МЕМОРАНДУМ НА ВЪВЕДЕНИЕТО, VIII МИ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР

В Страсбург, 25-29 юни 2014 е подписан Международен Меморандум, влизащ в сила от 1 май 2016-та!

Това всъщност е разписание, по дати, за бърза подмяна на православните църкви и реалното им превръщане, заедно със всичките останали вероизповедания, в обединена, световна религия, църква на земния Княз и неговия пророк.

Пълният текст на този Меморандума, в превод от английски, на гръцки, е публикуван на 14 август 2014 г. и повторно, на 6 септември 2014 г. в интернет.

От този документ става ясна причината за свикването на Осми всеправославен събор, в Истамбул 2016 г. на празника Петдесетница.

Целта е – разрушаване на Православната Църква.

Меморандумът е подписан от:

А. Председателя на Европарламента ХЕРМАН ВАН РОМПУЙ

Б. Министъра на образованието на Гърция АНДРЕАС ЛОВЕРДОС

В. Представителя на Константинополската Църква, извън Константинопол, Митрополит Иконийски ТЕОКЛИТОС, Мала Азия

Г. Представителя на Славянските Патриаршии и на Руското Правителство, Архиепископ ВОЛОКОЛАМСКИЙ Илларион

Д. Представителя на Света Гора – Атон, игумен ЕФРЕМ ВАТОПЕДСКИ

Е. Представителя на Кипърската Църква и на Правителството на Кипър, Митрополит Морфски Неофит и Тримифунтский ВАРНАВА,

Ж. Представителя на Антиохийската Църква, ИЛИЯ Триполски,

И. Представителя на Александрийската Църква , ВАСИЛИЙ Триполски,

К. Представителя на Йерусалимската Църква, ТИМОТЕЙ Востърски.

ТЕКСТЪТ НА МЕМОРАНДУМА (в съкратен вариант)

Подписан в Страсбург, на 25-29 юни 2014 г.

ТЕМИ:

1. МЕМОРАНДУМ за Застрахователните Фондове

2. МЕМОРАНДУМ за образованието

3. МЕМОРАНДУМ за Църквата

4. МЕМОРАНДУМ за болниците и здравните заведения

4. MЕМОРАНДУМ за административната реформа

УВОД 

Меморандумът влиза в сила от 1 май 2016, до 16 август 2020.

Задълженията и пълномощията ни са, да осъществим Реформите, докато е в сила Меморандумът. Меморандумът може да продължи действието си или може да се прилага преди срока.

МЕМОРАНДУМ за Застрахователните Фондове в Европейския Съюз

РАЗДЕЛИ 11

Раздел 1: Консолидация на фондовете от системата за застраховане и свеждането им до два , в срок до 09/18/2019, (Отделни по-маловажни за нас, членове, тук не са преведени!)

Член 3: Издаване на Електронни карти на всички лица застраховани в Единната Електронна система…

Член 4: Учрежденията работят във Ввсички неделни дни през годината… Реализация на Реформата, 01.01.2017.

Член 5: Почивен ден за застрахователните организации е събота, през цялата година…

Член 11: После да се обединят Учрежденията в едно, от 16.8.2020

МЕМОРАНДУМ за образованието

Раздели 12

Член 1: Поликултурно образование във всички учебни заведения, от 09.11.2016.

Член 2 : Отмяна на Религиозните и национални празници във всички учебни заведения, от 09.11.2017.

Член3: Ликвидация на църковността на учениците, от 11.11.2016.

Член 4: Задължително посещаване на синагогите и ислямските джамии… от 11.11.2016.

Член 5: Въвеждане в началните класове на уроци по сексуална просвета, от 09.11.2016 и предоставяне на безплатни презервативи за всички ученици в началното училище, от 10.11.2016.

Член 6: Отмяна на уроците по национална история, и въвеждане на урок за Европейското Възраждане, с осветяване предимно на въпросите за Френската и Италиянската революция на Гарибалди 1843 г. Реформирането започва от 11/12/2018.

Член 7: Практическа реализация на курса по сексуална просвета, на всички нива от училищното образование, до 11.12.2017.

Член 8: Премахване на националните празници и фестивали, от 10.16.2016.

Член 10: Премахване на Богословските Факултети в Университетите, от 10.16.2016, и преобразоването им във Факултети по религиознание, като катедри към Философския факултет. Премахване на религиозното образование от всички нива на училищното образование, започвайки от 09/11/2016, и въвеждане на урок по религиознание, от 09.12.2016.

Член 11: Отмяна на многото професори, на разнните нива на образованието и въвеждане на Интернет, от 1.1.2017.

Член 12:
12 А: Въвеждане на (картинни уроци) слайдове, в уроците по сексуална просвета, от 09.19.2016.
12 Б: Въвеждане на Електронна идентификация на студентите, от 09.20.2017.
12 С: Внедряване на електронни Бaр-кодове (штрих-кодове или нещо подобно) с Картони за безопасност във всички училища и университети.

12 D: Преобразуване на Образователните учреждения и университети, в места със сексуална свобода, от 09.17.2017.
12Е: Сексуална свобода за студентите, от 09.16.2016.

MЕМОРАНДУМ за Църквата

РАЗДЕЛИ 15:

Член 1:
: Реформа на Църковното богослужение: Време, Разписания.

Зимния сезон: Отслужване на Божествената литургия в неделните дни, от 10, до 11:30 сутрин. Летния сезон: Извършване на Божествената литургия в неделните дни, ​​от 7:30, до 9 вечерта. Реформата започва от 10.17.2017.
1В: Премахване на иконостасите от църквите, от 26. 10.2017.
1.Г: Въведждане на икони, по образци от епохата на Възраждането, – замяна на византийския стил, от 01.03.2017:
1D: Въвеждане на музикални инструменти в Църквите, от 01.03.2017.

Член 2:
2 А: Отмяна на Задължителното носене на одеждата от клириците извън църквата, от 08.15.2017.

2B: Премахване на брадите и косите на духовенството, от 01.05.2017.

Член 3: Отмяна на бденията в светите храмове и манастири, от 08.14.2018.

Член 4: Премахване на светците-антисимити, от 08/15/2016

Член 5: Въвеждане на антирасистско направление в проповедите на цялото духовенство, от всичките степени на свещенството, от 09.15.2016.

Член 6: Премахване на антисемитските песнопения от всички христиански църкви, от 09.16.2016.

Член 7:
7а: Премахване на утренната служба в Християнските Православни Църкви, от 09.16.2016.
7 В: Въвеждане на нови Богослужения във всичките Христиански Църкви, от 09.16.2017.
7 С: Въвеждане на празници за околната среда, на 5 юни и 21 декември, и на 14 април, всякя година, празник на Майката-Земя. Начало на Реформата – 09/20/2016.
7d: Въвеждане на празник за еврейския Холокост, с определена богослужебна последователност за всички християнски Църкви. Празникът е определено да се празнува 3 пъти в годината, и особено на 27 януари и 21 април, втората Неделя след Християнската Пасха, която е наречена на свети Тома. Начало на реформата 1.7.2016.
7 E: Премахване на всички национални празници във всичките Християнски Църкви, от 07.15.2017.

Член 8:
8а: Реформиране на всички християнски празници в Християнските Църкви (Не пише от коя дата се въвежда).
8b: Внедряване на нови празници  в Християнската Църква.
8с: Премахване забраната за влизане на всички в християнските църкви, от 04.17.2017.
8d: Църквите да влязат в ООН, и ООН ще управлява християнската църква, от 07.15.2017.

8е: Йерусалим ще стане духовна столица, от 01.05.2017.
8f: Да се премахнат Йерусалимската, Александрийската, Антиохийската и Славянските патриаршии, освен Московската, от 01.05.2017.
8g: Ще останат само три Патриаршии към Христианската Объединенна Църква: Руската Патриаршия, Римската Патриаршия и Константинополската Патриаршия, от 01/05/2016.
8: Превръщане на Църковните училища в Религиоведски, за всичките христиански църкви, от 07.17.2017.

ЧЛЕН 9
9b: Църквата ще поеме попечителството и издържката, от собствени средства и от Европейския Съюз, на мюсулманските молитвени домове.
9c: Също ще поеме и попечителството над будистките молитвени домове и въобще над всичките религиозни убеждения, от 01.09.2016.
9d: Уроци ще се преподават във всичките религиозни центрове на христианските църкви, за всички вярващи от всички религии и вярвания, – от 09.20.2016.

ЧЛЕН 10
10 А: Въвеждане на нови полирелигиозни богослужения с музикални инструменти, във всички христиански църкви, – от  05/20/2017.
10 B: Възприемане във всички религиозни храмове на музикални инструменти и организиране на концерти, и не само религиозни, на 10/20/2017.
10 С: Провеждане на редовни анти-расистски и анти-фашистски концерти във, и извън, християнските църкви, от 01.05.2017.
10 D: Премахване забраната за свободно влизане вСвета Гора – Атон, от 01.06.2017.
10 E: Приемане в христианските църкви на мулти организации, от 01.09.2017.
10 F: Приемане от ООН на световно правителство над международните асоциации (псевдо-държави), от 01.09.2018.

ЧЛЕН 11
11A: Признаване на първенството на християнската църква на Ватикана, от 08.15.2017.
11В: Въвеждане на Католически (Папски) монаси, и на католическите ордени, и на монаси с древногръцко (езическо) богослужение на Света Гора, от 11/20/2017, до 18/08/2018.
11C: Построяване на въжена линия в Света Гора, въвеждане на смарт системи и древни култови статуи, и преобразуване на Атон в екологично архаично-византийско общежитие /държава/ – с независимо държавно управление, – и превръщане на Света Гора в център на новото християнско направление, на новото религиозно направление и на новата църковна музика, – от 1,4 ,2018.

Член 12: Съглаяване на христианските църкви, с това, че те влизат вече в нова ера, – от 2016 година.

Член 13
13А: От 07/17/2017 преместване на Вселенската Патриаршия, на о. Патмос в Гърция или в Света Гора – Атон, или на о. Самотраки, и създване на 3 центъра на Вселенския Патриархат.
13Б: Поставяне лидери на христианските църкви, на възраст от 28 год. нагоре, от 11.1.2017.

ЧЛЕН 14
14A: Организиране на конференции и симпозиуми на международни асоциации, по проблемите на екологията, – на Гръцки острови, на Кипър и в Света Гора.
14В: Приемане от християнските църкви отмяната на националните държави, и създаване на обединения, като мулти-страни, мулти-центрове, мулти-културни, поликонфесионални (много-религиозни) държави, и създаване на религиозни държавни образувания, като Вселенската Патриаршия, от 08/15/2017.
14C: Премахване на четците-псалтове в христианските църкви и въвеждане на хорове, – от 16.10 2014.

ЧЛЕН 15
15A: Гореизброените съглашения, да бъдат ратифицирани от Вселенския Събор на христианско-православните църкви, – от 19/06/2016 до 09/07/2016.

Горепосочените договор са ратифицирани от:
• Президента на Европейския парламента, Херман Ван Ромпуй
• Представителя на Гръцкото правителств, министра на образованието Андреас Ловердос
• представителя на Вселенския Патриархат, Иконийский Теоклитос
• Представителя на Света Гора, игумена Ефрем
• Представителя на Църквата и на държавата Кипър, епископ Тримифунтски Варнава и митрополит Неофит Морфский
• За Патриархата Йерусалимски, Митрополит Вострийский Тимотей
• За Александрийския Патриархат, архиепископ Василий Триполский

• За Антиохийския Патриархат, архиепископ Триполский Илия
• За всичките славянски Православни Църкви и за Руската държава, архиепископ Волоколамский Иларион
• За Ватикана кардинал Валтера Касперс

15В: Приемане от Йерусалимския Патриархат, всичките христиански места за поклонничество (в Израел?), за да се предадат на четирите административно-управляващи органи: ООН, ЮНЕСКО, Руската Църква и ВАТИКАН, – от 1.5.2017.
15 C: Пояснителен член: всичките съставни части и имоти ще бъдат под непосредственото управление на горепосочените християнски православни църкви, заедно с държавните и хипердържавните органи.

МЕМОРАНДУМ за болниците и здравните заведения

Членове 8

Член 1: болниците ще се разделят за възрастни и за млади хора. от 08.09.2017.
Член 2: Вход в больниците само със застрахователна карта, от 08/09/2017.
Член 5: електронна идентификация на гражданите, от 06.17.2017, за всички услуги, а не само за болниците.
Член 6: Ликвидация на многото медицински спецялности, от 08.17.2017.
Член 7: Сливане на болниците и създавне на  многофункционални болнични центрове, от 08.17.2017.
Член 8
8а: Въвеждане на карти за здравеопазване, за всички граждани и лекари, от 09.19.2017.
8b: Ликвидация на центровете за здавеопазване и попечение, от 09.19.2017.

MЕМОРАНДУМ за административната реформа
Член 1: Електронна идентификация за всички граждани на Европейския Съюза и Русия, от16.6.2017. Приемане на електронната идентификация от всички християнски църкви.
Член 2:
2 А: Отмяна на държавния суверенитет и създаване на Федеративни Държави, обединени в окръзи – със столици на окръзите, – от 10.17.2017.
2B: Приемане на Кипър във Федерацията, от 8.14.2017.
2 С: Приемане на ООН, като висш орган, от 10.07.2017, за всички религии по света.
2D: Създавне на религиозни центрове на ССЦ (Световния Съвет на Църквите) по цялата планета, от 14/8/2018
Член 3: Легализация на всички имигранти във всички страни на Европейския Съюз, без ограничения, от 11.19.2016.
4А: Приемане мероприятията на хомосексуализма,за да могат свободно и редовно да се провеждат на всички улици в градовете на Европейския Съюз, от 08.16.2016.
4В: Признаване на хомосексуалните бракове и браковете на трассексуалните, и осиновяването на деца от хомосексуалистите, от 05.16.2016.
4 С: Признаванее на сексуалните отношения, от 19-годишна възраст, като на възрастни, от 05.18.2016.
4 D: Признване на сексуална свобода в телевизията и в печата и разпространение на всякакви порносписания, свободно, на всички нива на образованието, от 11.18.2016.
4 Е: Създаване на приюти около всички учебни заведени, на всички нива на образованието, на цялата територия на Европейския Съюз – и в лагерите за войници, от 12.19.2016.
4 F: Обучаване в прекрасно еротическо наслаждение, на всички нива на образованието, от 12/22/2017, не само на учителите, но и на обикновените служители.

Член 5: Признаване в интернет на свободната детска порнография, но само за 14 годишни, и нагоре, от 12.24.2017.

Член 6:
6 А: Отмяна на националните празници и признатване на световното правителство, от 10.12.2016.
6b: Легализация на хомосексуализма и обучаване в хомосексуализъм, в образователните в образователните заведения –, от 09/20/2016.

Член 7:
7а: Легализация на новите култове – New Age, от 09/21/2017.
7 В: Премахване на националните знамена на страните от цяла Европа, и отмяна на религиозните празници в Европа, от 01.03.2017.
7 С: Въвеждане на екологически фестивали, от 03.21.2017.
7 D: Премахване на националните знамена от образователните сгради, обществените служби и храмовете , от 04.20.2017.
7 E: Създаване на манастири с монаси и монахини от всички конфесии и религиии в Европейския Съюз и на Сета Гора, от 03.17.2018.

Член 8:
8а,8B: Приемане на гражданското партнерство и на геовете, и премахване в целия Европейски Съюз, на задължителните религиозни и граждански бракове, от 10.21.2017.
8в: Признаване кремацята на мъртвите, от 01.05.2016.
8d: Премахване в ЕС на религиозните погребения и постепенно въвеждане на задължителната кремация на  умрелите, от 05.20.2016.
8е: Приемане на кремацията от църквата и от всички, които искат религиозно погребение, от  05.22.2016.
8 F: Премахване от употреба в Европейския Съюз на религиозната клетва в парламента от политиците, губернаторите, кметовете, студентите и т.н., от 05.23.2016.
8 G: Премахване на водосвета в парламента, в образователните и държавните учреждения в ЕС, от 05.24.2016.

Член 9:
9А: Премахване на клетвите в парламентите, в ЕС, от 25.5.2016.
9 В: Премахване на водосвета от всички учебни заведения, от 09.11.2016.
9в: Отмяна на задължителното кръщаване на малките деца и на книгите за вписване, от 09.12.2016.
9 D: Създване на електронни архиви във всичките учебни и университетски учреждения, и учрежденията от общественн характер, учрежденията и министерствата във всичките страни на Европа, за да се въведат системи за отпечатици на ръцете и сканиране на очната ретина, за да бъдат въведени в тази система всички граждани, студенти, преподаватели и политически лидери. Прилагане от 07/27/2017 до 10/29/2017.

Член 10:
10А: Създаване на многонационални армиии и не национални армии по стандартите на НАТО, от 01.30.2017, и едновременно отменяне в Европа на задължителната военна служба.
10 Б: електронен подпис за всички граждани, в отношенията им с многонационалата държава ЕС, от 03/30/2017.

Член 11
11 D: От 01/05/2016 създаване на Европейско Управление по Реформите.
11 Е: 01.05.2016 създаване на Европейски офиса по Реформите, с начален капитал 800.000.000 евро.
11 F: Създаване на регионална средиземноморска асоциация от всичките обединени страни в Средиземноморието, от 07.13.2017.

Европейският координационнен орган ще има своя штаб-квартира в Света Гора – Атон, от 12.17.2017.
11Z: Създаване на Екологически офис по Реформите, от 11.21.2016, разположен в Дубровник, Хърватия.
11 И: Създаване на Офис по Реформите – Новата Ера, в Барселона, от 01.22.2016.
11 К: Да се създаде нов офис за европейски религиозни реформи, на 23/11/2016, с координиращата роля на религиозния център ВАТИКАН, с пълни консултации и координации с Средиземноморския съюз, ООН, ССЦ , штаб –квартирата и офиса на който са в Париж, – на 11.24.2016.

Подписите са на:

• Президента на Европейския парламент, Херман Ван Ромпей
• Представител на Гръцкото правительство, министрът на образованието Андреас Ловердос
• представителят на Вселенския Патриархат, Иконий Теоклитос
• Представителя на Атон, игуменът Ефрем
• Църквата и държавата на Кипър – епископ Тримифунтский Варнава, митрополит Неофит Морфский
• За Патриархата на Йерусалим, архиепископ Тимотей Вострийский

• За Александрийския Патриархат, архиепископ Василий Триполский
• За всичките славянски Християнски Православни Църкви и за Роската държава, архиепископ Волоколамский Иларион
• За Ватикана, кардинал Валтер Касперс
• Представителят на Всемирния съвет на църквите (ССЦ) Андре Лодки
• За Църквата на Албания, митрополит Хирокастрийски Поликарп

НИЕ се стремим да реализираме всичките тези реформи, от 1 май 2016, до август 2020 г.

За да извършим промените и да въведем НОВАТА ЕРА, от 1 май 2016 година.

Ние се стремим да направим промени и в  знаменитата Гора Атон в Гръция, и да установим в нея манастири от всички религии и учения, и монашеските ордени на Ватикана. Ние се стремим да приложим гореизброените реформи, заради тези, които ще са наши приемници. Ние пак и многократно се молим на единия Бог (сатана) и на единия човек (антихрист), да се яви в Света за решаване на всичките проблеми на планетата …

Переводът (от гръцки на руски) е извършен от интернет-сдружението „Православный Апологет“ 2015 год.

При позоваане на публикацията и частична препечатка позоваването на apologet.spb.ru е задължително!

ΣΟΚ ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΡΟΜΟΥ ! Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ

ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ;; ΑΝΑΡΩΤΗΘΗΤΕ


ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ – MEMORANDUM και η επιβαλλόμενη ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΑΣΣΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΘΡΗΣΚΕΙΑ και ΕΚΚΛΗΣΙΑ, από 2016 έως 2020.

Από 25 έως 29 Ιουνίου 2014, εις Στρασβούργο, υπεγράφη ένα ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ-MEMORANDUM, το οποίο αφορά την Πολιτική-Διοικητική-Θρησευτική Συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως- της Ελληνικής Κυβερνήσεως, της Εκκλησίας «Istanbul» (Κωνσταντινουπόλεως) «έξω της Istanbul», των Χριστιανικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, της Καθολικής Εκκλησίας, της Ρωσικής Κυβερνήσεως και της Κυπριακής Κυβερνήσεως.
Αυτό το ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ ή MEMORANDUM θα ισχύει από 1η Μαΐου 2016 έως 16 Αυγούστου 2020.

Στο παρακάτω κείμενο δημοσιεύεται προς ενημέρωσή σας, για να διαπιστώσετε ποιο είναι το ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ της Παγκόσμιας Διακυβερνήσεως, της ερχομένης Νέας Τάξεως Πραγμάτων καθώς και της ΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, η οποία τελευταία είναι γνωστή ως M.R.A., δηλαδή MUDANA RELIGIO ADUNATA = ΝΕΑ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.

Με τα τόσα έως σήμερα επιβληθέντα, υπό των Διεθνών Σιωνιστικών Τραπεζών, Διεθνούς Μασονικής Στοάς και ευλογούντος του ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Μνημόνια στην Ελλάδα, έρχεται «καπάκι» το υπογραφέν στο Στρασβούργο από 25- 29 Ιουνίου 2014, ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ, για να έως το 2016 – 2020. Και να σκεφθεί κανείς ότι αυτό υπεγράφη κυρίως από «Έλληνες» και μάλιστα «Ορθοδόξους» υψηλόβαθμους παράγοντες. Το όνειρο όλων των αντι-Χρίστων Δυνάμεων που όλα αυτά τα χρόνια λυσσαλέως πολεμούν την Ελλάδα και την Ορθόδοξο Εκκλησία, με την εφαρμογή αυτού του ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟΥ, οδεύει προς πλήρη υλοποίηση. Δυστυχώς όμως, ότι οι πρώτοι συνεργάτες όλων αυτών των σκοτεινών δυνάμεων είναι οι πλείστοι των προβατόσχημων εκ των πολιτικών και εκκλησιαστικών θώκων, δηλ. Πατριάρχες, Επίσκοποι, Αρχιεπίσκοποι, Μητροπολίτες, Ηγούμενοι, καθηγητές πανεπ. κ.α., οι οποίοι «δουλεύουν» από χρόνια δραστηρίως και κυρίως «κρυφά» σε διάφορα, πλην των πολιτικών, σε παγκοσμιοποιητικά και οικουμενιστικά κέντρα, όπως το Π.Σ.Ε. (παγκόσμιο συμβούλιο εκκλησιών), Μπουσάν, Μποζέ, Essex, Πατριαρχεία, Ιερά Μονή Κύκκου, Κολυμπάρι Κρήτης, αλλά και σε αυτό ακόμη το ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ !!!

Το ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ που όπως αναγράψαμε υπεγράφη στο Στρασβούργο από 25- 29 Ιουνίου 2014 έχει ως εξής:
(Μεταφραζόμενο): ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ευρωπαϊκής Ενώσεως, Ελληνικής Κυβερνήσεως, Ελληνικής Εκκλησίας και Εκκλησίας Ινσταμπούλ η οποία είναι έξω από την Κων/πολη και Χριστιανικών Ορθοδόξων Εκκλησιών και Καθολικών Εκκλησιών και Ρωσικής Κυβερνήσεως και Κυπριακής Κυβερνήσεως.

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ

Α. Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έως 31 Οκτωβρίου 2014: ΧΕΡΜΑΝ ΒΑΝ ΡΟΜΠΑΪ
Β. Εκπρόσωπος Κυβερνήσεως Ελλάδος Υπουργός Παιδείας: ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
Γ. Εκπρόσωπος Ελλαδικής Εκκλησίας: Επίσκοπος Διαυλείας, Ελλάδα, ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δ. Εκπρόσωπος Κωνσταντινουπολιτικής Εκκλησίας, εκτός Κων/πολης, ο Ικονίου ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Μικράς Ασίας
Ε. Εκπρόσωπος Σλαυικών Πατριαρχείων και Ρωσικής Κυβερνήσεως Αρχιεπίσκοπος ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ Ιλαρίων Ρωσία
ΣΤ. Εκπρόσωπος ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Ηγούμενος Αγίου Όρους ΕΦΡΑΙΜ
Ζ. Εκπρόσωποι Κυπριακής Εκκλησίας και Κυβερνήσεως Μόρφου Νεόφυτος και Τριμυθούντος Βαρνάβας
Η. Εκπρόσωπος Αντιοχειανής Εκκλησίας, Τριπόλεως Ηλίας
Θ. Εκπρόσωπος Αλεξανδρινής Εκκλησίας, Βασίλειος Τριπόλεως
Ι. Εκπρόσωπος Ιεροσολυμίτικης Εκκλησίας, Βόστρων Τιμόθεος

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ


Υπογραφή Στρασβούργο 25-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Εφαρμογή ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟΥ από την 1η Μαΐου 2016 έως 16 Αυγούστου 2020. Δεσμευόμενοι όπως και οι δικαιούχοι ημών εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις στην διάρκεια εφαρμογής του Μνημονίου. Το ΜΝΗΜΟΝΙΟ δύναται να επεκταθεί η εφαρμογή του ή ακόμη και να αρχίσει νωρίτερα της εφαρμογής του.

Α. MEMORANDUM Διασφαλιστικά Ταμεία σε Ελλάδα, Κύπρο και Ευρωπαϊκή Ένωση


ΑΡΘΡΑ 11
Άρθρο 1: Ενοποίηση Ασφαλιστικών Ταμείων σε Ελλάδα σε δύο, έως 18.9.2019, στα εξής:
1. Ίδρυμα Κοινωνικών Προνοιακών-Υγειονομικών Χορηγήσεων
2. Ίδρυμα Γεωργικής και Εργατικής Ασφάλισης
Άρθρο 2: Ενοποίηση Συνταξιοδοτικών Αποδοχών σε 560€ για τα δύο (2) Ταμεία έως 30.9.2017 και 365€ έως 30.9.2020
Άρθρο 3: Παροχή Ηλεκτρονικής Κάρτας σε όλους τους Ασφαλισμένους με Ηλεκτρονικές Μονάδες για 365 μέρες, μετά το τέλος της Κάρτας αυτόματη ανανέωση στα Ιδρύματα (Ασφαλιστικά Ταμεία) για άλλες 365 ημέρες κ.ο.κ. Από 1.12.2017 αλλαγή στην Κάρτα.
Άρθρο 4: Τα Ιδρύματα παραμένουν ανοικτά σε όλες τις Κυριακές του χρόνου από 12μμ έως 8ης απογευματινής εκτός του 8ου μηνός. Εφαρμογή της Μεταρρυθμίσεως από 1.1.2017.
Άρθρο 5: Αργία για τα Ασφαλιστική Ιδρύματα ορίζεται το Σάββατο για όλο το χρόνο.
Άρθρο 6: Συνταξιούχοι των Ιδρυμάτων από 69 ετών και άνω εξετάζονται από ειδικούς ιατρούς σε ξεχωριστούς χώρους νοσοκομείων και ιδρυμάτων.
Άρθρο 7: Συνταξιοδοτηθέντες από τα Ασφαλιστικά Ιδρύματα ορίζεται από 1.9.2017 το 69ο έτος ηλικίας.
Άρθρο 8: Συνταξιοδοτηθέντες από τα Ασφαλιστικά Ιδρύματα ορίζεται από 1.9.2020 το 70ο έτος.
Άρθρο 9: Συνταξιοδοτηθέντες από τα Ασφαλιστικά Ιδρύματα ορίζεται από 1.9.2022 το 71ο έτος ηλικίας.
Άρθρο 10: Κατάργηση ενσήμων και βιβλιαρίων Υγείας από 15.10.2016 σε όλους τους ασγαλισμένους των Ταμείων.
Άρθρο 11: Ενοποίηση αργότερον των Ιδρυμάτων σε ένα (1) από 16.8.2020.

 

MOMERANDUM – ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ στην Παιδεία

ΑΡΘΡΑ 12
Άρθρο 1: Πολυπολιτισμική Παιδεία σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, από 11.9.2016.
Άρθρο 2: Κατάργηση Θρησκευτικών Εορτών και Εθνικών σε όλα τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα, από 11.9.2017.
Άρθρο 3: Κατάργηση Εκκλησιασμού μαθητών, από 11.11.2016.Άρθρο 4: Υποχρεωτική επίσκεψη σε Συναγωγή και Ισλαμικό Τέμενος από Εκπαιδευτική Βαθμίδα του Δημοτικού και σταδιακώς σε εκπαιδευτικές βαθμίδες Γυμνασίου και Λυκείου, από 11.11.2016.

Άρθρο 5: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Βαθμίδα του Δημοτικού του μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσεως από 11.9.2016 και παροχή δωρεάν προφυλακτικών σε όλους τους μαθητές από εκπαιδευτική βαθμίδα του Δημοτικού, από 11.10.2016.
Άρθρο 6: Κατάργηση μαθήματος Ελληνικής Ιστορίας, κατάργηση για την Ελληνική Επανάσταση, εισαγωγή μαθήματος Ευρωπαϊκής Αναγεννήσεως με κυρίαρχο ζήτημα την Γαλλική και Ιταλική Επανάσταση του Γαριβάλδη του 1843. Εφαρμογή Μεταρρυθμίσεως από 11.12.2018.
Άρθρο 7: Πρακτική εφαρμογή του μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσεως σε όλες τις Σχολικές Βαθμίδες, από 11.12.2017.
Άρθρο 8: Κατάργηση Εθνικών Εορτών και Παρελάσεων, από 16.10.2016.
Άρθρο 9: Εισαγωγή εορτών για το περιβάλλον σε όλες τις Σχολικές Βαθμίδες, από 17.10.2016.
Άρθρο 10: Κατάργηση Θεολογικών Σχολών σε Πανεπιστήμιο από 16.10.2016. Μετατροπή σε Θρησκειολογικές Σχολές του Τμήματος των Φιλοσοφικών Σχολών. Κατάργηση μαθήματος Θρησκευτικών σε όλες τις Εκπαιδευτικές Βαθμίδες, από 11.9.2016, και εισαγωγή μαθήματος Θρησκειολογίας από 12.9.2016.
Άρθρο 11: Κατάργηση πολλών Καθηγητών σε εκπαιδευτικές Βαθμίδες και εισαγωγή Διαδικτύου, από 1.1.2017.
Άρθρο 12:
12 Α: Εισαγωγή εικόνων-slides στο μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσεως, από 19.9.2016.
12 Β: Εισαγωγή Ηλεκτρονικής ταυτοποιήσεως των μαθητών, από 20.9.2017.
12 Γ: Εισαγωγή Ηλεκτρονικής Μπάρας ασφαλείας σε όλα τα Σχολικά και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και εισαγωγή μαθητών-σπουδαστών-καθηγητών στα Σχολικά και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα με Κάρτα Ασφαλείας.
12 Δ: Εκδρομές Σχολείων Εκπαιδευτικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων σε μέρη σεξουαλικής απελευθερώσεως, από 17.9.2017.
12 Ε: Απελευθέρωση σεξουαλική των μαθητών, από 16.9.2016.
MOMERANDUM – ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ στην Εκκλησία
ΑΡΘΡΑ 15:
Άρθρο 1: Ειδικόν
1 Α: Μεταρρύθμιση στην Εκκλησιαστική Ακολουθία. Ειδικότερα: Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Χειμερινή Περίοδος: Τέλεση Θείας Λειτουργίας Κυριακή πρωί, από 10η πρωινή έως 11:30 πρωινή. Καλοκαιρινή Περίοδος: Τέλεση Θείας Λειτουργίας Κυριακή απόγευμα, ώρα 7:30 απογευματινή με9η βραδινή. Η μεταρρύθμιση θα ξεκινήσει από 17.10.2017.
1 Β: Κατάργηση Τέμπλων Ιερών Ναών, από 26.10.2017.
1 Γ: Εισαγωγή αναγεννησιακών εικόνων – αντικατάσταση από βυζαντινή νοοτροπία, από 1.3.2017.
1 Δ: Εισαγωγή μουσικών οργάνων της Εκκλησίας, από 1.3.2017.
Άρθρο 2:
2 Α: Κατάργηση υποχρεωτικών ράσων εκτός Ιερών Ναών από 15.8.2017.
2 Β: Αφαίρεση γενείων και μαλλιών από κληρικούς, από 1.5.2017.
Άρθρο 3: Κατάργηση αγρυπνιών σε Ιερούς Ναούς και Μονές, από 14.8.2018.
Άρθρο 4: Κατάργηση αντισημιτικών αγίων, από 15.8.2016
Άρθρο 5: Εισαγωγή αντιρατσιστικού κηρύγματος από όλους τους κληρικούς, όλων των βαθμιδων, από 15.9.2016.

Άρθρο 6: Αφαίρεση αντισημιτικών ύμνων απ’ όλες τις Χριστιανικές Εκκλησίες, από 16.9.2016.

Άρθρο 7:
7 Α: Κατάργηση όρθρου στις Χριστιανικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, από 16.9.2016.
7 Β: Εισαγωγή νέων Ακολουθιών σε όλες τις Χριστιανικές Εκκλησίες, από 16.9.2017.
7 Γ: Εισαγωγή Περιβαλλοντολογικών εορτών την 5η Ιουνίου εκάστου έτους, την 21η Δεκεμβρίου, αφιερωμένη στη μητέρα γη και τέλος την 14η Απριλίου. Εφαρμογή Μεταρρυθμίσεως 20.9.2016.
7 Δ: Εισαγωγή εορτής για το εβραϊκό ολοκαύτωμα, με ειδική ακολουθία σε όλες τις Χριστιανικές Εκκλησίες. Η εορτή ορίζεται τρεις (3) φορές τον χρόνο, ειδικότερα στις 27 Ιανουαρίου, 21 Απριλίου, την Β Κυριακή Χριστιανική του αποκαλούμενου Αγίου Θωμά. Εφαρμογή Μεταρρυθμίσεως από 1.7.12016.
7 Ε: Κατάργηση όλων των Εθνικών Εορτών απ’ όλες τις Χριστιανικές Εκκλησίες, από 15.7.2017.
Άρθρο 8:
8 Α: Μεταρρύθμιση για όλες τις χριστιανικές εορτές των Χριστιανικών Εκκλησιών (Σχόλιο: Δεν γράφει από πότε θα εφαρμοστεί).
8 Β: Εισαγωγή νέων εορτών στην Χριστιανική εκκλησία.
8 Γ: Κατάργηση ΑΒΑΤΩΝ σε όλες τις Χριστιανικές Εκκλησίες, από 17.4.2017.
8 Δ: Σύνδεση Ο.Η.Ε. που θα αναλάβει την επίβλεψη της χριστιανικής ενοποιημένης εκκλησίας, από 15.7.2017.
8 Ε: Τα Ιεροσόλυμα θα καταστούν Πρωτεύουσα πνευματική, από 1.5.2017.
8 ΣΤ: Αποδοχή καταργήσεως Πατριαρχείων Ιεροσολύμων – Αλεξανδρείας – Αντιοχείας και Σλαβικών Πατριαρχείων εκτός Μόσχας, από 1.5.2017.
8 Ζ: Θα παραμείνουν τρία (3) Πατριαρχεία της Χριστιανικής Ενοποιημένης Εκκλησίας, ήτοι: Ρωσικού Πατριαρχείου, Πατριαρχείου της Ρώμης και Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, από 1.5.2016.
8 Η: Αλλαγή Εκκλησιαστικών Σχολών σε Θρησκειολογικές σχολές, όλων των χριστιανικών εκκλησιών, από 17.7.2017.
Άρθρο 9
9 Α: Θεολογική σχολή Χάλκης θα ανοίξει στις 17.7.2017.
9 Β: Η Ελλαδική Εκκλησία αποδέχεται την συντήρηση, με δικών της χρημάτων αλλά και της ευρωπαϊκής ενώσεως ευκτηρίων οίκων Μουσουλμάνων.
9 Γ: Επίσης (αποδέχεται η ελλαδική εκκλησία) ευκτηρίων οίκων βουδιστών και γενικώς όλων των θρησκευτικών πεποιθήσεων, από 1.9.2016.
9 Δ: Μάθημα σε όλους τους πιστούς για όλες τις θρησκευτικές πεποιθήσεις σε όλα τα θρησκευτικά κέντρα όλων των χριστιανικών εκκλησιών, από 20.9.2016.
Άρθρο 10
10 Α: Εισαγωγή νέων πολυθρησκειακών ακολουθιών μετά μουσικών οργάνων σε όλες τις χριστιανικές εκκλησίες, από 20.5.2017.
10 Β: Εισαγωγή σε όλες τις εκκλησίες μουσικών οργάνων και διοργάνωση συναυλιών όχι μόνο θρησκευτικών, εντός θρησκευτικών ναών, από 20.10.2017.
10 Γ: Αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές συναυλίες εντός και εκτός ναών, όπως διοργανώνουν τακτικώς οι χριστιανικές εκκλησίες, από 1.5.2017.
10 Δ: Κατάργηση ΑΒΑΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, από 1.6.2017.
10 Ε: Αποδοχή από τις χριστιανικές εκκλησίες των ομόσπονδων και πολυκρατικών ενώσεων, από 1.9.2017.
10 ΣΤ: Αποδοχή παγκοσμίου διακυβερνήσεως από Ο.Η.Ε. σε διεθνείς ενώσεις, από 1.9.2018.
Άρθρο 11
11 Α: Αποδοχή ως πρώτου ρόλου στην χριστιανική εκκλησία του ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, από 15.8.2017.
11 Β: Εισαγωγή Καθολικών (δηλ. Παπικών) μοναχών των καθολικών ταγμάτων και μοναχών αρχαιοελληνικών λατρειών στο ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, από 20.11.2017 έως 18.8.2018.
11 Γ: Αποδοχή σε ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ: τελεφερίκ – έξυπνων συστημάτων – αγαλμάτων αρχαίας λατρείας – μετατροπή του ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ σε οικολογική αρχαιο-βυζαντινή κοινοπολιτεία – κρατικής ανεξάρτητης οντότητας – νέου κέντρου νέας χριστιανικής κατευθύνσεως – νέου κέντρου νέας θρησκευτικής κατευθύνσεως και νέας εκκλησιαστικής μουσικής, από 1.4.2018.
Άρθρο 12: Αποδοχή χριστιανικών εκκλησιών ότι εισαγόμαστε πλέον στην νέα εποχή, από το 2016.
Άρθρο 13
13 Α: Από 17.7.2017 μεταφορά οικουμενικού πατριαρχείου στην Πάτμο Ελλάδα ή στο ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ή στην Σαμοθράκη, δηλαδή δημιουργία τριών (3) κέντρων του οικουμενικού πατριαρχείου.
13 Β: Τοποθέτηση στις ηγεσίες των χριστιανικών εκκλησιών, από ηλικίες 28 ετών και άνω, από 1.11.2017.
Άρθρο 14
14 Α: Διοργάνωση συμποσίων οικολογίας, αλλά και διοργάνωση συνεδρίων διεθνών ενώσεων σε νησιά Ελλάδος, αλλά και στην ΚΥΠΡΟ και στο ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.
14 Β: Αποδοχή από χριστιανικές εκκλησίες καταργήσεως των Εθνών Κρατών και όπως δημιουργηθούν ενώσεις πολυκρατικές, πολυκεντρικές, πολυπολιτισμικές, πολυπολυθρησκευτικές και δημιουργία θρησκευτικών κρατιδίων, όπως το κρατίδιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, από 15.8.2017.
14 Γ: Κατάργηση ψαλτών στις χριστιανορθοδόξους εκκλησίες και εισαγωγή χορωδιών, από 16.10.2014.
Άρθρο 15
15 Α: Οι ως άνω συμφωνίες όπως επικυρωθούν από της Οικουμενικής Συνόδου της χριστιανορθοδόξου εκκλησίας, από 19.6.2016 έως 9.7.2016. Οι άνω συμφωνίες επικυρώθηκαν από τους:
· Πρόεδρο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ΧΕΡΜΑΝ ΒΑΝ ΡΟΜΠΑΪ
· Εκπρόσωπο Κυβερνήσεως Ελλάδος Υπουργού Παιδείας, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
· Εκπρόσωπο Οικουμενικού Πατριαρχείου, Ικονίου ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
· Από Εκπρόσωπο ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Ηγούμενο Αγίου Όρους ΕΦΡΑΙΜ
· Εκκλησία και Κράτος Κύπρου, Επίσκοπος Τριμυθούντος Βαρνάβας, Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο
· Δια το πατριαρχείο Ιεροσολύμων Μητροπολίτης Βόστρων Τιμόθεος
· Δια το πατριαρχείο Αλεξανδρείας Αρχιεπίσκοπος Τριπόλεως Βασίλειος
· Δια το πατριαρχείο Αντιοχείας Αρχιεπίσκοπος Τριπόλεως Ηλίας
· Δια όλες τις Σλαβικές Χριστιανορθοδόξους Εκκλησίες και της Ρωσικής Κρατικής Οντότητας, ο Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκι Ιλλαρίωνας
· Δια το Βατικανό Καρδινάλιος Βάλτερ Κάσπερ
15 Β: Αποδοχή από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων όλα τα χριστιανικά προσκυνήματα να δοθούν σε τέσσερις διαχειριστικές αρχές: ΟΗΕ, UNESCO, Ρωσικής Εκκλησίας, ΒΑΤΙΚΑΝΟ, εφαρμογή από 1.5.2017.
15 Γ: Διευκρινιστικό άρθρο, τα περουσιακά στοιχεία θα συνδιαχειρίζονται οι ανωτέρω χριστιανορθόδοξες εκκλησίες με τους πιο πάνω κρατικούς και υπερκρατικούς οργανισμούς.

ΣΧΟΛΙΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ „ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ“: ΤΑ ΦΩΝΑΖΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ !!!

MOMERAMDUM – ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ σε Νοσοκομεία και Υγεία

Άρθρα 8
Άρθρο 1: Τα νοσοκομεία θα διαχωρίσουν ηλικιωμένους και νεότερους σε ηλικία. Θα εξετάζονται και νοσηλεύονται σε άλλους χώρους από 8.9.2017.
Άρθρο 2: Εισαγωγή σε νοσοκομεία μόνο με κάρτα ασφαλείας, διαφορετικά θα απαγορεύεται η είσοδος από 8.9.2017.
Άρθρο 3:

3 Α: Τα νοσοκομεία όπως περιορισθούν, από 1.8.2017.

3 Β: Δημιουργία εντός νοσοκομείων ειδικών φυλακών, από 16.9.2017.
Άρθρο 5: Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση πολιτών από 17.6.2017 για όλες τις υπηρεσίες και όχι για νοσοκομειακή περίθαλψη.
Άρθρο 6: Κατάργηση ιατρικών πολλών ειδικοτήτων, από 17.8.2017.
Άρθρο 7: Συγχώνευση νοσοκομείων και δημιουργία πολυνοσοκομειακών κέντρων, από 17.8.2017.
Άρθρο 8
8 Α: Εισαγωγή κάρτας υγείας για όλους τους πολίτες, ιατρούς, από 19.9.2017.
8 Β: Κατάργηση κέντρων υγείας και πρόνοιας, από 19.9.2017.

MOMERAMDUM – ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ σε Διοικητική Μεταρρύθμιση

Άρθρο 1: Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση πολιτών όλης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του Ρωσικού Κράτους, από 16.6.2017. Αποδοχή του άρθρου απ’όλες τις χριστιανικές εκκλησίες.
Άρθρο 2:
2 Α: Κατάργηση Κρατικών Οντοτήτων – αποδοχή δημιυοργίας Ομοσπονδιακών Κρατών ορισμένα σε Περιφέρειες – με πρωτεύουσα περιφερειών ορισμένη, εφαρμογή από 17.10.2017.
2 Β: Αποδοχή Ομοσπονδίας στην Κύπρο, από 14.8.2017.
2 Γ: Αποδοχή υπερτάτου ρόλου του ΟΗΕ, από 19.10.2017 σε όλες τις θρησκείες του πλανήτη.
2 Δ: Δημιουργία θρησκευτικών κέντρων του Π.Σ.Ε. σε όλο τον πλανήτη, ως η Αμμόχωστος Κύπρου, από 14.8.2018 – σε Κωνσταντινούπολη δύο θρησκευτικά κέντρα ναοί χριστιανορθόδοξοι Αγίου Γεωργίου, Αγίου Φανουρίου, Αγίας Σοφίας Κων/πολες, από 14.8.2018.
Άρθρο 3: Νομιμοποίηση όλων των μεταναστών σε όλα τα κράτη ευρωπαϊκής ενώσεως, άνευ όρων, από 19.11.2016.
Άρθρο 4:
4 Α: Αποδοχή ομοφυλοφιλικής δραστηριότητας – να παρελαύνουν ελευθέρως και τακτικώς, σε όλες τις οδούς των πόλεων της ευρωπαϊκής ενώσεως, από 16.8.2016.
4 Β: Αποδοχή ομοφυλοφιλικών γάμων και διενφιλικών γάμων και υιοθεσίας παιδιών από ομοφυλόφιλους, από 16.5.2016.
4 Γ: Αποδοχή σεξουαλικών σχέσεων από το 19ο έτος ηλικίας με ενήλικους, από 18.5.2016.
4 Δ: Αποδοχή ελευθέρα σεξουαλικήν σε τηλεόραση και τύπο και κυκλοφορία πολλών πορνογραφικών περιοδικών, ελευθέρως, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες από 18.11.2016.
4 Ε: Δημιουργία οίκων ανοχής κοντά σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, σε όλη την ευρωπαϊκή ένωση – και εντός στρατοπέδων για τους στρατιωτικούς, από 19.12.2016.
4 ΣΤ: Διδασκαλία σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες για το ωραίον του πληρωμένου έρωτος, από 22.12.2017, όχι μόνο από καθηγητές, αλλά και από εργαζόμενες του πληρωμένου έρωτα.
Άρθρο 5: Αποδοχή ελεύθερης παιδικής πορνογραφικής στο διαδίκτυο, μόνο από 14 ετών και άνω, από 24.12.2017.
Άρθρο 6:
6 Α: Κατάργηση εθνικών εορτών και αποδοχή παγκοσμίου διακυβερνήσεως, από 10.12.2016.
6 Β: Νομιμοποίηση ομοφυλοφιλίας και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα – διδασκαλία για ομοφυλοφιλία στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, από 20.9.2016.
Άρθρο 7:
7 Α: Νομιμοποίηση νέων λατρειών – Νέας Εποχής, από 21.9.2017.
7 Β: Κατάργηση Σημαίας Ελληνικής και όλων των Σημαιών της Ευρώπης, κατάργηση θρησκευτικών εορτών της Ευρώπης, από 1.3.2017.
7 Γ: Εισαγωγή περιβαλλοντικών εορτών, από 21.3.2017.
7 Δ: Κατάργηση ελληνικών και βυζαντινών σημαιών που είναι έξωθεν εκπαιδευτικών, δημοσίων υπηρεσιών και ναών, από 20.4.2017.
7 Ε: Δημιουργία μονών με μοναχούς και μοναχές όλων των δογμάτων και θρησκειών στην ευρωπαϊκή ένωση και στο ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, από 17.3.2018.
Άρθρο 8:
8 Α: Εισαγωγή περισσοτέρων αντιρατσιστικών νομοσχεδίων και ψήφιση στις ευρωπαϊκές βουλές, από 15.5.2016.
8 Β: Αποδοχή συμφώνου συμβίωσης και για τους ομοφυλόφιλους και κατάργηση για όλη την ευρωπαϊκή ένωση του υποχρεωτικού των θρησκευτικών και πολιτικών γάμων, από 21.10.2017.
8 Γ: Αποδοχή καύσεως των νεκρών, από 1.5.2016.
8 Δ: Κατάργηση για την Ε.Ε. της θρησκευτικής ταφής και σταδιακώς υποχρεωτικής καύσεως των νεκρών, από 20.5.2016.
8 Ε: Αποδοχή από την Εκκλησία την καύση των νεκρών και όσοι το επιθυμούν της θρησκευτικής κηδείας, από 22.5.2016.
8 ΣΤ: Κατάργηση όπου ισχύει στην ευρωπαϊκή ένωση θρησκευτικού όρκου και θρησκευτικής ορκωμοσίας στη βουλή των πολιτικών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, φοιτητών κ.τ.λ., από 23.5.2016.
8 Ζ: Κατάργηση αγιασμών στη βουλή, εκπαιδευτικά και δημόσια ιδρύματα, όπου ισχύει στην Ε.Ε. από 24.5.2016.
Άρθρο 9:
9 Α: Κατάργηση ορκωμοσίας βουλής σε όλη την Ε.Ε., από 25.5.2016.
9 Β: Κατάργηση αγιασμού σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, από 11.9.2016.
9 Γ: Κατάργηση του υποχρεωτικού της βαπτίσεως των μικρών παιδιών και εισαγωγής ονοματοδοσίας στα ληξιαρχεία, από 12.9.2016.
9 Δ: Δημιουργία Ηλεκτρονικού Αρχείου σε όλα τα εκπαιδευτικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και ιδρύματα δημοσίου χαρακτήρος, καθώς και σε υπουργεία όλων των χωρών Ευρώπης, να εισαχθούν τα συστήματα της παλαμοσκόπησης και ιριδοσκόπησης έτσι ώστε όλοι οι πολίτες, μαθητές, εκπαιδευτικοί, σπουδαστές και πολιτικοί άρχοντες να εισάγονται κατά αυτά τα συστήματα στα προαναφερθέντα κτίρια. Εφαρμογή 27.7.2017 έως 29.10.2017.
Άρθρο 10:
10 Α: Δημιουργία πολυεθνικών στρατών και όχι εθνικών στρατών κατά τα πρότυπα του ΝΑΤΟ, από 30.1.2017, και συγχρόνως κατάργηση όπου ισχύει στην Ε.Ε. της υποχρεωτικής θητείας.
10 Β: Ηλεκτρονική υπογραφή για όλους τους πολίτες σε συναλλαγές με το πολυεθνικό κράτος της Ε.Ε. και οι πολίτες θα ξεκινήσουν αυτές τις συναλλαγές από 30.3.2017.
Άρθρο 11
11 Α: Όλοι οι υπογράφοντες το ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ δεσμευόμεθα για την εφαρμογή των ανωτέρω μεταρρυθμίσεων από 1η Μαΐου 2016 και εφαρμογής εσωτερικού μνημονίου συνεννοήσεως και θρησκευτικής συνεργασίας με την Ε.Ε. από 1.5.2016 καθώς και του εσωτερικού Β΄ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ για πολιτική συνεργασία με την Ε.Ε. από 1.5.2016, οι μεταρρυθμίσεις του παρόντος ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ αν δυνατόν να μεταφερθούν μόνο για λίγους μήνες, συγκεκριμένα για εννέα (9), εάν όμως παραταθεί η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων περισσότερον των εννέα (9) μηνών το πρώην εθνικό κράτος θα τιμωρείται με πρόστιμο 20.000€ προσαυξημένο, αν παραταθεί με διπλασιασμό, το ίδιο πρόστιμο θα πληρώσουν τα υπουργεία του πρώην εθνικού κράτους π.χ. υπουργείο παιδείας – περιθάλψεως – άμυνας και βεβαίως όλες οι χριστιανικές εκκλησίες για κάθε καθυστέρηση πέραν των εννέα (9) μηνών θα πληρώσουν πρόστιμο ίδιον με το ανωτέρω.

11 Β: Μεταρρυθμίσεις δύνανται να επισπευτούν γρηγορότερα πιθανώς και ενός χρόνου νωρίτερα

από οριζομένη χρονολογικής εφαρμογής τους. Για την πρόωρη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων οι Εκκλησίες και οι πρώην κρατικοί φορείς θα πάρουν «μπόνους» 500.000€ από Ευρωπαϊκής Μεταρρυθμιστικής Αρχής.

11 Γ: Όλοι οι υπογράψαντες το παρόν κείμενο δεσμευόμεθα για επαναφορά του Πολιτεύματος της Βασιλευομένης Δημοκρατίας και ειδικότερα στην Ελλάδα μέχρι του τέλους του 2016. Ειδικότερα στην Ελλάδα επαναφορά ως επίσημη θρησκεία του πρώην εθνικού κράτους της αρχαιοελληνικής θρησκείας έως τέλους του 2016.
11 Δ: Από 1.5.2016 θα δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Μεταρρυθμιστική Αρχή.
11 Ε: Από 1.5.2016 δημιουργία ευρωπαϊκού μεταρρυθμιστικού γραφείου με αρχικό κεφάλαιο 800.000.000€.
11 ΣΤ: Δημιουργία περιφερειακής μεσογειακής ενώσεως με όλα τα κράτη της Μεσογείου ενωμένα μεταξύ των, από 13.7.2017. Το ευρωπαϊκό συντονιστικό γραφείο θα έχει έδρα του το ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ από 17.12.2017.
11 Ζ: Δημιουργία περιβαλλοντολογικού μεταρρυθμιστικού γραφείου 21.11.2016 με έδρα το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας.
11 Η: Δημιουργία Νεοεποχίτικου Μεταρρυθμιστικού Γραφείου στην Βαρκελώνη, από 22.1.2016.
11 Θ: Δημιουργία νέου γραφείου ευρωπαϊκών θρησκευτικών μεταρρυθμίσεων, από 23.11.2016, με συντονιστικό ρόλο το θρησκευτικό κέντρο του ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ με απόλυτο συνεννόηση και συντονισμό της μεσογειακής ενώσεως, του ΟΗΕ, του ΠΣΕ, έδρα του άνω γραφείου στο Παρίσι, από 24.11.2016.

Οι ανωτέρω υπογράψαντες είναι:
· Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ΧΕΡΜΑΝ ΒΑΝ ΡΟΜΠΑΪ
· Εκπρόσωπος Κυβερνήσεως Ελλάδος Υπουργός Παιδείας, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
· Εκπρόσωπο Οικουμενικού Πατριαρχείου, Ικονίου ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
· Εκπρόσωπος ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Ηγούμενος Αγίου Όρους ΕΦΡΑΙΜ
· Εκκλησία και Κράτος Κύπρου, Επίσκοπος Τριμυθούντος Βαρνάβας, Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο
· Δια το πατριαρχείο Ιεροσολύμων Μητροπολίτης Βόστρων Τιμόθεος
· Δια το πατριαρχείο Αλεξανδρείας Αρχιεπίσκοπος Τριπόλεως Βασίλειος
· Για όλες τις Σλαβικές Χριστιανορθοδόξους Εκκλησίες και της Ρωσικής Κρατικής Οντότητας, ο Αρχιεπίσκοπος Βολοκολάμσκι Ιλλαρίωνας
· Δια το Βατικανό Καρδινάλιος Βάλτερ Κάσπερ
· Εκπρόσωπος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.) ΑΝΤΡΕ ΒΑΡΚΑΝ
· Για την Εκκλησία της Αλβανίας ο Μητροπολίτης Αργυροκάστρου ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

§ Δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις από 1η Μαΐου 2016 έως 16 Αυγούστου 2020. Να γίνει αλλαγή και να εισαχθούμε στην ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ολοκληρωτικώς από 1η Μαΐου 2016.
§ Δεσμευόμαστε να γίνει αλλαγή στο ονομαστό ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ στην Ελλάδα και να ιδρυθούν εντός αυτού μονές όλων των θρησκειών και δογμάτων και μοναχικών ταγμάτων του Βατικανού. Δεσμευόμαστε και για τους όποιους διαδόχους ημών να εφαρμόσουν τις ανωτέρω μεταρρυθμίσεις. Προσευχόμεθα και πάλι πολλάκις στον ένα Θεό και έναν άνθρωπο ίνα φανερωθεί στον Κόσμο για να λύσει όλα τα προβλήματα του πλανήτη (σ.σ. μήπως άνθρωπο εννοεί τον αντίχριστο;).

Α. Συμπληρωματική Δήλωση: Αυτό είναι το τοπικό ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ Ελλάδος – Κύπρου – Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ των Εκκλησιών Κων/πολεως – Ελλάδος – Ιεροσολύμων – Αλεξανδρείας – Αντιοχείας – Σλαβικών Πατριαρχείων – Ρωσίας και ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ. Οι ανωτέρω εκκλησίες υπέγραψαν το τοπικό ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ με τις χριστιανικες εκκλησίες της Ε.Ε.

Β. Συμπληρωματική Δήλωση: Οι ανωτέρω χριστιανορθόδοξες εκκλησίες δεσμεύουν και τα κράτη στα οποία ανήκουν να εφαρμόσουν τις ανωτέρω μεταρρυθμίσεις.

Γ. Συμπληρωματική Δήλωση: Επισυνάπτεται ειδικό ΜΝΗΜΟΝΙΟ Συνεννοήσεως Εκκλησιαστικής και Κρατικής με τν Ε.Ε. Οι υπογράψαντες τα ανωτέρω ΜΝΗΜΟΝΙΑ δεσμευόμεθα δια το γρηγορότερον ει δυνατόν εφαρμογή των ανωτέρω μεταρρυθμίσεων από 1η Μαΐου 2016.

Δ. Συμπληρωματική Δήλωση: Προχωρούμε στην μεταμόρφωση κρατικών – εκκλησιαστικών μορφών αυτοδιοικήσεως και χαιρόμεθα για αυτό, διότι αλλάζουμε όλες τις εκκλησιαστικές και κρατικές μορφές. Πλέον περάσαμε στη Νέα Εποχή και από 1.5.2016 θα εισαχθούμε στην Νέα Εποχή και στην Νέα Κατάσταση.

Ε. Συμπληρωματική Δήλωση: Δεσμευόμεθα για την Διοικητική αναδιάρθρωση, Εκκλησιαστική αναδιάρθρωση, και επανιδρύσεως της ΜΙΑΣ Εκκλησίας. Επίσης για Ίδρυση Στρατιωτικών και Αστυνομικών Πολυεθνικών Δυνάμεων για να υπάρξει Τάξη και Ασφάλεια στις οδούς και πλατείες των πόλεων όλων των χωρών της ευρωπαϊκής ενώσεως καθώς και ασφάλεια όλων των εκκλησιαστικών από τις ανωτέρω δυνάμεις.

ΣΤ. Συμπληρωματική Δήλωση: Δεσμευόμεθα οι ανωτέρω Εκκλησιαστικοί και Πολιτικοί ηγέτες να συνεργαστούμε εντόνως και σθεναρώς με την Παγκόσμια Αστυνομία I.P.T.F., η οποία ιδρύθηκε, έχει προσωρινή έδρα στην Ουάσιγκτον από 21.9.2011, καθώς και της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Δυνάμεως Διαχείρισης Εκτάκτων Χρήσεων – F.E.M.A., η οποία έχει έδρα στην Ουάσιγκτον και Βαλτιμόρη, ιδρυθείσα στις 17.11.1984. Οι ανωτέρω δυνάμεις μαζί με τον ευρωπαϊκό στρατό, ο οποίος ιδρύθηκε στην Κων/πολη το 26.10.2001 κι έχει προσωρινή έδρα στην Μονς του Βελγίου και σε συνεργασία ευρωπαϊκά και τοπικά σώματα θα παρέχουν Τάξη και Ασφάλεια σε όλα τα πρώην εθνικά κράτη της Ε.Ε. και σε όλες τις χριστιανικές εκκλησίες, ομολογίες, θρησκείες που εδρεύουν στην ευρωπαϊκή ένωση. Επίσης δεσμευόμεθα και αποδεχόμεθα για την παρακολούθηση των πάντων για Ασφάλεια με τοποθέτηση Ηλεκτρονικών καμερών εξελιγμένης μορφής και τεχνολογίας σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δρόμους όλων των πόλεων της Ε.Ε., μονές, εκκλησίες και δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και ίδρυση θρησκευτικής αστυνομίας.

Εφαρμογή των ανωτέρω μεταρρυθμίσεων από 2.5.2016
Δεσμευόμεθα όλοι οι ανωτέρω υπογράψαντες για να επανέλθει η Ασφάλεια και η Τάξις από 1η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016.

Οι υπογράψαντες (έχει μόνο τον κατάλογο υπογραφών των υπογραψάντων το ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ – MEMORANDUM από 25 έως 29 Ιουνίου 2014).

Για την δημοσιοποίηση
και διανομή του
ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
Σ.Ν.Ν.Υ.Σ.
ΚΕΡΕΘ ΤΑΝΑΙΣ

Το παραπάνω ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα «ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ» την 14η Αυγούστου 2014. Το κείμενο ήταν στην αγγλική γλώσσα και από αυτή την ιστοσελίδα μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα. Το αποκαλυπτικότατο αυτό κείμενο ήταν αναρτημένο μόνο για λίγες μέρες προ της 6ης Σεπρεμβρίου 2014, ημέρα ψηφίσεως υπό του ελληνικού κοινοβουλίου του γνωστού Αντι-ρατσιστικού Νομοσχεδίου (ΦΕΚ 191/10 Σεπτεμβρίου 2014), οπότε και έπαψε να είναι αναρτημένο, φυσικά έως σήμερα… καθότι όπως διαπιστώνει έκαστος εκ της μελέτης αυτού του ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟΥ, τα υπογραφέντα σε αυτό και ισχύοντα ως εφαρμογή έως το 2016-2020, υπερβαίνουν κάθε φαντασία.

Επίσης, αναγράφεται ΣΧΟΛΙΟ: Οι συμφωνίες αυτές θα δημοσιευτούν, αν και υπάρχει μεταξύ των άνω σχετική Συμφωνία, ότι Αγ. Όρος και Ιερώνυμος, την κατάλληλη στιγμή θα προβούν σε «αναιρέσεις» των όσων ήδη συνεφώνησαν, φυσικά για να μην εκτεθούν στον κατώτερο κλήρο και τον λαό.

Επίσης, στην εν λόγω ιστοσελίδα, υπήρχε το ακόλουθο υστερόγραφο σχόλιο: «ακολουθεί με 40 άρθρα ο έτερος ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ, ο οποίος και αυτός υπεγράφη και υπό εκπροσώπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ο οποίος είναι ότι πιο χειρότερο αποφασίστηκε από τα αυτά διεθνή κέντρα. Σύντομα θα δημοσιοποιηθεί».

Το κείμενο έφτασε σε γνώση των διαχειριστών της ιστοσελίδας «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ» μέσω Ορθοδόξων Χριστιανών του Πάτριου Εορτολογίου.

На нас – обикновените хора, не ни остава нищо друго, освен да кажем – добре дошъл, на новия Господар за следващите 1000 години, които ще бъдат съкратени по волята на Бога до няколко тежки изпитания върху земята.

logoslovo.ru/grigorsimov.blog.bg
Archangel / Hurricane Eleonora Georgieva Завесата се вдига и вие започвате да виждате Всичко, което е било скрито от Вас. Определени хора ще излязат напред с информация, за да разкрият и ...
ОЩЕ
КУПУВАНЕ – ПРОДАВАНЕ
  ARHEA КУПУВАНЕ И ПРОДАВАНЕ 1 - НЕ КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ, Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ БЕДНОСТ 2 - ОСИГУРЯВАНЕТО НА БЕДНОСТ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА Е, ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ЗАПЛАТИ 3 - НАПРАВЕТЕ ЗАПЛАТИТЕ НА ПОЛИТИЦИТЕ СИ - МИНИМАЛНИ ЩАСТИЕ 4 ...
ОЩЕ
ТЕМАТИЧНА КРАЖБА – 14 ПЪТИ ПО ВИСОКИ ЦЕНИ
"ФАКТОР" - БЪЛГАРИЯ С ПЪТИЩА 14 ПЪТИ ПО-СКЪПИ ОТ НОРВЕГИЯ (северна страна с тежки, климатични условия) / ТЕМАТИЧНА КРАЖБА След като г-н Александър Йорданов (от известно време рупор на медията - ...
ОЩЕ
ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА ВИДИНСКА ЕПАРХИЯ
ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА КОМУНИСТИЧЕСКАТА, ВИДИНСКА МИТРОПОЛИЯ ПРЕЗ 2019 / След кражбата на пари от Европейски Проекти & Други - Измина година от кончината на всесветлия комунист от източната религия на Москва, ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ТВОЯТА ДУША - Е НАЙ-ГОЛЯМАТА ЦЕННОСТ За нея се борят и срещу нея се борят земните, и небесните ветрове. За да получиш накрая спокойствието си като награда, прочети написаното ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИТЕ / БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ДУХА
БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ДУХА БЪДЕТЕ ИСТИНСКИ СЪНАРОДНИЦИ НА ДУХА ПО /КАРБОВСКИ/ Имаше време, когато честта беше на първо място и пазеше магията на България. Тогава златото беше несъизмеримо с наградата, ...
ОЩЕ
ВИКТОР КОРДОН – ТАЙНАТА ЗА ПОСЛЕДНАТА ЧОВЕШКА ВОЙНА
ВИКТОР КОРДОН - ТАЙНАТА ЗА ПОСЛЕДНАТА ЧОВЕШКА ВОЙНА / ПРИЧИНИ, УСЛОВИЯ, ПРОПАГАНДА И ПОСЛЕДСТВИЯ (професионален анализ) 2 ЧАСТ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА ПРИЧИНАТА от Павел Иванов 3 ЧАСТ - ЗАКЛЮЧЕНИЕ Pavel Ivanov ...
ОЩЕ
КОМУНИЗМЪТ ПРОДЪЛЖАВА – ДОЙЧЕ ВЕЛЛЕ
  ARHEA КОМУНИЗМЪТ В БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА, НЯМА СВОБОДА Как комунизмът си остана. Западът прояви огромно лекомислие, смятайки, че политическият плурализъм и пазарната икономика са достатъчни, за да изтикат комунистическите елити от властта. Колко ...
ОЩЕ
РЕЛИГИОЗНОТО НАСЛЕДСТВО
ПЛАНЪТ ЗА УБИЙСТВОТО НА БОГА (за пореден път, чрез църквата) При комунизма това включва не само цялостно негативно отношение към религиите, но и системното им преследване с надеждата или вярването, ...
ОЩЕ
  ARHEA ПРЕДИ 648 ГОДИНИ - БИТКАТА ПРИ ЧЕРНОМЕН ("Иво / 19 септември 2017 at 16:34 - Благодаря за информацията! Поднесена е по супер подреден, стегнат, четим, разбираем, хронологичен, логичен и лек начин! ...
ОЩЕ
И РЕЧЕ БОГ – „ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА“, БЪЛГАРИЯ СЕ РОДИ
АНТИБЪЛГАРИЗМЪТ В ЧИСТ ВИД ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ / СЪПРОТИВАТА Е ОБЯСНИМА Направихме аудитория, напълно безплатно заради жертвата /спряхме се на числото 13 333 + авансовото число/; създадохме място изчистено от сегашните ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane КОМУНИЗМЪТ В БЪЛГАРИЯ НЕ Е ОТ ВЧЕРА / паразитна традиция на политика и религиозна тояга с всички последици. Archangel / Hurricane е в компанията на Dantes. НЕЗАКОННА ВЛАСТ / ...
ОЩЕ
ГЕНЕРАТОРИ / ЗЕМЯ
Към края на енергийната криза. Свидетели сме на начало, което е поставено при наличието на енергоизточници, които са покриващи необходимостта човек да получава по достъпен начин онова, което го заслужава ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ДЪРЖАВА В ДЪРЖАВАТА - 90 % са добри хора, управлявани от 10 % / СВЕТЪТ ДНЕС МЕЖДУНАРОДЕН ТРИБУНАЛ ЗА НАЦИОНАЛНА ЗАЩИТА ITNJ Yan Koprinkov - преди 4 дни / ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКА ЧУДОТВОРНА ИКОНА, СРЕЩУ МАГИЯ, ЛЕКУВА БОЛЕСТИ
В българския монастир "ПОКРОВ БОГОРОДИЧЕН" има чудотворна икона, която лекува болести след молитви, която разваля магии. Монастирът се намира близо до град Свищов, в село Царевец. Можете да посетите този манастир ...
ОЩЕ
БОГ - НАМАСТЕ - ДНЕС АЗ ЩЕ СЕ ПОГРИЖА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ ТИ В памет на Уейн Дайър "Днес ще се грижа за проблемите ти.Нямам нужда от твоята помощ.Затова имай ден пълен с ...
ОЩЕ
ХАРИЗАН КОН И ПОДАРЕНА МИТРОПОЛИЯ
ARHEA ХАРИЗАН КОН И ПОДАРЕНА МИТРОПОЛИЯ - БОГ ДА Я ПРОСТИ / Видин С идването на комунистическата власт, религията не е подмината, действа се комплексно чрез добрия милиционер и лошият, чичко милиционер. ...
ОЩЕ
ARHEA / ФРЕДИ БУЛАСАРА - МЕРКЮРИ & QUEEN ГУЛАГ И ВОЛФ ЖМУНЕС - ВАКСИНАТА "ЖМУНЕС" СРЕЩУ ХЕПАТИТ Б На 5-ти септември 1946 г. е роден великият Фреди Меркюри. The Queen създават музика, ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА И СВОБОДАТА
БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА, КОЯТО ЩЕ ГО НАПРАВИ СВОБОДЕН "Българинът не знае своята история. Дълги години изучавахме една осакатена история, пълна с лъжи и неточности. На причините тук няма да ...
ОЩЕ
КЪЛНОВЕ / САМО ТИ И ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
ДО КАНАДА И ОБРАТНО, КЪМ АРБАНАСИ След 4-годишна работа, Людмил Егов от Арбанаси създаде машина за кълнове, която по специфична технология ще може да се произвежда жива храна в домашни условия. Уебдизайнер ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО / НЕИЗВЕСТНИТЕ АНГЕЛИ
СВИДЕТЕЛСТВО НА ВЕЛИКОЛЕПИЕТО, ДУХОВЕН ПОЛЕТ Свидетели сме на примери как световно известни личности, значими личности от историята на планетата са забравени в родните си места. Свидетели сме как България губи следите ...
ОЩЕ
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ ТРАКИЙСКИЯТ АНТРОПОЛОГИЧЕН ТИП Е ПРИСЪЩ НА БЪЛГАРИТЕ ТРАКИТЕ НЕ СА ИЗЧЕЗВАЛИ Съвремените български учени, го отричат неясно защо. ("Питам се – след като един грък доказва, ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane, Valeri George ДА и НЕ / Вирусът в България не получи развитие, защото бяха взети болезнени мерки, десетки хиляди без работа и оцеляващи ден за ден, никаква помощ ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЯНКО ГОЧЕВ / БКП праща на смърт в СССР таврийските българи. 2 ЧАСТ, ПОЧИВКА ЗА ДУШАТА 3 ЧАСТ - МЕЛПОМЕНА, ЗА БЪЛГАРИЯ Завърнали се в прародината си, на ...
ОЩЕ
АРМАГЕДОН ЗАД ОКЕАНА
  ARHEA Armageddon, maybe. In preparation for the Armageddon event, or by building the Temple of Solomon on the hill, the site of the mosque - the United States - declares Israel a ...
ОЩЕ
РУСКИЯТ ОПЕРАТОР „ВИВАКОМ“ ОТ ФРОГ
ARHEA БТК "ВИВАКОМ" И МОСКВА - оперативен достъп до комуникациите на България / престъпни последици ШПИОНСКИ СКАНДАЛ ОТ ДРУГАТА МУ СТРАНА ("Нано Технологий > ‎Демократична България без комунисти и русофили. В сделката с Виваком ...
ОЩЕ
РЕВОЛЮЦИЯ В СВЕТА НА ФИЗИКАТА / НАБЛЮДАВАМЕ СВРЪХ БЪРЗА РЕАКЦИЯ
РЕНТГЕНОВ ЛАЗЕР / УЛТРАВИОЛЕТОВ СЮРПРИЗ, ЕКИП ОТ УЧЕНИ ВКЛЮЧИТЕЛНО БЪЛГАРИ, ПОЗВОЛЯВАТ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕАКЦИИТЕ ОТВЪТРЕ ТЕМА ЗА ДИМИТЪР И ТЕНЬО ПОПМИНЧЕВИ ДА ЗАПОЧНЕМ, ТАКА - ИЗОБРЕТЕН Е ПЪРВИЯТ В СВЕТА ПОРТАТИВЕН, РЕНТГЕНОВ ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Адв. Мария Шаркова: Конституцията не е позволила на Министерски съвет да обявява „извънредната епидемична обстановка“! КОЕ ПРИНУДИ КОМУНИСТИТЕ ВДЯСНО И ОТ ЛЯВАТА МУ СТРАНА, ДА РАЗИГРАЯТ ПОРЕДНИЯ ЦИРК ...
ОЩЕ
ЧУДОТО НА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ЧУДОТО НА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА / Valeri George ("Преподобната също е левитирала и за това разказват не само хората от селото, а също и поклонници от Гърция и Македония. Тя обаче ...
ОЩЕ
КИЕВСКИ МИТРОПОЛИТ И НА ЦЯЛА УКРАЙНА
  ARHEA БАРОНЕСА АННА Е НАГРАДЕНА С ГРАМОТА ОТ КИЕВСКИЯ МИТРОПОЛИТ И НА ЦЯЛА УКРАЙНА / ЗА СЛАВА НА СВЕТАТА ЦЪРКВА Alla Anna-Maria von Baden-Durlach (Alla Shliakhova) Artist - professor – fine arts expert. ...
ОЩЕ
EARTH-BG – ЗЕМЯ, НАРЕЧЕНА БЪЛГАРИЯ
EARTH-BGИзточник: Valeri George
ОЩЕ
СТЕНИТЕ НА ЙЕРИХОН – ШЛОМО ЗАНД & ЗЕЕВ ХЕРЦОГ
БИБЛИЯ / РАЗРУШАВАНЕ СТЕНИТЕ НА ЙЕРИХОН – СТАРОЗАВЕТНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ / ШЛОМО ЗАНД & ЗЕЕВ ХЕРЦОГ ("През последните няколко години голям брой уважавани археолози твърдяха, че библейските разкази за Ерусалим и неговата ...
ОЩЕ
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД ("Империи са възниквали и са изчезвали върху земята му, но той е останал на земята си със своя език и своите обичаи, предавани от поколение на ...
ОЩЕ
НИКОЛА ТЕСЛА – ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ „Неизвестни…
НИКОЛА ТЕСЛА - ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ "Неизвестни тайни за Никола Тесла излязоха на бял свят. Неизвестни тайни на Никола Тесла излязоха наяве. Вече 13 години изследователите на Тесла в ...
ОЩЕ
РОЛЯТА НА РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ARHEA Николай Панков и Палми Ранчев СПОДЕЛЕНО / РОЛЯТА НА РУСИЯ И СССР СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ - КГБ, ДС & МВР основните инструменти на агресията, силовите ведомства и репресивната "машина" на Москва ...
ОЩЕ
МОНАХЪТ ПРОДАДЕ СВОЕТО ФЕРАРИ
ARHEA СПОДЕЛЕНО / "МОНАХЪТ, КОЙТО ПРОДАДЕ СВОЕТО ФЕРАРИ" ("цифровият код „Дуло“ 186681 е огледален и означава, че Вселената е безкрайна") ЕПИЛОГ Silvia Elenkova - "Едно от многото неща, които научих, докато отсъствах, ...
ОЩЕ
ПОРЕДНА ЖЕНИТБА
ARHEA ЩЕ ОЖЕНИТЕ БЪЛГАРИЯ, ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ЩЕ ОБЛЕЧЕТЕ НАЙ-НОВИТЕ ДРЕХИ, ЩЕ НАПУДРИТЕ КОЖАТА, ЩЕ ОБЛЕЧЕТЕ ОДЕЖДИТЕ СИ ОТ СЪДРАНИТЕ КОЖИ, ЩЕ ПУСНЕТЕ ОБЛАЦИ ДИМ / ПАРФЮМ И ТАМЯН - ЗА ПОГРЕБЕНИЕТО, ...
ОЩЕ
АЗ, НАСЛЕДНИК НА ГОСПОДАРИТЕ НА СВЕТА
МОРЕТА, КОРАБОПЛАВАНЕ Народът на Залмоксис и Орфей рядко е свързван с морето. Знаем за гордите сатри, беси и меди обитаващи високите планини. Знаем за свободолюбивите гети и благите мизи населяващи равната ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ СЪКРОВИЩА, БАСТЕТ И ПЛАНЕТАТА
В недрата на България се крият удивителни богатства и едно от доказателствата за това, са изумителните тракийски съкровища. Според датиране на находките, най-стари са откритите във Варненския енеолитен некропол, който се ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА – ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ
ВЪПРЕКИ ГРАНДИОЗНИТЕ КРАЖБИ - БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА - ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ "На планетата Земя са намерени хиляди загадъчни рисунки и артефакти, има мистериозни явления, случили се по различно време и на различни ...
ОЩЕ
ЗА ДЪРЖАВНОТО КЪМ БАБИНОТО ИЗКУСТВО, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ
ОТ ЛЕНТАТА КЪМ ДЪРЖАВАТА, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ Бип, бап, на баба ти бабиното изкуство. Чудесно, позитивно изпълнение от Калин Руменов в стил, да ни разкаже за играта на компромиса към търпението, ...
ОЩЕ
МАТЕРИЯ / ЕЛЕМЕНТАРНА ТРАНСМУТАЦИЯ
На 21 юни 2016 г. в Женева се състоя пресконференция по откриването на трансмутация на химичните елементи. Press conference in Geneva on 21st of June 2016 at The Geneva Press Club. Биохимична Трансмутация ...
ОЩЕ
РУМЯНА ЧЕНАЛОВА – ОСТАВИХМЕ БЪЛГАРИЯ НА РАЗБОЙНИЦИТЕ
РУМЯНА ЧЕНАЛОВА - ОСТАВИХМЕ БЪЛГАРИЯ НА РАЗБОЙНИЦИТЕ ЖЕСТОКОСТ И САМОНАДЕЯНОСТ - "Оставихме България в ръцете на най-арогантните, безскруполни, жестоки същества, които нямат право да се наричат българи. Те вярват, че са господари ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Valeri George ЗА БАНДИТИТЕ И НОРМАЛНИТЕ по Куентин Тарантино / ПЪРВИ ПЛАН Да го наречем така - казват господин Божков (Васил) бил еди какво си вярно е, не ...
ОЩЕ
ПРЕМАХВАНЕ НА ПАМЕТНИКА
  ARHEA ЗА ДЕМОНТИРАНЕ ПАМЕТНИКА НА ОКУПАЦИОННАТА СЪВЕТСКА АРМИЯ (след това смяна името на религиозния паметник "Александър Невски", заедно с всички русифицирани улици, булеварди и площади в страната, вкл. паметниците на партизани ...
ОЩЕ
МЕДИЯ, КОМУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ
АРМЕДИЯ V. M. - ИЗЛЪЧВА НА ЖИВО ВСЕКИ ДЕН / ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ ПО ЧАСОВИ ЗОНИ 1. ЗОНА - ЦЕНТРАЛНО ВРЕМЕ ПО ГРИНУИЧ 2. ЗОНА - САЩ, Източно крайбрежие 3. ЗОНА - ...
ОЩЕ
ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД – КИСЕЛИННА И АЛКАЛНА СРЕДА
ДАНО СМЕ ПОЛЕЗНИ С ТАЗИ СТАТИЯ, ЗА СПАСЯВАНЕ / ЗАПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО Вярвайте само на опита си, на доказаното лично пред Вас и никога на утвърдената манипулация, хранеща се във ...
ОЩЕ
DW – „СЕЙ ЛЪЖИ, ЗА ДА НЕ ВЯРВАТ НА ИСТИНАТА“
  ARHEA РУСОФИЛИЯТА - ЛЪЖИ И МАНИПУЛАЦИЯ, ДЕЗИНФОРМИРАНЕ И КРАЖБИ "СЕЙ ЛЪЖИ, ЗА ДА НЕ ВЯРВАТ НА ИСТИНАТА" С лъжи, полуистини и дезинформационни кампании срещу западните ценности: Москва от години манипулира общественото мнение ...
ОЩЕ
МЕЖДУ ВЪЗДУХА И ВОДАТА (СТРАХ)
  ARHEA МЕЖДУ ВЪЗДУХА И ВОДАТА (СТРАХ) ("Вълкът от пристанището между въздуха и водата, е на всевъзможни места.") Ода за убиеца. Тайна от нищото. Има разбира се и такива хора - чистачи. Очите ...
ОЩЕ
1944 – 2017 ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ, БАТАШКОТО КЛАНЕ И СТАРОЗАГОРСКОТО БЛЕДНЕЯТ
ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ - 1944 - 1989 год., ПРОДЪЛЖИЛО ДО 2013  - 2017 г. "БАТАШКОТО КЛАНЕ И СТАРОЗАГОРСКОТО ОПОЖАРЯВАНЕ БЛЕДНЕЯТ ПРЕД ВИДЯНОТО" Наследниците на всичките тези са в политиката, икономиката ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЛЕВИЧАРСКО НАСТРОЕНИЕ ЗА КРАЖБИ И РАЗБОЙНИЧЕСТВО Антон Тодоров, споделя: - Бесепарски вещества държат ВЕЦ-овете на България. И създават проблеми с водата, нооо.. виновна е (дясната компартия) ГЕРБ. Но на ...
ОЩЕ
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ПАЗИ СПРАВЕДЛИВОСТТА, РАЗДАВАЙ БЕЗ КОЛЕБАНИЕ – „Пази в себе си това съкровище справедливостта. Знай как да раздаваш без колебание, да губиш без съжаление, да ...
ОЩЕ
  ARHEA "АФЕРИМ И СПОЛАЙ ТИ" ОТ КРАСИМИР БУРМОВ / ЗА ЧИНОВНИЦИТЕ И ДЪРЖАВНИЦИТЕ ПРЕЗ 1890 ГОДИНА Бурмов Красимир - ВИЖТЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНАРИ ОТ 1890г. "Препоручения за бъдеща деятелност към онези ...
ОЩЕ
ВИСШЕ, ПРАЗНО & ГЛАДНО
  ARHEA ВИСШЕТО ПРАЗНО ОТКЪМ СЪДЪРЖАНИЕ / не се говори за средното и общообразователно ниво, нарочно поставени в позицията на партер и логически инертни. Около 15 млн. лв. щели да изхарчат родните студенти ...
ОЩЕ
КАТО ПЪН В ТАЯ КУЛА, ОТ АН
От години стоя като пън в тая шибана кула. И ми писна на шапката - да ми зееш отдолу. Но не вярвам ей толкоз на думи и песнички голи. Махам ...
ОЩЕ
СОФИЙСКИТЕ КАТАКОМБИ – 240 КИЛОМЕТРА ПОДЗЕМИЯ (ВИДЕО)
1 - Дали знаете, че  София е прорязана от шест групи катакомби с обща дължина 240 километра на тунелите?  Някои са още в графа "Секретно!" Най-големия е на 16 метра под ...
ОЩЕ
ЗАЩО И КАК СВОБОДАТА СЕ ОТМЕНЯ / НЕУСПЕШЕН ПРЕХОД
Archangel / Hurricane - ARHEA 1 - "МЪРТВА ХВАТКА" - ЗАЩО И КАК СВОБОДАТА СЕ ОТМЕНЯ / НЕУСПЕШЕН ПРЕХОД История, показваща пред читателя една трансформация на паразити към държавната участ, които успешно ...
ОЩЕ
ДЕМОКРАЦИЯ ; КОМУНИЗЪМ ; СОЦИАЛИЗЪМ / ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО (накратко) Все по-често хората негодуват срещу политическата система била тя демократична, комунистическа, социалистическа от известните на съвременния човек заедно с техните разклонения, ...
ОЩЕ
ПСИХИАТРИЯ С УСМИВКА
ПСИХИАТРИЯ / СУИЦИДНИ РЕЗУЛТАТИ - ДА СЕ ЧЕТЕ С УСМИВКА   /Кратък анализ на клиничната методология при съзнателност, логически, която е противопоставяща се по нормален, индуктивен път на предишната./   Клинична методология - начин ...
ОЩЕ
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – ЗА СВЕТСКАТА
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ - ЗА СВЕТСКАТА РАБОТЛИВОСТ И ДУХОВНИЯ МЪРЗЕЛ ("Поучително за духовната нищета, която се застоява и заселва в душата на човек незабележимо, после за постоянно.") "У всички ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – РЕПУБЛИКА ТАТАРСТАН
  ARHEA БЪЛГАРИЯ - РЕПУБЛИКА ТАТАРСТАН (Пейчо Минков - Татарите са предния отряд, от авангарда на Българите.) За разлика от комунистическата пропаганда, години наред излъчвана щедро от района на Дунавска България, която се "бори" ...
ОЩЕ
ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА / СИЛА
*БЪЛГАРИЯ - ЕДИНСТВЕНОТО ПРИСТАНИЩЕ / ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА, СИЛА Последното се изрича след поставянето на Време, в което се подготвя идването на Сила или на Светият Дух - Онзи, Който ...
ОЩЕ
ОТЕЦ ИВАН – ПО БОЖИЯ ВОЛЯ СТАНА АРХИМАНДРИТ
СВ. СИНОД НА БПЦ / ХИРОТОНИСА В АРХИМАНДРИТСКО ДОСТОЙНСТВО ОТЕЦ ИВАН Църквата награди известния с милосърдието си отец, създал приютите в Нови хан и село Якимово. Православното духовенство оцени заслугите на добре ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ ВЪРХУ БОЖИЯТА МАГИСТРАЛА – НАПРЕД И САМО НАПРЕД
БЪДЕЩЕ / КОГАТО КАФЕТО ВГОРЧАВА СЪБУЖДАНЕТО ТИ А ТИ, ЧОВЕК ЛИ СИ? Все пак Господ е дал дните, за да се събуждаме към добри дела. Господ е дал сънищата, за да заспиваме ...
ОЩЕ
ДЪНИНГ – КРЮГЕР / ПСИХОЛОГИЯ
"ДЪНИНГ - КРЮГЕР" / ГЛУПАВИТЕ НЕ МОГАТ ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ СА ГЛУПАВИ Към България позитивната новина е, че има и от другата страна хора - наблюдаващи процеса. 1 - Представете си свят, ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО, БИБЛЕЙСКИЯТ ПОТОП
СРЕЩУ ФАЛШИФИКАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА, ДНЕС - СВЕТЛИНА ЗА ПОКОЛЕНИЯТА ("Самото име подсказва, че българите от най-дълбока древност се смятали за богоизбран народ.") Кратък предговор; Съвременното общество е запознато със съвременната, не рядко изкривена, ...
ОЩЕ
ИЗВЪН ПОЛИТИЧЕСКИЯ МОДЕЛ
  ARHEA ИЗВЪН ПОЛИТИЧЕСКИЯ МОДЕЛ, ЕНЕРГИЯ ОТ НОВА БЪЛГАРИЯ В София и страната масово гласуване (на българи) няма да има, но със сигурност има и достойни хора, заслужаващи вниманието. В морето от кандидати. България ...
ОЩЕ
ARHEA НАГРАДА ЗА МИР "МЕЖДУ НАРОДИТЕ" И РУСКИ РАКЕТИ С400 ПРЕЗ БЪЛГАРИЯ (не през Румъния или Полша към Сърбия) стратегическо разполагане на нападателни оръжия на Балканския полуостров ARHEA - КАКВА СЪВЕСТ ТРЯБВА ...
ОЩЕ
УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ ГРУПИТЕ РОДИНА
Archangel / Hurricane УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ, най-вероятно не знаете, че групите РОДИНА и РОДИНА & РОДИНА са сериозни и тематични, създадени към 2011 година / тоест преди 9 години ТЕМАТА Е ОСВОБОЖДЕНИЕТО ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ – ГОСПОЖО, ЩЕ …
  ARHEA ТРЕТА ЧАСТ - ГОСПОЖО, ЩЕ ИЗБИЕМ СЕМЕЙСТВОТО ТИ / РОЛЯТА НА МВР В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 75 Г. РАЗБОЙНИЧЕСТВО И ПРЕСТЪПНА СЪЗНАТЕЛНОСТ - “Госпожо Дреникова, първо ще разстреляме децата ви, после ...
ОЩЕ
ГЕНЕТИКА НА БЪЛГАРИТЕ / 14 500 ГОДИНИ ИСТОРИЧЕСКА СЪДБА
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ юли 19, 2015   ОБЩЕСТВО ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ / ТРАКИЙСКИЯТ АНТРОПОЛОГИЧЕН ТИП Е ПРИСЪЩ НА БЪЛГАРИТЕ / ТРАКИТЕ НЕ СА ИЗЧЕЗВАЛИ Съвремените български учени, го отричат ...
ОЩЕ
ЦЕЛТА – ДЕГРАДИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ „ФАКТОР“
ЦЕЛТА НА КОМУНИЗМА Е ДЕГРАДИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ   ("От 1944 г. и до днес съзнанието на българина методично се промива и преформатира. Комунистите "по ленински" отлично владеят методите на лъжи, полуистини и ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane УРОДОЛОГИЯ / АГРЕСИВНА ПСИХОЛОГИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ МАСИ ПОЗИТИВНА УРОДОЛОГИЯ В ПОВЕДЕНИЕТО, НА МЕДИЯТА, ОБЩЕСТВЕНИЦИТЕ, ВОДАЧИТЕ И ЛИЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ / ДЕМОНИЗИРАНЕ НА ЖЕЛАНИЯТА Joseph P. Overton (4 January ...
ОЩЕ
ЦАРКОВНИ УСПЕХИ / БЛАЖЕНСТВО
ARHEA ЦАРКОВНИ УСПЕХИ / БЛАЖЕНО ВРЕМЕ ЗА ПАЯЦИ - ти да видиш джанъм кукундрела на петела с човката му - как пее (по Володя Стоянов - "рано петльо кукурига") 12 хиляден град ...
ОЩЕ
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014 През 2014 година сме свидетели на чудо в бедна България, за разлика от дебелеещите богаташи в съсипаната ни страна, в страната на дебелеещите управляващи ...
ОЩЕ
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА Генетиката най-после обясни тайнствени явления като пророчество, интуиция, аура и т.н. Откритието е направено от руски учени, които се осмелили да стъпят на територия на ...
ОЩЕ
  ARHEA СОЦИАЛИЗЪМ, КОМУНИЗЪМ, ПОСЛЕДИЦИ   Stoyan Andonov Staykov "Държавата е фикцията, чрез която всеки иска да живее за сметка на всички останали. След като естествените склонности на човечеството са толкова лоши, че се налага да ...
ОЩЕ
ПРОРОЧЕСТВА / БЪДЕЩЕ / КОРОНА
КЪМ "ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ - 3" - ВРЕМЕ Времето наближава, изучава действията, очаква решенията ни. Въпросите получават отговорите си от своя страна информацията става достъпна, необходима, във вид на загадка за ...
ОЩЕ
РЕЗЕРВАТЪТ В МАЖДАРОВО / ОПАЗВАНЕ НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД
В сърцето на Източните Родопи, между язовирите Студен кладенец и Ивайловград, река Арда образува уникален каньон, разположен по средата на праисторически двукратерен вулкан. Точно тук се намира местността Кован кая, ...
ОЩЕ
ЛУДНИЦИТЕ КАТО „МЯСТО ЗА ЕКЗЕКУЦИЯ“ / 2019
ПСИХО-ДИСПАНСЕРИТЕ (ЛУДНИЦИТЕ) КАТО "МЯСТО ЗА ЕКЗЕКУЦИЯ" / ПЛОВДИВ 2019 ГОДИНА Говори се предимно за лагерите и затворите в комунистическа, наречена социалистическа, а днес "демократична" България като държава, без да се посочи ...
ОЩЕ
ЗА ЧЕСТТА НА БЪЛГАРИЯ
В ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНОТО НИ ДОСТОЙНСТВО ЗА ЧЕСТТА НА 2 000 000 СЪНАРОДНИЦИ, ДРУГИТЕ 20 МЛН БЪЛГАРИ НА ЗЕМЯТА "Известният български журналист Йосиф Давидов води седмична коментарна рубрика в Novinite.bg и Novinite.com ...
ОЩЕ
РУДОЛФ ЩАЙНЕР – СТРАНИЦА 53
РУДОЛФ ЩАЙНЕР - СТРАНИЦА 53 Въпреки всичко имаше много хора, живеещи в южните и централни области на Европа, които мислеха по следния начин: „Наистина, моето вътрешно същество има независим живот във ...
ОЩЕ
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА "1. Всички съвпадения не са случайни. Хората, които разберат това ще станат критична маса. Когато критична маса стане достатъчна, хората ще разберат смисъла на живота и ...
ОЩЕ
УМОПОБЪРКАНОСТ, ДА МРАЗИШ БЪЛГАРИЯ
  ARHEA РУСОФИЛИЯТА КАТО УМОПОБЪРКАНОСТ, МОЗЪЧНА СМЪРТ Да се достигне до степен на отричане всичко свято на този свят с обкръжаващата природа, ако няма русизъм често, който е огресивен, без основание и надменен, ...
ОЩЕ
ГРАДЪТ И ПЛАНИНАТА В САЛЕРНО, БЪЛГАРИЯ
Celle di Bulgheria / Monte Bulgheria Вероятно ще бъдете доста изненадани да прочете това, но за някои историци у нас то е стара истина. Според тях българите не сме тюрко-азиатски народ, ...
ОЩЕ
40 000 ГОДИНИ АЗБУКА
ARHEA 40 000 ГОДИНИ КИРИЛИЦА - НЯМА "СЛАВЯНИЦА" и всичко е измама, робска заблуда НЯМА СЛАВЯНИ (SLAVE - РОБ), ИМА КИРИЛИЗАТОРИ - ползващи прастара азбука на Българите. ТРЯБВА ДА СЕ ОТКРАДНЕ ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ ...
ОЩЕ
ПСИХО-ФИЗИКА, ПОСОБИЕ ISBN - 978-619-90452-1-3 За хора от бъдещето, способни да се възнесат върху Магистралата. [wp-stream-player url="http://listen.shoutcast.com/arm-vm" type="mp3" autoplay="yes" ]
ОЩЕ
ФОНДАЦИЯ „ДИМИТЪР БЕРБАТОВ“ С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР
Fibank и фондация “Димитър Бербатов” направиха благотворителен календар в подкрепа на талантливите деца на България. Календарът ще бъде в продажба в офисите на банката в страната след 4 ноември 2015 ...
ОЩЕ
РАЗКАЖИ МИ ЧИЧО, ЗА БЪЛГАРИЯ
РАЗКАЖИ МИ ЧИЧО, ЗА БЪЛГАРИЯ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ОФАНЗИВА СЛЕД "ОСВОБОЖДЕНИЕТО" ОТ "ФАШИЗМА", "КАПИТАЛИЗМА", ОТ "ДЕМОКРАЦИЯТА" - заради цяло поколение от жизнена деменция - атрактивна и крадлива както никога. Родено и отгледано е поколение ...
ОЩЕ
БАНДИТИЗЪМ – ПЕНСИОННА ПИРАМИДА
ПЕНСИОННА СИСТЕМА ИЛИ ПИРАМИДА / Георги Караджов (Polina Stoyanova - Майка ми Светла й памет работеше в НОИ .. самата ми се е оплаквала, че още от соца НОИ има проблеми ...
ОЩЕ
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ      
ОЩЕ
УРОДОЛОГИЯ / ПРОЗОРЕЦЪТ НА ОВЕРТОН / НЕМИСЛИМИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ПОЗИТИВНА УРОДОЛОГИЯ / УРОДО-ДИАГНОСТИКА със специалните методи - една цигара и пет минути време, да послушаш шума на ...гласовете си ;) "Темата представлява психо-анализ на човешката мисъл, която умело е прикрепена ...
ОЩЕ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА – НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА - НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ ("Пред нас е 7000 годишен артефакт, който е първият намерен в света “КИВОТ (КОВЧЕГ) НА ЗАВЕТА”, но той не е Моисеевият - от ...
ОЩЕ
БОГАТСТВО И КРАСОТА / БЪЛГАРСКА, ДУХОВНА КУЛТУРА
Бългapия нa тpи мopeта – тaĸa зaпoчвa yниĸaлнo видeo зa Бългapия, което e oзaглaвeнo „Dіѕсоvеr Вulgаrіа“ и пoĸaзвa миcтepиятa нa бългapcĸия нapoд oт дpeвнocттa. ОФИЦИАЛНО, 24 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ПОКРЪСТВА КИЕВСКА РУС – 987 Г. СЛЕД ХРИСТА
Имаме честта да Ви запознаем с ролята на България при създаването на руската държава и религия, показващо силата на духа и величието на българина пред езичниците. В името на Отца и ...
ОЩЕ
  ARHEA КОГАТО МАНОЛ ГОВОРИ, БОГОВЕТЕ ЧЕТАТ   Manol Glishev - Манол Глишев Днес чета, че някаква високопоставена руска чиновничка била казала, че Сталин бил "дар от Бога". Репресиите му били "чудесни", приглася друг руски ...
ОЩЕ
ФЕРМЕРИ ОТ РОДОПИТЕ, СЕМЕЙСТВО ВАСИЛЕВИ
Благовеста Василева отваря капачето на препечена яркооранжева тиква, пълнена с телешко месо и разлива по чашите вино, узряло чрез дива ферментация. Външният вид на стопанката по нищо не напомня фермерската ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane СПОДЕЛЕНО ОТ Мадлен Димитрова НАЙ-ПОСЛЕ ГЛАД С БИБЛЕЙСКИ МАЩАБИ / религията успешно забърка стадото в слабоумие да не знае на кой свят се намират господарите, написали "божествената" ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ПРОФ. НИКОЛА ДОЛАПЧИЕВ, ЗА КОМУНИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1944-та ГОДИНА / ФАКТОР „Стара истина е, че младежта е бъдещето, надеждата на един народ. Това особено е вярно за нейния ...
ОЩЕ
КИТАЙ С 3D ПРИНТИРАНИ ЖИЛИЩА
Китайската строителна компания Zhouda Group планира да построи огромен брой 3D принтирани жилища в Русия. Стойността на проекта е колкото стокооборота между Китай и Русия – т.е. 94 млрд. долара.Около ...
ОЩЕ
ПАРИ, САМОЛЕТИ И СЪЗНАТЕЛНОСТ
  ARHEA НАЙ-СЛАДКИ СА ЧУЖДИТЕ ПАРИ / СЛАДКО Е - ЧУЖДОТО БОГАТСТВО ПАРИ ЗА САМОЛЕТИ НЯМА, ЗАЩОТО СА ОТКРАДНАТИ - ЛИПСА НА СЪЗНАТЕЛНОСТ Защо липсва личната съзнателност като елементарна логика у индивида, намерено в ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, БЪЛГАРИЯ 2015
    Въведение Богородично се празнува и като ден на християнското семейство и християнската младеж - това е един от големите вселенски празници, който в църковните песнопения се назовава "предвестник на Божието ...
ОЩЕ
14 ДЕКЕМВРИ, ВЪРНАТО БЪЛГАРСКО СЪКРОВИЩЕ ОТ САЩ
Златен тракийски венец - мечтата на всеки археолог, постъпи онзи ден 14 Декември 2015 в Националния исторически музей (НИМ), похвали се директорът проф. Божидар Димитров. Той получил антиката като позакъснял ...
ОЩЕ
ПРЕЗИДЕНТСКА ПАТЕТИКА – Г. ПАПАКОЧЕВ
  ARHEA ГЕОРГИ ПАПАКОЧЕВ - ПРЕЗИДЕНТСКА ПАТЕТИКА В САЩ / ОПИТ ЗА ЛЕТЕНЕ Държава с 400 000 държавен апарат, в демографска и социална криза, при икономически бандитизъм и обществен срив, пред завършване на ...
ОЩЕ
165 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ, МОСКВА & БЪЛГАРИЯ
Честват 165-годишнината от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов и в Москва Последното юбилейно събитие, посветено на 165-годишнината от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов, се проведе ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АНТИ-ВАКСИНАЦИОННА ДЕКЛАРАЦИЯ За тези от нас, които знаят, че ваксините не са безопасни и не са достатъчно тествани, излизащите новини за узаконяване на плановете ...
ОЩЕ
ЗЛАТНИТЕ ГОДИНИ НА СОФИЯ
ARHEA 25 май 1934 - 09 Септември 1944 / ЗЛАТНИТЕ ГОДИНИ НА СОФИЯ БКП И ПОСЛЕДИЦИТЕ / ДО 2019 - (ВТОРА ЧАСТ) Най-големият български язовир – Искър, си има своя пресветъл мъченик. Това ...
ОЩЕ
БЕЗКРАЕН СВЯТ – ВСЕЛЕНА
БЕЗКРАЕН СВЯТ - СВЕТЛИНА И ХОЛОГРАМИ - ВСЕЛЕНА "МОЗЪКЪТ "Не, че светът на явленията е измамен на равнище показващо реалността, но ако проникнете във Вселената като холографска система, ще достигнете до различен ...
ОЩЕ
140 ГОДИНИ МВР / 49 КОНГРЕС БСП
След 1944-та година, не само Народната Милиция придобива един друг характер и не отговаря на обществената поръчка! Сегашната народна полиция няма нищо общо с празника, колкото и да се съешава, съединява ...
ОЩЕ
КОД ЗА ЗАЩИТА / ПРЕДМЕТИ И ГЕНЕТИКА / ВИНО ЗА БОГОВЕТЕ
1 - С БЪЛГАРСКИТЕ ШЕВИЦИ НАПРАВИХМЕ КОД ЗА ЗАЩИТА НА ДОКУМЕНТИ 2 - ВОДАТА ИЗПЪЛНЯВА ЖЕЛАНИЯ / ПРЕДМЕТИТЕ ВЛИЯЯТ НА ГЕНЕТИКАТА 3 - ЕНЕРГИЙНО ВИНО КАТО ПИТИЕ ЗА БОГОВЕТЕ / МОЛЕКУЛИ ВОДА Признато ...
ОЩЕ
А ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДЕ РАЙ
А ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДЕ РАЙ ...   FOR FREEDOM IN OUR LIVES AND WHERE BIRDS FLY FREE   ЗА СВОБОДАТА В НАШИЯ ЖИВОТ И КОГАТО ВОЛНИТЕ ПТИЦИ ЛЕТЯТ   Eagles nest in heaven. От днес, ...
ОЩЕ
  ARHEA В БЪЛГАРИЯ НЯМА НИЩО / Д-Р КРЪСТЕВ 1. Трудно би било да се намери у кой да е друг народ нещо аналогично на антисоциалността на нашата интелигенция. 2. В народи, по-културни от ...
ОЩЕ
  ARHEA СПОДЕЛЕНО ОТ Митко Грозев и Петя Георгиева / НАЙ-ПОСЛЕ СБЪДНАТА МЕЧТА ЗА ПАЛЕСТИНА НА БАЛКАНИТЕ Каква е вредата за България от това, че метастазите на БКП и ДС (от всички цветове) ...
ОЩЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОРГАНИЗЪМ, ОРГАЗЪМ, ВОЛЕВИ ИЗРАЗ ОТ ЦЯЛАТА ТИ ДУША И СЪРЦЕ какво е държава Archangel / Hurricane Гърция - платени социални сметки от държавата, 800 евро на ръка, плюс писмо за ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА ЧАСТ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА ЧАСТ Приятели; продължаваме с издаването на първото научно произведение от най-ново време, което има претенцията да обхваща основни моменти от създаването на българската ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ, ЩЕ ПОЛУЧИ ЛИ СВОБОДАТА СИ?
ARHEA   ВРЕМЕ ЛИ Е БЪЛГАРИЯ, ДА ПОЛУЧИ СВОБОДАТА СИ?   75 години, не е ли достатъчно?   ВРЕМЕ ЛИ Е КОМУНИЗМЪТ (във всичките му форми и цветове), ДА ВЗЕМЕ ОТКРАДНАТОТО (не да го върне) И ...
ОЩЕ
Елица Тодорова, Лира Денс и 2000 танцьори от България, хореография и постановка Лорета Димитрова. Световен фестивал на културата - Берлин 2011г. ГОСПОД Е БЪЛГАРИН, ЧИКАГО 1994 г. BULGARIA from above & БЪЛГАРИЯ ...
ОЩЕ
ЗЕМНИЯТ РАЙ И ЧОВЕШКАТА СВОБОДА
ПЪРВА ЧАСТ - ПЪТЯТ НА ЧОВЕЦИТЕ / ХОРХЕ МУХАЙ   Дори президентите, не един примери на кралици и царедворци с особена важност прекланят глава - пред човечността, човеколюбието и смирението. Кротките по сърце, ...
ОЩЕ
ПОЛОЖЕНИЕТО Е „МИКИ МАУС“, СЪЖИВИХА ГО
  ARHEA АНДРЕЙ ГЕОРИЕВ БЕШЕ УМРЯЛ, СЪЖИВИХА ГО В БЪЛГАРИЯ - "Положението е Мики Маус" Andrey Georgiev Georgiev се чувства жизнен. Нека ви споделя какво ми се случи през тези 3 дни. В Неделя ...
ОЩЕ
  ARHEA ОТКРОВЕНИЕ ОТ АЛБЕНА   Albena Ivanova Едва ли някой би могъл да оспори, че животът на всеки български гражданин се намира в постоянна и цялостна зависимост от властта на режима, който управлява страната. ...
ОЩЕ
СИМЕОН ДЕНКОВ, ЗА РЕЛИГИЯТА
  ARHEA СИМЕОН & РЕЛИГИЯТА - "ДОБРЕ Е ДА ГО ИМАШ*, НО НЕ Я РАЗМАХВАЙТЕ" * Религиозен пенис или психическо отклонение, пред хората. Патицата (наречена културно "пенис"), не я показвайте и не удряйте върху ...
ОЩЕ
АМАЛГАМА „ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ДС И КГБ
ARHEA АМАЛГАМА - "ВЪЗРАЖДАНЕ" / КОМУНИЗМЪТ ВЛЯВО, ОТ ДЯСНО И В СРЕДАТА Проектът на ДС (КГБ) "Възраждане" с най-новата комунистическа партия, посяга към властта заедно с "десните" и леви комунистически форми, на ...
ОЩЕ
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ: "Екип учени от Оксфордския университет са направили откритие в областта на математиката, което показва, че паралелните светове действително съществуват. Теорията за такива светове се появява за първи път ...
ОЩЕ
В НАЧАЛОТО БЯХА ПАРИТЕ
  ARHEA В НАЧАЛОТО НА КОМУНИЗМА - БЯХА ПАРИТЕ, А БОГ ПЛАЧЕШЕ НАД ЗЕМЯТА, КОЯТО БЕШЕ БЕЗВИДНА И ПУСТА "Кукловодите на Октомврийската революция - трима банкери и двама авантюристи стоят зад най-кръвожадния преврат ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ САМОЛЕТИ И АВТОМОБИЛИ
Легендарното Булгаррено Алпин 110 и днес продължава да събира погледите на ценители. В средата на 60-те години на миналия век България изгражда автомобилен завод „Булгаррено“- Пловдив. Основната част от инвестицията е ...
ОЩЕ
ARHEA БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКА - СЕРБЕСТ КОРКМАЗ - МОЯ СБЪДНАТА МЕЧТА (ограничение за приятели) / 20 ноември в 3:30 ч. · Приятели 1. ЖИВОТЪТ Е ТАМ, КЪДЕТО СА ТВОИТЕ БЛИЗКИ И ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА КОРОННИЯ ВИРУС В БЪЛГАРИЯ - онези лица, получили вариращи суми около 8000 на калпак, за да бъдат заразени или обявени за носители с положителен ...
ОЩЕ
ДА ПОКРЪСТИШ ПОРОБИТЕЛЯ СИ – ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ
ДА ПОКРЪСТИШ ПОРОБИТЕЛЯ СИ - ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ СЛЕД МНОГОВЕКОВНОТО ПОТИСНИЧЕСТВО, УБИЙСТВА, НАПАДЕНИЯ И КРАЖБИ / 987 AC 6495 BGC Говори се за робството? - турското? Когато българите са били търговци по ...
ОЩЕ
  ARHEA СПОДЕЛЕНО от Христо Чифудов - ДОКОГА, ЩЕ ТЕ УПРАВЛЯВАТ ТЕЗИ ПЪРЖОЛИ, БЪЛГАРИНО / Изчисление крадливостта на комунистическата "демокрация" НЕУСПЕШЕН МИРЕН ПРЕХОД И ПОСЛЕДИЦИ ("не знаеш с какви пари разполага България и колко ...
ОЩЕ
ВТОРА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, КЪМ БЪДЕЩЕТО
В продължение, показваме сведения за това, как човешката ни история, принадлежи на всеки от нас. БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ, ВСЕКИ ЧОВЕК Е СВОБОДЕН Основите, на общочовешката ни история, се намират в България. Към "ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ" ...
ОЩЕ
  ARHEA ОТКРОВЕНИЕ ОТ ТАТЯНА   Tatiana Christy Когато свободата е подарена, тя никога не може да се превърне в истинска и осъзната. За много в България тя си оснана нежелана и неразбираема. България никога ...
ОЩЕ
СЕГАШНА БЪЛГАРИЯ, ВЪЗМОЖНОСТИ
МЯСТОТО НА СЕГАШНА БЪЛГАРИЯ Римисарк България/Дориян Александров 1 - може да изхранва около 20 млн. души 2 - най-добър чернозем в Европа 3 - 6000 регистрирани минерални извори 4 - златни залежи за Э 300 ...
ОЩЕ
НЗОК – ЧАСТ ОТ ПРЕДВИДЕНАТА РАЗРУХА
  ARHEA НЗОК КАТО ЧАСТ ОТ СМЪРТТА НА БЪЛГАРИЯ (*НЗОК, невярна абревиатура, с цел злоупотреба с доверието, с чуждите средства / част от събирателния образ на крадлива държава, носеща смърт и разруха) “Преди ...
ОЩЕ
СТАДО ПУЙКИ
  ARHEA Мария Петрова > ‎РОДИНА / ИДВАТ ИЗБОРИ СТАДО, ЩЕ ГЛАСУВАМЕ ЛИ Отговарят от стадото - винаги готови, готови, готови. - Не чух добре, ще гласувате ли? - винаги, винаги, винаги... О, йе - Да ...
ОЩЕ
ОБИДЕНАТА ПЛАТФОРМА НА ФЕЙСБУК
ARHEA - ОБИДЕНАТА ПЛАТФОРМА НА ФЕЙСБУК - ПРОВЕРКА НА ФАКТИТЕ / БИЛ & КОМПАНИЯ Добро решение на собственика господин Цукърбърг да търси истината на всяка цена въпреки, че сайтът му е ...
ОЩЕ
ДОКЛАД №4 / ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 2018
ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 2018 Г.  МАТЕРИАЛНА ТЕМА ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ / СВЯТ И СЪВРЕМЕННОСТ АВГУСТ  2018 СОФИЯ (СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЧЕТИВО) Учебно помагало за бъдещи администратори на обществен ресурс; политически ментори, психолози и психиатри. СЪДЪРЖАНИЕ: Материална ...
ОЩЕ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ - ПРЕЗ СТЕНИ ДО 50 МЕТРА "Технология за наблюдение през стени – Made in Crimea. Руските учени разработиха технология, която позволява през стени да се сканира ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane НЯМА ДА ИМА ДЪРЖАВА ДОКАТО СТЕ НА ИЗМИСЛЕНИ ФРОНТОВЕ И СРЕЩУ "НЕВИДИМ" ПРОТИВНИК, НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА REMEMBER / Atanaska Genurova - играете си с дявола дърпате го за ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane СЪДБАТА В РЪЦЕТЕ НА МОТИКАТА / ЗАВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРИ Григорова Станислава Нов член · 1 час / Интересно ми е, някои от предсказателите имат съвет, призив към ...
ОЩЕ
СЛУЧАЯТ „ГАЩИ“
  ARHEA ПРЕЛЕСТИТЕ - случаят "ГАЩИ" като психологически акт на кореспонденция с ФБ красавици. /ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ/ Актовото предлагане на прелести пред тълпата, не винаги носи очакваната експлозия от безумство на погледа, не винаги задоволява ...
ОЩЕ
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, ВЪЗМОЖНОСТИ В БЪЛГАРИЯ
Клетката е структурна и функционална единица на всички живи организми и понякога е наричана "най-малката единица на живот". Тя може да се самообновява, саморегулира и самовъзпроизвежда. Някои организми, като бактериите, са ...
ОЩЕ
ТАЙНИ НА БЪЛГАРСКОТО ХОРО
Освен виждащото се на повърхността и привидната си примитивност, българските традиции съдържат дълбок езотеричен пласт и пазят трудно разгадаема тайна. Тайната за голямата им вибрационна мощ, защото почти винаги най-важното, ...
ОЩЕ
140 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ПСИХОЛОГИЯ
  ARHEA 140 ГОДИШНА ПСИХОЛОГИЯ (1881 - 2019) НА БЪЛГАРИНА КАТО БОЗАЙНИК "За мен най-лошото в България, е чудесното наслаждение, което имат тук хората да се преследват един друг и да развалят един ...
ОЩЕ
ARHEA   Телевизия. Телевизионната тръба. Екранът за човека. ("Колкото е по-голямо внушението (въображение) при създаване на личностния "облак", толкова ще бъдат повлияни сенките от другата страна.") Телевизията търси живите. Телевизията предава заради живите. Няма ...
ОЩЕ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН – НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН - НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ "Михаил (иврит: מיכאל, Micha'el или Mîkhā’ēl; гръцки: Μιχαήλ; латински: Michael или Míchaël; арабски: ميخائيل) е главният архаангел, главният пазител на Рая и главен ...
ОЩЕ
ИГНАЖДЕН / СВЕТИ ИГНАТИЙ, ЕПИСКОП АНТИОХИЙСКИ
Свещеномъченик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийски Св. Игнатий Антиохийский Богоносец The Holy Hieromartyr Ignatius the God-bearer, Bishop of Antioch около 50 – ок. 107 година Игнажден. Чества се в деня на ...
ОЩЕ
ЖИВОТЪТ Е ТВЪРДЕ КРАТЪК, ПОСЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ
РИСКУВАЙТЕ, СЛЕДВАЙТЕ СЪРЦЕТО СИ Джим Кери е един от най-популярните комици в киното, но тези негови думи ни карат да вярваме, че е и мъдър човек. ("Следвайте сърцето и се наслаждавайте на ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА – ЗЕМЯ / езикови преводи
Ние сме малка компания занимаваща се предимно с преводи от английски на български. В около 5% от случаите ние предоставяме наши статии и материали с наше мнение по някои въпроси. ...
ОЩЕ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ ТАЙНИ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ ТАЙНИ ЗА СМЪРТТА СПОКОЙНО КЪМ ЖИВОТА "Има тайна, която е много по-голяма от политиката, здравната свобода, науката или дори цялата история на ...
ОЩЕ
САЩ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ
САЩ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ / СКРИТО ОТ ОБЩЕСТВЕНОСТТА Стоян Тончев пред Фрог: Срещата на Иван Гешев с ФБР е заради разследване срещу важни фактори у нас. Срещата на зам.-главният прокурор Иван ...
ОЩЕ
ЦИОНИЗМЪТ НА ПРАВОСЛАВИЕТО
ARHEA ЦИОНИЗМЪТ НА ПРАВОСЛАВИЕТО, КНЯЗЪТ НА ДОБРИТЕ И ЛОШИТЕ БОГОБОРЦИ Забележка. Използва се възможността накратко (предвид тежестта на материала), да се съобщи за взаимодействието между антагонистични помежду си сили в света, чрез ...
ОЩЕ
ГЕРОИТЕ НА БЪЛГАРИЯ В МИРНО ВРЕМЕ
  ARHEA Грета Михайлова, Юлия Димитрова - ГЕРОИТЕ НА БЪЛГАРИЯ В МИРНО ВРЕМЕ Дъщеричката му Антония е отгледана от баба си и дядо си. В момента тя е лекар със специалност „Уши, нос, ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЗАЩО ОБИЧАМ ДОНАЛД ТРЪМП - ЗЕМНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ЖИВОТА Сарс Сарактос - Съвпадения? / Ровех в американски групи на съпротивата да разбера какво се случва в САЩ и ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Valeri George ДАНЪЦИ ДДС Пак се правя на умен, но това е положението с всичките положителни качества покрай тях с отрицателните; мисля да не допринасям повече във всеобщата ...
ОЩЕ
2000 ГОДИНА, КОМУНИЗМЪТ Е ПРЕСТЪПЕН
  ARHEA 1 - 38-НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ 2000 ГОДИНА - ОБЯВИ КОМУНИЗМА ЗА ПРЕСТЪПЕН 2 - "КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД" - ОТКАЗВА ДА ПРИЗНАЕ ЗАКОНА / ЗАРАДИ "ДАВНОСТ" 3 - ПО СВЕТА НЯМА ДАВНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ...
ОЩЕ
ГОРАН БЛАГОЕВ - "РИЦАРИТЕ" НА БЪЛГАРИЯ / БНТ - ПАДЕНИЕ ИЗЦЯЛО И ОКОНЧАТЕЛНО (видеокоментари) Stoyan Petrov - Главният тамплиер е масон и по този начин с тези глупости за тамплиерството се ...
ОЩЕ
СВЕТЛИ ДНИ
КОГАТО ПРОКОБАТА ПРЕМИНЕ - СВЕТЛИ ДНИ ("От сърцето на земята на Просветените, както са наричали богомилите, ще се зароди щастието на новия свят, след като тежката прокоба се вдигне и ...
ОЩЕ
МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ТЕРИТОРИЯТА
ARHEA МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ - Е БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ? И защо мислите, че територията е българска или не е собственост на държавата като водоизточници, природни богатства и ресурси, земеделие и ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane БОРБА ЗА НЕЗАВИСИМОСТ НА БЪЛГАРИЯ от руските поробители, окупатори и агресори - ТАТАРСТАН / ГОЛОДОМОР ЗА 100 000 БЪЛГАРИ II ЧАСТ Религията като средство за манипулация и невежество, ...
ОЩЕ
ПЪРВА ЧАСТ / ВЕЛИКИЯТ ДУХ – БИТИЕ И ПОЗНАНИЕ НА СЪВРЕМЕННИКА
ИСТОРИЯТА СЕ ПРОМЕНЯ / ПОЗВОЛЯВА СЕ БИТИЕ ОТ 165 ГОДИНА СЛЕД Р.ХР. ЧОВЕК ПОЛУЧАВА ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДБАТА НА СВОЯ НАРОД, ДАЛЕЧ ПРЕДИ 165-та ВТОРА ЧАСТ ТРЕТА ЧАСТ Битието на България не се съобразява ...
ОЩЕ
СЛЕД 50 ГОДИШНА ОКУПАЦИЯ / „ПЕПЕЛ В СНЕГА“
ОКУПАЦИЯ / СЛЕД 50 ГОДИШНА ОКУПАЦИЯ, много от страните борещи се срещу съветския режим, обявиха независимост и предизвикаха падането на "Желязната завеса" (непозната на съвременните млади хора) ЗА ДРУГИ НАРОДИ - ...
ОЩЕ
АКО БЯХА НАРОД
  ARHEA АКО БЪЛГАРИТЕ БЯХА ЗАДРУЖНИ КАКТО НА ХОРОТО и помнеха историята както стъпките, без да преплитат крака - назад и назад до към 1944-та АКО БЯХА ОГНЕН НАРОД не само на масите ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane АДВ. ХАДЖИГЕНОВ - НОСЕНЕТО НА МАСКИ Е НЕЗАКОННО, а санкционирането е престъпно посегателство срещу сигурността на българските граждани. 30 март 2020 От Николай Димитров Хаджигенов, София Госпожо/Господин Председател: - Обжалвам ...
ОЩЕ
ТУРБО ФОЛК
ARHEA ПРЕДИЗБОРЕН ТУРБО-ФОЛК ИЗ ЗАПАДНАЛИТЕ ГРАДЧЕТА, СЕ НОСИ ИЗ ВЕЧЕРНАТА МИРИЗМА ("Georgi Georgiev - Турбо-фолка е политически акт, наложен в бившата Югославия. И причините поради които този жанр се създава са за ...
ОЩЕ
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ – ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ - ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА ("И аз, каквото можах, направих..") "Настоящето издание с иконописни изображения на Преподобна Стойна, дело на художника Пламен Капитански, отдал сърцето и душата си в ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ОТКРИТИ СА 100 НОВИ ПЛАНЕТИ, В СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА 13 март 2020 16:04 Редактор: Елена Банкова / dariknews . bg Астрономи от Пенсилванския университет откриха в Слънчевата система над 100 ...
ОЩЕ
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА – СВЕТЪТ НА ДУШАТА
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА - СВЕТЪТ НА ДУШАТА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ Свързано с фсихо-физиката на КЛЮЧ в продължение от био-физиката като наука на изначалните рефлекси. "Продължавайки нашето ...
ОЩЕ
БЯГСТВО ОТ БЪЛГАРИЯ, КОРУПЦИЯ И ПОСЛЕДИЦИ
ARHEA БЯГСТВО ОТ БЪЛГАРИЯ - КОРУПЦИЯ И ПОСЛЕДИЦИ ("В последните години, капиталите от българите зад граница превишават преките чужди инвестиции.") Случаят с компанията „Фолксваген“, която огледа България и избра Турция (макар още да ...
ОЩЕ
Ива Павлова На извънреден брифинг в 4 часа през нощта НОЩ излиза с нова мярка - Морков в г.за. Управляващите казват, че мярката е задължителна за всички, но те масово ...
ОЩЕ
ДРАНЕ ДО КОКАЛ, ДОБРО УТРО ЛУК`РОТШИЛД / ПРЕСТЪПНА ДЪРЖАВА, ДАНЪЧНИ И УПРАВЛЯВАЩИ
Archangel / Hurricane, 16 мин.  ЕДНА ИЗСТОРИЯ ЗА ЕДНА ДЪРЖАВА И ЗА ЕДИН НАРОД, ПРЕВЪРНАТИ В БЕЗКРАЕН ПОТОК  ОТ ЧОВЕКОПОДОБНИ ВЪВ ВЛАСТТА НА ПОКОЛЕНИЕ ОТ УВРЕДЕНИ УМСТВЕНО, ПСИХИЧЕСКИ И МЕНТАЛНО ...
ОЩЕ
ДАНИИЛ, ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ 2018
ДАНИИЛ - НОВИЯТ ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ МЕДИЯ "ФОКУС", Разбираемо е да има пристрастия при избора на митрополит, но той беше проведен канонично и по божията воля. Това заяви новоизбраният Видински митрополит Даниил във ...
ОЩЕ
ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО – Родина & Родина
1 - ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО 2 - ДА ИЗБЕРЕМ КАЧЕСТВОТО / В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ, ОГЪН УВРЕЖДАНЕ - СИМПТОМИ, ВЪЗМОЖНОСТИ ("Израждат се цели поколения които, разбира се приемат себе ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane   Из матрьошката, излезне лисицата с императорския поглед втренчено отпред - където сивото магаре, чака. / ТЕМА - ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОЛИТИК Много интересно е да видиш препарираните погледи пред императорския стол, ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ АНКЛАВИ – МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ
БЪЛГАРСКИТЕ АНКЛАВИ - МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ Какво постигна БКП в условията на "капиталистическа демокрация" с цел запазване на заграбеното, българско богатство и ценности, материални блага? Разруши се обществената устойчивост заявена при корените и ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ВТОРА В СВЕТА СЛЕД ГУУГЪЛ С ТЕХНОЛОГИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Български хостинг доставчик е втората в света компания след IT компанията Google, която предлага на световния пазар иновативната технология управляем от Kubernetes Docker хостинг.Технологията ще облекчи значително не само работата ...
ОЩЕ
ДЕМОКРАТИЧНА КАТАСТРОФА И КОМУНИЗЪМ
ARHEA В ДЕМОКРАТИЧНИЯ КАПИТАЛИЗЪМ, УПРАВЛЯВАН ОТ КОМУНИСТИ И НАСЛЕДНИЦИТЕ - ЗАДУШАВАНЕ / НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА Хранителни продукти. Голяма част от храните по магазините у нас са на двойно по-високи цени, отколкото се предлагат ...
ОЩЕ
ЛИЧНОСТ И ДЪРЖАВА
АРХЕА МИЛИОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ОСТАТЪЦИ В ГНЕЗДОТО НА ЧОВЕЦИТЕ / на територията на държавата Личността, не е държава. Държава не се прави от личност или личности, намерени из мрежата. В мрежата ...
ОЩЕ
НДК – СТРОЕЖЪТ НА НОВА БЪЛГАРИЯ
1981 година. 1300-годишнината на България. В края на март 1981 г.в центъра на столицата с фанфари и слова на най-високо ниво – лично от Тодор Живков, е открит Народният дворец ...
ОЩЕ
КУЛТУРА – ГЕОРГИ МИШЕВ, СОФИЯ / ПЕРОТО, НДК, 18 ЧАСА
Георги Мишев е български писател, сценарист и редактор роден на 3 ноември 1935 г. в с. Йоглав Ловешка област. В неговото родно село и околностите му е сниман българският филм ...
ОЩЕ
ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГОВОРИТЕ
  ARHEA ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ГОВОРИТЕ ЗА НЕГО, ВИСИ ПО СТЕНИТЕ ВИ, ИЗЛИВАТЕ МОРЕ ОТ ПРИКАЗКИ, КЪЛНЕТЕ СЕ ОТ РОДОЛЮБИЕ В ИКОНАТА МУ? Бре измамници клети и нахални в гроба си да станете, ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane, ARHEA 3 МАРТ, ОСВОБОЖДЕНИЕ? - целият комунистически състав на "държавна сигурност" организация част от КГБ празнува с казионните историци, всичките на ръководни постове и религиозни магарета повехнали ...
ОЩЕ
ИЗ ВЕЧЕРНАТА МИРИЗМА
ARHEA ПРЕДИЗБОРЕН ТУРБО-ФОЛК ИЗ ЗАПАДНАЛИТЕ ГРАДЧЕТА, СЕ НОСИ ИЗ ВЕЧЕРНАТА МИРИЗМА ("Georgi Georgiev - Турбо-фолка е политически акт, наложен в бившата Югославия. И причините поради които този жанр се създава са за ...
ОЩЕ
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС – ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС - ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО Създателите на „Интерстелар“ са били прави. Пропадането в черна дупка не е краят, твърди професор Стивън Хокинг. Въпреки, че физиците предполагаха, че материята би ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane БЪЛГАРИЯ - ОНАЗИ, КОЯТО НЕ ПОЗНАВАТЕ / Христо Илиев споделено от Росен Русев за поколението на апашите, козарите и разбойниците по българските земи, срещу можещите, способните, интелигентните, ...
ОЩЕ
ПЕНСИОНЕРИ НА ТАЛАЗИ, ЩЕ СЕ ВРЪЩАТ
  ARHEA ДО 10 ГОДИНИ ПЕНСИОНЕРИ НА ТАЛАЗИ, ЩЕ СЕ ВРЪЩАТ В БЪЛГАРИЯ / БЪЛГАРИ В ИСПАНИЯ За да напълнят "кошницата" й. До десет години първата голяма "вълна" от емигранти, се завръща? ДА СЕ ЧЕТЕ ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – ГРАДИНА ОТ РАЯ
ИМА ЛИ ВЪЗМОЖНОСТ БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ РАЙСКО МЯСТО НА СВЕТА - САМИ МОЖЕМ ДА СИ ОТГОВОРИМ ТУРКМЕНИСТАН - 982 споделени, 256 харесани - ДЪРЖАВНИЧЕСКО МИСЛЕНЕ Имаме примерите какво би трябвало ...
ОЩЕ
ТЮРКСКИ ПРОИЗХОД – АЛЪШ ВЕРИША / ШЛОМО ЗАНД
НЕ БЪЛГАРИТЕ СА С ТЮРКСКИ ПРОИЗХОД - АЛЪШ ВЕРИША НА ХАЗАРСКИТЕ ПЛЕМЕНА / ШЛОМО ЗАНД ТРЕТА ЧАСТ - Lord Rothschild: My Family Created Israel ЧЕТВЪРТА  ЧАСТ - В детските градини на съвременен ...
ОЩЕ
  ARHEA НАЙ-ЛЕСНО СЕ КРАДЕ ОТ ЧУЖДОТО, НАЙ-ЛЕСНО СЕ ВЗЕМА ОТ ОБЩОТО Тъй като се разбра ще сме свидетели на "комунизъм до откат" при липса на съпротивителната сила от която се започва, след ...
ОЩЕ
БКП – ЕТНО-ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО
  ARHEA БЪЛГАРОФОБИЯТА НА БКП И ДС / НЕПОПРАВИМИ ПОСЛЕДИЦИ ИЗТОЧНИК ROMA . SWU . BG (БПК Постановление № 1216 на Министерския съвет от 17.Х.1957г. / Постановление № 258 на Министерския съвет от 17.Х.1958 ...
ОЩЕ
СРЕЩУ КУЧЕТАТА И КУЧКАРИТЕ
  ARHEA СРЕЩУ - КУЧЕТАТА В БЪЛГАРИЯ и заразата, плъзнала от болните към здравите ОБИЧАЙТЕ ЧОВЕЦИТЕ от планетата на човеците, не на маймуните Не стига, че страданието на човека е достигнало до размери на ...
ОЩЕ
ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, БЪЛГАРИЯ
1 - 100 компании имат интерес да инвестират в България. Китайската държавна компания New Era е заявила намерението си да построи завод за консервиране на хранителни продукти в България. Това обяви ...
ОЩЕ
ОСЪДЕН ЗА 98 СТОТИНКИ
НОВА ТВ. ТЕМА - МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ ("ВТОРА И ПОСЛЕДНА ЧАСТ - ПРЕДСТОИ ПУБЛИКУВАНЕ НА ФАКТИ ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ТРИТЕ ОПЕРАТОРА И КРС ЗАКОНОДАТЕЛНО, СЪЗДАВАЩИ ПРЕСТЪПНА ОБСТАНОВКА ЗА ИЗМАМА ЗА МИЛИОНИ") 1. ОСЪДЕН ...
ОЩЕ
ДА ПОЧЕТЕМ ДНЕС СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
Преподобни Йоан Рилски е най-великият български светец, небесен закрилник на целия български народ. Основател на знаменития и най-величествен манастир в България - Рилския манастир.Преподобни Йоан Рилски е най-великият български светец, ...
ОЩЕ
ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ТОЙ ЩЕ ТИ РАЗКАЖЕ
В НАЧАЛОТО БЕ ТЪМНИНА И ДУХ БОЖИЙ, СЕ НОСЕШЕ НАД БЪЛГАРИЯ" In the beginning it was dark and the Spirit of God was hovering over Bulgaria ... ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ЗА ТАЙНАТА Попитай Архаангела ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane В БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДНА СЕДМИЦА, ОТКРАДНАТИ 5 МЛРД / НИКОЛАЙ МАРКОВ / издание "Истината" част от група "Фактор" за "бандита - политик" и участта на България Николай Марков: Изчезнаха ...
ОЩЕ
РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ / МОБИЛНИТЕ КРАЖБИ
СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ / КРС И ОПЕРАТОРИТЕ – МТЕЛ-А1 ; ГЛОБУЛ (Теленор) ; ВИВАКОМ ВЪВЕДЕНИЕ - Важни забележки 1 - ОКАЗВА СЕ, ЧЕ БТК "ВИВАКОМ" Е СОБСТВЕНОСТ НА РУСКАТА ДЪРЖАВА, ПОДОБНО НА МТЕЛ ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ГЛОБАЛНА ЗАЩИТА - DELL Precision T7500 и HP Compaq Z820 1. Защо тази мега машина е от стомана, каквато няма и елитен автомобил, екранирана, изчислена електромагнитно по невероятен ...
ОЩЕ
ОТ ИСПАНИЯ – НИКОГА НЯМА ДА СЕ ВЪРНЕМ
  ARHEA БЪЛГАРИ ОТ ИСПАНИЯ - НИКОГА НЯМА ДА СЕ ВЪРНЕМ В БЪЛГАРИЯ (територия за кражби и разбойничество) "Защо сте в Испания? - Защото вие сте в България!" / Любовна лирика между сънародници - ...
ОЩЕ
ПРОФЕСОР АТАНАС ПОПОВ – СЪНАРОДНИЦИ
  ARHEA НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ / СКРИВАНЕ НА КОМУНИЗМА И ЗАЩИТА, НА ЧУЖДИТЕ АГЕНТИ МАЛКО ПРЕДИ "ВЪЗРАЖДАНЕ" - МЕЖДУ КГБ И ДС прехвърлящи агенти към Москва, обяснен последният Държавен преврат и, че това е ...
ОЩЕ
УСМИХНАТИ И ЩЕДРИ ДНИ – КЪМ МАГИСТРАЛАТА
ДОТУК ЗА РОДИНАТА, БОГА И НАРОДА / ОТТУК НАТАТЪК САМО ЗА БОГА И НАРОДА МУ   Старание през целия съзнателен живот към честност, отзивчивост, трудолюбие, търпение и великодушие към хиляди безименни съдби.   Старание ...
ОЩЕ
РОТ ФРОНТ
  ARHEA "РОТ ФРОНТ" / Преди време една женица с лабилна психика бродеше из улиците. Децата й подвикваха - "Рот фронт" и тази жена заставаше мирно, не е комично, вдигаше ръка до ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИГАРСИ – ЦЪРКОВНА ДЕЙНОСТ И РАЗБОЙНИЧЕСТВО
БЪЛГАРСКИТЕ "ОЛИГАРСИ" (не разбойници) С 10 000 000 В КУТИИ ЗА ОБУВКИ / МАРТ 2019 Издирваните от Интерпол Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела са задържани в чужбина, похвалиха се спецченгета. ...
ОЩЕ
БЕЗИМЕННА, НЕПРЕХОДНА
ВЪЛШЕБСТВО / ДА ГО ПРЕЖИВЕЕШ И ДАЙ БОЖЕ ВСЕКИМУ Конникът Джон & Мери (безумната) се срещнали на пътя, разминали и се погледнали скрито през рамо в отдалечаващата се сянка, щедро отпуснала ...
ОЩЕ
ТУРКМЕНИСТАН, СТРАНАТА НА ЗАПАЗЕНОТО БОГАТСТВО
ТУРКМЕНИСТАН, СТРАНАТА НА ЗАПАЗЕНОТО БОГАТСТВО Когато едно държавно богатство е в ръцете на стопанина, получаваме идеята на държавната цялост в ръцете на можещите, знаещите, способните, държавниците и на народа, в обществото ...
ОЩЕ
ЛЕЛЯ ПЕНКА 50 + 10
ARHEA ТУКА ИМА, ТУКА НЕМА - 50 + 10 ЛЕВА / ЛЕЛЯ ПЕНКА ОТ МАЛКИТЕ ГРАДЧЕТА ("чао чао бамбино" както се казваше за бабите, лелките и чичковците с атрибути във властта, ...
ОЩЕ
ЩАСТИЕ, ПО ПЪТЯ КЪМ РАЯ
  ARHEA ЩАСТИЕ - ПО ПЪТЯ КЪМ РАЯ / 20 юни 2016 г. в 15:10 ч. · РОДИНА "Източният клон на християнството описва истинското щастие като последната победа над нашите собствени демони в ...
ОЩЕ
АРМЕДИЯ С БЕЗПЛАТНИ ИЗДАНИЯ / 2017 ФЕВРУАРИ
ПРОЕКТ - БЪДЕЩЕ В началото бе Словото, Което беше у Бога и Бог беше в Словото, а Дух Божий се носеше над земята в целия блясък измежду ангелите, безплътни сили и ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЗОРОАСТРИЙСКИ СБОРНИК ТЕКСТОВЕ НА АВЕСТИЙСКИ ЕЗИК / от 21 Март започва новата година на Белия Орел, Небесен Жрец - времето на Страшния Съд е близо. / ПРЕДСКАЗАНИЕ ...
ОЩЕ
ЗАЩО НАДПИСВАТ СМЕТКИТЕ ВИ – ТЕМАТИЧНА КРАЖБА
Този път кражбата е от енергийна доставка. Без значение дали горивото втора година е разценено на 2,65 литъра, или електричеството се движи във вените с водовъртежи от "измамните схеми" на ...
ОЩЕ
ШАМАНИЗЪМ И ЗАБЛУДА
Saint Petersburg, Florida. ПОЛИТИКА И РЕЛИГИЯ КАТО ШАМАНИЗЪМ И ЗАБЛУДА - въвличане с цел злоупотреба 1. РЕЛИГИЯТА - ТЪРСИ ЛИ ОМРАЗА, ДОКАТО ГОВОРИ ЗА ЛЮБОВ / НАЙ-КЪРВАВАТА ИСТОРИЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА, ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane - в "политическото" пространство на територията, която е наречена с чуждото име България, псевдо-политическите форми на паразитизъм обхващат всички остатъци от българската държавност. ИЗ УСТРОЙСТВОТО НА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane, ARHEA Из мрежата: трудна работа е в българия нещо да се направи, нещо достойно, истинско, запомнящо се, качествено, да няма лъжа; да срещнеш сериозни хора, стабилни, духовно силни, ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ / ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА
ГОРДИЯТ БЪЛГАРИН - ПЪРВА ЧАСТ / Собственикът на България, радост и надежда. ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА - ВТОРА ЧАСТ / Пластове, покрити с пепел в очакване. 2 - ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО "Традиционните ...
ОЩЕ
НЬОЙСКИ ДОГОВОР, 27 НОЕМВРИ 2015
ГОДИШНИНА ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА НЬОЙСКИЯ ДОГОВОР на 27 ноември 2015 г. се навършват 96 години от подписването на договора в парижкото предградие Ньой сюр Сен, сложил края на Първата световна война ...
ОЩЕ
Stojcho Stojchev > Ефектът на снежната топка Приятели бях тъкмо преди малко с детето в магазините до нас. Смърдеше ужасно на препарат. Отделно продавачите се оплакват че се чувстват много зле ...
ОЩЕ
ПРАЗНИКЪТ КОЛЕДА, БЪДНИ ВЕЧЕР В СЪРЦАТА
С раждането на Спасителя започва нов момент от човешкото битие. То слага начало на ново летоброене. Рождество Христово е не само граница във времето между епохите, то е празник на ...
ОЩЕ
СВЕТЪТ СРЕЩУ ИЗМАМАТА КОВИД19 / КП ГЕРБ ПОЛУЧАВА ВАКСИНИ подарък от СЗО Archangel / Hurricane КП ГЕРБ - комунистическа партия / авангардът на лявото крило от яростни, агресивни антибългари с техните наследствени ...
ОЩЕ
ПРАВОСЛАВНАТА, СЪВРЕМЕННА ЦЪРКВА – ИМА ЛИ БЛАГОДАТ / ИВО БЕРОВ
ПРАВОСЛАВНАТА, СЪВРЕМЕННА ЦЪРКВА - ИМА ЛИ БЛАГОДАТ / ИВО БЕРОВ "...Мехмед Завоевателят не унищожава православната църква. Дори й назначава патриарх. И може би затова цели пет тя става ортак и поддръжник ...
ОЩЕ
ДАНЪК „СВОБОДА“ – НАПАДЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА
СВОБОДАТА ПЛАТЕНА С БЪЛГАРСКА КРЪВ / НАПАДЕНИЯТА НАД БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ 1. Да възвърнем националното си достойнство, да знаем истинската си история и да ценим приносът на целия български народ! - На ...
ОЩЕ
  ARHEA Анета Стоева, Constantine Bachvarov - КАК СЕ КАЛЯВАШЕ СТОМНАТА / ЧЕРВЕНО ВИНО ЗА "ОСВОБОДИТЕЛИТЕ" ПЪРВА ЧАСТ Руснаците първо от османците ни освободиха, сега и от НАП. ВТОРА ЧАСТ Хаха - и от ...
ОЩЕ
ДНК – ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА
ДНК - ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА "Генетиката най-после обясни тайнствени явления като пророчество, интуиция, аура и т.н. Откритието е направено от руски учени, които се осмелили да стъпят на територия ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane НАРОДНИ КОНСКИ НАУШНИЦИ / ВЯРА В ДОБРОТО ("Най-често се търси тръпката у човека 1 чрез устната кухина с рецепторите за вкус към хранителната индустрия 2 чрез чаталните връзки ...
ОЩЕ
ВИЗАНТИЯ / НАКРАТКО
Често хората изпадат в екстаз като чуят за Византия и византийско изкуство. В мислите започват да блуждаят представи за красота и благородство. Някои смятат дори, че гърците са създателите на всичко ...
ОЩЕ
ПРАКТИЧЕСКИ, КАКВО Е ЛЮБОВ
  Valeri George ПСИХОЛОГИЯ - ЩО Е ЛЮБОВ Без любов не се умира, няма ли любов, продължавате напред. Към живота. Голяма част от хората го знаят без изключение назидателно, до следващите млади хора. ...
ОЩЕ
ПРОЕКТ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ДС И КГБ
ARHEA   КРАЯТ НА БЪЛГАРИЯ - НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ / СКРИВАНЕ НА КОМУНИЗМА И ЗАЩИТА, НА ЧУЖДИ АГЕНТИ (last admin)   ПЛАНЪТ "ВЪЗРАЖДАНЕ" - МЕЖДУ КГБ И ДС прехвърля действащи агенти към Москва; кратко обяснение ...
ОЩЕ
РАДОЙ РАЛИН ЗА РУСИЯ
ARHEA КАТ РУСИЯ НЯМА ВТОРА - РАДОЙ РАЛИН Неда Павлова / Радой Ралин: Пиша ти от Плевен, драги Ванка. Помниш ли кагда пришол със танка? Беше млад, но се държеше мъжки. Зарази семейството ми ...
ОЩЕ
БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ
СРЕЩУ ФАЛШИФИКАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА, ДНЕС - СВЕТЛИНА ЗА ПОКОЛЕНИЯТА ("Самото име подсказва, че българите от най-дълбока древност са се смятали за богоизбран народ.") БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ Съвременното общество е запознато ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЗНАЕШ ЛИ, ЧЕ АКО ("Маскираната паплач много се самозасегна, че е такава. Гледаме ви на камерата на входа... и като видим някой... "Офф, пак ли палячо с маска?" Записваме ви, ...
ОЩЕ
ВРЕМЕ ЗА ПАЯЦИ
ARHEA ЦАРКОВНИ УСПЕХИ / БЛАЖЕНО ВРЕМЕ ЗА ПАЯЦИ - ти да видиш джанъм кукундрела на петела с човката му - как пее (по Володя Стоянов - "рано петльо кукурига") 12 хиляден град ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 3
Към края на историята за планетата, започваща от България. Все повече се открояват гласове за мястото на България, която по своето си величие е достойна през вековете и не 1300 ...
ОЩЕ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ – 28 СЕПТЕМВРИ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ - 28 СЕПТЕМВРИ "Късно през нощта на 27 срещу 28 септември 2015 г. голяма част от жителите на Земята ще могат да наблюдават едно рядко явление ...
ОЩЕ
I – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
ARHEA ИВАН ГЕШЕВ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР? - ДА Промяна към преследване на престъпници и лица с криминално съзнание. В това число служители, администратори, икономисти, общественици, публични деятели, поръчители и подстрекатели. Нова стратегия и лице ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ АРХИВИ, ВСЕ ОЩЕ СКРИТИ
ARHEA БЪЛГАРСКИТЕ АРХИВИ, СА ВСЕ ОЩЕ СКРИТИ Станислав Станков - Първо "българските" архиви са все още секретни и скрити от българите! Второ в България има 600 хил. червеноармейци, а в Сърбия наполовина ...
ОЩЕ
ОТХАПАХ МУ 20℅ ОТ ШОКОЛАДА
  ARHEA ОТХАПАХ МУ 20℅ ОТ ШОКОЛАДА / Венцислава Борисова Обяснява на детето си - какво е ДДС върху храните? И кой получава откраднатото, и защо? ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ЗА ПРИЯТЕЛИ ВЗЕХ МУ 20℅ ОТ ЛЕКАРСТВАТА - Обяснение ...
ОЩЕ
ЩЕ ОЖЕНИТЕ БЪЛГАРИЯ, ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ   ЩЕ ОБЛЕЧЕТЕ НАЙ-НОВИТЕ ДРЕХИ, ЩЕ НАПУДРИТЕ КОЖАТА, ЩЕ ОБЛЕЧЕТЕ ОДЕЖДИТЕ СИ ОТ СЪДРАНИТЕ КОЖИ, ЩЕ ПУСНЕТЕ ОБЛАЦИ ДИМ / ПАРФЮМ И ТАМЯН - ЗА ПОГРЕБЕНИЕТО, ...
ОЩЕ
МЕДИЯ НА ГЛУПОСТТА И ПОСЛЕДИЦИТЕ
  ARHEA МЕДИЯ НА ГЛУПОСТТА - ПОЛИТИКА И ПОСЛЕДИЦИ (ИТАЛИЯ) 1 Правят ли посредствените и слабите предавания по телевизията хората по-глупави? 2 Склонни ли са глупавите хора да гласуват за популистки партии? 3 Може ли ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Може би на всички е известно в крайна сметка, че псевдо-дяснатата политическа партия създадена от Европейската народна партия днес е авангарда на най-мракобесната сила излъчена от БКП ...
ОЩЕ
НЕКА ВСИЧКИ ДА ЗНАЯТ
"Няма човек, който да е роден само за щастие. Ето - един е роден отличен работник, но няма щастие в семейството. Друг има и двете, но пък няма здраве. Трети ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane БАН С ДОСТОЙНА ПОЗИЦИЯ СРЕЩУ МОСКВА / ЗАЩИТА НА БЪЛГАРИЯ (сайътът клубЗ.бг най-после с правилна позиция) "Недопустима подмяна на исторически и езикови факти". Така определиха учените от Българската акадамия на науките ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Анти-радиационна ДЕКЛАРАЦИЯ / ЖЕНЕВА 1949 година. БЪЛГАРИЯ 2020 1. "Аз, Соня Георгиева Иванова, от град Шумен, България, излизам със статус-декларация, чрез който ясно и категорично забранявам на Бил ...
ОЩЕ
ПОЛИТИЧЕСКА & РЕЛИГИОЗНА ПОДМЯНА - ВЪЗМОЖНО ЛИ Е Имаме сериозен проблем в политическата и религиозна доктрина, и сме свидетели постепенно, че информацията го доказва недвусмислено в извода, който ни предупреждава ...
ОЩЕ
АКИТИ БЪЛГАРИЯ, Шукар бути ама романи бути
1. АКИТИ БЪЛГАРИЯ, Шукар бути ама романи бути - не ставате за нищо и това си е! / 2. СТАРЧЕСКИ ДОМОВЕ, КРЕМИРАНЕ, ПСИХОТРОПНИ ВЕЩЕСТВА И ПАРИ Говори се, че България била ...
ОЩЕ
ПАРТИЗАНИ & ПАРАЗИТИ
  ARHEA КОМУНИСТИ, ПАРАЗИТИ, ПАРТИЗАНИ / Демокрация направена от комунисти, е "комунистическа демокрация". С всичките последици. "Така е, за съжаление в този (комунистически) свят нещата са изкривени почти изцяло, човек се променя от ...
ОЩЕ
ГОДИНА 6783 ЕДНАЖДЕН – 22 ДЕКЕМВРИ / БЪЛГАРСКАТА НОВА ГОДИНА, ТЕКУ
БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР / 22 ДЕКЕМВРИ - НОВА ГОДИНА БЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР Е НАЙ-ТОЧНИЯТ, СЪЗДАДЕН 2350 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА На 22 декември 2015 ще е Нова Година, 6783 Теку Според българския календар, който е най-старият ...
ОЩЕ
Александър Морфов – СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ ОТ БАНДИТИ
БТВ / Александър Морфов - СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ ОТ ЛУМПЕНИ И БАНДИТИ Александър Морфов: Да живее България – но не тази на лумпените и бандитите! - Кога за последно казахте „Да живее България”? „Да ...
ОЩЕ
ДОКАТО СЕ МОЛИТЕ, ЩЕ СЕ МОЛИТЕ
1 - ДОКАТО СЕ МОЛИТЕ, ЩЕ СЕ МОЛИТЕ 2 - КОГАТО НАСТОЯВАТЕ - ЩЕ ПОЛУЧАВАТЕ КРАЖБАТА И ЛЪЖАТА (В БЪЛГАРИЯ), СА ПОСТОЯННО ЯВЛЕНИЕ Коренът на лъжата и кражбата се намира дълбоко в земята ...
ОЩЕ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЪТ НА „ДЯДО ИВАН“ КЪМ ОБЛАСТ – ТРАКИЯ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЪТ НА "ДЯДО ИВАН" КЪМ ОБЛАСТ - ТРАКИЯ / ЙОСИФ ВАРСАНО След успешното превземане на област Македония от България, Коминтернът подготвя откъсването на поредната, българска област. Орязаната държава ще се събуди един ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКО, ЗЛАТНО БИЖУ НА 6300 ГОДИНИ В ПРОВАДИЯ
В ПРОВАДИЯ СА ОТКРИТИ КЪЩИ НА ДВА ЕТАЖА, ЧИЯТО ВЪЗРАСТ СЕ ОЦЕНЯВА НА 6300 ГОДИНИ Къщи на два етажа в елипсовидна крепост с диаметър 90 метра и 24-каратово злато са новите ...
ОЩЕ
СОДА & ВОДА
- ЛИМОН И СОДА БИКАРБОНАТ - 10 000 ЕФЕКТИВНО - Темата можете да я разделите на две, - с лимон, и без лимон, по лична преценка. "1. От информацията която ...
ОЩЕ
ПЕТРИЧ / ХЕРАКЛЕЯ – СИНТИКА
 ХЕРАКЛЕЯ - СИНТИКА Едва ли някой средностатистически непросветен българин или чужденец, дошъл на площадката на „изникналия” изпод земята древен град Хераклея Синтика в местността Рупите край Петрич, би могъл да ...
ОЩЕ
НЕБЕСЕН ПЕЧАТ, КЛЮЧЪТ Е В ТЕБ
  “В началото беше Словото…Всичко чрез Него стана…И Словото стана плът и живя между нас…”   “…Всеки народ си има звезда, която го зарежда със сила, енергия. Има и изключения. Някои народи нямат ...
ОЩЕ
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА – 2015 ГОДИНА
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА - 2015 ГОДИНА "Тъй както човек не е само тяло, така и всеки колективен организъм, група, общество също притежава нематериална компонента, свой колективен дух, за по-кратко наричан ...
ОЩЕ
ГОРДИ КАПАНЦИ
ARHEA ГОРДИ БЪЛГАРИ - КАПАНЦИ 21 Октомври 2011 г. в 11:28 ч. / ОПАСНИТЕ ХОРА, КЪМ СВОБОДАТА - проф. Николай Василев Има ли ги тези хора? Оказва се, че такива хора има. ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Resurrection of the Forgotten Bulgarian (electronic) School / Rositsa Doneva, Daniel Denev, George Totkov - the heroes of Bulgaria ВЪЗКРЕСЕНИЕ НА ЗАБРАВЕНОТО ЕЛЕКТРОННО УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ Може би сте пропуснали ...
ОЩЕ
ФРАНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
  ARHEA ФРАНЦИЯ - ПРОБЛЕМИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, ЗАПОЧВАТ ОТ КОМУНИЗМА / московски фетиши и тотеми Комунизмът е в основата на проблемите, с които България се сблъсква днес. Това заяви посланикът на Франция Ксавие ...
ОЩЕ
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ  "Загадъчни виртуални триъгълници свързват свещените обекти по земята на България. Точни пропорции и отстояния се забелязват между древните ни светилища, установява изследователят Христо ...
ОЩЕ
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ /Събота, 23 Януари 2010/ Следното може да ви се стори като научна фантастика, но скаларните оръжия са били изобретени през 1904 г. от югославския имигрант ...
ОЩЕ
НОЕМВРИ, ВРЪЧЕНИ СА НАГРАДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА
В столичния ресторант „Корсо“ се състоя втората церемония по връчване на НАГРАДИ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРЕДЛАГАНАТА УСЛУГА – BEYOND CUSTOMER SATISFACTION 2015 на компании, доказали високо качество на предлаганата ...
ОЩЕ
ГРАВИТАЦИЯ / ОТГОВОРИ, ВЪПРОСИ И РЕЗУЛТАТИ
Споделено. През последните години, теоретиците са получили много интересни резултати, които са ги накарали да погледнат по нов начин на квантовото пространство-време. Преди време физици от ТУ Виена представиха първото ...
ОЩЕ
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА /"В очакване на Чудото и 58-те български светци.   (28 Януари 2009/21 Ноември, 2008/25 Юни 11 - 7 Септември 2012, 07 Септември 2016 г., ФБ)   И тази ...
ОЩЕ
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ /  СВЕЩЕНОРОДИЕ, САКРАЛНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ - НАРОДЪТ НА ТРАКИТЕ Националната ни идентичност със сигурност започва чрез това, че имаме възможност да проследим за израстването на предците като великани на духа, съчетаващи многообразието на талантите ...
ОЩЕ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО / В БОРБА ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО / В БОРБА ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ "- Мога да кажа, че обичам Видин, обичам всеки град и село на епархията, обичам всички хора ...
ОЩЕ
Капитан Румен Йовчев - първият българин, имал честта, щастието и отговорността да бъде капитан на най-големия пътнически кораб в света. Румен Йовчев е от Варна, потомствен моряк. За първи път се качва ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ИЗВЪНРЕДНО СЪОБЩЕНИЕ / ГРУПА КОРОНАВИРУС - СОФИЯ, ПЕТЪК 13 / ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ОТ 1968-ма ГОДИНА /"учебник по Ветеринарна микробиология написан от акад.Стефан Ангелов и чл.кореспондент А.Тошков"/ ВРЕМЕ ЗА РЕДУКЦИЯ ...
ОЩЕ
ПОЛЪХ ОТ СИБИР / д-р Преслав Наков
ПОЛЪХ ОТ СИБИР / д-р Преслав Наков The tragic story of Soviet genetics shows the folly of political meddling in science A few years ago, one of us (Ian) was lucky enough ...
ОЩЕ
ИЗБРАНО – ПРОФ. КАЛИН ЯНАКИЕВ
ИЗБРАНО - ПРОФ. КАЛИН ЯНАКИЕВ / СЕДМИЧНА ДОКУМЕНТАЛИСТИКА Проф. дфн Калин Янакиев е преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, член на Международното общество за изследвания на средновековната философия ...
ОЩЕ
РУМЯНА – ДА ТЕ ИЗЛЪЖАТ С ДЪРЖАВА
РУМЯНА СИМИДЧИЕВА - ЗА БОЛКАТА ОТ БЪЛГАРИЯ / ОДИСЕЯ "ПО БЪЛГАРСКИ" / ДА ТЕ ИЗЛЪЖАТ С ДЪРЖАВА Текст от живееща на територията (наречена България) за материала на територията, успешно превърната в ...
ОЩЕ
„Вселена Петрова“ – ИЗБОРИТЕ
  ARHEA ЖЕРТВА, ВРЕМЕ БЕЗ ИЗБИРАЕМИ, ПАРАЗИТИ / лъжата на изборите с коментар от "Кумчо Вълчо" Amon Ra е в компанията на Вселена Петрова. Изборите са лъжа и са манипулирани предварително, а хората се ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ ИНЖЕНЕРИ С ПРЕСТИЖНА, СВЕТОВНА НАГРАДА
Български инженери взеха първа награда за най-значима световна иновация в сферата на безизкопните технологии за периода 2014-2015 г. Призът бе връчен на церемония в Истанбул. Българският екип успешно обновил полуразрушени тръбопроводи ...
ОЩЕ
КОНФИСКУВАН ЖИВОТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ГЕНОЦИД НАД НАЦИЯТА, КОНФИСКУВАН ЖИВОТ / БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ   /Строго секретно КАА/08.113 / Москва, 2.04.1947 г. / Инструкция НК/003 47/ - как България загуби своята идентичност или, как загуби независимост и ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ ТРЪКСТОП В ЧИКАГО / ЦЕНТЪР ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
Удобството, което липсваше на десетки хиляди шофьори в транспортния център на Америка, отвори врати. Най-големият тръкстоп в Чикаго е български. Най-големият тръкстоп в метрото в Чикаго вече е факт. Аmerifreight Truck Center ...
ОЩЕ
ARHEA ГОРЯНИТЕ - СЪПРОТИВА СРЕЩУ СЪВЕТСКАТА ОКУПАЦИЯ / ПАРЕЩИ СЪРЦА С ГОРЕЩИ СПОМЕНИ България винаги е търсела пътя към свободата. България означава държава на Бога, на божествените хора. Божият народ е способен ...
ОЩЕ
NATIONAL GEOGRAPHIC ЗА КАРТЕЛИТЕ (И КОМУНИЗМА)
  ARHEA NATIONAL GEOGRAPHIC ЗА КАРТЕЛИТЕ (И КОМУНИЗМА) 1. За да "удариш" картелите, трябва да вземеш парите им. 2. За да "удариш" комунизма, трябва да спреш парите му. Не крадените пари, не изнесените зад граница, ...
ОЩЕ
ARHEA   1 663 668 ПОД ПРАГА НА БЕДНОСТТА В БЪЛГАРИЯ - ВЕСТНИК "СЕГА" БГ / 2019 ЕДИН МИЛИОН ШЕСТСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ТРИ ХИЛЯДИ ШЕСТСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ОСЕМ ДУШИ ДОБРЕ ДОШЛИ - на устроените ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – ИЗГОНВАНЕ ОТ ЕВРОПА
  ARHEA ОТКЪСВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ РУСИЯ / ИЗГОНВАНЕ ОТ ЕВРОПА Кой и защо дърпа България към Русия? / В ход е съзнателен, движен от регионални сили процес за отклоняване на България от ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Споделено от Александър Василев / религията срещу България ДА НЕ ЗАГУБИ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ СИ ПРИХОДИ Ръководството на Българската православна църква (БПЦ) прояви завидно упорство и не затвори църквите. Всички други ...
ОЩЕ
ЗА СВОБОДАТА
  ARHEA СВОБОДАТА СЕ РАЖДА ОТ ПЛАЧ, ЩЕ БОЛИ ЗА БЪДЕЩИТЕ НАСЛЕДНИЦИ "...Силата на българската памет. Константин Шарков казва в поемата си, че свободата се ражда от плач и пламък и, че ще ...
ОЩЕ
НА СЕВЕР ОТ БЪЛГАРИЯ, ОТКЪДЕТО ЗАПОЧВА ЕДИН НОВ СВЯТ Се носят песни и жизнерадостни възгласи, съпроводени от напредъка на народовластието в свободна държава. На север от България, се ражда младото поколение на ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ARHEA / РЪКОВОДСТВО ЗА ДУХОВНА ПРАКТИКА / из БОГОБОРЕЦ АНТИХРИСТ "Бъдете ковачи на позитивна съдба, не на сетивна съдба, без да се покланяте ако сте българи на чуждите ...
ОЩЕ
ARHEA.ORG С НОВ АДРЕС НА РАДИО ИЗЛЪЧВАНЕ
Радиостанцията е активирана на Activation : 11/9/2016 на адрес http://listen.shoutcast.com/r-armedia и се прослушва`ше до днес 11 Юни 2018 година почти без прекъсване, на дъщерен адрес http://listen.shoutcast.com/arm-vm ARHEA.ORG/ARM След неизвестен брой опити срещу ...
ОЩЕ
ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ
  ARHEA ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ / КАКВО БЕШЕ НАПРАВЕНО ЗА ПРЪВ И ПОСЛЕДЕН ПЪТ ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИК НА ХИТЛЕР - ЗАСЛУЖЕНО МЯСТО В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 1 - След като България е осеяна с руски ...
ОЩЕ
МЕРИЛИН – ЛЕЧЕНИЕ В ТУРЦИЯ
  ARHEA ЛЕЧЕНИЕ В ТУРЦИЯ / МЕРИЛИН ХАСАНОВА (КОНТАКТИ) Мерилин Хасанова работи от 2014 г. в областта на организиране лечението на български граждани в болници в Турция. Повече от 4 г. е официален ...
ОЩЕ
ХАЗАРСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
1 - ХАЗАРСКИ КАГАНАТ / ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 2 - „ДЖАГФАР ТАРИХ-И” ИЗТОЧНИЦИ, КИРИЛ МИЛЧЕВ, ТОДОР ВЕЦОВ, ИВАН ТАНЕВ ИВАНОВ (В КРАЯ) 3 - ХАЗАРСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ПОСЛЕДИЦИТЕ  - Нова ...
ОЩЕ
МЕЛ ГИБСЪН С ИСТОРИЧЕСКИ ФИЛМ ЗА ЦАР КАЛОЯН / КООПРОДУКЦИЯ
Историите на двама знакови български царе, Калоян и Борис III, ще бъдат пресъздадени на големия екран. Това обяви лично изпълнителният директор на „Ню Бояна” Ярив Лърнър на среща с медиите. В момента ...
ОЩЕ
КОМУНИЗМЪТ – ОБЯВЕН ЗА ПРЕСТЪПЕН
ARHEA КОМУНИЗМЪТ (социализмът) И НЕГОВИЯТ РЕЖИМ - СА ПРЕСТЪПНИ / ПОСЛЕДИЦИТЕ създавани от бившите комунисти, са престъпни последици. ДЕМОКРАЦИЯ - СЪЗДАДЕНА ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИ КАДРИ / Е ПРЕСТЪПНА И ИЗКРИВЕНА В ОСНОВИТЕ Korneliy Savov ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 2
ВЪВ ВТОРАТА ЧАСТ - ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА / НАРОДЪТ И СЛОВОТО ТРАКИЙСКАТА БИБЛИЯ - БЕСИКА / НОВ И СТАР ЗАВЕТ, НАМЕРЕНИ В РЪКОПИСИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА РУСКИ ЕЗИК, ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ / ИСТИНАТА БИБЛИЯТА ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, БЪДЕЩЕ
БИБЛЕЙСКА АРХЕОЛОГИЯ, ПРОДЪЛЖЕНИЕ "От една страна данайците, етиопци / гърци крадат тракийската история показано в първата част, във втората част разбираме за подмяна извършена от братския еврейски народ, накрая професор Васил ...
ОЩЕ
ЕВА ГОРГОВСКА – БУЛГАРИСТАН, на веселите гяури
ЕВА ГОРГОВСКА - БУЛГАРИСТАН, на веселите гяури Няма по-весела нация превърната в етнос от групата на грухтящите българи (българки). Всеки месец 1000 в джобчето и "шапка на тояга". Не само училищата (въпреки ...
ОЩЕ
ИЛИНДЕН – СВ. ПРОРОК ИЛИЯ
ИЛИНДЕН - СВ.ПРОРОК ИЛИЯСвети Пророк Илия се тачи от всички християни като най-големия библейски пророк и заедно с Моисей - като един от двамата най-велики старозаветни мъже. Живял около 900 ...
ОЩЕ
ПРОФ. ФИЛИПОВ – ИЗВЪНЗЕМНИ ОТПРЕДИ 60 000 ГОДИНИ
Астрофизикът проф. Лъчезар Филипов е син на бившия премиер от времето на социализма Гриша Филипов. От 1982 г. работи в Института по космически изследвания, където допреди няколко години бе зам.-директор. ...
ОЩЕ
ВАЛИДЕ СУЛТАН – РОДОПЧАНКАТА СОНЯ, КОЯТО МИЛЕЕШЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
В ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД Има народи и държави, които не искат България да бъде силна страна, да има своя история в обективната правда, да има гордост ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane СПРАВЕДЛИВО ОТНОШЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ Филип Христов / Спиралата на насилието в България винаги се е завихряла в резултат на центробежни политически процеси и идеологическото противопоставяне. Бурният политически живот ...
ОЩЕ
ДУХЪТ НА БЪЛГАРИЯ / НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
2015 - СВИДЕТЕЛИ СМЕ НА СТАРАТА / ИДВА НОВАТА ГОДИНА - 2016 Сънародници, Ние сме солта на земята, ние сме творци във Вселената, ние сме деца на Бога, цветя по българската земя; ...
ОЩЕ
ЕМИЛ УНАРЕВ ЗА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ
  ARHEA ЕМИЛ УНАРЕВ - ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРИЯ ДНЕС / "ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ" НАВСЯКЪДЕ, няма избираеми лица ("Това са пряко действащи агенти, не всичките. Другата голяма част, са десетки хиляди зависими от тях, на ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ НА МАЙКАТА БОЖИЯ / ДНЕС – 21 Ноември 16 ГОДИНА
"Когато пречистата Дева навършила три години, праведните й родители изпълнили обещанието, което дали пред Бога, преди още тя да се роди. Затова те тържествено въвели своята дъщеря в Йерусалимския храм ...
ОЩЕ
ПОЛЕЗНАТА МРЕЖА И „ПАНТА РЕЙ“
 Валери Георгиев Полезната мрежа. Най-интересна е демонстрацията на телесни качества. Млади и стари. С удоволствие да ги разглеждаш. Усмивка. Най-лесно е показването на външните придобивки - като кресливи снахи, да ги ...
ОЩЕ
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ - РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ НА НЕВРОННИТЕ ВРЪЗКИ "Учени от Томския държавен университет съвместно със свои колеги от други пет държави създадоха изкуствен носител на естествен интелект – ...
ОЩЕ
ДЖЕЙМС БАУЧЕР – УБИЙСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ
ARHEA ДЖЕЙМС БАУЧЕР - УБИЙСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ / ПОКОЛЕНИЯ ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И КРАЖБИ На национално богатство, на географски области, на история, религия, култура, общество ("инжинеринг"), писменост, злато и парични средства - всичко това, ...
ОЩЕ
  ARHEA БНР / Милен Керемедчиев - агресивно присъствие на руски агенти, на Балканския полуостров / БЪЛГАРИЯ КЛЮЧОВА ЗА МОСКВА Милен Керемедчиев: Има сериозно активиране на руските мрежи на Балканите / Валери Тодоров: ...
ОЩЕ
МАНОЛ – ПРОСТОКРАЦИЯ
  ARHEA МАНОЛ ГЛИШЕВ, СПОДЕЛЕНО ОТ Kamen Trenkow / НАКРАТКО Между другото - за простосмъртните. Нека се знае, че г-н Глишев е защитена личност докато вие не сте. Каквото и да правите и с ...
ОЩЕ
16 март 2014 г. / БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА, КОЯТО ЩЕ ГО НАПРАВИ СВОБОДЕН "Българинът не знае своята история. Дълги години изучавахме една осакатена история, пълна с лъжи и неточности. ...
ОЩЕ
ЕПИСКОП ПЕТЪР ОСОГОВСКИ – ПРЕДСКАЗАНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
Петър Осоговски е Доростолски епископ през Х век, неговата църква е била в днешна Силистра. Той е оставил две големи книги, които в момента се пазят в библиотеката в Малта. ”Деномесечен ...
ОЩЕ
ГОСПОД НИКОГА НЕ Е БИЛ В ТАЗИ ЦЪРКВА
  ARHEA СГРАДА / ГОСПОД НИКОГА НЕ Е БИЛ В ТАЗИ ЦЪРКВА Mariana Florova - Един стар човек с овехтели, изпокъсани дрехи посещавал редовно една църква. Свещеникът, недоволен от външния вид на стареца, му ...
ОЩЕ
КИРИЛ ХРИСТОВ срещу Леонид Андреев
РУСКИ СЛАВЯНОФИЛИ, НАРИЧАТ БЪЛГАРИТЕ - "ЦИГАНИ, ДУХОВНО НИЩИ И ПРОДАЖНИ, ОВЦЕ"   ЗА ЖИВОТНОТО В ТЕБЕ   Кирил Христов затваря устата на руски клеветник-славянофил, наричащ българите „духовно нищи”, „цигани”, „продажни”.   Хулителят на българския род Леонид ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ / КОЛОБРИ, ПАЗИТЕЛИ, ЕВРАЗИЙСКА БЪЛГАРИЯ – ОТ ДУНАВ ДО ЕНИСЕЙ / ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
Пример за честност, справедливост, трудолюбие, красота на българите и българките. Където и да са били сънародниците, дадено им от Бога са направили държави могъщи, светли и чисти духовни огнища на рода ...
ОЩЕ
ЯНКО ГОЧЕВ – КОНТРОЛЕН ИЗСТРЕЛ
  ARHEA КОНТРОЛЕН ИЗСТРЕЛ ОТ МОСКВА Янко Гочевъ - 75 години от убийствата в Хасково - 12.09.1944г. Комунистически терористи и червеноармейци избиват 7 български офицери от гарнизона начело с командира му полковник Велико Маринов ...
ОЩЕ
БПЦ И БКП 1944-2020
ARHEA БПЦ и комунистическата власт на БКП - 1944 / 2019 БПЦ и комунистическата власт / Преподавател: доц. д-р Павел Павлов; д-р Венцислав Каравълчев Теми и подтеми І. Уводни въпроси 1. Предмет, задачи,периодизация и метод 2. ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО – РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО - РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА - ЧОВЕКЪТ, КОЙТО МИСЛЕШЕ В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ Людмила Живкова имаше усещането за бъдеще, не живееше с настоящето и натрупваше опит ...
ОЩЕ
КРЪСТОВ ДЕН
КРЪСТОВ ДЕН "Кръстова гора събира поклонници тази нощ." "14 септември е един от Дванадесетте велики християнски празници - Въздвижение на Светия Кръст Господен, или, както народът го нарича - Кръстовден. ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ И „ПРАВОСЛАВНА ЗОРА“
24ЧАСА: МАРТ 2019 ГОДИНА - РУСКИ ЯТАЦИ КРИЯТ ВЪВ ВАРНА ИСПАНСКИ НАРКОБАРОН (славянска връзка) / БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛИСТИ И "ПРАВОСЛАВНА ЗОРА" Един от най-издирваните испански трафиканти на кокаин е заловен на 17 ...
ОЩЕ
МИСТЕРИЯ В ПЛАНИНАТА ПРЕЗ 1981 ГОДИНА
За българското наследство от историята на България - неизвестната, величествена, неизказана имаща красота на митично създание, съхраняваща тайни във времето на човешката цивилизация. ВРЕМЕ, Какво се случва по българските земи?, на този ...
ОЩЕ
КАЦАРОВ – БАЛАБАНОВ
  ARHEA    Константин Кацаров - Автор добави нова снимка към албума: Памет — с/ъс Ivailo Balabanov. Прочетох нещо от Ivailo Balabanov и онемях... БЪЛГАРСКО СТИХОТВОРЕНИЕ Момчета, знам, че вече ви дотегна и хлябът сух, и голата ...
ОЩЕ
ЙОСИФ ВАРСАНО – КОМУНИСТИЧЕСКИ РАЙ
АНТОНИЯ ДЕНИЦА ВАСИЛЕВА / ЙОСИФ ВАРСАНО - КОМУНИСТИЧЕСКИ РАЙ Раят се оказва е на Земята и свидетелството, е как с чужди пари, най-често от кражбите комунизмът построи своето настояще. Трябваше да измине ...
ОЩЕ
ARHEA "ТОЗИ МАЛЪК, НО МНОГО ПРОСТ НАРОД, ЗАСЛУЖАВА ВСИЧКО, КОЕТО МУ СЕ СЛУЧВА" Мартин Карбовски / 13 ноември в 22:08 ч.    
ОЩЕ
ХРАМ СВЕТИ ДИМИТЪР – ВИДИН, Е ВТОРИЯТ ПО ГОЛЕМИНА В БЪЛГАРИЯ
Камбаните и часовникът на църквата, паметник на културата от национално значение, отмерват времето от 1885 година насам. Малко известно е, че във Видин се намира вторият по големина православен храм у ...
ОЩЕ
  ARHEA ЛЮБОВЕН РАЗРЕЗ - ВРЪЗКАТА НА СССР И РУСИЯ С БЕЛГРАД / ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ ЗА НАБЕЗИ & ФОЛК (l.a.) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Въведение. Наскоро се случи посещението на президент в централна Балканска държава, приковано ...
ОЩЕ
ЯНКО ГОЧЕВ – СЛЕД ПОРЕДНОТО КЛАНЕ НА БЪЛГАРИ
ЯНКО ГОЧЕВ - СЛЕД ПОРЕДНОТО КЛАНЕ НА БЪЛГАРИ, ЕТИОПСКИТЕ ФАЛАШИ (андарти) ПРЕВЗЕМАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ Янко Гочевъ - Клането над българите в село Загоричани - 25 март 1905г. Едно от ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane КОМУНИЗМЪТ СЛЕД 1944-ТА 1989-ТА 1992-РА И ПРЕЗ 2020 ГОДИНА В БЪЛГАРИЯ / ЧНГ След сливането хамелеона на комунизма с демократичните благини, се очертават страните му вляво БСП (БРП'к ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ГОВОРИ ВАЛЕРИ с Атанаска Генурова / Valeri George" REMEMBER - ДАМАТА С БУХАЛА И ХАРТИЕНИТЕ ПАРИ Atanaska Genurova - играете си с дявола дърпате го за опашката, ...
ОЩЕ
ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ
РУСОФИЛСКА, ОТРОВНА АНТИБЪЛГАРСКА СМЕС СРЕЩУ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА СРЕЩУ ТЕМА - КАКВО НАПРАВИ ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ / докладват мишките зад Океана без да знаят, че целия състав на "хитлеристка" Германия, се пренася към ...
ОЩЕ
II – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
  ARHEA ГЕШЕВ ВТОРА ЧАСТ (за ЕС и НАТО) / ОТ АДОВО ВРЕМЕ "...сериозно с гълъбите..." Орлин еди кой си Аврамов, се смее от направен преди седмица профил и ведната "облъчването" - Бивол с ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ГРУЗИЯ ОКУПИРАНА ОТ РУСИЯ / ОТКАЗ ОТ МИРНО РАЗРЕШАВАНЕ Има сериозна съпротива срещу членството на Грузия в НАТО. "– За съжаление ние продължаваме да сме изправени пред болезнени предизвикателства, ...
ОЩЕ
ПСИХОЛОГИЯ – ТАМ, КЪДЕТО БОГ ОБИТАВА
ARHEA ПСИХОЛОГИЯ - ТАМ, КЪДЕТО БОГ ОБИТАВА Нима не е по добре да се разгледаме и намерим себе си там, където ни няма, поне засега и така да вървим към края ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – ГЛИНЕНИЯТ КОЛОС
БЪЛГАРИЯ – ГЛИНЕНИЯТ КОЛОС НА КОМУНИЗМА / ПАРИЧНИ КРАКА На света има една малка, но изключително агресивна към народа си държава в Европа, която е изключително опасна и краде от европейски ...
ОЩЕ
В ЗАЩИТА ПРАВАТА НА СВОБОДНИТЕ ХОРА – As President, I have
Archangel / Hurricane By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered as follows: Section 1. ...
ОЩЕ
НЕ, МЕРСИ
Archangel / Hurricane ПОГРЕБЕНИЕТО МИ? - НЕ МЕРСИ / 1 - КОЙТО НЕ МЕ Е РАЖДАЛ 2 - НЕ МЕ ЗАСЛУЖАВА 3 - КОЙТО НЕ МЕ Е ХРАНИЛ, ДА НЕ МЕ ТЪРСИ 4 - ...
ОЩЕ
ПОДМЯНА НА ОСНОВНОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРОПАГАНДА
Подмяната на българското население при основите на България, се извършва отдавна. Десетилетия наред заедно с изработването на закони със специално предназначение, се извършвя подмяна и на гентическия състав с една ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane СРЕЩУ ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ, КОИТО СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ В БЪЛГАРИЯ ОТ - ДЯСНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ - "Призоваваме властта да не създава излишно напрежение и да не нарушава основните ценности, ...
ОЩЕ
ЗЛАТНАТА КНИГА – 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА
ЗЛАТНАТА КНИГА - 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА "Златната книга", създадена 600 г. преди Христа и страха от нея - "Бакърената" и "Желязната". Явно някой много се страхува от тази книга, ...
ОЩЕ
ЗАГОВОРЪТ СРЕЩУ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА обикновен бандитизъм
Archangel / Hurricane ГОЛЕМИЯТ ЗАГОВОР (СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО) НИЩО НОВО - ОБИКНОВЕН БАНДИТИЗЪМ група артисти и техните съучастници. Марина Борисова - С тези тестове се цели установяване Хората на Духа и персоналното ...
ОЩЕ
  ARHEA Ваня Григорова: - Частните ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ фондове за втора пенсия са абсолютна измама! 13 ноември 2019 - 21:40 часа Те бяха създадени, за да се обогатят крупни бизнесмени. Частните задължителни фондове за втора пенсия са ...
ОЩЕ
ДЪРЖАВНИ ФАЛИТИ, КОМУНИЗЪМ
  ARHEA СОЦИАЛИЗЪМ ИЛИ КОМУНИЗЪМ / КАКВА Е ВРЕДАТА НА СССР И РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ?! / ДЪРЖАВА БЕЗ ДЕМОКРАЦИЯ управлявана от измамници с цел запазване на заграбеното, българско богатство Тодор Живков довежда България ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ГОВОРИ ВАЛЕРИ / "Драги хора и далечни мои приятели, не сте в нормална и правово уредена държава в демократичния свят за съжаление, който също се разпада отвътре ...
ОЩЕ
МАГНИТЕН МОТОЦИКЛЕТ
  ARHEA ЗАБРАНЕНИЯТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОТОЦИКЛЕТ / Ф. И. Свинтицкого по модела на германеца Ванкел ПАТЕНТ № 2086784 Кратка история на руски език, за борбата на руския народ и изобретения, създадени в ...
ОЩЕ
ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО / 1000 СВЕТЛИННИ ГОДИНИ НАЗАД
Източник - 1 Най-големият радиотелескоп в света е построен в планините на провинция Гуейчжоу в югоизточен Китай. Изграждането му е отнело около 5 години планиране и още толкова години строителство. ...
ОЩЕ
ШИРОКА ЛЪКА – ДОКОСВАНЕ ДО БЪЛГАРИЯ
Изключителни преживявания от България с безкрайната си хубост и красота, която е ненадмината. Село Широка лъка се намира в Родопите, на 23 км северозападно от Смолян и на 16 км от ...
ОЩЕ
ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО
Традиционните образователни системи в общи линии ни учат, че историята на човечеството може да се проследи само до около 8 хиляди години назад, а религиозните текстове казват, че човечеството е ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Valeri George ОБРЪЩЕНИЕ към който няма да го прочете, нито ще чуе викащия в пустинята своите си. Накратко, видя се донякъде доброто намерение за запазване живота на колкото ...
ОЩЕ
ГЕРМАНИЯ, БЯГСТВОТО ОТ БЪЛГАРИЯ
  ARHEA ГЕРМАНИЯ, за разлика от България - изучава история на комунизма в училищата. / БЯГСТВОТО ОТ БЪЛГАРИЯ - ВЪПРОС НА ЖИВОТ И СМЪРТ Това, които днешните поколения не знаят, не се изучава, ...
ОЩЕ
ВИТАЛНОСТ / ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН
ВИТАЛНОСТ /ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН, ВИТАМИН В-17, ММС, СОДА ЗА ХЛЯБ, ЙОД, ВИТАМИН В-3, ЗЕОЛИТ/ ("Хипофизна жлеза и Мелатонин; Слънчевата светлина и храната; Невромедиаторът Серотонин; Телепатия Множество древни вярвания и традиции ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ПРЕПОРЪЧАН САЙТ ЗА ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ / четиво на български език - подарък за истински човеци
ОЩЕ
  ТЕМА / Magdalena Marinova Чета днес за дарението от САЩ - дом за възрастни хора и полемиките как така руснаците по подобие не даряват. Те никога не са го правили. Защо ...
ОЩЕ
БПЦ на РУСКАТА ДРУЖБА
  ARHEA БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА на българо-руската дружба ... "Камбаните тряскат кухите си глави в неистово, неистинско православие, пазено зорко от истински вълци с тояги, усвояващи щедро безбожните, ограбени храмове." ... Дал Бог добро    
ОЩЕ
ИИСУС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ…
ИИСУС ХРИСТОС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ - ИСТОРИЯТА СЕ СЪБУЖДА ПРОМЕНЕНА РАЙСКИЯТ ЕДЕМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЧЕРНО МОРЕ, ДО БЪЛГАРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ - ЧАСТ ОТ ЗЕМИТЕ НА ТРАКИЯ ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ КЪМ СВЕТЛОТО, КОМУНИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ
ИГРА НА ДУМИ - ПЛОЩАД "СВОБОДА" ПО ПЪТЯ КЪМ СВЕТЛОТО, КОМУНИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ ПИРОНИ ОТ КУТИЯТА НА КОМУНИЗМА "ПАНДОРА" ЗА ВЕЧНИ ВРЕМЕНА, ПАРТИЗАНСКИТЕ ПЪЛЧИЩА ОТ БОРЦИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ("Archangel / Hurricane Каламбур от ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane РОНАЛД БЕРНАР - СВЕТЪТ В КЕШ / Убитият във Флорида е Роналд Бернар Родригез. А холандецът си е жив и дори има фейсбук акаунт. Поства човекът, отвреме ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ, БЕЗСМЪРТНА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
БЪЛГАРИТЕ, БЕЗСМЪРТНИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ Оказва се, че ние сме в началото на човешката цивилизация; не сме крадци на историята, нито за търговски цели или по каквато и да било друга причина През ...
ОЩЕ
В БЕЛОГРАДЧИК – НАХОДКА НА 1,4 МЛН. ГОДИНИ / БЪЛГАРИЯ
Униĸaлнa нaxoдĸa, oтĸpитa в Бeлoгpaдчиĸ, пpeoбpъщa cвeтoвнaтa иcтopия. Cпopeд пocлeднaтa ceнзaциoннa тeopия, нaxoдĸaтa, oтĸpитa в пeщepaтa Koзapниĸa в oĸoлнocтитe нa Бeлoгpaдчиĸ, paзбyнвa нayчнитe cpeди cpeд иcтopици и apxeoлoзи. Πpeди дa бъдe ...
ОЩЕ
ПСИХО – ТРИЛЪР / ЗАЩО ФОСИЛЪТ ВЯРВА НА ТИРАНИНА
ПСИХО - ТРИЛЪР / "ЗАЩО ФОСИЛЪТ ВЯРВА НА ТИРАНИНА" Споделено чрез Петя Сотирова от "ФАКТОР" - спокойна и усмихната вечер, на всички ... фантоми -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- Изиграният народ отказва да направи връзката между ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ОНГЪЛ " 11 януари 1989 / За "разпространяване на антиправителствени слухове" са арестувани членовете на Независимото дружество за защита на правата на човека в България Илия Минев, Григор ...
ОЩЕ
  ARHEA Любовта между Сун и Марин е легенда в Китай. Момчето от Оряхово среща пекинска принцеса и се женят с благословията на Мао Ако в Китай има съвременна приказка за любовта, в ...
ОЩЕ
ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА, Е СЪЗДАДЕН СПЕЦИАЛНО
Астрономът Жан Ласкар от Националния център за научни изследвания публикува сензационна математическа теория за влиянието на Луната върху поведението на Земята. Той стига до извода, че без гравитационното влияние на ...
ОЩЕ
ПОД СЛЪНЦЕТО НА БЪЛГАРИНА – Г. С. РАКОВСКИ
В ДВЕ ЧАСТИ - БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ПОД СЛЪНЦЕТО НА БЪЛГАРИНА ГЕОРГИ РАКОВСКИ / Знайте ли вие Русия каква е? Знайте ли какво робство и какви вечни мъки ви чакат? ПЪРВА ЧАСТ На 2 ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane АНТИПРОПАГАНДА / Катя Нонинска - Катя Нонинска ПОПЪТЯ КЪМ "ЧИСЛОТО НА ЗВЯРА" Изглежда законно. Ще направя двоен изстрел В настоящия Национален график за ваксини през първите 6 години от ...
ОЩЕ
CORRESPONDENTS IN 2018 КОРЕСПОНДЕНТИ
CORRESPONDENTS IN 2018 Attention - TEAM 2017 ARM VM © ARHEA ORG. In 2018, correspondents from all five continents - the United States, South America, North America, Australia, the European Union, ...
ОЩЕ
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ - ИСТОРИЯ НА КОМУНИЗМА след 1989-та година   ARHEA 1 - "МЪРТВА ХВАТКА" - ЗАЩО И КАК СВОБОДАТА СЕ ОТМЕНЯ / НЕУСПЕШЕН ПРЕХОД История, показваща пред ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ - СЪЛЗИТЕ НА БЪЛГАРИЯ Това документално разследване е изградено върху уникалния архив на следствено дело №4/1990, известно като делото за икономическата катастрофа. В него са концентрирани ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕРМЕ – ТОЙ БЕШЕ ТИХ И КРОТЪК ЧОВЕК
БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ / От Мария Райчева чрез Васил Терзийски - богатството на ума е най-доброто природно качество. ВТОРА ЧАСТ - СЛЕД 1944-та и последиците / КОГАТО ИМА ПАРИ, НЕЩО ...
ОЩЕ
TEAMP TRUMP / GOD BLESS US
Team Trump President Trump holds his bible up in front of St. John's church in Washington D.C., which was burned by thugs last night. Pray fervently to God to keep this great ...
ОЩЕ
ГЕОРГИ МАРКОВ, ОТ ЕВА РАДЕВА
  ARHEA ГЕОРГИ МАРКОВ - ПИСАТЕЛ, убит във Великобритания (паметник на площад "Журналист" в София) Eva Radeva - "Все повече ме смайва впечатлението, че истинската болест на нашето време не е нито комунизмът, ...
ОЩЕ
LIBERTA И КИЧКА БОДУРОВА
  ARHEA LIBERTA С "ПОУКА ЗА СУЛТАНИ И ИБРИКЧИИ" / КИЧКА БОДУРОВА СРЕЩУ УЧИНДОЛ 05.08.19 16:42 Да се отмие един срам от всеобщата "чалга култура" идваща - спусната да управлява след амортизация на ...
ОЩЕ
ФРАНК – ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ СЪС ЗЛАТНИ БУКВИ
ФРАНК - ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ СЪС ЗЛАТНИ БУКВИ 1 - "Мотоциклетист направил опит да спре камиона, преди машината да се вреже в хората на крайбрежната алея в Ница, ...
ОЩЕ
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН – В СВЕТА НА ИЛЮМИНАТИТЕ
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН - В СВЕТА НА ИЛЮМИНАТИТЕ   Когато заговорим за истински неща, предлагаме на вниманието тема за преживяване на българин, който разказва за тайните от общочовешкото ни пространство, предадено ...
ОЩЕ
СОЛОМОНОВИЯТ ХРАМ – ОТНОВО
  ARHEA SHARED BY Becki Minica McCreary Remember this is Biblical - It’s not Jesus that will sit in this temple but the Antichrist. ("Свещеният огън от небето трябва да спре. След това се ...
ОЩЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ С ФАКТИ
  ARHEA ТРЪБИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯТА, СА ПЪЛНИ С ФАКТИ* / Мъже, Жени О, суета на тялото излъчващо и въпроси, и отговори. Бог дал, Бог взел. О, суета на тялото измислящо други въпроси, без отговори. Човек е ...
ОЩЕ
ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9
ОТКРИХА ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9 "ЦЕРН обяви откритието на нов клас частици, наречени пентакварки от детектора LHCb в Големия адронен колайдер (LHC). Днес колаборацията на експеримента LHCb е публикувала ...
ОЩЕ
ВСЕЛЕНАТА ОТ ХОЛОГРАМИ, СТРУНИ И ОПЛЕТКИ…
1 Известия Преки пътища към поверителност Настройки на акаунта Хора, които може би познавате Вижте всички Хора, които може би познавате Валерия Суркова 1 общ приятел Nikoleta Lozanova 2 общи ...
ОЩЕ
ДОБРЕ ДОШЛИ / 560 – 434
ДОБРЕ ДОШЛИ - БЪЛГАРИЯ ВИ ОЧАКВА / 560 - 434   Радослав Ефтимов към 2/3 от живеещите в България с коректен въпрос. Същият този въпрос, бе споделен от друг потребител в социалната мрежа, ...
ОЩЕ
МИЛАН ГЕОРГИЕВ, ПРИМИТИВИ от ТЕОДОРА ДИМОВА
  ARHEA МИЛАН ГЕОРГИЕВ, СПОДЕЛЯ / В СЕГАШНО ВРЕМЕ - Примитивна лукавост и хитрост, крадливост и жестокост, безотговорност и агресивност Комунистите са примитиви, затова са изверги. Теодора Димова скоро ще завърши новия си роман, ...
ОЩЕ
ПРОБЛЕМ В МИРИЗМАТА НА НАРЦИСА
Archangel / Hurricane 0 - Да се смееш от скрити профили знаейки, че си паразит и бандит, не е похвално за разума! 1 - Между другото, ломските бандити (където си крият) да ...
ОЩЕ
ЗАБРАВИХМЕ ЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ – ГЕОРГИ ЛАМБОВ
Откъснат живот, „Хората пееха!” – ми каза мой приятел, разказвайки ми за България отпреди 9 септември 1944 г. Тихо, ненатрапчиво той редеше спомен след спомен. Скромен, като всички от неговото поколение. ...
ОЩЕ
ИНСТРУКЦИЯ НА ЛЕНИН КЪМ СЪДИЛИЩАТА
  ARHEA ПРЕСТЪПНОСТ / КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ СЪДИЛИЩА - Владимир Улянович Ленин / 17 май, 1922 г. (В. Ленин – пълен сборник на съчинения, Т. 45, стр. 190) „Съдът не трябва да премахне терора (престъпления, ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1944-ТА ГОДИНА / Д. Йеникараев преди 1 година - "Хората, които експлоатираха България тогава продължават да я експлоатират и в наши дни, но всяко стадо си заслужава коча." KRG ...
ОЩЕ
ПАЛМИ РАНЧЕВ, БКП СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
  ARHEA Николай Панков и Палми Ранчев СПОДЕЛЕНО / РОЛЯТА НА РУСИЯ И СССР СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ - КГБ, ДС & МВР основните инструменти на агресията, силовите ведомства и репресивната "машина" на Москва ...
ОЩЕ
ИСПАНСКИ БЪЛГАРИ, КРАЯТ НА ДЪРЖАВАТА
ARHEA БЕЗ НАДЕЖДА ОТ ИСПАНИЯ, КРАЯТ НА ЕДНА ДЪРЖАВА (Учиндол) Започва от личността. Завършекът е реалната форма. Започва от мисленето. Оформя се логиката, рефлектираща върху културата, поведението с всички последствия. Вярвах, че ...
ОЩЕ
РОДИНА – КАКВО НАПРАВИ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ
РОДИНА - КАКВО НАПРАВИ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ   Ще започнем оттук, защото хората първом се раждат като деца, на които деца се предоставят възможности след това, когато се очакват и плодовете от ...
ОЩЕ
КОМУНИЗМЪТ ОЩЕ 1000 ГОДИНИ
  ARHEA ПСЕВДО-ДЕСНИТЕ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ АНТИ-КОМУНИЗЪМ, ОЩЕ 1000 ГОДИНИ Няма да си отидат просто така, да изоставят България свободна и независима. Да заживеят децата. Ще измислят давностен срок за тях и наследниците, на ...
ОЩЕ
СВЕТИ НИКОЛАЙ, МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ – НИКУЛДЕН
Свети Николай, архиепископ на град Мира в Ликия - Мала Азия, е починал на 6 декември 342 г. и светите му мощи се пазели там до 1087 година. По времето ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЗАТВОРЕТЕ ВЕСТНИКА, ИЗКЛЮЧЕТЕ ТЕЛЕВИЗОРА - Илия Велинов / Весела Цалова / Свобода Стефанова / Тодор Александров Vessela Lulova Tzalova - Ивановден... в един отново забравен от Бога град ...
ОЩЕ
ВОЕННА СТРАТЕГИЯ, ЧУДЕСНА РАЗРАБОТКА ОТ АЛЕКСАНДЪР БОРТНИКОВ
Путин распорядился прекратить полеты пассажирских самолетов в Египет. Он сделал это по рекомендации директора ФСБ. Это означает, что причиной крушения российского лайнера на Синае был теракт. Но кто его организовал? ...
ОЩЕ
III – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
  ARHEA "ГЕШЕВ ОТ АДОВО ВРЕМЕ III" / ГЛАВЕН ПРОКУРОР ГЕШЕВ - ПЪРВАТА СТЪПКА КЪМ НОВА БЪЛГАРИЯ last admin Разбира се, това стряска (насън) политическите злодеи и псевдо-политически опоненти, носещи бремето на историята ...
ОЩЕ
PRAYER IN THE UNITED STATES КАРАНТИНА Е КОГАТО ОГРАНИЧАВАТЕ БОЛНИ ХОРА / ТИРАНИЯ Е КОГАТО ОГРАНИЧАВАТЕ ЗДРАВИ ХОРА Who is the Godfather, where is he hiding? РОБЪРТ КЕНЕДИ В ЗАЩИТА НА ДОНАЛД ТРЪМП ...
ОЩЕ
АНСАМБЪЛ „ЧИНАРИ“ В НДК, БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ ПРЕД СВЕТА
Eлeгaнтeн, cтилeн, cтeгнaт и въздeйcтвaщ фoлĸлopeн cпeĸтaĸъл-ĸaмпaния “Hиe бългapитe” пoднecoxa тaнцьopитe oт aнcaмбъл “Чинapи” пpeд пpeпълнeнa зaлa 1 нa HДK нa 24 нoeмвpи 2015 г. Haд 60 yчacтниĸa oт cцeнaтa ...
ОЩЕ
ВИНИЦА ЗА АХИЛ / БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ / 10 000 ГОДИНИ ОТ ИСТОРИЯТА
ПЪРВООБРАЗ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНИ ВИНИЦА С БЪЛГАРСКИ ПЛОЧКИ НА БЪЛГАРИНА - АХИЛ / 15 ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ ДНК - БЪЛГАРИТЕ СА ЧИСТА НАЦИЯ ОТ 10 000 ГОДИНИ /9 Януари 2016 година, тематична поредица/ "Ще се ...
ОЩЕ
200 НА ДЕН ТЪРСЕЩИ БЪЛГАРИЯ – БЪДЕЩЕТО ПРЕД НАС
Meждy 100 и 200 дyши днeвнo ĸaндидaтcтвaт дa пoлyчaт yдocтoвepeния зa бългapcĸи пpoизxoд. Haй-мнoгo ca жeлaeщитe oт Уĸpaйнa, Moлдoвa и Maĸeдoния. Toвa cъoбщи Ивaнĸa Cлaвчeвa, глaвeн eĸcпepт в Дъpжaвнaтa aгeнция ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane СЪБУДИ СЕ РОБЕ - споделено от Мадлен Димитрова / ВАКСИНИРАНЕ И "ЧИПИРАНЕ" - експериментът започва от българия "Бъдещата ваксина срещу коронавируса да бъде достъпна за всички и задължителна, ...
ОЩЕ
QUANT E-СПОРТНА ЛИМУЗИНА, ХИДРО-АВТОМОБИЛ
ГЕРМАНИЯ, ЗАПОЧНА ПРОИЗВОДСТВО НА ХИДРО-АВТОМОБИЛ, РАБОТЕЩ НА СОЛЕНА ВОДА / НОВИЯТ АВТОМОБИЛ ОТКАЗА ПЕТРОЛА, ПОЛУЧАВА СЕРТИФИКАТ Революция, одобрена за шосето: Quant e-Sportlimousine Немският автомобилен производител Quant представи мощен автомобил, който за гориво използва ...
ОЩЕ
ЗА ВЕЧНАТА ЖЕНА, ОБРАЗЪТ НА МАЙКАТА – СТЕФАН ДАНАИЛОВ
Вашата представа за вечната жена? Представата за вечната жена за мен е образът на майката, на тази, която събира в себе си представата за безкористната майчина обич и нежната ласка на ...
ОЩЕ
ЛОМСКА ИСТОРИЯ ОТ ДЕСИСЛАВА
ЛОМСКА ИСТОРИЯ ОТ ДЕСИСЛАВА, РАЗТОВАРВАЩО & РЕЛАКС и пускам щорите, тишина и спокойствие [wp-stream-player url="http://cast5.servcast.net:1679/stream?type=http&nocache=1" type="mp3" autoplay="yes" ] Desislava Peneva се чувства луда. - Вали дъжд, бързам някъде по пътищата между Монтана ...
ОЩЕ
СЪРЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ, ЦАР БОРИС III
  ARHEA СЪРЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ, БЕШЕ ПОРУГАНО   С България в сърцето -На 24.04. през 1946г. комунистите нахлуват в Рилския манастир, където разбиват гроба на цар Борис III и изнасят тленните му останки. Игуменът на ...
ОЩЕ
ФРОНТАЛНО – НЕ МОЖЕШ ДА ИЗБЯГАШ ОТ КОМУНИЗМА
ЗА "ГНИЛИЯ КАПИТАЛИЗЪМ" КЪМ КОГОТО ВСИЧКИ БЯГАТ ЗАРАДИ КОМУНИЗМА, ПО ВРЕМЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА / РОДИНА ("Комунизмът не е избягал никъде, намира се на същите места както и преди, преживява своя комунистически ...
ОЩЕ
ЕЛЕКТРОНИКА – ИНДИЯ, ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА / БЪЛГАРИЯ И ЗЕМНОТО ЦАРСТВО
ЕЛЕКТРОНИКА - ИНДИЯ / ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ БЕЗ УПАДЪКА НА ЧОВЕШКАТА, ЛИЧНА СЪЗНАТЕЛНОСТ Какво не знаем не само за Индия, но за Иран и останалите държави, които са извън "полезрението" ...
ОЩЕ
ВТОРА ЧАСТ / БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ, АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯ КОННИК
БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ / АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯТ КОННИК / ДНК ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОФОНД / ИИСУСОВ ВРЪХ ПЪРВА ЧАСТ ТРЕТА ЧАСТ “Затова се и моля на Господа наш Иисуса Христа, да осъзнаете, братя мои, ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane 40 - 200 - 2000 БКП ; КП БСП ; КП ГЕРБ & COMPANY / БЪЛГАРИЯ ДНЕС КРАТЪК РАЗГОВОР Valeri George - Оказа се не били 40 негодниците но ...
ОЩЕ
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА Това е Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично или Голяма Богородица. Този ден е посветен на смъртта на Божията майка или на успението й. Според ...
ОЩЕ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ – СИЛА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ - За истинската проява на сила: "Христос често беседваше с учениците си за своите предстоящи страдания и казваше, че ще бъде убит и на третия ден ще възкръсне. Сърцата на ...
ОЩЕ
ХИПЕРТОНИЯ / КЛЕТЪЧНА ОТРОВА И СИМПТОМИ
ШАМАНИЗЪМ И ХИПЕРТОНИЯ / КЛЕТЪЧНА ОТРОВА И СИМПТОМИ ("Хипертонията и хипотонията НЕ са болест, това са ХАРАКТЕРИ! В тази статия ще научите нещо потресаващо: какви емоции и с какво отношение към живота ...
ОЩЕ
САЛИМ РАЗКАЗВА / ПРИЛОЖЕНИЕ – СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
САЛИМ РАЗКАЗВА, ТАЙНАТА НА АВРААМ ОТ БИБЛИЯТА НА ЕВРЕЙСКИЯ НАРОД 1 - ПРИЛОЖЕНИЕ - СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА, Джеймс Фрейзър 1918 година 2 - ПРИЛОЖЕНИЕ - НЛО-UFO , Николай Александров, 218 страници PDF 3 ...
ОЩЕ
ДОБРОТО, ЩЕ Е ДОБРО – ЩО Е РАСИЗЪМ
Ние, сме запознати със словесните похвати на заблудата, на измамата, на манипулацията с човешките маси, също ги владеем до съвършенство и което, не е познато в българските среди, изцяло лишени ...
ОЩЕ
ПСИХОЛОГИЯ НА КРЪВНИТЕ ГРУПИ – БУРХАРА
ПСИХОЛОГИЯ НА КРЪВНИТЕ ГРУПИ - БУРХАРА / ПЪЛЕН ТЕКСТ   Психологията на кръвните групи е особено добре застъпена в Япония.   Там съществува дори дискриминация по кръвни групи и се нарича бурахара. Работодателите имат ...
ОЩЕ
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН ("Ако Благодатният огън не слезе при хората в навечерието на Великден, това ще отбележи приближаването на края на света.") "Отговорът успя да намери руски ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Lina Kochovska & Zdravka Popova / ДА ПОЧЕРПИШ ВЛАСТТА С ПОЛОВИНАТА ОТ ТВОЯ ЖИВОТ Как те лъже комунистическата и псевдо-демоктратична, крадлива псевдо-българска държава, с отговор от пострадалите и ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО – ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО ПРЕМЪЛЧАНАТА ИСТОРИЯ НА НАТРАПЕНИЯ СВЕТЕЦ 1 -  УПАДЪКЪТ НА БЪЛГАРИЯ / БРАТСКА РУСИЯ ОТ ЕВРАЗИЯ - Азиатска Европа 2 - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО - ПРАВОСЛАВНАТА  ЦЪРКВА / МЮСЮЛМАНИ В ...
ОЩЕ
АРИАДНА, БЛАГОРОДСТВО
ARHEA АРИАДНА - Даването, е по-ценно от вземането. / БЛАГОДАРНОСТ Има три тайни, момичето ми, само три, които ще те направят щастлива. От мен да ги помниш, за мен да се сещаш, когато ...
ОЩЕ
АНТИПРОПАГАНДА – ЖИВА БЪЛГАРИЯ
АНТИПРОПАГАНДА - ЖИВА БЪЛГАРИЯ 2137 ПР. Н.Е. / ДАННИ ЗА БЪЛГАРИЯ ОТ БЕЛОГРАДЧИК НА 1,4 МЛН. ; ЦИВИЛИЗАЦИЯ "ВАРНА" - 10 000 (АРХЕА) Защо се крие подмяната на исторически факти? - ...
ОЩЕ
ДЕВОЙКА ОТ НАЦИОНАЛНОСТ „ИЖОРИ“
Archangel / Hurricane, ARHEA ДЕВОЙКА ОТ НАЦИОНАЛНОСТ "ИЖОРИ" Asen Prodanov > ?Българи "ЗА" ЕС и НАТО - Руската империя паразитира върху земите и костите на повече от СТО народа, поробени и ...
ОЩЕ
КЪМ ЦИГАНИТЕ – СОБСТВЕНА ДЪРЖАВА
ARHEA ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ЦИГАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ВРЕМЕТО И ДЪРЖАВАТА Драги сънародници от цигански произход, Въпрос на чест е всеки човек да знае съдбата си, настоящето, бъдещето, историята, да бъде истински човек за себе ...
ОЩЕ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА – КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА - КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ ("Ако българинът осъзнае тази велика отговорност и чест, би могъл да повдигне планини. Така Розетата от Плиска е кодът за древното знание, ...
ОЩЕ
СВЕТЛИНА & СВОБОДА – СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ПАЗИ СПРАВЕДЛИВОСТТА, РАЗДАВАЙ БЕЗ КОЛЕБАНИЕ - "Пази в себе си това съкровище справедливостта. Знай как да раздаваш без колебание, да губиш без съжаление, да ...
ОЩЕ
ЗДРАВЕЙ ДЖАК – ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ ТВОЯТ АНГЕЛ
ЗДРАВЕЙ ДЖАК - ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ ТВОЯТ АНГЕЛ, история за това как съдбата се обръща благодарна към всеки, който може да оцени преживяното. С БОЖИЯТА ПОМОЩ КЪМ ЧУДОТО ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane АКО СТЕ "ТУЛУПИ", ЩЕ ПОЗВОЛИТЕ - Да ви "чипосат" (без да знаете какво е това), да ви ваксинират с различни отрови, да ви ограбят всъщност сте крадени, грабени, ...
ОЩЕ
КАМЕННИ ПЛОЧИ ОТ ВРЕМЕТО НА ТРАКИТЕ / ЕЗИК И ПИСМЕНОСТ
"Публикува се материал за произхода на българската писменост и в статията ще се покажат седем плочи, намерени в Родопите и изписани на кирилица, най-вероятно от времето на 'траките'; в следващата ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Shared by Nikolay Videnov Катя Петрова > ПО ВЕКТОРА НА ВРЕМЕТО - КЪМ РЕЖИСЬОРИТЕ* digitall-angell – Манифест на карантината. Към режисьорите на корона-пантомимата от благодарните зрители. 10.04.2020. Уважаеми режисьори, Колко ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ БЕЗ СУВЕРЕНИТЕТ – ЦОЧО БИЛЯРСКИ
Цочо Билярски: България се отказва от суверенитет в полза на Русия, за да признае тя Независимостта. Обявяването и анексията на Босна и Херцеговина се съгласуват с Австро-Унгария. Най-важните моменти от нашата ...
ОЩЕ
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА Abstract. Can the existence of “God” be calculated from known science and mathematics? We argue yes, provided the question is restricted to whether or not memory and ...
ОЩЕ
ПОЗИТИВНА НОВИНА – ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА
ПОЗИТИВНА НОВИНА - ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА Защо всъщност Западът ни налага ценностна система, която е укорима и дали, зад всичко това не стоят интереси, които търсят съдействие от пострадалите, сами ...
ОЩЕ
ГАРЕГИН – ПРЕМЪЛЧАНИ СТРАНИЦИ, КАПИТАН ПЕТКО ВОЕВОДА
КАПИТАН ПЕТКО ВОЕВОДА - ПЪРВА ЧАСТ & ВТОРА ЧАСТ - ГАРЕГИН / ПРЕМЪЛЧАНИ СТРАНИЦИ ("След 9 септември съдбата му е ясна, макар тя да е меко казано незаслужена. Съветски пратеници отиват до ...
ОЩЕ
МАТЕРИЯ – ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА
  ARHEA МАТЕРИЯ - ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА На физиката не може да се има доверие. Скочете от някое по-високо място и ще видите колко бързо ще се обърне срещу вас. За щастие, човечеството ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Kalin Velkov Krasimirov "Една вечер при мене дойдоха петима стари турци начело с един учител – много мъдър турчин, карловец, над сто години може би имаше. Той каза ...
ОЩЕ
КВАНТОВА ФИЗИКА – ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА
КВАНТОВА ФИЗИКА - ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА Носители на Нобелови награди в областта на физиката доказаха, че без всякакво съмнение, физическият свят – това е океан от енергия, който възниква и след ...
ОЩЕ
СТЪПКИ КЪМ СВОБОДАТА / ПСИХОЛОГИЯ
15 СТЪПКИ КЪМ СВОБОДАТА / ПСИХОЛОГИЯ Много наши житейски избори са обект на любопитни въпроси и коментари от околните. Изглежда, че всеки има мнение относно това, което правим, как трябва да ...
ОЩЕ
БУНТЪТ НА ТРАКИЕЦА / ГЕРОИТЕ СЕ РАЖДАТ В ТРУДНИ ВРЕМЕНА
ТРАКИЕЦЪТ СПАРТАК - ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА Човешкият живот е кратък. Дните се нижат бързо, а ние обгърнати от грижи не забелязваме тяхното отминаване. Малцина са тези, които успяват се преборят с ...
ОЩЕ
ЕГРЕГОР – ДОМАШНИЯТ ДУХ, СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ
АРХЕА / ЕГРЕГОР - КЪДЕТО Е СЕМЕЙСТВОТО (БЛИЗКИТЕ) С ДОМАШНОТО ОГНИЩЕ - ТАМ Е РОДИНАТА ТИ Другото е не поискана, не потърсена пропаганда с мотивирана цел и измама, с пределно ясна ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ИЗВЪН СКРОТУМА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ БЕСОВЕ, ЗАПОЧВА ЩАСТИЕТО Ако не си запознат с Духовното царство, не разнасяй религиозната травма и умствената си, травма. Измамниците са повече от достатъчно, за ...
ОЩЕ
ИЗВЪН СТАНДАРТНИЯ ФИЗИЧЕН МОДЕЛ / НОВА ЧАСТИЦА
Haй-мoщният ycĸopитeл нa чacтици нa cвeтa – Гoлeмият aдpoнeн ycĸopитeл (LHC), ce cтpyвa oпaceн нa xopaтa и шeфът нa oтдeл ĸoмyниĸaции ĸъм Eвpoпeйcĸaтa opгaнизaция зa ядpeни изcлeдвaния Джeймc Гилиc, peдoвнo ...
ОЩЕ
ПЪРВА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, ПО ПЪТЯ КЪМ БЪДЕЩЕТО
СЛЪНЦЕТО ВСЕ ОЩЕ СЕ ВЪРТИ ОКОЛО ЗЕМЯТА, НА ВСЕЛЕНСКИЯ ПАТРИАРХ Към "ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ" - ПЪРВА / ВТОРА / ТРЕТА Към БЪДЕЩЕТО - ПЪРВА ЧАСТ / ВТОРА ЧАСТ / ТРЕТА ЧАСТ ГЕНЕТИКА - 14 ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ДАНС (на Сергей Станишев) и ГДБОП, СРЕЩУ ЛАУРА КЬОВЕШИ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА ЕС / Фейсбук манипулация на "българските власти" с администраторски профили в социалната мрежа, но ...
ОЩЕ
СРЕДНОВЕКОВЕН ПРИНЦ – „БОЯН МАГА“ – БРАТЪТ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ / ЦЪРКВА – БЪЛГАРИ СРЕЩУ   БЪЛГАРИ
БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ - БЪЛГАРСКИТЕ ПРИНЦОВЕ И ЦАРЕДВОРЦИ Притча за българомразието през вековете, не пропагандата, но бъдещето свързано с душата ти. Притча за Българския дух - през вековете, на спасението. БОЯН МАГА - ...
ОЩЕ
ПРЕДСКАЗАНИЕ ОТ АНТИКТЕРА
Учени от университета Насионал де Килмес (Аржентина) и университета в Пюджет Саунд (САЩ) изясниха, че прочутият Антикитерски механизъм е почти с век по-древен, отколкото се смятало преди. Антикитерският механизъм представлява своеобразен ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ И НА НЕБЕТО / И НА ЗЕМЯТА ОБИЧАЙТЕ БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРИ - ТЯ Е ЗЛАТНАТА ВИ РОДИНА За великата съдба на един изстрадал народ, за неговите подвизи при запазване Родината ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЛЕВИЧАРСТВО, ИСЛЯМИЗЪМ, РУСИЗЪМ / СРЕЩУ ЕВРОПА И СВЕТА - "ЧЕРВЕНА НИШКА" от Калин Манолов На 11 септември 2001 осиротялата след падането на комунизма американска и западноевропейска левица с ...
ОЩЕ
63 ПРОЦЕНТА ДАНЪЦИ
  ARHEA АКТИВНИЯТ ДАНЪК В БЪЛГАРИЯ - 62,9% СПОДЕЛЕНО от Пепи Божков / НЕ МОЖЕШ ДА НАХРАНИШ КОМУНИЗМА, ГЛАД ЗА ПАРИ ИЛИ КАК "ДЪРЖАВАТА" ТЕ ОГРАБВА И КАКВО ПОЛУЧАВАШ   Милчо Борисов > ‎Аз съм от ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane НА ЮГ ОТ БЪЛГАРИЯ - ТУРЦИЯ / Mitka Bifgeranov & Ivo Doshev from Istanbul, Turkey. Една история от южната ни съседка, далеч от комунизма на Азия осакатил цяла ...
ОЩЕ
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE – MAKE FRIENDS
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE - MAKE FRIENDS AND KEEP TOGETHER THE WORLD THAT SURROUNDS YOUЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ - БЪДЕТЕ ПРИЯТЕЛИ И ЗАПАЗЕТЕ СВЕТА, КОЙТО ВИ ЗАОБИКАЛЯНе се ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ДЪРЖАВА НА СМЪРТТА деца без бъдеще, осиротяли майки, крадливи институции, див комунизъм, разбойнически бригади, трагични последици Женя Стефанова Това беше моето семейство преди да почине съпругът ми Лъчезар при ...
ОЩЕ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ / БЪЛГАРИЯ СЕ УПРАВЛЯВА КРИМИНАЛНО – КОНСТИТУЦИЯТА ПОВЕЛЯВА ВЪЗМЕЗДИЕ – БОЛШЕВИШКИ, КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕФЕРЕНДУМ / НАРОДЕН СЪД – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ Първо, отделянето на част от България към Румъния за ...
ОЩЕ
БЪДЕЩЕ, БОГ ВИНАГИ ДАВА
Честита Новата 2018 година, драги епископ Поликарп! Когато Бог взема с едната ръка, непременно дава с другата. Няма смисъл да се говори по този тежък въпрос, още повече към момента. Обаче, има ...
ОЩЕ
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ…
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ, АКО ВИЖДАТЕ ОБЛАЦИ, АКО ИЗЛИЗАТ ИСКРИ, СЛАДЪК ПАРФЮМ, КОКОШИ ПЕРА, АКО НЕ СТЕ САМИ, АКО СИ ГОВОРИТЕ wink emoticon "В различни религии ...
ОЩЕ
2019 ГОДИНА, 10 000 АГЕНТИ ОФИЦИАЛНО
  ARHEA ОФИЦИАЛНО / 10 500 са сътрудниците на ДС във властта. Всички са знакови, след като взимаш решения, свързани със страната, заяви Екатерина Бончева от Комисията по досиетата. В СЕГАШНО ВРЕМЕ Тези 10% не ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane, ARHEA, ПЪРВИЧНА НЕИСТИНА SS Не би трябвало хората покрай нас, да преживяват своето върху другите, заради себе си. Някъде това се нарича его или каквото и да било, ...
ОЩЕ
НЕ ЧОВЕК, НО КОМУНИСТ
ARHEA ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА НА ФЕЙСБУК / ИМА ЛИ КОМУНИСТ, КОЙТО ДА НЕ Е ИЗИГРАЛ РОЛЯТА СИ НА - "МРЪСНИК ДОКРАЙ" според девиза - "..не човек, а желязо, тихо мъртвият каза, не, ...
ОЩЕ
  ARHEA БОГ СЪЩЕСТВУВА, ДОКАЗАТЕЛСТВАТА - НАВСЯКЪДЕ / Мерилин Адамсън Съществува ли Бог? Сложността на нашата планета сочи към Създател, Който не само е създал вселената, но и я поддържа днес. Могат да бъдат ...
ОЩЕ
АРМАГЕДОН – Джамията
ARHEA ARHEA.ORG Краят наближава. Армагедон е тук. Храмът ще се построи върху Джамията. / АРХЕА ОРГ Отдавна се правят опити за предизвикване на локална война с глобални последици. Колкото и невероятно да ...
ОЩЕ
БЪЛГАРКА НАГРАДЕНА ЗА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА
Българката София Калинова е почетен носител на наградата за една от 10-те най-изявени млади личности в света за 2015 г. в категория “Хуманитарно и/или Доброволческо Лидерство”. Тя получи приза си ...
ОЩЕ
КОЙ ПРЕВЪРНА ДЪРЖАВАТА ВИ В КЛОЗЕТ
#КОЙ / КОЙ ПРЕВЪРНА ДЪРЖАВАТА ВИ В КЛОЗЕТ (РАЗШИРЕН ПАЛЕСТИНСКИ КИБУЦ ОТ "НОВ ТИП")? Изключете телевизора, радиото, компютъра и другите пръчки на шибаната магия по задника ви, изключете всичко и излезте ...
ОЩЕ
ДНЕС Е АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА
Архангеловата задушница, наричана още Архангелска задушница, Рангелова задушница, Хрангеловото одуше, е една от трите най-големи. Отбелязва се в първата събота преди Архангеловден - защото събота е отредена за ден на ...
ОЩЕ
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА – СЛЕД Х БОЗОНА
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА - СЛЕД Х БОЗОНА: "Дори след последното научно откритие на Европейския център за ядрени изследвания край Женева (CERN.ch) - това на Хигс бозона, с което беше "окомплектован" ...
ОЩЕ
ВУЛГАРОС
  ARHEA ВУЛГАРОС - ВЯРНО ЛИ Е? Че българите (в мнозинството) са вулгарен, агресивен и прост народ? А децата му според Радой Ралин, са продукт от славянски (робски) жени чрез съответния механизъм, описан ...
ОЩЕ
КАНАЛИЗАЦИЯТА С ФАКТИ
  ARHEA ТРЪБИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯТА, СА ПЪЛНИ С ФАКТИ / Мъже, Жени О, суета на тялото излъчващо и въпроси, и отговори. Бог дал, Бог взел. О, суета на тялото измислящо други въпроси, без отговори. Човек е ...
ОЩЕ
ТОЯГАТА НА МОСКВА
  ARHEA ТОЯГАТА НА МОСКВА - СЛАВЯНСТВО, ПРАВОСЛАВИЕ, КОМУНИЗЪМ, СОЦИАЛИЗЪМ И "КАДРОВА ДЕМОКРАЦИЯ", ЛЕВИЧАРСТВО, "ДЯДО ИВАН", ЕНЕРГЕТИКА, ПАПИРОСИ, КРАДЕНИ ДОЛАРИ, ЧУЖДИ БОГАТСТВА, КАЛАШНИЦИ, ЕКЗИСТЕНЦИАЛНА БЪЛГАРОФОБИЯ 14 септември в 2:20 ч.    
ОЩЕ
  ARHEA ПО ДЗЕН / СТОКХОЛМСКИ СИНДРОМ / АКО СЕ ДЪРЖИШ КАТО РОБ, ЩЕ СИ НАМЕРИШ И ГОСПОДАР АКО СИ РОБ, ВЕДНАГА ЩЕ СИ НАМЕРИШ И ГОСПОДАР АКО Е ПРАЗНО, ЩЕ СЕ ЗАПЪЛНИ НЕ МОЖЕШ ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 1
В БЪДЕЩЕТО, КОГАТО БОГ НАПРАВИ ЗЕМЯТА Душа-Душа да не поробва и Дух-Дух да не подвежда! ВРЕМЕ, В началото Бог сътвори небето и земята, а земята беше безвидна и пуста, и Дух Божий се ...
ОЩЕ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ СЪЩЕСТВУВА ГИГАНТСКО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ СЪЩЕСТВУВА ГИГАНТСКО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ, 13 ЮНИ 2013"До съвсем скоро се считаше, че електромагнитното поле в живите клетки е локализирано върху мембраната им ...
ОЩЕ
РУСИЯ – ГЕНОФОНД, ИЗСЛЕДВАНЕ
"БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА Почему нынешний русский язык более похож на болгарский и сербский языки, чем на белорусский и украинский? (При этом в одну языковую группу с русским относят почему-то именно эти два ...
ОЩЕ
АТЕНТАТ В СОФИЯ – ЦЪРКВАТА „СВ. КРАЛ“
СЛЕД НЕУСПЕШНИЯ ОПИТ ЗА АТЕНТАТ В СОФИЯ - ЦЪРКВАТА "СВ. КРАЛ" / АТЕНТАТ С ИЗБИВАНЕ НА ЦЯЛОТО ПОЛСКО ПРАВИТЕЛСТВО И ПРЕЗИДЕНТА ПРЕЗ АПРИЛ 2010 Експерти от британската лаборатория Forensic Explosives Laboratory ...
ОЩЕ
ИНДУСТРИЯ НА ЗДРАВЕТО
  ARHEA ИНДУСТРИАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ("Aтaнacĸa нa 31.08.2019 11:12 Πpeди гoдини, ĸoгaтo бяx в дeпpecия, дoĸтop ми пишe пopeднaтa peцeптa и нa въпpoca ĸoлĸo вpeмe щe тpae лeчeниeтo, тoй ĸaтeгopичнo ĸaзa: - ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Владимир Свинтила - ГЕНЕРАЛНАТА МЕРЗОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЖИВОТ / споделено Петя Сотирова (голяма група от четящите, не заслужават това съвършено четиво за личности) Това е една много болезнена ...
ОЩЕ
  ARHEA ПОЛИТИКА - начин болните, да занимават здравите със себе си. После едните се оплакват. РЕЛИГИЯ - начин болните (от религиозна болест), да занимават здравите със себе си. После едните, се кръстят и се ...
ОЩЕ
ДРАГИ, СЪНАРОДНИЦИ В ИСПАНИЯ
  ARHEA ДРАГИ НЕПОЗНАТИ СЪНАРОДНИЦИ / БЪЛГАРИ В ИСПАНИЯ Имате ръце да правите добро, докато можете да правите добро. След това не можете да бъдете човеци, ако не сте били човеци. Групата е специализирана ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ГЪРЦИЯ, САЩ И ШВЕЙЦАРИЯ - за разлика от будна българия и която, се бори срещу своята недъгавост да проспива свободата си когато и както намери, че трябва ...
ОЩЕ
ЛАУРА КЬОВЕШИ БЕШЕ В БЪЛГАРИЯ – НИКОЙ НЕ РАЗБРА
ЛАУРА КЬОВЕШИ БЕШЕ В БЪЛГАРИЯ - НИКОЙ НЕ РАЗБРА / СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, СДС беше откраднат не само от ръцете на Мартин Димитров (няма субект в общественото и политическо ...
ОЩЕ
ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ РОД / АПОКАЛИПСИС
"Ние сме една от най-старите нации е Европа. Не говоря само за Кирил и Методий и за глаголицата и кирилицата. Говоря за нашите хора като Григорий Цамблак – религиозен шеф ...
ОЩЕ
БИЕЩОТО СЪРЦЕ НА ПАРТИЯТА / ЗЛАТИН ВАН ТОТЕВ
БИЕЩОТО СЪРЦЕ НА ПАРТИЯТА В БЪЛГАРИЯ / ЗЛАТИН ВАН ТОТЕВ, ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ, ТОДОР ТОДОРОВ - ВТОРА ЧАСТ Играете си на политика, което е похвално. Изливате кофи от празни приказки тъй като ...
ОЩЕ
RISEN CHRIST
В началото бе Словото, Което беше у Бога и Бог беше в Словото, а Дух Божий се носеше над земята в целия блясък измежду ангелите, безплътни сили и власти. Човеците все ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ НА ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ, РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА
Всичко започва чрез нас; Вселената се ражда след раждането ни; използваме пътища водещи към Магистралата и във вечността, сме стъпили на Земята. РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА / ПО ПЪТЯ КЪМ ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane, ARHEA, БАЛКАНСКИ КИБУЦ - БЪЛГАРИЯ / територия за кражби и разбойничество, лагери и затвори. 168ЧАСА Заради невъзможните условия в социалистическата родина Никола Куртоклиев опитва три пъти бягство през ...
ОЩЕ
В КРАЯ НА 2017
  ARHEA В КРАЯ НА 2017 В НАЧАЛОТО на 2018 - БЕШЕ ИЗБИТО ЦЯЛО СЕМЕЙСТВО / ПОМНИТЕ ЛИ? ИЗЧЕЗНАЛА Е ЦЯЛА ДЪРЖАВА, ЗАМЕНЕНА ОТ ДРУГА Докато вие празнувахте нова година, наемни убийци нахлуваха в ...
ОЩЕ
УИЛЯМ ШЕКСПИР – ПЪЛНИ СЪЧИНЕНИЯ, Theatre 199
18 ноември 2015 / 19.30ч. – 21.07ч. 12 декември 2015 / 19.30ч. – 21.07ч. Вече имате невероятния шанс да видите целия Шекспир в едно представление. Представете си 37-те му пиеси изиграни само ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ДОНАЛД ТРЪМП - В БОРБА ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО - 3 ИЗВЪН ПРОПАГАНДАТА и с което ви забавляват наемниците и пропаднали типове от екраните, клоуните и паразитите, религиозни и светски. В ...
ОЩЕ
ARHEA / ЦВЕТАН ГАЙД – ВЯРА И ДЪРЖАВА
ARHEA / ЦВЕТАН ГАЙД - ВЯРА И ДЪРЖАВА (тема - след като сте на държавна заплата, затваряте частните си дружества - комерсиални свещоливници 2 - спирате платените си "требвания" 3 ...
ОЩЕ
С АРХАНГЕЛА НА ПОБЕДАТА / With the Archangel of Victory
За ангелите, разговор между далечни и непознати, споделени от тайнството преживявания. За тайнството, на човешката ни съзнателност. За препускащите по бреговете човеци и ангели в Бездната, чиято утеха е всеизпълваща, ...
ОЩЕ
ПРЕСТЪПНА (РАЗБОЙНИЧЕСКА) БЪЛГАРИЯ / чл. 417
ПРЕСТЪПНА (РАЗБОЙНИЧЕСКА) БЪЛГАРИЯ Факти в прав текст, юридически издържани свидетелства: ("Посткомунистическа номенклатура и нейният репресивен апарат, новите капиталисти, старите политици с тяхното потомство и изграденият по тяхна мярка банков сектор вървят ръка ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane НОЕМВРИ 2010 ГОДИНА - ТАТАРСТАН, ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ след години на преследване и репресия 1. бОлгарин / 11.03.2018 15:15:58 Имало едно време една Волжка империя. от 7 до 16 век. В ...
ОЩЕ
ЕВРОКОМ – НЕЗАКОННА ВЛАСТ, НЕЗАКОННО УПРАВЛЕНИЕ
ТЕМА С 51 КОМЕНТАРА / ЕВРОКОМ - НЕЗАКОННА ВЛАСТ, НЕЗАКОННО УПРАВЛЕНИЕ, УНИЩОЖЕНА ДЪРЖАВНОСТ И РЕД (из мечтите на Пламен Пасков за България) МИРНО И ПО ЗАКОНЕН ПЪТ /"Защото знаят много добре, че ...
ОЩЕ
КОНСУМАТОРИ НА ЧУЖДОТО & СЪДРАНИТЕ КОЖИ
Красимир Косев - КОНСУМАТОРИ НА ЧУЖДОТО & СЪДРАНИТЕ КОЖИ "Чудна работа е как цяла една държава е поверена в ръцете на шепа хора от най-мързеливите, с всякакви обществени негативи, паразитиращи и ...
ОЩЕ
  ARHEA НОЕМВРИ 2010 ГОДИНА - ТАТАРСТАН, ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ след години на преследване и репресия 1. бОлгарин / 11.03.2018 15:15:58 Имало едно време една Волжка империя. от 7 до 16 век. В нея се ...
ОЩЕ
МИЛИАРДЕРИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА
ARHEA МИЛИАРДЕРИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, ПАРИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Там, където няма масови кражби на национално богатство, където трудът към напредъка дава своите плодове, хората живеят в уредени държави, при спокойно детство, младост и ...
ОЩЕ
ИЗЛОЖБА НА ПИКАСО В СОФИЯ – ВХОД СВОБОДЕН
Утре ще може да се разгледа безплатно изложбата "Пикасо. Вечното търсене" на гениалния испански художник Пабло Пикасо в Националната галерия "Двореца", съобщиха от галерията.Експозицията, специално изготвена за България, включва 85 ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane „ДЪНИНГ – КРЮГЕР“ / ГЛУПАВИТЕ НЕ МОГАТ ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ СА ГЛУПАВИ не трябва да им се сърдим, ако нещо са влези от нас, не искат да ...
ОЩЕ
БОНДАРЕВ ЗА АЛКОХОЛА, ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР
БОНДАРЕВ ЗА АЛКОХОЛА, ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР „Алкохолът би трябвало да оказва точно определено действие на човешкия организъм. Той е имал определена мисия в хода на човешкото развитие; той е имал задача ...
ОЩЕ
НАСА – МАРС ГУБИ 100 Г АТМОСФЕРА В СЕКУНДА
На предварително обявената пресконференция НАСА съобщи, че обобщавайки данните от космическия кораб MAVEN (Mars, Atmosphere and Volatile Evolution), който е на орбита около Марс са изяснили причините за загубата на ...
ОЩЕ
ВИЕ ВИЖДАТЕ ВСИЧКО
КУПУВАНЕ – ПРОДАВАНЕ
ТЕМАТИЧНА КРАЖБА – 14 ПЪТИ ПО ВИСОКИ ЦЕНИ
ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА ВИДИНСКА ЕПАРХИЯ
ТВОЯТА ДУША – Е НАЙ-ГОЛЯМАТА ЦЕННОСТ
БЪЛГАРИТЕ / БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА
ВИКТОР КОРДОН – ТАЙНАТА ЗА ПОСЛЕДНАТА ЧОВЕШКА ВОЙНА
КОМУНИЗМЪТ ПРОДЪЛЖАВА – ДОЙЧЕ ВЕЛЛЕ
РЕЛИГИОЗНОТО НАСЛЕДСТВО
БИТКАТА ПРИ ЧЕРНОМЕН
И РЕЧЕ БОГ – „ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА“, БЪЛГАРИЯ
КОМУНИЗМЪТ В БЪЛГАРИЯ НЕ Е ОТ ВЧЕРА
ГЕНЕРАТОРИ / ЗЕМЯ
МЕЖДУНАРОДЕН ТРИБУНАЛ ЗА НАЦИОНАЛНА ЗАЩИТА ITNJ
БЪЛГАРСКА ЧУДОТВОРНА ИКОНА, СРЕЩУ МАГИЯ, ЛЕКУВА БОЛЕСТИ
АЗ СЪМ РЕАЛИСТ, ОЧАКВАМ ЧУДЕСА
ХАРИЗАН КОН И ПОДАРЕНА МИТРОПОЛИЯ
КУИЙН И ВОЛФ ЖМУНЕС
БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА И СВОБОДАТА
КЪЛНОВЕ / САМО ТИ И ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО / НЕИЗВЕСТНИТЕ АНГЕЛИ
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ
Archangel / Hurricane, Valeri George
ЯНКО ГОЧЕВ – МЕЛПОМЕНА ЗА БЪЛГАРИЯ
АРМАГЕДОН ЗАД ОКЕАНА
РУСКИЯТ ОПЕРАТОР „ВИВАКОМ“ ОТ ФРОГ
РЕВОЛЮЦИЯ В СВЕТА НА ФИЗИКАТА / НАБЛЮДАВАМЕ СВРЪХ
ЦИРК ОТ „ЗАКОНИ“ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА / адв. Шаркова
ЧУДОТО НА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
КИЕВСКИ МИТРОПОЛИТ И НА ЦЯЛА УКРАЙНА
EARTH-BG – ЗЕМЯ, НАРЕЧЕНА БЪЛГАРИЯ
СТЕНИТЕ НА ЙЕРИХОН – ШЛОМО ЗАНД & ЗЕЕВ
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД
НИКОЛА ТЕСЛА – ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ „Неизвестни…
РОЛЯТА НА РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
МОНАХЪТ ПРОДАДЕ СВОЕТО ФЕРАРИ
ПОРЕДНА ЖЕНИТБА
АЗ, НАСЛЕДНИК НА ГОСПОДАРИТЕ НА СВЕТА
БЪЛГАРСКИ СЪКРОВИЩА, БАСТЕТ И ПЛАНЕТАТА
БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА – ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ
ЗА ДЪРЖАВНОТО КЪМ БАБИНОТО ИЗКУСТВО, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ
МАТЕРИЯ / ЕЛЕМЕНТАРНА ТРАНСМУТАЦИЯ
Giant / September 28, 2015
РУМЯНА ЧЕНАЛОВА – ОСТАВИХМЕ БЪЛГАРИЯ НА РАЗБОЙНИЦИТЕ
ЗА БАНДИТИТЕ И НОРМАЛНИТЕ по Куентин Тарантино
ПРЕМАХВАНЕ НА ПАМЕТНИКА
МЕДИЯ, КОМУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ
ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД – КИСЕЛИННА И АЛКАЛНА СРЕДА
DW – „СЕЙ ЛЪЖИ, ЗА ДА НЕ ВЯРВАТ
МЕЖДУ ВЪЗДУХА И ВОДАТА (СТРАХ)
1944 – 2017 ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ, БАТАШКОТО КЛАНЕ
НАСТРОЕНИЕ ЗА КРАЖБИ И РАЗБОЙНИЧЕСТВО
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА
АФЕРИМ
ВИСШЕ, ПРАЗНО & ГЛАДНО
КАТО ПЪН В ТАЯ КУЛА, ОТ АН
СОФИЙСКИТЕ КАТАКОМБИ – 240 КИЛОМЕТРА ПОДЗЕМИЯ (ВИДЕО)
ЗАЩО И КАК СВОБОДАТА СЕ ОТМЕНЯ / НЕУСПЕШЕН
ДЕМОКРАЦИЯ И КОМУНИЗЪМ / политика и общество
ПСИХИАТРИЯ С УСМИВКА
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – ЗА СВЕТСКАТА
БЪЛГАРИЯ – РЕПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА / СИЛА
ОТЕЦ ИВАН – ПО БОЖИЯ ВОЛЯ СТАНА АРХИМАНДРИТ
ПЪТЯТ ВЪРХУ БОЖИЯТА МАГИСТРАЛА – НАПРЕД И САМО
ДЪНИНГ – КРЮГЕР / ПСИХОЛОГИЯ
БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО, БИБЛЕЙСКИЯТ ПОТОП
ИЗВЪН ПОЛИТИЧЕСКИЯ МОДЕЛ
МИР И РУСКИ РАКЕТИ С400
УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ ГРУПИТЕ РОДИНА
ТРЕТА ЧАСТ – ГОСПОЖО, ЩЕ …
ГЕНЕТИКА НА БЪЛГАРИТЕ / 14 500 ГОДИНИ ИСТОРИЧЕСКА
ЦЕЛТА – ДЕГРАДИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ „ФАКТОР“
УРОДОЛОГИЯ В ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
ЦАРКОВНИ УСПЕХИ / БЛАЖЕНСТВО
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014
ДНК И ВСЕЛЕНАТА / МРЕЖА
КОМУНИСТИ И ИЗМАМНИЦИ
ПРОРОЧЕСТВА / БЪДЕЩЕ / КОРОНА
РЕЗЕРВАТЪТ В МАЖДАРОВО / ОПАЗВАНЕ НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД
ЛУДНИЦИТЕ КАТО „МЯСТО ЗА ЕКЗЕКУЦИЯ“ / 2019
ЗА ЧЕСТТА НА БЪЛГАРИЯ
РУДОЛФ ЩАЙНЕР – СТРАНИЦА 53
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА
УМОПОБЪРКАНОСТ, ДА МРАЗИШ БЪЛГАРИЯ
ГРАДЪТ И ПЛАНИНАТА В САЛЕРНО, БЪЛГАРИЯ
40 000 ГОДИНИ АЗБУКА
КЛЮЧ – 2015
ФОНДАЦИЯ „ДИМИТЪР БЕРБАТОВ“ С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР
РАЗКАЖИ МИ ЧИЧО, ЗА БЪЛГАРИЯ
БАНДИТИЗЪМ – ПЕНСИОННА ПИРАМИДА
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ
УРОДОЛОГИЯ / ПРОЗОРЕЦЪТ НА ОВЕРТОН / НЕМИСЛИМИ ВЪЗМОЖНОСТИ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА – НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ
БОГАТСТВО И КРАСОТА / БЪЛГАРСКА, ДУХОВНА КУЛТУРА
БЪЛГАРИЯ ПОКРЪСТВА КИЕВСКА РУС – 987 Г. СЛЕД
БОГОВЕТЕ ЧЕТАТ МАНОЛ
ФЕРМЕРИ ОТ РОДОПИТЕ, СЕМЕЙСТВО ВАСИЛЕВИ
Мадлен НАЙ-ПОСЛЕ ГЛАД С БИБЛЕЙСКИ МАЩАБИ
ПРОФ. НИКОЛА ДОЛАПЧИЕВ, ЗА КОМУНИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ
КИТАЙ С 3D ПРИНТИРАНИ ЖИЛИЩА
ПАРИ, САМОЛЕТИ И СЪЗНАТЕЛНОСТ
ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, БЪЛГАРИЯ 2015
14 ДЕКЕМВРИ, ВЪРНАТО БЪЛГАРСКО СЪКРОВИЩЕ ОТ САЩ
ПРЕЗИДЕНТСКА ПАТЕТИКА – Г. ПАПАКОЧЕВ
165 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ, МОСКВА
Archangel / Hurricane ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ
ЗЛАТНИТЕ ГОДИНИ НА СОФИЯ
БЕЗКРАЕН СВЯТ – ВСЕЛЕНА
140 ГОДИНИ МВР / 49 КОНГРЕС БСП
КОД ЗА ЗАЩИТА / ПРЕДМЕТИ И ГЕНЕТИКА /
А ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДЕ РАЙ
В БЪЛГАРИЯ НЯМА НИЩО
БЪЛГАРИЯ НОВАТА ПАЛЕСТИНА
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ СЪРЦЕ И ДУША
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА
БЪЛГАРИЯ, ЩЕ ПОЛУЧИ ЛИ СВОБОДАТА СИ?
БЪЛГАРИЯ ПОМНИ, РЕКИ И ЯЗОВИРИ, КРЕПОСТИ И МОНАСТИРИ,
ЗЕМНИЯТ РАЙ И ЧОВЕШКАТА СВОБОДА
ПОЛОЖЕНИЕТО Е „МИКИ МАУС“, СЪЖИВИХА ГО
ОТКРОВЕНИЕ ОТ АЛБЕНА
СИМЕОН ДЕНКОВ, ЗА РЕЛИГИЯТА
АМАЛГАМА „ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ДС И КГБ
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ
В НАЧАЛОТО БЯХА ПАРИТЕ
БЪЛГАРСКИТЕ САМОЛЕТИ И АВТОМОБИЛИ
БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКА – СЕРБЕСТ
КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА КОРОННИЯ ВИРУС
ДА ПОКРЪСТИШ ПОРОБИТЕЛЯ СИ – ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ
ТЕЗИ ПЪРЖОЛИ
ВТОРА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
ОТКРОВЕНИЕ ОТ ТАТЯНА
СЕГАШНА БЪЛГАРИЯ, ВЪЗМОЖНОСТИ
НЗОК – ЧАСТ ОТ ПРЕДВИДЕНАТА РАЗРУХА
СТАДО ПУЙКИ
ОБИДЕНАТА ПЛАТФОРМА НА ФЕЙСБУК
ДОКЛАД №4 / ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 2018
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ
ИЗМИСЛЕНИ ФРОНТОВЕ И СРЕЩУ „НЕВИДИМ“ ПРОТИВНИК
СЪДБАТА В РЪЦЕТЕ ТИ
СЛУЧАЯТ „ГАЩИ“
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, ВЪЗМОЖНОСТИ В БЪЛГАРИЯ
ТАЙНИ НА БЪЛГАРСКОТО ХОРО
140 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ПСИХОЛОГИЯ
ТЕЛЕВИЗИЯТА КАТО ТРЪБА ЗА ПРОПАГАНДА
АРХААНГЕЛОВ ДЕН – НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ
ИГНАЖДЕН / СВЕТИ ИГНАТИЙ, ЕПИСКОП АНТИОХИЙСКИ
ЖИВОТЪТ Е ТВЪРДЕ КРАТЪК, ПОСЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ
ПЛАНЕТА – ЗЕМЯ / езикови преводи
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ
САЩ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ
ЦИОНИЗМЪТ НА ПРАВОСЛАВИЕТО
ГЕРОИТЕ НА БЪЛГАРИЯ В МИРНО ВРЕМЕ
ДОНАЛД ТРЪМП – ЗЕМНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ЖИВОТА
ДАНЪЦИ И ПАРАЗИТИ
2000 ГОДИНА, КОМУНИЗМЪТ Е ПРЕСТЪПЕН
ГОРАН БЛАГОЕВ – „РИЦАРИТЕ“ НА БЪЛГАРИЯ / БНТ
СВЕТЛИ ДНИ
МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ТЕРИТОРИЯТА
БОРБА ЗА НЕЗАВИСИМОСТ НА БЪЛГАРИЯ
ПЪРВА ЧАСТ / ВЕЛИКИЯТ ДУХ – БИТИЕ И
СЛЕД 50 ГОДИШНА ОКУПАЦИЯ / „ПЕПЕЛ В СНЕГА“
АКО БЯХА НАРОД
ХАДЖИГЕНОВ – НОСЕНЕТО НА МАСКИ Е НЕЗАКОННО
ТУРБО ФОЛК
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ – ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ОТКРИТИ СА 100 НОВИ ПЛАНЕТИ
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА – СВЕТЪТ НА ДУШАТА
БЯГСТВО ОТ БЪЛГАРИЯ, КОРУПЦИЯ И ПОСЛЕДИЦИ
ИВА ПАВЛОВА – МОРКОВЪТ
ДРАНЕ ДО КОКАЛ, ДОБРО УТРО ЛУК`РОТШИЛД / ПРЕСТЪПНА
ДАНИИЛ, ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ 2018
ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО – Родина
ЛИСИЦАТА
БЪЛГАРСКИТЕ АНКЛАВИ – МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ
БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ВТОРА В СВЕТА СЛЕД ГУУГЪЛ С
ДЕМОКРАТИЧНА КАТАСТРОФА И КОМУНИЗЪМ
ЛИЧНОСТ И ДЪРЖАВА
НДК – СТРОЕЖЪТ НА НОВА БЪЛГАРИЯ
КУЛТУРА – ГЕОРГИ МИШЕВ, СОФИЯ / ПЕРОТО, НДК,
ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГОВОРИТЕ
3 МАРТ, ОСВОБОЖДЕНИЕ? – целият комунистически състав
ИЗ ВЕЧЕРНАТА МИРИЗМА
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС – ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО
БЪЛГАРИЯ – ОНАЗИ, КОЯТО НЕ ПОЗНАВАТЕ / Росен
ПЕНСИОНЕРИ НА ТАЛАЗИ, ЩЕ СЕ ВРЪЩАТ
БЪЛГАРИЯ – ГРАДИНА ОТ РАЯ
ТЮРКСКИ ПРОИЗХОД – АЛЪШ ВЕРИША / ШЛОМО ЗАНД
БЕЗКРАЙНИ КРАЖБИ
БКП – ЕТНО-ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО
СРЕЩУ КУЧЕТАТА И КУЧКАРИТЕ
ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, БЪЛГАРИЯ
ОСЪДЕН ЗА 98 СТОТИНКИ
ДА ПОЧЕТЕМ ДНЕС СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ТОЙ ЩЕ ТИ РАЗКАЖЕ
НИКОЛАЙ МАРКОВ – ЗА СЕДМИЦА 5 МЛРД ОТКРАДНАТИ
РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ / МОБИЛНИТЕ КРАЖБИ
ГЛОБАЛНА ЗАЩИТА – DELL Precision T7500
ОТ ИСПАНИЯ – НИКОГА НЯМА ДА СЕ ВЪРНЕМ
ПРОФЕСОР АТАНАС ПОПОВ – СЪНАРОДНИЦИ
УСМИХНАТИ И ЩЕДРИ ДНИ – КЪМ МАГИСТРАЛАТА
РОТ ФРОНТ
БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИГАРСИ – ЦЪРКОВНА ДЕЙНОСТ И РАЗБОЙНИЧЕСТВО
БЕЗИМЕННА, НЕПРЕХОДНА
ТУРКМЕНИСТАН, СТРАНАТА НА ЗАПАЗЕНОТО БОГАТСТВО
ЛЕЛЯ ПЕНКА 50 + 10
ЩАСТИЕ, ПО ПЪТЯ КЪМ РАЯ
АРМЕДИЯ С БЕЗПЛАТНИ ИЗДАНИЯ / 2017 ФЕВРУАРИ
ЗОРОАСТРИЙСКИ СБОРНИК ТЕКСТОВЕ НА АВЕСТИЙСКИ ЕЗИК
ЗАЩО НАДПИСВАТ СМЕТКИТЕ ВИ – ТЕМАТИЧНА КРАЖБА
ШАМАНИЗЪМ И ЗАБЛУДА
УСТРОЙСТВО НА КОМПАРТИЯ ГЕРБ
Archangel / Hurricane, ARHEA
БЪЛГАРИЯ / ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА
НЬОЙСКИ ДОГОВОР, 27 НОЕМВРИ 2015
Stojcho Stojchev > Ефектът на снежната топка
ПРАЗНИКЪТ КОЛЕДА, БЪДНИ ВЕЧЕР В СЪРЦАТА
КОВИД19 / КП ГЕРБ ПОЛУЧАВА ВАКСИНИ ОТ СЗО
ПРАВОСЛАВНАТА, СЪВРЕМЕННА ЦЪРКВА – ИМА ЛИ БЛАГОДАТ /
ДАНЪК „СВОБОДА“ – НАПАДЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА
КАК СЕ КАЛЯВАШЕ СТОМНАТА
ДНК – ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА
НАРОДНИ, КОНСКИ НАУШНИЦИ
ВИЗАНТИЯ / НАКРАТКО
ПРАКТИЧЕСКИ, КАКВО Е ЛЮБОВ
ПРОЕКТ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ДС И КГБ
РАДОЙ РАЛИН ЗА РУСИЯ
БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ
ЗНАЕШ ЛИ, ЧЕ АКО – РС МАНИЯ
ВРЕМЕ ЗА ПАЯЦИ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 3
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ – 28 СЕПТЕМВРИ
I – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
БЪЛГАРСКИТЕ АРХИВИ, ВСЕ ОЩЕ СКРИТИ
ОТХАПАХ МУ 20℅ ОТ ШОКОЛАДА
ЩЕ ОЖЕНИТЕ БЪЛГАРИЯ
МЕДИЯ НА ГЛУПОСТТА И ПОСЛЕДИЦИТЕ
ПСЕВДО-ДЯСНАТА КП СРЕЩУ ЗАКОНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
НЕКА ВСИЧКИ ДА ЗНАЯТ
БАН С ДОСТОЙНА ПОЗИЦИЯ СРЕЩУ МОСКВА
Анти-радиационна ДЕКЛАРАЦИЯ / ЖЕНЕВА 1949
ПОЛИТИЧЕСКА & РЕЛИГИОЗНА ПОДМЯНА
АКИТИ БЪЛГАРИЯ, Шукар бути ама романи бути
ПАРТИЗАНИ & ПАРАЗИТИ
ГОДИНА 6783 ЕДНАЖДЕН – 22 ДЕКЕМВРИ / БЪЛГАРСКАТА
Александър Морфов – СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ ОТ БАНДИТИ
ДОКАТО СЕ МОЛИТЕ, ЩЕ СЕ МОЛИТЕ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЪТ НА „ДЯДО ИВАН“ КЪМ ОБЛАСТ – ТРАКИЯ
БЪЛГАРСКО, ЗЛАТНО БИЖУ НА 6300 ГОДИНИ В ПРОВАДИЯ
СОДА & ВОДА
ПЕТРИЧ / ХЕРАКЛЕЯ – СИНТИКА
НЕБЕСЕН ПЕЧАТ, КЛЮЧЪТ Е В ТЕБ
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА – 2015 ГОДИНА
ГОРДИ КАПАНЦИ
ЗАБРАВЕНОТО ЕЛЕКТРОННО УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ
ФРАНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ
НОЕМВРИ, ВРЪЧЕНИ СА НАГРАДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА
ГРАВИТАЦИЯ / ОТГОВОРИ, ВЪПРОСИ И РЕЗУЛТАТИ
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ / СВЕЩЕНОРОДИЕ, САКРАЛНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО /
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ КОРАБ В СВЕТА С БЪЛГАРСКИ КАПИТАН
ARHEA-ORG
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ОТ 1968-ма ГОДИНА
ПОЛЪХ ОТ СИБИР / д-р Преслав Наков
ИЗБРАНО – ПРОФ. КАЛИН ЯНАКИЕВ
РУМЯНА – ДА ТЕ ИЗЛЪЖАТ С ДЪРЖАВА
„Вселена Петрова“ – ИЗБОРИТЕ
БЪЛГАРСКИ ИНЖЕНЕРИ С ПРЕСТИЖНА, СВЕТОВНА НАГРАДА
КОНФИСКУВАН ЖИВОТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКИ ТРЪКСТОП В ЧИКАГО / ЦЕНТЪР ЗА ТОВАРНИ
ГОРЯНИТЕ СРЕЩУ ОКУПАЦИЯТА
NATIONAL GEOGRAPHIC ЗА КАРТЕЛИТЕ (И КОМУНИЗМА)
БЕДНОСТ ПОД ПРАГА
БЪЛГАРИЯ – ИЗГОНВАНЕ ОТ ЕВРОПА
ДА НЕ ЗАГУБИ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ СИ ПРИХОДИ
ЗА СВОБОДАТА
РУМЪНИЯ КАТО РУМЪНИЯ, НА СЕВЕР ОТ ГРАНИЦАТА
ARHEA / РЪКОВОДСТВО ЗА ДУХОВНА ПРАКТИКА
ARHEA.ORG С НОВ АДРЕС НА РАДИО ИЗЛЪЧВАНЕ
ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ
МЕРИЛИН – ЛЕЧЕНИЕ В ТУРЦИЯ
ХАЗАРСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
МЕЛ ГИБСЪН С ИСТОРИЧЕСКИ ФИЛМ ЗА ЦАР КАЛОЯН
КОМУНИЗМЪТ – ОБЯВЕН ЗА ПРЕСТЪПЕН
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 2
ТРЕТА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
ЕВА ГОРГОВСКА – БУЛГАРИСТАН, на веселите гяури
ИЛИНДЕН – СВ. ПРОРОК ИЛИЯ
ПРОФ. ФИЛИПОВ – ИЗВЪНЗЕМНИ ОТПРЕДИ 60 000 ГОДИНИ
ВАЛИДЕ СУЛТАН – РОДОПЧАНКАТА СОНЯ, КОЯТО МИЛЕЕШЕ ЗА
СПРАВЕДЛИВО ОТНОШЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ
ДУХЪТ НА БЪЛГАРИЯ / НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
ЕМИЛ УНАРЕВ ЗА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ
ВЪВЕДЕНИЕ НА МАЙКАТА БОЖИЯ / ДНЕС – 21
ПОЛЕЗНАТА МРЕЖА И „ПАНТА РЕЙ“
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ
ДЖЕЙМС БАУЧЕР – УБИЙСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ
В БЪЛГАРИЯ – АГРЕСИВНИ АГЕНТИ
МАНОЛ – ПРОСТОКРАЦИЯ
БЪЛГАРИНЪТ ПО ПЪТЯ КЪМ ИСТИНАТА
ЕПИСКОП ПЕТЪР ОСОГОВСКИ – ПРЕДСКАЗАНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
ГОСПОД НИКОГА НЕ Е БИЛ В ТАЗИ ЦЪРКВА
КИРИЛ ХРИСТОВ срещу Леонид Андреев
ТРЕТА ЧАСТ / КОЛОБРИ, ПАЗИТЕЛИ, ЕВРАЗИЙСКА БЪЛГАРИЯ –
ЯНКО ГОЧЕВ – КОНТРОЛЕН ИЗСТРЕЛ
БПЦ И БКП 1944-2020
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО – РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА
КРЪСТОВ ДЕН
БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ И „ПРАВОСЛАВНА ЗОРА“
МИСТЕРИЯ В ПЛАНИНАТА ПРЕЗ 1981 ГОДИНА
КАЦАРОВ – БАЛАБАНОВ
ЙОСИФ ВАРСАНО – КОМУНИСТИЧЕСКИ РАЙ
ТОЗИ ПРОСТ НАРОД
ХРАМ СВЕТИ ДИМИТЪР – ВИДИН, Е ВТОРИЯТ ПО
ЛЮБОВ ПО СМЕТКА – СЪРБИЯ И РУСИЯ
ЯНКО ГОЧЕВ – СЛЕД ПОРЕДНОТО КЛАНЕ НА БЪЛГАРИ
Archangel / Hurricane КОМУНИЗМЪТ СЛЕД И ЧНГ
ДАМАТА С БУХАЛА И ХАРТИЕНИТЕ ПАРИ
ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ
II – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
ПСИХОЛОГИЯ – ТАМ, КЪДЕТО БОГ ОБИТАВА
БЪЛГАРИЯ – ГЛИНЕНИЯТ КОЛОС
В ЗАЩИТА ПРАВАТА НА СВОБОДНИТЕ ХОРА – As
НЕ, МЕРСИ
ПОДМЯНА НА ОСНОВНОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРОПАГАНДА
СРЕЩУ ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ, ИЗЛЪЧВАНИ ОТ КОМПАРТИЯТА
ЗЛАТНАТА КНИГА – 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА
ЗАГОВОРЪТ СРЕЩУ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА обикновен бандитизъм
ЧАСТНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
ДЪРЖАВНИ ФАЛИТИ, КОМУНИЗЪМ
Archangel / Hurricane КЪМ РАЙСКАТА ГРАДИНА
МАГНИТЕН МОТОЦИКЛЕТ
ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО / 1000 СВЕТЛИННИ ГОДИНИ НАЗАД
ШИРОКА ЛЪКА – ДОКОСВАНЕ ДО БЪЛГАРИЯ
ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО
КОЙТО НЯМА ДА ГО ПРОЧЕТЕ
ГЕРМАНИЯ, БЯГСТВОТО ОТ БЪЛГАРИЯ
ВИТАЛНОСТ / ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН
ПРЕПОРЪЧАН САЙТ ЗА ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ
ДАРЕНИЕТО
БПЦ на РУСКАТА ДРУЖБА
ИИСУС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ…
ПЪТЯТ КЪМ СВЕТЛОТО, КОМУНИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ
РОНАЛД БЕРНАР – СВЕТЪТ В КЕШ
БЪЛГАРИЯ, БЕЗСМЪРТНА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
В БЕЛОГРАДЧИК – НАХОДКА НА 1,4 МЛН. ГОДИНИ
ПСИХО – ТРИЛЪР / ЗАЩО ФОСИЛЪТ ВЯРВА НА
Archangel / Hurricane ОНГЪЛ 11 януари 1989
СУН И МАРИН
ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА, Е СЪЗДАДЕН СПЕЦИАЛНО
ПОД СЛЪНЦЕТО НА БЪЛГАРИНА – Г. С. РАКОВСКИ
Катя Нонинска – СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕДНА ВАКСИНА
CORRESPONDENTS IN 2018 КОРЕСПОНДЕНТИ
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ – СЪЛЗИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕРМЕ – ТОЙ БЕШЕ ТИХ
TEAMP TRUMP / GOD BLESS US
ГЕОРГИ МАРКОВ, ОТ ЕВА РАДЕВА
LIBERTA И КИЧКА БОДУРОВА
ФРАНК – ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН – В СВЕТА НА
СОЛОМОНОВИЯТ ХРАМ – ОТНОВО
КАНАЛИЗАЦИЯ С ФАКТИ
ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9
ВСЕЛЕНАТА ОТ ХОЛОГРАМИ, СТРУНИ И ОПЛЕТКИ…
ДОБРЕ ДОШЛИ / 560 – 434
МИЛАН ГЕОРГИЕВ, ПРИМИТИВИ от ТЕОДОРА ДИМОВА
ПРОБЛЕМ В МИРИЗМАТА НА НАРЦИСА
ЗАБРАВИХМЕ ЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ – ГЕОРГИ ЛАМБОВ
ИНСТРУКЦИЯ НА ЛЕНИН КЪМ СЪДИЛИЩАТА
БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1944-ТА ГОДИНА / Д. Йеникараев
ПАЛМИ РАНЧЕВ, БКП СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ИСПАНСКИ БЪЛГАРИ, КРАЯТ НА ДЪРЖАВАТА
РОДИНА – КАКВО НАПРАВИ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ
КОМУНИЗМЪТ ОЩЕ 1000 ГОДИНИ
СВЕТИ НИКОЛАЙ, МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ – НИКУЛДЕН
ЗАТВОРЕТЕ ВЕСТНИКА, ИЗКЛЮЧЕТЕ ТЕЛЕВИЗОРА
ВОЕННА СТРАТЕГИЯ, ЧУДЕСНА РАЗРАБОТКА ОТ АЛЕКСАНДЪР БОРТНИКОВ
III – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
PRAYER IN THE UNITED STATES
АНСАМБЪЛ „ЧИНАРИ“ В НДК, БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ ПРЕД СВЕТА
ВИНИЦА ЗА АХИЛ / БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ / 10
200 НА ДЕН ТЪРСЕЩИ БЪЛГАРИЯ – БЪДЕЩЕТО ПРЕД
Мадлен Димитрова / ВАКСИНИРАНЕ И „ЧИПИРАНЕ“
QUANT E-СПОРТНА ЛИМУЗИНА, ХИДРО-АВТОМОБИЛ
ЗА ВЕЧНАТА ЖЕНА, ОБРАЗЪТ НА МАЙКАТА – СТЕФАН
ЛОМСКА ИСТОРИЯ ОТ ДЕСИСЛАВА
СЪРЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ, ЦАР БОРИС III
ФРОНТАЛНО – НЕ МОЖЕШ ДА ИЗБЯГАШ ОТ КОМУНИЗМА
ЕЛЕКТРОНИКА – ИНДИЯ, ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА / БЪЛГАРИЯ
ВТОРА ЧАСТ / БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ, АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯ
БКП ; КП БСП ; КП ГЕРБ &
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ – СИЛА
ХИПЕРТОНИЯ / КЛЕТЪЧНА ОТРОВА И СИМПТОМИ
САЛИМ РАЗКАЗВА / ПРИЛОЖЕНИЕ – СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
ДОБРОТО, ЩЕ Е ДОБРО – ЩО Е РАСИЗЪМ
ПСИХОЛОГИЯ НА КРЪВНИТЕ ГРУПИ – БУРХАРА
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН
Zdravka Popova / ДА ПОЧЕРПИШ ВЛАСТТА
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО – ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
АРИАДНА, БЛАГОРОДСТВО
АНТИПРОПАГАНДА – ЖИВА БЪЛГАРИЯ
ДЕВОЙКА ОТ НАЦИОНАЛНОСТ „ИЖОРИ“
КЪМ ЦИГАНИТЕ – СОБСТВЕНА ДЪРЖАВА
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА – КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ
СВЕТЛИНА & СВОБОДА – СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО
ЗДРАВЕЙ ДЖАК – ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ
АКО СТЕ „ТУЛУПИ“, ЩЕ ПОЗВОЛИТЕ
КАМЕННИ ПЛОЧИ ОТ ВРЕМЕТО НА ТРАКИТЕ / ЕЗИК
ПО ВЕКТОРА НА ВРЕМЕТО – КЪМ РЕЖИСЬОРИТЕ
БЪЛГАРИЯ БЕЗ СУВЕРЕНИТЕТ – ЦОЧО БИЛЯРСКИ
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА
ПОЗИТИВНА НОВИНА – ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА
ГАРЕГИН – ПРЕМЪЛЧАНИ СТРАНИЦИ, КАПИТАН ПЕТКО ВОЕВОДА
МАТЕРИЯ – ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА
ПРИ МЕНЕ ДОЙДОХА ПЕТИМА ТУРЦИ
КВАНТОВА ФИЗИКА – ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА
СТЪПКИ КЪМ СВОБОДАТА / ПСИХОЛОГИЯ
БУНТЪТ НА ТРАКИЕЦА / ГЕРОИТЕ СЕ РАЖДАТ В
ЕГРЕГОР – ДОМАШНИЯТ ДУХ, СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ
ИЗВЪН СКРОТУМА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ БЕСОВЕ
ИЗВЪН СТАНДАРТНИЯ ФИЗИЧЕН МОДЕЛ / НОВА ЧАСТИЦА
ПЪРВА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ ЛАУРА КЬОВЕШИ
СРЕДНОВЕКОВЕН ПРИНЦ – „БОЯН МАГА“ – БРАТЪТ НА
ПРЕДСКАЗАНИЕ ОТ АНТИКТЕРА
БЪЛГАРИЯ И НА НЕБЕТО / И НА ЗЕМЯТА
КРАСОТАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ НОСИИ
ЛЕВИЧАРСТВО, ИСЛЯМИЗЪМ, РУСИЗЪМ СРЕЩУ СВЕТА
63 ПРОЦЕНТА ДАНЪЦИ
НА ЮГ ОТ БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ / Mitka
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE – MAKE FRIENDS
ДЪРЖАВА НА СМЪРТТА деца без бъдеще
НЕЗАКОННА ВЛАСТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
БЪДЕЩЕ, БОГ ВИНАГИ ДАВА
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ…
2019 ГОДИНА, 10 000 АГЕНТИ ОФИЦИАЛНО
ПЪРВИЧНА НЕИСТИНА SS
НЕ ЧОВЕК, НО КОМУНИСТ
БОГ СЪЩЕСТВУВА
АРМАГЕДОН – Джамията
БЪЛГАРКА НАГРАДЕНА ЗА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА
КОЙ ПРЕВЪРНА ДЪРЖАВАТА ВИ В КЛОЗЕТ
ДНЕС Е АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА – СЛЕД Х БОЗОНА
ВУЛГАРОС
КАНАЛИЗАЦИЯТА С ФАКТИ
ТОЯГАТА НА МОСКВА
РОБСТВО ПО ДЗЕН
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 1
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ
РУСИЯ – ГЕНОФОНД, ИЗСЛЕДВАНЕ
RADIO-FM
АТЕНТАТ В СОФИЯ – ЦЪРКВАТА „СВ. КРАЛ“
ИНДУСТРИЯ НА ЗДРАВЕТО
ГЕНЕРАЛНАТА МЕРЗОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЖИВОТ
ПОЛИТИКА И РЕЛИГИЯ
ДРАГИ, СЪНАРОДНИЦИ В ИСПАНИЯ
ГЪРЦИЯ, САЩ И ШВЕЙЦАРИЯ – ПАРИ ЗА ЖИВОТ
ЛАУРА КЬОВЕШИ БЕШЕ В БЪЛГАРИЯ – НИКОЙ НЕ
ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ РОД / АПОКАЛИПСИС
БИЕЩОТО СЪРЦЕ НА ПАРТИЯТА / ЗЛАТИН ВАН ТОТЕВ
RISEN CHRIST
ПЪТЯТ НА ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ, РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА
БАЛКАНСКИ КИБУЦ – БЪЛГАРИЯ
В КРАЯ НА 2017
УИЛЯМ ШЕКСПИР – ПЪЛНИ СЪЧИНЕНИЯ, Theatre 199
ДОНАЛД ТРЪМП – В БОРБА ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО –
ARHEA / ЦВЕТАН ГАЙД – ВЯРА И ДЪРЖАВА
С АРХАНГЕЛА НА ПОБЕДАТА / With the Archangel
ПРЕСТЪПНА (РАЗБОЙНИЧЕСКА) БЪЛГАРИЯ / чл. 417
НОЕМВРИ 2010 ГОДИНА – ТАТАРСТАН, ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ
ЕВРОКОМ – НЕЗАКОННА ВЛАСТ, НЕЗАКОННО УПРАВЛЕНИЕ
КОНСУМАТОРИ НА ЧУЖДОТО & СЪДРАНИТЕ КОЖИ
ТАТАРСТАН И БЪЛГАРИЯ №2
МИЛИАРДЕРИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА
ИЗЛОЖБА НА ПИКАСО В СОФИЯ – ВХОД СВОБОДЕН
ДЪНИНГ – КРЮГЕР / ГЪСКИ И НАРЦИСИ
БОНДАРЕВ ЗА АЛКОХОЛА, ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР
НАСА – МАРС ГУБИ 100 Г АТМОСФЕРА В