БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ

СРЕЩУ ФАЛШИФИКАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА, ДНЕС – СВЕТЛИНА ЗА ПОКОЛЕНИЯТА

(„Самото име подсказва, че българите от най-дълбока древност са се смятали за богоизбран народ.“)

БИБЛЕЙСКИЯТ, БЪЛГАРСКИ НАРОД & ПРОРОКЪТ МОИСЕЙ

Съвременното общество е запознато със съвременната, не рядко изкривена, често обособена според виждането за историческа, географска, археологическа, обществена истина за история на Земята. преработена като история на планетата ни с такава тенденция, не рядко за злоупотреба по една или друга причина според виждането за злоупотреба. В обществото обаче на съвременната българска цивилизация, интелектът не отстъпва място на познанието и това е една от причините ние, да разкажем за една друга истина – онази, която е изгорена, изпепелена и заличена от лицето на Земята с неясна цел, като всеки сам може да продължи нататък с разгадаването мистерията на изчезването (докато българският народ е под робство турско или руско през последните векове), на останалата част от цивилизационната справка нека я наречем за Божият народ, и който е Българският, но не в този му вид.

Да, Българският народ е Богонадарен, Боговдъхновен и което, му е отнето не толкова с неясна цел, колкото с пределно ясна и обяснима цел – предвид не само територията, но и създаденото като богатство върху богатството от недрата на Земята и на Небето българско, цивилизационно богатство.

Ето това цивилизационни богатство е разграбено, унищожено и изгорено или изнесено с вагони зад граница в тайни и не толкова тайни архиви, влачено където от кучето диря няма как да остане в чувалите, освен забраната за достъп конкретно на българи – интересуващи се, знаещи, можещи да продължат рода. Не другите псевдо-български маси от хора, народени нарочно, които нямат не само нищо общо с България (освен изходните продукти в земята), но и не познават историята на Богатите, на Боговете и на Земята им.

Каква по-хубава възможност, ако имаме съмнението все пак, че тези ценности или богатства са подменени, изкривени, заличени, едва ли не забравени, пренаписани в светлината на лоените свещи по време на изневярата, която пък е коварна, безскрупулна, арогантна, запозната с психологията на стадното мислене и когато, на това му отрежеш клона не за друго, но да му предложиш клон от твоето си дърво. За да седне България върху него …

*******

Въпрос на чест е човек да получи истината изцяло, когато я потърси малко преди да я намери с трепет при вида на онова все`човешко богатство, което богатство предците са ни оставили.

Това, че сме наследници на траките или, че сме българи в съвременна и разрушена от кражби България, ни най-малкото не злепоставя позицията на съвременното ни общество с поглед към бъдещето. В бъдещето всичко това ще изчезне. Точно обратното е когато сме свидетели как постепенно отпадат заблуди, все още укриващи, реформиращи една или друга истина с митология, фантасмагория върху факти, събития с контретни имена от историята на Земята.

РЕФОРМИЗМЪТ е започнат много отдавна, РЕФОРМАТОРСКАТА ЕРА на „производителите“ и когато е имало какво да се краде, но е нямало кой да познае за фактите, които са изопачени особено при възползване за градежа историята на Земята от „най-ново време“, отпреди 2-3000 човешки години. И така от България, се отнемат десеткти хиляди от човешките ни години и към тях се прибавят 1300 – срамен, агресивен акт на българомразие в костите, членовете на речта на разните хитреци – псевдо-таланти, псевдо-научни среди всъщност сборище от измамници. Особено това се отнася до онези, с измислените дипломи за квалификация не по предназначение или с определена псевдо-научна, псевдо-обществена цел. Тези не само за изхранени, отгледани и погребани с почести, но имената им все още висят по стените на „науката“ със златни, позлатени, варосани букви срещу буквата на закона (отвътре) и Който е навсякъде, знае всичко, познава всеки от нас.

Проектът на АРХЕА – Пресвета Богородица, работи със специалисти в областта на психологията, археологията, митологията, криминалистиката, съвременната комуникация от разред на вярата в бъдещето, че това бъдеще е на прага и не само. Но ние го представляваме и което, е започнало да се случва.

[wp-stream-player url=“http://listen.shoutcast.com/arm-vm“ type=“mp3″ autoplay=“yes“ ]

/Да се подчертае, че е имало и има Иисус Христос, Пресвета Богородица и Ангелите, Силите и Властите дори когато историята за Тях е променена, присвоена или изопачена заради неясна цел. Така за всеки вярващ остава основанието, за спасението му./

НИЕ СМЕ ПОТОМЦИ, НАСЛЕДСТВОТО

Грехота е да сме потомци на хора, които са считани за богове от много народи и да не знаем за това. Грехота е да сме потомци на ковачите на историята, а да сме принудени да се свием в ъгъла и да се подчиняваме покорно. Грехота е в гените ни да са закодирани сила и способности, но те да бъдат подменени, потискани и унижавани.

Историята не е само изучаване на книгите, тя е средството за възпитание. Както родителите ще оформят бъдещето на детето си посредством примери, съвети и напътствия, така историята оформя бъдещето на един народ посредством примерите си. Опожаряването на земята е новото начало.

Имаме вродени навици, често, които агресивно проговарят срещу сънародника, срещу борбата му за оцеляване, показващо степента на обругаване на цялата страна, наречена България и носена в сърцето от милиони по света.

Стотици хиляди, милиони българи в чужбина очакват нещо да се случи, България да се събуди.

ВИТЛЕЕМ

Когато четем за “Второто пришествие” винаги изниква следният въпрос: – Къде ще се появи Христос отново? Предишният път Христос се е появил в плът и кръв и е изживял своя живот на земята. В Библията пише, че когато влъхвите видели Звездата, те разбрали за раждането на Христос и тръгнали подир нея.

Така тя ги отвела в Йерусалим при цар Ирод:

А когато се роди Иисус във Витлеем Иудейски в дните на цар Ирод, ето, мъдреци от изток дойдоха в Йерусалим и казаха: де е родилият се Цар Иудейски? Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним.

Когато чу, цар Ирод се смути, и цял Йерусалим с него. И като събра всички първосвещеници и книжници народни, питаше ги: де трябва да се роди Христос?

А те му казаха: във Витлеем Иудейски; защото е писано чрез пророка: “и ти, Витлееме, земя Иудина, никак не си най-малък от Иудините воеводства; защото от тебе ще излезе Вожд, Който ще пасе Моя народ Израиля”.

Тогава Ирод тайно повика мъдреците и узна от тях точно за времето, когато се е появила звездата, и, като ги изпрати във Витлеем, каза: идете, разпитайте грижливо за Младенеца и, като Го намерите, обадете ми, за да ида и аз да Му се поклоня. Те изслушаха царя и заминаха. И ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото, дето беше Младенецът.

Ако днес отидете и зададете същия въпрос на някой свещеник, къде ще трябва да се роди отново Христос, не вярвам да ви отговори. И трите големи Християнски религии – Католицизъм, Протестанство и Православие, убеждават вярващите християни че, Христос от Второто пришествие би трябвало да се появи на небето в слава и така, че всички на земята да го видят. Те се основават на думите на Иисус, за Второто пришествие:

И тъй, ако ви кажат: ето, в пустинята е Той, не излизайте; ето, в скришните стаи е, не вярвайте; защото, както светкавицата излиза от изток и се вижда дори и от запад, тъй ще бъде пришествието на Сина Човечески; защото, дето бъде трупът, там ще се съберат орлите.

И веднага подир скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, и месечината не ще даде светлината си, и звездите ще изпадат от небето, и силите небесни ще се разклатят; тогава ще се яви на небето знамението на Сина Човечески; и тогава ще се разплачат всички земни племена и ще видят Сина Човечески да иде на небесните облаци със сила и слава голяма; и ще изпрати Ангелите Си с гръмогласна тръба, и ще съберат избраниците Му от четирите вятъра, от единия до другия край на небесата. От смоковницата вземете подобие: когато клоните й станат меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято; тъй и вие, кога видите всичко това, знайте, че е близо, при вратата.“

Никой не предполага идването на Христос в човешко тяло така, както това е станало и първия път. А ако Той дойде по същия начин, то това би трябвало да се случи отново там, където се е случило и преди. Идването на Христос е като възраждането на Феникса. Арабите твърдят, че той не може да кацне другаде, освен на планината Каф, която е полюсът, или центърът на света. Къде е този център, ако не във Витлеем? Ето защо трябва да знаем къде в действителност се е намирал този град. Този въпрос интересува не само християните по света. Част от изповядващите Ислям също вярват в идването на Месия, наречен Имам Махди. На една стара рисунка на Витлеем от началото на 19 век, виждаме едно малко арабско село, без антични останки и руини, без следа от старото му величие, описвано от авторите.

Нека сега да погледнем и в още по-старите картини и в манускриптите, за да видим как е рисуван този град. Него обикновено можем да го видим на сюжети, свързани с “Раждането на Иисус”, “Поклонението на влъхвите”, “Поклонението на пастирите” и “Бягството в Египет” на Светото семейство. При първият сюжет – “Раждането на Иисус” обикновено няма нарисувани град Витлеем и околността му, за сметка на останалите. Когато с помощта на Интернет разгледаме стотиците картини по темата, ще останем поразени. До 16 век всички художници сякаш са завършили една и съща школа, защото рисуват едни и същи неща. При “Поклонението на пастирите” се виждат пейзажи и картини, несъвместими с природата на сочените за Евангелски места в днешна Палестина. Пастирите са нарисувани с необичайни за евреите носии, свирят с каба гайди и кавали, сред природа съвсем различна от тази на Палестина.

Има обилна зеленина, където наистина могат да се отглеждат стада с овце, реки и потоци. Най-интересни са торбите, които носят около кръста си. Те не са никак еврейски. Тези торби са рисувани винаги в тази сцена. Няма значение дали художниците са от Испания, Франция, Германия, Швейцария, Хонландия, Италия или другаде от Средновековна Европа. Те винаги са рисували овчарите с този вид кожени торби. Тогава са ги наричали “булги” така са наричали и хората, които ги носат – булгари.

Почти на всички картини има фон от три, или повече конусовидни хълма, които никак не подхождат на околностите на днешния Витлеем. Нека сега да погледнем дали Витлеем от старите манускрипти и художници няма някакъв аналог в България – истинската Обетована земя. Град Пловдив е имал девет хълма в древността, а днес са останали само седем. Три от тях са свързани и образуват т. н. Трихълмие, на което е била разположена крепостта в пределите на стария град. Най-големият хълм е Джендем тепе и е разположен на запад от града (днес в неговите очертания). Между него и Трихълмието са разположени и останалите два хълма. Бунарджика е малко по-нисък от Джендем тепе, а Сахат тепе е сравнително малък, спрямо другите два. Марково тепе днес не съществува, а също така и тепето на мястото на бирената фабрика. На изток от трихълмието е седмият хълм, близо до жилищен квартал Тракия. На старите картини ясно се вижда, че пастирите стоят южно от града, на около десетина километра, защото хълмовете са разположени в редица. Така биха се виждали и от северната страна на града, но тогава художниците нямаше да рисуват най-големият хълм от ляво. По този начин хълмовете на града изглеждат само от юг. Освен това от северната страна на Пловдив протича и река Марица, която е доста голяма, а тя не е нарисувана на тези картини. От юг са първите височини на планината Родопи и мястото е много подходящо за художник, решил да рисува хълмовете и града по този начин. В Библията няма подробности за видението на пастирите, освен разказът на евангелист Лука:

В тая същата страна имаше пастири, които нощуваха на полето и пазеха нощна стража при стадото си. И ето, яви се пред тях Ангел Господен, и слава Господня ги осия; и се изплашиха твърде много. И рече им Ангелът: не бойте се: ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци; защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ; и ето ви белег: ще намерите Младенец повит, лежащ в ясли. И внезапно се яви с Ангела многобройно воинство небесно, което хвалеше Бога и казваше: слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение! Когато Ангелите си отидоха от тях на небето, пастирите си рекоха един другиму: да идем до Витлеем, и да видим случилото се там, за което ни възвести Господ. И дойдоха бързешком, и намериха Мариам и Иосифа, и Младенеца да лежи в яслите. А като видяха, разказаха каквото им бе възвестено за тоя Младенец. И всички, които чуха, почудиха се на това, що им разказаха пастирите. А Мариам спазваше всички тия думи, като ги слагаше в сърцето си. И върнаха се пастирите, славейки и хвалейки Бога за всичко, що чуха и видяха, както им бе казано.

В една църковна легенда са се запазили и други допълнения към този разказ:

Пастирите първи от земните жители видели чудото, което става, но не го проумели. След ангелското пояснение те станали първи благовестници за раждането на Спасителя. Това били пастирите, чиито стада нощували на половин час от Витлеемската пещера, в къшлите, около стълба Едером. Те били четирима. Църковното предание е запазило имената им – казвали се: Мисаил, Ахиил, Кириак и Стефан. Счита се, че били от близкото село Беит Сагюр.

Да продължим с разсъжденията свързани с град Пловдив, след като знаем за информацията. Ако приемем, че това се е случило около Пловдив, то първо трябва да локализираме “стълба Едером”. За това нека да се обърнем пак към старите художници и да видим къде поставят овчарите. На една картина от руският художник А. Иванов от 1850 г. “Явление на ангела, благовествуващ за раждането на Христос”, можем да видим следното. Овчарите се намират на хълм, до който има акведукт и градът Витлеем е срещу тях на друг по-нисък хълм, а между тях са полите на трети хълм. Тази картина е несъвместима с палестинският Витлеем, защото виждаме, че в началото на 19 век там няма хълмове, акведукт, равнина с висока планина зад нея.

Всеки пловдивчанин може да ви каже веднага къде се намира това място. Овчарите на картината се намират на Джендем тепе, което по времето на Иисус се е наричало Кендризо. Известните от римскските монети, сечени в Пловдив, т. н. Кендризийски игри са посветени на този хълм. Едером е може би неправилно прочитане на името Кендризо. Турците са наричали Александър Македонски Искендер и от това име този хълм се нарича така. Александър, Римската империя, турците – всичко си идва на мястото ако се погледне през призмата на Новата хронология. Отсреща е Трихълмието с град Пловдив върху него. Полите на хълма между тях са от Бунарджика, а планината е Родопи и равнината е Тракия. Нека сега да потърсим и селището, от което са овчарите. Те би трябвало да са от близките села около Пловдив. На юг от града днес са селата Марково и Белащица и тук някъде трябва да търсим и селото Беит Сагюр, или Веид Загюр, както би трябвало да е изписано името на това село. В типика на Григорий Бакурияни има едно село, на което нашите историци днес не могат да намерят местонахождението. Нарича се Захариу. На първите карти на България след Освобождението 1878 год., на 1 км. на запад от Белащица се намира следният топоним: Захаридиево ( разв.). Местните наричат днес местността – Заридиево. Земите, които владеели жителите на старото Захаридиево са били чак до централна гара, в началото на 20 век, а навярно и до чертите на старият Пловдив през Средновековието. Ако застанете днес на мястото на старото Захаридиево, ще разберете че много от художниците навярно са посещавали това място, или поне са рисували по някаква картина, или описание на очевидец. Захаридиево написано само със съгласни е ЗХРДВ, а Веид Загюр – ВДЗГР. Не може това да е само някакво си там съвпадение, след като и имета Захаридиево буквално означава – За Хор Диа плюс типичната българска наставката Во. Така в този топоним поколението е запазило спомена, че точно тук са живеели пастирите, станали свидетели За Хор Диа (Бога).

Нека да обърнем внимание и на имената на тези пастири. На много от картините с пастирите, освен трима мъже присъства и една жена. Всеки би прочел в «еврейските» имена Мисаил, Кириак и Стефан типично българските Михаил, Кирил и Стефан. В името Акил (КНЛ) се крие женското име Калина (КЛН). Когато знаем това, всичко си идва на мястото. Вече е нормално пастирите да играят хоро, да свирят с гайди и кавали, жените да предат с хурки, да са облечени по този начин и да са на фона на тази природа и трите Пловдивски хълма.

На една картина на Джовани ди Пауло от 1450 г, която днес се намира в Националната галерия на изкуствата във Вашингтон, озаглавена “Поклонението на влъхвите” можем да видим и още нещо, характерно само за град Пловдив.

Богородица с младенеца на фона на могилите около Пловдив.

Централното действие на нея се развива на един скалист хълм, на много интересен пейзаж зад него. В една плодородна равнина се виждат десеттина малки хълма, подобни на могилите около Пловдив. Тази гледка е правила впечатление на много пътешественици минали през Пловдив. Ето и едни от тях, а те са много:

Филипопол лежи на единия от трите хълма, които са отделени от другите планини, и градът, поставен върху тях, изглежда като истинско тяхно украшение. Бяхме във Филипопол и видяхме как по блатистите и водни места расте ориз като жито. Цялата равнина е осеяна със земни могили, за които турците разказват, че са построени за спомен от битки, които са станали някога по тези места и че са гробници на хора, паднали по време на отколешни войни.“ Ожие Гизлен дьо Бузбек (1522-1592)

Като се погледне назад, вижда се, че градът преди време е бил непристъпно място и застроен по друг начин – на три стръмни скалисти хълма, върху които вече няма постройки. Това е било навярно яка, непристъпна крепост. На хълма още се вижда един запустял замък на Филип Македонски. Сега по целия път, от двете му страни, догдето поглед стига, из цялата равнина се виждат високи, остри насипни могили, като малки хълмчета, каквито видяхме и преди това. И може да се преброят по 20, 30 до 40 такива могили; някои са много големи… “ Ханс Дерншвам. Дневник за пътуването му до Константинопол през 1553-1555 г.

Немислимо е този пейзаж да се наложи в днешна Палестина, около градът сочен като библейският Витлеем.

На друга картина, пак на италиански художник от преди Тридентския събор – Джентиле ди Фабиано от 1423 г., която се намира във Флоренция, галерия Уфици, можем да видим как е изглеждала пловдивската крепост на Трихълмието

Името му е Филипопол; “пол” значи град. Когато отидох при немския цар, той много ме разпитва за Пловдив и много съжаляваше и скърбеше, задето той не е под негово владение. Той ми каза: “Ако златото, среброто, желязото и оловото, които се крият в пловдивските планини бяха в моята държава, целият свят щях да завладея.” Евлия Челеби (1611 – 1683/4 г.)

Какво е искал да каже в действителност немският цар? Какви съкровища са укрити в пловдивските планини, които могат да направят един цар владетел на целият свят? От книгата на Ситчин “Стълба към небето” видяхме, че в град Пловдив е истинската СТЪЛБА КЪМ НЕБЕТО, по която са се изкачвали приживе египетските фараони. Един от преводите на името Вавилон е точно така – Стълба към небето. Къде се е намирал библейският Вавилон? Вавилон на Ефрат, Библа в Ливан, или Баб-и-Али в Истанбул? Град Кайро, край когото се намират прочутите египетски пирамиди, също се е наричал Вавилон по време на мамелюците. Приликата между тези пирамиди и пловдивските хълмове не е случайна. Височините на Хеопсовата, Хефреновата и Микериновата пирамиди е почти идентична с тези на трите най-високи пловдивски хълма – Джендем тепе, Бунарджика и Сахат тепе. Също така и разстоянията между тях и разположението им към реките Нил и Марица. Остава да разберем на какво отговаря Сфинкса на картата на град Пловдив. Сфинкса е комбинация от тяло на БИК, крака на ЛЪВ и глава на ЧОВЕК. Ако вярваме на легендите, че на гърба му е имало и крила на ОРЕЛ, то в него веднага ще познаем библейският символ на четиримата евангелисти. Не само това. Тази четворка животни олицетворява и четирите стихии, които стоят в основата на целият роден свят и всичко живо на него. БИКЪТ, това е елемента ЗЕМЯ, ЛЪВЪТ – ОГЪН, ЧОВЕКЪТ – ВОДА и ОРЕЛЪТ – ВЪЗДУХ. Дали това е искал да каже немският цар под „златото, среброто, желязото и оловото”? Четирите тела в човека, отговарят на четирите стихии и тяхното подчинение отговаря на т. н. КРЪСТ. Христос е носител на този кръст, а от него и във всички религии се е разпространило това учение. Но след като като край трите пирамиди в Гиза има направен паметник на Хор – Христос, то в Пловдив трябва да търсим неговият първообраз. За да го открием къде точно се намира, отново ни помагат старите художници, рисували евангелските събития. Освен тях мястото на пловдивският Сфинкс са отбелязали и много от пътешествениците, минали през Пловдив през вековете. Ето какво пишат те:

„Градът Филипополис е разположен в обширно поле, отворено от всички страни. В това поле се забелязват множество могили, а тамошните граждани разправят, че в тези могили са закопани кости на римляни, които били избити във военно време по тези места.

Една част от същия град е върху възвишение, което не е много високо. Наоколо има още две такива възвишения, които изглеждат като насипани нарочно за бастиони. Из тая местност не се е запазил никакъв знак и спомен от древността освен развалините на два параклиса, построени на кръст от тухли. За един от тези параклиси се разказва, че там св. Павел бил проповядвал много пъти на филипяните. Поради тази своя вяра те често ходят там да се молят. Градските стени са от дълбока древност. Над вратата се забелязват надписи, но толкова изтрити през вековете, че не могат да се прочетат.

Между българите се намира едно население, което се нарича павлини (павликяни); те били християни, обаче изповядвали вярата със забележителни грешки и се считали последователи на учението на свети апостол Павел, когото уважавали повече от колкото неговия господ Иисус Христос, и при кръщението употребявали огън. Обаче намерили се свещеници от римската вяра, които разкрили заблуждението на тези глупави люде, нуждаещи се от поучение. Тези свещеници намерили случай и ги обърнали в своята вяра, която те сега упорито изповядват.” Пол Рико. История на сегашното състояние на османската империя. Париж, 1670

На петнадесетия ден ние стигнахме София, главния град на България… Докато стояхме там, откъдето беше изпратен куриер за Виена, владиката от града споходи негово превъзходителство и ни показа черквата, която бе вън от града и за която казваха, че била построена преди хиляда и четиристотин години.

След два дни почивка ние тръгнахме и като преминахме софийската долина, пред нас се изпречиха Родопите, дето едно време Орфей е свирел тъй сладко на арфата си. От върха на тази планина извират седем извора, които местните жители и до днес наричат “седемте Орфееви чешми”, като вярват, че сълзите, които той е пролял за жена си Евридика, са дали началото на тези извори. Тази планина и планината Хемус, които са съединени помежду си, отделят България от Романия, която в старо време се наричала Тракия, една от шесте провинции, които в римско време са образували Дакия.

Жителите на България са изживели много въстания – може би повече от коя и да е друга страна. Колкото за Тракия изобщо, преди да я завладеят гърците и да я цивилизоват, нейното население било едно от най-варварските в света. Те (траките) оплаквали раждането на децата си и пеели на умрелите си; при това те били войствен народ и никога не са били напълно подчинени, додето не ги покорили римляните.” / Джон Рърбъри 1664г.

Можем да се обърнем отново към старите художници и да видим дали не са рисували сюжети от Пловдив свързани с Христос и Пресвета Богородица.

На тази картина наречена „Бягство в Египет” виждаме нещо много интересно, което никак не се свързва с Палестина. Нещо друго. На нея има голяма плавателна река с две ладии и речен сал, които са се виждали често през 19 век на пристанището на река Марица в град Пловдив. Вижте селяните с гуглите, сякаш са слезли от някоя българска икона. На тази картина художникът е използвал един оригинален начин да покаже колкото се може повече от подробностите на града. Той е огънал южния бряг на реката. В дясната страна ясно се вижда Небет тепе с крепостта върху него и реката, която тогава е минавала в подножието му. От ляво са двата големи хълма – Бунарджика и Джендем тепе. Това не може да се нарисува по този начин, освен ако авторът на картината не е идвал лично в града.

Тук Пресвета Богородица е нарисувана на фона на Старият град в Пловдив. От ляво се вижда част от Сахат тепе, а отзад е Стара планина.

Същия сюжет нарисуван отново от Джовани Белини.

Тук Пресвета Богородица с Младенеца са седнали на ръба на един от Хълмовете, който е т. н. Сфинкс. Тук, на ръба на Джанбаз тепе е било мястото, където се е родил Христос. На това място, където днес е Понеделник пазара, до 18 век е имало църква, която днес е съборена. В началото на 19 век на нейно място е построена цървата Св. Параскева (Петка). Тук е проповядвал и Св. Павел и на това място са идвали влъхвите, да се поклонят на раждането на Христос.

Това е цялата истина за Раждането на Христос. Ако държим на истината, вероятно е роден в град Пловдив, на територията на България, а не в соченият библейски град Витлеем. В обратен прочит Витлеем е Меелтив. Ако заменим М с Б заради гръцкото изписване на града, то ще стане БеелТив. Пулпудева е едно от старите имена на града, което е написано отново на гръцки. Факт е, че гърците нямат буквата Б и са я заменили с П. Бул, Бел, Бал са наричали Христос и Дева. Бул и Дева в обратен прочит се е превърнало в днешният Витлеем. Останалото с подмяната е извършено от църквата и силите, които днес ни управляват. Но Бог има други планове.

ШУМЕР И ВАВИЛОН, ЗА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ

Юдеите наричали кулата Баб-или, а по-късно става известна като Вавилон. В превод изразът означава „Портата на Бога“. Точно с това наименование тя се среща в текстове на различни митове от Америка. Ясно е, че тези събития не са случайно съвпадение и не могат да бъдат само резултат от сходните условия за развитие, а говорят за древни връзки между народи и континенти. Това е мнението и на известния немски изследовател Хумболт.

(„Фридрих Хайнрих Александър фон Хумболт (на немски Friedrich Heinrich Alexander von Humboldt) е немски естественик и изследовател, географ и пътешественик, по-малък брат на пруския министър и лингвист Вилхелм фон Хумболт. Роден в Берлин през 1769 г. в семейство на придворен саксонски курфюрст. В Алма Матер Виадрина във Франкфурт (Одер) изучава различни науки – медицина, математика, технология, физика, търговия и др. През 1789 продължава образованието си в университета в Гьотинген, след това търговия в университета в Хамбург, а накрая – геология във Фрайбергската минна академия.“)

Направените проучвания в областта на археологията и етнографията през втората половина на XX в. отидоха още по-нататък и констатираха, че древните цивилизации на Месопотамия, Египет, Крит, Индия и Китай водят началото си от една основа. С други думи, в основата на човешката цивилизация стои една цивилизация, която още в стари времена преди 10-12 хил. години прави огромен скок в своето развитие. Този извод се защитава с множество доказателства от редица учени като проф. Хапгуд и др. За това говорихме в предишните книги „Древните българи и пирамидите“, „Загадките на Земята и древните българи“.

(„Чарлз Хапгуд предоставя непоклатими доказателства за високоразвита световна цивилизация, съществувала хилядолетия преди Древен Египет. Тези доказателства той открива в прекрасните стари карти, отдавна известни на учените – картата на Пири Рейс, изобразяваща Антарктида, картата на Хаджи Ахмед, картата на Оронтеус Финеус и редица други. Хапгуд стига до заключението, че тези карти са направени на базата на по-стари, запазени в различни древни архиви по целия свят, които не са достигнали до нас. Той е на мнение, че древните картографи в някои отношения са имали много по-напреднала наука в сравнение с Европа от 16. век, Древна Гърция, Египет и Вавилония. Едва през 18. век нашата цивилизация достига картографските умения на онзи неизвестен народ, проучил всички континенти на планетата. Двете Америки са били картографирани далеч преди плаванията на Колумб, а картите на Антарктида са били съставени по времето, когато бреговете й са били свободни от лед. Има данни, че тези древни мореплаватели са живели преди края на ледената епоха в Северното полукълбо и когато Аляска все още е била свързана със Сибир чрез “сухоземния мост” от плейистоцена.„)

Да се върнем в земите на Вавилон и да видим какво е станало след „смесването на езиците“. Като извор, от който можем да почерпим сведения, се явява унгарска легенда, записана от хрониста Кезан – придворен секретар на унгарския крал Ласло VI Кун. В нея се говори за еднаквия произход на българите (наследници на Хунор) и унгарците (наследници на Мадяр), като отправна точка за тяхното движение и развитие се смята Вавилон: „Когато започнало смесването на езиците (падането на Вавилон), великанът Менрот се преселил в Евилатските земи, наричани Персия, неговата жена Енет му ражда двама сина, Хунор и Мадяр, от които водят началото си хунският и маджарският народ. Менрот освен съпругата си Енет имал и други жени, които го дарили с много синове и дъщери.

Тези синове и техните потомци също живеели в Персия. По телосложение и цвят на лицето приличали на хуните, но езикът им се различавал донякъде от хунския. Веднъж по време на лов в степта пред Хунор и Мадяр изскочила кошута. Те я подгонили, но тя се скрила в меотидските мочурища (край Азовско море). Дълго я преследвали, но не могли да я открият. След като пребродили мочурището, видели, че мястото е подходящо за отглеждане на добитък. Върнали се при баща си и получили неговото съгласие да се поселят в мочурището, наречено Меотида. Земите край Меотида граничат с Персия и с изключение на един тесен провлак всичко е обкръжено от море, няма никакви реки, но има в изобилие трева, дървета, риба, птици, дивеч. Влизането и излизането е трудно (полуостров Крим).

Обикаляйки местата, на едно пусто място се натъкнали на останалите вкъщи без мъжете си снахи и внуци на Белар. Те ги метнали ведно с богатствата им на конете и ги отвлекли. Заедно с децата заловили и двете дъщери на княз Дуло. За едната се оженил Хунор, а за другата – Мадяр. От тези жени водят началото си всички хуни и маджари.“

Потвърждение на тези сведения намираме в известието на Агатий Меренийски: „Хуните населявали в старо време земите на изток от Меотидското езеро и се простирали на север от река Танаис (Дон) … Поотделно едно от тези племена се наричало котригури, второ – утигури, трето – ултизури, а друго – буругунди … По-сетне след поколения те преминали в Европа, било, че наистина някаква кошута им посочила път… било, като са използвали някакъв друг начин.“ В текста вече ясно и конкретно като хуни (чието старо име е кимерийци) се посочват две от племената – котругури и утигури, участвали в създаването на държавите на Кубрат и Аспарух. Връзката между изселниците от Вавилон и последвалите ги във времето Хунска империя и преселенията на българите южно от р. Дунав е безспорна. А това предполага общи традиции и приемственост между постигнатото от нашите праотци и постиженията на най-древните цивилизации като шумерската, египетската, вавилонската.

МОИСЕЙ – ТАЙНИТЕ ПОДЗЕМИЯ

/Татяна Петрова, Пловдив/

Разказ за скрижалите, за българите, за пустинята и за разговора между Михаил с Учителя /игумен/ от ангелския свят.

„- Ето това е голямата заблуда за голяма част хората по света.
Къде тогава се намира древен Египет, Учителю? – не проумявах аз.
– Древен Египет, ученико, се намира е днешна България. Тук е роден Моисей, тук умира и тук е погребан. Той не се ражда случайно на българска земя, а носи в себе си кода на атлантите, трансформиран в човешки ген от съвременната цивилизация.
– В Библията пише, че Моисей е водил еврейските племена четиридесет години из пустинята – продължих да опонирам на Учителя.
– През коя пустиня, знаеш ли? – попита той и ме загледа изпитателно.
– През Сахара, естествено – отвърнах уверено аз.
– Не това е истината, Михаиле. Вярно в Библията пише, че Моисей е бродил четиридесет години из пустинята и свързват пътуването му с Египет и Сахара. А в действителност описанието се отнася за българската Сакар планина.

Наистина се учудих. Някой неща започнаха да се избистрят в главата ми и мисля, че започвах да проумявам.

– Но защо, защо никой от учените не установява това неправилно описание с местоположението на територията?

– Заради липса, заради отсъствието на друг източник, описващ събития отпреди хилядолетия, направено от предоставената Библия. А тя гради основите си върху древните шумерски сведения. И още нещо, Библията, която днес ползваме, е вторичен препис от истинската Библия. Не случайно преводът е направен от арамейски на еврейски. Но това е друга тема.

Темата може да е друга, но в мен възникваха все нови и нови въпроси, които трябваше да се уточнят.

– Щом Моисей е роден в земите на днешна България, къде е тогава Червеното море, през което са преминали евреите?

Тук съвсем се обърках. Не можех да разбера, как така, хем сме българи, а в страната ни има и египтяни?

– Господи, кои са българите, кои евреите и кои египтяните?

– Неразбираеми ти се струват тези сведения, за древността, така ли, Михаиле? – гледаше ме изпитателно, сякаш очакваше да кажа, че вече съм проумял казаното от него. Уви нещата си оставаха неизяснени, бели полета в съзнанието ми и вдигнах безпомощно рамене.

– Прав си – заговори след миг, игуменът. Нямаш данни с които да направиш съпоставка. А това, което ти липсва, за да си изградиш представа за древността е, че през вековете, отразени като библейски събития е имало много миграции и разселвания на народите. Земите, които се наричали Древен Египет по времето на Моисей, са се намирали на територията на днешна Североизточна България. Там е имало море, следи от него днес са открити в района на Провадия – Червено море.
– Наричали са го Червено море, защото почвите и скалите около това море са имали червеникав цвят. Били са богати на медни руди и злато. Когато Моисей напуска Египет, преминава точно през това море и се насочва на юг-югозапад.

– Преминаването на евреите през това море, разделило се на две, измислица ли е, или отразява някакъв природен феномен?

– По това време е имало сериозни магнитни процеси дълбоко в подземните нива, близо до земното ядрото. Тези магнитно-енергийни трансформации са предизвикали силни отливи, разделящи морето и последващи мощни приливни вълни. Тези вълни са върнали водните маси обратно в басейна им и са запълнили отворилата се суша. Това е причината за поглъщането на голяма част от войската на фараона. Няма нищо фантастично, а съвпадение на природни катаклизми. Разбрах. Древният библейски текст отразява историческо събитие, приписвано на чудодейната сила на жезъла на Моисей. Оставаше да науча кои са египтяните, българите и евреите. Учителят не бързаше да ме въведе в миналото.

Изчакваше да асимилирам чутото и, след като не попитах за допълнителни разяснения, продължи:

– Запомни, египетският народ от старите библейски времена, населявал днешните български земи и основал първия Древен до династичен Египет е клон на траките, предприели разселване по тези земи векове преди това.

Тази е причината да се намират общи символи и прилики в древните писмености на траките и египтяните. Това обяснява и управлението на част от българските земи от фараони.Това е новост за мен. Никъде не съм срещал каквито и да са сведения по този въпрос. Днес Учителят ми разкриваше една нова страница от миналото:

– Във вековете, преди описаните събития, древните траки – българи са дали началото на юдите (юдеите), еврите (евреите) и първите египтяни (егирати – идващи от траките, от Ра). В по-късните библейски времена е имало вражди, борби за власт и поробване, надмощие, асимилация и т. н. между народи с общи корен, с общ произход – между братя, каквито са по между си евреите и египтяните. Това е в основата на тежката съдба, която придобива България още в най-древни времена – кръвта, пролята между произлизащите от един род, братоубийството. Малка част от истината, ми се изясни. Мислех си за Моисей и очаквах, че игуменът няма да отговори на зададения въпрос, но въпреки това попитах:

– Къде е гробът му, Учителю?

– В околностите на днешния град Сливен; отговори лаконично той, замисли се дали да продължи и добави:

– Но е пренесен и погребан в дере, намиращо се между две реки. Едната, идваща от север, а другата – от запад. Дерето е широко и равнинно в ниската си част. Има различни каменни ансамбли, а наблизо има и гробница от по-ново време. Защо ли Учителят не уточняваше имената на реките и мястото? Та за кои гробове на царе и висши духовни лица ни се дава точно описание? И гробът на Моисей ли, засега, трябваше да остане в тайна? Реките, реките не така лесно можеха да се установят. Но бе даден и друг много ярък, съществен белег – наличието на каменните ансамбли. В Библията те много точно са описани.

– И все пак, къде?

Погледнах настоятелно Учителя, той сякаш се поколеба за миг и каза:

– Ще се потрудиш малко. Не всичко се дава наготово. В селището близо до гроба на Моисей има много чешми с чиста вода.

– А планината Мория?

– Планината Мория вече се е снишила. Сега се намира между Странджанско-Сакарските масиви. Пиша за Моисей и съзнавам, че пренареждам новата история на света.

Моисей е роден и погребан в България. Получил е тук скрижалите и инструкциите за създаване на кивота на Завета.

Време е да попитам и за него.

Съзнателно цитирах от Библията, цялото описание за направа на Кивота, като се надявах един ден посветен човек да открие и дешифрира смисъла на описанието, дадено от Бог на Моисей. Неизвестни са пътищата Божий, по които човек получава информацията за това, което търси. Не напразно в Библията е казано: „Търси и ще намериш. Почукай и ще ти се отвори.

– Кивотът е бил отнеман няколко пъти, но винаги се е връщал при законните си притежатели, в законната си земя – България. Същата е и съдбата на Скрижалите, които се намират в подземието на остров св. Иван. Кивотът ще бъде открит след време, когато земята получи разрешението за това.“

ПРИЛОЖЕНИЕ – АНТАРКТИДА

Най-интересното в книгата е картата на Антарктида, направена преди официалното откритие на Антарктида, при това – с релеф и география като без ледена покривка или най-малкото при състояние, в което ледената покривка заема само средата на континета. Това е могло да се наблюдава преди 8-10 000 г.

Древна карта пренаписа историята на света. 500-годишна карта, която е абсолютно автентична, промени изцяло представите за света. Какво бихте казали, ако Антарктида е била по-отдалечен на север континент, отколкото е сега, и ако не е била покрит с лед, преди 6000 г. пр.н.е? Възможно ли е древна цивилизация да е живяла на тази територия и да е била толкова развита, че да отрази на карта разположенията на континентите по света, преди всички съществуващи общества след това?

Ако конвенционалните знания за човешката история са верни, тогава човешката раса не е достатъчно стара, нито е достатъчно напреднала, за да й се приписват много от мистериозните монолитни и археологически находки по света, твърдят изследователи.

Места като Гьобекли тепе в Турция, босненските пирамиди и Адамовият календар в Южна Африка, поставят един и същ въпрос: Ако човешката цивилизация не е достатъчно стара, за да построи тези паметници, тогава кой или какво притежава достатъчно капацитет, за да направи толкова съвършени сгради по целия свят?

Картата на адмирал Пири Райс от 1513 г., също провокира въпросите за човешката раса и се смята за поредното доказателство, че преди нас са живели много по-съвършени в технологичен план цивилизации.

Древна карта пренаписа историята на света

Създаването на карти е сложен процес и досега се смяташе, че географските карти за първи път са се появили около 1000 г. пр.Хр., с вавилонските глинени дъски. А Антарктида официално за първи път е била открита от руска експедиция от 1820 г. и изцяло е покрита с ледници, за които се смята, че са образувани преди около 34-45 милиона години.

Поради тази причина, Антарктида не би могла да се появи на картата на света преди 1820 г., а всички карти, на които е изобразявана, би трябвало да бъдат отбелязани и полюсите, които са стари няколко милиона години.

Картата на света, която е направил османския картограф и военен адмирал Пири Райс, предизвиква известни съмнения, какво наистина знаем за древните цивилизации.

Картата на Райс се фокусира върху западна Африка, източното крайбрежие на Южна Америка и северния бряг на Антарктика и съдържа информация за територии, за които историците и геолозите казват, че са известни като „страната на кралица Мод“, т.е. Антарктида. Невероятно, но на тази карта ледения континент не е покрит със сняг, а с гъста растителност.

Парадоксите на тази карта са предизвиквали доста спорове, докато Чарлз Хапгуд, професор по история от Ню Хемпшир в САЩ, не заявява, че информацията от картата на Пири Райс съдържа различен поглед към геологията и древната история. Той вярвал, че картата е потвърдила неговата лична геоложка теория, в която обяснява, че големи части от Антарктида може да не са били покрити с лед до около 4000 г. пр.н.е.

Без съмнение, картата не е никаква измама, но данните, които съдържа, подлежат на дискусии и съмнения. Самият Пири Райс споменава, че картата е начертана, позовавайки се на данни от стари карти, графики и записи,  голяма част от които са копирани и преписвани още преди унищожаването на Александрийската библиотека в Египет.

През 1960 г. Хапгуд изложил теорията на представители от авиацията на САЩ. Отговорът е  изненадващ:

… Географските подробности, които са указани в долната част на картата, невероятно добре се припокриват със сеизмичния профил, който направи шведско-британската антарктическа експедиция през 1949 година. Това означава, че брегът е бил картографиран още преди да бъде покрита с лед. Ледената повърхност в този район сега е дебела около 1,5 км. Нямаме представа как данните от тази карта се вписват в географския знания за света през 1513 година.

Ако теорията на Хапгуд се потвърди, тогава е съществувал период от около 13000-6000 г. пр.н.е., когато Антарктида е била близо до екватора и затова там е имало тропически климат, както и в някои части на Южна Америка. А откритието ще пренапише историята на света.

ПРИЛОЖЕНИЕ / БОГОМИЛИТЕ – ЕСЕИТЕ НА БАЛКАНИТЕ

/Варта Корисян/

За разлика от богомилите, за есеите се знае и е писано достатъчно. Около двайсет години след разпъването на кръста на Сина Божи юдеинът Филон Александрийски описва подробно живота на есейската общност в Палестина. Той извежда тяхното име от латинското Hosio (Светите) и твърди, че чрез чистия си и богоугоден живот те напълно са доказали своето право да се наричат така. Петдесетина години по-късно Йосиф Флавий обръща специално внимание на окултните знания и сили, които те владеят. Есеите са посветили в тяхното тайнство и самия Иисус Христос, защото принадлежността на рода му към тази общност е неоспорим факт. Есей е бил Неговият кръстник Йоан Предтеча, както и Йосиф Ариматейски, комуто е разрешено да прибере мъртвото Му тяло, за да Го погребе. Есеи са били първите Му шестима последователи – апостолите Симон Петър и брат му Андрей, Филип, Бартоломей, Иаков и Йоан, защото в Новия Завет те всички са наричани назореи, а това е синоним на есеи.

Древното палестинско село Уади Кумран, за което се заговори във връзка с откритите там прочути свитъци, представлява само едно звено от огромната мрежа огнища на последователите на това духовно движение. Есеите са наследници и последователи на учителя на справедливостта Мелхиседек, който още в древността ги е уведомил, че Синът Божий един ден ще се роди от техните среди. Още той им е завещал правилото, че между Бога и човека не бива да има никакъв посредник. Кога се заражда богомилството и кои са най-ярките му имена?

От първия брак на цар Симеон І с куманката Кубера се ражда първородният син Михаил, който след смъртта на майка си незабавно е покалугерен, за да бъде елиминиран като претендент за престола. Следващата царица, арменката Мариам, е сестра на ичиргу боила Кеворк Сурсупал, известен в историята като Георги Сурсувул. Тя е майката на другите трима синове и дъщерята на българския цар. Най-големият е Петър, който след неговата смърт пряко волята си е качен на трона. Вторият, Иван, избира пътя на пустинничеството в полите на Рила планина. Това твърдение е в разрез с общоизвестния вариант за произхода на Рилския светец. Съществуват обаче доказателства, които потвърждават, че между цар Петър и Иван Рилски е съществувала особена близост. Само един родственик е можел да си позволи лукса, когато е бил потърсен, да откаже среща на владетеля на страната. Най-малкият син на Симеон І е принц Боян, приел след покръстването си християнското име Бениамин.

Всички случили в България и Европа след 927 г. събития са породени от младия български принц Боян, който е главата и идеологът на богомилството. Като юноша той е сред елита на Константинополската Магна Аула (Магнаура), като с ерудицията и ученолюбието си често е сравняван със собствения му баща. Когато след убийството на Симеон Боян незабавно е отзован в Преслав, той е навършил едва 17 години. Преди това във византийската столица с него са установили връзка двама сирийски мистици, които стават духовните му наставници и от които той още там е бил посветен. По-късно те го посещават и в България, за да го подкрепят в бъдещата му мисия и в посвещаването и на други лица, които ще обособят ядрото на новата духовна общност. Първият човек, спечелен за тази кауза, е самият български патриарх Стефан. Макар и в напреднала възраст, той се отправя за далечна Венеция в мисията си на неин първи богомилски епископ. Негова е заслугата за изграждането на духовните общности в Дубровник, Флоренция, Малта и в самия Рим. Той напуска този свят през 929 г. в Рим и е погребан там. Преди да напусне България, Стефан Венецианец подарява на Боян, „за усамотение и молитва“ намиращия се близо до Преслав манастир „Света Параскева“. Оттук тръгва по света светлата идеология, за да възкреси Христовият импулс за доброта, чистота, любов и опрощение.

Като начало на зараждането на богомилството е приета 928 г. Тогава в Преслав от ръката на сирийските учители са ръкоположени неговите първи апостоли. Освен споменатия вече Стефан Венецианец, в ранг епископ са издигнати Симеон Антипа, Василий Византиец, Гавриил Лесновски. Сред тях е и самият епископ Йеремия, когото историята ни познава като поп Богомил. За него Стоян Ватралски пише: „От своя народ, благодарение на злочестото византийско влияние, тоя великан е нещо по-зле от отречен, нещо по-срамно от забравен“.

На това знаменателно за България, Европа и целия свят събитие Боян Магът (това ще бъде вече неговото духовно име) получава като завет от посветените 22-те таблици на богомилското Таро, като знак за прякото наследяване на предхождащите го атлантско, египетско, мексиканско и есейско Таро. Предадено му е и едно оригинално копие от Йоановото Евангелие.

През 929 г. високообразованият Никита Скитник съвместно с кипърския епископ Василий Византиец създава Богомилската църква в самия Константинопол. Теодор Преславски основава църкви на новото учение в Охрид, Прилеп, Солун, Атина и Коринт. По-късно ръководството на Солун поема ученикът му Марк Средецки. Неговите пътища често се пресичат с тези на неуморния доростолски епископ Петър Осоговец, който пресича Карпатите, стига далеч на север до Краков, Варшава, Рига и Севастопол. Светомир Македонец, който по произход е комитопул, за 30 години обикаля почти цяла Европа и Мала Азия, за да създава нови църкви и да насърчава с личен пример и слово вече съществуващите.

Една от най-ярките фигури сред тази блестяща плеяда е Симеон Антипа – гениален иконописец и миниатюрист. Той е получил своето специализирано образование в Атина, Константинопол, Флоренция и Венеция. Той преписва, украсява и коментира всички книги, които са писали богомилските апостоли. Многобройни са основаните от Симеон Антипа нови църкви. Лично той ръкополага 35 презвитери.

Началото на това неоценимо национално богатство поставя самият Боян Магът, който още през 928 г. написва първите „Богомилски легенди“, предназначени за външния, т.е. за широкия слушателски кръг.

Списъкът от тези величави, но непознати ни българи, ще бъде непълен без споменаването на един друг скромен труженик на делото – теоретикът и писател Хамерон Дубровницки, както и без личността на една млада жена – Макрина, която след строг обет приема името Михаил Унгарец, тъй като се подвизава изключително в Панония. Богомилски епископ е бил и Гавриил Кротовски, канонизиран от ортодоксалната църква под името Гавриил Лесновски. Сред неговите заслуги са отбелязани и ръкополагането на поне четиринадесет богомилски презвитери.

ПРИНЦ БОЯН МАГА, БРАТ НА СВЕТИ ЙОАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ И НА ЦАР ПЕТЪР

Цялата тази перфектно създадена структура се ръководи от самия Боян Магът, а негов незаменим заместник и помощник е Богомил. Останалите апостоли се завръщат в Преслав, колкото да споделят проблемите си и да получат нови напътствия и кураж, за да продължат святото дело, на което са посветили своя живот. За стихийното разрастване на това ново движение огромна заслуга имат двамата духовни наставници на цар Петър – Данаил, приемникът на патриарх Стефан, и амбициозният презвитер Козма.

Ситуацията в българския царски двор се усложнява. Цар Петър на няколко пъти иска да абдикира, но принц Боян категорично отказва да го наследи. Нито за миг не престават византийските интриги от юг и сръбските от запад. Това са само част от причините, от които се възползва регентът на престола – Кеворк Сурсупал, за да започне гоненията против богомилите въпреки категоричните протести на царя. Седемнадесет от най-видните богомили са арестувани, упрекнати във всички адови грехове и измъчвани. Това се случва в отсъствието на Боян, който в този момент е далече от родината. Докато се завърне, вече са умъртвени първите мъченици на движението. Магът едва успява да изтръгне от ръцете на убийците своя заместник – Богомил. С този акт се поставя началото на гоненията, но те не спират разрастването на делото – осем новопокръстени духовни наставници се отправят към Хърватско, Унгария и Галия. Сред тях са Управда Будимски и Управда Марсилски, на които се пада голямата чест да бъдат първоучителите на албигойците.

В Константинопол се възцарява императорът богомил Константин VІІ Порфирогенет. Той назначава за свой магистър Никита Странник, за управител на двора си – Василий Византиец, а за началник на наемните войски – Светомир Македонец. Този велик владетел покръства киевската княгиня Олга в богомилската вяра. Тя е българската принцеса Садоке – Елена, дъщеря на цар Расате – Владимир. Пристига в Константинопол с цялата си свита аристократи и видни търговци. Всички те приемат кръщение в учението от ръката на самия византийски император. След кончината на киевската царица ортодоксалната църква я канонизира като светица, запозната с всичките й сладкодумни проповеди… против нея.

Как трябва да тълкуваме и почестите, които същата тази църква отдава на всеки 28 март на самия Боян Магът, наричайки го Великомъченик – като безхаберие или като демагогия? Тя е канонизирала още един голям богомилски водач – презвитер Григорий, епископ Мизийски, но след ХІІ век името му е зачеркнато от списъка на православните светци. Презвитер Григорий не само е бил духовният наставник на княгиня Олга, но като такъв той я е придружил до византийската столица, за да присъства на покръстването й. Тъкмо на този неизвестен и велик българин се дължи полагането на „основите на книжовността на Русия, свързана с нагаждането на книжовния език на Преславската школа към руските условия“, както пише Асен Чилингиров.

Роман ІІ, който през 960 г. наследява Константин VІІ, по нищо не прилича на своя баща. Неговата първа грижа е да се отърве от обкръжението му. Сред първите жертви се оказват Андроник Тирски и самият Василий Византиец, изгорен на клада през 961 г. При посещение в затвора, за да насърчи своите съидейници, е арестуван и бит дори самият Боян. Останалите мъченици са обезглавени, а телата им хвърлени в Босфора.

След кратко и безчинно царуване, Роман на свой ред е свален. На престола се възкачва симпатизант на учението – Никифор Фока. Той прекратява преследванията срещу богомилите. През 967 г. от всички презвитери е оцелял единствено Никита Странник, който заради голямата си дарба на военачалник отново е издигнат на патрицианския пост началник на византийския флот. Ала въпреки неоспоримите си качества и бляскавите победи, той загива, посечен лично от ръката на императора. Никита Странник си позволява да го порицае, че подкупва вероломния киевски княз Светослав да нападне България.

Планът на Никифор Фока успява – Светослав нахлува в Добруджа. Сред хилядите негови жертви е и Петър Осоговец, който е изтезаван и полумъртъв е хвърлен на кладата, запалена в Доростол. Своята мъченическа смърт в Преславец намират други 62 презвитери и 108 верни. Техните имена са съхранени за поколенията и обезсмъртени чрез архивите на Симеон Антипа. Сред тях фигурират и десетки храбри и предани жени.

И вси народи получиха от Вечния по един звезден дух. Само над България тъмнееше мрачина – и звезден ангел не развя криле над нея.

И ронеше сълзи ангелът, що пазеше България, че всички си имаха другар, а той нямаше. И с плач поиска от Бога звезден дух-другар да му даде. Та се смили над него Творецът, ала нямаше вече звезда и звезден дух.

И духна тогава Бог в простора – и осени с божествено мановение Млечния път да властва над България…

И превратна бе участта на Египет, умряха двата народа-близнаци на Междуречието, изгоря Елада, погина Юдея, разсипа се Рим, само Византия и България останаха…

Но този, що се вслушва в пророчески вещания, знае твърдо, че неповолни бранни дни ще разсипят и Византия навсегда, а България като Огнена птица ще се възражда из собствената си пепел, та докрай на вековете ще пребъде…

…Защото гаснат звездите една по една, ала Божият пояс ще свети вечно – и Млечният път ще бъде светъл саван над мъртвата вселена…

/Из “За съдбата на народите” – 956 година/

Друг любопитен, но незнаен исторически факт е, че богомили са били всички членове на семейството на комитопула Шишман. Бащата и четиримата му синове – Арон, Давид, Мойсей и Самуил, са отлъчени от движението лично от поп Богомил. Причината е раздорът, който са всявали в държавата в опитите си още тогава да отцепят западните покрайнини от трона. Кеворк Сурсупал заповядва следващата вълна от гонения през 969 г., воден тъкмо от личната си неприязън към тях. Този път са заловени и след продължителни мъчения в манастира „Света Параскева“ заедно с още 200 верни последователи са убити Михаил Унгарец и Теодор Преславски. През същата есен заедно с 12 свои презвитери и 96 верни е изгорен на клада Светомир Македонец. Само няколко дни по-късно е посечен Хамерон Дубровницки с други 19 презвитери, 74 верни и 183 оглашени.

По времето на тези репресии дългата ръка на ичиргу боила едва не сграбчва и самия Боян, но той навреме успява да се измъкне от страната, за да потърси убежище в Константинопол. На 17 февруари 970 г. по заповед на Йоан Цимисхий палачи удушват Боян Магът в неговите покои, по-късно трупът е хвърлен в Босфора. По специален пратеник неговият пръстен-печат е изпратен за Преслав и предаден на следващия в йерархията, на заместника му Йеремия – Богомил. На 25 януари 971 г., почти година след гибелта на Мага, той самият е изгорен на пламтящата насред столицата клада, като преди това са умъртвени над 400 души.

След още година и половина загива и последният от големите – Симеон Антипа. Той е изгорен на същата клада, на която издъхва и Богомил, но славата му на „глава на албигойството“ ще го следва неотлъчно през идните столетия. Започва изключителното влиянието на богомилската философия върху европейската цивилизация. Както и да са наричани в Европа богомилите – катари, патерени, валденци, бугри, кудугери, фундаити (торбеши), пифили, всички имена са синоними на албигойци, а самото име възхожда към авестийското алба – „бял, светъл“ и „живот“.

ВЛЪХВИТЕ ВЪВ ВИТЛЕЕМ, КЪМ КРАЯ НА ИСТОРИЯТА

Влъхви (Благови) Ако следваме същата логика при търсенето на истината за Христос, не може да не разберем и кои са „влъхвите“, или царете, които се поклонили на Иисус при Неговото раждане. Името „влъхви“ вероятно означава откъдето идват мъдреците при Христос – от Влахия, Волговия, България… Един момент! – какво ще правят някакви си българи, които според официалната ни история се появяват близо 700 години по-късно на световната сцена, в Палестина, в началото на първи век? Ако търсим по този начин няма да открием нищо, затова трябва да променим времето и мястото на раждането на Христос.

В „Житие“ на Мария Нова видяхме, че събитията описани там са през 9 и 10 век. Нейният мъж Никифор е бил от Тракия и ако е имало подобно преброяване, когато всеки е трябвало да отиде в родното си място да се преброи, то е нормално събитията да са се случили точно тук. Може би Никифор като военен (протоспатарий) е бил на служба в Галилея (източното крайбрежие на Адриатическо море), в град Задар (Назарет). Като тръгнали към Иудея (Тракия) да се преброяват, стигнали до Витлеем (Пловдив), където Божията Майка е родила Младенеца. След раждането и евентуалното преброяване в родното място на Никифор, светото семейство на връщане от Тракия минава през Иерусалим (София) за да се поклонят в храма. Там навярно разбират, че Ирод търси едно от децата и бързат да се приберат в Задар (Назарет).

Ако следваме този сценарий за времето и мястото на раждането на Христос, то няма да срещнем никакви трудности и с друго едно важно събитие от това време – Поклонението на Влъхвите. През последните години се изписаха доста неща от братята руси за тези библейски събития. Ето два труда, които са от книгата на Фоменко и Носовски „Библейская Русь“.

В историята не е описано подобно пътуване на Владимир І и съпругата му в Светите земи, или поне в България. Тук, в Константинопол е идвала единствено княгиня Олга. Дали тя не е един от влъхвите? За да си отговоря на този въпрос ми помогнаха много Фоменко и Носовски.

Тогава княгиня Олга пристига в Цариград с голяма флотилия, демонстрираща най-вече военното могъщество на Русь във водите на Черно море, и съответно начело на внушителна държавно – търговска делегация от 108 души, в това число и 22-ма посланици, 44 търговци (Г. Литварин), както и сравнително многочислена свита от „придворни дами“ и то княгини. Само прислужничките и били 18 на брой.“ /Иван Добрев, Българите за руския народ, държава и култура. София, 2011 г. /

Кои са в действителност Влъхвите? Жената е киевската княгиня Олга. Била е българска княгиня Садоке – Елена от Плиска и затова е наречена Мелхиор (БЛГР), или БЪЛГАРка. Гърците редовно заменят буквата Б с М, защото тя липсва от азбуката им, а К, Г и Х са взаимо-заменяеми в различните езици. Вторият от влъхвите е цар, също като Олга, защото има царска корона. Това навярно е Константин VІІ Багренородни.

Изображение на император Константин VII Порфирогенет, 913–959, коронован от Христос.

Как ще е коронован от Христос, ако самият той не е ходил при него във Витлеем? Явно, че е ходил и това го показва нашата история. Това е Балтазар, Белия (Христовия, богомилския) цар. Третият очевидно не е цар, защото няма корона и навярно е някой духовник. Княгиня Олга е покръстена от Презвитер Григорий, когото тя води със себе си.  Гаспар, Йаспар, Каспар – това е Презвитер Григорий. Откъде идват тримата влъхви в Иерусалим?

Ярослав Кеслер в „ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ КАК ОТРАЖЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ СРЕДНЕВЕКОВЫХ СОБЫТИЙ“, използва един източник, който не е разпространен сред широката публика. Това е книгата на Иоан Хилдесхаймски «Легенда за тримата святи царе». Тя е написана някъде около ХІV век.

В нея се казва, че влъхвите стигнали до Иерусалим за 13 дни. Колко ли километра могат да се изминат от подобна свита на коне за 13 дни? Олга, Константин VІІ Багренородни и Презвитер Григорий тръгват от Константинопол за София (Иерусалим), за да попитат Ирод, къде се е родил Иудейския Цар.

[2:1] А когато се роди Иисус във Витлеем Иудейски в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток дойдоха в Иерусалим и казваха:
[2:2] де е родилият се Цар Иудейски? Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним.
[2:3] Като чу, цар Ирод се смути, и цял Иерусалим с Него.
[2:4] И като събра всички първосвещеници и книжници народни, питаше ги: де трябва да се роди Христос?
[2:5] А те му казаха: във Витлеем Иудейски; защото тъй е писано чрез пророка:
[2:6] „и ти, Витлееме, земя Иудина, никак не си най-малък от Иудините воеводства; защото от тебе ще излезе Вожд, Който ще пасе Моя народ Израиля“.
[2:7] Тогава Ирод тайно повика мъдреците и узна от тях точно за времето, когато се е появила звездата,
[2:8] и, като ги изпрати във Витлеем, каза: идете, разпитайте грижливо за Младенеца и, като Го намерите, обадете ми, за да ида и аз да Му се поклоня.

От Константинопол (Истамбул) до София са точно 568 км. Ако ги разделим на 13 дни ще видим, че свитата е изминавала средно по 43 км, което е напълно реално. Опитайте се сега да направите същото със сочения за град Витлеем в Палестина, за да видите дали се получава.

В същата книга, която цитира Ярослав Кеслер се говори за една планина, над която изгряла звездата:

„Первый пласт с точки зрения сюжета не содержит ничего нового по сравнению с евангелическим. Однако, при описании ветхозаветных пророчеств (Валааам, Исайя, Даниил), якобы предвещавших великие события с появлением новой звезды, особое внимание уделяется месту, где “ожидается” появление новой звезды. Это место названо в книге “гора Фаус (Vaus)”. Именно на ней по молению царя Иудейского Езекии тень от солнца сначала пошла вспять (т. е. против часовой стрелки), но через некоторое время вернулась к нормальному ходу. Именно над этой горой позже появляется и стоит “Вифлеемская звезда”.

Ни переводчики книги, ни комментаторы не знают и только гадают, какая гора обозначена как Фаус. Вместе с тем греческое Φά(γ)ουσα (Фауса, читается Фауза) означает “язва” и употребляется как ругательное слово, т. е. это прямой эквивалент старо-русского Еза (совр. язва), откуда Езовы (язвенный), т.е. Везувий = Vaus.“

Коя е тази планина в България, която има отношение към нашето изследване? Името трябва да е свързано по някакъв начин с гръцката дума „Φά(γ)ουσα (Фауса, чете се Фауза), означава „язва“ и да се употребява като ругатня“.

Едно от старите имена на Пловдив е Пенеропол. Франсоа Рабле го споменава в знаменита си книга „Гаргантюа и Пантагрюел”:

…как тъй ще слезем в гнездо на крадци и разбойници? Уверявам ви, че тази земя по нищо не се различава от островите Серк и Херм междум Бретан и Англия (случи ми се веднъж да ги посетя, та ги зная) или от Пенеропол на Филип Македонски в Тракия: Това са свърталища на нехранимайковци, крадци, разбойници, убийци и душевадци, всички по права линия произлезли от затворите на консиержа.”

Разбираемо, че днес това име не се споменава от историците ни, защото на гръцки означава „Град на злодеите”. Много ми прилича на „фауза“ – язва. Ако прочетете в речника на Ларус от 19 век как е изтълкувана думата „българин“, ще видите, че освен това което пише Рабле има още и обвинения в содомия и други гадости. А това не е само в френският речник.

Още нещо, което ще ни помогне да стигнем до истината. Пророк Михей казва нещо, което цитира Евангелист Матей за град Витлеем:

[2:6] „…и ти, Витлееме, земя Иудина, никак не си най-малък от Иудините воеводства; защото от тебе ще излезе Вожд, Който ще пасе Моя народ Израиля“…

Може ли да наречем малкото арабско селце, което се намира на 12 км. южно от Иерусалим и сочено днес за град Витлеем ВОЕВОДСТВО? В Русия преди, а днес в Полша е останало това наименование.

В България сме имали Филипополско воеводство, Софийско воеводство, Влашко воеводство и т. н. На Пловдив му отива да е воеводство и за него е писал пророк Михей.  Да продължим нататък.

„По пътя за Витлеем Мелхиор се остановява на „гората Калвария”, която защо ли коментаторите на книгата сочат за Голгота.“ – пише учудено Кеслер и продължава.

Гората Калвария е прочутата местност Кору Баглар (днес кв. Лозенец) тогава в покрайнините на Сердика. Както ще видите по-късно, там е прочутата Голгота (Токмаклия).

Накъде са тръгнали влъхвите след срещата си с Ирод в Иерусалим (София)? Разбира се накъде – на изток към Витлеем (Пловдив).

[2:9] Те изслушаха царя и заминаха. И ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото, дето беше Младенецът.
[2:10] А като видяха звездата, те се зарадваха с твърде голяма радост.
[2:11] И като влязоха в къщата, намериха Младенеца с майка Му Мария и паднаха, та Му се поклониха; и като отвориха съкровищата си, принесоха Му дарове: злато, ливан и смирна.
[2:12] И като получиха насъне откровение да се не връщат при Ирода, те заминаха по друг път за страната си.

Това е историята на Тримата Влъхви. Те са от друго време и други географски области и са се поклонили на Иисус, който се оказва българин.

Относно звездата, Кеслер допуска, че тя е изгрялата през нощта на 3 срещу 4 юли 1054 г. свръхнова.

„Ракообразната мъглявина се намира в съзвездието Бик на 6500 светлинни години от Земята и е останка от звезда, притежавала около 10 слънчеви маси. Животът й завършва като свръхнова. Газът се разширява със скорост 5 млн км/час. Ядрото се е превърнало в пулсар – неутронна звезда, въртяща се около оста си 30 пъти в секунда. Тя загрява своята околност, създавайки дифузен синьо-зелен облак. Различните цветове се дължат на различните химични елементи в разширяващия се газ – водород-оранжево, азот-червено, сяра-розово, кислород-зелено. Сенките са вариации в температурата и плътността на газа.

Избухването на свръхновата е забелязано на 4 юли 1054 година от китайски астрономи и е била 4 пъти по-ярка от Венера, т.е., имала е магнитуд -6. Според записките, била е видима на дневна светлина 23 дни и 653 нощи се е виждала с невъоръжено око. Нейния магнитуд в момента е 8.4, ректасцензия: 05:34.5 (h:m) и деклинация +22:01 (градуса:мин)“

Затова днес и американците празнуват на 4 юли своя национален празник.

Иисус побеждава Сатана.

[4:10] Тогава Иисус му казва: махни се от Мене, сатана! защото писано е: „Господу, Богу твоему, ще се поклониш и Нему едному ще служиш“.
[4:11] Тогава дяволът Го оставя, и ето, Ангели дойдоха и Му служеха.

Дяволът е наречен Сатана. Нека да видим какво е Сатана?

Сутана (франц. soutane от итал. sottana юбка, ряса), верхняя длинная одежда католического духовенства, носимая вне богослужения с поясом. Цвет сутаны зависит от иерархического положения священнослужителя: низшие клирики носят сутану черного Все словари / Общий словарь / Словарь моды.

Видяхте ли как е нарисуван дяволът (Сатаната) на тази картина на Ботичели? Да ви прилича на някой от сегашните духовници? Приликата е случайна.

The Agni Purana explains that when the evil men who pose as kings begin devouring men who appear righteous and feed on human beings, Kalki, as the son of Vishnuyasha, and Yajnavalkya as his priest and teacher, will destroy these evil men with His weapons. He will establish moral law in the form of the fourfold varnas, or the suitable organization of society in four classes. After that people will return to the path of righteousness. (16.7-9) The Agni Purana also relates that Hari, after giving up the form of Kalki, will go to heaven. Then the Krita or Satya Yuga will return as before. (16.10)

Сега вече може да разберете смисъла на „Притчата за сеяча“:

[13:4] и когато сееше, едни зърна паднаха край пътя; и долетяха птици и ги изкълваха.
[13:5] Други паднаха на каменисто място, дето нямаше много пръст; и скоро поникнаха, понеже пръстта не беше дълбока.
[13:6] А когато изгря слънце, бидоха попарени и, понеже нямаха корен, изсъхнаха.
[13:7] Други паднаха в тръни, и израснаха тръните и ги заглушиха.
[13:8] Други паднаха на добра земя и почнаха да дават плод: едно сто, друго шейсет, а друго трийсет.
[13:9] Който има уши да слуша, нека слуша!
[13:10] И като се приближиха до Него учениците, рекоха Му: защо с притчи им говориш?
[13:11] А Той им отговори и рече: защото вам е дадено да узнаете тайните на царството небесно, а тям не е дадено;
[13:12] защото, който има, нему ще се даде и ще му се преумножи; а който няма, и това, що има, ще му се отнеме;
[13:13] затова им говоря с притчи, понеже те гледат, а не виждат, и слушат, а не чуват, нито разбират;
[13:14] и над тях се сбъдва пророчеството на Исаия, което казва: „с уши ще чуете, и няма да разберете; с очи ще гледате, и няма да видите;
[13:15] защото сърцето на тия човеци е закоравяло, и с уши тежко слушат, и затворили са очите си, за да не би някога с очи да видят и с уши да чуят, и със сърце да разберат, та да се обърнат, и ги изцеря“.
[13:16] Вашите пък очи са блажени, задето виждат, и ушите ви – задето чуват;
[13:17] защото, истина ви казвам, мнозина пророци и праведници са много желали да видят, каквото вие виждате, и не видяха, и да чуят, каквото вие чувате, и не чуха.
[13:18] Вие, прочее, чуйте, какво значи притчата за сеяча:
[13:19] при всекиго, който слуша словото на царството и не разбира, дохожда лукавият и грабва посеяното в сърцето му: ето кого означава посеяното край пътя.
[13:20] А посеяното на камъни е онзи, който слуша словото и веднага с радост го приема,
[13:21] ала няма в себе си корен и е непостоянен: кога настане скръб или гонение заради словото, тоз-час се съблазнява.
[13:22] А посеяното в тръни е онзи, който слуша словото, но грижите на тоя век и примамливото богатство заглушават словото, и то бива безплодно.

А ние, трябва да намерим Бога – Истинският Бог на цялото човечество Иисус Христос, Словото по пътя към живота, Светлината на надеждите ни.

За българския род,

За да не останат хората с недобро впечатление срещу еврейския и гръцки народи. Нека споделим, че ние българите като личности търсим истината и ще я намерим, без да споделяме измислената история от скитащите народи, отнели и изопачили наследството на България, които пък пренаписват от светската, общочовешката истина и посоката, времето, мястото на религиозната й. Изнесени са безброй много факти в полза и на това, че историята всъщност е променена, изопачена за да могат определените братски /помежду си/ народи да владеят върху други народи. България обаче се оказва не само с отнета история, чийто архиви са ограбени и се пазят в чужди държави, разнесени по чужди държави, която е потисната по пътя към истината – че всичко от заобикалящата действителност – е българско. От България буквално се отнемат стойностите й, градиента до днес, достойнството на големия, древен човек, на българина, на мъдреца, на стареца, на детето, на майката. Отнемат се богатствата от земята, протобългарската ни майка със златните й съкровища. Целта е към края да се достигне до обезличаване, да няма нищо от камъка върху камък. Хищно се посяга върху историята, както и срещу паметта, при изучаването в училищата в дебрите на „българо-знанието“ носещо българо-мразие, вместо любов, родова и нескверна, единствена. Българолюбието е забравено, което е заменено с жестокост на българо-мразие чрез признание към чужди държави, желанието към чужди държави, чрез пожелаването на чужди водачи при липса на собствени. България храни в утробата си българо-мразие не заради друго, но заради липсата на любов. Липсващата любов разпродава, подарява всичко докоснато от липсата на България.

България, която е нападана, грабена, използвана, изоставяна. На България й се придава познание към чужди народи, към чужди държави при липсата на съзнателност, която е изкривена сродено, неподправено, непознаваемо, както и окончателно. Заразените поколения, ще отминат. Поробителите й се показват за благонравни, христолюбиви, освободители и което е свързано с родова памет, която се изучава през поколенията имащи в ръцете си учебници написани от първите – „христолюбиви и благонравни“. Така поколението се захранва с любов и омраза, последната към България се събира в ръцете, в очите, в крайниците, в сърцата. Ако няма любов, нищо няма.

Има множество заразени, потоци от роби на съвестта, емблематични клетки на българо-мразието, които пък допринасят за всеобща заблуда с всеобщо погубване на малкото и голямото, на многото изразено от съдържанието си. Родени са нови „таланти“ с възможност за ускоряване смъртта на България, на ролята срещу мястото на България, срещу личността на България. Биологично всяка майка ражда децата си, бозайниците бозаят, хранят се с тревопасна храна, после и го показват.

Целта се намира срещу личността, клетката в личността. Личността е в основите на идеята разпознаваща себе си. Самостойно се ражда и себепознанието като способност за разпознаване. Държавност. България е вид организъм от обществени личности, събиращи се в малки и големи обществени клетки. Териториално, България е държава на българите. България е държавата на духа. Българинът е личност / човекът е личност. По такъв начин опасността е голяма, а осъзнаването крайно недопустимо. Обезличават се най-първо клетките под въздействие на изкривена съзнателност, която съзнателност се захранва органично и не на последно място единствено от България. Извън тялото на България виновните липсват, няма виновни извън територията на България.

Развива се болестта, започват обясненията, дал Бог уста.

Свидетели сме на заболяване пряко свързано към ума, симптоматично водещо към увреждане в навиците, възможностите, способностите, намеренията, резултатите. Поколения заразени. Събират се същите в обществено тяло. Поколения заразени в обществено тяло. Предварително по жесток начин преследвани, биологично избити са представители на интелигенцията, научни работници, можещите от предишното поколения – извършено е „прочистване“. Сегашното тяло се изразява със съответните качества; извършват се движения, трепети; ражда се поезия, инерция, което пък позволява комуникацията между еднакви в съответната им среда, която е обществената среда.

От тази среда непременно, принудително се отделят здравите, бягат, напускат, спасяват се родовете, децата им плачейки се спасяват от майките и бащите. Извършва се генетично прочистване; дефазират се симптоматичните връзки, прекъсват се родове, техните качества, резултатите; оформя се нова „държава“ – всъщност, която е направена от пясъци върху кал.

На мястото на „старата“ все още държава, например България, се построява нова държава с новите обитатели. За ускоряване на процеса по де-българизация се въвеждат социални критерии, маргинални, дебалансиращи механизми способстващи най-вече идването на популативна декапсулация – инжинеринг в самата страна, който се основава етнически, расово, по принадлежност. Използват се съвременни средства, механизми, организми произлизащи от биологични майки и бащи, баби и дядовци чужди на качествата. Отглежда се необходимата популация организми, със съответните качества. Обуславят се съответните им права, привилегия, възможности за изхранване. Отделят се от обществения продукт все повече средства за популативна дезинтеграция всъщност, което е построено изключително върху омраза. Да мразиш собствения си народ, е едно от първите качества.

Обезличават се най-първо клетките под въздействие на изкривена съзнателност, която съзнателност се захранва органично и не на последно място единствено от България. Извън тялото на България виновните липсват, няма виновни извън територията на България.

Народ върху народа гази. Пълните шепи светлеят по лицата на човешкото и общочовешкото стадо захранено, съответно доволно. Произвежда се обществената среда, която агресивно търси свободата по пътя към новата си държава, една нова родина, чрез нови лица – гледащи особено, изкривено, донякъде болно. Години наред са хранени също религиозни водачи, които са благодарни необратимо, в отговор на въпросите. Няма въпроси.

Вероятно се изразява несъгласие към това, да сме свидетели, както и съучастници в погрома срещу България, срещу държавността преди времето от създаването на време. Историята на България има собствена светлина, която свети към бъдещето в началото и което, си заслужава. Трябва да останат спомените, родени от спокойните, мъдрите, великолепните.

Тогава за всеки бъдещето ще е далеч от заблудата на невежеството, далеч от мрака на действията, които са търсещи все още чуждите пастири, които са чужди водачи, на чужди народи, със собствени, но чужди съдби. Ако масите са управляеми заради стадото, към края на свидетелството ни за България, ние нямаме бъдеще.

– На Велик ден, Благодатния Огън. Огънят по Велик ден идва заради нас, носи част от Божественото начало. Но знаем за Божественото начало от братските ни еврейски и гръцки семитски народи. които блестят като бисери, разпространяват идеята. Докато знаем, че истинските блестят със собствена светлина. Материята не е благородна възползва ли се от чужда, показваща Благодатния огън. Земята е духовно пространство, изпълнено с духове на множество богове. Всеки от тези има претенция върху другите. Няма въпроси свързани в служба на господарите, които са избрани от братските ни народи имащи собствени богове. Същото се отнася до разпространеното по целия свят еднолично твърдение за божественост при началото, предвид информацията, че и двата народа компилират чужда история, създават внушение на чужда им територия, показващи собствената. Тенденциозно е посегателството върху човешката ни съдба в края на краищата. Защото е важна клетката, от която може да се направи държава, да се изгради общество, да се въздигне ограда, да се събуди съзнанието.

Опасността към края е в личността, на личната ни съзнателност, градивната клетка.

– Как се ражда човек?

Все по-често се срещаме с разминаване, обуславящо се от написаното от братските ни еврейски и гръцки народи, но въпросите продължават.

А ние, го заслужаваме.

ИСТОРИЯТА НА СВЕТА ТАКАВА, КАКВАТО Е

Основната идея е, че е една от първите в историята на човечеството цивилизации е Варненско-Дуранкулашката (Х-ІХ хил.пр.Хр.), която е почти заличена от Черноморския потоп (VІ хил.пр.Хр.). Доказано е, че прадедите на българите, като част от автохтонно население на Балканите, са принудени да търсят спасение на друго място. Независимо от унищожителното бедствие предците ни са успели да запазят част от културното наследство на тази древна цивилизация, пренасяйки я в Месопотамия. Там те създават шумерската цивилизация!

По-късно с „морските народи“ в Близкия изток основават втора Палестина – първата е по поречието на р. Струма. В многобройните си преселения предците ни оставят следи от своята държавност и култура в Египет, Индия, Китай, Сибир, и т.н.

Изводът им е, че тези народи са възприели от прадедите на българите тяхното древно название, пренесено през хилядолетията. За първооснова на понятието българи, авторите вземат древния бог Ба`ал, който приемат не като финикийско, но като много по-древно черноморско божество, пренесено към източното Средиземноморие, към древна Финикия. Само по този начин може да се обясни твърдението, че за потомци на древните българи се възприемат и народи като башкирци, уйтури, осетинци.

Какво означава името българи?

Нека оставим без коментар обясненията, че името на българите произхождало от тюркските думи и да потърсим по-сериозни съвременни тълкувания. Правени са доста опити за обясняване на народностното ни име. Едни изследователи смятат, че то идва от названието на река Волга. Доказано е обаче, че това название идва след появата на българите, следователно генезисът е най-вероятно обратен. Други виждат връзка с тюркско-монголския глагол bulgha – смесвам.

Две обширни антропологически изследвания обаче показаха, че ние притежаваме индоевропейски корени и като произход нямаме нищо общо с турците или с други азиатски народи. Д. Дечев предлага обяснение с немската дума Bаlger – войнствен, несговорчив, драка, обаче е доказано, че тази дума няма успоредици в другите германски езици и това показва, че е заемка.

Българите стават българи първоначално именно чрез своята религия!

Ба’л-гъри се превръща в баъл-гъри и оттам – в българи! Макар, че в редица производни другите произношения на името на бога, Бел или Бол, също да са се запазили.

В тази крайна формулировка и произношение името българи се запазва до днес. Тайната тук се крие в неговия вътрешен смисъл – то е „божествено“ име, т.е. народът, който го носи, смята, че има също божествен произход! Може би именно поради тази презумпция то е възприето и запазено и от славяните на Балканския полуостров, чийто език се налага в крайна сметка над коренния древнобългарски с насилственото въвеждане на християнството, като официален за всички, които в бъдеще ще се наричат българи.

И така – Баал – Бъл значи Бог – дума, чийто първокорен е сред народите на допотопните черноморски брегове и пренесен впоследствие в Близкия изток.

Гур е господар, стопанин – също Бог – дума, чийто първокорен намираме в окончанието на древното шумерско божество Дингир, чието име се превръща в Тангра.

Съчетанието на двете думи дава Българ-ин, което би трябвало да се преведе като Бог на господарите или Бог над всички богове. Самото име подсказва, че българите от най-дълбока древност са се смятали за богоизбран народ. И към всичко това може да се добави прилагателното светъл, слънчев, искрен, чист…

В БЪДЕЩЕТО, КОГАТО БОГ НАПРАВИ ЗЕМЯТА

Душа-Душа да не поробва и Дух-Дух да не подвежда!

В началото Бог сътвори небето и земята, а земята беше безвидна и пуста, и Дух Божий се носеше над водата. И рече Бог – да бъде светлина, и светлина озари първом България като място добро за живот, където водата произведе злак и трева за храна на земните твари, райските обитатели. Направено бе и Духовното царство, Дух Божий се носеше над водата и озаряваше съвършенството на духовния свят. Духовното царство предваряше всичките времена. В шестия ден Бог произведе човека – видя го добър плод и произведе от него жената – прабългарката. Даде им място прекрасно за живот в центъра на земята; произведе духовен народ от двамата в Рая на безвидната и пуста материя, преди да се родят обитателите – мъжът и жената. Събраха се двете човешки души в едно тяло.

Роди се България.

Наплоди се земята с духовен народ. Започна се с изучаване на земята, на земната твърд, природата, под ръководството на Бога и на небето, и на земята. Израстнаха велможи, князе, богове родени от Бога във власт като ангели – спуснати чрез познанието, себепознанието, науката в целия блясък на тържествената награда, която Сам Бог я направи – да бъде.

И стана утрото щедро на мъдрост, пък вечерта спокойна разливаше води пред Луната в сияние, откриващо хоризонтите в облаци над земята и пак. Дните произвеждаха човешки души; нощите бяха тържествени, безкрайни, преливащи в океаните. Роди се небесният календар, определящ и дните, и нощите. Извисиха се знаците, позволяващи всичко това да се опише за поколенията, което направи възможно споделянето на знанието чрез родени от Бога в центъра на Земята, и на Вселената. Духовният свят, се поздравяваше с българите, от стария свят.

Така бе поставено и началото. В началото бе Словото, Което беше у Бога и Бог беше в Словото, Което е родено преди всичките времена. А Дух Божий се носеше над земята в целия блясък, накрая позволяващ познанието да се роди между ангелите.

Човеците все още бяха ангели, на небето и на земята.

Настъпи времето. Човек се събуждаше с времето и си лягаше с него. Мъжът и жената бяха от ангелите, изпратени на земята. Творецът направи подобни Нему от отражението Си – направи ги богове. Това бяха българите – можеха всичко, буквално владееха времето и пространството.

Написаха се първите страници на живота, както и последните преди първото време. Човек беше във времето между първото и последното, си направи пристанище. Това беше България – пристанището към Рая, която подготвяше ангелите.

КРАЙ,

forum . abv . bg / horos . blog . bg / chronologia . org / bven . blog . bg / spiralata . net /

КОМУНИЗМЪТ ОЩЕ 1000 ГОДИНИ
  ARHEA ПСЕВДО-ДЕСНИТЕ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ АНТИ-КОМУНИЗЪМ, ОЩЕ 1000 ГОДИНИ Няма да си отидат просто така, да изоставят България свободна и независима. Да заживеят децата. Ще измислят давностен срок за тях и наследниците, на ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКА ЧУДОТВОРНА ИКОНА, СРЕЩУ МАГИЯ, ЛЕКУВА БОЛЕСТИ
В българския монастир "ПОКРОВ БОГОРОДИЧЕН" има чудотворна икона, която лекува болести след молитви, която разваля магии. Монастирът се намира близо до град Свищов, в село Царевец. Можете да посетите този манастир ...
ОЩЕ
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД ("Империи са възниквали и са изчезвали върху земята му, но той е останал на земята си със своя език и своите обичаи, предавани от поколение на ...
ОЩЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ С ФАКТИ
  ARHEA ТРЪБИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯТА, СА ПЪЛНИ С ФАКТИ* / Мъже, Жени О, суета на тялото излъчващо и въпроси, и отговори. Бог дал, Бог взел. О, суета на тялото измислящо други въпроси, без отговори. Човек е ...
ОЩЕ
ДРАГИ, СЪНАРОДНИЦИ В ИСПАНИЯ
  ARHEA ДРАГИ НЕПОЗНАТИ СЪНАРОДНИЦИ / БЪЛГАРИ В ИСПАНИЯ Имате ръце да правите добро, докато можете да правите добро. След това не можете да бъдете човеци, ако не сте били човеци. Групата е специализирана ...
ОЩЕ
ПЕТРИЧ / ХЕРАКЛЕЯ – СИНТИКА
 ХЕРАКЛЕЯ - СИНТИКА Едва ли някой средностатистически непросветен българин или чужденец, дошъл на площадката на „изникналия” изпод земята древен град Хераклея Синтика в местността Рупите край Петрич, би могъл да ...
ОЩЕ
ЗА ВЕЧНАТА ЖЕНА, ОБРАЗЪТ НА МАЙКАТА – СТЕФАН ДАНАИЛОВ
Вашата представа за вечната жена? Представата за вечната жена за мен е образът на майката, на тази, която събира в себе си представата за безкористната майчина обич и нежната ласка на ...
ОЩЕ
КИЕВСКИ МИТРОПОЛИТ И НА ЦЯЛА УКРАЙНА
  ARHEA БАРОНЕСА АННА Е НАГРАДЕНА С ГРАМОТА ОТ КИЕВСКИЯ МИТРОПОЛИТ И НА ЦЯЛА УКРАЙНА / ЗА СЛАВА НА СВЕТАТА ЦЪРКВА Alla Anna-Maria von Baden-Durlach (Alla Shliakhova) Artist - professor – fine arts expert. ...
ОЩЕ
РУМЯНА ЧЕНАЛОВА – ОСТАВИХМЕ БЪЛГАРИЯ НА РАЗБОЙНИЦИТЕ
РУМЯНА ЧЕНАЛОВА - ОСТАВИХМЕ БЪЛГАРИЯ НА РАЗБОЙНИЦИТЕ ЖЕСТОКОСТ И САМОНАДЕЯНОСТ - "Оставихме България в ръцете на най-арогантните, безскруполни, жестоки същества, които нямат право да се наричат българи. Те вярват, че са господари ...
ОЩЕ
ARHEA ГОРЯНИТЕ - СЪПРОТИВА СРЕЩУ СЪВЕТСКАТА ОКУПАЦИЯ / ПАРЕЩИ СЪРЦА С ГОРЕЩИ СПОМЕНИ България винаги е търсела пътя към свободата. България означава държава на Бога, на божествените хора. Божият народ е способен ...
ОЩЕ
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА – СЛЕД Х БОЗОНА
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА - СЛЕД Х БОЗОНА: "Дори след последното научно откритие на Европейския център за ядрени изследвания край Женева (CERN.ch) - това на Хигс бозона, с което беше "окомплектован" ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ ВЪРХУ БОЖИЯТА МАГИСТРАЛА – НАПРЕД И САМО НАПРЕД
БЪДЕЩЕ / КОГАТО КАФЕТО ВГОРЧАВА СЪБУЖДАНЕТО ТИ А ТИ, ЧОВЕК ЛИ СИ? Все пак Господ е дал дните, за да се събуждаме към добри дела. Господ е дал сънищата, за да заспиваме ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИГАРСИ – ЦЪРКОВНА ДЕЙНОСТ И РАЗБОЙНИЧЕСТВО
БЪЛГАРСКИТЕ "ОЛИГАРСИ" (не разбойници) С 10 000 000 В КУТИИ ЗА ОБУВКИ / МАРТ 2019 Издирваните от Интерпол Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела са задържани в чужбина, похвалиха се спецченгета. ...
ОЩЕ
ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ
  ARHEA ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ / КАКВО БЕШЕ НАПРАВЕНО ЗА ПРЪВ И ПОСЛЕДЕН ПЪТ ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИК НА ХИТЛЕР - ЗАСЛУЖЕНО МЯСТО В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 1 - След като България е осеяна с руски ...
ОЩЕ
РЕВОЛЮЦИЯ В СВЕТА НА ФИЗИКАТА / НАБЛЮДАВАМЕ СВРЪХ БЪРЗА РЕАКЦИЯ
РЕНТГЕНОВ ЛАЗЕР / УЛТРАВИОЛЕТОВ СЮРПРИЗ, ЕКИП ОТ УЧЕНИ ВКЛЮЧИТЕЛНО БЪЛГАРИ, ПОЗВОЛЯВАТ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕАКЦИИТЕ ОТВЪТРЕ ТЕМА ЗА ДИМИТЪР И ТЕНЬО ПОПМИНЧЕВИ ДА ЗАПОЧНЕМ, ТАКА - ИЗОБРЕТЕН Е ПЪРВИЯТ В СВЕТА ПОРТАТИВЕН, РЕНТГЕНОВ ...
ОЩЕ
БКП – ЕТНО-ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО
  ARHEA БЪЛГАРОФОБИЯТА НА БКП И ДС / НЕПОПРАВИМИ ПОСЛЕДИЦИ ИЗТОЧНИК ROMA . SWU . BG (БПК Постановление № 1216 на Министерския съвет от 17.Х.1957г. / Постановление № 258 на Министерския съвет от 17.Х.1958 ...
ОЩЕ
ПРЕМАХВАНЕ НА ПАМЕТНИКА
  ARHEA ЗА ДЕМОНТИРАНЕ ПАМЕТНИКА НА ОКУПАЦИОННАТА СЪВЕТСКА АРМИЯ (след това смяна името на религиозния паметник "Александър Невски", заедно с всички русифицирани улици, булеварди и площади в страната, вкл. паметниците на партизани ...
ОЩЕ
ДОКАТО СЕ МОЛИТЕ, ЩЕ СЕ МОЛИТЕ
1 - ДОКАТО СЕ МОЛИТЕ, ЩЕ СЕ МОЛИТЕ 2 - КОГАТО НАСТОЯВАТЕ - ЩЕ ПОЛУЧАВАТЕ КРАЖБАТА И ЛЪЖАТА (В БЪЛГАРИЯ), СА ПОСТОЯННО ЯВЛЕНИЕ Коренът на лъжата и кражбата се намира дълбоко в земята ...
ОЩЕ
  ARHEA НАЙ-ЛЕСНО СЕ КРАДЕ ОТ ЧУЖДОТО, НАЙ-ЛЕСНО СЕ ВЗЕМА ОТ ОБЩОТО Тъй като се разбра ще сме свидетели на "комунизъм до откат" при липса на съпротивителната сила от която се започва, след ...
ОЩЕ
  ТЕМА / Magdalena Marinova Чета днес за дарението от САЩ - дом за възрастни хора и полемиките как така руснаците по подобие не даряват. Те никога не са го правили. Защо ...
ОЩЕ
ARHEA БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКА - СЕРБЕСТ КОРКМАЗ - МОЯ СБЪДНАТА МЕЧТА (ограничение за приятели) / 20 ноември в 3:30 ч. · Приятели 1. ЖИВОТЪТ Е ТАМ, КЪДЕТО СА ТВОИТЕ БЛИЗКИ И ...
ОЩЕ
НОЕМВРИ, ВРЪЧЕНИ СА НАГРАДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА
В столичния ресторант „Корсо“ се състоя втората церемония по връчване на НАГРАДИ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРЕДЛАГАНАТА УСЛУГА – BEYOND CUSTOMER SATISFACTION 2015 на компании, доказали високо качество на предлаганата ...
ОЩЕ
ПСИХИАТРИЯ С УСМИВКА
ПСИХИАТРИЯ / СУИЦИДНИ РЕЗУЛТАТИ - ДА СЕ ЧЕТЕ С УСМИВКА   /Кратък анализ на клиничната методология при съзнателност, логически, която е противопоставяща се по нормален, индуктивен път на предишната./   Клинична методология - начин ...
ОЩЕ
ГЕНЕРАТОРИ / ЗЕМЯ
Към края на енергийната криза. Свидетели сме на начало, което е поставено при наличието на енергоизточници, които са покриващи необходимостта човек да получава по достъпен начин онова, което го заслужава ...
ОЩЕ
РУДОЛФ ЩАЙНЕР – СТРАНИЦА 53
РУДОЛФ ЩАЙНЕР - СТРАНИЦА 53 Въпреки всичко имаше много хора, живеещи в южните и централни области на Европа, които мислеха по следния начин: „Наистина, моето вътрешно същество има независим живот във ...
ОЩЕ
ПЕНСИОНЕРИ НА ТАЛАЗИ, ЩЕ СЕ ВРЪЩАТ
  ARHEA ДО 10 ГОДИНИ ПЕНСИОНЕРИ НА ТАЛАЗИ, ЩЕ СЕ ВРЪЩАТ В БЪЛГАРИЯ / БЪЛГАРИ В ИСПАНИЯ За да напълнят "кошницата" й. До десет години първата голяма "вълна" от емигранти, се завръща? ДА СЕ ЧЕТЕ ...
ОЩЕ
ВОЕННА СТРАТЕГИЯ, ЧУДЕСНА РАЗРАБОТКА ОТ АЛЕКСАНДЪР БОРТНИКОВ
Путин распорядился прекратить полеты пассажирских самолетов в Египет. Он сделал это по рекомендации директора ФСБ. Это означает, что причиной крушения российского лайнера на Синае был теракт. Но кто его организовал? ...
ОЩЕ
ФОНДАЦИЯ „ДИМИТЪР БЕРБАТОВ“ С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР
Fibank и фондация “Димитър Бербатов” направиха благотворителен календар в подкрепа на талантливите деца на България. Календарът ще бъде в продажба в офисите на банката в страната след 4 ноември 2015 ...
ОЩЕ
  ARHEA ПРЕДИ 648 ГОДИНИ - БИТКАТА ПРИ ЧЕРНОМЕН ("Иво / 19 септември 2017 at 16:34 - Благодаря за информацията! Поднесена е по супер подреден, стегнат, четим, разбираем, хронологичен, логичен и лек начин! ...
ОЩЕ
ПРОБЛЕМ В МИРИЗМАТА НА НАРЦИСА
Archangel / Hurricane 0 - Да се смееш от скрити профили знаейки, че си паразит и бандит, не е похвално за разума! 1 - Между другото, ломските бандити (където си крият) да ...
ОЩЕ
АТЕНТАТ В СОФИЯ – ЦЪРКВАТА „СВ. КРАЛ“
СЛЕД НЕУСПЕШНИЯ ОПИТ ЗА АТЕНТАТ В СОФИЯ - ЦЪРКВАТА "СВ. КРАЛ" / АТЕНТАТ С ИЗБИВАНЕ НА ЦЯЛОТО ПОЛСКО ПРАВИТЕЛСТВО И ПРЕЗИДЕНТА ПРЕЗ АПРИЛ 2010 Експерти от британската лаборатория Forensic Explosives Laboratory ...
ОЩЕ
САЩ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ
САЩ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ / СКРИТО ОТ ОБЩЕСТВЕНОСТТА Стоян Тончев пред Фрог: Срещата на Иван Гешев с ФБР е заради разследване срещу важни фактори у нас. Срещата на зам.-главният прокурор Иван ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ ТРЪКСТОП В ЧИКАГО / ЦЕНТЪР ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
Удобството, което липсваше на десетки хиляди шофьори в транспортния център на Америка, отвори врати. Най-големият тръкстоп в Чикаго е български. Най-големият тръкстоп в метрото в Чикаго вече е факт. Аmerifreight Truck Center ...
ОЩЕ
ПАЛМИ РАНЧЕВ, БКП СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
  ARHEA Николай Панков и Палми Ранчев СПОДЕЛЕНО / РОЛЯТА НА РУСИЯ И СССР СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ - КГБ, ДС & МВР основните инструменти на агресията, силовите ведомства и репресивната "машина" на Москва ...
ОЩЕ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО / В БОРБА ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО / В БОРБА ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО НА БЪЛГАРИЯ "- Мога да кажа, че обичам Видин, обичам всеки град и село на епархията, обичам всички хора ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ / КОЛОБРИ, ПАЗИТЕЛИ, ЕВРАЗИЙСКА БЪЛГАРИЯ – ОТ ДУНАВ ДО ЕНИСЕЙ / ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
Пример за честност, справедливост, трудолюбие, красота на българите и българките. Където и да са били сънародниците, дадено им от Бога са направили държави могъщи, светли и чисти духовни огнища на рода ...
ОЩЕ
ЛИЧНОСТ И ДЪРЖАВА
АРХЕА МИЛИОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ОСТАТЪЦИ В ГНЕЗДОТО НА ЧОВЕЦИТЕ / на територията на държавата Личността, не е държава. Държава не се прави от личност или личности, намерени из мрежата. В мрежата ...
ОЩЕ
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014 През 2014 година сме свидетели на чудо в бедна България, за разлика от дебелеещите богаташи в съсипаната ни страна, в страната на дебелеещите управляващи ...
ОЩЕ
Depopulation of the United States / DEAGEL
Valeri George / SOURCE I ask for your attention - plans for depopulation of the United States of America / for other countries there is no point in talking READ: 5G NETWORK USES ...
ОЩЕ
СРЕЩУ КУЧЕТАТА И КУЧКАРИТЕ
  ARHEA СРЕЩУ - КУЧЕТАТА В БЪЛГАРИЯ и заразата, плъзнала от болните към здравите ОБИЧАЙТЕ ЧОВЕЦИТЕ от планетата на човеците, не на маймуните Не стига, че страданието на човека е достигнало до размери на ...
ОЩЕ
СРЕДНОВЕКОВЕН ПРИНЦ – „БОЯН МАГА“ – БРАТЪТ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ / ЦЪРКВА – БЪЛГАРИ СРЕЩУ   БЪЛГАРИ
БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ - БЪЛГАРСКИТЕ ПРИНЦОВЕ И ЦАРЕДВОРЦИ Притча за българомразието през вековете, не пропагандата, но бъдещето свързано с душата ти. Притча за Българския дух - през вековете, на спасението. БОЯН МАГА - ...
ОЩЕ
КАНАЛИЗАЦИЯТА С ФАКТИ
  ARHEA ТРЪБИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯТА, СА ПЪЛНИ С ФАКТИ / Мъже, Жени О, суета на тялото излъчващо и въпроси, и отговори. Бог дал, Бог взел. О, суета на тялото измислящо други въпроси, без отговори. Човек е ...
ОЩЕ
БУНТЪТ НА ТРАКИЕЦА / ГЕРОИТЕ СЕ РАЖДАТ В ТРУДНИ ВРЕМЕНА
ТРАКИЕЦЪТ СПАРТАК - ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА Човешкият живот е кратък. Дните се нижат бързо, а ние обгърнати от грижи не забелязваме тяхното отминаване. Малцина са тези, които успяват се преборят с ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ГОВОРИ ВАЛЕРИ / "Драги хора и далечни мои приятели, не сте в нормална и правово уредена държава в демократичния свят за съжаление, който също се разпада отвътре ...
ОЩЕ
В НАЧАЛОТО БЯХА ПАРИТЕ
  ARHEA В НАЧАЛОТО НА КОМУНИЗМА - БЯХА ПАРИТЕ, А БОГ ПЛАЧЕШЕ НАД ЗЕМЯТА, КОЯТО БЕШЕ БЕЗВИДНА И ПУСТА "Кукловодите на Октомврийската революция - трима банкери и двама авантюристи стоят зад най-кръвожадния преврат ...
ОЩЕ
МАНОЛ – ПРОСТОКРАЦИЯ
  ARHEA МАНОЛ ГЛИШЕВ, СПОДЕЛЕНО ОТ Kamen Trenkow / НАКРАТКО Между другото - за простосмъртните. Нека се знае, че г-н Глишев е защитена личност докато вие не сте. Каквото и да правите и с ...
ОЩЕ
Б.Н. Р. – СПОДЕЛЕНО ОТ АНА АНДОНОВА & СИЛВИЯ НИКЛЕВА
Б.Н. Р. - СПОДЕЛЕНО ОТ АНА АНДОНОВА & СИЛВИЯ НИКЛЕВА / къде са насочени стратегическите оръжия срещу една държава, разработвано в дългосрочен план за последствията. Никак не е безобидно пред какво ...
ОЩЕ
РЕЗЕРВАТЪТ В МАЖДАРОВО / ОПАЗВАНЕ НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД
В сърцето на Източните Родопи, между язовирите Студен кладенец и Ивайловград, река Арда образува уникален каньон, разположен по средата на праисторически двукратерен вулкан. Точно тук се намира местността Кован кая, ...
ОЩЕ
ПСИХО – ТРИЛЪР / ЗАЩО ФОСИЛЪТ ВЯРВА НА ТИРАНИНА
ПСИХО - ТРИЛЪР / "ЗАЩО ФОСИЛЪТ ВЯРВА НА ТИРАНИНА" Споделено чрез Петя Сотирова от "ФАКТОР" - спокойна и усмихната вечер, на всички ... фантоми -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- Изиграният народ отказва да направи връзката между ...
ОЩЕ
  ARHEA СПОДЕЛЕНО ОТ Митко Грозев и Петя Георгиева / НАЙ-ПОСЛЕ СБЪДНАТА МЕЧТА ЗА ПАЛЕСТИНА НА БАЛКАНИТЕ Каква е вредата за България от това, че метастазите на БКП и ДС (от всички цветове) ...
ОЩЕ
  ARHEA ПОЛИТИКА - начин болните, да занимават здравите със себе си. После едните се оплакват. РЕЛИГИЯ - начин болните (от религиозна болест), да занимават здравите със себе си. После едните, се кръстят и се ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ARHEA / РЪКОВОДСТВО ЗА ДУХОВНА ПРАКТИКА / из БОГОБОРЕЦ АНТИХРИСТ "Бъдете ковачи на позитивна съдба, не на сетивна съдба, без да се покланяте ако сте българи на чуждите ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane, ARHEA Из мрежата: трудна работа е в българия нещо да се направи, нещо достойно, истинско, запомнящо се, качествено, да няма лъжа; да срещнеш сериозни хора, стабилни, духовно силни, ...
ОЩЕ
КРЪСТОВ ДЕН
КРЪСТОВ ДЕН "Кръстова гора събира поклонници тази нощ." "14 септември е един от Дванадесетте велики християнски празници - Въздвижение на Светия Кръст Господен, или, както народът го нарича - Кръстовден. ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane СЪДБАТА В РЪЦЕТЕ НА МОТИКАТА / ЗАВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРИ Григорова Станислава Нов член · 1 час / Интересно ми е, някои от предсказателите имат съвет, призив към ...
ОЩЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОРГАНИЗЪМ, ОРГАЗЪМ, ВОЛЕВИ ИЗРАЗ ОТ ЦЯЛАТА ТИ ДУША И СЪРЦЕ какво е държава Archangel / Hurricane Гърция - платени социални сметки от държавата, 800 евро на ръка, плюс писмо за ...
ОЩЕ
СИМЕОН ДЕНКОВ, ЗА РЕЛИГИЯТА
  ARHEA СИМЕОН & РЕЛИГИЯТА - "ДОБРЕ Е ДА ГО ИМАШ*, НО НЕ Я РАЗМАХВАЙТЕ" * Религиозен пенис или психическо отклонение, пред хората. Патицата (наречена културно "пенис"), не я показвайте и не удряйте върху ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ГЛОБАЛНА ЗАЩИТА - DELL Precision T7500 и HP Compaq Z820 1. Защо тази мега машина е от стомана, каквато няма и елитен автомобил, екранирана, изчислена електромагнитно по невероятен ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Valeri George ОБРЪЩЕНИЕ към който няма да го прочете, нито ще чуе викащия в пустинята своите си. Накратко, видя се донякъде доброто намерение за запазване живота на колкото ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЛЕВИЧАРСТВО, ИСЛЯМИЗЪМ, РУСИЗЪМ / СРЕЩУ ЕВРОПА И СВЕТА - "ЧЕРВЕНА НИШКА" от Калин Манолов На 11 септември 2001 осиротялата след падането на комунизма американска и западноевропейска левица с ...
ОЩЕ
ЗА ЧЕСТТА НА БЪЛГАРИЯ
В ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНОТО НИ ДОСТОЙНСТВО ЗА ЧЕСТТА НА 2 000 000 СЪНАРОДНИЦИ, ДРУГИТЕ 20 МЛН БЪЛГАРИ НА ЗЕМЯТА "Известният български журналист Йосиф Давидов води седмична коментарна рубрика в Novinite.bg и Novinite.com ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ БЕЗ СУВЕРЕНИТЕТ – ЦОЧО БИЛЯРСКИ
Цочо Билярски: България се отказва от суверенитет в полза на Русия, за да признае тя Независимостта. Обявяването и анексията на Босна и Херцеговина се съгласуват с Австро-Унгария. Най-важните моменти от нашата ...
ОЩЕ
ГЕНЕТИКА НА БЪЛГАРИТЕ / 14 500 ГОДИНИ ИСТОРИЧЕСКА СЪДБА
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ юли 19, 2015   ОБЩЕСТВО ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ / ТРАКИЙСКИЯТ АНТРОПОЛОГИЧЕН ТИП Е ПРИСЪЩ НА БЪЛГАРИТЕ / ТРАКИТЕ НЕ СА ИЗЧЕЗВАЛИ Съвремените български учени, го отричат ...
ОЩЕ
ПРЕЗИДЕНТСКА ПАТЕТИКА – Г. ПАПАКОЧЕВ
  ARHEA ГЕОРГИ ПАПАКОЧЕВ - ПРЕЗИДЕНТСКА ПАТЕТИКА В САЩ / ОПИТ ЗА ЛЕТЕНЕ Държава с 400 000 държавен апарат, в демографска и социална криза, при икономически бандитизъм и обществен срив, пред завършване на ...
ОЩЕ
АРМЕДИЯ С БЕЗПЛАТНИ ИЗДАНИЯ / 2017 ФЕВРУАРИ
ПРОЕКТ - БЪДЕЩЕ В началото бе Словото, Което беше у Бога и Бог беше в Словото, а Дух Божий се носеше над земята в целия блясък измежду ангелите, безплътни сили и ...
ОЩЕ
ГАРЕГИН – ПРЕМЪЛЧАНИ СТРАНИЦИ, КАПИТАН ПЕТКО ВОЕВОДА
КАПИТАН ПЕТКО ВОЕВОДА - ПЪРВА ЧАСТ & ВТОРА ЧАСТ - ГАРЕГИН / ПРЕМЪЛЧАНИ СТРАНИЦИ ("След 9 септември съдбата му е ясна, макар тя да е меко казано незаслужена. Съветски пратеници отиват до ...
ОЩЕ
ПОД СЛЪНЦЕТО НА БЪЛГАРИНА – Г. С. РАКОВСКИ
В ДВЕ ЧАСТИ - БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ПОД СЛЪНЦЕТО НА БЪЛГАРИНА ГЕОРГИ РАКОВСКИ / Знайте ли вие Русия каква е? Знайте ли какво робство и какви вечни мъки ви чакат? ПЪРВА ЧАСТ На 2 ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Адв. Мария Шаркова: Конституцията не е позволила на Министерски съвет да обявява „извънредната епидемична обстановка“! КОЕ ПРИНУДИ КОМУНИСТИТЕ ВДЯСНО И ОТ ЛЯВАТА МУ СТРАНА, ДА РАЗИГРАЯТ ПОРЕДНИЯ ЦИРК ...
ОЩЕ
НАДЕЖДАТА, НАРЕЧЕНА – „ПЕНСИЯ“ / 13.04.2017 – 2019
НАДЕЖДАТА, НАРЕЧЕНА - "ПЕНСИЯ" / изненади и информация от МЕНАЖЕР, Стойне Василев 13.04.2017 (не се споделя нищо за кражбите в НОИ, които не спират над половин век и са в огроми ...
ОЩЕ
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ - РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ НА НЕВРОННИТЕ ВРЪЗКИ "Учени от Томския държавен университет съвместно със свои колеги от други пет държави създадоха изкуствен носител на естествен интелект – ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ВТОРА В СВЕТА СЛЕД ГУУГЪЛ С ТЕХНОЛОГИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Български хостинг доставчик е втората в света компания след IT компанията Google, която предлага на световния пазар иновативната технология управляем от Kubernetes Docker хостинг.Технологията ще облекчи значително не само работата ...
ОЩЕ
  ARHEA БОГ СЪЩЕСТВУВА, ДОКАЗАТЕЛСТВАТА - НАВСЯКЪДЕ / Мерилин Адамсън Съществува ли Бог? Сложността на нашата планета сочи към Създател, Който не само е създал вселената, но и я поддържа днес. Могат да бъдат ...
ОЩЕ
КОМУНИЗМЪТ – ОБЯВЕН ЗА ПРЕСТЪПЕН
ARHEA КОМУНИЗМЪТ (социализмът) И НЕГОВИЯТ РЕЖИМ - СА ПРЕСТЪПНИ / ПОСЛЕДИЦИТЕ създавани от бившите комунисти, са престъпни последици. ДЕМОКРАЦИЯ - СЪЗДАДЕНА ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИ КАДРИ / Е ПРЕСТЪПНА И ИЗКРИВЕНА В ОСНОВИТЕ Korneliy Savov ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЯНКО ГОЧЕВ / БКП праща на смърт в СССР таврийските българи. 2 ЧАСТ, ПОЧИВКА ЗА ДУШАТА 3 ЧАСТ - МЕЛПОМЕНА, ЗА БЪЛГАРИЯ Завърнали се в прародината си, на ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane 40 - 200 - 2000 БКП ; КП БСП ; КП ГЕРБ & COMPANY / БЪЛГАРИЯ ДНЕС КРАТЪК РАЗГОВОР Valeri George - Оказа се не били 40 негодниците но ...
ОЩЕ
САЛИМ РАЗКАЗВА / ПРИЛОЖЕНИЕ – СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
САЛИМ РАЗКАЗВА, ТАЙНАТА НА АВРААМ ОТ БИБЛИЯТА НА ЕВРЕЙСКИЯ НАРОД 1 - ПРИЛОЖЕНИЕ - СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА, Джеймс Фрейзър 1918 година 2 - ПРИЛОЖЕНИЕ - НЛО-UFO , Николай Александров, 218 страници PDF 3 ...
ОЩЕ
ПРОЕКТ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ДС И КГБ
ARHEA   КРАЯТ НА БЪЛГАРИЯ - НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ / СКРИВАНЕ НА КОМУНИЗМА И ЗАЩИТА, НА ЧУЖДИ АГЕНТИ (last admin)   ПЛАНЪТ "ВЪЗРАЖДАНЕ" - МЕЖДУ КГБ И ДС прехвърля действащи агенти към Москва; кратко обяснение ...
ОЩЕ
ВИЗАНТИЯ / НАКРАТКО
Често хората изпадат в екстаз като чуят за Византия и византийско изкуство. В мислите започват да блуждаят представи за красота и благородство. Някои смятат дори, че гърците са създателите на всичко ...
ОЩЕ
СВЕТЛИ ДНИ
КОГАТО ПРОКОБАТА ПРЕМИНЕ - СВЕТЛИ ДНИ ("От сърцето на земята на Просветените, както са наричали богомилите, ще се зароди щастието на новия свят, след като тежката прокоба се вдигне и ...
ОЩЕ
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА Abstract. Can the existence of “God” be calculated from known science and mathematics? We argue yes, provided the question is restricted to whether or not memory and ...
ОЩЕ
ШИРОКА ЛЪКА – ДОКОСВАНЕ ДО БЪЛГАРИЯ
Изключителни преживявания от България с безкрайната си хубост и красота, която е ненадмината. Село Широка лъка се намира в Родопите, на 23 км северозападно от Смолян и на 16 км от ...
ОЩЕ
ВТОРА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, КЪМ БЪДЕЩЕТО
В продължение, показваме сведения за това, как човешката ни история, принадлежи на всеки от нас. БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ, ВСЕКИ ЧОВЕК Е СВОБОДЕН Основите, на общочовешката ни история, се намират в България. Към "ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ" ...
ОЩЕ
А ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДЕ РАЙ
А ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДЕ РАЙ ...   FOR FREEDOM IN OUR LIVES AND WHERE BIRDS FLY FREE   ЗА СВОБОДАТА В НАШИЯ ЖИВОТ И КОГАТО ВОЛНИТЕ ПТИЦИ ЛЕТЯТ   Eagles nest in heaven. От днес, ...
ОЩЕ
ЕВА ГОРГОВСКА – БУЛГАРИСТАН, на веселите гяури
ЕВА ГОРГОВСКА - БУЛГАРИСТАН, на веселите гяури Няма по-весела нация превърната в етнос от групата на грухтящите българи (българки). Всеки месец 1000 в джобчето и "шапка на тояга". Не само училищата (въпреки ...
ОЩЕ
ТЕМАТИЧНА КРАЖБА – 14 ПЪТИ ПО ВИСОКИ ЦЕНИ
"ФАКТОР" - БЪЛГАРИЯ С ПЪТИЩА 14 ПЪТИ ПО-СКЪПИ ОТ НОРВЕГИЯ (северна страна с тежки, климатични условия) / ТЕМАТИЧНА КРАЖБА След като г-н Александър Йорданов (от известно време рупор на медията - ...
ОЩЕ
КАЦАРОВ – БАЛАБАНОВ
  ARHEA    Константин Кацаров - Автор добави нова снимка към албума: Памет — с/ъс Ivailo Balabanov. Прочетох нещо от Ivailo Balabanov и онемях... БЪЛГАРСКО СТИХОТВОРЕНИЕ Момчета, знам, че вече ви дотегна и хлябът сух, и голата ...
ОЩЕ
НДК – СТРОЕЖЪТ НА НОВА БЪЛГАРИЯ
1981 година. 1300-годишнината на България. В края на март 1981 г.в центъра на столицата с фанфари и слова на най-високо ниво – лично от Тодор Живков, е открит Народният дворец ...
ОЩЕ
МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ТЕРИТОРИЯТА
ARHEA МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ - Е БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ? И защо мислите, че територията е българска или не е собственост на държавата като водоизточници, природни богатства и ресурси, земеделие и ...
ОЩЕ
Елица Тодорова, Лира Денс и 2000 танцьори от България, хореография и постановка Лорета Димитрова. Световен фестивал на културата - Берлин 2011г. ГОСПОД Е БЪЛГАРИН, ЧИКАГО 1994 г. BULGARIA from above & БЪЛГАРИЯ ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ОНГЪЛ " 11 януари 1989 / За "разпространяване на антиправителствени слухове" са арестувани членовете на Независимото дружество за защита на правата на човека в България Илия Минев, Григор ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane НАРОДНИ КОНСКИ НАУШНИЦИ / ВЯРА В ДОБРОТО ("Най-често се търси тръпката у човека 1 чрез устната кухина с рецепторите за вкус към хранителната индустрия 2 чрез чаталните връзки ...
ОЩЕ
ОТ ИСПАНИЯ – НИКОГА НЯМА ДА СЕ ВЪРНЕМ
  ARHEA БЪЛГАРИ ОТ ИСПАНИЯ - НИКОГА НЯМА ДА СЕ ВЪРНЕМ В БЪЛГАРИЯ (територия за кражби и разбойничество) "Защо сте в Испания? - Защото вие сте в България!" / Любовна лирика между сънародници - ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ НА МАЙКАТА БОЖИЯ / ДНЕС – 21 Ноември 16 ГОДИНА
"Когато пречистата Дева навършила три години, праведните й родители изпълнили обещанието, което дали пред Бога, преди още тя да се роди. Затова те тържествено въвели своята дъщеря в Йерусалимския храм ...
ОЩЕ
СОЛОМОНОВИЯТ ХРАМ – ОТНОВО
  ARHEA SHARED BY Becki Minica McCreary Remember this is Biblical - It’s not Jesus that will sit in this temple but the Antichrist. ("Свещеният огън от небето трябва да спре. След това се ...
ОЩЕ
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE – MAKE FRIENDS
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE - MAKE FRIENDS AND KEEP TOGETHER THE WORLD THAT SURROUNDS YOUЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ - БЪДЕТЕ ПРИЯТЕЛИ И ЗАПАЗЕТЕ СВЕТА, КОЙТО ВИ ЗАОБИКАЛЯНе се ...
ОЩЕ
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ: "Екип учени от Оксфордския университет са направили откритие в областта на математиката, което показва, че паралелните светове действително съществуват. Теорията за такива светове се появява за първи път ...
ОЩЕ
ХАЗАРСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
1 - ХАЗАРСКИ КАГАНАТ / ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 2 - „ДЖАГФАР ТАРИХ-И” ИЗТОЧНИЦИ, КИРИЛ МИЛЧЕВ, ТОДОР ВЕЦОВ, ИВАН ТАНЕВ ИВАНОВ (В КРАЯ) 3 - ХАЗАРСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ПОСЛЕДИЦИТЕ  - Нова ...
ОЩЕ
БЕЗИМЕННА, НЕПРЕХОДНА
ВЪЛШЕБСТВО / ДА ГО ПРЕЖИВЕЕШ И ДАЙ БОЖЕ ВСЕКИМУ Конникът Джон & Мери (безумната) се срещнали на пътя, разминали и се погледнали скрито през рамо в отдалечаващата се сянка, щедро отпуснала ...
ОЩЕ
  ARHEA НОЕМВРИ 2010 ГОДИНА - ТАТАРСТАН, ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ след години на преследване и репресия 1. бОлгарин / 11.03.2018 15:15:58 Имало едно време една Волжка империя. от 7 до 16 век. В нея се ...
ОЩЕ
PRAYER IN THE UNITED STATES КАРАНТИНА Е КОГАТО ОГРАНИЧАВАТЕ БОЛНИ ХОРА / ТИРАНИЯ Е КОГАТО ОГРАНИЧАВАТЕ ЗДРАВИ ХОРА Who is the Godfather, where is he hiding? РОБЪРТ КЕНЕДИ В ЗАЩИТА НА ДОНАЛД ТРЪМП ...
ОЩЕ
  ARHEA ОТКРОВЕНИЕ ОТ АЛБЕНА   Albena Ivanova Едва ли някой би могъл да оспори, че животът на всеки български гражданин се намира в постоянна и цялостна зависимост от властта на режима, който управлява страната. ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 1
В БЪДЕЩЕТО, КОГАТО БОГ НАПРАВИ ЗЕМЯТА Душа-Душа да не поробва и Дух-Дух да не подвежда! ВРЕМЕ, В началото Бог сътвори небето и земята, а земята беше безвидна и пуста, и Дух Божий се ...
ОЩЕ
TEAMP TRUMP / GOD BLESS US
Team Trump President Trump holds his bible up in front of St. John's church in Washington D.C., which was burned by thugs last night. Pray fervently to God to keep this great ...
ОЩЕ
QUANT E-СПОРТНА ЛИМУЗИНА, ХИДРО-АВТОМОБИЛ
ГЕРМАНИЯ, ЗАПОЧНА ПРОИЗВОДСТВО НА ХИДРО-АВТОМОБИЛ, РАБОТЕЩ НА СОЛЕНА ВОДА / НОВИЯТ АВТОМОБИЛ ОТКАЗА ПЕТРОЛА, ПОЛУЧАВА СЕРТИФИКАТ Революция, одобрена за шосето: Quant e-Sportlimousine Немският автомобилен производител Quant представи мощен автомобил, който за гориво използва ...
ОЩЕ
МЕЖДУ ВЪЗДУХА И ВОДАТА (СТРАХ)
  ARHEA МЕЖДУ ВЪЗДУХА И ВОДАТА (СТРАХ) ("Вълкът от пристанището между въздуха и водата, е на всевъзможни места.") Ода за убиеца. Тайна от нищото. Има разбира се и такива хора - чистачи. Очите ...
ОЩЕ
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, ВЪЗМОЖНОСТИ В БЪЛГАРИЯ
Клетката е структурна и функционална единица на всички живи организми и понякога е наричана "най-малката единица на живот". Тя може да се самообновява, саморегулира и самовъзпроизвежда. Някои организми, като бактериите, са ...
ОЩЕ
ИНДУСТРИЯ НА ЗДРАВЕТО
  ARHEA ИНДУСТРИАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ("Aтaнacĸa нa 31.08.2019 11:12 Πpeди гoдини, ĸoгaтo бяx в дeпpecия, дoĸтop ми пишe пopeднaтa peцeптa и нa въпpoca ĸoлĸo вpeмe щe тpae лeчeниeтo, тoй ĸaтeгopичнo ĸaзa: - ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ТВОЯТА ДУША - Е НАЙ-ГОЛЯМАТА ЦЕННОСТ За нея се борят и срещу нея се борят земните, и небесните ветрове. За да получиш накрая спокойствието си като награда, прочети написаното ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Владимир Свинтила - ГЕНЕРАЛНАТА МЕРЗОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЖИВОТ / споделено Петя Сотирова (голяма група от четящите, не заслужават това съвършено четиво за личности) Това е една много болезнена ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane - в "политическото" пространство на територията, която е наречена с чуждото име България, псевдо-политическите форми на паразитизъм обхващат всички остатъци от българската държавност. ИЗ УСТРОЙСТВОТО НА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ...
ОЩЕ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ - ПРЕЗ СТЕНИ ДО 50 МЕТРА "Технология за наблюдение през стени – Made in Crimea. Руските учени разработиха технология, която позволява през стени да се сканира ...
ОЩЕ
БОГ - НАМАСТЕ - ДНЕС АЗ ЩЕ СЕ ПОГРИЖА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ ТИ В памет на Уейн Дайър "Днес ще се грижа за проблемите ти.Нямам нужда от твоята помощ.Затова имай ден пълен с ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ДЪРЖАВА НА СМЪРТТА деца без бъдеще, осиротяли майки, крадливи институции, див комунизъм, разбойнически бригади, трагични последици Женя Стефанова Това беше моето семейство преди да почине съпругът ми Лъчезар при ...
ОЩЕ
ФРАНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
  ARHEA ФРАНЦИЯ - ПРОБЛЕМИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, ЗАПОЧВАТ ОТ КОМУНИЗМА / московски фетиши и тотеми Комунизмът е в основата на проблемите, с които България се сблъсква днес. Това заяви посланикът на Франция Ксавие ...
ОЩЕ
ГЕРОИТЕ НА БЪЛГАРИЯ В МИРНО ВРЕМЕ
  ARHEA Грета Михайлова, Юлия Димитрова - ГЕРОИТЕ НА БЪЛГАРИЯ В МИРНО ВРЕМЕ Дъщеричката му Антония е отгледана от баба си и дядо си. В момента тя е лекар със специалност „Уши, нос, ...
ОЩЕ
ПСИХО-ФИЗИКА, ПОСОБИЕ ISBN - 978-619-90452-1-3 За хора от бъдещето, способни да се възнесат върху Магистралата. [wp-stream-player url="http://listen.shoutcast.com/arm-vm" type="mp3" autoplay="yes" ]
ОЩЕ
Archangel / Hurricane БОРБА ЗА НЕЗАВИСИМОСТ НА БЪЛГАРИЯ от руските поробители, окупатори и агресори - ТАТАРСТАН / ГОЛОДОМОР ЗА 100 000 БЪЛГАРИ II ЧАСТ Религията като средство за манипулация и невежество, ...
ОЩЕ
КУЛТУРА – ГЕОРГИ МИШЕВ, СОФИЯ / ПЕРОТО, НДК, 18 ЧАСА
Георги Мишев е български писател, сценарист и редактор роден на 3 ноември 1935 г. в с. Йоглав Ловешка област. В неговото родно село и околностите му е сниман българският филм ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ДОНАЛД ТРЪМП - АКО ИСКАМЕ ДА ОЦЕЛЕЕМ Ваксината срещу грип е измама, измислена от Биг Фарма, за да направи много пари за сметка на уязвимостта на хората и ...
ОЩЕ
40 000 ГОДИНИ АЗБУКА
ARHEA 40 000 ГОДИНИ КИРИЛИЦА - НЯМА "СЛАВЯНИЦА" и всичко е измама, робска заблуда НЯМА СЛАВЯНИ (SLAVE - РОБ), ИМА КИРИЛИЗАТОРИ - ползващи прастара азбука на Българите. ТРЯБВА ДА СЕ ОТКРАДНЕ ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ ...
ОЩЕ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ – СИЛА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ - За истинската проява на сила: "Христос често беседваше с учениците си за своите предстоящи страдания и казваше, че ще бъде убит и на третия ден ще възкръсне. Сърцата на ...
ОЩЕ
ФРАНК – ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ СЪС ЗЛАТНИ БУКВИ
ФРАНК - ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ СЪС ЗЛАТНИ БУКВИ 1 - "Мотоциклетист направил опит да спре камиона, преди машината да се вреже в хората на крайбрежната алея в Ница, ...
ОЩЕ
НЬОЙСКИ ДОГОВОР, 27 НОЕМВРИ 2015
ГОДИШНИНА ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА НЬОЙСКИЯ ДОГОВОР на 27 ноември 2015 г. се навършват 96 години от подписването на договора в парижкото предградие Ньой сюр Сен, сложил края на Първата световна война ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЗАТВОРЕТЕ ВЕСТНИКА, ИЗКЛЮЧЕТЕ ТЕЛЕВИЗОРА - Илия Велинов / Весела Цалова / Свобода Стефанова / Тодор Александров Vessela Lulova Tzalova - Ивановден... в един отново забравен от Бога град ...
ОЩЕ
МАТЕРИЯ – ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА
  ARHEA МАТЕРИЯ - ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА На физиката не може да се има доверие. Скочете от някое по-високо място и ще видите колко бързо ще се обърне срещу вас. За щастие, човечеството ...
ОЩЕ
РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ / МОБИЛНИТЕ КРАЖБИ
СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ / КРС И ОПЕРАТОРИТЕ – МТЕЛ-А1 ; ГЛОБУЛ (Теленор) ; ВИВАКОМ ВЪВЕДЕНИЕ - Важни забележки 1 - ОКАЗВА СЕ, ЧЕ БТК "ВИВАКОМ" Е СОБСТВЕНОСТ НА РУСКАТА ДЪРЖАВА, ПОДОБНО НА МТЕЛ ...
ОЩЕ
ЩЕ ОЖЕНИТЕ БЪЛГАРИЯ, ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ   ЩЕ ОБЛЕЧЕТЕ НАЙ-НОВИТЕ ДРЕХИ, ЩЕ НАПУДРИТЕ КОЖАТА, ЩЕ ОБЛЕЧЕТЕ ОДЕЖДИТЕ СИ ОТ СЪДРАНИТЕ КОЖИ, ЩЕ ПУСНЕТЕ ОБЛАЦИ ДИМ / ПАРФЮМ И ТАМЯН - ЗА ПОГРЕБЕНИЕТО, ...
ОЩЕ
КИРИЛ ХРИСТОВ срещу Леонид Андреев
РУСКИ СЛАВЯНОФИЛИ, НАРИЧАТ БЪЛГАРИТЕ - "ЦИГАНИ, ДУХОВНО НИЩИ И ПРОДАЖНИ, ОВЦЕ"   ЗА ЖИВОТНОТО В ТЕБЕ   Кирил Христов затваря устата на руски клеветник-славянофил, наричащ българите „духовно нищи”, „цигани”, „продажни”.   Хулителят на българския род Леонид ...
ОЩЕ
ОБИДЕНАТА ПЛАТФОРМА НА ФЕЙСБУК
ARHEA - ОБИДЕНАТА ПЛАТФОРМА НА ФЕЙСБУК - ПРОВЕРКА НА ФАКТИТЕ / БИЛ & КОМПАНИЯ Добро решение на собственика господин Цукърбърг да търси истината на всяка цена въпреки, че сайтът му е ...
ОЩЕ
ПРОФЕСОР АТАНАС ПОПОВ – СЪНАРОДНИЦИ
  ARHEA НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ / СКРИВАНЕ НА КОМУНИЗМА И ЗАЩИТА, НА ЧУЖДИТЕ АГЕНТИ МАЛКО ПРЕДИ "ВЪЗРАЖДАНЕ" - МЕЖДУ КГБ И ДС прехвърлящи агенти към Москва, обяснен последният Държавен преврат и, че това е ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, БЪЛГАРИЯ 2015
    Въведение Богородично се празнува и като ден на християнското семейство и християнската младеж - това е един от големите вселенски празници, който в църковните песнопения се назовава "предвестник на Божието ...
ОЩЕ
140 ГОДИНИ МВР / 49 КОНГРЕС БСП
След 1944-та година, не само Народната Милиция придобива един друг характер и не отговаря на обществената поръчка! Сегашната народна полиция няма нищо общо с празника, колкото и да се съешава, съединява ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ - СЪЛЗИТЕ НА БЪЛГАРИЯ Това документално разследване е изградено върху уникалния архив на следствено дело №4/1990, известно като делото за икономическата катастрофа. В него са концентрирани ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane В БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДНА СЕДМИЦА, ОТКРАДНАТИ 5 МЛРД / НИКОЛАЙ МАРКОВ / издание "Истината" част от група "Фактор" за "бандита - политик" и участта на България Николай Марков: Изчезнаха ...
ОЩЕ
ДЪРЖАВНИ ФАЛИТИ, КОМУНИЗЪМ
  ARHEA СОЦИАЛИЗЪМ ИЛИ КОМУНИЗЪМ / КАКВА Е ВРЕДАТА НА СССР И РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ?! / ДЪРЖАВА БЕЗ ДЕМОКРАЦИЯ управлявана от измамници с цел запазване на заграбеното, българско богатство Тодор Живков довежда България ...
ОЩЕ
НЕБЕСЕН ПЕЧАТ, КЛЮЧЪТ Е В ТЕБ
  “В началото беше Словото…Всичко чрез Него стана…И Словото стана плът и живя между нас…”   “…Всеки народ си има звезда, която го зарежда със сила, енергия. Има и изключения. Някои народи нямат ...
ОЩЕ
ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО – Родина & Родина
1 - ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО 2 - ДА ИЗБЕРЕМ КАЧЕСТВОТО / В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ, ОГЪН УВРЕЖДАНЕ - СИМПТОМИ, ВЪЗМОЖНОСТИ ("Израждат се цели поколения които, разбира се приемат себе ...
ОЩЕ
ПЪРВА ЧАСТ / ВЕЛИКИЯТ ДУХ – БИТИЕ И ПОЗНАНИЕ НА СЪВРЕМЕННИКА
ИСТОРИЯТА СЕ ПРОМЕНЯ / ПОЗВОЛЯВА СЕ БИТИЕ ОТ 165 ГОДИНА СЛЕД Р.ХР. ЧОВЕК ПОЛУЧАВА ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДБАТА НА СВОЯ НАРОД, ДАЛЕЧ ПРЕДИ 165-та ВТОРА ЧАСТ ТРЕТА ЧАСТ Битието на България не се съобразява ...
ОЩЕ
ЗЛАТНАТА КНИГА – 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА
ЗЛАТНАТА КНИГА - 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА "Златната книга", създадена 600 г. преди Христа и страха от нея - "Бакърената" и "Желязната". Явно някой много се страхува от тази книга, ...
ОЩЕ
  ARHEA БНР / Милен Керемедчиев - агресивно присъствие на руски агенти, на Балканския полуостров / БЪЛГАРИЯ КЛЮЧОВА ЗА МОСКВА Милен Керемедчиев: Има сериозно активиране на руските мрежи на Балканите / Валери Тодоров: ...
ОЩЕ
  ARHEA Ваня Григорова: - Частните ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ фондове за втора пенсия са абсолютна измама! 13 ноември 2019 - 21:40 часа Те бяха създадени, за да се обогатят крупни бизнесмени. Частните задължителни фондове за втора пенсия са ...
ОЩЕ
  ARHEA Анета Стоева, Constantine Bachvarov - КАК СЕ КАЛЯВАШЕ СТОМНАТА / ЧЕРВЕНО ВИНО ЗА "ОСВОБОДИТЕЛИТЕ" ПЪРВА ЧАСТ Руснаците първо от османците ни освободиха, сега и от НАП. ВТОРА ЧАСТ Хаха - и от ...
ОЩЕ
ДАНЪК „СВОБОДА“ – НАПАДЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА
СВОБОДАТА ПЛАТЕНА С БЪЛГАРСКА КРЪВ / НАПАДЕНИЯТА НАД БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ 1. Да възвърнем националното си достойнство, да знаем истинската си история и да ценим приносът на целия български народ! - На ...
ОЩЕ
ЩАСТИЕ, ПО ПЪТЯ КЪМ РАЯ
  ARHEA ЩАСТИЕ - ПО ПЪТЯ КЪМ РАЯ / 20 юни 2016 г. в 15:10 ч. · РОДИНА "Източният клон на християнството описва истинското щастие като последната победа над нашите собствени демони в ...
ОЩЕ
В ЗАЩИТА ПРАВАТА НА СВОБОДНИТЕ ХОРА – As President, I have
Archangel / Hurricane By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered as follows: Section 1. ...
ОЩЕ
  ARHEA ПО ДЗЕН / СТОКХОЛМСКИ СИНДРОМ / АКО СЕ ДЪРЖИШ КАТО РОБ, ЩЕ СИ НАМЕРИШ И ГОСПОДАР АКО СИ РОБ, ВЕДНАГА ЩЕ СИ НАМЕРИШ И ГОСПОДАР АКО Е ПРАЗНО, ЩЕ СЕ ЗАПЪЛНИ НЕ МОЖЕШ ...
ОЩЕ
ВИТАЛНОСТ / ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН
ВИТАЛНОСТ /ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН, ВИТАМИН В-17, ММС, СОДА ЗА ХЛЯБ, ЙОД, ВИТАМИН В-3, ЗЕОЛИТ/ ("Хипофизна жлеза и Мелатонин; Слънчевата светлина и храната; Невромедиаторът Серотонин; Телепатия Множество древни вярвания и традиции ...
ОЩЕ
ГОСПОД НИКОГА НЕ Е БИЛ В ТАЗИ ЦЪРКВА
  ARHEA СГРАДА / ГОСПОД НИКОГА НЕ Е БИЛ В ТАЗИ ЦЪРКВА Mariana Florova - Един стар човек с овехтели, изпокъсани дрехи посещавал редовно една църква. Свещеникът, недоволен от външния вид на стареца, му ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ НА ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ, РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА
Всичко започва чрез нас; Вселената се ражда след раждането ни; използваме пътища водещи към Магистралата и във вечността, сме стъпили на Земята. РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА / ПО ПЪТЯ КЪМ ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ОТКРИТИ СА 100 НОВИ ПЛАНЕТИ, В СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА 13 март 2020 16:04 Редактор: Елена Банкова / dariknews . bg Астрономи от Пенсилванския университет откриха в Слънчевата система над 100 ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ДОНАЛД ТРЪМП - В БОРБА ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО - 3 ИЗВЪН ПРОПАГАНДАТА и с което ви забавляват наемниците и пропаднали типове от екраните, клоуните и паразитите, религиозни и светски. В ...
ОЩЕ
ДОБРЕ ДОШЛИ / 560 – 434
ДОБРЕ ДОШЛИ - БЪЛГАРИЯ ВИ ОЧАКВА / 560 - 434   Радослав Ефтимов към 2/3 от живеещите в България с коректен въпрос. Същият този въпрос, бе споделен от друг потребител в социалната мрежа, ...
ОЩЕ
ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9
ОТКРИХА ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9 "ЦЕРН обяви откритието на нов клас частици, наречени пентакварки от детектора LHCb в Големия адронен колайдер (LHC). Днес колаборацията на експеримента LHCb е публикувала ...
ОЩЕ
ИИСУС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ…
ИИСУС ХРИСТОС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ - ИСТОРИЯТА СЕ СЪБУЖДА ПРОМЕНЕНА РАЙСКИЯТ ЕДЕМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЧЕРНО МОРЕ, ДО БЪЛГАРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ - ЧАСТ ОТ ЗЕМИТЕ НА ТРАКИЯ ...
ОЩЕ
БИЕЩОТО СЪРЦЕ НА ПАРТИЯТА / ЗЛАТИН ВАН ТОТЕВ
БИЕЩОТО СЪРЦЕ НА ПАРТИЯТА В БЪЛГАРИЯ / ЗЛАТИН ВАН ТОТЕВ, ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ, ТОДОР ТОДОРОВ - ВТОРА ЧАСТ Играете си на политика, което е похвално. Изливате кофи от празни приказки тъй като ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА И СВОБОДАТА
БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА, КОЯТО ЩЕ ГО НАПРАВИ СВОБОДЕН "Българинът не знае своята история. Дълги години изучавахме една осакатена история, пълна с лъжи и неточности. На причините тук няма да ...
ОЩЕ
СВЕТЪТ СРЕЩУ ИЗМАМАТА КОВИД19 / КП ГЕРБ ПОЛУЧАВА ВАКСИНИ подарък от СЗО Archangel / Hurricane КП ГЕРБ - комунистическа партия / авангардът на лявото крило от яростни, агресивни антибългари с техните наследствени ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ДЪРЖАВА В ДЪРЖАВАТА - 90 % са добри хора, управлявани от 10 % / СВЕТЪТ ДНЕС МЕЖДУНАРОДЕН ТРИБУНАЛ ЗА НАЦИОНАЛНА ЗАЩИТА ITNJ Yan Koprinkov - преди 4 дни / ...
ОЩЕ
НЕ ЧОВЕК, НО КОМУНИСТ
ARHEA ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА НА ФЕЙСБУК / ИМА ЛИ КОМУНИСТ, КОЙТО ДА НЕ Е ИЗИГРАЛ РОЛЯТА СИ НА - "МРЪСНИК ДОКРАЙ" според девиза - "..не човек, а желязо, тихо мъртвият каза, не, ...
ОЩЕ
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ - ИСТОРИЯ НА КОМУНИЗМА след 1989-та година   ARHEA 1 - "МЪРТВА ХВАТКА" - ЗАЩО И КАК СВОБОДАТА СЕ ОТМЕНЯ / НЕУСПЕШЕН ПРЕХОД История, показваща пред ...
ОЩЕ
ИЗЛОЖБА НА ПИКАСО В СОФИЯ – ВХОД СВОБОДЕН
Утре ще може да се разгледа безплатно изложбата "Пикасо. Вечното търсене" на гениалния испански художник Пабло Пикасо в Националната галерия "Двореца", съобщиха от галерията.Експозицията, специално изготвена за България, включва 85 ...
ОЩЕ
МЕЛ ГИБСЪН С ИСТОРИЧЕСКИ ФИЛМ ЗА ЦАР КАЛОЯН / КООПРОДУКЦИЯ
Историите на двама знакови български царе, Калоян и Борис III, ще бъдат пресъздадени на големия екран. Това обяви лично изпълнителният директор на „Ню Бояна” Ярив Лърнър на среща с медиите. В момента ...
ОЩЕ
1944 – 2017 ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ, БАТАШКОТО КЛАНЕ И СТАРОЗАГОРСКОТО БЛЕДНЕЯТ
ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ - 1944 - 1989 год., ПРОДЪЛЖИЛО ДО 2013  - 2017 г. "БАТАШКОТО КЛАНЕ И СТАРОЗАГОРСКОТО ОПОЖАРЯВАНЕ БЛЕДНЕЯТ ПРЕД ВИДЯНОТО" Наследниците на всичките тези са в политиката, икономиката ...
ОЩЕ
CORRESPONDENTS IN 2018 КОРЕСПОНДЕНТИ
CORRESPONDENTS IN 2018 Attention - TEAM 2017 ARM VM © ARHEA ORG. In 2018, correspondents from all five continents - the United States, South America, North America, Australia, the European Union, ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО, БИБЛЕЙСКИЯТ ПОТОП
СРЕЩУ ФАЛШИФИКАЦИЯТА НА ИСТОРИЯТА, ДНЕС - СВЕТЛИНА ЗА ПОКОЛЕНИЯТА ("Самото име подсказва, че българите от най-дълбока древност се смятали за богоизбран народ.") Кратък предговор; Съвременното общество е запознато със съвременната, не рядко изкривена, ...
ОЩЕ
140 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ПСИХОЛОГИЯ
  ARHEA 140 ГОДИШНА ПСИХОЛОГИЯ (1881 - 2019) НА БЪЛГАРИНА КАТО БОЗАЙНИК "За мен най-лошото в България, е чудесното наслаждение, което имат тук хората да се преследват един друг и да развалят един ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ САМОЛЕТИ И АВТОМОБИЛИ
Легендарното Булгаррено Алпин 110 и днес продължава да събира погледите на ценители. В средата на 60-те години на миналия век България изгражда автомобилен завод „Булгаррено“- Пловдив. Основната част от инвестицията е ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ГЪРЦИЯ, САЩ И ШВЕЙЦАРИЯ - за разлика от будна българия и която, се бори срещу своята недъгавост да проспива свободата си когато и както намери, че трябва ...
ОЩЕ
РОДИНА – КАКВО НАПРАВИ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ
РОДИНА - КАКВО НАПРАВИ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ   Ще започнем оттук, защото хората първом се раждат като деца, на които деца се предоставят възможности след това, когато се очакват и плодовете от ...
ОЩЕ
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ  "Загадъчни виртуални триъгълници свързват свещените обекти по земята на България. Точни пропорции и отстояния се забелязват между древните ни светилища, установява изследователят Христо ...
ОЩЕ
ЗАЩО И КАК СВОБОДАТА СЕ ОТМЕНЯ / НЕУСПЕШЕН ПРЕХОД
Archangel / Hurricane - ARHEA 1 - "МЪРТВА ХВАТКА" - ЗАЩО И КАК СВОБОДАТА СЕ ОТМЕНЯ / НЕУСПЕШЕН ПРЕХОД История, показваща пред читателя една трансформация на паразити към държавната участ, които успешно ...
ОЩЕ
ИЛИНДЕН – СВ. ПРОРОК ИЛИЯ
ИЛИНДЕН - СВ.ПРОРОК ИЛИЯСвети Пророк Илия се тачи от всички християни като най-големия библейски пророк и заедно с Моисей - като един от двамата най-велики старозаветни мъже. Живял около 900 ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane РОНАЛД БЕРНАР - СВЕТЪТ В КЕШ / Убитият във Флорида е Роналд Бернар Родригез. А холандецът си е жив и дори има фейсбук акаунт. Поства човекът, отвреме ...
ОЩЕ
В КРАЯ НА 2017
  ARHEA В КРАЯ НА 2017 В НАЧАЛОТО на 2018 - БЕШЕ ИЗБИТО ЦЯЛО СЕМЕЙСТВО / ПОМНИТЕ ЛИ? ИЗЧЕЗНАЛА Е ЦЯЛА ДЪРЖАВА, ЗАМЕНЕНА ОТ ДРУГА Докато вие празнувахте нова година, наемни убийци нахлуваха в ...
ОЩЕ
МОСКВА ВИКА СОФИЯ – СЪВРЕМЕННА ПРИКАЗКА / БИЗНЕС ИЛИ РАЗРУХА
МОСКВА ВИКА СОФИЯ - СЪВРЕМЕННА ПРИКАЗКА / БИЗНЕС ИЛИ РАЗРУХА Опасявате се от "бежанци" и всякаква (огромна) маса от хора, която преминава България. Обществена тайна е, че българите са малцинство концентрирано ...
ОЩЕ
ARHEA / ЦВЕТАН ГАЙД – ВЯРА И ДЪРЖАВА
ARHEA / ЦВЕТАН ГАЙД - ВЯРА И ДЪРЖАВА (тема - след като сте на държавна заплата, затваряте частните си дружества - комерсиални свещоливници 2 - спирате платените си "требвания" 3 ...
ОЩЕ
ГРАДЪТ И ПЛАНИНАТА В САЛЕРНО, БЪЛГАРИЯ
Celle di Bulgheria / Monte Bulgheria Вероятно ще бъдете доста изненадани да прочете това, но за някои историци у нас то е стара истина. Според тях българите не сме тюрко-азиатски народ, ...
ОЩЕ
ЕВРОКОМ – НЕЗАКОННА ВЛАСТ, НЕЗАКОННО УПРАВЛЕНИЕ
ТЕМА С 51 КОМЕНТАРА / ЕВРОКОМ - НЕЗАКОННА ВЛАСТ, НЕЗАКОННО УПРАВЛЕНИЕ, УНИЩОЖЕНА ДЪРЖАВНОСТ И РЕД (из мечтите на Пламен Пасков за България) МИРНО И ПО ЗАКОНЕН ПЪТ /"Защото знаят много добре, че ...
ОЩЕ
ДА ПОКРЪСТИШ ПОРОБИТЕЛЯ СИ – ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ
ДА ПОКРЪСТИШ ПОРОБИТЕЛЯ СИ - ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ СЛЕД МНОГОВЕКОВНОТО ПОТИСНИЧЕСТВО, УБИЙСТВА, НАПАДЕНИЯ И КРАЖБИ / 987 AC 6495 BGC Говори се за робството? - турското? Когато българите са били търговци по ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane УРОДОЛОГИЯ / АГРЕСИВНА ПСИХОЛОГИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ МАСИ ПОЗИТИВНА УРОДОЛОГИЯ В ПОВЕДЕНИЕТО, НА МЕДИЯТА, ОБЩЕСТВЕНИЦИТЕ, ВОДАЧИТЕ И ЛИЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ / ДЕМОНИЗИРАНЕ НА ЖЕЛАНИЯТА Joseph P. Overton (4 January ...
ОЩЕ
ДЕМОКРАЦИЯ ; КОМУНИЗЪМ ; СОЦИАЛИЗЪМ / ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО (накратко) Все по-често хората негодуват срещу политическата система била тя демократична, комунистическа, социалистическа от известните на съвременния човек заедно с техните разклонения, ...
ОЩЕ
ПЪТИЩА, СЪДБИ, ПЛАНЕТА
ПЪТИЩА, СЪДБИ, ПЛАНЕТА Разминаваме се с човешки съдби по човешките пътища ; идват и си отиват познати и непознати ; се срещат и разминават живот със съдбата на човеци и ангели ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ДАНС (на Сергей Станишев) и ГДБОП, СРЕЩУ ЛАУРА КЬОВЕШИ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА ЕС / Фейсбук манипулация на "българските власти" с администраторски профили в социалната мрежа, но ...
ОЩЕ
ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА, Е СЪЗДАДЕН СПЕЦИАЛНО
Астрономът Жан Ласкар от Националния център за научни изследвания публикува сензационна математическа теория за влиянието на Луната върху поведението на Земята. Той стига до извода, че без гравитационното влияние на ...
ОЩЕ
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ…
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ, АКО ВИЖДАТЕ ОБЛАЦИ, АКО ИЗЛИЗАТ ИСКРИ, СЛАДЪК ПАРФЮМ, КОКОШИ ПЕРА, АКО НЕ СТЕ САМИ, АКО СИ ГОВОРИТЕ wink emoticon "В различни религии ...
ОЩЕ
СВОБОДАТА Е – ДА ОСВОБОДИШ ДЪРЖАВАТА СИ / ВЕДНЪЖ И ЗАВИНАГИ
СВОБОДАТА Е - ДА ОСВОБОДИШ ДЪРЖАВАТА СИ / ВЕДНЪЖ И ЗАВИНАГИ - и, ще се разбягат. Лустрация го наричат с премахване от управленските, административни и публични длъжности, на "бившите" комунисти, децата ...
ОЩЕ
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ      
ОЩЕ
ТЮРКСКИ ПРОИЗХОД – АЛЪШ ВЕРИША / ШЛОМО ЗАНД
НЕ БЪЛГАРИТЕ СА С ТЮРКСКИ ПРОИЗХОД - АЛЪШ ВЕРИША НА ХАЗАРСКИТЕ ПЛЕМЕНА / ШЛОМО ЗАНД ТРЕТА ЧАСТ - Lord Rothschild: My Family Created Israel ЧЕТВЪРТА  ЧАСТ - В детските градини на съвременен ...
ОЩЕ
ПОДМЯНА НА ОСНОВНОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРОПАГАНДА
Подмяната на българското население при основите на България, се извършва отдавна. Десетилетия наред заедно с изработването на закони със специално предназначение, се извършвя подмяна и на гентическия състав с една ...
ОЩЕ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ – 28 СЕПТЕМВРИ
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ - 28 СЕПТЕМВРИ "Късно през нощта на 27 срещу 28 септември 2015 г. голяма част от жителите на Земята ще могат да наблюдават едно рядко явление ...
ОЩЕ
КОЙ ПРЕВЪРНА ДЪРЖАВАТА ВИ В КЛОЗЕТ
#КОЙ / КОЙ ПРЕВЪРНА ДЪРЖАВАТА ВИ В КЛОЗЕТ (РАЗШИРЕН ПАЛЕСТИНСКИ КИБУЦ ОТ "НОВ ТИП")? Изключете телевизора, радиото, компютъра и другите пръчки на шибаната магия по задника ви, изключете всичко и излезте ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 2
ВЪВ ВТОРАТА ЧАСТ - ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА / НАРОДЪТ И СЛОВОТО ТРАКИЙСКАТА БИБЛИЯ - БЕСИКА / НОВ И СТАР ЗАВЕТ, НАМЕРЕНИ В РЪКОПИСИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА РУСКИ ЕЗИК, ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ / ИСТИНАТА БИБЛИЯТА ...
ОЩЕ
РОЛЯТА НА РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ARHEA Николай Панков и Палми Ранчев СПОДЕЛЕНО / РОЛЯТА НА РУСИЯ И СССР СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ - КГБ, ДС & МВР основните инструменти на агресията, силовите ведомства и репресивната "машина" на Москва ...
ОЩЕ
НЕКА ВСИЧКИ ДА ЗНАЯТ
"Няма човек, който да е роден само за щастие. Ето - един е роден отличен работник, но няма щастие в семейството. Друг има и двете, но пък няма здраве. Трети ...
ОЩЕ
МИЛИАРДЕРИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА
ARHEA МИЛИАРДЕРИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, ПАРИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Там, където няма масови кражби на национално богатство, където трудът към напредъка дава своите плодове, хората живеят в уредени държави, при спокойно детство, младост и ...
ОЩЕ
РАДОЙ РАЛИН ЗА РУСИЯ
ARHEA КАТ РУСИЯ НЯМА ВТОРА - РАДОЙ РАЛИН Неда Павлова / Радой Ралин: Пиша ти от Плевен, драги Ванка. Помниш ли кагда пришол със танка? Беше млад, но се държеше мъжки. Зарази семейството ми ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – РЕПУБЛИКА ТАТАРСТАН
  ARHEA БЪЛГАРИЯ - РЕПУБЛИКА ТАТАРСТАН (Пейчо Минков - Татарите са предния отряд, от авангарда на Българите.) За разлика от комунистическата пропаганда, години наред излъчвана щедро от района на Дунавска България, която се "бори" ...
ОЩЕ
НЕВЕРОЯТНО, РАЗШИРЯВАНЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
Има възможност за разширяване на цивилизацията отвъд границите на планетата. Проф. д-р ф. н. Стоян Съргойчев е роден в Мъглиж. Завършил е физика в СУ „Климент Охридски”, но от 18 години ...
ОЩЕ
ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО
Традиционните образователни системи в общи линии ни учат, че историята на човечеството може да се проследи само до около 8 хиляди години назад, а религиозните текстове казват, че човечеството е ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО – РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО - РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА - ЧОВЕКЪТ, КОЙТО МИСЛЕШЕ В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ Людмила Живкова имаше усещането за бъдеще, не живееше с настоящето и натрупваше опит ...
ОЩЕ
ТОЯГАТА НА МОСКВА
  ARHEA ТОЯГАТА НА МОСКВА - СЛАВЯНСТВО, ПРАВОСЛАВИЕ, КОМУНИЗЪМ, СОЦИАЛИЗЪМ И "КАДРОВА ДЕМОКРАЦИЯ", ЛЕВИЧАРСТВО, "ДЯДО ИВАН", ЕНЕРГЕТИКА, ПАПИРОСИ, КРАДЕНИ ДОЛАРИ, ЧУЖДИ БОГАТСТВА, КАЛАШНИЦИ, ЕКЗИСТЕНЦИАЛНА БЪЛГАРОФОБИЯ 14 септември в 2:20 ч.    
ОЩЕ
ПРОФ. ФИЛИПОВ – ИЗВЪНЗЕМНИ ОТПРЕДИ 60 000 ГОДИНИ
Астрофизикът проф. Лъчезар Филипов е син на бившия премиер от времето на социализма Гриша Филипов. От 1982 г. работи в Института по космически изследвания, където допреди няколко години бе зам.-директор. ...
ОЩЕ
БЪЛГАРКА НАГРАДЕНА ЗА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА
Българката София Калинова е почетен носител на наградата за една от 10-те най-изявени млади личности в света за 2015 г. в категория “Хуманитарно и/или Доброволческо Лидерство”. Тя получи приза си ...
ОЩЕ
ДНК – ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА
ДНК - ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА "Генетиката най-после обясни тайнствени явления като пророчество, интуиция, аура и т.н. Откритието е направено от руски учени, които се осмелили да стъпят на територия ...
ОЩЕ
ГОРАН БЛАГОЕВ - "РИЦАРИТЕ" НА БЪЛГАРИЯ / БНТ - ПАДЕНИЕ ИЗЦЯЛО И ОКОНЧАТЕЛНО (видеокоментари) Stoyan Petrov - Главният тамплиер е масон и по този начин с тези глупости за тамплиерството се ...
ОЩЕ
ДУХЪТ НА БЪЛГАРИЯ / НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
2015 - СВИДЕТЕЛИ СМЕ НА СТАРАТА / ИДВА НОВАТА ГОДИНА - 2016 Сънародници, Ние сме солта на земята, ние сме творци във Вселената, ние сме деца на Бога, цветя по българската земя; ...
ОЩЕ
ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО / 1000 СВЕТЛИННИ ГОДИНИ НАЗАД
Източник - 1 Най-големият радиотелескоп в света е построен в планините на провинция Гуейчжоу в югоизточен Китай. Изграждането му е отнело около 5 години планиране и още толкова години строителство. ...
ОЩЕ
ЙОСИФ ВАРСАНО – КОМУНИСТИЧЕСКИ РАЙ
АНТОНИЯ ДЕНИЦА ВАСИЛЕВА / ЙОСИФ ВАРСАНО - КОМУНИСТИЧЕСКИ РАЙ Раят се оказва е на Земята и свидетелството, е как с чужди пари, най-често от кражбите комунизмът построи своето настояще. Трябваше да измине ...
ОЩЕ
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ /  СВЕЩЕНОРОДИЕ, САКРАЛНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ - НАРОДЪТ НА ТРАКИТЕ Националната ни идентичност със сигурност започва чрез това, че имаме възможност да проследим за израстването на предците като великани на духа, съчетаващи многообразието на талантите ...
ОЩЕ
ДНЕС Е АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА
Архангеловата задушница, наричана още Архангелска задушница, Рангелова задушница, Хрангеловото одуше, е една от трите най-големи. Отбелязва се в първата събота преди Архангеловден - защото събота е отредена за ден на ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Valeri George ЗА БАНДИТИТЕ И НОРМАЛНИТЕ по Куентин Тарантино / ПЪРВИ ПЛАН Да го наречем така - казват господин Божков (Васил) бил еди какво си вярно е, не ...
ОЩЕ
АЗ, НАСЛЕДНИК НА ГОСПОДАРИТЕ НА СВЕТА
МОРЕТА, КОРАБОПЛАВАНЕ Народът на Залмоксис и Орфей рядко е свързван с морето. Знаем за гордите сатри, беси и меди обитаващи високите планини. Знаем за свободолюбивите гети и благите мизи населяващи равната ...
ОЩЕ
„Вселена Петрова“ – ИЗБОРИТЕ
  ARHEA ЖЕРТВА, ВРЕМЕ БЕЗ ИЗБИРАЕМИ, ПАРАЗИТИ / лъжата на изборите с коментар от "Кумчо Вълчо" Amon Ra е в компанията на Вселена Петрова. Изборите са лъжа и са манипулирани предварително, а хората се ...
ОЩЕ
ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА / СИЛА
*БЪЛГАРИЯ - ЕДИНСТВЕНОТО ПРИСТАНИЩЕ / ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА, СИЛА Последното се изрича след поставянето на Време, в което се подготвя идването на Сила или на Светият Дух - Онзи, Който ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА – ЗЕМЯ / езикови преводи
Ние сме малка компания занимаваща се предимно с преводи от английски на български. В около 5% от случаите ние предоставяме наши статии и материали с наше мнение по някои въпроси. ...
ОЩЕ
АНТИПРОПАГАНДА – ЖИВА БЪЛГАРИЯ
АНТИПРОПАГАНДА - ЖИВА БЪЛГАРИЯ 2137 ПР. Н.Е. / ДАННИ ЗА БЪЛГАРИЯ ОТ БЕЛОГРАДЧИК НА 1,4 МЛН. ; ЦИВИЛИЗАЦИЯ "ВАРНА" - 10 000 (АРХЕА) Защо се крие подмяната на исторически факти? - ...
ОЩЕ
ПЪТЯТ КЪМ СВЕТЛОТО, КОМУНИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ
ИГРА НА ДУМИ - ПЛОЩАД "СВОБОДА" ПО ПЪТЯ КЪМ СВЕТЛОТО, КОМУНИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ ПИРОНИ ОТ КУТИЯТА НА КОМУНИЗМА "ПАНДОРА" ЗА ВЕЧНИ ВРЕМЕНА, ПАРТИЗАНСКИТЕ ПЪЛЧИЩА ОТ БОРЦИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ("Archangel / Hurricane Каламбур от ...
ОЩЕ
I – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
ARHEA ИВАН ГЕШЕВ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР? - ДА Промяна към преследване на престъпници и лица с криминално съзнание. В това число служители, администратори, икономисти, общественици, публични деятели, поръчители и подстрекатели. Нова стратегия и лице ...
ОЩЕ
ТАЙНИ НА БЪЛГАРСКОТО ХОРО
Освен виждащото се на повърхността и привидната си примитивност, българските традиции съдържат дълбок езотеричен пласт и пазят трудно разгадаема тайна. Тайната за голямата им вибрационна мощ, защото почти винаги най-важното, ...
ОЩЕ
ФРОНТАЛНО – НЕ МОЖЕШ ДА ИЗБЯГАШ ОТ КОМУНИЗМА
ЗА "ГНИЛИЯ КАПИТАЛИЗЪМ" КЪМ КОГОТО ВСИЧКИ БЯГАТ ЗАРАДИ КОМУНИЗМА, ПО ВРЕМЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА / РОДИНА ("Комунизмът не е избягал никъде, намира се на същите места както и преди, преживява своя комунистически ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane НОЕМВРИ 2010 ГОДИНА - ТАТАРСТАН, ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ след години на преследване и репресия 1. бОлгарин / 11.03.2018 15:15:58 Имало едно време една Волжка империя. от 7 до 16 век. В ...
ОЩЕ
МЕРИЛИН – ЛЕЧЕНИЕ В ТУРЦИЯ
  ARHEA ЛЕЧЕНИЕ В ТУРЦИЯ / МЕРИЛИН ХАСАНОВА (КОНТАКТИ) Мерилин Хасанова работи от 2014 г. в областта на организиране лечението на български граждани в болници в Турция. Повече от 4 г. е официален ...
ОЩЕ
РУСКИЯТ ОПЕРАТОР „ВИВАКОМ“ ОТ ФРОГ
ARHEA БТК "ВИВАКОМ" И МОСКВА - оперативен достъп до комуникациите на България / престъпни последици ШПИОНСКИ СКАНДАЛ ОТ ДРУГАТА МУ СТРАНА ("Нано Технологий > ‎Демократична България без комунисти и русофили. В сделката с Виваком ...
ОЩЕ
165 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ, МОСКВА & БЪЛГАРИЯ
Честват 165-годишнината от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов и в Москва Последното юбилейно събитие, посветено на 165-годишнината от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов, се проведе ...
ОЩЕ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЪТ НА „ДЯДО ИВАН“ КЪМ ОБЛАСТ – ТРАКИЯ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЪТ НА "ДЯДО ИВАН" КЪМ ОБЛАСТ - ТРАКИЯ / ЙОСИФ ВАРСАНО След успешното превземане на област Македония от България, Коминтернът подготвя откъсването на поредната, българска област. Орязаната държава ще се събуди един ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ, БЕЗСМЪРТНА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
БЪЛГАРИТЕ, БЕЗСМЪРТНИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ Оказва се, че ние сме в началото на човешката цивилизация; не сме крадци на историята, нито за търговски цели или по каквато и да било друга причина През ...
ОЩЕ
ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, БЪЛГАРИЯ
1 - 100 компании имат интерес да инвестират в България. Китайската държавна компания New Era е заявила намерението си да построи завод за консервиране на хранителни продукти в България. Това обяви ...
ОЩЕ
ШАМАНИЗЪМ И ЗАБЛУДА
Saint Petersburg, Florida. ПОЛИТИКА И РЕЛИГИЯ КАТО ШАМАНИЗЪМ И ЗАБЛУДА - въвличане с цел злоупотреба 1. РЕЛИГИЯТА - ТЪРСИ ЛИ ОМРАЗА, ДОКАТО ГОВОРИ ЗА ЛЮБОВ / НАЙ-КЪРВАВАТА ИСТОРИЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА, ...
ОЩЕ
ХАРИЗАН КОН И ПОДАРЕНА МИТРОПОЛИЯ
ARHEA ХАРИЗАН КОН И ПОДАРЕНА МИТРОПОЛИЯ - БОГ ДА Я ПРОСТИ / Видин С идването на комунистическата власт, религията не е подмината, действа се комплексно чрез добрия милиционер и лошият, чичко милиционер. ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane НЯМА ДА ИМА ДЪРЖАВА ДОКАТО СТЕ НА ИЗМИСЛЕНИ ФРОНТОВЕ И СРЕЩУ "НЕВИДИМ" ПРОТИВНИК, НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА REMEMBER / Atanaska Genurova - играете си с дявола дърпате го за ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane   Из матрьошката, излезне лисицата с императорския поглед втренчено отпред - където сивото магаре, чака. / ТЕМА - ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОЛИТИК Много интересно е да видиш препарираните погледи пред императорския стол, ...
ОЩЕ
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА Това е Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично или Голяма Богородица. Този ден е посветен на смъртта на Божията майка или на успението й. Според ...
ОЩЕ
СТЕНИТЕ НА ЙЕРИХОН – ШЛОМО ЗАНД & ЗЕЕВ ХЕРЦОГ
БИБЛИЯ / РАЗРУШАВАНЕ СТЕНИТЕ НА ЙЕРИХОН – СТАРОЗАВЕТНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ / ШЛОМО ЗАНД & ЗЕЕВ ХЕРЦОГ ("През последните няколко години голям брой уважавани археолози твърдяха, че библейските разкази за Ерусалим и неговата ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane, ARHEA, ПЪРВИЧНА НЕИСТИНА SS Не би трябвало хората покрай нас, да преживяват своето върху другите, заради себе си. Някъде това се нарича его или каквото и да било, ...
ОЩЕ
ЕКСПЕРИМЕНТ – „ГЛАД“ БТВ / КАРБОВСКИ
ЕКСПЕРИМЕНТ - "ГЛАД" БТВ / КАРБОВСКИ След голодомора в Урайна преди години, в България се показват храни пред гладния българин (и семейството му) във вид на рекламен продукт, който ако не ...
ОЩЕ
ЦАРКОВНИ УСПЕХИ / БЛАЖЕНСТВО
ARHEA ЦАРКОВНИ УСПЕХИ / БЛАЖЕНО ВРЕМЕ ЗА ПАЯЦИ - ти да видиш джанъм кукундрела на петела с човката му - как пее (по Володя Стоянов - "рано петльо кукурига") 12 хиляден град ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane „ДЪНИНГ – КРЮГЕР“ / ГЛУПАВИТЕ НЕ МОГАТ ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ СА ГЛУПАВИ не трябва да им се сърдим, ако нещо са влези от нас, не искат да ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЗНАЕШ ЛИ, ЧЕ АКО ("Маскираната паплач много се самозасегна, че е такава. Гледаме ви на камерата на входа... и като видим някой... "Офф, пак ли палячо с маска?" Записваме ви, ...
ОЩЕ
ЗЛАТНИТЕ ГОДИНИ НА СОФИЯ
ARHEA 25 май 1934 - 09 Септември 1944 / ЗЛАТНИТЕ ГОДИНИ НА СОФИЯ БКП И ПОСЛЕДИЦИТЕ / ДО 2019 - (ВТОРА ЧАСТ) Най-големият български язовир – Искър, си има своя пресветъл мъченик. Това ...
ОЩЕ
ЗАГОВОРЪТ СРЕЩУ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА обикновен бандитизъм
Archangel / Hurricane ГОЛЕМИЯТ ЗАГОВОР (СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО) НИЩО НОВО - ОБИКНОВЕН БАНДИТИЗЪМ група артисти и техните съучастници. Марина Борисова - С тези тестове се цели установяване Хората на Духа и персоналното ...
ОЩЕ
ДА ПОЧЕТЕМ ДНЕС СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
Преподобни Йоан Рилски е най-великият български светец, небесен закрилник на целия български народ. Основател на знаменития и най-величествен манастир в България - Рилския манастир.Преподобни Йоан Рилски е най-великият български светец, ...
ОЩЕ
ГОРДИ КАПАНЦИ
ARHEA ГОРДИ БЪЛГАРИ - КАПАНЦИ 21 Октомври 2011 г. в 11:28 ч. / ОПАСНИТЕ ХОРА, КЪМ СВОБОДАТА - проф. Николай Василев Има ли ги тези хора? Оказва се, че такива хора има. ...
ОЩЕ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 3
Към края на историята за планетата, започваща от България. Все повече се открояват гласове за мястото на България, която по своето си величие е достойна през вековете и не 1300 ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ И „ПРАВОСЛАВНА ЗОРА“
24ЧАСА: МАРТ 2019 ГОДИНА - РУСКИ ЯТАЦИ КРИЯТ ВЪВ ВАРНА ИСПАНСКИ НАРКОБАРОН (славянска връзка) / БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛИСТИ И "ПРАВОСЛАВНА ЗОРА" Един от най-издирваните испански трафиканти на кокаин е заловен на 17 ...
ОЩЕ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ СЪЩЕСТВУВА ГИГАНТСКО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ СЪЩЕСТВУВА ГИГАНТСКО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ, 13 ЮНИ 2013"До съвсем скоро се считаше, че електромагнитното поле в живите клетки е локализирано върху мембраната им ...
ОЩЕ
БЕЗКРАЕН СВЯТ – ВСЕЛЕНА
БЕЗКРАЕН СВЯТ - СВЕТЛИНА И ХОЛОГРАМИ - ВСЕЛЕНА "МОЗЪКЪТ "Не, че светът на явленията е измамен на равнище показващо реалността, но ако проникнете във Вселената като холографска система, ще достигнете до различен ...
ОЩЕ
КИТАЙ С 3D ПРИНТИРАНИ ЖИЛИЩА
Китайската строителна компания Zhouda Group планира да построи огромен брой 3D принтирани жилища в Русия. Стойността на проекта е колкото стокооборота между Китай и Русия – т.е. 94 млрд. долара.Около ...
ОЩЕ
ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД – КИСЕЛИННА И АЛКАЛНА СРЕДА
ДАНО СМЕ ПОЛЕЗНИ С ТАЗИ СТАТИЯ, ЗА СПАСЯВАНЕ / ЗАПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО Вярвайте само на опита си, на доказаното лично пред Вас и никога на утвърдената манипулация, хранеща се във ...
ОЩЕ
РОТ ФРОНТ
  ARHEA "РОТ ФРОНТ" / Преди време една женица с лабилна психика бродеше из улиците. Децата й подвикваха - "Рот фронт" и тази жена заставаше мирно, не е комично, вдигаше ръка до ...
ОЩЕ
2019 ГОДИНА, 10 000 АГЕНТИ ОФИЦИАЛНО
  ARHEA ОФИЦИАЛНО / 10 500 са сътрудниците на ДС във властта. Всички са знакови, след като взимаш решения, свързани със страната, заяви Екатерина Бончева от Комисията по досиетата. В СЕГАШНО ВРЕМЕ Тези 10% не ...
ОЩЕ
ЕМИЛ УНАРЕВ ЗА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ
  ARHEA ЕМИЛ УНАРЕВ - ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРИЯ ДНЕС / "ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ" НАВСЯКЪДЕ, няма избираеми лица ("Това са пряко действащи агенти, не всичките. Другата голяма част, са десетки хиляди зависими от тях, на ...
ОЩЕ
ВИСШЕ, ПРАЗНО & ГЛАДНО
  ARHEA ВИСШЕТО ПРАЗНО ОТКЪМ СЪДЪРЖАНИЕ / не се говори за средното и общообразователно ниво, нарочно поставени в позицията на партер и логически инертни. Около 15 млн. лв. щели да изхарчат родните студенти ...
ОЩЕ
ПРАЗНИКЪТ КОЛЕДА, БЪДНИ ВЕЧЕР В СЪРЦАТА
С раждането на Спасителя започва нов момент от човешкото битие. То слага начало на ново летоброене. Рождество Христово е не само граница във времето между епохите, то е празник на ...
ОЩЕ
  ARHEA СОЦИАЛИЗЪМ, КОМУНИЗЪМ, ПОСЛЕДИЦИ   Stoyan Andonov Staykov "Държавата е фикцията, чрез която всеки иска да живее за сметка на всички останали. След като естествените склонности на човечеството са толкова лоши, че се налага да ...
ОЩЕ
СЪРЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ, ЦАР БОРИС III
  ARHEA СЪРЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ, БЕШЕ ПОРУГАНО   С България в сърцето -На 24.04. през 1946г. комунистите нахлуват в Рилския манастир, където разбиват гроба на цар Борис III и изнасят тленните му останки. Игуменът на ...
ОЩЕ
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ ТРАКИЙСКИЯТ АНТРОПОЛОГИЧЕН ТИП Е ПРИСЪЩ НА БЪЛГАРИТЕ ТРАКИТЕ НЕ СА ИЗЧЕЗВАЛИ Съвремените български учени, го отричат неясно защо. ("Питам се – след като един грък доказва, ...
ОЩЕ
63 ПРОЦЕНТА ДАНЪЦИ
  ARHEA АКТИВНИЯТ ДАНЪК В БЪЛГАРИЯ - 62,9% СПОДЕЛЕНО от Пепи Божков / НЕ МОЖЕШ ДА НАХРАНИШ КОМУНИЗМА, ГЛАД ЗА ПАРИ ИЛИ КАК "ДЪРЖАВАТА" ТЕ ОГРАБВА И КАКВО ПОЛУЧАВАШ   Милчо Борисов > ‎Аз съм от ...
ОЩЕ
ЛУДНИЦИТЕ КАТО „МЯСТО ЗА ЕКЗЕКУЦИЯ“ / 2019
ПСИХО-ДИСПАНСЕРИТЕ (ЛУДНИЦИТЕ) КАТО "МЯСТО ЗА ЕКЗЕКУЦИЯ" / ПЛОВДИВ 2019 ГОДИНА Говори се предимно за лагерите и затворите в комунистическа, наречена социалистическа, а днес "демократична" България като държава, без да се посочи ...
ОЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА ЧАСТ
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА ЧАСТ Приятели; продължаваме с издаването на първото научно произведение от най-ново време, което има претенцията да обхваща основни моменти от създаването на българската ...
ОЩЕ
БЪДЕЩЕ, БОГ ВИНАГИ ДАВА
Честита Новата 2018 година, драги епископ Поликарп! Когато Бог взема с едната ръка, непременно дава с другата. Няма смисъл да се говори по този тежък въпрос, още повече към момента. Обаче, има ...
ОЩЕ
АМАЛГАМА „ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ДС И КГБ
ARHEA АМАЛГАМА - "ВЪЗРАЖДАНЕ" / КОМУНИЗМЪТ ВЛЯВО, ОТ ДЯСНО И В СРЕДАТА Проектът на ДС (КГБ) "Възраждане" с най-новата комунистическа партия, посяга към властта заедно с "десните" и леви комунистически форми, на ...
ОЩЕ
СТЪПКИ КЪМ СВОБОДАТА / ПСИХОЛОГИЯ
15 СТЪПКИ КЪМ СВОБОДАТА / ПСИХОЛОГИЯ Много наши житейски избори са обект на любопитни въпроси и коментари от околните. Изглежда, че всеки има мнение относно това, което правим, как трябва да ...
ОЩЕ
ARHEA НАГРАДА ЗА МИР "МЕЖДУ НАРОДИТЕ" И РУСКИ РАКЕТИ С400 ПРЕЗ БЪЛГАРИЯ (не през Румъния или Полша към Сърбия) стратегическо разполагане на нападателни оръжия на Балканския полуостров ARHEA - КАКВА СЪВЕСТ ТРЯБВА ...
ОЩЕ
ЕПИСКОП ПЕТЪР ОСОГОВСКИ – ПРЕДСКАЗАНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
Петър Осоговски е Доростолски епископ през Х век, неговата църква е била в днешна Силистра. Той е оставил две големи книги, които в момента се пазят в библиотеката в Малта. ”Деномесечен ...
ОЩЕ
УИЛЯМ ШЕКСПИР – ПЪЛНИ СЪЧИНЕНИЯ, Theatre 199
18 ноември 2015 / 19.30ч. – 21.07ч. 12 декември 2015 / 19.30ч. – 21.07ч. Вече имате невероятния шанс да видите целия Шекспир в едно представление. Представете си 37-те му пиеси изиграни само ...
ОЩЕ
БЯГСТВО ОТ БЪЛГАРИЯ, КОРУПЦИЯ И ПОСЛЕДИЦИ
ARHEA БЯГСТВО ОТ БЪЛГАРИЯ - КОРУПЦИЯ И ПОСЛЕДИЦИ ("В последните години, капиталите от българите зад граница превишават преките чужди инвестиции.") Случаят с компанията „Фолксваген“, която огледа България и избра Турция (макар още да ...
ОЩЕ
ЗАЩО НАДПИСВАТ СМЕТКИТЕ ВИ – ТЕМАТИЧНА КРАЖБА
Този път кражбата е от енергийна доставка. Без значение дали горивото втора година е разценено на 2,65 литъра, или електричеството се движи във вените с водовъртежи от "измамните схеми" на ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane АДВ. ХАДЖИГЕНОВ - НОСЕНЕТО НА МАСКИ Е НЕЗАКОННО, а санкционирането е престъпно посегателство срещу сигурността на българските граждани. 30 март 2020 От Николай Димитров Хаджигенов, София Госпожо/Господин Председател: - Обжалвам ...
ОЩЕ
ИГНАЖДЕН / СВЕТИ ИГНАТИЙ, ЕПИСКОП АНТИОХИЙСКИ
Свещеномъченик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийски Св. Игнатий Антиохийский Богоносец The Holy Hieromartyr Ignatius the God-bearer, Bishop of Antioch около 50 – ок. 107 година Игнажден. Чества се в деня на ...
ОЩЕ
РУСИЯ – ГЕНОФОНД, ИЗСЛЕДВАНЕ
"БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА Почему нынешний русский язык более похож на болгарский и сербский языки, чем на белорусский и украинский? (При этом в одну языковую группу с русским относят почему-то именно эти два ...
ОЩЕ
РАЗКАЖИ МИ ЧИЧО, ЗА БЪЛГАРИЯ
РАЗКАЖИ МИ ЧИЧО, ЗА БЪЛГАРИЯ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ОФАНЗИВА СЛЕД "ОСВОБОЖДЕНИЕТО" ОТ "ФАШИЗМА", "КАПИТАЛИЗМА", ОТ "ДЕМОКРАЦИЯТА" - заради цяло поколение от жизнена деменция - атрактивна и крадлива както никога. Родено и отгледано е поколение ...
ОЩЕ
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ – ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ - ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА ("И аз, каквото можах, направих..") "Настоящето издание с иконописни изображения на Преподобна Стойна, дело на художника Пламен Капитански, отдал сърцето и душата си в ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ АРХИВИ, ВСЕ ОЩЕ СКРИТИ
ARHEA БЪЛГАРСКИТЕ АРХИВИ, СА ВСЕ ОЩЕ СКРИТИ Станислав Станков - Първо "българските" архиви са все още секретни и скрити от българите! Второ в България има 600 хил. червеноармейци, а в Сърбия наполовина ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1944-ТА ГОДИНА / Д. Йеникараев преди 1 година - "Хората, които експлоатираха България тогава продължават да я експлоатират и в наши дни, но всяко стадо си заслужава коча." KRG ...
ОЩЕ
НАСА – МАРС ГУБИ 100 Г АТМОСФЕРА В СЕКУНДА
На предварително обявената пресконференция НАСА съобщи, че обобщавайки данните от космическия кораб MAVEN (Mars, Atmosphere and Volatile Evolution), който е на орбита около Марс са изяснили причините за загубата на ...
ОЩЕ
  ARHEA ЛЮБОВЕН РАЗРЕЗ - ВРЪЗКАТА НА СССР И РУСИЯ С БЕЛГРАД / ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ ЗА НАБЕЗИ & ФОЛК (l.a.) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Въведение. Наскоро се случи посещението на президент в централна Балканска държава, приковано ...
ОЩЕ
ХИПЕРТОНИЯ / КЛЕТЪЧНА ОТРОВА И СИМПТОМИ
ШАМАНИЗЪМ И ХИПЕРТОНИЯ / КЛЕТЪЧНА ОТРОВА И СИМПТОМИ ("Хипертонията и хипотонията НЕ са болест, това са ХАРАКТЕРИ! В тази статия ще научите нещо потресаващо: какви емоции и с какво отношение към живота ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ СЪКРОВИЩА, БАСТЕТ И ПЛАНЕТАТА
В недрата на България се крият удивителни богатства и едно от доказателствата за това, са изумителните тракийски съкровища. Според датиране на находките, най-стари са откритите във Варненския енеолитен некропол, който се ...
ОЩЕ
ПОЛОЖЕНИЕТО Е „МИКИ МАУС“, СЪЖИВИХА ГО
  ARHEA АНДРЕЙ ГЕОРИЕВ БЕШЕ УМРЯЛ, СЪЖИВИХА ГО В БЪЛГАРИЯ - "Положението е Мики Маус" Andrey Georgiev Georgiev се чувства жизнен. Нека ви споделя какво ми се случи през тези 3 дни. В Неделя ...
ОЩЕ
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС – ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС - ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО Създателите на „Интерстелар“ са били прави. Пропадането в черна дупка не е краят, твърди професор Стивън Хокинг. Въпреки, че физиците предполагаха, че материята би ...
ОЩЕ
АРМАГЕДОН ЗАД ОКЕАНА
  ARHEA Armageddon, maybe. In preparation for the Armageddon event, or by building the Temple of Solomon on the hill, the site of the mosque - the United States - declares Israel a ...
ОЩЕ
УСПЕНИЕ В РАЯ
Книгата е предназначена за българите у нас и в чужбина, за тях и децата на рода български, да се знае, че България е била и ще бъде.
ОЩЕ
DW – „СЕЙ ЛЪЖИ, ЗА ДА НЕ ВЯРВАТ НА ИСТИНАТА“
  ARHEA РУСОФИЛИЯТА - ЛЪЖИ И МАНИПУЛАЦИЯ, ДЕЗИНФОРМИРАНЕ И КРАЖБИ "СЕЙ ЛЪЖИ, ЗА ДА НЕ ВЯРВАТ НА ИСТИНАТА" С лъжи, полуистини и дезинформационни кампании срещу западните ценности: Москва от години манипулира общественото мнение ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИТЕ АНКЛАВИ – МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ
БЪЛГАРСКИТЕ АНКЛАВИ - МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ Какво постигна БКП в условията на "капиталистическа демокрация" с цел запазване на заграбеното, българско богатство и ценности, материални блага? Разруши се обществената устойчивост заявена при корените и ...
ОЩЕ
EARTH-BG – ЗЕМЯ, НАРЕЧЕНА БЪЛГАРИЯ
EARTH-BGИзточник: Valeri George
ОЩЕ
ГОДИНА 6783 ЕДНАЖДЕН – 22 ДЕКЕМВРИ / БЪЛГАРСКАТА НОВА ГОДИНА, ТЕКУ
БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР / 22 ДЕКЕМВРИ - НОВА ГОДИНА БЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР Е НАЙ-ТОЧНИЯТ, СЪЗДАДЕН 2350 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА На 22 декември 2015 ще е Нова Година, 6783 Теку Според българския календар, който е най-старият ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane КОМУНИЗМЪТ В БЪЛГАРИЯ НЕ Е ОТ ВЧЕРА / паразитна традиция на политика и религиозна тояга с всички последици. Archangel / Hurricane е в компанията на Dantes. НЕЗАКОННА ВЛАСТ / ...
ОЩЕ
КВАНТОВА ФИЗИКА – ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА
КВАНТОВА ФИЗИКА - ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА Носители на Нобелови награди в областта на физиката доказаха, че без всякакво съмнение, физическият свят – това е океан от енергия, който възниква и след ...
ОЩЕ
ИЗВЪН ПОЛИТИЧЕСКИЯ МОДЕЛ
  ARHEA ИЗВЪН ПОЛИТИЧЕСКИЯ МОДЕЛ, ЕНЕРГИЯ ОТ НОВА БЪЛГАРИЯ В София и страната масово гласуване (на българи) няма да има, но със сигурност има и достойни хора, заслужаващи вниманието. В морето от кандидати. България ...
ОЩЕ
ЛЕЛЯ ПЕНКА 50 + 10
ARHEA ТУКА ИМА, ТУКА НЕМА - 50 + 10 ЛЕВА / ЛЕЛЯ ПЕНКА ОТ МАЛКИТЕ ГРАДЧЕТА ("чао чао бамбино" както се казваше за бабите, лелките и чичковците с атрибути във властта, ...
ОЩЕ
ИНСТРУКЦИЯ НА ЛЕНИН КЪМ СЪДИЛИЩАТА
  ARHEA ПРЕСТЪПНОСТ / КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ СЪДИЛИЩА - Владимир Улянович Ленин / 17 май, 1922 г. (В. Ленин – пълен сборник на съчинения, Т. 45, стр. 190) „Съдът не трябва да премахне терора (престъпления, ...
ОЩЕ
КОНСУМАТОРИ НА ЧУЖДОТО & СЪДРАНИТЕ КОЖИ
Красимир Косев - КОНСУМАТОРИ НА ЧУЖДОТО & СЪДРАНИТЕ КОЖИ "Чудна работа е как цяла една държава е поверена в ръцете на шепа хора от най-мързеливите, с всякакви обществени негативи, паразитиращи и ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЗАЩО ОБИЧАМ ДОНАЛД ТРЪМП - ЗЕМНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ЖИВОТА Сарс Сарактос - Съвпадения? / Ровех в американски групи на съпротивата да разбера какво се случва в САЩ и ...
ОЩЕ
ОТЕЦ ИВАН – ПО БОЖИЯ ВОЛЯ СТАНА АРХИМАНДРИТ
СВ. СИНОД НА БПЦ / ХИРОТОНИСА В АРХИМАНДРИТСКО ДОСТОЙНСТВО ОТЕЦ ИВАН Църквата награди известния с милосърдието си отец, създал приютите в Нови хан и село Якимово. Православното духовенство оцени заслугите на добре ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ, ЩЕ ПОЛУЧИ ЛИ СВОБОДАТА СИ?
ARHEA   ВРЕМЕ ЛИ Е БЪЛГАРИЯ, ДА ПОЛУЧИ СВОБОДАТА СИ?   75 години, не е ли достатъчно?   ВРЕМЕ ЛИ Е КОМУНИЗМЪТ (във всичките му форми и цветове), ДА ВЗЕМЕ ОТКРАДНАТОТО (не да го върне) И ...
ОЩЕ
НИКОЛА ТЕСЛА – ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ „Неизвестни…
НИКОЛА ТЕСЛА - ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ "Неизвестни тайни за Никола Тесла излязоха на бял свят. Неизвестни тайни на Никола Тесла излязоха наяве. Вече 13 години изследователите на Тесла в ...
ОЩЕ
200 НА ДЕН ТЪРСЕЩИ БЪЛГАРИЯ – БЪДЕЩЕТО ПРЕД НАС
Meждy 100 и 200 дyши днeвнo ĸaндидaтcтвaт дa пoлyчaт yдocтoвepeния зa бългapcĸи пpoизxoд. Haй-мнoгo ca жeлaeщитe oт Уĸpaйнa, Moлдoвa и Maĸeдoния. Toвa cъoбщи Ивaнĸa Cлaвчeвa, глaвeн eĸcпepт в Дъpжaвнaтa aгeнция ...
ОЩЕ
  ARHEA КОГАТО МАНОЛ ГОВОРИ, БОГОВЕТЕ ЧЕТАТ   Manol Glishev - Манол Глишев Днес чета, че някаква високопоставена руска чиновничка била казала, че Сталин бил "дар от Бога". Репресиите му били "чудесни", приглася друг руски ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane АКО СТЕ "ТУЛУПИ", ЩЕ ПОЗВОЛИТЕ - Да ви "чипосат" (без да знаете какво е това), да ви ваксинират с различни отрови, да ви ограбят всъщност сте крадени, грабени, ...
ОЩЕ
АРИАДНА, БЛАГОРОДСТВО
ARHEA АРИАДНА - Даването, е по-ценно от вземането. / БЛАГОДАРНОСТ Има три тайни, момичето ми, само три, които ще те направят щастлива. От мен да ги помниш, за мен да се сещаш, когато ...
ОЩЕ
LIBERTA И КИЧКА БОДУРОВА
  ARHEA LIBERTA С "ПОУКА ЗА СУЛТАНИ И ИБРИКЧИИ" / КИЧКА БОДУРОВА СРЕЩУ УЧИНДОЛ 05.08.19 16:42 Да се отмие един срам от всеобщата "чалга култура" идваща - спусната да управлява след амортизация на ...
ОЩЕ
ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ
РУСОФИЛСКА, ОТРОВНА АНТИБЪЛГАРСКА СМЕС СРЕЩУ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА СРЕЩУ ТЕМА - КАКВО НАПРАВИ ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ / докладват мишките зад Океана без да знаят, че целия състав на "хитлеристка" Германия, се пренася към ...
ОЩЕ
КАТО ПЪН В ТАЯ КУЛА, ОТ АН
От години стоя като пън в тая шибана кула. И ми писна на шапката - да ми зееш отдолу. Но не вярвам ей толкоз на думи и песнички голи. Махам ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКИ ИНЖЕНЕРИ С ПРЕСТИЖНА, СВЕТОВНА НАГРАДА
Български инженери взеха първа награда за най-значима световна иновация в сферата на безизкопните технологии за периода 2014-2015 г. Призът бе връчен на церемония в Истанбул. Българският екип успешно обновил полуразрушени тръбопроводи ...
ОЩЕ
ЦЕЛТА – ДЕГРАДИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ „ФАКТОР“
ЦЕЛТА НА КОМУНИЗМА Е ДЕГРАДИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ   ("От 1944 г. и до днес съзнанието на българина методично се промива и преформатира. Комунистите "по ленински" отлично владеят методите на лъжи, полуистини и ...
ОЩЕ
КАМЕННИ ПЛОЧИ ОТ ВРЕМЕТО НА ТРАКИТЕ / ЕЗИК И ПИСМЕНОСТ
"Публикува се материал за произхода на българската писменост и в статията ще се покажат седем плочи, намерени в Родопите и изписани на кирилица, най-вероятно от времето на 'траките'; в следващата ...
ОЩЕ
СЛУЧАЯТ „ГАЩИ“
  ARHEA ПРЕЛЕСТИТЕ - случаят "ГАЩИ" като психологически акт на кореспонденция с ФБ красавици. /ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ/ Актовото предлагане на прелести пред тълпата, не винаги носи очакваната експлозия от безумство на погледа, не винаги задоволява ...
ОЩЕ
НИЗШЕ ОБЩЕСТВО, КОЕТО ПЛАЩА ЗА ПРОСТОТИЯТА
НИЗШЕ ОБЩЕСТВО, КОЕТО ПЛАЩА ЗА ПРОСТОТИЯТА И "ГЯВОЛЪКА" СИ Видяна, целувката е гнусна проява на невъздържаност, не излъчва задължителна дистанция към непознат човек и носи грубо, хормонално послание - пренася се ...
ОЩЕ
ДРАНЕ ДО КОКАЛ, ДОБРО УТРО ЛУК`РОТШИЛД / ПРЕСТЪПНА ДЪРЖАВА, ДАНЪЧНИ И УПРАВЛЯВАЩИ
Archangel / Hurricane, 16 мин.  ЕДНА ИЗСТОРИЯ ЗА ЕДНА ДЪРЖАВА И ЗА ЕДИН НАРОД, ПРЕВЪРНАТИ В БЕЗКРАЕН ПОТОК  ОТ ЧОВЕКОПОДОБНИ ВЪВ ВЛАСТТА НА ПОКОЛЕНИЕ ОТ УВРЕДЕНИ УМСТВЕНО, ПСИХИЧЕСКИ И МЕНТАЛНО ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО – ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО ПРЕМЪЛЧАНАТА ИСТОРИЯ НА НАТРАПЕНИЯ СВЕТЕЦ 1 -  УПАДЪКЪТ НА БЪЛГАРИЯ / БРАТСКА РУСИЯ ОТ ЕВРАЗИЯ - Азиатска Европа 2 - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО - ПРАВОСЛАВНАТА  ЦЪРКВА / МЮСЮЛМАНИ В ...
ОЩЕ
СОФИЙСКИТЕ КАТАКОМБИ – 240 КИЛОМЕТРА ПОДЗЕМИЯ (ВИДЕО)
1 - Дали знаете, че  София е прорязана от шест групи катакомби с обща дължина 240 километра на тунелите?  Някои са още в графа "Секретно!" Най-големия е на 16 метра под ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕРМЕ – ТОЙ БЕШЕ ТИХ И КРОТЪК ЧОВЕК
БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ / От Мария Райчева чрез Васил Терзийски - богатството на ума е най-доброто природно качество. ВТОРА ЧАСТ - СЛЕД 1944-та и последиците / КОГАТО ИМА ПАРИ, НЕЩО ...
ОЩЕ
УСМИХНАТИ И ЩЕДРИ ДНИ – КЪМ МАГИСТРАЛАТА
ДОТУК ЗА РОДИНАТА, БОГА И НАРОДА / ОТТУК НАТАТЪК САМО ЗА БОГА И НАРОДА МУ   Старание през целия съзнателен живот към честност, отзивчивост, трудолюбие, търпение и великодушие към хиляди безименни съдби.   Старание ...
ОЩЕ
ГРАВИТАЦИЯ / ОТГОВОРИ, ВЪПРОСИ И РЕЗУЛТАТИ
Споделено. През последните години, теоретиците са получили много интересни резултати, които са ги накарали да погледнат по нов начин на квантовото пространство-време. Преди време физици от ТУ Виена представиха първото ...
ОЩЕ
ГЕРМАНИЯ, БЯГСТВОТО ОТ БЪЛГАРИЯ
  ARHEA ГЕРМАНИЯ, за разлика от България - изучава история на комунизма в училищата. / БЯГСТВОТО ОТ БЪЛГАРИЯ - ВЪПРОС НА ЖИВОТ И СМЪРТ Това, които днешните поколения не знаят, не се изучава, ...
ОЩЕ
ВАЛИДЕ СУЛТАН – РОДОПЧАНКАТА СОНЯ, КОЯТО МИЛЕЕШЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
В ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД Има народи и държави, които не искат България да бъде силна страна, да има своя история в обективната правда, да има гордост ...
ОЩЕ
УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ ГРУПИТЕ РОДИНА
Archangel / Hurricane УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ, най-вероятно не знаете, че групите РОДИНА и РОДИНА & РОДИНА са сериозни и тематични, създадени към 2011 година / тоест преди 9 години ТЕМАТА Е ОСВОБОЖДЕНИЕТО ...
ОЩЕ
КУПУВАНЕ – ПРОДАВАНЕ
  ARHEA КУПУВАНЕ И ПРОДАВАНЕ 1 - НЕ КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ, Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ БЕДНОСТ 2 - ОСИГУРЯВАНЕТО НА БЕДНОСТ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА Е, ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ЗАПЛАТИ 3 - НАПРАВЕТЕ ЗАПЛАТИТЕ НА ПОЛИТИЦИТЕ СИ - МИНИМАЛНИ ЩАСТИЕ 4 ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane СПОДЕЛЕНО ОТ Мадлен Димитрова НАЙ-ПОСЛЕ ГЛАД С БИБЛЕЙСКИ МАЩАБИ / религията успешно забърка стадото в слабоумие да не знае на кой свят се намират господарите, написали "божествената" ...
ОЩЕ
ВИНИЦА ЗА АХИЛ / БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ / 10 000 ГОДИНИ ОТ ИСТОРИЯТА
ПЪРВООБРАЗ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНИ ВИНИЦА С БЪЛГАРСКИ ПЛОЧКИ НА БЪЛГАРИНА - АХИЛ / 15 ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ ДНК - БЪЛГАРИТЕ СА ЧИСТА НАЦИЯ ОТ 10 000 ГОДИНИ /9 Януари 2016 година, тематична поредица/ "Ще се ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АНТИ-ВАКСИНАЦИОННА ДЕКЛАРАЦИЯ За тези от нас, които знаят, че ваксините не са безопасни и не са достатъчно тествани, излизащите новини за узаконяване на плановете ...
ОЩЕ
ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА ВИДИНСКА ЕПАРХИЯ
ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА КОМУНИСТИЧЕСКАТА, ВИДИНСКА МИТРОПОЛИЯ ПРЕЗ 2019 / След кражбата на пари от Европейски Проекти & Други - Измина година от кончината на всесветлия комунист от източната религия на Москва, ...
ОЩЕ
МИСТЕРИЯ В ПЛАНИНАТА ПРЕЗ 1981 ГОДИНА
За българското наследство от историята на България - неизвестната, величествена, неизказана имаща красота на митично създание, съхраняваща тайни във времето на човешката цивилизация. ВРЕМЕ, Какво се случва по българските земи?, на този ...
ОЩЕ
ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГОВОРИТЕ
  ARHEA ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ГОВОРИТЕ ЗА НЕГО, ВИСИ ПО СТЕНИТЕ ВИ, ИЗЛИВАТЕ МОРЕ ОТ ПРИКАЗКИ, КЪЛНЕТЕ СЕ ОТ РОДОЛЮБИЕ В ИКОНАТА МУ? Бре измамници клети и нахални в гроба си да станете, ...
ОЩЕ
БАНДИТИЗЪМ – ПЕНСИОННА ПИРАМИДА
ПЕНСИОННА СИСТЕМА ИЛИ ПИРАМИДА / Георги Караджов (Polina Stoyanova - Майка ми Светла й памет работеше в НОИ .. самата ми се е оплаквала, че още от соца НОИ има проблеми ...
ОЩЕ
ИЗВЪН СТАНДАРТНИЯ ФИЗИЧЕН МОДЕЛ / НОВА ЧАСТИЦА
Haй-мoщният ycĸopитeл нa чacтици нa cвeтa – Гoлeмият aдpoнeн ycĸopитeл (LHC), ce cтpyвa oпaceн нa xopaтa и шeфът нa oтдeл ĸoмyниĸaции ĸъм Eвpoпeйcĸaтa opгaнизaция зa ядpeни изcлeдвaния Джeймc Гилиc, peдoвнo ...
ОЩЕ
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА – 2015 ГОДИНА
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА - 2015 ГОДИНА "Тъй както човек не е само тяло, така и всеки колективен организъм, група, общество също притежава нематериална компонента, свой колективен дух, за по-кратко наричан ...
ОЩЕ
АНСАМБЪЛ „ЧИНАРИ“ В НДК, БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ ПРЕД СВЕТА
Eлeгaнтeн, cтилeн, cтeгнaт и въздeйcтвaщ фoлĸлopeн cпeĸтaĸъл-ĸaмпaния “Hиe бългapитe” пoднecoxa тaнцьopитe oт aнcaмбъл “Чинapи” пpeд пpeпълнeнa зaлa 1 нa HДK нa 24 нoeмвpи 2015 г. Haд 60 yчacтниĸa oт cцeнaтa ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane КОМУНИЗМЪТ СЛЕД 1944-ТА 1989-ТА 1992-РА И ПРЕЗ 2020 ГОДИНА В БЪЛГАРИЯ / ЧНГ След сливането хамелеона на комунизма с демократичните благини, се очертават страните му вляво БСП (БРП'к ...
ОЩЕ
  ARHEA "АФЕРИМ И СПОЛАЙ ТИ" ОТ КРАСИМИР БУРМОВ / ЗА ЧИНОВНИЦИТЕ И ДЪРЖАВНИЦИТЕ ПРЕЗ 1890 ГОДИНА Бурмов Красимир - ВИЖТЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНАРИ ОТ 1890г. "Препоручения за бъдеща деятелност към онези ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Kalin Velkov Krasimirov "Една вечер при мене дойдоха петима стари турци начело с един учител – много мъдър турчин, карловец, над сто години може би имаше. Той каза ...
ОЩЕ
16 март 2014 г. / БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА, КОЯТО ЩЕ ГО НАПРАВИ СВОБОДЕН "Българинът не знае своята история. Дълги години изучавахме една осакатена история, пълна с лъжи и неточности. ...
ОЩЕ
ЗЕМНИЯТ РАЙ И ЧОВЕШКАТА СВОБОДА
ПЪРВА ЧАСТ - ПЪТЯТ НА ЧОВЕЦИТЕ / ХОРХЕ МУХАЙ   Дори президентите, не един примери на кралици и царедворци с особена важност прекланят глава - пред човечността, човеколюбието и смирението. Кротките по сърце, ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Споделено от Александър Василев / религията срещу България ДА НЕ ЗАГУБИ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ СИ ПРИХОДИ Ръководството на Българската православна църква (БПЦ) прояви завидно упорство и не затвори църквите. Всички други ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, БЪДЕЩЕ
БИБЛЕЙСКА АРХЕОЛОГИЯ, ПРОДЪЛЖЕНИЕ "От една страна данайците, етиопци / гърци крадат тракийската история показано в първата част, във втората част разбираме за подмяна извършена от братския еврейски народ, накрая професор Васил ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Eleonora Georgieva Завесата се вдига и вие започвате да виждате Всичко, което е било скрито от Вас. Определени хора ще излязат напред с информация, за да разкрият и ...
ОЩЕ
ARHEA.ORG С НОВ АДРЕС НА РАДИО ИЗЛЪЧВАНЕ
Радиостанцията е активирана на Activation : 11/9/2016 на адрес http://listen.shoutcast.com/r-armedia и се прослушва`ше до днес 11 Юни 2018 година почти без прекъсване, на дъщерен адрес http://listen.shoutcast.com/arm-vm ARHEA.ORG/ARM След неизвестен брой опити срещу ...
ОЩЕ
ВСЕЛЕНАТА ОТ ХОЛОГРАМИ, СТРУНИ И ОПЛЕТКИ…
1 Известия Преки пътища към поверителност Настройки на акаунта Хора, които може би познавате Вижте всички Хора, които може би познавате Валерия Суркова 1 общ приятел Nikoleta Lozanova 2 общи ...
ОЩЕ
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН ("Ако Благодатният огън не слезе при хората в навечерието на Великден, това ще отбележи приближаването на края на света.") "Отговорът успя да намери руски ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ / ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА
ГОРДИЯТ БЪЛГАРИН - ПЪРВА ЧАСТ / Собственикът на България, радост и надежда. ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА - ВТОРА ЧАСТ / Пластове, покрити с пепел в очакване. 2 - ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО "Традиционните ...
ОЩЕ
ЗА ДЪРЖАВНОТО КЪМ БАБИНОТО ИЗКУСТВО, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ
ОТ ЛЕНТАТА КЪМ ДЪРЖАВАТА, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ Бип, бап, на баба ти бабиното изкуство. Чудесно, позитивно изпълнение от Калин Руменов в стил, да ни разкаже за играта на компромиса към търпението, ...
ОЩЕ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН – НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН - НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ "Михаил (иврит: מיכאל, Micha'el или Mîkhā’ēl; гръцки: Μιχαήλ; латински: Michael или Míchaël; арабски: ميخائيل) е главният архаангел, главният пазител на Рая и главен ...
ОЩЕ
ДОБРОТО, ЩЕ Е ДОБРО – ЩО Е РАСИЗЪМ
Ние, сме запознати със словесните похвати на заблудата, на измамата, на манипулацията с човешките маси, също ги владеем до съвършенство и което, не е познато в българските среди, изцяло лишени ...
ОЩЕ
RISEN CHRIST
В началото бе Словото, Което беше у Бога и Бог беше в Словото, а Дух Божий се носеше над земята в целия блясък измежду ангелите, безплътни сили и власти. Човеците все ...
ОЩЕ
  ARHEA Любовта между Сун и Марин е легенда в Китай. Момчето от Оряхово среща пекинска принцеса и се женят с благословията на Мао Ако в Китай има съвременна приказка за любовта, в ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ГРУЗИЯ ОКУПИРАНА ОТ РУСИЯ / ОТКАЗ ОТ МИРНО РАЗРЕШАВАНЕ Има сериозна съпротива срещу членството на Грузия в НАТО. "– За съжаление ние продължаваме да сме изправени пред болезнени предизвикателства, ...
ОЩЕ
СВЕТИ НИКОЛАЙ, МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ – НИКУЛДЕН
Свети Николай, архиепископ на град Мира в Ликия - Мала Азия, е починал на 6 декември 342 г. и светите му мощи се пазели там до 1087 година. По времето ...
ОЩЕ
ЦИОНИЗМЪТ НА ПРАВОСЛАВИЕТО
ARHEA ЦИОНИЗМЪТ НА ПРАВОСЛАВИЕТО, КНЯЗЪТ НА ДОБРИТЕ И ЛОШИТЕ БОГОБОРЦИ Забележка. Използва се възможността накратко (предвид тежестта на материала), да се съобщи за взаимодействието между антагонистични помежду си сили в света, чрез ...
ОЩЕ
ХРАМ СВЕТИ ДИМИТЪР – ВИДИН, Е ВТОРИЯТ ПО ГОЛЕМИНА В БЪЛГАРИЯ
Камбаните и часовникът на църквата, паметник на културата от национално значение, отмерват времето от 1885 година насам. Малко известно е, че във Видин се намира вторият по големина православен храм у ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – ИЗГОНВАНЕ ОТ ЕВРОПА
  ARHEA ОТКЪСВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ РУСИЯ / ИЗГОНВАНЕ ОТ ЕВРОПА Кой и защо дърпа България към Русия? / В ход е съзнателен, движен от регионални сили процес за отклоняване на България от ...
ОЩЕ
УМОПОБЪРКАНОСТ, ДА МРАЗИШ БЪЛГАРИЯ
  ARHEA РУСОФИЛИЯТА КАТО УМОПОБЪРКАНОСТ, МОЗЪЧНА СМЪРТ Да се достигне до степен на отричане всичко свято на този свят с обкръжаващата природа, ако няма русизъм често, който е огресивен, без основание и надменен, ...
ОЩЕ
МЕДИЯ НА ГЛУПОСТТА И ПОСЛЕДИЦИТЕ
  ARHEA МЕДИЯ НА ГЛУПОСТТА - ПОЛИТИКА И ПОСЛЕДИЦИ (ИТАЛИЯ) 1 Правят ли посредствените и слабите предавания по телевизията хората по-глупави? 2 Склонни ли са глупавите хора да гласуват за популистки партии? 3 Може ли ...
ОЩЕ
БОГАТСТВО И КРАСОТА / БЪЛГАРСКА, ДУХОВНА КУЛТУРА
Бългapия нa тpи мopeта – тaĸa зaпoчвa yниĸaлнo видeo зa Бългapия, което e oзaглaвeнo „Dіѕсоvеr Вulgаrіа“ и пoĸaзвa миcтepиятa нa бългapcĸия нapoд oт дpeвнocттa. ОФИЦИАЛНО, 24 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН ...
ОЩЕ
АРМАГЕДОН – Джамията
ARHEA ARHEA.ORG Краят наближава. Армагедон е тук. Храмът ще се построи върху Джамията. / АРХЕА ОРГ Отдавна се правят опити за предизвикване на локална война с глобални последици. Колкото и невероятно да ...
ОЩЕ
БПЦ на РУСКАТА ДРУЖБА
  ARHEA БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА на българо-руската дружба ... "Камбаните тряскат кухите си глави в неистово, неистинско православие, пазено зорко от истински вълци с тояги, усвояващи щедро безбожните, ограбени храмове." ... Дал Бог добро    
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ПРОФ. НИКОЛА ДОЛАПЧИЕВ, ЗА КОМУНИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1944-та ГОДИНА / ФАКТОР „Стара истина е, че младежта е бъдещето, надеждата на един народ. Това особено е вярно за нейния ...
ОЩЕ
ЗАБРАВИХМЕ ЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ – ГЕОРГИ ЛАМБОВ
Откъснат живот, „Хората пееха!” – ми каза мой приятел, разказвайки ми за България отпреди 9 септември 1944 г. Тихо, ненатрапчиво той редеше спомен след спомен. Скромен, като всички от неговото поколение. ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ПОКРЪСТВА КИЕВСКА РУС – 987 Г. СЛЕД ХРИСТА
Имаме честта да Ви запознаем с ролята на България при създаването на руската държава и религия, показващо силата на духа и величието на българина пред езичниците. В името на Отца и ...
ОЩЕ
ИСПАНСКИ БЪЛГАРИ, КРАЯТ НА ДЪРЖАВАТА
ARHEA БЕЗ НАДЕЖДА ОТ ИСПАНИЯ, КРАЯТ НА ЕДНА ДЪРЖАВА (Учиндол) Започва от личността. Завършекът е реалната форма. Започва от мисленето. Оформя се логиката, рефлектираща върху културата, поведението с всички последствия. Вярвах, че ...
ОЩЕ
ВТОРА ЧАСТ / БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ, АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯ КОННИК
БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ / АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯТ КОННИК / ДНК ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОФОНД / ИИСУСОВ ВРЪХ ПЪРВА ЧАСТ ТРЕТА ЧАСТ “Затова се и моля на Господа наш Иисуса Христа, да осъзнаете, братя мои, ...
ОЩЕ
ПОЛИТИЧЕСКА & РЕЛИГИОЗНА ПОДМЯНА - ВЪЗМОЖНО ЛИ Е Имаме сериозен проблем в политическата и религиозна доктрина, и сме свидетели постепенно, че информацията го доказва недвусмислено в извода, който ни предупреждава ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – ГЛИНЕНИЯТ КОЛОС
БЪЛГАРИЯ – ГЛИНЕНИЯТ КОЛОС НА КОМУНИЗМА / ПАРИЧНИ КРАКА На света има една малка, но изключително агресивна към народа си държава в Европа, която е изключително опасна и краде от европейски ...
ОЩЕ
ПСИХОЛОГИЯ – ТАМ, КЪДЕТО БОГ ОБИТАВА
ARHEA ПСИХОЛОГИЯ - ТАМ, КЪДЕТО БОГ ОБИТАВА Нима не е по добре да се разгледаме и намерим себе си там, където ни няма, поне засега и така да вървим към края ...
ОЩЕ
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – ЗА СВЕТСКАТА
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ - ЗА СВЕТСКАТА РАБОТЛИВОСТ И ДУХОВНИЯ МЪРЗЕЛ ("Поучително за духовната нищета, която се застоява и заселва в душата на човек незабележимо, после за постоянно.") "У всички ...
ОЩЕ
ARHEA   1 663 668 ПОД ПРАГА НА БЕДНОСТТА В БЪЛГАРИЯ - ВЕСТНИК "СЕГА" БГ / 2019 ЕДИН МИЛИОН ШЕСТСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ТРИ ХИЛЯДИ ШЕСТСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И ОСЕМ ДУШИ ДОБРЕ ДОШЛИ - на устроените ...
ОЩЕ
ДЖЕЙМС БАУЧЕР – УБИЙСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ
ARHEA ДЖЕЙМС БАУЧЕР - УБИЙСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ / ПОКОЛЕНИЯ ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И КРАЖБИ На национално богатство, на географски области, на история, религия, култура, общество ("инжинеринг"), писменост, злато и парични средства - всичко това, ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane, Valeri George ДА и НЕ / Вирусът в България не получи развитие, защото бяха взети болезнени мерки, десетки хиляди без работа и оцеляващи ден за ден, никаква помощ ...
ОЩЕ
РУМЯНА – ДА ТЕ ИЗЛЪЖАТ С ДЪРЖАВА
РУМЯНА СИМИДЧИЕВА - ЗА БОЛКАТА ОТ БЪЛГАРИЯ / ОДИСЕЯ "ПО БЪЛГАРСКИ" / ДА ТЕ ИЗЛЪЖАТ С ДЪРЖАВА Текст от живееща на територията (наречена България) за материала на територията, успешно превърната в ...
ОЩЕ
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ПАЗИ СПРАВЕДЛИВОСТТА, РАЗДАВАЙ БЕЗ КОЛЕБАНИЕ – „Пази в себе си това съкровище справедливостта. Знай как да раздаваш без колебание, да губиш без съжаление, да ...
ОЩЕ
ВРЕМЕ ЗА ПАЯЦИ
ARHEA ЦАРКОВНИ УСПЕХИ / БЛАЖЕНО ВРЕМЕ ЗА ПАЯЦИ - ти да видиш джанъм кукундрела на петела с човката му - как пее (по Володя Стоянов - "рано петльо кукурига") 12 хиляден град ...
ОЩЕ
NATIONAL GEOGRAPHIC ЗА КАРТЕЛИТЕ (И КОМУНИЗМА)
  ARHEA NATIONAL GEOGRAPHIC ЗА КАРТЕЛИТЕ (И КОМУНИЗМА) 1. За да "удариш" картелите, трябва да вземеш парите им. 2. За да "удариш" комунизма, трябва да спреш парите му. Не крадените пари, не изнесените зад граница, ...
ОЩЕ
ИЗБРАНО – ПРОФ. КАЛИН ЯНАКИЕВ
ИЗБРАНО - ПРОФ. КАЛИН ЯНАКИЕВ / СЕДМИЧНА ДОКУМЕНТАЛИСТИКА Проф. дфн Калин Янакиев е преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, член на Международното общество за изследвания на средновековната философия ...
ОЩЕ
ЛАУРА КЬОВЕШИ БЕШЕ В БЪЛГАРИЯ – НИКОЙ НЕ РАЗБРА
ЛАУРА КЬОВЕШИ БЕШЕ В БЪЛГАРИЯ - НИКОЙ НЕ РАЗБРА / СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, СДС беше откраднат не само от ръцете на Мартин Димитров (няма субект в общественото и политическо ...
ОЩЕ
ПОРЕДНА ЖЕНИТБА
ARHEA ЩЕ ОЖЕНИТЕ БЪЛГАРИЯ, ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ЩЕ ОБЛЕЧЕТЕ НАЙ-НОВИТЕ ДРЕХИ, ЩЕ НАПУДРИТЕ КОЖАТА, ЩЕ ОБЛЕЧЕТЕ ОДЕЖДИТЕ СИ ОТ СЪДРАНИТЕ КОЖИ, ЩЕ ПУСНЕТЕ ОБЛАЦИ ДИМ / ПАРФЮМ И ТАМЯН - ЗА ПОГРЕБЕНИЕТО, ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Lina Kochovska & Zdravka Popova / ДА ПОЧЕРПИШ ВЛАСТТА С ПОЛОВИНАТА ОТ ТВОЯ ЖИВОТ Как те лъже комунистическата и псевдо-демоктратична, крадлива псевдо-българска държава, с отговор от пострадалите и ...
ОЩЕ
ПСИХОЛОГИЯ НА КРЪВНИТЕ ГРУПИ – БУРХАРА
ПСИХОЛОГИЯ НА КРЪВНИТЕ ГРУПИ - БУРХАРА / ПЪЛЕН ТЕКСТ   Психологията на кръвните групи е особено добре застъпена в Япония.   Там съществува дори дискриминация по кръвни групи и се нарича бурахара. Работодателите имат ...
ОЩЕ
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА "1. Всички съвпадения не са случайни. Хората, които разберат това ще станат критична маса. Когато критична маса стане достатъчна, хората ще разберат смисъла на живота и ...
ОЩЕ
ВУЛГАРОС
  ARHEA ВУЛГАРОС - ВЯРНО ЛИ Е? Че българите (в мнозинството) са вулгарен, агресивен и прост народ? А децата му според Радой Ралин, са продукт от славянски (робски) жени чрез съответния механизъм, описан ...
ОЩЕ
ЗДРАВЕЙ ДЖАК – ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ ТВОЯТ АНГЕЛ
ЗДРАВЕЙ ДЖАК - ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ ТВОЯТ АНГЕЛ, история за това как съдбата се обръща благодарна към всеки, който може да оцени преживяното. С БОЖИЯТА ПОМОЩ КЪМ ЧУДОТО ...
ОЩЕ
БПЦ И БКП 1944-2020
ARHEA БПЦ и комунистическата власт на БКП - 1944 / 2019 БПЦ и комунистическата власт / Преподавател: доц. д-р Павел Павлов; д-р Венцислав Каравълчев Теми и подтеми І. Уводни въпроси 1. Предмет, задачи,периодизация и метод 2. ...
ОЩЕ
ОТХАПАХ МУ 20℅ ОТ ШОКОЛАДА
  ARHEA ОТХАПАХ МУ 20℅ ОТ ШОКОЛАДА / Венцислава Борисова Обяснява на детето си - какво е ДДС върху храните? И кой получава откраднатото, и защо? ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ЗА ПРИЯТЕЛИ ВЗЕХ МУ 20℅ ОТ ЛЕКАРСТВАТА - Обяснение ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane, ARHEA 3 МАРТ, ОСВОБОЖДЕНИЕ? - целият комунистически състав на "държавна сигурност" организация част от КГБ празнува с казионните историци, всичките на ръководни постове и религиозни магарета повехнали ...
ОЩЕ
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН – В СВЕТА НА ИЛЮМИНАТИТЕ
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН - В СВЕТА НА ИЛЮМИНАТИТЕ   Когато заговорим за истински неща, предлагаме на вниманието тема за преживяване на българин, който разказва за тайните от общочовешкото ни пространство, предадено ...
ОЩЕ
ЕЛЕКТРОНИКА – ИНДИЯ, ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА / БЪЛГАРИЯ И ЗЕМНОТО ЦАРСТВО
ЕЛЕКТРОНИКА - ИНДИЯ / ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ БЕЗ УПАДЪКА НА ЧОВЕШКАТА, ЛИЧНА СЪЗНАТЕЛНОСТ Какво не знаем не само за Индия, но за Иран и останалите държави, които са извън "полезрението" ...
ОЩЕ
ДОКЛАД №4 / ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 2018
ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 2018 Г.  МАТЕРИАЛНА ТЕМА ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ / СВЯТ И СЪВРЕМЕННОСТ АВГУСТ  2018 СОФИЯ (СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЧЕТИВО) Учебно помагало за бъдещи администратори на обществен ресурс; политически ментори, психолози и психиатри. СЪДЪРЖАНИЕ: Материална ...
ОЩЕ
III – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
  ARHEA "ГЕШЕВ ОТ АДОВО ВРЕМЕ III" / ГЛАВЕН ПРОКУРОР ГЕШЕВ - ПЪРВАТА СТЪПКА КЪМ НОВА БЪЛГАРИЯ last admin Разбира се, това стряска (насън) политическите злодеи и псевдо-политически опоненти, носещи бремето на историята ...
ОЩЕ
ПОЗИТИВНА НОВИНА – ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА
ПОЗИТИВНА НОВИНА - ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА Защо всъщност Западът ни налага ценностна система, която е укорима и дали, зад всичко това не стоят интереси, които търсят съдействие от пострадалите, сами ...
ОЩЕ
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА /"В очакване на Чудото и 58-те български светци.   (28 Януари 2009/21 Ноември, 2008/25 Юни 11 - 7 Септември 2012, 07 Септември 2016 г., ФБ)   И тази ...
ОЩЕ
ЯНКО ГОЧЕВ – СЛЕД ПОРЕДНОТО КЛАНЕ НА БЪЛГАРИ
ЯНКО ГОЧЕВ - СЛЕД ПОРЕДНОТО КЛАНЕ НА БЪЛГАРИ, ЕТИОПСКИТЕ ФАЛАШИ (андарти) ПРЕВЗЕМАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ Янко Гочевъ - Клането над българите в село Загоричани - 25 март 1905г. Едно от ...
ОЩЕ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ ТАЙНИ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ ТАЙНИ ЗА СМЪРТТА СПОКОЙНО КЪМ ЖИВОТА "Има тайна, която е много по-голяма от политиката, здравната свобода, науката или дори цялата история на ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane, Valeri George Скапи сънародници и спесиално тези кудето филеят срещу Булгагария, - извършва ли господин президента на половината земна територия нашият вездесъщ и пресветъл мужик от интернасионалното огледало ...
ОЩЕ
II – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
  ARHEA ГЕШЕВ ВТОРА ЧАСТ (за ЕС и НАТО) / ОТ АДОВО ВРЕМЕ "...сериозно с гълъбите..." Орлин еди кой си Аврамов, се смее от направен преди седмица профил и ведната "облъчването" - Бивол с ...
ОЩЕ
ПРАВОСЛАВНАТА, СЪВРЕМЕННА ЦЪРКВА – ИМА ЛИ БЛАГОДАТ / ИВО БЕРОВ
ПРАВОСЛАВНАТА, СЪВРЕМЕННА ЦЪРКВА - ИМА ЛИ БЛАГОДАТ / ИВО БЕРОВ "...Мехмед Завоевателят не унищожава православната църква. Дори й назначава патриарх. И може би затова цели пет тя става ортак и поддръжник ...
ОЩЕ
МАГНИТЕН МОТОЦИКЛЕТ
  ARHEA ЗАБРАНЕНИЯТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОТОЦИКЛЕТ / Ф. И. Свинтицкого по модела на германеца Ванкел ПАТЕНТ № 2086784 Кратка история на руски език, за борбата на руския народ и изобретения, създадени в ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Shared by Nikolay Videnov Катя Петрова > ПО ВЕКТОРА НА ВРЕМЕТО - КЪМ РЕЖИСЬОРИТЕ* digitall-angell – Манифест на карантината. Към режисьорите на корона-пантомимата от благодарните зрители. 10.04.2020. Уважаеми режисьори, Колко ...
ОЩЕ
ПРЕДСКАЗАНИЕ ОТ АНТИКТЕРА
Учени от университета Насионал де Килмес (Аржентина) и университета в Пюджет Саунд (САЩ) изясниха, че прочутият Антикитерски механизъм е почти с век по-древен, отколкото се смятало преди. Антикитерският механизъм представлява своеобразен ...
ОЩЕ
АКИТИ БЪЛГАРИЯ, Шукар бути ама романи бути
1. АКИТИ БЪЛГАРИЯ, Шукар бути ама романи бути - не ставате за нищо и това си е! / 2. СТАРЧЕСКИ ДОМОВЕ, КРЕМИРАНЕ, ПСИХОТРОПНИ ВЕЩЕСТВА И ПАРИ Говори се, че България била ...
ОЩЕ
Stojcho Stojchev > Ефектът на снежната топка Приятели бях тъкмо преди малко с детето в магазините до нас. Смърдеше ужасно на препарат. Отделно продавачите се оплакват че се чувстват много зле ...
ОЩЕ
ARHEA "ТОЗИ МАЛЪК, НО МНОГО ПРОСТ НАРОД, ЗАСЛУЖАВА ВСИЧКО, КОЕТО МУ СЕ СЛУЧВА" Мартин Карбовски / 13 ноември в 22:08 ч.    
ОЩЕ
НА СЕВЕР ОТ БЪЛГАРИЯ, ОТКЪДЕТО ЗАПОЧВА ЕДИН НОВ СВЯТ Се носят песни и жизнерадостни възгласи, съпроводени от напредъка на народовластието в свободна държава. На север от България, се ражда младото поколение на ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИТЕ / БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ДУХА
БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ДУХА БЪДЕТЕ ИСТИНСКИ СЪНАРОДНИЦИ НА ДУХА ПО /КАРБОВСКИ/ Имаше време, когато честта беше на първо място и пазеше магията на България. Тогава златото беше несъизмеримо с наградата, ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Анти-радиационна ДЕКЛАРАЦИЯ / ЖЕНЕВА 1949 година. БЪЛГАРИЯ 2020 1. "Аз, Соня Георгиева Иванова, от град Шумен, България, излизам със статус-декларация, чрез който ясно и категорично забранявам на Бил ...
ОЩЕ
КОНФИСКУВАН ЖИВОТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ГЕНОЦИД НАД НАЦИЯТА, КОНФИСКУВАН ЖИВОТ / БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ   /Строго секретно КАА/08.113 / Москва, 2.04.1947 г. / Инструкция НК/003 47/ - как България загуби своята идентичност или, как загуби независимост и ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane БАН С ДОСТОЙНА ПОЗИЦИЯ СРЕЩУ МОСКВА / ЗАЩИТА НА БЪЛГАРИЯ (сайътът клубЗ.бг най-после с правилна позиция) "Недопустима подмяна на исторически и езикови факти". Така определиха учените от Българската акадамия на науките ...
ОЩЕ
УРОДОЛОГИЯ / ПРОЗОРЕЦЪТ НА ОВЕРТОН / НЕМИСЛИМИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ПОЗИТИВНА УРОДОЛОГИЯ / УРОДО-ДИАГНОСТИКА със специалните методи - една цигара и пет минути време, да послушаш шума на ...гласовете си ;) "Темата представлява психо-анализ на човешката мисъл, която умело е прикрепена ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane АНТИПРОПАГАНДА / Катя Нонинска - Катя Нонинска ПОПЪТЯ КЪМ "ЧИСЛОТО НА ЗВЯРА" Изглежда законно. Ще направя двоен изстрел В настоящия Национален график за ваксини през първите 6 години от ...
ОЩЕ
БЪЛГАРСКО, ЗЛАТНО БИЖУ НА 6300 ГОДИНИ В ПРОВАДИЯ
В ПРОВАДИЯ СА ОТКРИТИ КЪЩИ НА ДВА ЕТАЖА, ЧИЯТО ВЪЗРАСТ СЕ ОЦЕНЯВА НА 6300 ГОДИНИ Къщи на два етажа в елипсовидна крепост с диаметър 90 метра и 24-каратово злато са новите ...
ОЩЕ
ПРОРОЧЕСТВА / БЪДЕЩЕ / КОРОНА
КЪМ "ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ - 3" - ВРЕМЕ Времето наближава, изучава действията, очаква решенията ни. Въпросите получават отговорите си от своя страна информацията става достъпна, необходима, във вид на загадка за ...
ОЩЕ
СЕГАШНА БЪЛГАРИЯ, ВЪЗМОЖНОСТИ
МЯСТОТО НА СЕГАШНА БЪЛГАРИЯ Римисарк България/Дориян Александров 1 - може да изхранва около 20 млн. души 2 - най-добър чернозем в Европа 3 - 6000 регистрирани минерални извори 4 - златни залежи за Э 300 ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ И НА НЕБЕТО / И НА ЗЕМЯТА ОБИЧАЙТЕ БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРИ - ТЯ Е ЗЛАТНАТА ВИ РОДИНА За великата съдба на един изстрадал народ, за неговите подвизи при запазване Родината ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЛЕВИЧАРСКО НАСТРОЕНИЕ ЗА КРАЖБИ И РАЗБОЙНИЧЕСТВО Антон Тодоров, споделя: - Бесепарски вещества държат ВЕЦ-овете на България. И създават проблеми с водата, нооо.. виновна е (дясната компартия) ГЕРБ. Но на ...
ОЩЕ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА – КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА - КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ ("Ако българинът осъзнае тази велика отговорност и чест, би могъл да повдигне планини. Така Розетата от Плиска е кодът за древното знание, ...
ОЩЕ
ЧУДОТО НА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ЧУДОТО НА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА / Valeri George ("Преподобната също е левитирала и за това разказват не само хората от селото, а също и поклонници от Гърция и Македония. Тя обаче ...
ОЩЕ
ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ТОЙ ЩЕ ТИ РАЗКАЖЕ
В НАЧАЛОТО БЕ ТЪМНИНА И ДУХ БОЖИЙ, СЕ НОСЕШЕ НАД БЪЛГАРИЯ" In the beginning it was dark and the Spirit of God was hovering over Bulgaria ... ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ЗА ТАЙНАТА Попитай Архаангела ...
ОЩЕ
ПРЕСТЪПНА (РАЗБОЙНИЧЕСКА) БЪЛГАРИЯ / чл. 417
ПРЕСТЪПНА (РАЗБОЙНИЧЕСКА) БЪЛГАРИЯ Факти в прав текст, юридически издържани свидетелства: ("Посткомунистическа номенклатура и нейният репресивен апарат, новите капиталисти, старите политици с тяхното потомство и изграденият по тяхна мярка банков сектор вървят ръка ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ИЗВЪН СКРОТУМА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ БЕСОВЕ, ЗАПОЧВА ЩАСТИЕТО Ако не си запознат с Духовното царство, не разнасяй религиозната травма и умствената си, травма. Измамниците са повече от достатъчно, за ...
ОЩЕ
ТУРБО ФОЛК
ARHEA ПРЕДИЗБОРЕН ТУРБО-ФОЛК ИЗ ЗАПАДНАЛИТЕ ГРАДЧЕТА, СЕ НОСИ ИЗ ВЕЧЕРНАТА МИРИЗМА ("Georgi Georgiev - Турбо-фолка е политически акт, наложен в бившата Югославия. И причините поради които този жанр се създава са за ...
ОЩЕ
МЕМОРАНДУМ НА ВЪВЕДЕНИЕТО, VIII МИ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР
В Страсбург, 25-29 юни 2014 е подписан Международен Меморандум, влизащ в сила от 1 май 2016-та! Това всъщност е разписание, по дати, за бърза подмяна на православните църкви и реалното им ...
ОЩЕ
И РЕЧЕ БОГ – „ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА“, БЪЛГАРИЯ СЕ РОДИ
АНТИБЪЛГАРИЗМЪТ В ЧИСТ ВИД ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ / СЪПРОТИВАТА Е ОБЯСНИМА Направихме аудитория, напълно безплатно заради жертвата /спряхме се на числото 13 333 + авансовото число/; създадохме място изчистено от сегашните ...
ОЩЕ
СЛЕД 50 ГОДИШНА ОКУПАЦИЯ / „ПЕПЕЛ В СНЕГА“
ОКУПАЦИЯ / СЛЕД 50 ГОДИШНА ОКУПАЦИЯ, много от страните борещи се срещу съветския режим, обявиха независимост и предизвикаха падането на "Желязната завеса" (непозната на съвременните млади хора) ЗА ДРУГИ НАРОДИ - ...
ОЩЕ
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ /Събота, 23 Януари 2010/ Следното може да ви се стори като научна фантастика, но скаларните оръжия са били изобретени през 1904 г. от югославския имигрант ...
ОЩЕ
СОДА & ВОДА
- ЛИМОН И СОДА БИКАРБОНАТ - 10 000 ЕФЕКТИВНО - Темата можете да я разделите на две, - с лимон, и без лимон, по лична преценка. "1. От информацията която ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Може би на всички е известно в крайна сметка, че псевдо-дяснатата политическа партия създадена от Европейската народна партия днес е авангарда на най-мракобесната сила излъчена от БКП ...
ОЩЕ
  ARHEA СПОДЕЛЕНО от Христо Чифудов - ДОКОГА, ЩЕ ТЕ УПРАВЛЯВАТ ТЕЗИ ПЪРЖОЛИ, БЪЛГАРИНО / Изчисление крадливостта на комунистическата "демокрация" НЕУСПЕШЕН МИРЕН ПРЕХОД И ПОСЛЕДИЦИ ("не знаеш с какви пари разполага България и колко ...
ОЩЕ
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА – СВЕТЪТ НА ДУШАТА
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА - СВЕТЪТ НА ДУШАТА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ Свързано с фсихо-физиката на КЛЮЧ в продължение от био-физиката като наука на изначалните рефлекси. "Продължавайки нашето ...
ОЩЕ
КЪМ ЦИГАНИТЕ – СОБСТВЕНА ДЪРЖАВА
ARHEA ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ЦИГАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ВРЕМЕТО И ДЪРЖАВАТА Драги сънародници от цигански произход, Въпрос на чест е всеки човек да знае съдбата си, настоящето, бъдещето, историята, да бъде истински човек за себе ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ДОНАЛД ТРЪПМ ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО / дяволът в душите и сърцата на жертвите - в българия парични лакеи посягат към стадото / 2. религиозните безгръбначни се изпокриха по ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane, ARHEA, БАЛКАНСКИ КИБУЦ - БЪЛГАРИЯ / територия за кражби и разбойничество, лагери и затвори. 168ЧАСА Заради невъзможните условия в социалистическата родина Никола Куртоклиев опитва три пъти бягство през ...
ОЩЕ
14 ДЕКЕМВРИ, ВЪРНАТО БЪЛГАРСКО СЪКРОВИЩЕ ОТ САЩ
Златен тракийски венец - мечтата на всеки археолог, постъпи онзи ден 14 Декември 2015 в Националния исторически музей (НИМ), похвали се директорът проф. Божидар Димитров. Той получил антиката като позакъснял ...
ОЩЕ
БОНДАРЕВ ЗА АЛКОХОЛА, ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР
БОНДАРЕВ ЗА АЛКОХОЛА, ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР „Алкохолът би трябвало да оказва точно определено действие на човешкия организъм. Той е имал определена мисия в хода на човешкото развитие; той е имал задача ...
ОЩЕ
МАТЕРИЯ / ЕЛЕМЕНТАРНА ТРАНСМУТАЦИЯ
На 21 юни 2016 г. в Женева се състоя пресконференция по откриването на трансмутация на химичните елементи. Press conference in Geneva on 21st of June 2016 at The Geneva Press Club. Биохимична Трансмутация ...
ОЩЕ
МИЛАН ГЕОРГИЕВ, ПРИМИТИВИ от ТЕОДОРА ДИМОВА
  ARHEA МИЛАН ГЕОРГИЕВ, СПОДЕЛЯ / В СЕГАШНО ВРЕМЕ - Примитивна лукавост и хитрост, крадливост и жестокост, безотговорност и агресивност Комунистите са примитиви, затова са изверги. Теодора Димова скоро ще завърши новия си роман, ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Valeri George ДАНЪЦИ ДДС Пак се правя на умен, но това е положението с всичките положителни качества покрай тях с отрицателните; мисля да не допринасям повече във всеобщата ...
ОЩЕ
ИЗ ВЕЧЕРНАТА МИРИЗМА
ARHEA ПРЕДИЗБОРЕН ТУРБО-ФОЛК ИЗ ЗАПАДНАЛИТЕ ГРАДЧЕТА, СЕ НОСИ ИЗ ВЕЧЕРНАТА МИРИЗМА ("Georgi Georgiev - Турбо-фолка е политически акт, наложен в бившата Югославия. И причините поради които този жанр се създава са за ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane БЪЛГАРИЯ - ОНАЗИ, КОЯТО НЕ ПОЗНАВАТЕ / Христо Илиев споделено от Росен Русев за поколението на апашите, козарите и разбойниците по българските земи, срещу можещите, способните, интелигентните, ...
ОЩЕ
ПОЛЪХ ОТ СИБИР / д-р Преслав Наков
ПОЛЪХ ОТ СИБИР / д-р Преслав Наков The tragic story of Soviet genetics shows the folly of political meddling in science A few years ago, one of us (Ian) was lucky enough ...
ОЩЕ
ПАРТИЗАНИ & ПАРАЗИТИ
  ARHEA КОМУНИСТИ, ПАРАЗИТИ, ПАРТИЗАНИ / Демокрация направена от комунисти, е "комунистическа демокрация". С всичките последици. "Така е, за съжаление в този (комунистически) свят нещата са изкривени почти изцяло, човек се променя от ...
ОЩЕ
ДЕВОЙКА ОТ НАЦИОНАЛНОСТ „ИЖОРИ“
Archangel / Hurricane, ARHEA ДЕВОЙКА ОТ НАЦИОНАЛНОСТ "ИЖОРИ" Asen Prodanov > ?Българи "ЗА" ЕС и НАТО - Руската империя паразитира върху земите и костите на повече от СТО народа, поробени и ...
ОЩЕ
ДЪНИНГ – КРЮГЕР / ПСИХОЛОГИЯ
"ДЪНИНГ - КРЮГЕР" / ГЛУПАВИТЕ НЕ МОГАТ ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ СА ГЛУПАВИ Към България позитивната новина е, че има и от другата страна хора - наблюдаващи процеса. 1 - Представете си свят, ...
ОЩЕ
МОНАХЪТ ПРОДАДЕ СВОЕТО ФЕРАРИ
ARHEA СПОДЕЛЕНО / "МОНАХЪТ, КОЙТО ПРОДАДЕ СВОЕТО ФЕРАРИ" ("цифровият код „Дуло“ 186681 е огледален и означава, че Вселената е безкрайна") ЕПИЛОГ Silvia Elenkova - "Едно от многото неща, които научих, докато отсъствах, ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ – ГРАДИНА ОТ РАЯ
ИМА ЛИ ВЪЗМОЖНОСТ БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ РАЙСКО МЯСТО НА СВЕТА - САМИ МОЖЕМ ДА СИ ОТГОВОРИМ ТУРКМЕНИСТАН - 982 споделени, 256 харесани - ДЪРЖАВНИЧЕСКО МИСЛЕНЕ Имаме примерите какво би трябвало ...
ОЩЕ
АКО БЯХА НАРОД
  ARHEA АКО БЪЛГАРИТЕ БЯХА ЗАДРУЖНИ КАКТО НА ХОРОТО и помнеха историята както стъпките, без да преплитат крака - назад и назад до към 1944-та АКО БЯХА ОГНЕН НАРОД не само на масите ...
ОЩЕ
С АРХАНГЕЛА НА ПОБЕДАТА / With the Archangel of Victory
За ангелите, разговор между далечни и непознати, споделени от тайнството преживявания. За тайнството, на човешката ни съзнателност. За препускащите по бреговете човеци и ангели в Бездната, чиято утеха е всеизпълваща, ...
ОЩЕ
ПЪРВА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС ХРИСТОС, ПО ПЪТЯ КЪМ БЪДЕЩЕТО
СЛЪНЦЕТО ВСЕ ОЩЕ СЕ ВЪРТИ ОКОЛО ЗЕМЯТА, НА ВСЕЛЕНСКИЯ ПАТРИАРХ Към "ПЛАНЕТА БЪЛГАРИЯ" - ПЪРВА / ВТОРА / ТРЕТА Към БЪДЕЩЕТО - ПЪРВА ЧАСТ / ВТОРА ЧАСТ / ТРЕТА ЧАСТ ГЕНЕТИКА - 14 ...
ОЩЕ
КОМУНИЗМЪТ ПРОДЪЛЖАВА – ДОЙЧЕ ВЕЛЛЕ
  ARHEA КОМУНИЗМЪТ В БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА, НЯМА СВОБОДА Как комунизмът си остана. Западът прояви огромно лекомислие, смятайки, че политическият плурализъм и пазарната икономика са достатъчни, за да изтикат комунистическите елити от властта. Колко ...
ОЩЕ
СВЕТЛИНА & СВОБОДА – СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА / ПАЗИ СПРАВЕДЛИВОСТТА, РАЗДАВАЙ БЕЗ КОЛЕБАНИЕ - "Пази в себе си това съкровище справедливостта. Знай как да раздаваш без колебание, да губиш без съжаление, да ...
ОЩЕ
ЗА СВОБОДАТА
  ARHEA СВОБОДАТА СЕ РАЖДА ОТ ПЛАЧ, ЩЕ БОЛИ ЗА БЪДЕЩИТЕ НАСЛЕДНИЦИ "...Силата на българската памет. Константин Шарков казва в поемата си, че свободата се ражда от плач и пламък и, че ще ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane СРЕЩУ ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ, КОИТО СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ В БЪЛГАРИЯ ОТ - ДЯСНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ - "Призоваваме властта да не създава излишно напрежение и да не нарушава основните ценности, ...
ОЩЕ
МИТИЧНИЯТ ЕНКИ / ИРАН И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
Интернет съобщава, за поредното откритие на цивилизацията. "Докато багер изкопава основите на новострояща се къща пред работниците се отваря входът на древна гробница! Те моментално известяват властите и иранското правителство изпраща екип ...
ОЩЕ
ДЕМОКРАТИЧНА КАТАСТРОФА И КОМУНИЗЪМ
ARHEA В ДЕМОКРАТИЧНИЯ КАПИТАЛИЗЪМ, УПРАВЛЯВАН ОТ КОМУНИСТИ И НАСЛЕДНИЦИТЕ - ЗАДУШАВАНЕ / НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА Хранителни продукти. Голяма част от храните по магазините у нас са на двойно по-високи цени, отколкото се предлагат ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА КОРОННИЯ ВИРУС В БЪЛГАРИЯ - онези лица, получили вариращи суми около 8000 на калпак, за да бъдат заразени или обявени за носители с положителен ...
ОЩЕ
Александър Морфов – СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ ОТ БАНДИТИ
БТВ / Александър Морфов - СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ ОТ ЛУМПЕНИ И БАНДИТИ Александър Морфов: Да живее България – но не тази на лумпените и бандитите! - Кога за последно казахте „Да живее България”? „Да ...
ОЩЕ
ТУРКМЕНИСТАН, СТРАНАТА НА ЗАПАЗЕНОТО БОГАТСТВО
ТУРКМЕНИСТАН, СТРАНАТА НА ЗАПАЗЕНОТО БОГАТСТВО Когато едно държавно богатство е в ръцете на стопанина, получаваме идеята на държавната цялост в ръцете на можещите, знаещите, способните, държавниците и на народа, в обществото ...
ОЩЕ
ВЪПРЕКИ ОБЯВЕН ЗА ПСИХИЧЕСКО ОТКЛОНЕНИЕ – В БЪЛГАРИЯ, КОМУНИЗМЪТ ЩЕ УПРАВЛЯВА
ВЪПРЕКИ ОБЯВЕН ЗА ПСИХИЧЕСКО ОТКЛОНЕНИЕ - В БЪЛГАРИЯ, КОМУНИЗМЪТ ЩЕ УПРАВЛЯВА Още 1000 години в България кадри на комунистическата партия, ще държат здраво властта в ръцете си и ще определят "дневния ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА – ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ
ВЪПРЕКИ ГРАНДИОЗНИТЕ КРАЖБИ - БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА - ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ "На планетата Земя са намерени хиляди загадъчни рисунки и артефакти, има мистериозни явления, случили се по различно време и на различни ...
ОЩЕ
РЕЛИГИОЗНОТО НАСЛЕДСТВО
ПЛАНЪТ ЗА УБИЙСТВОТО НА БОГА (за пореден път, чрез църквата) При комунизма това включва не само цялостно негативно отношение към религиите, но и системното им преследване с надеждата или вярването, ...
ОЩЕ
ОСЪДЕН ЗА 98 СТОТИНКИ
НОВА ТВ. ТЕМА - МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ ("ВТОРА И ПОСЛЕДНА ЧАСТ - ПРЕДСТОИ ПУБЛИКУВАНЕ НА ФАКТИ ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ТРИТЕ ОПЕРАТОРА И КРС ЗАКОНОДАТЕЛНО, СЪЗДАВАЩИ ПРЕСТЪПНА ОБСТАНОВКА ЗА ИЗМАМА ЗА МИЛИОНИ") 1. ОСЪДЕН ...
ОЩЕ
ТЪРСЕЩИ БОГА ВЪВ ВСЕЛЕНАТА
ЗА ТЪРСЕЩИТЕ БОГА ВЪВ ВСЕЛЕНАТА ПЪРВА ЧАСТ Ако изпадне в повишена неустойчивост, божествената частица може да доведе до разпад на Вселената, предупреди Стивън Хокинг. Британският физик Стивън Хокинг предупреди научната общност, че по-нататъшните ...
ОЩЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО / НЕИЗВЕСТНИТЕ АНГЕЛИ
СВИДЕТЕЛСТВО НА ВЕЛИКОЛЕПИЕТО, ДУХОВЕН ПОЛЕТ Свидетели сме на примери как световно известни личности, значими личности от историята на планетата са забравени в родните си места. Свидетели сме как България губи следите ...
ОЩЕ
ТРЕТА ЧАСТ – ГОСПОЖО, ЩЕ …
  ARHEA ТРЕТА ЧАСТ - ГОСПОЖО, ЩЕ ИЗБИЕМ СЕМЕЙСТВОТО ТИ / РОЛЯТА НА МВР В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 75 Г. РАЗБОЙНИЧЕСТВО И ПРЕСТЪПНА СЪЗНАТЕЛНОСТ - “Госпожо Дреникова, първо ще разстреляме децата ви, после ...
ОЩЕ
ЯНКО ГОЧЕВ – КОНТРОЛЕН ИЗСТРЕЛ
  ARHEA КОНТРОЛЕН ИЗСТРЕЛ ОТ МОСКВА Янко Гочевъ - 75 години от убийствата в Хасково - 12.09.1944г. Комунистически терористи и червеноармейци избиват 7 български офицери от гарнизона начело с командира му полковник Велико Маринов ...
ОЩЕ
ARHEA   Телевизия. Телевизионната тръба. Екранът за човека. ("Колкото е по-голямо внушението (въображение) при създаване на личностния "облак", толкова ще бъдат повлияни сенките от другата страна.") Телевизията търси живите. Телевизията предава заради живите. Няма ...
ОЩЕ
2000 ГОДИНА, КОМУНИЗМЪТ Е ПРЕСТЪПЕН
  ARHEA 1 - 38-НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ 2000 ГОДИНА - ОБЯВИ КОМУНИЗМА ЗА ПРЕСТЪПЕН 2 - "КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД" - ОТКАЗВА ДА ПРИЗНАЕ ЗАКОНА / ЗАРАДИ "ДАВНОСТ" 3 - ПО СВЕТА НЯМА ДАВНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ...
ОЩЕ
КЪЛНОВЕ / САМО ТИ И ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
ДО КАНАДА И ОБРАТНО, КЪМ АРБАНАСИ След 4-годишна работа, Людмил Егов от Арбанаси създаде машина за кълнове, която по специфична технология ще може да се произвежда жива храна в домашни условия. Уебдизайнер ...
ОЩЕ
ФЕРМЕРИ ОТ РОДОПИТЕ, СЕМЕЙСТВО ВАСИЛЕВИ
Благовеста Василева отваря капачето на препечена яркооранжева тиква, пълнена с телешко месо и разлива по чашите вино, узряло чрез дива ферментация. Външният вид на стопанката по нищо не напомня фермерската ...
ОЩЕ
В БЕЛОГРАДЧИК – НАХОДКА НА 1,4 МЛН. ГОДИНИ / БЪЛГАРИЯ
Униĸaлнa нaxoдĸa, oтĸpитa в Бeлoгpaдчиĸ, пpeoбpъщa cвeтoвнaтa иcтopия. Cпopeд пocлeднaтa ceнзaциoннa тeopия, нaxoдĸaтa, oтĸpитa в пeщepaтa Koзapниĸa в oĸoлнocтитe нa Бeлoгpaдчиĸ, paзбyнвa нayчнитe cpeди cpeд иcтopици и apxeoлoзи. Πpeди дa бъдe ...
ОЩЕ
ARHEA / ФРЕДИ БУЛАСАРА - МЕРКЮРИ & QUEEN ГУЛАГ И ВОЛФ ЖМУНЕС - ВАКСИНАТА "ЖМУНЕС" СРЕЩУ ХЕПАТИТ Б На 5-ти септември 1946 г. е роден великият Фреди Меркюри. The Queen създават музика, ...
ОЩЕ
НЗОК – ЧАСТ ОТ ПРЕДВИДЕНАТА РАЗРУХА
  ARHEA НЗОК КАТО ЧАСТ ОТ СМЪРТТА НА БЪЛГАРИЯ (*НЗОК, невярна абревиатура, с цел злоупотреба с доверието, с чуждите средства / част от събирателния образ на крадлива държава, носеща смърт и разруха) “Преди ...
ОЩЕ
Ива Павлова На извънреден брифинг в 4 часа през нощта НОЩ излиза с нова мярка - Морков в г.за. Управляващите казват, че мярката е задължителна за всички, но те масово ...
ОЩЕ
ГЕОРГИ МАРКОВ, ОТ ЕВА РАДЕВА
  ARHEA ГЕОРГИ МАРКОВ - ПИСАТЕЛ, убит във Великобритания (паметник на площад "Журналист" в София) Eva Radeva - "Все повече ме смайва впечатлението, че истинската болест на нашето време не е нито комунизмът, ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane Resurrection of the Forgotten Bulgarian (electronic) School / Rositsa Doneva, Daniel Denev, George Totkov - the heroes of Bulgaria ВЪЗКРЕСЕНИЕ НА ЗАБРАВЕНОТО ЕЛЕКТРОННО УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ Може би сте пропуснали ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane СЪБУДИ СЕ РОБЕ - споделено от Мадлен Димитрова / ВАКСИНИРАНЕ И "ЧИПИРАНЕ" - експериментът започва от българия "Бъдещата ваксина срещу коронавируса да бъде достъпна за всички и задължителна, ...
ОЩЕ
НЕ, МЕРСИ
Archangel / Hurricane ПОГРЕБЕНИЕТО МИ? - НЕ МЕРСИ / 1 - КОЙТО НЕ МЕ Е РАЖДАЛ 2 - НЕ МЕ ЗАСЛУЖАВА 3 - КОЙТО НЕ МЕ Е ХРАНИЛ, ДА НЕ МЕ ТЪРСИ 4 - ...
ОЩЕ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА – НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА - НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ ("Пред нас е 7000 годишен артефакт, който е първият намерен в света “КИВОТ (КОВЧЕГ) НА ЗАВЕТА”, но той не е Моисеевият - от ...
ОЩЕ
ЕГРЕГОР – ДОМАШНИЯТ ДУХ, СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ
АРХЕА / ЕГРЕГОР - КЪДЕТО Е СЕМЕЙСТВОТО (БЛИЗКИТЕ) С ДОМАШНОТО ОГНИЩЕ - ТАМ Е РОДИНАТА ТИ Другото е не поискана, не потърсена пропаганда с мотивирана цел и измама, с пределно ясна ...
ОЩЕ
ДАНИИЛ, ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ 2018
ДАНИИЛ - НОВИЯТ ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ МЕДИЯ "ФОКУС", Разбираемо е да има пристрастия при избора на митрополит, но той беше проведен канонично и по божията воля. Това заяви новоизбраният Видински митрополит Даниил във ...
ОЩЕ
ПРАКТИЧЕСКИ, КАКВО Е ЛЮБОВ
  Valeri George ПСИХОЛОГИЯ - ЩО Е ЛЮБОВ Без любов не се умира, няма ли любов, продължавате напред. Към живота. Голяма част от хората го знаят без изключение назидателно, до следващите млади хора. ...
ОЩЕ
ВИКТОР КОРДОН – ТАЙНАТА ЗА ПОСЛЕДНАТА ЧОВЕШКА ВОЙНА
ВИКТОР КОРДОН - ТАЙНАТА ЗА ПОСЛЕДНАТА ЧОВЕШКА ВОЙНА / ПРИЧИНИ, УСЛОВИЯ, ПРОПАГАНДА И ПОСЛЕДСТВИЯ (професионален анализ) 2 ЧАСТ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА ПРИЧИНАТА от Павел Иванов 3 ЧАСТ - ЗАКЛЮЧЕНИЕ Pavel Ivanov ...
ОЩЕ
ПАРИ, САМОЛЕТИ И СЪЗНАТЕЛНОСТ
  ARHEA НАЙ-СЛАДКИ СА ЧУЖДИТЕ ПАРИ / СЛАДКО Е - ЧУЖДОТО БОГАТСТВО ПАРИ ЗА САМОЛЕТИ НЯМА, ЗАЩОТО СА ОТКРАДНАТИ - ЛИПСА НА СЪЗНАТЕЛНОСТ Защо липсва личната съзнателност като елементарна логика у индивида, намерено в ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane FAKE NEWS - INTRODUCTION - MATERIALS AND METHODS - RESULTS Evaluating the fake news problem at the scale of the information ecosystem / Science Advances 03 Apr 2020: Vol. ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ЗОРОАСТРИЙСКИ СБОРНИК ТЕКСТОВЕ НА АВЕСТИЙСКИ ЕЗИК / от 21 Март започва новата година на Белия Орел, Небесен Жрец - времето на Страшния Съд е близо. / ПРЕДСКАЗАНИЕ ...
ОЩЕ
ЖИВОТЪТ Е ТВЪРДЕ КРАТЪК, ПОСЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ
РИСКУВАЙТЕ, СЛЕДВАЙТЕ СЪРЦЕТО СИ Джим Кери е един от най-популярните комици в киното, но тези негови думи ни карат да вярваме, че е и мъдър човек. ("Следвайте сърцето и се наслаждавайте на ...
ОЩЕ
ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ РОД / АПОКАЛИПСИС
"Ние сме една от най-старите нации е Европа. Не говоря само за Кирил и Методий и за глаголицата и кирилицата. Говоря за нашите хора като Григорий Цамблак – религиозен шеф ...
ОЩЕ
  ARHEA В БЪЛГАРИЯ НЯМА НИЩО / Д-Р КРЪСТЕВ 1. Трудно би било да се намери у кой да е друг народ нещо аналогично на антисоциалността на нашата интелигенция. 2. В народи, по-културни от ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ПРЕПОРЪЧАН САЙТ ЗА ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ / четиво на български език - подарък за истински човеци
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ГОВОРИ ВАЛЕРИ с Атанаска Генурова / Valeri George" REMEMBER - ДАМАТА С БУХАЛА И ХАРТИЕНИТЕ ПАРИ Atanaska Genurova - играете си с дявола дърпате го за опашката, ...
ОЩЕ
КОД ЗА ЗАЩИТА / ПРЕДМЕТИ И ГЕНЕТИКА / ВИНО ЗА БОГОВЕТЕ
1 - С БЪЛГАРСКИТЕ ШЕВИЦИ НАПРАВИХМЕ КОД ЗА ЗАЩИТА НА ДОКУМЕНТИ 2 - ВОДАТА ИЗПЪЛНЯВА ЖЕЛАНИЯ / ПРЕДМЕТИТЕ ВЛИЯЯТ НА ГЕНЕТИКАТА 3 - ЕНЕРГИЙНО ВИНО КАТО ПИТИЕ ЗА БОГОВЕТЕ / МОЛЕКУЛИ ВОДА Признато ...
ОЩЕ
СТАДО ПУЙКИ
  ARHEA Мария Петрова > ‎РОДИНА / ИДВАТ ИЗБОРИ СТАДО, ЩЕ ГЛАСУВАМЕ ЛИ Отговарят от стадото - винаги готови, готови, готови. - Не чух добре, ще гласувате ли? - винаги, винаги, винаги... О, йе - Да ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane ИЗВЪНРЕДНО СЪОБЩЕНИЕ / ГРУПА КОРОНАВИРУС - СОФИЯ, ПЕТЪК 13 / ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ОТ 1968-ма ГОДИНА /"учебник по Ветеринарна микробиология написан от акад.Стефан Ангелов и чл.кореспондент А.Тошков"/ ВРЕМЕ ЗА РЕДУКЦИЯ ...
ОЩЕ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
НЕЗАКОННА ВЛАСТ / БЪЛГАРИЯ СЕ УПРАВЛЯВА КРИМИНАЛНО – КОНСТИТУЦИЯТА ПОВЕЛЯВА ВЪЗМЕЗДИЕ – БОЛШЕВИШКИ, КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕФЕРЕНДУМ / НАРОДЕН СЪД – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ Първо, отделянето на част от България към Румъния за ...
ОЩЕ
  ARHEA ОТКРОВЕНИЕ ОТ ТАТЯНА   Tatiana Christy Когато свободата е подарена, тя никога не може да се превърне в истинска и осъзната. За много в България тя си оснана нежелана и неразбираема. България никога ...
ОЩЕ
Капитан Румен Йовчев - първият българин, имал честта, щастието и отговорността да бъде капитан на най-големия пътнически кораб в света. Румен Йовчев е от Варна, потомствен моряк. За първи път се качва ...
ОЩЕ
МЕДИЯ, КОМУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ
АРМЕДИЯ V. M. - ИЗЛЪЧВА НА ЖИВО ВСЕКИ ДЕН / ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ ПО ЧАСОВИ ЗОНИ 1. ЗОНА - ЦЕНТРАЛНО ВРЕМЕ ПО ГРИНУИЧ 2. ЗОНА - САЩ, Източно крайбрежие 3. ЗОНА - ...
ОЩЕ
ПОЛЕЗНАТА МРЕЖА И „ПАНТА РЕЙ“
 Валери Георгиев Полезната мрежа. Най-интересна е демонстрацията на телесни качества. Млади и стари. С удоволствие да ги разглеждаш. Усмивка. Най-лесно е показването на външните придобивки - като кресливи снахи, да ги ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane НА ЮГ ОТ БЪЛГАРИЯ - ТУРЦИЯ / Mitka Bifgeranov & Ivo Doshev from Istanbul, Turkey. Една история от южната ни съседка, далеч от комунизма на Азия осакатил цяла ...
ОЩЕ
Archangel / Hurricane СПРАВЕДЛИВО ОТНОШЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ Филип Христов / Спиралата на насилието в България винаги се е завихряла в резултат на центробежни политически процеси и идеологическото противопоставяне. Бурният политически живот ...
ОЩЕ
КОМУНИЗМЪТ ОЩЕ 1000 ГОДИНИ
БЪЛГАРСКА ЧУДОТВОРНА ИКОНА, СРЕЩУ МАГИЯ, ЛЕКУВА БОЛЕСТИ
ЗА МОЯ, БЪЛГАРСКИ НАРОД
КАНАЛИЗАЦИЯ С ФАКТИ
ДРАГИ, СЪНАРОДНИЦИ В ИСПАНИЯ
ПЕТРИЧ / ХЕРАКЛЕЯ – СИНТИКА
ЗА ВЕЧНАТА ЖЕНА, ОБРАЗЪТ НА МАЙКАТА – СТЕФАН
КИЕВСКИ МИТРОПОЛИТ И НА ЦЯЛА УКРАЙНА
РУМЯНА ЧЕНАЛОВА – ОСТАВИХМЕ БЪЛГАРИЯ НА РАЗБОЙНИЦИТЕ
ГОРЯНИТЕ СРЕЩУ ОКУПАЦИЯТА
ЦЕРН И ГАЛАКТИКАТА – СЛЕД Х БОЗОНА
ПЪТЯТ ВЪРХУ БОЖИЯТА МАГИСТРАЛА – НАПРЕД И САМО
БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИГАРСИ – ЦЪРКОВНА ДЕЙНОСТ И РАЗБОЙНИЧЕСТВО
ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ
РЕВОЛЮЦИЯ В СВЕТА НА ФИЗИКАТА / НАБЛЮДАВАМЕ СВРЪХ
БКП – ЕТНО-ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО
ПРЕМАХВАНЕ НА ПАМЕТНИКА
ДОКАТО СЕ МОЛИТЕ, ЩЕ СЕ МОЛИТЕ
БЕЗКРАЙНИ КРАЖБИ
ДАРЕНИЕТО
БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКА – СЕРБЕСТ
НОЕМВРИ, ВРЪЧЕНИ СА НАГРАДИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА
ПСИХИАТРИЯ С УСМИВКА
ГЕНЕРАТОРИ / ЗЕМЯ
РУДОЛФ ЩАЙНЕР – СТРАНИЦА 53
ПЕНСИОНЕРИ НА ТАЛАЗИ, ЩЕ СЕ ВРЪЩАТ
ВОЕННА СТРАТЕГИЯ, ЧУДЕСНА РАЗРАБОТКА ОТ АЛЕКСАНДЪР БОРТНИКОВ
ФОНДАЦИЯ „ДИМИТЪР БЕРБАТОВ“ С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР
БИТКАТА ПРИ ЧЕРНОМЕН
ПРОБЛЕМ В МИРИЗМАТА НА НАРЦИСА
АТЕНТАТ В СОФИЯ – ЦЪРКВАТА „СВ. КРАЛ“
САЩ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКИ ТРЪКСТОП В ЧИКАГО / ЦЕНТЪР ЗА ТОВАРНИ
ПАЛМИ РАНЧЕВ, БКП СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ЕПИСКОП ПОЛИКАРП ПО ПЪТЯ КЪМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО /
ТРЕТА ЧАСТ / КОЛОБРИ, ПАЗИТЕЛИ, ЕВРАЗИЙСКА БЪЛГАРИЯ –
ЛИЧНОСТ И ДЪРЖАВА
ДЖАКПОТ / ЗА ДОБРИНАТА НЯМА ГРАНИЦИ, 2014
Depopulation of the United States / DEAGEL
СРЕЩУ КУЧЕТАТА И КУЧКАРИТЕ
СРЕДНОВЕКОВЕН ПРИНЦ – „БОЯН МАГА“ – БРАТЪТ НА
КАНАЛИЗАЦИЯТА С ФАКТИ
БУНТЪТ НА ТРАКИЕЦА / ГЕРОИТЕ СЕ РАЖДАТ В
Archangel / Hurricane КЪМ РАЙСКАТА ГРАДИНА
В НАЧАЛОТО БЯХА ПАРИТЕ
МАНОЛ – ПРОСТОКРАЦИЯ
Б.Н. Р. – СПОДЕЛЕНО ОТ АНА АНДОНОВА &
РЕЗЕРВАТЪТ В МАЖДАРОВО / ОПАЗВАНЕ НА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД
ПСИХО – ТРИЛЪР / ЗАЩО ФОСИЛЪТ ВЯРВА НА
БЪЛГАРИЯ НОВАТА ПАЛЕСТИНА
ПОЛИТИКА И РЕЛИГИЯ
ARHEA / РЪКОВОДСТВО ЗА ДУХОВНА ПРАКТИКА
Archangel / Hurricane, ARHEA
КРЪСТОВ ДЕН
СЪДБАТА В РЪЦЕТЕ ТИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ СЪРЦЕ И ДУША
СИМЕОН ДЕНКОВ, ЗА РЕЛИГИЯТА
ГЛОБАЛНА ЗАЩИТА – DELL Precision T7500
КОЙТО НЯМА ДА ГО ПРОЧЕТЕ
ЛЕВИЧАРСТВО, ИСЛЯМИЗЪМ, РУСИЗЪМ СРЕЩУ СВЕТА
ЗА ЧЕСТТА НА БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ БЕЗ СУВЕРЕНИТЕТ – ЦОЧО БИЛЯРСКИ
ГЕНЕТИКА НА БЪЛГАРИТЕ / 14 500 ГОДИНИ ИСТОРИЧЕСКА
ПРЕЗИДЕНТСКА ПАТЕТИКА – Г. ПАПАКОЧЕВ
АРМЕДИЯ С БЕЗПЛАТНИ ИЗДАНИЯ / 2017 ФЕВРУАРИ
ГАРЕГИН – ПРЕМЪЛЧАНИ СТРАНИЦИ, КАПИТАН ПЕТКО ВОЕВОДА
ПОД СЛЪНЦЕТО НА БЪЛГАРИНА – Г. С. РАКОВСКИ
ЦИРК ОТ „ЗАКОНИ“ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА / адв. Шаркова
НАДЕЖДАТА, НАРЕЧЕНА – „ПЕНСИЯ“ / 13.04.2017 – 2019
СЪЗДАДЕН Е ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – РАЗГАДАНИ ТАЙНИТЕ
БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ВТОРА В СВЕТА СЛЕД ГУУГЪЛ С
БОГ СЪЩЕСТВУВА
КОМУНИЗМЪТ – ОБЯВЕН ЗА ПРЕСТЪПЕН
ЯНКО ГОЧЕВ – МЕЛПОМЕНА ЗА БЪЛГАРИЯ
БКП ; КП БСП ; КП ГЕРБ &
САЛИМ РАЗКАЗВА / ПРИЛОЖЕНИЕ – СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
ПРОЕКТ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ДС И КГБ
ВИЗАНТИЯ / НАКРАТКО
СВЕТЛИ ДНИ
КРАСОТАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ НОСИИ
СМЪРТТА НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА
ШИРОКА ЛЪКА – ДОКОСВАНЕ ДО БЪЛГАРИЯ
ВТОРА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
А ЗЕМЯТА ЩЕ БЪДЕ РАЙ
ЕВА ГОРГОВСКА – БУЛГАРИСТАН, на веселите гяури
ТЕМАТИЧНА КРАЖБА – 14 ПЪТИ ПО ВИСОКИ ЦЕНИ
КАЦАРОВ – БАЛАБАНОВ
НДК – СТРОЕЖЪТ НА НОВА БЪЛГАРИЯ
МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ТЕРИТОРИЯТА
БЪЛГАРИЯ ПОМНИ, РЕКИ И ЯЗОВИРИ, КРЕПОСТИ И МОНАСТИРИ,
Archangel / Hurricane ОНГЪЛ 11 януари 1989
НАРОДНИ, КОНСКИ НАУШНИЦИ
ОТ ИСПАНИЯ – НИКОГА НЯМА ДА СЕ ВЪРНЕМ
ВЪВЕДЕНИЕ НА МАЙКАТА БОЖИЯ / ДНЕС – 21
СОЛОМОНОВИЯТ ХРАМ – ОТНОВО
FOR ALL BULGARIANS WORLDWIDE – MAKE FRIENDS
ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ
ХАЗАРСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
БЕЗИМЕННА, НЕПРЕХОДНА
ТАТАРСТАН И БЪЛГАРИЯ №2
PRAYER IN THE UNITED STATES
ОТКРОВЕНИЕ ОТ АЛБЕНА
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 1
TEAMP TRUMP / GOD BLESS US
QUANT E-СПОРТНА ЛИМУЗИНА, ХИДРО-АВТОМОБИЛ
МЕЖДУ ВЪЗДУХА И ВОДАТА (СТРАХ)
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, ВЪЗМОЖНОСТИ В БЪЛГАРИЯ
ИНДУСТРИЯ НА ЗДРАВЕТО
ТВОЯТА ДУША – Е НАЙ-ГОЛЯМАТА ЦЕННОСТ
ГЕНЕРАЛНАТА МЕРЗОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЖИВОТ
УСТРОЙСТВО НА КОМПАРТИЯ ГЕРБ
ПОТРЕБИТЕЛСКА & ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ
АЗ СЪМ РЕАЛИСТ, ОЧАКВАМ ЧУДЕСА
ДЪРЖАВА НА СМЪРТТА деца без бъдеще
ФРАНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
ГЕРОИТЕ НА БЪЛГАРИЯ В МИРНО ВРЕМЕ
КЛЮЧ – 2015
БОРБА ЗА НЕЗАВИСИМОСТ НА БЪЛГАРИЯ
КУЛТУРА – ГЕОРГИ МИШЕВ, СОФИЯ / ПЕРОТО, НДК,
ДОНАЛД ТРЪМП – АКО ИСКАМЕ ДА ОЦЕЛЕЕМ
40 000 ГОДИНИ АЗБУКА
ПРЕОБРАЖЕНИЕ – СИЛА
ФРАНК – ГЕРОЯТ ОТ ФРАНЦИЯ / ЗА ГЕРОИТЕ
НЬОЙСКИ ДОГОВОР, 27 НОЕМВРИ 2015
ЗАТВОРЕТЕ ВЕСТНИКА, ИЗКЛЮЧЕТЕ ТЕЛЕВИЗОРА
МАТЕРИЯ – ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА
РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ / МОБИЛНИТЕ КРАЖБИ
ЩЕ ОЖЕНИТЕ БЪЛГАРИЯ
КИРИЛ ХРИСТОВ срещу Леонид Андреев
ОБИДЕНАТА ПЛАТФОРМА НА ФЕЙСБУК
ПРОФЕСОР АТАНАС ПОПОВ – СЪНАРОДНИЦИ
ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО, БЪЛГАРИЯ 2015
140 ГОДИНИ МВР / 49 КОНГРЕС БСП
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ – СЪЛЗИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
НИКОЛАЙ МАРКОВ – ЗА СЕДМИЦА 5 МЛРД ОТКРАДНАТИ
ДЪРЖАВНИ ФАЛИТИ, КОМУНИЗЪМ
НЕБЕСЕН ПЕЧАТ, КЛЮЧЪТ Е В ТЕБ
ГЕНЕАЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО, СЕМЕЙСТВО И НАСЛЕДСТВО – Родина
ПЪРВА ЧАСТ / ВЕЛИКИЯТ ДУХ – БИТИЕ И
ЗЛАТНАТА КНИГА – 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА
В БЪЛГАРИЯ – АГРЕСИВНИ АГЕНТИ
ЧАСТНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
КАК СЕ КАЛЯВАШЕ СТОМНАТА
ДАНЪК „СВОБОДА“ – НАПАДЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА
ЩАСТИЕ, ПО ПЪТЯ КЪМ РАЯ
В ЗАЩИТА ПРАВАТА НА СВОБОДНИТЕ ХОРА – As
РОБСТВО ПО ДЗЕН
ВИТАЛНОСТ / ЕПИФИЗА, МЕЛАТОНИН, СЕРОТОНИН
ГОСПОД НИКОГА НЕ Е БИЛ В ТАЗИ ЦЪРКВА
ПЪТЯТ НА ФОТОННИТЕ ОБЛАЦИ, РАЗГАДАВАНЕ НА МИСЪЛТА
ОТКРИТИ СА 100 НОВИ ПЛАНЕТИ
ДОНАЛД ТРЪМП – В БОРБА ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО –
ДОБРЕ ДОШЛИ / 560 – 434
ПЕТНАКВАРКИ С ДОСТОВЕРНОСТ СИГМА 9
ИИСУС ХИЛЯДОЛЕТИЯ ПРЕДИ СВОЕТО ВЪПЛЪЩЕНИЕ…
БИЕЩОТО СЪРЦЕ НА ПАРТИЯТА / ЗЛАТИН ВАН ТОТЕВ
БЪЛГАРИНЪТ ЩЕ УЗНАЕ ЗА ИСТИНАТА И СВОБОДАТА
КОВИД19 / КП ГЕРБ ПОЛУЧАВА ВАКСИНИ ОТ СЗО
МЕЖДУНАРОДЕН ТРИБУНАЛ ЗА НАЦИОНАЛНА ЗАЩИТА ITNJ
НЕ ЧОВЕК, НО КОМУНИСТ
МЪРТВА ХВАТКА, ТРЕТА ЧАСТ / ГЕНЕРАЛИТЕ И БЪЛГАРИЯ
ИЗЛОЖБА НА ПИКАСО В СОФИЯ – ВХОД СВОБОДЕН
МЕЛ ГИБСЪН С ИСТОРИЧЕСКИ ФИЛМ ЗА ЦАР КАЛОЯН
1944 – 2017 ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ, БАТАШКОТО КЛАНЕ
CORRESPONDENTS IN 2018 КОРЕСПОНДЕНТИ
БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО, БИБЛЕЙСКИЯТ ПОТОП
140 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ПСИХОЛОГИЯ
БЪЛГАРСКИТЕ САМОЛЕТИ И АВТОМОБИЛИ
ГЪРЦИЯ, САЩ И ШВЕЙЦАРИЯ – ПАРИ ЗА ЖИВОТ
РОДИНА – КАКВО НАПРАВИ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ
МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ 7000 ГОДИНИ
ЗАЩО И КАК СВОБОДАТА СЕ ОТМЕНЯ / НЕУСПЕШЕН
ИЛИНДЕН – СВ. ПРОРОК ИЛИЯ
РОНАЛД БЕРНАР – СВЕТЪТ В КЕШ
В КРАЯ НА 2017
МОСКВА ВИКА СОФИЯ – СЪВРЕМЕННА ПРИКАЗКА / БИЗНЕС
ARHEA / ЦВЕТАН ГАЙД – ВЯРА И ДЪРЖАВА
ГРАДЪТ И ПЛАНИНАТА В САЛЕРНО, БЪЛГАРИЯ
ЕВРОКОМ – НЕЗАКОННА ВЛАСТ, НЕЗАКОННО УПРАВЛЕНИЕ
ДА ПОКРЪСТИШ ПОРОБИТЕЛЯ СИ – ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ
УРОДОЛОГИЯ В ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
ДЕМОКРАЦИЯ И КОМУНИЗЪМ / политика и общество
ПЪТИЩА, СЪДБИ, ПЛАНЕТА
БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ ЛАУРА КЬОВЕШИ
ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА, Е СЪЗДАДЕН СПЕЦИАЛНО
ВИБРАЦИЯ НА АНГЕЛИ ПОКРАЙ ВАС, АКО ЧУВАТЕ ГЛАСОВЕ…
СВОБОДАТА Е – ДА ОСВОБОДИШ ДЪРЖАВАТА СИ /
КЕМПЕР ИЛИ АПАРТАМЕНТ
ТЮРКСКИ ПРОИЗХОД – АЛЪШ ВЕРИША / ШЛОМО ЗАНД
ПОДМЯНА НА ОСНОВНОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРОПАГАНДА
СУПЕР`ЛУНА & ЛУННО ЗАТЪМНЕНИЕ – 28 СЕПТЕМВРИ
КОЙ ПРЕВЪРНА ДЪРЖАВАТА ВИ В КЛОЗЕТ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 2
РОЛЯТА НА РУСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
НЕКА ВСИЧКИ ДА ЗНАЯТ
МИЛИАРДЕРИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА
РАДОЙ РАЛИН ЗА РУСИЯ
БЪЛГАРИЯ – РЕПУБЛИКА ТАТАРСТАН
НЕВЕРОЯТНО, РАЗШИРЯВАНЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА & ЧОВЕЧЕСТВОТО
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО – РОДИНА, БЯЛАТА ПТИЦА
ТОЯГАТА НА МОСКВА
ПРОФ. ФИЛИПОВ – ИЗВЪНЗЕМНИ ОТПРЕДИ 60 000 ГОДИНИ
БЪЛГАРКА НАГРАДЕНА ЗА ЛИЧНОСТ НА СВЕТА
ДНК – ПАРАНОРМАЛНИ ЯВЛЕНИЯ В ЧОВЕКА
ГОРАН БЛАГОЕВ – „РИЦАРИТЕ“ НА БЪЛГАРИЯ / БНТ
ДУХЪТ НА БЪЛГАРИЯ / НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО / 1000 СВЕТЛИННИ ГОДИНИ НАЗАД
ЙОСИФ ВАРСАНО – КОМУНИСТИЧЕСКИ РАЙ
КИМЕРИЙЦИ, ПРОТОБЪЛГАРИ / СВЕЩЕНОРОДИЕ, САКРАЛНОСТ И ИДЕНТИЧНОСТ
ДНЕС Е АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА
ЗА БАНДИТИТЕ И НОРМАЛНИТЕ по Куентин Тарантино
АЗ, НАСЛЕДНИК НА ГОСПОДАРИТЕ НА СВЕТА
„Вселена Петрова“ – ИЗБОРИТЕ
ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА / СИЛА
ПЛАНЕТА – ЗЕМЯ / езикови преводи
АНТИПРОПАГАНДА – ЖИВА БЪЛГАРИЯ
ПЪТЯТ КЪМ СВЕТЛОТО, КОМУНИСТИЧЕСКО БЪДЕЩЕ
I – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
ТАЙНИ НА БЪЛГАРСКОТО ХОРО
ФРОНТАЛНО – НЕ МОЖЕШ ДА ИЗБЯГАШ ОТ КОМУНИЗМА
НОЕМВРИ 2010 ГОДИНА – ТАТАРСТАН, ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ
МЕРИЛИН – ЛЕЧЕНИЕ В ТУРЦИЯ
РУСКИЯТ ОПЕРАТОР „ВИВАКОМ“ ОТ ФРОГ
165 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ, МОСКВА
ИНТЕРНАЦИОНАЛЪТ НА „ДЯДО ИВАН“ КЪМ ОБЛАСТ – ТРАКИЯ
БЪЛГАРИЯ, БЕЗСМЪРТНА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, БЪЛГАРИЯ
ШАМАНИЗЪМ И ЗАБЛУДА
ХАРИЗАН КОН И ПОДАРЕНА МИТРОПОЛИЯ
ИЗМИСЛЕНИ ФРОНТОВЕ И СРЕЩУ „НЕВИДИМ“ ПРОТИВНИК
ЛИСИЦАТА
15 АВГУСТ-УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
СТЕНИТЕ НА ЙЕРИХОН – ШЛОМО ЗАНД & ЗЕЕВ
ПЪРВИЧНА НЕИСТИНА SS
ЕКСПЕРИМЕНТ – „ГЛАД“ БТВ / КАРБОВСКИ
Giant / September 28, 2015
ЦАРКОВНИ УСПЕХИ / БЛАЖЕНСТВО
ДЪНИНГ – КРЮГЕР / ГЪСКИ И НАРЦИСИ
ЗНАЕШ ЛИ, ЧЕ АКО – РС МАНИЯ
ЗЛАТНИТЕ ГОДИНИ НА СОФИЯ
ЗАГОВОРЪТ СРЕЩУ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА обикновен бандитизъм
ДА ПОЧЕТЕМ ДНЕС СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
ГОРДИ КАПАНЦИ
ПЛАНЕТА / БЪЛГАРИЯ – 3
БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ И „ПРАВОСЛАВНА ЗОРА“
БИОФИЗИЦИ ОТКРИХА, ЧЕ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЖИВИТЕ КЛЕТКИ
БЕЗКРАЕН СВЯТ – ВСЕЛЕНА
КИТАЙ С 3D ПРИНТИРАНИ ЖИЛИЩА
ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД – КИСЕЛИННА И АЛКАЛНА СРЕДА
РОТ ФРОНТ
2019 ГОДИНА, 10 000 АГЕНТИ ОФИЦИАЛНО
ЕМИЛ УНАРЕВ ЗА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ
ВИСШЕ, ПРАЗНО & ГЛАДНО
ПРАЗНИКЪТ КОЛЕДА, БЪДНИ ВЕЧЕР В СЪРЦАТА
КОМУНИСТИ И ИЗМАМНИЦИ
СЪРЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ, ЦАР БОРИС III
ТРАКИТЕ СА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ
63 ПРОЦЕНТА ДАНЪЦИ
ЛУДНИЦИТЕ КАТО „МЯСТО ЗА ЕКЗЕКУЦИЯ“ / 2019
ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ “ЗЕМЯ НА БОГОВЕ” ВТОРА И ТРЕТА
БЪДЕЩЕ, БОГ ВИНАГИ ДАВА
АМАЛГАМА „ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ДС И КГБ
СТЪПКИ КЪМ СВОБОДАТА / ПСИХОЛОГИЯ
МИР И РУСКИ РАКЕТИ С400
ЕПИСКОП ПЕТЪР ОСОГОВСКИ – ПРЕДСКАЗАНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
УИЛЯМ ШЕКСПИР – ПЪЛНИ СЪЧИНЕНИЯ, Theatre 199
БЯГСТВО ОТ БЪЛГАРИЯ, КОРУПЦИЯ И ПОСЛЕДИЦИ
ЗАЩО НАДПИСВАТ СМЕТКИТЕ ВИ – ТЕМАТИЧНА КРАЖБА
ХАДЖИГЕНОВ – НОСЕНЕТО НА МАСКИ Е НЕЗАКОННО
ИГНАЖДЕН / СВЕТИ ИГНАТИЙ, ЕПИСКОП АНТИОХИЙСКИ
РУСИЯ – ГЕНОФОНД, ИЗСЛЕДВАНЕ
РАЗКАЖИ МИ ЧИЧО, ЗА БЪЛГАРИЯ
ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ – ЗА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
БЪЛГАРСКИТЕ АРХИВИ, ВСЕ ОЩЕ СКРИТИ
БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1944-ТА ГОДИНА / Д. Йеникараев
НАСА – МАРС ГУБИ 100 Г АТМОСФЕРА В
ЛЮБОВ ПО СМЕТКА – СЪРБИЯ И РУСИЯ
ХИПЕРТОНИЯ / КЛЕТЪЧНА ОТРОВА И СИМПТОМИ
БЪЛГАРСКИ СЪКРОВИЩА, БАСТЕТ И ПЛАНЕТАТА
ПОЛОЖЕНИЕТО Е „МИКИ МАУС“, СЪЖИВИХА ГО
ГРАВИТАЦИОНЕН КОЛАПС – ИЗЛИЗАНЕТО Е ВЪЗМОЖНО
АРМАГЕДОН ЗАД ОКЕАНА
УСПЕНИЕ В РАЯ
DW – „СЕЙ ЛЪЖИ, ЗА ДА НЕ ВЯРВАТ
БЪЛГАРСКИТЕ АНКЛАВИ – МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ
EARTH-BG – ЗЕМЯ, НАРЕЧЕНА БЪЛГАРИЯ
ГОДИНА 6783 ЕДНАЖДЕН – 22 ДЕКЕМВРИ / БЪЛГАРСКАТА
КОМУНИЗМЪТ В БЪЛГАРИЯ НЕ Е ОТ ВЧЕРА
КВАНТОВА ФИЗИКА – ПУЛСИРАЩА ВСЕЛЕНА
ИЗВЪН ПОЛИТИЧЕСКИЯ МОДЕЛ
ЛЕЛЯ ПЕНКА 50 + 10
ИНСТРУКЦИЯ НА ЛЕНИН КЪМ СЪДИЛИЩАТА
КОНСУМАТОРИ НА ЧУЖДОТО & СЪДРАНИТЕ КОЖИ
ДОНАЛД ТРЪМП – ЗЕМНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ЖИВОТА
ОТЕЦ ИВАН – ПО БОЖИЯ ВОЛЯ СТАНА АРХИМАНДРИТ
БЪЛГАРИЯ, ЩЕ ПОЛУЧИ ЛИ СВОБОДАТА СИ?
НИКОЛА ТЕСЛА – ТАЙНИТЕ ОТ ОНЗИ СВЯТ „Неизвестни…
200 НА ДЕН ТЪРСЕЩИ БЪЛГАРИЯ – БЪДЕЩЕТО ПРЕД
БОГОВЕТЕ ЧЕТАТ МАНОЛ
АКО СТЕ „ТУЛУПИ“, ЩЕ ПОЗВОЛИТЕ
АРИАДНА, БЛАГОРОДСТВО
LIBERTA И КИЧКА БОДУРОВА
ХИТЛЕР ЗА БЪЛГАРИЯ
КАТО ПЪН В ТАЯ КУЛА, ОТ АН
БЪЛГАРСКИ ИНЖЕНЕРИ С ПРЕСТИЖНА, СВЕТОВНА НАГРАДА
ЦЕЛТА – ДЕГРАДИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ „ФАКТОР“
КАМЕННИ ПЛОЧИ ОТ ВРЕМЕТО НА ТРАКИТЕ / ЕЗИК
СЛУЧАЯТ „ГАЩИ“
НИЗШЕ ОБЩЕСТВО, КОЕТО ПЛАЩА ЗА ПРОСТОТИЯТА
ДРАНЕ ДО КОКАЛ, ДОБРО УТРО ЛУК`РОТШИЛД / ПРЕСТЪПНА
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО – ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
СОФИЙСКИТЕ КАТАКОМБИ – 240 КИЛОМЕТРА ПОДЗЕМИЯ (ВИДЕО)
БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕРМЕ – ТОЙ БЕШЕ ТИХ
УСМИХНАТИ И ЩЕДРИ ДНИ – КЪМ МАГИСТРАЛАТА
ГРАВИТАЦИЯ / ОТГОВОРИ, ВЪПРОСИ И РЕЗУЛТАТИ
ГЕРМАНИЯ, БЯГСТВОТО ОТ БЪЛГАРИЯ
ВАЛИДЕ СУЛТАН – РОДОПЧАНКАТА СОНЯ, КОЯТО МИЛЕЕШЕ ЗА
УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ ГРУПИТЕ РОДИНА
КУПУВАНЕ – ПРОДАВАНЕ
Мадлен НАЙ-ПОСЛЕ ГЛАД С БИБЛЕЙСКИ МАЩАБИ
ВИНИЦА ЗА АХИЛ / БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ / 10
Archangel / Hurricane ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ
ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА ВИДИНСКА ЕПАРХИЯ
МИСТЕРИЯ В ПЛАНИНАТА ПРЕЗ 1981 ГОДИНА
ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГОВОРИТЕ
БАНДИТИЗЪМ – ПЕНСИОННА ПИРАМИДА
ИЗВЪН СТАНДАРТНИЯ ФИЗИЧЕН МОДЕЛ / НОВА ЧАСТИЦА
РАМО ЗА ЕГРЕГОРА – 2015 ГОДИНА
АНСАМБЪЛ „ЧИНАРИ“ В НДК, БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ ПРЕД СВЕТА
Archangel / Hurricane КОМУНИЗМЪТ СЛЕД И ЧНГ
АФЕРИМ
ПРИ МЕНЕ ДОЙДОХА ПЕТИМА ТУРЦИ
БЪЛГАРИНЪТ ПО ПЪТЯ КЪМ ИСТИНАТА
ЗЕМНИЯТ РАЙ И ЧОВЕШКАТА СВОБОДА
ДА НЕ ЗАГУБИ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ СИ ПРИХОДИ
ТРЕТА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
ВИЕ ВИЖДАТЕ ВСИЧКО
ARHEA.ORG С НОВ АДРЕС НА РАДИО ИЗЛЪЧВАНЕ
ВСЕЛЕНАТА ОТ ХОЛОГРАМИ, СТРУНИ И ОПЛЕТКИ…
ВЯРА & СИЛА, ЗА БЛАГОДАТНИЯ ОГЪН
БЪЛГАРИЯ / ИСТОРИЯ НА ПЛАНЕТАТА
ЗА ДЪРЖАВНОТО КЪМ БАБИНОТО ИЗКУСТВО, ОТ КАЛИН РУМЕНОВ
АРХААНГЕЛОВ ДЕН – НА БЕЗПЛЪТНИТЕ СИЛИ, ВЛАСТИ
ДОБРОТО, ЩЕ Е ДОБРО – ЩО Е РАСИЗЪМ
RISEN CHRIST
СУН И МАРИН
СВЕТИ НИКОЛАЙ, МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ – НИКУЛДЕН
ЦИОНИЗМЪТ НА ПРАВОСЛАВИЕТО
ХРАМ СВЕТИ ДИМИТЪР – ВИДИН, Е ВТОРИЯТ ПО
БЪЛГАРИЯ – ИЗГОНВАНЕ ОТ ЕВРОПА
УМОПОБЪРКАНОСТ, ДА МРАЗИШ БЪЛГАРИЯ
МЕДИЯ НА ГЛУПОСТТА И ПОСЛЕДИЦИТЕ
БОГАТСТВО И КРАСОТА / БЪЛГАРСКА, ДУХОВНА КУЛТУРА
АРМАГЕДОН – Джамията
БПЦ на РУСКАТА ДРУЖБА
ПРОФ. НИКОЛА ДОЛАПЧИЕВ, ЗА КОМУНИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ
ЗАБРАВИХМЕ ЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ – ГЕОРГИ ЛАМБОВ
БЪЛГАРИЯ ПОКРЪСТВА КИЕВСКА РУС – 987 Г. СЛЕД
ИСПАНСКИ БЪЛГАРИ, КРАЯТ НА ДЪРЖАВАТА
ВТОРА ЧАСТ / БЪЛГАРСКИТЕ ПИРАМИДИ, АФГАНИСТАН И МАДАРСКИЯ
ПОЛИТИЧЕСКА & РЕЛИГИОЗНА ПОДМЯНА
БЪЛГАРИЯ – ГЛИНЕНИЯТ КОЛОС
ПСИХОЛОГИЯ – ТАМ, КЪДЕТО БОГ ОБИТАВА
В ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ – ЗА СВЕТСКАТА
БЕДНОСТ ПОД ПРАГА
ДЖЕЙМС БАУЧЕР – УБИЙСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ
Archangel / Hurricane, Valeri George
РУМЯНА – ДА ТЕ ИЗЛЪЖАТ С ДЪРЖАВА
СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО Е СВОБОДАТА
ВРЕМЕ ЗА ПАЯЦИ
NATIONAL GEOGRAPHIC ЗА КАРТЕЛИТЕ (И КОМУНИЗМА)
ИЗБРАНО – ПРОФ. КАЛИН ЯНАКИЕВ
ЛАУРА КЬОВЕШИ БЕШЕ В БЪЛГАРИЯ – НИКОЙ НЕ
ПОРЕДНА ЖЕНИТБА
Zdravka Popova / ДА ПОЧЕРПИШ ВЛАСТТА
ПСИХОЛОГИЯ НА КРЪВНИТЕ ГРУПИ – БУРХАРА
5 ОТ 10-ТЕ СЕЛЕСТИНСКИ ПРОРОЧЕСТВА
ВУЛГАРОС
ЗДРАВЕЙ ДЖАК – ПОЗНАВАШ ЛИ МЕ? АЗ СЪМ
БПЦ И БКП 1944-2020
ОТХАПАХ МУ 20℅ ОТ ШОКОЛАДА
3 МАРТ, ОСВОБОЖДЕНИЕ? – целият комунистически състав
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕДИН БЪЛГАРИН – В СВЕТА НА
ЕЛЕКТРОНИКА – ИНДИЯ, ПЪТЯТ НА ПРОГРЕСА / БЪЛГАРИЯ
ДОКЛАД №4 / ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 2018
III – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
ПОЗИТИВНА НОВИНА – ЗАПАДЪТ И ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА
ЧУДОТО НА БЪЛГАРИЯ, СВЕТЦИ В СВЕТЛИНА
ЯНКО ГОЧЕВ – СЛЕД ПОРЕДНОТО КЛАНЕ НА БЪЛГАРИ
ИМА ТАЙНА, КОЯТО Е МНОГО ПО-ГОЛЯМА ОТ ВСИЧКИ
СКАПИ СИНАРОДНИЦИ, ЕДИН ВОПРЪС
II – ГЕШЕВ, ОТ АДОВО ВРЕМЕ
ПРАВОСЛАВНАТА, СЪВРЕМЕННА ЦЪРКВА – ИМА ЛИ БЛАГОДАТ /
МАГНИТЕН МОТОЦИКЛЕТ
ПО ВЕКТОРА НА ВРЕМЕТО – КЪМ РЕЖИСЬОРИТЕ
ПРЕДСКАЗАНИЕ ОТ АНТИКТЕРА
АКИТИ БЪЛГАРИЯ, Шукар бути ама романи бути
Stojcho Stojchev > Ефектът на снежната топка
ТОЗИ ПРОСТ НАРОД
РУМЪНИЯ КАТО РУМЪНИЯ, НА СЕВЕР ОТ ГРАНИЦАТА
БЪЛГАРИТЕ / БОГОРАВНИ И БОГОНРАВНИ В ПРОСТРАНСТВОТО НА
Анти-радиационна ДЕКЛАРАЦИЯ / ЖЕНЕВА 1949
КОНФИСКУВАН ЖИВОТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
БАН С ДОСТОЙНА ПОЗИЦИЯ СРЕЩУ МОСКВА
УРОДОЛОГИЯ / ПРОЗОРЕЦЪТ НА ОВЕРТОН / НЕМИСЛИМИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Катя Нонинска – СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕДНА ВАКСИНА
БЪЛГАРСКО, ЗЛАТНО БИЖУ НА 6300 ГОДИНИ В ПРОВАДИЯ
ПРОРОЧЕСТВА / БЪДЕЩЕ / КОРОНА
СЕГАШНА БЪЛГАРИЯ, ВЪЗМОЖНОСТИ
БЪЛГАРИЯ И НА НЕБЕТО / И НА ЗЕМЯТА
НАСТРОЕНИЕ ЗА КРАЖБИ И РАЗБОЙНИЧЕСТВО
РОЗЕТАТА ОТ ПЛИСКА – КОД КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ГЕНОМ
ЧУДОТО НА ПРЕПОДОБНА СТОЙНА
ПОПИТАЙ АРХААНГЕЛА, ТОЙ ЩЕ ТИ РАЗКАЖЕ
ПРЕСТЪПНА (РАЗБОЙНИЧЕСКА) БЪЛГАРИЯ / чл. 417
ИЗВЪН СКРОТУМА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ БЕСОВЕ
ТУРБО ФОЛК
МЕМОРАНДУМ НА ВЪВЕДЕНИЕТО, VIII МИ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР
И РЕЧЕ БОГ – „ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА“, БЪЛГАРИЯ
СЛЕД 50 ГОДИШНА ОКУПАЦИЯ / „ПЕПЕЛ В СНЕГА“
СКАЛАРНИ ВЪЛНИ / СВЕТОВНИ ЗАГАДКИ
СОДА & ВОДА
ПСЕВДО-ДЯСНАТА КП СРЕЩУ ЗАКОНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
ТЕЗИ ПЪРЖОЛИ
АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА – СВЕТЪТ НА ДУШАТА
RADIO-FM
КЪМ ЦИГАНИТЕ – СОБСТВЕНА ДЪРЖАВА
Archangel / Hurricane – ДОНАЛД ТРЪПМ ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО
БАЛКАНСКИ КИБУЦ – БЪЛГАРИЯ
14 ДЕКЕМВРИ, ВЪРНАТО БЪЛГАРСКО СЪКРОВИЩЕ ОТ САЩ
БОНДАРЕВ ЗА АЛКОХОЛА, ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР
МАТЕРИЯ / ЕЛЕМЕНТАРНА ТРАНСМУТАЦИЯ
МИЛАН ГЕОРГИЕВ, ПРИМИТИВИ от ТЕОДОРА ДИМОВА
ДАНЪЦИ И ПАРАЗИТИ
ИЗ ВЕЧЕРНАТА МИРИЗМА
БЪЛГАРИЯ – ОНАЗИ, КОЯТО НЕ ПОЗНАВАТЕ / Росен
ПОЛЪХ ОТ СИБИР / д-р Преслав Наков
ПАРТИЗАНИ & ПАРАЗИТИ
ДЕВОЙКА ОТ НАЦИОНАЛНОСТ „ИЖОРИ“
ДЪНИНГ – КРЮГЕР / ПСИХОЛОГИЯ
МОНАХЪТ ПРОДАДЕ СВОЕТО ФЕРАРИ
БЪЛГАРИЯ – ГРАДИНА ОТ РАЯ
АКО БЯХА НАРОД
С АРХАНГЕЛА НА ПОБЕДАТА / With the Archangel
ПЪРВА ЧАСТ / ИЗРАЕЛ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИИСУС
КОМУНИЗМЪТ ПРОДЪЛЖАВА – ДОЙЧЕ ВЕЛЛЕ
СВЕТЛИНА & СВОБОДА – СВЕТЛИНАТА Е ТАМ, КЪДЕТО
ЗА СВОБОДАТА
ARHEA-ORG
СРЕЩУ ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ, ИЗЛЪЧВАНИ ОТ КОМПАРТИЯТА
МИТИЧНИЯТ ЕНКИ / ИРАН И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
ДЕМОКРАТИЧНА КАТАСТРОФА И КОМУНИЗЪМ
КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА КОРОННИЯ ВИРУС
Александър Морфов – СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ ОТ БАНДИТИ
ТУРКМЕНИСТАН, СТРАНАТА НА ЗАПАЗЕНОТО БОГАТСТВО
ВЪПРЕКИ ОБЯВЕН ЗА ПСИХИЧЕСКО ОТКЛОНЕНИЕ – В БЪЛГАРИЯ,
БЪЛГАРИЯ ОТ КОСМОСА – ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ
РЕЛИГИОЗНОТО НАСЛЕДСТВО
ОСЪДЕН ЗА 98 СТОТИНКИ
ТЪРСЕЩИ БОГА ВЪВ ВСЕЛЕНАТА
БЪЛГАРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО / НЕИЗВЕСТНИТЕ АНГЕЛИ
ТРЕТА ЧАСТ – ГОСПОЖО, ЩЕ …
ЯНКО ГОЧЕВ – КОНТРОЛЕН ИЗСТРЕЛ
ТЕЛЕВИЗИЯТА КАТО ТРЪБА ЗА ПРОПАГАНДА
2000 ГОДИНА, КОМУНИЗМЪТ Е ПРЕСТЪПЕН
КЪЛНОВЕ / САМО ТИ И ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ
ФЕРМЕРИ ОТ РОДОПИТЕ, СЕМЕЙСТВО ВАСИЛЕВИ
В БЕЛОГРАДЧИК – НАХОДКА НА 1,4 МЛН. ГОДИНИ
КУИЙН И ВОЛФ ЖМУНЕС
НЗОК – ЧАСТ ОТ ПРЕДВИДЕНАТА РАЗРУХА
ИВА ПАВЛОВА – МОРКОВЪТ
ГЕОРГИ МАРКОВ, ОТ ЕВА РАДЕВА
ЗАБРАВЕНОТО ЕЛЕКТРОННО УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ
Мадлен Димитрова / ВАКСИНИРАНЕ И „ЧИПИРАНЕ“
НЕ, МЕРСИ
КИВОТЪТ НА ЗАВЕТА – НАМЕРЕН В БЪЛГАРИЯ
ЕГРЕГОР – ДОМАШНИЯТ ДУХ, СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ
ДАНИИЛ, ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ 2018
ПРАКТИЧЕСКИ, КАКВО Е ЛЮБОВ
ВИКТОР КОРДОН – ТАЙНАТА ЗА ПОСЛЕДНАТА ЧОВЕШКА ВОЙНА
ПАРИ, САМОЛЕТИ И СЪЗНАТЕЛНОСТ
FAKE NEWS – INTRODUCTION – MATERIALS AND METHODS
ЗОРОАСТРИЙСКИ СБОРНИК ТЕКСТОВЕ НА АВЕСТИЙСКИ ЕЗИК
ЖИВОТЪТ Е ТВЪРДЕ КРАТЪК, ПОСЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ
ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ РОД / АПОКАЛИПСИС
В БЪЛГАРИЯ НЯМА НИЩО
ПРЕПОРЪЧАН САЙТ ЗА ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ
ДАМАТА С БУХАЛА И ХАРТИЕНИТЕ ПАРИ
КОД ЗА ЗАЩИТА / ПРЕДМЕТИ И ГЕНЕТИКА /
СТАДО ПУЙКИ
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ОТ 1968-ма ГОДИНА
НЕЗАКОННА ВЛАСТ – БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
ОТКРОВЕНИЕ ОТ ТАТЯНА
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ КОРАБ В СВЕТА С БЪЛГАРСКИ КАПИТАН
МЕДИЯ, КОМУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ
ПОЛЕЗНАТА МРЕЖА И „ПАНТА РЕЙ“
НА ЮГ ОТ БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ / Mitka
СПРАВЕДЛИВО ОТНОШЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