ДОКЛАД №4 / ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 2018

cropped-LOGO-TEAM-1.png

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 2018 Г.  МАТЕРИАЛНА ТЕМА ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ / СВЯТ И СЪВРЕМЕННОСТ

АВГУСТ  2018 СОФИЯ (СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЧЕТИВО) Учебно помагало за бъдещи администратори на обществен ресурс; политически ментори, психолози и психиатри.

СЪДЪРЖАНИЕ: Материална Тема; Нематериална Тема; Разрешаване и абсорбиране на качества при изграждане, разграждане в мозъчната среда; Логика и Среда; Емоционална Дислекция (логическа); Класическа Демокрация; Държава; Ловци на Надежди; Аз. Допълнително; документи от обстановката в България и последствията от липсата на опорни моменти на съдържанието; времеви характеристики и зависимости. Възможности.

На вниманието. Представя се Психо-Физиологичен проект за комплексно решение на задачи пред човешкото общество. Изграждане след трансформация или първично изграждане на обществено тяло. Динамика на процесите преди и след възникването на нови държави. Характеристики наследени от резултати, имащи своя среда. Инерционни компоненти след множество други в пространството.

ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проектът на този доклад изразява възможностите пред всеки от нас, които екипът на Archangel / Hurricane показва като възможност пред всяко общество по пътя към първичното или вторично образуване на клетъчни структури. Съставната клетка за което и да било общество е това, което стои при основите му. Съставната клетка в субекта, който е изграждащ което и да било общество е това, което го представлява (не се разглежда биологичната форма, но комуникативната форма). Идейната им черта възниква чрез изпреварване в сигналното и материално пространство, но образувани в същото. През 21 век и към следващите го векове, Докладът е задължително четиво от инструментите на властта и която е хармонична с природата.

(ЗАБ. Където се среща името на България, това може да бъде премахнато, подменено от логическата подредба на този Доклад за лица извън държавните граници.)

[wp-stream-player url=“http://listen.shoutcast.com/arm-vm“ type=“mp3″ autoplay=“yes“ ]

РЕЗЮМЕ

(„ЛОВЦИ НА НАДЕЖДИ

Какво може да се направи, за да се освободи държавата не веднага, но постепенно от присъствието на елементи с престъпна съзнателност и които, спъват развитието на държавата, блокират прогресивната компонента, осигуряват си взаимодействие институционално и прагматично, разполагат с “държавните инструменти”? Не забравяме, че с всяка постъпка в посока към свободата, държавата ще си отдъхва с надежда.

След този текст с предисловието и с всичките компоненти, позволяващи извършването на работа, постепенно ще започнем с показването на пътища, които ни предстоят или които, ще трябва да се преминат. Знаем, че всяко от засегнатите места не е безлично, да няма стопанин на действието или бездействието си, но разполага със собствени имена (и адреси). Това улеснява задачата свързана с действието на земята, от която не може да се избяга, не е предвидено. Действието го нарекохме лов или преследване, завършващо чрез надежда. Ние пък се нарекохме ловци на надежди.

Възможностите на тези надежди, са много и най-добре ги намираме в кореспонденцията между нас, която би трябвало да е възникнала при съгласие, от друга страна срещу която ще се противопоставят най-различни сили засегнати пряко със сила. Всъщност, силата е предмет на законите и Ние, ще поработим законно.

Разполагайки изцяло с написаните закони, излъчени от законодателен орган, за Нас е повече от достатъчно да се извърши резултатно и квалифицирано която и да било работа. За това ще се погрижат специалисти в съответната област, които ще предоставят информацията пред вниманието на засегнатите, след това обществеността ще бъде запозната и тя, а след това разпространено зад граница или своевременно, което ще бъде направено. Информацията ще се съобщава изцяло тъй като, задържането й означава укриване, прикриване, съучастие.

Няма друг начин чрез позитивна нагласа, да се преследват лица с престъпна съзнателност, освен по законово уреден път или начин за въздействие срещу средата, в която се развиват процесите на престъпност и с множество компоненти на криминалния контингент. Тъй като ще се преследват по законов път извършители на служебни места, осигурено им от държавата, процесът ще бъде категоричен и законово уреден като представителен. Друго освен законите няма в която и да било държава, основаваща се изцяло на законови, конституционните форми. Затова ще започнем действието с изобличаване на извършители постепенно, прагматично, условно и безусловно.

Ще се разплитат възли на организираната престъпност, която работи на различни места и се съобразява към различни клетки на престъпни гнезда. Но всяко от засегнатите места не е безлично, да няма стопанин на действието или бездействието си, но разполага със собствени имена (и адреси). Това улеснява задачата.

Въпросът е, да разберем в какво се състои престъпната дейност на (все още свободните) граждани с българска самоличност и идентификация с граждански номер, на територията на страната?

Предвижда се, към процеса да бъдат прибавени приложения с факти, чието множество ще бъде разглеждано малко по-късно от разширен състав за борба с организираната престъпност. Постепенно самите преследващи, ще видят добре хоризонтите на новата ни държава.

След това и цялото общество, ще получи държавата си.

АЗ

Описанието за мен е дадено в информацията – “за мен”, която съпровожда Доклад №4.

Разполагам с не повече от дузина квалифицирани документи със съдържание, показващо престъпността екзистенциално, конкретно, точно и ясно.

Този Доклад, ще бъде даден в ръцете на няколко адвокатски къщи занимаващи се с наказателни дела, също на такива имащи Европейска юридическа практика. Докладът със съпътстващата го информация, ще бъде в ръцете на експерти от различни области у нас и в чужбина; част от него ще бъде класифицирана като скрита за определено време със срок, докато протичат процесите, но съхранено задължително на облачни сървъри.

Зад граница, ще бъдат запознати Европейски и световни организации.

Внасянето на искове, ще бъде съобразено с програмни продукти от друга страна, които ще конструират новата власт. Изчистването ще се извършва постепенно, но резултатно.

Действие. По такъв начин действието след този Доклад №4, ще извърши повече работа от която и да било работа, извършена досега от най-различни лица, групировки от самоцелни измамници, занимаващи се своеобразно с цел тяхното про/съществуване като такива.

Време. Когато дойде време (и което ще дойде), да се атакува незаконната власт из цялата ни страна, тогава ще се покани към действие приложението “НЕЗАКОННА ВЛАСТ” (отнасящо се до два времеви периода – след 1944-та и след 1992-ра години).

Но вече ще бъдат развити процесите по преследване на най-различни лица с поведение срещу държавата, нейното настояще и бъдеще.

Дали вярвам в полезността? Предвид обосновката, Аз вярвам напълно във възможностите, както и в резултатите!“)

ТЕМА

ПЪРВО

 1. Защо в България не може да се създаде общество, което е с позитивна нагласа? Ще разгледаме едни от основните елементи на психологията, която (чрез съответните инструменти) създава проводима среда след мисловната дейност на мозъка към пространството на заобикалящата среда.
 1. Инструментите за това са сигнални, биологични форми за трансформиране в разбираем за логиката порядък от думи и фрази в спектрален нюанс, асоцииращ се с онова, което е вече познато и изучавано. Спектърът при това е крайно ограничен в диапазон на слушаемост от няколко килохерца. Изучаването на логическите сигнали в честотни пакети от форми, създава речевата характеристика, но и разграничава сигналните качества в мозъчната среда. Това пък разделя “езиците” в живописно, импулсното творчество за различните региони. Обособяването на резултати в целеви качества има в основата си изискване към техническо, логическо, творческо, индивидуално развиване на речта често, която (или което) се допълва от между регионални прояви на логика.
 1. Логиката пък е съвкупност от качества с определена цел, които се раждат в динамична среда. Свидетели на това са проявите регионално или зад хоризонта на границите, променящи (интернационализиращи) организацията в мисълта особено, когато се изразяват познати преди качества, но изразени по друг начин. Логиката се справя чрез превод в сигналното си пространство, което е от материален вид на произведените нематериални съставни, компоненти, синхронни сигнали или синхронизиращи ги светлинни, фотонни импулси на мисълта, която е двукомпонентна (обяснено в Доклада).
 1. Мисълта произвежда нематериални, светлинни веществени към досветлинни невеществени импулсни (кратки) сигнали в обеми, пакети от “облаци” (с множество кратки) подредени в порядък. Подредбата в мисълта, се нарича и логика. Логиката е производна от фотонните облаци в мисълта. Детайлното изразяване е възможно чрез логическа капсулация на детайли с конкретни черти, “бразди”, логически граници, чиято характеристика задължава към разбираемост. Логиката е разбираемост, която е двупосочна.
 1. Последното, се изучава в училищата или при висш порядък в университети с профил на границите, но винаги в тях. Което и да било учреждение с възпитателен, творчески, комулативен ефект върху съзнанието, ще работи винаги в граници, които рядко се преминават случайно или по друга причина. Често преминаването на границите е заради некомпетентност, умора, при злоупотреба от личен характер, познавателно и с позитивен такъв или обратно.

ВТОРО

 1. Речта се допълва от сигнална среда, която излиза извън границите на асоциативната памет и където сигналите продължават въздействието си върху приемника най-вече, когато пък този е екзистенциално грамотен при получаването. Задължителна в случая е първичната ни грамотност. За да работим чрез мозъка е необходима първична грамотност.2. Изразяването на лична грамотност се свежда към възможността и в това, субектът да преведе двупосочно (виж горе) сигнална черта, която да бъде еднаква по смисъл. Смисълът от своя страна е рефлекс от въздействието в мозъчната среда на сигналната компонента. 2.1.а Когато смисълът се потвърди едностранно, тогава говорим за нарушена интерпретация. Производни на нарушената интерпретация, са най-различните отклонения в мисълта. Нататък с това се занимават специалистите психиатри. 2.1.б Извън психиатричната или клинична картина, едностранното действие в мисълта е възможно да представлява част или цялост от непознат свят, негово качество и което към момента е непознато, неразбираемо; липсва логика, която е синхронизираща мисълта като памет. Тогава субектът остава извън логическото, комуникативно пространство на който и да било свят за период от (относително ограничено в пространството) време, което е отговарящо на рефлексите. Последните е възможно да бъдат забравени, подминати, забелязани. Ако се забележат все пак превъзходните качества (от не болната логика), се раждат открития с опционален ефект или категорични. Категорични са откритията с цивилизационна черта или епохални открития за човечеството, допринасящи за скокообразно развитие в сфера повлияна от инерцията на друга. Ще сте свидетели на свързаност между инерционните компоненти при изкривяване чрез избързване или забавяне на процесите, но които са праволинейни. Мисълта работи чрез векторна величина с ограничение заради своята биологична природа (основа), на компонентите горе, също развито надолу в Доклада. Откритията с опционален характер, са производни (тях няма да ги разглеждаме с цел спестяването на време). 2.2 Когато смисълът отразява коректно извършеното преди действие в мозъка на човек (или разумно същество с биологичен произход към който и да било свят), тогава имаме двустранното потвърждение за извършена работа. Двустранно се ангажират страни в произведен от тях и между тях комуникационен свят. Динамиката на този свят, се отнася към инерционните му съставни, задължително в логичен порядък. Този свят е възможен благодарение на множество светове, които задължително са предшестващи с аргументи последствието на последния свят. Раждането, тъй като имаме първичното раждане, е възможно в резултат от присъствието на предишните светове – материални, нематериални, веществени, невеществени. 2.2.а Наличието на пространство е факт, след наличието на възможности за пространство. Коректната логика е с възможен произход от некоректната или едностранна такава, след нейното познавателно вмъкване и показване с подходяща, “съвременна”, откликваща логика в интерпретация на неизвестното малко преди неговото откриване пред света. 2.2.б Светът се открива в пространството като сбор от логически развитите аргументи на личности, индивиди и инвалиди. Последните, се откриват от субективния фактор на логиката, при което е задължително тази да бъде недоразвита. И обратно; логическото развитие се открива екзистенциално при развитите индивиди. Няма ли динамична черта, няма ли логика, е възможно ефектът да бъде от отрицателен във времето и пространството, до свиващ се заради отрицанието в пространството за относително кратък или дълъг (времеви) период. 2.2.в Тогава настъпва отново изразена динамика, но на процесното свиване. Ако в проекта не се предвижда процесното свиване, тогава говорим за грешка. 2.2.г Има ли грешка? Последната често се формулира като грешка в природата и което също е допустимо, както и апогеят показващ откритията. По такъв начин грешката от допустима, се превръща и в задължителна. Тоест, грешка все още липсва. Обяснимо защо грешката я намираме задължителна или когато пред нас, се отварят контрасти с междинен характер на цветова индикация, на тъмна и светла страна, във възможностите към всяко познание (без изключение), което е определящо позитивните качества благодарение на техните граници, откъдето започва например “обратно броене”. Какво е обратното броене, от крайност към крайност? Негативните качества, не са задължителни, но относителни и никога не са едностранни. За една част от света или пространството, негативното се прелива от позитивно и обратно, позитивното се прелива към негативно. Единствено субективното виждане може да определя за кратък период констатирайки качествата по един или друг начин, но винаги субективно. 2.2.д Оказва се, че грешката е граничната компонента между качества и се преобръща винаги при достигане на условния край или процесен завършек, материален, нематериален, който е относителен и зависи от други. Конструкцията на сигнали в пространството, е разгледана в пълнота от книга “Ключ” в разширен вариант, в частност и в съкратен вариант, екзистенциално от електронната книга.
 1. Ще сме свидетели на динамика чрез хармония между свиването към разширяването в пространството, но като неделима част от динамиката на времето. Заради него или заради времето, е възможно откриването, показването, забелязване на всяко движение и по никакъв друг начин, това не може да бъде запаметено, нито предадено за да бъде запаметено. Информацията се прехвърля от 2D пространството на Доклада във вид на основа към мисълта, своеобразно създаваща мисловните вихри от паметта чрез картините в паметта. Оказва се, че от предишната база, човек придобива непознати преди качества и е способен да ги – интерпретира, разпознава, доизгражда, заимства в организирането на нови такива. Възпроизведена е успешно двустранна, субективната логика чрез комуникация в организираното пространство; в случая, което (пространство) е в текстова форма и се разполага в двуизмерно такова. Според ефекта на “Дънинг-Крюгер”, не всеки ще може прочитайки текста, да разбере и написаното в него по същество. Това пък има предвидими последици и се разглежда от друга област на психологията, на индивидуалните качества. Четивото по такъв начин, е специализирано.
 1. Грамотността представлява личната опитност при възпроизвеждането на логически ход – един или няколко, в поредица и подредба или разхвърляни (при шифроване). Логиката на който и да било организиран, логически ход, е родена преди който и да било физио-логически ход. Логиката от първо ниво, е сетивната и опорно двигателна за сигналните качества. 4.а Сигналните качества (разгледани горе), се трансформират към паметта с удължените връзки от мулти електрически, минимизирани снопове от сигнали в обемно пространство и се показват обемно пред мозъка. Не винаги множеството е в обемно пространство или в пространството, ще имаме множество от сигнали. 4.б В зависимост от нивото на функция в съдържанието, сигналите често се свиват и разширяват или обратно. 4.в Създадената по такъв начин среда, е динамична. Сигналите в динамична среда, са недоловими. 4.г Констатацията на сигнали в динамична среда, е комуникативна, емпирична, чрез съответните инструменти. 4.д Усилването на част от сигналите, ни показва част от психо-физио-моторната, мисловна реакция в електро-химична среда. 4.е Възпроизвежда и се долавя електричество. Възпроизвеждането е технически възможно, но на ниско ниво.
 1. Мозъкът работи физиологически с множество от сигнали, част от които са поддържащи функцията му. Възходящо от друга страна, мозъкът концентрира тези сигнали в “снопове мисъл” според родените в него (преди) чрез наслагване или по друг начин, събиращо се в един “собствен глас”. Част от основната функция на мозъка е, че този може да ни говори. Освен да говори, мозъкът може да представлява човешките качества. Качествата са повече от едно. От друга страна, говорната функция на субекта е заради предавателен елемент, способстващ излъчването на логическа информация след паметта, която памет е възприела предишната опитност (описано горе). По такъв начин субектът е жив чрез комуникативните инструменти. Обектът ще бъде жив и без комуникативните инструменти, но ще работи едностранно, затруднено. 5.а Мозъкът е условно понятие от поредица в клетки с една цел, които са функциониращи в информационно пространство. Пространството (в мозъка) задължително различава сигналните качества, които са от първо, второ, трето или последно ниво – към невеществените такива. 5.б Биологичната форма на мозъка, съответства към биологичната форма на нечий живот. Имаме жив организъм с придадени качества, отговарящи към възможностите за логика от възможностите на мозъка. Мозъкът от своя страна, може да бъде изразен от биологично активни съставни, също от кристални структури с предавателен механизъм, задължително и с приемен такъв. Липсата на последния, създава решението на двигателна памет в пространството, без възможности за реакция (излъчване).
 2. Инициатива; предаване. Създаването на инициативни възможности, задължително се предшестват от ходове на първо сигнално ниво. Репродуктивните ни възможности след първо ниво, са плод от усилието на волята чрез способностите към инициативност, но и към резултатност. Според т. 2.1.а възможностите са инициативно двустранни или едностранни; обяснено и как тези се определят комуникативно в пространството. Формите на познание от заложените преди качества, създават инициативни възможности при образуване на други или непознати преди форми. Възможностите от своя страна, позволяват развиване чрез допълване на материалните качества малко по-късно, пренесени в нематериална и светлинна среда. В паметта, това са основните светове на пространството. Имаме компоненти от разширение на пространството при създаването на логика, която е действаща рефлективно, обстоятелствено, нееднозначно. Субективните качества, са логически качества, които са непреодолими. Когато се търси отвътре в границите, но чрез личната, емпирична, болезнена недостатъчност, тогава и резултатите са еднакви, но нееднозначни към видимото пространство често, което не е разбираемо. Появяват се формулите на вяра, запълваща органичната празнота. Появяват се възможностите за чудеса, които са необясними по една или друга причина, често и която е злепоставяща качествата при тяхното съдържимо в пространството. Това не трябва да се показва, особено, когато човек разбере (по някакъв начин) за ограниченията към възможностите, с които сам разполага. В случая, се оказва и че “мълчанието наистина ще е златно”.
 1. Тъй като сигналите имат изключителните възможности за проява дори в ограничена комуникативна среда, тези се проследяват според възможностите на наблюдаващия ги, който е разполагащ със съответните инструменти и които са, материални и нематериални. Инструментите са материални и нематериални. Външните инструменти, са материални; вътрешните инструменти, са произведени в материална среда, но разгадаването или демултиплексирането им се извършва на друго ниво и което е квантовото ниво. Ние ще разгледаме случващото се под светлинните, информационни масиви от “облаци в паметтта”, които създават или препятстват възникването на логичен порядък. Последният се характеризира с прояви според средата в която се организират материалните качества или порядъкът, представлява проява към заобикалящата среда. Нивото на комуникативна проява пък отразява средата към друга среда и която съдържа аргументирано първата й. Особено, когато ще сме свидетели на комуникационна проява или когато двама разговарят в пространството, тези са в предварително множество светове към един собствен свят. Този свят позволява на двамата поредица от неща (инструментални, пътища при посока, загадки в изобразяването, завои при очертаване, до диспропорция между тях или времеви паузи с връщане, преобръщане – виж пътища или завои) съпътстващи разговорната им среда или тематично, средата е определяща, но намирайки се винаги в друга среда и която е в друга на другата и е друга на предната.

ТРЕТО

 1. Тематично, логиката на проследяване е заимствана от поредица “Ключ”, издадена в електронен формат в съкратен вид. Докладът от своя страна, съдържа част от изследването във връзка с ИПП или инерционната ни подвижност, специално при трансформиране на сигнали с влияние извън разговорната или общочовешка среда от първо ниво. Вече се каза, че разговарящите се намират в собствен свят в обективно или субективно пространство, но в множество светове и които са позволяващи който и да било свят; органичен, неорганичен, веществен, невеществен, мисловен, комуникативен, сигнален чрез “позитивни” потоци от електрони към негативното отражение в равновесието, позиционен при наличие на инерционни канали. Показана е динамика на подвижност при трансформиране на сигнали към еднакви логически светове. Това е достатъчно. 1.а Еднакъв логически свят, може да се нарече всеки комуникационен свят, създаден за крайно време и във връзка с произвеждането му, който е продължаващ до края на времето. Конкретно, комуникационния свят не е задължително, да е с позитивна нагласа. Напротив; комуникационния свят ще е всеки, който е разбираем и се намира отвътре на паметта. 1.б Дали ще се синхронизира (с паметтта) или чрез де стабилизация на опорните качества, този свят допринася за извършването на работа. Извършва се работа. Дестабилизацията се поправя чрез вяра. Извършва се работа с вярата. Може да се вярва във всичко. Дали ще работи правилно вярата или в обратна посока, е въпрос на избор или на творчество. Творческите възможности, са безкрайно число. 1.в Споменава се само логическата черта съпровождаща резултатната. Говорим за логика, която е произведена от последствия и самата, която ги произвежда.
 1. Разговорът. Всеки отделен разговор е част от комуникационен свят; след това този свят затваря врати до отварянето на други (врати), на друго или на същото място. Вариантите за осъществяване на комуникационен свят чрез отваряне на комуникационни врати, са безкрайно число. Мястото, никога не може да се повтори. Не може да се повтори логически времето, както и мястото. Тяхното възпроизвеждане, е функционално зависимо към паметта. Паметта не е само биологическа форма, но и кристална, магнитна, с особени свойства. Тогава и времето, и мястото, са повторими. 2.а Нищо от онова, което сме го направили, не може да бъде забравено тъй като биологичната форма се трансформира до преносител на емпиричната памет или, която е опитната, свидетелстваща към края на този свят. След като се разбра, че след края на който и да било свят, ще имаме продължение с трансформация към безкрайно число, опасността, да сме завинаги преносители на конкретните качества, донякъде обуздава не само разума, но и волята. 2.б Да се избегне това, е невъзможно. Затова имаме организирана съпротива към познанието от подобен вид, което е възпиращо негативните връзки тъй като във всеки от нас, все още има безкрайно число или тези, са лесно употребими, зависими към сигнални конструкции, съдържани по правило от предавателя срещу нас. Предавателят е вид комуникатор или излъчващ сигнали, без значение в коя област от спектралната честота с единствена цел, и която е повлияване. Комуникаторът, не винаги е с негативна нагласа и позиция с цел по какъвто и да било начин, да навреди. 2.г Това се разбира по емпиричен път или чрез опитност, откликваща на друго ниво. Тук няма да се разгледа в дълбочина характерът на инерционно – съпротивителната среда, но за нея се каза и че представлява черта, разделителна линия между пространството с изключителен знак, на събитие, на развиване, констатация, при подготовка към констатация, чрез домисловните качества, създаващо светове във Вселената, което е разрешаващо създаването на светове от предишните.
 1. Елементарно. Елементарните връзки, позволяват на комуникацията да се извършва домисловно и в речева форма, да се предават сигнали в съответното им (комуникационно) пространство. Спектрално, което се позиционира във възможностите за спектрален анализ от придобитите органи с приемо-предавателна функция. Анализът се осъществява по обратен ред, отразяващ по огледален път сигналните качества в субективна среда. Тоест, тези навлизат в сигнална среда условно “навътре”, към тялото и което, също не е безусловно. През цялото време т.нар. “тялото” или мозъкът наблюдава и коригира, позиционира и разпределя, издава команди. По такъв начин мозъкът е в движение през цялото време съобразяващ условните качества, реагиращ чрез условни рефлекси. От друга страна, мозъкът управлява конструкцията в цялост, жизнената й функция. Тази конструкция или най-важната част, от която зависят процесите, се намира в основите на процесните качества, родени от други – наречени родителски качества вече и предаваеми генетично. При биологичните форми на живот сме свидетели на генетични решения, докато при специалните форми имаме технологични решения. Едните и другите позволяват промяна, изменчиви са посредством променливи, ще могат да обработват и се обработват. Актът на трансформация в който и да било свят и в комуникативна среда, винаги е двустранен. Трайността на съгласието варира според опорните точки в пространството, в нематериална или материална среда. Последните, предизвикват чрез действието резонанс между решенията към последствията в резултатната част. За да имаме акт, най-първо ще сме свидетели на излъчване на сигнал, към приемника, който пък реагира чрез актова част. Реакцията е синхронна, асинхронна чрез закъснение (не избързване), обстоятелствено чрез паметта с предугаждане (емпирично) или по друг начин.
 1. За да имаме логика, е необходимо наличието на предварителни компоненти част от които, са изброени горе. Една друга част в продължението си, създава комуникационен свят към пространство с отворена компонента. Това е развиващо се по един или друг начин пространство чрез аксиоми или закони създаващи най-първо агресивната предпоставка, след това чрез императивно социализиращата я крива донякъде, която е впечатляваща с характеристики на развитото общество и обратно. 4.а За да има държава според условието за държавност, най-първото е наличието на смисъла от това, да има държава. Показват се редица условия предизвикващи размисъл, след това позволяващи размисъла, малко по-късно възбудени от разумната му конструкция – въздигащи разума. По естествен път, се предизвиква качествен скок чрез отсяване с прогресивно начало носещо качества; начало, което обособява наличието на трайна конструкция обективно и субективно, позволява виталност и ред. Редът от друга страна, задължително е последствие от агресивните компоненти срещу безредието като инстинкт към причината. Причинителят в случая е един (все още не говорим за съучастие). Липсва ли обективност, при налагането на репресивните мерки се създават условия най-първо към инициатива, след това като последствие от различните съучастни към който и да било процес, вече излизащ извън “рамките” на реда. Редът се осигурява посредством закони. Законите се осигуряват след основен, първичен закон и се намират виртуално под него, който е върху всички закони. Невъзможно е придобиването на право върху закон от висше ниво, но от страна на подлежащи закони. 4.б. Оказва се, в България действието на основен закон и какъвто е Конституцията, не рядко се подменя от вторични конструкции на закони. Строителите, зидарите, списващите закони създават отделно закони за съобразяване с репресивната власт (което е задължително), но което в България не работи освен, че се използват невалидни до крайно порочните връзки срещу закони, позволяващи виталност на която и да било държава и общество. Според липсата на виталност, се оказва в България липсва общество и според липсата на съответното общество, липсва държава. Каквото и да се показва, прозвището не отговаря на истината.

ЧЕТВЪРТО

Държава. Много по-лесно е да се разруши държава и общество, отколкото да бъдат запазени. Докладът е тематично привързан към липсващата държава, но екзистенциално се занимава с неща извън видяното горе от логическата поредица “Ключ”, чиято конструкция е дълбока, показателна, недвусмислена, резултатна.

Ние, ще покажем последствията от ИПП върху мозъка управляващ процесите, но чрез забележима константа във времето като вектор по дължина, който е с трайно изразени пороци в динамичната и развиваща се среда. Това се способства, осигурява, позволява от еднозначност на качества със сродни величини и чиято характеристика е еднаква, сигнално забележима. Когато говорим за разпознаване, това е работещо чрез излъчваните сигнали. Все пак сме свидетели на сигнална, комуникационна конструкция. Което пък ни показва липсата на случайност. По-горе, разгледахме какво представлява средата като комуникационно пространство. Липсата на случайност при произвеждане, възпроизвеждане на емоционално негативни послания от друга страна, създава нова комуникативна среда и тази, не отговаря на нито едно от очакванията. Последните, които се образуват в пространството чрез термини за измама, обещания, действия, бездействие функционално създаващи асоциална среда в тялото на излъганата държава, субективно и обективно в тялото на излъганата мозъчна и мисловна среда, са достатъчни. Индивидът на практика е измамен, излъган. Вярата (обяснено горе) съучаства при образуване на речевия състав. Чрез речта, се извършват редица от познатите престъпления срещу държавата, обществото и личността. Държавата, не е само с висящото име отгоре. Редица от показателите ако са липсващи, наличието на име върху липсващата държава е акт на измама или с измамна цел. Целта може да бъде различна, но да се възползва от създадената среда или информационно пространство, обективно и субективно. Първичното, информационно пространство е онова, което ще разполага чрез речевия състав, ще организира благоприятна среда. Речевият състав, се пренася по най-различни пътища към целта, която цел през цялото време е само една или, целта на властта е една. Доскоро медията отразяваше властовия ресурс в честотно пространство, наречено накратко ефир. 1. Властта от друга страна, е задължителна и ще бъде. Практически, ефирът на медията бе заменен от ефирът на Интернет. Това се оказва катастрофа за която и да било медия от стар, комуникативен тип, сравнено към интерактивната форма на логика като прозорец към целия свят, който свързва непознати в обща среда; който освобождава донякъде и лишава, създава, проектира възможностите. Отпреди непознати, се развиват хоризонтите към един нов свят с общочовешко, цивилизационно начало, което ще отговаря към нови стандарти, с очаквания към нови идеи, чрез излъчването на нови лица. 2. От друга страна, това трудно ще се приеме от старите, носещи своите навици. В края на краищата, който не се съобрази към прозореца на света и не отвори пространството му, ще отговаря с последствията без значение дали заради кражбите на богатство, на ценности, на каквото и да било, което все пак е извършено без да бъде съобщено или прикрито със същата цел.

Според липсата на виталност, се оказва в България липсва общество и според липсата на съответното общество, липсва държава.

Общество. Държавата в случая липсва, обяснено защо. Липсва първичен акт на съгласието, който е подменен чрез актовете на съпротива, но която е побеждаваща себе си или предварително, която се потушава. Това е последствие от първичната липса на аргументи, способни да бъдат изместващи (другите) аргументи; заради липсващи аргументи се произвеждат същите аргументи, но вече наследствено с цел, която е възпроизводството им. 3. Гнезда. Аргументите се подменят периодично с поредица от еднакви, които пък продължават с обгрижването на капсулирани общества или с еднаква цел на престъпни гнезда. Комуникацията се извършва отвътре на тези гнезда, докато външната им константа е еднозначна, отблъскваща все по-успешно (чрез репресивната власт) възможността за промяна. 3.а Извършена е подмяна, която завършва с транзакция на съзнателност, на капитали, на имущество, на ценности (каквито и да било), съучастно увличащо с примера към неизброимо или безкрайно число.

Според липсата на виталност, се оказва в България липсва общество и според липсата на съответното общество, липсва държава.

 1. Кражби. Въпросът е не само в запазване на откраднатото, присвоено или придобито по престъпен начин имущество, ценности или друго богатство, но за неговата след престъпна, “авансова” употреба с проникване към пространството малко преди това, което е злепоставено с кражби, малко преди това чрез убийствата на сановници, предприемачи, възродители и учители, цели семейства от тялото на България. Кражбите се превръщат в основен поминък. Убийствата, се превръщат в основна задача. Това положение се задържа десетилетия от народната власт успешно, която не само създава внушението за държавност, но трансформира и капиталите си, които също са с криминален произход. Тоест, свидетели сме на навици за грабеж или в тялото на България, повече от половин век или 75 години, властта неизменно е същата, със същите навици. 4.а От това се възползват най-различни псевдо-обществени форми в сдружения водени от типове с идентичност, която не е отговорна за действията си освен, ако тези не гарантират запазване по време на размножителния период, а след това при отглеждането. В гнездото се раждат профили на водачи, които веднага се възползват. Без изключение в България липсва обективна среда, която да възприеме демократичната власт. За това пък свидетелстват интересите на задгранични централи, излъчващи наблюдатели с кохорта от следователи, разпространители най-вече на късата памет. 4.б Няма предвидено друго, което да позволи на България самостоятелност при решенията след като суверенът, представлява народ с хилядолетна история и няма народ, който да се противопостави на този народ, който е със затихнала функция. Последното, постигнато с цената на хиляди жертви и с кръв по ръцете, се отстоява през 21 век от наследниците. Генетически, страхът е заложен в кръвта. Замлъкването от друга страна, вследствие от измамната трансформация продължава и ще продължава. Липсата на водачи, способни да изведат обществото към очакваните от новия свят хоризонти, ще продължи неопределено техническо време. 4.в Това пък ще позволи беззаконието, разширено по собствени пътища и със собствена логика, да извършва безброй актове срещу държавността или държавата в частност, когато се построяват капани. Същото се отнася при изработването на формални закони, когато действието им съвпада с осигурените пътища предварително, които са съгласувани. Същото се отнася при кражбата от която и да било банка, когато определен брой от служителите й са наясно, че следва грабеж – ДСК или КТБ, са примери на грабеж в особено големи размери (поредица банки). Виновните са свободни; намират се между нас; трансформацията – е успешна.

Според липсата на виталност, се оказва в България липсва общество и според липсата на съответното общество, липсва държава.

