СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ / КРС И ОПЕРАТОРИТЕ – МТЕЛ-А1 ; ГЛОБУЛ (Теленор) ; ВИВАКОМ

Logo-44

2018 – 2019 ТЕМА, ПРЕСТЪПЕН СГОВОР ПО ЧЛ.210 НК – СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ / КРС И ОПЕРАТОРИТЕ (за сведение, публикувано на страниците на arhea.org) МТЕЛ-А1 ; ГЛОБУЛ (Теленор) ; ВИВАКОМ (БТК АД) в спор от руските собственици към българските

 

ТЕМА, обещана през 2018 година.

 

ПЪРВО I – “…пострадалите, разполагат с лъжовно предоставени им “минути” по същество, което не отговаря на истината! Разликата е в пъти под обявената стойност” в пакетни импулси всеки от които с по 60 секунди, от “творческата” дейност на престъпника, съучастника или групата от престъпници – не “проявени криминално лица” заради съучастие на “държавна конструкция” към престъпния сговор ; занижението – измамата е от 1 до 60 секунди на и към всеки следващ импулс или 500 мин. Х 60 сек. = 30 000 сек., или 500 Х 10 сек. = 83.3 мин /кратки разговори на основа до 10 сек/ или 417 мин. откраднато време от потребителя, превърнато умишлено в пакети, а обявено в минути! Налице са също 417 откраднати пакети от по 1 сек. във времето. Числото се умножава при различните операторски планове по същество, при реализирането на кражбата. Прието за “закон” от съучастника КРС – председател и служители, и изковано за “закон” от Незаконната власт след 1992-ра година в излъчен от нея, незаконнен Парла-Мент и представители, отново незаконни, но получаващи до днес 2019 година приходи от държавните разходи.

 

ВТОРО II – 21 Април 2015 г.

 

21.04.2015 ЗЕС – Чл. 229а. ал.1 изчерение №2“…той се преобразува в безсрочен при същите условия; ал.2 “..нищожни са всички уговорки, които противоречат на ал. 1 от чл.229а на ЗЕС, който е обнародван в ДВ година по-рано от който и да било договор след 21 Април 2015 г.

СРЕЩУ ЗАКОНА / СЛЕД  21.04.2015

Операторите (в Договорите си) потвърждават, че имаме Договор и клаузите в него, са валидни за целия срок на договора. (виж долу). Тоест, имаме признаване на валиден Договор и който е за 24 месеца, но след това се прибавят уговорки, които противоречат на ал.1 изречение №2 и ал.2 от чл. 229а, докато Законодателят определя като нищожни всички уговорки, които не са при същите условия за периода на Договора според изречение №2 от ал.1 на чл.229а. С това най-вероятно операторите, не се съгласяват тъй като не признават правото на върховенство на законите, на територията на страната. В случая “заглушавано” от “репресивните”, и чрез престъпна съзнателност реализирано в сговор органи на властта, видяно в лицето на Софийска Районна Прокуратура и Софийски Районен Съд (ГО) от 2018 година.

В заключение. Същите условия са тези, които са протичали през периода от 24 месеца, не и по-късно, които по-късни условия не могат да бъдат наречени “същи” (за уговорките след това, след тези 24 месеца си остават уговорки, но срещу чл.229а ал.2 от ЗЕС), прибавени след действието на срочния Договор, без значение дали това е направено чрез звездички или по друг начин – действието е незаконно, криминално и с престъпна цел, но след 21.04.2015 г.

  1. Незаконно е твърдението, че след изтичане на промоционалния период, се дължи стандартна месечна такса за тарифния план и допълнителните пакети. 2. Според ЗЕС по специално чл.229а, промоционални периоди не могат да съществуват или, които (периоди) след това се променят срещу вече сключени Договори, които (Договори) са действащи за определения например от 24 месеца срок. Не могат (забранено е) да се сключват промоционални Договори след 2015 година – тяхното сключване обаче, е престъпно и незаконно и с цел по чл. 201 НК и през 2019 година, или 4 години свидетелството е за престъпно поведение, което е в особено големи размери и щети, нанесени на “държавата” и гражданите, потребители на комуникационни и държавни* услуги (виж долу).

Държавната администрация като съд, прокуратура, политически и административни \въпреки незаконната след 1992-ра година\ власти в услуга на гражданското общество.

А след като който и да било Договор се превръща в безсрочен дори според твърдението на трите оператора, този (Договор екзистенциално попада в частта на действието на чл.229а, ал.1 изречение №2 към ал.2, и не може да бъде променян освен в продължение на вече действащия до този момент. Операторът също не е съобразил не само действието причинено от Законодателя, но и последиците.

Дали Законодателят е направил груба грешка чрез недоглеждане, не е предмет на разискване и което ще бъде направено публично, също зад граница. Дали комисията за защита съучаства по навик с неписани правила в икономическата и престъпна среда, въпреки действията заради самото движение като действие пред погледа на пострадалите, излъганите, също не е въпрос особено, когато човек се намира в България.

РЕЗЮМЕ

Обещана тема за това, как на територията се краде безнаказано от потребителите години наред в заложени текстове за кражби с цел имотна, парична облага и как, съучастието в „юридическото“ и „обществено“ пространство – позволява всичко това.

 

  1. Всъщност, робството на българина и семейството му е заложено в психологията на българина и семейството му към безделие, измама (при възможност) и пиршество в края на всичко това като безумие, за всеки един от обявените резултати от историята на България, но заради „обществената и семейна среда“, на „българина и семейството му“ с нейните „особености“ като генеткика не от вчера, създаваща впечатление – на дебилизирана патрология.

 

От историята на България в този й вид – получавате  безкрайна, но не само териториална измама с каквото и да било.

 

  1. В това, се оказва съучаствате всички. Информацията от друга страна, се предава не за друго, но за яснота по въпроса – има ли излъгани и защо, липсата на държава е – „закон“ над законите и това, към момента е непоправимо, непреодолимо от психиката на засегнатите, техните малки и големи страдания или “подвизи”, на останалите от групата. Все пак сте малцинствена, разпусната група често занимаваща се с безделие, танци и пасти. Дали страдате или преживявате „райските“ си мигове, към момента е без значение. Интересът е – същият.

Обяснения по този въпрос, не се дължат.

 

  1. Праволинейното поведение на Archangel / Hurricane (през годините) няма за цел вниманието, да бъде задвижено в нито една посока тъй като „българин“ или „българка“ – означава много неща (зад граница или в България), човек или жена, млади и стари, каталясали греховно и безгреховно по прашните пътища, създаващи впечатлението към живота или отговорни за постъпките, последствията с всичко събрано от историята на България не от вчера, за да се занимаваме Ние с размотаване по въпроси от историята на България и не, уважението към който и да било – е причина за текста.

 

Платформата на Фейсбук, се използва по предназначение (от Нас) за съвсем сериозни неща, като присъствие в мрежата на Интернет. Така всеки, днес го виждаме според възможностите и с какво разполага природата му, интелекта, поведението, очакванията, с рогата напред или назад.

 

Споделен текст от Валери Александров Георгиев.

 

ТЕМА (особености – съкратена)

 

Днес*, 16 05 2019 година, на вниманието! (съдържание 3 части – А, Б, В) А – ВЪВЕДЕНИЕ

 

През 2018 в месеците Април и месец Май на същата година, бях свидетел на грубо неспазване Законите на страната не само, но тяхното от порочно до поругателно съчетаване с цел имотна, парична облага от лица с престъпна съзнателност и в престъпен сговор, на служебното място, което се изясни по-късно от действията в документалната част.
Сигналът, бе изпратен към СРС (районен съд) пренасочен към СГС ГО и Софийска прокуратура по чл.210 НК. Процесът също така, предполагаше изпращане на сигнали към мълчаливите (първоначално) органи на КРС* и КЗП. Малко по-късно практиката, бе прекратена.

 

Иск чрез входирана Тъжба, е пренасочен служебно към администрацията на Софийски Районен Съд ГО (гражданско отделение) в края на лятото през 2018 година до днес, в началото на лято 2019 година – без отговор. Искът е пренасочен същевременно към Софийска Районна Прокуратура служебно от Софийски Районен Съд – намиращи се в една и съща сграда, на бул. “Скобелев” № 23.

 

КРС в престъпен сговор, посредством СРС и СРП – възможно ли е?

 

В България според фактите – най-вероятно, да!

 

КРС на 02.11 2018 г., изготвено от Директор дирекция правна на КРС, Неда Койчева или – КРС, осигурява възможността за “законови” кражби, след това същото КРС, не отговаря за причинените щети чрез извършваните осигурени от КРС “законови кражби” след 2015 година (21.04.2015 ЗЕС – Чл. 229а. ал.1, ал.2), осигурено им също от органите на репресивната власт в лицето на СРП и СРС ГО – показано как.

 

Софийска Районна Прокуратура. Обаче, след куриозния отговор в Постановление за Прекратяване, извършено от Софийска Районна Прокуратура, въпреки разследвано /престъплението/ в-от Първо Районно на МВР – София, довело до НЕПРОЧЕТЕНИЯ до днес 15.06 2019 година от мен отговор по същество (Постановление от 28.11 2018  (адрес бул. “Скобелев” №23 еднакъв на СРС), само повърхностно в заключение и, че смисълът от “институционалното” размотаване приключва за мен през 2018 година. Тъй като. Описателното въздействие като баласт, прикрива основната част и по същество, обезличава не само сигнала, но тежестта на извършеното, констатирано престъпление! Това обаче, се извършва от професионалисти, с юридическа “практика”, в общественото пространство! Най-вероятно младата прокурорка (Николова) от стълбицата в софийска районна прокуратура, не е прочела нито веднъж текста по 21.04.2015 ЗЕС – Чл. 229а или, че ПРОМОЦИОНАЛНИ ДОГОВОРИ със срочен характер (в Приложение №1), не могат да съществуват (указани за порочни) според същия чл. 229А от ЗЕС и говорим за грубо престъпление, на територията на страната!

 

В Постановлението за Отказ. При Постановлението от 28.11 2018 младши прокурор Николова, обилно разказва (забранената) приказка за ”промоционалните договори” (в текста) не само, но дава отправни точки подобно на американските сериали в годините от 1980-та – 1972-ра – 1988-ма – 1977-ма – 1995-та – 2003-та – 1971-ва – 1993-та – 1973-та или, когато чл. 229а от 2015 година на ЗЕС не е съществувал и практиката, не се припокрива в годините, няма косвена, пряка или каквато и да е юридическа, информационно делегирана връзка, правно последствие, съдебно решение, нито случаят съвпада с престъпното, по същество измислено с цел имотна или парична облага “законово” посегателство в основание реализиращо веднага след тази дата /не и по-рано/, но кражбите на пари (в мн. число)!

 

Престъплението от друга страна, се извършва в момента /от трите GSM оператора/, носи изключителни приходи или разходи, а съучастниците разбираемо са доволни.

 

Но. Лично няма как да си играя със “специалните” прокурори по прекратяване на дела безкрайно, из цялата ни страна, нито ще си губя времето с размотаване из софийските гробници или където и да било, заради чужди проблеми и престъпления, на територията на страната!

 

ФОРМАЛНОТО РАЗМОТАВАНЕ, е институционализирана “практика” завършващо с прекратяване на дела & следствени протоколи с цел, заличаване на сигнали за престъпни действия с намерението за кражби, посегателство над имущество, собственост или човешки живот. В България не рядко, което е усвоено от “творческата ни самодейност”.

 

Какво се оказва?

 

Все пак пострадали, са потребители от най-бедната част и с ниска социална придобивка на средства и статус, отговарящ в ограничението към измамника. Също пострадалите, разполагат с лъжовно предоставени им “минути” по същество, което не отговаря на истината! Разликата е в пъти под обявената стойност и целевата характеристика, връща престъплението в обхвата отново на чл.210 от НК и в особено големи размери, на територията на страната.

 

Пострадалите, разполагат с лъжовно предоставени им “минути” по същество, което не отговаря на истината! Разликата е в пъти под обявената стойност” в пакетни импулси всеки от които с по 60 секунди, от “творческата” дейност на престъпника, съучастника или групата от престъпници – не “проявени криминално лица” заради съучастие на “държавна конструкция” към престъпния сговор ; занижението – измамата е от 1 до 60 секунди на и към всеки следващ импулс или 500 мин. Х 60 сек. = 30 000 сек., или 500 Х 10 сек. = 83.3 мин /кратки разговори на основа до 10 сек/ или 417 мин. откраднато време от потребителя, превърнато умишлено в пакети, а обявено в минути! Налице са също 417 откраднати пакети от по 1 сек. във времето. Числото се умножава при различните операторски планове по същество, при реализирането на кражбата. Прието за “закон” от съучастника КРС – председател и служители, и изковано за “закон” от Незаконната власт след 1992-ра година в излъчен от нея, незаконнен Парла-Мент и представители, отново незаконни, но получаващи до днес 2019 година приходи от държавните разходи.

 

Развитието на въпроса, е делегирано в предмета на Приложение №2 – ВРЕМЕ и касае не само операторът М-тел А1, също останалите, отново пред погледа на съучастната, регулационна организация КРС тъй като, все пак законите – не се инициират, нито се раждат от потребителите – оператори, на комуникационни услуги!

 

Някой създава условията, а тези условия пък създават, пораждат възможности.

 

Б – ПО СЪЩЕСТВО

 

Видяно лица с престъпна съзнателност, първоначално раждат престъпното намерение. Което (намерение) чрез лица с престъпна съзнателност (същите или други), се облича в законова “опаковка” чрез текстове на принуда или в съгласие, към престъпното намерение, чрез принуда към действие или бездействие, прочее форми тласкащи с негативни последици. Измамата целево, предметно е ориентирана винаги с негативна цел. Обществено вредна и по никакъв начин полезна, обществената, публичната измама – е с отрицателен знак.

 

Какво прави обаче престъпникът, намерен в България, неговите съучастници и идейни приятели? – създават възможности, след това усвояват възможностите. Най-често възможностите, касаят Тематичната Кражба. А приятелството се разширява, задълбочава пряко и косвено.

 

 КАК СЕ КРАДЕ – ОБЯСНЕНО

 

Тематичната Кражба е осигурена върху основните принципи, за вмъкването в държавните – изпълнителни текстове, иначе всеки може да пише всякакви текстове, които няма да имат тежестта на Закон. Правото на Закон и Законност, се осигуряват от Законодателен орган – отново събрани хора с пределно ясна цел или, ще се творят закони за нещо или каквото и да било. Легитимирането на който и да било написан закон, става чрез неговото излагане пред лице, оторизирано или осигурено с държавен печат. Печатът е принудителен жезъл за разполагане с държавната власт. Принудата към съгласие, се осигурява от Законодателя с изпълнителна власт, администрация или други органи на властта, оперативна по същество. Обяснено, кражбата най-лесно се реализира чрез наговаряне между различни лица и с еднаква, събирателна цел.

 

Най-лесно се краде, чрез възможностите за кражба (виж горе) или по друг начин, извън “криминална хроника” от статистиката на кражбите. Обаче. Едните кражби най-често достигат възмездие, докато другите кражби – са защитени. Тематичната Кражба, принадлежи към категорията на – защитените кражби.

 

По такъв начин е лесно, да намерим престъпната или криминална (въпреки на служебното място) група в сговор чрез развръзка на сговора, отговарящ на кражбата, престъплението, действието, бездействието.

 

Всяка последица, има своя причинно-следствена връзка и няма индикт в основанието на престъпната дейност, която е групова и обхваща лица от публичното пространство, разполагащи /условно/ с лична съзнателност, предполагащи невиновност на деятеля, съдеятеля.

 

ТОЗИ ПЪТ – сме свидетели първо, на кражба чрез недоглеждане или ако се разчита, на формалното недоглеждане към излъчен Закон, който четимо касае чл. 229а от ЗЕС и върху който, се основава Тематичната Кражба.

 

ЦИТАТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

ТЪЛКУВАНИЕ НА ЧЛ.229а ОТ ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

 

ЗЕС – Чл. 229а. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Срочен договор може да бъде продължен само при изрично писмено съгласие на абоната относно условията за продължаване. При липса на такова съгласие след изтичане срока на договора той се преобразува в безсрочен при същите условия. Абонатът има право да прекрати безсрочния договор с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки за това. (2) Нищожни са всички уговорки, които противоречат на ал. 1.

 

Член 229а от ЗЕС се разделя на две основни изречения, които са съответни към двете му алинеи 1-ва и 2-ра.

 

  1. Първото, ни показва как срочният договор може да бъде продължен при изрично, писмено съгласие на абоната – съгласно условията за продължаване. Тоест при първото изречение от ал.1 на чл.229а, се говори за валидност на условията за продължаване и което е приемливо предвид, че условията се допълват чрез текстове отговарящи по време, което е след времето на изтичане на договора и който е срочен. Да се забележи, че абонатът в първия случай, се изразява чрез съгласие тези условия – да бъдат изпълнени и които се изпълват според ал.1-ва. от изречение първо. Допускащо наличието на след договорени клаузи във време след изтичането на времето, задължително, което е осъществено чрез писмено съгласие. Законодателят дава право на избор и право на изпълнение от оператора, което е касаещо ценовата политика, изпълнена посредством съгласие между двете страни.

 

Хипотезата е, че валидността на уговорките действащи след който и да било Договор в оперативната част, според ал.1-ва са работещи само и единствено чрез присъствие на абоната и по никакъв друг начин, не могат да се осъществят. Първото изречение от ал.1 ни говори за присъствие на абоната, който се съгласява условията да бъдат приложени според уговорката или след договорната ценова политика, е приемлива и валидна. Тук ал.2 от чл.229а също няма сила, която да бъде приложена срещу ал.1 в първото изречение от същия текст, във връзка с уговорките.

 

НО.

 

  1. Втора алинея от чл. 229а говори за съвсем друго нещо и което не е пропуск от страна на Законодателя. Алинея втора ни съобщава за уговорки. В ал.1 имаме две изречения, които ясно и недвусмислено ни показват два пътя. Единият е чрез присъствие с писмено съгласие, се изпълняват условия за продължаване на вече сключен Договор от срочен в безсрочен и обратно. Вторият път, ни съобщава за липсващ абонат и автоматично превръщане на срочния Договор в безсрочен, без да е показано задължителното и видяно в изречение №1 известяване, че това ще стане според уговорка към условията за продължаване. Този текст липсва. Тоест, след отпадане на условията за продължаване и които, не са забелязани в текста на Законодателя (както е направено в изречение №1 от ал.1), в изречение №2 от ал.1 клаузата ни отпраща към Договора отпреди този да стане безсрочен, но където имаме валидни условията на сключен оперативен договор за определен срок, не по-късно. В срока на този договор протичат процеси, които Законодателят ги нарича условия за протичане на процеси, без да се указва нищо друго.

 

При внимателен прочит, без да се интерпретира казаното сравнимо към първото изречение, се виждат разделени условията на две независими помежду си части. А. Докато в първото изречение от ал.1 се съобщава за “условия за продължаване” по смисъл след изтичане на Договора, което е касаещо след договорния период, който е превърнат от срочен в безсрочен (по указания начин); Б. Във второто изречение го няма упоменат изрично текста от смисъла в изречение №1 от ал.1 на чл.229а или, че същите условия са онези условия, които са споменати в първото изречение като “условия за продължаване”. В изречение №2 липсва задължителното показване цитирано: се преобразува в безсрочен при същите условия – тук липсва завършващата фраза – за продължаване, което автоматично отнася текста не към условията за продължаване, но към условията от Договора и който е превърнат от срочен в безсрочен. По такъв начин отпада съмнението, че Законодателят е допуснал грешка, след като видимо в юридическото и правно пространство е ясно, че препинателните знаци са изключително важни, а тук липсва не препинателен знак, но цял словесен ред в обяснението, което е видяно в първото изречение. Във второто изречение от ал.1 обяснението липсва, което задължително съобразява тежестта на валидност към Договорената такава между оператора и абоната вече за срок, но във връзка със срочния Договор и не по-късно във времето.

 

Вече имаме действието на ал.2 от чл.229а на ЗЕС, която съобщава за нищожност на всички уговорки противоречащи на ал.1 от същия член. Това поставя двете изречения, съдържащи се от ал.1-ва на пътя с пресечна точка, която разделя изреченията във възможностите за действие (показано горе).

 

Хипотезата е, че в ал.1 от чл. 229а на ЗЕС, имаме два независими аргумента изложени в две изречения. Двете изречения от друга страна, не съвпадат и не са еднакви по смисъл. Видяно, (№1) едното говори за условия за продължаване изпълнени чрез присъствие на абоната, докато (№2) другото съобщава за условия, които са същите – но без да е показано към кое тези са същите или автоматично, което засяга Договора при липса на отправна точка видяна в първото изречение от ал.1. Това не е пропуск, но разделяне между две равни части накрая, които са изпълнени чрез или без присъствието на абоната.

 

1 – Срочен договор може да бъде продължен само при изрично писмено съгласие на абоната относно условията за продължаване.

 

Първото изречение (видяно) с включен текст на условията за продължаване.

 

2 – При липса на такова съгласие след изтичане срока на договора той се преобразува в безсрочен при същите условия.

 

Второто изречение с липсващи условията за продължаване, но показващо ни срочния Договор преобразуван в безсрочен при същите условия. Тук имаме Договор, който се преобразува в безсрочен при същите условия. Няма написано друго.

 

Свидетели сме на пълнота в едно изречение, която е недвусмислена. Тоест, срочния Договор се преобразува в безсрочен при същите условия, без да има нищо друго в изречението освен двете съставни или, съобщено за срок, за договор за определения срок, за преобразуване, но което ще се извърши при същите условия, не и по друг начин. Същите условия във второто изречение от текста, който завършва накрая чрез точка показват единствено, че Договорът е действащ и след преобразуването му по същия начин, както и във времето отпреди. Договорът преди трансформацията и след нея, не се променя освен като безсрочен. Изречението завършва с точка.

 

Това се разбира след внимателен прочит.

 

Осигурени са два пътя:

 

  1. Ако абонатът отиде лично и продължи действието със съгласие, този се задължава към условията за продължаване със съответните последици или ползи. 2. Ако абонатът не отиде лично и не продължи действието на Договора, автоматичното му превръщане от срочен в безсрочен, не може да стане по друг начин, освен, чрез продължаване на условията предвидени по време на сключване на Договора и протичащи за определен времеви срок. 3. На това се позовава хипотезата, която е изградена върху изречение №2 от ал.1 на чл.229а от ЗЕС – няма указано, предвидено друго, в последствие автоматично прехвърлящо действието или вниманието към Договора и който е срочен, не и другаде. 4. Договорът се превръща от срочен в безсрочен по указания начин, като дължимата сума не откликва на определението “преференциална”, тъй като това е незаконосъобразно и в грубо нарушение законите на страната. Видяно в текста и който се разгледа по-горе.

 

ПРЕПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР

 

Към чл.229а от ЗЕС

 

1 – След изтичането на срочен Договор този може да бъде продължен само с изрично, писмено съгласие. 2 – При липса на изрично съгласие, Договорът се преобразува в безсрочен при същите условия. Условията, показани в действието на Договора от 2016-та година, започват да текат от 06.2018 след преобразуването на Договора в безсрочен такъв при същите условия, но без изменението обяснено от оператора като последствие /в два реда/, тъй като, чл.229а на ЗЕС стои над доставчика Виваком и последният, задължително се съобразява със законите на страната в частност, електронната комуникация. 3 – ал.2 от чл.229, нищожни са всички уговорки, в случая след изтичането и преобразуването му в отново действащ Договор, но при същите условия към предишния Договор, не различаващо се според ал.1 изречение №2, което ги прави нищожни въпреки уточнението от оператора, направено срещу ал.1 към ал.2 от чл.229а. 4 – Операторът, се съобразява изцяло с действието на ЗЕС от 2015 година, което предваря подписването на договори от оператора след това или след 2015 година. 5 – валидни са само текстове от ЗЕС и текстове, които не противоречат на ЗЕС обнародван в Държавен вестник, така:

 

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ 21 Април 2015 г.

 

21.04.2015 ЗЕС – Чл. 229а. ал.1 изчерение №2“…той се преобразува в безсрочен при същите условия; ал.2 “..нищожни са всички уговорки, които противоречат на ал. 1 от чл.229а на ЗЕС, който е обнародван в ДВ година по-рано от който и да било договор след 21 Април 2015 г.

СРЕЩУ ЗАКОНА / СЛЕД  21.04.2015

В оперативната част, който и да било Договор при поставянето на други условия освен прилежащите в действието му за определения срок, грубо се нарушава според чл.229а ал.1 при изречение№2 (виж горе) и ал.2 до днес, 16 Юли 2018 година или, докато имаме валидното действие, което в случая е безсрочно.

След 21.04.2015 г. на 07.06.2016 г., Трите оператора сключват с потребители “промоционални” Договори, но които противоречат на Чл. 229а. ал.1 в частта по преобразуването и срещу ал.2 в частта по нищожност на уговорките. Тоест, най-първо операторите нямат право да сключва “промоционални договори”, защото самото действие е измамно и с криминален характер с цел имотна, парична облага. След сключването на който и да било договор с който и да било оператор, след изтичането му този – автоматично се превръща в безсрочен и с валидни (указани) условията до момента на изтичане, не по-късно. Формата на действието се запазва, не се променя въпреки твърдението на Виваком, че формата се променя – дадено ясно от ЗЕС, че формата се запазва. По-късните условия според чл.229а ал.2, са юридически незаконни и престъпни, с вероятност да бъдат преследвани по установения ред.

Преобразуването в безсрочен на срочния Договор, но при запазване на първичните клаузи по него, изключва вероятността за привнасяне особено след 21.04.2015 година на каквито и да било изключения освен действащите по време на Договора, които са действащи през цялото време и започват веднага след неговото подписване, сключване. Вътре, в този период е действието му като срочно, не след това или действието се извършва в договорения период, който е и основен (период). Това има предвид и Законодателят.

Виваком все пак признава, че има Договор и този Договор е срочен “за целия срок”.

Самият оператор в случая потвърждава, че имаме Договор и клаузите в него, са валидни за целия срок на договора.(виж горе). Тоест, имаме признаване на валиден Договор и който е за 24 месеца, но след това се прибавят уговорки, които противоречат на ал.1 изречение №2 и ал.2 от чл. 229а, докато Законодателят определя като нищожни всички уговорки, които не са при същите условия за периода на Договора според изречение №2 от ал.1 на чл.229а. С това най-вероятно операторът не се съгласява, тъй като не признава правото на върховенство на законите на територията на страната.

В заключение. Същите условия са тези, които са протичали през периода от 24 месеца, не и по-късно, които по-късни условия не могат да бъдат наречени “същи” (за уговорките след това, след тези 24 месеца си остават уговорки, но срещу чл.229а ал.2 от ЗЕС), прибавени след действието на срочния Договор, без значение дали това е направено чрез звездички или по друг начин – действието е незаконно, криминално с икономическа цел и която е имотна, парична облага.

Незаконно е твърдението, че след изтичане на промоционалния период, се дължи стандартна месечна такса за тарифния план и допълнителните пакети. Според ЗЕС по специално чл.229а, промоционални периоди не могат да съществуват или, които след това се променят срещу вече сключени Договори, които са действащи за определения срок в случая 24 месеца. В границите на тези 24 месеца от 07.06.2016 г. до 07.06.2018 година, пред нас е действащ Договор, който се намира единствено в този период не и по късно, тъй като се превръща в безсрочен. А след като който и да било Договор се превръща в безсрочен дори според твърдението на Виваком, този екзистенциално попада в частта на действието на чл.229а, ал.1 изречение №2 към ал.2, и не може да бъде променян освен в продължение на вече действащия до този момент. Операторът също не е съобразил не само действието причинено от Законодателя, но и последиците.

Дали Законодателят е направил груба грешка чрез недоглеждане, не е предмет на разискване и което ще бъде направено публично, също зад граница. Дали комисията за защита съучаства по навик с неписани правила в икономическата и престъпна среда, въпреки действията заради самото движение като действие пред погледа на пострадалите, излъганите, също не е въпрос особено, когато човек се намира в България.

ЦИТАТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – ВРЕМЕ

 

Оказва се, приложението на МТЕЛ-А1 работи също в минутен режим и отчита времето както системата е настроена, във вреда на клиента. В случая, ако потребителят проведе разговор в рамките на 10 секунди, 10 пъти на ден – той изразходва 100 секунди на ден или 1,666 секунди време за действителни разговори (една секунда и 666 десети, стотни и хилядни до третата цифра след запетайката, продължаващо към безкрайно число прогресивно до 31 число с 6 и завършващо с 7-ца, ако сме точни). Мтел – А1 обаче, отчита същото време като 10 минути или 600 секунди във вреда на клиента. Тоест, Мтел-А1 ще отчете 10 минути приходна част към изразходвана 1,6 минутна разходна част, без калкулация на печалбите (в исковата Молба, Тъжба към КЗП КРС и СРС СПР показани енергийните и системните ценови разходи към приходите). Измамата в случая касае цифрата 8,4 минути над действителното потребление (от 1,6 минути), изчислено на база 10 секунди.

 

Ако клиентът проведе обаче разговори 30 пъти на ден с продължителност от 1 до 10 секунди каквито са служебните разговори, при издаването на заповеди или за прехвърлянето на информация, тогава цифрата се оказва 30 пъти Х 10 секунди = 300 секунди или 5 минутно потребление от страна на клиента. Мтел – А1 обаче, отчита същото време като 30 минути или 1800 секунди или половин час във вреда на клиента. Тоест, Мтел-А1 ще отчете 30 минути приходна част към изразходвана 5 минутна разходна част, без калкулация на печалбите (в исковата Молба, Тъжба към КЗП КРС и СРС СПР показани енергийните и системните ценови разходи към приходите). Измамата в случая касае цифрата 25 минути над действителното потребление (от 5 минути), изчислено на база 10 секунди.

 

Клиентът с телешки поглед гледа красивите графики на монитора на телефона или компютъра си, които нищо не означават, освен едно и продължава да гледа.

 

Оттук нататък “системната измама” не само при операторите, съучастно с контролните органи нанася значителна по размер вреда на клиентите всеки ден, отразено към калкулацията и която е – обективно тенденциозна. Според последното, “сивата икономика” (тъй като сте свидетели на част от сивата икономика и която е “скрита”, необявена, но работеща и до днес) получава хазартно приходи срещу националната сигурност в милиони, тъй като крупното по размер ощетяване във връзка с чл. 210 от НК касае последиците, плащанията, кумулативните разходи / приходи по прибиране не само на дълговете, също компенсационните разходи от всякакъв вид – тоест, задвижена е “машина” за правене на пари.

 

500 КЪМ 500 – НЕ МИНУТИ, НО ПЪТИ / Например към Договор № 505234402 А1 ONE M 500-те минути, не са 500 минути, но 500 пъти включване в мрежата! Защо и как?

 

(ИЗГУБЕНО) ВРЕМЕ ПРЕВЪРНАТО В ПЪТИ – ИМПУЛСИ / ИЗМАМА в особено големи размери:

 

Времето, превърнато в пъти. Отброявано е в секунди и изчислено в минути, но които не са минути, но разглеждано като пакети от включване измерено в пъти, при което всеки пакет съдържа импулси равни на 60 секунди закръглени към минута по такъв начин, което превръща секундите в пъти – като първа измама с времето, трансформирано, което е чрез импулсното отброяване, не и по друг начин!

 

Тоест, липсва предоставено време от 500 МИНУТИ по Договор!

 

Има предоставени 500 ИМПУЛСА в мрежата на Мтел-А1, но няма 500 минути в същата мрежа!

 

Предоставени са 500 импулса, които са скрити от Договора чрез превръщането на времето в пакет от 60 секунди, обяснено горе (прието за нормално от КСР и КЗП през годините)!

 

Свидетелството е за таксуване на импулси (съдържащи всеки по 60 секунди, следващите /импулси/ започващи с всяка секунда горница), което липсва в Договора най-вероятно с цел парична облага, обяснен механизма!

 

Обяснението на измамата е свидетелство за груба “надценка” в пъти, не и в минути, още по-малко в секунди)! Тоест, предлагат се условни периоди, но които НЕ са времеви пакети, но периодични включвания във времето (отброено от 1-60)! Тоест, от потребителя се скрива, че може да използва услугите на Мтел-А1 по Договор не 500 минути, но 500 пъти като импулси с най-различното времетраене в рамките на 60-те секунди, не и по друг начин (обяснено горе).

 

Разгледан е случаят с тарифиране на услугата А1 ONE M чрез предоставените фиктивно 500 минути, но които са 500 импулса – и заблуждават клиента не само с времето, превърнато в парични средства загуба платими от заблудените, без да ги наричаме жертва на престъпната схема!

 

Изчислихме на база 10 секунди, загубата на потребителя; нататък всеки сам може да направи собствена калкулация.

 

500 ИМПУЛСА / Оказва се, че тези 500 импулса не са повече от 16,666 (30-7) шестнадесет пъти разговор на ден в рамките на 60 секунди, не и повече от това! Тоест, на потребителя се предлага Договор за пакет от гласови разговори, но които реално за 30 дни са – 16 пъти позвъняване на близки, роднини или познати, за служебни и други подобни 24 часа в денонощието! В случая ЛИПСВАТ обявените 500 минути, обяснен механизма не само при тази измама с времето, което е превърнато целенасочено в брой, импулси или пакети!

 

Клиентът не може да се обади по телефона повече от 500 пъти Х 1 секунда, без да превиши времето изчислено в минути!

 

Клиентът по никакъв начин, не може да използва обявените в Договора минути, което е обяснено защо!

 

Извод. Договорът / Договорите са порочни и с измамнически характер (с цел имотна или парична облага)!

 

Разбира се, чрез оригиналното приложение на А1 . apk клиентът разглежда “разходите си”; гледа с онзи (телешки) поглед и плаща редовно “сметките”, образувани по престъпен начин и със съгласието, не рядко съучастно на органи от държавната власт.

 

ЧЕТИМО

 

Четимо в подписваните от Мтел-А1 Договори виждаме същите клаузи на “промоционалните” договори за време във времето и за време след времето!

 

(“Приложение №1 към Договор ХХХХХХХХХ – Условия за ползване на тарифни планове за мобилни услуги А1 ONE XS, S, M, и L \ Срок – 2г. / Тарифен план А1 ONE M 2г. 3. Цени в лева с ДДС и параметри на основни тарифни планове А1 ONE XS, S, M, и L Елементи на тарифния план: Месечна абонаментна такса МАТ стандартна 10,99 12,99 16,99 21,99 промоционална* 8,99 10,99 14,99 19,99 и т.н. * Промоционалната МАТ се прилага само в рамките на Срока за ползване от 2 години (24 месеца)  и след изтичането му се прилага стандартната МАТ/ ) – НЕЗАКОННО ТВЪРДЕНИЕ след  21.04.2015 г.

 

100 ГБ дисково пространство за потребителя? – напълно възможно. Както и при телевизията (“Разбира се, операторът МТЕЛ-А1 декларира включването на мобилна телевизия A1 Xplore TV – но, която ползва от трафика на клиента или, при 500 МБ, потребителят ще гледа скъпоценната телевизия около 10 минути; при 1ГБ, потребителят ще гледа скъпоценната телевизия около 20 минути; при 8ГБ, потребителят ще гледа скъпоценната телевизия около 160 минути или час и половина изгубено време, защо? – С малък шрифт на последната страничка в каталозите, се казва, че: “Интернет трафикът към А1 NOW през мобилната мрежа на А1 изразходва от включените МВ към абонаментния план”, край на цитата. Оказва се, че телевизионната приставка е неупотребима (след 10 минути) и отново с измамна цел, наречена и рекламна.”), клиентът има предоставени облаците от Мтел-А1 (чрез фирма Хемимонд АД с ЕИК 121901351) според Приложение №1 към Договор ХХХХХХХХХ – Условия за ползване на тарифни планове за мобилни услуги А1 ONE XS, S, M, и L \ Срок – 2г. /, но “Потреблението на мобилен интернет, което Абонатът реализира при ползване на облачното пространство, изразходва от трафика на данни за мобилен интернет, включен в тарифния план на Абоната”. През първите три промоционални месеци например А1 ONE M клиентът ще има 0.5 ГБ достъп до скъпоценните си данни съхранявани от Мтел-А1 & Хемимонд АД върху техните облаци! След това, при изтичането на промоционалните 3 Три месеца от тези 0.5ГБ ще се отнемат 250 МБ оставащи 0.25 ГБ реален трафик към и от 100-те ГБ предоставени от от Мтел-А1 & Хемимонд АД върху техните облаци! Тук се поставя край. В заключение; не забравяме, че услугата, която е предоставяща облаци от дисковото пространство на Мтел-А1 & Хемимонд АД може да се използва и в роуминг на съответните тарифни планове (с пожеланието за успех). Не се разглеждат прибавените “екстри” от Мтел-1 като мелодии и тъй нататък непоискани, търговски услуги и които – потребителят, трябва да ги откаже ако е запознат (Т.5, 5.1, 5.1.2) с наличието на най-различните инструменти по извличане на пари от клиента като приложения от рода на MyKi за часовници, като цената в края на краищата за всичко това: “в случай на използване в роуминг /не само на приложението Муки/ се заплаща съобразно роуминг тарифния план на Абоната” (с пожеланието за успех).

 

Тоест, няма никаква разлика между първия, втория или който и да било друг оператор – събирач на пари (видяно как), на територията на страната.

 

ВЪПРОСИТЕ – два броя вкл. отговорите, са в Приложение № 1 и Приложение № 2

 

Съкратена част от информацията, ще бъде публикувана на избрани места. Същата информация /кратка и пълна/, се намира зад граница съхранена в запазен вид.

 

Публично, ще бъде показана “схемата” на измама накратко, чрез съдържанието в приложенията изпратени най-първо, до институцията на България.

 

ТЪЛКУВАТЕЛНО, ДА СЕ ЧЕТАТ – единствено приложенията №1 и №2

 

Приложение № 1 – ТЪЛКУВАНЕ НА ЧЛ.229А ЗЕС

 

Приложение № 2 – ВРЕМЕ, МЕНТЕЛ-А1 СРС

 

Приложение № 3 – НЕЗАКОННА ВЛАСТ

 

М-ТЕЛ А1 / Защо се нарича А1 все още Мтел и което е правилно? Аз го наричам М-Тел А1 или до днес 16.05 2018 година, операторът А1 все още, се нарича във вътрешната мрежа цитат: – M-Tel Internet (inet-gprs.mtel.bg) / M-Tel MMS (mms-gprs.mtel.bg) тоест, мрежата съществува осигуряваща достъп до Интернет на крайните потребители, както и възможност за споделяне ММS или, характерът си остава въпреки новото име.

 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА И НАКАЗАНИЯ

 

Ще се възползвам от чл.285 на НК за повдигане обвинение срещу организираната група, наречена комитет или КРС заради извършеното, престъпно по своя характер действие на Председателя или юридическия представител (Наказателен Кодекс – НК Длъжностни лица, управляващи други лица:

 

Р а з д е л II – Престъпления по служба Чл. 285. Длъжностно лице, което съзнателно допусне подчинено нему лице да извърши престъпление, свързано със службата или работата му, се наказва с наказанието, предвидено за извършеното престъпление.)

Чл. 283. (Изм. – ДВ, бр. 26 от 1973 г., бр. 28 от 1982 г.) НК или длъжностно лице, което използува своето служебно положение, за да набави за себе си или за другиго противозаконна облага.

ЗА ИЗНУДВАНЕ (ЧРЕЗ ИЗМАМА) чл. 213а – 214

 

Очевидно е обаче, че това ново изнудване не е нищо друго и нищо повече от опит (чл. 18 НК) за класическото изнудване по чл. 214 НК, стигнал до принуждаването на адресата. А щом става дума за опит, той във всички случаи ще се окаже погълнат. Така разглежданият състав по чл. 213а НК се поглъща от този по чл. 214 във връзка с чл. 18 НК

 

Неблагоприятното въздействие върху пострадалия от изнудването е такова, че съставлява само по себе си принуда по смисъла на чл. 143 НК, а не заблуждаване (лъгане), което, отделно взето, не е престъпно.

След приключване на процеса в България, данните ще бъдат разпространени зад граница и в ЕС, както се намери за добре.

ЧЛ. 10 НК / Обществено опасно е деянието, отговарящо изцяло на действията на Виваком или операторът, който сключва хиляди или десетки хиляди “промоционални договори” и които са незаконни, престъпни и с една единствена цел и която е – имотна облага. Информацията, ще бъде публикувана за сведение на пострадалите (не само от Виваком).

ЧЛЕН 10 НК

3 – Чл. 10. (Изм. – ДВ, бр. 50 от 1995 г.) Обществено опасно е деянието, което застрашава или уврежда личността, правата на гражданите, собствеността, установения с Конституцията правов ред в Република България или други интереси, защитени от правото.

 

В – НАКРАЯ

 

Изчислението размера на щетата, тепърва ще се изчислява от 2015-та година към чл. 229а от ЗЕС; когато говорим за двата констатирани случая на сериозно разминаване с истината, те ще трябва да бъдат публикувани пред погледа на пострадалите. Освен това престъплението с трансформиране времето към импулсни сигнали, е не по-малко сериозно и обхваща отново GSM операторите. КРС е в началото, както парламентарното* разгласяване и чрез ДВ. Обяснено е как натрупването на средства се реализира посредством престъпен сговор между администратори от страната като защитници, или оправдатели на престъпната участ. Оказва се (според Приложение № 3 по адв. Груйкин), че след 1992-ра година имаме също Незаконна Власт и която, не представлява България, но успешно е припокрита с материята на държавната власт. Тоест, свидетели сме на престъпна държава, която е излъчваща престъпни сигнали, те пък започващи с престъпните намерения, вече създадени от хора с увреждане в личността – ментално, психически, на служебното* място.

 

* ДЪРЖАВНИ УСЛУГИ – услуги от държавната администрация като съд, прокуратура, политически и административни \въпреки незаконната след 1992-ра година\ власти в услуга на гражданското общество.

 

Служебното място е – професионален, възмезден ангажимент към правото, да се получават пари (за извършена дейност). Тоест, парите се получават престъпно и незаконно, често умишлено чрез лъжовна съзнателност. Не и по друг (оправдателен) начин.

 

Парламентът – е построен върху гробищен център, със същите резултати.

 

Решението не може да бъде еднолично на който и да било председател на комисия, тържище или съдебна централа в края на съдебния град, откъдето престъпленията се разпространяват върху България.

 

Вярвам в тържеството на Истината и която, ще ни направи свободни!

 

ДНЕС*

 

Звездичката до “днес” означава, че времето оттук нататък няма значение, а текстът е събран и след преценка, може да бъде задвижен нататък. Част от текста, ще бъде публикуван след преценка за тайната.

 

Валери

ИНТЕРНАЦИОНАЛЪТ НА „ДЯДО ИВАН“ КЪМ ОБЛАСТ – ТРАКИЯ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЪТ НА "ДЯДО ИВАН" КЪМ ОБЛАСТ - ТРАКИЯ / ЙОСИФ ВАРСАНО След успешното превземане на област Македония от България, Коминтернът подготвя откъсването на поредната, българска област. Орязаната държава ще се събуди един ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА ЧАСТ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА ЧАСТ Приятели; продължаваме с издаването на първото научно произведение от най-ново време, което има претенцията да обхваща основни моменти от създаването на българската ...
ОЩЕ
ЛАУРА КЬОВЕШИ БЕШЕ В БЪЛГАРИЯ – НИКОЙ НЕ РАЗБРА
ЛАУРА КЬОВЕШИ БЕШЕ В БЪЛГАРИЯ - НИКОЙ НЕ РАЗБРА / СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, СДС беше откраднат не само от ръцете на Мартин Димитров (няма субект в общественото и политическо ...
ОЩЕ
ДРАНЕ ДО КОКАЛ, ДОБРО УТРО ЛУК`РОТШИЛД / ПРЕСТЪПНА ДЪРЖАВА, ДАНЪЧНИ И УПРАВЛЯВАЩИ
Archangel / Hurricane, 16 мин.  ЕДНА ИЗСТОРИЯ ЗА ЕДНА ДЪРЖАВА И ЗА ЕДИН НАРОД, ПРЕВЪРНАТИ В БЕЗКРАЕН ПОТОК  ОТ ЧОВЕКОПОДОБНИ ВЪВ ВЛАСТТА НА ПОКОЛЕНИЕ ОТ УВРЕДЕНИ УМСТВЕНО, ПСИХИЧЕСКИ И МЕНТАЛНО ...
ОЩЕ
ФРОНТАЛНО – НЕ МОЖЕШ ДА ИЗБЯГАШ ОТ КОМУНИЗМА
ЗА "ГНИЛИЯ КАПИТАЛИЗЪМ" КЪМ КОГОТО ВСИЧКИ БЯГАТ ЗАРАДИ КОМУНИЗМА, ПО ВРЕМЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА / РОДИНА ("Комунизмът не е избягал никъде, намира се на същите места както и преди, преживява своя комунистически ...
ОЩЕ
ПЪТЯ КЪМ СВЕТЛОТО, КОМУНИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ
ИГРА НА ДУМИ - ПЛОЩАД "СВОБОДА" ПО ПЪТЯ КЪМ СВЕТЛОТО, КОМУНИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ ПИРОНИ ОТ КУТИЯТА НА КОМУНИЗМА "ПАНДОРА" ЗА ВЕЧНИ ВРЕМЕНА, ПАРТИЗАНСКИТЕ ПЪЛЧИЩА ОТ БОРЦИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ("Archangel / Hurricane Каламбур от ...
ОЩЕ
МАТЕРИЯ / ЕЛЕМЕНТАРНА ТРАНСМУТАЦИЯ
На 21 юни 2016 г. в Женева се състоя пресконференция по откриването на трансмутация на химичните елементи. Press conference in Geneva on 21st of June 2016 at The Geneva Press Club. Биохимична Трансмутация ...
ОЩЕ
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД ("Империи са възниквали и са изчезвали върху земята му, но той е останал на земята си със своя език и своите обичаи, предавани от поколение на ...
ОЩЕ
ВИНИЦА ЗА АХИЛ / БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ / 10 000 ГОДИНИ ОТ ИСТОРИЯТА
ПЪРВООБРАЗ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНИ ВИНИЦА С БЪЛГАРСКИ ПЛОЧКИ НА БЪЛГАРИНА - АХИЛ / 15 ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ ДНК - БЪЛГАРИТЕ СА ЧИСТА НАЦИЯ ОТ 10 000 ГОДИНИ /9 Януари 2016 година, тематична поредица/ "Ще се ...
ОЩЕ
АРМЕДИЯ С БЕЗПЛАТНИ ИЗДАНИЯ / 2017 ФЕВРУАРИ
ПРОЕКТ - БЪДЕЩЕ В началото бе Словото, Което беше у Бога и Бог беше в Словото, а Дух Божий се носеше над земята в целия блясък измежду ангелите, безплътни сили и ...
ОЩЕ
МЕЛ ГИБСЪН С ИСТОРИЧЕСКИ ФИЛМ ЗА ЦАР КАЛОЯН / КООПРОДУКЦИЯ
Историите на двама знакови български царе, Калоян и Борис III, ще бъдат пресъздадени на големия екран. Това обяви лично изпълнителният директор на „Ню Бояна” Ярив Лърнър на среща с медиите. В момента ...
ОЩЕ
ПРОРОЧЕСТВА / БЪДЕЩЕ / КОРОНА
КЪМ "ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ - 3" - ВРЕМЕ Времето наближава, изучава действията, очаква решенията ни. Въпросите получават отговорите си от своя страна информацията става достъпна, необходима, във вид на загадка за ...
ОЩЕ
ДЪНИНГ – КРЮГЕР / ПСИХОЛОГИЯ
"ДЪНИНГ - КРЮГЕР" / ГЛУПАВИТЕ НЕ МОГАТ ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ СА ГЛУПАВИ Към България позитивната новина е, че има и от другата страна хора - наблюдаващи процеса. 1 - Представете си свят, ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ / КОЛОБРИ, ПАЗИТЕЛИ, ЕВРАЗИЙСКА БЪЛГАРИЯ – ОТ ДУНАВ ДО ЕНИСЕЙ / ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
Пример за честност, справедливост, трудолюбие, красота на българите и българките. Където и да са били сънародниците, дадено им от Бога са направили държави могъщи, светли и чисти духовни огнища на рода ...
ОЩЕ
ВАЛИДЕ СУЛТАН – РОДОПЧАНКАТА СОНЯ, КОЯТО МИЛЕЕШЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
В ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД Има народи и държави, които не искат България да бъде силна страна, да има своя история в обективната правда, да има гордост ...
ОЩЕ
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА Това е Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично или Голяма Богородица. Този ден е посветен на смъртта на Божията майка или на успението й. Според ...
ОЩЕ
Капитан Румен Йовчев - първият българин, имал честта, щастието и отговорността да бъде капитан на най-големия пътнически кораб в света. Румен Йовчев е от Варна, потомствен моряк. За първи път се качва ...
ОЩЕ
РЕЛИГИОЗНОТО НАСЛЕДСТВО
ПЛАНЪТ ЗА УБИЙСТВОТО НА БОГА (за пореден път, чрез църквата) При комунизма това включва не само цялостно негативно отношение към религиите, но и системното им преследване с надеждата или вярването, ...
ОЩЕ
CORRESPONDENTS IN 2018 КОРЕСПОНДЕНТИ
CORRESPONDENTS IN 2018 Attention - TEAM 2017 ARM VM © ARHEA ORG. In 2018, correspondents from all five continents - the United States, South America, North America, Australia, the European Union, ...
ОЩЕ
ЙОСИФ ВАРСАНО – КОМУНИСТИЧЕСКИ РАЙ
АНТОНИЯ ДЕНИЦА ВАСИЛЕВА / ЙОСИФ ВАРСАНО - КОМУНИСТИЧЕСКИ РАЙ Раят се оказва е на Земята и свидетелството, е как с чужди пари, най-често от кражбите комунизмът построи своето настояще. Трябваше да измине ...
ОЩЕ
КИТАЙ С 3D ПРИНТИРАНИ ЖИЛИЩА
Китайската строителна компания Zhouda Group планира да построи огромен брой 3D принтирани жилища в Русия. Стойността на проекта е колкото стокооборота между Китай и Русия – т.е. 94 млрд. долара.Около ...
ОЩЕ
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, ВЪЗМОЖНОСТИ В БЪЛГАРИЯ
Клетката е структурна и функционална единица на всички живи организми и понякога е наричана "най-малката единица на живот". Тя може да се самообновява, саморегулира и самовъзпроизвежда. Някои организми, като бактериите, са ...
ОЩЕ
СРЕДНОВЕКОВЕН ПРИНЦ – „БОЯН МАГА“ – БРАТЪТ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ / ЦЪРКВА – БЪЛГАРИ СРЕЩУ   БЪЛГАРИ
БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ - БЪЛГАРСКИТЕ ПРИНЦОВЕ И ЦАРЕДВОРЦИ Притча за българомразието през вековете, не пропагандата, но бъдещето свързано с душата ти. Притча за Българския дух - през вековете, на спасението. БОЯН МАГА - ...
ОЩЕ
УСМИХНАТИ И ЩЕДРИ ДНИ – КЪМ МАГИСТРАЛАТА
ДОТУК ЗА РОДИНАТА, БОГА И НАРОДА / ОТТУК НАТАТЪК САМО ЗА БОГА И НАРОДА МУ   Старание през целия съзнателен живот към честност, отзивчивост, трудолюбие, търпение и великодушие към хиляди безименни съдби.   Старание ...
ОЩЕ
БЕЗКРАЕН СВЯТ – ВСЕЛЕНА
БЕЗКРАЕН СВЯТ - СВЕТЛИНА И ХОЛОГРАМИ - ВСЕЛЕНА "МОЗЪКЪТ "Не, че светът на явленията е измамен на равнище показващо реалността, но ако проникнете във Вселената като холографска система, ще достигнете до различен ...
ОЩЕ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ – 28 СЕПТЕМВРИ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ - 28 СЕПТЕМВРИ "Късно през нощта на 27 срещу 28 септември 2015 г. голяма част от жителите на Земята ще могат да наблюдават едно рядко явление ...
ОЩЕ
ИЗБРАНО – ПРОФ. КАЛИН ЯНАКИЕВ
ИЗБРАНО - ПРОФ. КАЛИН ЯНАКИЕВ / СЕДМИЧНА ДОКУМЕНТАЛИСТИКА Проф. дфн Калин Янакиев е преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, член на Международното общество за изследвания на средновековната философия ...
ОЩЕ
КОНФИСКУВАН ЖИВОТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ГЕНОЦИД НАД НАЦИЯТА, КОНФИСКУВАН ЖИВОТ / БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ   /Строго секретно КАА/08.113 / Москва, 2.04.1947 г. / Инструкция НК/003 47/ - как България загуби своята идентичност или, как загуби независимост и ...
ОЩЕ
БИЕЩОТО СЪРЦЕ НА ПАРТИЯТА / ЗЛАТИН ВАН ТОТЕВ
БИЕЩОТО СЪРЦЕ НА ПАРТИЯТА В БЪЛГАРИЯ / ЗЛАТИН ВАН ТОТЕВ, ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ, ТОДОР ТОДОРОВ - ВТОРА ЧАСТ Играете си на политика, което е похвално. Изливате кофи от празни приказки тъй като ...
ОЩЕ
НИКОЛА ТЕСЛА – ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ „Неизвестни…
НИКОЛА ТЕСЛА - ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ "Неизвестни тайни за Никола Тесла излязоха на бял свят. Неизвестни тайни на Никола Тесла излязоха наяве. Вече 13 години изследователите на Тесла в ...
ОЩЕ
В БЕЛОГРАДЧИК – НАХОДКА НА 1,4 МЛН. ГОДИНИ / БЪЛГАРИЯ
Униĸaлнa нaxoдĸa, oтĸpитa в Бeлoгpaдчиĸ, пpeoбpъщa cвeтoвнaтa иcтopия. Cпopeд пocлeднaтa ceнзaциoннa тeopия, нaxoдĸaтa, oтĸpитa в пeщepaтa Koзapниĸa в oĸoлнocтитe нa Бeлoгpaдчиĸ, paзбyнвa нayчнитe cpeди cpeд иcтopици и apxeoлoзи. Πpeди дa бъдe ...
ОЩЕ
ФРАНК – ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ СЪС ЗЛАТНИ БУКВИ
ФРАНК - ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ СЪС ЗЛАТНИ БУКВИ 1 - "Мотоциклетист направил опит да спре камиона, преди машината да се вреже в хората на крайбрежната алея в Ница, ...
ОЩЕ
ФОНДАЦИЯ „ДИМИТЪР БЕРБАТОВ“ С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР
Fibank и фондация “Димитър Бербатов” направиха благотворителен календар в подкрепа на талантливите деца на България. Календарът ще бъде в продажба в офисите на банката в страната след 4 ноември 2015 ...
ОЩЕ
РУДОЛФ ЩАЙНЕР – СТРАНИЦА 53
РУДОЛФ ЩАЙНЕР - СТРАНИЦА 53 Въпреки всичко имаше много хора, живеещи в южните и централни области на Европа, които мислеха по следния начин: „Наистина, моето вътрешно същество има независим живот във ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ, БЕЗСМЪРТНА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
БЪЛГАРИТЕ, БЕЗСМЪРТНИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ Оказва се, че ние сме в началото на човешката цивилизация; не сме крадци на историята, нито за търговски цели или по каквато и да било друга причина През ...
ОЩЕ
СВЕТЛИ ДНИ
КОГАТО ПРОКОБАТА ПРЕМИНЕ - СВЕТЛИ ДНИ ("От сърцето на земята на Просветените, както са наричали богомилите, ще се зароди щастието на новия свят, след като тежката прокоба се вдигне и ...
ОЩЕ
ARHEA / ЦВЕТАН ГАЙД – ВЯРА И ДЪРЖАВА
ARHEA / ЦВЕТАН ГАЙД - ВЯРА И ДЪРЖАВА (тема - след като сте на държавна заплата, затваряте частните си дружества - комерсиални свещоливници 2 - спирате платените си "требвания" 3 ...
ОЩЕ
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА – СВЕТЪТ НА ДУШАТА
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА - СВЕТЪТ НА ДУШАТА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ Свързано с фсихо-физиката на КЛЮЧ в продължение от био-физиката като наука на изначалните рефлекси. "Продължавайки нашето ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕРМЕ – ТОЙ БЕШЕ ТИХ И КРОТЪК ЧОВЕК
БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ / От Мария Райчева чрез Васил Терзийски - богатството на ума е най-доброто природно качество. ВТОРА ЧАСТ - СЛЕД 1944-та и последиците / КОГАТО ИМА ПАРИ, НЕЩО ...
ОЩЕ
ЕКСПЕРИМЕНТ – „ГЛАД“ БТВ / КАРБОВСКИ
ЕКСПЕРИМЕНТ - "ГЛАД" БТВ / КАРБОВСКИ След голодомора в Урайна преди години, в България се показват храни пред гладния българин (и семейството му) във вид на рекламен продукт, който ако не ...
ОЩЕ
КОЙ ПРЕВЪРНА ДЪРЖАВАТА ВИ В КЛОЗЕТ
#КОЙ / КОЙ ПРЕВЪРНА ДЪРЖАВАТА ВИ В КЛОЗЕТ (РАЗШИРЕН ПАЛЕСТИНСКИ КИБУЦ ОТ "НОВ ТИП")? Изключете телевизора, радиото, компютъра и другите пръчки на шибаната магия по задника ви, изключете всичко и излезте ...
ОЩЕ
ВОЕННА СТРАТЕГИЯ, ЧУДЕСНА РАЗРАБОТКА ОТ АЛЕКСАНДЪР БОРТНИКОВ
Путин распорядился прекратить полеты пассажирских самолетов в Египет. Он сделал это по рекомендации директора ФСБ. Это означает, что причиной крушения российского лайнера на Синае был теракт. Но кто его организовал? ...
ОЩЕ
ЕВА ГОРГОВСКА – БУЛГАРИСТАН, на веселите гяури
ЕВА ГОРГОВСКА - БУЛГАРИСТАН, на веселите гяури Няма по-весела нация превърната в етнос от групата на грухтящите българи (българки). Всеки месец 1000 в джобчето и "шапка на тояга". Не само училищата (въпреки ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ САМОЛЕТИ И АВТОМОБИЛИ
Легендарното Булгаррено Алпин 110 и днес продължава да събира погледите на ценители. В средата на 60-те години на миналия век България изгражда автомобилен завод „Булгаррено“- Пловдив. Основната част от инвестицията е ...
ОЩЕ
ЦЕЛТА – ДЕГРАДИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ „ФАКТОР“
ЦЕЛТА НА КОМУНИЗМА Е ДЕГРАДИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ   ("От 1944 г. и до днес съзнанието на българина методично се промива и преформатира. Комунистите "по ленински" отлично владеят методите на лъжи, полуистини и ...
ОЩЕ
ДА ПОКРЪСТИШ ПОРОБИТЕЛЯ СИ – ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ
ДА ПОКРЪСТИШ ПОРОБИТЕЛЯ СИ - ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ СЛЕД МНОГОВЕКОВНОТО ПОТИСНИЧЕСТВО, УБИЙСТВА, НАПАДЕНИЯ И КРАЖБИ / 987 AC 6495 BGC Говори се за робството? - турското? Когато българите са били търговци по ...
ОЩЕ
ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА, Е СЪЗДАДЕН СПЕЦИАЛНО
Астрономът Жан Ласкар от Националния център за научни изследвания публикува сензационна математическа теория за влиянието на Луната върху поведението на Земята. Той стига до извода, че без гравитационното влияние на ...
ОЩЕ
ДОКАТО СЕ МОЛИТЕ, ЩЕ СЕ МОЛИТЕ
1 - ДОКАТО СЕ МОЛИТЕ, ЩЕ СЕ МОЛИТЕ 2 - КОГАТО НАСТОЯВАТЕ - ЩЕ ПОЛУЧАВАТЕ КРАЖБАТА И ЛЪЖАТА (В БЪЛГАРИЯ), СА ПОСТОЯННО ЯВЛЕНИЕ Коренът на лъжата и кражбата се намира дълбоко в земята ...
ОЩЕ
ШИРОКА ЛЪКА – ДОКОСВАНЕ ДО БЪЛГАРИЯ
Изключителни преживявания от България с безкрайната си хубост и красота, която е ненадмината. Село Широка лъка се намира в Родопите, на 23 км северозападно от Смолян и на 16 км от ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ ИНЖЕНЕРИ С ПРЕСТИЖНА, СВЕТОВНА НАГРАДА
Български инженери взеха първа награда за най-значима световна иновация в сферата на безизкопните технологии за периода 2014-2015 г. Призът бе връчен на церемония в Истанбул. Българският екип успешно обновил полуразрушени тръбопроводи ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКА ЧУДОТВОРНА ИКОНА, СРЕЩУ МАГИЯ, ЛЕКУВА БОЛЕСТИ
В българския монастир "ПОКРОВ БОГОРОДИЧЕН" има чудотворна икона, която лекува болести след молитви, която разваля магии. Монастирът се намира близо до град Свищов, в село Царевец. Можете да посетите този манастир ...
ОЩЕ
ЗДРАВЕЙ ДЖАК – ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ ТВОЯТ АНГЕЛ
ЗДРАВЕЙ ДЖАК - ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ ТВОЯТ АНГЕЛ, история за това как съдбата се обръща благодарна към всеки, който може да оцени преживяното. С БОЖИЯТА ПОМОЩ КЪМ ЧУДОТО ...
ОЩЕ
СВОБОДАТА Е – ДА ОСВОБОДИШ ДЪРЖАВАТА СИ / ВЕДНЪЖ И ЗАВИНАГИ
СВОБОДАТА Е - ДА ОСВОБОДИШ ДЪРЖАВАТА СИ / ВЕДНЪЖ И ЗАВИНАГИ - и, ще се разбягат. Лустрация го наричат с премахване от управленските, административни и публични длъжности, на "бившите" комунисти, децата ...
ОЩЕ
ПОД СЛЪНЦЕТО НА БЪЛГАРИНА – Г. С. РАКОВСКИ
В ДВЕ ЧАСТИ - БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ПОД СЛЪНЦЕТО НА БЪЛГАРИНА ГЕОРГИ РАКОВСКИ / Знайте ли вие Русия каква е? Знайте ли какво робство и какви вечни мъки ви чакат? ПЪРВА ЧАСТ На 2 ...
ОЩЕ
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – ЗА СВЕТСКАТА
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ - ЗА СВЕТСКАТА РАБОТЛИВОСТ И ДУХОВНИЯ МЪРЗЕЛ ("Поучително за духовната нищета, която се застоява и заселва в душата на човек незабележимо, после за постоянно.") "У всички ...
ОЩЕ
14 ДЕКЕМВРИ, ВЪРНАТО БЪЛГАРСКО СЪКРОВИЩЕ ОТ САЩ
Златен тракийски венец - мечтата на всеки археолог, постъпи онзи ден 14 Декември 2015 в Националния исторически музей (НИМ), похвали се директорът проф. Божидар Димитров. Той получил антиката като позакъснял ...
ОЩЕ
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС – ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС - ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО Създателите на „Интерстелар“ са били прави. Пропадането в черна дупка не е краят, твърди професор Стивън Хокинг. Въпреки, че физиците предполагаха, че материята би ...
ОЩЕ
ЕЛЕКТРОНИКА – ИНДИЯ, ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА / БЪЛГАРИЯ И ЗЕМНОТО ЦАРСТВО
ЕЛЕКТРОНИКА - ИНДИЯ / ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ БЕЗ УПАДЪКА НА ЧОВЕШКАТА, ЛИЧНА СЪЗНАТЕЛНОСТ Какво не знаем не само за Индия, но за Иран и останалите държави, които са извън "полезрението" ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ПОКРЪСТВА КИЕВСКА РУС – 987 Г. СЛЕД ХРИСТА
Имаме честта да Ви запознаем с ролята на България при създаването на руската държава и религия, показващо силата на духа и величието на българина пред езичниците. В името на Отца и ...
ОЩЕ
ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА / СИЛА
*БЪЛГАРИЯ - ЕДИНСТВЕНОТО ПРИСТАНИЩЕ / ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА, СИЛА Последното се изрича след поставянето на Време, в което се подготвя идването на Сила или на Светият Дух - Онзи, Който ...
ОЩЕ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ СЪЩЕСТВУВА ГИГАНТСКО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ СЪЩЕСТВУВА ГИГАНТСКО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ, 13 ЮНИ 2013"До съвсем скоро се считаше, че електромагнитното поле в живите клетки е локализирано върху мембраната им ...
ОЩЕ
БЪЛГАРКА НАГРАДЕНА ЗА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА
Българката София Калинова е почетен носител на наградата за една от 10-те най-изявени млади личности в света за 2015 г. в категория “Хуманитарно и/или Доброволческо Лидерство”. Тя получи приза си ...
ОЩЕ
АКИТИ БЪЛГАРИЯ, Шукар бути ама романи бути
1. АКИТИ БЪЛГАРИЯ, Шукар бути ама романи бути - не ставате за нищо и това си е! / 2. СТАРЧЕСКИ ДОМОВЕ, КРЕМИРАНЕ, ПСИХОТРОПНИ ВЕЩЕСТВА И ПАРИ Говори се, че България била ...
ОЩЕ
УСПЕНИЕ В РАЯ
Книгата е предназначена за българите у нас и в чужбина, за тях и децата на рода български, да се знае, че България е била и ще бъде.
ОЩЕ
БАНДИТИЗЪМ – ПЕНСИОННА ПИРАМИДА
ПЕНСИОННА СИСТЕМА ИЛИ ПИРАМИДА / Георги Караджов (Polina Stoyanova - Майка ми Светла й памет работеше в НОИ .. самата ми се е оплаквала, че още от соца НОИ има проблеми ...
ОЩЕ
ВИТАЛНОСТ / ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН
ВИТАЛНОСТ /ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН, ВИТАМИН В-17, ММС, СОДА ЗА ХЛЯБ, ЙОД, ВИТАМИН В-3, ЗЕОЛИТ/ ("Хипофизна жлеза и Мелатонин; Слънчевата светлина и храната; Невромедиаторът Серотонин; Телепатия Множество древни вярвания и традиции ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА – ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ
ВЪПРЕКИ ГРАНДИОЗНИТЕ КРАЖБИ - БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА - ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ "На планетата Земя са намерени хиляди загадъчни рисунки и артефакти, има мистериозни явления, случили се по различно време и на различни ...
ОЩЕ
ВТОРА ЧАСТ / БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ, АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯ КОННИК
БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ / АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯТ КОННИК / ДНК ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОФОНД / ИИСУСОВ ВРЪХ ПЪРВА ЧАСТ ТРЕТА ЧАСТ “Затова се и моля на Господа наш Иисуса Христа, да осъзнаете, братя мои, ...
ОЩЕ
КОНСУМАТОРИ НА ЧУЖДОТО & СЪДРАНИТЕ КОЖИ
Красимир Косев - КОНСУМАТОРИ НА ЧУЖДОТО & СЪДРАНИТЕ КОЖИ "Чудна работа е как цяла една държава е поверена в ръцете на шепа хора от най-мързеливите, с всякакви обществени негативи, паразитиращи и ...
ОЩЕ
ИЛИНДЕН – СВ. ПРОРОК ИЛИЯ
ИЛИНДЕН - СВ.ПРОРОК ИЛИЯСвети Пророк Илия се тачи от всички християни като най-големия библейски пророк и заедно с Моисей - като един от двамата най-велики старозаветни мъже. Живял около 900 ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ НА ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ, РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА
Всичко започва чрез нас; Вселената се ражда след раждането ни; използваме пътища водещи към Магистралата и във вечността, сме стъпили на Земята. РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА / ПО ПЪТЯ КЪМ ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, БЪДЕЩЕ
БИБЛЕЙСКА АРХЕОЛОГИЯ, ПРОДЪЛЖЕНИЕ "От една страна данайците, етиопци / гърци крадат тракийската история показано в първата част, във втората част разбираме за подмяна извършена от братския еврейски народ, накрая професор Васил ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ АНКЛАВИ – МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ
БЪЛГАРСКИТЕ АНКЛАВИ - МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ Какво постигна БКП в условията на "капиталистическа демокрация" с цел запазване на заграбеното, българско богатство и ценности, материални блага? Разруши се обществената устойчивост заявена при корените и ...
ОЩЕ
САЛИМ РАЗКАЗВА / ПРИЛОЖЕНИЕ – СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
САЛИМ РАЗКАЗВА, ТАЙНАТА НА АВРААМ ОТ БИБЛИЯТА НА ЕВРЕЙСКИЯ НАРОД 1 - ПРИЛОЖЕНИЕ - СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА, Джеймс Фрейзър 1918 година 2 - ПРИЛОЖЕНИЕ - НЛО-UFO , Николай Александров, 218 страници PDF 3 ...
ОЩЕ
КАМЕННИ ПЛОЧИ ОТ ВРЕМЕТО НА ТРАКИТЕ / ЕЗИК И ПИСМЕНОСТ
"Публикува се материал за произхода на българската писменост и в статията ще се покажат седем плочи, намерени в Родопите и изписани на кирилица, най-вероятно от времето на 'траките'; в следващата ...
ОЩЕ
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА – СЛЕД Х БОЗОНА
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА - СЛЕД Х БОЗОНА: "Дори след последното научно откритие на Европейския център за ядрени изследвания край Женева (CERN.ch) - това на Хигс бозона, с което беше "окомплектован" ...
ОЩЕ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО / В БОРБА ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО / В БОРБА ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ "- Мога да кажа, че обичам Видин, обичам всеки град и село на епархията, обичам всички хора ...
ОЩЕ
КОД ЗА ЗАЩИТА / ПРЕДМЕТИ И ГЕНЕТИКА / ВИНО ЗА БОГОВЕТЕ
1 - С БЪЛГАРСКИТЕ ШЕВИЦИ НАПРАВИХМЕ КОД ЗА ЗАЩИТА НА ДОКУМЕНТИ 2 - ВОДАТА ИЗПЪЛНЯВА ЖЕЛАНИЯ / ПРЕДМЕТИТЕ ВЛИЯЯТ НА ГЕНЕТИКАТА 3 - ЕНЕРГИЙНО ВИНО КАТО ПИТИЕ ЗА БОГОВЕТЕ / МОЛЕКУЛИ ВОДА Признато ...
ОЩЕ
РЕВОЛЮЦИЯ В СВЕТА НА ФИЗИКАТА / НАБЛЮДАВАМЕ СВРЪХ БЪРЗА РЕАКЦИЯ
РЕНТГЕНОВ ЛАЗЕР / УЛТРАВИОЛЕТОВ СЮРПРИЗ, ЕКИП ОТ УЧЕНИ ВКЛЮЧИТЕЛНО БЪЛГАРИ, ПОЗВОЛЯВАТ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕАКЦИИТЕ ОТВЪТРЕ ТЕМА ЗА ДИМИТЪР И ТЕНЬО ПОПМИНЧЕВИ ДА ЗАПОЧНЕМ, ТАКА - ИЗОБРЕТЕН Е ПЪРВИЯТ В СВЕТА ПОРТАТИВЕН, РЕНТГЕНОВ ...
ОЩЕ
КВАНТОВА ФИЗИКА – ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА
КВАНТОВА ФИЗИКА - ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА Носители на Нобелови награди в областта на физиката доказаха, че без всякакво съмнение, физическият свят – това е океан от енергия, който възниква и след ...
ОЩЕ
МЕМОРАНДУМ НА ВЪВЕДЕНИЕТО, VIII МИ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР
В Страсбург, 25-29 юни 2014 е подписан Международен Меморандум, влизащ в сила от 1 май 2016-та! Това всъщност е разписание, по дати, за бърза подмяна на православните църкви и реалното им ...
ОЩЕ
QUANT E-СПОРТНА ЛИМУЗИНА, ХИДРО-АВТОМОБИЛ
ГЕРМАНИЯ, ЗАПОЧНА ПРОИЗВОДСТВО НА ХИДРО-АВТОМОБИЛ, РАБОТЕЩ НА СОЛЕНА ВОДА / НОВИЯТ АВТОМОБИЛ ОТКАЗА ПЕТРОЛА, ПОЛУЧАВА СЕРТИФИКАТ Революция, одобрена за шосето: Quant e-Sportlimousine Немският автомобилен производител Quant представи мощен автомобил, който за гориво използва ...
ОЩЕ
РОДИНА – КАКВО НАПРАВИ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ
РОДИНА - КАКВО НАПРАВИ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ   Ще започнем оттук, защото хората първом се раждат като деца, на които деца се предоставят възможности след това, когато се очакват и плодовете от ...
ОЩЕ
НЬОЙСКИ ДОГОВОР, 27 НОЕМВРИ 2015
ГОДИШНИНА ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА НЬОЙСКИЯ ДОГОВОР на 27 ноември 2015 г. се навършват 96 години от подписването на договора в парижкото предградие Ньой сюр Сен, сложил края на Първата световна война ...
ОЩЕ
СТЪПКИ КЪМ СВОБОДАТА / ПСИХОЛОГИЯ
15 СТЪПКИ КЪМ СВОБОДАТА / ПСИХОЛОГИЯ Много наши житейски избори са обект на любопитни въпроси и коментари от околните. Изглежда, че всеки има мнение относно това, което правим, как трябва да ...
ОЩЕ
РУСИЯ – ГЕНОФОНД, ИЗСЛЕДВАНЕ
"БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА Почему нынешний русский язык более похож на болгарский и сербский языки, чем на белорусский и украинский? (При этом в одну языковую группу с русским относят почему-то именно эти два ...
ОЩЕ
ИЗЛОЖБА НА ПИКАСО В СОФИЯ – ВХОД СВОБОДЕН
Утре ще може да се разгледа безплатно изложбата "Пикасо. Вечното търсене" на гениалния испански художник Пабло Пикасо в Националната галерия "Двореца", съобщиха от галерията.Експозицията, специално изготвена за България, включва 85 ...
ОЩЕ
НЕБЕСЕН ПЕЧАТ, КЛЮЧЪТ Е В ТЕБ
  “В началото беше Словото…Всичко чрез Него стана…И Словото стана плът и живя между нас…”   “…Всеки народ си има звезда, която го зарежда със сила, енергия. Има и изключения. Някои народи нямат ...
ОЩЕ
ЕПИСКОП ПЕТЪР ОСОГОВСКИ – ПРЕДСКАЗАНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
Петър Осоговски е Доростолски епископ през Х век, неговата църква е била в днешна Силистра. Той е оставил две големи книги, които в момента се пазят в библиотеката в Малта. ”Деномесечен ...
ОЩЕ
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА Генетиката най-после обясни тайнствени явления като пророчество, интуиция, аура и т.н. Откритието е направено от руски учени, които се осмелили да стъпят на територия на ...
ОЩЕ
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ: "Екип учени от Оксфордския университет са направили откритие в областта на математиката, което показва, че паралелните светове действително съществуват. Теорията за такива светове се появява за първи път ...
ОЩЕ
ЯНКО ГОЧЕВ – СЛЕД ПОРЕДНОТО КЛАНЕ НА БЪЛГАРИ
ЯНКО ГОЧЕВ - СЛЕД ПОРЕДНОТО КЛАНЕ НА БЪЛГАРИ, ЕТИОПСКИТЕ ФАЛАШИ (андарти) ПРЕВЗЕМАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ Янко Гочевъ - Клането над българите в село Загоричани - 25 март 1905г. Едно от ...
ОЩЕ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН – НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН - НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ "Михаил (иврит: מיכאל, Micha'el или Mîkhā’ēl; гръцки: Μιχαήλ; латински: Michael или Míchaël; арабски: ميخائيل) е главният архаангел, главният пазител на Рая и главен ...
ОЩЕ
ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО / 1000 СВЕТЛИННИ ГОДИНИ НАЗАД
Източник - 1 Най-големият радиотелескоп в света е построен в планините на провинция Гуейчжоу в югоизточен Китай. Изграждането му е отнело около 5 години планиране и още толкова години строителство. ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ ТРЪКСТОП В ЧИКАГО / ЦЕНТЪР ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
Удобството, което липсваше на десетки хиляди шофьори в транспортния център на Америка, отвори врати. Най-големият тръкстоп в Чикаго е български. Най-големият тръкстоп в метрото в Чикаго вече е факт. Аmerifreight Truck Center ...
ОЩЕ
ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО
Традиционните образователни системи в общи линии ни учат, че историята на човечеството може да се проследи само до около 8 хиляди години назад, а религиозните текстове казват, че човечеството е ...
ОЩЕ
ЧУДОТО НА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ЧУДОТО НА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА / Valeri George ("Преподобната също е левитирала и за това разказват не само хората от селото, а също и поклонници от Гърция и Македония. Тя обаче ...
ОЩЕ
КЪЛНОВЕ / САМО ТИ И ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
ДО КАНАДА И ОБРАТНО, КЪМ АРБАНАСИ След 4-годишна работа, Людмил Егов от Арбанаси създаде машина за кълнове, която по специфична технология ще може да се произвежда жива храна в домашни условия. Уебдизайнер ...
ОЩЕ
ПСИХИАТРИЯ С УСМИВКА
ПСИХИАТРИЯ / СУИЦИДНИ РЕЗУЛТАТИ - ДА СЕ ЧЕТЕ С УСМИВКА   /Кратък анализ на клиничната методология при съзнателност, логически, която е противопоставяща се по нормален, индуктивен път на предишната./   Клинична методология - начин ...
ОЩЕ
РУМЯНА ЧЕНАЛОВА – ОСТАВИХМЕ БЪЛГАРИЯ НА РАЗБОЙНИЦИТЕ
РУМЯНА ЧЕНАЛОВА - ОСТАВИХМЕ БЪЛГАРИЯ НА РАЗБОЙНИЦИТЕ ЖЕСТОКОСТ И САМОНАДЕЯНОСТ - "Оставихме България в ръцете на най-арогантните, безскруполни, жестоки същества, които нямат право да се наричат българи. Те вярват, че са господари ...
ОЩЕ
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА Abstract. Can the existence of “God” be calculated from known science and mathematics? We argue yes, provided the question is restricted to whether or not memory and ...
ОЩЕ
НОЕМВРИ, ВРЪЧЕНИ СА НАГРАДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА
В столичния ресторант „Корсо“ се състоя втората церемония по връчване на НАГРАДИ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРЕДЛАГАНАТА УСЛУГА – BEYOND CUSTOMER SATISFACTION 2015 на компании, доказали високо качество на предлаганата ...
ОЩЕ
ЛУДНИЦИТЕ КАТО „МЯСТО ЗА ЕКЗЕКУЦИЯ“ / 2019
ПСИХО-ДИСПАНСЕРИТЕ (ЛУДНИЦИТЕ) КАТО "МЯСТО ЗА ЕКЗЕКУЦИЯ" / ПЛОВДИВ 2019 ГОДИНА Говори се предимно за лагерите и затворите в комунистическа, наречена социалистическа, а днес "демократична" България като държава, без да се посочи ...
ОЩЕ
ГОДИНА 6783 ЕДНАЖДЕН – 22 ДЕКЕМВРИ / БЪЛГАРСКАТА НОВА ГОДИНА, ТЕКУ
БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР / 22 ДЕКЕМВРИ - НОВА ГОДИНА БЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР Е НАЙ-ТОЧНИЯТ, СЪЗДАДЕН 2350 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА На 22 декември 2015 ще е Нова Година, 6783 Теку Според българския календар, който е най-старият ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ВТОРА В СВЕТА СЛЕД ГУУГЪЛ С ТЕХНОЛОГИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Български хостинг доставчик е втората в света компания след IT компанията Google, която предлага на световния пазар иновативната технология управляем от Kubernetes Docker хостинг.Технологията ще облекчи значително не само работата ...
ОЩЕ
ПЪРВА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, ПО ПЪТЯ КЪМ БЪДЕЩЕТО
СЛЪНЦЕТО ВСЕ ОЩЕ СЕ ВЪРТИ ОКОЛО ЗЕМЯТА, НА ВСЕЛЕНСКИЯ ПАТРИАРХ Към "ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ" - ПЪРВА / ВТОРА / ТРЕТА Към БЪДЕЩЕТО - ПЪРВА ЧАСТ / ВТОРА ЧАСТ / ТРЕТА ЧАСТ ГЕНЕТИКА - 14 ...
ОЩЕ
ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9
ОТКРИХА ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9 "ЦЕРН обяви откритието на нов клас частици, наречени пентакварки от детектора LHCb в Големия адронен колайдер (LHC). Днес колаборацията на експеримента LHCb е публикувала ...
ОЩЕ
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ /  СВЕЩЕНОРОДИЕ, САКРАЛНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ - НАРОДЪТ НА ТРАКИТЕ Националната ни идентичност със сигурност започва чрез това, че имаме възможност да проследим за израстването на предците като великани на духа, съчетаващи многообразието на талантите ...
ОЩЕ
200 НА ДЕН ТЪРСЕЩИ БЪЛГАРИЯ – БЪДЕЩЕТО ПРЕД НАС
Meждy 100 и 200 дyши днeвнo ĸaндидaтcтвaт дa пoлyчaт yдocтoвepeния зa бългapcĸи пpoизxoд. Haй-мнoгo ca жeлaeщитe oт Уĸpaйнa, Moлдoвa и Maĸeдoния. Toвa cъoбщи Ивaнĸa Cлaвчeвa, глaвeн eĸcпepт в Дъpжaвнaтa aгeнция ...
ОЩЕ
СОФИЙСКИТЕ КАТАКОМБИ – 240 КИЛОМЕТРА ПОДЗЕМИЯ (ВИДЕО)
1 - Дали знаете, че  София е прорязана от шест групи катакомби с обща дължина 240 километра на тунелите?  Някои са още в графа "Секретно!" Най-големия е на 16 метра под ...
ОЩЕ
АЗ, НАСЛЕДНИК НА ГОСПОДАРИТЕ НА СВЕТА
МОРЕТА, КОРАБОПЛАВАНЕ Народът на Залмоксис и Орфей рядко е свързван с морето. Знаем за гордите сатри, беси и меди обитаващи високите планини. Знаем за свободолюбивите гети и благите мизи населяващи равната ...
ОЩЕ
СВЕТЛИНА & СВОБОДА – СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ПАЗИ СПРАВЕДЛИВОСТТА, РАЗДАВАЙ БЕЗ КОЛЕБАНИЕ - "Пази в себе си това съкровище справедливостта. Знай как да раздаваш без колебание, да губиш без съжаление, да ...
ОЩЕ
КИРИЛ ХРИСТОВ срещу Леонид Андреев
РУСКИ СЛАВЯНОФИЛИ, НАРИЧАТ БЪЛГАРИТЕ - "ЦИГАНИ, ДУХОВНО НИЩИ И ПРОДАЖНИ, ОВЦЕ"   ЗА ЖИВОТНОТО В ТЕБЕ   Кирил Христов затваря устата на руски клеветник-славянофил, наричащ българите „духовно нищи”, „цигани”, „продажни”.   Хулителят на българския род Леонид ...
ОЩЕ
НЕВЕРОЯТНО, РАЗШИРЯВАНЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
Има възможност за разширяване на цивилизацията отвъд границите на планетата. Проф. д-р ф. н. Стоян Съргойчев е роден в Мъглиж. Завършил е физика в СУ „Климент Охридски”, но от 18 години ...
ОЩЕ
ОТЕЦ ИВАН – ПО БОЖИЯ ВОЛЯ СТАНА АРХИМАНДРИТ
СВ. СИНОД НА БПЦ / ХИРОТОНИСА В АРХИМАНДРИТСКО ДОСТОЙНСТВО ОТЕЦ ИВАН Църквата награди известния с милосърдието си отец, създал приютите в Нови хан и село Якимово. Православното духовенство оцени заслугите на добре ...
ОЩЕ
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ - РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ НА НЕВРОННИТЕ ВРЪЗКИ "Учени от Томския държавен университет съвместно със свои колеги от други пет държави създадоха изкуствен носител на естествен интелект – ...
ОЩЕ
ЛОМСКА ИСТОРИЯ ОТ ДЕСИСЛАВА
ЛОМСКА ИСТОРИЯ ОТ ДЕСИСЛАВА, РАЗТОВАРВАЩО & РЕЛАКС и пускам щорите, тишина и спокойствие Desislava Peneva се чувства луда. - Вали дъжд, бързам някъде по пътищата между Монтана и Лом, след като ...
ОЩЕ
1944 – 2017 ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ, БАТАШКОТО КЛАНЕ И СТАРОЗАГОРСКОТО БЛЕДНЕЯТ
ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ - 1944 - 1989 год., ПРОДЪЛЖИЛО ДО 2013  - 2017 г. "БАТАШКОТО КЛАНЕ И СТАРОЗАГОРСКОТО ОПОЖАРЯВАНЕ БЛЕДНЕЯТ ПРЕД ВИДЯНОТО" Наследниците на всичките тези са в политиката, икономиката ...
ОЩЕ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ / БЪЛГАРИЯ СЕ УПРАВЛЯВА КРИМИНАЛНО – КОНСТИТУЦИЯТА ПОВЕЛЯВА ВЪЗМЕЗДИЕ – БОЛШЕВИШКИ, КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕФЕРЕНДУМ / НАРОДЕН СЪД – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ Първо, отделянето на част от България към Румъния за ...
ОЩЕ
УИЛЯМ ШЕКСПИР – ПЪЛНИ СЪЧИНЕНИЯ, Theatre 199
18 ноември 2015 / 19.30ч. – 21.07ч. 12 декември 2015 / 19.30ч. – 21.07ч. Вече имате невероятния шанс да видите целия Шекспир в едно представление. Представете си 37-те му пиеси изиграни само ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО – РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО - РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА - ЧОВЕКЪТ, КОЙТО МИСЛЕШЕ В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ Людмила Живкова имаше усещането за бъдеще, не живееше с настоящето и натрупваше опит ...
ОЩЕ
ПОДМЯНА НА ОСНОВНОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРОПАГАНДА
Подмяната на българското население при основите на България, се извършва отдавна. Десетилетия наред заедно с изработването на закони със специално предназначение, се извършвя подмяна и на гентическия състав с една ...
ОЩЕ
НАСА – МАРС ГУБИ 100 Г АТМОСФЕРА В СЕКУНДА
На предварително обявената пресконференция НАСА съобщи, че обобщавайки данните от космическия кораб MAVEN (Mars, Atmosphere and Volatile Evolution), който е на орбита около Марс са изяснили причините за загубата на ...
ОЩЕ
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ  "Загадъчни виртуални триъгълници свързват свещените обекти по земята на България. Точни пропорции и отстояния се забелязват между древните ни светилища, установява изследователят Христо ...
ОЩЕ
ТУРКМЕНИСТАН, СТРАНАТА НА ЗАПАЗЕНОТО БОГАТСТВО
ТУРКМЕНИСТАН, СТРАНАТА НА ЗАПАЗЕНОТО БОГАТСТВО Когато едно държавно богатство е в ръцете на стопанина, получаваме идеята на държавната цялост в ръцете на можещите, знаещите, способните, държавниците и на народа, в обществото ...
ОЩЕ
БОГ - НАМАСТЕ - ДНЕС АЗ ЩЕ СЕ ПОГРИЖА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ ТИ В памет на Уейн Дайър "Днес ще се грижа за проблемите ти.Нямам нужда от твоята помощ.Затова имай ден пълен с ...
ОЩЕ
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ /Събота, 23 Януари 2010/ Следното може да ви се стори като научна фантастика, но скаларните оръжия са били изобретени през 1904 г. от югославския имигрант ...
ОЩЕ
ПСИХО – ТРИЛЪР / ЗАЩО ФОСИЛЪТ ВЯРВА НА ТИРАНИНА
ПСИХО - ТРИЛЪР / "ЗАЩО ФОСИЛЪТ ВЯРВА НА ТИРАНИНА" Споделено чрез Петя Сотирова от "ФАКТОР" - спокойна и усмихната вечер, на всички ... фантоми -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- Изиграният народ отказва да направи връзката между ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО / НЕИЗВЕСТНИТЕ АНГЕЛИ
СВИДЕТЕЛСТВО НА ВЕЛИКОЛЕПИЕТО, ДУХОВЕН ПОЛЕТ Свидетели сме на примери как световно известни личности, значими личности от историята на планетата са забравени в родните си места. Свидетели сме как България губи следите ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА И СВОБОДАТА
БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА, КОЯТО ЩЕ ГО НАПРАВИ СВОБОДЕН "Българинът не знае своята история. Дълги години изучавахме една осакатена история, пълна с лъжи и неточности. На причините тук няма да ...
ОЩЕ
ХРАМ СВЕТИ ДИМИТЪР – ВИДИН, Е ВТОРИЯТ ПО ГОЛЕМИНА В БЪЛГАРИЯ
Камбаните и часовникът на църквата, паметник на културата от национално значение, отмерват времето от 1885 година насам. Малко известно е, че във Видин се намира вторият по големина православен храм у ...
ОЩЕ
НЕКА ВСИЧКИ ДА ЗНАЯТ
"Няма човек, който да е роден само за щастие. Ето - един е роден отличен работник, но няма щастие в семейството. Друг има и двете, но пък няма здраве. Трети ...
ОЩЕ
НИЗШЕ ОБЩЕСТВО, КОЕТО ПЛАЩА ЗА ПРОСТОТИЯТА
НИЗШЕ ОБЩЕСТВО, КОЕТО ПЛАЩА ЗА ПРОСТОТИЯТА И "ГЯВОЛЪКА" СИ Видяна, целувката е гнусна проява на невъздържаност, не излъчва задължителна дистанция към непознат човек и носи грубо, хормонално послание - пренася се ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИГАРСИ – ЦЪРКОВНА ДЕЙНОСТ И РАЗБОЙНИЧЕСТВО
БЪЛГАРСКИТЕ "ОЛИГАРСИ" (не разбойници) С 10 000 000 В КУТИИ ЗА ОБУВКИ / МАРТ 2019 Издирваните от Интерпол Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела са задържани в чужбина, похвалиха се спецченгета. ...
ОЩЕ
ДНЕС Е АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА
Архангеловата задушница, наричана още Архангелска задушница, Рангелова задушница, Хрангеловото одуше, е една от трите най-големи. Отбелязва се в първата събота преди Архангеловден - защото събота е отредена за ден на ...
ОЩЕ
ВТОРА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, КЪМ БЪДЕЩЕТО
В продължение, показваме сведения за това, как човешката ни история, принадлежи на всеки от нас. БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ, ВСЕКИ ЧОВЕК Е СВОБОДЕН Основите, на общочовешката ни история, се намират в България. Към "ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ" ...
ОЩЕ
СВЕТИ НИКОЛАЙ, МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ – НИКУЛДЕН
Свети Николай, архиепископ на град Мира в Ликия - Мала Азия, е починал на 6 декември 342 г. и светите му мощи се пазели там до 1087 година. По времето ...
ОЩЕ
ПЪРВА ЧАСТ / ВЕЛИКИЯТ ДУХ – БИТИЕ И ПОЗНАНИЕ НА СЪВРЕМЕННИКА
ИСТОРИЯТА СЕ ПРОМЕНЯ / ПОЗВОЛЯВА СЕ БИТИЕ ОТ 165 ГОДИНА СЛЕД Р.ХР. ЧОВЕК ПОЛУЧАВА ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДБАТА НА СВОЯ НАРОД, ДАЛЕЧ ПРЕДИ 165-та ВТОРА ЧАСТ ТРЕТА ЧАСТ Битието на България не се съобразява ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ ВЪРХУ БОЖИЯТА МАГИСТРАЛА – НАПРЕД И САМО НАПРЕД
БЪДЕЩЕ / КОГАТО КАФЕТО ВГОРЧАВА СЪБУЖДАНЕТО ТИ А ТИ, ЧОВЕК ЛИ СИ? Все пак Господ е дал дните, за да се събуждаме към добри дела. Господ е дал сънищата, за да заспиваме ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, БЪЛГАРИЯ 2015
    Въведение Богородично се празнува и като ден на християнското семейство и християнската младеж - това е един от големите вселенски празници, който в църковните песнопения се назовава "предвестник на Божието ...
ОЩЕ
ПРЕДСКАЗАНИЕ ОТ АНТИКТЕРА
Учени от университета Насионал де Килмес (Аржентина) и университета в Пюджет Саунд (САЩ) изясниха, че прочутият Антикитерски механизъм е почти с век по-древен, отколкото се смятало преди. Антикитерският механизъм представлява своеобразен ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1944-ТА ГОДИНА / Д. Йеникараев преди 1 година - "Хората, които експлоатираха България тогава продължават да я експлоатират и в наши дни, но всяко стадо си заслужава коча." KRG ...
ОЩЕ
ЗА ДЪРЖАВНОТО КЪМ БАБИНОТО ИЗКУСТВО, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ
ОТ ЛЕНТАТА КЪМ ДЪРЖАВАТА, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ Бип, бап, на баба ти бабиното изкуство. Чудесно, позитивно изпълнение от Калин Руменов в стил, да ни разкаже за играта на компромиса към търпението, ...
ОЩЕ
РЕЗЕРВАТЪТ В МАЖДАРОВО / ОПАЗВАНЕ НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД
В сърцето на Източните Родопи, между язовирите Студен кладенец и Ивайловград, река Арда образува уникален каньон, разположен по средата на праисторически двукратерен вулкан. Точно тук се намира местността Кован кая, ...
ОЩЕ
РУМЯНА – ДА ТЕ ИЗЛЪЖАТ С ДЪРЖАВА
РУМЯНА СИМИДЧИЕВА - ЗА БОЛКАТА ОТ БЪЛГАРИЯ / ОДИСЕЯ "ПО БЪЛГАРСКИ" / ДА ТЕ ИЗЛЪЖАТ С ДЪРЖАВА Текст от живееща на територията (наречена България) за материала на територията, успешно превърната в ...
ОЩЕ
ПОЛИТИЧЕСКА & РЕЛИГИОЗНА ПОДМЯНА - ВЪЗМОЖНО ЛИ Е Имаме сериозен проблем в политическата и религиозна доктрина, и сме свидетели постепенно, че информацията го доказва недвусмислено в извода, който ни предупреждава ...
ОЩЕ
ЗЛАТНАТА КНИГА – 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА
ЗЛАТНАТА КНИГА - 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА "Златната книга", създадена 600 г. преди Христа и страха от нея - "Бакърената" и "Желязната". Явно някой много се страхува от тази книга, ...
ОЩЕ
НА СЕВЕР ОТ БЪЛГАРИЯ, ОТКЪДЕТО ЗАПОЧВА ЕДИН НОВ СВЯТ Се носят песни и жизнерадостни възгласи, съпроводени от напредъка на народовластието в свободна държава. На север от България, се ражда младото поколение на ...
ОЩЕ
ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, БЪЛГАРИЯ
1 - 100 компании имат интерес да инвестират в България. Китайската държавна компания New Era е заявила намерението си да построи завод за консервиране на хранителни продукти в България. Това обяви ...
ОЩЕ
БОНДАРЕВ ЗА АЛКОХОЛА, ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР
БОНДАРЕВ ЗА АЛКОХОЛА, ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР „Алкохолът би трябвало да оказва точно определено действие на човешкия организъм. Той е имал определена мисия в хода на човешкото развитие; той е имал задача ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 2
ВЪВ ВТОРАТА ЧАСТ - ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА / НАРОДЪТ И СЛОВОТО ТРАКИЙСКАТА БИБЛИЯ - БЕСИКА / НОВ И СТАР ЗАВЕТ, НАМЕРЕНИ В РЪКОПИСИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА РУСКИ ЕЗИК, ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ / ИСТИНАТА БИБЛИЯТА ...
ОЩЕ
ПРЕСТЪПНА (РАЗБОЙНИЧЕСКА) БЪЛГАРИЯ / чл. 417
ПРЕСТЪПНА (РАЗБОЙНИЧЕСКА) БЪЛГАРИЯ Факти в прав текст, юридически издържани свидетелства: ("Посткомунистическа номенклатура и нейният репресивен апарат, новите капиталисти, старите политици с тяхното потомство и изграденият по тяхна мярка банков сектор вървят ръка ...
ОЩЕ
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ – ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ - ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА ("И аз, каквото можах, направих..") "Настоящето издание с иконописни изображения на Преподобна Стойна, дело на художника Пламен Капитански, отдал сърцето и душата си в ...
ОЩЕ
ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ТОЙ ЩЕ ТИ РАЗКАЖЕ
В НАЧАЛОТО БЕ ТЪМНИНА И ДУХ БОЖИЙ, СЕ НОСЕШЕ НАД БЪЛГАРИЯ" In the beginning it was dark and the Spirit of God was hovering over Bulgaria ... ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ЗА ТАЙНАТА Попитай Архаангела ...
ОЩЕ
ПРАВОСЛАВНАТА, СЪВРЕМЕННА ЦЪРКВА – ИМА ЛИ БЛАГОДАТ / ИВО БЕРОВ
ПРАВОСЛАВНАТА, СЪВРЕМЕННА ЦЪРКВА - ИМА ЛИ БЛАГОДАТ / ИВО БЕРОВ "...Мехмед Завоевателят не унищожава православната църква. Дори й назначава патриарх. И може би затова цели пет тя става ортак и поддръжник ...
ОЩЕ
КРЪСТОВ ДЕН
КРЪСТОВ ДЕН "Кръстова гора събира поклонници тази нощ." "14 септември е един от Дванадесетте велики християнски празници - Въздвижение на Светия Кръст Господен, или, както народът го нарича - Кръстовден. ...
ОЩЕ
ЗЕМНИЯТ РАЙ И ЧОВЕШКАТА СВОБОДА
ПЪРВА ЧАСТ - ПЪТЯТ НА ЧОВЕЦИТЕ / ХОРХЕ МУХАЙ   Дори президентите, не един примери на кралици и царедворци с особена важност прекланят глава - пред човечността, човеколюбието и смирението. Кротките по сърце, ...
ОЩЕ
ПОЗИТИВНА НОВИНА – ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА
ПОЗИТИВНА НОВИНА - ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА Защо всъщност Западът ни налага ценностна система, която е укорима и дали, зад всичко това не стоят интереси, които търсят съдействие от пострадалите, сами ...
ОЩЕ
САЩ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ
САЩ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ / СКРИТО ОТ ОБЩЕСТВЕНОСТТА Стоян Тончев пред Фрог: Срещата на Иван Гешев с ФБР е заради разследване срещу важни фактори у нас. Срещата на зам.-главният прокурор Иван ...
ОЩЕ
ТЕМАТИЧНА КРАЖБА – 14 ПЪТИ ПО ВИСОКИ ЦЕНИ
"ФАКТОР" - БЪЛГАРИЯ С ПЪТИЩА 14 ПЪТИ ПО-СКЪПИ ОТ НОРВЕГИЯ (северна страна с тежки, климатични условия) / ТЕМАТИЧНА КРАЖБА След като г-н Александър Йорданов (от известно време рупор на медията - ...
ОЩЕ
ХИПЕРТОНИЯ / КЛЕТЪЧНА ОТРОВА И СИМПТОМИ
ШАМАНИЗЪМ И ХИПЕРТОНИЯ / КЛЕТЪЧНА ОТРОВА И СИМПТОМИ ("Хипертонията и хипотонията НЕ са болест, това са ХАРАКТЕРИ! В тази статия ще научите нещо потресаващо: какви емоции и с какво отношение към живота ...
ОЩЕ
ДУХЪТ НА БЪЛГАРИЯ / НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
2015 - СВИДЕТЕЛИ СМЕ НА СТАРАТА / ИДВА НОВАТА ГОДИНА - 2016 Сънародници, Ние сме солта на земята, ние сме творци във Вселената, ние сме деца на Бога, цветя по българската земя; ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО, БИБЛЕЙСКИЯТ ПОТОП
СРЕЩУ ФАЛШИФИКАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА, ДНЕС - СВЕТЛИНА ЗА ПОКОЛЕНИЯТА ("Самото име подсказва, че българите от най-дълбока древност се смятали за богоизбран народ.") Кратък предговор; Съвременното общество е запознато със съвременната, не рядко изкривена, ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 1
В БЪДЕЩЕТО, КОГАТО БОГ НАПРАВИ ЗЕМЯТА Душа-Душа да не поробва и Дух-Дух да не подвежда! ВРЕМЕ, В началото Бог сътвори небето и земята, а земята беше безвидна и пуста, и Дух Божий се ...
ОЩЕ
УРОДОЛОГИЯ / ПРОЗОРЕЦЪТ НА ОВЕРТОН / НЕМИСЛИМИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ПОЗИТИВНА УРОДОЛОГИЯ / УРОДО-ДИАГНОСТИКА със специалните методи - една цигара и пет минути време, да послушаш шума на ...гласовете си ;) "Темата представлява психо-анализ на човешката мисъл, която умело е прикрепена ...
ОЩЕ
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ ТРАКИЙСКИЯТ АНТРОПОЛОГИЧЕН ТИП Е ПРИСЪЩ НА БЪЛГАРИТЕ ТРАКИТЕ НЕ СА ИЗЧЕЗВАЛИ Съвремените български учени, го отричат неясно защо. ("Питам се – след като един грък доказва, ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКО, ЗЛАТНО БИЖУ НА 6300 ГОДИНИ В ПРОВАДИЯ
В ПРОВАДИЯ СА ОТКРИТИ КЪЩИ НА ДВА ЕТАЖА, ЧИЯТО ВЪЗРАСТ СЕ ОЦЕНЯВА НА 6300 ГОДИНИ Къщи на два етажа в елипсовидна крепост с диаметър 90 метра и 24-каратово злато са новите ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ И „ПРАВОСЛАВНА ЗОРА“
24ЧАСА: МАРТ 2019 ГОДИНА - РУСКИ ЯТАЦИ КРИЯТ ВЪВ ВАРНА ИСПАНСКИ НАРКОБАРОН (славянска връзка) / БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛИСТИ И "ПРАВОСЛАВНА ЗОРА" Един от най-издирваните испански трафиканти на кокаин е заловен на 17 ...
ОЩЕ
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE – MAKE FRIENDS
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE - MAKE FRIENDS AND KEEP TOGETHER THE WORLD THAT SURROUNDS YOUЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ - БЪДЕТЕ ПРИЯТЕЛИ И ЗАПАЗЕТЕ СВЕТА, КОЙТО ВИ ЗАОБИКАЛЯНе се ...
ОЩЕ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА – НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА - НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ ("Пред нас е 7000 годишен артефакт, който е първият намерен в света “КИВОТ (КОВЧЕГ) НА ЗАВЕТА”, но той не е Моисеевият - от ...
ОЩЕ
С АРХАНГЕЛА НА ПОБЕДАТА / With the Archangel of Victory
За ангелите, разговор между далечни и непознати, споделени от тайнството преживявания. За тайнството, на човешката ни съзнателност. За препускащите по бреговете човеци и ангели в Бездната, чиято утеха е всеизпълваща, ...
ОЩЕ
ЖИВОТЪТ Е ТВЪРДЕ КРАТЪК, ПОСЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ
РИСКУВАЙТЕ, СЛЕДВАЙТЕ СЪРЦЕТО СИ Джим Кери е един от най-популярните комици в киното, но тези негови думи ни карат да вярваме, че е и мъдър човек. ("Следвайте сърцето и се наслаждавайте на ...
ОЩЕ
ОСЪДЕН ЗА 98 СТОТИНКИ
НОВА ТВ. ТЕМА - МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ ("ВТОРА И ПОСЛЕДНА ЧАСТ - ПРЕДСТОИ ПУБЛИКУВАНЕ НА ФАКТИ ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ТРИТЕ ОПЕРАТОРА И КРС ЗАКОНОДАТЕЛНО, СЪЗДАВАЩИ ПРЕСТЪПНА ОБСТАНОВКА ЗА ИЗМАМА ЗА МИЛИОНИ") 1. ОСЪДЕН ...
ОЩЕ
Елица Тодорова, Лира Денс и 2000 танцьори от България, хореография и постановка Лорета Димитрова. Световен фестивал на културата - Берлин 2011г. ГОСПОД Е БЪЛГАРИН, ЧИКАГО 1994 г. BULGARIA from above & БЪЛГАРИЯ ...
ОЩЕ
ТАЙНИ НА БЪЛГАРСКОТО ХОРО
Освен виждащото се на повърхността и привидната си примитивност, българските традиции съдържат дълбок езотеричен пласт и пазят трудно разгадаема тайна. Тайната за голямата им вибрационна мощ, защото почти винаги най-важното, ...
ОЩЕ
ДОБРОТО, ЩЕ Е ДОБРО – ЩО Е РАСИЗЪМ
Ние, сме запознати със словесните похвати на заблудата, на измамата, на манипулацията с човешките маси, също ги владеем до съвършенство и което, не е познато в българските среди, изцяло лишени ...
ОЩЕ
БЪДЕЩЕ, БОГ ВИНАГИ ДАВА
Честита Новата 2018 година, драги епископ Поликарп! Когато Бог взема с едната ръка, непременно дава с другата. Няма смисъл да се говори по този тежък въпрос, още повече към момента. Обаче, има ...
ОЩЕ
ПСИХОЛОГИЯ НА КРЪВНИТЕ ГРУПИ – БУРХАРА
ПСИХОЛОГИЯ НА КРЪВНИТЕ ГРУПИ - БУРХАРА / ПЪЛЕН ТЕКСТ   Психологията на кръвните групи е особено добре застъпена в Япония.   Там съществува дори дискриминация по кръвни групи и се нарича бурахара. Работодателите имат ...
ОЩЕ
ГРАДЪТ И ПЛАНИНАТА В САЛЕРНО, БЪЛГАРИЯ
Celle di Bulgheria / Monte Bulgheria Вероятно ще бъдете доста изненадани да прочете това, но за някои историци у нас то е стара истина. Според тях българите не сме тюрко-азиатски народ, ...
ОЩЕ
БУНТЪТ НА ТРАКИЕЦА / ГЕРОИТЕ СЕ РАЖДАТ В ТРУДНИ ВРЕМЕНА
ТРАКИЕЦЪТ СПАРТАК - ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА Човешкият живот е кратък. Дните се нижат бързо, а ние обгърнати от грижи не забелязваме тяхното отминаване. Малцина са тези, които успяват се преборят с ...
ОЩЕ
ПРОФ. ФИЛИПОВ – ИЗВЪНЗЕМНИ ОТПРЕДИ 60 000 ГОДИНИ
Астрофизикът проф. Лъчезар Филипов е син на бившия премиер от времето на социализма Гриша Филипов. От 1982 г. работи в Института по космически изследвания, където допреди няколко години бе зам.-директор. ...
ОЩЕ
ПОЛЪХ ОТ СИБИР / д-р Преслав Наков
ПОЛЪХ ОТ СИБИР / д-р Преслав Наков The tragic story of Soviet genetics shows the folly of political meddling in science A few years ago, one of us (Ian) was lucky enough ...
ОЩЕ
ДНК – ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА
ДНК - ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА "Генетиката най-после обясни тайнствени явления като пророчество, интуиция, аура и т.н. Откритието е направено от руски учени, които се осмелили да стъпят на територия ...
ОЩЕ
И РЕЧЕ БОГ – „ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА“, БЪЛГАРИЯ СЕ РОДИ
АНТИБЪЛГАРИЗМЪТ В ЧИСТ ВИД ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ / СЪПРОТИВАТА Е ОБЯСНИМА Направихме аудитория, напълно безплатно заради жертвата /спряхме се на числото 13 333 + авансовото число/; създадохме място изчистено от сегашните ...
ОЩЕ
ЗАБРАВИХМЕ ЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ – ГЕОРГИ ЛАМБОВ
Откъснат живот, „Хората пееха!” – ми каза мой приятел, разказвайки ми за България отпреди 9 септември 1944 г. Тихо, ненатрапчиво той редеше спомен след спомен. Скромен, като всички от неговото поколение. ...
ОЩЕ
ГРАВИТАЦИЯ / ОТГОВОРИ, ВЪПРОСИ И РЕЗУЛТАТИ
Споделено. През последните години, теоретиците са получили много интересни резултати, които са ги накарали да погледнат по нов начин на квантовото пространство-време. Преди време физици от ТУ Виена представиха първото ...
ОЩЕ
ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО – Родина & Родина
1 - ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО 2 - ДА ИЗБЕРЕМ КАЧЕСТВОТО / В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ, ОГЪН УВРЕЖДАНЕ - СИМПТОМИ, ВЪЗМОЖНОСТИ ("Израждат се цели поколения които, разбира се приемат себе ...
ОЩЕ
АНСАМБЪЛ „ЧИНАРИ“ В НДК, БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ ПРЕД СВЕТА
Eлeгaнтeн, cтилeн, cтeгнaт и въздeйcтвaщ фoлĸлopeн cпeĸтaĸъл-ĸaмпaния “Hиe бългapитe” пoднecoxa тaнцьopитe oт aнcaмбъл “Чинapи” пpeд пpeпълнeнa зaлa 1 нa HДK нa 24 нoeмвpи 2015 г. Haд 60 yчacтниĸa oт cцeнaтa ...
ОЩЕ
ВЪПРЕКИ ОБЯВЕН ЗА ПСИХИЧЕСКО ОТКЛОНЕНИЕ – В БЪЛГАРИЯ, КОМУНИЗМЪТ ЩЕ УПРАВЛЯВА
ВЪПРЕКИ ОБЯВЕН ЗА ПСИХИЧЕСКО ОТКЛОНЕНИЕ - В БЪЛГАРИЯ, КОМУНИЗМЪТ ЩЕ УПРАВЛЯВА Още 1000 години в България кадри на комунистическата партия, ще държат здраво властта в ръцете си и ще определят "дневния ...
ОЩЕ
ARHEA.ORG С НОВ АДРЕС НА РАДИО ИЗЛЪЧВАНЕ
Радиостанцията е активирана на Activation : 11/9/2016 на адрес http://listen.shoutcast.com/r-armedia и се прослушва`ше до днес 11 Юни 2018 година почти без прекъсване, на дъщерен адрес http://listen.shoutcast.com/arm-vm ARHEA.ORG/ARM След неизвестен брой опити срещу ...
ОЩЕ
ХАЗАРСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
1 - ХАЗАРСКИ КАГАНАТ / ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 2 - „ДЖАГФАР ТАРИХ-И” ИЗТОЧНИЦИ, КИРИЛ МИЛЧЕВ, ТОДОР ВЕЦОВ, ИВАН ТАНЕВ ИВАНОВ (В КРАЯ) 3 - ХАЗАРСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ПОСЛЕДИЦИТЕ  - Нова ...
ОЩЕ
ИЗВЪН СТАНДАРТНИЯ ФИЗИЧЕН МОДЕЛ / НОВА ЧАСТИЦА
Haй-мoщният ycĸopитeл нa чacтици нa cвeтa – Гoлeмият aдpoнeн ycĸopитeл (LHC), ce cтpyвa oпaceн нa xopaтa и шeфът нa oтдeл ĸoмyниĸaции ĸъм Eвpoпeйcĸaтa opгaнизaция зa ядpeни изcлeдвaния Джeймc Гилиc, peдoвнo ...
ОЩЕ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ – СИЛА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ - За истинската проява на сила: "Христос често беседваше с учениците си за своите предстоящи страдания и казваше, че ще бъде убит и на третия ден ще възкръсне. Сърцата на ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – ГРАДИНА ОТ РАЯ
ИМА ЛИ ВЪЗМОЖНОСТ БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ РАЙСКО МЯСТО НА СВЕТА - САМИ МОЖЕМ ДА СИ ОТГОВОРИМ ТУРКМЕНИСТАН - 982 споделени, 256 харесани - ДЪРЖАВНИЧЕСКО МИСЛЕНЕ Имаме примерите какво би трябвало ...
ОЩЕ
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН ("Ако Благодатният огън не слезе при хората в навечерието на Великден, това ще отбележи приближаването на края на света.") "Отговорът успя да намери руски ...
ОЩЕ
ЕВРОКОМ – НЕЗАКОННА ВЛАСТ, НЕЗАКОННО УПРАВЛЕНИЕ
ТЕМА С 51 КОМЕНТАРА / ЕВРОКОМ - НЕЗАКОННА ВЛАСТ, НЕЗАКОННО УПРАВЛЕНИЕ, УНИЩОЖЕНА ДЪРЖАВНОСТ И РЕД (из мечтите на Пламен Пасков за България) МИРНО И ПО ЗАКОНЕН ПЪТ /"Защото знаят много добре, че ...
ОЩЕ
ИГНАЖДЕН / СВЕТИ ИГНАТИЙ, ЕПИСКОП АНТИОХИЙСКИ
Свещеномъченик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийски Св. Игнатий Антиохийский Богоносец The Holy Hieromartyr Ignatius the God-bearer, Bishop of Antioch около 50 – ок. 107 година Игнажден. Чества се в деня на ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ БЕЗ СУВЕРЕНИТЕТ – ЦОЧО БИЛЯРСКИ
Цочо Билярски: България се отказва от суверенитет в полза на Русия, за да признае тя Независимостта. Обявяването и анексията на Босна и Херцеговина се съгласуват с Австро-Унгария. Най-важните моменти от нашата ...
ОЩЕ
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА – 2015 ГОДИНА
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА - 2015 ГОДИНА "Тъй както човек не е само тяло, така и всеки колективен организъм, група, общество също притежава нематериална компонента, свой колективен дух, за по-кратко наричан ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО – ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО ПРЕМЪЛЧАНАТА ИСТОРИЯ НА НАТРАПЕНИЯ СВЕТЕЦ 1 -  УПАДЪКЪТ НА БЪЛГАРИЯ / БРАТСКА РУСИЯ ОТ ЕВРАЗИЯ - Азиатска Европа 2 - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО - ПРАВОСЛАВНАТА  ЦЪРКВА / МЮСЮЛМАНИ В ...
ОЩЕ
ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ РОД / АПОКАЛИПСИС
"Ние сме една от най-старите нации е Европа. Не говоря само за Кирил и Методий и за глаголицата и кирилицата. Говоря за нашите хора като Григорий Цамблак – религиозен шеф ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ И НА НЕБЕТО / И НА ЗЕМЯТА ОБИЧАЙТЕ БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРИ - ТЯ Е ЗЛАТНАТА ВИ РОДИНА За великата съдба на един изстрадал народ, за неговите подвизи при запазване Родината ...
ОЩЕ
ГЕНЕРАТОРИ / ЗЕМЯ
Към края на енергийната криза. Свидетели сме на начало, което е поставено при наличието на енергоизточници, които са покриващи необходимостта човек да получава по достъпен начин онова, което го заслужава ...
ОЩЕ
ТЮРКСКИ ПРОИЗХОД – АЛЪШ ВЕРИША / ШЛОМО ЗАНД
НЕ БЪЛГАРИТЕ СА С ТЮРКСКИ ПРОИЗХОД - АЛЪШ ВЕРИША НА ХАЗАРСКИТЕ ПЛЕМЕНА / ШЛОМО ЗАНД ТРЕТА ЧАСТ - Lord Rothschild: My Family Created Israel ЧЕТВЪРТА  ЧАСТ - В детските градини на съвременен ...
ОЩЕ
ГАРЕГИН – ПРЕМЪЛЧАНИ СТРАНИЦИ, КАПИТАН ПЕТКО ВОЕВОДА
КАПИТАН ПЕТКО ВОЕВОДА - ПЪРВА ЧАСТ & ВТОРА ЧАСТ - ГАРЕГИН / ПРЕМЪЛЧАНИ СТРАНИЦИ ("След 9 септември съдбата му е ясна, макар тя да е меко казано незаслужена. Съветски пратеници отиват до ...
ОЩЕ
ЗА ВЕЧНАТА ЖЕНА, ОБРАЗЪТ НА МАЙКАТА – СТЕФАН ДАНАИЛОВ
Вашата представа за вечната жена? Представата за вечната жена за мен е образът на майката, на тази, която събира в себе си представата за безкористната майчина обич и нежната ласка на ...
ОЩЕ
БЕЗИМЕННА, НЕПРЕХОДНА
ВЪЛШЕБСТВО / ДА ГО ПРЕЖИВЕЕШ И ДАЙ БОЖЕ ВСЕКИМУ Конникът Джон & Мери (безумната) се срещнали на пътя, разминали и се погледнали скрито през рамо в отдалечаващата се сянка, щедро отпуснала ...
ОЩЕ
EARTH-BG – ЗЕМЯ, НАРЕЧЕНА БЪЛГАРИЯ
EARTH-BGИзточник: Valeri George
ОЩЕ
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014 През 2014 година сме свидетели на чудо в бедна България, за разлика от дебелеещите богаташи в съсипаната ни страна, в страната на дебелеещите управляващи ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИТЕ / БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ДУХА
БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ДУХА БЪДЕТЕ ИСТИНСКИ СЪНАРОДНИЦИ НА ДУХА ПО /КАРБОВСКИ/ Имаше време, когато честта беше на първо място и пазеше магията на България. Тогава златото беше несъизмеримо с наградата, ...
ОЩЕ
ЗА ЧЕСТТА НА БЪЛГАРИЯ
В ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНОТО НИ ДОСТОЙНСТВО ЗА ЧЕСТТА НА 2 000 000 СЪНАРОДНИЦИ, ДРУГИТЕ 20 МЛН БЪЛГАРИ НА ЗЕМЯТА "Известният български журналист Йосиф Давидов води седмична коментарна рубрика в Novinite.bg и Novinite.com ...
ОЩЕ
АНТИПРОПАГАНДА – ЖИВА БЪЛГАРИЯ
АНТИПРОПАГАНДА - ЖИВА БЪЛГАРИЯ 2137 ПР. Н.Е. / ДАННИ ЗА БЪЛГАРИЯ ОТ БЕЛОГРАДЧИК НА 1,4 МЛН. ; ЦИВИЛИЗАЦИЯ "ВАРНА" - 10 000 (АРХЕА) Защо се крие подмяната на исторически факти? - ...
ОЩЕ
СОДА & ВОДА
- ЛИМОН И СОДА БИКАРБОНАТ - 10 000 ЕФЕКТИВНО - Темата можете да я разделите на две, - с лимон, и без лимон, по лична преценка. "1. От информацията която ...
ОЩЕ
СТЕНИТЕ НА ЙЕРИХОН – ШЛОМО ЗАНД & ЗЕЕВ ХЕРЦОГ
БИБЛИЯ / РАЗРУШАВАНЕ СТЕНИТЕ НА ЙЕРИХОН – СТАРОЗАВЕТНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ / ШЛОМО ЗАНД & ЗЕЕВ ХЕРЦОГ ("През последните няколко години голям брой уважавани археолози твърдяха, че библейските разкази за Ерусалим и неговата ...
ОЩЕ
А ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДЕ РАЙ
А ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДЕ РАЙ ...   FOR FREEDOM IN OUR LIVES AND WHERE BIRDS FLY FREE   ЗА СВОБОДАТА В НАШИЯ ЖИВОТ И КОГАТО ВОЛНИТЕ ПТИЦИ ЛЕТЯТ   Eagles nest in heaven. От днес, ...
ОЩЕ
КУЛТУРА – ГЕОРГИ МИШЕВ, СОФИЯ / ПЕРОТО, НДК, 18 ЧАСА
Георги Мишев е български писател, сценарист и редактор роден на 3 ноември 1935 г. в с. Йоглав Ловешка област. В неговото родно село и околностите му е сниман българският филм ...
ОЩЕ
НАДЕЖДАТА, НАРЕЧЕНА – „ПЕНСИЯ“ / 13.04.2017 – 2019
НАДЕЖДАТА, НАРЕЧЕНА - "ПЕНСИЯ" / изненади и информация от МЕНАЖЕР, Стойне Василев 13.04.2017 (не се споделя нищо за кражбите в НОИ, които не спират над половин век и са в огроми ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ СЪКРОВИЩА, БАСТЕТ И ПЛАНЕТАТА
В недрата на България се крият удивителни богатства и едно от доказателствата за това, са изумителните тракийски съкровища. Според датиране на находките, най-стари са откритите във Варненския енеолитен некропол, който се ...
ОЩЕ
МОСКВА ВИКА СОФИЯ – СЪВРЕМЕННА ПРИКАЗКА / БИЗНЕС ИЛИ РАЗРУХА
МОСКВА ВИКА СОФИЯ - СЪВРЕМЕННА ПРИКАЗКА / БИЗНЕС ИЛИ РАЗРУХА Опасявате се от "бежанци" и всякаква (огромна) маса от хора, която преминава България. Обществена тайна е, че българите са малцинство концентрирано ...
ОЩЕ
МИСТЕРИЯ В ПЛАНИНАТА ПРЕЗ 1981 ГОДИНА
За българското наследство от историята на България - неизвестната, величествена, неизказана имаща красота на митично създание, съхраняваща тайни във времето на човешката цивилизация. ВРЕМЕ, Какво се случва по българските земи?, на този ...
ОЩЕ
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ - ИСТОРИЯ НА КОМУНИЗМА след 1989-та година   Пренесено от РОДИНА и РОДИНА   1 - ВИЕ НЕ МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ НИЩО, ПРИЧИНИТЕ СА ОБЕКТИВНИ   2 - ...
ОЩЕ
ПСИХО-ФИЗИКА, ПОСОБИЕ ISBN - 978-619-90452-1-3 За хора от бъдещето, способни да се възнесат върху Магистралата.
ОЩЕ
ПЪТИЩА, СЪДБИ, ПЛАНЕТА
ПЪТИЩА, СЪДБИ, ПЛАНЕТА Разминаваме се с човешки съдби по човешките пътища ; идват и си отиват познати и непознати ; се срещат и разминават живот със съдбата на човеци и ангели ...
ОЩЕ
ВСЕЛЕНАТА ОТ ХОЛОГРАМИ, СТРУНИ И ОПЛЕТКИ…
1 Известия Преки пътища към поверителност Настройки на акаунта Хора, които може би познавате Вижте всички Хора, които може би познавате Валерия Суркова 1 общ приятел Nikoleta Lozanova 2 общи ...
ОЩЕ
ВИКТОР КОРДОН – ТАЙНАТА ЗА ПОСЛЕДНАТА ЧОВЕШКА ВОЙНА
ВИКТОР КОРДОН - ТАЙНАТА ЗА ПОСЛЕДНАТА ЧОВЕШКА ВОЙНА / ПРИЧИНИ, УСЛОВИЯ, ПРОПАГАНДА И ПОСЛЕДСТВИЯ (професионален анализ) 2 ЧАСТ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА ПРИЧИНАТА от Павел Иванов 3 ЧАСТ - ЗАКЛЮЧЕНИЕ Pavel Ivanov ...
ОЩЕ
БОГАТСТВО И КРАСОТА / БЪЛГАРСКА, ДУХОВНА КУЛТУРА
Бългapия нa тpи мopeта – тaĸa зaпoчвa yниĸaлнo видeo зa Бългapия, което e oзaглaвeнo „Dіѕсоvеr Вulgаrіа“ и пoĸaзвa миcтepиятa нa бългapcĸия нapoд oт дpeвнocттa. ОФИЦИАЛНО, 24 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН ...
ОЩЕ
ГЕНЕТИКА НА БЪЛГАРИТЕ / 14 500 ГОДИНИ ИСТОРИЧЕСКА СЪДБА
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ юли 19, 2015   ОБЩЕСТВО ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ / ТРАКИЙСКИЯТ АНТРОПОЛОГИЧЕН ТИП Е ПРИСЪЩ НА БЪЛГАРИТЕ / ТРАКИТЕ НЕ СА ИЗЧЕЗВАЛИ Съвремените български учени, го отричат ...
ОЩЕ
БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ
СРЕЩУ ФАЛШИФИКАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА, ДНЕС - СВЕТЛИНА ЗА ПОКОЛЕНИЯТА ("Самото име подсказва, че българите от най-дълбока древност са се смятали за богоизбран народ.") БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ Съвременното общество е запознато ...
ОЩЕ
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА "1. Всички съвпадения не са случайни. Хората, които разберат това ще станат критична маса. Когато критична маса стане достатъчна, хората ще разберат смисъла на живота и ...
ОЩЕ
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА /"В очакване на Чудото и 58-те български светци.   (28 Януари 2009/21 Ноември, 2008/25 Юни 11 - 7 Септември 2012, 07 Септември 2016 г., ФБ)   И тази ...
ОЩЕ
165 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ, МОСКВА & БЪЛГАРИЯ
Честват 165-годишнината от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов и в Москва Последното юбилейно събитие, посветено на 165-годишнината от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов, се проведе ...
ОЩЕ
ФЕРМЕРИ ОТ РОДОПИТЕ, СЕМЕЙСТВО ВАСИЛЕВИ
Благовеста Василева отваря капачето на препечена яркооранжева тиква, пълнена с телешко месо и разлива по чашите вино, узряло чрез дива ферментация. Външният вид на стопанката по нищо не напомня фермерската ...
ОЩЕ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА – КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА - КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ ("Ако българинът осъзнае тази велика отговорност и чест, би могъл да повдигне планини. Така Розетата от Плиска е кодът за древното знание, ...
ОЩЕ
ПРАЗНИКЪТ КОЛЕДА, БЪДНИ ВЕЧЕР В СЪРЦАТА
С раждането на Спасителя започва нов момент от човешкото битие. То слага начало на ново летоброене. Рождество Христово е не само граница във времето между епохите, то е празник на ...
ОЩЕ
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ      
ОЩЕ
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ПАЗИ СПРАВЕДЛИВОСТТА, РАЗДАВАЙ БЕЗ КОЛЕБАНИЕ – „Пази в себе си това съкровище справедливостта. Знай как да раздаваш без колебание, да губиш без съжаление, да ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ НА МАЙКАТА БОЖИЯ / ДНЕС – 21 Ноември 16 ГОДИНА
"Когато пречистата Дева навършила три години, праведните й родители изпълнили обещанието, което дали пред Бога, преди още тя да се роди. Затова те тържествено въвели своята дъщеря в Йерусалимския храм ...
ОЩЕ
АТЕНТАТ В СОФИЯ – ЦЪРКВАТА „СВ. КРАЛ“
СЛЕД НЕУСПЕШНИЯ ОПИТ ЗА АТЕНТАТ В СОФИЯ - ЦЪРКВАТА "СВ. КРАЛ" / АТЕНТАТ С ИЗБИВАНЕ НА ЦЯЛОТО ПОЛСКО ПРАВИТЕЛСТВО И ПРЕЗИДЕНТА ПРЕЗ АПРИЛ 2010 Експерти от британската лаборатория Forensic Explosives Laboratory ...
ОЩЕ
ДА ПОЧЕТЕМ ДНЕС СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
Преподобни Йоан Рилски е най-великият български светец, небесен закрилник на целия български народ. Основател на знаменития и най-величествен манастир в България - Рилския манастир.Преподобни Йоан Рилски е най-великият български светец, ...
ОЩЕ
ДАНЪК „СВОБОДА“ – НАПАДЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА
СВОБОДАТА ПЛАТЕНА С БЪЛГАРСКА КРЪВ / НАПАДЕНИЯТА НАД БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ 1. Да възвърнем националното си достойнство, да знаем истинската си история и да ценим приносът на целия български народ! - На ...
ОЩЕ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ ТАЙНИ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ ТАЙНИ ЗА СМЪРТТА СПОКОЙНО КЪМ ЖИВОТА "Има тайна, която е много по-голяма от политиката, здравната свобода, науката или дори цялата история на ...
ОЩЕ
ГОРАН БЛАГОЕВ - "РИЦАРИТЕ" НА БЪЛГАРИЯ / БНТ - ПАДЕНИЕ ИЗЦЯЛО И ОКОНЧАТЕЛНО (видеокоментари) Stoyan Petrov - Главният тамплиер е масон и по този начин с тези глупости за тамплиерството се ...
ОЩЕ
НДК – СТРОЕЖЪТ НА НОВА БЪЛГАРИЯ
1981 година. 1300-годишнината на България. В края на март 1981 г.в центъра на столицата с фанфари и слова на най-високо ниво – лично от Тодор Живков, е открит Народният дворец ...
ОЩЕ
ДАНИИЛ, ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ 2018
ДАНИИЛ - НОВИЯТ ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ МЕДИЯ "ФОКУС", Разбираемо е да има пристрастия при избора на митрополит, но той беше проведен канонично и по божията воля. Това заяви новоизбраният Видински митрополит Даниил във ...
ОЩЕ
ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД – КИСЕЛИННА И АЛКАЛНА СРЕДА
ДАНО СМЕ ПОЛЕЗНИ С ТАЗИ СТАТИЯ, ЗА СПАСЯВАНЕ / ЗАПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО Вярвайте само на опита си, на доказаното лично пред Вас и никога на утвърдената манипулация, хранеща се във ...
ОЩЕ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ - ПРЕЗ СТЕНИ ДО 50 МЕТРА "Технология за наблюдение през стени – Made in Crimea. Руските учени разработиха технология, която позволява през стени да се сканира ...
ОЩЕ
СЛЕД 50 ГОДИШНА ОКУПАЦИЯ / „ПЕПЕЛ В СНЕГА“
ОКУПАЦИЯ / СЛЕД 50 ГОДИШНА ОКУПАЦИЯ, много от страните борещи се срещу съветския режим, обявиха независимост и предизвикаха падането на "Желязната завеса" (непозната на съвременните млади хора) ЗА ДРУГИ НАРОДИ - ...
ОЩЕ
RISEN CHRIST
В началото бе Словото, Което беше у Бога и Бог беше в Словото, а Дух Божий се носеше над земята в целия блясък измежду ангелите, безплътни сили и власти. Човеците все ...
ОЩЕ
Б.Н. Р. – СПОДЕЛЕНО ОТ АНА АНДОНОВА & СИЛВИЯ НИКЛЕВА
Б.Н. Р. - СПОДЕЛЕНО ОТ АНА АНДОНОВА & СИЛВИЯ НИКЛЕВА / къде са насочени стратегическите оръжия срещу една държава, разработвано в дългосрочен план за последствията. Никак не е безобидно пред какво ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 3
Към края на историята за планетата, започваща от България. Все повече се открояват гласове за мястото на България, която по своето си величие е достойна през вековете и не 1300 ...
ОЩЕ
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ…
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ, АКО ВИЖДАТЕ ОБЛАЦИ, АКО ИЗЛИЗАТ ИСКРИ, СЛАДЪК ПАРФЮМ, КОКОШИ ПЕРА, АКО НЕ СТЕ САМИ, АКО СИ ГОВОРИТЕ wink emoticon "В различни религии ...
ОЩЕ
Александър Морфов – СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ ОТ БАНДИТИ
БТВ / Александър Морфов - СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ ОТ ЛУМПЕНИ И БАНДИТИ Александър Морфов: Да живее България – но не тази на лумпените и бандитите! - Кога за последно казахте „Да живее България”? „Да ...
ОЩЕ
ПЕТРИЧ / ХЕРАКЛЕЯ – СИНТИКА
 ХЕРАКЛЕЯ - СИНТИКА Едва ли някой средностатистически непросветен българин или чужденец, дошъл на площадката на „изникналия” изпод земята древен град Хераклея Синтика в местността Рупите край Петрич, би могъл да ...
ОЩЕ
ВИЗАНТИЯ / НАКРАТКО
Често хората изпадат в екстаз като чуят за Византия и византийско изкуство. В мислите започват да блуждаят представи за красота и благородство. Някои смятат дори, че гърците са създателите на всичко ...
ОЩЕ
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН – В СВЕТА НА ИЛЮМИНАТИТЕ
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН - В СВЕТА НА ИЛЮМИНАТИТЕ   Когато заговорим за истински неща, предлагаме на вниманието тема за преживяване на българин, който разказва за тайните от общочовешкото ни пространство, предадено ...
ОЩЕ
МЕДИЯ, КОМУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ
АРМЕДИЯ V. M. - ИЗЛЪЧВА НА ЖИВО ВСЕКИ ДЕН / ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ ПО ЧАСОВИ ЗОНИ 1. ЗОНА - ЦЕНТРАЛНО ВРЕМЕ ПО ГРИНУИЧ 2. ЗОНА - САЩ, Източно крайбрежие 3. ЗОНА - ...
ОЩЕ
ЗАЩО НАДПИСВАТ СМЕТКИТЕ ВИ – ТЕМАТИЧНА КРАЖБА
Този път кражбата е от енергийна доставка. Без значение дали горивото втора година е разценено на 2,65 литъра, или електричеството се движи във вените с водовъртежи от "измамните схеми" на ...
ОЩЕ
ДОКЛАД №4 / ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 2018
ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 2018 Г.  МАТЕРИАЛНА ТЕМА ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ / СВЯТ И СЪВРЕМЕННОСТ АВГУСТ  2018 СОФИЯ (СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЧЕТИВО) Учебно помагало за бъдещи администратори на обществен ресурс; политически ментори, психолози и психиатри. СЪДЪРЖАНИЕ: Материална ...
ОЩЕ
ИИСУС ХРИСТОС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ…
ИИСУС ХРИСТОС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ - ИСТОРИЯТА СЕ СЪБУЖДА ПРОМЕНЕНА РАЙСКИЯТ ЕДЕМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЧЕРНО МОРЕ, ДО БЪЛГАРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ - ЧАСТ ОТ ЗЕМИТЕ НА ТРАКИЯ ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ / ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА
ГОРДИЯТ БЪЛГАРИН - ПЪРВА ЧАСТ / Собственикът на България, радост и надежда. ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА - ВТОРА ЧАСТ / Пластове, покрити с пепел в очакване. 2 - ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО "Традиционните ...
ОЩЕ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЪТ НА „ДЯДО ИВАН“ КЪМ ОБЛАСТ – ТРАКИЯ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА
ЛАУРА КЬОВЕШИ БЕШЕ В БЪЛГАРИЯ – НИКОЙ НЕ
ДРАНЕ ДО КОКАЛ, ДОБРО УТРО ЛУК`РОТШИЛД / ПРЕСТЪПНА
ФРОНТАЛНО – НЕ МОЖЕШ ДА ИЗБЯГАШ ОТ КОМУНИЗМА
ПЪТЯ КЪМ СВЕТЛОТО, КОМУНИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ
МАТЕРИЯ / ЕЛЕМЕНТАРНА ТРАНСМУТАЦИЯ
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД
ВИНИЦА ЗА АХИЛ / БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ / 10
АРМЕДИЯ С БЕЗПЛАТНИ ИЗДАНИЯ / 2017 ФЕВРУАРИ
МЕЛ ГИБСЪН С ИСТОРИЧЕСКИ ФИЛМ ЗА ЦАР КАЛОЯН
ПРОРОЧЕСТВА / БЪДЕЩЕ / КОРОНА
ДЪНИНГ – КРЮГЕР / ПСИХОЛОГИЯ
ТРЕТА ЧАСТ / КОЛОБРИ, ПАЗИТЕЛИ, ЕВРАЗИЙСКА БЪЛГАРИЯ –
ВАЛИДЕ СУЛТАН – РОДОПЧАНКАТА СОНЯ, КОЯТО МИЛЕЕШЕ ЗА
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ КОРАБ В СВЕТА С БЪЛГАРСКИ КАПИТАН
РЕЛИГИОЗНОТО НАСЛЕДСТВО
CORRESPONDENTS IN 2018 КОРЕСПОНДЕНТИ
ЙОСИФ ВАРСАНО – КОМУНИСТИЧЕСКИ РАЙ
КИТАЙ С 3D ПРИНТИРАНИ ЖИЛИЩА
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, ВЪЗМОЖНОСТИ В БЪЛГАРИЯ
СРЕДНОВЕКОВЕН ПРИНЦ – „БОЯН МАГА“ – БРАТЪТ НА
УСМИХНАТИ И ЩЕДРИ ДНИ – КЪМ МАГИСТРАЛАТА
БЕЗКРАЕН СВЯТ – ВСЕЛЕНА
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ – 28 СЕПТЕМВРИ
ИЗБРАНО – ПРОФ. КАЛИН ЯНАКИЕВ
КОНФИСКУВАН ЖИВОТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
БИЕЩОТО СЪРЦЕ НА ПАРТИЯТА / ЗЛАТИН ВАН ТОТЕВ
НИКОЛА ТЕСЛА – ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ „Неизвестни…
В БЕЛОГРАДЧИК – НАХОДКА НА 1,4 МЛН. ГОДИНИ
ФРАНК – ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ
ФОНДАЦИЯ „ДИМИТЪР БЕРБАТОВ“ С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР
РУДОЛФ ЩАЙНЕР – СТРАНИЦА 53
БЪЛГАРИЯ, БЕЗСМЪРТНА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
СВЕТЛИ ДНИ
ARHEA / ЦВЕТАН ГАЙД – ВЯРА И ДЪРЖАВА
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА – СВЕТЪТ НА ДУШАТА
БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕРМЕ – ТОЙ БЕШЕ ТИХ
ЕКСПЕРИМЕНТ – „ГЛАД“ БТВ / КАРБОВСКИ
КОЙ ПРЕВЪРНА ДЪРЖАВАТА ВИ В КЛОЗЕТ
ВОЕННА СТРАТЕГИЯ, ЧУДЕСНА РАЗРАБОТКА ОТ АЛЕКСАНДЪР БОРТНИКОВ
ЕВА ГОРГОВСКА – БУЛГАРИСТАН, на веселите гяури
БЪЛГАРСКИТЕ САМОЛЕТИ И АВТОМОБИЛИ
ЦЕЛТА – ДЕГРАДИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ „ФАКТОР“
ДА ПОКРЪСТИШ ПОРОБИТЕЛЯ СИ – ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ
ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА, Е СЪЗДАДЕН СПЕЦИАЛНО
КРАСОТАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ НОСИИ
ДОКАТО СЕ МОЛИТЕ, ЩЕ СЕ МОЛИТЕ
ШИРОКА ЛЪКА – ДОКОСВАНЕ ДО БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКИ ИНЖЕНЕРИ С ПРЕСТИЖНА, СВЕТОВНА НАГРАДА
БЪЛГАРСКА ЧУДОТВОРНА ИКОНА, СРЕЩУ МАГИЯ, ЛЕКУВА БОЛЕСТИ
ЗДРАВЕЙ ДЖАК – ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ
СВОБОДАТА Е – ДА ОСВОБОДИШ ДЪРЖАВАТА СИ /
ПОД СЛЪНЦЕТО НА БЪЛГАРИНА – Г. С. РАКОВСКИ
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – ЗА СВЕТСКАТА
14 ДЕКЕМВРИ, ВЪРНАТО БЪЛГАРСКО СЪКРОВИЩЕ ОТ САЩ
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС – ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО
ЕЛЕКТРОНИКА – ИНДИЯ, ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА / БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ ПОКРЪСТВА КИЕВСКА РУС – 987 Г. СЛЕД
ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА / СИЛА
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ
БЪЛГАРКА НАГРАДЕНА ЗА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА
RADIO-FM
АКИТИ БЪЛГАРИЯ, Шукар бути ама романи бути
УСПЕНИЕ В РАЯ
БАНДИТИЗЪМ – ПЕНСИОННА ПИРАМИДА
ВИТАЛНОСТ / ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН
БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА – ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ
ВТОРА ЧАСТ / БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ, АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯ
КОНСУМАТОРИ НА ЧУЖДОТО & СЪДРАНИТЕ КОЖИ
ИЛИНДЕН – СВ. ПРОРОК ИЛИЯ
ПЪТЯТ НА ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ, РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА
ТРЕТА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
БЪЛГАРСКИТЕ АНКЛАВИ – МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ
САЛИМ РАЗКАЗВА / ПРИЛОЖЕНИЕ – СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
КАМЕННИ ПЛОЧИ ОТ ВРЕМЕТО НА ТРАКИТЕ / ЕЗИК
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА – СЛЕД Х БОЗОНА
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО /
КОД ЗА ЗАЩИТА / ПРЕДМЕТИ И ГЕНЕТИКА /
РЕВОЛЮЦИЯ В СВЕТА НА ФИЗИКАТА / НАБЛЮДАВАМЕ СВРЪХ
КВАНТОВА ФИЗИКА – ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА
МЕМОРАНДУМ НА ВЪВЕДЕНИЕТО, VIII МИ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР
QUANT E-СПОРТНА ЛИМУЗИНА, ХИДРО-АВТОМОБИЛ
РОДИНА – КАКВО НАПРАВИ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ
НЬОЙСКИ ДОГОВОР, 27 НОЕМВРИ 2015
СТЪПКИ КЪМ СВОБОДАТА / ПСИХОЛОГИЯ
РУСИЯ – ГЕНОФОНД, ИЗСЛЕДВАНЕ
ИЗЛОЖБА НА ПИКАСО В СОФИЯ – ВХОД СВОБОДЕН
НЕБЕСЕН ПЕЧАТ, КЛЮЧЪТ Е В ТЕБ
Giant / September 28, 2015
ЕПИСКОП ПЕТЪР ОСОГОВСКИ – ПРЕДСКАЗАНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ
ЯНКО ГОЧЕВ – СЛЕД ПОРЕДНОТО КЛАНЕ НА БЪЛГАРИ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН – НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ
ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО / 1000 СВЕТЛИННИ ГОДИНИ НАЗАД
БЪЛГАРСКИ ТРЪКСТОП В ЧИКАГО / ЦЕНТЪР ЗА ТОВАРНИ
ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО
ЧУДОТО НА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
КЪЛНОВЕ / САМО ТИ И ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
ПСИХИАТРИЯ С УСМИВКА
РУМЯНА ЧЕНАЛОВА – ОСТАВИХМЕ БЪЛГАРИЯ НА РАЗБОЙНИЦИТЕ
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА
НОЕМВРИ, ВРЪЧЕНИ СА НАГРАДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА
ЛУДНИЦИТЕ КАТО „МЯСТО ЗА ЕКЗЕКУЦИЯ“ / 2019
ГОДИНА 6783 ЕДНАЖДЕН – 22 ДЕКЕМВРИ / БЪЛГАРСКАТА
БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ВТОРА В СВЕТА СЛЕД ГУУГЪЛ С
ПЪРВА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ / СВЕЩЕНОРОДИЕ, САКРАЛНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ
200 НА ДЕН ТЪРСЕЩИ БЪЛГАРИЯ – БЪДЕЩЕТО ПРЕД
СОФИЙСКИТЕ КАТАКОМБИ – 240 КИЛОМЕТРА ПОДЗЕМИЯ (ВИДЕО)
АЗ, НАСЛЕДНИК НА ГОСПОДАРИТЕ НА СВЕТА
СВЕТЛИНА & СВОБОДА – СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО
КИРИЛ ХРИСТОВ срещу Леонид Андреев
НЕВЕРОЯТНО, РАЗШИРЯВАНЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
ОТЕЦ ИВАН – ПО БОЖИЯ ВОЛЯ СТАНА АРХИМАНДРИТ
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ
ЛОМСКА ИСТОРИЯ ОТ ДЕСИСЛАВА
1944 – 2017 ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ, БАТАШКОТО КЛАНЕ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
УИЛЯМ ШЕКСПИР – ПЪЛНИ СЪЧИНЕНИЯ, Theatre 199
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО – РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА
ПОДМЯНА НА ОСНОВНОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРОПАГАНДА
НАСА – МАРС ГУБИ 100 Г АТМОСФЕРА В
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ
ТУРКМЕНИСТАН, СТРАНАТА НА ЗАПАЗЕНОТО БОГАТСТВО
АЗ СЪМ РЕАЛИСТ, ОЧАКВАМ ЧУДЕСА
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ
ПСИХО – ТРИЛЪР / ЗАЩО ФОСИЛЪТ ВЯРВА НА
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО / НЕИЗВЕСТНИТЕ АНГЕЛИ
БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА И СВОБОДАТА
ХРАМ СВЕТИ ДИМИТЪР – ВИДИН, Е ВТОРИЯТ ПО
НЕКА ВСИЧКИ ДА ЗНАЯТ
НИЗШЕ ОБЩЕСТВО, КОЕТО ПЛАЩА ЗА ПРОСТОТИЯТА
БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИГАРСИ – ЦЪРКОВНА ДЕЙНОСТ И РАЗБОЙНИЧЕСТВО
ДНЕС Е АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА
ВТОРА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
СВЕТИ НИКОЛАЙ, МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ – НИКУЛДЕН
ПЪРВА ЧАСТ / ВЕЛИКИЯТ ДУХ – БИТИЕ И
ПЪТЯТ ВЪРХУ БОЖИЯТА МАГИСТРАЛА – НАПРЕД И САМО
ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, БЪЛГАРИЯ 2015
ПРЕДСКАЗАНИЕ ОТ АНТИКТЕРА
БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1944-ТА ГОДИНА / Д. Йеникараев
ЗА ДЪРЖАВНОТО КЪМ БАБИНОТО ИЗКУСТВО, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ
РЕЗЕРВАТЪТ В МАЖДАРОВО / ОПАЗВАНЕ НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД
РУМЯНА – ДА ТЕ ИЗЛЪЖАТ С ДЪРЖАВА
ПОЛИТИЧЕСКА & РЕЛИГИОЗНА ПОДМЯНА
ЗЛАТНАТА КНИГА – 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА
РУМЪНИЯ КАТО РУМЪНИЯ, НА СЕВЕР ОТ ГРАНИЦАТА
ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, БЪЛГАРИЯ
БОНДАРЕВ ЗА АЛКОХОЛА, ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 2
ПРЕСТЪПНА (РАЗБОЙНИЧЕСКА) БЪЛГАРИЯ / чл. 417
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ – ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ТОЙ ЩЕ ТИ РАЗКАЖЕ
ПРАВОСЛАВНАТА, СЪВРЕМЕННА ЦЪРКВА – ИМА ЛИ БЛАГОДАТ /
КРЪСТОВ ДЕН
ЗЕМНИЯТ РАЙ И ЧОВЕШКАТА СВОБОДА
ПОЗИТИВНА НОВИНА – ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА
САЩ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ
ТЕМАТИЧНА КРАЖБА – 14 ПЪТИ ПО ВИСОКИ ЦЕНИ
ХИПЕРТОНИЯ / КЛЕТЪЧНА ОТРОВА И СИМПТОМИ
ДУХЪТ НА БЪЛГАРИЯ / НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО, БИБЛЕЙСКИЯТ ПОТОП
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 1
УРОДОЛОГИЯ / ПРОЗОРЕЦЪТ НА ОВЕРТОН / НЕМИСЛИМИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ
БЪЛГАРСКО, ЗЛАТНО БИЖУ НА 6300 ГОДИНИ В ПРОВАДИЯ
БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ И „ПРАВОСЛАВНА ЗОРА“
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE – MAKE FRIENDS
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА – НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ
С АРХАНГЕЛА НА ПОБЕДАТА / With the Archangel
ЖИВОТЪТ Е ТВЪРДЕ КРАТЪК, ПОСЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ
ОСЪДЕН ЗА 98 СТОТИНКИ
БЪЛГАРИЯ ПОМНИ, РЕКИ И ЯЗОВИРИ, КРЕПОСТИ И МОНАСТИРИ,
ТАЙНИ НА БЪЛГАРСКОТО ХОРО
ДОБРОТО, ЩЕ Е ДОБРО – ЩО Е РАСИЗЪМ
БЪДЕЩЕ, БОГ ВИНАГИ ДАВА
ПСИХОЛОГИЯ НА КРЪВНИТЕ ГРУПИ – БУРХАРА
ГРАДЪТ И ПЛАНИНАТА В САЛЕРНО, БЪЛГАРИЯ
БУНТЪТ НА ТРАКИЕЦА / ГЕРОИТЕ СЕ РАЖДАТ В
ПРОФ. ФИЛИПОВ – ИЗВЪНЗЕМНИ ОТПРЕДИ 60 000 ГОДИНИ
ПОЛЪХ ОТ СИБИР / д-р Преслав Наков
ДНК – ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА
И РЕЧЕ БОГ – „ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА“, БЪЛГАРИЯ
ЗАБРАВИХМЕ ЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ – ГЕОРГИ ЛАМБОВ
ГРАВИТАЦИЯ / ОТГОВОРИ, ВЪПРОСИ И РЕЗУЛТАТИ
ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО – Родина
АНСАМБЪЛ „ЧИНАРИ“ В НДК, БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ ПРЕД СВЕТА
ВЪПРЕКИ ОБЯВЕН ЗА ПСИХИЧЕСКО ОТКЛОНЕНИЕ – В БЪЛГАРИЯ,
ARHEA.ORG С НОВ АДРЕС НА РАДИО ИЗЛЪЧВАНЕ
ХАЗАРСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
ИЗВЪН СТАНДАРТНИЯ ФИЗИЧЕН МОДЕЛ / НОВА ЧАСТИЦА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ – СИЛА
БЪЛГАРИЯ – ГРАДИНА ОТ РАЯ
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН
ЕВРОКОМ – НЕЗАКОННА ВЛАСТ, НЕЗАКОННО УПРАВЛЕНИЕ
ИГНАЖДЕН / СВЕТИ ИГНАТИЙ, ЕПИСКОП АНТИОХИЙСКИ
БЪЛГАРИЯ БЕЗ СУВЕРЕНИТЕТ – ЦОЧО БИЛЯРСКИ
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА – 2015 ГОДИНА
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО – ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ РОД / АПОКАЛИПСИС
БЪЛГАРИЯ И НА НЕБЕТО / И НА ЗЕМЯТА
ГЕНЕРАТОРИ / ЗЕМЯ
ТЮРКСКИ ПРОИЗХОД – АЛЪШ ВЕРИША / ШЛОМО ЗАНД
ГАРЕГИН – ПРЕМЪЛЧАНИ СТРАНИЦИ, КАПИТАН ПЕТКО ВОЕВОДА
ЗА ВЕЧНАТА ЖЕНА, ОБРАЗЪТ НА МАЙКАТА – СТЕФАН
БЕЗИМЕННА, НЕПРЕХОДНА
EARTH-BG – ЗЕМЯ, НАРЕЧЕНА БЪЛГАРИЯ
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014
БЪЛГАРИТЕ / БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА
ЗА ЧЕСТТА НА БЪЛГАРИЯ
АНТИПРОПАГАНДА – ЖИВА БЪЛГАРИЯ
СОДА & ВОДА
СТЕНИТЕ НА ЙЕРИХОН – ШЛОМО ЗАНД & ЗЕЕВ
А ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДЕ РАЙ
КУЛТУРА – ГЕОРГИ МИШЕВ, СОФИЯ / ПЕРОТО, НДК,
НАДЕЖДАТА, НАРЕЧЕНА – „ПЕНСИЯ“ / 13.04.2017 – 2019
БЪЛГАРСКИ СЪКРОВИЩА, БАСТЕТ И ПЛАНЕТАТА
МОСКВА ВИКА СОФИЯ – СЪВРЕМЕННА ПРИКАЗКА / БИЗНЕС
МИСТЕРИЯ В ПЛАНИНАТА ПРЕЗ 1981 ГОДИНА
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ
КЛЮЧ – 2015
ПЪТИЩА, СЪДБИ, ПЛАНЕТА
ВСЕЛЕНАТА ОТ ХОЛОГРАМИ, СТРУНИ И ОПЛЕТКИ…
ВИКТОР КОРДОН – ТАЙНАТА ЗА ПОСЛЕДНАТА ЧОВЕШКА ВОЙНА
БОГАТСТВО И КРАСОТА / БЪЛГАРСКА, ДУХОВНА КУЛТУРА
ГЕНЕТИКА НА БЪЛГАРИТЕ / 14 500 ГОДИНИ ИСТОРИЧЕСКА
БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА
165 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ, МОСКВА
ФЕРМЕРИ ОТ РОДОПИТЕ, СЕМЕЙСТВО ВАСИЛЕВИ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА – КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ
ПРАЗНИКЪТ КОЛЕДА, БЪДНИ ВЕЧЕР В СЪРЦАТА
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА
ВЪВЕДЕНИЕ НА МАЙКАТА БОЖИЯ / ДНЕС – 21
АТЕНТАТ В СОФИЯ – ЦЪРКВАТА „СВ. КРАЛ“
ДА ПОЧЕТЕМ ДНЕС СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
ДАНЪК „СВОБОДА“ – НАПАДЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ
ГОРАН БЛАГОЕВ – „РИЦАРИТЕ“ НА БЪЛГАРИЯ / БНТ
НДК – СТРОЕЖЪТ НА НОВА БЪЛГАРИЯ
ДАНИИЛ, ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ 2018
ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД – КИСЕЛИННА И АЛКАЛНА СРЕДА
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ
СЛЕД 50 ГОДИШНА ОКУПАЦИЯ / „ПЕПЕЛ В СНЕГА“
RISEN CHRIST
Б.Н. Р. – СПОДЕЛЕНО ОТ АНА АНДОНОВА &
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 3
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ…
Александър Морфов – СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ ОТ БАНДИТИ
ПЕТРИЧ / ХЕРАКЛЕЯ – СИНТИКА
ВИЗАНТИЯ / НАКРАТКО
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН – В СВЕТА НА
МЕДИЯ, КОМУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ
ЗАЩО НАДПИСВАТ СМЕТКИТЕ ВИ – ТЕМАТИЧНА КРАЖБА
ДОКЛАД №4 / ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 2018
ИИСУС ХРИСТОС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ…
БЪЛГАРИЯ / ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА