ABOUT

1 – Открито е, че във вътрешността на живите клетки има гигантско електрическо, магнитно поле.

2 – Ние раздвижихме това електромагнитно поле, при образуване на словесните форми.

Което чрез дейността на АРХЕА Пресвета Богородица, го пренесохме във вид на печат, посредством достъпното образуване на материя за ума в безкрайната ни Вселена.

3 – На границата между световете, показано по такъв начин, ние разглеждаме възможността за създаване на невронни връзки, които предполагат възбуждането на интелект над възможната перспектива – добавено, че сме направили пътищата за обуславяне движението на мисълта.

4 – Ние предоставяме възможност за създаване на естествен интелект при използването на невронните връзки, които са налични във всеки от нас. Разширяването, раждането, образуването на същите, се свързва към биологичната мрежа на човешкия разум.

Чрез човешкия разум от друга страна, който сме разширили по естествен път, ние разглеждаме случващото се във Вселената там, където пристанището успокоено е във комуникативни вулкани, раждащи урагани.

5 – Което допринася разбирането, че Вселената практически е безкрайна, да бъде водещо при излъчването на мисловна субстанция във вид на светлинен сигнал, “псевдофотон” /незабележимо изгаряне/, чийто печат обуславя раждането на светлинен сигнал. Така се отделя конкретната информация към безкраен, разбираем донякъде свят, за който се казва:

При определени обстоятелства, електроните, субатомните частици могат да комуникират помежду си в реално време, независимо от разстоянието между тях.

6 – Съществува различно ниво на реалност, която не можем да възприемем, също едно сложно за изразяване измерение, което е аналог на моментното състояние там, където се забелязва. Вселената притежава изумителни свойства, особено когато го няма онова разделение между частиците и това означава, че всичко във Вселената ще е свързано помежду си от първото до последното. Всичко е във всичко и природата е безкрайна.

7 – Холографската природа на съзнанието, отговаря за преработването и разделянето по честоти на конвенционалната, човешка съзнателност, имаща праг на чувствителност, чийто образи ни показват реалност. Но каква е тази реалност, когато се съберат изследванията на мозъчния модел с теорията за Вселената, когато реалността е вторична във вид на трептене, което математически мозъкът го избира и сетивно превръща в реалност на осъзнатото битие, го имаме обяснено. Обяснено е също, че паметта се развива като продукт върху места, възприемащи първични сигнали.

8 – По такъв начин неврони от физиологически области изпълняват функция в паметта, чиято цел е да съхранява наличната информация, така и го прави.

9 – От екип на АРХЕА Пресвета Богородица, ние предлагаме преживяване. Разбираме и че преживяването не кореспондира със сънищата, миражите, илюзията, нереалното естество.

TEAM ARHEA MEDIA

1ВАТ ФМ / Публично, историята на АРХЕА или АР-МЕДИЯ (Археа – Медия) започва официално през далечната 1993-та година на 26 Септември, когато се отразява във вестник 24 часа на страница № 8 информация за радиостанция работеща в името на истината, духовната свобода. Разбира се към момента духовната практика преобладава предвид, че излъчването е религиозно с цел разпространение на духовна култура, общочовешка (в онези далечни за съвременника и тъмни по своя характер политически и обществени дни) в търсене на небесната светлина, но и когато се оформя днешната българска „демокрация“ или, когато авторът е препятстван по пътя към учебното заведение в София като столица, при това всекидневно от протестиращи с недобра практика по всевъзможни причини, стоварени върху объркни, нездрави, наивни лица от човешкото стадо от излъгани хора от „социализма“, към „демокрацията“ в края на краищата, което е нарушаващо баланса на търпението най-вероятно завинаги.

Оставена към последствията от всичко това, не само „демокрацията“ в България се развива по очаквани пътища, които са определени от знайни и незнайни, моментни герои от българското подземие, като по това време все още денят започва с Първа програма на националната телевизия, все още няма кабелни оператори, няма интернет мрежа, няма мобилни телефони, компютри, лаптопи, няма операционна система Андроид, нито се е появила революционната Ос ВИН95

Тогава, описано в разпореждане на районна прокуратура град Берковица с № 244 от 23 Май 1996 година, се прекратява разследването по чл. 348 б, а, г, от НК на Народна Република България / тоест, три години тече разследване на случай по излъчване на ФМ радиопредаване траещо около месец по честота над вълните на програма Хоризонт с мощност от 1 ват КТ610А (краен транзистор) и половин ват изходна мощност в антената, което според милиционерската власт е изключително опасно, срещу националната сигурност на страната докато в същото време, България и била грубо раздържавявана.

Преди излъчването собственикът учейки се в духовна академия (след духовна семинария), който е последен мъж в монастир св. св. Петър и Павел в близост до София в местността „Равно поле“ – между град Верила под селата горни и долни Лозен софийско, по негово време подета идеята за възобновяване чрез дарения от вярващи в кв. Дружба – 2 на този голям български монастир, който е имащ на времето своите 600 обитатели заварен в окаяно състояние, но  укрито от светлия синод на наречената българска православна църква всичко това (по обясними причини), прави постъпки пред КПД за лиценз на радиостанция и получава в отговор телеграма за представяне необходимите документи, в това число искане към лицензионната такса, междувременно търсейки начин за набавяне сумата, се осъществяват разговори във връзка с модела, управлението, действието и синхронизиране на екипа към задачите пред всеки участник, техника, височинни кули, вътрешни сигнали, разходи – приходи, защита и пр.

След завършване на единствената (без приставка) телевизионна програма и когато хората лягат да спят, в район от няколко стотин метра в между-блоково пространство проехтяват камбаните на духовното и най-първо частно радио в България. Даден е телефон за връзка – обявено през около час, докато свърши записът на касетата. Медията е двукасетъчен касетофон Шарп 575 със записани предварително разкази за тайните на света по онова време 1993 – 2020 г., което заспива с телевизора и се събужда без никакви тайни (в България) когато говорим за общочовешките тайни в човека, в неговата Вселена, вероятните хоризонти.

През деня от друга страна, Народна Милиция от организацията на МВР като част от ДС свързано с коминтерна и което не се осъзнава, обикаля кварталите гледайки по покривите на сградите, вместо да се обади на телефона или човешки да разговарят със собственика, който не се крие, милиционерите ходят от един квартал в друг гледайки върху покривите по навик. Тайната наистина става голяма, във въображението на нездрави субекти, че и до днес.

И така, нататък историята не е интересна.

ЕФИРНО РАДИО / 1. За разлика от ФМ радиото и което практически се крепи на съответните разходи по неговата поддръжка, екипна дейност и техническа осигуреност ноу – хай, всичко това работещо в географски регион или върху няколко по-големи такива според лиценза и което, е възобновимо (парично) чрез рекламна или друга търговска, преднамерена – зависима дейност към най-различни лица с техните интереси, осигурено чрез заплащане на консумативи енергийни, студио, водещи екипи, тоалетна хартия, кафета и специализирани разговори, репортерски командировки и разходи за хотели, комуникационни средства (служебни такси и апарати), гориво, данъчни отчисления и застрахователни такси, търпение към най-различни проблеми, застраховка „спокойствие“ към бандитските групи, здравни осигуровки и заплати в края на всичко това;

  1. Интернет радиото – покрива целия свят. Таксите са еднократни за базов софтуер заедно с хардуер имащ мрежова връзка, енкодери, смесители, ревербератори, сигнални модулатори, безплатни приложения с голяма ефективност и възможности, при едно последващо разумно разпространяване на продукта и неговата подбрана аудио-база, тематични програми. Всичко това, покриващо целия свят.

ФМ радиостанциите бързо се ориентират към мрежови потребители, по обясними причини.

Накрая все пак намираме присъствието на АРХЕА или АРМЕДИЯ (Археа – Медия) през годините на своето раждане към света. Вярно, далеч от пропагандата нещата стоят по друг начин, но това е търпението, мъдростта, постижението да си буден и адекватен.

След своето възобновяване през месец Април 2020 година след година прекъсване от 2019 месец Юни на ден 05, радиостанцията се чува по цял свят от всяко място, от всеки човек, като реагиралите точки са над 856 по данни от вчера месец Юни 04, на всички континенти – съхранено върху картата на света и която постоянно се разширява.

Дузина избрани референти, които са обявени от музикалната страница на АРХЕА или АРМЕДИЯ (Археа – Медия) предават сигнала към своите региони. Излъчването е защитено от пробив въпреки многократните опити, излъчването да бъде блокирано, спряно или пренасочено неясно защо – все още няма послания с политическа ориентация, нито обществена позиция, единствено музика и така, подобно на сайта – атакуван по нека се отбележи – няколко стотин пъти дневно (съхранено) с блокираните адреси във вреда на нормалните потребители, отново неясно защо.

Избраната скорост е 56 кб/с тъй като не всички потребители, имат добра връзка към Интернет и дори при изключително слаб сигнал, радио АРХЕА или АРМЕДИЯ (Археа – Медия) ще се чува нормално.

Осигурена е обратна връзка чрез електронна поща arheabooks@gmail.com или на живо чрез гласов комуникатор Зелло, в реално време с всеки един потребител откъдето и да било.

Връзката обяснено става чрез приложение ZELLO.COM на система Андроид към мобилен телефон в режим симплекс, приложението се активира, а когато се отвори канал „НА ЖИВО“ към момента с 469 потребители и 24 модератори, връзката с АРХЕА или АРМЕДИЯ (Археа – Медия) е директна, разговорът се чува по целия свят. Обяснено също, че всичко това е подготвено при необходимост от обратна връзка по пътя към свободата, но за което не е предвидено време. Единствено, епизодично се отваря каналът на Зелло за техническа профилактика и която работи нормално.

Сюжетите, жанровете, темите, конструкцията се определят от моментното състояние, предпочитание на потребител или възникнали интереси. Водеща инициатива пък предполага, че хоризонтите постоянно се разширяват, тематично съхранени от страниците на сайта.

  1. Обобщена консумация за районна радио-станция от 250 ват ФМ – студио, излъчватели, режийни токови (напреженови) консуматори (компютри, осветление, хладилник, кафеварка, други*), минимален режим (лято) 500 ват/час Х 24 часа = 12кв. енерго-потребление.
  1. Обобщена консумация на софтуерен комплект медия + радиостанция = 13 ват/час / 260 ват за 24 часа.

2.А. Обобщена консумация на медиен радио-комплект ОС Андроид = 5 ват/час / 120 ват за 24 часа.

ЗАБ. към т.2 т.2.А – покрива цял свят / т.1 – покрива географски регион, малък град с няколко села.

  1. Динамично пренасочване след прекъсване на сигнал чрез рутери, модеми, регионално, национално, зад граница, управление от независими точки.

3.А. Кореспонденти с динамично свързване.

  1. При добра практика, винаги може да се разговаря с член от екипа или директно в ефир със собственика, без ангажименти към телефонни централи и прочее.
  1. ФМ вариантът не рядко води до зрелищни подбуди с цел запазване, придобиване на аудитория. Изходът е парично – консумативен към най-различни интереси, безмълвен когато потрябва.

Защитата по-горе на всичко това от друга страна, изисква специално разбиране психологията на нападателя и защо, който и да било, ще напада чужда му собственост – това е предмет на увредената психика, на отклонение в мозъчна дейност, която ще се показва за достоверна, актуална, публично ангажирана чрез заплащане или по друг начин, на професионално ниво или заради личната непригодност за друго.

И така, (радио) медията към сайта разполага с възможност за включване на телевизионно предаване, когато това е необходимо.

Накрая историята на АРХЕА или АРМЕДИЯ (Археа – Медия) завършва с това, че заради липсата на ангажименти към който и да било, намерен извън сферата на АРХЕА или АРМЕДИЯ (Археа – Медия), истината е гарантирана с откровено послание, изпратено от далечното бъдеще.

ВТОРА ЧАСТ

Към медията има споделени две социални страници и две обществени групи, към които беше излъчено съобщение, заради непригодност на човешкия материал:

Archangel / Hurricane

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ към онези, които използват с недобра практика или заради неяснота групите РОДИНА / РОДИНА & РОДИНА в социалната мрежа!

Девет години от 2011 мястото е с пределно ясна цел – описано в информацията вдясно – свободата на България 2. в групите членуват хора от цял свят, не само българи 3. сериозността на присъствието – е гарантирана, въпреки стотиците Ваши опити против целта и която е свободата на България 4. нескромно е да се показва, че интелектът на екипа превишава която и да било проява – положила минимални усилия, да наруши този ред през годините 5. по обясними причини теми собственост на arhea org се изтеглят от употреба към основния сайт, без обяснения 6. За сведение, групите имат собствени страници – facebook.com/arheabooks и facebook.com/MDLBG.e 7. с малки изключения, Вие не сте допринесли с нищо към истината, нито към съдържанието или качеството на групите съотносимо към целта 8. Ангажиментите към вас по такъв начин, са нищожни, включително интересът 9. групите РОДИНА / РОДИНА & РОДИНА не работят „на парче“, не се съобразяват с политически, религиозни, псевдо-обществени или други паразитни влияния 10. обяснимо, във вашата страна са останали крайно число от разумните хора – територията е превърната сборище от пожизнен материал с огромен апетит и с минимални заслуги 11. търпението по такъв начин от наша страна – е безкрайно, не сме агресивни в очакването си 12. за разлика от „обществената среда“ с нейната псевдо-обществена медия, паразитни социални форми и сдружения, групите, страниците, медията на arhea.org заслужават (пълно) доверие 13. „служебното“ раждане на стотици групи и страници за забавление в социалните мрежи, не представлява интерес въпреки многобройната публика, ако не се намираме в цирк или подобна институция на глупостта 14. когато и ако потърсите връзка с arhea.org ще я намерите, на същото място 15. наясно сме какво е политически, икономически, социален бандитизъм и пропаганда, развити до съвършенство в противника на българската държава 16. компромиси с който и да било без значение от причината, не са допустими 17. стриктно се спазват законите на общността в социалната мрежа 18. силата на arhea.org е в търпението, не в прошката 19. дипломацията на arhea.org е на изключително ниво, което е непознато за множеството пострадали 20. не се предвижда диалогична форма на връзка, освен през медията на arhea.org обяснено чрез гласов комуникатор директно или по електронната поща 21. вашата несериозност ако има такава, е за собствена сметка 22. платформата на arhea.org заедно с групите и страниците в социалната мрежа, са напълно достатъчни за каквото и да било 23. конструкцията е добронамерена 24. приемат се кореспонденти, строители, инициатори, добронамерени личности, духовни и светски лица с изявен манталитет и морална устойчивост към бъдещето 25. обяснения в повече от показаното по-горе и описано по-долу – не се дължат!

Описание / Дата на създаване – 14 Януари/29 Септември 2011г.

Местоположение – България

Информация: „РОДИНА“ – Пряко и косвено участие в процесите, които определят бъдещето ни.

50 000 годишна история.

Създава се днес – 14 Януари/29 Септември 2011г. с цел, възстановяване на държавата България.

Заинтересованост към всяко действие, бездействие, намеса, или ненамеса във вътрешния ни политически и социален живот.

За България – „РОДИНА“

И никога да не се изоставяме в беда!!!

Здрава държава и сигурно общество, за по-добър живот.

ФЕЙСБУК facebook.com/groups/MDLBG.e

(ЕЛИТНА АУДИТОРИЯ / БЪДЕЩЕ)

ЗАБЕЛЕЖКА – ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ НИСКО НИВО, ДА НЕ ИЗРАЗЯВАТ МНЕНИЕ ПО ВЪПРОСИ ОТ ВИСОКО НИВО

САЙТ arhea.org

ТРЕТА ЧАСТ И ПОСЛЕДНА

Медията АРХЕА или АРМЕДИЯ (Археа – Медия) разполага с електронни книги от хиляди страници занимателно четиво, заедно с последното издание на проекта FIGHTER AGAINST GOD / ANTI – CHRIST

УСПЕНИЕ В РАЯ 978-619-90453-0-5 / КЛЮЧ 978-619-90452-1-3 / ИЗДАТЕЛСТВО 978-619-90453

facebook.com/groups/mdlbg.e ; facebook.com/groups/MDLBG ; facebook.com/arheabooks ; facebook.com/MDLBG.e ; ustream.tv/embed/22632019 ; youtube.com/channel/UCKwET_Bvil5CwPGOi9dOFzw/live

Радио-референти – обявени от страницата на медията

arhea-org

arhea-arm

ARHEA-ORG

U-STREAM TV

CASTER-128 CASTER-32

CASTER-FM-1

traktor-studio

Ще запитате, защо са подменени религиозната и светска доктрина – имащи верските разклонения в обществото между народите, както и кой иска да управлява народите? Какво им се дава в замяна на тези народи? Какво се взема от тези народи; защо комуникацията не е доброволна? Свидетели сме на неравностойна по своя характер, измамна комуникация. Но това се допуска за изучаване живота на младите, неопитните, невръстните попадащи още в началото на дърво, което е с изрязани корени.

Ние от АРХЕА Пресвета Богородица (Археа – Медия) АРМЕДИЯ, не знаем причината за това, но сме длъжни да споделим и че Духът на България продължава и преди, след нас ще пребъде във вековете.

Което е цялото ни богатство – богатството на духа.

НАКРАЯ

Ние всичките, го правим този свят.

TEAM 2017 ARM VM © ARHEA ORG.

All rights reserved. ARHEA.ORG 2017, 2018

ПРИЛОЖЕНИЯ.

1 – РАДИО-ЕНКОДЕР

2-енкодер 2-енкодер (1) 2-енкодер (2) 2-енкодер (3) 2-енкодер (4)

2 – ВИДЕО-ЕНКОДЕРИ

venc-1 venc-2

3 – ТЕЛЕВИЗИОННИ ЕКРАНИ

ut-page

ls-page

4 – САЙТ & МЕДИЯ

1-сайт 1-сайт (1) 1-сайт (2) 5 – КНИГИ, безплатни издания, свободно изтегляне.

out-key out-land out-ray