
В продължение, показваме сведения за това, как човешката ни история, принадлежи на всеки от нас. БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ, ВСЕКИ ЧОВЕК Е СВОБОДЕН Основите, на общочовешката ни история, се намират в България. Към "ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ" ...
ОЩЕ
ЗЛАТНАТА КНИГА – 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА
ЗЛАТНАТА КНИГА - 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА "Златната книга", създадена 600 г. преди Христа и страха от нея - "Бакърената" и "Желязната". Явно някой много се страхува от тази книга, ...
ОЩЕ
ПСИХИАТРИЯ С УСМИВКА
ПСИХИАТРИЯ / СУИЦИДНИ РЕЗУЛТАТИ - ДА СЕ ЧЕТЕ С УСМИВКА   /Кратък анализ на клиничната методология при съзнателност, логически, която е противопоставяща се по нормален, индуктивен път на предишната./   Клинична методология - начин ...
ОЩЕ
СВЕТИ НИКОЛАЙ, МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ – НИКУЛДЕН
Свети Николай, архиепископ на град Мира в Ликия - Мала Азия, е починал на 6 декември 342 г. и светите му мощи се пазели там до 1087 година. По времето ...
ОЩЕ
ПРАЗНИКЪТ КОЛЕДА, БЪДНИ ВЕЧЕР В СЪРЦАТА
С раждането на Спасителя започва нов момент от човешкото битие. То слага начало на ново летоброене. Рождество Христово е не само граница във времето между епохите, то е празник на ...
ОЩЕ
БУНТЪТ НА ТРАКИЕЦА / ГЕРОИТЕ СЕ РАЖДАТ В ТРУДНИ ВРЕМЕНА
ТРАКИЕЦЪТ СПАРТАК - ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА Човешкият живот е кратък. Дните се нижат бързо, а ние обгърнати от грижи не забелязваме тяхното отминаване. Малцина са тези, които успяват се преборят с ...
ОЩЕ
В ЗАЩИТА ПРАВАТА НА СВОБОДНИТЕ ХОРА – As President, I have
Archangel / Hurricane By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered as follows: Section 1. ...
ОЩЕ
МЕЛ ГИБСЪН С ИСТОРИЧЕСКИ ФИЛМ ЗА ЦАР КАЛОЯН / КООПРОДУКЦИЯ
Историите на двама знакови български царе, Калоян и Борис III, ще бъдат пресъздадени на големия екран. Това обяви лично изпълнителният директор на „Ню Бояна” Ярив Лърнър на среща с медиите. В момента ...
ОЩЕ
СВЕТЛИНА & СВОБОДА – СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ПАЗИ СПРАВЕДЛИВОСТТА, РАЗДАВАЙ БЕЗ КОЛЕБАНИЕ - "Пази в себе си това съкровище справедливостта. Знай как да раздаваш без колебание, да губиш без съжаление, да ...
ОЩЕ
ТЮРКСКИ ПРОИЗХОД – АЛЪШ ВЕРИША / ШЛОМО ЗАНД
НЕ БЪЛГАРИТЕ СА С ТЮРКСКИ ПРОИЗХОД - АЛЪШ ВЕРИША НА ХАЗАРСКИТЕ ПЛЕМЕНА / ШЛОМО ЗАНД ТРЕТА ЧАСТ - Lord Rothschild: My Family Created Israel ЧЕТВЪРТА  ЧАСТ - В детските градини на съвременен ...
ОЩЕ
СОФИЙСКИТЕ КАТАКОМБИ – 240 КИЛОМЕТРА ПОДЗЕМИЯ (ВИДЕО)
1 - Дали знаете, че  София е прорязана от шест групи катакомби с обща дължина 240 километра на тунелите?  Някои са още в графа "Секретно!" Най-големия е на 16 метра под ...
ОЩЕ
  ARHEA "АФЕРИМ И СПОЛАЙ ТИ" ОТ КРАСИМИР БУРМОВ / ЗА ЧИНОВНИЦИТЕ И ДЪРЖАВНИЦИТЕ ПРЕЗ 1890 ГОДИНА Бурмов Красимир - ВИЖТЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНАРИ ОТ 1890г. "Препоручения за бъдеща деятелност към онези ...
ОЩЕ
ПОРЕДНА ЖЕНИТБА
ARHEA ЩЕ ОЖЕНИТЕ БЪЛГАРИЯ, ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ЩЕ ОБЛЕЧЕТЕ НАЙ-НОВИТЕ ДРЕХИ, ЩЕ НАПУДРИТЕ КОЖАТА, ЩЕ ОБЛЕЧЕТЕ ОДЕЖДИТЕ СИ ОТ СЪДРАНИТЕ КОЖИ, ЩЕ ПУСНЕТЕ ОБЛАЦИ ДИМ / ПАРФЮМ И ТАМЯН - ЗА ПОГРЕБЕНИЕТО, ...
ОЩЕ
ХАРИЗАН КОН И ПОДАРЕНА МИТРОПОЛИЯ
ARHEA ХАРИЗАН КОН И ПОДАРЕНА МИТРОПОЛИЯ - БОГ ДА Я ПРОСТИ / Видин С идването на комунистическата власт, религията не е подмината, действа се комплексно чрез добрия милиционер и лошият, чичко милиционер. ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane БОРБА ЗА НЕЗАВИСИМОСТ НА БЪЛГАРИЯ от руските поробители, окупатори и агресори - ТАТАРСТАН / ГОЛОДОМОР ЗА 100 000 БЪЛГАРИ II ЧАСТ Религията като средство за манипулация и невежество, ...
ОЩЕ
Б.Н. Р. – СПОДЕЛЕНО ОТ АНА АНДОНОВА & СИЛВИЯ НИКЛЕВА
Б.Н. Р. - СПОДЕЛЕНО ОТ АНА АНДОНОВА & СИЛВИЯ НИКЛЕВА / къде са насочени стратегическите оръжия срещу една държава, разработвано в дългосрочен план за последствията. Никак не е безобидно пред какво ...
ОЩЕ
ДОКЛАД №4 / ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 2018
ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 2018 Г.  МАТЕРИАЛНА ТЕМА ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ / СВЯТ И СЪВРЕМЕННОСТ АВГУСТ  2018 СОФИЯ (СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЧЕТИВО) Учебно помагало за бъдещи администратори на обществен ресурс; политически ментори, психолози и психиатри. СЪДЪРЖАНИЕ: Материална ...
ОЩЕ
ДЕМОКРАЦИЯ ; КОМУНИЗЪМ ; СОЦИАЛИЗЪМ / ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО (накратко) Все по-често хората негодуват срещу политическата система била тя демократична, комунистическа, социалистическа от известните на съвременния човек заедно с техните разклонения, ...
ОЩЕ
НЕВЕРОЯТНО, РАЗШИРЯВАНЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
Има възможност за разширяване на цивилизацията отвъд границите на планетата. Проф. д-р ф. н. Стоян Съргойчев е роден в Мъглиж. Завършил е физика в СУ „Климент Охридски”, но от 18 години ...
ОЩЕ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН – НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН - НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ "Михаил (иврит: מיכאל, Micha'el или Mîkhā’ēl; гръцки: Μιχαήλ; латински: Michael или Míchaël; арабски: ميخائيل) е главният архаангел, главният пазител на Рая и главен ...
ОЩЕ
ГЕНЕРАТОРИ / ЗЕМЯ
Към края на енергийната криза. Свидетели сме на начало, което е поставено при наличието на енергоизточници, които са покриващи необходимостта човек да получава по достъпен начин онова, което го заслужава ...
ОЩЕ
В НАЧАЛОТО БЯХА ПАРИТЕ
  ARHEA В НАЧАЛОТО НА КОМУНИЗМА - БЯХА ПАРИТЕ, А БОГ ПЛАЧЕШЕ НАД ЗЕМЯТА, КОЯТО БЕШЕ БЕЗВИДНА И ПУСТА "Кукловодите на Октомврийската революция - трима банкери и двама авантюристи стоят зад най-кръвожадния преврат ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА – ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ
ВЪПРЕКИ ГРАНДИОЗНИТЕ КРАЖБИ - БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА - ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ "На планетата Земя са намерени хиляди загадъчни рисунки и артефакти, има мистериозни явления, случили се по различно време и на различни ...
ОЩЕ
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА Генетиката най-после обясни тайнствени явления като пророчество, интуиция, аура и т.н. Откритието е направено от руски учени, които се осмелили да стъпят на територия на ...
ОЩЕ
  ARHEA В БЪЛГАРИЯ НЯМА НИЩО / Д-Р КРЪСТЕВ 1. Трудно би било да се намери у кой да е друг народ нещо аналогично на антисоциалността на нашата интелигенция. 2. В народи, по-културни от ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Valeri George ЗА БАНДИТИТЕ И НОРМАЛНИТЕ по Куентин Тарантино / ПЪРВИ ПЛАН Да го наречем така - казват господин Божков (Васил) бил еди какво си вярно е, не ...
ОЩЕ
БАНДИТИЗЪМ – ПЕНСИОННА ПИРАМИДА
ПЕНСИОННА СИСТЕМА ИЛИ ПИРАМИДА / Георги Караджов (Polina Stoyanova - Майка ми Светла й памет работеше в НОИ .. самата ми се е оплаквала, че още от соца НОИ има проблеми ...
ОЩЕ
МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ТЕРИТОРИЯТА
ARHEA МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ - Е БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ? И защо мислите, че територията е българска или не е собственост на държавата като водоизточници, природни богатства и ресурси, земеделие и ...
ОЩЕ
ФРАНК – ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ СЪС ЗЛАТНИ БУКВИ
ФРАНК - ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ СЪС ЗЛАТНИ БУКВИ 1 - "Мотоциклетист направил опит да спре камиона, преди машината да се вреже в хората на крайбрежната алея в Ница, ...
ОЩЕ
ИСПАНСКИ БЪЛГАРИ, КРАЯТ НА ДЪРЖАВАТА
ARHEA БЕЗ НАДЕЖДА ОТ ИСПАНИЯ, КРАЯТ НА ЕДНА ДЪРЖАВА (Учиндол) Започва от личността. Завършекът е реалната форма. Започва от мисленето. Оформя се логиката, рефлектираща върху културата, поведението с всички последствия. Вярвах, че ...
ОЩЕ
ПЕТРИЧ / ХЕРАКЛЕЯ – СИНТИКА
 ХЕРАКЛЕЯ - СИНТИКА Едва ли някой средностатистически непросветен българин или чужденец, дошъл на площадката на „изникналия” изпод земята древен град Хераклея Синтика в местността Рупите край Петрич, би могъл да ...
ОЩЕ
ФРАНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
  ARHEA ФРАНЦИЯ - ПРОБЛЕМИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, ЗАПОЧВАТ ОТ КОМУНИЗМА / московски фетиши и тотеми Комунизмът е в основата на проблемите, с които България се сблъсква днес. Това заяви посланикът на Франция Ксавие ...
ОЩЕ
CORRESPONDENTS IN 2018 КОРЕСПОНДЕНТИ
CORRESPONDENTS IN 2018 Attention - TEAM 2017 ARM VM © ARHEA ORG. In 2018, correspondents from all five continents - the United States, South America, North America, Australia, the European Union, ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ПРОФ. НИКОЛА ДОЛАПЧИЕВ, ЗА КОМУНИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1944-та ГОДИНА / ФАКТОР „Стара истина е, че младежта е бъдещето, надеждата на един народ. Това особено е вярно за нейния ...
ОЩЕ
ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ
РУСОФИЛСКА, ОТРОВНА АНТИБЪЛГАРСКА СМЕС СРЕЩУ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА СРЕЩУ ТЕМА - КАКВО НАПРАВИ ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ / докладват мишките зад Океана без да знаят, че целия състав на "хитлеристка" Германия, се пренася към ...
ОЩЕ
ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ РОД / АПОКАЛИПСИС
"Ние сме една от най-старите нации е Европа. Не говоря само за Кирил и Методий и за глаголицата и кирилицата. Говоря за нашите хора като Григорий Цамблак – религиозен шеф ...
ОЩЕ
БЪДЕЩЕ, БОГ ВИНАГИ ДАВА
Честита Новата 2018 година, драги епископ Поликарп! Когато Бог взема с едната ръка, непременно дава с другата. Няма смисъл да се говори по този тежък въпрос, още повече към момента. Обаче, има ...
ОЩЕ
ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, БЪЛГАРИЯ
1 - 100 компании имат интерес да инвестират в България. Китайската държавна компания New Era е заявила намерението си да построи завод за консервиране на хранителни продукти в България. Това обяви ...
ОЩЕ
СВЕТЛИ ДНИ
КОГАТО ПРОКОБАТА ПРЕМИНЕ - СВЕТЛИ ДНИ ("От сърцето на земята на Просветените, както са наричали богомилите, ще се зароди щастието на новия свят, след като тежката прокоба се вдигне и ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ / ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА
ГОРДИЯТ БЪЛГАРИН - ПЪРВА ЧАСТ / Собственикът на България, радост и надежда. ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА - ВТОРА ЧАСТ / Пластове, покрити с пепел в очакване. 2 - ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО "Традиционните ...
ОЩЕ
ARHEA / ФРЕДИ БУЛАСАРА - МЕРКЮРИ & QUEEN ГУЛАГ И ВОЛФ ЖМУНЕС - ВАКСИНАТА "ЖМУНЕС" СРЕЩУ ХЕПАТИТ Б На 5-ти септември 1946 г. е роден великият Фреди Меркюри. The Queen създават музика, ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 1
В БЪДЕЩЕТО, КОГАТО БОГ НАПРАВИ ЗЕМЯТА Душа-Душа да не поробва и Дух-Дух да не подвежда! ВРЕМЕ, В началото Бог сътвори небето и земята, а земята беше безвидна и пуста, и Дух Божий се ...
ОЩЕ
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ – ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ - ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА ("И аз, каквото можах, направих..") "Настоящето издание с иконописни изображения на Преподобна Стойна, дело на художника Пламен Капитански, отдал сърцето и душата си в ...
ОЩЕ
БОГАТСТВО И КРАСОТА / БЪЛГАРСКА, ДУХОВНА КУЛТУРА
Бългapия нa тpи мopeта – тaĸa зaпoчвa yниĸaлнo видeo зa Бългapия, което e oзaглaвeнo „Dіѕсоvеr Вulgаrіа“ и пoĸaзвa миcтepиятa нa бългapcĸия нapoд oт дpeвнocттa. ОФИЦИАЛНО, 24 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН ...
ОЩЕ
ДАНЪК „СВОБОДА“ – НАПАДЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА
СВОБОДАТА ПЛАТЕНА С БЪЛГАРСКА КРЪВ / НАПАДЕНИЯТА НАД БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ 1. Да възвърнем националното си достойнство, да знаем истинската си история и да ценим приносът на целия български народ! - На ...
ОЩЕ
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД ("Империи са възниквали и са изчезвали върху земята му, но той е останал на земята си със своя език и своите обичаи, предавани от поколение на ...
ОЩЕ
  ТЕМА / Magdalena Marinova Чета днес за дарението от САЩ - дом за възрастни хора и полемиките как така руснаците по подобие не даряват. Те никога не са го правили. Защо ...
ОЩЕ
КОНСУМАТОРИ НА ЧУЖДОТО & СЪДРАНИТЕ КОЖИ
Красимир Косев - КОНСУМАТОРИ НА ЧУЖДОТО & СЪДРАНИТЕ КОЖИ "Чудна работа е как цяла една държава е поверена в ръцете на шепа хора от най-мързеливите, с всякакви обществени негативи, паразитиращи и ...
ОЩЕ
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА – СВЕТЪТ НА ДУШАТА
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА - СВЕТЪТ НА ДУШАТА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ Свързано с фсихо-физиката на КЛЮЧ в продължение от био-физиката като наука на изначалните рефлекси. "Продължавайки нашето ...
ОЩЕ
ОСЪДЕН ЗА 98 СТОТИНКИ
НОВА ТВ. ТЕМА - МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ ("ВТОРА И ПОСЛЕДНА ЧАСТ - ПРЕДСТОИ ПУБЛИКУВАНЕ НА ФАКТИ ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ТРИТЕ ОПЕРАТОРА И КРС ЗАКОНОДАТЕЛНО, СЪЗДАВАЩИ ПРЕСТЪПНА ОБСТАНОВКА ЗА ИЗМАМА ЗА МИЛИОНИ") 1. ОСЪДЕН ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕРМЕ – ТОЙ БЕШЕ ТИХ И КРОТЪК ЧОВЕК
БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ / От Мария Райчева чрез Васил Терзийски - богатството на ума е най-доброто природно качество. ВТОРА ЧАСТ - СЛЕД 1944-та и последиците / КОГАТО ИМА ПАРИ, НЕЩО ...
ОЩЕ
ARHEA   Телевизия. Телевизионната тръба. Екранът за човека. ("Колкото е по-голямо внушението (въображение) при създаване на личностния "облак", толкова ще бъдат повлияни сенките от другата страна.") Телевизията търси живите. Телевизията предава заради живите. Няма ...
ОЩЕ
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН ("Ако Благодатният огън не слезе при хората в навечерието на Великден, това ще отбележи приближаването на края на света.") "Отговорът успя да намери руски ...
ОЩЕ
МИТИЧНИЯТ ЕНКИ / ИРАН И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
Интернет съобщава, за поредното откритие на цивилизацията. "Докато багер изкопава основите на новострояща се къща пред работниците се отваря входът на древна гробница! Те моментално известяват властите и иранското правителство изпраща екип ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane, ARHEA Из мрежата: трудна работа е в българия нещо да се направи, нещо достойно, истинско, запомнящо се, качествено, да няма лъжа; да срещнеш сериозни хора, стабилни, духовно силни, ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ ТРЪКСТОП В ЧИКАГО / ЦЕНТЪР ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
Удобството, което липсваше на десетки хиляди шофьори в транспортния център на Америка, отвори врати. Най-големият тръкстоп в Чикаго е български. Най-големият тръкстоп в метрото в Чикаго вече е факт. Аmerifreight Truck Center ...
ОЩЕ
QUANT E-СПОРТНА ЛИМУЗИНА, ХИДРО-АВТОМОБИЛ
ГЕРМАНИЯ, ЗАПОЧНА ПРОИЗВОДСТВО НА ХИДРО-АВТОМОБИЛ, РАБОТЕЩ НА СОЛЕНА ВОДА / НОВИЯТ АВТОМОБИЛ ОТКАЗА ПЕТРОЛА, ПОЛУЧАВА СЕРТИФИКАТ Революция, одобрена за шосето: Quant e-Sportlimousine Немският автомобилен производител Quant представи мощен автомобил, който за гориво използва ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ / КОЛОБРИ, ПАЗИТЕЛИ, ЕВРАЗИЙСКА БЪЛГАРИЯ – ОТ ДУНАВ ДО ЕНИСЕЙ / ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
Пример за честност, справедливост, трудолюбие, красота на българите и българките. Където и да са били сънародниците, дадено им от Бога са направили държави могъщи, светли и чисти духовни огнища на рода ...
ОЩЕ
СОДА & ВОДА
- ЛИМОН И СОДА БИКАРБОНАТ - 10 000 ЕФЕКТИВНО - Темата можете да я разделите на две, - с лимон, и без лимон, по лична преценка. "1. От информацията която ...
ОЩЕ
ПРАКТИЧЕСКИ, КАКВО Е ЛЮБОВ
  Valeri George ПСИХОЛОГИЯ - ЩО Е ЛЮБОВ Без любов не се умира, няма ли любов, продължавате напред. Към живота. Голяма част от хората го знаят без изключение назидателно, до следващите млади хора. ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ПРЕПОРЪЧАН САЙТ ЗА ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ / четиво на български език - подарък за истински човеци
ОЩЕ
Archangel / Hurricane, ARHEA, ПЪРВИЧНА НЕИСТИНА SS Не би трябвало хората покрай нас, да преживяват своето върху другите, заради себе си. Някъде това се нарича его или каквото и да било, ...
ОЩЕ
КУПУВАНЕ – ПРОДАВАНЕ
  ARHEA КУПУВАНЕ И ПРОДАВАНЕ 1 - НЕ КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ, Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ БЕДНОСТ 2 - ОСИГУРЯВАНЕТО НА БЕДНОСТ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА Е, ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ЗАПЛАТИ 3 - НАПРАВЕТЕ ЗАПЛАТИТЕ НА ПОЛИТИЦИТЕ СИ - МИНИМАЛНИ ЩАСТИЕ 4 ...
ОЩЕ
АКО БЯХА НАРОД
  ARHEA АКО БЪЛГАРИТЕ БЯХА ЗАДРУЖНИ КАКТО НА ХОРОТО и помнеха историята както стъпките, без да преплитат крака - назад и назад до към 1944-та АКО БЯХА ОГНЕН НАРОД не само на масите ...
ОЩЕ
  ARHEA БНР / Милен Керемедчиев - агресивно присъствие на руски агенти, на Балканския полуостров / БЪЛГАРИЯ КЛЮЧОВА ЗА МОСКВА Милен Керемедчиев: Има сериозно активиране на руските мрежи на Балканите / Валери Тодоров: ...
ОЩЕ
МИЛАН ГЕОРГИЕВ, ПРИМИТИВИ от ТЕОДОРА ДИМОВА
  ARHEA МИЛАН ГЕОРГИЕВ, СПОДЕЛЯ / В СЕГАШНО ВРЕМЕ - Примитивна лукавост и хитрост, крадливост и жестокост, безотговорност и агресивност Комунистите са примитиви, затова са изверги. Теодора Димова скоро ще завърши новия си роман, ...
ОЩЕ
ЩЕ ОЖЕНИТЕ БЪЛГАРИЯ, ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ   ЩЕ ОБЛЕЧЕТЕ НАЙ-НОВИТЕ ДРЕХИ, ЩЕ НАПУДРИТЕ КОЖАТА, ЩЕ ОБЛЕЧЕТЕ ОДЕЖДИТЕ СИ ОТ СЪДРАНИТЕ КОЖИ, ЩЕ ПУСНЕТЕ ОБЛАЦИ ДИМ / ПАРФЮМ И ТАМЯН - ЗА ПОГРЕБЕНИЕТО, ...
ОЩЕ
УРОДОЛОГИЯ / ПРОЗОРЕЦЪТ НА ОВЕРТОН / НЕМИСЛИМИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ПОЗИТИВНА УРОДОЛОГИЯ / УРОДО-ДИАГНОСТИКА със специалните методи - една цигара и пет минути време, да послушаш шума на ...гласовете си ;) "Темата представлява психо-анализ на човешката мисъл, която умело е прикрепена ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane СПРАВЕДЛИВО ОТНОШЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ Филип Христов / Спиралата на насилието в България винаги се е завихряла в резултат на центробежни политически процеси и идеологическото противопоставяне. Бурният политически живот ...
ОЩЕ
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА – СЛЕД Х БОЗОНА
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА - СЛЕД Х БОЗОНА: "Дори след последното научно откритие на Европейския център за ядрени изследвания край Женева (CERN.ch) - това на Хигс бозона, с което беше "окомплектован" ...
ОЩЕ
Капитан Румен Йовчев - първият българин, имал честта, щастието и отговорността да бъде капитан на най-големия пътнически кораб в света. Румен Йовчев е от Варна, потомствен моряк. За първи път се качва ...
ОЩЕ
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE – MAKE FRIENDS
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE - MAKE FRIENDS AND KEEP TOGETHER THE WORLD THAT SURROUNDS YOUЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ - БЪДЕТЕ ПРИЯТЕЛИ И ЗАПАЗЕТЕ СВЕТА, КОЙТО ВИ ЗАОБИКАЛЯНе се ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИГАРСИ – ЦЪРКОВНА ДЕЙНОСТ И РАЗБОЙНИЧЕСТВО
БЪЛГАРСКИТЕ "ОЛИГАРСИ" (не разбойници) С 10 000 000 В КУТИИ ЗА ОБУВКИ / МАРТ 2019 Издирваните от Интерпол Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела са задържани в чужбина, похвалиха се спецченгета. ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ СЪКРОВИЩА, БАСТЕТ И ПЛАНЕТАТА
В недрата на България се крият удивителни богатства и едно от доказателствата за това, са изумителните тракийски съкровища. Според датиране на находките, най-стари са откритите във Варненския енеолитен некропол, който се ...
ОЩЕ
ФЕРМЕРИ ОТ РОДОПИТЕ, СЕМЕЙСТВО ВАСИЛЕВИ
Благовеста Василева отваря капачето на препечена яркооранжева тиква, пълнена с телешко месо и разлива по чашите вино, узряло чрез дива ферментация. Външният вид на стопанката по нищо не напомня фермерската ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Може би на всички е известно в крайна сметка, че псевдо-дяснатата политическа партия създадена от Европейската народна партия днес е авангарда на най-мракобесната сила излъчена от БКП ...
ОЩЕ
ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ
  ARHEA ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ / КАКВО БЕШЕ НАПРАВЕНО ЗА ПРЪВ И ПОСЛЕДЕН ПЪТ ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИК НА ХИТЛЕР - ЗАСЛУЖЕНО МЯСТО В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 1 - След като България е осеяна с руски ...
ОЩЕ
ВАЛИДЕ СУЛТАН – РОДОПЧАНКАТА СОНЯ, КОЯТО МИЛЕЕШЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
В ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД Има народи и държави, които не искат България да бъде силна страна, да има своя история в обективната правда, да има гордост ...
ОЩЕ
TEAMP TRUMP / GOD BLESS US
Team Trump President Trump holds his bible up in front of St. John's church in Washington D.C., which was burned by thugs last night. Pray fervently to God to keep this great ...
ОЩЕ
16 март 2014 г. / БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА, КОЯТО ЩЕ ГО НАПРАВИ СВОБОДЕН "Българинът не знае своята история. Дълги години изучавахме една осакатена история, пълна с лъжи и неточности. ...
ОЩЕ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО / В БОРБА ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО / В БОРБА ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ "- Мога да кажа, че обичам Видин, обичам всеки град и село на епархията, обичам всички хора ...
ОЩЕ
ЛУДНИЦИТЕ КАТО „МЯСТО ЗА ЕКЗЕКУЦИЯ“ / 2019
ПСИХО-ДИСПАНСЕРИТЕ (ЛУДНИЦИТЕ) КАТО "МЯСТО ЗА ЕКЗЕКУЦИЯ" / ПЛОВДИВ 2019 ГОДИНА Говори се предимно за лагерите и затворите в комунистическа, наречена социалистическа, а днес "демократична" България като държава, без да се посочи ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА И СВОБОДАТА
БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА, КОЯТО ЩЕ ГО НАПРАВИ СВОБОДЕН "Българинът не знае своята история. Дълги години изучавахме една осакатена история, пълна с лъжи и неточности. На причините тук няма да ...
ОЩЕ
ARHEA.ORG С НОВ АДРЕС НА РАДИО ИЗЛЪЧВАНЕ
Радиостанцията е активирана на Activation : 11/9/2016 на адрес http://listen.shoutcast.com/r-armedia и се прослушва`ше до днес 11 Юни 2018 година почти без прекъсване, на дъщерен адрес http://listen.shoutcast.com/arm-vm ARHEA.ORG/ARM След неизвестен брой опити срещу ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ПОКРЪСТВА КИЕВСКА РУС – 987 Г. СЛЕД ХРИСТА
Имаме честта да Ви запознаем с ролята на България при създаването на руската държава и религия, показващо силата на духа и величието на българина пред езичниците. В името на Отца и ...
ОЩЕ
ЗА СВОБОДАТА
  ARHEA СВОБОДАТА СЕ РАЖДА ОТ ПЛАЧ, ЩЕ БОЛИ ЗА БЪДЕЩИТЕ НАСЛЕДНИЦИ "...Силата на българската памет. Константин Шарков казва в поемата си, че свободата се ражда от плач и пламък и, че ще ...
ОЩЕ
ГЕРМАНИЯ, БЯГСТВОТО ОТ БЪЛГАРИЯ
  ARHEA ГЕРМАНИЯ, за разлика от България - изучава история на комунизма в училищата. / БЯГСТВОТО ОТ БЪЛГАРИЯ - ВЪПРОС НА ЖИВОТ И СМЪРТ Това, които днешните поколения не знаят, не се изучава, ...
ОЩЕ
РУМЯНА – ДА ТЕ ИЗЛЪЖАТ С ДЪРЖАВА
РУМЯНА СИМИДЧИЕВА - ЗА БОЛКАТА ОТ БЪЛГАРИЯ / ОДИСЕЯ "ПО БЪЛГАРСКИ" / ДА ТЕ ИЗЛЪЖАТ С ДЪРЖАВА Текст от живееща на територията (наречена България) за материала на територията, успешно превърната в ...
ОЩЕ
ЗЛАТНИТЕ ГОДИНИ НА СОФИЯ
ARHEA 25 май 1934 - 09 Септември 1944 / ЗЛАТНИТЕ ГОДИНИ НА СОФИЯ БКП И ПОСЛЕДИЦИТЕ / ДО 2019 - (ВТОРА ЧАСТ) Най-големият български язовир – Искър, си има своя пресветъл мъченик. Това ...
ОЩЕ
ИЗБРАНО – ПРОФ. КАЛИН ЯНАКИЕВ
ИЗБРАНО - ПРОФ. КАЛИН ЯНАКИЕВ / СЕДМИЧНА ДОКУМЕНТАЛИСТИКА Проф. дфн Калин Янакиев е преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, член на Международното общество за изследвания на средновековната философия ...
ОЩЕ
ARHEA НАГРАДА ЗА МИР "МЕЖДУ НАРОДИТЕ" И РУСКИ РАКЕТИ С400 ПРЕЗ БЪЛГАРИЯ (не през Румъния или Полша към Сърбия) стратегическо разполагане на нападателни оръжия на Балканския полуостров ARHEA - КАКВА СЪВЕСТ ТРЯБВА ...
ОЩЕ
СЕГАШНА БЪЛГАРИЯ, ВЪЗМОЖНОСТИ
МЯСТОТО НА СЕГАШНА БЪЛГАРИЯ Римисарк България/Дориян Александров 1 - може да изхранва около 20 млн. души 2 - най-добър чернозем в Европа 3 - 6000 регистрирани минерални извори 4 - златни залежи за Э 300 ...
ОЩЕ
2000 ГОДИНА, КОМУНИЗМЪТ Е ПРЕСТЪПЕН
  ARHEA 1 - 38-НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ 2000 ГОДИНА - ОБЯВИ КОМУНИЗМА ЗА ПРЕСТЪПЕН 2 - "КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД" - ОТКАЗВА ДА ПРИЗНАЕ ЗАКОНА / ЗАРАДИ "ДАВНОСТ" 3 - ПО СВЕТА НЯМА ДАВНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ...
ОЩЕ
НИЗШЕ ОБЩЕСТВО, КОЕТО ПЛАЩА ЗА ПРОСТОТИЯТА
НИЗШЕ ОБЩЕСТВО, КОЕТО ПЛАЩА ЗА ПРОСТОТИЯТА И "ГЯВОЛЪКА" СИ Видяна, целувката е гнусна проява на невъздържаност, не излъчва задължителна дистанция към непознат човек и носи грубо, хормонално послание - пренася се ...
ОЩЕ
БОНДАРЕВ ЗА АЛКОХОЛА, ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР
БОНДАРЕВ ЗА АЛКОХОЛА, ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР „Алкохолът би трябвало да оказва точно определено действие на човешкия организъм. Той е имал определена мисия в хода на човешкото развитие; той е имал задача ...