 1. Съучастници. Свидетели сме на престъпни бригади, криминални структури, които не се показват и нямат лице, но изразяват поименно поредица от лица. За всичко това все още, резултатно се грижи организация, но която стои при основите на обществената среда чрез развиване, иницииране, създаване, обгрижване, съхраняване на престъпните навици от всякакъв вид в общественото пространство; опазва откраднатото имущество; не позволява промяна по никакъв начин и разполага съответно с въоръжен, но неадекватен състав, психологически който не е здрав, но превишава европейската норма и в множеството си, черпи ресурс от държавата. 5.а Изградено е тяло, което е с отклонения в поведението си като държавност и ред, законност и ценности, демонстриращи релевантен, също и автономен режим. Паразитиращите, които са неизброимо число, но определени като администратори от административната (непроизводителна власт), са превишаващи санитарния максимум от възможности тези да бъдат полезни, предвид, че ще извършват полезна обществена дейност. 5.б Обаче, когато тези не извършват никаква или подобна, донякъде творческа дейност, тогава се говори за срив. Липсата на комуникация между тялото или административното тяло към заобикалящата среда, нанася тежки, често непоправими вреди. 5.в Освен това, сме свидетели на съучастни по пътя на логиката в престъпна среда, което превръща средата, а след това и държавата в същата и със същата участ.
 1. Няма какво да се каже за който и да било, когато липсва част или голяма част, или изцяло информацията за него. Тогава идват на помощ специалните методи, чрез отваряне на вътрешните канали на мисълта със съответната памет. Идентификацията след това, представлява логическа мрежа и е в ръцете на запознати, боравещи с техника по извличането отдавна; играта започва. Проблемът приключва. В Доклада по-горе се каза или по-точно, се загатна за методи, които бяха разгледани въпреки в дълбочина, но накратко. Примерът с унищожаването на документи, се оказва неработещ особено, когато времето заработи в обратна посока. Криминалните групи, населяващи територията на България и които се намират отдавна в конструктивната част, включително верските атамани, не знаят какво предстои. А не знаят какво предстои, защото централите разполагащи със специалисти от най-различни области, не знаят какво предстои. 6.а Технически актът на беззаконие, се осигурява или инициира по примера на властта, под нейното покровителство (със съответните връзки), наставнически с обгрижване (различно от покровителството), чрез имагинерни или временни връзки, приятелства и сближаване. Сближаването в условия на престъпна държавност и ред, говори за престъпно сближаване с някаква цел; безцелно сближаване липсва; безпредметно сближаване няма; няма случайност. Добрите нрави са временни, преценени, претеглени многократно и многостранно. 6.б Играта. Заиграват се постановки от олигархичност до буржоазни със съответните качества в псевдо-бохемски квартали, квартири, кошари и групи по идентичност. Тези се смятат за елитарни и превъзнасят “културата си” често, която се култивира в квартири, кошари или по танци. Интересът е в себепоказване, като често се развиват космически, несъстоятелни теми. 6.в Всичко това, ни говори за обществен, социален упадък на нравите, на предметните качества, на търсенето къмто предлагането във всяка част, която е изкривена. Проблемът от психичен, физиологичен, материален или ментален, се превръща в психиатричен с последици, една от които е агресивната. Защо? Когато говорим за действие, тъй като агресията представлява действие срещу нещо и някого, веществен или невеществен предмет, ние говорим и за последиците. Всичко това се развива във времето и се означава с динамика. Липсата на динамика от друга страна, съгласува резултатите към мълчанието, и обратно. Агресивната компонента също е – по обратен ред, изразена психично, физически, материално; опасна с менталното й превръщане в психиатрична, която разтърсва цялото същество при екстаз, търсещ каквото и да било. 6.в Най-често (при търсене) се намират кървави отпечатъци, което се оказва най-лесното и достъпно. По-лесното е да убиеш човек, отколкото да го запазиш. По-трудното е да набиеш човек, отколкото да го убиеш. По такъв начин агресията, снабдена и с подходящите инструменти, се превръща в “оръжие на победата”. Играта се превръща от безобидна във все по-настъпателна, като границата се губи при отпечатъците от кръв.
 1. Ако това е нормално, Докладът веднага ще загуби част от смисъла си на съобщаващ конкретната информация, и обратно. В началото на всяка борба, особено с “недосегаеми аргументи” на престъпни бригади от елементи, превръщането на жертвите в хищници и на преследваните в група от преследвачи, е задължително. След това групата се променя към структура от особен вид и с предназначение, позволяващо крайните резултати. При въздействие с рефлективни последици, двете страни се разделят по внушение с нападателна цел, която малко по-късно се реализира. Необходимото техническо време, започва от вчера. Реализацията на която и да било съпротива, която е и двустранна, изважда на показ изцяло или част от аргументите с които се разполага. Едната страна няма как да покаже от аргументите, които са произведени с кражби, насилничество, измами, убийства, с отвличане, злепоставяне, обругаване и тъй нататък. Срещу което въстава другата оперативна страна. По-горе се каза, че между двете назрява конфликт, който е с нападателна цел. 7.а Първата или засегнатата страна, от която ще се отнема каквото и да било или, която ще бъде лишавана от каквото и да било, ще използва цялата мрежа от аргументи в полза на злоупотребата с власт, започвайки се от “меките” връзки на медията към по-съществените от репресивните аргументи и факти. Последните, ги намираме в близката и не толкова далечна за да бъде забравена от историята на България, трагична история на страната. 7.б Фактите недвусмислено ни показват порок, без възражение. Изход не се предвижда по обясними причини или се притъпява реактивната част; създават се “водовъртежи” от синергични съставни към общата част; публично се дезориентират вероятните наблюдатели; подстрекават се към безредици лумпенизирани маси, лесно контролируеуми; показват се вероятни водачи с “опипване” после се снемат и се оттеглят, показват се нови и после се преценява; произвеждат се резултати, задължително нови и демократични, предвид обстановката, и обратно. Действието се доказва на практика с преживяното, където от елементарния опит на не толкова опитни сенки, се произвеждат не толкова слънчеви зайчета, но пък работещи в условията на безскрупулна, асоциална, асоциативна към нещо, безкръвна по същество пропаганда. Липсата на кръв у тези слънчеви зайчета, предвижда след безкръвната пропаганда обилното напояване на земята с количества, променящи безусловно от генетическия състав до наследството им в човешките маси, които не могат да се познаят. Въпреки първосигнална, пропагадната взема своите жертви през няколко поколения, раждащи своето поколение. Едно след друго поколенията се израждат в съвременни белези към съвременника, който ги наблюдава или който, ги изразява. Пак според Дънинг-Крюгер, засегнатите не могат да разберат, че са засегнати. Наблюдаващият процесите от друга страна, има възможност за проследяване обективно или не толкова, на конкретните връзки, последствията в по-широк смисъл и в резултатната част. 7.в Целта е след определено технически време, виновните да се окажат свободни, а окажат ли се свободни, те отново ще превземат властта. Защо? Когато говорим за навици, тези не отшумяват след първото поколение и което, е лишено от власт. Опасността е съвсем близко, не отшумява десетилетия след това, след няколко поколения; опасността е подвижна, нелинейна, нападаща, бягаща. Всичко това пък може за миг да прекрати възстановителния процес. 7.г Както се вижда в борбата за която и да било власт, на която и да било държава от човешкия свят, се използват средства и инструменти по емпиричен път доказали своята ефективност. Когато се говори за територия, заразена с психически отклонения в личността или чрез травми, които са нелечими, тогава борбата е с времето. Борбата във времето е дългогодишен процес. При този инструмент характерното е, че той е щадящ – как и защо? Санитарната роля на времето, се оказва решаваща. Все пак предварително заразените клетки, ще трябва да бъдат и отстранени, но без всеобщи последици. Всеобщата част, ще бъде извършена след това. Родените, ще трябва да изживеят остатъка си. Тези са нелечимо болни и заразени, от които ще се отнеме властта, администрацията, отговорните точки, клетките, но ще бъдат оставени. Времето ще ги постави в земята. Паметта ще ги забрави освен в пантеоните на осъдените; там ще се помни. Задължително, ще се изградят пантеони с имената на всички виновни, без изключение. Това назидателно действие, се предвижда в респективната участ и която, всеки от младите ще отбягва. Стремежът ще е към съвършенство, а съвършенството, ще се разбира не само телесно. Респектът ще е към умните, креативните, благородните, кротките по сърце, трудолюбивите, майките и бащите от бъдещето. Създава се автономна система на осъзнаване, въздигане със съответните качества, към съответните качества. В изречението (горе) се говори за обучаващ състав, към момента липсващ в България и което е поправимо. Част от мисловните качества, все още ги няма. Една друга част и която е агресивната им сестра, се подхранва от въжделения по отминало време от гробищен парк, в който са съхранени останките на забравените предци. 7.д Тяхната смърт е причинена от хищник, нанесъл непоправими щети над държавата, срещу психологията на стопанина на малката, бяла къщичка на Балканския полуостров. Всъщност последствията, разглеждани от този Доклад, са причинени от идването на този хищник на Балканския полуостров и чиято цел е територията на България.

ПЕТО

След идването на запустението върху България, започва невиждан грабеж на богатства, на ценности, на история, на религия, на азбука и писменост, на пари чрез убийства на хиляди българи, българки и децата им. Разграбва се имущество и покъщнина, златни накити и пендари; обезличава се психиката на жертвите, а страхът е навсякъде. Орди от “санитари” сноват подстрекавани от жадни за власт чрез кръвта или от жадни за кръв чрез властта. Бог е високо, а царят го няма дори да го имаше, който го няма. От историята на България царското потекло е изтръгнато, изгорено от същите орди. На територията на страната, са български “санитари” по-лоши от санитарите в оригинал, които са подстрекатели. Революционната им черта не се различава от психологията на убиец и който се занимава с деца. Децата са по-опасни от старците, по-кръвожадни от лъвовете. Без проблем се откъсва голяма част от територията на страната, предадена в ръцете на бригадири с червен печат на челата. В международен сценарий и който препятства напредъка, се излъчват сигнали в пространството на България, оказваща се превзета териториално, икономически, стратегически чрез обекти от национално значение, заселени бъдещите стопани говорещи на странен език. Езикът се припознава за български, но се отрича родството му с България. Случват се странни неща в религиозната и светската власт, които са слети в неделимо, обществено тяло. Религията на вярата припознава боговете на светската власт, съобразява се с тях. Центърът продължава да се бърка в чуждите работи, да издава заповеди подредени в матрьошки и да се показва на неочаквани за него места. Закриват се заводи; блокира се производство; съсипват се индустриални центрове за сметка на други – дисхармония с оглушителен шум, се разнася.

 1. Разбира се, което винаги се провиква “да задържим крадеца” другаде някъде, някъде другаде. Интересното е, че с идването на “демокрацията” в частност, която е непозната в България, възможностите за прехвърляне на вина или за заличаване на следи, се повишават значително. Създават се формите за ограбване на отново парични средства и капитали, по навик от дългогодишната практика на едни и същи лица. Средата го позволява. Същевременно се упреква, но все още липсващата на територията на страната, дългоочаквана демокрация във всички злини, които се раждат във въображението. Малко преди това се разбра, че въображението е болно. От болната психика, се произвеждат симптоми на дългогодишното родство на мисли във въображението отново, което е болно. Оказва се, че най-често срещаното явление (специално за българите, като най-пострадали от болшевизма избил предците и първенците им в родствена или потомствена връзка) е живеещи в демократичен свят или на Запад, да говорят не само срещу държавата си, да възхваляват злините, но за показват готовност към кръвожадност, жестокост към революционните постулати, декрети и заповеди. Оказва се, че огънят на революционните качества, е заразил недопустимо голямо число. Премината е критичната граница.
 1. Това пък не позволява извършването на лустративните мерки с цел изчистване на страната от болшевизма, дълбоко проникващ чрез корените си при основите на съвременната, ирационална, неадекватна държава и която, все още търси сатрапа обезглавил крехката демокрация. Убити са приживе първенците; умъртвени са майките и бащите, наследниците, неродените им деца. По такъв начин са умъртвени не около 300 000 включително с безследно изчезналите (огромно число или в проценти), но три пъти по три са загубите на България като майка, страна и държава, която е изгубила най-добрите деца. Параванът на демокрацията, неуспешно прикрива едно друго лице, което се противопоставя на начинанието с цел запазване на държавата в този й вид, дори без глава, но все още жива с една цел. Целта според външните фактори – е териториална. Целта, според вътрешните й фактори, е запазване на богатството. Знаем, че богатството в резултат на безпримерни кражби, е чуждо богатство в ръцете на чужди стопани. Но целта си остава същата. 2.а Няма да бъдат “прокарани” лустрационни закони, нито ще бъде създадена мярка за справяне с комунистическата, наследник на болшевишка власт в демократичния свят. Привидно дори, но България се намира в демократичния свят. Това принуждава властта, да създаде пъстри нюанси от цветове на дъгата чрез плутокрация (на лъстиви типове с власт, икономическа, обществена, криминална), която привидно е политическа, реално е криминална, престъпна и съучаства във всяка злина. Единствената възможност на тази злина, е да показва злината на този свят. Рационално разбира се, всичко започва чрез пропаганда, разпространена от медията, печатни издания, представляващи към края прояви на натиск и в резултатната част. Логически, хората, масите или стадото, са объркани. На вниманието се показват продукти, успешно проникващи в тялото ни прикриващи други. Проникването е лесно; не забравяме за избитите младенци. Останалата човешка маса, възпроизвежда човешките качества. 2.б Идеята при запазване на властта, е тази да се съобразява териториално с претенцията на чужди държави към програмни продукти, които са атакуващи пряко националната сигурност. Вместо да се съпротивлява, България щедро раздава земите си, областите. Обезбългаряването на завзетите области от друга страна, предизвиква страдание, което лишава от свобода децата на свободата. Виновните са пред нас, разхождат се между нас, оглеждат се в нас. Липсата на органи на държавната власт, отговорни за държавната сигурност, позволява на псевдо-държавни конструкции да превземат функционално материята по въпроси от естество на държавната сигурност, която е свързваща агентурната мрежа към българолюбие или продукти на българолюбието, родинознанието или познанието за родината, граматическите особености при синтактичен анализ на речевия състав. Всичко това липсва или се отстранява; не се приемат кадри с родолюбива нагласа, което се преценява на място тъй като има мъже и жени с изключителни качества, а работата с тях продължава. Предварително се изготвя представителност, построяват се сгради, изработват се съответно печати, гербове, знаци към сигнатура с единствена цел и която е, териториална заблуда, икономическа, обществена, социална, укриваща тайните или съучастваща в заговори извършвайки се необходимото чрез инструментите на властта, за запазване на властта. Последната, не е изключително политическа. Точно обратното, политическата украса създава представителност. Иначе, обществото щеше да бъде впечатлено от разликата между това, което му се показва към съдържанието, което е тайна. 2.в Държавната сигурност като нарицателно за организиран състав, не отговаря на словореда предизвикващ асоциативната памет; това е заблуда. Сигурността е в ръцете на чуди държави над половин век, управляващи съдбините с процесите на България. След идването си на Балканите, процесите са деконструктивни, раздържавяващи, отнемащи от богатството, злепоставящи творчеството на гения, лишаващи от правото на живот по пътя към свободен живот; затварящи търсенето с предлагане; ограничаващи логиката към “правилната” такава, без свободата на словото; без свободата зад граница; зад “желязна завеса” от мерки, задържащи всеки неспособен да полети.
 1. Летенето, е забранено. Дори самолетните фабрики, се унищожават завинаги и през 18-та година от 21 век, в България липсват летателни апарати, освен чуждестранните. Прекъсват се процеси. Унищожени са заводи от ранга на “Булгар – Рено”, дъщерна фирма, която използва лиценз от едноименната фирма във Франция. Редица примери за класическо раздържавяване във властта, вървят успоредно с примерите за кражби на национален ресурс, в особено големи размери. През 17-та година от 21 век, на България се отнемат отрасли от земеделието създаващи работна ръка в тютюневата промишленост; закупеният завод веднага се затваря, а сградите се разрушават. През 18-та година от 21 век, в България се прокрадват сигнали за кражба на енергиен ресурс чрез най-новата форма на ЧЕЗ, поето от пазардшишка фамилия зад която се оказва, отново има “изчистени” капитали. Парите не са достатъчни; извършени са поредица от злоупотреби, които завършват чрез “пропуски” при което “държавата”, при вида на стоящата задгранична централа, се отказва от каквато и да било претенция. Освен това религиозната власт, осигурява място в идеалния център на столицата за седалище на бъдещия енергиен холдинг между пазарджишката фирма и икономическата й сянка. От България се крадат ценни метали; пренасочвани към Канада, зад която стоят източни капитали в зони за свободно споделяне на пари познати като офшорни, дългово независими. Краденото се връща “изчистено”, инвестирано в новите кражби или възможностите за кражби. Възможности винаги има. 3.а Концесионната “практика”, да се отдават ценности дългосрочно покрива разходите по осигуряване на концесионната “практика”, а това е възможно благодарение на позиция във властта. Възможности винаги има или ще се краде, докато може да се краде. 3.б На България се предлага бъдеще като третокласна страна, от която не зависят сериозни неща на световната сцена. Това продължава и през 18-та година от 21 век, тъй като подозрението е за злоупотреба във военната област и на България, се предоставя ограничен достъп до тайни на НАТО, с изключение на съпровождащи функции за българските военни. 3.в Геният на българската държавност и ред, е подменен с интернационален такъв и България се оказва страна с интернационален характер. Геният е подменен в отражението на глупак или гениален глупак от съвременниците на Ганьо. 3.г Интересното е, че при среща между българин с чужденец и който не е запознат с трагедията на България, последният не вярва наблюдавайки българина, че този е българин; оказва се, че зад граница българите са черни, крадливи, свадливи хора от сборище на бунището в покрайнините на сегашния свят. Свидетелството е, че извън пропагандата, майките масово отказват децата си от езика, от загубените традиции, от България колкото и странно да е, но логически оправдано. В България няма бъдеще за децата, а територията отдавна не е българска собственост. 3.д Виновните са все още свободни и не само, но тези се мултиплицират в съвременната среда. Престъпната им нагласа пък съзерцава битието на космоса или други нетрадиционни за плебс удоволствия, но работещи (горе се каза). 3.е Всичко това, ни показва във вид на Доклад опционална картина, подвижна, към която се прибавят множество факти за лица от историята на България. Подаръкът е виталност, бъдеще. Като лицата все още имат бъдеще, ще го имат и ще се реализират. Докато не се прочете Докладът, после и се реализира постепенно, етапно, де конструктивно и конструктивно, лицата ще имат бъдеще.
 1. Летенето въпреки забранено, не е и забравено. Когато говорим за качества, ние ги имаме. Когато говорим за действие, ние го нямаме. От това състояние се възползват измамниците разполагащи с човешки ресурс, обществена маса. Позивните сигнали при тях, са паричните. Липсата на пари, веднага ще произведе множество от лавинни процеси, разлагащи се на множество от лавинни процеси в резултатна среда. Това всъщност е краят на която и да било престъпна нагласа, съответна към резултатната й среда. Съгласието между тях, ще бъде разрушено с вчерашна дата. Актът от двустранен, ще се превърне в комуникативна черта, а без наличните качества ще се превърне в комуникационен мрак, за надеждите. Надеждите са цветя, поливани периодично. Ако липсва вода, надеждите се стопяват.

ЛОГИКА И СРЕДА / нематериална тема за възможностите

Логически акт на съгласието, се реализира пряко чрез комуникация извършвана в комуникативна среда като времеви акт, който винаги е двустранен. Времето все пак протича еднакво, но се усеща различно. Характерна черта е двустранното изразно средство на мисълта, която споделя “видяното” в нематериална среда към веществената среда. Произвеждат се качества с трайност, която варира според решенията в резултатната част. Двустранното изразяване на еднаквите (логически) качества, непременно е асихронно, тъй като няма възможност за пълен синхрон, но частичен или подобен. Субектите, отстоящи на разстояние, са изложени на пространствено – времеви компоненти към свързващ ги свят; намират се в него и представляват част от материалния свят. Могат да бъдат разглеждани обективно, от разстояние, субективно с проникване или по друг начин.

 1. Среда. Логиката е водеща при всяка възможност за изразяване в комуникативната и общочовешка среда. Получават се качества, образувани също в логическата среда. Всичко се извършва в ограничен спектър от честотната лента и представлява ефективен сбор от решения при извършването на дейност, нейното потвърждаване. Крайна форма на този (спектрален) анализ на говорната характеристика, не ограничава по никакъв начин възможностите, вариантите образуващи словесните качества, тяхната подредба в логически словоред без значение дали се извършва класическа злоупотреба, творческа дейност, креативна или де конструктивна, с негативен характер или чрез позитивен такъв. Спектърът или средата с резонансните качества, нямат общо с двигателната им форма на употреба или злоупотреба и са инертни. По-горе се обясни за участието на множество светове в интерпретацията на един, когато в последният се извършва времева дейност за време независимо от посоката. Движението назад ни показва възможност за движението напред, и обратно. Това е външната, комуникативна среда.
 1. Среда. От друга страна вече волята при извършването на каквото и да било, ни говори за предметна съзнателност. Излъчваните процеси отвътре след или пред речевата им употреба с внушението на външните или вътрешни гласове, недвусмислено ни показва съзнателност, заседналост във вътрешни крепости и които са поведенчески, инициативни и комуникативни изграждащи търсейки себеподобни в подобна среда. Това са заключващи аргументи във времето на прояви, които са възможни или очаквани и обратно. 2.а Нищо повече от това, не може да се роди от мозъчната среда визуално, която има безкрайно, безчислено множество форми на носещата конструкция. Визуално с посока нагоре или надолу, всичко е с прибавена стойност и няма никаква стойност, която е съотносима към съдържанието пряко. Това се показва на практика в резултатната част, която е емпирична и отговаря на множество от сигнали в сигналната и до сигнална среда. 2.б Човек пряко е отговорен за действията и за последствията от действията или бездействието си; което се случва заради биологичната форма на мозъка обяснено, който работи в полуавтономен режим с автономни решения в края на всеки излъчен пакет според проектната му черта, което е векторно изразено с “нагоре”, “надолу”, а посоките са условни. 2.в Излъчването се получава едва, когато биологичната форма е готова да изрази каквото и да било към външното й пространство. Наличен е задържащ рефлекс. Тялото разполага с най-различни форми на задържащи механизми с проява на енергозависими към импулсите състояния (на прекъснатост, задържане). 2.г Мозъкът, като висша форма на тялото стоейки условно отгоре и буквално отгоре, разполага с динамична черта безусловно, която е имаща милиарди възможности за задържане, ускоряване, за прекъсване, преобразуване на сигналите. Така в мозъчната среда, се развиват отпреди недоволими процеси от електрически и сигнален тип с нищожни потенциали, но управляващи възлово тялото, не само него. Сигналите всъщност са доловими, като една част са и управляеми технически или по емпиричен път. Човешкото тяло съдържа възможните механизми за извършване на двустранна, логически изразена комуникация в комуникационно пространство (което се каза).
 1. Действие (на вътрешната среда). Обуславят се намеренията за въздействие; още от детската възраст научена мисълта (прикрепена към биологичната единица), за възможностите, начините, пътищата при извършването на работа всъщност, която успокоява. Сухата почва се облагородява чрез поливане със сигнали от всякакво естество; мозъкът избирателно си подрежда “книгите” в библиотеката или сигналните облаци, светлинните сенки под облаците, заемат своето място. Обемните пластове липсват, но се подреждат чрез трансформация веднага, при необходимост от събирателни образи или качества, техническа информация или друго (обяснено горе). Чрез детския плач, мисълта се успокоява с възможността, да не бъде сама. Оказва се, че човек е роден в общо пространство и се нуждае от него на всяка цена. Мисълта не може да бъде изоставена приживе, защото за нея това ще е краят и болката, предизвиква асоциативните призраци в паметта. Действието се развива отвътре, а много по-рядко идва отвън. След раждането на биологичната форма, се стартира мисловната форма (не по-рано). Мисълта произвежда постоянно сигнали; спокойствието в мисълта идва, когато й се предоставя възможността спокойно да произвежда сигнали. Животът на мозъка е през цялото време във времето, през което се отразяват сигнали без значение качествата, количеството, междинните резултати или постоянните, показващи за виталност (на личността).

3.а Оказва се, че мозъкът не само се ражда, но и претендира за място; започва борбата за място. От друга страна, мястото означава храна – асоциативна, буквална, предметна, веществена, материална и нематериална, но мястото означава процес по изхранване на безкрайно множество категории по веригата, характерна за която и да било биологическа единица. Всичко се случва след раждането на която и да било форма, на разум, чиято константа се изразява от глад към предметните качества, прави всичко възможно да ги получи.

3.б Глад. Човекът е гладен; мозъкът му е гладен; тялото му е жадно. Мозъкът преработва всичко това в подходящите форми, наслагва асоциативните облаци в паметта; прави всичко възможно да придобие съответните качества или, последва мозъчен плач. Оказва се, че мозъкът се страхува от загуба на сигнали в пространството (показано горе) и прави всичко възможно, да възвърне равновесието, да го осигури, без значение от претенцията към последствията. Ние все още не говорим за заболяване, но за близките аргументи симптоматично. Мозъкът се страхува от самота, от смъртта, тъй като не може да разбере дали има живот след това обитавайки мозъчната конструкция и която, постоянно е гладна. Искането (за каквото и да било), е мозъчен плач.

3.в В подобна среда, се развиват необходимите качества. До изграждането на която и да било личност, защото мозъкът претендира за личност, не само се страхува от самота, но мозъкът излъчва сигнали. След раждането си (горе), мозъкът получава комуникативна среда, която постепенно разбира, а по-късно използва.

 1. Използване. Това е възможно благодарение на придобитата опитност към заобикалящата среда. Излъчваните сигнали, са преобразувани във вътрешна памет, където получените сигнали, са станали част от вътрешната среда, а субектът е реализиран и в завършен вид имайки субективна, лична съзнателност отговаряща на потребностите, е станал биологичен субект от завършен стадий в развитието си. По никакъв друг начин, не може да се откликне с реакция, освен чрез познатите връзки. В случая разполагаме с времеви период и в който децата се обучават, средата ги доизгражда. Информацията покрай тях разполага с основните качества и тези, не могат да разполагат с повече от това. Биологичната единица по такъв начин разполага с ресурс и в комуникативна среда, способна да излъчва сигнали. Двустранното качество на тази среда (казано горе), обуславя преносът на информация да е правилен, логически подреден, разбираем. Средата от друга страна, е инертна. Тоест качествата, които ще се предлагат не зависят по никакъв начин и не засягат средата, са личните качества. Средата е всефункционална. В нея се извършва действието, движението по посока в пространството и във времето. Продуктът, който се събужда след раждането си е (в случая) мисловен продукт от биологичен вид, снабден с аргументите своеобразно в изискването към заобикалящата среда.

4.а Време. Инициативното образуване на което и да било качество, резонира в пространството при задвижване с трансформация на материалните, нематериалните компоненти на същото (място); за да има посока, ако векторът изразява движение, показващ (векторът) посоката при движение за технически допустимото време; обуславяне на периоди. Времето е пряко или непряко, също избързва или забавя която и да било констатация (описано горе); в различна среда времето разполага с различна динамика или скоростна характеристика в материална среда, в нематериална, веществена, невеществена.

4.б Вихри. Движението в мисълта е с условни посоки във времето, през цялото време, които са обуславящи качествата във вихрови потенциали или черпещи качества по обратен ред. Огъването (на вектора) по дължина или по друг начин, преобръща движението като вихрово, нестабилно, изучаващо себе си или мястото, с друга характеристика. Вихрови са и енергийните (материални, флуидни, нематериални) потоци, неизвестните производни.

4.в Сигнални потоци. Какво се случва, когато субектът поиска да изрази вътрешно качество, състояние? Според средата, мозъкът разполага с определено число изразими сигнали, чиято потенциална черта или характеристика, съобразява (условно) видяното към възможното. Тъй като мисълта се страхува от самота, тя произвежда през цялото време сигнали (горе). Сигналите пък запълват сигналната празнота или, която все пак липсва изцяло тъй като Вселената или всичките светове, се пронизват (проникват) от безкрайно число. В най-тъмната стая или в най-тихата стая, шумът е безкраен. Определението за шум, също е субективно и се отнася до липсата на опора, за дешифриране на сигналите като полезни и с качества. Извън този спектър имаме безкрайно число, което е изцяло недоловимо. Да се върнем към възможното. Какво прави човек, който “в сърцето си” произвежда желание, мисли към индикативните качества или с нещо се занимава, малко преди да направи последната стъпка?

4.г Най-първото е, че този все още съгласува вътрешните си качества (с техните хоризонти) към външната обстановка при онова, което се надява да изрази логически правилно. Разбира се, не винаги резултатите отговарят на очакванията (за правилност), но навикът постепенно преодолява астигматичната травма, коригира възможностите към личната опитност. И се получава. Вместо не хармонични звуци, постепенно “музиката” се превръща в идея на мозъчната среда. Човек разговаря със себе си (задължително), но често не разпознава собствените си гласове и не ги различава от външните, което със сигурност е опасно (за него). Все пак получава “средно число” в импулсни пакети от информация, която успешно възпроизвежда в пространството. Навикът му показва какво може да произведе мозъчната среда или какво да направи с получаваните сигнали. Двустранната връзка все пак е осъществена. Паметта се зарежда (през цялото време), като използва другата част в динамична среда. От друга страна, сетивните органи му показват сигнали, част от които са успоредни в контекста или по друг начин, завършват пространството (с хоризонтите му). Вече изградената личност, защото мисълта иска да бъде личност (казано горе), но е способна на действия с цел и която е винаги същата, носеща материална, веществена, невеществена, емоционална храна.

Мозъкът не се храни с друго, освен с емоционална храна.

4.д Как мозъкът ни съобщава за глад, че гладува за нещо? Най-първо имаме малки, нищожни пакети от намерения, свързващи опита в обща конструкция, но които се доближават до други пакети от намерения отново, които са свързващи опита в обща конструкция. Оформят се по-големи до мисловни конструкции от програмни продукти в обща среда и която, времево съхранява предметните, наречени качества. 4.е Биологичната форма е в готовност за първото си излъчване, но разглеждайки мисловните форми (програмни продукти, според личната опитност) с прибавяне или отнемане на пакети от цветове, форми, нюанси, “заоблени” с вдлъбната или изпъкнала част върхове; все още разглежда до мисловната част, пред мисловната част, малко преди резултатната. Говорим за изключително кратки периоди, през които преминават обемни потоци от информация в паметта, нейната областна структура.

След това рефлексът отпуска свободно в пространството резултатната част.

 1. Решение. Последната стъпка е когато, мозъкът реши да излъчи сигналите (си) и го прави. Средата според това, която разбрахме е изцяло инертна, не оказва въздействие срещу действието, не се съпротивлява до точката на хармонично пространство и отговаря на всяка част, засягаща пряко пространството. Оформена е среда, наречена свят или по друг начин, показващо ни наличие на пространство. Мястото отговаря изцяло на необходимостта от създаването на място, която (необходимост) не премива предметните качества, не ги намалява, не съучаства, но разполага със случващото се. Средата е инертна. Действието се развива, позволява, разширява и намалява срещу граничните хоризонти, но не участва логически пряко.

5.а Мозъкът в крайна сметка. Мозъкът може и разполага с възможностите си. Които от друга страна са крайно ограничени, защо? Отговорът е, че който и да било субект ще бъде ограничен към средата от която неговите родствени, биологични, входни продукти са равни към изходните и тези, са еднакви към качествата в съответната им среда. Равенството е постоянно, винаги се запазва.

Това, което няма да се разгледа в този Доклад е, когато мозъкът се захрани по друг начин и територията, мозъчната среда, загуби биологичната предпоставка.

5.б Обаче, свидетели сме как изходните продукти задължително отговарят на входните, трансформирани от ортогоналната област в комуникативни, предаваеми, търсещи и намиращи. Практически това е средата, в която човек разполага със собствени качества, реализира ги и се възползва от тях.

5.в Емоция. Разбрахме, че мозъкът не се храни с друго освен с емоционална храна, тогава ще можем да разгледаме превишаването при търсене на храна, но като вид емоционално пристрастие, заболяване започващо и завършващо под мозъчната кора.

ЕМОЦИОНАЛНА ДИСЛЕКЦИЯ (логическо преобръщане)

След като емоцията на човек превишава неговите потребности от емоция, имаме налице симптомите (скрити и явни) на веществено заболяване, на емоционална дислекция, на липса на конструктивност към качествата. Такъв човек е опасен заради пристрастяване към неща с крайна цел, която е вероятното им заграбване. Опасността провокира мозъчната среда да се бори своеобразно, чрез присвояване на все повече качества. Но разбрахме малко по-горе, че мозъкът се храни изключително емоционална храна, като няма лична потребност от излишъка й.

Мозъкът не се храни с друго, освен с емоционална храна.

От раздел “ЛОГИКА И СРЕДА” в подзаглавие с № 5.в, разбрахме, че превишаването под мозъчната кора на емоционалното търсене чрез пристрастие, показано като нематериална тема за възможностите без да се посочват (конкретно), имаме картина на изострени, обострени връзки на заболяване и което е умствено. Говорим за възпаление под мозъчната кора. Творческата идея (на старците) разполага с различни епитети на пристрастието като търсене, но функционалното заболяване е предмет от целта по темата на този Доклад.

5.в Емоция. Разбрахме, че мозъкът не се храни с друго освен с емоционална храна, тогава ще можем да разгледаме превишаването при търсене на храна, но като вид емоционално пристрастие, заболяване започващо и завършващо под мозъчната кора.

Няма да се впускаме в повече от необходимото Ни техническо време, за разглеждането на забелязаните от Нас гнилостни, инициативни процеси на което и да било общество. Особено, ако това (разглеждане) е възможно да се направи чрез констатация на огнища на заболяване в биологичния индикатор към емоционалните му потребности.

А.1 Потребността от богатство чрез свръх производството на богатство, е заболяване.  А.2 Потребността от богатство чрез свръх производството на богатство, е заболяване подобно към потребността от храна, която емоционално е непотребна след физиологичната граница. Творческата идея (на старците) разполага с различни епитети и за това.

Какво се случва под мозъчната кора на субекта, на индивида, поименно, който има съответните признаци (на отклонение, заболяване)? По-горе разгледахме част от процесите в резюме и какво се случва в процесното време, когато мозъкът разполага със съответните инструменти. Всъщност, не сме свидетели на “нищо ново под слъцето”.

Най-първо, когато се превзема държава, се посяга над разума. Жертвите често не осъзнават какво се случва (Дънинг-Крюгер), но съучастват активно в репресията с регресивните, собствени клетки на мисълта, чиято природа “не е християнка”. Липсата на разбиране за процесите случващи се до този Доклад, създаваше вакуум в общественото пространство на всяка държава. Психологията е всеобща, а България прекалено малка за психология, освен при разглеждане на увредените центрове в мисълта. Все пак, Ние разгледахме необходимото според книга “Ключ” според Нас и във връзка с материалните качества, нематериалните производни, но без да се разгледа изцяло психологията на света, при липса на необходимост да бъде направено.

Достигнахме до констатация от различни състави, че възможното към момента е малко, екзистенциално разглеждайки нанесените вреди, материални и нематериални щети по такъв начин в търсене на пролука, на път или пътека към феникса.

Archangel / Hurricane все пак направи жертва, да се занимава с неща извън заниманието си. Което е касаещо време от времето, място към мястото, безвъзмездно с раздаване на непознати преди качества, които (качества в края на краищата) са обяснени разбираемо, достъпно, с класически термини, логически подредени.

Класическа Демокрация.

 1. Държава. Възпроизводството по инерция на динамика, която е придобита по пътя на механизмите повлияващи върху процесните качества, създава битие от различна среда, която отпреди непозната – сега е търсена, очаквана, функционално създаваща място за индивида чрез демонстрацията на предметните качества в същата. Оформя се не само обществено тяло или държавна конструкция, но формално се предполага развиването на федеративна интерпретация между различни държави. Как се случва така, че е възможно сливането по интереси на различни държави в общ показател (прагматичен концесиум), който е характерен при отдаването на привилегия между тях? Когато говорим за свободното общество, тогава възможностите могат да превъзмогнат териториалните граници в концесионални такива или по интереси на практиката. Без значение дали последната ще бъде икономическа, творческа и в научната област, религиозна и верска, ангажирана социално или по друг начин, интересите свързват държавите от процеса консолидационно, събирателно, прагматично и резултатно. Това е възможно в демократичния свят, който е изграден в демократични държави или в които индивидът има минимум свобода, защо? Отговорите са прости, логически праволинейни без значение от излъчването на подходящите отговори, те са множество върху множеството. Когато говорим за легион, той ще бъде с безкрайно число и ще отговаря на безкрайни възможности. В този случай ръководната воля, ще бъде изтъкната чрез способността на който и да било към висш пилотаж и този ще води, докато не срещне пред себе си друг индивид с превъзходни към предишните качества.
 1. Главата, на раменете. Която и да било държава от свободния свят, ще има необходимите качества чрез проява на индивидуалните (качества) в обществената среда. Говорим за напредък във всичко без изключение и което е в ръцете на всеки, който покаже минимум от изискването за минимум. 2.а Вярно, че не всеки продукт е пригоден да служи креативно чрез заповеди или посредством закони във формите на законност и ред. 2.б Нито ще е съгласен приживе (този субект) с логиката на висшестоящи при наличието на мозъчна недостатъчност, обуславяща, която е собствени пътища във възходи или по друг начин. 2.в Но това не е проблем на държавно (комуникационно) ниво тъй като казахме, че там стоят най-обиграните, разполагащи с воля на мисълта от един друг свят, когато специално се говори за напредък във всяка една област като цивилизационна черта.

Комуникацията със западнали умствено индивиди, ще ги направи значими.

 1. От друга страна. Комуникацията със западнали умствено индивиди, ще ги направи значими. Липсата на такава (комуникация), ще предотврати в значителна степен опасността обществото, личността в това общество да се окаже в опасност, да бъде администрирана или ръководена от западнали умствено индивиди. В по-широк план, това ще предотврати конфликти между различни държави, ще спаси милиони и ще осигури трайност на качествата за относително дълъг период.

3.а Красота. Възможен проблем на същото общество или на което и да било общество, е възможната предметна подмяна на умствени качества с визуални. Често в западнали общества и с неморално поведение, се срещат визуалните качества коригиращи умствените такива, което най-вероятно е недопустимо, но показателно.

3.б Конфликтът на интереси между “образа на красотата”, която е временна и се стреми към запазване (срещу времето) към образа на разумната красота; се състои в това, че първата красота е непълноценна, нетрайна и спъваща висши процеси. Осигурява се ниша към низши процеси, които работят във въображението. Първата красота разчита единствено на природата, втората красота носи форми директно от висшия Разум, а изборът между двете е според предпочитанието за “вечност” на преживяното според търсещия субект. Субектът се храни.

Мозъкът не се храни с друго, освен с емоционална храна.

Забележка. Според видяното, мозъкът ще се храни според наличните качества в него и няма да разбере каквото и да било, което е различно по съдържание, от съдържанието му. Когато се възприема първосигнално, визуално или комбинативно каквото и да било, е възможно да бъде пропусната значителна или съществена част от позитивната, или негативна нагласа. Това до голяма степен важи при екипната дейност.

Външните черти не винаги са съвпадащи с вътрешните им белези.

 1. Екип. Екипната дейност е част от държавната, която въпреки многопластова ако е подредена добре, ще работи в полза на цялото общество (когато говорим за общество).

4.а Цивилизационните качества от друга страна, се развиват благодарение на индивидуалните качества, дължащи се на обществената среда, която е получаваща своите предвидими във времето резултати, залага на тях. Резултатите са винаги предвидими, няма случайни такива, но което ще говори за слабост при оперативната част или там, където човешкият фактор е слаб – водещо до случайни числа. Резултатите без изключение, са предвидими. В зависимост от динамиката на мозъчната среда, се получават открития не само, но се развиват индивидуалните качества покрай нас, последвано от регионалните към все по-големи обемни, материални пространства.

За което и да било качество, на която и да било държава, се съди според видяното в цялост и с характерно условие на причинно-следствена връзка.

Всичките резултати без изключение, са предвидими. Това означава, че при липса на следствена, логическа връзка или чрез подмяна на връзките, ние се сблъскваме пряко с измама или поведение с измамен характер.

ИЗМАМА Психология на измамника.

Всъщност, беше показано как измамникът съществува или как този се ражда и възпроизвежда с емоционалните травми; как се обособяват заразени гнезда покрай него, чието множество се отделя от множеството.

Психологията на измамника често се сблъсква с непреодолима стена, която се превзема по агресивен път с цел и която е просъществуване, лично облагодетелстване или на съучастника на дееца, на наследниците на двамата или на трети лица. Оформя се първична, престъпна среда. Това ще се улесни в значителна степен, ако деецът или престъпникът, или измамникът, разполагат и се разпореждат с имущество на властта и се намират по един или друг начин оторизирани във властта. Степента на опасност (специално в България) е голяма, когато законници или съдници или органи по сигурността, въоръженият и агресивен апарат на репресията, поименно се занимават с дейност извън регламента, но и умишлено злоупотребяват с доверието.

 1. Доверие. За доверието е описано специално в закони към всяка власт, правещи легитимна която и да било власт. Всяко престъпване чрез измама или по друг начин на даденото доверие, което пък злепоставя причинно-следствените, комуникационни връзки, създава неминуема предпоставка доверието да се отнеме, а последствията да се реализират.

Оказва се, че в Българя отново органите, поименно, които се занимават с престъпна дейност и на територията на страната, са изградили нездрави връзки извън публичното пространство. От което последствията са, че няма кой да въздаде с необходимата тежест въпреки, че престъпления се извършват, но те произлизат предимно от организираната престъпност, която се произвежда от основните клетки (на властта) пряко или след съучастие на познати помежду си лица.

 1. Договор. Договорът, който се сключва с доверие даващо ключове към ключовите места (на държавата), е порочен и по същество, е плод на измама. Вярно, че това се случва чрез политическата платформа, но зад която се крият безброй много негодни или измамници от всякакъв тип, които се разпореждат включително и с властта. Тоест, измамникът използва политическата платформа реално, която е размиваща отговорностите и към родената по такъв начин безотговорност, покрай “трапезата на властта”, се насъбират всякакви типове. Всичките без изключение, се занимават с репресия. Организираната престъпност започва не от въоръжените сили на репресивните органи, но престъпността се ражда по краищата на държавното тяло. Част от “системата” на репресивните органи, не са само лица от прокурорския и съдебен състав, милиционерските бригади, агентите под прикритие или когато тези са с асоциално поведение срещу държавната клетка – семейството, личността, но и онези, които публично изразяват позицията на “борба” заради самата борба. Измамните качества, които се излъчват в пространство от обиграни лица и чиято артистична натура е превъзмогнала първичния срам, правят борбата с престъпността изключително трудна. Липсва естествен фронт, откъдето “врагът стреля” по теб и семейството ти, тъй като съучастници са лица от всякакъв тип започвайки от районния инкасатор и се достигне “до краищата на света” – всеки краде, често без мярка.
 1. Обяснението без да повтаряме, но след избиването на стотици хиляди, техните наследници с изключителни качества за която и да било държава, не може да се очаква много от човешките маси родени значително по-късно. Избити са първенци, родени са новите първенци. Същото ще се случи с изгонените зад граница; изгонени са стопаните, ще дойдат нови стопани; вратата е широко отворена. 3.а След като критичната граница е премината, а сигналите се заглушават умишлено и с една цел, която е териториална и икономическа (виж горе); няма какво да се предвиди освен онова, което е и ще бъде. Това, което има да стане, ще стане. Заблудата или измамата на властта, която не отговаря на нито един критерий за национална (власт), събужда поредица от инстинкти във всеобщото тяло. Без значение, че сме свидетели на регресивна, апокалиптична последица от логиката на индивида, който е с липсващи качества (от потребните), би могло да се извлекат последните сокове от съзнателност при изграждането на мисловна конструкция, възходяща, която е превъзхождаща другите по градивен път като израз на волята, на характера, на който и да било в това загубено и погубено общество от основите на държавата. Психология, която различава субектите в тяхната цялост ще разчита правилно и сигналите, заложени върху пластове с преднамереност или по навик (на поведението), но което все още заема защитна позиция; страхът е защитна реакция. Декапсулацията не е труден процес, но работи във времето. А времето протича от вчера (каза се).

ДЪРЖАВА

 1. Общество. В какво се състои здравината на гражданското общество на която и да било държава? Най-вероятно това не е само в инициалите на държавност и ред, не се намира загатнато чрез заглавието, но и навлиза в дълбочина на процесите, развивани, които са осигуряващи която и да било държавност и ред на територията претендираща за уредена правово или по друг начин. Пред себе си имаме развиващи се процеси, но позволени чрез свидетелството на други необратимо, които пък отговарят за случващото се в динамичната, социална, обществена, верска (религиозна) среда, техните производни от свободното творчество в крайна сметка, което се регулира чрез произведената съзнателност, не и по друг начин.

Класическа Демокрация.

 1. Държава. Възпроизводството по инерция на динамика, която е придобита по пътя на механизмите повлияващи върху процесните качества, създава битие от различна среда, която отпреди непозната – сега е търсена, очаквана, функционално създаваща място за индивида чрез демонстрацията на предметните качества в същата. Оформя се не само обществено тяло или държавна конструкция, но формално се предполага развиването на федеративна интерпретация между различни държави. Как се случва така, че е възможно сливането по интереси на различни държави в общ показател (прагматичен концесиум), който е характерен при отдаването на привилегия между тях? Когато говорим за свободното общество, тогава възможностите могат да превъзмогнат териториалните граници в концесионални такива или по интереси на практиката. Без значение дали последната ще бъде икономическа, творческа и в научната област, религиозна и верска, ангажирана социално или по друг начин, интересите свързват държавите от процеса консолидационно, събирателно, прагматично и резултатно. Това е възможно в демократичния свят, който е изграден в демократични държави или в които индивидът има минимум свобода, защо? Отговорите са прости, логически праволинейни без значение от излъчването на подходящите отговори, те са множество върху множеството. Когато говорим за легион, той ще бъде с безкрайно число и ще отговаря на безкрайни възможности. В този случай ръководната воля, ще бъде изтъкната чрез способността на който и да било към висш пилотаж и този ще води, докато не срещне пред себе си друг индивид с превъзходни към предишните качества.
 1. Главата, на раменете. Която и да било държава от свободния свят, ще има необходимите качества чрез проява на индивидуалните (качества) в обществената среда. Говорим за напредък във всичко без изключение и което е в ръцете на всеки, който покаже минимум от изискването за минимум.
 1. Възможности. Възможностите започват веднага след възприемането на (необходимите) мерки.
 1. Мерки. Това ни съобщава засегната среда, че след възприемането на мерки е възможна реакция, и обратно. От страна на съвременника, разказите ще бъдат в минало свършено време, но от страна на наследника, разказите му предстоят. Разказите ще бъдат различни.

Какво може да се направи според това, което непременно очакваме и сме подготвени да го приемем? Всеки процес има свое начало и задължителен край (в човешкия свят), което ни позволява да поставяме краища или да събуждаме резултати с еднакъв успех. В конкретната обстановка, едно от условията за успех е да сме на място, откъдето започва процес или се произвежда процес. Имаме два компонента; първият е в началото, а вторият в продължението. Източникът е с човешко лице. Ние ще трябва да бъдем на място като наблюдаващи мястото и какво се случва на него. Какво ще видим обаче?

Едно от нещата е кораб, а върху кораба лодки; това е първото. Корабът здраво се носи върху вълните на тайните, докато лодките му препускат наоколо. Пуснати по вода,  лодките обикалят около корабите. Вторият сюжет се развива заедно с първия в динамична среда, която е като вода. Навсякъде в тази вода имаме лодки препускащи около кораби в голямо, събирателно множество. Глутница кораби с разпънати мачти прекосяват водата във вятъра в океаните и моретата на богатството. Лодките с празните шепи като добри санитари обират остатъците, а глутницата с разпънатите платна се радва по детски на тишината. Покрай нея и нейните кораби, е спокойно. Осигурено е равновесието чрез остатъци хвърляни в лодките, където добрите стопани като добри санитари, се хранят. Водата ли? Някой сети ли се, че тези използват водата, нейните качества? Ами водата е замърсена. До дъното си водата е заразена от най-различни болести по животните. Санитарите изпълняват поставените задачи, да ловят трохите под масата или мухите над нея, понякога и се престарават, нормално. От това не се пречиства водата, напротив, остатъци от трапезата паразитират и падат през цялото време. Паразити преди непознати, се показват доволни. Развалена храна се търкаля под масата, върху нея, навсякъде. Глутницата от кораби със санитарните лодки, се забавляват. Вярно, морето е бурно, океаните страдат, но забавлението продължава. Поставяме на мястото на водата държавата, разказът продължава; край.

ЛОВЦИ НА НАДЕЖДИ

Какво може да се направи, за да се освободи държавата не веднага, но постепенно от присъствието на елементи с престъпна съзнателност и които, спъват развитието на държавата, блокират прогресивната компонента, осигуряват си взаимодействие институционално и прагматично, разполагат с “държавните инструменти”? Не забравяме, че с всяка постъпка в посока към свободата, държавата ще си отдъхва с надежда.

След горния текст с предисловието и с всичките компоненти, позволяващи извършването на работа, постепенно ще започнем с показването на пътища, които ни предстоят или които, ще трябва да се преминат. Знаем, че всяко от засегнатите места не е безлично, да няма стопанин на действието или бездействието си, но разполага със собствени имена (и адреси). Това улеснява задачата свързана с действието на земята, от която не може да се избяга, не е предвидено. Действието го нарекохме лов или преследване, завършващо чрез надежда. Ние пък се нарекохме ловци на надежди.

Възможностите на тези надежди, са много и най-добре ги намираме в кореспонденцията между нас, която би трябвало да е възникнала при съгласие, от друга страна срещу която ще се противопоставят най-различни сили засегнати пряко със сила. Всъщност, силата е предмет на законите и Ние, ще поработим законно.

Разполагайки изцяло с написаните закони, излъчени от законодателен орган, за Нас е повече от достатъчно да се извърши резултатно и квалифицирано която и да било работа. За това ще се погрижат специалисти в съответната област, които ще предоставят информацията пред вниманието на засегнатите, след това обществеността ще бъде запозната и тя, а след това разпространено зад граница или своевременно, което ще бъде направено. Информацията ще се съобщава изцяло тъй като, задържането й означава укриване, прикриване, съучастие.

Няма друг начин чрез позитивна нагласа, да се преследват лица с престъпна съзнателност, освен по законово уреден път или начин за въздействие срещу средата, в която се развиват процесите на престъпност и с множество компоненти на криминалния контингент. Тъй като ще се преследват по законов път извършители на служебни места, осигурено им от държавата, процесът ще бъде категоричен и законово уреден като представителен. Друго освен законите няма в която и да било държава, основаваща се изцяло на законови, конституционните форми. Затова ще започнем действието с изобличаване на извършители постепенно, прагматично, условно и безусловно.

Ще се разплитат възли на организираната престъпност, която работи на различни места и се съобразява към различни клетки на престъпни гнезда. Но всяко от засегнатите места не е безлично, да няма стопанин на действието или бездействието си, но разполага със собствени имена (и адреси). Това улеснява задачата.

Въпросът е, да разберем в какво се състои престъпната дейност на (все още свободните) граждани с българска самоличност и идентификация с граждански номер, на територията на страната?

Предвижда се, към процеса да бъдат прибавени приложения с факти, чието множество ще бъде разглеждано малко по-късно от разширен състав за борба с организираната престъпност. Постепенно самите преследващи, ще видят добре хоризонтите на новата ни държава.

След това и цялото общество, ще получи държавата си.

АЗ

Аз съм Валери Александров Георгиев, собственик на медията arhea.org и член от екипа на Archangel / Hurricane за който все още нищо не се знае (такова е предположението), но което е поправимо. Описанието за мен е дадено в информацията – “за мен”, която съпровожда Доклад №4.

Разполагам с не повече от дузина квалифицирани документи със съдържание, показващо престъпността екзистенциално, конкретно, точно и ясно.

Този Доклад, ще бъде даден в ръцете на няколко адвокатски къщи занимаващи се с наказателни дела, също на такива имащи Европейска юридическа практика. Докладът със съпътстващата го информация, ще бъде в ръцете на експерти от различни области у нас и в чужбина; част от него ще бъде класифицирана като скрита за определено време със срок, докато протичат процесите, но съхранено задължително на облачни сървъри.

Зад граница, ще бъдат запознати Европейски и световни организации.

Внасянето на искове, ще бъде съобразено с програмни продукти от друга страна, които ще конструират новата власт. Изчистването ще се извършва постепенно, но резултатно.

Действие. По такъв начин действието след този Доклад №4, ще извърши повече работа от която и да било работа, извършена досега от най-различни лица, групировки от самоцелни измамници, занимаващи се своеобразно с цел тяхното про/съществуване като такива.

Време. Когато дойде време (и което ще дойде), да се атакува незаконната власт из цялата ни страна, тогава ще се покани към действие приложението “НЕЗАКОННА ВЛАСТ” (отнасящо се до два времеви периода – след 1944-та и след 1992-ра години).

Но вече ще бъдат развити процесите по преследване на най-различни лица с поведение срещу държавата, нейното настояще и бъдеще.

Дали вярвам в полезността? Предвид обосновката, Аз вярвам напълно във възможностите, както и в резултатите!

Изготвил Валери Александров Георгиев,

Днес,
25 Юли 2018,                                                           Подпис:
град София. 

СВЕТИ НИКОЛАЙ, МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ – НИКУЛДЕН
Свети Николай, архиепископ на град Мира в Ликия - Мала Азия, е починал на 6 декември 342 г. и светите му мощи се пазели там до 1087 година. По времето ...
ОЩЕ
ЖИВОТЪТ Е ТВЪРДЕ КРАТЪК, ПОСЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ
РИСКУВАЙТЕ, СЛЕДВАЙТЕ СЪРЦЕТО СИ Джим Кери е един от най-популярните комици в киното, но тези негови думи ни карат да вярваме, че е и мъдър човек. ("Следвайте сърцето и се наслаждавайте на ...
ОЩЕ
ПСИХОЛОГИЯ НА КРЪВНИТЕ ГРУПИ – БУРХАРА
ПСИХОЛОГИЯ НА КРЪВНИТЕ ГРУПИ - БУРХАРА / ПЪЛЕН ТЕКСТ   Психологията на кръвните групи е особено добре застъпена в Япония.   Там съществува дори дискриминация по кръвни групи и се нарича бурахара. Работодателите имат ...
ОЩЕ
  ARHEA НОЕМВРИ 2010 ГОДИНА - ТАТАРСТАН, ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ след години на преследване и репресия 1. бОлгарин / 11.03.2018 15:15:58 Имало едно време една Волжка империя. от 7 до 16 век. В нея се ...
ОЩЕ
LIBERTA И КИЧКА БОДУРОВА
  ARHEA LIBERTA С "ПОУКА ЗА СУЛТАНИ И ИБРИКЧИИ" / КИЧКА БОДУРОВА СРЕЩУ УЧИНДОЛ 05.08.19 16:42 Да се отмие един срам от всеобщата "чалга култура" идваща - спусната да управлява след амортизация на ...
ОЩЕ
СЕГАШНА БЪЛГАРИЯ, ВЪЗМОЖНОСТИ
МЯСТОТО НА СЕГАШНА БЪЛГАРИЯ Римисарк България/Дориян Александров 1 - може да изхранва около 20 млн. души 2 - най-добър чернозем в Европа 3 - 6000 регистрирани минерални извори 4 - златни залежи за Э 300 ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ДАНС (на Сергей Станишев) и ГДБОП, СРЕЩУ ЛАУРА КЬОВЕШИ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА ЕС / Фейсбук манипулация на "българските власти" с администраторски профили в социалната мрежа, но ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Valeri George ОБРЪЩЕНИЕ към който няма да го прочете, нито ще чуе викащия в пустинята своите си. Накратко, видя се донякъде доброто намерение за запазване живота на колкото ...
ОЩЕ
Б.Н. Р. – СПОДЕЛЕНО ОТ АНА АНДОНОВА & СИЛВИЯ НИКЛЕВА
Б.Н. Р. - СПОДЕЛЕНО ОТ АНА АНДОНОВА & СИЛВИЯ НИКЛЕВА / къде са насочени стратегическите оръжия срещу една държава, разработвано в дългосрочен план за последствията. Никак не е безобидно пред какво ...
ОЩЕ
40 000 ГОДИНИ АЗБУКА
ARHEA 40 000 ГОДИНИ КИРИЛИЦА - НЯМА "СЛАВЯНИЦА" и всичко е измама, робска заблуда НЯМА СЛАВЯНИ (SLAVE - РОБ), ИМА КИРИЛИЗАТОРИ - ползващи прастара азбука на Българите. ТРЯБВА ДА СЕ ОТКРАДНЕ ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ ...
ОЩЕ
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ: "Екип учени от Оксфордския университет са направили откритие в областта на математиката, което показва, че паралелните светове действително съществуват. Теорията за такива светове се появява за първи път ...
ОЩЕ
НЬОЙСКИ ДОГОВОР, 27 НОЕМВРИ 2015
ГОДИШНИНА ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА НЬОЙСКИЯ ДОГОВОР на 27 ноември 2015 г. се навършват 96 години от подписването на договора в парижкото предградие Ньой сюр Сен, сложил края на Първата световна война ...
ОЩЕ
СВЕТЛИНА & СВОБОДА – СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ПАЗИ СПРАВЕДЛИВОСТТА, РАЗДАВАЙ БЕЗ КОЛЕБАНИЕ - "Пази в себе си това съкровище справедливостта. Знай как да раздаваш без колебание, да губиш без съжаление, да ...
ОЩЕ
НДК – СТРОЕЖЪТ НА НОВА БЪЛГАРИЯ
1981 година. 1300-годишнината на България. В края на март 1981 г.в центъра на столицата с фанфари и слова на най-високо ниво – лично от Тодор Живков, е открит Народният дворец ...
ОЩЕ
ПЪРВА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, ПО ПЪТЯ КЪМ БЪДЕЩЕТО
СЛЪНЦЕТО ВСЕ ОЩЕ СЕ ВЪРТИ ОКОЛО ЗЕМЯТА, НА ВСЕЛЕНСКИЯ ПАТРИАРХ Към "ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ" - ПЪРВА / ВТОРА / ТРЕТА Към БЪДЕЩЕТО - ПЪРВА ЧАСТ / ВТОРА ЧАСТ / ТРЕТА ЧАСТ ГЕНЕТИКА - 14 ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИГАРСИ – ЦЪРКОВНА ДЕЙНОСТ И РАЗБОЙНИЧЕСТВО
БЪЛГАРСКИТЕ "ОЛИГАРСИ" (не разбойници) С 10 000 000 В КУТИИ ЗА ОБУВКИ / МАРТ 2019 Издирваните от Интерпол Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела са задържани в чужбина, похвалиха се спецченгета. ...
ОЩЕ
БЪДЕЩЕ, БОГ ВИНАГИ ДАВА
Честита Новата 2018 година, драги епископ Поликарп! Когато Бог взема с едната ръка, непременно дава с другата. Няма смисъл да се говори по този тежък въпрос, още повече към момента. Обаче, има ...
ОЩЕ
МЕРИЛИН – ЛЕЧЕНИЕ В ТУРЦИЯ
  ARHEA ЛЕЧЕНИЕ В ТУРЦИЯ / МЕРИЛИН ХАСАНОВА (КОНТАКТИ) Мерилин Хасанова работи от 2014 г. в областта на организиране лечението на български граждани в болници в Турция. Повече от 4 г. е официален ...
ОЩЕ
УИЛЯМ ШЕКСПИР – ПЪЛНИ СЪЧИНЕНИЯ, Theatre 199
18 ноември 2015 / 19.30ч. – 21.07ч. 12 декември 2015 / 19.30ч. – 21.07ч. Вече имате невероятния шанс да видите целия Шекспир в едно представление. Представете си 37-те му пиеси изиграни само ...
ОЩЕ
БКП – ЕТНО-ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО
  ARHEA БЪЛГАРОФОБИЯТА НА БКП И ДС / НЕПОПРАВИМИ ПОСЛЕДИЦИ ИЗТОЧНИК ROMA . SWU . BG (БПК Постановление № 1216 на Министерския съвет от 17.Х.1957г. / Постановление № 258 на Министерския съвет от 17.Х.1958 ...
ОЩЕ
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА Това е Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично или Голяма Богородица. Този ден е посветен на смъртта на Божията майка или на успението й. Според ...
ОЩЕ
НЗОК – ЧАСТ ОТ ПРЕДВИДЕНАТА РАЗРУХА
  ARHEA НЗОК КАТО ЧАСТ ОТ СМЪРТТА НА БЪЛГАРИЯ (*НЗОК, невярна абревиатура, с цел злоупотреба с доверието, с чуждите средства / част от събирателния образ на крадлива държава, носеща смърт и разруха) “Преди ...
ОЩЕ
ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ РОД / АПОКАЛИПСИС
"Ние сме една от най-старите нации е Европа. Не говоря само за Кирил и Методий и за глаголицата и кирилицата. Говоря за нашите хора като Григорий Цамблак – религиозен шеф ...
ОЩЕ
МЕЛ ГИБСЪН С ИСТОРИЧЕСКИ ФИЛМ ЗА ЦАР КАЛОЯН / КООПРОДУКЦИЯ
Историите на двама знакови български царе, Калоян и Борис III, ще бъдат пресъздадени на големия екран. Това обяви лично изпълнителният директор на „Ню Бояна” Ярив Лърнър на среща с медиите. В момента ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЛЕВИЧАРСКО НАСТРОЕНИЕ ЗА КРАЖБИ И РАЗБОЙНИЧЕСТВО Антон Тодоров, споделя: - Бесепарски вещества държат ВЕЦ-овете на България. И създават проблеми с водата, нооо.. виновна е (дясната компартия) ГЕРБ. Но на ...
ОЩЕ
ЗАГОВОРЪТ СРЕЩУ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА обикновен бандитизъм
Archangel / Hurricane ГОЛЕМИЯТ ЗАГОВОР (СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО) НИЩО НОВО - ОБИКНОВЕН БАНДИТИЗЪМ група артисти и техните съучастници. Марина Борисова - С тези тестове се цели установяване Хората на Духа и персоналното ...
ОЩЕ
РОЛЯТА НА РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ARHEA Николай Панков и Палми Ранчев СПОДЕЛЕНО / РОЛЯТА НА РУСИЯ И СССР СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ - КГБ, ДС & МВР основните инструменти на агресията, силовите ведомства и репресивната "машина" на Москва ...
ОЩЕ
TEAMP TRUMP / GOD BLESS US
Team Trump President Trump holds his bible up in front of St. John's church in Washington D.C., which was burned by thugs last night. Pray fervently to God to keep this great ...
ОЩЕ
КРЪСТОВ ДЕН
КРЪСТОВ ДЕН "Кръстова гора събира поклонници тази нощ." "14 септември е един от Дванадесетте велики християнски празници - Въздвижение на Светия Кръст Господен, или, както народът го нарича - Кръстовден. ...
ОЩЕ
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА – СВЕТЪТ НА ДУШАТА
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА - СВЕТЪТ НА ДУШАТА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ Свързано с фсихо-физиката на КЛЮЧ в продължение от био-физиката като наука на изначалните рефлекси. "Продължавайки нашето ...
ОЩЕ
КОМУНИЗМЪТ – ОБЯВЕН ЗА ПРЕСТЪПЕН
ARHEA КОМУНИЗМЪТ (социализмът) И НЕГОВИЯТ РЕЖИМ - СА ПРЕСТЪПНИ / ПОСЛЕДИЦИТЕ създавани от бившите комунисти, са престъпни последици. ДЕМОКРАЦИЯ - СЪЗДАДЕНА ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИ КАДРИ / Е ПРЕСТЪПНА И ИЗКРИВЕНА В ОСНОВИТЕ Korneliy Savov ...
ОЩЕ
ПЪРВА ЧАСТ / ВЕЛИКИЯТ ДУХ – БИТИЕ И ПОЗНАНИЕ НА СЪВРЕМЕННИКА
ИСТОРИЯТА СЕ ПРОМЕНЯ / ПОЗВОЛЯВА СЕ БИТИЕ ОТ 165 ГОДИНА СЛЕД Р.ХР. ЧОВЕК ПОЛУЧАВА ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДБАТА НА СВОЯ НАРОД, ДАЛЕЧ ПРЕДИ 165-та ВТОРА ЧАСТ ТРЕТА ЧАСТ Битието на България не се съобразява ...
ОЩЕ
ПОД СЛЪНЦЕТО НА БЪЛГАРИНА – Г. С. РАКОВСКИ
В ДВЕ ЧАСТИ - БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ПОД СЛЪНЦЕТО НА БЪЛГАРИНА ГЕОРГИ РАКОВСКИ / Знайте ли вие Русия каква е? Знайте ли какво робство и какви вечни мъки ви чакат? ПЪРВА ЧАСТ На 2 ...
ОЩЕ
ХРАМ СВЕТИ ДИМИТЪР – ВИДИН, Е ВТОРИЯТ ПО ГОЛЕМИНА В БЪЛГАРИЯ
Камбаните и часовникът на църквата, паметник на културата от национално значение, отмерват времето от 1885 година насам. Малко известно е, че във Видин се намира вторият по големина православен храм у ...
ОЩЕ
УСПЕНИЕ В РАЯ
Книгата е предназначена за българите у нас и в чужбина, за тях и децата на рода български, да се знае, че България е била и ще бъде.
ОЩЕ
ЗА СВОБОДАТА
  ARHEA СВОБОДАТА СЕ РАЖДА ОТ ПЛАЧ, ЩЕ БОЛИ ЗА БЪДЕЩИТЕ НАСЛЕДНИЦИ "...Силата на българската памет. Константин Шарков казва в поемата си, че свободата се ражда от плач и пламък и, че ще ...
ОЩЕ
МЕДИЯ НА ГЛУПОСТТА И ПОСЛЕДИЦИТЕ
  ARHEA МЕДИЯ НА ГЛУПОСТТА - ПОЛИТИКА И ПОСЛЕДИЦИ (ИТАЛИЯ) 1 Правят ли посредствените и слабите предавания по телевизията хората по-глупави? 2 Склонни ли са глупавите хора да гласуват за популистки партии? 3 Може ли ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane КОМУНИЗМЪТ СЛЕД 1944-ТА 1989-ТА 1992-РА И ПРЕЗ 2020 ГОДИНА В БЪЛГАРИЯ / ЧНГ След сливането хамелеона на комунизма с демократичните благини, се очертават страните му вляво БСП (БРП'к ...
ОЩЕ
ARHEA НАГРАДА ЗА МИР "МЕЖДУ НАРОДИТЕ" И РУСКИ РАКЕТИ С400 ПРЕЗ БЪЛГАРИЯ (не през Румъния или Полша към Сърбия) стратегическо разполагане на нападателни оръжия на Балканския полуостров ARHEA - КАКВА СЪВЕСТ ТРЯБВА ...
ОЩЕ
СРЕДНОВЕКОВЕН ПРИНЦ – „БОЯН МАГА“ – БРАТЪТ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ / ЦЪРКВА – БЪЛГАРИ СРЕЩУ  БЪЛГАРИ
БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ - БЪЛГАРСКИТЕ ПРИНЦОВЕ И ЦАРЕДВОРЦИ Притча за българомразието през вековете, не пропагандата, но бъдещето свързано с душата ти. Притча за Българския дух - през вековете, на спасението. БОЯН МАГА - ...
ОЩЕ
В КРАЯ НА 2017
  ARHEA В КРАЯ НА 2017 В НАЧАЛОТО на 2018 - БЕШЕ ИЗБИТО ЦЯЛО СЕМЕЙСТВО / ПОМНИТЕ ЛИ? ИЗЧЕЗНАЛА Е ЦЯЛА ДЪРЖАВА, ЗАМЕНЕНА ОТ ДРУГА Докато вие празнувахте нова година, наемни убийци нахлуваха в ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Споделено от Александър Василев / религията срещу България ДА НЕ ЗАГУБИ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ СИ ПРИХОДИ Ръководството на Българската православна църква (БПЦ) прояви завидно упорство и не затвори църквите. Всички други ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ИЗВЪН СКРОТУМА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ БЕСОВЕ, ЗАПОЧВА ЩАСТИЕТО Ако не си запознат с Духовното царство, не разнасяй религиозната травма и умствената си, травма. Измамниците са повече от достатъчно, за ...
ОЩЕ
ВТОРА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, КЪМ БЪДЕЩЕТО
В продължение, показваме сведения за това, как човешката ни история, принадлежи на всеки от нас. БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ, ВСЕКИ ЧОВЕК Е СВОБОДЕН Основите, на общочовешката ни история, се намират в България. Към "ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ" ...
ОЩЕ
ПОЛИТИЧЕСКА & РЕЛИГИОЗНА ПОДМЯНА - ВЪЗМОЖНО ЛИ Е Имаме сериозен проблем в политическата и религиозна доктрина, и сме свидетели постепенно, че информацията го доказва недвусмислено в извода, който ни предупреждава ...
ОЩЕ
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ  "Загадъчни виртуални триъгълници свързват свещените обекти по земята на България. Точни пропорции и отстояния се забелязват между древните ни светилища, установява изследователят Христо ...
ОЩЕ
АКО БЯХА НАРОД
  ARHEA АКО БЪЛГАРИТЕ БЯХА ЗАДРУЖНИ КАКТО НА ХОРОТО и помнеха историята както стъпките, без да преплитат крака - назад и назад до към 1944-та АКО БЯХА ОГНЕН НАРОД не само на масите ...
ОЩЕ
Depopulation of the United States / DEAGEL
Valeri George / SOURCE I ask for your attention - plans for depopulation of the United States of America / for other countries there is no point in talking READ: 5G NETWORK USES ...
ОЩЕ
БУНТЪТ НА ТРАКИЕЦА / ГЕРОИТЕ СЕ РАЖДАТ В ТРУДНИ ВРЕМЕНА
ТРАКИЕЦЪТ СПАРТАК - ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА Човешкият живот е кратък. Дните се нижат бързо, а ние обгърнати от грижи не забелязваме тяхното отминаване. Малцина са тези, които успяват се преборят с ...
ОЩЕ
ПЪТИЩА, СЪДБИ, ПЛАНЕТА
ПЪТИЩА, СЪДБИ, ПЛАНЕТА Разминаваме се с човешки съдби по човешките пътища ; идват и си отиват познати и непознати ; се срещат и разминават живот със съдбата на човеци и ангели ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ БЕЗ СУВЕРЕНИТЕТ – ЦОЧО БИЛЯРСКИ
Цочо Билярски: България се отказва от суверенитет в полза на Русия, за да признае тя Независимостта. Обявяването и анексията на Босна и Херцеговина се съгласуват с Австро-Унгария. Най-важните моменти от нашата ...
ОЩЕ
РАДОЙ РАЛИН ЗА РУСИЯ
ARHEA КАТ РУСИЯ НЯМА ВТОРА - РАДОЙ РАЛИН Неда Павлова / Радой Ралин: Пиша ти от Плевен, драги Ванка. Помниш ли кагда пришол със танка? Беше млад, но се държеше мъжки. Зарази семейството ми ...
ОЩЕ
ФЕРМЕРИ ОТ РОДОПИТЕ, СЕМЕЙСТВО ВАСИЛЕВИ
Благовеста Василева отваря капачето на препечена яркооранжева тиква, пълнена с телешко месо и разлива по чашите вино, узряло чрез дива ферментация. Външният вид на стопанката по нищо не напомня фермерската ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane НЯМА ДА ИМА ДЪРЖАВА ДОКАТО СТЕ НА ИЗМИСЛЕНИ ФРОНТОВЕ И СРЕЩУ "НЕВИДИМ" ПРОТИВНИК, НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА REMEMBER / Atanaska Genurova - играете си с дявола дърпате го за ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ВТОРА В СВЕТА СЛЕД ГУУГЪЛ С ТЕХНОЛОГИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Български хостинг доставчик е втората в света компания след IT компанията Google, която предлага на световния пазар иновативната технология управляем от Kubernetes Docker хостинг.Технологията ще облекчи значително не само работата ...
ОЩЕ
МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ТЕРИТОРИЯТА
ARHEA МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ - Е БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ? И защо мислите, че територията е българска или не е собственост на държавата като водоизточници, природни богатства и ресурси, земеделие и ...
ОЩЕ
РЕВОЛЮЦИЯ В СВЕТА НА ФИЗИКАТА / НАБЛЮДАВАМЕ СВРЪХ БЪРЗА РЕАКЦИЯ
РЕНТГЕНОВ ЛАЗЕР / УЛТРАВИОЛЕТОВ СЮРПРИЗ, ЕКИП ОТ УЧЕНИ ВКЛЮЧИТЕЛНО БЪЛГАРИ, ПОЗВОЛЯВАТ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕАКЦИИТЕ ОТВЪТРЕ ТЕМА ЗА ДИМИТЪР И ТЕНЬО ПОПМИНЧЕВИ ДА ЗАПОЧНЕМ, ТАКА - ИЗОБРЕТЕН Е ПЪРВИЯТ В СВЕТА ПОРТАТИВЕН, РЕНТГЕНОВ ...
ОЩЕ
ГРАДЪТ И ПЛАНИНАТА В САЛЕРНО, БЪЛГАРИЯ
Celle di Bulgheria / Monte Bulgheria Вероятно ще бъдете доста изненадани да прочете това, но за някои историци у нас то е стара истина. Според тях българите не сме тюрко-азиатски народ, ...
ОЩЕ
ВИНИЦА ЗА АХИЛ / БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ / 10 000 ГОДИНИ ОТ ИСТОРИЯТА
ПЪРВООБРАЗ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНИ ВИНИЦА С БЪЛГАРСКИ ПЛОЧКИ НА БЪЛГАРИНА - АХИЛ / 15 ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ ДНК - БЪЛГАРИТЕ СА ЧИСТА НАЦИЯ ОТ 10 000 ГОДИНИ /9 Януари 2016 година, тематична поредица/ "Ще се ...
ОЩЕ
Елица Тодорова, Лира Денс и 2000 танцьори от България, хореография и постановка Лорета Димитрова. Световен фестивал на културата - Берлин 2011г. ГОСПОД Е БЪЛГАРИН, ЧИКАГО 1994 г. BULGARIA from above & БЪЛГАРИЯ ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane, ARHEA 3 МАРТ, ОСВОБОЖДЕНИЕ? - целият комунистически състав на "държавна сигурност" организация част от КГБ празнува с казионните историци, всичките на ръководни постове и религиозни магарета повехнали ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ARHEA / РЪКОВОДСТВО ЗА ДУХОВНА ПРАКТИКА / из БОГОБОРЕЦ АНТИХРИСТ "Бъдете ковачи на позитивна съдба, не на сетивна съдба, без да се покланяте ако сте българи на чуждите ...
ОЩЕ
ОТ ИСПАНИЯ – НИКОГА НЯМА ДА СЕ ВЪРНЕМ
  ARHEA БЪЛГАРИ ОТ ИСПАНИЯ - НИКОГА НЯМА ДА СЕ ВЪРНЕМ В БЪЛГАРИЯ (територия за кражби и разбойничество) "Защо сте в Испания? - Защото вие сте в България!" / Любовна лирика между сънародници - ...
ОЩЕ
ДОБРОТО, ЩЕ Е ДОБРО – ЩО Е РАСИЗЪМ
Ние, сме запознати със словесните похвати на заблудата, на измамата, на манипулацията с човешките маси, също ги владеем до съвършенство и което, не е познато в българските среди, изцяло лишени ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane КОМУНИЗМЪТ В БЪЛГАРИЯ НЕ Е ОТ ВЧЕРА / паразитна традиция на политика и религиозна тояга с всички последици. Archangel / Hurricane е в компанията на Dantes. НЕЗАКОННА ВЛАСТ / ...
ОЩЕ
БЕЗКРАЕН СВЯТ – ВСЕЛЕНА
БЕЗКРАЕН СВЯТ - СВЕТЛИНА И ХОЛОГРАМИ - ВСЕЛЕНА "МОЗЪКЪТ "Не, че светът на явленията е измамен на равнище показващо реалността, но ако проникнете във Вселената като холографска система, ще достигнете до различен ...
ОЩЕ
  ARHEA БОГ СЪЩЕСТВУВА, ДОКАЗАТЕЛСТВАТА - НАВСЯКЪДЕ / Мерилин Адамсън Съществува ли Бог? Сложността на нашата планета сочи към Създател, Който не само е създал вселената, но и я поддържа днес. Могат да бъдат ...
ОЩЕ
ИСПАНСКИ БЪЛГАРИ, КРАЯТ НА ДЪРЖАВАТА
ARHEA БЕЗ НАДЕЖДА ОТ ИСПАНИЯ, КРАЯТ НА ЕДНА ДЪРЖАВА (Учиндол) Започва от личността. Завършекът е реалната форма. Започва от мисленето. Оформя се логиката, рефлектираща върху културата, поведението с всички последствия. Вярвах, че ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane СЪБУДИ СЕ РОБЕ - споделено от Мадлен Димитрова / ВАКСИНИРАНЕ И "ЧИПИРАНЕ" - експериментът започва от българия "Бъдещата ваксина срещу коронавируса да бъде достъпна за всички и задължителна, ...
ОЩЕ
ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, БЪЛГАРИЯ
1 - 100 компании имат интерес да инвестират в България. Китайската държавна компания New Era е заявила намерението си да построи завод за консервиране на хранителни продукти в България. Това обяви ...
ОЩЕ
КОНСУМАТОРИ НА ЧУЖДОТО & СЪДРАНИТЕ КОЖИ
Красимир Косев - КОНСУМАТОРИ НА ЧУЖДОТО & СЪДРАНИТЕ КОЖИ "Чудна работа е как цяла една държава е поверена в ръцете на шепа хора от най-мързеливите, с всякакви обществени негативи, паразитиращи и ...
ОЩЕ
ЕВРОКОМ – НЕЗАКОННА ВЛАСТ, НЕЗАКОННО УПРАВЛЕНИЕ
ТЕМА С 51 КОМЕНТАРА / ЕВРОКОМ - НЕЗАКОННА ВЛАСТ, НЕЗАКОННО УПРАВЛЕНИЕ, УНИЩОЖЕНА ДЪРЖАВНОСТ И РЕД (из мечтите на Пламен Пасков за България) МИРНО И ПО ЗАКОНЕН ПЪТ /"Защото знаят много добре, че ...
ОЩЕ
  ARHEA В БЪЛГАРИЯ НЯМА НИЩО / Д-Р КРЪСТЕВ 1. Трудно би било да се намери у кой да е друг народ нещо аналогично на антисоциалността на нашата интелигенция. 2. В народи, по-културни от ...
ОЩЕ
PRAYER IN THE UNITED STATES КАРАНТИНА Е КОГАТО ОГРАНИЧАВАТЕ БОЛНИ ХОРА / ТИРАНИЯ Е КОГАТО ОГРАНИЧАВАТЕ ЗДРАВИ ХОРА Who is the Godfather, where is he hiding? РОБЪРТ КЕНЕДИ В ЗАЩИТА НА ДОНАЛД ТРЪМП ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane, Valeri George ДА и НЕ / Вирусът в България не получи развитие, защото бяха взети болезнени мерки, десетки хиляди без работа и оцеляващи ден за ден, никаква помощ ...
ОЩЕ
ЗЕМНИЯТ РАЙ И ЧОВЕШКАТА СВОБОДА
ПЪРВА ЧАСТ - ПЪТЯТ НА ЧОВЕЦИТЕ / ХОРХЕ МУХАЙ   Дори президентите, не един примери на кралици и царедворци с особена важност прекланят глава - пред човечността, човеколюбието и смирението. Кротките по сърце, ...
ОЩЕ
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ / СВЕЩЕНОРОДИЕ, САКРАЛНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ - НАРОДЪТ НА ТРАКИТЕ Националната ни идентичност със сигурност започва чрез това, че имаме възможност да проследим за израстването на предците като великани на духа, съчетаващи многообразието на талантите ...
ОЩЕ
КОЙ ПРЕВЪРНА ДЪРЖАВАТА ВИ В КЛОЗЕТ
#КОЙ / КОЙ ПРЕВЪРНА ДЪРЖАВАТА ВИ В КЛОЗЕТ (РАЗШИРЕН ПАЛЕСТИНСКИ КИБУЦ ОТ "НОВ ТИП")? Изключете телевизора, радиото, компютъра и другите пръчки на шибаната магия по задника ви, изключете всичко и излезте ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 1
В БЪДЕЩЕТО, КОГАТО БОГ НАПРАВИ ЗЕМЯТА Душа-Душа да не поробва и Дух-Дух да не подвежда! ВРЕМЕ, В началото Бог сътвори небето и земята, а земята беше безвидна и пуста, и Дух Божий се ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane 40 - 200 - 2000 БКП ; КП БСП ; КП ГЕРБ & COMPANY / БЪЛГАРИЯ ДНЕС КРАТЪК РАЗГОВОР Valeri George - Оказа се не били 40 негодниците но ...
ОЩЕ
АМАЛГАМА „ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ДС И КГБ
ARHEA АМАЛГАМА - "ВЪЗРАЖДАНЕ" / КОМУНИЗМЪТ ВЛЯВО, ОТ ДЯСНО И В СРЕДАТА Проектът на ДС (КГБ) "Възраждане" с най-новата комунистическа партия, посяга към властта заедно с "десните" и леви комунистически форми, на ...
ОЩЕ
ЩАСТИЕ, ПО ПЪТЯ КЪМ РАЯ
  ARHEA ЩАСТИЕ - ПО ПЪТЯ КЪМ РАЯ / 20 юни 2016 г. в 15:10 ч. · РОДИНА "Източният клон на християнството описва истинското щастие като последната победа над нашите собствени демони в ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ АРХИВИ, ВСЕ ОЩЕ СКРИТИ
ARHEA БЪЛГАРСКИТЕ АРХИВИ, СА ВСЕ ОЩЕ СКРИТИ Станислав Станков - Първо "българските" архиви са все още секретни и скрити от българите! Второ в България има 600 хил. червеноармейци, а в Сърбия наполовина ...
ОЩЕ
СОЛОМОНОВИЯТ ХРАМ – ОТНОВО
  ARHEA SHARED BY Becki Minica McCreary Remember this is Biblical - It’s not Jesus that will sit in this temple but the Antichrist. ("Свещеният огън от небето трябва да спре. След това се ...
ОЩЕ
RISEN CHRIST
В началото бе Словото, Което беше у Бога и Бог беше в Словото, а Дух Божий се носеше над земята в целия блясък измежду ангелите, безплътни сили и власти. Човеците все ...
ОЩЕ
CORRESPONDENTS IN 2018 КОРЕСПОНДЕНТИ
CORRESPONDENTS IN 2018 Attention - TEAM 2017 ARM VM © ARHEA ORG. In 2018, correspondents from all five continents - the United States, South America, North America, Australia, the European Union, ...
ОЩЕ
РУСКИЯТ ОПЕРАТОР „ВИВАКОМ“ ОТ ФРОГ
ARHEA БТК "ВИВАКОМ" И МОСКВА - оперативен достъп до комуникациите на България / престъпни последици ШПИОНСКИ СКАНДАЛ ОТ ДРУГАТА МУ СТРАНА ("Нано Технологий > ‎Демократична България без комунисти и русофили. В сделката с Виваком ...
ОЩЕ
БАНДИТИЗЪМ – ПЕНСИОННА ПИРАМИДА
ПЕНСИОННА СИСТЕМА ИЛИ ПИРАМИДА / Георги Караджов (Polina Stoyanova - Майка ми Светла й памет работеше в НОИ .. самата ми се е оплаквала, че още от соца НОИ има проблеми ...
ОЩЕ
ВРЕМЕ ЗА ПАЯЦИ
ARHEA ЦАРКОВНИ УСПЕХИ / БЛАЖЕНО ВРЕМЕ ЗА ПАЯЦИ - ти да видиш джанъм кукундрела на петела с човката му - как пее (по Володя Стоянов - "рано петльо кукурига") 12 хиляден град ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 3
Към края на историята за планетата, започваща от България. Все повече се открояват гласове за мястото на България, която по своето си величие е достойна през вековете и не 1300 ...
ОЩЕ
ГЕНЕТИКА НА БЪЛГАРИТЕ / 14 500 ГОДИНИ ИСТОРИЧЕСКА СЪДБА
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ юли 19, 2015   ОБЩЕСТВО ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ / ТРАКИЙСКИЯТ АНТРОПОЛОГИЧЕН ТИП Е ПРИСЪЩ НА БЪЛГАРИТЕ / ТРАКИТЕ НЕ СА ИЗЧЕЗВАЛИ Съвремените български учени, го отричат ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ПОКРЪСТВА КИЕВСКА РУС – 987 Г. СЛЕД ХРИСТА
Имаме честта да Ви запознаем с ролята на България при създаването на руската държава и религия, показващо силата на духа и величието на българина пред езичниците. В името на Отца и ...
ОЩЕ
НЕВЕРОЯТНО, РАЗШИРЯВАНЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
Има възможност за разширяване на цивилизацията отвъд границите на планетата. Проф. д-р ф. н. Стоян Съргойчев е роден в Мъглиж. Завършил е физика в СУ „Климент Охридски”, но от 18 години ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ГЪРЦИЯ, САЩ И ШВЕЙЦАРИЯ - за разлика от будна българия и която, се бори срещу своята недъгавост да проспива свободата си когато и както намери, че трябва ...
ОЩЕ
ПРОФЕСОР АТАНАС ПОПОВ – СЪНАРОДНИЦИ
  ARHEA НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ / СКРИВАНЕ НА КОМУНИЗМА И ЗАЩИТА, НА ЧУЖДИТЕ АГЕНТИ МАЛКО ПРЕДИ "ВЪЗРАЖДАНЕ" - МЕЖДУ КГБ И ДС прехвърлящи агенти към Москва, обяснен последният Държавен преврат и, че това е ...
ОЩЕ
ТУРБО ФОЛК
ARHEA ПРЕДИЗБОРЕН ТУРБО-ФОЛК ИЗ ЗАПАДНАЛИТЕ ГРАДЧЕТА, СЕ НОСИ ИЗ ВЕЧЕРНАТА МИРИЗМА ("Georgi Georgiev - Турбо-фолка е политически акт, наложен в бившата Югославия. И причините поради които този жанр се създава са за ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane НАРОДНИ КОНСКИ НАУШНИЦИ / ВЯРА В ДОБРОТО ("Най-често се търси тръпката у човека 1 чрез устната кухина с рецепторите за вкус към хранителната индустрия 2 чрез чаталните връзки ...
ОЩЕ
КОД ЗА ЗАЩИТА / ПРЕДМЕТИ И ГЕНЕТИКА / ВИНО ЗА БОГОВЕТЕ
1 - С БЪЛГАРСКИТЕ ШЕВИЦИ НАПРАВИХМЕ КОД ЗА ЗАЩИТА НА ДОКУМЕНТИ 2 - ВОДАТА ИЗПЪЛНЯВА ЖЕЛАНИЯ / ПРЕДМЕТИТЕ ВЛИЯЯТ НА ГЕНЕТИКАТА 3 - ЕНЕРГИЙНО ВИНО КАТО ПИТИЕ ЗА БОГОВЕТЕ / МОЛЕКУЛИ ВОДА Признато ...
ОЩЕ
УРОДОЛОГИЯ / ПРОЗОРЕЦЪТ НА ОВЕРТОН / НЕМИСЛИМИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ПОЗИТИВНА УРОДОЛОГИЯ / УРОДО-ДИАГНОСТИКА със специалните методи - една цигара и пет минути време, да послушаш шума на ...гласовете си ;) "Темата представлява психо-анализ на човешката мисъл, която умело е прикрепена ...
ОЩЕ
ДНЕС Е АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА
Архангеловата задушница, наричана още Архангелска задушница, Рангелова задушница, Хрангеловото одуше, е една от трите най-големи. Отбелязва се в първата събота преди Архангеловден - защото събота е отредена за ден на ...
ОЩЕ
ЕГРЕГОР – ДОМАШНИЯТ ДУХ, СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ
АРХЕА / ЕГРЕГОР - КЪДЕТО Е СЕМЕЙСТВОТО (БЛИЗКИТЕ) С ДОМАШНОТО ОГНИЩЕ - ТАМ Е РОДИНАТА ТИ Другото е не поискана, не потърсена пропаганда с мотивирана цел и измама, с пределно ясна ...
ОЩЕ
ПАРИ, САМОЛЕТИ И СЪЗНАТЕЛНОСТ
  ARHEA НАЙ-СЛАДКИ СА ЧУЖДИТЕ ПАРИ / СЛАДКО Е - ЧУЖДОТО БОГАТСТВО ПАРИ ЗА САМОЛЕТИ НЯМА, ЗАЩОТО СА ОТКРАДНАТИ - ЛИПСА НА СЪЗНАТЕЛНОСТ Защо липсва личната съзнателност като елементарна логика у индивида, намерено в ...
ОЩЕ
В БЕЛОГРАДЧИК – НАХОДКА НА 1,4 МЛН. ГОДИНИ / БЪЛГАРИЯ
Униĸaлнa нaxoдĸa, oтĸpитa в Бeлoгpaдчиĸ, пpeoбpъщa cвeтoвнaтa иcтopия. Cпopeд пocлeднaтa ceнзaциoннa тeopия, нaxoдĸaтa, oтĸpитa в пeщepaтa Koзapниĸa в oĸoлнocтитe нa Бeлoгpaдчиĸ, paзбyнвa нayчнитe cpeди cpeд иcтopици и apxeoлoзи. Πpeди дa бъдe ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ДЪРЖАВА НА СМЪРТТА деца без бъдеще, осиротяли майки, крадливи институции, див комунизъм, разбойнически бригади, трагични последици Женя Стефанова Това беше моето семейство преди да почине съпругът ми Лъчезар при ...
ОЩЕ
НАДЕЖДАТА, НАРЕЧЕНА – „ПЕНСИЯ“ / 13.04.2017 – 2019
НАДЕЖДАТА, НАРЕЧЕНА - "ПЕНСИЯ" / изненади и информация от МЕНАЖЕР, Стойне Василев 13.04.2017 (не се споделя нищо за кражбите в НОИ, които не спират над половин век и са в огроми ...
ОЩЕ
БЪЛГАРКА НАГРАДЕНА ЗА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА
Българката София Калинова е почетен носител на наградата за една от 10-те най-изявени млади личности в света за 2015 г. в категория “Хуманитарно и/или Доброволческо Лидерство”. Тя получи приза си ...
ОЩЕ
ЛАУРА КЬОВЕШИ БЕШЕ В БЪЛГАРИЯ – НИКОЙ НЕ РАЗБРА
ЛАУРА КЬОВЕШИ БЕШЕ В БЪЛГАРИЯ - НИКОЙ НЕ РАЗБРА / СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, СДС беше откраднат не само от ръцете на Мартин Димитров (няма субект в общественото и политическо ...
ОЩЕ
  ARHEA НАЙ-ЛЕСНО СЕ КРАДЕ ОТ ЧУЖДОТО, НАЙ-ЛЕСНО СЕ ВЗЕМА ОТ ОБЩОТО Тъй като се разбра ще сме свидетели на "комунизъм до откат" при липса на съпротивителната сила от която се започва, след ...
ОЩЕ
ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГОВОРИТЕ
  ARHEA ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ГОВОРИТЕ ЗА НЕГО, ВИСИ ПО СТЕНИТЕ ВИ, ИЗЛИВАТЕ МОРЕ ОТ ПРИКАЗКИ, КЪЛНЕТЕ СЕ ОТ РОДОЛЮБИЕ В ИКОНАТА МУ? Бре измамници клети и нахални в гроба си да станете, ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО – ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО ПРЕМЪЛЧАНАТА ИСТОРИЯ НА НАТРАПЕНИЯ СВЕТЕЦ 1 -  УПАДЪКЪТ НА БЪЛГАРИЯ / БРАТСКА РУСИЯ ОТ ЕВРАЗИЯ - Азиатска Европа 2 - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО - ПРАВОСЛАВНАТА  ЦЪРКВА / МЮСЮЛМАНИ В ...
ОЩЕ
ПСИХОЛОГИЯ – ТАМ, КЪДЕТО БОГ ОБИТАВА
ARHEA ПСИХОЛОГИЯ - ТАМ, КЪДЕТО БОГ ОБИТАВА Нима не е по добре да се разгледаме и намерим себе си там, където ни няма, поне засега и така да вървим към края ...
ОЩЕ
ЗА ДЪРЖАВНОТО КЪМ БАБИНОТО ИЗКУСТВО, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ
ОТ ЛЕНТАТА КЪМ ДЪРЖАВАТА, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ Бип, бап, на баба ти бабиното изкуство. Чудесно, позитивно изпълнение от Калин Руменов в стил, да ни разкаже за играта на компромиса към търпението, ...
ОЩЕ
АРИАДНА, БЛАГОРОДСТВО
ARHEA АРИАДНА - Даването, е по-ценно от вземането. / БЛАГОДАРНОСТ Има три тайни, момичето ми, само три, които ще те направят щастлива. От мен да ги помниш, за мен да се сещаш, когато ...
ОЩЕ
I – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
ARHEA ИВАН ГЕШЕВ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР? - ДА Промяна към преследване на престъпници и лица с криминално съзнание. В това число служители, администратори, икономисти, общественици, публични деятели, поръчители и подстрекатели. Нова стратегия и лице ...
ОЩЕ
ARHEA.ORG С НОВ АДРЕС НА РАДИО ИЗЛЪЧВАНЕ
Радиостанцията е активирана на Activation : 11/9/2016 на адрес http://listen.shoutcast.com/r-armedia и се прослушва`ше до днес 11 Юни 2018 година почти без прекъсване, на дъщерен адрес http://listen.shoutcast.com/arm-vm ARHEA.ORG/ARM След неизвестен брой опити срещу ...
ОЩЕ
EARTH-BG – ЗЕМЯ, НАРЕЧЕНА БЪЛГАРИЯ
EARTH-BGИзточник: Valeri George
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – ГРАДИНА ОТ РАЯ
ИМА ЛИ ВЪЗМОЖНОСТ БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ РАЙСКО МЯСТО НА СВЕТА - САМИ МОЖЕМ ДА СИ ОТГОВОРИМ ТУРКМЕНИСТАН - 982 споделени, 256 харесани - ДЪРЖАВНИЧЕСКО МИСЛЕНЕ Имаме примерите какво би трябвало ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – ГЛИНЕНИЯТ КОЛОС
БЪЛГАРИЯ – ГЛИНЕНИЯТ КОЛОС НА КОМУНИЗМА / ПАРИЧНИ КРАКА На света има една малка, но изключително агресивна към народа си държава в Европа, която е изключително опасна и краде от европейски ...
ОЩЕ
  ARHEA ЛЮБОВЕН РАЗРЕЗ - ВРЪЗКАТА НА СССР И РУСИЯ С БЕЛГРАД / ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ ЗА НАБЕЗИ & ФОЛК (l.a.) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Въведение. Наскоро се случи посещението на президент в централна Балканска държава, приковано ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane АДВ. ХАДЖИГЕНОВ - НОСЕНЕТО НА МАСКИ Е НЕЗАКОННО, а санкционирането е престъпно посегателство срещу сигурността на българските граждани. 30 март 2020 От Николай Димитров Хаджигенов, София Госпожо/Господин Председател: - Обжалвам ...
ОЩЕ
МАНОЛ – ПРОСТОКРАЦИЯ
  ARHEA МАНОЛ ГЛИШЕВ, СПОДЕЛЕНО ОТ Kamen Trenkow / НАКРАТКО Между другото - за простосмъртните. Нека се знае, че г-н Глишев е защитена личност докато вие не сте. Каквото и да правите и с ...
ОЩЕ
А ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДЕ РАЙ
А ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДЕ РАЙ ...   FOR FREEDOM IN OUR LIVES AND WHERE BIRDS FLY FREE   ЗА СВОБОДАТА В НАШИЯ ЖИВОТ И КОГАТО ВОЛНИТЕ ПТИЦИ ЛЕТЯТ   Eagles nest in heaven. От днес, ...
ОЩЕ
КАЦАРОВ – БАЛАБАНОВ
  ARHEA    Константин Кацаров - Автор добави нова снимка към албума: Памет — с/ъс Ivailo Balabanov. Прочетох нещо от Ivailo Balabanov и онемях... БЪЛГАРСКО СТИХОТВОРЕНИЕ Момчета, знам, че вече ви дотегна и хлябът сух, и голата ...
ОЩЕ
Александър Морфов – СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ ОТ БАНДИТИ
БТВ / Александър Морфов - СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ ОТ ЛУМПЕНИ И БАНДИТИ Александър Морфов: Да живее България – но не тази на лумпените и бандитите! - Кога за последно казахте „Да живее България”? „Да ...
ОЩЕ
ОСЪДЕН ЗА 98 СТОТИНКИ
НОВА ТВ. ТЕМА - МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ ("ВТОРА И ПОСЛЕДНА ЧАСТ - ПРЕДСТОИ ПУБЛИКУВАНЕ НА ФАКТИ ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ТРИТЕ ОПЕРАТОРА И КРС ЗАКОНОДАТЕЛНО, СЪЗДАВАЩИ ПРЕСТЪПНА ОБСТАНОВКА ЗА ИЗМАМА ЗА МИЛИОНИ") 1. ОСЪДЕН ...
ОЩЕ
NATIONAL GEOGRAPHIC ЗА КАРТЕЛИТЕ (И КОМУНИЗМА)
  ARHEA NATIONAL GEOGRAPHIC ЗА КАРТЕЛИТЕ (И КОМУНИЗМА) 1. За да "удариш" картелите, трябва да вземеш парите им. 2. За да "удариш" комунизма, трябва да спреш парите му. Не крадените пари, не изнесените зад граница, ...
ОЩЕ
ВИКТОР КОРДОН – ТАЙНАТА ЗА ПОСЛЕДНАТА ЧОВЕШКА ВОЙНА
ВИКТОР КОРДОН - ТАЙНАТА ЗА ПОСЛЕДНАТА ЧОВЕШКА ВОЙНА / ПРИЧИНИ, УСЛОВИЯ, ПРОПАГАНДА И ПОСЛЕДСТВИЯ (професионален анализ) 2 ЧАСТ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА ПРИЧИНАТА от Павел Иванов 3 ЧАСТ - ЗАКЛЮЧЕНИЕ Pavel Ivanov ...
ОЩЕ
  ARHEA СПОДЕЛЕНО от Христо Чифудов - ДОКОГА, ЩЕ ТЕ УПРАВЛЯВАТ ТЕЗИ ПЪРЖОЛИ, БЪЛГАРИНО / Изчисление крадливостта на комунистическата "демокрация" НЕУСПЕШЕН МИРЕН ПРЕХОД И ПОСЛЕДИЦИ ("не знаеш с какви пари разполага България и колко ...
ОЩЕ
ЛЕЛЯ ПЕНКА 50 + 10
ARHEA ТУКА ИМА, ТУКА НЕМА - 50 + 10 ЛЕВА / ЛЕЛЯ ПЕНКА ОТ МАЛКИТЕ ГРАДЧЕТА ("чао чао бамбино" както се казваше за бабите, лелките и чичковците с атрибути във властта, ...
ОЩЕ
2019 ГОДИНА, 10 000 АГЕНТИ ОФИЦИАЛНО
  ARHEA ОФИЦИАЛНО / 10 500 са сътрудниците на ДС във властта. Всички са знакови, след като взимаш решения, свързани със страната, заяви Екатерина Бончева от Комисията по досиетата. В СЕГАШНО ВРЕМЕ Тези 10% не ...
ОЩЕ
СТАДО ПУЙКИ
  ARHEA Мария Петрова > ‎РОДИНА / ИДВАТ ИЗБОРИ СТАДО, ЩЕ ГЛАСУВАМЕ ЛИ Отговарят от стадото - винаги готови, готови, готови. - Не чух добре, ще гласувате ли? - винаги, винаги, винаги... О, йе - Да ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane АКО СТЕ "ТУЛУПИ", ЩЕ ПОЗВОЛИТЕ - Да ви "чипосат" (без да знаете какво е това), да ви ваксинират с различни отрови, да ви ограбят всъщност сте крадени, грабени, ...
ОЩЕ
  ARHEA ПОЛИТИКА - начин болните, да занимават здравите със себе си. После едните се оплакват. РЕЛИГИЯ - начин болните (от религиозна болест), да занимават здравите със себе си. После едните, се кръстят и се ...
ОЩЕ
ЕКСПЕРИМЕНТ – „ГЛАД“ БТВ / КАРБОВСКИ
ЕКСПЕРИМЕНТ - "ГЛАД" БТВ / КАРБОВСКИ След голодомора в Урайна преди години, в България се показват храни пред гладния българин (и семейството му) във вид на рекламен продукт, който ако не ...
ОЩЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ С ФАКТИ
  ARHEA ТРЪБИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯТА, СА ПЪЛНИ С ФАКТИ* / Мъже, Жени О, суета на тялото излъчващо и въпроси, и отговори. Бог дал, Бог взел. О, суета на тялото измислящо други въпроси, без отговори. Човек е ...
ОЩЕ
АКИТИ БЪЛГАРИЯ, Шукар бути ама романи бути
1. АКИТИ БЪЛГАРИЯ, Шукар бути ама романи бути - не ставате за нищо и това си е! / 2. СТАРЧЕСКИ ДОМОВЕ, КРЕМИРАНЕ, ПСИХОТРОПНИ ВЕЩЕСТВА И ПАРИ Говори се, че България била ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Shared by Nikolay Videnov Катя Петрова > ПО ВЕКТОРА НА ВРЕМЕТО - КЪМ РЕЖИСЬОРИТЕ* digitall-angell – Манифест на карантината. Към режисьорите на корона-пантомимата от благодарните зрители. 10.04.2020. Уважаеми режисьори, Колко ...
ОЩЕ
ПРАВОСЛАВНАТА, СЪВРЕМЕННА ЦЪРКВА – ИМА ЛИ БЛАГОДАТ / ИВО БЕРОВ
ПРАВОСЛАВНАТА, СЪВРЕМЕННА ЦЪРКВА - ИМА ЛИ БЛАГОДАТ / ИВО БЕРОВ "...Мехмед Завоевателят не унищожава православната църква. Дори й назначава патриарх. И може би затова цели пет тя става ортак и поддръжник ...
ОЩЕ
ПРЕДСКАЗАНИЕ ОТ АНТИКТЕРА
Учени от университета Насионал де Килмес (Аржентина) и университета в Пюджет Саунд (САЩ) изясниха, че прочутият Антикитерски механизъм е почти с век по-древен, отколкото се смятало преди. Антикитерският механизъм представлява своеобразен ...
ОЩЕ
СОДА & ВОДА
- ЛИМОН И СОДА БИКАРБОНАТ - 10 000 ЕФЕКТИВНО - Темата можете да я разделите на две, - с лимон, и без лимон, по лична преценка. "1. От информацията която ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Владимир Свинтила - ГЕНЕРАЛНАТА МЕРЗОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЖИВОТ / споделено Петя Сотирова (голяма група от четящите, не заслужават това съвършено четиво за личности) Това е една много болезнена ...
ОЩЕ
РЕЗЕРВАТЪТ В МАЖДАРОВО / ОПАЗВАНЕ НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД
В сърцето на Източните Родопи, между язовирите Студен кладенец и Ивайловград, река Арда образува уникален каньон, разположен по средата на праисторически двукратерен вулкан. Точно тук се намира местността Кован кая, ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕРМЕ – ТОЙ БЕШЕ ТИХ И КРОТЪК ЧОВЕК
БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ / От Мария Райчева чрез Васил Терзийски - богатството на ума е най-доброто природно качество. ВТОРА ЧАСТ - СЛЕД 1944-та и последиците / КОГАТО ИМА ПАРИ, НЕЩО ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ И НА НЕБЕТО / И НА ЗЕМЯТА ОБИЧАЙТЕ БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРИ - ТЯ Е ЗЛАТНАТА ВИ РОДИНА За великата съдба на един изстрадал народ, за неговите подвизи при запазване Родината ...
ОЩЕ
ПРАКТИЧЕСКИ, КАКВО Е ЛЮБОВ
  Valeri George ПСИХОЛОГИЯ - ЩО Е ЛЮБОВ Без любов не се умира, няма ли любов, продължавате напред. Към живота. Голяма част от хората го знаят без изключение назидателно, до следващите млади хора. ...
ОЩЕ
ИЗВЪН СТАНДАРТНИЯ ФИЗИЧЕН МОДЕЛ / НОВА ЧАСТИЦА
Haй-мoщният ycĸopитeл нa чacтици нa cвeтa – Гoлeмият aдpoнeн ycĸopитeл (LHC), ce cтpyвa oпaceн нa xopaтa и шeфът нa oтдeл ĸoмyниĸaции ĸъм Eвpoпeйcĸaтa opгaнизaция зa ядpeни изcлeдвaния Джeймc Гилиc, peдoвнo ...
ОЩЕ
КИРИЛ ХРИСТОВ срещу Леонид Андреев
РУСКИ СЛАВЯНОФИЛИ, НАРИЧАТ БЪЛГАРИТЕ - "ЦИГАНИ, ДУХОВНО НИЩИ И ПРОДАЖНИ, ОВЦЕ"   ЗА ЖИВОТНОТО В ТЕБЕ   Кирил Христов затваря устата на руски клеветник-славянофил, наричащ българите „духовно нищи”, „цигани”, „продажни”.   Хулителят на българския род Леонид ...
ОЩЕ
АРМАГЕДОН ЗАД ОКЕАНА
  ARHEA Armageddon, maybe. In preparation for the Armageddon event, or by building the Temple of Solomon on the hill, the site of the mosque - the United States - declares Israel a ...
ОЩЕ
БОГАТСТВО И КРАСОТА / БЪЛГАРСКА, ДУХОВНА КУЛТУРА
Бългapия нa тpи мopeта – тaĸa зaпoчвa yниĸaлнo видeo зa Бългapия, което e oзaглaвeнo „Dіѕсоvеr Вulgаrіа“ и пoĸaзвa миcтepиятa нa бългapcĸия нapoд oт дpeвнocттa. ОФИЦИАЛНО, 24 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН ...
ОЩЕ
ФРАНК – ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ СЪС ЗЛАТНИ БУКВИ
ФРАНК - ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ СЪС ЗЛАТНИ БУКВИ 1 - "Мотоциклетист направил опит да спре камиона, преди машината да се вреже в хората на крайбрежната алея в Ница, ...
ОЩЕ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА – КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА - КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ ("Ако българинът осъзнае тази велика отговорност и чест, би могъл да повдигне планини. Така Розетата от Плиска е кодът за древното знание, ...
ОЩЕ
КИТАЙ С 3D ПРИНТИРАНИ ЖИЛИЩА
Китайската строителна компания Zhouda Group планира да построи огромен брой 3D принтирани жилища в Русия. Стойността на проекта е колкото стокооборота между Китай и Русия – т.е. 94 млрд. долара.Около ...
ОЩЕ
БОНДАРЕВ ЗА АЛКОХОЛА, ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР
БОНДАРЕВ ЗА АЛКОХОЛА, ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР „Алкохолът би трябвало да оказва точно определено действие на човешкия организъм. Той е имал определена мисия в хода на човешкото развитие; той е имал задача ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane НОЕМВРИ 2010 ГОДИНА - ТАТАРСТАН, ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ след години на преследване и репресия 1. бОлгарин / 11.03.2018 15:15:58 Имало едно време една Волжка империя. от 7 до 16 век. В ...
ОЩЕ
ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ
РУСОФИЛСКА, ОТРОВНА АНТИБЪЛГАРСКА СМЕС СРЕЩУ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА СРЕЩУ ТЕМА - КАКВО НАПРАВИ ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ / докладват мишките зад Океана без да знаят, че целия състав на "хитлеристка" Германия, се пренася към ...
ОЩЕ
УМОПОБЪРКАНОСТ, ДА МРАЗИШ БЪЛГАРИЯ
  ARHEA РУСОФИЛИЯТА КАТО УМОПОБЪРКАНОСТ, МОЗЪЧНА СМЪРТ Да се достигне до степен на отричане всичко свято на този свят с обкръжаващата природа, ако няма русизъм често, който е огресивен, без основание и надменен, ...
ОЩЕ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ - ПРЕЗ СТЕНИ ДО 50 МЕТРА "Технология за наблюдение през стени – Made in Crimea. Руските учени разработиха технология, която позволява през стени да се сканира ...
ОЩЕ
БЯГСТВО ОТ БЪЛГАРИЯ, КОРУПЦИЯ И ПОСЛЕДИЦИ
ARHEA БЯГСТВО ОТ БЪЛГАРИЯ - КОРУПЦИЯ И ПОСЛЕДИЦИ ("В последните години, капиталите от българите зад граница превишават преките чужди инвестиции.") Случаят с компанията „Фолксваген“, която огледа България и избра Турция (макар още да ...
ОЩЕ
ЩЕ ОЖЕНИТЕ БЪЛГАРИЯ, ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ   ЩЕ ОБЛЕЧЕТЕ НАЙ-НОВИТЕ ДРЕХИ, ЩЕ НАПУДРИТЕ КОЖАТА, ЩЕ ОБЛЕЧЕТЕ ОДЕЖДИТЕ СИ ОТ СЪДРАНИТЕ КОЖИ, ЩЕ ПУСНЕТЕ ОБЛАЦИ ДИМ / ПАРФЮМ И ТАМЯН - ЗА ПОГРЕБЕНИЕТО, ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane, ARHEA Из мрежата: трудна работа е в българия нещо да се направи, нещо достойно, истинско, запомнящо се, качествено, да няма лъжа; да срещнеш сериозни хора, стабилни, духовно силни, ...
ОЩЕ
  ARHEA ОТКРОВЕНИЕ ОТ ТАТЯНА   Tatiana Christy Когато свободата е подарена, тя никога не може да се превърне в истинска и осъзната. За много в България тя си оснана нежелана и неразбираема. България никога ...
ОЩЕ
ПОЛЕЗНАТА МРЕЖА И „ПАНТА РЕЙ“
 Валери Георгиев Полезната мрежа. Най-интересна е демонстрацията на телесни качества. Млади и стари. С удоволствие да ги разглеждаш. Усмивка. Най-лесно е показването на външните придобивки - като кресливи снахи, да ги ...
ОЩЕ
РАЗКАЖИ МИ ЧИЧО, ЗА БЪЛГАРИЯ
РАЗКАЖИ МИ ЧИЧО, ЗА БЪЛГАРИЯ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ОФАНЗИВА СЛЕД "ОСВОБОЖДЕНИЕТО" ОТ "ФАШИЗМА", "КАПИТАЛИЗМА", ОТ "ДЕМОКРАЦИЯТА" - заради цяло поколение от жизнена деменция - атрактивна и крадлива както никога. Родено и отгледано е поколение ...
ОЩЕ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЪТ НА „ДЯДО ИВАН“ КЪМ ОБЛАСТ – ТРАКИЯ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЪТ НА "ДЯДО ИВАН" КЪМ ОБЛАСТ - ТРАКИЯ / ЙОСИФ ВАРСАНО След успешното превземане на област Македония от България, Коминтернът подготвя откъсването на поредната, българска област. Орязаната държава ще се събуди един ...
ОЩЕ
ПОЗИТИВНА НОВИНА – ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА
ПОЗИТИВНА НОВИНА - ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА Защо всъщност Западът ни налага ценностна система, която е укорима и дали, зад всичко това не стоят интереси, които търсят съдействие от пострадалите, сами ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ ИНЖЕНЕРИ С ПРЕСТИЖНА, СВЕТОВНА НАГРАДА
Български инженери взеха първа награда за най-значима световна иновация в сферата на безизкопните технологии за периода 2014-2015 г. Призът бе връчен на церемония в Истанбул. Българският екип успешно обновил полуразрушени тръбопроводи ...
ОЩЕ
РОДИНА – КАКВО НАПРАВИ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ
РОДИНА - КАКВО НАПРАВИ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ   Ще започнем оттук, защото хората първом се раждат като деца, на които деца се предоставят възможности след това, когато се очакват и плодовете от ...
ОЩЕ
ВСЕЛЕНАТА ОТ ХОЛОГРАМИ, СТРУНИ И ОПЛЕТКИ…
1 Известия Преки пътища към поверителност Настройки на акаунта Хора, които може би познавате Вижте всички Хора, които може би познавате Валерия Суркова 1 общ приятел Nikoleta Lozanova 2 общи ...
ОЩЕ
ПРОФ. ФИЛИПОВ – ИЗВЪНЗЕМНИ ОТПРЕДИ 60 000 ГОДИНИ
Астрофизикът проф. Лъчезар Филипов е син на бившия премиер от времето на социализма Гриша Филипов. От 1982 г. работи в Института по космически изследвания, където допреди няколко години бе зам.-директор. ...
ОЩЕ
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ…
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ, АКО ВИЖДАТЕ ОБЛАЦИ, АКО ИЗЛИЗАТ ИСКРИ, СЛАДЪК ПАРФЮМ, КОКОШИ ПЕРА, АКО НЕ СТЕ САМИ, АКО СИ ГОВОРИТЕ wink emoticon "В различни религии ...
ОЩЕ
УСМИХНАТИ И ЩЕДРИ ДНИ – КЪМ МАГИСТРАЛАТА
ДОТУК ЗА РОДИНАТА, БОГА И НАРОДА / ОТТУК НАТАТЪК САМО ЗА БОГА И НАРОДА МУ   Старание през целия съзнателен живот към честност, отзивчивост, трудолюбие, търпение и великодушие към хиляди безименни съдби.   Старание ...
ОЩЕ
МИСТЕРИЯ В ПЛАНИНАТА ПРЕЗ 1981 ГОДИНА
За българското наследство от историята на България - неизвестната, величествена, неизказана имаща красота на митично създание, съхраняваща тайни във времето на човешката цивилизация. ВРЕМЕ, Какво се случва по българските земи?, на този ...
ОЩЕ
ИЗВЪН ПОЛИТИЧЕСКИЯ МОДЕЛ
  ARHEA ИЗВЪН ПОЛИТИЧЕСКИЯ МОДЕЛ, ЕНЕРГИЯ ОТ НОВА БЪЛГАРИЯ В София и страната масово гласуване (на българи) няма да има, но със сигурност има и достойни хора, заслужаващи вниманието. В морето от кандидати. България ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ГОВОРИ ВАЛЕРИ с Атанаска Генурова / Valeri George" REMEMBER - ДАМАТА С БУХАЛА И ХАРТИЕНИТЕ ПАРИ Atanaska Genurova - играете си с дявола дърпате го за опашката, ...
ОЩЕ
НАСА – МАРС ГУБИ 100 Г АТМОСФЕРА В СЕКУНДА
На предварително обявената пресконференция НАСА съобщи, че обобщавайки данните от космическия кораб MAVEN (Mars, Atmosphere and Volatile Evolution), който е на орбита около Марс са изяснили причините за загубата на ...
ОЩЕ
ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО / 1000 СВЕТЛИННИ ГОДИНИ НАЗАД
Източник - 1 Най-големият радиотелескоп в света е построен в планините на провинция Гуейчжоу в югоизточен Китай. Изграждането му е отнело около 5 години планиране и още толкова години строителство. ...
ОЩЕ
ОТХАПАХ МУ 20℅ ОТ ШОКОЛАДА
  ARHEA ОТХАПАХ МУ 20℅ ОТ ШОКОЛАДА / Венцислава Борисова Обяснява на детето си - какво е ДДС върху храните? И кой получава откраднатото, и защо? ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ЗА ПРИЯТЕЛИ ВЗЕХ МУ 20℅ ОТ ЛЕКАРСТВАТА - Обяснение ...
ОЩЕ
ОТЕЦ ИВАН – ПО БОЖИЯ ВОЛЯ СТАНА АРХИМАНДРИТ
СВ. СИНОД НА БПЦ / ХИРОТОНИСА В АРХИМАНДРИТСКО ДОСТОЙНСТВО ОТЕЦ ИВАН Църквата награди известния с милосърдието си отец, създал приютите в Нови хан и село Якимово. Православното духовенство оцени заслугите на добре ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Може би на всички е известно в крайна сметка, че псевдо-дяснатата политическа партия създадена от Европейската народна партия днес е авангарда на най-мракобесната сила излъчена от БКП ...
ОЩЕ
III – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
  ARHEA "ГЕШЕВ ОТ АДОВО ВРЕМЕ III" / ГЛАВЕН ПРОКУРОР ГЕШЕВ - ПЪРВАТА СТЪПКА КЪМ НОВА БЪЛГАРИЯ last admin Разбира се, това стряска (насън) политическите злодеи и псевдо-политически опоненти, носещи бремето на историята ...
ОЩЕ
НА СЕВЕР ОТ БЪЛГАРИЯ, ОТКЪДЕТО ЗАПОЧВА ЕДИН НОВ СВЯТ Се носят песни и жизнерадостни възгласи, съпроводени от напредъка на народовластието в свободна държава. На север от България, се ражда младото поколение на ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ПРОФ. НИКОЛА ДОЛАПЧИЕВ, ЗА КОМУНИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1944-та ГОДИНА / ФАКТОР „Стара истина е, че младежта е бъдещето, надеждата на един народ. Това особено е вярно за нейния ...
ОЩЕ
ДНК – ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА
ДНК - ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА "Генетиката най-после обясни тайнствени явления като пророчество, интуиция, аура и т.н. Откритието е направено от руски учени, които се осмелили да стъпят на територия ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЗНАЕШ ЛИ, ЧЕ АКО ("Маскираната паплач много се самозасегна, че е такава. Гледаме ви на камерата на входа... и като видим някой... "Офф, пак ли палячо с маска?" Записваме ви, ...
ОЩЕ
ВОЕННА СТРАТЕГИЯ, ЧУДЕСНА РАЗРАБОТКА ОТ АЛЕКСАНДЪР БОРТНИКОВ
Путин распорядился прекратить полеты пассажирских самолетов в Египет. Он сделал это по рекомендации директора ФСБ. Это означает, что причиной крушения российского лайнера на Синае был теракт. Но кто его организовал? ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ПРЕПОРЪЧАН САЙТ ЗА ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ / четиво на български език - подарък за истински човеци
ОЩЕ
Archangel / Hurricane СЪДБАТА В РЪЦЕТЕ НА МОТИКАТА / ЗАВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРИ Григорова Станислава Нов член · 1 час / Интересно ми е, някои от предсказателите имат съвет, призив към ...
ОЩЕ
ДРАНЕ ДО КОКАЛ, ДОБРО УТРО ЛУК`РОТШИЛД / ПРЕСТЪПНА ДЪРЖАВА, ДАНЪЧНИ И УПРАВЛЯВАЩИ
Archangel / Hurricane, 16 мин.  ЕДНА ИЗСТОРИЯ ЗА ЕДНА ДЪРЖАВА И ЗА ЕДИН НАРОД, ПРЕВЪРНАТИ В БЕЗКРАЕН ПОТОК  ОТ ЧОВЕКОПОДОБНИ ВЪВ ВЛАСТТА НА ПОКОЛЕНИЕ ОТ УВРЕДЕНИ УМСТВЕНО, ПСИХИЧЕСКИ И МЕНТАЛНО ...
ОЩЕ
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ - РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ НА НЕВРОННИТЕ ВРЪЗКИ "Учени от Томския държавен университет съвместно със свои колеги от други пет държави създадоха изкуствен носител на естествен интелект – ...
ОЩЕ
ТЮРКСКИ ПРОИЗХОД – АЛЪШ ВЕРИША / ШЛОМО ЗАНД
НЕ БЪЛГАРИТЕ СА С ТЮРКСКИ ПРОИЗХОД - АЛЪШ ВЕРИША НА ХАЗАРСКИТЕ ПЛЕМЕНА / ШЛОМО ЗАНД ТРЕТА ЧАСТ - Lord Rothschild: My Family Created Israel ЧЕТВЪРТА  ЧАСТ - В детските градини на съвременен ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИТЕ / БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ДУХА
БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ДУХА БЪДЕТЕ ИСТИНСКИ СЪНАРОДНИЦИ НА ДУХА ПО /КАРБОВСКИ/ Имаше време, когато честта беше на първо място и пазеше магията на България. Тогава златото беше несъизмеримо с наградата, ...
ОЩЕ
ПРОБЛЕМ В МИРИЗМАТА НА НАРЦИСА
Archangel / Hurricane 0 - Да се смееш от скрити профили знаейки, че си паразит и бандит, не е похвално за разума! 1 - Между другото, ломските бандити (където си крият) да ...
ОЩЕ
КОНФИСКУВАН ЖИВОТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ГЕНОЦИД НАД НАЦИЯТА, КОНФИСКУВАН ЖИВОТ / БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ   /Строго секретно КАА/08.113 / Москва, 2.04.1947 г. / Инструкция НК/003 47/ - как България загуби своята идентичност или, как загуби независимост и ...
ОЩЕ
ЯНКО ГОЧЕВ – СЛЕД ПОРЕДНОТО КЛАНЕ НА БЪЛГАРИ
ЯНКО ГОЧЕВ - СЛЕД ПОРЕДНОТО КЛАНЕ НА БЪЛГАРИ, ЕТИОПСКИТЕ ФАЛАШИ (андарти) ПРЕВЗЕМАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ Янко Гочевъ - Клането над българите в село Загоричани - 25 март 1905г. Едно от ...
ОЩЕ
АТЕНТАТ В СОФИЯ – ЦЪРКВАТА „СВ. КРАЛ“
СЛЕД НЕУСПЕШНИЯ ОПИТ ЗА АТЕНТАТ В СОФИЯ - ЦЪРКВАТА "СВ. КРАЛ" / АТЕНТАТ С ИЗБИВАНЕ НА ЦЯЛОТО ПОЛСКО ПРАВИТЕЛСТВО И ПРЕЗИДЕНТА ПРЕЗ АПРИЛ 2010 Експерти от британската лаборатория Forensic Explosives Laboratory ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ АНКЛАВИ – МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ
БЪЛГАРСКИТЕ АНКЛАВИ - МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ Какво постигна БКП в условията на "капиталистическа демокрация" с цел запазване на заграбеното, българско богатство и ценности, материални блага? Разруши се обществената устойчивост заявена при корените и ...
ОЩЕ
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА /"В очакване на Чудото и 58-те български светци.   (28 Януари 2009/21 Ноември, 2008/25 Юни 11 - 7 Септември 2012, 07 Септември 2016 г., ФБ)   И тази ...
ОЩЕ
КЪМ ЦИГАНИТЕ – СОБСТВЕНА ДЪРЖАВА
ARHEA ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ЦИГАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ВРЕМЕТО И ДЪРЖАВАТА Драги сънародници от цигански произход, Въпрос на чест е всеки човек да знае съдбата си, настоящето, бъдещето, историята, да бъде истински човек за себе ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЯНКО ГОЧЕВ / БКП праща на смърт в СССР таврийските българи. 2 ЧАСТ, ПОЧИВКА ЗА ДУШАТА 3 ЧАСТ - МЕЛПОМЕНА, ЗА БЪЛГАРИЯ Завърнали се в прародината си, на ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЗАТВОРЕТЕ ВЕСТНИКА, ИЗКЛЮЧЕТЕ ТЕЛЕВИЗОРА - Илия Велинов / Весела Цалова / Свобода Стефанова / Тодор Александров Vessela Lulova Tzalova - Ивановден... в един отново забравен от Бога град ...
ОЩЕ
НЕКА ВСИЧКИ ДА ЗНАЯТ
"Няма човек, който да е роден само за щастие. Ето - един е роден отличен работник, но няма щастие в семейството. Друг има и двете, но пък няма здраве. Трети ...
ОЩЕ
МИТИЧНИЯТ ЕНКИ / ИРАН И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
Интернет съобщава, за поредното откритие на цивилизацията. "Докато багер изкопава основите на новострояща се къща пред работниците се отваря входът на древна гробница! Те моментално известяват властите и иранското правителство изпраща екип ...
ОЩЕ
НЕ, МЕРСИ
Archangel / Hurricane ПОГРЕБЕНИЕТО МИ? - НЕ МЕРСИ / 1 - КОЙТО НЕ МЕ Е РАЖДАЛ 2 - НЕ МЕ ЗАСЛУЖАВА 3 - КОЙТО НЕ МЕ Е ХРАНИЛ, ДА НЕ МЕ ТЪРСИ 4 - ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane, ARHEA, ПЪРВИЧНА НЕИСТИНА SS Не би трябвало хората покрай нас, да преживяват своето върху другите, заради себе си. Някъде това се нарича его или каквото и да било, ...
ОЩЕ
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ – ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ - ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА ("И аз, каквото можах, направих..") "Настоящето издание с иконописни изображения на Преподобна Стойна, дело на художника Пламен Капитански, отдал сърцето и душата си в ...
ОЩЕ
МИЛАН ГЕОРГИЕВ, ПРИМИТИВИ от ТЕОДОРА ДИМОВА
  ARHEA МИЛАН ГЕОРГИЕВ, СПОДЕЛЯ / В СЕГАШНО ВРЕМЕ - Примитивна лукавост и хитрост, крадливост и жестокост, безотговорност и агресивност Комунистите са примитиви, затова са изверги. Теодора Димова скоро ще завърши новия си роман, ...
ОЩЕ
  ARHEA ПО ДЗЕН / СТОКХОЛМСКИ СИНДРОМ / АКО СЕ ДЪРЖИШ КАТО РОБ, ЩЕ СИ НАМЕРИШ И ГОСПОДАР АКО СИ РОБ, ВЕДНАГА ЩЕ СИ НАМЕРИШ И ГОСПОДАР АКО Е ПРАЗНО, ЩЕ СЕ ЗАПЪЛНИ НЕ МОЖЕШ ...
ОЩЕ
ТОЯГАТА НА МОСКВА
  ARHEA ТОЯГАТА НА МОСКВА - СЛАВЯНСТВО, ПРАВОСЛАВИЕ, КОМУНИЗЪМ, СОЦИАЛИЗЪМ И "КАДРОВА ДЕМОКРАЦИЯ", ЛЕВИЧАРСТВО, "ДЯДО ИВАН", ЕНЕРГЕТИКА, ПАПИРОСИ, КРАДЕНИ ДОЛАРИ, ЧУЖДИ БОГАТСТВА, КАЛАШНИЦИ, ЕКЗИСТЕНЦИАЛНА БЪЛГАРОФОБИЯ 14 септември в 2:20 ч.    
ОЩЕ
ЯНКО ГОЧЕВ – КОНТРОЛЕН ИЗСТРЕЛ
  ARHEA КОНТРОЛЕН ИЗСТРЕЛ ОТ МОСКВА Янко Гочевъ - 75 години от убийствата в Хасково - 12.09.1944г. Комунистически терористи и червеноармейци избиват 7 български офицери от гарнизона начело с командира му полковник Велико Маринов ...
ОЩЕ
ДЕВОЙКА ОТ НАЦИОНАЛНОСТ „ИЖОРИ“
Archangel / Hurricane, ARHEA ДЕВОЙКА ОТ НАЦИОНАЛНОСТ "ИЖОРИ" Asen Prodanov > ?Българи "ЗА" ЕС и НАТО - Руската империя паразитира върху земите и костите на повече от СТО народа, поробени и ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane „ДЪНИНГ – КРЮГЕР“ / ГЛУПАВИТЕ НЕ МОГАТ ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ СА ГЛУПАВИ не трябва да им се сърдим, ако нещо са влези от нас, не искат да ...
ОЩЕ
ХАЗАРСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
1 - ХАЗАРСКИ КАГАНАТ / ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 2 - „ДЖАГФАР ТАРИХ-И” ИЗТОЧНИЦИ, КИРИЛ МИЛЧЕВ, ТОДОР ВЕЦОВ, ИВАН ТАНЕВ ИВАНОВ (В КРАЯ) 3 - ХАЗАРСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ПОСЛЕДИЦИТЕ  - Нова ...
ОЩЕ
ГЕРМАНИЯ, БЯГСТВОТО ОТ БЪЛГАРИЯ
  ARHEA ГЕРМАНИЯ, за разлика от България - изучава история на комунизма в училищата. / БЯГСТВОТО ОТ БЪЛГАРИЯ - ВЪПРОС НА ЖИВОТ И СМЪРТ Това, които днешните поколения не знаят, не се изучава, ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane БЪЛГАРИЯ - ОНАЗИ, КОЯТО НЕ ПОЗНАВАТЕ / Христо Илиев споделено от Росен Русев за поколението на апашите, козарите и разбойниците по българските земи, срещу можещите, способните, интелигентните, ...
ОЩЕ
DW – „СЕЙ ЛЪЖИ, ЗА ДА НЕ ВЯРВАТ НА ИСТИНАТА“
  ARHEA РУСОФИЛИЯТА - ЛЪЖИ И МАНИПУЛАЦИЯ, ДЕЗИНФОРМИРАНЕ И КРАЖБИ "СЕЙ ЛЪЖИ, ЗА ДА НЕ ВЯРВАТ НА ИСТИНАТА" С лъжи, полуистини и дезинформационни кампании срещу западните ценности: Москва от години манипулира общественото мнение ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ - СЪЛЗИТЕ НА БЪЛГАРИЯ Това документално разследване е изградено върху уникалния архив на следствено дело №4/1990, известно като делото за икономическата катастрофа. В него са концентрирани ...
ОЩЕ
КУПУВАНЕ – ПРОДАВАНЕ
  ARHEA КУПУВАНЕ И ПРОДАВАНЕ 1 - НЕ КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ, Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ БЕДНОСТ 2 - ОСИГУРЯВАНЕТО НА БЕДНОСТ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА Е, ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ЗАПЛАТИ 3 - НАПРАВЕТЕ ЗАПЛАТИТЕ НА ПОЛИТИЦИТЕ СИ - МИНИМАЛНИ ЩАСТИЕ 4 ...
ОЩЕ
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ - ИСТОРИЯ НА КОМУНИЗМА след 1989-та година   ARHEA 1 - "МЪРТВА ХВАТКА" - ЗАЩО И КАК СВОБОДАТА СЕ ОТМЕНЯ / НЕУСПЕШЕН ПРЕХОД История, показваща пред ...
ОЩЕ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ / БЪЛГАРИЯ СЕ УПРАВЛЯВА КРИМИНАЛНО – КОНСТИТУЦИЯТА ПОВЕЛЯВА ВЪЗМЕЗДИЕ – БОЛШЕВИШКИ, КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕФЕРЕНДУМ / НАРОДЕН СЪД – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ Първо, отделянето на част от България към Румъния за ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКА ЧУДОТВОРНА ИКОНА, СРЕЩУ МАГИЯ, ЛЕКУВА БОЛЕСТИ
В българския монастир "ПОКРОВ БОГОРОДИЧЕН" има чудотворна икона, която лекува болести след молитви, която разваля магии. Монастирът се намира близо до град Свищов, в село Царевец. Можете да посетите този манастир ...
ОЩЕ
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС – ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС - ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО Създателите на „Интерстелар“ са били прави. Пропадането в черна дупка не е краят, твърди професор Стивън Хокинг. Въпреки, че физиците предполагаха, че материята би ...
ОЩЕ
ПЕТРИЧ / ХЕРАКЛЕЯ – СИНТИКА
 ХЕРАКЛЕЯ - СИНТИКА Едва ли някой средностатистически непросветен българин или чужденец, дошъл на площадката на „изникналия” изпод земята древен град Хераклея Синтика в местността Рупите край Петрич, би могъл да ...
ОЩЕ
ARHEA   1 663 668 ПОД ПРАГА НА БЕДНОСТТА В БЪЛГАРИЯ - ВЕСТНИК "СЕГА" БГ / 2019 ЕДИН МИЛИОН ШЕСТСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ТРИ ХИЛЯДИ ШЕСТСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ОСЕМ ДУШИ ДОБРЕ ДОШЛИ - на устроените ...
ОЩЕ
ИЗЛОЖБА НА ПИКАСО В СОФИЯ – ВХОД СВОБОДЕН
Утре ще може да се разгледа безплатно изложбата "Пикасо. Вечното търсене" на гениалния испански художник Пабло Пикасо в Националната галерия "Двореца", съобщиха от галерията.Експозицията, специално изготвена за България, включва 85 ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО, БИБЛЕЙСКИЯТ ПОТОП
СРЕЩУ ФАЛШИФИКАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА, ДНЕС - СВЕТЛИНА ЗА ПОКОЛЕНИЯТА ("Самото име подсказва, че българите от най-дълбока древност се смятали за богоизбран народ.") Кратък предговор; Съвременното общество е запознато със съвременната, не рядко изкривена, ...
ОЩЕ
ТАЙНИ НА БЪЛГАРСКОТО ХОРО
Освен виждащото се на повърхността и привидната си примитивност, българските традиции съдържат дълбок езотеричен пласт и пазят трудно разгадаема тайна. Тайната за голямата им вибрационна мощ, защото почти винаги най-важното, ...
ОЩЕ
  ARHEA СОЦИАЛИЗЪМ, КОМУНИЗЪМ, ПОСЛЕДИЦИ   Stoyan Andonov Staykov "Държавата е фикцията, чрез която всеки иска да живее за сметка на всички останали. След като естествените склонности на човечеството са толкова лоши, че се налага да ...
ОЩЕ
И РЕЧЕ БОГ – „ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА“, БЪЛГАРИЯ СЕ РОДИ
АНТИБЪЛГАРИЗМЪТ В ЧИСТ ВИД ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ / СЪПРОТИВАТА Е ОБЯСНИМА Направихме аудитория, напълно безплатно заради жертвата /спряхме се на числото 13 333 + авансовото число/; създадохме място изчистено от сегашните ...
ОЩЕ
ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД – КИСЕЛИННА И АЛКАЛНА СРЕДА
ДАНО СМЕ ПОЛЕЗНИ С ТАЗИ СТАТИЯ, ЗА СПАСЯВАНЕ / ЗАПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО Вярвайте само на опита си, на доказаното лично пред Вас и никога на утвърдената манипулация, хранеща се във ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЗАЩО ОБИЧАМ ДОНАЛД ТРЪМП - ЗЕМНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ЖИВОТА Сарс Сарактос - Съвпадения? / Ровех в американски групи на съпротивата да разбера какво се случва в САЩ и ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane, ARHEA, БАЛКАНСКИ КИБУЦ - БЪЛГАРИЯ / територия за кражби и разбойничество, лагери и затвори. 168ЧАСА Заради невъзможните условия в социалистическата родина Никола Куртоклиев опитва три пъти бягство през ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane - в "политическото" пространство на територията, която е наречена с чуждото име България, псевдо-политическите форми на паразитизъм обхващат всички остатъци от българската държавност. ИЗ УСТРОЙСТВОТО НА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ...
ОЩЕ
ARHEA ГОРЯНИТЕ - СЪПРОТИВА СРЕЩУ СЪВЕТСКАТА ОКУПАЦИЯ / ПАРЕЩИ СЪРЦА С ГОРЕЩИ СПОМЕНИ България винаги е търсела пътя към свободата. България означава държава на Бога, на божествените хора. Божият народ е способен ...
ОЩЕ
2000 ГОДИНА, КОМУНИЗМЪТ Е ПРЕСТЪПЕН
  ARHEA 1 - 38-НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ 2000 ГОДИНА - ОБЯВИ КОМУНИЗМА ЗА ПРЕСТЪПЕН 2 - "КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД" - ОТКАЗВА ДА ПРИЗНАЕ ЗАКОНА / ЗАРАДИ "ДАВНОСТ" 3 - ПО СВЕТА НЯМА ДАВНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ САМОЛЕТИ И АВТОМОБИЛИ
Легендарното Булгаррено Алпин 110 и днес продължава да събира погледите на ценители. В средата на 60-те години на миналия век България изгражда автомобилен завод „Булгаррено“- Пловдив. Основната част от инвестицията е ...
ОЩЕ
БЕЗИМЕННА, НЕПРЕХОДНА
ВЪЛШЕБСТВО / ДА ГО ПРЕЖИВЕЕШ И ДАЙ БОЖЕ ВСЕКИМУ Конникът Джон & Мери (безумната) се срещнали на пътя, разминали и се погледнали скрито през рамо в отдалечаващата се сянка, щедро отпуснала ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Eleonora Georgieva Завесата се вдига и вие започвате да виждате Всичко, което е било скрито от Вас. Определени хора ще излязат напред с информация, за да разкрият и ...
ОЩЕ
ПОРЕДНА ЖЕНИТБА
ARHEA ЩЕ ОЖЕНИТЕ БЪЛГАРИЯ, ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ЩЕ ОБЛЕЧЕТЕ НАЙ-НОВИТЕ ДРЕХИ, ЩЕ НАПУДРИТЕ КОЖАТА, ЩЕ ОБЛЕЧЕТЕ ОДЕЖДИТЕ СИ ОТ СЪДРАНИТЕ КОЖИ, ЩЕ ПУСНЕТЕ ОБЛАЦИ ДИМ / ПАРФЮМ И ТАМЯН - ЗА ПОГРЕБЕНИЕТО, ...
ОЩЕ
ФРАНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
  ARHEA ФРАНЦИЯ - ПРОБЛЕМИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, ЗАПОЧВАТ ОТ КОМУНИЗМА / московски фетиши и тотеми Комунизмът е в основата на проблемите, с които България се сблъсква днес. Това заяви посланикът на Франция Ксавие ...
ОЩЕ
14 ДЕКЕМВРИ, ВЪРНАТО БЪЛГАРСКО СЪКРОВИЩЕ ОТ САЩ
Златен тракийски венец - мечтата на всеки археолог, постъпи онзи ден 14 Декември 2015 в Националния исторически музей (НИМ), похвали се директорът проф. Божидар Димитров. Той получил антиката като позакъснял ...
ОЩЕ
АНТИПРОПАГАНДА – ЖИВА БЪЛГАРИЯ
АНТИПРОПАГАНДА - ЖИВА БЪЛГАРИЯ 2137 ПР. Н.Е. / ДАННИ ЗА БЪЛГАРИЯ ОТ БЕЛОГРАДЧИК НА 1,4 МЛН. ; ЦИВИЛИЗАЦИЯ "ВАРНА" - 10 000 (АРХЕА) Защо се крие подмяната на исторически факти? - ...
ОЩЕ
СРЕЩУ КУЧЕТАТА И КУЧКАРИТЕ
  ARHEA СРЕЩУ - КУЧЕТАТА В БЪЛГАРИЯ и заразата, плъзнала от болните към здравите ОБИЧАЙТЕ ЧОВЕЦИТЕ от планетата на човеците, не на маймуните Не стига, че страданието на човека е достигнало до размери на ...
ОЩЕ
ПРЕМАХВАНЕ НА ПАМЕТНИКА
  ARHEA ЗА ДЕМОНТИРАНЕ ПАМЕТНИКА НА ОКУПАЦИОННАТА СЪВЕТСКА АРМИЯ (след това смяна името на религиозния паметник "Александър Невски", заедно с всички русифицирани улици, булеварди и площади в страната, вкл. паметниците на партизани ...
ОЩЕ
ХИПЕРТОНИЯ / КЛЕТЪЧНА ОТРОВА И СИМПТОМИ
ШАМАНИЗЪМ И ХИПЕРТОНИЯ / КЛЕТЪЧНА ОТРОВА И СИМПТОМИ ("Хипертонията и хипотонията НЕ са болест, това са ХАРАКТЕРИ! В тази статия ще научите нещо потресаващо: какви емоции и с какво отношение към живота ...
ОЩЕ
ВУЛГАРОС
  ARHEA ВУЛГАРОС - ВЯРНО ЛИ Е? Че българите (в мнозинството) са вулгарен, агресивен и прост народ? А децата му според Радой Ралин, са продукт от славянски (робски) жени чрез съответния механизъм, описан ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЗОРОАСТРИЙСКИ СБОРНИК ТЕКСТОВЕ НА АВЕСТИЙСКИ ЕЗИК / от 21 Март започва новата година на Белия Орел, Небесен Жрец - времето на Страшния Съд е близо. / ПРЕДСКАЗАНИЕ ...
ОЩЕ
СЛЕД 50 ГОДИШНА ОКУПАЦИЯ / „ПЕПЕЛ В СНЕГА“
ОКУПАЦИЯ / СЛЕД 50 ГОДИШНА ОКУПАЦИЯ, много от страните борещи се срещу съветския режим, обявиха независимост и предизвикаха падането на "Желязната завеса" (непозната на съвременните млади хора) ЗА ДРУГИ НАРОДИ - ...
ОЩЕ
НИКОЛА ТЕСЛА – ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ „Неизвестни…
НИКОЛА ТЕСЛА - ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ "Неизвестни тайни за Никола Тесла излязоха на бял свят. Неизвестни тайни на Никола Тесла излязоха наяве. Вече 13 години изследователите на Тесла в ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ ТРЪКСТОП В ЧИКАГО / ЦЕНТЪР ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
Удобството, което липсваше на десетки хиляди шофьори в транспортния център на Америка, отвори врати. Най-големият тръкстоп в Чикаго е български. Най-големият тръкстоп в метрото в Чикаго вече е факт. Аmerifreight Truck Center ...
ОЩЕ
ПОЛЪХ ОТ СИБИР / д-р Преслав Наков
ПОЛЪХ ОТ СИБИР / д-р Преслав Наков The tragic story of Soviet genetics shows the folly of political meddling in science A few years ago, one of us (Ian) was lucky enough ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ДЪРЖАВА В ДЪРЖАВАТА - 90 % са добри хора, управлявани от 10 % / СВЕТЪТ ДНЕС МЕЖДУНАРОДЕН ТРИБУНАЛ ЗА НАЦИОНАЛНА ЗАЩИТА ITNJ Yan Koprinkov - преди 4 дни / ...
ОЩЕ
МОСКВА ВИКА СОФИЯ – СЪВРЕМЕННА ПРИКАЗКА / БИЗНЕС ИЛИ РАЗРУХА
МОСКВА ВИКА СОФИЯ - СЪВРЕМЕННА ПРИКАЗКА / БИЗНЕС ИЛИ РАЗРУХА Опасявате се от "бежанци" и всякаква (огромна) маса от хора, която преминава България. Обществена тайна е, че българите са малцинство концентрирано ...
ОЩЕ
ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ
  ARHEA ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ / КАКВО БЕШЕ НАПРАВЕНО ЗА ПРЪВ И ПОСЛЕДЕН ПЪТ ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИК НА ХИТЛЕР - ЗАСЛУЖЕНО МЯСТО В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 1 - След като България е осеяна с руски ...
ОЩЕ
РОТ ФРОНТ
  ARHEA "РОТ ФРОНТ" / Преди време една женица с лабилна психика бродеше из улиците. Децата й подвикваха - "Рот фронт" и тази жена заставаше мирно, не е комично, вдигаше ръка до ...
ОЩЕ
ИНДУСТРИЯ НА ЗДРАВЕТО
  ARHEA ИНДУСТРИАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ("Aтaнacĸa нa 31.08.2019 11:12 Πpeди гoдини, ĸoгaтo бяx в дeпpecия, дoĸтop ми пишe пopeднaтa peцeптa и нa въпpoca ĸoлĸo вpeмe щe тpae лeчeниeтo, тoй ĸaтeгopичнo ĸaзa: - ...
ОЩЕ
ЗДРАВЕЙ ДЖАК – ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ ТВОЯТ АНГЕЛ
ЗДРАВЕЙ ДЖАК - ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ ТВОЯТ АНГЕЛ, история за това как съдбата се обръща благодарна към всеки, който може да оцени преживяното. С БОЖИЯТА ПОМОЩ КЪМ ЧУДОТО ...
ОЩЕ
165 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ, МОСКВА & БЪЛГАРИЯ
Честват 165-годишнината от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов и в Москва Последното юбилейно събитие, посветено на 165-годишнината от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов, се проведе ...
ОЩЕ
200 НА ДЕН ТЪРСЕЩИ БЪЛГАРИЯ – БЪДЕЩЕТО ПРЕД НАС
Meждy 100 и 200 дyши днeвнo ĸaндидaтcтвaт дa пoлyчaт yдocтoвepeния зa бългapcĸи пpoизxoд. Haй-мнoгo ca жeлaeщитe oт Уĸpaйнa, Moлдoвa и Maĸeдoния. Toвa cъoбщи Ивaнĸa Cлaвчeвa, глaвeн eĸcпepт в Дъpжaвнaтa aгeнция ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane FAKE NEWS - INTRODUCTION - MATERIALS AND METHODS - RESULTS Evaluating the fake news problem at the scale of the information ecosystem / Science Advances 03 Apr 2020: Vol. ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane СПОДЕЛЕНО ОТ Мадлен Димитрова НАЙ-ПОСЛЕ ГЛАД С БИБЛЕЙСКИ МАЩАБИ / религията успешно забърка стадото в слабоумие да не знае на кой свят се намират господарите, написали "божествената" ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane БОРБА ЗА НЕЗАВИСИМОСТ НА БЪЛГАРИЯ от руските поробители, окупатори и агресори - ТАТАРСТАН / ГОЛОДОМОР ЗА 100 000 БЪЛГАРИ II ЧАСТ Религията като средство за манипулация и невежество, ...
ОЩЕ
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014 През 2014 година сме свидетели на чудо в бедна България, за разлика от дебелеещите богаташи в съсипаната ни страна, в страната на дебелеещите управляващи ...
ОЩЕ
КАТО ПЪН В ТАЯ КУЛА, ОТ АН
От години стоя като пън в тая шибана кула. И ми писна на шапката - да ми зееш отдолу. Но не вярвам ей толкоз на думи и песнички голи. Махам ...
ОЩЕ
ПРАЗНИКЪТ КОЛЕДА, БЪДНИ ВЕЧЕР В СЪРЦАТА
С раждането на Спасителя започва нов момент от човешкото битие. То слага начало на ново летоброене. Рождество Христово е не само граница във времето между епохите, то е празник на ...
ОЩЕ
ПАЛМИ РАНЧЕВ, БКП СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
  ARHEA Николай Панков и Палми Ранчев СПОДЕЛЕНО / РОЛЯТА НА РУСИЯ И СССР СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ - КГБ, ДС & МВР основните инструменти на агресията, силовите ведомства и репресивната "машина" на Москва ...
ОЩЕ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО / В БОРБА ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО / В БОРБА ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ "- Мога да кажа, че обичам Видин, обичам всеки град и село на епархията, обичам всички хора ...
ОЩЕ
ГЕРОИТЕ НА БЪЛГАРИЯ В МИРНО ВРЕМЕ
  ARHEA Грета Михайлова, Юлия Димитрова - ГЕРОИТЕ НА БЪЛГАРИЯ В МИРНО ВРЕМЕ Дъщеричката му Антония е отгледана от баба си и дядо си. В момента тя е лекар със специалност „Уши, нос, ...
ОЩЕ
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА – 2015 ГОДИНА
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА - 2015 ГОДИНА "Тъй както човек не е само тяло, така и всеки колективен организъм, група, общество също притежава нематериална компонента, свой колективен дух, за по-кратко наричан ...
ОЩЕ
ЦЕЛТА – ДЕГРАДИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ „ФАКТОР“
ЦЕЛТА НА КОМУНИЗМА Е ДЕГРАДИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ   ("От 1944 г. и до днес съзнанието на българина методично се промива и преформатира. Комунистите "по ленински" отлично владеят методите на лъжи, полуистини и ...
ОЩЕ
ИНСТРУКЦИЯ НА ЛЕНИН КЪМ СЪДИЛИЩАТА
  ARHEA ПРЕСТЪПНОСТ / КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ СЪДИЛИЩА - Владимир Улянович Ленин / 17 май, 1922 г. (В. Ленин – пълен сборник на съчинения, Т. 45, стр. 190) „Съдът не трябва да премахне терора (престъпления, ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ И „ПРАВОСЛАВНА ЗОРА“
24ЧАСА: МАРТ 2019 ГОДИНА - РУСКИ ЯТАЦИ КРИЯТ ВЪВ ВАРНА ИСПАНСКИ НАРКОБАРОН (славянска връзка) / БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛИСТИ И "ПРАВОСЛАВНА ЗОРА" Един от най-издирваните испански трафиканти на кокаин е заловен на 17 ...
ОЩЕ
ЗАЩО И КАК СВОБОДАТА СЕ ОТМЕНЯ / НЕУСПЕШЕН ПРЕХОД
Archangel / Hurricane - ARHEA 1 - "МЪРТВА ХВАТКА" - ЗАЩО И КАК СВОБОДАТА СЕ ОТМЕНЯ / НЕУСПЕШЕН ПРЕХОД История, показваща пред читателя една трансформация на паразити към държавната участ, които успешно ...
ОЩЕ
QUANT E-СПОРТНА ЛИМУЗИНА, ХИДРО-АВТОМОБИЛ
ГЕРМАНИЯ, ЗАПОЧНА ПРОИЗВОДСТВО НА ХИДРО-АВТОМОБИЛ, РАБОТЕЩ НА СОЛЕНА ВОДА / НОВИЯТ АВТОМОБИЛ ОТКАЗА ПЕТРОЛА, ПОЛУЧАВА СЕРТИФИКАТ Революция, одобрена за шосето: Quant e-Sportlimousine Немският автомобилен производител Quant представи мощен автомобил, който за гориво използва ...
ОЩЕ
ВАЛИДЕ СУЛТАН – РОДОПЧАНКАТА СОНЯ, КОЯТО МИЛЕЕШЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
В ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД Има народи и държави, които не искат България да бъде силна страна, да има своя история в обективната правда, да има гордост ...
ОЩЕ
МЕМОРАНДУМ НА ВЪВЕДЕНИЕТО, VIII МИ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР
В Страсбург, 25-29 юни 2014 е подписан Международен Меморандум, влизащ в сила от 1 май 2016-та! Това всъщност е разписание, по дати, за бърза подмяна на православните църкви и реалното им ...
ОЩЕ
СВОБОДАТА Е – ДА ОСВОБОДИШ ДЪРЖАВАТА СИ / ВЕДНЪЖ И ЗАВИНАГИ
СВОБОДАТА Е - ДА ОСВОБОДИШ ДЪРЖАВАТА СИ / ВЕДНЪЖ И ЗАВИНАГИ - и, ще се разбягат. Лустрация го наричат с премахване от управленските, административни и публични длъжности, на "бившите" комунисти, децата ...
ОЩЕ
ГОДИНА 6783 ЕДНАЖДЕН – 22 ДЕКЕМВРИ / БЪЛГАРСКАТА НОВА ГОДИНА, ТЕКУ
БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР / 22 ДЕКЕМВРИ - НОВА ГОДИНА БЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР Е НАЙ-ТОЧНИЯТ, СЪЗДАДЕН 2350 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА На 22 декември 2015 ще е Нова Година, 6783 Теку Според българския календар, който е най-старият ...
ОЩЕ
МАТЕРИЯ / ЕЛЕМЕНТАРНА ТРАНСМУТАЦИЯ
На 21 юни 2016 г. в Женева се състоя пресконференция по откриването на трансмутация на химичните елементи. Press conference in Geneva on 21st of June 2016 at The Geneva Press Club. Биохимична Трансмутация ...
ОЩЕ
ДЕМОКРАТИЧНА КАТАСТРОФА И КОМУНИЗЪМ
ARHEA В ДЕМОКРАТИЧНИЯ КАПИТАЛИЗЪМ, УПРАВЛЯВАН ОТ КОМУНИСТИ И НАСЛЕДНИЦИТЕ - ЗАДУШАВАНЕ / НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА Хранителни продукти. Голяма част от храните по магазините у нас са на двойно по-високи цени, отколкото се предлагат ...
ОЩЕ
В ЗАЩИТА ПРАВАТА НА СВОБОДНИТЕ ХОРА – As President, I have
Archangel / Hurricane By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered as follows: Section 1. ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА КОРОННИЯ ВИРУС В БЪЛГАРИЯ - онези лица, получили вариращи суми около 8000 на калпак, за да бъдат заразени или обявени за носители с положителен ...
ОЩЕ
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ ТРАКИЙСКИЯТ АНТРОПОЛОГИЧЕН ТИП Е ПРИСЪЩ НА БЪЛГАРИТЕ ТРАКИТЕ НЕ СА ИЗЧЕЗВАЛИ Съвремените български учени, го отричат неясно защо. ("Питам се – след като един грък доказва, ...
ОЩЕ
ЗАБРАВИХМЕ ЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ – ГЕОРГИ ЛАМБОВ
Откъснат живот, „Хората пееха!” – ми каза мой приятел, разказвайки ми за България отпреди 9 септември 1944 г. Тихо, ненатрапчиво той редеше спомен след спомен. Скромен, като всички от неговото поколение. ...
ОЩЕ
НИЗШЕ ОБЩЕСТВО, КОЕТО ПЛАЩА ЗА ПРОСТОТИЯТА
НИЗШЕ ОБЩЕСТВО, КОЕТО ПЛАЩА ЗА ПРОСТОТИЯТА И "ГЯВОЛЪКА" СИ Видяна, целувката е гнусна проява на невъздържаност, не излъчва задължителна дистанция към непознат човек и носи грубо, хормонално послание - пренася се ...
ОЩЕ
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE – MAKE FRIENDS
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE - MAKE FRIENDS AND KEEP TOGETHER THE WORLD THAT SURROUNDS YOUЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ - БЪДЕТЕ ПРИЯТЕЛИ И ЗАПАЗЕТЕ СВЕТА, КОЙТО ВИ ЗАОБИКАЛЯНе се ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ ВЪРХУ БОЖИЯТА МАГИСТРАЛА – НАПРЕД И САМО НАПРЕД
БЪДЕЩЕ / КОГАТО КАФЕТО ВГОРЧАВА СЪБУЖДАНЕТО ТИ А ТИ, ЧОВЕК ЛИ СИ? Все пак Господ е дал дните, за да се събуждаме към добри дела. Господ е дал сънищата, за да заспиваме ...
ОЩЕ
ЧУДОТО НА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ЧУДОТО НА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА / Valeri George ("Преподобната също е левитирала и за това разказват не само хората от селото, а също и поклонници от Гърция и Македония. Тя обаче ...
ОЩЕ
  ARHEA "АФЕРИМ И СПОЛАЙ ТИ" ОТ КРАСИМИР БУРМОВ / ЗА ЧИНОВНИЦИТЕ И ДЪРЖАВНИЦИТЕ ПРЕЗ 1890 ГОДИНА Бурмов Красимир - ВИЖТЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНАРИ ОТ 1890г. "Препоручения за бъдеща деятелност към онези ...
ОЩЕ
ИЗ ВЕЧЕРНАТА МИРИЗМА
ARHEA ПРЕДИЗБОРЕН ТУРБО-ФОЛК ИЗ ЗАПАДНАЛИТЕ ГРАДЧЕТА, СЕ НОСИ ИЗ ВЕЧЕРНАТА МИРИЗМА ("Georgi Georgiev - Турбо-фолка е политически акт, наложен в бившата Югославия. И причините поради които този жанр се създава са за ...
ОЩЕ
НЕБЕСЕН ПЕЧАТ, КЛЮЧЪТ Е В ТЕБ
  “В началото беше Словото…Всичко чрез Него стана…И Словото стана плът и живя между нас…”   “…Всеки народ си има звезда, която го зарежда със сила, енергия. Има и изключения. Някои народи нямат ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ СЪКРОВИЩА, БАСТЕТ И ПЛАНЕТАТА
В недрата на България се крият удивителни богатства и едно от доказателствата за това, са изумителните тракийски съкровища. Според датиране на находките, най-стари са откритите във Варненския енеолитен некропол, който се ...
ОЩЕ
СТЪПКИ КЪМ СВОБОДАТА / ПСИХОЛОГИЯ
15 СТЪПКИ КЪМ СВОБОДАТА / ПСИХОЛОГИЯ Много наши житейски избори са обект на любопитни въпроси и коментари от околните. Изглежда, че всеки има мнение относно това, което правим, как трябва да ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКО, ЗЛАТНО БИЖУ НА 6300 ГОДИНИ В ПРОВАДИЯ
В ПРОВАДИЯ СА ОТКРИТИ КЪЩИ НА ДВА ЕТАЖА, ЧИЯТО ВЪЗРАСТ СЕ ОЦЕНЯВА НА 6300 ГОДИНИ Къщи на два етажа в елипсовидна крепост с диаметър 90 метра и 24-каратово злато са новите ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ / ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА
ГОРДИЯТ БЪЛГАРИН - ПЪРВА ЧАСТ / Собственикът на България, радост и надежда. ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА - ВТОРА ЧАСТ / Пластове, покрити с пепел в очакване. 2 - ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО "Традиционните ...
ОЩЕ
ДРАГИ, СЪНАРОДНИЦИ В ИСПАНИЯ
  ARHEA ДРАГИ НЕПОЗНАТИ СЪНАРОДНИЦИ / БЪЛГАРИ В ИСПАНИЯ Имате ръце да правите добро, докато можете да правите добро. След това не можете да бъдете човеци, ако не сте били човеци. Групата е специализирана ...
ОЩЕ
  ARHEA Любовта между Сун и Марин е легенда в Китай. Момчето от Оряхово среща пекинска принцеса и се женят с благословията на Мао Ако в Китай има съвременна приказка за любовта, в ...
ОЩЕ
ПРЕЗИДЕНТСКА ПАТЕТИКА – Г. ПАПАКОЧЕВ
  ARHEA ГЕОРГИ ПАПАКОЧЕВ - ПРЕЗИДЕНТСКА ПАТЕТИКА В САЩ / ОПИТ ЗА ЛЕТЕНЕ Държава с 400 000 държавен апарат, в демографска и социална криза, при икономически бандитизъм и обществен срив, пред завършване на ...
ОЩЕ
ХАРИЗАН КОН И ПОДАРЕНА МИТРОПОЛИЯ
ARHEA ХАРИЗАН КОН И ПОДАРЕНА МИТРОПОЛИЯ - БОГ ДА Я ПРОСТИ / Видин С идването на комунистическата власт, религията не е подмината, действа се комплексно чрез добрия милиционер и лошият, чичко милиционер. ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ГРУЗИЯ ОКУПИРАНА ОТ РУСИЯ / ОТКАЗ ОТ МИРНО РАЗРЕШАВАНЕ Има сериозна съпротива срещу членството на Грузия в НАТО. "– За съжаление ние продължаваме да сме изправени пред болезнени предизвикателства, ...
ОЩЕ
ВИЗАНТИЯ / НАКРАТКО
Често хората изпадат в екстаз като чуят за Византия и византийско изкуство. В мислите започват да блуждаят представи за красота и благородство. Някои смятат дори, че гърците са създателите на всичко ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА ЧАСТ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА ЧАСТ Приятели; продължаваме с издаването на първото научно произведение от най-ново време, което има претенцията да обхваща основни моменти от създаването на българската ...
ОЩЕ
„Вселена Петрова“ – ИЗБОРИТЕ
  ARHEA ЖЕРТВА, ВРЕМЕ БЕЗ ИЗБИРАЕМИ, ПАРАЗИТИ / лъжата на изборите с коментар от "Кумчо Вълчо" Amon Ra е в компанията на Вселена Петрова. Изборите са лъжа и са манипулирани предварително, а хората се ...
ОЩЕ
Stojcho Stojchev > Ефектът на снежната топка Приятели бях тъкмо преди малко с детето в магазините до нас. Смърдеше ужасно на препарат. Отделно продавачите се оплакват че се чувстват много зле ...
ОЩЕ
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – ЗА СВЕТСКАТА
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ - ЗА СВЕТСКАТА РАБОТЛИВОСТ И ДУХОВНИЯ МЪРЗЕЛ ("Поучително за духовната нищета, която се застоява и заселва в душата на човек незабележимо, после за постоянно.") "У всички ...
ОЩЕ
СЛУЧАЯТ „ГАЩИ“
  ARHEA ПРЕЛЕСТИТЕ - случаят "ГАЩИ" като психологически акт на кореспонденция с ФБ красавици. /ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ/ Актовото предлагане на прелести пред тълпата, не винаги носи очакваната експлозия от безумство на погледа, не винаги задоволява ...
ОЩЕ
НОЕМВРИ, ВРЪЧЕНИ СА НАГРАДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА
В столичния ресторант „Корсо“ се състоя втората церемония по връчване на НАГРАДИ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРЕДЛАГАНАТА УСЛУГА – BEYOND CUSTOMER SATISFACTION 2015 на компании, доказали високо качество на предлаганата ...
ОЩЕ
ARHEA / ФРЕДИ БУЛАСАРА - МЕРКЮРИ & QUEEN ГУЛАГ И ВОЛФ ЖМУНЕС - ВАКСИНАТА "ЖМУНЕС" СРЕЩУ ХЕПАТИТ Б На 5-ти септември 1946 г. е роден великият Фреди Меркюри. The Queen създават музика, ...
ОЩЕ
ШИРОКА ЛЪКА – ДОКОСВАНЕ ДО БЪЛГАРИЯ
Изключителни преживявания от България с безкрайната си хубост и красота, която е ненадмината. Село Широка лъка се намира в Родопите, на 23 км северозападно от Смолян и на 16 км от ...
ОЩЕ
РУМЯНА – ДА ТЕ ИЗЛЪЖАТ С ДЪРЖАВА
РУМЯНА СИМИДЧИЕВА - ЗА БОЛКАТА ОТ БЪЛГАРИЯ / ОДИСЕЯ "ПО БЪЛГАРСКИ" / ДА ТЕ ИЗЛЪЖАТ С ДЪРЖАВА Текст от живееща на територията (наречена България) за материала на територията, успешно превърната в ...
ОЩЕ
ПАРТИЗАНИ & ПАРАЗИТИ
  ARHEA КОМУНИСТИ, ПАРАЗИТИ, ПАРТИЗАНИ / Демокрация направена от комунисти, е "комунистическа демокрация". С всичките последици. "Така е, за съжаление в този (комунистически) свят нещата са изкривени почти изцяло, човек се променя от ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ОТКРИТИ СА 100 НОВИ ПЛАНЕТИ, В СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА 13 март 2020 16:04 Редактор: Елена Банкова / dariknews . bg Астрономи от Пенсилванския университет откриха в Слънчевата система над 100 ...
ОЩЕ
ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ТОЙ ЩЕ ТИ РАЗКАЖЕ
В НАЧАЛОТО БЕ ТЪМНИНА И ДУХ БОЖИЙ, СЕ НОСЕШЕ НАД БЪЛГАРИЯ" In the beginning it was dark and the Spirit of God was hovering over Bulgaria ... ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ЗА ТАЙНАТА Попитай Архаангела ...
ОЩЕ
Ива Павлова На извънреден брифинг в 4 часа през нощта НОЩ излиза с нова мярка - Морков в г.за. Управляващите казват, че мярката е задължителна за всички, но те масово ...
ОЩЕ
  ARHEA ОТКРОВЕНИЕ ОТ АЛБЕНА   Albena Ivanova Едва ли някой би могъл да оспори, че животът на всеки български гражданин се намира в постоянна и цялостна зависимост от властта на режима, който управлява страната. ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЛЕВИЧАРСТВО, ИСЛЯМИЗЪМ, РУСИЗЪМ / СРЕЩУ ЕВРОПА И СВЕТА - "ЧЕРВЕНА НИШКА" от Калин Манолов На 11 септември 2001 осиротялата след падането на комунизма американска и западноевропейска левица с ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – ИЗГОНВАНЕ ОТ ЕВРОПА
  ARHEA ОТКЪСВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ РУСИЯ / ИЗГОНВАНЕ ОТ ЕВРОПА Кой и защо дърпа България към Русия? / В ход е съзнателен, движен от регионални сили процес за отклоняване на България от ...
ОЩЕ
АРМАГЕДОН – Джамията
ARHEA ARHEA.ORG Краят наближава. Армагедон е тук. Храмът ще се построи върху Джамията. / АРХЕА ОРГ Отдавна се правят опити за предизвикване на локална война с глобални последици. Колкото и невероятно да ...
ОЩЕ
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД ("Империи са възниквали и са изчезвали върху земята му, но той е останал на земята си със своя език и своите обичаи, предавани от поколение на ...
ОЩЕ
МАТЕРИЯ – ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА
  ARHEA МАТЕРИЯ - ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА На физиката не може да се има доверие. Скочете от някое по-високо място и ще видите колко бързо ще се обърне срещу вас. За щастие, човечеството ...
ОЩЕ
РЕЛИГИОЗНОТО НАСЛЕДСТВО
ПЛАНЪТ ЗА УБИЙСТВОТО НА БОГА (за пореден път, чрез църквата) При комунизма това включва не само цялостно негативно отношение към религиите, но и системното им преследване с надеждата или вярването, ...
ОЩЕ
ЗА ВЕЧНАТА ЖЕНА, ОБРАЗЪТ НА МАЙКАТА – СТЕФАН ДАНАИЛОВ
Вашата представа за вечната жена? Представата за вечната жена за мен е образът на майката, на тази, която събира в себе си представата за безкористната майчина обич и нежната ласка на ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ДОНАЛД ТРЪПМ ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО / дяволът в душите и сърцата на жертвите - в българия парични лакеи посягат към стадото / 2. религиозните безгръбначни се изпокриха по ...
ОЩЕ
ТЕМАТИЧНА КРАЖБА – 14 ПЪТИ ПО ВИСОКИ ЦЕНИ
"ФАКТОР" - БЪЛГАРИЯ С ПЪТИЩА 14 ПЪТИ ПО-СКЪПИ ОТ НОРВЕГИЯ (северна страна с тежки, климатични условия) / ТЕМАТИЧНА КРАЖБА След като г-н Александър Йорданов (от известно време рупор на медията - ...
ОЩЕ
ДУХЪТ НА БЪЛГАРИЯ / НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
2015 - СВИДЕТЕЛИ СМЕ НА СТАРАТА / ИДВА НОВАТА ГОДИНА - 2016 Сънародници, Ние сме солта на земята, ние сме творци във Вселената, ние сме деца на Бога, цветя по българската земя; ...
ОЩЕ
СВЕТЪТ СРЕЩУ ИЗМАМАТА КОВИД19 / КП ГЕРБ ПОЛУЧАВА ВАКСИНИ подарък от СЗО Archangel / Hurricane КП ГЕРБ - комунистическа партия / авангардът на лявото крило от яростни, агресивни антибългари с техните наследствени ...
ОЩЕ
ДОБРЕ ДОШЛИ / 560 – 434
ДОБРЕ ДОШЛИ - БЪЛГАРИЯ ВИ ОЧАКВА / 560 - 434   Радослав Ефтимов към 2/3 от живеещите в България с коректен въпрос. Същият този въпрос, бе споделен от друг потребител в социалната мрежа, ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Resurrection of the Forgotten Bulgarian (electronic) School / Rositsa Doneva, Daniel Denev, George Totkov - the heroes of Bulgaria ВЪЗКРЕСЕНИЕ НА ЗАБРАВЕНОТО ЕЛЕКТРОННО УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ Може би сте пропуснали ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ – ГОСПОЖО, ЩЕ …
  ARHEA ТРЕТА ЧАСТ - ГОСПОЖО, ЩЕ ИЗБИЕМ СЕМЕЙСТВОТО ТИ / РОЛЯТА НА МВР В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 75 Г. РАЗБОЙНИЧЕСТВО И ПРЕСТЪПНА СЪЗНАТЕЛНОСТ - “Госпожо Дреникова, първо ще разстреляме децата ви, после ...
ОЩЕ
ПОЛОЖЕНИЕТО Е „МИКИ МАУС“, СЪЖИВИХА ГО
  ARHEA АНДРЕЙ ГЕОРИЕВ БЕШЕ УМРЯЛ, СЪЖИВИХА ГО В БЪЛГАРИЯ - "Положението е Мики Маус" Andrey Georgiev Georgiev се чувства жизнен. Нека ви споделя какво ми се случи през тези 3 дни. В Неделя ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Kalin Velkov Krasimirov "Една вечер при мене дойдоха петима стари турци начело с един учител – много мъдър турчин, карловец, над сто години може би имаше. Той каза ...
ОЩЕ
ВТОРА ЧАСТ / БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ, АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯ КОННИК
БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ / АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯТ КОННИК / ДНК ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОФОНД / ИИСУСОВ ВРЪХ ПЪРВА ЧАСТ ТРЕТА ЧАСТ “Затова се и моля на Господа наш Иисуса Христа, да осъзнаете, братя мои, ...
ОЩЕ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ ТАЙНИ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ ТАЙНИ ЗА СМЪРТТА СПОКОЙНО КЪМ ЖИВОТА "Има тайна, която е много по-голяма от политиката, здравната свобода, науката или дори цялата история на ...
ОЩЕ
63 ПРОЦЕНТА ДАНЪЦИ
  ARHEA АКТИВНИЯТ ДАНЪК В БЪЛГАРИЯ - 62,9% СПОДЕЛЕНО от Пепи Божков / НЕ МОЖЕШ ДА НАХРАНИШ КОМУНИЗМА, ГЛАД ЗА ПАРИ ИЛИ КАК "ДЪРЖАВАТА" ТЕ ОГРАБВА И КАКВО ПОЛУЧАВАШ   Милчо Борисов > ‎Аз съм от ...
ОЩЕ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН – НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН - НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ "Михаил (иврит: מיכאל, Micha'el или Mîkhā’ēl; гръцки: Μιχαήλ; латински: Michael или Míchaël; арабски: ميخائيل) е главният архаангел, главният пазител на Рая и главен ...
ОЩЕ
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА Abstract. Can the existence of “God” be calculated from known science and mathematics? We argue yes, provided the question is restricted to whether or not memory and ...
ОЩЕ
ДАНЪК „СВОБОДА“ – НАПАДЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА
СВОБОДАТА ПЛАТЕНА С БЪЛГАРСКА КРЪВ / НАПАДЕНИЯТА НАД БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ 1. Да възвърнем националното си достойнство, да знаем истинската си история и да ценим приносът на целия български народ! - На ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane РОНАЛД БЕРНАР - СВЕТЪТ В КЕШ / Убитият във Флорида е Роналд Бернар Родригез. А холандецът си е жив и дори има фейсбук акаунт. Поства човекът, отвреме ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ИЗВЪНРЕДНО СЪОБЩЕНИЕ / ГРУПА КОРОНАВИРУС - СОФИЯ, ПЕТЪК 13 / ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ОТ 1968-ма ГОДИНА /"учебник по Ветеринарна микробиология написан от акад.Стефан Ангелов и чл.кореспондент А.Тошков"/ ВРЕМЕ ЗА РЕДУКЦИЯ ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane   Из матрьошката, излезне лисицата с императорския поглед втренчено отпред - където сивото магаре, чака. / ТЕМА - ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОЛИТИК Много интересно е да видиш препарираните погледи пред императорския стол, ...
ОЩЕ
ПСИХО-ФИЗИКА, ПОСОБИЕ ISBN - 978-619-90452-1-3 За хора от бъдещето, способни да се възнесат върху Магистралата. [wp-stream-player url="http://listen.shoutcast.com/arm-vm" type="mp3" autoplay="yes" ]
ОЩЕ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА – НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА - НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ ("Пред нас е 7000 годишен артефакт, който е първият намерен в света “КИВОТ (КОВЧЕГ) НА ЗАВЕТА”, но той не е Моисеевият - от ...
ОЩЕ
ГЕОРГИ МАРКОВ, ОТ ЕВА РАДЕВА
  ARHEA ГЕОРГИ МАРКОВ - ПИСАТЕЛ, убит във Великобритания (паметник на площад "Журналист" в София) Eva Radeva - "Все повече ме смайва впечатлението, че истинската болест на нашето време не е нито комунизмът, ...
ОЩЕ
МИЛИАРДЕРИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА
ARHEA МИЛИАРДЕРИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, ПАРИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Там, където няма масови кражби на национално богатство, където трудът към напредъка дава своите плодове, хората живеят в уредени държави, при спокойно детство, младост и ...
ОЩЕ
МЕДИЯ, КОМУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ
АРМЕДИЯ V. M. - ИЗЛЪЧВА НА ЖИВО ВСЕКИ ДЕН / ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ ПО ЧАСОВИ ЗОНИ 1. ЗОНА - ЦЕНТРАЛНО ВРЕМЕ ПО ГРИНУИЧ 2. ЗОНА - САЩ, Източно крайбрежие 3. ЗОНА - ...
ОЩЕ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ – 28 СЕПТЕМВРИ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ - 28 СЕПТЕМВРИ "Късно през нощта на 27 срещу 28 септември 2015 г. голяма част от жителите на Земята ще могат да наблюдават едно рядко явление ...
ОЩЕ
ARHEA "ТОЗИ МАЛЪК, НО МНОГО ПРОСТ НАРОД, ЗАСЛУЖАВА ВСИЧКО, КОЕТО МУ СЕ СЛУЧВА" Мартин Карбовски / 13 ноември в 22:08 ч.    
ОЩЕ
ДЪНИНГ – КРЮГЕР / ПСИХОЛОГИЯ
"ДЪНИНГ - КРЮГЕР" / ГЛУПАВИТЕ НЕ МОГАТ ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ СА ГЛУПАВИ Към България позитивната новина е, че има и от другата страна хора - наблюдаващи процеса. 1 - Представете си свят, ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА – ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ
ВЪПРЕКИ ГРАНДИОЗНИТЕ КРАЖБИ - БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА - ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ "На планетата Земя са намерени хиляди загадъчни рисунки и артефакти, има мистериозни явления, случили се по различно време и на различни ...
ОЩЕ
ДЪРЖАВНИ ФАЛИТИ, КОМУНИЗЪМ
  ARHEA СОЦИАЛИЗЪМ ИЛИ КОМУНИЗЪМ / КАКВА Е ВРЕДАТА НА СССР И РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ?! / ДЪРЖАВА БЕЗ ДЕМОКРАЦИЯ управлявана от измамници с цел запазване на заграбеното, българско богатство Тодор Живков довежда България ...
ОЩЕ
  ARHEA Ваня Григорова: - Частните ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ фондове за втора пенсия са абсолютна измама! 13 ноември 2019 - 21:40 часа Те бяха създадени, за да се обогатят крупни бизнесмени. Частните задължителни фондове за втора пенсия са ...
ОЩЕ
ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО
Традиционните образователни системи в общи линии ни учат, че историята на човечеството може да се проследи само до около 8 хиляди години назад, а религиозните текстове казват, че човечеството е ...
ОЩЕ
АЗ, НАСЛЕДНИК НА ГОСПОДАРИТЕ НА СВЕТА
МОРЕТА, КОРАБОПЛАВАНЕ Народът на Залмоксис и Орфей рядко е свързван с морето. Знаем за гордите сатри, беси и меди обитаващи високите планини. Знаем за свободолюбивите гети и благите мизи населяващи равната ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ НА ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ, РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА
Всичко започва чрез нас; Вселената се ражда след раждането ни; използваме пътища водещи към Магистралата и във вечността, сме стъпили на Земята. РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА / ПО ПЪТЯ КЪМ ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ ...
ОЩЕ
БИЕЩОТО СЪРЦЕ НА ПАРТИЯТА / ЗЛАТИН ВАН ТОТЕВ
БИЕЩОТО СЪРЦЕ НА ПАРТИЯТА В БЪЛГАРИЯ / ЗЛАТИН ВАН ТОТЕВ, ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ, ТОДОР ТОДОРОВ - ВТОРА ЧАСТ Играете си на политика, което е похвално. Изливате кофи от празни приказки тъй като ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane БАН С ДОСТОЙНА ПОЗИЦИЯ СРЕЩУ МОСКВА / ЗАЩИТА НА БЪЛГАРИЯ (сайътът клубЗ.бг най-после с правилна позиция) "Недопустима подмяна на исторически и езикови факти". Така определиха учените от Българската акадамия на науките ...
ОЩЕ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ – СИЛА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ - За истинската проява на сила: "Христос често беседваше с учениците си за своите предстоящи страдания и казваше, че ще бъде убит и на третия ден ще възкръсне. Сърцата на ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 2
ВЪВ ВТОРАТА ЧАСТ - ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА / НАРОДЪТ И СЛОВОТО ТРАКИЙСКАТА БИБЛИЯ - БЕСИКА / НОВ И СТАР ЗАВЕТ, НАМЕРЕНИ В РЪКОПИСИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА РУСКИ ЕЗИК, ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ / ИСТИНАТА БИБЛИЯТА ...
ОЩЕ
  ARHEA Анета Стоева, Constantine Bachvarov - КАК СЕ КАЛЯВАШЕ СТОМНАТА / ЧЕРВЕНО ВИНО ЗА "ОСВОБОДИТЕЛИТЕ" ПЪРВА ЧАСТ Руснаците първо от османците ни освободиха, сега и от НАП. ВТОРА ЧАСТ Хаха - и от ...
ОЩЕ
ШАМАНИЗЪМ И ЗАБЛУДА
Saint Petersburg, Florida. ПОЛИТИКА И РЕЛИГИЯ КАТО ШАМАНИЗЪМ И ЗАБЛУДА - въвличане с цел злоупотреба 1. РЕЛИГИЯТА - ТЪРСИ ЛИ ОМРАЗА, ДОКАТО ГОВОРИ ЗА ЛЮБОВ / НАЙ-КЪРВАВАТА ИСТОРИЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА, ...
ОЩЕ
КОМУНИЗМЪТ ОЩЕ 1000 ГОДИНИ
  ARHEA ПСЕВДО-ДЕСНИТЕ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ АНТИ-КОМУНИЗЪМ, ОЩЕ 1000 ГОДИНИ Няма да си отидат просто така, да изоставят България свободна и независима. Да заживеят децата. Ще измислят давностен срок за тях и наследниците, на ...
ОЩЕ
ОБИДЕНАТА ПЛАТФОРМА НА ФЕЙСБУК
ARHEA - ОБИДЕНАТА ПЛАТФОРМА НА ФЕЙСБУК - ПРОВЕРКА НА ФАКТИТЕ / БИЛ & КОМПАНИЯ Добро решение на собственика господин Цукърбърг да търси истината на всяка цена въпреки, че сайтът му е ...
ОЩЕ
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ /Събота, 23 Януари 2010/ Следното може да ви се стори като научна фантастика, но скаларните оръжия са били изобретени през 1904 г. от югославския имигрант ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ГОВОРИ ВАЛЕРИ / "Драги хора и далечни мои приятели, не сте в нормална и правово уредена държава в демократичния свят за съжаление, който също се разпада отвътре ...
ОЩЕ
ЕВА ГОРГОВСКА – БУЛГАРИСТАН, на веселите гяури
ЕВА ГОРГОВСКА - БУЛГАРИСТАН, на веселите гяури Няма по-весела нация превърната в етнос от групата на грухтящите българи (българки). Всеки месец 1000 в джобчето и "шапка на тояга". Не само училищата (въпреки ...
ОЩЕ
СИМЕОН ДЕНКОВ, ЗА РЕЛИГИЯТА
  ARHEA СИМЕОН & РЕЛИГИЯТА - "ДОБРЕ Е ДА ГО ИМАШ*, НО НЕ Я РАЗМАХВАЙТЕ" * Религиозен пенис или психическо отклонение, пред хората. Патицата (наречена културно "пенис"), не я показвайте и не удряйте върху ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Valeri George ДАНЪЦИ ДДС Пак се правя на умен, но това е положението с всичките положителни качества покрай тях с отрицателните; мисля да не допринасям повече във всеобщата ...
ОЩЕ
ПЕНСИОНЕРИ НА ТАЛАЗИ, ЩЕ СЕ ВРЪЩАТ
  ARHEA ДО 10 ГОДИНИ ПЕНСИОНЕРИ НА ТАЛАЗИ, ЩЕ СЕ ВРЪЩАТ В БЪЛГАРИЯ / БЪЛГАРИ В ИСПАНИЯ За да напълнят "кошницата" й. До десет години първата голяма "вълна" от емигранти, се завръща? ДА СЕ ЧЕТЕ ...
ОЩЕ
ЛИЧНОСТ И ДЪРЖАВА
АРХЕА МИЛИОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ОСТАТЪЦИ В ГНЕЗДОТО НА ЧОВЕЦИТЕ / на територията на държавата Личността, не е държава. Държава не се прави от личност или личности, намерени из мрежата. В мрежата ...
ОЩЕ
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА Генетиката най-после обясни тайнствени явления като пророчество, интуиция, аура и т.н. Откритието е направено от руски учени, които се осмелили да стъпят на територия на ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane, Valeri George Скапи сънародници и спесиално тези кудето филеят срещу Булгагария, - извършва ли господин президента на половината земна територия нашият вездесъщ и пресветъл мужик от интернасионалното огледало ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ НА МАЙКАТА БОЖИЯ / ДНЕС – 21 Ноември 16 ГОДИНА
"Когато пречистата Дева навършила три години, праведните й родители изпълнили обещанието, което дали пред Бога, преди още тя да се роди. Затова те тържествено въвели своята дъщеря в Йерусалимския храм ...
ОЩЕ
ДА ПОЧЕТЕМ ДНЕС СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
Преподобни Йоан Рилски е най-великият български светец, небесен закрилник на целия български народ. Основател на знаменития и най-величествен манастир в България - Рилския манастир.Преподобни Йоан Рилски е най-великият български светец, ...
ОЩЕ
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА "1. Всички съвпадения не са случайни. Хората, които разберат това ще станат критична маса. Когато критична маса стане достатъчна, хората ще разберат смисъла на живота и ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, БЪЛГАРИЯ 2015
    Въведение Богородично се празнува и като ден на християнското семейство и християнската младеж - това е един от големите вселенски празници, който в църковните песнопения се назовава "предвестник на Божието ...
ОЩЕ
ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО – Родина & Родина
1 - ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО 2 - ДА ИЗБЕРЕМ КАЧЕСТВОТО / В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ, ОГЪН УВРЕЖДАНЕ - СИМПТОМИ, ВЪЗМОЖНОСТИ ("Израждат се цели поколения които, разбира се приемат себе ...
ОЩЕ
САЩ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ
САЩ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ / СКРИТО ОТ ОБЩЕСТВЕНОСТТА Стоян Тончев пред Фрог: Срещата на Иван Гешев с ФБР е заради разследване срещу важни фактори у нас. Срещата на зам.-главният прокурор Иван ...
ОЩЕ
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН ("Ако Благодатният огън не слезе при хората в навечерието на Великден, това ще отбележи приближаването на края на света.") "Отговорът успя да намери руски ...
ОЩЕ
МАГНИТЕН МОТОЦИКЛЕТ
  ARHEA ЗАБРАНЕНИЯТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОТОЦИКЛЕТ / Ф. И. Свинтицкого по модела на германеца Ванкел ПАТЕНТ № 2086784 Кратка история на руски език, за борбата на руския народ и изобретения, създадени в ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ДОНАЛД ТРЪМП - АКО ИСКАМЕ ДА ОЦЕЛЕЕМ Ваксината срещу грип е измама, измислена от Биг Фарма, за да направи много пари за сметка на уязвимостта на хората и ...
ОЩЕ
СВЕТЛИ ДНИ
КОГАТО ПРОКОБАТА ПРЕМИНЕ - СВЕТЛИ ДНИ ("От сърцето на земята на Просветените, както са наричали богомилите, ще се зароди щастието на новия свят, след като тежката прокоба се вдигне и ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Valeri George ЗА БАНДИТИТЕ И НОРМАЛНИТЕ по Куентин Тарантино / ПЪРВИ ПЛАН Да го наречем така - казват господин Божков (Васил) бил еди какво си вярно е, не ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО / НЕИЗВЕСТНИТЕ АНГЕЛИ
СВИДЕТЕЛСТВО НА ВЕЛИКОЛЕПИЕТО, ДУХОВЕН ПОЛЕТ Свидетели сме на примери как световно известни личности, значими личности от историята на планетата са забравени в родните си места. Свидетели сме как България губи следите ...
ОЩЕ
ГРАВИТАЦИЯ / ОТГОВОРИ, ВЪПРОСИ И РЕЗУЛТАТИ
Споделено. През последните години, теоретиците са получили много интересни резултати, които са ги накарали да погледнат по нов начин на квантовото пространство-време. Преди време физици от ТУ Виена представиха първото ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ / КОЛОБРИ, ПАЗИТЕЛИ, ЕВРАЗИЙСКА БЪЛГАРИЯ – ОТ ДУНАВ ДО ЕНИСЕЙ / ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
Пример за честност, справедливост, трудолюбие, красота на българите и българките. Където и да са били сънародниците, дадено им от Бога са направили държави могъщи, светли и чисти духовни огнища на рода ...
ОЩЕ
ЗАЩО НАДПИСВАТ СМЕТКИТЕ ВИ – ТЕМАТИЧНА КРАЖБА
Този път кражбата е от енергийна доставка. Без значение дали горивото втора година е разценено на 2,65 литъра, или електричеството се движи във вените с водовъртежи от "измамните схеми" на ...
ОЩЕ
ПСИХИАТРИЯ С УСМИВКА
ПСИХИАТРИЯ / СУИЦИДНИ РЕЗУЛТАТИ - ДА СЕ ЧЕТЕ С УСМИВКА   /Кратък анализ на клиничната методология при съзнателност, логически, която е противопоставяща се по нормален, индуктивен път на предишната./   Клинична методология - начин ...
ОЩЕ
ЕЛЕКТРОНИКА – ИНДИЯ, ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА / БЪЛГАРИЯ И ЗЕМНОТО ЦАРСТВО
ЕЛЕКТРОНИКА - ИНДИЯ / ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ БЕЗ УПАДЪКА НА ЧОВЕШКАТА, ЛИЧНА СЪЗНАТЕЛНОСТ Какво не знаем не само за Индия, но за Иран и останалите държави, които са извън "полезрението" ...
ОЩЕ
ДА ПОКРЪСТИШ ПОРОБИТЕЛЯ СИ – ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ
ДА ПОКРЪСТИШ ПОРОБИТЕЛЯ СИ - ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ СЛЕД МНОГОВЕКОВНОТО ПОТИСНИЧЕСТВО, УБИЙСТВА, НАПАДЕНИЯ И КРАЖБИ / 987 AC 6495 BGC Говори се за робството? - турското? Когато българите са били търговци по ...
ОЩЕ
ДАНИИЛ, ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ 2018
ДАНИИЛ - НОВИЯТ ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ МЕДИЯ "ФОКУС", Разбираемо е да има пристрастия при избора на митрополит, но той беше проведен канонично и по божията воля. Това заяви новоизбраният Видински митрополит Даниил във ...
ОЩЕ
ЦИОНИЗМЪТ НА ПРАВОСЛАВИЕТО
ARHEA ЦИОНИЗМЪТ НА ПРАВОСЛАВИЕТО, КНЯЗЪТ НА ДОБРИТЕ И ЛОШИТЕ БОГОБОРЦИ Забележка. Използва се възможността накратко (предвид тежестта на материала), да се съобщи за взаимодействието между антагонистични помежду си сили в света, чрез ...
ОЩЕ
ARHEA   Телевизия. Телевизионната тръба. Екранът за човека. ("Колкото е по-голямо внушението (въображение) при създаване на личностния "облак", толкова ще бъдат повлияни сенките от другата страна.") Телевизията търси живите. Телевизията предава заради живите. Няма ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО – РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО - РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА - ЧОВЕКЪТ, КОЙТО МИСЛЕШЕ В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ Людмила Живкова имаше усещането за бъдеще, не живееше с настоящето и натрупваше опит ...
ОЩЕ
БПЦ на РУСКАТА ДРУЖБА
  ARHEA БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА на българо-руската дружба ... "Камбаните тряскат кухите си глави в неистово, неистинско православие, пазено зорко от истински вълци с тояги, усвояващи щедро безбожните, ограбени храмове." ... Дал Бог добро    
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ДОНАЛД ТРЪМП - В БОРБА ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО - 3 ИЗВЪН ПРОПАГАНДАТА и с което ви забавляват наемниците и пропаднали типове от екраните, клоуните и паразитите, религиозни и светски. В ...
ОЩЕ
16 март 2014 г. / БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА, КОЯТО ЩЕ ГО НАПРАВИ СВОБОДЕН "Българинът не знае своята история. Дълги години изучавахме една осакатена история, пълна с лъжи и неточности. ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane УРОДОЛОГИЯ / АГРЕСИВНА ПСИХОЛОГИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ МАСИ ПОЗИТИВНА УРОДОЛОГИЯ В ПОВЕДЕНИЕТО, НА МЕДИЯТА, ОБЩЕСТВЕНИЦИТЕ, ВОДАЧИТЕ И ЛИЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ / ДЕМОНИЗИРАНЕ НА ЖЕЛАНИЯТА Joseph P. Overton (4 January ...
ОЩЕ
СТЕНИТЕ НА ЙЕРИХОН – ШЛОМО ЗАНД & ЗЕЕВ ХЕРЦОГ
БИБЛИЯ / РАЗРУШАВАНЕ СТЕНИТЕ НА ЙЕРИХОН – СТАРОЗАВЕТНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ / ШЛОМО ЗАНД & ЗЕЕВ ХЕРЦОГ ("През последните няколко години голям брой уважавани археолози твърдяха, че библейските разкази за Ерусалим и неговата ...
ОЩЕ
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН – В СВЕТА НА ИЛЮМИНАТИТЕ
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН - В СВЕТА НА ИЛЮМИНАТИТЕ   Когато заговорим за истински неща, предлагаме на вниманието тема за преживяване на българин, който разказва за тайните от общочовешкото ни пространство, предадено ...
ОЩЕ
БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ
СРЕЩУ ФАЛШИФИКАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА, ДНЕС - СВЕТЛИНА ЗА ПОКОЛЕНИЯТА ("Самото име подсказва, че българите от най-дълбока древност са се смятали за богоизбран народ.") БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ Съвременното общество е запознато ...
ОЩЕ
РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ / МОБИЛНИТЕ КРАЖБИ
СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ / КРС И ОПЕРАТОРИТЕ – МТЕЛ-А1 ; ГЛОБУЛ (Теленор) ; ВИВАКОМ ВЪВЕДЕНИЕ - Важни забележки 1 - ОКАЗВА СЕ, ЧЕ БТК "ВИВАКОМ" Е СОБСТВЕНОСТ НА РУСКАТА ДЪРЖАВА, ПОДОБНО НА МТЕЛ ...
ОЩЕ
МЕЖДУ ВЪЗДУХА И ВОДАТА (СТРАХ)
  ARHEA МЕЖДУ ВЪЗДУХА И ВОДАТА (СТРАХ) ("Вълкът от пристанището между въздуха и водата, е на всевъзможни места.") Ода за убиеца. Тайна от нищото. Има разбира се и такива хора - чистачи. Очите ...
ОЩЕ
АНСАМБЪЛ „ЧИНАРИ“ В НДК, БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ ПРЕД СВЕТА
Eлeгaнтeн, cтилeн, cтeгнaт и въздeйcтвaщ фoлĸлopeн cпeĸтaĸъл-ĸaмпaния “Hиe бългapитe” пoднecoxa тaнцьopитe oт aнcaмбъл “Чинapи” пpeд пpeпълнeнa зaлa 1 нa HДK нa 24 нoeмвpи 2015 г. Haд 60 yчacтниĸa oт cцeнaтa ...
ОЩЕ
ПРОРОЧЕСТВА / БЪДЕЩЕ / КОРОНА
КЪМ "ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ - 3" - ВРЕМЕ Времето наближава, изучава действията, очаква решенията ни. Въпросите получават отговорите си от своя страна информацията става достъпна, необходима, във вид на загадка за ...
ОЩЕ
II – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
  ARHEA ГЕШЕВ ВТОРА ЧАСТ (за ЕС и НАТО) / ОТ АДОВО ВРЕМЕ "...сериозно с гълъбите..." Орлин еди кой си Аврамов, се смее от направен преди седмица профил и ведната "облъчването" - Бивол с ...
ОЩЕ
ГОРДИ КАПАНЦИ
ARHEA ГОРДИ БЪЛГАРИ - КАПАНЦИ 21 Октомври 2011 г. в 11:28 ч. / ОПАСНИТЕ ХОРА, КЪМ СВОБОДАТА - проф. Николай Василев Има ли ги тези хора? Оказва се, че такива хора има. ...
ОЩЕ
ДОКАТО СЕ МОЛИТЕ, ЩЕ СЕ МОЛИТЕ
1 - ДОКАТО СЕ МОЛИТЕ, ЩЕ СЕ МОЛИТЕ 2 - КОГАТО НАСТОЯВАТЕ - ЩЕ ПОЛУЧАВАТЕ КРАЖБАТА И ЛЪЖАТА (В БЪЛГАРИЯ), СА ПОСТОЯННО ЯВЛЕНИЕ Коренът на лъжата и кражбата се намира дълбоко в земята ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ КЪМ СВЕТЛОТО, КОМУНИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ
ИГРА НА ДУМИ - ПЛОЩАД "СВОБОДА" ПО ПЪТЯ КЪМ СВЕТЛОТО, КОМУНИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ ПИРОНИ ОТ КУТИЯТА НА КОМУНИЗМА "ПАНДОРА" ЗА ВЕЧНИ ВРЕМЕНА, ПАРТИЗАНСКИТЕ ПЪЛЧИЩА ОТ БОРЦИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ("Archangel / Hurricane Каламбур от ...
ОЩЕ
140 ГОДИНИ МВР / 49 КОНГРЕС БСП
След 1944-та година, не само Народната Милиция придобива един друг характер и не отговаря на обществената поръчка! Сегашната народна полиция няма нищо общо с празника, колкото и да се съешава, съединява ...
ОЩЕ
ФРОНТАЛНО – НЕ МОЖЕШ ДА ИЗБЯГАШ ОТ КОМУНИЗМА
ЗА "ГНИЛИЯ КАПИТАЛИЗЪМ" КЪМ КОГОТО ВСИЧКИ БЯГАТ ЗАРАДИ КОМУНИЗМА, ПО ВРЕМЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА / РОДИНА ("Комунизмът не е избягал никъде, намира се на същите места както и преди, преживява своя комунистически ...
ОЩЕ
ДЕМОКРАЦИЯ ; КОМУНИЗЪМ ; СОЦИАЛИЗЪМ / ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО (накратко) Все по-често хората негодуват срещу политическата система била тя демократична, комунистическа, социалистическа от известните на съвременния човек заедно с техните разклонения, ...
ОЩЕ
ГЕНЕРАТОРИ / ЗЕМЯ
Към края на енергийната криза. Свидетели сме на начало, което е поставено при наличието на енергоизточници, които са покриващи необходимостта човек да получава по достъпен начин онова, което го заслужава ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АНТИ-ВАКСИНАЦИОННА ДЕКЛАРАЦИЯ За тези от нас, които знаят, че ваксините не са безопасни и не са достатъчно тествани, излизащите новини за узаконяване на плановете ...
ОЩЕ
ГОРАН БЛАГОЕВ - "РИЦАРИТЕ" НА БЪЛГАРИЯ / БНТ - ПАДЕНИЕ ИЗЦЯЛО И ОКОНЧАТЕЛНО (видеокоментари) Stoyan Petrov - Главният тамплиер е масон и по този начин с тези глупости за тамплиерството се ...
ОЩЕ
ЙОСИФ ВАРСАНО – КОМУНИСТИЧЕСКИ РАЙ
АНТОНИЯ ДЕНИЦА ВАСИЛЕВА / ЙОСИФ ВАРСАНО - КОМУНИСТИЧЕСКИ РАЙ Раят се оказва е на Земята и свидетелството, е как с чужди пари, най-често от кражбите комунизмът построи своето настояще. Трябваше да измине ...
ОЩЕ
ЗЛАТНАТА КНИГА – 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА
ЗЛАТНАТА КНИГА - 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА "Златната книга", създадена 600 г. преди Христа и страха от нея - "Бакърената" и "Желязната". Явно някой много се страхува от тази книга, ...
ОЩЕ
ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА / СИЛА
*БЪЛГАРИЯ - ЕДИНСТВЕНОТО ПРИСТАНИЩЕ / ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА, СИЛА Последното се изрича след поставянето на Време, в което се подготвя идването на Сила или на Светият Дух - Онзи, Който ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, БЪДЕЩЕ
БИБЛЕЙСКА АРХЕОЛОГИЯ, ПРОДЪЛЖЕНИЕ "От една страна данайците, етиопци / гърци крадат тракийската история показано в първата част, във втората част разбираме за подмяна извършена от братския еврейски народ, накрая професор Васил ...
ОЩЕ
НЕ ЧОВЕК, НО КОМУНИСТ
ARHEA ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА НА ФЕЙСБУК / ИМА ЛИ КОМУНИСТ, КОЙТО ДА НЕ Е ИЗИГРАЛ РОЛЯТА СИ НА - "МРЪСНИК ДОКРАЙ" според девиза - "..не човек, а желязо, тихо мъртвият каза, не, ...
ОЩЕ
ЕПИСКОП ПЕТЪР ОСОГОВСКИ – ПРЕДСКАЗАНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
Петър Осоговски е Доростолски епископ през Х век, неговата църква е била в днешна Силистра. Той е оставил две големи книги, които в момента се пазят в библиотеката в Малта. ”Деномесечен ...
ОЩЕ
ТЪРСЕЩИ БОГА ВЪВ ВСЕЛЕНАТА
ЗА ТЪРСЕЩИТЕ БОГА ВЪВ ВСЕЛЕНАТА ПЪРВА ЧАСТ Ако изпадне в повишена неустойчивост, божествената частица може да доведе до разпад на Вселената, предупреди Стивън Хокинг. Британският физик Стивън Хокинг предупреди научната общност, че по-нататъшните ...
ОЩЕ
1944 – 2017 ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ, БАТАШКОТО КЛАНЕ И СТАРОЗАГОРСКОТО БЛЕДНЕЯТ
ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ - 1944 - 1989 год., ПРОДЪЛЖИЛО ДО 2013  - 2017 г. "БАТАШКОТО КЛАНЕ И СТАРОЗАГОРСКОТО ОПОЖАРЯВАНЕ БЛЕДНЕЯТ ПРЕД ВИДЯНОТО" Наследниците на всичките тези са в политиката, икономиката ...
ОЩЕ
В НАЧАЛОТО БЯХА ПАРИТЕ
  ARHEA В НАЧАЛОТО НА КОМУНИЗМА - БЯХА ПАРИТЕ, А БОГ ПЛАЧЕШЕ НАД ЗЕМЯТА, КОЯТО БЕШЕ БЕЗВИДНА И ПУСТА "Кукловодите на Октомврийската революция - трима банкери и двама авантюристи стоят зад най-кръвожадния преврат ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ГЛОБАЛНА ЗАЩИТА - DELL Precision T7500 и HP Compaq Z820 1. Защо тази мега машина е от стомана, каквато няма и елитен автомобил, екранирана, изчислена електромагнитно по невероятен ...
ОЩЕ
ГОСПОД НИКОГА НЕ Е БИЛ В ТАЗИ ЦЪРКВА
  ARHEA СГРАДА / ГОСПОД НИКОГА НЕ Е БИЛ В ТАЗИ ЦЪРКВА Mariana Florova - Един стар човек с овехтели, изпокъсани дрехи посещавал редовно една църква. Свещеникът, недоволен от външния вид на стареца, му ...
ОЩЕ
ИГНАЖДЕН / СВЕТИ ИГНАТИЙ, ЕПИСКОП АНТИОХИЙСКИ
Свещеномъченик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийски Св. Игнатий Антиохийский Богоносец The Holy Hieromartyr Ignatius the God-bearer, Bishop of Antioch около 50 – ок. 107 година Игнажден. Чества се в деня на ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – РЕПУБЛИКА ТАТАРСТАН
  ARHEA БЪЛГАРИЯ - РЕПУБЛИКА ТАТАРСТАН (Пейчо Минков - Татарите са предния отряд, от авангарда на Българите.) За разлика от комунистическата пропаганда, години наред излъчвана щедро от района на Дунавска България, която се "бори" ...
ОЩЕ
ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА, Е СЪЗДАДЕН СПЕЦИАЛНО
Астрономът Жан Ласкар от Националния център за научни изследвания публикува сензационна математическа теория за влиянието на Луната върху поведението на Земята. Той стига до извода, че без гравитационното влияние на ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane В БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДНА СЕДМИЦА, ОТКРАДНАТИ 5 МЛРД / НИКОЛАЙ МАРКОВ / издание "Истината" част от група "Фактор" за "бандита - политик" и участта на България Николай Марков: Изчезнаха ...
ОЩЕ
БПЦ И БКП 1944-2020
ARHEA БПЦ и комунистическата власт на БКП - 1944 / 2019 БПЦ и комунистическата власт / Преподавател: доц. д-р Павел Павлов; д-р Венцислав Каравълчев Теми и подтеми І. Уводни въпроси 1. Предмет, задачи,периодизация и метод 2. ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1944-ТА ГОДИНА / Д. Йеникараев преди 1 година - "Хората, които експлоатираха България тогава продължават да я експлоатират и в наши дни, но всяко стадо си заслужава коча." KRG ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ, БЕЗСМЪРТНА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
БЪЛГАРИТЕ, БЕЗСМЪРТНИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ Оказва се, че ние сме в началото на човешката цивилизация; не сме крадци на историята, нито за търговски цели или по каквато и да било друга причина През ...
ОЩЕ
ИЗБРАНО – ПРОФ. КАЛИН ЯНАКИЕВ
ИЗБРАНО - ПРОФ. КАЛИН ЯНАКИЕВ / СЕДМИЧНА ДОКУМЕНТАЛИСТИКА Проф. дфн Калин Янакиев е преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, член на Международното общество за изследвания на средновековната философия ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane НА ЮГ ОТ БЪЛГАРИЯ - ТУРЦИЯ / Mitka Bifgeranov & Ivo Doshev from Istanbul, Turkey. Една история от южната ни съседка, далеч от комунизма на Азия осакатил цяла ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane СПРАВЕДЛИВО ОТНОШЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ Филип Христов / Спиралата на насилието в България винаги се е завихряла в резултат на центробежни политически процеси и идеологическото противопоставяне. Бурният политически живот ...
ОЩЕ
ПРЕСТЪПНА (РАЗБОЙНИЧЕСКА) БЪЛГАРИЯ / чл. 417
ПРЕСТЪПНА (РАЗБОЙНИЧЕСКА) БЪЛГАРИЯ Факти в прав текст, юридически издържани свидетелства: ("Посткомунистическа номенклатура и нейният репресивен апарат, новите капиталисти, старите политици с тяхното потомство и изграденият по тяхна мярка банков сектор вървят ръка ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА – ЗЕМЯ / езикови преводи
Ние сме малка компания занимаваща се предимно с преводи от английски на български. В около 5% от случаите ние предоставяме наши статии и материали с наше мнение по някои въпроси. ...
ОЩЕ
КОМУНИЗМЪТ ПРОДЪЛЖАВА – ДОЙЧЕ ВЕЛЛЕ
  ARHEA КОМУНИЗМЪТ В БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА, НЯМА СВОБОДА Как комунизмът си остана. Западът прояви огромно лекомислие, смятайки, че политическият плурализъм и пазарната икономика са достатъчни, за да изтикат комунистическите елити от властта. Колко ...
ОЩЕ
140 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ПСИХОЛОГИЯ
  ARHEA 140 ГОДИШНА ПСИХОЛОГИЯ (1881 - 2019) НА БЪЛГАРИНА КАТО БОЗАЙНИК "За мен най-лошото в България, е чудесното наслаждение, което имат тук хората да се преследват един друг и да развалят един ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane АНТИПРОПАГАНДА / Катя Нонинска - Катя Нонинска ПОПЪТЯ КЪМ "ЧИСЛОТО НА ЗВЯРА" Изглежда законно. Ще направя двоен изстрел В настоящия Национален график за ваксини през първите 6 години от ...
ОЩЕ
ЛОМСКА ИСТОРИЯ ОТ ДЕСИСЛАВА
ЛОМСКА ИСТОРИЯ ОТ ДЕСИСЛАВА, РАЗТОВАРВАЩО & РЕЛАКС и пускам щорите, тишина и спокойствие [wp-stream-player url="http://cast5.servcast.net:1679/stream?type=http&nocache=1" type="mp3" autoplay="yes" ] Desislava Peneva се чувства луда. - Вали дъжд, бързам някъде по пътищата между Монтана ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ТВОЯТА ДУША - Е НАЙ-ГОЛЯМАТА ЦЕННОСТ За нея се борят и срещу нея се борят земните, и небесните ветрове. За да получиш накрая спокойствието си като награда, прочети написаното ...
ОЩЕ
СОФИЙСКИТЕ КАТАКОМБИ – 240 КИЛОМЕТРА ПОДЗЕМИЯ (ВИДЕО)
1 - Дали знаете, че  София е прорязана от шест групи катакомби с обща дължина 240 километра на тунелите?  Някои са още в графа "Секретно!" Най-големия е на 16 метра под ...
ОЩЕ
КЪЛНОВЕ / САМО ТИ И ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
ДО КАНАДА И ОБРАТНО, КЪМ АРБАНАСИ След 4-годишна работа, Людмил Егов от Арбанаси създаде машина за кълнове, която по специфична технология ще може да се произвежда жива храна в домашни условия. Уебдизайнер ...
ОЩЕ
ФОНДАЦИЯ „ДИМИТЪР БЕРБАТОВ“ С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР
Fibank и фондация “Димитър Бербатов” направиха благотворителен календар в подкрепа на талантливите деца на България. Календарът ще бъде в продажба в офисите на банката в страната след 4 ноември 2015 ...
ОЩЕ
  ARHEA ПРЕДИ 648 ГОДИНИ - БИТКАТА ПРИ ЧЕРНОМЕН ("Иво / 19 септември 2017 at 16:34 - Благодаря за информацията! Поднесена е по супер подреден, стегнат, четим, разбираем, хронологичен, логичен и лек начин! ...
ОЩЕ
Капитан Румен Йовчев - първият българин, имал честта, щастието и отговорността да бъде капитан на най-големия пътнически кораб в света. Румен Йовчев е от Варна, потомствен моряк. За първи път се качва ...
ОЩЕ
ИЛИНДЕН – СВ. ПРОРОК ИЛИЯ
ИЛИНДЕН - СВ.ПРОРОК ИЛИЯСвети Пророк Илия се тачи от всички християни като най-големия библейски пророк и заедно с Моисей - като един от двамата най-велики старозаветни мъже. Живял около 900 ...
ОЩЕ
КАНАЛИЗАЦИЯТА С ФАКТИ
  ARHEA ТРЪБИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯТА, СА ПЪЛНИ С ФАКТИ / Мъже, Жени О, суета на тялото излъчващо и въпроси, и отговори. Бог дал, Бог взел. О, суета на тялото измислящо други въпроси, без отговори. Човек е ...
ОЩЕ
КВАНТОВА ФИЗИКА – ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА
КВАНТОВА ФИЗИКА - ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА Носители на Нобелови награди в областта на физиката доказаха, че без всякакво съмнение, физическият свят – това е океан от енергия, който възниква и след ...
ОЩЕ
КИЕВСКИ МИТРОПОЛИТ И НА ЦЯЛА УКРАЙНА
  ARHEA БАРОНЕСА АННА Е НАГРАДЕНА С ГРАМОТА ОТ КИЕВСКИЯ МИТРОПОЛИТ И НА ЦЯЛА УКРАЙНА / ЗА СЛАВА НА СВЕТАТА ЦЪРКВА Alla Anna-Maria von Baden-Durlach (Alla Shliakhova) Artist - professor – fine arts expert. ...
ОЩЕ
ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9
ОТКРИХА ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9 "ЦЕРН обяви откритието на нов клас частици, наречени пентакварки от детектора LHCb в Големия адронен колайдер (LHC). Днес колаборацията на експеримента LHCb е публикувала ...
ОЩЕ
ЕМИЛ УНАРЕВ ЗА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ
  ARHEA ЕМИЛ УНАРЕВ - ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРИЯ ДНЕС / "ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ" НАВСЯКЪДЕ, няма избираеми лица ("Това са пряко действащи агенти, не всичките. Другата голяма част, са десетки хиляди зависими от тях, на ...
ОЩЕ
РУМЯНА ЧЕНАЛОВА – ОСТАВИХМЕ БЪЛГАРИЯ НА РАЗБОЙНИЦИТЕ
РУМЯНА ЧЕНАЛОВА - ОСТАВИХМЕ БЪЛГАРИЯ НА РАЗБОЙНИЦИТЕ ЖЕСТОКОСТ И САМОНАДЕЯНОСТ - "Оставихме България в ръцете на най-арогантните, безскруполни, жестоки същества, които нямат право да се наричат българи. Те вярват, че са господари ...
ОЩЕ
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ПАЗИ СПРАВЕДЛИВОСТТА, РАЗДАВАЙ БЕЗ КОЛЕБАНИЕ – „Пази в себе си това съкровище справедливостта. Знай как да раздаваш без колебание, да губиш без съжаление, да ...
ОЩЕ
  ARHEA КОГАТО МАНОЛ ГОВОРИ, БОГОВЕТЕ ЧЕТАТ   Manol Glishev - Манол Глишев Днес чета, че някаква високопоставена руска чиновничка била казала, че Сталин бил "дар от Бога". Репресиите му били "чудесни", приглася друг руски ...
ОЩЕ
ARHEA / ЦВЕТАН ГАЙД – ВЯРА И ДЪРЖАВА
ARHEA / ЦВЕТАН ГАЙД - ВЯРА И ДЪРЖАВА (тема - след като сте на държавна заплата, затваряте частните си дружества - комерсиални свещоливници 2 - спирате платените си "требвания" 3 ...
ОЩЕ
АРМЕДИЯ С БЕЗПЛАТНИ ИЗДАНИЯ / 2017 ФЕВРУАРИ
ПРОЕКТ - БЪДЕЩЕ В началото бе Словото, Което беше у Бога и Бог беше в Словото, а Дух Божий се носеше над земята в целия блясък измежду ангелите, безплътни сили и ...
ОЩЕ
ЦАРКОВНИ УСПЕХИ / БЛАЖЕНСТВО
ARHEA ЦАРКОВНИ УСПЕХИ / БЛАЖЕНО ВРЕМЕ ЗА ПАЯЦИ - ти да видиш джанъм кукундрела на петела с човката му - как пее (по Володя Стоянов - "рано петльо кукурига") 12 хиляден град ...
ОЩЕ
ВИТАЛНОСТ / ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН
ВИТАЛНОСТ /ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН, ВИТАМИН В-17, ММС, СОДА ЗА ХЛЯБ, ЙОД, ВИТАМИН В-3, ЗЕОЛИТ/ ("Хипофизна жлеза и Мелатонин; Слънчевата светлина и храната; Невромедиаторът Серотонин; Телепатия Множество древни вярвания и традиции ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Lina Kochovska & Zdravka Popova / ДА ПОЧЕРПИШ ВЛАСТТА С ПОЛОВИНАТА ОТ ТВОЯ ЖИВОТ Как те лъже комунистическата и псевдо-демоктратична, крадлива псевдо-българска държава, с отговор от пострадалите и ...
ОЩЕ
ЗА ЧЕСТТА НА БЪЛГАРИЯ
В ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНОТО НИ ДОСТОЙНСТВО ЗА ЧЕСТТА НА 2 000 000 СЪНАРОДНИЦИ, ДРУГИТЕ 20 МЛН БЪЛГАРИ НА ЗЕМЯТА "Известният български журналист Йосиф Давидов води седмична коментарна рубрика в Novinite.bg и Novinite.com ...
ОЩЕ
С АРХАНГЕЛА НА ПОБЕДАТА / With the Archangel of Victory
За ангелите, разговор между далечни и непознати, споделени от тайнството преживявания. За тайнството, на човешката ни съзнателност. За препускащите по бреговете човеци и ангели в Бездната, чиято утеха е всеизпълваща, ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Анти-радиационна ДЕКЛАРАЦИЯ / ЖЕНЕВА 1949 година. БЪЛГАРИЯ 2020 1. "Аз, Соня Георгиева Иванова, от град Шумен, България, излизам със статус-декларация, чрез който ясно и категорично забранявам на Бил ...
ОЩЕ
СЪРЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ, ЦАР БОРИС III
  ARHEA СЪРЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ, БЕШЕ ПОРУГАНО   С България в сърцето -На 24.04. през 1946г. комунистите нахлуват в Рилския манастир, където разбиват гроба на цар Борис III и изнасят тленните му останки. Игуменът на ...
ОЩЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОРГАНИЗЪМ, ОРГАЗЪМ, ВОЛЕВИ ИЗРАЗ ОТ ЦЯЛАТА ТИ ДУША И СЪРЦЕ какво е държава Archangel / Hurricane Гърция - платени социални сметки от държавата, 800 евро на ръка, плюс писмо за ...
ОЩЕ
КАМЕННИ ПЛОЧИ ОТ ВРЕМЕТО НА ТРАКИТЕ / ЕЗИК И ПИСМЕНОСТ
"Публикува се материал за произхода на българската писменост и в статията ще се покажат седем плочи, намерени в Родопите и изписани на кирилица, най-вероятно от времето на 'траките'; в следващата ...
ОЩЕ
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, ВЪЗМОЖНОСТИ В БЪЛГАРИЯ
Клетката е структурна и функционална единица на всички живи организми и понякога е наричана "най-малката единица на живот". Тя може да се самообновява, саморегулира и самовъзпроизвежда. Някои организми, като бактериите, са ...
ОЩЕ
ВЪПРЕКИ ОБЯВЕН ЗА ПСИХИЧЕСКО ОТКЛОНЕНИЕ – В БЪЛГАРИЯ, КОМУНИЗМЪТ ЩЕ УПРАВЛЯВА
ВЪПРЕКИ ОБЯВЕН ЗА ПСИХИЧЕСКО ОТКЛОНЕНИЕ - В БЪЛГАРИЯ, КОМУНИЗМЪТ ЩЕ УПРАВЛЯВА Още 1000 години в България кадри на комунистическата партия, ще държат здраво властта в ръцете си и ще определят "дневния ...
ОЩЕ
  ARHEA СПОДЕЛЕНО ОТ Митко Грозев и Петя Георгиева / НАЙ-ПОСЛЕ СБЪДНАТА МЕЧТА ЗА ПАЛЕСТИНА НА БАЛКАНИТЕ Каква е вредата за България от това, че метастазите на БКП и ДС (от всички цветове) ...
ОЩЕ
САЛИМ РАЗКАЗВА / ПРИЛОЖЕНИЕ – СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
САЛИМ РАЗКАЗВА, ТАЙНАТА НА АВРААМ ОТ БИБЛИЯТА НА ЕВРЕЙСКИЯ НАРОД 1 - ПРИЛОЖЕНИЕ - СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА, Джеймс Фрейзър 1918 година 2 - ПРИЛОЖЕНИЕ - НЛО-UFO , Николай Александров, 218 страници PDF 3 ...
ОЩЕ
  ARHEA БНР / Милен Керемедчиев - агресивно присъствие на руски агенти, на Балканския полуостров / БЪЛГАРИЯ КЛЮЧОВА ЗА МОСКВА Милен Керемедчиев: Има сериозно активиране на руските мрежи на Балканите / Валери Тодоров: ...
ОЩЕ
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА – СЛЕД Х БОЗОНА
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА - СЛЕД Х БОЗОНА: "Дори след последното научно откритие на Европейския център за ядрени изследвания край Женева (CERN.ch) - това на Хигс бозона, с което беше "окомплектован" ...
ОЩЕ
РУДОЛФ ЩАЙНЕР – СТРАНИЦА 53
РУДОЛФ ЩАЙНЕР - СТРАНИЦА 53 Въпреки всичко имаше много хора, живеещи в южните и централни области на Европа, които мислеха по следния начин: „Наистина, моето вътрешно същество има независим живот във ...
ОЩЕ
ARHEA БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКА - СЕРБЕСТ КОРКМАЗ - МОЯ СБЪДНАТА МЕЧТА (ограничение за приятели) / 20 ноември в 3:30 ч. · Приятели 1. ЖИВОТЪТ Е ТАМ, КЪДЕТО СА ТВОИТЕ БЛИЗКИ И ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Адв. Мария Шаркова: Конституцията не е позволила на Министерски съвет да обявява „извънредната епидемична обстановка“! КОЕ ПРИНУДИ КОМУНИСТИТЕ ВДЯСНО И ОТ ЛЯВАТА МУ СТРАНА, ДА РАЗИГРАЯТ ПОРЕДНИЯ ЦИРК ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane, Владимир Василевич Квачков ПО ПЪТЯ КЪМ ВАКСИНАТА Лекари от цял свят погледнаха по нов начин на коронавируса – измама от световен мащаб? Април 21, 2020 Една доста интересна гледна ...
ОЩЕ
БОГ - НАМАСТЕ - ДНЕС АЗ ЩЕ СЕ ПОГРИЖА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ ТИ В памет на Уейн Дайър "Днес ще се грижа за проблемите ти.Нямам нужда от твоята помощ.Затова имай ден пълен с ...
ОЩЕ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ СЪЩЕСТВУВА ГИГАНТСКО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ СЪЩЕСТВУВА ГИГАНТСКО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ, 13 ЮНИ 2013"До съвсем скоро се считаше, че електромагнитното поле в живите клетки е локализирано върху мембраната им ...
ОЩЕ
ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА ВИДИНСКА ЕПАРХИЯ
ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА КОМУНИСТИЧЕСКАТА, ВИДИНСКА МИТРОПОЛИЯ ПРЕЗ 2019 / След кражбата на пари от Европейски Проекти & Други - Измина година от кончината на всесветлия комунист от източната религия на Москва, ...
ОЩЕ
ДЖЕЙМС БАУЧЕР – УБИЙСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ
ARHEA ДЖЕЙМС БАУЧЕР - УБИЙСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ / ПОКОЛЕНИЯ ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И КРАЖБИ На национално богатство, на географски области, на история, религия, култура, общество ("инжинеринг"), писменост, злато и парични средства - всичко това, ...
ОЩЕ
РУСИЯ – ГЕНОФОНД, ИЗСЛЕДВАНЕ
"БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА Почему нынешний русский язык более похож на болгарский и сербский языки, чем на белорусский и украинский? (При этом в одну языковую группу с русским относят почему-то именно эти два ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ, ЩЕ ПОЛУЧИ ЛИ СВОБОДАТА СИ?
ARHEA   ВРЕМЕ ЛИ Е БЪЛГАРИЯ, ДА ПОЛУЧИ СВОБОДАТА СИ?   75 години, не е ли достатъчно?   ВРЕМЕ ЛИ Е КОМУНИЗМЪТ (във всичките му форми и цветове), ДА ВЗЕМЕ ОТКРАДНАТОТО (не да го върне) И ...
ОЩЕ
ПСИХО – ТРИЛЪР / ЗАЩО ФОСИЛЪТ ВЯРВА НА ТИРАНИНА
ПСИХО - ТРИЛЪР / "ЗАЩО ФОСИЛЪТ ВЯРВА НА ТИРАНИНА" Споделено чрез Петя Сотирова от "ФАКТОР" - спокойна и усмихната вечер, на всички ... фантоми -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- Изиграният народ отказва да направи връзката между ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА И СВОБОДАТА
БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА, КОЯТО ЩЕ ГО НАПРАВИ СВОБОДЕН "Българинът не знае своята история. Дълги години изучавахме една осакатена история, пълна с лъжи и неточности. На причините тук няма да ...
ОЩЕ
ЛУДНИЦИТЕ КАТО „МЯСТО ЗА ЕКЗЕКУЦИЯ“ / 2019
ПСИХО-ДИСПАНСЕРИТЕ (ЛУДНИЦИТЕ) КАТО "МЯСТО ЗА ЕКЗЕКУЦИЯ" / ПЛОВДИВ 2019 ГОДИНА Говори се предимно за лагерите и затворите в комунистическа, наречена социалистическа, а днес "демократична" България като държава, без да се посочи ...
ОЩЕ
ВИСШЕ, ПРАЗНО & ГЛАДНО
  ARHEA ВИСШЕТО ПРАЗНО ОТКЪМ СЪДЪРЖАНИЕ / не се говори за средното и общообразователно ниво, нарочно поставени в позицията на партер и логически инертни. Около 15 млн. лв. щели да изхарчат родните студенти ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane СРЕЩУ ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ, КОИТО СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ В БЪЛГАРИЯ ОТ - ДЯСНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ - "Призоваваме властта да не създава излишно напрежение и да не нарушава основните ценности, ...
ОЩЕ
УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ ГРУПИТЕ РОДИНА
Archangel / Hurricane УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ, най-вероятно не знаете, че групите РОДИНА и РОДИНА & РОДИНА са сериозни и тематични, създадени към 2011 година / тоест преди 9 години ТЕМАТА Е ОСВОБОЖДЕНИЕТО ...
ОЩЕ
ГАРЕГИН – ПРЕМЪЛЧАНИ СТРАНИЦИ, КАПИТАН ПЕТКО ВОЕВОДА
КАПИТАН ПЕТКО ВОЕВОДА - ПЪРВА ЧАСТ & ВТОРА ЧАСТ - ГАРЕГИН / ПРЕМЪЛЧАНИ СТРАНИЦИ ("След 9 септември съдбата му е ясна, макар тя да е меко казано незаслужена. Съветски пратеници отиват до ...
ОЩЕ
ИИСУС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ…
ИИСУС ХРИСТОС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ - ИСТОРИЯТА СЕ СЪБУЖДА ПРОМЕНЕНА РАЙСКИЯТ ЕДЕМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЧЕРНО МОРЕ, ДО БЪЛГАРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ - ЧАСТ ОТ ЗЕМИТЕ НА ТРАКИЯ ...
ОЩЕ
КУЛТУРА – ГЕОРГИ МИШЕВ, СОФИЯ / ПЕРОТО, НДК, 18 ЧАСА
Георги Мишев е български писател, сценарист и редактор роден на 3 ноември 1935 г. в с. Йоглав Ловешка област. В неговото родно село и околностите му е сниман българският филм ...
ОЩЕ
МОНАХЪТ ПРОДАДЕ СВОЕТО ФЕРАРИ
ARHEA СПОДЕЛЕНО / "МОНАХЪТ, КОЙТО ПРОДАДЕ СВОЕТО ФЕРАРИ" ("цифровият код „Дуло“ 186681 е огледален и означава, че Вселената е безкрайна") ЕПИЛОГ Silvia Elenkova - "Едно от многото неща, които научих, докато отсъствах, ...
ОЩЕ
ТУРКМЕНИСТАН, СТРАНАТА НА ЗАПАЗЕНОТО БОГАТСТВО
ТУРКМЕНИСТАН, СТРАНАТА НА ЗАПАЗЕНОТО БОГАТСТВО Когато едно държавно богатство е в ръцете на стопанина, получаваме идеята на държавната цялост в ръцете на можещите, знаещите, способните, държавниците и на народа, в обществото ...
ОЩЕ
ПОДМЯНА НА ОСНОВНОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРОПАГАНДА
Подмяната на българското население при основите на България, се извършва отдавна. Десетилетия наред заедно с изработването на закони със специално предназначение, се извършвя подмяна и на гентическия състав с една ...
ОЩЕ
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ      
ОЩЕ
  ТЕМА / Magdalena Marinova Чета днес за дарението от САЩ - дом за възрастни хора и полемиките как така руснаците по подобие не даряват. Те никога не са го правили. Защо ...
ОЩЕ
СВЕТИ НИКОЛАЙ, МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ – НИКУЛДЕН
ЖИВОТЪТ Е ТВЪРДЕ КРАТЪК, ПОСЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ
ПСИХОЛОГИЯ НА КРЪВНИТЕ ГРУПИ – БУРХАРА
ТАТАРСТАН И БЪЛГАРИЯ №2
LIBERTA И КИЧКА БОДУРОВА
СЕГАШНА БЪЛГАРИЯ, ВЪЗМОЖНОСТИ
БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ ЛАУРА КЬОВЕШИ
КОЙТО НЯМА ДА ГО ПРОЧЕТЕ
Б.Н. Р. – СПОДЕЛЕНО ОТ АНА АНДОНОВА &
40 000 ГОДИНИ АЗБУКА
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ
НЬОЙСКИ ДОГОВОР, 27 НОЕМВРИ 2015
СВЕТЛИНА & СВОБОДА – СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО
НДК – СТРОЕЖЪТ НА НОВА БЪЛГАРИЯ
ПЪРВА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИГАРСИ – ЦЪРКОВНА ДЕЙНОСТ И РАЗБОЙНИЧЕСТВО
БЪДЕЩЕ, БОГ ВИНАГИ ДАВА
МЕРИЛИН – ЛЕЧЕНИЕ В ТУРЦИЯ
УИЛЯМ ШЕКСПИР – ПЪЛНИ СЪЧИНЕНИЯ, Theatre 199
БКП – ЕТНО-ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
НЗОК – ЧАСТ ОТ ПРЕДВИДЕНАТА РАЗРУХА
ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ РОД / АПОКАЛИПСИС
МЕЛ ГИБСЪН С ИСТОРИЧЕСКИ ФИЛМ ЗА ЦАР КАЛОЯН
НАСТРОЕНИЕ ЗА КРАЖБИ И РАЗБОЙНИЧЕСТВО
ЗАГОВОРЪТ СРЕЩУ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА обикновен бандитизъм
РОЛЯТА НА РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
TEAMP TRUMP / GOD BLESS US
КРЪСТОВ ДЕН
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА – СВЕТЪТ НА ДУШАТА
КОМУНИЗМЪТ – ОБЯВЕН ЗА ПРЕСТЪПЕН
ПЪРВА ЧАСТ / ВЕЛИКИЯТ ДУХ – БИТИЕ И
ПОД СЛЪНЦЕТО НА БЪЛГАРИНА – Г. С. РАКОВСКИ
ХРАМ СВЕТИ ДИМИТЪР – ВИДИН, Е ВТОРИЯТ ПО
УСПЕНИЕ В РАЯ
ЗА СВОБОДАТА
МЕДИЯ НА ГЛУПОСТТА И ПОСЛЕДИЦИТЕ
Archangel / Hurricane КОМУНИЗМЪТ СЛЕД И ЧНГ
МИР И РУСКИ РАКЕТИ С400
СРЕДНОВЕКОВЕН ПРИНЦ – „БОЯН МАГА“ – БРАТЪТ НА
В КРАЯ НА 2017
ДА НЕ ЗАГУБИ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ СИ ПРИХОДИ
ИЗВЪН СКРОТУМА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ БЕСОВЕ
ВТОРА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
ПОЛИТИЧЕСКА & РЕЛИГИОЗНА ПОДМЯНА
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ
АКО БЯХА НАРОД
Depopulation of the United States / DEAGEL
БУНТЪТ НА ТРАКИЕЦА / ГЕРОИТЕ СЕ РАЖДАТ В
ПЪТИЩА, СЪДБИ, ПЛАНЕТА
БЪЛГАРИЯ БЕЗ СУВЕРЕНИТЕТ – ЦОЧО БИЛЯРСКИ
РАДОЙ РАЛИН ЗА РУСИЯ
ФЕРМЕРИ ОТ РОДОПИТЕ, СЕМЕЙСТВО ВАСИЛЕВИ
ИЗМИСЛЕНИ ФРОНТОВЕ И СРЕЩУ „НЕВИДИМ“ ПРОТИВНИК
БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ВТОРА В СВЕТА СЛЕД ГУУГЪЛ С
МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ТЕРИТОРИЯТА
РЕВОЛЮЦИЯ В СВЕТА НА ФИЗИКАТА / НАБЛЮДАВАМЕ СВРЪХ
ГРАДЪТ И ПЛАНИНАТА В САЛЕРНО, БЪЛГАРИЯ
ВИНИЦА ЗА АХИЛ / БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ / 10
БЪЛГАРИЯ ПОМНИ, РЕКИ И ЯЗОВИРИ, КРЕПОСТИ И МОНАСТИРИ,
3 МАРТ, ОСВОБОЖДЕНИЕ? – целият комунистически състав
ARHEA / РЪКОВОДСТВО ЗА ДУХОВНА ПРАКТИКА
ОТ ИСПАНИЯ – НИКОГА НЯМА ДА СЕ ВЪРНЕМ
ДОБРОТО, ЩЕ Е ДОБРО – ЩО Е РАСИЗЪМ
КОМУНИЗМЪТ В БЪЛГАРИЯ НЕ Е ОТ ВЧЕРА
БЕЗКРАЕН СВЯТ – ВСЕЛЕНА
БОГ СЪЩЕСТВУВА
ИСПАНСКИ БЪЛГАРИ, КРАЯТ НА ДЪРЖАВАТА
Мадлен Димитрова / ВАКСИНИРАНЕ И „ЧИПИРАНЕ“
ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, БЪЛГАРИЯ
КОНСУМАТОРИ НА ЧУЖДОТО & СЪДРАНИТЕ КОЖИ
ЕВРОКОМ – НЕЗАКОННА ВЛАСТ, НЕЗАКОННО УПРАВЛЕНИЕ
В БЪЛГАРИЯ НЯМА НИЩО
PRAYER IN THE UNITED STATES
Archangel / Hurricane, Valeri George
ЗЕМНИЯТ РАЙ И ЧОВЕШКАТА СВОБОДА
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ / СВЕЩЕНОРОДИЕ, САКРАЛНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ
КОЙ ПРЕВЪРНА ДЪРЖАВАТА ВИ В КЛОЗЕТ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 1
БКП ; КП БСП ; КП ГЕРБ &
АМАЛГАМА „ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ДС И КГБ
ЩАСТИЕ, ПО ПЪТЯ КЪМ РАЯ
БЪЛГАРСКИТЕ АРХИВИ, ВСЕ ОЩЕ СКРИТИ
СОЛОМОНОВИЯТ ХРАМ – ОТНОВО
RISEN CHRIST
CORRESPONDENTS IN 2018 КОРЕСПОНДЕНТИ
РУСКИЯТ ОПЕРАТОР „ВИВАКОМ“ ОТ ФРОГ
БАНДИТИЗЪМ – ПЕНСИОННА ПИРАМИДА
ВРЕМЕ ЗА ПАЯЦИ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 3
ГЕНЕТИКА НА БЪЛГАРИТЕ / 14 500 ГОДИНИ ИСТОРИЧЕСКА
БЪЛГАРИЯ ПОКРЪСТВА КИЕВСКА РУС – 987 Г. СЛЕД
НЕВЕРОЯТНО, РАЗШИРЯВАНЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
ГЪРЦИЯ, САЩ И ШВЕЙЦАРИЯ – ПАРИ ЗА ЖИВОТ
ПРОФЕСОР АТАНАС ПОПОВ – СЪНАРОДНИЦИ
ТУРБО ФОЛК
НАРОДНИ, КОНСКИ НАУШНИЦИ
КОД ЗА ЗАЩИТА / ПРЕДМЕТИ И ГЕНЕТИКА /
УРОДОЛОГИЯ / ПРОЗОРЕЦЪТ НА ОВЕРТОН / НЕМИСЛИМИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ДНЕС Е АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА
ЕГРЕГОР – ДОМАШНИЯТ ДУХ, СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ
ПАРИ, САМОЛЕТИ И СЪЗНАТЕЛНОСТ
В БЕЛОГРАДЧИК – НАХОДКА НА 1,4 МЛН. ГОДИНИ
ДЪРЖАВА НА СМЪРТТА деца без бъдеще
НАДЕЖДАТА, НАРЕЧЕНА – „ПЕНСИЯ“ / 13.04.2017 – 2019
БЪЛГАРКА НАГРАДЕНА ЗА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА
ЛАУРА КЬОВЕШИ БЕШЕ В БЪЛГАРИЯ – НИКОЙ НЕ
БЕЗКРАЙНИ КРАЖБИ
ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГОВОРИТЕ
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО – ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
ПСИХОЛОГИЯ – ТАМ, КЪДЕТО БОГ ОБИТАВА
ЗА ДЪРЖАВНОТО КЪМ БАБИНОТО ИЗКУСТВО, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ
АРИАДНА, БЛАГОРОДСТВО
I – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
ARHEA.ORG С НОВ АДРЕС НА РАДИО ИЗЛЪЧВАНЕ
EARTH-BG – ЗЕМЯ, НАРЕЧЕНА БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ – ГРАДИНА ОТ РАЯ
БЪЛГАРИЯ – ГЛИНЕНИЯТ КОЛОС
ЛЮБОВ ПО СМЕТКА – СЪРБИЯ И РУСИЯ
ХАДЖИГЕНОВ – НОСЕНЕТО НА МАСКИ Е НЕЗАКОННО
МАНОЛ – ПРОСТОКРАЦИЯ
А ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДЕ РАЙ
КАЦАРОВ – БАЛАБАНОВ
Александър Морфов – СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ ОТ БАНДИТИ
ОСЪДЕН ЗА 98 СТОТИНКИ
NATIONAL GEOGRAPHIC ЗА КАРТЕЛИТЕ (И КОМУНИЗМА)
ВИКТОР КОРДОН – ТАЙНАТА ЗА ПОСЛЕДНАТА ЧОВЕШКА ВОЙНА
ТЕЗИ ПЪРЖОЛИ
ЛЕЛЯ ПЕНКА 50 + 10
2019 ГОДИНА, 10 000 АГЕНТИ ОФИЦИАЛНО
СТАДО ПУЙКИ
АКО СТЕ „ТУЛУПИ“, ЩЕ ПОЗВОЛИТЕ
ПОЛИТИКА И РЕЛИГИЯ
ЕКСПЕРИМЕНТ – „ГЛАД“ БТВ / КАРБОВСКИ
КАНАЛИЗАЦИЯ С ФАКТИ
АКИТИ БЪЛГАРИЯ, Шукар бути ама романи бути
ПО ВЕКТОРА НА ВРЕМЕТО – КЪМ РЕЖИСЬОРИТЕ
ПРАВОСЛАВНАТА, СЪВРЕМЕННА ЦЪРКВА – ИМА ЛИ БЛАГОДАТ /
ПРЕДСКАЗАНИЕ ОТ АНТИКТЕРА
СОДА & ВОДА
ГЕНЕРАЛНАТА МЕРЗОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЖИВОТ
РЕЗЕРВАТЪТ В МАЖДАРОВО / ОПАЗВАНЕ НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД
БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕРМЕ – ТОЙ БЕШЕ ТИХ
БЪЛГАРИЯ И НА НЕБЕТО / И НА ЗЕМЯТА
ПРАКТИЧЕСКИ, КАКВО Е ЛЮБОВ
ИЗВЪН СТАНДАРТНИЯ ФИЗИЧЕН МОДЕЛ / НОВА ЧАСТИЦА
КИРИЛ ХРИСТОВ срещу Леонид Андреев
АРМАГЕДОН ЗАД ОКЕАНА
БОГАТСТВО И КРАСОТА / БЪЛГАРСКА, ДУХОВНА КУЛТУРА
ФРАНК – ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА – КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ
КИТАЙ С 3D ПРИНТИРАНИ ЖИЛИЩА
БОНДАРЕВ ЗА АЛКОХОЛА, ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР
НОЕМВРИ 2010 ГОДИНА – ТАТАРСТАН, ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ
ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ
УМОПОБЪРКАНОСТ, ДА МРАЗИШ БЪЛГАРИЯ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ
БЯГСТВО ОТ БЪЛГАРИЯ, КОРУПЦИЯ И ПОСЛЕДИЦИ
ЩЕ ОЖЕНИТЕ БЪЛГАРИЯ
Archangel / Hurricane, ARHEA
ОТКРОВЕНИЕ ОТ ТАТЯНА
ПОЛЕЗНАТА МРЕЖА И „ПАНТА РЕЙ“
РАЗКАЖИ МИ ЧИЧО, ЗА БЪЛГАРИЯ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЪТ НА „ДЯДО ИВАН“ КЪМ ОБЛАСТ – ТРАКИЯ
ПОЗИТИВНА НОВИНА – ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА
БЪЛГАРСКИ ИНЖЕНЕРИ С ПРЕСТИЖНА, СВЕТОВНА НАГРАДА
РОДИНА – КАКВО НАПРАВИ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ
ВСЕЛЕНАТА ОТ ХОЛОГРАМИ, СТРУНИ И ОПЛЕТКИ…
ПРОФ. ФИЛИПОВ – ИЗВЪНЗЕМНИ ОТПРЕДИ 60 000 ГОДИНИ
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ…
УСМИХНАТИ И ЩЕДРИ ДНИ – КЪМ МАГИСТРАЛАТА
МИСТЕРИЯ В ПЛАНИНАТА ПРЕЗ 1981 ГОДИНА
ИЗВЪН ПОЛИТИЧЕСКИЯ МОДЕЛ
ДАМАТА С БУХАЛА И ХАРТИЕНИТЕ ПАРИ
НАСА – МАРС ГУБИ 100 Г АТМОСФЕРА В
ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО / 1000 СВЕТЛИННИ ГОДИНИ НАЗАД
ОТХАПАХ МУ 20℅ ОТ ШОКОЛАДА
ОТЕЦ ИВАН – ПО БОЖИЯ ВОЛЯ СТАНА АРХИМАНДРИТ
ПСЕВДО-ДЯСНАТА КП СРЕЩУ ЗАКОНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
III – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
РУМЪНИЯ КАТО РУМЪНИЯ, НА СЕВЕР ОТ ГРАНИЦАТА
ПРОФ. НИКОЛА ДОЛАПЧИЕВ, ЗА КОМУНИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ
ДНК – ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА
ЗНАЕШ ЛИ, ЧЕ АКО – РС МАНИЯ
ВОЕННА СТРАТЕГИЯ, ЧУДЕСНА РАЗРАБОТКА ОТ АЛЕКСАНДЪР БОРТНИКОВ
ПРЕПОРЪЧАН САЙТ ЗА ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ
СЪДБАТА В РЪЦЕТЕ ТИ
ДРАНЕ ДО КОКАЛ, ДОБРО УТРО ЛУК`РОТШИЛД / ПРЕСТЪПНА
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ
ТЮРКСКИ ПРОИЗХОД – АЛЪШ ВЕРИША / ШЛОМО ЗАНД
БЪЛГАРИТЕ / БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА
ПРОБЛЕМ В МИРИЗМАТА НА НАРЦИСА
КОНФИСКУВАН ЖИВОТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ЯНКО ГОЧЕВ – СЛЕД ПОРЕДНОТО КЛАНЕ НА БЪЛГАРИ
АТЕНТАТ В СОФИЯ – ЦЪРКВАТА „СВ. КРАЛ“
БЪЛГАРСКИТЕ АНКЛАВИ – МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА
КЪМ ЦИГАНИТЕ – СОБСТВЕНА ДЪРЖАВА
ЯНКО ГОЧЕВ – МЕЛПОМЕНА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗАТВОРЕТЕ ВЕСТНИКА, ИЗКЛЮЧЕТЕ ТЕЛЕВИЗОРА
НЕКА ВСИЧКИ ДА ЗНАЯТ
МИТИЧНИЯТ ЕНКИ / ИРАН И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
НЕ, МЕРСИ
ПЪРВИЧНА НЕИСТИНА SS
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ – ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
МИЛАН ГЕОРГИЕВ, ПРИМИТИВИ от ТЕОДОРА ДИМОВА
РОБСТВО ПО ДЗЕН
ТОЯГАТА НА МОСКВА
ЯНКО ГОЧЕВ – КОНТРОЛЕН ИЗСТРЕЛ
ДЕВОЙКА ОТ НАЦИОНАЛНОСТ „ИЖОРИ“
ДЪНИНГ – КРЮГЕР / ГЪСКИ И НАРЦИСИ
ХАЗАРСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
ГЕРМАНИЯ, БЯГСТВОТО ОТ БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ – ОНАЗИ, КОЯТО НЕ ПОЗНАВАТЕ / Росен
DW – „СЕЙ ЛЪЖИ, ЗА ДА НЕ ВЯРВАТ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ – СЪЛЗИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
КУПУВАНЕ – ПРОДАВАНЕ
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКА ЧУДОТВОРНА ИКОНА, СРЕЩУ МАГИЯ, ЛЕКУВА БОЛЕСТИ
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС – ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО
ПЕТРИЧ / ХЕРАКЛЕЯ – СИНТИКА
БЕДНОСТ ПОД ПРАГА
ИЗЛОЖБА НА ПИКАСО В СОФИЯ – ВХОД СВОБОДЕН
БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО, БИБЛЕЙСКИЯТ ПОТОП
ТАЙНИ НА БЪЛГАРСКОТО ХОРО
КОМУНИСТИ И ИЗМАМНИЦИ
И РЕЧЕ БОГ – „ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА“, БЪЛГАРИЯ
ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД – КИСЕЛИННА И АЛКАЛНА СРЕДА
ДОНАЛД ТРЪМП – ЗЕМНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ЖИВОТА
БАЛКАНСКИ КИБУЦ – БЪЛГАРИЯ
УСТРОЙСТВО НА КОМПАРТИЯ ГЕРБ
ГОРЯНИТЕ СРЕЩУ ОКУПАЦИЯТА
2000 ГОДИНА, КОМУНИЗМЪТ Е ПРЕСТЪПЕН
БЪЛГАРСКИТЕ САМОЛЕТИ И АВТОМОБИЛИ
БЕЗИМЕННА, НЕПРЕХОДНА
ВИЕ ВИЖДАТЕ ВСИЧКО
ПОРЕДНА ЖЕНИТБА
ФРАНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
14 ДЕКЕМВРИ, ВЪРНАТО БЪЛГАРСКО СЪКРОВИЩЕ ОТ САЩ
АНТИПРОПАГАНДА – ЖИВА БЪЛГАРИЯ
СРЕЩУ КУЧЕТАТА И КУЧКАРИТЕ
ПРЕМАХВАНЕ НА ПАМЕТНИКА
ХИПЕРТОНИЯ / КЛЕТЪЧНА ОТРОВА И СИМПТОМИ
ВУЛГАРОС
ЗОРОАСТРИЙСКИ СБОРНИК ТЕКСТОВЕ НА АВЕСТИЙСКИ ЕЗИК
СЛЕД 50 ГОДИШНА ОКУПАЦИЯ / „ПЕПЕЛ В СНЕГА“
НИКОЛА ТЕСЛА – ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ „Неизвестни…
БЪЛГАРСКИ ТРЪКСТОП В ЧИКАГО / ЦЕНТЪР ЗА ТОВАРНИ
ПОЛЪХ ОТ СИБИР / д-р Преслав Наков
МЕЖДУНАРОДЕН ТРИБУНАЛ ЗА НАЦИОНАЛНА ЗАЩИТА ITNJ
МОСКВА ВИКА СОФИЯ – СЪВРЕМЕННА ПРИКАЗКА / БИЗНЕС
ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ
РОТ ФРОНТ
ИНДУСТРИЯ НА ЗДРАВЕТО
ЗДРАВЕЙ ДЖАК – ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ
165 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ, МОСКВА
200 НА ДЕН ТЪРСЕЩИ БЪЛГАРИЯ – БЪДЕЩЕТО ПРЕД
FAKE NEWS – INTRODUCTION – MATERIALS AND METHODS
Мадлен НАЙ-ПОСЛЕ ГЛАД С БИБЛЕЙСКИ МАЩАБИ
БОРБА ЗА НЕЗАВИСИМОСТ НА БЪЛГАРИЯ
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014
КАТО ПЪН В ТАЯ КУЛА, ОТ АН
ПРАЗНИКЪТ КОЛЕДА, БЪДНИ ВЕЧЕР В СЪРЦАТА
ПАЛМИ РАНЧЕВ, БКП СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО /
ГЕРОИТЕ НА БЪЛГАРИЯ В МИРНО ВРЕМЕ
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА – 2015 ГОДИНА
ЦЕЛТА – ДЕГРАДИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ „ФАКТОР“
ИНСТРУКЦИЯ НА ЛЕНИН КЪМ СЪДИЛИЩАТА
БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ И „ПРАВОСЛАВНА ЗОРА“
ЗАЩО И КАК СВОБОДАТА СЕ ОТМЕНЯ / НЕУСПЕШЕН
QUANT E-СПОРТНА ЛИМУЗИНА, ХИДРО-АВТОМОБИЛ
ВАЛИДЕ СУЛТАН – РОДОПЧАНКАТА СОНЯ, КОЯТО МИЛЕЕШЕ ЗА
МЕМОРАНДУМ НА ВЪВЕДЕНИЕТО, VIII МИ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР
СВОБОДАТА Е – ДА ОСВОБОДИШ ДЪРЖАВАТА СИ /
ГОДИНА 6783 ЕДНАЖДЕН – 22 ДЕКЕМВРИ / БЪЛГАРСКАТА
МАТЕРИЯ / ЕЛЕМЕНТАРНА ТРАНСМУТАЦИЯ
ДЕМОКРАТИЧНА КАТАСТРОФА И КОМУНИЗЪМ
В ЗАЩИТА ПРАВАТА НА СВОБОДНИТЕ ХОРА – As
КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА КОРОННИЯ ВИРУС
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ
ЗАБРАВИХМЕ ЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ – ГЕОРГИ ЛАМБОВ
НИЗШЕ ОБЩЕСТВО, КОЕТО ПЛАЩА ЗА ПРОСТОТИЯТА
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE – MAKE FRIENDS
ПЪТЯТ ВЪРХУ БОЖИЯТА МАГИСТРАЛА – НАПРЕД И САМО
ЧУДОТО НА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
АФЕРИМ
ИЗ ВЕЧЕРНАТА МИРИЗМА
НЕБЕСЕН ПЕЧАТ, КЛЮЧЪТ Е В ТЕБ
БЪЛГАРСКИ СЪКРОВИЩА, БАСТЕТ И ПЛАНЕТАТА
СТЪПКИ КЪМ СВОБОДАТА / ПСИХОЛОГИЯ
БЪЛГАРСКО, ЗЛАТНО БИЖУ НА 6300 ГОДИНИ В ПРОВАДИЯ
БЪЛГАРИЯ / ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА
ДРАГИ, СЪНАРОДНИЦИ В ИСПАНИЯ
СУН И МАРИН
ПРЕЗИДЕНТСКА ПАТЕТИКА – Г. ПАПАКОЧЕВ
ХАРИЗАН КОН И ПОДАРЕНА МИТРОПОЛИЯ
ВИЗАНТИЯ / НАКРАТКО
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА
„Вселена Петрова“ – ИЗБОРИТЕ
Stojcho Stojchev > Ефектът на снежната топка
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – ЗА СВЕТСКАТА
СЛУЧАЯТ „ГАЩИ“
НОЕМВРИ, ВРЪЧЕНИ СА НАГРАДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА
КУИЙН И ВОЛФ ЖМУНЕС
ШИРОКА ЛЪКА – ДОКОСВАНЕ ДО БЪЛГАРИЯ
РУМЯНА – ДА ТЕ ИЗЛЪЖАТ С ДЪРЖАВА
ПАРТИЗАНИ & ПАРАЗИТИ
ОТКРИТИ СА 100 НОВИ ПЛАНЕТИ
ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ТОЙ ЩЕ ТИ РАЗКАЖЕ
ИВА ПАВЛОВА – МОРКОВЪТ
ОТКРОВЕНИЕ ОТ АЛБЕНА
ЛЕВИЧАРСТВО, ИСЛЯМИЗЪМ, РУСИЗЪМ СРЕЩУ СВЕТА
БЪЛГАРИЯ – ИЗГОНВАНЕ ОТ ЕВРОПА
АРМАГЕДОН – Джамията
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД
МАТЕРИЯ – ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА
РЕЛИГИОЗНОТО НАСЛЕДСТВО
ЗА ВЕЧНАТА ЖЕНА, ОБРАЗЪТ НА МАЙКАТА – СТЕФАН
Archangel / Hurricane – ДОНАЛД ТРЪПМ ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО
ТЕМАТИЧНА КРАЖБА – 14 ПЪТИ ПО ВИСОКИ ЦЕНИ
ДУХЪТ НА БЪЛГАРИЯ / НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
КОВИД19 / КП ГЕРБ ПОЛУЧАВА ВАКСИНИ ОТ СЗО
ДОБРЕ ДОШЛИ / 560 – 434
ЗАБРАВЕНОТО ЕЛЕКТРОННО УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ
ТРЕТА ЧАСТ – ГОСПОЖО, ЩЕ …
ПОЛОЖЕНИЕТО Е „МИКИ МАУС“, СЪЖИВИХА ГО
ПРИ МЕНЕ ДОЙДОХА ПЕТИМА ТУРЦИ
ВТОРА ЧАСТ / БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ, АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ
63 ПРОЦЕНТА ДАНЪЦИ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН – НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА
ДАНЪК „СВОБОДА“ – НАПАДЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА
РОНАЛД БЕРНАР – СВЕТЪТ В КЕШ
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ОТ 1968-ма ГОДИНА
ЛИСИЦАТА
КЛЮЧ – 2015
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА – НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ
ГЕОРГИ МАРКОВ, ОТ ЕВА РАДЕВА
МИЛИАРДЕРИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА
МЕДИЯ, КОМУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ – 28 СЕПТЕМВРИ
ТОЗИ ПРОСТ НАРОД
ДЪНИНГ – КРЮГЕР / ПСИХОЛОГИЯ
БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА – ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ
ДЪРЖАВНИ ФАЛИТИ, КОМУНИЗЪМ
ЧАСТНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО
АЗ, НАСЛЕДНИК НА ГОСПОДАРИТЕ НА СВЕТА
ПЪТЯТ НА ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ, РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА
БИЕЩОТО СЪРЦЕ НА ПАРТИЯТА / ЗЛАТИН ВАН ТОТЕВ
RADIO-FM
БАН С ДОСТОЙНА ПОЗИЦИЯ СРЕЩУ МОСКВА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ – СИЛА
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 2
КАК СЕ КАЛЯВАШЕ СТОМНАТА
ШАМАНИЗЪМ И ЗАБЛУДА
ARHEA-ORG
КОМУНИЗМЪТ ОЩЕ 1000 ГОДИНИ
ОБИДЕНАТА ПЛАТФОРМА НА ФЕЙСБУК
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ
Archangel / Hurricane КЪМ РАЙСКАТА ГРАДИНА
ЕВА ГОРГОВСКА – БУЛГАРИСТАН, на веселите гяури
СИМЕОН ДЕНКОВ, ЗА РЕЛИГИЯТА
ДАНЪЦИ И ПАРАЗИТИ
ПЕНСИОНЕРИ НА ТАЛАЗИ, ЩЕ СЕ ВРЪЩАТ
ЛИЧНОСТ И ДЪРЖАВА
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА
СКАПИ СИНАРОДНИЦИ, ЕДИН ВОПРЪС
ВЪВЕДЕНИЕ НА МАЙКАТА БОЖИЯ / ДНЕС – 21
ДА ПОЧЕТЕМ ДНЕС СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА
ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, БЪЛГАРИЯ 2015
ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО – Родина
САЩ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН
МАГНИТЕН МОТОЦИКЛЕТ
ДОНАЛД ТРЪМП – АКО ИСКАМЕ ДА ОЦЕЛЕЕМ
СВЕТЛИ ДНИ
ЗА БАНДИТИТЕ И НОРМАЛНИТЕ по Куентин Тарантино
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО / НЕИЗВЕСТНИТЕ АНГЕЛИ
ГРАВИТАЦИЯ / ОТГОВОРИ, ВЪПРОСИ И РЕЗУЛТАТИ
Giant / September 28, 2015
КРАСОТАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ НОСИИ
ТРЕТА ЧАСТ / КОЛОБРИ, ПАЗИТЕЛИ, ЕВРАЗИЙСКА БЪЛГАРИЯ –
ЗАЩО НАДПИСВАТ СМЕТКИТЕ ВИ – ТЕМАТИЧНА КРАЖБА
ПСИХИАТРИЯ С УСМИВКА
ЕЛЕКТРОНИКА – ИНДИЯ, ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА / БЪЛГАРИЯ
ДА ПОКРЪСТИШ ПОРОБИТЕЛЯ СИ – ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ
ДАНИИЛ, ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ 2018
ЦИОНИЗМЪТ НА ПРАВОСЛАВИЕТО
ТЕЛЕВИЗИЯТА КАТО ТРЪБА ЗА ПРОПАГАНДА
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО – РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА
БПЦ на РУСКАТА ДРУЖБА
ДОНАЛД ТРЪМП – В БОРБА ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО –
БЪЛГАРИНЪТ ПО ПЪТЯ КЪМ ИСТИНАТА
УРОДОЛОГИЯ В ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
СТЕНИТЕ НА ЙЕРИХОН – ШЛОМО ЗАНД & ЗЕЕВ
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН – В СВЕТА НА
БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ
РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ / МОБИЛНИТЕ КРАЖБИ
МЕЖДУ ВЪЗДУХА И ВОДАТА (СТРАХ)
АНСАМБЪЛ „ЧИНАРИ“ В НДК, БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ ПРЕД СВЕТА
ПРОРОЧЕСТВА / БЪДЕЩЕ / КОРОНА
II – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
ГОРДИ КАПАНЦИ
ДОКАТО СЕ МОЛИТЕ, ЩЕ СЕ МОЛИТЕ
ПЪТЯТ КЪМ СВЕТЛОТО, КОМУНИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ
140 ГОДИНИ МВР / 49 КОНГРЕС БСП
ФРОНТАЛНО – НЕ МОЖЕШ ДА ИЗБЯГАШ ОТ КОМУНИЗМА
ДЕМОКРАЦИЯ И КОМУНИЗЪМ / политика и общество
ГЕНЕРАТОРИ / ЗЕМЯ
Archangel / Hurricane ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ
ГОРАН БЛАГОЕВ – „РИЦАРИТЕ“ НА БЪЛГАРИЯ / БНТ
ЙОСИФ ВАРСАНО – КОМУНИСТИЧЕСКИ РАЙ
ЗЛАТНАТА КНИГА – 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА
ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА / СИЛА
ТРЕТА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
НЕ ЧОВЕК, НО КОМУНИСТ
ЕПИСКОП ПЕТЪР ОСОГОВСКИ – ПРЕДСКАЗАНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
ТЪРСЕЩИ БОГА ВЪВ ВСЕЛЕНАТА
1944 – 2017 ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ, БАТАШКОТО КЛАНЕ
В НАЧАЛОТО БЯХА ПАРИТЕ
ГЛОБАЛНА ЗАЩИТА – DELL Precision T7500
ГОСПОД НИКОГА НЕ Е БИЛ В ТАЗИ ЦЪРКВА
ИГНАЖДЕН / СВЕТИ ИГНАТИЙ, ЕПИСКОП АНТИОХИЙСКИ
БЪЛГАРИЯ – РЕПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА, Е СЪЗДАДЕН СПЕЦИАЛНО
НИКОЛАЙ МАРКОВ – ЗА СЕДМИЦА 5 МЛРД ОТКРАДНАТИ
БПЦ И БКП 1944-2020
БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1944-ТА ГОДИНА / Д. Йеникараев
БЪЛГАРИЯ, БЕЗСМЪРТНА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
ИЗБРАНО – ПРОФ. КАЛИН ЯНАКИЕВ
НА ЮГ ОТ БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ / Mitka
СПРАВЕДЛИВО ОТНОШЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ
ПРЕСТЪПНА (РАЗБОЙНИЧЕСКА) БЪЛГАРИЯ / чл. 417
ПЛАНЕТА – ЗЕМЯ / езикови преводи
КОМУНИЗМЪТ ПРОДЪЛЖАВА – ДОЙЧЕ ВЕЛЛЕ
140 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ПСИХОЛОГИЯ
Катя Нонинска – СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕДНА ВАКСИНА
ЛОМСКА ИСТОРИЯ ОТ ДЕСИСЛАВА
ТВОЯТА ДУША – Е НАЙ-ГОЛЯМАТА ЦЕННОСТ
СОФИЙСКИТЕ КАТАКОМБИ – 240 КИЛОМЕТРА ПОДЗЕМИЯ (ВИДЕО)
КЪЛНОВЕ / САМО ТИ И ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
ФОНДАЦИЯ „ДИМИТЪР БЕРБАТОВ“ С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР
БИТКАТА ПРИ ЧЕРНОМЕН
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ КОРАБ В СВЕТА С БЪЛГАРСКИ КАПИТАН
ИЛИНДЕН – СВ. ПРОРОК ИЛИЯ
КАНАЛИЗАЦИЯТА С ФАКТИ
КВАНТОВА ФИЗИКА – ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА
КИЕВСКИ МИТРОПОЛИТ И НА ЦЯЛА УКРАЙНА
ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9
ЕМИЛ УНАРЕВ ЗА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ
РУМЯНА ЧЕНАЛОВА – ОСТАВИХМЕ БЪЛГАРИЯ НА РАЗБОЙНИЦИТЕ
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА
БОГОВЕТЕ ЧЕТАТ МАНОЛ
ARHEA / ЦВЕТАН ГАЙД – ВЯРА И ДЪРЖАВА
АРМЕДИЯ С БЕЗПЛАТНИ ИЗДАНИЯ / 2017 ФЕВРУАРИ
ЦАРКОВНИ УСПЕХИ / БЛАЖЕНСТВО
ВИТАЛНОСТ / ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН
Zdravka Popova / ДА ПОЧЕРПИШ ВЛАСТТА
ЗА ЧЕСТТА НА БЪЛГАРИЯ
С АРХАНГЕЛА НА ПОБЕДАТА / With the Archangel
Анти-радиационна ДЕКЛАРАЦИЯ / ЖЕНЕВА 1949
СЪРЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ, ЦАР БОРИС III
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ СЪРЦЕ И ДУША
КАМЕННИ ПЛОЧИ ОТ ВРЕМЕТО НА ТРАКИТЕ / ЕЗИК
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, ВЪЗМОЖНОСТИ В БЪЛГАРИЯ
ВЪПРЕКИ ОБЯВЕН ЗА ПСИХИЧЕСКО ОТКЛОНЕНИЕ – В БЪЛГАРИЯ,
БЪЛГАРИЯ НОВАТА ПАЛЕСТИНА
САЛИМ РАЗКАЗВА / ПРИЛОЖЕНИЕ – СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
В БЪЛГАРИЯ – АГРЕСИВНИ АГЕНТИ
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА – СЛЕД Х БОЗОНА
РУДОЛФ ЩАЙНЕР – СТРАНИЦА 53
БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКА – СЕРБЕСТ
ЦИРК ОТ „ЗАКОНИ“ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА / адв. Шаркова
Квачков – ПО ПЪТЯ КЪМ ВАКСИНАТА
АЗ СЪМ РЕАЛИСТ, ОЧАКВАМ ЧУДЕСА
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ
ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА ВИДИНСКА ЕПАРХИЯ
ДЖЕЙМС БАУЧЕР – УБИЙСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ
РУСИЯ – ГЕНОФОНД, ИЗСЛЕДВАНЕ
БЪЛГАРИЯ, ЩЕ ПОЛУЧИ ЛИ СВОБОДАТА СИ?
ПСИХО – ТРИЛЪР / ЗАЩО ФОСИЛЪТ ВЯРВА НА
БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА И СВОБОДАТА
ЛУДНИЦИТЕ КАТО „МЯСТО ЗА ЕКЗЕКУЦИЯ“ / 2019
ВИСШЕ, ПРАЗНО & ГЛАДНО
СРЕЩУ ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ, ИЗЛЪЧВАНИ ОТ КОМПАРТИЯТА
УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ ГРУПИТЕ РОДИНА
ГАРЕГИН – ПРЕМЪЛЧАНИ СТРАНИЦИ, КАПИТАН ПЕТКО ВОЕВОДА
ИИСУС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ…
КУЛТУРА – ГЕОРГИ МИШЕВ, СОФИЯ / ПЕРОТО, НДК,
МОНАХЪТ ПРОДАДЕ СВОЕТО ФЕРАРИ
ТУРКМЕНИСТАН, СТРАНАТА НА ЗАПАЗЕНОТО БОГАТСТВО
ПОДМЯНА НА ОСНОВНОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРОПАГАНДА
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ
ДАРЕНИЕТО