МЕМОРАНДУМ НА ВЪВЕДЕНИЕТО, VIII МИ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР

В Страсбург, 25-29 юни 2014 е подписан Международен Меморандум, влизащ в сила от 1 май 2016-та!

Това всъщност е разписание, по дати, за бърза подмяна на православните църкви и реалното им превръщане, заедно със всичките останали вероизповедания, в обединена, световна религия, църква на земния Княз и неговия пророк.

Пълният текст на този Меморандума, в превод от английски, на гръцки, е публикуван на 14 август 2014 г. и повторно, на 6 септември 2014 г. в интернет.

От този документ става ясна причината за свикването на Осми всеправославен събор, в Истамбул 2016 г. на празника Петдесетница.

Целта е – разрушаване на Православната Църква.

Меморандумът е подписан от:

А. Председателя на Европарламента ХЕРМАН ВАН РОМПУЙ

Б. Министъра на образованието на Гърция АНДРЕАС ЛОВЕРДОС

В. Представителя на Константинополската Църква, извън Константинопол, Митрополит Иконийски ТЕОКЛИТОС, Мала Азия

Г. Представителя на Славянските Патриаршии и на Руското Правителство, Архиепископ ВОЛОКОЛАМСКИЙ Илларион

Д. Представителя на Света Гора – Атон, игумен ЕФРЕМ ВАТОПЕДСКИ

Е. Представителя на Кипърската Църква и на Правителството на Кипър, Митрополит Морфски Неофит и Тримифунтский ВАРНАВА,

Ж. Представителя на Антиохийската Църква, ИЛИЯ Триполски,

И. Представителя на Александрийската Църква , ВАСИЛИЙ Триполски,

К. Представителя на Йерусалимската Църква, ТИМОТЕЙ Востърски.

ТЕКСТЪТ НА МЕМОРАНДУМА (в съкратен вариант)

Подписан в Страсбург, на 25-29 юни 2014 г.

ТЕМИ:

1. МЕМОРАНДУМ за Застрахователните Фондове

2. МЕМОРАНДУМ за образованието

3. МЕМОРАНДУМ за Църквата

4. МЕМОРАНДУМ за болниците и здравните заведения

4. MЕМОРАНДУМ за административната реформа

УВОД 

Меморандумът влиза в сила от 1 май 2016, до 16 август 2020.

Задълженията и пълномощията ни са, да осъществим Реформите, докато е в сила Меморандумът. Меморандумът може да продължи действието си или може да се прилага преди срока.

МЕМОРАНДУМ за Застрахователните Фондове в Европейския Съюз

РАЗДЕЛИ 11

Раздел 1: Консолидация на фондовете от системата за застраховане и свеждането им до два , в срок до 09/18/2019, (Отделни по-маловажни за нас, членове, тук не са преведени!)

Член 3: Издаване на Електронни карти на всички лица застраховани в Единната Електронна система…

Член 4: Учрежденията работят във Ввсички неделни дни през годината… Реализация на Реформата, 01.01.2017.

Член 5: Почивен ден за застрахователните организации е събота, през цялата година…

Член 11: После да се обединят Учрежденията в едно, от 16.8.2020

МЕМОРАНДУМ за образованието

Раздели 12

Член 1: Поликултурно образование във всички учебни заведения, от 09.11.2016.

Член 2 : Отмяна на Религиозните и национални празници във всички учебни заведения, от 09.11.2017.

Член3: Ликвидация на църковността на учениците, от 11.11.2016.

Член 4: Задължително посещаване на синагогите и ислямските джамии… от 11.11.2016.

Член 5: Въвеждане в началните класове на уроци по сексуална просвета, от 09.11.2016 и предоставяне на безплатни презервативи за всички ученици в началното училище, от 10.11.2016.

Член 6: Отмяна на уроците по национална история, и въвеждане на урок за Европейското Възраждане, с осветяване предимно на въпросите за Френската и Италиянската революция на Гарибалди 1843 г. Реформирането започва от 11/12/2018.

Член 7: Практическа реализация на курса по сексуална просвета, на всички нива от училищното образование, до 11.12.2017.

Член 8: Премахване на националните празници и фестивали, от 10.16.2016.

Член 10: Премахване на Богословските Факултети в Университетите, от 10.16.2016, и преобразоването им във Факултети по религиознание, като катедри към Философския факултет. Премахване на религиозното образование от всички нива на училищното образование, започвайки от 09/11/2016, и въвеждане на урок по религиознание, от 09.12.2016.

Член 11: Отмяна на многото професори, на разнните нива на образованието и въвеждане на Интернет, от 1.1.2017.

Член 12:
12 А: Въвеждане на (картинни уроци) слайдове, в уроците по сексуална просвета, от 09.19.2016.
12 Б: Въвеждане на Електронна идентификация на студентите, от 09.20.2017.
12 С: Внедряване на електронни Бaр-кодове (штрих-кодове или нещо подобно) с Картони за безопасност във всички училища и университети.

12 D: Преобразуване на Образователните учреждения и университети, в места със сексуална свобода, от 09.17.2017.
12Е: Сексуална свобода за студентите, от 09.16.2016.

MЕМОРАНДУМ за Църквата

РАЗДЕЛИ 15:

Член 1:
: Реформа на Църковното богослужение: Време, Разписания.

Зимния сезон: Отслужване на Божествената литургия в неделните дни, от 10, до 11:30 сутрин. Летния сезон: Извършване на Божествената литургия в неделните дни, ​​от 7:30, до 9 вечерта. Реформата започва от 10.17.2017.
1В: Премахване на иконостасите от църквите, от 26. 10.2017.
1.Г: Въведждане на икони, по образци от епохата на Възраждането, – замяна на византийския стил, от 01.03.2017:
1D: Въвеждане на музикални инструменти в Църквите, от 01.03.2017.

Член 2:
2 А: Отмяна на Задължителното носене на одеждата от клириците извън църквата, от 08.15.2017.

2B: Премахване на брадите и косите на духовенството, от 01.05.2017.

Член 3: Отмяна на бденията в светите храмове и манастири, от 08.14.2018.

Член 4: Премахване на светците-антисимити, от 08/15/2016

Член 5: Въвеждане на антирасистско направление в проповедите на цялото духовенство, от всичките степени на свещенството, от 09.15.2016.

Член 6: Премахване на антисемитските песнопения от всички христиански църкви, от 09.16.2016.

Член 7:
7а: Премахване на утренната служба в Християнските Православни Църкви, от 09.16.2016.
7 В: Въвеждане на нови Богослужения във всичките Христиански Църкви, от 09.16.2017.
7 С: Въвеждане на празници за околната среда, на 5 юни и 21 декември, и на 14 април, всякя година, празник на Майката-Земя. Начало на Реформата – 09/20/2016.
7d: Въвеждане на празник за еврейския Холокост, с определена богослужебна последователност за всички християнски Църкви. Празникът е определено да се празнува 3 пъти в годината, и особено на 27 януари и 21 април, втората Неделя след Християнската Пасха, която е наречена на свети Тома. Начало на реформата 1.7.2016.
7 E: Премахване на всички национални празници във всичките Християнски Църкви, от 07.15.2017.

Член 8:
8а: Реформиране на всички християнски празници в Християнските Църкви (Не пише от коя дата се въвежда).
8b: Внедряване на нови празници  в Християнската Църква.
8с: Премахване забраната за влизане на всички в християнските църкви, от 04.17.2017.
8d: Църквите да влязат в ООН, и ООН ще управлява християнската църква, от 07.15.2017.

8е: Йерусалим ще стане духовна столица, от 01.05.2017.
8f: Да се премахнат Йерусалимската, Александрийската, Антиохийската и Славянските патриаршии, освен Московската, от 01.05.2017.
8g: Ще останат само три Патриаршии към Христианската Объединенна Църква: Руската Патриаршия, Римската Патриаршия и Константинополската Патриаршия, от 01/05/2016.
8: Превръщане на Църковните училища в Религиоведски, за всичките христиански църкви, от 07.17.2017.

ЧЛЕН 9
9b: Църквата ще поеме попечителството и издържката, от собствени средства и от Европейския Съюз, на мюсулманските молитвени домове.
9c: Също ще поеме и попечителството над будистките молитвени домове и въобще над всичките религиозни убеждения, от 01.09.2016.
9d: Уроци ще се преподават във всичките религиозни центрове на христианските църкви, за всички вярващи от всички религии и вярвания, – от 09.20.2016.

ЧЛЕН 10
10 А: Въвеждане на нови полирелигиозни богослужения с музикални инструменти, във всички христиански църкви, – от  05/20/2017.
10 B: Възприемане във всички религиозни храмове на музикални инструменти и организиране на концерти, и не само религиозни, на 10/20/2017.
10 С: Провеждане на редовни анти-расистски и анти-фашистски концерти във, и извън, християнските църкви, от 01.05.2017.
10 D: Премахване забраната за свободно влизане вСвета Гора – Атон, от 01.06.2017.
10 E: Приемане в христианските църкви на мулти организации, от 01.09.2017.
10 F: Приемане от ООН на световно правителство над международните асоциации (псевдо-държави), от 01.09.2018.

ЧЛЕН 11
11A: Признаване на първенството на християнската църква на Ватикана, от 08.15.2017.
11В: Въвеждане на Католически (Папски) монаси, и на католическите ордени, и на монаси с древногръцко (езическо) богослужение на Света Гора, от 11/20/2017, до 18/08/2018.
11C: Построяване на въжена линия в Света Гора, въвеждане на смарт системи и древни култови статуи, и преобразуване на Атон в екологично архаично-византийско общежитие /държава/ – с независимо държавно управление, – и превръщане на Света Гора в център на новото християнско направление, на новото религиозно направление и на новата църковна музика, – от 1,4 ,2018.

Член 12: Съглаяване на христианските църкви, с това, че те влизат вече в нова ера, – от 2016 година.

Член 13
13А: От 07/17/2017 преместване на Вселенската Патриаршия, на о. Патмос в Гърция или в Света Гора – Атон, или на о. Самотраки, и създване на 3 центъра на Вселенския Патриархат.
13Б: Поставяне лидери на христианските църкви, на възраст от 28 год. нагоре, от 11.1.2017.

ЧЛЕН 14
14A: Организиране на конференции и симпозиуми на международни асоциации, по проблемите на екологията, – на Гръцки острови, на Кипър и в Света Гора.
14В: Приемане от християнските църкви отмяната на националните държави, и създаване на обединения, като мулти-страни, мулти-центрове, мулти-културни, поликонфесионални (много-религиозни) държави, и създаване на религиозни държавни образувания, като Вселенската Патриаршия, от 08/15/2017.
14C: Премахване на четците-псалтове в христианските църкви и въвеждане на хорове, – от 16.10 2014.

ЧЛЕН 15
15A: Гореизброените съглашения, да бъдат ратифицирани от Вселенския Събор на христианско-православните църкви, – от 19/06/2016 до 09/07/2016.

Горепосочените договор са ратифицирани от:
• Президента на Европейския парламента, Херман Ван Ромпуй
• Представителя на Гръцкото правителств, министра на образованието Андреас Ловердос
• представителя на Вселенския Патриархат, Иконийский Теоклитос
• Представителя на Света Гора, игумена Ефрем
• Представителя на Църквата и на държавата Кипър, епископ Тримифунтски Варнава и митрополит Неофит Морфский
• За Патриархата Йерусалимски, Митрополит Вострийский Тимотей
• За Александрийския Патриархат, архиепископ Василий Триполский

• За Антиохийския Патриархат, архиепископ Триполский Илия
• За всичките славянски Православни Църкви и за Руската държава, архиепископ Волоколамский Иларион
• За Ватикана кардинал Валтера Касперс

15В: Приемане от Йерусалимския Патриархат, всичките христиански места за поклонничество (в Израел?), за да се предадат на четирите административно-управляващи органи: ООН, ЮНЕСКО, Руската Църква и ВАТИКАН, – от 1.5.2017.
15 C: Пояснителен член: всичките съставни части и имоти ще бъдат под непосредственото управление на горепосочените християнски православни църкви, заедно с държавните и хипердържавните органи.

МЕМОРАНДУМ за болниците и здравните заведения

Членове 8

Член 1: болниците ще се разделят за възрастни и за млади хора. от 08.09.2017.
Член 2: Вход в больниците само със застрахователна карта, от 08/09/2017.
Член 5: електронна идентификация на гражданите, от 06.17.2017, за всички услуги, а не само за болниците.
Член 6: Ликвидация на многото медицински спецялности, от 08.17.2017.
Член 7: Сливане на болниците и създавне на  многофункционални болнични центрове, от 08.17.2017.
Член 8
8а: Въвеждане на карти за здравеопазване, за всички граждани и лекари, от 09.19.2017.
8b: Ликвидация на центровете за здавеопазване и попечение, от 09.19.2017.

MЕМОРАНДУМ за административната реформа
Член 1: Електронна идентификация за всички граждани на Европейския Съюза и Русия, от16.6.2017. Приемане на електронната идентификация от всички християнски църкви.
Член 2:
2 А: Отмяна на държавния суверенитет и създаване на Федеративни Държави, обединени в окръзи – със столици на окръзите, – от 10.17.2017.
2B: Приемане на Кипър във Федерацията, от 8.14.2017.
2 С: Приемане на ООН, като висш орган, от 10.07.2017, за всички религии по света.
2D: Създавне на религиозни центрове на ССЦ (Световния Съвет на Църквите) по цялата планета, от 14/8/2018
Член 3: Легализация на всички имигранти във всички страни на Европейския Съюз, без ограничения, от 11.19.2016.
4А: Приемане мероприятията на хомосексуализма,за да могат свободно и редовно да се провеждат на всички улици в градовете на Европейския Съюз, от 08.16.2016.
4В: Признаване на хомосексуалните бракове и браковете на трассексуалните, и осиновяването на деца от хомосексуалистите, от 05.16.2016.
4 С: Признаванее на сексуалните отношения, от 19-годишна възраст, като на възрастни, от 05.18.2016.
4 D: Признване на сексуална свобода в телевизията и в печата и разпространение на всякакви порносписания, свободно, на всички нива на образованието, от 11.18.2016.
4 Е: Създаване на приюти около всички учебни заведени, на всички нива на образованието, на цялата територия на Европейския Съюз – и в лагерите за войници, от 12.19.2016.
4 F: Обучаване в прекрасно еротическо наслаждение, на всички нива на образованието, от 12/22/2017, не само на учителите, но и на обикновените служители.

Член 5: Признаване в интернет на свободната детска порнография, но само за 14 годишни, и нагоре, от 12.24.2017.

Член 6:
6 А: Отмяна на националните празници и признатване на световното правителство, от 10.12.2016.
6b: Легализация на хомосексуализма и обучаване в хомосексуализъм, в образователните в образователните заведения –, от 09/20/2016.

Член 7:
7а: Легализация на новите култове – New Age, от 09/21/2017.
7 В: Премахване на националните знамена на страните от цяла Европа, и отмяна на религиозните празници в Европа, от 01.03.2017.
7 С: Въвеждане на екологически фестивали, от 03.21.2017.
7 D: Премахване на националните знамена от образователните сгради, обществените служби и храмовете , от 04.20.2017.
7 E: Създаване на манастири с монаси и монахини от всички конфесии и религиии в Европейския Съюз и на Сета Гора, от 03.17.2018.

Член 8:
8а,8B: Приемане на гражданското партнерство и на геовете, и премахване в целия Европейски Съюз, на задължителните религиозни и граждански бракове, от 10.21.2017.
8в: Признаване кремацята на мъртвите, от 01.05.2016.
8d: Премахване в ЕС на религиозните погребения и постепенно въвеждане на задължителната кремация на  умрелите, от 05.20.2016.
8е: Приемане на кремацията от църквата и от всички, които искат религиозно погребение, от  05.22.2016.
8 F: Премахване от употреба в Европейския Съюз на религиозната клетва в парламента от политиците, губернаторите, кметовете, студентите и т.н., от 05.23.2016.
8 G: Премахване на водосвета в парламента, в образователните и държавните учреждения в ЕС, от 05.24.2016.

Член 9:
9А: Премахване на клетвите в парламентите, в ЕС, от 25.5.2016.
9 В: Премахване на водосвета от всички учебни заведения, от 09.11.2016.
9в: Отмяна на задължителното кръщаване на малките деца и на книгите за вписване, от 09.12.2016.
9 D: Създване на електронни архиви във всичките учебни и университетски учреждения, и учрежденията от общественн характер, учрежденията и министерствата във всичките страни на Европа, за да се въведат системи за отпечатици на ръцете и сканиране на очната ретина, за да бъдат въведени в тази система всички граждани, студенти, преподаватели и политически лидери. Прилагане от 07/27/2017 до 10/29/2017.

Член 10:
10А: Създаване на многонационални армиии и не национални армии по стандартите на НАТО, от 01.30.2017, и едновременно отменяне в Европа на задължителната военна служба.
10 Б: електронен подпис за всички граждани, в отношенията им с многонационалата държава ЕС, от 03/30/2017.

Член 11
11 D: От 01/05/2016 създаване на Европейско Управление по Реформите.
11 Е: 01.05.2016 създаване на Европейски офиса по Реформите, с начален капитал 800.000.000 евро.
11 F: Създаване на регионална средиземноморска асоциация от всичките обединени страни в Средиземноморието, от 07.13.2017.

Европейският координационнен орган ще има своя штаб-квартира в Света Гора – Атон, от 12.17.2017.
11Z: Създаване на Екологически офис по Реформите, от 11.21.2016, разположен в Дубровник, Хърватия.
11 И: Създаване на Офис по Реформите – Новата Ера, в Барселона, от 01.22.2016.
11 К: Да се създаде нов офис за европейски религиозни реформи, на 23/11/2016, с координиращата роля на религиозния център ВАТИКАН, с пълни консултации и координации с Средиземноморския съюз, ООН, ССЦ , штаб –квартирата и офиса на който са в Париж, – на 11.24.2016.

Подписите са на:

• Президента на Европейския парламент, Херман Ван Ромпей
• Представител на Гръцкото правительство, министрът на образованието Андреас Ловердос
• представителят на Вселенския Патриархат, Иконий Теоклитос
• Представителя на Атон, игуменът Ефрем
• Църквата и държавата на Кипър – епископ Тримифунтский Варнава, митрополит Неофит Морфский
• За Патриархата на Йерусалим, архиепископ Тимотей Вострийский

• За Александрийския Патриархат, архиепископ Василий Триполский
• За всичките славянски Християнски Православни Църкви и за Роската държава, архиепископ Волоколамский Иларион
• За Ватикана, кардинал Валтер Касперс
• Представителят на Всемирния съвет на църквите (ССЦ) Андре Лодки
• За Църквата на Албания, митрополит Хирокастрийски Поликарп

НИЕ се стремим да реализираме всичките тези реформи, от 1 май 2016, до август 2020 г.

За да извършим промените и да въведем НОВАТА ЕРА, от 1 май 2016 година.

Ние се стремим да направим промени и в  знаменитата Гора Атон в Гръция, и да установим в нея манастири от всички религии и учения, и монашеските ордени на Ватикана. Ние се стремим да приложим гореизброените реформи, заради тези, които ще са наши приемници. Ние пак и многократно се молим на единия Бог (сатана) и на единия човек (антихрист), да се яви в Света за решаване на всичките проблеми на планетата …

Переводът (от гръцки на руски) е извършен от интернет-сдружението „Православный Апологет“ 2015 год.

При позоваане на публикацията и частична препечатка позоваването на apologet.spb.ru е задължително!

ΣΟΚ ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΡΟΜΟΥ ! Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ

ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ;; ΑΝΑΡΩΤΗΘΗΤΕ


ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ – MEMORANDUM και η επιβαλλόμενη ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΑΣΣΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΘΡΗΣΚΕΙΑ και ΕΚΚΛΗΣΙΑ, από 2016 έως 2020.

Από 25 έως 29 Ιουνίου 2014, εις Στρασβούργο, υπεγράφη ένα ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ-MEMORANDUM, το οποίο αφορά την Πολιτική-Διοικητική-Θρησευτική Συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως- της Ελληνικής Κυβερνήσεως, της Εκκλησίας «Istanbul» (Κωνσταντινουπόλεως) «έξω της Istanbul», των Χριστιανικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, της Καθολικής Εκκλησίας, της Ρωσικής Κυβερνήσεως και της Κυπριακής Κυβερνήσεως.
Αυτό το ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ ή MEMORANDUM θα ισχύει από 1η Μαΐου 2016 έως 16 Αυγούστου 2020.

Στο παρακάτω κείμενο δημοσιεύεται προς ενημέρωσή σας, για να διαπιστώσετε ποιο είναι το ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ της Παγκόσμιας Διακυβερνήσεως, της ερχομένης Νέας Τάξεως Πραγμάτων καθώς και της ΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, η οποία τελευταία είναι γνωστή ως M.R.A., δηλαδή MUDANA RELIGIO ADUNATA = ΝΕΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.

Με τα τόσα έως σήμερα επιβληθέντα, υπό των Διεθνών Σιωνιστικών Τραπεζών, Διεθνούς Μασονικής Στοάς και ευλογούντος του ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Μνημόνια στην Ελλάδα, έρχεται «καπάκι» το υπογραφέν στο Στρασβούργο από 25- 29 Ιουνίου 2014, ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ, για να έως το 2016 – 2020. Και να σκεφθεί κανείς ότι αυτό υπεγράφη κυρίως από «Έλληνες» και μάλιστα «Ορθοδόξους» υψηλόβαθμους παράγοντες. Το όνειρο όλων των αντι-Χρίστων Δυνάμεων που όλα αυτά τα χρόνια λυσσαλέως πολεμούν την Ελλάδα και την Ορθόδοξο Εκκλησία, με την εφαρμογή αυτού του ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟΥ, οδεύει προς πλήρη υλοποίηση. Δυστυχώς όμως, ότι οι πρώτοι συνεργάτες όλων αυτών των σκοτεινών δυνάμεων είναι οι πλείστοι των προβατόσχημων εκ των πολιτικών και εκκλησιαστικών θώκων, δηλ. Πατριάρχες, Επίσκοποι, Αρχιεπίσκοποι, Μητροπολίτες, Ηγούμενοι, καθηγητές πανεπ. κ.α., οι οποίοι «δουλεύουν» από χρόνια δραστηρίως και κυρίως «κρυφά» σε διάφορα, πλην των πολιτικών, σε παγκοσμιοποιητικά και οικουμενιστικά κέντρα, όπως το Π.Σ.Ε. (παγκόσμιο συμβούλιο εκκλησιών), Μπουσάν, Μποζέ, Essex, Πατριαρχεία, Ιερά Μονή Κύκκου, Κολυμπάρι Κρήτης, αλλά και σε αυτό ακόμη το ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ !!!

Το ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ που όπως αναγράψαμε υπεγράφη στο Στρασβούργο από 25- 29 Ιουνίου 2014 έχει ως εξής:
(Μεταφραζόμενο): ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ευρωπαϊκής Ενώσεως, Ελληνικής Κυβερνήσεως, Ελληνικής Εκκλησίας και Εκκλησίας Ινσταμπούλ η οποία είναι έξω από την Κων/πολη και Χριστιανικών Ορθοδόξων Εκκλησιών και Καθολικών Εκκλησιών και Ρωσικής Κυβερνήσεως και Κυπριακής Κυβερνήσεως.

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ

Α. Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έως 31 Οκτωβρίου 2014: ΧΕΡΜΑΝ ΒΑΝ ΡΟΜΠΑΪ
Β. Εκπρόσωπος Κυβερνήσεως Ελλάδος Υπουργός Παιδείας: ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
Γ. Εκπρόσωπος Ελλαδικής Εκκλησίας: Επίσκοπος Διαυλείας, Ελλάδα, ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δ. Εκπρόσωπος Κωνσταντινουπολιτικής Εκκλησίας, εκτός Κων/πολης, ο Ικονίου ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Μικράς Ασίας
Ε. Εκπρόσωπος Σλαυικών Πατριαρχείων και Ρωσικής Κυβερνήσεως Αρχιεπίσκοπος ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ Ιλαρίων Ρωσία
ΣΤ. Εκπρόσωπος ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Ηγούμενος Αγίου Όρους ΕΦΡΑΙΜ
Ζ. Εκπρόσωποι Κυπριακής Εκκλησίας και Κυβερνήσεως Μόρφου Νεόφυτος και Τριμυθούντος Βαρνάβας
Η. Εκπρόσωπος Αντιοχειανής Εκκλησίας, Τριπόλεως Ηλίας
Θ. Εκπρόσωπος Αλεξανδρινής Εκκλησίας, Βασίλειος Τριπόλεως
Ι. Εκπρόσωπος Ιεροσολυμίτικης Εκκλησίας, Βόστρων Τιμόθεος

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ


Υπογραφή Στρασβούργο 25-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Εφαρμογή ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟΥ από την 1η Μαΐου 2016 έως 16 Αυγούστου 2020. Δεσμευόμενοι όπως και οι δικαιούχοι ημών εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις στην διάρκεια εφαρμογής του Μνημονίου. Το ΜΝΗΜΟΝΙΟ δύναται να επεκταθεί η εφαρμογή του ή ακόμη και να αρχίσει νωρίτερα της εφαρμογής του.

Α. MEMORANDUM Διασφαλιστικά Ταμεία σε Ελλάδα, Κύπρο και Ευρωπαϊκή Ένωση


ΑΡΘΡΑ 11
Άρθρο 1: Ενοποίηση Ασφαλιστικών Ταμείων σε Ελλάδα σε δύο, έως 18.9.2019, στα εξής:
1. Ίδρυμα Κοινωνικών Προνοιακών-Υγειονομικών Χορηγήσεων
2. Ίδρυμα Γεωργικής και Εργατικής Ασφάλισης
Άρθρο 2: Ενοποίηση Συνταξιοδοτικών Αποδοχών σε 560€ για τα δύο (2) Ταμεία έως 30.9.2017 και 365€ έως 30.9.2020
Άρθρο 3: Παροχή Ηλεκτρονικής Κάρτας σε όλους τους Ασφαλισμένους με Ηλεκτρονικές Μονάδες για 365 μέρες, μετά το τέλος της Κάρτας αυτόματη ανανέωση στα Ιδρύματα (Ασφαλιστικά Ταμεία) για άλλες 365 ημέρες κ.ο.κ. Από 1.12.2017 αλλαγή στην Κάρτα.
Άρθρο 4: Τα Ιδρύματα παραμένουν ανοικτά σε όλες τις Κυριακές του χρόνου από 12μμ έως 8ης απογευματινής εκτός του 8ου μηνός. Εφαρμογή της Μεταρρυθμίσεως από 1.1.2017.
Άρθρο 5: Αργία για τα Ασφαλιστική Ιδρύματα ορίζεται το Σάββατο για όλο το χρόνο.
Άρθρο 6: Συνταξιούχοι των Ιδρυμάτων από 69 ετών και άνω εξετάζονται από ειδικούς ιατρούς σε ξεχωριστούς χώρους νοσοκομείων και ιδρυμάτων.
Άρθρο 7: Συνταξιοδοτηθέντες από τα Ασφαλιστικά Ιδρύματα ορίζεται από 1.9.2017 το 69ο έτος ηλικίας.
Άρθρο 8: Συνταξιοδοτηθέντες από τα Ασφαλιστικά Ιδρύματα ορίζεται από 1.9.2020 το 70ο έτος.
Άρθρο 9: Συνταξιοδοτηθέντες από τα Ασφαλιστικά Ιδρύματα ορίζεται από 1.9.2022 το 71ο έτος ηλικίας.
Άρθρο 10: Κατάργηση ενσήμων και βιβλιαρίων Υγείας από 15.10.2016 σε όλους τους ασγαλισμένους των Ταμείων.
Άρθρο 11: Ενοποίηση αργότερον των Ιδρυμάτων σε ένα (1) από 16.8.2020.

 

MOMERANDUM – ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ στην Παιδεία

ΑΡΘΡΑ 12
Άρθρο 1: Πολυπολιτισμική Παιδεία σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, από 11.9.2016.
Άρθρο 2: Κατάργηση Θρησκευτικών Εορτών και Εθνικών σε όλα τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα, από 11.9.2017.
Άρθρο 3: Κατάργηση Εκκλησιασμού μαθητών, από 11.11.2016.Άρθρο 4: Υποχρεωτική επίσκεψη σε Συναγωγή και Ισλαμικό Τέμενος από Εκπαιδευτική Βαθμίδα του Δημοτικού και σταδιακώς σε εκπαιδευτικές βαθμίδες Γυμνασίου και Λυκείου, από 11.11.2016.

Άρθρο 5: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Βαθμίδα του Δημοτικού του μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσεως από 11.9.2016 και παροχή δωρεάν προφυλακτικών σε όλους τους μαθητές από εκπαιδευτική βαθμίδα του Δημοτικού, από 11.10.2016.
Άρθρο 6: Κατάργηση μαθήματος Ελληνικής Ιστορίας, κατάργηση για την Ελληνική Επανάσταση, εισαγωγή μαθήματος Ευρωπαϊκής Αναγεννήσεως με κυρίαρχο ζήτημα την Γαλλική και Ιταλική Επανάσταση του Γαριβάλδη του 1843. Εφαρμογή Μεταρρυθμίσεως από 11.12.2018.
Άρθρο 7: Πρακτική εφαρμογή του μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσεως σε όλες τις Σχολικές Βαθμίδες, από 11.12.2017.
Άρθρο 8: Κατάργηση Εθνικών Εορτών και Παρελάσεων, από 16.10.2016.
Άρθρο 9: Εισαγωγή εορτών για το περιβάλλον σε όλες τις Σχολικές Βαθμίδες, από 17.10.2016.
Άρθρο 10: Κατάργηση Θεολογικών Σχολών σε Πανεπιστήμιο από 16.10.2016. Μετατροπή σε Θρησκειολογικές Σχολές του Τμήματος των Φιλοσοφικών Σχολών. Κατάργηση μαθήματος Θρησκευτικών σε όλες τις Εκπαιδευτικές Βαθμίδες, από 11.9.2016, και εισαγωγή μαθήματος Θρησκειολογίας από 12.9.2016.
Άρθρο 11: Κατάργηση πολλών Καθηγητών σε εκπαιδευτικές Βαθμίδες και εισαγωγή Διαδικτύου, από 1.1.2017.
Άρθρο 12:
12 Α: Εισαγωγή εικόνων-slides στο μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσεως, από 19.9.2016.
12 Β: Εισαγωγή Ηλεκτρονικής ταυτοποιήσεως των μαθητών, από 20.9.2017.
12 Γ: Εισαγωγή Ηλεκτρονικής Μπάρας ασφαλείας σε όλα τα Σχολικά και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και εισαγωγή μαθητών-σπουδαστών-καθηγητών στα Σχολικά και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα με Κάρτα Ασφαλείας.
12 Δ: Εκδρομές Σχολείων Εκπαιδευτικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων σε μέρη σεξουαλικής απελευθερώσεως, από 17.9.2017.
12 Ε: Απελευθέρωση σεξουαλική των μαθητών, από 16.9.2016.
MOMERANDUM – ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ στην Εκκλησία
ΑΡΘΡΑ 15:
Άρθρο 1: Ειδικόν
1 Α: Μεταρρύθμιση στην Εκκλησιαστική Ακολουθία. Ειδικότερα: Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Χειμερινή Περίοδος: Τέλεση Θείας Λειτουργίας Κυριακή πρωί, από 10η πρωινή έως 11:30 πρωινή. Καλοκαιρινή Περίοδος: Τέλεση Θείας Λειτουργίας Κυριακή απόγευμα, ώρα 7:30 απογευματινή με9η βραδινή. Η μεταρρύθμιση θα ξεκινήσει από 17.10.2017.
1 Β: Κατάργηση Τέμπλων Ιερών Ναών, από 26.10.2017.
1 Γ: Εισαγωγή αναγεννησιακών εικόνων – αντικατάσταση από βυζαντινή νοοτροπία, από 1.3.2017.
1 Δ: Εισαγωγή μουσικών οργάνων της Εκκλησίας, από 1.3.2017.
Άρθρο 2:
2 Α: Κατάργηση υποχρεωτικών ράσων εκτός Ιερών Ναών από 15.8.2017.
2 Β: Αφαίρεση γενείων και μαλλιών από κληρικούς, από 1.5.2017.
Άρθρο 3: Κατάργηση αγρυπνιών σε Ιερούς Ναούς και Μονές, από 14.8.2018.
Άρθρο 4: Κατάργηση αντισημιτικών αγίων, από 15.8.2016
Άρθρο 5: Εισαγωγή αντιρατσιστικού κηρύγματος από όλους τους κληρικούς, όλων των βαθμιδων, από 15.9.2016.

Άρθρο 6: Αφαίρεση αντισημιτικών ύμνων απ’ όλες τις Χριστιανικές Εκκλησίες, από 16.9.2016.

Άρθρο 7:
7 Α: Κατάργηση όρθρου στις Χριστιανικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, από 16.9.2016.
7 Β: Εισαγωγή νέων Ακολουθιών σε όλες τις Χριστιανικές Εκκλησίες, από 16.9.2017.
7 Γ: Εισαγωγή Περιβαλλοντολογικών εορτών την 5η Ιουνίου εκάστου έτους, την 21η Δεκεμβρίου, αφιερωμένη στη μητέρα γη και τέλος την 14η Απριλίου. Εφαρμογή Μεταρρυθμίσεως 20.9.2016.
7 Δ: Εισαγωγή εορτής για το εβραϊκό ολοκαύτωμα, με ειδική ακολουθία σε όλες τις Χριστιανικές Εκκλησίες. Η εορτή ορίζεται τρεις (3) φορές τον χρόνο, ειδικότερα στις 27 Ιανουαρίου, 21 Απριλίου, την Β Κυριακή Χριστιανική του αποκαλούμενου Αγίου Θωμά. Εφαρμογή Μεταρρυθμίσεως από 1.7.12016.
7 Ε: Κατάργηση όλων των Εθνικών Εορτών απ’ όλες τις Χριστιανικές Εκκλησίες, από 15.7.2017.
Άρθρο 8:
8 Α: Μεταρρύθμιση για όλες τις χριστιανικές εορτές των Χριστιανικών Εκκλησιών (Σχόλιο: Δεν γράφει από πότε θα εφαρμοστεί).
8 Β: Εισαγωγή νέων εορτών στην Χριστιανική εκκλησία.
8 Γ: Κατάργηση ΑΒΑΤΩΝ σε όλες τις Χριστιανικές Εκκλησίες, από 17.4.2017.
8 Δ: Σύνδεση Ο.Η.Ε. που θα αναλάβει την επίβλεψη της χριστιανικής ενοποιημένης εκκλησίας, από 15.7.2017.
8 Ε: Τα Ιεροσόλυμα θα καταστούν Πρωτεύουσα πνευματική, από 1.5.2017.
8 ΣΤ: Αποδοχή καταργήσεως Πατριαρχείων Ιεροσολύμων – Αλεξανδρείας – Αντιοχείας και Σλαβικών Πατριαρχείων εκτός Μόσχας, από 1.5.2017.
8 Ζ: Θα παραμείνουν τρία (3) Πατριαρχεία της Χριστιανικής Ενοποιημένης Εκκλησίας, ήτοι: Ρωσικού Πατριαρχείου, Πατριαρχείου της Ρώμης και Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, από 1.5.2016.
8 Η: Αλλαγή Εκκλησιαστικών Σχολών σε Θρησκειολογικές σχολές, όλων των χριστιανικών εκκλησιών, από 17.7.2017.
Άρθρο 9
9 Α: Θεολογική σχολή Χάλκης θα ανοίξει στις 17.7.2017.
9 Β: Η Ελλαδική Εκκλησία αποδέχεται την συντήρηση, με δικών της χρημάτων αλλά και της ευρωπαϊκής ενώσεως ευκτηρίων οίκων Μουσουλμάνων.
9 Γ: Επίσης (αποδέχεται η ελλαδική εκκλησία) ευκτηρίων οίκων βουδιστών και γενικώς όλων των θρησκευτικών πεποιθήσεων, από 1.9.2016.
9 Δ: Μάθημα σε όλους τους πιστούς για όλες τις θρησκευτικές πεποιθήσεις σε όλα τα θρησκευτικά κέντρα όλων των χριστιανικών εκκλησιών, από 20.9.2016.
Άρθρο 10
10 Α: Εισαγωγή νέων πολυθρησκειακών ακολουθιών μετά μουσικών οργάνων σε όλες τις χριστιανικές εκκλησίες, από 20.5.2017.
10 Β: Εισαγωγή σε όλες τις εκκλησίες μουσικών οργάνων και διοργάνωση συναυλιών όχι μόνο θρησκευτικών, εντός θρησκευτικών ναών, από 20.10.2017.
10 Γ: Αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές συναυλίες εντός και εκτός ναών, όπως διοργανώνουν τακτικώς οι χριστιανικές εκκλησίες, από 1.5.2017.
10 Δ: Κατάργηση ΑΒΑΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, από 1.6.2017.
10 Ε: Αποδοχή από τις χριστιανικές εκκλησίες των ομόσπονδων και πολυκρατικών ενώσεων, από 1.9.2017.
10 ΣΤ: Αποδοχή παγκοσμίου διακυβερνήσεως από Ο.Η.Ε. σε διεθνείς ενώσεις, από 1.9.2018.
Άρθρο 11
11 Α: Αποδοχή ως πρώτου ρόλου στην χριστιανική εκκλησία του ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, από 15.8.2017.
11 Β: Εισαγωγή Καθολικών (δηλ. Παπικών) μοναχών των καθολικών ταγμάτων και μοναχών αρχαιοελληνικών λατρειών στο ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, από 20.11.2017 έως 18.8.2018.
11 Γ: Αποδοχή σε ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ: τελεφερίκ – έξυπνων συστημάτων – αγαλμάτων αρχαίας λατρείας – μετατροπή του ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ σε οικολογική αρχαιο-βυζαντινή κοινοπολιτεία – κρατικής ανεξάρτητης οντότητας – νέου κέντρου νέας χριστιανικής κατευθύνσεως – νέου κέντρου νέας θρησκευτικής κατευθύνσεως και νέας εκκλησιαστικής μουσικής, από 1.4.2018.
Άρθρο 12: Αποδοχή χριστιανικών εκκλησιών ότι εισαγόμαστε πλέον στην νέα εποχή, από το 2016.
Άρθρο 13
13 Α: Από 17.7.2017 μεταφορά οικουμενικού πατριαρχείου στην Πάτμο Ελλάδα ή στο ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ή στην Σαμοθράκη, δηλαδή δημιουργία τριών (3) κέντρων του οικουμενικού πατριαρχείου.
13 Β: Τοποθέτηση στις ηγεσίες των χριστιανικών εκκλησιών, από ηλικίες 28 ετών και άνω, από 1.11.2017.
Άρθρο 14
14 Α: Διοργάνωση συμποσίων οικολογίας, αλλά και διοργάνωση συνεδρίων διεθνών ενώσεων σε νησιά Ελλάδος, αλλά και στην ΚΥΠΡΟ και στο ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.
14 Β: Αποδοχή από χριστιανικές εκκλησίες καταργήσεως των Εθνών Κρατών και όπως δημιουργηθούν ενώσεις πολυκρατικές, πολυκεντρικές, πολυπολιτισμικές, πολυπολυθρησκευτικές και δημιουργία θρησκευτικών κρατιδίων, όπως το κρατίδιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, από 15.8.2017.
14 Γ: Κατάργηση ψαλτών στις χριστιανορθοδόξους εκκλησίες και εισαγωγή χορωδιών, από 16.10.2014.
Άρθρο 15
15 Α: Οι ως άνω συμφωνίες όπως επικυρωθούν από της Οικουμενικής Συνόδου της χριστιανορθοδόξου εκκλησίας, από 19.6.2016 έως 9.7.2016. Οι άνω συμφωνίες επικυρώθηκαν από τους:
· Πρόεδρο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ΧΕΡΜΑΝ ΒΑΝ ΡΟΜΠΑΪ
· Εκπρόσωπο Κυβερνήσεως Ελλάδος Υπουργού Παιδείας, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
· Εκπρόσωπο Οικουμενικού Πατριαρχείου, Ικονίου ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
· Από Εκπρόσωπο ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Ηγούμενο Αγίου Όρους ΕΦΡΑΙΜ
· Εκκλησία και Κράτος Κύπρου, Επίσκοπος Τριμυθούντος Βαρνάβας, Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο
· Δια το πατριαρχείο Ιεροσολύμων Μητροπολίτης Βόστρων Τιμόθεος
· Δια το πατριαρχείο Αλεξανδρείας Αρχιεπίσκοπος Τριπόλεως Βασίλειος
· Δια το πατριαρχείο Αντιοχείας Αρχιεπίσκοπος Τριπόλεως Ηλίας
· Δια όλες τις Σλαβικές Χριστιανορθοδόξους Εκκλησίες και της Ρωσικής Κρατικής Οντότητας, ο Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκι Ιλλαρίωνας
· Δια το Βατικανό Καρδινάλιος Βάλτερ Κάσπερ
15 Β: Αποδοχή από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων όλα τα χριστιανικά προσκυνήματα να δοθούν σε τέσσερις διαχειριστικές αρχές: ΟΗΕ, UNESCO, Ρωσικής Εκκλησίας, ΒΑΤΙΚΑΝΟ, εφαρμογή από 1.5.2017.
15 Γ: Διευκρινιστικό άρθρο, τα περουσιακά στοιχεία θα συνδιαχειρίζονται οι ανωτέρω χριστιανορθόδοξες εκκλησίες με τους πιο πάνω κρατικούς και υπερκρατικούς οργανισμούς.

ΣΧΟΛΙΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ „ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ“: ΤΑ ΦΩΝΑΖΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ !!!

MOMERAMDUM – ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ σε Νοσοκομεία και Υγεία

Άρθρα 8
Άρθρο 1: Τα νοσοκομεία θα διαχωρίσουν ηλικιωμένους και νεότερους σε ηλικία. Θα εξετάζονται και νοσηλεύονται σε άλλους χώρους από 8.9.2017.
Άρθρο 2: Εισαγωγή σε νοσοκομεία μόνο με κάρτα ασφαλείας, διαφορετικά θα απαγορεύεται η είσοδος από 8.9.2017.
Άρθρο 3:

3 Α: Τα νοσοκομεία όπως περιορισθούν, από 1.8.2017.

3 Β: Δημιουργία εντός νοσοκομείων ειδικών φυλακών, από 16.9.2017.
Άρθρο 5: Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση πολιτών από 17.6.2017 για όλες τις υπηρεσίες και όχι για νοσοκομειακή περίθαλψη.
Άρθρο 6: Κατάργηση ιατρικών πολλών ειδικοτήτων, από 17.8.2017.
Άρθρο 7: Συγχώνευση νοσοκομείων και δημιουργία πολυνοσοκομειακών κέντρων, από 17.8.2017.
Άρθρο 8
8 Α: Εισαγωγή κάρτας υγείας για όλους τους πολίτες, ιατρούς, από 19.9.2017.
8 Β: Κατάργηση κέντρων υγείας και πρόνοιας, από 19.9.2017.

MOMERAMDUM – ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ σε Διοικητική Μεταρρύθμιση

Άρθρο 1: Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση πολιτών όλης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του Ρωσικού Κράτους, από 16.6.2017. Αποδοχή του άρθρου απ’όλες τις χριστιανικές εκκλησίες.
Άρθρο 2:
2 Α: Κατάργηση Κρατικών Οντοτήτων – αποδοχή δημιυοργίας Ομοσπονδιακών Κρατών ορισμένα σε Περιφέρειες – με πρωτεύουσα περιφερειών ορισμένη, εφαρμογή από 17.10.2017.
2 Β: Αποδοχή Ομοσπονδίας στην Κύπρο, από 14.8.2017.
2 Γ: Αποδοχή υπερτάτου ρόλου του ΟΗΕ, από 19.10.2017 σε όλες τις θρησκείες του πλανήτη.
2 Δ: Δημιουργία θρησκευτικών κέντρων του Π.Σ.Ε. σε όλο τον πλανήτη, ως η Αμμόχωστος Κύπρου, από 14.8.2018 – σε Κωνσταντινούπολη δύο θρησκευτικά κέντρα ναοί χριστιανορθόδοξοι Αγίου Γεωργίου, Αγίου Φανουρίου, Αγίας Σοφίας Κων/πολες, από 14.8.2018.
Άρθρο 3: Νομιμοποίηση όλων των μεταναστών σε όλα τα κράτη ευρωπαϊκής ενώσεως, άνευ όρων, από 19.11.2016.
Άρθρο 4:
4 Α: Αποδοχή ομοφυλοφιλικής δραστηριότητας – να παρελαύνουν ελευθέρως και τακτικώς, σε όλες τις οδούς των πόλεων της ευρωπαϊκής ενώσεως, από 16.8.2016.
4 Β: Αποδοχή ομοφυλοφιλικών γάμων και διενφιλικών γάμων και υιοθεσίας παιδιών από ομοφυλόφιλους, από 16.5.2016.
4 Γ: Αποδοχή σεξουαλικών σχέσεων από το 19ο έτος ηλικίας με ενήλικους, από 18.5.2016.
4 Δ: Αποδοχή ελευθέρα σεξουαλικήν σε τηλεόραση και τύπο και κυκλοφορία πολλών πορνογραφικών περιοδικών, ελευθέρως, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες από 18.11.2016.
4 Ε: Δημιουργία οίκων ανοχής κοντά σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, σε όλη την ευρωπαϊκή ένωση – και εντός στρατοπέδων για τους στρατιωτικούς, από 19.12.2016.
4 ΣΤ: Διδασκαλία σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες για το ωραίον του πληρωμένου έρωτος, από 22.12.2017, όχι μόνο από καθηγητές, αλλά και από εργαζόμενες του πληρωμένου έρωτα.
Άρθρο 5: Αποδοχή ελεύθερης παιδικής πορνογραφικής στο διαδίκτυο, μόνο από 14 ετών και άνω, από 24.12.2017.
Άρθρο 6:
6 Α: Κατάργηση εθνικών εορτών και αποδοχή παγκοσμίου διακυβερνήσεως, από 10.12.2016.
6 Β: Νομιμοποίηση ομοφυλοφιλίας και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα – διδασκαλία για ομοφυλοφιλία στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, από 20.9.2016.
Άρθρο 7:
7 Α: Νομιμοποίηση νέων λατρειών – Νέας Εποχής, από 21.9.2017.
7 Β: Κατάργηση Σημαίας Ελληνικής και όλων των Σημαιών της Ευρώπης, κατάργηση θρησκευτικών εορτών της Ευρώπης, από 1.3.2017.
7 Γ: Εισαγωγή περιβαλλοντικών εορτών, από 21.3.2017.
7 Δ: Κατάργηση ελληνικών και βυζαντινών σημαιών που είναι έξωθεν εκπαιδευτικών, δημοσίων υπηρεσιών και ναών, από 20.4.2017.
7 Ε: Δημιουργία μονών με μοναχούς και μοναχές όλων των δογμάτων και θρησκειών στην ευρωπαϊκή ένωση και στο ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, από 17.3.2018.
Άρθρο 8:
8 Α: Εισαγωγή περισσοτέρων αντιρατσιστικών νομοσχεδίων και ψήφιση στις ευρωπαϊκές βουλές, από 15.5.2016.
8 Β: Αποδοχή συμφώνου συμβίωσης και για τους ομοφυλόφιλους και κατάργηση για όλη την ευρωπαϊκή ένωση του υποχρεωτικού των θρησκευτικών και πολιτικών γάμων, από 21.10.2017.
8 Γ: Αποδοχή καύσεως των νεκρών, από 1.5.2016.
8 Δ: Κατάργηση για την Ε.Ε. της θρησκευτικής ταφής και σταδιακώς υποχρεωτικής καύσεως των νεκρών, από 20.5.2016.
8 Ε: Αποδοχή από την Εκκλησία την καύση των νεκρών και όσοι το επιθυμούν της θρησκευτικής κηδείας, από 22.5.2016.
8 ΣΤ: Κατάργηση όπου ισχύει στην ευρωπαϊκή ένωση θρησκευτικού όρκου και θρησκευτικής ορκωμοσίας στη βουλή των πολιτικών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, φοιτητών κ.τ.λ., από 23.5.2016.
8 Ζ: Κατάργηση αγιασμών στη βουλή, εκπαιδευτικά και δημόσια ιδρύματα, όπου ισχύει στην Ε.Ε. από 24.5.2016.
Άρθρο 9:
9 Α: Κατάργηση ορκωμοσίας βουλής σε όλη την Ε.Ε., από 25.5.2016.
9 Β: Κατάργηση αγιασμού σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, από 11.9.2016.
9 Γ: Κατάργηση του υποχρεωτικού της βαπτίσεως των μικρών παιδιών και εισαγωγής ονοματοδοσίας στα ληξιαρχεία, από 12.9.2016.
9 Δ: Δημιουργία Ηλεκτρονικού Αρχείου σε όλα τα εκπαιδευτικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και ιδρύματα δημοσίου χαρακτήρος, καθώς και σε υπουργεία όλων των χωρών Ευρώπης, να εισαχθούν τα συστήματα της παλαμοσκόπησης και ιριδοσκόπησης έτσι ώστε όλοι οι πολίτες, μαθητές, εκπαιδευτικοί, σπουδαστές και πολιτικοί άρχοντες να εισάγονται κατά αυτά τα συστήματα στα προαναφερθέντα κτίρια. Εφαρμογή 27.7.2017 έως 29.10.2017.
Άρθρο 10:
10 Α: Δημιουργία πολυεθνικών στρατών και όχι εθνικών στρατών κατά τα πρότυπα του ΝΑΤΟ, από 30.1.2017, και συγχρόνως κατάργηση όπου ισχύει στην Ε.Ε. της υποχρεωτικής θητείας.
10 Β: Ηλεκτρονική υπογραφή για όλους τους πολίτες σε συναλλαγές με το πολυεθνικό κράτος της Ε.Ε. και οι πολίτες θα ξεκινήσουν αυτές τις συναλλαγές από 30.3.2017.
Άρθρο 11
11 Α: Όλοι οι υπογράφοντες το ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ δεσμευόμεθα για την εφαρμογή των ανωτέρω μεταρρυθμίσεων από 1η Μαΐου 2016 και εφαρμογής εσωτερικού μνημονίου συνεννοήσεως και θρησκευτικής συνεργασίας με την Ε.Ε. από 1.5.2016 καθώς και του εσωτερικού Β΄ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ για πολιτική συνεργασία με την Ε.Ε. από 1.5.2016, οι μεταρρυθμίσεις του παρόντος ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ αν δυνατόν να μεταφερθούν μόνο για λίγους μήνες, συγκεκριμένα για εννέα (9), εάν όμως παραταθεί η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων περισσότερον των εννέα (9) μηνών το πρώην εθνικό κράτος θα τιμωρείται με πρόστιμο 20.000€ προσαυξημένο, αν παραταθεί με διπλασιασμό, το ίδιο πρόστιμο θα πληρώσουν τα υπουργεία του πρώην εθνικού κράτους π.χ. υπουργείο παιδείας – περιθάλψεως – άμυνας και βεβαίως όλες οι χριστιανικές εκκλησίες για κάθε καθυστέρηση πέραν των εννέα (9) μηνών θα πληρώσουν πρόστιμο ίδιον με το ανωτέρω.

11 Β: Μεταρρυθμίσεις δύνανται να επισπευτούν γρηγορότερα πιθανώς και ενός χρόνου νωρίτερα

από οριζομένη χρονολογικής εφαρμογής τους. Για την πρόωρη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων οι Εκκλησίες και οι πρώην κρατικοί φορείς θα πάρουν «μπόνους» 500.000€ από Ευρωπαϊκής Μεταρρυθμιστικής Αρχής.

11 Γ: Όλοι οι υπογράψαντες το παρόν κείμενο δεσμευόμεθα για επαναφορά του Πολιτεύματος της Βασιλευομένης Δημοκρατίας και ειδικότερα στην Ελλάδα μέχρι του τέλους του 2016. Ειδικότερα στην Ελλάδα επαναφορά ως επίσημη θρησκεία του πρώην εθνικού κράτους της αρχαιοελληνικής θρησκείας έως τέλους του 2016.
11 Δ: Από 1.5.2016 θα δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Μεταρρυθμιστική Αρχή.
11 Ε: Από 1.5.2016 δημιουργία ευρωπαϊκού μεταρρυθμιστικού γραφείου με αρχικό κεφάλαιο 800.000.000€.
11 ΣΤ: Δημιουργία περιφερειακής μεσογειακής ενώσεως με όλα τα κράτη της Μεσογείου ενωμένα μεταξύ των, από 13.7.2017. Το ευρωπαϊκό συντονιστικό γραφείο θα έχει έδρα του το ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ από 17.12.2017.
11 Ζ: Δημιουργία περιβαλλοντολογικού μεταρρυθμιστικού γραφείου 21.11.2016 με έδρα το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας.
11 Η: Δημιουργία Νεοεποχίτικου Μεταρρυθμιστικού Γραφείου στην Βαρκελώνη, από 22.1.2016.
11 Θ: Δημιουργία νέου γραφείου ευρωπαϊκών θρησκευτικών μεταρρυθμίσεων, από 23.11.2016, με συντονιστικό ρόλο το θρησκευτικό κέντρο του ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ με απόλυτο συνεννόηση και συντονισμό της μεσογειακής ενώσεως, του ΟΗΕ, του ΠΣΕ, έδρα του άνω γραφείου στο Παρίσι, από 24.11.2016.

Οι ανωτέρω υπογράψαντες είναι:
· Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ΧΕΡΜΑΝ ΒΑΝ ΡΟΜΠΑΪ
· Εκπρόσωπος Κυβερνήσεως Ελλάδος Υπουργός Παιδείας, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
· Εκπρόσωπο Οικουμενικού Πατριαρχείου, Ικονίου ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
· Εκπρόσωπος ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Ηγούμενος Αγίου Όρους ΕΦΡΑΙΜ
· Εκκλησία και Κράτος Κύπρου, Επίσκοπος Τριμυθούντος Βαρνάβας, Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο
· Δια το πατριαρχείο Ιεροσολύμων Μητροπολίτης Βόστρων Τιμόθεος
· Δια το πατριαρχείο Αλεξανδρείας Αρχιεπίσκοπος Τριπόλεως Βασίλειος
· Για όλες τις Σλαβικές Χριστιανορθοδόξους Εκκλησίες και της Ρωσικής Κρατικής Οντότητας, ο Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκι Ιλλαρίωνας
· Δια το Βατικανό Καρδινάλιος Βάλτερ Κάσπερ
· Εκπρόσωπος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.) ΑΝΤΡΕ ΒΑΡΚΑΝ
· Για την Εκκλησία της Αλβανίας ο Μητροπολίτης Αργυροκάστρου ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

§ Δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις από 1η Μαΐου 2016 έως 16 Αυγούστου 2020. Να γίνει αλλαγή και να εισαχθούμε στην ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ολοκληρωτικώς από 1η Μαΐου 2016.
§ Δεσμευόμαστε να γίνει αλλαγή στο ονομαστό ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ στην Ελλάδα και να ιδρυθούν εντός αυτού μονές όλων των θρησκειών και δογμάτων και μοναχικών ταγμάτων του Βατικανού. Δεσμευόμαστε και για τους όποιους διαδόχους ημών να εφαρμόσουν τις ανωτέρω μεταρρυθμίσεις. Προσευχόμεθα και πάλι πολλάκις στον ένα Θεό και έναν άνθρωπο ίνα φανερωθεί στον Κόσμο για να λύσει όλα τα προβλήματα του πλανήτη (σ.σ. μήπως άνθρωπο εννοεί τον αντίχριστο;).

Α. Συμπληρωματική Δήλωση: Αυτό είναι το τοπικό ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ Ελλάδος – Κύπρου – Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ των Εκκλησιών Κων/πολεως – Ελλάδος – Ιεροσολύμων – Αλεξανδρείας – Αντιοχείας – Σλαβικών Πατριαρχείων – Ρωσίας και ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ. Οι ανωτέρω εκκλησίες υπέγραψαν το τοπικό ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ με τις χριστιανικες εκκλησίες της Ε.Ε.

Β. Συμπληρωματική Δήλωση: Οι ανωτέρω χριστιανορθόδοξες εκκλησίες δεσμεύουν και τα κράτη στα οποία ανήκουν να εφαρμόσουν τις ανωτέρω μεταρρυθμίσεις.

Γ. Συμπληρωματική Δήλωση: Επισυνάπτεται ειδικό ΜΝΗΜΟΝΙΟ Συνεννοήσεως Εκκλησιαστικής και Κρατικής με τν Ε.Ε. Οι υπογράψαντες τα ανωτέρω ΜΝΗΜΟΝΙΑ δεσμευόμεθα δια το γρηγορότερον ει δυνατόν εφαρμογή των ανωτέρω μεταρρυθμίσεων από 1η Μαΐου 2016.

Δ. Συμπληρωματική Δήλωση: Προχωρούμε στην μεταμόρφωση κρατικών – εκκλησιαστικών μορφών αυτοδιοικήσεως και χαιρόμεθα για αυτό, διότι αλλάζουμε όλες τις εκκλησιαστικές και κρατικές μορφές. Πλέον περάσαμε στη Νέα Εποχή και από 1.5.2016 θα εισαχθούμε στην Νέα Εποχή και στην Νέα Κατάσταση.

Ε. Συμπληρωματική Δήλωση: Δεσμευόμεθα για την Διοικητική αναδιάρθρωση, Εκκλησιαστική αναδιάρθρωση, και επανιδρύσεως της ΜΙΑΣ Εκκλησίας. Επίσης για Ίδρυση Στρατιωτικών και Αστυνομικών Πολυεθνικών Δυνάμεων για να υπάρξει Τάξη και Ασφάλεια στις οδούς και πλατείες των πόλεων όλων των χωρών της ευρωπαϊκής ενώσεως καθώς και ασφάλεια όλων των εκκλησιαστικών από τις ανωτέρω δυνάμεις.

ΣΤ. Συμπληρωματική Δήλωση: Δεσμευόμεθα οι ανωτέρω Εκκλησιαστικοί και Πολιτικοί ηγέτες να συνεργαστούμε εντόνως και σθεναρώς με την Παγκόσμια Αστυνομία I.P.T.F., η οποία ιδρύθηκε, έχει προσωρινή έδρα στην Ουάσιγκτον από 21.9.2011, καθώς και της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Δυνάμεως Διαχείρισης Εκτάκτων Χρήσεων – F.E.M.A., η οποία έχει έδρα στην Ουάσιγκτον και Βαλτιμόρη, ιδρυθείσα στις 17.11.1984. Οι ανωτέρω δυνάμεις μαζί με τον ευρωπαϊκό στρατό, ο οποίος ιδρύθηκε στην Κων/πολη το 26.10.2001 κι έχει προσωρινή έδρα στην Μονς του Βελγίου και σε συνεργασία ευρωπαϊκά και τοπικά σώματα θα παρέχουν Τάξη και Ασφάλεια σε όλα τα πρώην εθνικά κράτη της Ε.Ε. και σε όλες τις χριστιανικές εκκλησίες, ομολογίες, θρησκείες που εδρεύουν στην ευρωπαϊκή ένωση. Επίσης δεσμευόμεθα και αποδεχόμεθα για την παρακολούθηση των πάντων για Ασφάλεια με τοποθέτηση Ηλεκτρονικών καμερών εξελιγμένης μορφής και τεχνολογίας σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δρόμους όλων των πόλεων της Ε.Ε., μονές, εκκλησίες και δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και ίδρυση θρησκευτικής αστυνομίας.

Εφαρμογή των ανωτέρω μεταρρυθμίσεων από 2.5.2016
Δεσμευόμεθα όλοι οι ανωτέρω υπογράψαντες για να επανέλθει η Ασφάλεια και η Τάξις από 1η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016.

Οι υπογράψαντες (έχει μόνο τον κατάλογο υπογραφών των υπογραψάντων το ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ – MEMORANDUM από 25 έως 29 Ιουνίου 2014).

Για την δημοσιοποίηση
και διανομή του
ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
Σ.Ν.Ν.Υ.Σ.
ΚΕΡΕΘ ΤΑΝΑΙΣ

Το παραπάνω ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα «ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ» την 14η Αυγούστου 2014. Το κείμενο ήταν στην αγγλική γλώσσα και από αυτή την ιστοσελίδα μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα. Το αποκαλυπτικότατο αυτό κείμενο ήταν αναρτημένο μόνο για λίγες μέρες προ της 6ης Σεπρεμβρίου 2014, ημέρα ψηφίσεως υπό του ελληνικού κοινοβουλίου του γνωστού Αντι-ρατσιστικού Νομοσχεδίου (ΦΕΚ 191/10 Σεπτεμβρίου 2014), οπότε και έπαψε να είναι αναρτημένο, φυσικά έως σήμερα… καθότι όπως διαπιστώνει έκαστος εκ της μελέτης αυτού του ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟΥ, τα υπογραφέντα σε αυτό και ισχύοντα ως εφαρμογή έως το 2016-2020, υπερβαίνουν κάθε φαντασία.

Επίσης, αναγράφεται ΣΧΟΛΙΟ: Οι συμφωνίες αυτές θα δημοσιευτούν, αν και υπάρχει μεταξύ των άνω σχετική Συμφωνία, ότι Αγ. Όρος και Ιερώνυμος, την κατάλληλη στιγμή θα προβούν σε «αναιρέσεις» των όσων ήδη συνεφώνησαν, φυσικά για να μην εκτεθούν στον κατώτερο κλήρο και τον λαό.

Επίσης, στην εν λόγω ιστοσελίδα, υπήρχε το ακόλουθο υστερόγραφο σχόλιο: «ακολουθεί με 40 άρθρα ο έτερος ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ, ο οποίος και αυτός υπεγράφη και υπό εκπροσώπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ο οποίος είναι ότι πιο χειρότερο αποφασίστηκε από τα αυτά διεθνή κέντρα. Σύντομα θα δημοσιοποιηθεί».

Το κείμενο έφτασε σε γνώση των διαχειριστών της ιστοσελίδας «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ» μέσω Ορθοδόξων Χριστιανών του Πάτριου Εορτολογίου.

На нас – обикновените хора, не ни остава нищо друго, освен да кажем – добре дошъл, на новия Господар за следващите 1000 години, които ще бъдат съкратени по волята на Бога до няколко тежки изпитания върху земята.

logoslovo.ru/grigorsimov.blog.bg
  ARHEA БНР / Милен Керемедчиев - агресивно присъствие на руски агенти, на Балканския полуостров / БЪЛГАРИЯ КЛЮЧОВА ЗА МОСКВА Милен Керемедчиев: Има сериозно активиране на руските мрежи на Балканите / Валери Тодоров: ...
ОЩЕ
КВАНТОВА ФИЗИКА – ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА
КВАНТОВА ФИЗИКА - ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА Носители на Нобелови награди в областта на физиката доказаха, че без всякакво съмнение, физическият свят – това е океан от енергия, който възниква и след ...
ОЩЕ
ВИСШЕ, ПРАЗНО & ГЛАДНО
  ARHEA ВИСШЕТО ПРАЗНО ОТКЪМ СЪДЪРЖАНИЕ / не се говори за средното и общообразователно ниво, нарочно поставени в позицията на партер и логически инертни. Около 15 млн. лв. щели да изхарчат родните студенти ...
ОЩЕ
ВУЛГАРОС
  ARHEA ВУЛГАРОС - ВЯРНО ЛИ Е? Че българите (в мнозинството) са вулгарен, агресивен и прост народ? А децата му според Радой Ралин, са продукт от славянски (робски) жени чрез съответния механизъм, описан ...
ОЩЕ
„Вселена Петрова“ – ИЗБОРИТЕ
  ARHEA ЖЕРТВА, ВРЕМЕ БЕЗ ИЗБИРАЕМИ, ПАРАЗИТИ / лъжата на изборите с коментар от "Кумчо Вълчо" Amon Ra е в компанията на Вселена Петрова. Изборите са лъжа и са манипулирани предварително, а хората се ...
ОЩЕ
АЗ, НАСЛЕДНИК НА ГОСПОДАРИТЕ НА СВЕТА
МОРЕТА, КОРАБОПЛАВАНЕ Народът на Залмоксис и Орфей рядко е свързван с морето. Знаем за гордите сатри, беси и меди обитаващи високите планини. Знаем за свободолюбивите гети и благите мизи населяващи равната ...
ОЩЕ
ПСИХИАТРИЯ С УСМИВКА
ПСИХИАТРИЯ / СУИЦИДНИ РЕЗУЛТАТИ - ДА СЕ ЧЕТЕ С УСМИВКА   /Кратък анализ на клиничната методология при съзнателност, логически, която е противопоставяща се по нормален, индуктивен път на предишната./   Клинична методология - начин ...
ОЩЕ
И РЕЧЕ БОГ – „ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА“, БЪЛГАРИЯ СЕ РОДИ
АНТИБЪЛГАРИЗМЪТ В ЧИСТ ВИД ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ / СЪПРОТИВАТА Е ОБЯСНИМА Направихме аудитория, напълно безплатно заради жертвата /спряхме се на числото 13 333 + авансовото число/; създадохме място изчистено от сегашните ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ – ГОСПОЖО, ЩЕ …
  ARHEA ТРЕТА ЧАСТ - ГОСПОЖО, ЩЕ ИЗБИЕМ СЕМЕЙСТВОТО ТИ / РОЛЯТА НА МВР В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 75 Г. РАЗБОЙНИЧЕСТВО И ПРЕСТЪПНА СЪЗНАТЕЛНОСТ - “Госпожо Дреникова, първо ще разстреляме децата ви, после ...
ОЩЕ
РУСКИЯТ ОПЕРАТОР „ВИВАКОМ“ ОТ ФРОГ
ARHEA БТК "ВИВАКОМ" И МОСКВА - оперативен достъп до комуникациите на България / престъпни последици ШПИОНСКИ СКАНДАЛ ОТ ДРУГАТА МУ СТРАНА ("Нано Технологий > ‎Демократична България без комунисти и русофили. В сделката с Виваком ...
ОЩЕ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА – НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА - НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ ("Пред нас е 7000 годишен артефакт, който е първият намерен в света “КИВОТ (КОВЧЕГ) НА ЗАВЕТА”, но той не е Моисеевият - от ...
ОЩЕ
ARHEA.ORG С НОВ АДРЕС НА РАДИО ИЗЛЪЧВАНЕ
Радиостанцията е активирана на Activation : 11/9/2016 на адрес http://listen.shoutcast.com/r-armedia и се прослушва`ше до днес 11 Юни 2018 година почти без прекъсване, на дъщерен адрес http://listen.shoutcast.com/arm-vm ARHEA.ORG/ARM След неизвестен брой опити срещу ...
ОЩЕ
АРМАГЕДОН – Джамията
ARHEA ARHEA.ORG Краят наближава. Армагедон е тук. Храмът ще се построи върху Джамията. / АРХЕА ОРГ Отдавна се правят опити за предизвикване на локална война с глобални последици. Колкото и невероятно да ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, БЪЛГАРИЯ 2015
    Въведение Богородично се празнува и като ден на християнското семейство и християнската младеж - това е един от големите вселенски празници, който в църковните песнопения се назовава "предвестник на Божието ...
ОЩЕ
ИЗЛОЖБА НА ПИКАСО В СОФИЯ – ВХОД СВОБОДЕН
Утре ще може да се разгледа безплатно изложбата "Пикасо. Вечното търсене" на гениалния испански художник Пабло Пикасо в Националната галерия "Двореца", съобщиха от галерията.Експозицията, специално изготвена за България, включва 85 ...
ОЩЕ
  ARHEA ЛЮБОВЕН РАЗРЕЗ - ВРЪЗКАТА НА СССР И РУСИЯ С БЕЛГРАД / ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ ЗА НАБЕЗИ & ФОЛК (l.a.) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Въведение. Наскоро се случи посещението на президент в централна Балканска държава, приковано ...
ОЩЕ
АТЕНТАТ В СОФИЯ – ЦЪРКВАТА „СВ. КРАЛ“
СЛЕД НЕУСПЕШНИЯ ОПИТ ЗА АТЕНТАТ В СОФИЯ - ЦЪРКВАТА "СВ. КРАЛ" / АТЕНТАТ С ИЗБИВАНЕ НА ЦЯЛОТО ПОЛСКО ПРАВИТЕЛСТВО И ПРЕЗИДЕНТА ПРЕЗ АПРИЛ 2010 Експерти от британската лаборатория Forensic Explosives Laboratory ...
ОЩЕ
ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, БЪЛГАРИЯ
1 - 100 компании имат интерес да инвестират в България. Китайската държавна компания New Era е заявила намерението си да построи завод за консервиране на хранителни продукти в България. Това обяви ...
ОЩЕ
КОНСУМАТОРИ НА ЧУЖДОТО & СЪДРАНИТЕ КОЖИ
Красимир Косев - КОНСУМАТОРИ НА ЧУЖДОТО & СЪДРАНИТЕ КОЖИ "Чудна работа е как цяла една държава е поверена в ръцете на шепа хора от най-мързеливите, с всякакви обществени негативи, паразитиращи и ...
ОЩЕ
ЗА ДЪРЖАВНОТО КЪМ БАБИНОТО ИЗКУСТВО, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ
ОТ ЛЕНТАТА КЪМ ДЪРЖАВАТА, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ Бип, бап, на баба ти бабиното изкуство. Чудесно, позитивно изпълнение от Калин Руменов в стил, да ни разкаже за играта на компромиса към търпението, ...
ОЩЕ
КИРИЛ ХРИСТОВ срещу Леонид Андреев
РУСКИ СЛАВЯНОФИЛИ, НАРИЧАТ БЪЛГАРИТЕ - "ЦИГАНИ, ДУХОВНО НИЩИ И ПРОДАЖНИ, ОВЦЕ"   ЗА ЖИВОТНОТО В ТЕБЕ   Кирил Христов затваря устата на руски клеветник-славянофил, наричащ българите „духовно нищи”, „цигани”, „продажни”.   Хулителят на българския род Леонид ...
ОЩЕ
ПОЛИТИЧЕСКА & РЕЛИГИОЗНА ПОДМЯНА - ВЪЗМОЖНО ЛИ Е Имаме сериозен проблем в политическата и религиозна доктрина, и сме свидетели постепенно, че информацията го доказва недвусмислено в извода, който ни предупреждава ...
ОЩЕ
II – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
  ARHEA ГЕШЕВ ВТОРА ЧАСТ (за ЕС и НАТО) / ОТ АДОВО ВРЕМЕ "...сериозно с гълъбите..." Орлин еди кой си Аврамов, се смее от направен преди седмица профил и ведната "облъчването" - Бивол с ...
ОЩЕ
ТЮРКСКИ ПРОИЗХОД – АЛЪШ ВЕРИША / ШЛОМО ЗАНД
НЕ БЪЛГАРИТЕ СА С ТЮРКСКИ ПРОИЗХОД - АЛЪШ ВЕРИША НА ХАЗАРСКИТЕ ПЛЕМЕНА / ШЛОМО ЗАНД ТРЕТА ЧАСТ - Lord Rothschild: My Family Created Israel ЧЕТВЪРТА  ЧАСТ - В детските градини на съвременен ...
ОЩЕ
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА /"В очакване на Чудото и 58-те български светци.   (28 Януари 2009/21 Ноември, 2008/25 Юни 11 - 7 Септември 2012, 07 Септември 2016 г., ФБ)   И тази ...
ОЩЕ
МЕРИЛИН – ЛЕЧЕНИЕ В ТУРЦИЯ
  ARHEA ЛЕЧЕНИЕ В ТУРЦИЯ / МЕРИЛИН ХАСАНОВА (КОНТАКТИ) Мерилин Хасанова работи от 2014 г. в областта на организиране лечението на български граждани в болници в Турция. Повече от 4 г. е официален ...
ОЩЕ
САЩ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ
САЩ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ / СКРИТО ОТ ОБЩЕСТВЕНОСТТА Стоян Тончев пред Фрог: Срещата на Иван Гешев с ФБР е заради разследване срещу важни фактори у нас. Срещата на зам.-главният прокурор Иван ...
ОЩЕ
ВАЛИДЕ СУЛТАН – РОДОПЧАНКАТА СОНЯ, КОЯТО МИЛЕЕШЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
В ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД Има народи и държави, които не искат България да бъде силна страна, да има своя история в обективната правда, да има гордост ...
ОЩЕ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО / В БОРБА ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО / В БОРБА ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ "- Мога да кажа, че обичам Видин, обичам всеки град и село на епархията, обичам всички хора ...
ОЩЕ
РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ / МОБИЛНИТЕ КРАЖБИ
СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ / КРС И ОПЕРАТОРИТЕ – МТЕЛ-А1 ; ГЛОБУЛ (Теленор) ; ВИВАКОМ ВЪВЕДЕНИЕ - Важни забележки 1 - ОКАЗВА СЕ, ЧЕ БТК "ВИВАКОМ" Е СОБСТВЕНОСТ НА РУСКАТА ДЪРЖАВА, ПОДОБНО НА МТЕЛ ...
ОЩЕ
БАНДИТИЗЪМ – ПЕНСИОННА ПИРАМИДА
ПЕНСИОННА СИСТЕМА ИЛИ ПИРАМИДА / Георги Караджов (Polina Stoyanova - Майка ми Светла й памет работеше в НОИ .. самата ми се е оплаквала, че още от соца НОИ има проблеми ...
ОЩЕ
ХАРИЗАН КОН И ПОДАРЕНА МИТРОПОЛИЯ
ARHEA ХАРИЗАН КОН И ПОДАРЕНА МИТРОПОЛИЯ - БОГ ДА Я ПРОСТИ / Видин С идването на комунистическата власт, религията не е подмината, действа се комплексно чрез добрия милиционер и лошият, чичко милиционер. ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ НА ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ, РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА
Всичко започва чрез нас; Вселената се ражда след раждането ни; използваме пътища водещи към Магистралата и във вечността, сме стъпили на Земята. РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА / ПО ПЪТЯ КЪМ ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ ...
ОЩЕ
  ARHEA СОЦИАЛИЗЪМ, КОМУНИЗЪМ, ПОСЛЕДИЦИ   Stoyan Andonov Staykov "Държавата е фикцията, чрез която всеки иска да живее за сметка на всички останали. След като естествените склонности на човечеството са толкова лоши, че се налага да ...
ОЩЕ
ДОКАТО СЕ МОЛИТЕ, ЩЕ СЕ МОЛИТЕ
1 - ДОКАТО СЕ МОЛИТЕ, ЩЕ СЕ МОЛИТЕ 2 - КОГАТО НАСТОЯВАТЕ - ЩЕ ПОЛУЧАВАТЕ КРАЖБАТА И ЛЪЖАТА (В БЪЛГАРИЯ), СА ПОСТОЯННО ЯВЛЕНИЕ Коренът на лъжата и кражбата се намира дълбоко в земята ...
ОЩЕ
СРЕДНОВЕКОВЕН ПРИНЦ – „БОЯН МАГА“ – БРАТЪТ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ / ЦЪРКВА – БЪЛГАРИ СРЕЩУ   БЪЛГАРИ
БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ - БЪЛГАРСКИТЕ ПРИНЦОВЕ И ЦАРЕДВОРЦИ Притча за българомразието през вековете, не пропагандата, но бъдещето свързано с душата ти. Притча за Българския дух - през вековете, на спасението. БОЯН МАГА - ...
ОЩЕ
СВЕТЛИ ДНИ
КОГАТО ПРОКОБАТА ПРЕМИНЕ - СВЕТЛИ ДНИ ("От сърцето на земята на Просветените, както са наричали богомилите, ще се зароди щастието на новия свят, след като тежката прокоба се вдигне и ...
ОЩЕ
ЛАУРА КЬОВЕШИ БЕШЕ В БЪЛГАРИЯ – НИКОЙ НЕ РАЗБРА
ЛАУРА КЬОВЕШИ БЕШЕ В БЪЛГАРИЯ - НИКОЙ НЕ РАЗБРА / СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, СДС беше откраднат не само от ръцете на Мартин Димитров (няма субект в общественото и политическо ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ПОКРЪСТВА КИЕВСКА РУС – 987 Г. СЛЕД ХРИСТА
Имаме честта да Ви запознаем с ролята на България при създаването на руската държава и религия, показващо силата на духа и величието на българина пред езичниците. В името на Отца и ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА ЧАСТ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА ЧАСТ Приятели; продължаваме с издаването на първото научно произведение от най-ново време, което има претенцията да обхваща основни моменти от създаването на българската ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ НА МАЙКАТА БОЖИЯ / ДНЕС – 21 Ноември 16 ГОДИНА
"Когато пречистата Дева навършила три години, праведните й родители изпълнили обещанието, което дали пред Бога, преди още тя да се роди. Затова те тържествено въвели своята дъщеря в Йерусалимския храм ...
ОЩЕ
ЛУДНИЦИТЕ КАТО „МЯСТО ЗА ЕКЗЕКУЦИЯ“ / 2019
ПСИХО-ДИСПАНСЕРИТЕ (ЛУДНИЦИТЕ) КАТО "МЯСТО ЗА ЕКЗЕКУЦИЯ" / ПЛОВДИВ 2019 ГОДИНА Говори се предимно за лагерите и затворите в комунистическа, наречена социалистическа, а днес "демократична" България като държава, без да се посочи ...
ОЩЕ
ДАНЪК „СВОБОДА“ – НАПАДЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА
СВОБОДАТА ПЛАТЕНА С БЪЛГАРСКА КРЪВ / НАПАДЕНИЯТА НАД БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ 1. Да възвърнем националното си достойнство, да знаем истинската си история и да ценим приносът на целия български народ! - На ...
ОЩЕ
ОТЕЦ ИВАН – ПО БОЖИЯ ВОЛЯ СТАНА АРХИМАНДРИТ
СВ. СИНОД НА БПЦ / ХИРОТОНИСА В АРХИМАНДРИТСКО ДОСТОЙНСТВО ОТЕЦ ИВАН Църквата награди известния с милосърдието си отец, създал приютите в Нови хан и село Якимово. Православното духовенство оцени заслугите на добре ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКА ЧУДОТВОРНА ИКОНА, СРЕЩУ МАГИЯ, ЛЕКУВА БОЛЕСТИ
В българския монастир "ПОКРОВ БОГОРОДИЧЕН" има чудотворна икона, която лекува болести след молитви, която разваля магии. Монастирът се намира близо до град Свищов, в село Царевец. Можете да посетите този манастир ...
ОЩЕ
КУПУВАНЕ – ПРОДАВАНЕ
  ARHEA КУПУВАНЕ И ПРОДАВАНЕ 1 - НЕ КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ, Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ БЕДНОСТ 2 - ОСИГУРЯВАНЕТО НА БЕДНОСТ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА Е, ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ЗАПЛАТИ 3 - НАПРАВЕТЕ ЗАПЛАТИТЕ НА ПОЛИТИЦИТЕ СИ - МИНИМАЛНИ ЩАСТИЕ 4 ...
ОЩЕ
МИЛАН ГЕОРГИЕВ, ПРИМИТИВИ от ТЕОДОРА ДИМОВА
  ARHEA МИЛАН ГЕОРГИЕВ, СПОДЕЛЯ / В СЕГАШНО ВРЕМЕ - Примитивна лукавост и хитрост, крадливост и жестокост, безотговорност и агресивност Комунистите са примитиви, затова са изверги. Теодора Димова скоро ще завърши новия си роман, ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКО, ЗЛАТНО БИЖУ НА 6300 ГОДИНИ В ПРОВАДИЯ
В ПРОВАДИЯ СА ОТКРИТИ КЪЩИ НА ДВА ЕТАЖА, ЧИЯТО ВЪЗРАСТ СЕ ОЦЕНЯВА НА 6300 ГОДИНИ Къщи на два етажа в елипсовидна крепост с диаметър 90 метра и 24-каратово злато са новите ...
ОЩЕ
ARHEA   1 663 668 ПОД ПРАГА НА БЕДНОСТТА В БЪЛГАРИЯ - ВЕСТНИК "СЕГА" БГ / 2019 ЕДИН МИЛИОН ШЕСТСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ТРИ ХИЛЯДИ ШЕСТСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ОСЕМ ДУШИ ДОБРЕ ДОШЛИ - на устроените ...
ОЩЕ
Капитан Румен Йовчев - първият българин, имал честта, щастието и отговорността да бъде капитан на най-големия пътнически кораб в света. Румен Йовчев е от Варна, потомствен моряк. За първи път се качва ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ, БЕЗСМЪРТНА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
БЪЛГАРИТЕ, БЕЗСМЪРТНИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ Оказва се, че ние сме в началото на човешката цивилизация; не сме крадци на историята, нито за търговски цели или по каквато и да било друга причина През ...
ОЩЕ
ПРАЗНИКЪТ КОЛЕДА, БЪДНИ ВЕЧЕР В СЪРЦАТА
С раждането на Спасителя започва нов момент от човешкото битие. То слага начало на ново летоброене. Рождество Христово е не само граница във времето между епохите, то е празник на ...
ОЩЕ
ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА / СИЛА
*БЪЛГАРИЯ - ЕДИНСТВЕНОТО ПРИСТАНИЩЕ / ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА, СИЛА Последното се изрича след поставянето на Време, в което се подготвя идването на Сила или на Светият Дух - Онзи, Който ...
ОЩЕ
АКИТИ БЪЛГАРИЯ, Шукар бути ама романи бути
1. АКИТИ БЪЛГАРИЯ, Шукар бути ама романи бути - не ставате за нищо и това си е! / 2. СТАРЧЕСКИ ДОМОВЕ, КРЕМИРАНЕ, ПСИХОТРОПНИ ВЕЩЕСТВА И ПАРИ Говори се, че България била ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ И НА НЕБЕТО / И НА ЗЕМЯТА ОБИЧАЙТЕ БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРИ - ТЯ Е ЗЛАТНАТА ВИ РОДИНА За великата съдба на един изстрадал народ, за неговите подвизи при запазване Родината ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО – ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО ПРЕМЪЛЧАНАТА ИСТОРИЯ НА НАТРАПЕНИЯ СВЕТЕЦ 1 -  УПАДЪКЪТ НА БЪЛГАРИЯ / БРАТСКА РУСИЯ ОТ ЕВРАЗИЯ - Азиатска Европа 2 - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО - ПРАВОСЛАВНАТА  ЦЪРКВА / МЮСЮЛМАНИ В ...
ОЩЕ
ПРОРОЧЕСТВА / БЪДЕЩЕ / КОРОНА
КЪМ "ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ - 3" - ВРЕМЕ Времето наближава, изучава действията, очаква решенията ни. Въпросите получават отговорите си от своя страна информацията става достъпна, необходима, във вид на загадка за ...
ОЩЕ
БЪЛГАРКА НАГРАДЕНА ЗА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА
Българката София Калинова е почетен носител на наградата за една от 10-те най-изявени млади личности в света за 2015 г. в категория “Хуманитарно и/или Доброволческо Лидерство”. Тя получи приза си ...
ОЩЕ
КАЦАРОВ – БАЛАБАНОВ
  ARHEA    Константин Кацаров - Автор добави нова снимка към албума: Памет — с/ъс Ivailo Balabanov. Прочетох нещо от Ivailo Balabanov и онемях... БЪЛГАРСКО СТИХОТВОРЕНИЕ Момчета, знам, че вече ви дотегна и хлябът сух, и голата ...
ОЩЕ
14 ДЕКЕМВРИ, ВЪРНАТО БЪЛГАРСКО СЪКРОВИЩЕ ОТ САЩ
Златен тракийски венец - мечтата на всеки археолог, постъпи онзи ден 14 Декември 2015 в Националния исторически музей (НИМ), похвали се директорът проф. Божидар Димитров. Той получил антиката като позакъснял ...
ОЩЕ
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА Това е Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично или Голяма Богородица. Този ден е посветен на смъртта на Божията майка или на успението й. Според ...
ОЩЕ
Александър Морфов – СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ ОТ БАНДИТИ
БТВ / Александър Морфов - СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ ОТ ЛУМПЕНИ И БАНДИТИ Александър Морфов: Да живее България – но не тази на лумпените и бандитите! - Кога за последно казахте „Да живее България”? „Да ...
ОЩЕ
КАМЕННИ ПЛОЧИ ОТ ВРЕМЕТО НА ТРАКИТЕ / ЕЗИК И ПИСМЕНОСТ
"Публикува се материал за произхода на българската писменост и в статията ще се покажат седем плочи, намерени в Родопите и изписани на кирилица, най-вероятно от времето на 'траките'; в следващата ...
ОЩЕ
РУМЯНА – ДА ТЕ ИЗЛЪЖАТ С ДЪРЖАВА
РУМЯНА СИМИДЧИЕВА - ЗА БОЛКАТА ОТ БЪЛГАРИЯ / ОДИСЕЯ "ПО БЪЛГАРСКИ" / ДА ТЕ ИЗЛЪЖАТ С ДЪРЖАВА Текст от живееща на територията (наречена България) за материала на територията, успешно превърната в ...
ОЩЕ
ГОСПОД НИКОГА НЕ Е БИЛ В ТАЗИ ЦЪРКВА
  ARHEA СГРАДА / ГОСПОД НИКОГА НЕ Е БИЛ В ТАЗИ ЦЪРКВА Mariana Florova - Един стар човек с овехтели, изпокъсани дрехи посещавал редовно една църква. Свещеникът, недоволен от външния вид на стареца, му ...
ОЩЕ
EARTH-BG – ЗЕМЯ, НАРЕЧЕНА БЪЛГАРИЯ
EARTH-BGИзточник: Valeri George
ОЩЕ
ПРЕДСКАЗАНИЕ ОТ АНТИКТЕРА
Учени от университета Насионал де Килмес (Аржентина) и университета в Пюджет Саунд (САЩ) изясниха, че прочутият Антикитерски механизъм е почти с век по-древен, отколкото се смятало преди. Антикитерският механизъм представлява своеобразен ...
ОЩЕ
БЪДЕЩЕ, БОГ ВИНАГИ ДАВА
Честита Новата 2018 година, драги епископ Поликарп! Когато Бог взема с едната ръка, непременно дава с другата. Няма смисъл да се говори по този тежък въпрос, още повече към момента. Обаче, има ...
ОЩЕ
АНСАМБЪЛ „ЧИНАРИ“ В НДК, БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ ПРЕД СВЕТА
Eлeгaнтeн, cтилeн, cтeгнaт и въздeйcтвaщ фoлĸлopeн cпeĸтaĸъл-ĸaмпaния “Hиe бългapитe” пoднecoxa тaнцьopитe oт aнcaмбъл “Чинapи” пpeд пpeпълнeнa зaлa 1 нa HДK нa 24 нoeмвpи 2015 г. Haд 60 yчacтниĸa oт cцeнaтa ...
ОЩЕ
ЕВА ГОРГОВСКА – БУЛГАРИСТАН, на веселите гяури
ЕВА ГОРГОВСКА - БУЛГАРИСТАН, на веселите гяури Няма по-весела нация превърната в етнос от групата на грухтящите българи (българки). Всеки месец 1000 в джобчето и "шапка на тояга". Не само училищата (въпреки ...
ОЩЕ
СОДА & ВОДА
- ЛИМОН И СОДА БИКАРБОНАТ - 10 000 ЕФЕКТИВНО - Темата можете да я разделите на две, - с лимон, и без лимон, по лична преценка. "1. От информацията която ...
ОЩЕ
ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД – КИСЕЛИННА И АЛКАЛНА СРЕДА
ДАНО СМЕ ПОЛЕЗНИ С ТАЗИ СТАТИЯ, ЗА СПАСЯВАНЕ / ЗАПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО Вярвайте само на опита си, на доказаното лично пред Вас и никога на утвърдената манипулация, хранеща се във ...
ОЩЕ
МОНАХЪТ ПРОДАДЕ СВОЕТО ФЕРАРИ
ARHEA СПОДЕЛЕНО / "МОНАХЪТ, КОЙТО ПРОДАДЕ СВОЕТО ФЕРАРИ" ("цифровият код „Дуло“ 186681 е огледален и означава, че Вселената е безкрайна") ЕПИЛОГ Silvia Elenkova - "Едно от многото неща, които научих, докато отсъствах, ...
ОЩЕ
ЯНКО ГОЧЕВ – СЛЕД ПОРЕДНОТО КЛАНЕ НА БЪЛГАРИ
ЯНКО ГОЧЕВ - СЛЕД ПОРЕДНОТО КЛАНЕ НА БЪЛГАРИ, ЕТИОПСКИТЕ ФАЛАШИ (андарти) ПРЕВЗЕМАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ Янко Гочевъ - Клането над българите в село Загоричани - 25 март 1905г. Едно от ...
ОЩЕ
ВИНИЦА ЗА АХИЛ / БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ / 10 000 ГОДИНИ ОТ ИСТОРИЯТА
ПЪРВООБРАЗ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНИ ВИНИЦА С БЪЛГАРСКИ ПЛОЧКИ НА БЪЛГАРИНА - АХИЛ / 15 ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ ДНК - БЪЛГАРИТЕ СА ЧИСТА НАЦИЯ ОТ 10 000 ГОДИНИ /9 Януари 2016 година, тематична поредица/ "Ще се ...
ОЩЕ
МАНОЛ – ПРОСТОКРАЦИЯ
  ARHEA МАНОЛ ГЛИШЕВ, СПОДЕЛЕНО ОТ Kamen Trenkow / НАКРАТКО Между другото - за простосмъртните. Нека се знае, че г-н Глишев е защитена личност докато вие не сте. Каквото и да правите и с ...
ОЩЕ
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА "1. Всички съвпадения не са случайни. Хората, които разберат това ще станат критична маса. Когато критична маса стане достатъчна, хората ще разберат смисъла на живота и ...
ОЩЕ
ДРАГИ, СЪНАРОДНИЦИ В ИСПАНИЯ
  ARHEA ДРАГИ НЕПОЗНАТИ СЪНАРОДНИЦИ / БЪЛГАРИ В ИСПАНИЯ Имате ръце да правите добро, докато можете да правите добро. След това не можете да бъдете човеци, ако не сте били човеци. Групата е специализирана ...
ОЩЕ
ARHEA "ТОЗИ МАЛЪК, НО МНОГО ПРОСТ НАРОД, ЗАСЛУЖАВА ВСИЧКО, КОЕТО МУ СЕ СЛУЧВА" Мартин Карбовски / 13 ноември в 22:08 ч.    
ОЩЕ
РОТ ФРОНТ
  ARHEA "РОТ ФРОНТ" / Преди време една женица с лабилна психика бродеше из улиците. Децата й подвикваха - "Рот фронт" и тази жена заставаше мирно, не е комично, вдигаше ръка до ...
ОЩЕ
БПЦ на РУСКАТА ДРУЖБА
  ARHEA БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА на българо-руската дружба ... "Камбаните тряскат кухите си глави в неистово, неистинско православие, пазено зорко от истински вълци с тояги, усвояващи щедро безбожните, ограбени храмове." ... Дал Бог добро    
ОЩЕ
СТЕНИТЕ НА ЙЕРИХОН – ШЛОМО ЗАНД & ЗЕЕВ ХЕРЦОГ
БИБЛИЯ / РАЗРУШАВАНЕ СТЕНИТЕ НА ЙЕРИХОН – СТАРОЗАВЕТНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ / ШЛОМО ЗАНД & ЗЕЕВ ХЕРЦОГ ("През последните няколко години голям брой уважавани археолози твърдяха, че библейските разкази за Ерусалим и неговата ...
ОЩЕ
МАТЕРИЯ / ЕЛЕМЕНТАРНА ТРАНСМУТАЦИЯ
На 21 юни 2016 г. в Женева се състоя пресконференция по откриването на трансмутация на химичните елементи. Press conference in Geneva on 21st of June 2016 at The Geneva Press Club. Биохимична Трансмутация ...
ОЩЕ
НЕ ЧОВЕК, НО КОМУНИСТ
ARHEA ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА НА ФЕЙСБУК / ИМА ЛИ КОМУНИСТ, КОЙТО ДА НЕ Е ИЗИГРАЛ РОЛЯТА СИ НА - "МРЪСНИК ДОКРАЙ" според девиза - "..не човек, а желязо, тихо мъртвият каза, не, ...
ОЩЕ
РАЗКАЖИ МИ ЧИЧО, ЗА БЪЛГАРИЯ
РАЗКАЖИ МИ ЧИЧО, ЗА БЪЛГАРИЯ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ОФАНЗИВА СЛЕД "ОСВОБОЖДЕНИЕТО" ОТ "ФАШИЗМА", "КАПИТАЛИЗМА", ОТ "ДЕМОКРАЦИЯТА" - заради цяло поколение от жизнена деменция - атрактивна и крадлива както никога. Родено и отгледано е поколение ...
ОЩЕ
КОМУНИЗМЪТ – ОБЯВЕН ЗА ПРЕСТЪПЕН
ARHEA КОМУНИЗМЪТ (социализмът) И НЕГОВИЯТ РЕЖИМ - СА ПРЕСТЪПНИ / ПОСЛЕДИЦИТЕ създавани от бившите комунисти, са престъпни последици. ДЕМОКРАЦИЯ - СЪЗДАДЕНА ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИ КАДРИ / Е ПРЕСТЪПНА И ИЗКРИВЕНА В ОСНОВИТЕ Korneliy Savov ...
ОЩЕ
ШИРОКА ЛЪКА – ДОКОСВАНЕ ДО БЪЛГАРИЯ
Изключителни преживявания от България с безкрайната си хубост и красота, която е ненадмината. Село Широка лъка се намира в Родопите, на 23 км северозападно от Смолян и на 16 км от ...
ОЩЕ
АНТИПРОПАГАНДА – ЖИВА БЪЛГАРИЯ
АНТИПРОПАГАНДА - ЖИВА БЪЛГАРИЯ 2137 ПР. Н.Е. / ДАННИ ЗА БЪЛГАРИЯ ОТ БЕЛОГРАДЧИК НА 1,4 МЛН. ; ЦИВИЛИЗАЦИЯ "ВАРНА" - 10 000 (АРХЕА) Защо се крие подмяната на исторически факти? - ...
ОЩЕ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ СЪЩЕСТВУВА ГИГАНТСКО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ СЪЩЕСТВУВА ГИГАНТСКО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ, 13 ЮНИ 2013"До съвсем скоро се считаше, че електромагнитното поле в живите клетки е локализирано върху мембраната им ...
ОЩЕ
ПСИХО-ФИЗИКА, ПОСОБИЕ ISBN - 978-619-90452-1-3 За хора от бъдещето, способни да се възнесат върху Магистралата.
ОЩЕ
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА – 2015 ГОДИНА
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА - 2015 ГОДИНА "Тъй както човек не е само тяло, така и всеки колективен организъм, група, общество също притежава нематериална компонента, свой колективен дух, за по-кратко наричан ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 2
ВЪВ ВТОРАТА ЧАСТ - ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА / НАРОДЪТ И СЛОВОТО ТРАКИЙСКАТА БИБЛИЯ - БЕСИКА / НОВ И СТАР ЗАВЕТ, НАМЕРЕНИ В РЪКОПИСИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА РУСКИ ЕЗИК, ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ / ИСТИНАТА БИБЛИЯТА ...
ОЩЕ
КИТАЙ С 3D ПРИНТИРАНИ ЖИЛИЩА
Китайската строителна компания Zhouda Group планира да построи огромен брой 3D принтирани жилища в Русия. Стойността на проекта е колкото стокооборота между Китай и Русия – т.е. 94 млрд. долара.Около ...
ОЩЕ
ПЕТРИЧ / ХЕРАКЛЕЯ – СИНТИКА
 ХЕРАКЛЕЯ - СИНТИКА Едва ли някой средностатистически непросветен българин или чужденец, дошъл на площадката на „изникналия” изпод земята древен град Хераклея Синтика в местността Рупите край Петрич, би могъл да ...
ОЩЕ
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ ТРАКИЙСКИЯТ АНТРОПОЛОГИЧЕН ТИП Е ПРИСЪЩ НА БЪЛГАРИТЕ ТРАКИТЕ НЕ СА ИЗЧЕЗВАЛИ Съвремените български учени, го отричат неясно защо. ("Питам се – след като един грък доказва, ...
ОЩЕ
ПОДМЯНА НА ОСНОВНОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРОПАГАНДА
Подмяната на българското население при основите на България, се извършва отдавна. Десетилетия наред заедно с изработването на закони със специално предназначение, се извършвя подмяна и на гентическия състав с една ...
ОЩЕ
МЕЖДУ ВЪЗДУХА И ВОДАТА (СТРАХ)
  ARHEA МЕЖДУ ВЪЗДУХА И ВОДАТА (СТРАХ) ("Вълкът от пристанището между въздуха и водата, е на всевъзможни места.") Ода за убиеца. Тайна от нищото. Има разбира се и такива хора - чистачи. Очите ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ САМОЛЕТИ И АВТОМОБИЛИ
Легендарното Булгаррено Алпин 110 и днес продължава да събира погледите на ценители. В средата на 60-те години на миналия век България изгражда автомобилен завод „Булгаррено“- Пловдив. Основната част от инвестицията е ...
ОЩЕ
NATIONAL GEOGRAPHIC ЗА КАРТЕЛИТЕ (И КОМУНИЗМА)
  ARHEA NATIONAL GEOGRAPHIC ЗА КАРТЕЛИТЕ (И КОМУНИЗМА) 1. За да "удариш" картелите, трябва да вземеш парите им. 2. За да "удариш" комунизма, трябва да спреш парите му. Не крадените пари, не изнесените зад граница, ...
ОЩЕ
ДЖЕЙМС БАУЧЕР – УБИЙСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ
ARHEA ДЖЕЙМС БАУЧЕР - УБИЙСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ / ПОКОЛЕНИЯ ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И КРАЖБИ На национално богатство, на географски области, на история, религия, култура, общество ("инжинеринг"), писменост, злато и парични средства - всичко това, ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ АРХИВИ, ВСЕ ОЩЕ СКРИТИ
ARHEA БЪЛГАРСКИТЕ АРХИВИ, СА ВСЕ ОЩЕ СКРИТИ Станислав Станков - Първо "българските" архиви са все още секретни и скрити от българите! Второ в България има 600 хил. червеноармейци, а в Сърбия наполовина ...
ОЩЕ
КЪМ ЦИГАНИТЕ – СОБСТВЕНА ДЪРЖАВА
ARHEA ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ЦИГАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ВРЕМЕТО И ДЪРЖАВАТА Драги сънародници от цигански произход, Въпрос на чест е всеки човек да знае съдбата си, настоящето, бъдещето, историята, да бъде истински човек за себе ...
ОЩЕ
АКО БЯХА НАРОД
  ARHEA АКО БЪЛГАРИТЕ БЯХА ЗАДРУЖНИ КАКТО НА ХОРОТО и помнеха историята както стъпките, без да преплитат крака - назад и назад до към 1944-та АКО БЯХА ОГНЕН НАРОД не само на масите ...
ОЩЕ
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ…
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ, АКО ВИЖДАТЕ ОБЛАЦИ, АКО ИЗЛИЗАТ ИСКРИ, СЛАДЪК ПАРФЮМ, КОКОШИ ПЕРА, АКО НЕ СТЕ САМИ, АКО СИ ГОВОРИТЕ wink emoticon "В различни религии ...
ОЩЕ
ВТОРА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, КЪМ БЪДЕЩЕТО
В продължение, показваме сведения за това, как човешката ни история, принадлежи на всеки от нас. БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ, ВСЕКИ ЧОВЕК Е СВОБОДЕН Основите, на общочовешката ни история, се намират в България. Към "ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ" ...
ОЩЕ
ГРАВИТАЦИЯ / ОТГОВОРИ, ВЪПРОСИ И РЕЗУЛТАТИ
Споделено. През последните години, теоретиците са получили много интересни резултати, които са ги накарали да погледнат по нов начин на квантовото пространство-време. Преди време физици от ТУ Виена представиха първото ...
ОЩЕ
165 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ, МОСКВА & БЪЛГАРИЯ
Честват 165-годишнината от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов и в Москва Последното юбилейно събитие, посветено на 165-годишнината от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов, се проведе ...
ОЩЕ
УИЛЯМ ШЕКСПИР – ПЪЛНИ СЪЧИНЕНИЯ, Theatre 199
18 ноември 2015 / 19.30ч. – 21.07ч. 12 декември 2015 / 19.30ч. – 21.07ч. Вече имате невероятния шанс да видите целия Шекспир в едно представление. Представете си 37-те му пиеси изиграни само ...
ОЩЕ
НА СЕВЕР ОТ БЪЛГАРИЯ, ОТКЪДЕТО ЗАПОЧВА ЕДИН НОВ СВЯТ Се носят песни и жизнерадостни възгласи, съпроводени от напредъка на народовластието в свободна държава. На север от България, се ражда младото поколение на ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА И СВОБОДАТА
БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА, КОЯТО ЩЕ ГО НАПРАВИ СВОБОДЕН "Българинът не знае своята история. Дълги години изучавахме една осакатена история, пълна с лъжи и неточности. На причините тук няма да ...
ОЩЕ
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС – ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС - ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО Създателите на „Интерстелар“ са били прави. Пропадането в черна дупка не е краят, твърди професор Стивън Хокинг. Въпреки, че физиците предполагаха, че материята би ...
ОЩЕ
КАТО ПЪН В ТАЯ КУЛА, ОТ АН
От години стоя като пън в тая шибана кула. И ми писна на шапката - да ми зееш отдолу. Но не вярвам ей толкоз на думи и песнички голи. Махам ...
ОЩЕ
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ – ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ - ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА ("И аз, каквото можах, направих..") "Настоящето издание с иконописни изображения на Преподобна Стойна, дело на художника Пламен Капитански, отдал сърцето и душата си в ...
ОЩЕ
АРИАДНА, БЛАГОРОДСТВО
ARHEA АРИАДНА - Даването, е по-ценно от вземането. / БЛАГОДАРНОСТ Има три тайни, момичето ми, само три, които ще те направят щастлива. От мен да ги помниш, за мен да се сещаш, когато ...
ОЩЕ
СОЛОМОНОВИЯТ ХРАМ – ОТНОВО
  ARHEA SHARED BY Becki Minica McCreary Remember this is Biblical - It’s not Jesus that will sit in this temple but the Antichrist. ("Свещеният огън от небето трябва да спре. След това се ...
ОЩЕ
ИНДУСТРИЯ НА ЗДРАВЕТО
  ARHEA ИНДУСТРИАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ("Aтaнacĸa нa 31.08.2019 11:12 Πpeди гoдини, ĸoгaтo бяx в дeпpecия, дoĸтop ми пишe пopeднaтa peцeптa и нa въпpoca ĸoлĸo вpeмe щe тpae лeчeниeтo, тoй ĸaтeгopичнo ĸaзa: - ...
ОЩЕ
III – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
  ARHEA "ГЕШЕВ ОТ АДОВО ВРЕМЕ III" / ГЛАВЕН ПРОКУРОР ГЕШЕВ - ПЪРВАТА СТЪПКА КЪМ НОВА БЪЛГАРИЯ last admin Разбира се, това стряска (насън) политическите злодеи и псевдо-политически опоненти, носещи бремето на историята ...
ОЩЕ
CORRESPONDENTS IN 2018 КОРЕСПОНДЕНТИ
CORRESPONDENTS IN 2018 Attention - TEAM 2017 ARM VM © ARHEA ORG. In 2018, correspondents from all five continents - the United States, South America, North America, Australia, the European Union, ...
ОЩЕ
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА Генетиката най-после обясни тайнствени явления като пророчество, интуиция, аура и т.н. Откритието е направено от руски учени, които се осмелили да стъпят на територия на ...
ОЩЕ
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ  "Загадъчни виртуални триъгълници свързват свещените обекти по земята на България. Точни пропорции и отстояния се забелязват между древните ни светилища, установява изследователят Христо ...
ОЩЕ
В НАЧАЛОТО БЯХА ПАРИТЕ
  ARHEA В НАЧАЛОТО НА КОМУНИЗМА - БЯХА ПАРИТЕ, А БОГ ПЛАЧЕШЕ НАД ЗЕМЯТА, КОЯТО БЕШЕ БЕЗВИДНА И ПУСТА "Кукловодите на Октомврийската революция - трима банкери и двама авантюристи стоят зад най-кръвожадния преврат ...
ОЩЕ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН – НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН - НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ "Михаил (иврит: מיכאל, Micha'el или Mîkhā’ēl; гръцки: Μιχαήλ; латински: Michael или Míchaël; арабски: ميخائيل) е главният архаангел, главният пазител на Рая и главен ...
ОЩЕ
ЗАЩО НАДПИСВАТ СМЕТКИТЕ ВИ – ТЕМАТИЧНА КРАЖБА
Този път кражбата е от енергийна доставка. Без значение дали горивото втора година е разценено на 2,65 литъра, или електричеството се движи във вените с водовъртежи от "измамните схеми" на ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane   Из матрьошката, излезне лисицата с императорския поглед втренчено отпред - където сивото магаре, чака. / ТЕМА - ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОЛИТИК Много интересно е да видиш препарираните погледи пред императорския стол, ...
ОЩЕ
ПРОФЕСОР АТАНАС ПОПОВ – СЪНАРОДНИЦИ
  ARHEA НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ / СКРИВАНЕ НА КОМУНИЗМА И ЗАЩИТА, НА ЧУЖДИТЕ АГЕНТИ МАЛКО ПРЕДИ "ВЪЗРАЖДАНЕ" - МЕЖДУ КГБ И ДС прехвърлящи агенти към Москва, обяснен последният Държавен преврат и, че това е ...
ОЩЕ
КОНФИСКУВАН ЖИВОТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ГЕНОЦИД НАД НАЦИЯТА, КОНФИСКУВАН ЖИВОТ / БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ   /Строго секретно КАА/08.113 / Москва, 2.04.1947 г. / Инструкция НК/003 47/ - как България загуби своята идентичност или, как загуби независимост и ...
ОЩЕ
  ARHEA СПОДЕЛЕНО ОТ Митко Грозев и Петя Георгиева / НАЙ-ПОСЛЕ СБЪДНАТА МЕЧТА ЗА ПАЛЕСТИНА НА БАЛКАНИТЕ Каква е вредата за България от това, че метастазите на БКП и ДС (от всички цветове) ...
ОЩЕ
ОТ ИСПАНИЯ – НИКОГА НЯМА ДА СЕ ВЪРНЕМ
  ARHEA БЪЛГАРИ ОТ ИСПАНИЯ - НИКОГА НЯМА ДА СЕ ВЪРНЕМ В БЪЛГАРИЯ (територия за кражби и разбойничество) "Защо сте в Испания? - Защото вие сте в България!" / Любовна лирика между сънародници - ...
ОЩЕ
ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО / 1000 СВЕТЛИННИ ГОДИНИ НАЗАД
Източник - 1 Най-големият радиотелескоп в света е построен в планините на провинция Гуейчжоу в югоизточен Китай. Изграждането му е отнело около 5 години планиране и още толкова години строителство. ...
ОЩЕ
ПЕНСИОНЕРИ НА ТАЛАЗИ, ЩЕ СЕ ВРЪЩАТ
  ARHEA ДО 10 ГОДИНИ ПЕНСИОНЕРИ НА ТАЛАЗИ, ЩЕ СЕ ВРЪЩАТ В БЪЛГАРИЯ / БЪЛГАРИ В ИСПАНИЯ За да напълнят "кошницата" й. До десет години първата голяма "вълна" от емигранти, се завръща? ДА СЕ ЧЕТЕ ...
ОЩЕ
ГОРДИ КАПАНЦИ
ARHEA ГОРДИ БЪЛГАРИ - КАПАНЦИ 21 Октомври 2011 г. в 11:28 ч. / ОПАСНИТЕ ХОРА, КЪМ СВОБОДАТА - проф. Николай Василев Има ли ги тези хора? Оказва се, че такива хора има. ...
ОЩЕ
КИЕВСКИ МИТРОПОЛИТ И НА ЦЯЛА УКРАЙНА
  ARHEA БАРОНЕСА АННА Е НАГРАДЕНА С ГРАМОТА ОТ КИЕВСКИЯ МИТРОПОЛИТ И НА ЦЯЛА УКРАЙНА / ЗА СЛАВА НА СВЕТАТА ЦЪРКВА Alla Anna-Maria von Baden-Durlach (Alla Shliakhova) Artist - professor – fine arts expert. ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ ТРЪКСТОП В ЧИКАГО / ЦЕНТЪР ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
Удобството, което липсваше на десетки хиляди шофьори в транспортния център на Америка, отвори врати. Най-големият тръкстоп в Чикаго е български. Най-големият тръкстоп в метрото в Чикаго вече е факт. Аmerifreight Truck Center ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ВТОРА В СВЕТА СЛЕД ГУУГЪЛ С ТЕХНОЛОГИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Български хостинг доставчик е втората в света компания след IT компанията Google, която предлага на световния пазар иновативната технология управляем от Kubernetes Docker хостинг.Технологията ще облекчи значително не само работата ...
ОЩЕ
СВЕТЛИНА & СВОБОДА – СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ПАЗИ СПРАВЕДЛИВОСТТА, РАЗДАВАЙ БЕЗ КОЛЕБАНИЕ - "Пази в себе си това съкровище справедливостта. Знай как да раздаваш без колебание, да губиш без съжаление, да ...
ОЩЕ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ – СИЛА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ - За истинската проява на сила: "Христос често беседваше с учениците си за своите предстоящи страдания и казваше, че ще бъде убит и на третия ден ще възкръсне. Сърцата на ...
ОЩЕ
АРМАГЕДОН ЗАД ОКЕАНА
  ARHEA Armageddon, maybe. In preparation for the Armageddon event, or by building the Temple of Solomon on the hill, the site of the mosque - the United States - declares Israel a ...
ОЩЕ
НЬОЙСКИ ДОГОВОР, 27 НОЕМВРИ 2015
ГОДИШНИНА ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА НЬОЙСКИЯ ДОГОВОР на 27 ноември 2015 г. се навършват 96 години от подписването на договора в парижкото предградие Ньой сюр Сен, сложил края на Първата световна война ...
ОЩЕ
БОГ - НАМАСТЕ - ДНЕС АЗ ЩЕ СЕ ПОГРИЖА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ ТИ В памет на Уейн Дайър "Днес ще се грижа за проблемите ти.Нямам нужда от твоята помощ.Затова имай ден пълен с ...
ОЩЕ
СВЕТИ НИКОЛАЙ, МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ – НИКУЛДЕН
Свети Николай, архиепископ на град Мира в Ликия - Мала Азия, е починал на 6 декември 342 г. и светите му мощи се пазели там до 1087 година. По времето ...
ОЩЕ
НИКОЛА ТЕСЛА – ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ „Неизвестни…
НИКОЛА ТЕСЛА - ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ "Неизвестни тайни за Никола Тесла излязоха на бял свят. Неизвестни тайни на Никола Тесла излязоха наяве. Вече 13 години изследователите на Тесла в ...
ОЩЕ
САЛИМ РАЗКАЗВА / ПРИЛОЖЕНИЕ – СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
САЛИМ РАЗКАЗВА, ТАЙНАТА НА АВРААМ ОТ БИБЛИЯТА НА ЕВРЕЙСКИЯ НАРОД 1 - ПРИЛОЖЕНИЕ - СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА, Джеймс Фрейзър 1918 година 2 - ПРИЛОЖЕНИЕ - НЛО-UFO , Николай Александров, 218 страници PDF 3 ...
ОЩЕ
ПРЕМАХВАНЕ НА ПАМЕТНИКА
  ARHEA ЗА ДЕМОНТИРАНЕ ПАМЕТНИКА НА ОКУПАЦИОННАТА СЪВЕТСКА АРМИЯ (след това смяна името на религиозния паметник "Александър Невски", заедно с всички русифицирани улици, булеварди и площади в страната, вкл. паметниците на партизани ...
ОЩЕ
ФЕРМЕРИ ОТ РОДОПИТЕ, СЕМЕЙСТВО ВАСИЛЕВИ
Благовеста Василева отваря капачето на препечена яркооранжева тиква, пълнена с телешко месо и разлива по чашите вино, узряло чрез дива ферментация. Външният вид на стопанката по нищо не напомня фермерската ...
ОЩЕ
  ARHEA ПОЛИТИКА - начин болните, да занимават здравите със себе си. После едните се оплакват. РЕЛИГИЯ - начин болните (от религиозна болест), да занимават здравите със себе си. После едните, се кръстят и се ...
ОЩЕ
ДАНИИЛ, ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ 2018
ДАНИИЛ - НОВИЯТ ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ МЕДИЯ "ФОКУС", Разбираемо е да има пристрастия при избора на митрополит, но той беше проведен канонично и по божията воля. Това заяви новоизбраният Видински митрополит Даниил във ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ / ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА
ГОРДИЯТ БЪЛГАРИН - ПЪРВА ЧАСТ / Собственикът на България, радост и надежда. ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА - ВТОРА ЧАСТ / Пластове, покрити с пепел в очакване. 2 - ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО "Традиционните ...
ОЩЕ
ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9
ОТКРИХА ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9 "ЦЕРН обяви откритието на нов клас частици, наречени пентакварки от детектора LHCb в Големия адронен колайдер (LHC). Днес колаборацията на експеримента LHCb е публикувала ...
ОЩЕ
ИИСУС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ…
ИИСУС ХРИСТОС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ - ИСТОРИЯТА СЕ СЪБУЖДА ПРОМЕНЕНА РАЙСКИЯТ ЕДЕМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЧЕРНО МОРЕ, ДО БЪЛГАРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ - ЧАСТ ОТ ЗЕМИТЕ НА ТРАКИЯ ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО / НЕИЗВЕСТНИТЕ АНГЕЛИ
СВИДЕТЕЛСТВО НА ВЕЛИКОЛЕПИЕТО, ДУХОВЕН ПОЛЕТ Свидетели сме на примери как световно известни личности, значими личности от историята на планетата са забравени в родните си места. Свидетели сме как България губи следите ...
ОЩЕ
МАТЕРИЯ – ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА
  ARHEA МАТЕРИЯ - ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА На физиката не може да се има доверие. Скочете от някое по-високо място и ще видите колко бързо ще се обърне срещу вас. За щастие, човечеството ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ / КОЛОБРИ, ПАЗИТЕЛИ, ЕВРАЗИЙСКА БЪЛГАРИЯ – ОТ ДУНАВ ДО ЕНИСЕЙ / ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
Пример за честност, справедливост, трудолюбие, красота на българите и българките. Където и да са били сънародниците, дадено им от Бога са направили държави могъщи, светли и чисти духовни огнища на рода ...
ОЩЕ
ПОЛОЖЕНИЕТО Е „МИКИ МАУС“, СЪЖИВИХА ГО
  ARHEA АНДРЕЙ ГЕОРИЕВ БЕШЕ УМРЯЛ, СЪЖИВИХА ГО В БЪЛГАРИЯ - "Положението е Мики Маус" Andrey Georgiev Georgiev се чувства жизнен. Нека ви споделя какво ми се случи през тези 3 дни. В Неделя ...
ОЩЕ
РЕЛИГИОЗНОТО НАСЛЕДСТВО
ПЛАНЪТ ЗА УБИЙСТВОТО НА БОГА (за пореден път, чрез църквата) При комунизма това включва не само цялостно негативно отношение към религиите, но и системното им преследване с надеждата или вярването, ...
ОЩЕ
  ARHEA Ваня Григорова: - Частните ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ фондове за втора пенсия са абсолютна измама! 13 ноември 2019 - 21:40 часа Те бяха създадени, за да се обогатят крупни бизнесмени. Частните задължителни фондове за втора пенсия са ...
ОЩЕ
ГЕНЕТИКА НА БЪЛГАРИТЕ / 14 500 ГОДИНИ ИСТОРИЧЕСКА СЪДБА
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ юли 19, 2015   ОБЩЕСТВО ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ / ТРАКИЙСКИЯТ АНТРОПОЛОГИЧЕН ТИП Е ПРИСЪЩ НА БЪЛГАРИТЕ / ТРАКИТЕ НЕ СА ИЗЧЕЗВАЛИ Съвремените български учени, го отричат ...
ОЩЕ
ЛИЧНОСТ И ДЪРЖАВА
АРХЕА МИЛИОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ОСТАТЪЦИ В ГНЕЗДОТО НА ЧОВЕЦИТЕ / на територията на държавата Личността, не е държава. Държава не се прави от личност или личности, намерени из мрежата. В мрежата ...
ОЩЕ
ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА, Е СЪЗДАДЕН СПЕЦИАЛНО
Астрономът Жан Ласкар от Националния център за научни изследвания публикува сензационна математическа теория за влиянието на Луната върху поведението на Земята. Той стига до извода, че без гравитационното влияние на ...
ОЩЕ
  ТЕМА / Magdalena Marinova Чета днес за дарението от САЩ - дом за възрастни хора и полемиките как така руснаците по подобие не даряват. Те никога не са го правили. Защо ...
ОЩЕ
ФРАНК – ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ СЪС ЗЛАТНИ БУКВИ
ФРАНК - ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ СЪС ЗЛАТНИ БУКВИ 1 - "Мотоциклетист направил опит да спре камиона, преди машината да се вреже в хората на крайбрежната алея в Ница, ...
ОЩЕ
LIBERTA И КИЧКА БОДУРОВА
  ARHEA LIBERTA С "ПОУКА ЗА СУЛТАНИ И ИБРИКЧИИ" / КИЧКА БОДУРОВА СРЕЩУ УЧИНДОЛ 05.08.19 16:42 Да се отмие един срам от всеобщата "чалга култура" идваща - спусната да управлява след амортизация на ...
ОЩЕ
РУДОЛФ ЩАЙНЕР – СТРАНИЦА 53
РУДОЛФ ЩАЙНЕР - СТРАНИЦА 53 Въпреки всичко имаше много хора, живеещи в южните и централни области на Европа, които мислеха по следния начин: „Наистина, моето вътрешно същество има независим живот във ...
ОЩЕ
ARHEA / ЦВЕТАН ГАЙД – ВЯРА И ДЪРЖАВА
ARHEA / ЦВЕТАН ГАЙД - ВЯРА И ДЪРЖАВА (тема - след като сте на държавна заплата, затваряте частните си дружества - комерсиални свещоливници 2 - спирате платените си "требвания" 3 ...
ОЩЕ
  ARHEA ПРЕДИ 648 ГОДИНИ - БИТКАТА ПРИ ЧЕРНОМЕН ("Иво / 19 септември 2017 at 16:34 - Благодаря за информацията! Поднесена е по супер подреден, стегнат, четим, разбираем, хронологичен, логичен и лек начин! ...
ОЩЕ
СЛЕД 50 ГОДИШНА ОКУПАЦИЯ / „ПЕПЕЛ В СНЕГА“
ОКУПАЦИЯ / СЛЕД 50 ГОДИШНА ОКУПАЦИЯ, много от страните борещи се срещу съветския режим, обявиха независимост и предизвикаха падането на "Желязната завеса" (непозната на съвременните млади хора) ЗА ДРУГИ НАРОДИ - ...
ОЩЕ
БЕЗИМЕННА, НЕПРЕХОДНА
ВЪЛШЕБСТВО / ДА ГО ПРЕЖИВЕЕШ И ДАЙ БОЖЕ ВСЕКИМУ Конникът Джон & Мери (безумната) се срещнали на пътя, разминали и се погледнали скрито през рамо в отдалечаващата се сянка, щедро отпуснала ...
ОЩЕ
ПРЕСТЪПНА (РАЗБОЙНИЧЕСКА) БЪЛГАРИЯ / чл. 417
ПРЕСТЪПНА (РАЗБОЙНИЧЕСКА) БЪЛГАРИЯ Факти в прав текст, юридически издържани свидетелства: ("Посткомунистическа номенклатура и нейният репресивен апарат, новите капиталисти, старите политици с тяхното потомство и изграденият по тяхна мярка банков сектор вървят ръка ...
ОЩЕ
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE – MAKE FRIENDS
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE - MAKE FRIENDS AND KEEP TOGETHER THE WORLD THAT SURROUNDS YOUЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ - БЪДЕТЕ ПРИЯТЕЛИ И ЗАПАЗЕТЕ СВЕТА, КОЙТО ВИ ЗАОБИКАЛЯНе се ...
ОЩЕ
РЕЗЕРВАТЪТ В МАЖДАРОВО / ОПАЗВАНЕ НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД
В сърцето на Източните Родопи, между язовирите Студен кладенец и Ивайловград, река Арда образува уникален каньон, разположен по средата на праисторически двукратерен вулкан. Точно тук се намира местността Кован кая, ...
ОЩЕ
ГЕРОИТЕ НА БЪЛГАРИЯ В МИРНО ВРЕМЕ
  ARHEA Грета Михайлова, Юлия Димитрова - ГЕРОИТЕ НА БЪЛГАРИЯ В МИРНО ВРЕМЕ Дъщеричката му Антония е отгледана от баба си и дядо си. В момента тя е лекар със специалност „Уши, нос, ...
ОЩЕ
ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА ВИДИНСКА ЕПАРХИЯ
ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА КОМУНИСТИЧЕСКАТА, ВИДИНСКА МИТРОПОЛИЯ ПРЕЗ 2019 / След кражбата на пари от Европейски Проекти & Други - Измина година от кончината на всесветлия комунист от източната религия на Москва, ...
ОЩЕ
ЗЛАТНИТЕ ГОДИНИ НА СОФИЯ
ARHEA 25 май 1934 - 09 Септември 1944 / ЗЛАТНИТЕ ГОДИНИ НА СОФИЯ БКП И ПОСЛЕДИЦИТЕ / ДО 2019 - (ВТОРА ЧАСТ) Най-големият български язовир – Искър, си има своя пресветъл мъченик. Това ...
ОЩЕ
ГАРЕГИН – ПРЕМЪЛЧАНИ СТРАНИЦИ, КАПИТАН ПЕТКО ВОЕВОДА
КАПИТАН ПЕТКО ВОЕВОДА - ПЪРВА ЧАСТ & ВТОРА ЧАСТ - ГАРЕГИН / ПРЕМЪЛЧАНИ СТРАНИЦИ ("След 9 септември съдбата му е ясна, макар тя да е меко казано незаслужена. Съветски пратеници отиват до ...
ОЩЕ
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН – В СВЕТА НА ИЛЮМИНАТИТЕ
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН - В СВЕТА НА ИЛЮМИНАТИТЕ   Когато заговорим за истински неща, предлагаме на вниманието тема за преживяване на българин, който разказва за тайните от общочовешкото ни пространство, предадено ...
ОЩЕ
УМОПОБЪРКАНОСТ, ДА МРАЗИШ БЪЛГАРИЯ
  ARHEA РУСОФИЛИЯТА КАТО УМОПОБЪРКАНОСТ, МОЗЪЧНА СМЪРТ Да се достигне до степен на отричане всичко свято на този свят с обкръжаващата природа, ако няма русизъм често, който е огресивен, без основание и надменен, ...
ОЩЕ
КОМУНИЗМЪТ ОЩЕ 1000 ГОДИНИ
  ARHEA ПСЕВДО-ДЕСНИТЕ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ АНТИ-КОМУНИЗЪМ, ОЩЕ 1000 ГОДИНИ Няма да си отидат просто така, да изоставят България свободна и независима. Да заживеят децата. Ще измислят давностен срок за тях и наследниците, на ...
ОЩЕ
ИГНАЖДЕН / СВЕТИ ИГНАТИЙ, ЕПИСКОП АНТИОХИЙСКИ
Свещеномъченик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийски Св. Игнатий Антиохийский Богоносец The Holy Hieromartyr Ignatius the God-bearer, Bishop of Antioch около 50 – ок. 107 година Игнажден. Чества се в деня на ...
ОЩЕ
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ - ИСТОРИЯ НА КОМУНИЗМА след 1989-та година   ARHEA 1 - "МЪРТВА ХВАТКА" - ЗАЩО И КАК СВОБОДАТА СЕ ОТМЕНЯ / НЕУСПЕШЕН ПРЕХОД История, показваща пред ...
ОЩЕ
ФРОНТАЛНО – НЕ МОЖЕШ ДА ИЗБЯГАШ ОТ КОМУНИЗМА
ЗА "ГНИЛИЯ КАПИТАЛИЗЪМ" КЪМ КОГОТО ВСИЧКИ БЯГАТ ЗАРАДИ КОМУНИЗМА, ПО ВРЕМЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА / РОДИНА ("Комунизмът не е избягал никъде, намира се на същите места както и преди, преживява своя комунистически ...
ОЩЕ
ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ТОЙ ЩЕ ТИ РАЗКАЖЕ
В НАЧАЛОТО БЕ ТЪМНИНА И ДУХ БОЖИЙ, СЕ НОСЕШЕ НАД БЪЛГАРИЯ" In the beginning it was dark and the Spirit of God was hovering over Bulgaria ... ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ЗА ТАЙНАТА Попитай Архаангела ...
ОЩЕ
ИСПАНСКИ БЪЛГАРИ, КРАЯТ НА ДЪРЖАВАТА
ARHEA БЕЗ НАДЕЖДА ОТ ИСПАНИЯ, КРАЯТ НА ЕДНА ДЪРЖАВА (Учиндол) Започва от личността. Завършекът е реалната форма. Започва от мисленето. Оформя се логиката, рефлектираща върху културата, поведението с всички последствия. Вярвах, че ...
ОЩЕ
ГЕРМАНИЯ, БЯГСТВОТО ОТ БЪЛГАРИЯ
  ARHEA ГЕРМАНИЯ, за разлика от България - изучава история на комунизма в училищата. / БЯГСТВОТО ОТ БЪЛГАРИЯ - ВЪПРОС НА ЖИВОТ И СМЪРТ Това, които днешните поколения не знаят, не се изучава, ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ АНКЛАВИ – МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ
БЪЛГАРСКИТЕ АНКЛАВИ - МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ Какво постигна БКП в условията на "капиталистическа демокрация" с цел запазване на заграбеното, българско богатство и ценности, материални блага? Разруши се обществената устойчивост заявена при корените и ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ ВЪРХУ БОЖИЯТА МАГИСТРАЛА – НАПРЕД И САМО НАПРЕД
БЪДЕЩЕ / КОГАТО КАФЕТО ВГОРЧАВА СЪБУЖДАНЕТО ТИ А ТИ, ЧОВЕК ЛИ СИ? Все пак Господ е дал дните, за да се събуждаме към добри дела. Господ е дал сънищата, за да заспиваме ...
ОЩЕ
ПРОФ. ФИЛИПОВ – ИЗВЪНЗЕМНИ ОТПРЕДИ 60 000 ГОДИНИ
Астрофизикът проф. Лъчезар Филипов е син на бившия премиер от времето на социализма Гриша Филипов. От 1982 г. работи в Института по космически изследвания, където допреди няколко години бе зам.-директор. ...
ОЩЕ
ЙОСИФ ВАРСАНО – КОМУНИСТИЧЕСКИ РАЙ
АНТОНИЯ ДЕНИЦА ВАСИЛЕВА / ЙОСИФ ВАРСАНО - КОМУНИСТИЧЕСКИ РАЙ Раят се оказва е на Земята и свидетелството, е как с чужди пари, най-често от кражбите комунизмът построи своето настояще. Трябваше да измине ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ СЪКРОВИЩА, БАСТЕТ И ПЛАНЕТАТА
В недрата на България се крият удивителни богатства и едно от доказателствата за това, са изумителните тракийски съкровища. Според датиране на находките, най-стари са откритите във Варненския енеолитен некропол, който се ...
ОЩЕ
RISEN CHRIST
В началото бе Словото, Което беше у Бога и Бог беше в Словото, а Дух Божий се носеше над земята в целия блясък измежду ангелите, безплътни сили и власти. Човеците все ...
ОЩЕ
140 ГОДИНИ МВР / 49 КОНГРЕС БСП
След 1944-та година, не само Народната Милиция придобива един друг характер и не отговаря на обществената поръчка! Сегашната народна полиция няма нищо общо с празника, колкото и да се съешава, съединява ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕРМЕ – ТОЙ БЕШЕ ТИХ И КРОТЪК ЧОВЕК
БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ / От Мария Райчева чрез Васил Терзийски - богатството на ума е най-доброто природно качество. ВТОРА ЧАСТ - СЛЕД 1944-та и последиците / КОГАТО ИМА ПАРИ, НЕЩО ...
ОЩЕ
ARHEA БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКА - СЕРБЕСТ КОРКМАЗ - МОЯ СБЪДНАТА МЕЧТА (ограничение за приятели) / 20 ноември в 3:30 ч. · Приятели 1. ЖИВОТЪТ Е ТАМ, КЪДЕТО СА ТВОИТЕ БЛИЗКИ И ...
ОЩЕ
ТУРКМЕНИСТАН, СТРАНАТА НА ЗАПАЗЕНОТО БОГАТСТВО
ТУРКМЕНИСТАН, СТРАНАТА НА ЗАПАЗЕНОТО БОГАТСТВО Когато едно държавно богатство е в ръцете на стопанина, получаваме идеята на държавната цялост в ръцете на можещите, знаещите, способните, държавниците и на народа, в обществото ...
ОЩЕ
  ARHEA ОТКРОВЕНИЕ ОТ АЛБЕНА   Albena Ivanova Едва ли някой би могъл да оспори, че животът на всеки български гражданин се намира в постоянна и цялостна зависимост от властта на режима, който управлява страната. ...
ОЩЕ
ВИТАЛНОСТ / ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН
ВИТАЛНОСТ /ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН, ВИТАМИН В-17, ММС, СОДА ЗА ХЛЯБ, ЙОД, ВИТАМИН В-3, ЗЕОЛИТ/ ("Хипофизна жлеза и Мелатонин; Слънчевата светлина и храната; Невромедиаторът Серотонин; Телепатия Множество древни вярвания и традиции ...
ОЩЕ
  ARHEA ПО ДЗЕН / СТОКХОЛМСКИ СИНДРОМ / АКО СЕ ДЪРЖИШ КАТО РОБ, ЩЕ СИ НАМЕРИШ И ГОСПОДАР АКО СИ РОБ, ВЕДНАГА ЩЕ СИ НАМЕРИШ И ГОСПОДАР АКО Е ПРАЗНО, ЩЕ СЕ ЗАПЪЛНИ НЕ МОЖЕШ ...
ОЩЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ С ФАКТИ
  ARHEA ТРЪБИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯТА, СА ПЪЛНИ С ФАКТИ* / Мъже, Жени О, суета на тялото излъчващо и въпроси, и отговори. Бог дал, Бог взел. О, суета на тялото измислящо други въпроси, без отговори. Човек е ...
ОЩЕ
С АРХАНГЕЛА НА ПОБЕДАТА / With the Archangel of Victory
За ангелите, разговор между далечни и непознати, споделени от тайнството преживявания. За тайнството, на човешката ни съзнателност. За препускащите по бреговете човеци и ангели в Бездната, чиято утеха е всеизпълваща, ...
ОЩЕ
БОГАТСТВО И КРАСОТА / БЪЛГАРСКА, ДУХОВНА КУЛТУРА
Бългapия нa тpи мopeта – тaĸa зaпoчвa yниĸaлнo видeo зa Бългapия, което e oзaглaвeнo „Dіѕсоvеr Вulgаrіа“ и пoĸaзвa миcтepиятa нa бългapcĸия нapoд oт дpeвнocттa. ОФИЦИАЛНО, 24 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН ...
ОЩЕ
ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ
  ARHEA ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ / КАКВО БЕШЕ НАПРАВЕНО ЗА ПРЪВ И ПОСЛЕДЕН ПЪТ ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИК НА ХИТЛЕР - ЗАСЛУЖЕНО МЯСТО В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 1 - След като България е осеяна с руски ...
ОЩЕ
ПСИХОЛОГИЯ НА КРЪВНИТЕ ГРУПИ – БУРХАРА
ПСИХОЛОГИЯ НА КРЪВНИТЕ ГРУПИ - БУРХАРА / ПЪЛЕН ТЕКСТ   Психологията на кръвните групи е особено добре застъпена в Япония.   Там съществува дори дискриминация по кръвни групи и се нарича бурахара. Работодателите имат ...
ОЩЕ
ХАЗАРСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
1 - ХАЗАРСКИ КАГАНАТ / ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 2 - „ДЖАГФАР ТАРИХ-И” ИЗТОЧНИЦИ, КИРИЛ МИЛЧЕВ, ТОДОР ВЕЦОВ, ИВАН ТАНЕВ ИВАНОВ (В КРАЯ) 3 - ХАЗАРСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ПОСЛЕДИЦИТЕ  - Нова ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 1
В БЪДЕЩЕТО, КОГАТО БОГ НАПРАВИ ЗЕМЯТА Душа-Душа да не поробва и Дух-Дух да не подвежда! ВРЕМЕ, В началото Бог сътвори небето и земята, а земята беше безвидна и пуста, и Дух Божий се ...
ОЩЕ
ВИКТОР КОРДОН – ТАЙНАТА ЗА ПОСЛЕДНАТА ЧОВЕШКА ВОЙНА
ВИКТОР КОРДОН - ТАЙНАТА ЗА ПОСЛЕДНАТА ЧОВЕШКА ВОЙНА / ПРИЧИНИ, УСЛОВИЯ, ПРОПАГАНДА И ПОСЛЕДСТВИЯ (професионален анализ) 2 ЧАСТ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА ПРИЧИНАТА от Павел Иванов 3 ЧАСТ - ЗАКЛЮЧЕНИЕ Pavel Ivanov ...
ОЩЕ
ЕГРЕГОР – ДОМАШНИЯТ ДУХ, СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ
АРХЕА / ЕГРЕГОР - КЪДЕТО Е СЕМЕЙСТВОТО (БЛИЗКИТЕ) С ДОМАШНОТО ОГНИЩЕ - ТАМ Е РОДИНАТА ТИ Другото е не поискана, не потърсена пропаганда с мотивирана цел и измама, с пределно ясна ...
ОЩЕ
ЗА ВЕЧНАТА ЖЕНА, ОБРАЗЪТ НА МАЙКАТА – СТЕФАН ДАНАИЛОВ
Вашата представа за вечната жена? Представата за вечната жена за мен е образът на майката, на тази, която събира в себе си представата за безкористната майчина обич и нежната ласка на ...
ОЩЕ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ ТАЙНИ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ ТАЙНИ ЗА СМЪРТТА СПОКОЙНО КЪМ ЖИВОТА "Има тайна, която е много по-голяма от политиката, здравната свобода, науката или дори цялата история на ...
ОЩЕ
ЦАРКОВНИ УСПЕХИ / БЛАЖЕНСТВО
ARHEA ЦАРКОВНИ УСПЕХИ / БЛАЖЕНО ВРЕМЕ ЗА ПАЯЦИ - ти да видиш джанъм кукундрела на петела с човката му - как пее (по Володя Стоянов - "рано петльо кукурига") 12 хиляден град ...
ОЩЕ
200 НА ДЕН ТЪРСЕЩИ БЪЛГАРИЯ – БЪДЕЩЕТО ПРЕД НАС
Meждy 100 и 200 дyши днeвнo ĸaндидaтcтвaт дa пoлyчaт yдocтoвepeния зa бългapcĸи пpoизxoд. Haй-мнoгo ca жeлaeщитe oт Уĸpaйнa, Moлдoвa и Maĸeдoния. Toвa cъoбщи Ивaнĸa Cлaвчeвa, глaвeн eĸcпepт в Дъpжaвнaтa aгeнция ...
ОЩЕ
140 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ПСИХОЛОГИЯ
  ARHEA 140 ГОДИШНА ПСИХОЛОГИЯ (1881 - 2019) НА БЪЛГАРИНА КАТО БОЗАЙНИК "За мен най-лошото в България, е чудесното наслаждение, което имат тук хората да се преследват един друг и да развалят един ...
ОЩЕ
ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГОВОРИТЕ
  ARHEA ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ГОВОРИТЕ ЗА НЕГО, ВИСИ ПО СТЕНИТЕ ВИ, ИЗЛИВАТЕ МОРЕ ОТ ПРИКАЗКИ, КЪЛНЕТЕ СЕ ОТ РОДОЛЮБИЕ В ИКОНАТА МУ? Бре измамници клети и нахални в гроба си да станете, ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ, ЩЕ ПОЛУЧИ ЛИ СВОБОДАТА СИ?
ARHEA   ВРЕМЕ ЛИ Е БЪЛГАРИЯ, ДА ПОЛУЧИ СВОБОДАТА СИ?   75 години, не е ли достатъчно?   ВРЕМЕ ЛИ Е КОМУНИЗМЪТ (във всичките му форми и цветове), ДА ВЗЕМЕ ОТКРАДНАТОТО (не да го върне) И ...
ОЩЕ
ИЗВЪН ПОЛИТИЧЕСКИЯ МОДЕЛ
  ARHEA ИЗВЪН ПОЛИТИЧЕСКИЯ МОДЕЛ, ЕНЕРГИЯ ОТ НОВА БЪЛГАРИЯ В София и страната масово гласуване (на българи) няма да има, но със сигурност има и достойни хора, заслужаващи вниманието. В морето от кандидати. България ...
ОЩЕ
СРЕЩУ КУЧЕТАТА И КУЧКАРИТЕ
  ARHEA СРЕЩУ - КУЧЕТАТА В БЪЛГАРИЯ и заразата, плъзнала от болните към здравите ОБИЧАЙТЕ ЧОВЕЦИТЕ от планетата на човеците, не на маймуните Не стига, че страданието на човека е достигнало до размери на ...
ОЩЕ
КУЛТУРА – ГЕОРГИ МИШЕВ, СОФИЯ / ПЕРОТО, НДК, 18 ЧАСА
Георги Мишев е български писател, сценарист и редактор роден на 3 ноември 1935 г. в с. Йоглав Ловешка област. В неговото родно село и околностите му е сниман българският филм ...
ОЩЕ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ / БЪЛГАРИЯ СЕ УПРАВЛЯВА КРИМИНАЛНО – КОНСТИТУЦИЯТА ПОВЕЛЯВА ВЪЗМЕЗДИЕ – БОЛШЕВИШКИ, КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕФЕРЕНДУМ / НАРОДЕН СЪД – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ Първо, отделянето на част от България към Румъния за ...
ОЩЕ
СТАДО ПУЙКИ
  ARHEA Мария Петрова > ‎РОДИНА / ИДВАТ ИЗБОРИ СТАДО, ЩЕ ГЛАСУВАМЕ ЛИ Отговарят от стадото - винаги готови, готови, готови. - Не чух добре, ще гласувате ли? - винаги, винаги, винаги... О, йе - Да ...
ОЩЕ
ПРАВОСЛАВНАТА, СЪВРЕМЕННА ЦЪРКВА – ИМА ЛИ БЛАГОДАТ / ИВО БЕРОВ
ПРАВОСЛАВНАТА, СЪВРЕМЕННА ЦЪРКВА - ИМА ЛИ БЛАГОДАТ / ИВО БЕРОВ "...Мехмед Завоевателят не унищожава православната църква. Дори й назначава патриарх. И може би затова цели пет тя става ортак и поддръжник ...
ОЩЕ
  ARHEA КОГАТО МАНОЛ ГОВОРИ, БОГОВЕТЕ ЧЕТАТ   Manol Glishev - Манол Глишев Днес чета, че някаква високопоставена руска чиновничка била казала, че Сталин бил "дар от Бога". Репресиите му били "чудесни", приглася друг руски ...
ОЩЕ
НЕБЕСЕН ПЕЧАТ, КЛЮЧЪТ Е В ТЕБ
  “В началото беше Словото…Всичко чрез Него стана…И Словото стана плът и живя между нас…”   “…Всеки народ си има звезда, която го зарежда със сила, енергия. Има и изключения. Някои народи нямат ...
ОЩЕ
ВТОРА ЧАСТ / БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ, АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯ КОННИК
БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ / АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯТ КОННИК / ДНК ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОФОНД / ИИСУСОВ ВРЪХ ПЪРВА ЧАСТ ТРЕТА ЧАСТ “Затова се и моля на Господа наш Иисуса Христа, да осъзнаете, братя мои, ...
ОЩЕ
БЯГСТВО ОТ БЪЛГАРИЯ, КОРУПЦИЯ И ПОСЛЕДИЦИ
ARHEA БЯГСТВО ОТ БЪЛГАРИЯ - КОРУПЦИЯ И ПОСЛЕДИЦИ ("В последните години, капиталите от българите зад граница превишават преките чужди инвестиции.") Случаят с компанията „Фолксваген“, която огледа България и избра Турция (макар още да ...
ОЩЕ
ЩЕ ОЖЕНИТЕ БЪЛГАРИЯ, ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ   ЩЕ ОБЛЕЧЕТЕ НАЙ-НОВИТЕ ДРЕХИ, ЩЕ НАПУДРИТЕ КОЖАТА, ЩЕ ОБЛЕЧЕТЕ ОДЕЖДИТЕ СИ ОТ СЪДРАНИТЕ КОЖИ, ЩЕ ПУСНЕТЕ ОБЛАЦИ ДИМ / ПАРФЮМ И ТАМЯН - ЗА ПОГРЕБЕНИЕТО, ...
ОЩЕ
ВСЕЛЕНАТА ОТ ХОЛОГРАМИ, СТРУНИ И ОПЛЕТКИ…
1 Известия Преки пътища към поверителност Настройки на акаунта Хора, които може би познавате Вижте всички Хора, които може би познавате Валерия Суркова 1 общ приятел Nikoleta Lozanova 2 общи ...
ОЩЕ
ПЪРВА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, ПО ПЪТЯ КЪМ БЪДЕЩЕТО
СЛЪНЦЕТО ВСЕ ОЩЕ СЕ ВЪРТИ ОКОЛО ЗЕМЯТА, НА ВСЕЛЕНСКИЯ ПАТРИАРХ Към "ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ" - ПЪРВА / ВТОРА / ТРЕТА Към БЪДЕЩЕТО - ПЪРВА ЧАСТ / ВТОРА ЧАСТ / ТРЕТА ЧАСТ ГЕНЕТИКА - 14 ...
ОЩЕ
БИЕЩОТО СЪРЦЕ НА ПАРТИЯТА / ЗЛАТИН ВАН ТОТЕВ
БИЕЩОТО СЪРЦЕ НА ПАРТИЯТА В БЪЛГАРИЯ / ЗЛАТИН ВАН ТОТЕВ, ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ, ТОДОР ТОДОРОВ - ВТОРА ЧАСТ Играете си на политика, което е похвално. Изливате кофи от празни приказки тъй като ...
ОЩЕ
ДУХЪТ НА БЪЛГАРИЯ / НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
2015 - СВИДЕТЕЛИ СМЕ НА СТАРАТА / ИДВА НОВАТА ГОДИНА - 2016 Сънародници, Ние сме солта на земята, ние сме творци във Вселената, ние сме деца на Бога, цветя по българската земя; ...
ОЩЕ
ARHEA   Телевизия. Телевизионната тръба. Екранът за човека. ("Колкото е по-голямо внушението (въображение) при създаване на личностния "облак", толкова ще бъдат повлияни сенките от другата страна.") Телевизията търси живите. Телевизията предава заради живите. Няма ...
ОЩЕ
ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ
РУСОФИЛСКА, ОТРОВНА АНТИБЪЛГАРСКА СМЕС СРЕЩУ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА СРЕЩУ ТЕМА - КАКВО НАПРАВИ ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ / докладват мишките зад Океана без да знаят, че целия състав на "хитлеристка" Германия, се пренася към ...
ОЩЕ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ – 28 СЕПТЕМВРИ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ - 28 СЕПТЕМВРИ "Късно през нощта на 27 срещу 28 септември 2015 г. голяма част от жителите на Земята ще могат да наблюдават едно рядко явление ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИГАРСИ – ЦЪРКОВНА ДЕЙНОСТ И РАЗБОЙНИЧЕСТВО
БЪЛГАРСКИТЕ "ОЛИГАРСИ" (не разбойници) С 10 000 000 В КУТИИ ЗА ОБУВКИ / МАРТ 2019 Издирваните от Интерпол Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела са задържани в чужбина, похвалиха се спецченгета. ...
ОЩЕ
  ARHEA СПОДЕЛЕНО от Христо Чифудов - ДОКОГА, ЩЕ ТЕ УПРАВЛЯВАТ ТЕЗИ ПЪРЖОЛИ, БЪЛГАРИНО / Изчисление крадливостта на комунистическата "демокрация" НЕУСПЕШЕН МИРЕН ПРЕХОД И ПОСЛЕДИЦИ ("не знаеш с какви пари разполага България и колко ...
ОЩЕ
ТОЯГАТА НА МОСКВА
  ARHEA ТОЯГАТА НА МОСКВА - СЛАВЯНСТВО, ПРАВОСЛАВИЕ, КОМУНИЗЪМ, СОЦИАЛИЗЪМ И "КАДРОВА ДЕМОКРАЦИЯ", ЛЕВИЧАРСТВО, "ДЯДО ИВАН", ЕНЕРГЕТИКА, ПАПИРОСИ, КРАДЕНИ ДОЛАРИ, ЧУЖДИ БОГАТСТВА, КАЛАШНИЦИ, ЕКЗИСТЕНЦИАЛНА БЪЛГАРОФОБИЯ 14 септември в 2:20 ч.    
ОЩЕ
КОД ЗА ЗАЩИТА / ПРЕДМЕТИ И ГЕНЕТИКА / ВИНО ЗА БОГОВЕТЕ
1 - С БЪЛГАРСКИТЕ ШЕВИЦИ НАПРАВИХМЕ КОД ЗА ЗАЩИТА НА ДОКУМЕНТИ 2 - ВОДАТА ИЗПЪЛНЯВА ЖЕЛАНИЯ / ПРЕДМЕТИТЕ ВЛИЯЯТ НА ГЕНЕТИКАТА 3 - ЕНЕРГИЙНО ВИНО КАТО ПИТИЕ ЗА БОГОВЕТЕ / МОЛЕКУЛИ ВОДА Признато ...
ОЩЕ
ЩАСТИЕ, ПО ПЪТЯ КЪМ РАЯ
  ARHEA ЩАСТИЕ - ПО ПЪТЯ КЪМ РАЯ / 20 юни 2016 г. в 15:10 ч. · РОДИНА "Източният клон на християнството описва истинското щастие като последната победа над нашите собствени демони в ...
ОЩЕ
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014 През 2014 година сме свидетели на чудо в бедна България, за разлика от дебелеещите богаташи в съсипаната ни страна, в страната на дебелеещите управляващи ...
ОЩЕ
ЯНКО ГОЧЕВ – КОНТРОЛЕН ИЗСТРЕЛ
  ARHEA КОНТРОЛЕН ИЗСТРЕЛ ОТ МОСКВА Янко Гочевъ - 75 години от убийствата в Хасково - 12.09.1944г. Комунистически терористи и червеноармейци избиват 7 български офицери от гарнизона начело с командира му полковник Велико Маринов ...
ОЩЕ
БУНТЪТ НА ТРАКИЕЦА / ГЕРОИТЕ СЕ РАЖДАТ В ТРУДНИ ВРЕМЕНА
ТРАКИЕЦЪТ СПАРТАК - ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА Човешкият живот е кратък. Дните се нижат бързо, а ние обгърнати от грижи не забелязваме тяхното отминаване. Малцина са тези, които успяват се преборят с ...
ОЩЕ
ДНЕС Е АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА
Архангеловата задушница, наричана още Архангелска задушница, Рангелова задушница, Хрангеловото одуше, е една от трите най-големи. Отбелязва се в първата събота преди Архангеловден - защото събота е отредена за ден на ...
ОЩЕ
ARHEA НАГРАДА ЗА МИР "МЕЖДУ НАРОДИТЕ" И РУСКИ РАКЕТИ С400 ПРЕЗ БЪЛГАРИЯ (не през Румъния или Полша към Сърбия) стратегическо разполагане на нападателни оръжия на Балканския полуостров ARHEA - КАКВА СЪВЕСТ ТРЯБВА ...
ОЩЕ
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – ЗА СВЕТСКАТА
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ - ЗА СВЕТСКАТА РАБОТЛИВОСТ И ДУХОВНИЯ МЪРЗЕЛ ("Поучително за духовната нищета, която се застоява и заселва в душата на човек незабележимо, после за постоянно.") "У всички ...
ОЩЕ
ПЪРВА ЧАСТ / ВЕЛИКИЯТ ДУХ – БИТИЕ И ПОЗНАНИЕ НА СЪВРЕМЕННИКА
ИСТОРИЯТА СЕ ПРОМЕНЯ / ПОЗВОЛЯВА СЕ БИТИЕ ОТ 165 ГОДИНА СЛЕД Р.ХР. ЧОВЕК ПОЛУЧАВА ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДБАТА НА СВОЯ НАРОД, ДАЛЕЧ ПРЕДИ 165-та ВТОРА ЧАСТ ТРЕТА ЧАСТ Битието на България не се съобразява ...
ОЩЕ
ЗДРАВЕЙ ДЖАК – ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ ТВОЯТ АНГЕЛ
ЗДРАВЕЙ ДЖАК - ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ ТВОЯТ АНГЕЛ, история за това как съдбата се обръща благодарна към всеки, който може да оцени преживяното. С БОЖИЯТА ПОМОЩ КЪМ ЧУДОТО ...
ОЩЕ
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ      
ОЩЕ
ФРАНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
  ARHEA ФРАНЦИЯ - ПРОБЛЕМИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, ЗАПОЧВАТ ОТ КОМУНИЗМА / московски фетиши и тотеми Комунизмът е в основата на проблемите, с които България се сблъсква днес. Това заяви посланикът на Франция Ксавие ...
ОЩЕ
ПОЛЪХ ОТ СИБИР / д-р Преслав Наков
ПОЛЪХ ОТ СИБИР / д-р Преслав Наков The tragic story of Soviet genetics shows the folly of political meddling in science A few years ago, one of us (Ian) was lucky enough ...
ОЩЕ
ЦЕЛТА – ДЕГРАДИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ „ФАКТОР“
ЦЕЛТА НА КОМУНИЗМА Е ДЕГРАДИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ   ("От 1944 г. и до днес съзнанието на българина методично се промива и преформатира. Комунистите "по ленински" отлично владеят методите на лъжи, полуистини и ...
ОЩЕ
  ARHEA НОЕМВРИ 2010 ГОДИНА - ТАТАРСТАН, ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ след години на преследване и репресия 1. бОлгарин / 11.03.2018 15:15:58 Имало едно време една Волжка империя. от 7 до 16 век. В нея се ...
ОЩЕ
РУСИЯ – ГЕНОФОНД, ИЗСЛЕДВАНЕ
"БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА Почему нынешний русский язык более похож на болгарский и сербский языки, чем на белорусский и украинский? (При этом в одну языковую группу с русским относят почему-то именно эти два ...
ОЩЕ
ПСИХОЛОГИЯ – ТАМ, КЪДЕТО БОГ ОБИТАВА
ARHEA ПСИХОЛОГИЯ - ТАМ, КЪДЕТО БОГ ОБИТАВА Нима не е по добре да се разгледаме и намерим себе си там, където ни няма, поне засега и така да вървим към края ...
ОЩЕ
ХРАМ СВЕТИ ДИМИТЪР – ВИДИН, Е ВТОРИЯТ ПО ГОЛЕМИНА В БЪЛГАРИЯ
Камбаните и часовникът на църквата, паметник на културата от национално значение, отмерват времето от 1885 година насам. Малко известно е, че във Видин се намира вторият по големина православен храм у ...
ОЩЕ
СЕГАШНА БЪЛГАРИЯ, ВЪЗМОЖНОСТИ
МЯСТОТО НА СЕГАШНА БЪЛГАРИЯ Римисарк България/Дориян Александров 1 - може да изхранва около 20 млн. души 2 - най-добър чернозем в Европа 3 - 6000 регистрирани минерални извори 4 - златни залежи за Э 300 ...
ОЩЕ
ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ РОД / АПОКАЛИПСИС
"Ние сме една от най-старите нации е Европа. Не говоря само за Кирил и Методий и за глаголицата и кирилицата. Говоря за нашите хора като Григорий Цамблак – религиозен шеф ...
ОЩЕ
АРМЕДИЯ С БЕЗПЛАТНИ ИЗДАНИЯ / 2017 ФЕВРУАРИ
ПРОЕКТ - БЪДЕЩЕ В началото бе Словото, Което беше у Бога и Бог беше в Словото, а Дух Божий се носеше над земята в целия блясък измежду ангелите, безплътни сили и ...
ОЩЕ
РОДИНА – КАКВО НАПРАВИ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ
РОДИНА - КАКВО НАПРАВИ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ   Ще започнем оттук, защото хората първом се раждат като деца, на които деца се предоставят възможности след това, когато се очакват и плодовете от ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 3
Към края на историята за планетата, започваща от България. Все повече се открояват гласове за мястото на България, която по своето си величие е достойна през вековете и не 1300 ...
ОЩЕ
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД ("Империи са възниквали и са изчезвали върху земята му, но той е останал на земята си със своя език и своите обичаи, предавани от поколение на ...
ОЩЕ
УРОДОЛОГИЯ / ПРОЗОРЕЦЪТ НА ОВЕРТОН / НЕМИСЛИМИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ПОЗИТИВНА УРОДОЛОГИЯ / УРОДО-ДИАГНОСТИКА със специалните методи - една цигара и пет минути време, да послушаш шума на ...гласовете си ;) "Темата представлява психо-анализ на човешката мисъл, която умело е прикрепена ...
ОЩЕ
2000 ГОДИНА, КОМУНИЗМЪТ Е ПРЕСТЪПЕН
  ARHEA 1 - 38-НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ 2000 ГОДИНА - ОБЯВИ КОМУНИЗМА ЗА ПРЕСТЪПЕН 2 - "КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД" - ОТКАЗВА ДА ПРИЗНАЕ ЗАКОНА / ЗАРАДИ "ДАВНОСТ" 3 - ПО СВЕТА НЯМА ДАВНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ...
ОЩЕ
ЕМИЛ УНАРЕВ ЗА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ
  ARHEA ЕМИЛ УНАРЕВ - ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРИЯ ДНЕС / "ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ" НАВСЯКЪДЕ, няма избираеми лица ("Това са пряко действащи агенти, не всичките. Другата голяма част, са десетки хиляди зависими от тях, на ...
ОЩЕ
СОФИЙСКИТЕ КАТАКОМБИ – 240 КИЛОМЕТРА ПОДЗЕМИЯ (ВИДЕО)
1 - Дали знаете, че  София е прорязана от шест групи катакомби с обща дължина 240 километра на тунелите?  Някои са още в графа "Секретно!" Най-големия е на 16 метра под ...
ОЩЕ
ИЗВЪН СТАНДАРТНИЯ ФИЗИЧЕН МОДЕЛ / НОВА ЧАСТИЦА
Haй-мoщният ycĸopитeл нa чacтици нa cвeтa – Гoлeмият aдpoнeн ycĸopитeл (LHC), ce cтpyвa oпaceн нa xopaтa и шeфът нa oтдeл ĸoмyниĸaции ĸъм Eвpoпeйcĸaтa opгaнизaция зa ядpeни изcлeдвaния Джeймc Гилиc, peдoвнo ...
ОЩЕ
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА – СЛЕД Х БОЗОНА
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА - СЛЕД Х БОЗОНА: "Дори след последното научно откритие на Европейския център за ядрени изследвания край Женева (CERN.ch) - това на Хигс бозона, с което беше "окомплектован" ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – РЕПУБЛИКА ТАТАРСТАН
  ARHEA БЪЛГАРИЯ - РЕПУБЛИКА ТАТАРСТАН (Пейчо Минков - Татарите са предния отряд, от авангарда на Българите.) За разлика от комунистическата пропаганда, години наред излъчвана щедро от района на Дунавска България, която се "бори" ...
ОЩЕ
ДРАНЕ ДО КОКАЛ, ДОБРО УТРО ЛУК`РОТШИЛД / ПРЕСТЪПНА ДЪРЖАВА, ДАНЪЧНИ И УПРАВЛЯВАЩИ
Archangel / Hurricane, 16 мин.  ЕДНА ИЗСТОРИЯ ЗА ЕДНА ДЪРЖАВА И ЗА ЕДИН НАРОД, ПРЕВЪРНАТИ В БЕЗКРАЕН ПОТОК  ОТ ЧОВЕКОПОДОБНИ ВЪВ ВЛАСТТА НА ПОКОЛЕНИЕ ОТ УВРЕДЕНИ УМСТВЕНО, ПСИХИЧЕСКИ И МЕНТАЛНО ...
ОЩЕ
КРЪСТОВ ДЕН
КРЪСТОВ ДЕН "Кръстова гора събира поклонници тази нощ." "14 септември е един от Дванадесетте велики християнски празници - Въздвижение на Светия Кръст Господен, или, както народът го нарича - Кръстовден. ...
ОЩЕ
ХИПЕРТОНИЯ / КЛЕТЪЧНА ОТРОВА И СИМПТОМИ
ШАМАНИЗЪМ И ХИПЕРТОНИЯ / КЛЕТЪЧНА ОТРОВА И СИМПТОМИ ("Хипертонията и хипотонията НЕ са болест, това са ХАРАКТЕРИ! В тази статия ще научите нещо потресаващо: какви емоции и с какво отношение към живота ...
ОЩЕ
ТАЙНИ НА БЪЛГАРСКОТО ХОРО
Освен виждащото се на повърхността и привидната си примитивност, българските традиции съдържат дълбок езотеричен пласт и пазят трудно разгадаема тайна. Тайната за голямата им вибрационна мощ, защото почти винаги най-важното, ...
ОЩЕ
РУМЯНА ЧЕНАЛОВА – ОСТАВИХМЕ БЪЛГАРИЯ НА РАЗБОЙНИЦИТЕ
РУМЯНА ЧЕНАЛОВА - ОСТАВИХМЕ БЪЛГАРИЯ НА РАЗБОЙНИЦИТЕ ЖЕСТОКОСТ И САМОНАДЕЯНОСТ - "Оставихме България в ръцете на най-арогантните, безскруполни, жестоки същества, които нямат право да се наричат българи. Те вярват, че са господари ...
ОЩЕ
ЖИВОТЪТ Е ТВЪРДЕ КРАТЪК, ПОСЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ
РИСКУВАЙТЕ, СЛЕДВАЙТЕ СЪРЦЕТО СИ Джим Кери е един от най-популярните комици в киното, но тези негови думи ни карат да вярваме, че е и мъдър човек. ("Следвайте сърцето и се наслаждавайте на ...
ОЩЕ
  ARHEA БОГ СЪЩЕСТВУВА, ДОКАЗАТЕЛСТВАТА - НАВСЯКЪДЕ / Мерилин Адамсън Съществува ли Бог? Сложността на нашата планета сочи към Създател, Който не само е създал вселената, но и я поддържа днес. Могат да бъдат ...
ОЩЕ
ИЗ ВЕЧЕРНАТА МИРИЗМА
ARHEA ПРЕДИЗБОРЕН ТУРБО-ФОЛК ИЗ ЗАПАДНАЛИТЕ ГРАДЧЕТА, СЕ НОСИ ИЗ ВЕЧЕРНАТА МИРИЗМА ("Georgi Georgiev - Турбо-фолка е политически акт, наложен в бившата Югославия. И причините поради които този жанр се създава са за ...
ОЩЕ
ПРЕЗИДЕНТСКА ПАТЕТИКА – Г. ПАПАКОЧЕВ
  ARHEA ГЕОРГИ ПАПАКОЧЕВ - ПРЕЗИДЕНТСКА ПАТЕТИКА В САЩ / ОПИТ ЗА ЛЕТЕНЕ Държава с 400 000 държавен апарат, в демографска и социална криза, при икономически бандитизъм и обществен срив, пред завършване на ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ И „ПРАВОСЛАВНА ЗОРА“
24ЧАСА: МАРТ 2019 ГОДИНА - РУСКИ ЯТАЦИ КРИЯТ ВЪВ ВАРНА ИСПАНСКИ НАРКОБАРОН (славянска връзка) / БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛИСТИ И "ПРАВОСЛАВНА ЗОРА" Един от най-издирваните испански трафиканти на кокаин е заловен на 17 ...
ОЩЕ
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ПАЗИ СПРАВЕДЛИВОСТТА, РАЗДАВАЙ БЕЗ КОЛЕБАНИЕ – „Пази в себе си това съкровище справедливостта. Знай как да раздаваш без колебание, да губиш без съжаление, да ...
ОЩЕ
ТУРБО ФОЛК
ARHEA ПРЕДИЗБОРЕН ТУРБО-ФОЛК ИЗ ЗАПАДНАЛИТЕ ГРАДЧЕТА, СЕ НОСИ ИЗ ВЕЧЕРНАТА МИРИЗМА ("Georgi Georgiev - Турбо-фолка е политически акт, наложен в бившата Югославия. И причините поради които този жанр се създава са за ...
ОЩЕ
ЕВРОКОМ – НЕЗАКОННА ВЛАСТ, НЕЗАКОННО УПРАВЛЕНИЕ
ТЕМА С 51 КОМЕНТАРА / ЕВРОКОМ - НЕЗАКОННА ВЛАСТ, НЕЗАКОННО УПРАВЛЕНИЕ, УНИЩОЖЕНА ДЪРЖАВНОСТ И РЕД (из мечтите на Пламен Пасков за България) МИРНО И ПО ЗАКОНЕН ПЪТ /"Защото знаят много добре, че ...
ОЩЕ
МИЛИАРДЕРИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА
ARHEA МИЛИАРДЕРИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, ПАРИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Там, където няма масови кражби на национално богатство, където трудът към напредъка дава своите плодове, хората живеят в уредени държави, при спокойно детство, младост и ...
ОЩЕ
  ARHEA Любовта между Сун и Марин е легенда в Китай. Момчето от Оряхово среща пекинска принцеса и се женят с благословията на Мао Ако в Китай има съвременна приказка за любовта, в ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, БЪДЕЩЕ
БИБЛЕЙСКА АРХЕОЛОГИЯ, ПРОДЪЛЖЕНИЕ "От една страна данайците, етиопци / гърци крадат тракийската история показано в първата част, във втората част разбираме за подмяна извършена от братския еврейски народ, накрая професор Васил ...
ОЩЕ
ПРОЕКТ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ДС И КГБ
ARHEA   КРАЯТ НА БЪЛГАРИЯ - НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ / СКРИВАНЕ НА КОМУНИЗМА И ЗАЩИТА, НА ЧУЖДИ АГЕНТИ (last admin)   ПЛАНЪТ "ВЪЗРАЖДАНЕ" - МЕЖДУ КГБ И ДС прехвърля действащи агенти към Москва; кратко обяснение ...
ОЩЕ
ДОКЛАД №4 / ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 2018
ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 2018 Г.  МАТЕРИАЛНА ТЕМА ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ / СВЯТ И СЪВРЕМЕННОСТ АВГУСТ  2018 СОФИЯ (СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЧЕТИВО) Учебно помагало за бъдещи администратори на обществен ресурс; политически ментори, психолози и психиатри. СЪДЪРЖАНИЕ: Материална ...
ОЩЕ
ПОД СЛЪНЦЕТО НА БЪЛГАРИНА – Г. С. РАКОВСКИ
В ДВЕ ЧАСТИ - БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ПОД СЛЪНЦЕТО НА БЪЛГАРИНА ГЕОРГИ РАКОВСКИ / Знайте ли вие Русия каква е? Знайте ли какво робство и какви вечни мъки ви чакат? ПЪРВА ЧАСТ На 2 ...
ОЩЕ
ОСЪДЕН ЗА 98 СТОТИНКИ
НОВА ТВ. ТЕМА - МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ ("ВТОРА И ПОСЛЕДНА ЧАСТ - ПРЕДСТОИ ПУБЛИКУВАНЕ НА ФАКТИ ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ТРИТЕ ОПЕРАТОРА И КРС ЗАКОНОДАТЕЛНО, СЪЗДАВАЩИ ПРЕСТЪПНА ОБСТАНОВКА ЗА ИЗМАМА ЗА МИЛИОНИ") 1. ОСЪДЕН ...
ОЩЕ
ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО – Родина & Родина
1 - ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО 2 - ДА ИЗБЕРЕМ КАЧЕСТВОТО / В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ, ОГЪН УВРЕЖДАНЕ - СИМПТОМИ, ВЪЗМОЖНОСТИ ("Израждат се цели поколения които, разбира се приемат себе ...
ОЩЕ
  ARHEA ОТКРОВЕНИЕ ОТ ТАТЯНА   Tatiana Christy Когато свободата е подарена, тя никога не може да се превърне в истинска и осъзната. За много в България тя си оснана нежелана и неразбираема. България никога ...
ОЩЕ
ПСИХО – ТРИЛЪР / ЗАЩО ФОСИЛЪТ ВЯРВА НА ТИРАНИНА
ПСИХО - ТРИЛЪР / "ЗАЩО ФОСИЛЪТ ВЯРВА НА ТИРАНИНА" Споделено чрез Петя Сотирова от "ФАКТОР" - спокойна и усмихната вечер, на всички ... фантоми -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- Изиграният народ отказва да направи връзката между ...
ОЩЕ
  ARHEA "АФЕРИМ И СПОЛАЙ ТИ" ОТ КРАСИМИР БУРМОВ / ЗА ЧИНОВНИЦИТЕ И ДЪРЖАВНИЦИТЕ ПРЕЗ 1890 ГОДИНА Бурмов Красимир - ВИЖТЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНАРИ ОТ 1890г. "Препоручения за бъдеща деятелност към онези ...
ОЩЕ
ИЛИНДЕН – СВ. ПРОРОК ИЛИЯ
ИЛИНДЕН - СВ.ПРОРОК ИЛИЯСвети Пророк Илия се тачи от всички християни като най-големия библейски пророк и заедно с Моисей - като един от двамата най-велики старозаветни мъже. Живял около 900 ...
ОЩЕ
DW – „СЕЙ ЛЪЖИ, ЗА ДА НЕ ВЯРВАТ НА ИСТИНАТА“
  ARHEA РУСОФИЛИЯТА - ЛЪЖИ И МАНИПУЛАЦИЯ, ДЕЗИНФОРМИРАНЕ И КРАЖБИ "СЕЙ ЛЪЖИ, ЗА ДА НЕ ВЯРВАТ НА ИСТИНАТА" С лъжи, полуистини и дезинформационни кампании срещу западните ценности: Москва от години манипулира общественото мнение ...
ОЩЕ
СИМЕОН ДЕНКОВ, ЗА РЕЛИГИЯТА
  ARHEA СИМЕОН & РЕЛИГИЯТА - "ДОБРЕ Е ДА ГО ИМАШ*, НО НЕ Я РАЗМАХВАЙТЕ" * Религиозен пенис или психическо отклонение, пред хората. Патицата (наречена културно "пенис"), не я показвайте и не удряйте върху ...
ОЩЕ
МЕЛ ГИБСЪН С ИСТОРИЧЕСКИ ФИЛМ ЗА ЦАР КАЛОЯН / КООПРОДУКЦИЯ
Историите на двама знакови български царе, Калоян и Борис III, ще бъдат пресъздадени на големия екран. Това обяви лично изпълнителният директор на „Ню Бояна” Ярив Лърнър на среща с медиите. В момента ...
ОЩЕ
МЕДИЯ НА ГЛУПОСТТА И ПОСЛЕДИЦИТЕ
  ARHEA МЕДИЯ НА ГЛУПОСТТА - ПОЛИТИКА И ПОСЛЕДИЦИ (ИТАЛИЯ) 1 Правят ли посредствените и слабите предавания по телевизията хората по-глупави? 2 Склонни ли са глупавите хора да гласуват за популистки партии? 3 Може ли ...
ОЩЕ
63 ПРОЦЕНТА ДАНЪЦИ
  ARHEA АКТИВНИЯТ ДАНЪК В БЪЛГАРИЯ - 62,9% СПОДЕЛЕНО от Пепи Божков / НЕ МОЖЕШ ДА НАХРАНИШ КОМУНИЗМА, ГЛАД ЗА ПАРИ ИЛИ КАК "ДЪРЖАВАТА" ТЕ ОГРАБВА И КАКВО ПОЛУЧАВАШ   Милчо Борисов > ‎Аз съм от ...
ОЩЕ
ARHEA ГОРЯНИТЕ - СЪПРОТИВА СРЕЩУ СЪВЕТСКАТА ОКУПАЦИЯ / ПАРЕЩИ СЪРЦА С ГОРЕЩИ СПОМЕНИ България винаги е търсела пътя към свободата. България означава държава на Бога, на божествените хора. Божият народ е способен ...
ОЩЕ
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ: "Екип учени от Оксфордския университет са направили откритие в областта на математиката, което показва, че паралелните светове действително съществуват. Теорията за такива светове се появява за първи път ...
ОЩЕ
ГЕОРГИ МАРКОВ, ОТ ЕВА РАДЕВА
  ARHEA ГЕОРГИ МАРКОВ - ПИСАТЕЛ, убит във Великобритания (паметник на площад "Журналист" в София) Eva Radeva - "Все повече ме смайва впечатлението, че истинската болест на нашето време не е нито комунизмът, ...
ОЩЕ
А ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДЕ РАЙ
А ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДЕ РАЙ ...   FOR FREEDOM IN OUR LIVES AND WHERE BIRDS FLY FREE   ЗА СВОБОДАТА В НАШИЯ ЖИВОТ И КОГАТО ВОЛНИТЕ ПТИЦИ ЛЕТЯТ   Eagles nest in heaven. От днес, ...
ОЩЕ
БОНДАРЕВ ЗА АЛКОХОЛА, ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР
БОНДАРЕВ ЗА АЛКОХОЛА, ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР „Алкохолът би трябвало да оказва точно определено действие на човешкия организъм. Той е имал определена мисия в хода на човешкото развитие; той е имал задача ...
ОЩЕ
КЪЛНОВЕ / САМО ТИ И ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
ДО КАНАДА И ОБРАТНО, КЪМ АРБАНАСИ След 4-годишна работа, Людмил Егов от Арбанаси създаде машина за кълнове, която по специфична технология ще може да се произвежда жива храна в домашни условия. Уебдизайнер ...
ОЩЕ
ДА ПОКРЪСТИШ ПОРОБИТЕЛЯ СИ – ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ
ДА ПОКРЪСТИШ ПОРОБИТЕЛЯ СИ - ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ СЛЕД МНОГОВЕКОВНОТО ПОТИСНИЧЕСТВО, УБИЙСТВА, НАПАДЕНИЯ И КРАЖБИ / 987 AC 6495 BGC Говори се за робството? - турското? Когато българите са били търговци по ...
ОЩЕ
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ - РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ НА НЕВРОННИТЕ ВРЪЗКИ "Учени от Томския държавен университет съвместно със свои колеги от други пет държави създадоха изкуствен носител на естествен интелект – ...
ОЩЕ
ПАЛМИ РАНЧЕВ, БКП СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
  ARHEA Николай Панков и Палми Ранчев СПОДЕЛЕНО / РОЛЯТА НА РУСИЯ И СССР СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ - КГБ, ДС & МВР основните инструменти на агресията, силовите ведомства и репресивната "машина" на Москва ...
ОЩЕ
БЕЗКРАЕН СВЯТ – ВСЕЛЕНА
БЕЗКРАЕН СВЯТ - СВЕТЛИНА И ХОЛОГРАМИ - ВСЕЛЕНА "МОЗЪКЪТ "Не, че светът на явленията е измамен на равнище показващо реалността, но ако проникнете във Вселената като холографска система, ще достигнете до различен ...
ОЩЕ
В БЕЛОГРАДЧИК – НАХОДКА НА 1,4 МЛН. ГОДИНИ / БЪЛГАРИЯ
Униĸaлнa нaxoдĸa, oтĸpитa в Бeлoгpaдчиĸ, пpeoбpъщa cвeтoвнaтa иcтopия. Cпopeд пocлeднaтa ceнзaциoннa тeopия, нaxoдĸaтa, oтĸpитa в пeщepaтa Koзapниĸa в oĸoлнocтитe нa Бeлoгpaдчиĸ, paзбyнвa нayчнитe cpeди cpeд иcтopици и apxeoлoзи. Πpeди дa бъдe ...
ОЩЕ
В КРАЯ НА 2017
  ARHEA В КРАЯ НА 2017 В НАЧАЛОТО на 2018 - БЕШЕ ИЗБИТО ЦЯЛО СЕМЕЙСТВО / ПОМНИТЕ ЛИ? ИЗЧЕЗНАЛА Е ЦЯЛА ДЪРЖАВА, ЗАМЕНЕНА ОТ ДРУГА Докато вие празнувахте нова година, наемни убийци нахлуваха в ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИТЕ / БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ДУХА
БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ДУХА БЪДЕТЕ ИСТИНСКИ СЪНАРОДНИЦИ НА ДУХА ПО /КАРБОВСКИ/ Имаше време, когато честта беше на първо място и пазеше магията на България. Тогава златото беше несъизмеримо с наградата, ...
ОЩЕ
НАСА – МАРС ГУБИ 100 Г АТМОСФЕРА В СЕКУНДА
На предварително обявената пресконференция НАСА съобщи, че обобщавайки данните от космическия кораб MAVEN (Mars, Atmosphere and Volatile Evolution), който е на орбита около Марс са изяснили причините за загубата на ...
ОЩЕ
Елица Тодорова, Лира Денс и 2000 танцьори от България, хореография и постановка Лорета Димитрова. Световен фестивал на културата - Берлин 2011г. ГОСПОД Е БЪЛГАРИН, ЧИКАГО 1994 г. BULGARIA from above & БЪЛГАРИЯ ...
ОЩЕ
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА Abstract. Can the existence of “God” be calculated from known science and mathematics? We argue yes, provided the question is restricted to whether or not memory and ...
ОЩЕ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЪТ НА „ДЯДО ИВАН“ КЪМ ОБЛАСТ – ТРАКИЯ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЪТ НА "ДЯДО ИВАН" КЪМ ОБЛАСТ - ТРАКИЯ / ЙОСИФ ВАРСАНО След успешното превземане на област Македония от България, Коминтернът подготвя откъсването на поредната, българска област. Орязаната държава ще се събуди един ...
ОЩЕ
ДОБРОТО, ЩЕ Е ДОБРО – ЩО Е РАСИЗЪМ
Ние, сме запознати със словесните похвати на заблудата, на измамата, на манипулацията с човешките маси, също ги владеем до съвършенство и което, не е познато в българските среди, изцяло лишени ...
ОЩЕ
ФОНДАЦИЯ „ДИМИТЪР БЕРБАТОВ“ С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР
Fibank и фондация “Димитър Бербатов” направиха благотворителен календар в подкрепа на талантливите деца на България. Календарът ще бъде в продажба в офисите на банката в страната след 4 ноември 2015 ...
ОЩЕ
ИНСТРУКЦИЯ НА ЛЕНИН КЪМ СЪДИЛИЩАТА
  ARHEA ПРЕСТЪПНОСТ / КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ СЪДИЛИЩА - Владимир Улянович Ленин / 17 май, 1922 г. (В. Ленин – пълен сборник на съчинения, Т. 45, стр. 190) „Съдът не трябва да премахне терора (престъпления, ...
ОЩЕ
ВРЕМЕ ЗА ПАЯЦИ
ARHEA ЦАРКОВНИ УСПЕХИ / БЛАЖЕНО ВРЕМЕ ЗА ПАЯЦИ - ти да видиш джанъм кукундрела на петела с човката му - как пее (по Володя Стоянов - "рано петльо кукурига") 12 хиляден град ...
ОЩЕ
БПЦ И БКП 1944-2019
ARHEA БПЦ и комунистическата власт на БКП - 1944 / 2019 БПЦ и комунистическата власт / Преподавател: доц. д-р Павел Павлов; д-р Венцислав Каравълчев Теми и подтеми І. Уводни въпроси 1. Предмет, задачи,периодизация и метод 2. ...
ОЩЕ
I – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
ARHEA ИВАН ГЕШЕВ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР? - ДА Промяна към преследване на престъпници и лица с криминално съзнание. В това число служители, администратори, икономисти, общественици, публични деятели, поръчители и подстрекатели. Нова стратегия и лице ...
ОЩЕ
КОМУНИЗМЪТ ПРОДЪЛЖАВА – ДОЙЧЕ ВЕЛЛЕ
  ARHEA КОМУНИЗМЪТ В БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА, НЯМА СВОБОДА Как комунизмът си остана. Западът прояви огромно лекомислие, смятайки, че политическият плурализъм и пазарната икономика са достатъчни, за да изтикат комунистическите елити от властта. Колко ...
ОЩЕ
1944 – 2017 ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ, БАТАШКОТО КЛАНЕ И СТАРОЗАГОРСКОТО БЛЕДНЕЯТ
ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ - 1944 - 1989 год., ПРОДЪЛЖИЛО ДО 2013  - 2017 г. "БАТАШКОТО КЛАНЕ И СТАРОЗАГОРСКОТО ОПОЖАРЯВАНЕ БЛЕДНЕЯТ ПРЕД ВИДЯНОТО" Наследниците на всичките тези са в политиката, икономиката ...
ОЩЕ
ГРАДЪТ И ПЛАНИНАТА В САЛЕРНО, БЪЛГАРИЯ
Celle di Bulgheria / Monte Bulgheria Вероятно ще бъдете доста изненадани да прочете това, но за някои историци у нас то е стара истина. Според тях българите не сме тюрко-азиатски народ, ...
ОЩЕ
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА – СВЕТЪТ НА ДУШАТА
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА - СВЕТЪТ НА ДУШАТА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ Свързано с фсихо-физиката на КЛЮЧ в продължение от био-физиката като наука на изначалните рефлекси. "Продължавайки нашето ...
ОЩЕ
ИЗБРАНО – ПРОФ. КАЛИН ЯНАКИЕВ
ИЗБРАНО - ПРОФ. КАЛИН ЯНАКИЕВ / СЕДМИЧНА ДОКУМЕНТАЛИСТИКА Проф. дфн Калин Янакиев е преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, член на Международното общество за изследвания на средновековната философия ...
ОЩЕ
КАНАЛИЗАЦИЯТА С ФАКТИ
  ARHEA ТРЪБИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯТА, СА ПЪЛНИ С ФАКТИ / Мъже, Жени О, суета на тялото излъчващо и въпроси, и отговори. Бог дал, Бог взел. О, суета на тялото измислящо други въпроси, без отговори. Човек е ...
ОЩЕ
ДОБРЕ ДОШЛИ / 560 – 434
ДОБРЕ ДОШЛИ - БЪЛГАРИЯ ВИ ОЧАКВА / 560 - 434   Радослав Ефтимов към 2/3 от живеещите в България с коректен въпрос. Същият този въпрос, бе споделен от друг потребител в социалната мрежа, ...
ОЩЕ
ДЕМОКРАТИЧНА КАТАСТРОФА И КОМУНИЗЪМ
ARHEA В ДЕМОКРАТИЧНИЯ КАПИТАЛИЗЪМ, УПРАВЛЯВАН ОТ КОМУНИСТИ И НАСЛЕДНИЦИТЕ - ЗАДУШАВАНЕ / НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА Хранителни продукти. Голяма част от храните по магазините у нас са на двойно по-високи цени, отколкото се предлагат ...
ОЩЕ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА – КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА - КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ ("Ако българинът осъзнае тази велика отговорност и чест, би могъл да повдигне планини. Така Розетата от Плиска е кодът за древното знание, ...
ОЩЕ
РЕВОЛЮЦИЯ В СВЕТА НА ФИЗИКАТА / НАБЛЮДАВАМЕ СВРЪХ БЪРЗА РЕАКЦИЯ
РЕНТГЕНОВ ЛАЗЕР / УЛТРАВИОЛЕТОВ СЮРПРИЗ, ЕКИП ОТ УЧЕНИ ВКЛЮЧИТЕЛНО БЪЛГАРИ, ПОЗВОЛЯВАТ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕАКЦИИТЕ ОТВЪТРЕ ТЕМА ЗА ДИМИТЪР И ТЕНЬО ПОПМИНЧЕВИ ДА ЗАПОЧНЕМ, ТАКА - ИЗОБРЕТЕН Е ПЪРВИЯТ В СВЕТА ПОРТАТИВЕН, РЕНТГЕНОВ ...
ОЩЕ
40 000 ГОДИНИ АЗБУКА
ARHEA 40 000 ГОДИНИ КИРИЛИЦА - НЯМА "СЛАВЯНИЦА" и всичко е измама, робска заблуда НЯМА СЛАВЯНИ (SLAVE - РОБ), ИМА КИРИЛИЗАТОРИ - ползващи прастара азбука на Българите. ТРЯБВА ДА СЕ ОТКРАДНЕ ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ ...
ОЩЕ
МАГНИТЕН МОТОЦИКЛЕТ
  ARHEA ЗАБРАНЕНИЯТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОТОЦИКЛЕТ / Ф. И. Свинтицкого по модела на германеца Ванкел ПАТЕНТ № 2086784 Кратка история на руски език, за борбата на руския народ и изобретения, създадени в ...
ОЩЕ
ЗЛАТНАТА КНИГА – 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА
ЗЛАТНАТА КНИГА - 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА "Златната книга", създадена 600 г. преди Христа и страха от нея - "Бакърената" и "Желязната". Явно някой много се страхува от тази книга, ...
ОЩЕ
  ARHEA В БЪЛГАРИЯ НЯМА НИЩО / Д-Р КРЪСТЕВ 1. Трудно би било да се намери у кой да е друг народ нещо аналогично на антисоциалността на нашата интелигенция. 2. В народи, по-културни от ...
ОЩЕ
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ /Събота, 23 Януари 2010/ Следното може да ви се стори като научна фантастика, но скаларните оръжия са били изобретени през 1904 г. от югославския имигрант ...
ОЩЕ
ЧУДОТО НА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ЧУДОТО НА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА / Valeri George ("Преподобната също е левитирала и за това разказват не само хората от селото, а също и поклонници от Гърция и Македония. Тя обаче ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – ГРАДИНА ОТ РАЯ
ИМА ЛИ ВЪЗМОЖНОСТ БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ РАЙСКО МЯСТО НА СВЕТА - САМИ МОЖЕМ ДА СИ ОТГОВОРИМ ТУРКМЕНИСТАН - 982 споделени, 256 харесани - ДЪРЖАВНИЧЕСКО МИСЛЕНЕ Имаме примерите какво би трябвало ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ БЕЗ СУВЕРЕНИТЕТ – ЦОЧО БИЛЯРСКИ
Цочо Билярски: България се отказва от суверенитет в полза на Русия, за да признае тя Независимостта. Обявяването и анексията на Босна и Херцеговина се съгласуват с Австро-Унгария. Най-важните моменти от нашата ...
ОЩЕ
БКП – ЕТНО-ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО
  ARHEA БЪЛГАРОФОБИЯТА НА БКП И ДС / НЕПОПРАВИМИ ПОСЛЕДИЦИ ИЗТОЧНИК ROMA . SWU . BG (БПК Постановление № 1216 на Министерския съвет от 17.Х.1957г. / Постановление № 258 на Министерския съвет от 17.Х.1958 ...
ОЩЕ
ДЪРЖАВНИ ФАЛИТИ, КОМУНИЗЪМ
  ARHEA СОЦИАЛИЗЪМ ИЛИ КОМУНИЗЪМ / КАКВА Е ВРЕДАТА НА СССР И РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ?! / ДЪРЖАВА БЕЗ ДЕМОКРАЦИЯ управлявана от измамници с цел запазване на заграбеното, българско богатство Тодор Живков довежда България ...
ОЩЕ
ТЕМАТИЧНА КРАЖБА – 14 ПЪТИ ПО ВИСОКИ ЦЕНИ
"ФАКТОР" - БЪЛГАРИЯ С ПЪТИЩА 14 ПЪТИ ПО-СКЪПИ ОТ НОРВЕГИЯ (северна страна с тежки, климатични условия) / ТЕМАТИЧНА КРАЖБА След като г-н Александър Йорданов (от известно време рупор на медията - ...
ОЩЕ
ПОЛЕЗНАТА МРЕЖА И „ПАНТА РЕЙ“
 Валери Георгиев Полезната мрежа. Най-интересна е демонстрацията на телесни качества. Млади и стари. С удоволствие да ги разглеждаш. Усмивка. Най-лесно е показването на външните придобивки - като кресливи снахи, да ги ...
ОЩЕ
ПАРИ, САМОЛЕТИ И СЪЗНАТЕЛНОСТ
  ARHEA НАЙ-СЛАДКИ СА ЧУЖДИТЕ ПАРИ / СЛАДКО Е - ЧУЖДОТО БОГАТСТВО ПАРИ ЗА САМОЛЕТИ НЯМА, ЗАЩОТО СА ОТКРАДНАТИ - ЛИПСА НА СЪЗНАТЕЛНОСТ Защо липсва личната съзнателност като елементарна логика у индивида, намерено в ...
ОЩЕ
ЕЛЕКТРОНИКА – ИНДИЯ, ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА / БЪЛГАРИЯ И ЗЕМНОТО ЦАРСТВО
ЕЛЕКТРОНИКА - ИНДИЯ / ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ БЕЗ УПАДЪКА НА ЧОВЕШКАТА, ЛИЧНА СЪЗНАТЕЛНОСТ Какво не знаем не само за Индия, но за Иран и останалите държави, които са извън "полезрението" ...
ОЩЕ
ГЕНЕРАТОРИ / ЗЕМЯ
Към края на енергийната криза. Свидетели сме на начало, което е поставено при наличието на енергоизточници, които са покриващи необходимостта човек да получава по достъпен начин онова, което го заслужава ...
ОЩЕ
QUANT E-СПОРТНА ЛИМУЗИНА, ХИДРО-АВТОМОБИЛ
ГЕРМАНИЯ, ЗАПОЧНА ПРОИЗВОДСТВО НА ХИДРО-АВТОМОБИЛ, РАБОТЕЩ НА СОЛЕНА ВОДА / НОВИЯТ АВТОМОБИЛ ОТКАЗА ПЕТРОЛА, ПОЛУЧАВА СЕРТИФИКАТ Революция, одобрена за шосето: Quant e-Sportlimousine Немският автомобилен производител Quant представи мощен автомобил, който за гориво използва ...
ОЩЕ
ШАМАНИЗЪМ И ЗАБЛУДА
Saint Petersburg, Florida. ПОЛИТИКА И РЕЛИГИЯ КАТО ШАМАНИЗЪМ И ЗАБЛУДА - въвличане с цел злоупотреба 1. РЕЛИГИЯТА - ТЪРСИ ЛИ ОМРАЗА, ДОКАТО ГОВОРИ ЗА ЛЮБОВ / НАЙ-КЪРВАВАТА ИСТОРИЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА, ...
ОЩЕ
ДНК – ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА
ДНК - ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА "Генетиката най-после обясни тайнствени явления като пророчество, интуиция, аура и т.н. Откритието е направено от руски учени, които се осмелили да стъпят на територия ...
ОЩЕ
ОТХАПАХ МУ 20℅ ОТ ШОКОЛАДА
  ARHEA ОТХАПАХ МУ 20℅ ОТ ШОКОЛАДА / Венцислава Борисова Обяснява на детето си - какво е ДДС върху храните? И кой получава откраднатото, и защо? ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ЗА ПРИЯТЕЛИ ВЗЕХ МУ 20℅ ОТ ЛЕКАРСТВАТА - Обяснение ...
ОЩЕ
МИСТЕРИЯ В ПЛАНИНАТА ПРЕЗ 1981 ГОДИНА
За българското наследство от историята на България - неизвестната, величествена, неизказана имаща красота на митично създание, съхраняваща тайни във времето на човешката цивилизация. ВРЕМЕ, Какво се случва по българските земи?, на този ...
ОЩЕ
БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ
СРЕЩУ ФАЛШИФИКАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА, ДНЕС - СВЕТЛИНА ЗА ПОКОЛЕНИЯТА ("Самото име подсказва, че българите от най-дълбока древност са се смятали за богоизбран народ.") БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ Съвременното общество е запознато ...
ОЩЕ
МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ТЕРИТОРИЯТА
ARHEA МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ - Е БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ? И защо мислите, че територията е българска или не е собственост на държавата като водоизточници, природни богатства и ресурси, земеделие и ...
ОЩЕ
СЪРЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ, ЦАР БОРИС III
  ARHEA СЪРЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ, БЕШЕ ПОРУГАНО   С България в сърцето -На 24.04. през 1946г. комунистите нахлуват в Рилския манастир, където разбиват гроба на цар Борис III и изнасят тленните му останки. Игуменът на ...
ОЩЕ
ПОРЕДНА ЖЕНИТБА
ARHEA ЩЕ ОЖЕНИТЕ БЪЛГАРИЯ, ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ЩЕ ОБЛЕЧЕТЕ НАЙ-НОВИТЕ ДРЕХИ, ЩЕ НАПУДРИТЕ КОЖАТА, ЩЕ ОБЛЕЧЕТЕ ОДЕЖДИТЕ СИ ОТ СЪДРАНИТЕ КОЖИ, ЩЕ ПУСНЕТЕ ОБЛАЦИ ДИМ / ПАРФЮМ И ТАМЯН - ЗА ПОГРЕБЕНИЕТО, ...
ОЩЕ
ПЪТЯ КЪМ СВЕТЛОТО, КОМУНИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ
ИГРА НА ДУМИ - ПЛОЩАД "СВОБОДА" ПО ПЪТЯ КЪМ СВЕТЛОТО, КОМУНИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ ПИРОНИ ОТ КУТИЯТА НА КОМУНИЗМА "ПАНДОРА" ЗА ВЕЧНИ ВРЕМЕНА, ПАРТИЗАНСКИТЕ ПЪЛЧИЩА ОТ БОРЦИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ("Archangel / Hurricane Каламбур от ...
ОЩЕ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ - ПРЕЗ СТЕНИ ДО 50 МЕТРА "Технология за наблюдение през стени – Made in Crimea. Руските учени разработиха технология, която позволява през стени да се сканира ...
ОЩЕ
РОЛЯТА НА РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ARHEA Николай Панков и Палми Ранчев СПОДЕЛЕНО / РОЛЯТА НА РУСИЯ И СССР СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ - КГБ, ДС & МВР основните инструменти на агресията, силовите ведомства и репресивната "машина" на Москва ...
ОЩЕ
УСМИХНАТИ И ЩЕДРИ ДНИ – КЪМ МАГИСТРАЛАТА
ДОТУК ЗА РОДИНАТА, БОГА И НАРОДА / ОТТУК НАТАТЪК САМО ЗА БОГА И НАРОДА МУ   Старание през целия съзнателен живот към честност, отзивчивост, трудолюбие, търпение и великодушие към хиляди безименни съдби.   Старание ...
ОЩЕ
ЛЕЛЯ ПЕНКА 50 + 10
ARHEA ТУКА ИМА, ТУКА НЕМА - 50 + 10 ЛЕВА / ЛЕЛЯ ПЕНКА ОТ МАЛКИТЕ ГРАДЧЕТА ("чао чао бамбино" както се казваше за бабите, лелките и чичковците с атрибути във властта, ...
ОЩЕ
ЛОМСКА ИСТОРИЯ ОТ ДЕСИСЛАВА
ЛОМСКА ИСТОРИЯ ОТ ДЕСИСЛАВА, РАЗТОВАРВАЩО & РЕЛАКС и пускам щорите, тишина и спокойствие Desislava Peneva се чувства луда. - Вали дъжд, бързам някъде по пътищата между Монтана и Лом, след като ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – ИЗГОНВАНЕ ОТ ЕВРОПА
  ARHEA ОТКЪСВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ РУСИЯ / ИЗГОНВАНЕ ОТ ЕВРОПА Кой и защо дърпа България към Русия? / В ход е съзнателен, движен от регионални сили процес за отклоняване на България от ...
ОЩЕ
ЗАБРАВИХМЕ ЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ – ГЕОРГИ ЛАМБОВ
Откъснат живот, „Хората пееха!” – ми каза мой приятел, разказвайки ми за България отпреди 9 септември 1944 г. Тихо, ненатрапчиво той редеше спомен след спомен. Скромен, като всички от неговото поколение. ...
ОЩЕ
ARHEA / ФРЕДИ БУЛАСАРА - МЕРКЮРИ & QUEEN ГУЛАГ И ВОЛФ ЖМУНЕС - ВАКСИНАТА "ЖМУНЕС" СРЕЩУ ХЕПАТИТ Б На 5-ти септември 1946 г. е роден великият Фреди Меркюри. The Queen създават музика, ...
ОЩЕ
НЕ, МЕРСИ
Archangel / Hurricane ПОГРЕБЕНИЕТО МИ? - НЕ МЕРСИ / 1 - КОЙТО НЕ МЕ Е РАЖДАЛ 2 - НЕ МЕ ЗАСЛУЖАВА 3 - КОЙТО НЕ МЕ Е ХРАНИЛ, ДА НЕ МЕ ТЪРСИ 4 - ...
ОЩЕ
АМАЛГАМА „ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ДС И КГБ
ARHEA АМАЛГАМА - "ВЪЗРАЖДАНЕ" / КОМУНИЗМЪТ ВЛЯВО, ОТ ДЯСНО И В СРЕДАТА Проектът на ДС (КГБ) "Възраждане" с най-новата комунистическа партия, посяга към властта заедно с "десните" и леви комунистически форми, на ...
ОЩЕ
НЕКА ВСИЧКИ ДА ЗНАЯТ
"Няма човек, който да е роден само за щастие. Ето - един е роден отличен работник, но няма щастие в семейството. Друг има и двете, но пък няма здраве. Трети ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО – РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО - РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА - ЧОВЕКЪТ, КОЙТО МИСЛЕШЕ В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ Людмила Живкова имаше усещането за бъдеще, не живееше с настоящето и натрупваше опит ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ ИНЖЕНЕРИ С ПРЕСТИЖНА, СВЕТОВНА НАГРАДА
Български инженери взеха първа награда за най-значима световна иновация в сферата на безизкопните технологии за периода 2014-2015 г. Призът бе връчен на церемония в Истанбул. Българският екип успешно обновил полуразрушени тръбопроводи ...
ОЩЕ
ПАРТИЗАНИ & ПАРАЗИТИ
  ARHEA КОМУНИСТИ, ПАРАЗИТИ, ПАРТИЗАНИ / Демокрация направена от комунисти, е "комунистическа демокрация". С всичките последици. "Така е, за съжаление в този (комунистически) свят нещата са изкривени почти изцяло, човек се променя от ...
ОЩЕ
ПРАКТИЧЕСКИ, КАКВО Е ЛЮБОВ
  Valeri George ПСИХОЛОГИЯ - ЩО Е ЛЮБОВ Без любов не се умира, няма ли любов, продължавате напред. Към живота. Голяма част от хората го знаят без изключение назидателно, до следващите млади хора. ...
ОЩЕ
СТЪПКИ КЪМ СВОБОДАТА / ПСИХОЛОГИЯ
15 СТЪПКИ КЪМ СВОБОДАТА / ПСИХОЛОГИЯ Много наши житейски избори са обект на любопитни въпроси и коментари от околните. Изглежда, че всеки има мнение относно това, което правим, как трябва да ...
ОЩЕ
ЗА СВОБОДАТА
  ARHEA СВОБОДАТА СЕ РАЖДА ОТ ПЛАЧ, ЩЕ БОЛИ ЗА БЪДЕЩИТЕ НАСЛЕДНИЦИ "...Силата на българската памет. Константин Шарков казва в поемата си, че свободата се ражда от плач и пламък и, че ще ...
ОЩЕ
ДА ПОЧЕТЕМ ДНЕС СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
Преподобни Йоан Рилски е най-великият български светец, небесен закрилник на целия български народ. Основател на знаменития и най-величествен манастир в България - Рилския манастир.Преподобни Йоан Рилски е най-великият български светец, ...
ОЩЕ
РАДОЙ РАЛИН ЗА РУСИЯ
ARHEA КАТ РУСИЯ НЯМА ВТОРА - РАДОЙ РАЛИН Неда Павлова / Радой Ралин: Пиша ти от Плевен, драги Ванка. Помниш ли кагда пришол със танка? Беше млад, но се държеше мъжки. Зарази семейството ми ...
ОЩЕ
НДК – СТРОЕЖЪТ НА НОВА БЪЛГАРИЯ
1981 година. 1300-годишнината на България. В края на март 1981 г.в центъра на столицата с фанфари и слова на най-високо ниво – лично от Тодор Живков, е открит Народният дворец ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – ГЛИНЕНИЯТ КОЛОС
БЪЛГАРИЯ – ГЛИНЕНИЯТ КОЛОС НА КОМУНИЗМА / ПАРИЧНИ КРАКА На света има една малка, но изключително агресивна към народа си държава в Европа, която е изключително опасна и краде от европейски ...
ОЩЕ
ПОЗИТИВНА НОВИНА – ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА
ПОЗИТИВНА НОВИНА - ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА Защо всъщност Западът ни налага ценностна система, която е укорима и дали, зад всичко това не стоят интереси, които търсят съдействие от пострадалите, сами ...
ОЩЕ
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН ("Ако Благодатният огън не слезе при хората в навечерието на Великден, това ще отбележи приближаването на края на света.") "Отговорът успя да намери руски ...
ОЩЕ
ЗА ЧЕСТТА НА БЪЛГАРИЯ
В ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНОТО НИ ДОСТОЙНСТВО ЗА ЧЕСТТА НА 2 000 000 СЪНАРОДНИЦИ, ДРУГИТЕ 20 МЛН БЪЛГАРИ НА ЗЕМЯТА "Известният български журналист Йосиф Давидов води седмична коментарна рубрика в Novinite.bg и Novinite.com ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1944-ТА ГОДИНА / Д. Йеникараев преди 1 година - "Хората, които експлоатираха България тогава продължават да я експлоатират и в наши дни, но всяко стадо си заслужава коча." KRG ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА – ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ
ВЪПРЕКИ ГРАНДИОЗНИТЕ КРАЖБИ - БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА - ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ "На планетата Земя са намерени хиляди загадъчни рисунки и артефакти, има мистериозни явления, случили се по различно време и на различни ...
ОЩЕ
ЗЕМНИЯТ РАЙ И ЧОВЕШКАТА СВОБОДА
ПЪРВА ЧАСТ - ПЪТЯТ НА ЧОВЕЦИТЕ / ХОРХЕ МУХАЙ   Дори президентите, не един примери на кралици и царедворци с особена важност прекланят глава - пред човечността, човеколюбието и смирението. Кротките по сърце, ...
ОЩЕ
НОЕМВРИ, ВРЪЧЕНИ СА НАГРАДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА
В столичния ресторант „Корсо“ се състоя втората церемония по връчване на НАГРАДИ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРЕДЛАГАНАТА УСЛУГА – BEYOND CUSTOMER SATISFACTION 2015 на компании, доказали високо качество на предлаганата ...
ОЩЕ
2019 ГОДИНА, 10 000 АГЕНТИ ОФИЦИАЛНО
  ARHEA ОФИЦИАЛНО / 10 500 са сътрудниците на ДС във властта. Всички са знакови, след като взимаш решения, свързани със страната, заяви Екатерина Бончева от Комисията по досиетата. В СЕГАШНО ВРЕМЕ Тези 10% не ...
ОЩЕ
СЛУЧАЯТ „ГАЩИ“
  ARHEA ПРЕЛЕСТИТЕ - случаят "ГАЩИ" като психологически акт на кореспонденция с ФБ красавици. /ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ/ Актовото предлагане на прелести пред тълпата, не винаги носи очакваната експлозия от безумство на погледа, не винаги задоволява ...
ОЩЕ
ЕПИСКОП ПЕТЪР ОСОГОВСКИ – ПРЕДСКАЗАНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
Петър Осоговски е Доростолски епископ през Х век, неговата църква е била в днешна Силистра. Той е оставил две големи книги, които в момента се пазят в библиотеката в Малта. ”Деномесечен ...
ОЩЕ
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, ВЪЗМОЖНОСТИ В БЪЛГАРИЯ
Клетката е структурна и функционална единица на всички живи организми и понякога е наричана "най-малката единица на живот". Тя може да се самообновява, саморегулира и самовъзпроизвежда. Някои организми, като бактериите, са ...
ОЩЕ
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ /  СВЕЩЕНОРОДИЕ, САКРАЛНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ - НАРОДЪТ НА ТРАКИТЕ Националната ни идентичност със сигурност започва чрез това, че имаме възможност да проследим за израстването на предците като великани на духа, съчетаващи многообразието на талантите ...
ОЩЕ
  ARHEA НАЙ-ЛЕСНО СЕ КРАДЕ ОТ ЧУЖДОТО, НАЙ-ЛЕСНО СЕ ВЗЕМА ОТ ОБЩОТО Тъй като се разбра ще сме свидетели на "комунизъм до откат" при липса на съпротивителната сила от която се започва, след ...
ОЩЕ
НЗОК – ЧАСТ ОТ ПРЕДВИДЕНАТА РАЗРУХА
  ARHEA НЗОК КАТО ЧАСТ ОТ СМЪРТТА НА БЪЛГАРИЯ (*НЗОК, невярна абревиатура, с цел злоупотреба с доверието, с чуждите средства / част от събирателния образ на крадлива държава, носеща смърт и разруха) “Преди ...
ОЩЕ
МЕДИЯ, КОМУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ
АРМЕДИЯ V. M. - ИЗЛЪЧВА НА ЖИВО ВСЕКИ ДЕН / ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ ПО ЧАСОВИ ЗОНИ 1. ЗОНА - ЦЕНТРАЛНО ВРЕМЕ ПО ГРИНУИЧ 2. ЗОНА - САЩ, Източно крайбрежие 3. ЗОНА - ...
ОЩЕ
ГОРАН БЛАГОЕВ - "РИЦАРИТЕ" НА БЪЛГАРИЯ / БНТ - ПАДЕНИЕ ИЗЦЯЛО И ОКОНЧАТЕЛНО (видеокоментари) Stoyan Petrov - Главният тамплиер е масон и по този начин с тези глупости за тамплиерството се ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО, БИБЛЕЙСКИЯТ ПОТОП
СРЕЩУ ФАЛШИФИКАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА, ДНЕС - СВЕТЛИНА ЗА ПОКОЛЕНИЯТА ("Самото име подсказва, че българите от най-дълбока древност се смятали за богоизбран народ.") Кратък предговор; Съвременното общество е запознато със съвременната, не рядко изкривена, ...
ОЩЕ
ДЪНИНГ – КРЮГЕР / ПСИХОЛОГИЯ
"ДЪНИНГ - КРЮГЕР" / ГЛУПАВИТЕ НЕ МОГАТ ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ СА ГЛУПАВИ Към България позитивната новина е, че има и от другата страна хора - наблюдаващи процеса. 1 - Представете си свят, ...
ОЩЕ
ЦИОНИЗМЪТ НА ПРАВОСЛАВИЕТО
ARHEA ЦИОНИЗМЪТ НА ПРАВОСЛАВИЕТО, КНЯЗЪТ НА ДОБРИТЕ И ЛОШИТЕ БОГОБОРЦИ Забележка. Използва се възможността накратко (предвид тежестта на материала), да се съобщи за взаимодействието между антагонистични помежду си сили в света, чрез ...
ОЩЕ
ГОДИНА 6783 ЕДНАЖДЕН – 22 ДЕКЕМВРИ / БЪЛГАРСКАТА НОВА ГОДИНА, ТЕКУ
БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР / 22 ДЕКЕМВРИ - НОВА ГОДИНА БЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР Е НАЙ-ТОЧНИЯТ, СЪЗДАДЕН 2350 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА На 22 декември 2015 ще е Нова Година, 6783 Теку Според българския календар, който е най-старият ...
ОЩЕ
ВОЕННА СТРАТЕГИЯ, ЧУДЕСНА РАЗРАБОТКА ОТ АЛЕКСАНДЪР БОРТНИКОВ
Путин распорядился прекратить полеты пассажирских самолетов в Египет. Он сделал это по рекомендации директора ФСБ. Это означает, что причиной крушения российского лайнера на Синае был теракт. Но кто его организовал? ...
ОЩЕ
ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО
Традиционните образователни системи в общи линии ни учат, че историята на човечеството може да се проследи само до около 8 хиляди години назад, а религиозните текстове казват, че човечеството е ...
ОЩЕ
ВИЗАНТИЯ / НАКРАТКО
Често хората изпадат в екстаз като чуят за Византия и византийско изкуство. В мислите започват да блуждаят представи за красота и благородство. Някои смятат дори, че гърците са създателите на всичко ...
ОЩЕ
КОЙ ПРЕВЪРНА ДЪРЖАВАТА ВИ В КЛОЗЕТ
#КОЙ / КОЙ ПРЕВЪРНА ДЪРЖАВАТА ВИ В КЛОЗЕТ (РАЗШИРЕН ПАЛЕСТИНСКИ КИБУЦ ОТ "НОВ ТИП")? Изключете телевизора, радиото, компютъра и другите пръчки на шибаната магия по задника ви, изключете всичко и излезте ...
ОЩЕ
  ARHEA Анета Стоева, Constantine Bachvarov - КАК СЕ КАЛЯВАШЕ СТОМНАТА / ЧЕРВЕНО ВИНО ЗА "ОСВОБОДИТЕЛИТЕ" ПЪРВА ЧАСТ Руснаците първо от османците ни освободиха, сега и от НАП. ВТОРА ЧАСТ Хаха - и от ...
ОЩЕ
В БЪЛГАРИЯ – АГРЕСИВНИ АГЕНТИ
КВАНТОВА ФИЗИКА – ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА
ВИСШЕ, ПРАЗНО & ГЛАДНО
ВУЛГАРОС
„Вселена Петрова“ – ИЗБОРИТЕ
АЗ, НАСЛЕДНИК НА ГОСПОДАРИТЕ НА СВЕТА
ПСИХИАТРИЯ С УСМИВКА
И РЕЧЕ БОГ – „ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА“, БЪЛГАРИЯ
ТРЕТА ЧАСТ – ГОСПОЖО, ЩЕ …
РУСКИЯТ ОПЕРАТОР „ВИВАКОМ“ ОТ ФРОГ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА – НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ
ARHEA.ORG С НОВ АДРЕС НА РАДИО ИЗЛЪЧВАНЕ
АРМАГЕДОН – Джамията
ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, БЪЛГАРИЯ 2015
ИЗЛОЖБА НА ПИКАСО В СОФИЯ – ВХОД СВОБОДЕН
ЛЮБОВ ПО СМЕТКА – СЪРБИЯ И РУСИЯ
АТЕНТАТ В СОФИЯ – ЦЪРКВАТА „СВ. КРАЛ“
ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, БЪЛГАРИЯ
КОНСУМАТОРИ НА ЧУЖДОТО & СЪДРАНИТЕ КОЖИ
ЗА ДЪРЖАВНОТО КЪМ БАБИНОТО ИЗКУСТВО, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ
КИРИЛ ХРИСТОВ срещу Леонид Андреев
ПОЛИТИЧЕСКА & РЕЛИГИОЗНА ПОДМЯНА
II – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
ТЮРКСКИ ПРОИЗХОД – АЛЪШ ВЕРИША / ШЛОМО ЗАНД
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА
МЕРИЛИН – ЛЕЧЕНИЕ В ТУРЦИЯ
САЩ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ
ВАЛИДЕ СУЛТАН – РОДОПЧАНКАТА СОНЯ, КОЯТО МИЛЕЕШЕ ЗА
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО /
РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ / МОБИЛНИТЕ КРАЖБИ
БАНДИТИЗЪМ – ПЕНСИОННА ПИРАМИДА
ХАРИЗАН КОН И ПОДАРЕНА МИТРОПОЛИЯ
ПЪТЯТ НА ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ, РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА
КОМУНИСТИ И ИЗМАМНИЦИ
ДОКАТО СЕ МОЛИТЕ, ЩЕ СЕ МОЛИТЕ
СРЕДНОВЕКОВЕН ПРИНЦ – „БОЯН МАГА“ – БРАТЪТ НА
СВЕТЛИ ДНИ
ЛАУРА КЬОВЕШИ БЕШЕ В БЪЛГАРИЯ – НИКОЙ НЕ
БЪЛГАРИЯ ПОКРЪСТВА КИЕВСКА РУС – 987 Г. СЛЕД
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА
ВЪВЕДЕНИЕ НА МАЙКАТА БОЖИЯ / ДНЕС – 21
ЛУДНИЦИТЕ КАТО „МЯСТО ЗА ЕКЗЕКУЦИЯ“ / 2019
ДАНЪК „СВОБОДА“ – НАПАДЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА
ОТЕЦ ИВАН – ПО БОЖИЯ ВОЛЯ СТАНА АРХИМАНДРИТ
БЪЛГАРСКА ЧУДОТВОРНА ИКОНА, СРЕЩУ МАГИЯ, ЛЕКУВА БОЛЕСТИ
КУПУВАНЕ – ПРОДАВАНЕ
МИЛАН ГЕОРГИЕВ, ПРИМИТИВИ от ТЕОДОРА ДИМОВА
БЪЛГАРСКО, ЗЛАТНО БИЖУ НА 6300 ГОДИНИ В ПРОВАДИЯ
БЕДНОСТ ПОД ПРАГА
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ КОРАБ В СВЕТА С БЪЛГАРСКИ КАПИТАН
БЪЛГАРИЯ, БЕЗСМЪРТНА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
ПРАЗНИКЪТ КОЛЕДА, БЪДНИ ВЕЧЕР В СЪРЦАТА
ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА / СИЛА
АКИТИ БЪЛГАРИЯ, Шукар бути ама романи бути
БЪЛГАРИЯ И НА НЕБЕТО / И НА ЗЕМЯТА
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО – ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
ПРОРОЧЕСТВА / БЪДЕЩЕ / КОРОНА
БЪЛГАРКА НАГРАДЕНА ЗА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА
КАЦАРОВ – БАЛАБАНОВ
14 ДЕКЕМВРИ, ВЪРНАТО БЪЛГАРСКО СЪКРОВИЩЕ ОТ САЩ
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
Александър Морфов – СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ ОТ БАНДИТИ
КАМЕННИ ПЛОЧИ ОТ ВРЕМЕТО НА ТРАКИТЕ / ЕЗИК
РУМЯНА – ДА ТЕ ИЗЛЪЖАТ С ДЪРЖАВА
ГОСПОД НИКОГА НЕ Е БИЛ В ТАЗИ ЦЪРКВА
EARTH-BG – ЗЕМЯ, НАРЕЧЕНА БЪЛГАРИЯ
ПРЕДСКАЗАНИЕ ОТ АНТИКТЕРА
БЪДЕЩЕ, БОГ ВИНАГИ ДАВА
АНСАМБЪЛ „ЧИНАРИ“ В НДК, БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ ПРЕД СВЕТА
ЕВА ГОРГОВСКА – БУЛГАРИСТАН, на веселите гяури
СОДА & ВОДА
ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД – КИСЕЛИННА И АЛКАЛНА СРЕДА
МОНАХЪТ ПРОДАДЕ СВОЕТО ФЕРАРИ
ЯНКО ГОЧЕВ – СЛЕД ПОРЕДНОТО КЛАНЕ НА БЪЛГАРИ
ВИНИЦА ЗА АХИЛ / БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ / 10
МАНОЛ – ПРОСТОКРАЦИЯ
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА
ДРАГИ, СЪНАРОДНИЦИ В ИСПАНИЯ
ТОЗИ ПРОСТ НАРОД
Giant / September 28, 2015
РОТ ФРОНТ
БПЦ на РУСКАТА ДРУЖБА
СТЕНИТЕ НА ЙЕРИХОН – ШЛОМО ЗАНД & ЗЕЕВ
МАТЕРИЯ / ЕЛЕМЕНТАРНА ТРАНСМУТАЦИЯ
НЕ ЧОВЕК, НО КОМУНИСТ
РАЗКАЖИ МИ ЧИЧО, ЗА БЪЛГАРИЯ
КОМУНИЗМЪТ – ОБЯВЕН ЗА ПРЕСТЪПЕН
ШИРОКА ЛЪКА – ДОКОСВАНЕ ДО БЪЛГАРИЯ
АНТИПРОПАГАНДА – ЖИВА БЪЛГАРИЯ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ
RADIO-FM
КЛЮЧ – 2015
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА – 2015 ГОДИНА
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 2
КИТАЙ С 3D ПРИНТИРАНИ ЖИЛИЩА
ПЕТРИЧ / ХЕРАКЛЕЯ – СИНТИКА
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ
ПОДМЯНА НА ОСНОВНОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРОПАГАНДА
МЕЖДУ ВЪЗДУХА И ВОДАТА (СТРАХ)
БЪЛГАРСКИТЕ САМОЛЕТИ И АВТОМОБИЛИ
NATIONAL GEOGRAPHIC ЗА КАРТЕЛИТЕ (И КОМУНИЗМА)
ДЖЕЙМС БАУЧЕР – УБИЙСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКИТЕ АРХИВИ, ВСЕ ОЩЕ СКРИТИ
КЪМ ЦИГАНИТЕ – СОБСТВЕНА ДЪРЖАВА
АКО БЯХА НАРОД
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ…
ВТОРА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
ГРАВИТАЦИЯ / ОТГОВОРИ, ВЪПРОСИ И РЕЗУЛТАТИ
165 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ, МОСКВА
УИЛЯМ ШЕКСПИР – ПЪЛНИ СЪЧИНЕНИЯ, Theatre 199
РУМЪНИЯ КАТО РУМЪНИЯ, НА СЕВЕР ОТ ГРАНИЦАТА
БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА И СВОБОДАТА
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС – ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО
КАТО ПЪН В ТАЯ КУЛА, ОТ АН
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ – ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
АРИАДНА, БЛАГОРОДСТВО
СОЛОМОНОВИЯТ ХРАМ – ОТНОВО
ИНДУСТРИЯ НА ЗДРАВЕТО
III – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
CORRESPONDENTS IN 2018 КОРЕСПОНДЕНТИ
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ
В НАЧАЛОТО БЯХА ПАРИТЕ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН – НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ
ЗАЩО НАДПИСВАТ СМЕТКИТЕ ВИ – ТЕМАТИЧНА КРАЖБА
ЛИСИЦАТА
ПРОФЕСОР АТАНАС ПОПОВ – СЪНАРОДНИЦИ
КОНФИСКУВАН ЖИВОТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ НОВАТА ПАЛЕСТИНА
ОТ ИСПАНИЯ – НИКОГА НЯМА ДА СЕ ВЪРНЕМ
ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО / 1000 СВЕТЛИННИ ГОДИНИ НАЗАД
ПЕНСИОНЕРИ НА ТАЛАЗИ, ЩЕ СЕ ВРЪЩАТ
ГОРДИ КАПАНЦИ
КИЕВСКИ МИТРОПОЛИТ И НА ЦЯЛА УКРАЙНА
БЪЛГАРСКИ ТРЪКСТОП В ЧИКАГО / ЦЕНТЪР ЗА ТОВАРНИ
БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ВТОРА В СВЕТА СЛЕД ГУУГЪЛ С
СВЕТЛИНА & СВОБОДА – СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО
ПРЕОБРАЖЕНИЕ – СИЛА
АРМАГЕДОН ЗАД ОКЕАНА
НЬОЙСКИ ДОГОВОР, 27 НОЕМВРИ 2015
АЗ СЪМ РЕАЛИСТ, ОЧАКВАМ ЧУДЕСА
СВЕТИ НИКОЛАЙ, МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ – НИКУЛДЕН
НИКОЛА ТЕСЛА – ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ „Неизвестни…
САЛИМ РАЗКАЗВА / ПРИЛОЖЕНИЕ – СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
ПРЕМАХВАНЕ НА ПАМЕТНИКА
ФЕРМЕРИ ОТ РОДОПИТЕ, СЕМЕЙСТВО ВАСИЛЕВИ
ПОЛИТИКА И РЕЛИГИЯ
ДАНИИЛ, ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ 2018
БЪЛГАРИЯ / ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА
ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9
ИИСУС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ…
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО / НЕИЗВЕСТНИТЕ АНГЕЛИ
МАТЕРИЯ – ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА
ТРЕТА ЧАСТ / КОЛОБРИ, ПАЗИТЕЛИ, ЕВРАЗИЙСКА БЪЛГАРИЯ –
ПОЛОЖЕНИЕТО Е „МИКИ МАУС“, СЪЖИВИХА ГО
РЕЛИГИОЗНОТО НАСЛЕДСТВО
ЧАСТНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
ГЕНЕТИКА НА БЪЛГАРИТЕ / 14 500 ГОДИНИ ИСТОРИЧЕСКА
ЛИЧНОСТ И ДЪРЖАВА
ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА, Е СЪЗДАДЕН СПЕЦИАЛНО
ДАРЕНИЕТО
ФРАНК – ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ
LIBERTA И КИЧКА БОДУРОВА
РУДОЛФ ЩАЙНЕР – СТРАНИЦА 53
ARHEA / ЦВЕТАН ГАЙД – ВЯРА И ДЪРЖАВА
БИТКАТА ПРИ ЧЕРНОМЕН
СЛЕД 50 ГОДИШНА ОКУПАЦИЯ / „ПЕПЕЛ В СНЕГА“
БЕЗИМЕННА, НЕПРЕХОДНА
ПРЕСТЪПНА (РАЗБОЙНИЧЕСКА) БЪЛГАРИЯ / чл. 417
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE – MAKE FRIENDS
РЕЗЕРВАТЪТ В МАЖДАРОВО / ОПАЗВАНЕ НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД
ГЕРОИТЕ НА БЪЛГАРИЯ В МИРНО ВРЕМЕ
ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА ВИДИНСКА ЕПАРХИЯ
ЗЛАТНИТЕ ГОДИНИ НА СОФИЯ
ГАРЕГИН – ПРЕМЪЛЧАНИ СТРАНИЦИ, КАПИТАН ПЕТКО ВОЕВОДА
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН – В СВЕТА НА
УМОПОБЪРКАНОСТ, ДА МРАЗИШ БЪЛГАРИЯ
КОМУНИЗМЪТ ОЩЕ 1000 ГОДИНИ
ИГНАЖДЕН / СВЕТИ ИГНАТИЙ, ЕПИСКОП АНТИОХИЙСКИ
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ
ФРОНТАЛНО – НЕ МОЖЕШ ДА ИЗБЯГАШ ОТ КОМУНИЗМА
ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ТОЙ ЩЕ ТИ РАЗКАЖЕ
ИСПАНСКИ БЪЛГАРИ, КРАЯТ НА ДЪРЖАВАТА
ГЕРМАНИЯ, БЯГСТВОТО ОТ БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКИТЕ АНКЛАВИ – МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ
ПЪТЯТ ВЪРХУ БОЖИЯТА МАГИСТРАЛА – НАПРЕД И САМО
ПРОФ. ФИЛИПОВ – ИЗВЪНЗЕМНИ ОТПРЕДИ 60 000 ГОДИНИ
ЙОСИФ ВАРСАНО – КОМУНИСТИЧЕСКИ РАЙ
БЪЛГАРСКИ СЪКРОВИЩА, БАСТЕТ И ПЛАНЕТАТА
RISEN CHRIST
140 ГОДИНИ МВР / 49 КОНГРЕС БСП
БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕРМЕ – ТОЙ БЕШЕ ТИХ
БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКА – СЕРБЕСТ
ТУРКМЕНИСТАН, СТРАНАТА НА ЗАПАЗЕНОТО БОГАТСТВО
КРАСОТАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ НОСИИ
ОТКРОВЕНИЕ ОТ АЛБЕНА
ВИТАЛНОСТ / ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН
РОБСТВО ПО ДЗЕН
КАНАЛИЗАЦИЯ С ФАКТИ
С АРХАНГЕЛА НА ПОБЕДАТА / With the Archangel
БОГАТСТВО И КРАСОТА / БЪЛГАРСКА, ДУХОВНА КУЛТУРА
ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ
ПСИХОЛОГИЯ НА КРЪВНИТЕ ГРУПИ – БУРХАРА
ХАЗАРСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 1
ВИКТОР КОРДОН – ТАЙНАТА ЗА ПОСЛЕДНАТА ЧОВЕШКА ВОЙНА
ЕГРЕГОР – ДОМАШНИЯТ ДУХ, СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ
ЗА ВЕЧНАТА ЖЕНА, ОБРАЗЪТ НА МАЙКАТА – СТЕФАН
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ
ЦАРКОВНИ УСПЕХИ / БЛАЖЕНСТВО
200 НА ДЕН ТЪРСЕЩИ БЪЛГАРИЯ – БЪДЕЩЕТО ПРЕД
140 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ПСИХОЛОГИЯ
ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГОВОРИТЕ
БЪЛГАРИЯ, ЩЕ ПОЛУЧИ ЛИ СВОБОДАТА СИ?
ИЗВЪН ПОЛИТИЧЕСКИЯ МОДЕЛ
СРЕЩУ КУЧЕТАТА И КУЧКАРИТЕ
КУЛТУРА – ГЕОРГИ МИШЕВ, СОФИЯ / ПЕРОТО, НДК,
НЕЗАКОННА ВЛАСТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
СТАДО ПУЙКИ
ПРАВОСЛАВНАТА, СЪВРЕМЕННА ЦЪРКВА – ИМА ЛИ БЛАГОДАТ /
БОГОВЕТЕ ЧЕТАТ МАНОЛ
НЕБЕСЕН ПЕЧАТ, КЛЮЧЪТ Е В ТЕБ
ВТОРА ЧАСТ / БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ, АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯ
БЯГСТВО ОТ БЪЛГАРИЯ, КОРУПЦИЯ И ПОСЛЕДИЦИ
ЩЕ ОЖЕНИТЕ БЪЛГАРИЯ
ВСЕЛЕНАТА ОТ ХОЛОГРАМИ, СТРУНИ И ОПЛЕТКИ…
ПЪРВА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
БИЕЩОТО СЪРЦЕ НА ПАРТИЯТА / ЗЛАТИН ВАН ТОТЕВ
ДУХЪТ НА БЪЛГАРИЯ / НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
ТЕЛЕВИЗИЯТА КАТО ТРЪБА ЗА ПРОПАГАНДА
ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ – 28 СЕПТЕМВРИ
БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИГАРСИ – ЦЪРКОВНА ДЕЙНОСТ И РАЗБОЙНИЧЕСТВО
ТЕЗИ ПЪРЖОЛИ
ТОЯГАТА НА МОСКВА
КОД ЗА ЗАЩИТА / ПРЕДМЕТИ И ГЕНЕТИКА /
ЩАСТИЕ, ПО ПЪТЯ КЪМ РАЯ
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014
ЯНКО ГОЧЕВ – КОНТРОЛЕН ИЗСТРЕЛ
БУНТЪТ НА ТРАКИЕЦА / ГЕРОИТЕ СЕ РАЖДАТ В
ДНЕС Е АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА
МИР И РУСКИ РАКЕТИ С400
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – ЗА СВЕТСКАТА
ПЪРВА ЧАСТ / ВЕЛИКИЯТ ДУХ – БИТИЕ И
ЗДРАВЕЙ ДЖАК – ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ
ФРАНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
ПОЛЪХ ОТ СИБИР / д-р Преслав Наков
ЦЕЛТА – ДЕГРАДИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ „ФАКТОР“
ТАТАРСТАН И БЪЛГАРИЯ №2
РУСИЯ – ГЕНОФОНД, ИЗСЛЕДВАНЕ
ПСИХОЛОГИЯ – ТАМ, КЪДЕТО БОГ ОБИТАВА
ХРАМ СВЕТИ ДИМИТЪР – ВИДИН, Е ВТОРИЯТ ПО
СЕГАШНА БЪЛГАРИЯ, ВЪЗМОЖНОСТИ
ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ РОД / АПОКАЛИПСИС
АРМЕДИЯ С БЕЗПЛАТНИ ИЗДАНИЯ / 2017 ФЕВРУАРИ
РОДИНА – КАКВО НАПРАВИ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 3
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД
УРОДОЛОГИЯ / ПРОЗОРЕЦЪТ НА ОВЕРТОН / НЕМИСЛИМИ ВЪЗМОЖНОСТИ
2000 ГОДИНА, КОМУНИЗМЪТ Е ПРЕСТЪПЕН
ЕМИЛ УНАРЕВ ЗА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ
СОФИЙСКИТЕ КАТАКОМБИ – 240 КИЛОМЕТРА ПОДЗЕМИЯ (ВИДЕО)
ИЗВЪН СТАНДАРТНИЯ ФИЗИЧЕН МОДЕЛ / НОВА ЧАСТИЦА
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА – СЛЕД Х БОЗОНА
БЪЛГАРИЯ – РЕПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ДРАНЕ ДО КОКАЛ, ДОБРО УТРО ЛУК`РОТШИЛД / ПРЕСТЪПНА
КРЪСТОВ ДЕН
ХИПЕРТОНИЯ / КЛЕТЪЧНА ОТРОВА И СИМПТОМИ
ТАЙНИ НА БЪЛГАРСКОТО ХОРО
РУМЯНА ЧЕНАЛОВА – ОСТАВИХМЕ БЪЛГАРИЯ НА РАЗБОЙНИЦИТЕ
ЖИВОТЪТ Е ТВЪРДЕ КРАТЪК, ПОСЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ
БОГ СЪЩЕСТВУВА
ИЗ ВЕЧЕРНАТА МИРИЗМА
ПРЕЗИДЕНТСКА ПАТЕТИКА – Г. ПАПАКОЧЕВ
БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ И „ПРАВОСЛАВНА ЗОРА“
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА
ТУРБО ФОЛК
ЕВРОКОМ – НЕЗАКОННА ВЛАСТ, НЕЗАКОННО УПРАВЛЕНИЕ
МИЛИАРДЕРИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА
СУН И МАРИН
ТРЕТА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
ПРОЕКТ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ДС И КГБ
ДОКЛАД №4 / ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 2018
ПОД СЛЪНЦЕТО НА БЪЛГАРИНА – Г. С. РАКОВСКИ
ОСЪДЕН ЗА 98 СТОТИНКИ
ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО – Родина
ОТКРОВЕНИЕ ОТ ТАТЯНА
ПСИХО – ТРИЛЪР / ЗАЩО ФОСИЛЪТ ВЯРВА НА
АФЕРИМ
ИЛИНДЕН – СВ. ПРОРОК ИЛИЯ
DW – „СЕЙ ЛЪЖИ, ЗА ДА НЕ ВЯРВАТ
СИМЕОН ДЕНКОВ, ЗА РЕЛИГИЯТА
МЕЛ ГИБСЪН С ИСТОРИЧЕСКИ ФИЛМ ЗА ЦАР КАЛОЯН
МЕДИЯ НА ГЛУПОСТТА И ПОСЛЕДИЦИТЕ
63 ПРОЦЕНТА ДАНЪЦИ
ГОРЯНИТЕ СРЕЩУ ОКУПАЦИЯТА
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ
ГЕОРГИ МАРКОВ, ОТ ЕВА РАДЕВА
А ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДЕ РАЙ
БОНДАРЕВ ЗА АЛКОХОЛА, ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР
КЪЛНОВЕ / САМО ТИ И ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
ДА ПОКРЪСТИШ ПОРОБИТЕЛЯ СИ – ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ
ПАЛМИ РАНЧЕВ, БКП СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
БЕЗКРАЕН СВЯТ – ВСЕЛЕНА
В БЕЛОГРАДЧИК – НАХОДКА НА 1,4 МЛН. ГОДИНИ
В КРАЯ НА 2017
БЪЛГАРИТЕ / БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА
НАСА – МАРС ГУБИ 100 Г АТМОСФЕРА В
БЪЛГАРИЯ ПОМНИ, РЕКИ И ЯЗОВИРИ, КРЕПОСТИ И МОНАСТИРИ,
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА
ИНТЕРНАЦИОНАЛЪТ НА „ДЯДО ИВАН“ КЪМ ОБЛАСТ – ТРАКИЯ
ДОБРОТО, ЩЕ Е ДОБРО – ЩО Е РАСИЗЪМ
ФОНДАЦИЯ „ДИМИТЪР БЕРБАТОВ“ С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР
ИНСТРУКЦИЯ НА ЛЕНИН КЪМ СЪДИЛИЩАТА
ВРЕМЕ ЗА ПАЯЦИ
БПЦ И БКП 1944-2019
I – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
КОМУНИЗМЪТ ПРОДЪЛЖАВА – ДОЙЧЕ ВЕЛЛЕ
1944 – 2017 ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ, БАТАШКОТО КЛАНЕ
ГРАДЪТ И ПЛАНИНАТА В САЛЕРНО, БЪЛГАРИЯ
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА – СВЕТЪТ НА ДУШАТА
ИЗБРАНО – ПРОФ. КАЛИН ЯНАКИЕВ
КАНАЛИЗАЦИЯТА С ФАКТИ
ДОБРЕ ДОШЛИ / 560 – 434
ДЕМОКРАТИЧНА КАТАСТРОФА И КОМУНИЗЪМ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА – КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ
РЕВОЛЮЦИЯ В СВЕТА НА ФИЗИКАТА / НАБЛЮДАВАМЕ СВРЪХ
40 000 ГОДИНИ АЗБУКА
МАГНИТЕН МОТОЦИКЛЕТ
ЗЛАТНАТА КНИГА – 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА
В БЪЛГАРИЯ НЯМА НИЩО
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ
ЧУДОТО НА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
БЪЛГАРИЯ – ГРАДИНА ОТ РАЯ
БЪЛГАРИЯ БЕЗ СУВЕРЕНИТЕТ – ЦОЧО БИЛЯРСКИ
БКП – ЕТНО-ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО
ДЪРЖАВНИ ФАЛИТИ, КОМУНИЗЪМ
ТЕМАТИЧНА КРАЖБА – 14 ПЪТИ ПО ВИСОКИ ЦЕНИ
ПОЛЕЗНАТА МРЕЖА И „ПАНТА РЕЙ“
ПАРИ, САМОЛЕТИ И СЪЗНАТЕЛНОСТ
ЕЛЕКТРОНИКА – ИНДИЯ, ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА / БЪЛГАРИЯ
ГЕНЕРАТОРИ / ЗЕМЯ
QUANT E-СПОРТНА ЛИМУЗИНА, ХИДРО-АВТОМОБИЛ
ШАМАНИЗЪМ И ЗАБЛУДА
ДНК – ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА
ОТХАПАХ МУ 20℅ ОТ ШОКОЛАДА
МИСТЕРИЯ В ПЛАНИНАТА ПРЕЗ 1981 ГОДИНА
БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ
МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ТЕРИТОРИЯТА
СЪРЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ, ЦАР БОРИС III
ПОРЕДНА ЖЕНИТБА
ПЪТЯ КЪМ СВЕТЛОТО, КОМУНИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ
РОЛЯТА НА РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
УСМИХНАТИ И ЩЕДРИ ДНИ – КЪМ МАГИСТРАЛАТА
ЛЕЛЯ ПЕНКА 50 + 10
ЛОМСКА ИСТОРИЯ ОТ ДЕСИСЛАВА
БЪЛГАРИЯ – ИЗГОНВАНЕ ОТ ЕВРОПА
ЗАБРАВИХМЕ ЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ – ГЕОРГИ ЛАМБОВ
КУИЙН И ВОЛФ ЖМУНЕС
НЕ, МЕРСИ
АМАЛГАМА „ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ДС И КГБ
НЕКА ВСИЧКИ ДА ЗНАЯТ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО – РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА
БЪЛГАРСКИ ИНЖЕНЕРИ С ПРЕСТИЖНА, СВЕТОВНА НАГРАДА
ПАРТИЗАНИ & ПАРАЗИТИ
ПРАКТИЧЕСКИ, КАКВО Е ЛЮБОВ
СТЪПКИ КЪМ СВОБОДАТА / ПСИХОЛОГИЯ
ЗА СВОБОДАТА
ДА ПОЧЕТЕМ ДНЕС СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
РАДОЙ РАЛИН ЗА РУСИЯ
НДК – СТРОЕЖЪТ НА НОВА БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ – ГЛИНЕНИЯТ КОЛОС
ПОЗИТИВНА НОВИНА – ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН
ЗА ЧЕСТТА НА БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1944-ТА ГОДИНА / Д. Йеникараев
БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА – ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ
ЗЕМНИЯТ РАЙ И ЧОВЕШКАТА СВОБОДА
НОЕМВРИ, ВРЪЧЕНИ СА НАГРАДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА
2019 ГОДИНА, 10 000 АГЕНТИ ОФИЦИАЛНО
СЛУЧАЯТ „ГАЩИ“
ЕПИСКОП ПЕТЪР ОСОГОВСКИ – ПРЕДСКАЗАНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, ВЪЗМОЖНОСТИ В БЪЛГАРИЯ
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ / СВЕЩЕНОРОДИЕ, САКРАЛНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ
БЕЗКРАЙНИ КРАЖБИ
НЗОК – ЧАСТ ОТ ПРЕДВИДЕНАТА РАЗРУХА
МЕДИЯ, КОМУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ
ГОРАН БЛАГОЕВ – „РИЦАРИТЕ“ НА БЪЛГАРИЯ / БНТ
БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО, БИБЛЕЙСКИЯТ ПОТОП
ДЪНИНГ – КРЮГЕР / ПСИХОЛОГИЯ
ЦИОНИЗМЪТ НА ПРАВОСЛАВИЕТО
ГОДИНА 6783 ЕДНАЖДЕН – 22 ДЕКЕМВРИ / БЪЛГАРСКАТА
ВОЕННА СТРАТЕГИЯ, ЧУДЕСНА РАЗРАБОТКА ОТ АЛЕКСАНДЪР БОРТНИКОВ
ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО
ВИЗАНТИЯ / НАКРАТКО
КОЙ ПРЕВЪРНА ДЪРЖАВАТА ВИ В КЛОЗЕТ
КАК СЕ КАЛЯВАШЕ СТОМНАТА