ОЩЕ
БПЦ на РУСКАТА ДРУЖБА
  ARHEA БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА на българо-руската дружба ... "Камбаните тряскат кухите си глави в неистово, неистинско православие, пазено зорко от истински вълци с тояги, усвояващи щедро безбожните, ограбени храмове." ... Дал Бог добро    
ОЩЕ
ИИСУС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ…
ИИСУС ХРИСТОС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ - ИСТОРИЯТА СЕ СЪБУЖДА ПРОМЕНЕНА РАЙСКИЯТ ЕДЕМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЧЕРНО МОРЕ, ДО БЪЛГАРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ - ЧАСТ ОТ ЗЕМИТЕ НА ТРАКИЯ ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane НА ЮГ ОТ БЪЛГАРИЯ - ТУРЦИЯ / Mitka Bifgeranov & Ivo Doshev from Istanbul, Turkey. Една история от южната ни съседка, далеч от комунизма на Азия осакатил цяла ...
ОЩЕ
ЗА ВЕЧНАТА ЖЕНА, ОБРАЗЪТ НА МАЙКАТА – СТЕФАН ДАНАИЛОВ
Вашата представа за вечната жена? Представата за вечната жена за мен е образът на майката, на тази, която събира в себе си представата за безкористната майчина обич и нежната ласка на ...
ОЩЕ
ГОДИНА 6783 ЕДНАЖДЕН – 22 ДЕКЕМВРИ / БЪЛГАРСКАТА НОВА ГОДИНА, ТЕКУ
БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР / 22 ДЕКЕМВРИ - НОВА ГОДИНА БЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР Е НАЙ-ТОЧНИЯТ, СЪЗДАДЕН 2350 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА На 22 декември 2015 ще е Нова Година, 6783 Теку Според българския календар, който е най-старият ...
ОЩЕ
RISEN CHRIST
В началото бе Словото, Което беше у Бога и Бог беше в Словото, а Дух Божий се носеше над земята в целия блясък измежду ангелите, безплътни сили и власти. Човеците все ...
ОЩЕ
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА Abstract. Can the existence of “God” be calculated from known science and mathematics? We argue yes, provided the question is restricted to whether or not memory and ...
ОЩЕ
АРМАГЕДОН – Джамията
ARHEA ARHEA.ORG Краят наближава. Армагедон е тук. Храмът ще се построи върху Джамията. / АРХЕА ОРГ Отдавна се правят опити за предизвикване на локална война с глобални последици. Колкото и невероятно да ...
ОЩЕ
ОТХАПАХ МУ 20℅ ОТ ШОКОЛАДА
  ARHEA ОТХАПАХ МУ 20℅ ОТ ШОКОЛАДА / Венцислава Борисова Обяснява на детето си - какво е ДДС върху храните? И кой получава откраднатото, и защо? ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ЗА ПРИЯТЕЛИ ВЗЕХ МУ 20℅ ОТ ЛЕКАРСТВАТА - Обяснение ...
ОЩЕ
КАМЕННИ ПЛОЧИ ОТ ВРЕМЕТО НА ТРАКИТЕ / ЕЗИК И ПИСМЕНОСТ
"Публикува се материал за произхода на българската писменост и в статията ще се покажат седем плочи, намерени в Родопите и изписани на кирилица, най-вероятно от времето на 'траките'; в следващата ...
ОЩЕ
ПОЛИТИЧЕСКА & РЕЛИГИОЗНА ПОДМЯНА - ВЪЗМОЖНО ЛИ Е Имаме сериозен проблем в политическата и религиозна доктрина, и сме свидетели постепенно, че информацията го доказва недвусмислено в извода, който ни предупреждава ...
ОЩЕ
ДУХЪТ НА БЪЛГАРИЯ / НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
2015 - СВИДЕТЕЛИ СМЕ НА СТАРАТА / ИДВА НОВАТА ГОДИНА - 2016 Сънародници, Ние сме солта на земята, ние сме творци във Вселената, ние сме деца на Бога, цветя по българската земя; ...
ОЩЕ
ИЗ ВЕЧЕРНАТА МИРИЗМА
ARHEA ПРЕДИЗБОРЕН ТУРБО-ФОЛК ИЗ ЗАПАДНАЛИТЕ ГРАДЧЕТА, СЕ НОСИ ИЗ ВЕЧЕРНАТА МИРИЗМА ("Georgi Georgiev - Турбо-фолка е политически акт, наложен в бившата Югославия. И причините поради които този жанр се създава са за ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АНТИ-ВАКСИНАЦИОННА ДЕКЛАРАЦИЯ За тези от нас, които знаят, че ваксините не са безопасни и не са достатъчно тествани, излизащите новини за узаконяване на плановете ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКО, ЗЛАТНО БИЖУ НА 6300 ГОДИНИ В ПРОВАДИЯ
В ПРОВАДИЯ СА ОТКРИТИ КЪЩИ НА ДВА ЕТАЖА, ЧИЯТО ВЪЗРАСТ СЕ ОЦЕНЯВА НА 6300 ГОДИНИ Къщи на два етажа в елипсовидна крепост с диаметър 90 метра и 24-каратово злато са новите ...
ОЩЕ
  ARHEA Анета Стоева, Constantine Bachvarov - КАК СЕ КАЛЯВАШЕ СТОМНАТА / ЧЕРВЕНО ВИНО ЗА "ОСВОБОДИТЕЛИТЕ" ПЪРВА ЧАСТ Руснаците първо от османците ни освободиха, сега и от НАП. ВТОРА ЧАСТ Хаха - и от ...
ОЩЕ
ГАРЕГИН – ПРЕМЪЛЧАНИ СТРАНИЦИ, КАПИТАН ПЕТКО ВОЕВОДА
КАПИТАН ПЕТКО ВОЕВОДА - ПЪРВА ЧАСТ & ВТОРА ЧАСТ - ГАРЕГИН / ПРЕМЪЛЧАНИ СТРАНИЦИ ("След 9 септември съдбата му е ясна, макар тя да е меко казано незаслужена. Съветски пратеници отиват до ...
ОЩЕ
ПРЕСТЪПНА (РАЗБОЙНИЧЕСКА) БЪЛГАРИЯ / чл. 417
ПРЕСТЪПНА (РАЗБОЙНИЧЕСКА) БЪЛГАРИЯ Факти в прав текст, юридически издържани свидетелства: ("Посткомунистическа номенклатура и нейният репресивен апарат, новите капиталисти, старите политици с тяхното потомство и изграденият по тяхна мярка банков сектор вървят ръка ...
ОЩЕ
НАДЕЖДАТА, НАРЕЧЕНА – „ПЕНСИЯ“ / 13.04.2017 – 2019
НАДЕЖДАТА, НАРЕЧЕНА - "ПЕНСИЯ" / изненади и информация от МЕНАЖЕР, Стойне Василев 13.04.2017 (не се споделя нищо за кражбите в НОИ, които не спират над половин век и са в огроми ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЗАЩО ОБИЧАМ ДОНАЛД ТРЪМП - ЗЕМНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ЖИВОТА Сарс Сарактос - Съвпадения? / Ровех в американски групи на съпротивата да разбера какво се случва в САЩ и ...
ОЩЕ
ВИСШЕ, ПРАЗНО & ГЛАДНО
  ARHEA ВИСШЕТО ПРАЗНО ОТКЪМ СЪДЪРЖАНИЕ / не се говори за средното и общообразователно ниво, нарочно поставени в позицията на партер и логически инертни. Около 15 млн. лв. щели да изхарчат родните студенти ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА – ЗЕМЯ / езикови преводи
Ние сме малка компания занимаваща се предимно с преводи от английски на български. В около 5% от случаите ние предоставяме наши статии и материали с наше мнение по някои въпроси. ...
