БЪЛГАРИЯ ПОКРЪСТВА КИЕВСКА РУС – 987 Г. СЛЕД ХРИСТА

Имаме честта да Ви запознаем с ролята на България при създаването на руската държава и религия, показващо силата на духа.

В името на Отца и Сина и Светия дух. Аз Самуил, раб Божий, полагам помен на баща си и майка си и брата си на този кръст. Това са имената на покойните: раб божий Никола, Рипсимия и Давид. Написа се в годината от сътворението на света 6501 [992/93], индикт.

Три столетия след идването на старите българи на Балканите създадената от тях и славяните държава е изправена пред тежки изпитания. От средата на Х в. нататък в България постепенно настъпват „дни на ратни беди“. Този израз на големия преславски писател Презвитер Козма, съвременник на царете Петър І (927-969), Борис ІІ (969-971, +978), Роман (978-991, +997), а навярно и на самия Самуил (997-1014), сполучливо фокусира в себе си тежките проблеми пред царството.

Дори и при цар Петър, който е прицел на много упреци и критики, България все още продължава да бъде регионална „велика сила“. Огромната й територия, чието естествено ядро са Мизия, Тракия и Македония, е подложена на чужди набези (най-вече на маджарите), спохождана е от години на тежка суша и други природни бедствия. Гибелният удар обаче е нанесен от традиционния противник Византия, която хвърля срещу своята християнска посестрима езическата Киевска Рус на княз Светослав. Руската агресия (968-971 г.) отваря пътя на византийското коварство и „приятелска“ военна намеса, довели до залавянето на цар Борис ІІ и окупацията на източните български земи през лятото на 971 г.

В края на лятото на 1016 г. Василий ІІ за пореден път напада „областта на Триадица“ (Средец/София). Обсадата продължава цели 88 дни без успех. През пролетта на 1017 г. Василий II се насочва към Костур и плячкосва района. В императорската армия е включена и „варяго-руската дружина“, на която Василий дава една трета от българската плячка. Скоро обсадата на Костур е прекратена, тъй като управителят на Дръстър Цицикий съобщава за опасните планове на Кракра и Иван Владислав. Оказва се, че пернишкият воевода е събрал „много войска, съединил се с Йоан [Владислав], като привлякъл към себе си и печенезите.“

Известно е, че съществуват данни за ролята на България при покръстването на Киевска Русь. В същото време, в историографията тази тематика не е разработвана подобаващо или направо е отбягвано обсъждането й.

Едва през 1913 г. млад российски учен, след критичен анализ на различните източници, намира отговора на загадката по този въпрос. Ученият е Михаил Приселков /1881-1941 г./ и в труда си „Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси Х-ХII века”, С.Петербург, 1913 г.”, той дава логическа документална реконструция на събитията при покръстването на киевския княз Владимир от Българската охридска патриаршия, във времето на управление на Самуил и на царуването на българския цар Роман – 987 г.

I. Хронология и взаимовръзки при покръстването на Киев от Охридската патриаршия:

Поход на княз Владимир, несъмнено провокиран от Константинопол, срещу България на Дунав – 985 г. /6493 г. стар стил/. Походът е неудачен и приключил с бърз мир. Несъмнено походът е запознал Владимир с положението около Дунав и какви могат да са интересите на Киев в този регион. Анализът на древните източници, направен от А.А.Шахматов, разкрива, че има два разказа за кръщението на Владимир. Най-старият разказ за кръщението на Владимир се намира в „Древнейший свод 1039 г.” и съобщава за кръщението на Владимир от ръцете на философа Константин. Източник на този разказ бил писменният паметник – предание за кръщението на българския княз Борис-Михаил. Този свод, а след него и „Память и похвала мниха Якова”  са запомнили, че събитието се е отнасяло към 987 г. /6495 г. стар стил/  В последната четвърт на ХI век е била съставена друга повест за кръщението на Владимир – т.нар. „Корсунска легенда”, преместила кръщението на Владимир към времето на завземането на Корсун и в голямата степен умишлено преиначила  хода на тези събития. Към това ще се върнем допълнително. Сега да разгледаме подробно „Древнейший свод  1039 г.”. Той е бил създаден в Киев и е имал за цел да разкаже как е възникнала Киевската държава, как се е приобщила към християнската вяра и как е била основана първата й митрополия.  Съставена при митрополитската катедра под надзор на митрополит Теопемпт, от нечия гръцка ръка, тази древна летопис в голямата си част говори със загадки. Особено прави впечатление, че вместо действителния разказ за кръщението на Владимир и Русь, се пресъздава някаква красива, но безсъдържателна легенда за проповед на някакъв гръцки философ, за впечатлението на княза от нея и от картината на страшния съд, като това всичко е взето от българската литература и само е сменено името на българския княз Борис с името на киевския княз Владимир.

Другото недоумение е още по-основателно. Защо на първия киевски митрополит не му е дошло на ум да разкаже в летописа, по какъв начин е била установена църковната йерархия в Киевска Русь и какви са нейните форми и характер до учредяването на първата киевска митрополия, която той поставя във времето 1037-1039 г.? Защо в „Древният свод от 1039 г.“ няма нито дума за тази военна помощ, която Владимир е изпращал в Константинопол, за поддържане на клатещия се трон на императорите Василий и Константин, което знаем от гръцки и арабски източници, като за събитие предшестващо похода на Корсун? Всичко това е чудно, още повече предвид факта, че по време на писане на свода в 1039 г., все още са били живи участници и съвременници на Владимировото княжение и кръщение, а и на самия княз Ярослав му е била известна семейната история за времената на баща му. Не е тайна, че сводът премълчава участието на Владимир във „византийските” вътрешно-междуособни събития от 988-989 г.

Гръцкото сърце на митрополит Теопемпт, под чийто надзор е съставен летописа, разбира се, не е желаело да вади на показ досадните събития от живота на Новия Рим пред варварите и още по-малко да представя самите тях, за спасители на императорския трон от претенциите на незаконни претенденти. Това показва, че в хода на самото кръщение на Владимир, както и в самото устройство на църковната йерархия на Русь, до появлението на митрополит Теопевпт в 1037 г.,  и в начина на образуване на последната, е имало някакви досадни страни, според мирогледа на този грък – Киевски митрополит. Сега да се върнем към чуждестранните източници за събитията от 988-989 г.

Лъв Дякон споменава в 989 г., че появяването на комета, предвещавало превземането на „Корсун от тавроскитите и на Верея от мизите”, т.е. на Корсун от княз Владимир Киевски и на Верея от Самуил Български. Кедрин съобщава, че император Василий, за да се пребори с претендентите си за трона /-патриций Делфина, Варда Фока/, с цел да привлече външна помощ в лицето на княз Владимир, му е обещал да даде сестра си порфирогенната Анна за негова съпруга, т.е. да го направи императорски зет. Зонара съобщава, че патриций Делфина е бил нападнат в Хрисопол от войски на императора и на съюзниците му народа Русь. И така, Лъв Дякон не говори нищо за покръстване. Псел, Кедрин и Зонара съобщават за сродяване на Владимир с император Василий, за негова помощ с войска в борбата за престола в Константинопол, но пък не пишат нищо за някакво покръстване.  Съпоставянето на тези външни източници с вътрешния /Древния свод от 1039 г./ показва, че покръстването в Киевска Русь стои извън връзките с гръцките събития. От всички известни източници може да се реконструира политическата картина в следния смисъл:

Император Василий притеснен от въстанието на Варда Фока помолил за помощ Владимир /по Кедрин/, за което на последния му е била обещана ръката на сестрата на императора Анна. Владимир изпълнил обещанието си и помогнал на императора /по Псел, Кедрид и Зонара/, но не получил ръката на Анна. Без това предположение е невъзможно да се разбере разривът между съюзниците и кратката война в Корсун, завършила с победа на Владимир /по Лъв Дякон/ и принудително изпълнение от страна на императора на обещанието по договора за брак на Владимир с Анна /по Древен свод 1039 г./. Арменският историк Стефан Таронский /Степанос Таронеци, ХI в./ пише, че първоначално император Василий изпратил за брак при Владимир вместо сестра си Анна, някаква друга придворна дама, но тази гръцка измама е била разкрита в двора на киевския княз и последният напъдил императорската делегация, след което осъществил наказателен поход срещу кримската „византийска“ колония Корсун /вж. източници – лекция проф. А. Зубов, 28 октомври 2015 г./. Можем само да гадаем, дали Самуилови представители не са взели дейно участие при разкриването на тази гръцка завера и обръщането на Владимир против император Василий и към укрепване на съюза с българската държава, отчитайки и факта, че походът на Владимир към Корсун съвпада по време с похода на Самуил към Верея, като и двамата постигат успех в начинанието си. Едва след превземането на Корсун от Владимир Василий е принуден да изпрати сестра си, като след сключването на обещания брак, Владимир връща на Василий завзетия Корсун, но пък Самуил си запазва Верея и Сервия, както и цялата Солунска и Епирска област, завзети от него в 989 г..

Но показаната картина отново е непълна. Окончателно събитията се разкриват от съобщението на Яхия Антиохийски. Този арабин – историк, чужд на „византийската” традиция, е имал повече свобода да говори за отношенията вътре в Константинопол. Той споменава за съюза на император Василий с Владимир, че е имало условие Владимир и народа му да се покръстят, за брака на Владимир с Анна, но особено важна е фразата „и не се причисляваха русите към нито един от законите…”, което е отнесено към момента на брака на Владимир с Анна. Съпоставяйки данните на Яхия Антиохийски с тези на Древния свод от 1039 г., прави впечатление, че Древния свод от 1039 г. поставя покръстването на Владимир и Русь две години преди превземането на Корсун. Това напълно разкрива картината на събитията, които можем да обобщим от тяхното начало по следния начин:

Поставен в безизходица от въстанието на Варда Фока, император Василий се обърнал към крайно средство – към молба за помощ от Киевския княз, дотогава намиращ се във връждебни отношения с Константинопол. Не ни е толкова важно откъде идва тази враждебност на русите с императора, било ли е вследствие нещастната смърт на княз Светослав, в която се е подозирала „византийска” интрига, или е било вследствие на съюза на Владимир с България, сключен след неуспешния за него поход през 985 г. Молбата на императора давала възможност на Владимир да моли за това, което в друго време не се е удавало да получи нито един киевски княз. Това е бил брачен съюз с „византийския” императорски дом и независима църковна йерархия. За последната ние само правим догадка, която обаче е законна, тъй като самият този акт не е станал заради същността на самата вяра, като такава, а има политическо значение. Условията са били изяснени и приети. Яхия указва достатъчно точно времето, когато е станало това – не по-рано от 987 г. /идването на Варда Фока в Хрисопол/. Тази дата съвпада с датата на кръщение на Владимир и Русь, според Древния свод 1039 г.

Това дава право да мислим, че след приемане от двете страни /Владимир и гръцкото посолство/ на указаните условия за приемане на вярата, Владимир се е покръстил със семейството си, а навярно и с народа си, като въпросът от кой християнски център е станало кръщението, засега оставаме открит.

Вече бидейки християнин киевския княз Владимир е дал военна помощ за Василий и е спасил за него клатещият му се императорски трон. Но, когато е дошло време за разплатата, от страна на Василий, очевидно е станало някакво отмятане от дадените преди това обещания. Вероятно е налице опитът за брачна измама от Василий, описан от арменския летописец Стефан Таронский /Степанос Таронеци, ХI в./. Това е заставило Владимир да прибегне до обсада на Корсун, т.е. да започне военни действия против бившия съюзник. В.Г.Василевский е определил датата на това събитие – „след април 989 г.”. Барон В.Р.Розен е поставил периода като „не само по-късно от 7 април, но и по-рано от 27 юни 989 г.”.

Непрекъсващата вътрешна смута /Варда Склир/, падането на Корсун /от Владимир/ и успехите на българското оръжие – падането на Верея /от Самуил/, принудили император Василий да търси мир с претендента Варда Склир и с воинствения киевски княз. Преговорите с последния касаели изпълнение на брачния договор с Анна, но в същото време не засягат въпроси относно покръстване и статут на църковната йерархия на църквата в Киев.  Имаме законн оправо да мислим, че Владимир към това време вече е бил намерил начин да се сдобие със самостоятелна църковна йерархия от трети християнски център. Това е била църквата на държавата на Самуил – България.

Наистина, от „византийска” гледна точка тази църква вече не е била независима, след завоюването от Йоан Цимисхи на източна България със столицата, и царството, и патриаршеството, но за Владимир подобна точка на зрение не е била меродавна, тъй като същата е могла лесно да се измени диаметрално-противоположно и за самата империя в Константинопол, при удачен обрат на военните действия на Самуил против императора.  Това дава отговор на въпроса защо в източниците се споменава покръстването от 987-988 г. /Древен свод от 1039 г., Яхия Антиохийски/, но едновременно с това не се споменава за наличие на някаква гръцка църковна йерархия в Киев. По този начин „византийската” дипломатическа игра претърпяла крах, тъй като северния варварин Владимир се отскубнал от църковно-политическият капан на император Василий.  Държавата на Самуил е била в напрегната борба с Константинопол и затова е могла да бъде по- отстъпчива в църковните въпроси за Владимир, тъй като по този начин отвличала от императора един негов съюзник. Установяването на църковна йерархия в Киевска Русь от Българската държава на Самуил намират редица косвени потвърждения. От всички синове на Владимир, най-известни са ни Борис и Глеб. Владимир се е покръстил в 987 г. Ако Борис и Глеб са се родили след 987 г., то кръщението им би следвало да е извършено не от гръцко духовенство, а от духовенство на българската държава на Самуил – Охридския патриархат на България и Самуил. В кръщението си братята получили имената Роман и Давид. Към 987 г. български цар е бил Роман /син на Петър и внук на Симеон Велики/, избягал от Константинопол в родината си и тук въздигнат от българския патриарх за цар и приет за такъв и от управляващия дотогава в негово отсъствие Самуил. Както е била традицията при покръствания, преминаващия към християнството е бил кръщаван на името на своя духовен отец, на практика такъв е винаги владетеля носещ християнството. Тъй като при кръщението в 987 г. български цар е бил Роман, съвършено естествено княз Владимир е приел за сина си Борис да бъде дадено името Роман, на името на духовният му отец, българския цар Роман.

От своя страна във въстанието в 969 г. в западните български земи и в борбите срещу Констанпинопол, за запазване на независимата българска държавност, роля е играл и най-големият от четиримата синове на комит Никола и брат на Самуил Давид. Той е бил първият управител на тези западнобългарски земи, преди връщането на цар Роман от Константинопол и въздигането му в царско достойнство.

Кръщението на Глеб /т.е. съответно и раждането му/ очевидно е станало след 996-997 г., когато Роман вече е бил починал и не е бил цар,  а такъв е Самуил, който от своя страна е предложил Глеб да приеме името на първородният му брат Давид. Трябва да се допълни, че Самуил прави и стъпки към канонизиране на брат си Давид, като мести мощите му от Преспа в Охрид. По този начин именуването по християнски канон на децата на Владимир, на името на духовните им отци българския цар Роман и на първородния брат на Самуил Давид, дава предпоставки да се приеме християнизирането на Киев от Охридската църква на Самуиловата държава. Ето защо, не може да се открие името на нито един митрополит до Теотемпт, в късните и древни източници и всички те изписват гърка Теотемпт, като първият митрополит в Киев.

В сказанието на светите братя Борис /Роман/ и Глеб /Давид/ и в късните записи при Вишегородската църква, се указва името на някой си архиепископ Йоан.

За да се докаже вярността на твърдението за зависимостта на Киевската църква от Охридската патриаршия от времето на Владимир /-987 г./ до -1037 г., когато летописите фиксират устройството в Киев на гръцка митрополия, то трябва само да направим справка в каталога на предстоятелите на българската православна църква в Охрид. Дали няма да намерим там някой си архиепископ Йоан? Сказанието за светите братя Борис и Глеб го поставят във времето на княз Ярослав Владимирович, при пренасянето на мощите и установяването на празника на 24 юли, което според сметките на А.А.Шахматов, е в периода 1020 до 1026 г. Обръщайки се към каталога на българските йерарси в Охрид, действително откриваме, че в тези години глава на българската църква е бил архиепископ Йоан. С това уверено можем да заключим, че Владимир след Корсунската война не е взел църковна йерархия от Новия Рим /-Константинопол/, а още преди нея, се е обърнал за това в Българската държава на Самуил, откъдето се е появила църковната йерархия на Киев, която българска църковна йерархия е била продължена и след смъртта на св. Владимир, при сина му Ярослав.

Когато след упорна и кървава борба император Василий е съкрушил държавата на Самуил, глава на църквата в българската държава – Охридския патриархат – е бил патриарх Йоан. С негово съдействие е бил сключен договора от 1018 г. при Струмица, който е залегнал в основата на новото устройство на покореното от Константинопол българско царство. Цяла България е била включена в самостоятелен катепанат с център Скопие и с предоставено вътрешно самоупраление.  Охридската църква е останала независима от Константинополския патриархат и патриарх Йоан е останал начело, като само е променил титлата си от патриарх на архиепископ, поради това, че първият титул не е бил признат от императора. Три хрисовула на император Василий са дали правото на Охридската архиепископия да обхваща епархиите, които е имала българската църква по Доростолския патриархат на патриарх Дамян, по време на царуването на цар Петър. Охридската църква е била призната за приемник на Доростолската църква, като само е променен титула патриарх, който титул гърците признавали за Дамян, но според тях, само в лична принадлежност. Това независимо положение на Охридската църква е продължило само до смъртта на архиепископ Йоан, след което константинополския император е поставил на негово място архиепископ Лъв, „първи от римляните”, от който момент започва немалкия период на назначаване на гърци начело на Българската църква и народ и от когато тази църква започва да става от българска на гръцка, или по точно казано, е станала център за погърчването на българите.

Киевската църква /на Киевска Русь/ е била в състава на Охридския патриархат и завоюването на последния от гърците, автомтично е въвело същата в състава на Новия Рим /-Константинопол/. За Константинопол е възникнало неудобството разпоредител за цяла една църква и държавност /Киевската/, извънредно важни за императорската власт, да е второстепенен агент на властта, в лицето на Охридската архиепископия, и без това натоварена със сложната задача за погърчването на българската църква и народ. Трябвало е да се придърпа църквата в Киев, пряко към властта на патриарха и императора в Константинопол. Няма съмнение, че императорът е направил предложение на Ярослав, възможно с предлагане на по-висш титул и статус – на митрополия и запазване на някаква вътрешна самостоятелност, което предложение явно е прието от Ярослав. Ако бе отказал, Киев би останал подчинен на второстепенен държавно-църковен агент – Охридската архиепископия, начело на която вече е започнало назначаване, така или иначе, на йерарси-гърци и същата е в процес на гърцизация и дебългаризация. С приемането на предложението, Ярослав и Киев сами стават второстепенни църковни агенти на Константинопол, но със запазено вътрешно самоуправление, вкл. в голяма степен запазване на българския език за църковен  /-църковнославянския език/ и книжовен.

Разделянето на Охридската архиепископия, на собствено Охридска архиепископия, вече като център на погърчване на българите и на Киевска митрополия, очевидно може да се търси във времето след кончината на архиепископ Йоан и назначаването в Охридската архиепископия на Лъв /”първият от римляните”/ и в Киевската митрополия на Теопемпт. Знаем, че назначението на последния е в 1037 г.

Тази йерархическа нишка, която се протяга от Константинопол, чрез българския Охридски патриархат и Охридската архиепископия, може да осветли доста тъмни петна от историята на църковното устройство на Киевска Русь, както за времето до установяване на гръцката митрполия 1037 г., така и в близко време след това.

Гръцката йерархия, утвърдена в Киев през 1037 г., започнала борба с учрежденията и порядките от Охридската епоха и българската йерархия на църквата. Глава на църквата в Киевска Русь, след първоучредяването й /-987 г./, е бил Охридския патриарх. Същата е била разделена на епископии, като числото им е било ограничено. Има основание да се смята, че в началото е имало идея цялата църква в Киев да е една епископия, а само Новгород да получи особен от Киев епископ. В течение на времето, с образуването на все повече отделни княжества, всяко едно от тях се е преборвало за собствена епископия. Може да се предположи също, че е съществувала и трета голяма катедра, като викарийна – Белгородската.

В Древния свод от 1039 г. се подчертава, че след 1037 г. се е разширило християнството в Киевска Русь но Ярослав заповядал да се правят преводи на книгите от гръцки език на „словенско писмо” /-български език, църковнославянски/, което говори за опит да се съхрани първоучредената българска духовна традиция. Вероятно за посочената цел в двора му са приемани и български духовници, напускащи гърчеещата се вече Охридска архиепископия начело с Лъв. В същото време обаче, в самата църковна институция, след учредяването на гръцка йерархия в Киев в 1037 г., начело с митрополит Теотемпт, е започнал период на постепенна ликвидация на цялото минало и са се установявали нови порядки /-упоменати под формата „разширяване на християнството“, в написания от нечия гръцка ръка по времето на първия митрополит на гръцката църковна йерархия в Киев Теотепмт „Древен свод от 1039 г.“/, извършвани по усмотрение на вселенския патриарх и императора в Константинопол, първостепенните църковни агенти. Преследвали са се манастирите от Охридската българска епоха, запада Десятинската църква, един от изтъкнатите деятели и йерарси епископ Анастас, щастливо укрил се в Полша преди установяването на гръцката митрополия /-1037 г./, е бил представян за продажник и позорен човек.


II. Заключение
:

Държавната християнска религия и църковна йерархия е възприета от Киевското княжество /„Русь”/ първоначално от Българската патриаршия в Охрид, при управлението на цар Роман Български и Самуил /-987/. През 1018 г., след падането на българската независима държавност, Българската патриаршия в Охрид е понижена до ранг на архиепископия, но Киевската йерархия продължава да бъде в структурите й. След смъртта на българския охридски архиепископ Йоан /патриарх Йоан до 1018 г./, църквата му се поделя на собствено Охридска архиепископия по течението и до устиието на р. Дунав на север, начело с гръкомани /-фанариоти/ и още по-на север от устието на р. Дунав, на Киевска митрополия, начело на която също след 1037 г. се поставят гръкомани /-фанариоти/. И в Охрид и в Киев гръкоманите –йерарси започват борба с дотогавашното църковно минало на тези духовни структури, с цел то да бъде заличено като материална следа, и се правят постъпки за погърчване на паството и църковните учреждения. Все пак, наличието на българска църковна първооснова, запазва Киевска Русь в лоното на българската първодържавност, писменост и култура, въпреки наслагването в много по-късни времена на гръкомански /-фанариотски/ властови политически концепции. Българската християнска традиция е предадена впоследствие от Киев /”Малая Русь”, Минор Русь, т.е. центъра, ядрото/ към Московия и други княжества /”Голяма, Большая или Великая Русь”, Мегали Русь, т.е. присъединената периферия, колония или окраинина на центъра/, където след продължила дуалистична религиозна християнско-мюсюлманска духовност /-Афанасий Никитин, „Хождение на три моря“, ХV в./, след времената на Петър I Велики и най-вече на Екатерина II в ХVIII в., се налага, в новоструктурираната на базата на Московия държавност Российская империя, гръкоманския /фанариотски/ православен проект, с мисълта за осъществяване на „мегали идеята” /големия план/ за възстановяването на „Византийската империя” на гръкоманска основа. Естествено е, че в този период българската първооснова на християнската йерархичност и следа в Киевска Русь, така добре унищожавана от гръкоманските йерарси през вековете, не е била и в интерес за изучаване в Санкт Петербургската императорска академия на науките.  Това е направил за първи път едва в 1913 г., няколко години преди разпада на Российската империя, църковния историк Михаил Приселков.  След 1917 г. и до смъртта му 1941 г. многократно е репресиран от вече новите съветски власти, и неговият труд отново няма база за използване и популяризиране, защото в Москва /Коминтерна, 1934 г./ към това време се приема да се работи по политическа линия за създаване на някаква „македонска държава и нация”, влизаща в рамките на бъдеща коминтерновска Балканска Федерация, и няма място за църковни трудове отпреди 1913 г., какъвто е този на М.Приселков, в които отгоре на всичко се говори за българския характер на Охридската патриаршия и на цар Самуил Български, като първоучредители на църковната структура на Киевска Русь. Удивителното е, че дори българският акад. Иван Снегаров, „патриарх” на българската историография по отношение изучаването на Охридската архиепископия /”Охридската архиепископия”, том I и II, 1924 г./, е пропуснал горепосочената връзка, видяна от М.Приселков още в 1913 г. Поне в издадения през 1924 г. от бележития български учен труд в два тома, липсват дори податки за връзките на Охрид и Киев. Въозможно е да не е имал достъп до труда на М.Приселков, от който достъп вероятно би имал нови данни и идеи за размисъл, както и към източници и анализ на същите, което би направило още по-навременно даването на отговор на въпроса, по каква линия е първокръстителската роля на Българската държава и църква, към тази на Киевското княжество /Малая Русь-център/, а оттам и към присъединените към него периферни земи и областни княжества, образуващи „всея Руси” /Голяма Русь-колонии, провинции/.

Това е по линията на България с център Охрид и дейността на управляващия от името на българските царе Борис II и Роман I, а по късно и сам велик държавник и цар Самуил Български /управител 971-997, цар 997-1014 г./.

bghistoryanalysis . blogspot . com / pravoslavieto . com / nauka . bg / workroom . chitanka . info

 
ИИСУС ХРИСТОС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ…
ИИСУС ХРИСТОС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ - ИСТОРИЯТА СЕ СЪБУЖДА ПРОМЕНЕНА РАЙСКИЯТ ЕДЕМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЧЕРНО МОРЕ, ДО БЪЛГАРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ - ЧАСТ ОТ ЗЕМИТЕ НА ТРАКИЯ ...
ОЩЕ
И РЕЧЕ БОГ – „ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА“, БЪЛГАРИЯ СЕ РОДИ
АНТИБЪЛГАРИЗМЪТ В ЧИСТ ВИД ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ / СЪПРОТИВАТА Е ОБЯСНИМА Направихме аудитория, напълно безплатно заради жертвата /спряхме се на числото 13 333 + авансовото число/; създадохме място изчистено от сегашните ...
ОЩЕ
ШИРОКА ЛЪКА – ДОКОСВАНЕ ДО БЪЛГАРИЯ
Изключителни преживявания от България с безкрайната си хубост и красота, която е ненадмината. Село Широка лъка се намира в Родопите, на 23 км северозападно от Смолян и на 16 км от ...
ОЩЕ
КВАНТОВА ФИЗИКА – ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА
КВАНТОВА ФИЗИКА - ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА Носители на Нобелови награди в областта на физиката доказаха, че без всякакво съмнение, физическият свят – това е океан от енергия, който възниква и след ...
ОЩЕ
НДК – СТРОЕЖЪТ НА НОВА БЪЛГАРИЯ
1981 година. 1300-годишнината на България. В края на март 1981 г.в центъра на столицата с фанфари и слова на най-високо ниво – лично от Тодор Живков, е открит Народният дворец ...
ОЩЕ
КУЛТУРА – ГЕОРГИ МИШЕВ, СОФИЯ / ПЕРОТО, НДК, 18 ЧАСА
Георги Мишев е български писател, сценарист и редактор роден на 3 ноември 1935 г. в с. Йоглав Ловешка област. В неговото родно село и околностите му е сниман българският филм ...
ОЩЕ
Капитан Румен Йовчев - първият българин, имал честта, щастието и отговорността да бъде капитан на най-големия пътнически кораб в света. Румен Йовчев е от Варна, потомствен моряк. За първи път се качва ...
ОЩЕ
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ: "Екип учени от Оксфордския университет са направили откритие в областта на математиката, което показва, че паралелните светове действително съществуват. Теорията за такива светове се появява за първи път ...
ОЩЕ
ЗЕМНИЯТ РАЙ И ЧОВЕШКАТА СВОБОДА
ПЪРВА ЧАСТ - ПЪТЯТ НА ЧОВЕЦИТЕ / ХОРХЕ МУХАЙ   Дори президентите, не един примери на кралици и царедворци с особена важност прекланят глава - пред човечността, човеколюбието и смирението. Кротките по сърце, ...
ОЩЕ
ВТОРА ЧАСТ / БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ, АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯ КОННИК
БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ / АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯТ КОННИК / ДНК ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОФОНД / ИИСУСОВ ВРЪХ ПЪРВА ЧАСТ ТРЕТА ЧАСТ “Затова се и моля на Господа наш Иисуса Христа, да осъзнаете, братя мои, ...
ОЩЕ
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА – 2015 ГОДИНА
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА - 2015 ГОДИНА "Тъй както човек не е само тяло, така и всеки колективен организъм, група, общество също притежава нематериална компонента, свой колективен дух, за по-кратко наричан ...
ОЩЕ
ДУХЪТ НА БЪЛГАРИЯ / НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
2015 - СВИДЕТЕЛИ СМЕ НА СТАРАТА / ИДВА НОВАТА ГОДИНА - 2016 Сънародници, Ние сме солта на земята, ние сме творци във Вселената, ние сме деца на Бога, цветя по българската земя; ...
ОЩЕ
НЕБЕСЕН ПЕЧАТ, КЛЮЧЪТ Е В ТЕБ
  “В началото беше Словото…Всичко чрез Него стана…И Словото стана плът и живя между нас…”   “…Всеки народ си има звезда, която го зарежда със сила, енергия. Има и изключения. Някои народи нямат ...
ОЩЕ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ СЪЩЕСТВУВА ГИГАНТСКО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ СЪЩЕСТВУВА ГИГАНТСКО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ, 13 ЮНИ 2013"До съвсем скоро се считаше, че електромагнитното поле в живите клетки е локализирано върху мембраната им ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ НА МАЙКАТА БОЖИЯ / ДНЕС – 21 Ноември 16 ГОДИНА
"Когато пречистата Дева навършила три години, праведните й родители изпълнили обещанието, което дали пред Бога, преди още тя да се роди. Затова те тържествено въвели своята дъщеря в Йерусалимския храм ...
ОЩЕ
РЕВОЛЮЦИЯ В СВЕТА НА ФИЗИКАТА / НАБЛЮДАВАМЕ СВРЪХ БЪРЗА РЕАКЦИЯ
РЕНТГЕНОВ ЛАЗЕР / УЛТРАВИОЛЕТОВ СЮРПРИЗ, ЕКИП ОТ УЧЕНИ ВКЛЮЧИТЕЛНО БЪЛГАРИ, ПОЗВОЛЯВАТ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕАКЦИИТЕ ОТВЪТРЕ ТЕМА ЗА ДИМИТЪР И ТЕНЬО ПОПМИНЧЕВИ ДА ЗАПОЧНЕМ, ТАКА - ИЗОБРЕТЕН Е ПЪРВИЯТ В СВЕТА ПОРТАТИВЕН, РЕНТГЕНОВ ...
ОЩЕ
ГЕНЕТИКА НА БЪЛГАРИТЕ / 14 500 ГОДИНИ ИСТОРИЧЕСКА СЪДБА
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ юли 19, 2015   ОБЩЕСТВО ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ / ТРАКИЙСКИЯТ АНТРОПОЛОГИЧЕН ТИП Е ПРИСЪЩ НА БЪЛГАРИТЕ / ТРАКИТЕ НЕ СА ИЗЧЕЗВАЛИ Съвремените български учени, го отричат ...
ОЩЕ
АРМЕДИЯ С БЕЗПЛАТНИ ИЗДАНИЯ / 2017 ФЕВРУАРИ
ПРОЕКТ - БЪДЕЩЕ В началото бе Словото, Което беше у Бога и Бог беше в Словото, а Дух Божий се носеше над земята в целия блясък измежду ангелите, безплътни сили и ...
ОЩЕ
ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО – Родина & Родина
1 - ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО 2 - ДА ИЗБЕРЕМ КАЧЕСТВОТО / В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ, ОГЪН УВРЕЖДАНЕ - СИМПТОМИ, ВЪЗМОЖНОСТИ ("Израждат се цели поколения които, разбира се приемат себе ...
ОЩЕ
RISEN CHRIST
В началото бе Словото, Което беше у Бога и Бог беше в Словото, а Дух Божий се носеше над земята в целия блясък измежду ангелите, безплътни сили и власти. Човеците все ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ / ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА
ГОРДИЯТ БЪЛГАРИН - ПЪРВА ЧАСТ / Собственикът на България, радост и надежда. ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА - ВТОРА ЧАСТ / Пластове, покрити с пепел в очакване. 2 - ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО "Традиционните ...
ОЩЕ
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН – В СВЕТА НА ИЛЮМИНАТИТЕ
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН - В СВЕТА НА ИЛЮМИНАТИТЕ   Когато заговорим за истински неща, предлагаме на вниманието тема за преживяване на българин, който разказва за тайните от общочовешкото ни пространство, предадено ...
ОЩЕ
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ…
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ, АКО ВИЖДАТЕ ОБЛАЦИ, АКО ИЗЛИЗАТ ИСКРИ, СЛАДЪК ПАРФЮМ, КОКОШИ ПЕРА, АКО НЕ СТЕ САМИ, АКО СИ ГОВОРИТЕ wink emoticon "В различни религии ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ ТРЪКСТОП В ЧИКАГО / ЦЕНТЪР ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
Удобството, което липсваше на десетки хиляди шофьори в транспортния център на Америка, отвори врати. Най-големият тръкстоп в Чикаго е български. Най-големият тръкстоп в метрото в Чикаго вече е факт. Аmerifreight Truck Center ...
ОЩЕ
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, ВЪЗМОЖНОСТИ В БЪЛГАРИЯ
Клетката е структурна и функционална единица на всички живи организми и понякога е наричана "най-малката единица на живот". Тя може да се самообновява, саморегулира и самовъзпроизвежда. Някои организми, като бактериите, са ...
ОЩЕ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО / В БОРБА ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО / В БОРБА ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ "- Мога да кажа, че обичам Видин, обичам всеки град и село на епархията, обичам всички хора ...
ОЩЕ
АЗ, НАСЛЕДНИК НА ГОСПОДАРИТЕ НА СВЕТА
МОРЕТА, КОРАБОПЛАВАНЕ Народът на Залмоксис и Орфей рядко е свързван с морето. Знаем за гордите сатри, беси и меди обитаващи високите планини. Знаем за свободолюбивите гети и благите мизи населяващи равната ...
ОЩЕ
ФРАНК – ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ СЪС ЗЛАТНИ БУКВИ
ФРАНК - ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ СЪС ЗЛАТНИ БУКВИ 1 - "Мотоциклетист направил опит да спре камиона, преди машината да се вреже в хората на крайбрежната алея в Ница, ...
ОЩЕ
СВЕТЛИНА & СВОБОДА – СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ПАЗИ СПРАВЕДЛИВОСТТА, РАЗДАВАЙ БЕЗ КОЛЕБАНИЕ - "Пази в себе си това съкровище справедливостта. Знай как да раздаваш без колебание, да губиш без съжаление, да ...
ОЩЕ
КЪЛНОВЕ / САМО ТИ И ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
ДО КАНАДА И ОБРАТНО, КЪМ АРБАНАСИ След 4-годишна работа, Людмил Егов от Арбанаси създаде машина за кълнове, която по специфична технология ще може да се произвежда жива храна в домашни условия. Уебдизайнер ...
ОЩЕ
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС – ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС - ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО Създателите на „Интерстелар“ са били прави. Пропадането в черна дупка не е краят, твърди професор Стивън Хокинг. Въпреки, че физиците предполагаха, че материята би ...
ОЩЕ
ВИНИЦА ЗА АХИЛ / БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ / 10 000 ГОДИНИ ОТ ИСТОРИЯТА
ПЪРВООБРАЗ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНИ ВИНИЦА С БЪЛГАРСКИ ПЛОЧКИ НА БЪЛГАРИНА - АХИЛ / 15 ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ ДНК - БЪЛГАРИТЕ СА ЧИСТА НАЦИЯ ОТ 10 000 ГОДИНИ /9 Януари 2016 година, тематична поредица/ "Ще се ...
ОЩЕ
ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9
ОТКРИХА ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9 "ЦЕРН обяви откритието на нов клас частици, наречени пентакварки от детектора LHCb в Големия адронен колайдер (LHC). Днес колаборацията на експеримента LHCb е публикувала ...
ОЩЕ
НЕВЕРОЯТНО, РАЗШИРЯВАНЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
Има възможност за разширяване на цивилизацията отвъд границите на планетата. Проф. д-р ф. н. Стоян Съргойчев е роден в Мъглиж. Завършил е физика в СУ „Климент Охридски”, но от 18 години ...
ОЩЕ
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ  "Загадъчни виртуални триъгълници свързват свещените обекти по земята на България. Точни пропорции и отстояния се забелязват между древните ни светилища, установява изследователят Христо ...
ОЩЕ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ ТАЙНИ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ ТАЙНИ ЗА СМЪРТТА СПОКОЙНО КЪМ ЖИВОТА "Има тайна, която е много по-голяма от политиката, здравната свобода, науката или дори цялата история на ...
ОЩЕ
СРЕДНОВЕКОВЕН ПРИНЦ – „БОЯН МАГА“ – БРАТЪТ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ / ЦЪРКВА – БЪЛГАРИ СРЕЩУ   БЪЛГАРИ
БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ - БЪЛГАРСКИТЕ ПРИНЦОВЕ И ЦАРЕДВОРЦИ Притча от тайните на българомразието през вековете, на публично отричане от родното изкуство на духовника, на велможата, на знатните люде и царедворци от ...
ОЩЕ
ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, БЪЛГАРИЯ
1 - 100 компании имат интерес да инвестират в България. Китайската държавна компания New Era е заявила намерението си да построи завод за консервиране на хранителни продукти в България. Това обяви ...
ОЩЕ
МИСТЕРИЯ В ПЛАНИНАТА ПРЕЗ 1981 ГОДИНА
За българското наследство от историята на България - неизвестната, величествена, неизказана имаща красота на митично създание, съхраняваща тайни във времето на човешката цивилизация. ВРЕМЕ, Какво се случва по българските земи?, на този ...
ОЩЕ
СВЕТЛИ ДНИ
КОГАТО ПРОКОБАТА ПРЕМИНЕ - СВЕТЛИ ДНИ ("От сърцето на земята на Просветените, както са наричали богомилите, ще се зароди щастието на новия свят, след като тежката прокоба се вдигне и ...
ОЩЕ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ – СИЛА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ - За истинската проява на сила: "Христос често беседваше с учениците си за своите предстоящи страдания и казваше, че ще бъде убит и на третия ден ще възкръсне. Сърцата на ...
ОЩЕ
ЗА ЧЕСТТА НА БЪЛГАРИЯ
В ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНОТО НИ ДОСТОЙНСТВО ЗА ЧЕСТТА НА 2 000 000 СЪНАРОДНИЦИ, ДРУГИТЕ 20 МЛН БЪЛГАРИ НА ЗЕМЯТА "Известният български журналист Йосиф Давидов води седмична коментарна рубрика в Novinite.bg и Novinite.com ...
ОЩЕ
КРЪСТОВ ДЕН
КРЪСТОВ ДЕН "Кръстова гора събира поклонници тази нощ." "14 септември е един от Дванадесетте велики християнски празници - Въздвижение на Светия Кръст Господен, или, както народът го нарича - Кръстовден. ...
ОЩЕ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ - ПРЕЗ СТЕНИ ДО 50 МЕТРА "Технология за наблюдение през стени – Made in Crimea. Руските учени разработиха технология, която позволява през стени да се сканира ...
ОЩЕ
КОД ЗА ЗАЩИТА / ПРЕДМЕТИ И ГЕНЕТИКА / ВИНО ЗА БОГОВЕТЕ
1 - С БЪЛГАРСКИТЕ ШЕВИЦИ НАПРАВИХМЕ КОД ЗА ЗАЩИТА НА ДОКУМЕНТИ 2 - ВОДАТА ИЗПЪЛНЯВА ЖЕЛАНИЯ / ПРЕДМЕТИТЕ ВЛИЯЯТ НА ГЕНЕТИКАТА 3 - ЕНЕРГИЙНО ВИНО КАТО ПИТИЕ ЗА БОГОВЕТЕ / МОЛЕКУЛИ ВОДА Признато ...
ОЩЕ
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ – ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ - ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА ("И аз, каквото можах, направих..") "Настоящето издание с иконописни изображения на Преподобна Стойна, дело на художника Пламен Капитански, отдал сърцето и душата си в ...
ОЩЕ
ВСЕЛЕНАТА ОТ ХОЛОГРАМИ, СТРУНИ И ОПЛЕТКИ…
1 Известия Преки пътища към поверителност Настройки на акаунта Хора, които може би познавате Вижте всички Хора, които може би познавате Валерия Суркова 1 общ приятел Nikoleta Lozanova 2 общи ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИТЕ / БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ДУХА
БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ДУХА БЪДЕТЕ ИСТИНСКИ СЪНАРОДНИЦИ НА ДУХА ПО /КАРБОВСКИ/ Имаше време, когато честта беше на първо място и пазеше магията на България. Тогава златото беше несъизмеримо с наградата, ...
ОЩЕ
НЕКА ВСИЧКИ ДА ЗНАЯТ
"Няма човек, който да е роден само за щастие. Ето - един е роден отличен работник, но няма щастие в семейството. Друг има и двете, но пък няма здраве. Трети ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА – ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ
ВЪПРЕКИ ГРАНДИОЗНИТЕ КРАЖБИ - БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА - ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ "На планетата Земя са намерени хиляди загадъчни рисунки и артефакти, има мистериозни явления, случили се по различно време и на различни ...
ОЩЕ
КИТАЙ С 3D ПРИНТИРАНИ ЖИЛИЩА
Китайската строителна компания Zhouda Group планира да построи огромен брой 3D принтирани жилища в Русия. Стойността на проекта е колкото стокооборота между Китай и Русия – т.е. 94 млрд. долара.Около ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ / КОЛОБРИ, ПАЗИТЕЛИ, ЕВРАЗИЙСКА БЪЛГАРИЯ – ОТ ДУНАВ ДО ЕНИСЕЙ / ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
Пример за честност, справедливост, трудолюбие, красота на българите и българките. Където и да са били сънародниците, дадено им от Бога са направили държави могъщи, светли и чисти духовни огнища на рода ...
ОЩЕ
ПЪТИЩА, СЪДБИ, ПЛАНЕТА
ПЪТИЩА, СЪДБИ, ПЛАНЕТА Разминаваме се с човешки съдби по човешките пътища ; идват и си отиват познати и непознати ; се срещат и разминават живот със съдбата на човеци и ангели ...
ОЩЕ
ГРАДЪТ И ПЛАНИНАТА В САЛЕРНО, БЪЛГАРИЯ
Celle di Bulgheria / Monte Bulgheria Вероятно ще бъдете доста изненадани да прочете това, но за някои историци у нас то е стара истина. Според тях българите не сме тюрко-азиатски народ, ...
ОЩЕ
ГЕНЕРАТОРИ / ЗЕМЯ
Към края на енергийната криза. Свидетели сме на начало, което е поставено при наличието на енергоизточници, които са покриващи необходимостта човек да получава по достъпен начин онова, което го заслужава ...
ОЩЕ
ИГНАЖДЕН / СВЕТИ ИГНАТИЙ, ЕПИСКОП АНТИОХИЙСКИ
Свещеномъченик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийски Св. Игнатий Антиохийский Богоносец The Holy Hieromartyr Ignatius the God-bearer, Bishop of Antioch около 50 – ок. 107 година Игнажден. Чества се в деня на ...
ОЩЕ
НИКОЛА ТЕСЛА – ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ „Неизвестни…
НИКОЛА ТЕСЛА - ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ "Неизвестни тайни за Никола Тесла излязоха на бял свят. Неизвестни тайни на Никола Тесла излязоха наяве. Вече 13 години изследователите на Тесла в ...
ОЩЕ
ДРАНЕ ДО КОКАЛ, ДОБРО УТРО ЛУК`РОТШИЛД / ПРЕСТЪПНА ДЪРЖАВА, ДАНЪЧНИ И УПРАВЛЯВАЩИ
Archangel / Hurricane, 16 мин.  ЕДНА ИЗСТОРИЯ ЗА ЕДНА ДЪРЖАВА И ЗА ЕДИН НАРОД, ПРЕВЪРНАТИ В БЕЗКРАЕН ПОТОК  ОТ ЧОВЕКОПОДОБНИ ВЪВ ВЛАСТТА НА ПОКОЛЕНИЕ ОТ УВРЕДЕНИ УМСТВЕНО, ПСИХИЧЕСКИ И МЕНТАЛНО ...
ОЩЕ
БОГАТСТВО И КРАСОТА / БЪЛГАРСКА, ДУХОВНА КУЛТУРА
Бългapия нa тpи мopeта – тaĸa зaпoчвa yниĸaлнo видeo зa Бългapия, което e oзaглaвeнo „Dіѕсоvеr Вulgаrіа“ и пoĸaзвa миcтepиятa нa бългapcĸия нapoд oт дpeвнocттa. ОФИЦИАЛНО, 24 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН ...
ОЩЕ
УРОДОЛОГИЯ / ПРОЗОРЕЦЪТ НА ОВЕРТОН / НЕМИСЛИМИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ПОЗИТИВНА УРОДОЛОГИЯ / УРОДО-ДИАГНОСТИКА със специалните методи - една цигара и пет минути време, да послушаш шума на ...гласовете ;) "Темата представлява психо-анализ на човешката мисъл, която е внедрена умело в ...
ОЩЕ
ХРАМ СВЕТИ ДИМИТЪР – ВИДИН, Е ВТОРИЯТ ПО ГОЛЕМИНА В БЪЛГАРИЯ
Камбаните и часовникът на църквата, паметник на културата от национално значение, отмерват времето от 1885 година насам. Малко известно е, че във Видин се намира вторият по големина православен храм у ...
ОЩЕ
ЕЛЕКТРОНИКА – ИНДИЯ, ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА / БЪЛГАРИЯ И ЗЕМНОТО ЦАРСТВО
ЕЛЕКТРОНИКА - ИНДИЯ / ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ БЕЗ УПАДЪКА НА ЧОВЕШКАТА, ЛИЧНА СЪЗНАТЕЛНОСТ Какво не знаем не само за Индия, но за Иран и останалите държави, които са извън "полезрението" ...
ОЩЕ
ПСИХИАТРИЯ С УСМИВКА
ПСИХИАТРИЯ / СУИЦИДНИ РЕЗУЛТАТИ - ДА СЕ ЧЕТЕ С УСМИВКА   /Кратък анализ на клиничната методология при съзнателност, логически, която е противопоставяща се по нормален, индуктивен път на предишната./   Клинична методология - начин ...
ОЩЕ
ИЗВЪН СТАНДАРТНИЯ ФИЗИЧЕН МОДЕЛ / НОВА ЧАСТИЦА
Haй-мoщният ycĸopитeл нa чacтици нa cвeтa – Гoлeмият aдpoнeн ycĸopитeл (LHC), ce cтpyвa oпaceн нa xopaтa и шeфът нa oтдeл ĸoмyниĸaции ĸъм Eвpoпeйcĸaтa opгaнизaция зa ядpeни изcлeдвaния Джeймc Гилиc, peдoвнo ...
ОЩЕ
165 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ, МОСКВА & БЪЛГАРИЯ
Честват 165-годишнината от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов и в Москва Последното юбилейно събитие, посветено на 165-годишнината от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов, се проведе ...
ОЩЕ
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ - РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ НА НЕВРОННИТЕ ВРЪЗКИ "Учени от Томския държавен университет съвместно със свои колеги от други пет държави създадоха изкуствен носител на естествен интелект – ...
ОЩЕ
ВИЗАНТИЯ / НАКРАТКО
Често хората изпадат в екстаз като чуят за Византия и византийско изкуство. В мислите започват да блуждаят представи за красота и благородство. Някои смятат дори, че гърците са създателите на всичко ...
ОЩЕ
ПЪРВА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, ПО ПЪТЯ КЪМ БЪДЕЩЕТО
СЛЪНЦЕТО ВСЕ ОЩЕ СЕ ВЪРТИ ОКОЛО ЗЕМЯТА, НА ВСЕЛЕНСКИЯ ПАТРИАРХ Към "ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ" - ПЪРВА / ВТОРА / ТРЕТА Към БЪДЕЩЕТО - ПЪРВА ЧАСТ / ВТОРА ЧАСТ / ТРЕТА ЧАСТ ГЕНЕТИКА - 14 ...
ОЩЕ
ТАЙНИ НА БЪЛГАРСКОТО ХОРО
Освен виждащото се на повърхността и привидната си примитивност, българските традиции съдържат дълбок езотеричен пласт и пазят трудно разгадаема тайна. Тайната за голямата им вибрационна мощ, защото почти винаги най-важното, ...
ОЩЕ
ПРОФ. ФИЛИПОВ – ИЗВЪНЗЕМНИ ОТПРЕДИ 60 000 ГОДИНИ
Астрофизикът проф. Лъчезар Филипов е син на бившия премиер от времето на социализма Гриша Филипов. От 1982 г. работи в Института по космически изследвания, където допреди няколко години бе зам.-директор. ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ ИНЖЕНЕРИ С ПРЕСТИЖНА, СВЕТОВНА НАГРАДА
Български инженери взеха първа награда за най-значима световна иновация в сферата на безизкопните технологии за периода 2014-2015 г. Призът бе връчен на церемония в Истанбул. Българският екип успешно обновил полуразрушени тръбопроводи ...
ОЩЕ
ЗА ВЕЧНАТА ЖЕНА, ОБРАЗЪТ НА МАЙКАТА – СТЕФАН ДАНАИЛОВ
Вашата представа за вечната жена? Представата за вечната жена за мен е образът на майката, на тази, която събира в себе си представата за безкористната майчина обич и нежната ласка на ...
ОЩЕ
ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО
Традиционните образователни системи в общи линии ни учат, че историята на човечеството може да се проследи само до около 8 хиляди години назад, а религиозните текстове казват, че човечеството е ...
ОЩЕ
200 НА ДЕН ТЪРСЕЩИ БЪЛГАРИЯ – БЪДЕЩЕТО ПРЕД НАС
Meждy 100 и 200 дyши днeвнo ĸaндидaтcтвaт дa пoлyчaт yдocтoвepeния зa бългapcĸи пpoизxoд. Haй-мнoгo ca жeлaeщитe oт Уĸpaйнa, Moлдoвa и Maĸeдoния. Toвa cъoбщи Ивaнĸa Cлaвчeвa, глaвeн eĸcпepт в Дъpжaвнaтa aгeнция ...
ОЩЕ
БУНТЪТ НА ТРАКИЕЦА / ГЕРОИТЕ СЕ РАЖДАТ В ТРУДНИ ВРЕМЕНА
ТРАКИЕЦЪТ СПАРТАК - ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА Човешкият живот е кратък. Дните се нижат бързо, а ние обгърнати от грижи не забелязваме тяхното отминаване. Малцина са тези, които успяват се преборят с ...
ОЩЕ
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН ("Ако Благодатният огън не слезе при хората в навечерието на Великден, това ще отбележи приближаването на края на света.") "Отговорът успя да намери руски ...
ОЩЕ
ФОНДАЦИЯ „ДИМИТЪР БЕРБАТОВ“ С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР
Fibank и фондация “Димитър Бербатов” направиха благотворителен календар в подкрепа на талантливите деца на България. Календарът ще бъде в продажба в офисите на банката в страната след 4 ноември 2015 ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 2
ВЪВ ВТОРАТА ЧАСТ - ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА / НАРОДЪТ И СЛОВОТО ТРАКИЙСКАТА БИБЛИЯ - БЕСИКА / НОВ И СТАР ЗАВЕТ, НАМЕРЕНИ В РЪКОПИСИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА РУСКИ ЕЗИК, ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ / ИСТИНАТА БИБЛИЯТА ...
ОЩЕ
НОЕМВРИ, ВРЪЧЕНИ СА НАГРАДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА
В столичния ресторант „Корсо“ се състоя втората церемония по връчване на НАГРАДИ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРЕДЛАГАНАТА УСЛУГА – BEYOND CUSTOMER SATISFACTION 2015 на компании, доказали високо качество на предлаганата ...
ОЩЕ
БЕЗКРАЕН СВЯТ – ВСЕЛЕНА & СВЕТЛИНА, ХОЛОГРАМИ
БЕЗКРАЕН СВЯТ - ВСЕЛЕНА & СВЕТЛИНА, ХОЛОГРАМИ "МОЗЪКЪТ "Не, че светът на явленията е измамен на равнище показващо реалността, но ако проникнете във Вселената като холографска система, ще достигнете до ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО, БИБЛЕЙСКИЯТ ПОТОП
СРЕЩУ ФАЛШИФИКАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА, ДНЕС - СВЕТЛИНА ЗА ПОКОЛЕНИЯТА ("Самото име подсказва, че българите от най-дълбока древност се смятали за богоизбран народ.") Кратък предговор; Съвременното общество е запознато със съвременната, не рядко изкривена, ...
ОЩЕ
ВАЛИДЕ СУЛТАН – РОДОПЧАНКАТА СОНЯ, КОЯТО МИЛЕЕШЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
В ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД Има народи и държави, които не искат България да бъде силна страна, да има своя история в обективната правда, да има гордост ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКА ЧУДОТВОРНА ИКОНА, СРЕЩУ МАГИЯ, ЛЕКУВА БОЛЕСТИ
В българския монастир "ПОКРОВ БОГОРОДИЧЕН" има чудотворна икона, която лекува болести след молитви, която разваля магии. Монастирът се намира близо до град Свищов, в село Царевец. Можете да посетите този манастир ...
ОЩЕ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ – 28 СЕПТЕМВРИ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ - 28 СЕПТЕМВРИ "Късно през нощта на 27 срещу 28 септември 2015 г. голяма част от жителите на Земята ще могат да наблюдават едно рядко явление ...
ОЩЕ
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – ЗА СВЕТСКАТА
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ - ЗА СВЕТСКАТА РАБОТЛИВОСТ И ДУХОВНИЯ МЪРЗЕЛ ("Поучително за духовната нищета, която се застоява и заселва в душата на човек незабележимо, после за постоянно.") "У всички ...
ОЩЕ
ПРОРОЧЕСТВА / БЪДЕЩЕ / КОРОНА
КЪМ "ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ - 3" - ВРЕМЕ Времето наближава, изучава действията, очаква решенията ни. Въпросите получават отговорите си от своя страна информацията става достъпна, необходима, във вид на загадка за ...
ОЩЕ
ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО / 1000 СВЕТЛИННИ ГОДИНИ НАЗАД
Източник - 1 Най-големият радиотелескоп в света е построен в планините на провинция Гуейчжоу в югоизточен Китай. Изграждането му е отнело около 5 години планиране и още толкова години строителство. ...
ОЩЕ
УСПЕНИЕ В РАЯ
Книгата е предназначена за българите у нас и в чужбина, за тях и децата на рода български, да се знае, че България е била и ще бъде.
ОЩЕ
ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА, Е СЪЗДАДЕН СПЕЦИАЛНО
Астрономът Жан Ласкар от Националния център за научни изследвания публикува сензационна математическа теория за влиянието на Луната върху поведението на Земята. Той стига до извода, че без гравитационното влияние на ...
ОЩЕ
ПОЗИТИВНА НОВИНА – ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА
ПОЗИТИВНА НОВИНА - ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА Защо всъщност Западът ни налага ценностна система, която е укорима и дали, зад всичко това не стоят интереси, които търсят съдействие от пострадалите, сами ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ВТОРА В СВЕТА СЛЕД ГУУГЪЛ С ТЕХНОЛОГИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Български хостинг доставчик е втората в света компания след IT компанията Google, която предлага на световния пазар иновативната технология управляем от Kubernetes Docker хостинг.Технологията ще облекчи значително не само работата ...
ОЩЕ
ЗДРАВЕЙ ДЖАК – ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ ТВОЯТ АНГЕЛ
ЗДРАВЕЙ ДЖАК - ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ ТВОЯТ АНГЕЛ, история за това как съдбата се обръща благодарна към всеки, който може да оцени преживяното. С БОЖИЯТА ПОМОЩ КЪМ ЧУДОТО ...
ОЩЕ
ЗА ДЪРЖАВНОТО КЪМ БАБИНОТО ИЗКУСТВО, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ
ОТ ЛЕНТАТА КЪМ ДЪРЖАВАТА, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ Бип, бап, на баба ти бабиното изкуство. Чудесно, позитивно изпълнение от Калин Руменов в стил, да ни разкаже за играта на компромиса към търпението, ...
ОЩЕ
ЗЛАТНАТА КНИГА – 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА
ЗЛАТНАТА КНИГА - 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА "Златната книга", създадена 600 г. преди Христа и страха от нея - "Бакърената" и "Желязната". Явно някой много се страхува от тази книга, ...
ОЩЕ
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА Това е Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично или Голяма Богородица. Този ден е посветен на смъртта на Божията майка или на успението й. Според ...
ОЩЕ
ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД – КИСЕЛИННА И АЛКАЛНА СРЕДА
ДАНО СМЕ ПОЛЕЗНИ С ТАЗИ СТАТИЯ, ЗА СПАСЯВАНЕ / ЗАПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО Вярвайте само на опита си, на доказаното лично пред Вас и никога на утвърдената манипулация, хранеща се във ...
ОЩЕ
ДЪНИНГ – КРЮГЕР / ПСИХОЛОГИЯ
"ДЪНИНГ - КРЮГЕР" / ГЛУПАВИТЕ НЕ МОГАТ ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ СА ГЛУПАВИ Към България позитивната новина е, че има и от другата страна хора - наблюдаващи процеса. 1 - Представете си свят, ...
ОЩЕ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ / БЪЛГАРИЯ СЕ УПРАВЛЯВА КРИМИНАЛНО – КОНСТИТУЦИЯТА ПОВЕЛЯВА ВЪЗМЕЗДИЕ – БОЛШЕВИШКИ, КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕФЕРЕНДУМ / НАРОДЕН СЪД – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ Въз основа на Закона за устройството на държавата. След 1944 ...
ОЩЕ
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE – MAKE FRIENDS
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE - MAKE FRIENDS AND KEEP TOGETHER THE WORLD THAT SURROUNDS YOUЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ - БЪДЕТЕ ПРИЯТЕЛИ И ЗАПАЗЕТЕ СВЕТА, КОЙТО ВИ ЗАОБИКАЛЯНе се ...
ОЩЕ
БОГ - НАМАСТЕ - ДНЕС АЗ ЩЕ СЕ ПОГРИЖА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ ТИ В памет на Уейн Дайър "Днес ще се грижа за проблемите ти.Нямам нужда от твоята помощ.Затова имай ден пълен с ...
ОЩЕ
СОДА & ВОДА
- ЛИМОН И СОДА БИКАРБОНАТ - 10 000 ЕФЕКТИВНО - Темата можете да я разделите на две, - с лимон, и без лимон, по лична преценка. "1. От информацията която ...
ОЩЕ
С АРХАНГЕЛА НА ПОБЕДАТА / With the Archangel of Victory
За ангелите, разговор между далечни и непознати, споделени от тайнството преживявания. За тайнството, на човешката ни съзнателност. За препускащите по бреговете човеци и ангели в Бездната, чиято утеха е всеизпълваща, ...
ОЩЕ
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014 През 2014 година сме свидетели на чудо в бедна България, за разлика от дебелеещите богаташи в съсипаната ни страна, в страната на дебелеещите управляващи ...
ОЩЕ
МЕМОРАНДУМ НА ВЪВЕДЕНИЕТО, VIII МИ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР
В Страсбург, 25-29 юни 2014 е подписан Международен Меморандум, влизащ в сила от 1 май 2016-та! Това всъщност е разписание, по дати, за бърза подмяна на православните църкви и реалното им ...
ОЩЕ
ВТОРА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, КЪМ БЪДЕЩЕТО
В продължение, показваме сведения за това, как човешката ни история, принадлежи на всеки от нас. БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ, ВСЕКИ ЧОВЕК Е СВОБОДЕН Основите, на общочовешката ни история, се намират в България. Към "ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ" ...
ОЩЕ
НА СЕВЕР ОТ БЪЛГАРИЯ, ОТКЪДЕТО ЗАПОЧВА ЕДИН НОВ СВЯТ Се носят песни и жизнерадостни възгласи, съпроводени от напредъка на народовластието в свободна държава. На север от България, се ражда младото поколение на ...
ОЩЕ
ПРЕДСКАЗАНИЕ ОТ АНТИКТЕРА
Учени от университета Насионал де Килмес (Аржентина) и университета в Пюджет Саунд (САЩ) изясниха, че прочутият Антикитерски механизъм е почти с век по-древен, отколкото се смятало преди. Антикитерският механизъм представлява своеобразен ...
ОЩЕ
ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ РОД / АПОКАЛИПСИС
"Ние сме една от най-старите нации е Европа. Не говоря само за Кирил и Методий и за глаголицата и кирилицата. Говоря за нашите хора като Григорий Цамблак – религиозен шеф ...
ОЩЕ
КОНФИСКУВАН ЖИВОТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ГЕНОЦИД НАД НАЦИЯТА, КОНФИСКУВАН ЖИВОТ / БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ   /Строго секретно КАА/08.113 / Москва, 2.04.1947 г. / Инструкция НК/003 47/ - как България загуби своята идентичност или, как загуби независимост и ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО / НЕИЗВЕСТНИТЕ АНГЕЛИ
СВИДЕТЕЛСТВО НА ВЕЛИКОЛЕПИЕТО, ДУХОВЕН ПОЛЕТ Свидетели сме на примери как световно известни личности, значими личности от историята на планетата са забравени в родните си места. Свидетели сме как България губи следите ...
ОЩЕ
ПЕТРИЧ / ХЕРАКЛЕЯ – СИНТИКА
 ХЕРАКЛЕЯ - СИНТИКА Едва ли някой средностатистически непросветен българин или чужденец, дошъл на площадката на „изникналия” изпод земята древен град Хераклея Синтика в местността Рупите край Петрич, би могъл да ...
ОЩЕ
Елица Тодорова, Лира Денс и 2000 танцьори от България, хореография и постановка Лорета Димитрова. Световен фестивал на културата - Берлин 2011г. ГОСПОД Е БЪЛГАРИН, ЧИКАГО 1994 г. BULGARIA from above & БЪЛГАРИЯ ...
ОЩЕ
ЖИВОТЪТ Е ТВЪРДЕ КРАТЪК, ПОСЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ
РИСКУВАЙТЕ, СЛЕДВАЙТЕ СЪРЦЕТО СИ Джим Кери е един от най-популярните комици в киното, но тези негови думи ни карат да вярваме, че е и мъдър човек. ("Следвайте сърцето и се наслаждавайте на ...
ОЩЕ
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА "1. Всички съвпадения не са случайни. Хората, които разберат това ще станат критична маса. Когато критична маса стане достатъчна, хората ще разберат смисъла на живота и ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ, БЕЗСМЪРТНА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
БЪЛГАРИТЕ, БЕЗСМЪРТНИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ Оказва се, че ние сме в началото на човешката цивилизация; не сме крадци на историята, нито за търговски цели или по каквато и да било друга причина През ...
ОЩЕ
НЬОЙСКИ ДОГОВОР, 27 НОЕМВРИ 2015
ГОДИШНИНА ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА НЬОЙСКИЯ ДОГОВОР на 27 ноември 2015 г. се навършват 96 години от подписването на договора в парижкото предградие Ньой сюр Сен, сложил края на Първата световна война ...
ОЩЕ
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД ("Империи са възниквали и са изчезвали върху земята му, но той е останал на земята си със своя език и своите обичаи, предавани от поколение на ...
ОЩЕ
ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА / СИЛА
*БЪЛГАРИЯ - ЕДИНСТВЕНОТО ПРИСТАНИЩЕ / ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА, СИЛА Последното се изрича след поставянето на Време, в което се подготвя идването на Сила или на Светият Дух - Онзи, Който ...
ОЩЕ
В БЕЛОГРАДЧИК – НАХОДКА НА 1,4 МЛН. ГОДИНИ / БЪЛГАРИЯ
Униĸaлнa нaxoдĸa, oтĸpитa в Бeлoгpaдчиĸ, пpeoбpъщa cвeтoвнaтa иcтopия. Cпopeд пocлeднaтa ceнзaциoннa тeopия, нaxoдĸaтa, oтĸpитa в пeщepaтa Koзapниĸa в oĸoлнocтитe нa Бeлoгpaдчиĸ, paзбyнвa нayчнитe cpeди cpeд иcтopици и apxeoлoзи. Πpeди дa бъдe ...
ОЩЕ
ИЗЛОЖБА НА ПИКАСО В СОФИЯ – ВХОД СВОБОДЕН
Утре ще може да се разгледа безплатно изложбата "Пикасо. Вечното търсене" на гениалния испански художник Пабло Пикасо в Националната галерия "Двореца", съобщиха от галерията.Експозицията, специално изготвена за България, включва 85 ...
ОЩЕ
УСМИХНАТИ И ЩЕДРИ ДНИ – КЪМ МАГИСТРАЛАТА
ДОТУК ЗА РОДИНАТА, БОГА И НАРОДА / ОТТУК НАТАТЪК САМО ЗА БОГА И НАРОДА МУ   Старание през целия съзнателен живот към честност, отзивчивост, трудолюбие, търпение и великодушие към хиляди безименни съдби.   Старание ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – ГРАДИНА ОТ РАЯ
ИМА ЛИ ВЪЗМОЖНОСТ БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ РАЙСКО МЯСТО НА СВЕТА - САМИ МОЖЕМ ДА СИ ОТГОВОРИМ ТУРКМЕНИСТАН - 982 споделени, 256 харесани - ДЪРЖАВНИЧЕСКО МИСЛЕНЕ Имаме примерите какво би трябвало ...
ОЩЕ
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА – СЛЕД Х БОЗОНА
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА - СЛЕД Х БОЗОНА: "Дори след последното научно откритие на Европейския център за ядрени изследвания край Женева (CERN.ch) - това на Хигс бозона, с което беше "окомплектован" ...
ОЩЕ
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА Abstract. Can the existence of “God” be calculated from known science and mathematics? We argue yes, provided the question is restricted to whether or not memory and ...
ОЩЕ
EARTH-BG – ЗЕМЯ, НАРЕЧЕНА БЪЛГАРИЯ
EARTH-BGИзточник: Valeri George
ОЩЕ
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА /"В очакване на Чудото и 58-те български светци.   (28 Януари 2009/21 Ноември, 2008/25 Юни 11 - 7 Септември 2012, 07 Септември 2016 г., ФБ)   И тази ...
ОЩЕ
КАМЕННИ ПЛОЧИ ОТ ВРЕМЕТО НА ТРАКИТЕ / ЕЗИК И ПИСМЕНОСТ
"Публикува се материал за произхода на българската писменост и в статията ще се покажат седем плочи, намерени в Родопите и изписани на кирилица, най-вероятно от времето на 'траките'; в следващата ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО – РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО - РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА - ЧОВЕКЪТ, КОЙТО МИСЛЕШЕ В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ Людмила Живкова имаше усещането за бъдеще, не живееше с настоящето и натрупваше опит ...
ОЩЕ
ФЕРМЕРИ ОТ РОДОПИТЕ, СЕМЕЙСТВО ВАСИЛЕВИ
Благовеста Василева отваря капачето на препечена яркооранжева тиква, пълнена с телешко месо и разлива по чашите вино, узряло чрез дива ферментация. Външният вид на стопанката по нищо не напомня фермерската ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ СЪКРОВИЩА, БАСТЕТ И ПЛАНЕТАТА
В недрата на България се крият удивителни богатства и едно от доказателствата за това, са изумителните тракийски съкровища. Според датиране на находките, най-стари са откритите във Варненския енеолитен некропол, който се ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 3
Към края на историята за планетата, започваща от България. Все повече се открояват гласове за мястото на България, която по своето си величие е достойна през вековете и не 1300 ...
ОЩЕ
СОФИЙСКИТЕ КАТАКОМБИ – 240 КИЛОМЕТРА ПОДЗЕМИЯ (ВИДЕО)
1 - Дали знаете, че  София е прорязана от шест групи катакомби с обща дължина 240 километра на тунелите?  Някои са още в графа "Секретно!" Най-големия е на 16 метра под ...
ОЩЕ
БЪЛГАРКА НАГРАДЕНА ЗА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА
Българката София Калинова е почетен носител на наградата за една от 10-те най-изявени млади личности в света за 2015 г. в категория “Хуманитарно и/или Доброволческо Лидерство”. Тя получи приза си ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 1
В БЪДЕЩЕТО, КОГАТО БОГ НАПРАВИ ЗЕМЯТА Душа-Душа да не поробва и Дух-Дух да не подвежда! ВРЕМЕ, В началото Бог сътвори небето и земята, а земята беше безвидна и пуста, и Дух Божий се ...
ОЩЕ
ПЪРВА ЧАСТ / ВЕЛИКИЯТ ДУХ – БИТИЕ И ПОЗНАНИЕ НА СЪВРЕМЕННИКА
ИСТОРИЯТА СЕ ПРОМЕНЯ / ПОЗВОЛЯВА СЕ БИТИЕ ОТ 165 ГОДИНА СЛЕД Р.ХР. ЧОВЕК ПОЛУЧАВА ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДБАТА НА СВОЯ НАРОД, ДАЛЕЧ ПРЕДИ 165-та ВТОРА ЧАСТ ТРЕТА ЧАСТ Битието на България обаче не се ...
ОЩЕ
ЗАБРАВИХМЕ ЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ – ГЕОРГИ ЛАМБОВ
Откъснат живот, „Хората пееха!” – ми каза мой приятел, разказвайки ми за България отпреди 9 септември 1944 г. Тихо, ненатрапчиво той редеше спомен след спомен. Скромен, като всички от неговото поколение. ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА ЧАСТ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА ЧАСТ Приятели; продължаваме с издаването на първото научно произведение от най-ново време, което има претенцията да обхваща основни моменти от създаването на българската ...
ОЩЕ
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ДЕБЛОКАЦИЯ
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ПАЗИ СПРАВЕДЛИВОСТТА, РАЗДАВАЙ БЕЗ КОЛЕБАНИЕ – „Пази в себе си това съкровище справедливостта. Знай как да раздаваш без колебание, да губиш без съжаление, да ...
ОЩЕ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА – НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА - НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ ("Пред нас е 7000 годишен артефакт, който е първият намерен в света “КИВОТ (КОВЧЕГ) НА ЗАВЕТА”, но той не е Моисеевият - от ...
ОЩЕ
ЕПИСКОП ПЕТЪР ОСОГОВСКИ – ПРЕДСКАЗАНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
Петър Осоговски е Доростолски епископ през Х век, неговата църква е била в днешна Силистра. Той е оставил две големи книги, които в момента се пазят в библиотеката в Малта. ”Деномесечен ...
ОЩЕ
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА – СВЕТЪТ НА ДУШАТА
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА - СВЕТЪТ НА ДУШАТА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ Свързано с фсихо-физиката на КЛЮЧ в продължение от био-физиката като наука на изначалните рефлекси. "Продължавайки нашето ...
ОЩЕ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН – НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН - НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ "Михаил (иврит: מיכאל, Micha'el или Mîkhā’ēl; гръцки: Μιχαήλ; латински: Michael или Míchaël; арабски: ميخائيل) е главният архаангел, главният пазител на Рая и главен ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, БЪЛГАРИЯ 2015
    Въведение Богородично се празнува и като ден на християнското семейство и християнската младеж - това е един от големите вселенски празници, който в църковните песнопения се назовава "предвестник на Божието ...
ОЩЕ
МЕЛ ГИБСЪН С ИСТОРИЧЕСКИ ФИЛМ ЗА ЦАР КАЛОЯН / КООПРОДУКЦИЯ
Историите на двама знакови български царе, Калоян и Борис III, ще бъдат пресъздадени на големия екран. Това обяви лично изпълнителният директор на „Ню Бояна” Ярив Лърнър на среща с медиите. В момента ...
ОЩЕ
СВЕТИ НИКОЛАЙ, МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ – НИКУЛДЕН
Свети Николай, архиепископ на град Мира в Ликия - Мала Азия, е починал на 6 декември 342 г. и светите му мощи се пазели там до 1087 година. По времето ...
ОЩЕ
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА Генетиката най-после обясни тайнствени явления като пророчество, интуиция, аура и т.н. Откритието е направено от руски учени, които се осмелили да стъпят на територия на ...
ОЩЕ
ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ТОЙ ЩЕ ТИ РАЗКАЖЕ
В НАЧАЛОТО БЕ ТЪМНИНА И ДУХ БОЖИЙ, СЕ НОСЕШЕ НАД БЪЛГАРИЯ" In the beginning it was dark and the Spirit of God was hovering over Bulgaria ... ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ЗА ТАЙНАТА Попитай Архаангела ...
ОЩЕ
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ      
ОЩЕ
1944 – 2017 ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ, БАТАШКОТО КЛАНЕ И СТАРОЗАГОРСКОТО БЛЕДНЕЯТ
ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ - 1944 - 1989 год., ПРОДЪЛЖИЛО ДО 2013  - 2017 г. "БАТАШКОТО КЛАНЕ И СТАРОЗАГОРСКОТО ОПОЖАРЯВАНЕ БЛЕДНЕЯТ ПРЕД ВИДЯНОТО" Наследниците на всичките тези са в политиката, икономиката ...
ОЩЕ
УИЛЯМ ШЕКСПИР – ПЪЛНИ СЪЧИНЕНИЯ, Theatre 199
18 ноември 2015 / 19.30ч. – 21.07ч. 12 декември 2015 / 19.30ч. – 21.07ч. Вече имате невероятния шанс да видите целия Шекспир в едно представление. Представете си 37-те му пиеси изиграни само ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ САМОЛЕТИ И АВТОМОБИЛИ
Легендарното Булгаррено Алпин 110 и днес продължава да събира погледите на ценители. В средата на 60-те години на миналия век България изгражда автомобилен завод „Булгаррено“- Пловдив. Основната част от инвестицията е ...
ОЩЕ
РЕЗЕРВАТЪТ В МАЖДАРОВО / ОПАЗВАНЕ НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД
В сърцето на Източните Родопи, между язовирите Студен кладенец и Ивайловград, река Арда образува уникален каньон, разположен по средата на праисторически двукратерен вулкан. Точно тук се намира местността Кован кая, ...
ОЩЕ
АНСАМБЪЛ „ЧИНАРИ“ В НДК, БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ ПРЕД СВЕТА
Eлeгaнтeн, cтилeн, cтeгнaт и въздeйcтвaщ фoлĸлopeн cпeĸтaĸъл-ĸaмпaния “Hиe бългapитe” пoднecoxa тaнцьopитe oт aнcaмбъл “Чинapи” пpeд пpeпълнeнa зaлa 1 нa HДK нa 24 нoeмвpи 2015 г. Haд 60 yчacтниĸa oт cцeнaтa ...
ОЩЕ
МАТЕРИЯ / ЕЛЕМЕНТАРНА ТРАНСМУТАЦИЯ
На 21 юни 2016 г. в Женева се състоя пресконференция по откриването на трансмутация на химичните елементи. Press conference in Geneva on 21st of June 2016 at The Geneva Press Club. Биохимична Трансмутация ...
ОЩЕ
НАСА – МАРС ГУБИ 100 Г АТМОСФЕРА В СЕКУНДА
На предварително обявената пресконференция НАСА съобщи, че обобщавайки данните от космическия кораб MAVEN (Mars, Atmosphere and Volatile Evolution), който е на орбита около Марс са изяснили причините за загубата на ...
ОЩЕ
ДА ПОЧЕТЕМ ДНЕС СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
Преподобни Йоан Рилски е най-великият български светец, небесен закрилник на целия български народ. Основател на знаменития и най-величествен манастир в България - Рилския манастир.Преподобни Йоан Рилски е най-великият български светец, ...
ОЩЕ
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ /Събота, 23 Януари 2010/ Следното може да ви се стори като научна фантастика, но скаларните оръжия са били изобретени през 1904 г. от югославския имигрант ...
ОЩЕ
МЕДИЯ, КОМУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ
АРМЕДИЯ V. M. - ИЗЛЪЧВА НА ЖИВО ВСЕКИ ДЕН / ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ ПО ЧАСОВИ ЗОНИ 1. ЗОНА - ЦЕНТРАЛНО ВРЕМЕ ПО ГРИНУИЧ 2. ЗОНА - САЩ, Източно крайбрежие 3. ЗОНА - ...
ОЩЕ
ИЛИНДЕН – СВ. ПРОРОК ИЛИЯ
ИЛИНДЕН - СВ.ПРОРОК ИЛИЯСвети Пророк Илия се тачи от всички християни като най-големия библейски пророк и заедно с Моисей - като един от двамата най-велики старозаветни мъже. Живял около 900 ...
ОЩЕ
ВИТАЛНОСТ / ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН
ВИТАЛНОСТ /ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН, ВИТАМИН В-17, ММС, СОДА ЗА ХЛЯБ, ЙОД, ВИТАМИН В-3, ЗЕОЛИТ/ ("Хипофизна жлеза и Мелатонин; Слънчевата светлина и храната; Невромедиаторът Серотонин; Телепатия Множество древни вярвания и традиции ...
ОЩЕ
ГОДИНА 6783 ЕДНАЖДЕН – 22 ДЕКЕМВРИ / БЪЛГАРСКАТА НОВА ГОДИНА, ТЕКУ
БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР / 22 ДЕКЕМВРИ - НОВА ГОДИНА БЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР Е НАЙ-ТОЧНИЯТ, СЪЗДАДЕН 2350 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА На 22 декември 2015 ще е Нова Година, 6783 Теку Според българския календар, който е най-старият ...
ОЩЕ
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ
ХРИСТО ХРИСТОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ЖУРНАЛИСТИ МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ Пренесено от РОДИНА и РОДИНА 1 - ВИЕ НЕ МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ НИЩО, ПРИЧИНИТЕ СА ОБЕКТИВНИ - НЕПРЕОДОЛИМИ 2 - ...
ОЩЕ
ДНК – ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА
ДНК - ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА "Генетиката най-после обясни тайнствени явления като пророчество, интуиция, аура и т.н. Откритието е направено от руски учени, които се осмелили да стъпят на територия ...
ОЩЕ
ПРАЗНИКЪТ КОЛЕДА, БЪДНИ ВЕЧЕР В СЪРЦАТА
С раждането на Спасителя започва нов момент от човешкото битие. То слага начало на ново летоброене. Рождество Христово е не само граница във времето между епохите, то е празник на ...
ОЩЕ
ОТЕЦ ИВАН – ПО БОЖИЯ ВОЛЯ СТАНА АРХИМАНДРИТ
СВ. СИНОД НА БПЦ / ХИРОТОНИСА В АРХИМАНДРИТСКО ДОСТОЙНСТВО ОТЕЦ ИВАН Църквата награди известния с милосърдието си отец, създал приютите в Нови хан и село Якимово. Православното духовенство оцени заслугите на добре ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКО, ЗЛАТНО БИЖУ НА 6300 ГОДИНИ В ПРОВАДИЯ
В ПРОВАДИЯ СА ОТКРИТИ КЪЩИ НА ДВА ЕТАЖА, ЧИЯТО ВЪЗРАСТ СЕ ОЦЕНЯВА НА 6300 ГОДИНИ Къщи на два етажа в елипсовидна крепост с диаметър 90 метра и 24-каратово злато са новите ...
ОЩЕ
БЕЗИМЕННА, НЕПРЕХОДНА
ВЪЛШЕБСТВО / ДА ГО ПРЕЖИВЕЕШ И ДАЙ БОЖЕ ВСЕКИМУ Конникът Джон & Мери (безумната) се срещнали на пътя, разминали и се погледнали скрито през рамо в отдалечаващата се сянка, щедро отпуснала ...
ОЩЕ
МИТИЧНИЯТ ЕНКИ / ИРАН И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
Интернет съобщава, за поредното откритие на цивилизацията. "Докато багер изкопава основите на новострояща се къща пред работниците се отваря входът на древна гробница! Те моментално известяват властите и иранското правителство изпраща екип ...
ОЩЕ
РУСИЯ – ГЕНОФОНД, ИЗСЛЕДВАНЕ
"БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА Почему нынешний русский язык более похож на болгарский и сербский языки, чем на белорусский и украинский? (При этом в одну языковую группу с русским относят почему-то именно эти два ...
ОЩЕ
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ ТРАКИЙСКИЯТ АНТРОПОЛОГИЧЕН ТИП Е ПРИСЪЩ НА БЪЛГАРИТЕ ТРАКИТЕ НЕ СА ИЗЧЕЗВАЛИ Съвремените български учени, го отричат неясно защо. ("Питам се – след като един грък доказва, ...
ОЩЕ
ПОЛИТИЧЕСКА & РЕЛИГИОЗНА ПОДМЯНА
ПОЛИТИЧЕСКА & РЕЛИГИОЗНА ПОДМЯНА - ВЪЗМОЖНО ЛИ Е Имаме сериозен проблем в политическата и религиозна доктрина, и сме свидетели постепенно, че информацията го доказва недвусмислено в извода, който ни предупреждава ...
ОЩЕ
ПСИХО-ФИЗИКА, ПОСОБИЕ ISBN - 978-619-90452-1-3 За хора от бъдещето, способни да се възнесат върху Магистралата.
ОЩЕ
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ /  СВЕЩЕНОРОДИЕ, САКРАЛНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ - НАРОДЪТ НА ТРАКИТЕ Националната ни идентичност със сигурност започва чрез това, че имаме възможност да проследим за израстването на предците като великани на духа, съчетаващи многообразието на талантите ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ НА ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ, РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА
Всичко започва чрез нас; Вселената се ражда след раждането ни; използваме пътища водещи към Магистралата и във вечността, сме стъпили на Земята. РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА / ПО ПЪТЯ КЪМ ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ И НА НЕБЕТО / И НА ЗЕМЯТА ОБИЧАЙТЕ БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРИ - ТЯ Е ЗЛАТНАТА ВИ РОДИНА За великата съдба на един изстрадал народ, за неговите подвизи при запазване Родината ...
ОЩЕ
QUANT E-СПОРТНА ЛИМУЗИНА, ХИДРО-АВТОМОБИЛ
ГЕРМАНИЯ, ЗАПОЧНА ПРОИЗВОДСТВО НА ХИДРО-АВТОМОБИЛ, РАБОТЕЩ НА СОЛЕНА ВОДА / НОВИЯТ АВТОМОБИЛ ОТКАЗА ПЕТРОЛА, ПОЛУЧАВА СЕРТИФИКАТ Революция, одобрена за шосето: Quant e-Sportlimousine Немският автомобилен производител Quant представи мощен автомобил, който за гориво използва ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, БЪДЕЩЕ
БИБЛЕЙСКА АРХЕОЛОГИЯ, ПРОДЪЛЖЕНИЕ "От една страна данайците, етиопци / гърци крадат тракийската история показано в първата част, във втората част разбираме за подмяна извършена от братския еврейски народ, накрая професор Васил ...
ОЩЕ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА – КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА - КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ ("Ако българинът осъзнае тази велика отговорност и чест, би могъл да повдигне планини. Така Розетата от Плиска е кодът за древното знание, ...
ОЩЕ
ВОЕННА СТРАТЕГИЯ, ЧУДЕСНА РАЗРАБОТКА ОТ АЛЕКСАНДЪР БОРТНИКОВ
Путин распорядился прекратить полеты пассажирских самолетов в Египет. Он сделал это по рекомендации директора ФСБ. Это означает, что причиной крушения российского лайнера на Синае был теракт. Но кто его организовал? ...
ОЩЕ
14 ДЕКЕМВРИ, ВЪРНАТО БЪЛГАРСКО СЪКРОВИЩЕ ОТ САЩ
Златен тракийски венец - мечтата на всеки археолог, постъпи онзи ден 14 Декември 2015 в Националния исторически музей (НИМ), похвали се директорът проф. Божидар Димитров. Той получил антиката като позакъснял ...
ОЩЕ
БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ
СРЕЩУ ФАЛШИФИКАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА, ДНЕС - СВЕТЛИНА ЗА ПОКОЛЕНИЯТА ("Самото име подсказва, че българите от най-дълбока древност са се смятали за богоизбран народ.") БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ Съвременното общество е запознато ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ ВЪРХУ БОЖИЯТА МАГИСТРАЛА – НАПРЕД И САМО НАПРЕД
БЪДЕЩЕ / КОГАТО КАФЕТО ВГОРЧАВА СЪБУЖДАНЕТО ТИ А ТИ, ЧОВЕК ЛИ СИ? Все пак Господ е дал дните, за да се събуждаме към добри дела. Господ е дал сънищата, за да заспиваме ...
ОЩЕ
ДНЕС Е АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА
Архангеловата задушница, наричана още Архангелска задушница, Рангелова задушница, Хрангеловото одуше, е една от трите най-големи. Отбелязва се в първата събота преди Архангеловден - защото събота е отредена за ден на ...
ОЩЕ
ГРАВИТАЦИЯ / ОТГОВОРИ, ВЪПРОСИ И РЕЗУЛТАТИ
Споделено. През последните години, теоретиците са получили много интересни резултати, които са ги накарали да погледнат по нов начин на квантовото пространство-време. Преди време физици от ТУ Виена представиха първото ...
ОЩЕ
ИИСУС ХРИСТОС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ…
И РЕЧЕ БОГ – „ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА“, БЪЛГАРИЯ
ШИРОКА ЛЪКА – ДОКОСВАНЕ ДО БЪЛГАРИЯ
КВАНТОВА ФИЗИКА – ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА
НДК – СТРОЕЖЪТ НА НОВА БЪЛГАРИЯ
КУЛТУРА – ГЕОРГИ МИШЕВ, СОФИЯ / ПЕРОТО, НДК,
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ КОРАБ В СВЕТА С БЪЛГАРСКИ КАПИТАН
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ
ЗЕМНИЯТ РАЙ И ЧОВЕШКАТА СВОБОДА
ВТОРА ЧАСТ / БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ, АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯ
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА – 2015 ГОДИНА
ДУХЪТ НА БЪЛГАРИЯ / НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
НЕБЕСЕН ПЕЧАТ, КЛЮЧЪТ Е В ТЕБ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ
ВЪВЕДЕНИЕ НА МАЙКАТА БОЖИЯ / ДНЕС – 21
РЕВОЛЮЦИЯ В СВЕТА НА ФИЗИКАТА / НАБЛЮДАВАМЕ СВРЪХ
ГЕНЕТИКА НА БЪЛГАРИТЕ / 14 500 ГОДИНИ ИСТОРИЧЕСКА
АРМЕДИЯ С БЕЗПЛАТНИ ИЗДАНИЯ / 2017 ФЕВРУАРИ
ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО – Родина
RISEN CHRIST
БЪЛГАРИЯ / ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН – В СВЕТА НА
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ…
БЪЛГАРСКИ ТРЪКСТОП В ЧИКАГО / ЦЕНТЪР ЗА ТОВАРНИ
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, ВЪЗМОЖНОСТИ В БЪЛГАРИЯ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО /
АЗ, НАСЛЕДНИК НА ГОСПОДАРИТЕ НА СВЕТА
ФРАНК – ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ
СВЕТЛИНА & СВОБОДА – СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО
КЪЛНОВЕ / САМО ТИ И ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС – ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО
ВИНИЦА ЗА АХИЛ / БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ / 10
ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9
НЕВЕРОЯТНО, РАЗШИРЯВАНЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ
СРЕДНОВЕКОВЕН ПРИНЦ – „БОЯН МАГА“ – БРАТЪТ НА
ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, БЪЛГАРИЯ
МИСТЕРИЯ В ПЛАНИНАТА ПРЕЗ 1981 ГОДИНА
СВЕТЛИ ДНИ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ – СИЛА
ЗА ЧЕСТТА НА БЪЛГАРИЯ
КРЪСТОВ ДЕН
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ
КОД ЗА ЗАЩИТА / ПРЕДМЕТИ И ГЕНЕТИКА /
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ – ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ВСЕЛЕНАТА ОТ ХОЛОГРАМИ, СТРУНИ И ОПЛЕТКИ…
БЪЛГАРИТЕ / БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА
НЕКА ВСИЧКИ ДА ЗНАЯТ
БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА – ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ
КИТАЙ С 3D ПРИНТИРАНИ ЖИЛИЩА
ТРЕТА ЧАСТ / КОЛОБРИ, ПАЗИТЕЛИ, ЕВРАЗИЙСКА БЪЛГАРИЯ –
ПЪТИЩА, СЪДБИ, ПЛАНЕТА
ГРАДЪТ И ПЛАНИНАТА В САЛЕРНО, БЪЛГАРИЯ
ГЕНЕРАТОРИ / ЗЕМЯ
ИГНАЖДЕН / СВЕТИ ИГНАТИЙ, ЕПИСКОП АНТИОХИЙСКИ
НИКОЛА ТЕСЛА – ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ „Неизвестни…
ДРАНЕ ДО КОКАЛ, ДОБРО УТРО ЛУК`РОТШИЛД / ПРЕСТЪПНА
КРАСОТАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ НОСИИ
БОГАТСТВО И КРАСОТА / БЪЛГАРСКА, ДУХОВНА КУЛТУРА
УРОДОЛОГИЯ / ПРОЗОРЕЦЪТ НА ОВЕРТОН / НЕМИСЛИМИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ХРАМ СВЕТИ ДИМИТЪР – ВИДИН, Е ВТОРИЯТ ПО
ЕЛЕКТРОНИКА – ИНДИЯ, ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА / БЪЛГАРИЯ
ПСИХИАТРИЯ С УСМИВКА
ИЗВЪН СТАНДАРТНИЯ ФИЗИЧЕН МОДЕЛ / НОВА ЧАСТИЦА
165 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ, МОСКВА
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ
ВИЗАНТИЯ / НАКРАТКО
ПЪРВА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
ТАЙНИ НА БЪЛГАРСКОТО ХОРО
ПРОФ. ФИЛИПОВ – ИЗВЪНЗЕМНИ ОТПРЕДИ 60 000 ГОДИНИ
БЪЛГАРСКИ ИНЖЕНЕРИ С ПРЕСТИЖНА, СВЕТОВНА НАГРАДА
ЗА ВЕЧНАТА ЖЕНА, ОБРАЗЪТ НА МАЙКАТА – СТЕФАН
ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО
200 НА ДЕН ТЪРСЕЩИ БЪЛГАРИЯ – БЪДЕЩЕТО ПРЕД
БУНТЪТ НА ТРАКИЕЦА / ГЕРОИТЕ СЕ РАЖДАТ В
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН
ФОНДАЦИЯ „ДИМИТЪР БЕРБАТОВ“ С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 2
НОЕМВРИ, ВРЪЧЕНИ СА НАГРАДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА
БЕЗКРАЕН СВЯТ – ВСЕЛЕНА & СВЕТЛИНА, ХОЛОГРАМИ
БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО, БИБЛЕЙСКИЯТ ПОТОП
ВАЛИДЕ СУЛТАН – РОДОПЧАНКАТА СОНЯ, КОЯТО МИЛЕЕШЕ ЗА
БЪЛГАРСКА ЧУДОТВОРНА ИКОНА, СРЕЩУ МАГИЯ, ЛЕКУВА БОЛЕСТИ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ – 28 СЕПТЕМВРИ
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – ЗА СВЕТСКАТА
ПРОРОЧЕСТВА / БЪДЕЩЕ / КОРОНА
ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО / 1000 СВЕТЛИННИ ГОДИНИ НАЗАД
УСПЕНИЕ В РАЯ
ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА, Е СЪЗДАДЕН СПЕЦИАЛНО
ПОЗИТИВНА НОВИНА – ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА
БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ВТОРА В СВЕТА СЛЕД ГУУГЪЛ С
Giant / September 28, 2015
ЗДРАВЕЙ ДЖАК – ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ
ЗА ДЪРЖАВНОТО КЪМ БАБИНОТО ИЗКУСТВО, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ
ЗЛАТНАТА КНИГА – 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД – КИСЕЛИННА И АЛКАЛНА СРЕДА
ДЪНИНГ – КРЮГЕР / ПСИХОЛОГИЯ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE – MAKE FRIENDS
АЗ СЪМ РЕАЛИСТ, ОЧАКВАМ ЧУДЕСА
СОДА & ВОДА
С АРХАНГЕЛА НА ПОБЕДАТА / With the Archangel
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014
МЕМОРАНДУМ НА ВЪВЕДЕНИЕТО, VIII МИ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР
ВТОРА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
РУМЪНИЯ КАТО РУМЪНИЯ, НА СЕВЕР ОТ ГРАНИЦАТА
ПРЕДСКАЗАНИЕ ОТ АНТИКТЕРА
ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ РОД / АПОКАЛИПСИС
КОНФИСКУВАН ЖИВОТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО / НЕИЗВЕСТНИТЕ АНГЕЛИ
ПЕТРИЧ / ХЕРАКЛЕЯ – СИНТИКА
БЪЛГАРИЯ ПОМНИ, РЕКИ И ЯЗОВИРИ, КРЕПОСТИ И МОНАСТИРИ,
ЖИВОТЪТ Е ТВЪРДЕ КРАТЪК, ПОСЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА
БЪЛГАРИЯ, БЕЗСМЪРТНА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
НЬОЙСКИ ДОГОВОР, 27 НОЕМВРИ 2015
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД
ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА / СИЛА
В БЕЛОГРАДЧИК – НАХОДКА НА 1,4 МЛН. ГОДИНИ
ИЗЛОЖБА НА ПИКАСО В СОФИЯ – ВХОД СВОБОДЕН
УСМИХНАТИ И ЩЕДРИ ДНИ – КЪМ МАГИСТРАЛАТА
БЪЛГАРИЯ – ГРАДИНА ОТ РАЯ
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА – СЛЕД Х БОЗОНА
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА
EARTH-BG – ЗЕМЯ, НАРЕЧЕНА БЪЛГАРИЯ
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА
КАМЕННИ ПЛОЧИ ОТ ВРЕМЕТО НА ТРАКИТЕ / ЕЗИК
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО – РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА
ФЕРМЕРИ ОТ РОДОПИТЕ, СЕМЕЙСТВО ВАСИЛЕВИ
БЪЛГАРСКИ СЪКРОВИЩА, БАСТЕТ И ПЛАНЕТАТА
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 3
СОФИЙСКИТЕ КАТАКОМБИ – 240 КИЛОМЕТРА ПОДЗЕМИЯ (ВИДЕО)
БЪЛГАРКА НАГРАДЕНА ЗА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 1
ПЪРВА ЧАСТ / ВЕЛИКИЯТ ДУХ – БИТИЕ И
ЗАБРАВИХМЕ ЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ – ГЕОРГИ ЛАМБОВ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ДЕБЛОКАЦИЯ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА – НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ
ЕПИСКОП ПЕТЪР ОСОГОВСКИ – ПРЕДСКАЗАНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА – СВЕТЪТ НА ДУШАТА
АРХААНГЕЛОВ ДЕН – НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ
ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, БЪЛГАРИЯ 2015
МЕЛ ГИБСЪН С ИСТОРИЧЕСКИ ФИЛМ ЗА ЦАР КАЛОЯН
СВЕТИ НИКОЛАЙ, МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ – НИКУЛДЕН
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА
ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ТОЙ ЩЕ ТИ РАЗКАЖЕ
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ
1944 – 2017 ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ, БАТАШКОТО КЛАНЕ
УИЛЯМ ШЕКСПИР – ПЪЛНИ СЪЧИНЕНИЯ, Theatre 199
БЪЛГАРСКИТЕ САМОЛЕТИ И АВТОМОБИЛИ
РЕЗЕРВАТЪТ В МАЖДАРОВО / ОПАЗВАНЕ НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД
АНСАМБЪЛ „ЧИНАРИ“ В НДК, БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ ПРЕД СВЕТА
МАТЕРИЯ / ЕЛЕМЕНТАРНА ТРАНСМУТАЦИЯ
НАСА – МАРС ГУБИ 100 Г АТМОСФЕРА В
ДА ПОЧЕТЕМ ДНЕС СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ
МЕДИЯ, КОМУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ
ИЛИНДЕН – СВ. ПРОРОК ИЛИЯ
ВИТАЛНОСТ / ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН
ГОДИНА 6783 ЕДНАЖДЕН – 22 ДЕКЕМВРИ / БЪЛГАРСКАТА
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ
ДНК – ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА
ПРАЗНИКЪТ КОЛЕДА, БЪДНИ ВЕЧЕР В СЪРЦАТА
ОТЕЦ ИВАН – ПО БОЖИЯ ВОЛЯ СТАНА АРХИМАНДРИТ
БЪЛГАРСКО, ЗЛАТНО БИЖУ НА 6300 ГОДИНИ В ПРОВАДИЯ
БЕЗИМЕННА, НЕПРЕХОДНА
МИТИЧНИЯТ ЕНКИ / ИРАН И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
РУСИЯ – ГЕНОФОНД, ИЗСЛЕДВАНЕ
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ
ПОЛИТИЧЕСКА & РЕЛИГИОЗНА ПОДМЯНА
КЛЮЧ – 2015
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ / СВЕЩЕНОРОДИЕ, САКРАЛНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ
ПЪТЯТ НА ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ, РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА
БЪЛГАРИЯ И НА НЕБЕТО / И НА ЗЕМЯТА
QUANT E-СПОРТНА ЛИМУЗИНА, ХИДРО-АВТОМОБИЛ
ТРЕТА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА – КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ
ВОЕННА СТРАТЕГИЯ, ЧУДЕСНА РАЗРАБОТКА ОТ АЛЕКСАНДЪР БОРТНИКОВ
14 ДЕКЕМВРИ, ВЪРНАТО БЪЛГАРСКО СЪКРОВИЩЕ ОТ САЩ
БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ
ПЪТЯТ ВЪРХУ БОЖИЯТА МАГИСТРАЛА – НАПРЕД И САМО
ДНЕС Е АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА
ГРАВИТАЦИЯ / ОТГОВОРИ, ВЪПРОСИ И РЕЗУЛТАТИ