ОЩЕ
КИЕВСКИ МИТРОПОЛИТ И НА ЦЯЛА УКРАЙНА
  ARHEA БАРОНЕСА АННА Е НАГРАДЕНА С ГРАМОТА ОТ КИЕВСКИЯ МИТРОПОЛИТ И НА ЦЯЛА УКРАЙНА / ЗА СЛАВА НА СВЕТАТА ЦЪРКВА Alla Anna-Maria von Baden-Durlach (Alla Shliakhova) Artist - professor – fine arts expert. ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane КОМУНИЗМЪТ В БЪЛГАРИЯ НЕ Е ОТ ВЧЕРА / паразитна традиция на политика и религиозна тояга с всички последици. Archangel / Hurricane е в компанията на Dantes. НЕЗАКОННА ВЛАСТ / ...
ОЩЕ
II – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
  ARHEA ГЕШЕВ ВТОРА ЧАСТ (за ЕС и НАТО) / ОТ АДОВО ВРЕМЕ "...сериозно с гълъбите..." Орлин еди кой си Аврамов, се смее от направен преди седмица профил и ведната "облъчването" - Бивол с ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane АНТИПРОПАГАНДА / Катя Нонинска - Катя Нонинска ПОПЪТЯ КЪМ "ЧИСЛОТО НА ЗВЯРА" Изглежда законно. Ще направя двоен изстрел В настоящия Национален график за ваксини през първите 6 години от ...
ОЩЕ
ОТЕЦ ИВАН – ПО БОЖИЯ ВОЛЯ СТАНА АРХИМАНДРИТ
СВ. СИНОД НА БПЦ / ХИРОТОНИСА В АРХИМАНДРИТСКО ДОСТОЙНСТВО ОТЕЦ ИВАН Църквата награди известния с милосърдието си отец, създал приютите в Нови хан и село Якимово. Православното духовенство оцени заслугите на добре ...
ОЩЕ
ИЗВЪН ПОЛИТИЧЕСКИЯ МОДЕЛ
  ARHEA ИЗВЪН ПОЛИТИЧЕСКИЯ МОДЕЛ, ЕНЕРГИЯ ОТ НОВА БЪЛГАРИЯ В София и страната масово гласуване (на българи) няма да има, но със сигурност има и достойни хора, заслужаващи вниманието. В морето от кандидати. България ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ОТКРИТИ СА 100 НОВИ ПЛАНЕТИ, В СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА 13 март 2020 16:04 Редактор: Елена Банкова / dariknews . bg Астрономи от Пенсилванския университет откриха в Слънчевата система над 100 ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЛЕВИЧАРСТВО, ИСЛЯМИЗЪМ, РУСИЗЪМ / СРЕЩУ ЕВРОПА И СВЕТА - "ЧЕРВЕНА НИШКА" от Калин Манолов На 11 септември 2001 осиротялата след падането на комунизма американска и западноевропейска левица с ...
ОЩЕ
В БЕЛОГРАДЧИК – НАХОДКА НА 1,4 МЛН. ГОДИНИ / БЪЛГАРИЯ
Униĸaлнa нaxoдĸa, oтĸpитa в Бeлoгpaдчиĸ, пpeoбpъщa cвeтoвнaтa иcтopия. Cпopeд пocлeднaтa ceнзaциoннa тeopия, нaxoдĸaтa, oтĸpитa в пeщepaтa Koзapниĸa в oĸoлнocтитe нa Бeлoгpaдчиĸ, paзбyнвa нayчнитe cpeди cpeд иcтopици и apxeoлoзи. Πpeди дa бъдe ...
ОЩЕ
ВОЕННА СТРАТЕГИЯ, ЧУДЕСНА РАЗРАБОТКА ОТ АЛЕКСАНДЪР БОРТНИКОВ
Путин распорядился прекратить полеты пассажирских самолетов в Египет. Он сделал это по рекомендации директора ФСБ. Это означает, что причиной крушения российского лайнера на Синае был теракт. Но кто его организовал? ...
ОЩЕ
КОЙ ПРЕВЪРНА ДЪРЖАВАТА ВИ В КЛОЗЕТ
#КОЙ / КОЙ ПРЕВЪРНА ДЪРЖАВАТА ВИ В КЛОЗЕТ (РАЗШИРЕН ПАЛЕСТИНСКИ КИБУЦ ОТ "НОВ ТИП")? Изключете телевизора, радиото, компютъра и другите пръчки на шибаната магия по задника ви, изключете всичко и излезте ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane „ДЪНИНГ – КРЮГЕР“ / ГЛУПАВИТЕ НЕ МОГАТ ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ СА ГЛУПАВИ не трябва да им се сърдим, ако нещо са влези от нас, не искат да ...
ОЩЕ
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ПАЗИ СПРАВЕДЛИВОСТТА, РАЗДАВАЙ БЕЗ КОЛЕБАНИЕ – „Пази в себе си това съкровище справедливостта. Знай как да раздаваш без колебание, да губиш без съжаление, да ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА ЧАСТ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА ЧАСТ Приятели; продължаваме с издаването на първото научно произведение от най-ново време, което има претенцията да обхваща основни моменти от създаването на българската ...
ОЩЕ
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ /Събота, 23 Януари 2010/ Следното може да ви се стори като научна фантастика, но скаларните оръжия са били изобретени през 1904 г. от югославския имигрант ...
ОЩЕ
ВИКТОР КОРДОН – ТАЙНАТА ЗА ПОСЛЕДНАТА ЧОВЕШКА ВОЙНА
ВИКТОР КОРДОН - ТАЙНАТА ЗА ПОСЛЕДНАТА ЧОВЕШКА ВОЙНА / ПРИЧИНИ, УСЛОВИЯ, ПРОПАГАНДА И ПОСЛЕДСТВИЯ (професионален анализ) 2 ЧАСТ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА ПРИЧИНАТА от Павел Иванов 3 ЧАСТ - ЗАКЛЮЧЕНИЕ Pavel Ivanov ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Адв. Мария Шаркова: Конституцията не е позволила на Министерски съвет да обявява „извънредната епидемична обстановка“! КОЕ ПРИНУДИ КОМУНИСТИТЕ ВДЯСНО И ОТ ЛЯВАТА МУ СТРАНА, ДА РАЗИГРАЯТ ПОРЕДНИЯ ЦИРК ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane СРЕЩУ ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ, КОИТО СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ В БЪЛГАРИЯ ОТ - ДЯСНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ - "Призоваваме властта да не създава излишно напрежение и да не нарушава основните ценности, ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – РЕПУБЛИКА ТАТАРСТАН
  ARHEA БЪЛГАРИЯ - РЕПУБЛИКА ТАТАРСТАН (Пейчо Минков - Татарите са предния отряд, от авангарда на Българите.) За разлика от комунистическата пропаганда, години наред излъчвана щедро от района на Дунавска България, която се "бори" ...
ОЩЕ
ГОРДИ КАПАНЦИ
ARHEA ГОРДИ БЪЛГАРИ - КАПАНЦИ 21 Октомври 2011 г. в 11:28 ч. / ОПАСНИТЕ ХОРА, КЪМ СВОБОДАТА - проф. Николай Василев Има ли ги тези хора? Оказва се, че такива хора има. ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ГОВОРИ ВАЛЕРИ с Атанаска Генурова / Valeri George" REMEMBER - ДАМАТА С БУХАЛА И ХАРТИЕНИТЕ ПАРИ Atanaska Genurova - играете си с дявола дърпате го за опашката, ...
ОЩЕ
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН – В СВЕТА НА ИЛЮМИНАТИТЕ
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН - В СВЕТА НА ИЛЮМИНАТИТЕ   Когато заговорим за истински неща, предлагаме на вниманието тема за преживяване на българин, който разказва за тайните от общочовешкото ни пространство, предадено ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО – ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО ПРЕМЪЛЧАНАТА ИСТОРИЯ НА НАТРАПЕНИЯ СВЕТЕЦ 1 -  УПАДЪКЪТ НА БЪЛГАРИЯ / БРАТСКА РУСИЯ ОТ ЕВРАЗИЯ - Азиатска Европа 2 - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО - ПРАВОСЛАВНАТА  ЦЪРКВА / МЮСЮЛМАНИ В ...
ОЩЕ
ДОБРЕ ДОШЛИ / 560 – 434
ДОБРЕ ДОШЛИ - БЪЛГАРИЯ ВИ ОЧАКВА / 560 - 434   Радослав Ефтимов към 2/3 от живеещите в България с коректен въпрос. Същият този въпрос, бе споделен от друг потребител в социалната мрежа, ...
ОЩЕ
ДОКАТО СЕ МОЛИТЕ, ЩЕ СЕ МОЛИТЕ
1 - ДОКАТО СЕ МОЛИТЕ, ЩЕ СЕ МОЛИТЕ 2 - КОГАТО НАСТОЯВАТЕ - ЩЕ ПОЛУЧАВАТЕ КРАЖБАТА И ЛЪЖАТА (В БЪЛГАРИЯ), СА ПОСТОЯННО ЯВЛЕНИЕ Коренът на лъжата и кражбата се намира дълбоко в земята ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, БЪДЕЩЕ
БИБЛЕЙСКА АРХЕОЛОГИЯ, ПРОДЪЛЖЕНИЕ "От една страна данайците, етиопци / гърци крадат тракийската история показано в първата част, във втората част разбираме за подмяна извършена от братския еврейски народ, накрая професор Васил ...
ОЩЕ
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА – 2015 ГОДИНА
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА - 2015 ГОДИНА "Тъй както човек не е само тяло, така и всеки колективен организъм, група, общество също притежава нематериална компонента, свой колективен дух, за по-кратко наричан ...
ОЩЕ
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ…
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ, АКО ВИЖДАТЕ ОБЛАЦИ, АКО ИЗЛИЗАТ ИСКРИ, СЛАДЪК ПАРФЮМ, КОКОШИ ПЕРА, АКО НЕ СТЕ САМИ, АКО СИ ГОВОРИТЕ wink emoticon "В различни религии ...
ОЩЕ
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014 През 2014 година сме свидетели на чудо в бедна България, за разлика от дебелеещите богаташи в съсипаната ни страна, в страната на дебелеещите управляващи ...
ОЩЕ
165 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ, МОСКВА & БЪЛГАРИЯ
Честват 165-годишнината от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов и в Москва Последното юбилейно събитие, посветено на 165-годишнината от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов, се проведе ...
ОЩЕ
ВРЕМЕ ЗА ПАЯЦИ
ARHEA ЦАРКОВНИ УСПЕХИ / БЛАЖЕНО ВРЕМЕ ЗА ПАЯЦИ - ти да видиш джанъм кукундрела на петела с човката му - как пее (по Володя Стоянов - "рано петльо кукурига") 12 хиляден град ...
ОЩЕ
ИНДУСТРИЯ НА ЗДРАВЕТО
  ARHEA ИНДУСТРИАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ("Aтaнacĸa нa 31.08.2019 11:12 Πpeди гoдини, ĸoгaтo бяx в дeпpecия, дoĸтop ми пишe пopeднaтa peцeптa и нa въпpoca ĸoлĸo вpeмe щe тpae лeчeниeтo, тoй ĸaтeгopичнo ĸaзa: - ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЗОРОАСТРИЙСКИ СБОРНИК ТЕКСТОВЕ НА АВЕСТИЙСКИ ЕЗИК / от 21 Март започва новата година на Белия Орел, Небесен Жрец - времето на Страшния Съд е близо. / ПРЕДСКАЗАНИЕ ...
ОЩЕ
  ARHEA ЛЮБОВЕН РАЗРЕЗ - ВРЪЗКАТА НА СССР И РУСИЯ С БЕЛГРАД / ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ ЗА НАБЕЗИ & ФОЛК (l.a.) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Въведение. Наскоро се случи посещението на президент в централна Балканска държава, приковано ...
ОЩЕ
  ARHEA Любовта между Сун и Марин е легенда в Китай. Момчето от Оряхово среща пекинска принцеса и се женят с благословията на Мао Ако в Китай има съвременна приказка за любовта, в ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ БЕЗ СУВЕРЕНИТЕТ – ЦОЧО БИЛЯРСКИ
Цочо Билярски: България се отказва от суверенитет в полза на Русия, за да признае тя Независимостта. Обявяването и анексията на Босна и Херцеговина се съгласуват с Австро-Унгария. Най-важните моменти от нашата ...
ОЩЕ
ВИНИЦА ЗА АХИЛ / БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ / 10 000 ГОДИНИ ОТ ИСТОРИЯТА
ПЪРВООБРАЗ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНИ ВИНИЦА С БЪЛГАРСКИ ПЛОЧКИ НА БЪЛГАРИНА - АХИЛ / 15 ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ ДНК - БЪЛГАРИТЕ СА ЧИСТА НАЦИЯ ОТ 10 000 ГОДИНИ /9 Януари 2016 година, тематична поредица/ "Ще се ...
ОЩЕ
МОНАХЪТ ПРОДАДЕ СВОЕТО ФЕРАРИ
ARHEA СПОДЕЛЕНО / "МОНАХЪТ, КОЙТО ПРОДАДЕ СВОЕТО ФЕРАРИ" ("цифровият код „Дуло“ 186681 е огледален и означава, че Вселената е безкрайна") ЕПИЛОГ Silvia Elenkova - "Едно от многото неща, които научих, докато отсъствах, ...
ОЩЕ
ИЗЛОЖБА НА ПИКАСО В СОФИЯ – ВХОД СВОБОДЕН
Утре ще може да се разгледа безплатно изложбата "Пикасо. Вечното търсене" на гениалния испански художник Пабло Пикасо в Националната галерия "Двореца", съобщиха от галерията.Експозицията, специално изготвена за България, включва 85 ...
ОЩЕ
14 ДЕКЕМВРИ, ВЪРНАТО БЪЛГАРСКО СЪКРОВИЩЕ ОТ САЩ
Златен тракийски венец - мечтата на всеки археолог, постъпи онзи ден 14 Декември 2015 в Националния исторически музей (НИМ), похвали се директорът проф. Божидар Димитров. Той получил антиката като позакъснял ...
ОЩЕ
ПАЛМИ РАНЧЕВ, БКП СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
  ARHEA Николай Панков и Палми Ранчев СПОДЕЛЕНО / РОЛЯТА НА РУСИЯ И СССР СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ - КГБ, ДС & МВР основните инструменти на агресията, силовите ведомства и репресивната "машина" на Москва ...
ОЩЕ
ТОЯГАТА НА МОСКВА
  ARHEA ТОЯГАТА НА МОСКВА - СЛАВЯНСТВО, ПРАВОСЛАВИЕ, КОМУНИЗЪМ, СОЦИАЛИЗЪМ И "КАДРОВА ДЕМОКРАЦИЯ", ЛЕВИЧАРСТВО, "ДЯДО ИВАН", ЕНЕРГЕТИКА, ПАПИРОСИ, КРАДЕНИ ДОЛАРИ, ЧУЖДИ БОГАТСТВА, КАЛАШНИЦИ, ЕКЗИСТЕНЦИАЛНА БЪЛГАРОФОБИЯ 14 септември в 2:20 ч.    
ОЩЕ
ПРОЕКТ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ДС И КГБ
ARHEA   КРАЯТ НА БЪЛГАРИЯ - НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ / СКРИВАНЕ НА КОМУНИЗМА И ЗАЩИТА, НА ЧУЖДИ АГЕНТИ (last admin)   ПЛАНЪТ "ВЪЗРАЖДАНЕ" - МЕЖДУ КГБ И ДС прехвърля действащи агенти към Москва; кратко обяснение ...
ОЩЕ
РОДИНА – КАКВО НАПРАВИ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ
РОДИНА - КАКВО НАПРАВИ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ   Ще започнем оттук, защото хората първом се раждат като деца, на които деца се предоставят възможности след това, когато се очакват и плодовете от ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane   Из матрьошката, излезне лисицата с императорския поглед втренчено отпред - където сивото магаре, чака. / ТЕМА - ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОЛИТИК Много интересно е да видиш препарираните погледи пред императорския стол, ...
ОЩЕ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ – СИЛА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ - За истинската проява на сила: "Христос често беседваше с учениците си за своите предстоящи страдания и казваше, че ще бъде убит и на третия ден ще възкръсне. Сърцата на ...
ОЩЕ
ЕЛЕКТРОНИКА – ИНДИЯ, ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА / БЪЛГАРИЯ И ЗЕМНОТО ЦАРСТВО
ЕЛЕКТРОНИКА - ИНДИЯ / ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ БЕЗ УПАДЪКА НА ЧОВЕШКАТА, ЛИЧНА СЪЗНАТЕЛНОСТ Какво не знаем не само за Индия, но за Иран и останалите държави, които са извън "полезрението" ...
ОЩЕ
ARHEA   1 663 668 ПОД ПРАГА НА БЕДНОСТТА В БЪЛГАРИЯ - ВЕСТНИК "СЕГА" БГ / 2019 ЕДИН МИЛИОН ШЕСТСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ТРИ ХИЛЯДИ ШЕСТСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ОСЕМ ДУШИ ДОБРЕ ДОШЛИ - на устроените ...
ОЩЕ
ЗАБРАВИХМЕ ЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ – ГЕОРГИ ЛАМБОВ
Откъснат живот, „Хората пееха!” – ми каза мой приятел, разказвайки ми за България отпреди 9 септември 1944 г. Тихо, ненатрапчиво той редеше спомен след спомен. Скромен, като всички от неговото поколение. ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane РОНАЛД БЕРНАР - СВЕТЪТ В КЕШ / Убитият във Флорида е Роналд Бернар Родригез. А холандецът си е жив и дори има фейсбук акаунт. Поства човекът, отвреме ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Споделено от Александър Василев / религията срещу България ДА НЕ ЗАГУБИ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ СИ ПРИХОДИ Ръководството на Българската православна църква (БПЦ) прояви завидно упорство и не затвори църквите. Всички други ...
ОЩЕ
БИЕЩОТО СЪРЦЕ НА ПАРТИЯТА / ЗЛАТИН ВАН ТОТЕВ
БИЕЩОТО СЪРЦЕ НА ПАРТИЯТА В БЪЛГАРИЯ / ЗЛАТИН ВАН ТОТЕВ, ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ, ТОДОР ТОДОРОВ - ВТОРА ЧАСТ Играете си на политика, което е похвално. Изливате кофи от празни приказки тъй като ...
ОЩЕ
БЯГСТВО ОТ БЪЛГАРИЯ, КОРУПЦИЯ И ПОСЛЕДИЦИ
ARHEA БЯГСТВО ОТ БЪЛГАРИЯ - КОРУПЦИЯ И ПОСЛЕДИЦИ ("В последните години, капиталите от българите зад граница превишават преките чужди инвестиции.") Случаят с компанията „Фолксваген“, която огледа България и избра Турция (макар още да ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane АКО СТЕ "ТУЛУПИ", ЩЕ ПОЗВОЛИТЕ - Да ви "чипосат" (без да знаете какво е това), да ви ваксинират с различни отрови, да ви ограбят всъщност сте крадени, грабени, ...
ОЩЕ
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ: "Екип учени от Оксфордския университет са направили откритие в областта на математиката, което показва, че паралелните светове действително съществуват. Теорията за такива светове се появява за първи път ...
ОЩЕ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА – КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА - КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ ("Ако българинът осъзнае тази велика отговорност и чест, би могъл да повдигне планини. Така Розетата от Плиска е кодът за древното знание, ...
ОЩЕ
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА /"В очакване на Чудото и 58-те български светци.   (28 Януари 2009/21 Ноември, 2008/25 Юни 11 - 7 Септември 2012, 07 Септември 2016 г., ФБ)   И тази ...
ОЩЕ
НДК – СТРОЕЖЪТ НА НОВА БЪЛГАРИЯ
1981 година. 1300-годишнината на България. В края на март 1981 г.в центъра на столицата с фанфари и слова на най-високо ниво – лично от Тодор Живков, е открит Народният дворец ...
ОЩЕ
РОЛЯТА НА РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ARHEA Николай Панков и Палми Ранчев СПОДЕЛЕНО / РОЛЯТА НА РУСИЯ И СССР СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ - КГБ, ДС & МВР основните инструменти на агресията, силовите ведомства и репресивната "машина" на Москва ...
ОЩЕ
ПОЗИТИВНА НОВИНА – ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА
ПОЗИТИВНА НОВИНА - ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА Защо всъщност Западът ни налага ценностна система, която е укорима и дали, зад всичко това не стоят интереси, които търсят съдействие от пострадалите, сами ...
ОЩЕ
НОЕМВРИ, ВРЪЧЕНИ СА НАГРАДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА
В столичния ресторант „Корсо“ се състоя втората церемония по връчване на НАГРАДИ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРЕДЛАГАНАТА УСЛУГА – BEYOND CUSTOMER SATISFACTION 2015 на компании, доказали високо качество на предлаганата ...
ОЩЕ
ДАНИИЛ, ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ 2018
ДАНИИЛ - НОВИЯТ ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ МЕДИЯ "ФОКУС", Разбираемо е да има пристрастия при избора на митрополит, но той беше проведен канонично и по божията воля. Това заяви новоизбраният Видински митрополит Даниил във ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ ВЪРХУ БОЖИЯТА МАГИСТРАЛА – НАПРЕД И САМО НАПРЕД
БЪДЕЩЕ / КОГАТО КАФЕТО ВГОРЧАВА СЪБУЖДАНЕТО ТИ А ТИ, ЧОВЕК ЛИ СИ? Все пак Господ е дал дните, за да се събуждаме към добри дела. Господ е дал сънищата, за да заспиваме ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЗАТВОРЕТЕ ВЕСТНИКА, ИЗКЛЮЧЕТЕ ТЕЛЕВИЗОРА - Илия Велинов / Весела Цалова / Свобода Стефанова / Тодор Александров Vessela Lulova Tzalova - Ивановден... в един отново забравен от Бога град ...
ОЩЕ
ЕПИСКОП ПЕТЪР ОСОГОВСКИ – ПРЕДСКАЗАНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
Петър Осоговски е Доростолски епископ през Х век, неговата църква е била в днешна Силистра. Той е оставил две големи книги, които в момента се пазят в библиотеката в Малта. ”Деномесечен ...
ОЩЕ
ЗАГОВОРЪТ СРЕЩУ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА обикновен бандитизъм
Archangel / Hurricane ГОЛЕМИЯТ ЗАГОВОР (СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО) НИЩО НОВО - ОБИКНОВЕН БАНДИТИЗЪМ група артисти и техните съучастници. Марина Борисова - С тези тестове се цели установяване Хората на Духа и персоналното ...
ОЩЕ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ ТАЙНИ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ ТАЙНИ ЗА СМЪРТТА СПОКОЙНО КЪМ ЖИВОТА "Има тайна, която е много по-голяма от политиката, здравната свобода, науката или дори цялата история на ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО / НЕИЗВЕСТНИТЕ АНГЕЛИ
СВИДЕТЕЛСТВО НА ВЕЛИКОЛЕПИЕТО, ДУХОВЕН ПОЛЕТ Свидетели сме на примери как световно известни личности, значими личности от историята на планетата са забравени в родните си места. Свидетели сме как България губи следите ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ АРХИВИ, ВСЕ ОЩЕ СКРИТИ
ARHEA БЪЛГАРСКИТЕ АРХИВИ, СА ВСЕ ОЩЕ СКРИТИ Станислав Станков - Първо "българските" архиви са все още секретни и скрити от българите! Второ в България има 600 хил. червеноармейци, а в Сърбия наполовина ...
ОЩЕ
СТЪПКИ КЪМ СВОБОДАТА / ПСИХОЛОГИЯ
15 СТЪПКИ КЪМ СВОБОДАТА / ПСИХОЛОГИЯ Много наши житейски избори са обект на любопитни въпроси и коментари от околните. Изглежда, че всеки има мнение относно това, което правим, как трябва да ...
ОЩЕ
ПОДМЯНА НА ОСНОВНОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРОПАГАНДА