ЗА НАС

1 – Открито е, че във вътрешността на живите клетки има гигантско електрическо, магнитно поле.

2 – Ние раздвижихме това електромагнитно поле, при образуване на словесните форми.

Което чрез дейността на АРХЕА Пресвета Богородица, го пренесохме във вид на печат, посредством достъпното образуване на материя за ума в безкрайната ни Вселена.

3 – На границата между световете, показано по такъв начин, ние разглеждаме възможността за създаване на невронни връзки, които предполагат възбуждането на интелект над възможната перспектива – добавено, че сме направили пътищата за обуславяне движението на мисълта.

4 – Ние предоставяме възможност за създаване на естествен интелект при използването на невронните връзки, които са налични във всеки от нас. Разширяването, раждането, образуването на същите, се свързва към биологичната мрежа на човешкия разум.

Чрез човешкия разум от друга страна, който сме разширили по естествен път, ние разглеждаме случващото се във Вселената там, където пристанището успокоено е във комуникативни вулкани, раждащи урагани.

5 – Което допринася разбирането, че Вселената практически е безкрайна, да бъде водещо при излъчването на мисловна субстанция във вид на светлинен сигнал, “псевдофотон” /незабележимо изгаряне/, чийто печат обуславя раждането на светлинен сигнал. Така се отделя конкретната информация към безкраен, разбираем донякъде свят, за който се казва:

При определени обстоятелства, електроните, субатомните частици могат да комуникират помежду си в реално време, независимо от разстоянието между тях.

6 – Съществува различно ниво на реалност, която не можем да възприемем, също едно сложно за изразяване измерение, което е аналог на моментното състояние там, където се забелязва. Вселената притежава изумителни свойства, особено когато го няма онова разделение между частиците и това означава, че всичко във Вселената ще е свързано помежду си от първото до последното. Всичко е във всичко и природата е безкрайна.

7 – Холографската природа на съзнанието, отговаря за преработването и разделянето по честоти на конвенционалната, човешка съзнателност, имаща праг на чувствителност, чийто образи ни показват реалност. Но каква е тази реалност, когато се съберат изследванията на мозъчния модел с теорията за Вселената, когато реалността е вторична във вид на трептене, което математически мозъкът го избира и сетивно превръща в реалност на осъзнатото битие, го имаме обяснено. Обяснено е също, че паметта се развива като продукт върху места, възприемащи първични сигнали.

8 – По такъв начин неврони от физиологически области изпълняват функция в паметта, чиято цел е да съхранява наличната информация, така и го прави.

9 – От екип на АРХЕА Пресвета Богородица, ние предлагаме преживяване. Разбираме и че преживяването не кореспондира със сънищата, миражите, илюзията, нереалното естество.

TEAM ARHEA MEDIA

Но всичко, което е казано и сме срещнали през живота си, е записано в мозъка и се складира във вероятностите на спомените; така информацията продължава да бъде активната част, която се разширява посредством познанието, конфигуриращо личното състояние, личността във всеки от нас /във волева перспектива/, която се ражда, показва, умира чрез трансформацията на ума към пространство от другата му страна. Докато страните са безкрайно число и това е в основата. Пътят към Бездната е динамика. Посредством динамиката на личното състояние, се предоставя възможност невронните връзки по автономен път, съответно през човешкия ни живот от една страна, да се разширяват – един път дадена “магистралата” и човек излиза над първичната недостатъчност, наречена хоризонти и търсенето му, получава съответните резултати. Именно заради тези не потърсени резултати преди, от екип на АРХЕА Пресвета Богородица положихме камъка на посоката, на познанието, резултатно и ефективно. Конфигурира се възможността всеки от нас, да бъде човекът от бъдещето. Предварителната динамика е разрешена накратко с подреждане състоянието на мозъка, способен да възприема създаденото енергийно поле, което показва посоката, но и което съдържа възможността за показване на посока. Това определя конкретните ни, обективни възможности, ние да разберем какво се предлага, какво се изисква във времето и пространството. Което ще кажем е пренебрежимо малко към онова, което стои след това. Предлага се танто. Накратко и в съкратен вид, във вихрова психо-позиция са изнесени сигматично форми от псевдо`фотони, към облаци, които са правещи от познанието области съкратени към убеждението по пътя на логиката и при изграждането на съответната до`материя, кореспондираща с антиматерия – защо? Защото се отразява материя в мисълта, която е енергозависима към Вселената, от другата й страна. Всичко това се постига накратко при резонанс между “Ключ” с ключо-държателя, нека го наречем. От друга страна самият човек става съавтор към прогресивното си начало и сам, произвежда енергия от отвъдното през материя /в мисълта/ в настоящето. Произвеждаме автори. Създадено е електро/магнитно поле, което поддържа разликата между материя с антиматерия – тези, да кореспондират енергозависими помежду си, на разстояние отражението между тях. Магнетизмът обаче, се развива по време на прочит при създаването на вихри за мисълта, която възпроизвежда по автономен път едночислените псевдо`фотони от първи разред, преди да се появи функционалната логика. В тази междинна среда има известно забавяне, което е пренебрежимо малко, но наречено ИПП – инерционна податливост по плът и разгледано в разширения вариант на “Ключ”. Забавянето всъщност не е никак малко, в зависимост от чия страна се разглежда процесът на преминаване през пространство, което е междина, в съкратения вариант на “Ключ” обяснено /подвидово/, което е факт. Всичко това е в основите. Магнетизмът се обяснява чрез качеството – как? Качеството е състояние в дълбочина, предоставящо много възможности, една от които е полет, а полетът продължава към Бездната.

На въпроса, защо се каза, че предлаганото е “танто” – се отговаря така, защото никой не е допринесъл чрез йота към което и да било.

1 0 – Облаци. “Паметта не се съхранява на точно определено място, но в целия мозък. Паметта се съхранява не в невроните или в малки групи неврони, но в шаблони от нервни импулси.” Паметта, се разнася чрез облаци. Структурират се облаци. Съхранена веднъж, тя възприема интерферентния отпечатък и го разнася, при което стойността не се губи, но съхранява. Това говори за енергийния отпечатък на паметта, представляваща мисълта, способна да съхранява детайли. Говорим за спомени, не за първични, физиомоторни реакции обуславящи функция в тялото, които се съхраняват от центрове, отговарящи за това не като шаблони, способни да възпроизвеждат невронните връзки. Облаците, са електромагнитни фотони, разкриващи се при полет на мисълта. Наричат се също “шаблони”, което не ги изразява чрез пълнота, необходима за точното им разбиране, какво представляват. Споменът не е единственото, което мозъкът може да обработи по холографски, интерферентен път, защото се оказва и че част от първичните центрове в мисълта, могат и се припокриват. Забележката е, че каквото се наблюдава в пространството, то не се проектира директно като такова от мозъка в паметта. Във вид на памет се трансформира конструкция на познанието в динамична среда. Ефирната част нека я наречем, която отговаря към външните белези, систематично се достроява по пътя на логиката, развита до степен на автономен субект. Органите, които са отговарящи към ефирната част – продължават развитието си, дострояват познанието; докато органите от корпуса на телесната част, изпълняват първични задачи. Точно това е разделянето между телесната част на душата, къмто “телесната” част на духа. Опростено, движението в мисълта продължава. Където разбираме, че съобщенията между невроните /нервните клетки на мисълта/, не протичат самостоятелно във вътрешната среда. Когато сигнал достигне до ганглия, представляващ възел от група неврони ограничени със съединителна тъкан, този сигнал продължава излъчването си вълново към съседното му пространство. Знаем, че съседното му пространство е изпълнено с милиони подобни неврони. Създава се облак. Енергията се наслагва и разширява към т.нар. паметта във вид на интерферентни, електромагнитни сигнали, картини, шаблони. Говорим за квантова физика, където на мястото електронът има способност да се държи като частица, имаща маса и като вълна, част от електромагнитно поле без никаква маса. Природният дуализъм, създава дава образите на двете лица.

 

ARHEA

СТРАНИЦАТА „АРХЕА“ е продължение от страницата Archangel / Hurricane (https://facebook.com/MDLBG.e) в продължение на групите РОДИНА – 1 (https://facebook.com/groups/MDLBG) и РОДИНА – 2 ((https://facebook.com/groups/MDLBG.e) от сайта на АРХЕА (или Архия – Пресвета Богородица (http://arhea.org)

По такъв начин, ние променяме структурата на човешкото ДНК, чрез възлагане граматически правила при образуването на клетъчна информация; поддържаме състоянието. Предложен е енергиен ситнаксис, като за него се знае, че /генетически/ кодът се повлиява от думи и фрази възпроизвеждани в мисълта. Въздейства се чрез колебания с думи върху конкретното ДНК, като алкалните двойки следват промяната на граматиката, както и на синтаксиса. Установено накрая, че материята на живата /човешка/ ДНК се променя с вербалните средства чрез повлияване върху клетъчната динамика. Това е целта. Програмират се клетки в човешкото тяло; препрограмират се старите. Създават се форми на размисъл при основите, за които се каза, че реално целта на АРХЕА Пресвета Богородица е да създава съавтори, които започват при автономен режим да решават задачи с цел създаването на нови задачи. Комуникацията с човешкото ДНК се осъществява в дълбочина. Достигаме до целта, която показва възможността на словесните форми да раждат живот.

Към всичко това, ние показваме хиперкомуникация към околното ни пространство, защото в началото е заложена мигновена проява към свят, която е въз основа на същата. Това е през далечната 1998-ма година, година по-рано, когато светкавицата роди светлина. Тогава се ражда началото, обяснено за положително. Оттук нататък възможностите, да се използват мостовете на Айнщайн-Розен, които съединяват различните области от Вселената позволяващи предаването на информация извън времевото пространство, са напълно реални. Използван е аргументът на физиката, специално на квантовата при определяне на процесите, които се задържат единствено в мисълта /при разглеждане/. Докато пулсиращата Вселена е недоловим след сетивен процес, изпреварващ възможността да се разглежда по естество. При отражението към сигналната ИПП обаче, ние сме способни да направим логическа база, на същият този процес. Възприемаме своеобразно Вселената покрай нас, към която прибавяме логическа база и получаваме свят. От своя страна, което интерпретира познанието ни за свят субективно, без наличните качества в пълнота. Последното, което е невъзможно.

/ВТОРО/

„Силата на подсъзнанието е голяма. На всички е известно, че то следи функциите на човека и ги контролира. Също така е установено, че в него е отпечатано всичко, което се случва, защото подсъзнанието регистрира всяко събитие от живота и свързаните с това резултати в един преголям свят, за да бъде разбран пряко по естество на следящите ги моменти чрез отражение на случващото се с тях. Извършва се действие, проследяват се резултатите; това е залегнало при основите на творческото начало. Човек няма възможността да разгледа заобикалящият го свят самостойно, няма ли изход на перспективата към това, за да бъде направена съответната комуникационна среда чрез комуникационна основа. Чрез изместване към обекта се получава и комуникационната ни среда, която ще се отнася до различните области от човешката дейност и творчество. Всичко това обуславя наличието на съзнателност, която е първопричина за изразителната среда в която човек ще покаже присъствието си, естествено разумът и човешката му съзнателност определящи качество на динамиката, позволяваща му съзнателност – но, не в резултат на родената в този свят животинска основа към биологичната мярка, но в резултат от въздействие върху пластовете материя след това, в дълбочина от материалния свят и където предметните качества губят материални съставни в остатък към качества, които са допустими единствено в този свят, не другаде. Така се навлиза от първична съзнателност към вторичната подсъзнателност или обратно, в зависимост от реда на разглеждането – разбира се, чрез отражение към субекта имащ възможността да го направи. Това са първите стъпки.

Ако ние търсим врата за към новия свят, но чрез ново пространство със сигурност знаем, че същата тази врата към Вселената се намира на същото място, което ни представлява. Определящо, поведението към познанието пък създава възможността да бъдем и сме адекватни едва когато не допускаме грешки, но намираме онези от Вселенските резултати, които ни гарантират възможното /за нас/ оцеляване. Вселената е безкрайна, от безкрайната Бездна, което не на последно място говори за опасността свързана с Вселенските резултати. Вселената не е безопасна. Това е материя на познанието, чрез която се получават гарантирани резултати. Резултатите обаче не винаги гарантират положителен знак за човешките преживявания, когато не се управляват при раждането на резултати и което, разбира се често убягва. Особено, когато човек няма представа и се оставя на лични/безлични миражи, въображения, вътрешна дейност на мозъка произвеждащ материя с инертен състав, чрез подредба към хаос, човек губи представа за своята дейност, изразява я творчески адекватна, което не е точно така и говори за слабост, изкривеност, често намиращи се приемници, последователи, ценители реално, които са жертви. Тази човешка неадекватност, възпроизвежда цели комуникационни обеми на лична среда, която се възприема за елитарна, на друго ниво, възвишена, прочувствена, всъщност, която е губеща се в основите на съответните качества, чиято придадена стойност е безполезна, без никаква стойност, безплатна, скъпо платена. Тоест, човек не показва, не съдържа градивна материя към друго ниво и в друго пространство, когато се заблуждава от собственото и мозъчната му дейност, е изразяваща енергийните качества, съответно показвани в хоризонта на енергийния праг. Преодоляването му към момента е невъзможно, защо? Защото енергийния праг, чрез човешката ни динамика /наречено също суета/, представлява единствено свойствата, изразени по съответния начин в човешката ни среда. Преодоляването на енергийния праг, все още не е направено.

/Духовните преживявания, са от друго естество. Мозъчната ни дейност е пребогата в душевната си среда, към момента обаче, която е крайно ограничена./

Достигнали енергийния праг, който е качествено непреодолим към момента състав, ние сме търсещи изход от ситуацията, като възлагаме надежди с внимание върху нови неща, за съжаление използващи или възползващи се от стари, неработещи предпоставки по същество, когато се налива вино в стари, често изтъркани мехове от употреба, често злоупотреба с цел да се покаже, да се представи нещо за ново, което не е преодоляващо енергийния праг.

Наясно сме, че това към момента не е във възможностите да бъде направено, нито всеобщо ни представлява. Особено, когато губим първопричината към съзнателност из основите на сегашното битие, или когато поведението ни се определя посредством материя в преживяното, което е крайно и недостатъчно, за да бъде признато за първопричина в дълбочина, често убягваща ни, намирана по инерция на човешката / животинската адекватност, когато говорим за качества. Оставаме в същия свят.

Което наложи, да се направи друго. Изграждането на мисловна към немисловна основа и двете, които са от мислима към немислимата база енергийни съставни, произведени в съответните резултати. Чрез използването на отражения към всичко това, успешно се завърши проект, който показва възможните пътища; разтваря мисловни константи; обособява налично пространство; създава завършени фрази – немислими, създаващи вирхи в плътта във вид на усещане, предусещане, получаване на възможните качества. Доказано е, че душата нека я наречем, прониква в материята чрез усукване, завихряне на полето, което пренася, съхранява енергия през цялото време във физическото пространство. Показващо, което е не само човешката ни душа, намерена в изключителна светлина и която се връща към своето битие след смъртта. Душата не на последно място е светлинен мираж и затова, се страхува от мрак. От друга страна, в себе си носим формата на безкрайното преживяване, свързано по един или друг начин към мярката, която е създаваща превъзходната степен на човешките качества. Дори и да имаме качествата, ние не ги притежаваме в комуникационната си среда, когато са изкривени или когато се злоупотребява, защото произведените от нас резултати са изкривени, недостоверни, изопачени, свързани към динамика на лъжа с цел злепоставяне, възбуждането на качества реално, които са липсващи /по-горе се каза/.

Затова се направи друго. Обхванати бяха светлинните качества при основата, преди да бъде събудена мисловната дейност към човешката адекватност, посредством атакуване на първичните, външни центрове във властта на човешкото тяло, направено в до/сетивна среда. Поставена при основата е трансцедентната наука, езотериката преди да бъде родена, магията преди да се развие. Всичко това е предшествано от един изумително тих, неестествен за нас полъх на веществото като материя в мисълта. Събудени са камбани на съответните фрази, събиращи в себе си свойства на логиката и антилогиката; на силата и безсилието; на възможното с невъзможното.

Поставени са основите. Накратко, което беше направено чрез инерция на човешкото преживяване, водени чрез вниманието върху съответните фрази с ключов момент, повлияващ върху остатъчната материя в мисълта. Затова камъкът, беше наречен “Ключ”. Една от възможностите човек да открие невиждани свойства на разума; да намери себе си към пределите на света; да получи път към пространството водещо в изумителната среда, на “Божията Магистрала”. За да се достигне до нея обаче, са необходими първичните качества.

Тези качества, вече родени са представляващи човешкия свят. В началото.

Нататък, следва развитието на конкретна динамика в съответната й среда, която ще означава моментното състояние, обяснимо с речта и чрез знаците към комуникация, създаващи сила. Обаче, как използваме знаците – схематично заложени в мисълта индуктиращи сила, която отключва възможностите накрая, които са конкретни, определени от практиката, която ни представлява? Това е въпрос на сигналното сходство достигнато с опита, който опит човек притежава. Особено след раждането в подобен свят, човек получава възможност да бъде част от човешкия свят и от ангелския, когато сме там. Гаранция от друга страна също няма, защото няма гарантирани пътища от субективна страна, човек да покаже познание, чрез личната адекватност. След своето раждане, което се изпълнява по естество, човек попада в съответната му среда. Оттук нататък възможностите касаят безкрайно число, често, което се разминава от превъзходните степени, които са позволяващи полет. Човешката логика е логика на творец, който достига до творческите предели и продължава нататък. Разбира се, това се развива в условията на предварителен, структуриращ се полет и когато, предварително, първо му се показват възможностите; калибрира се функцията позволяваща полет – нормален, устойчив, предаваем, запомнящ се.

ARHEA-ORG

U-STREAM TV

CASTER-128 CASTER-32

CASTER-FM-1

Достигат се структуриращи, информационни обеми, които са представляващи индикация към човешкото състояние в сила да представлява човешкия свят. Това е задачата от друга страна, да съберем наличната информация; да бъде показана разбираемо; да бъде разпространена – защо? Защото новият свят, изразява готовност да ни покаже комуникация чрез предмети, налични в заобикалящата среда, съдържащи тайнствената природа на сигналното естество, който свят продължава към бездната след това. Забележката е, че сигналното естество продължава. Забележката е, че сигналното естество е безкрайно. Както и забележката е, че сигналното естество е самият край, изразен към субективна среда.

Тогава, достигнали зад пределите на света от другата му страна получаваме немислимото, невероятно, неизразимо чрез конвенционалната практика на речта, при полагането на знаци в ума позволяващи нереално, да сме свидетели на предметните качества, на предметните чудеса. Защото в края на краищата, ние създаваме същите тези условия за възникването, без да го подозираме резултатно. Това би могло да се нарече с религиозната практика конвенционална “магия”, което ние самите сме предизвикали при неопитност – без да го подозираме, а при опитност търсещи механизма. Това би могло да се нарече също атеистичен вулкан, свързан с практиката на научно обоснована среда, която среда потвърждава конкретно, точно и ясно показаното. Преди да се развие обаче, го имаме обяснено, след което го имаме съхранено. Това е материята, показваща механизма на ключ към производните за ума позволяващ човешката логика, да се развива устойчиво, стабилно, запомнящо се.

Използва се базата на достигнато към предметните качества, които са свързани с био-физични процеси, чрез реакция на химична основа създаваща био-физична среда. Това изразява повърхност на условно “душевните” качества нека ги наречем, които се свързват с материята на света обяснимо, стабилно, устойчиво с раждането на който и да било във властта на човешкия свят. Тогава човешкият свят нанася първите белези, после вторичните и така, се оформя човешкото в нас – изразяващо предиктив към Вселената, докато ние сме на земята във вероятност, която е действаща чрез ума, имащ собствена перспектива.

Комутира се сигналното естество на човешкия опит и в човешкия свят, идващ от Бездната въпреки нас; въпреки сигналната перспектива категорично, която е създаваща хоризонти, предели, граници, резонансните пръстени видимо и невидимо, показващи свят. По такъв начин търсенето на светове продължава, а намирането на светове съхранява човешкото ни познание в свят, отразяващ пределите в нас. Личното качество от друга страна; това е механизмът на ключ за проникване и със сигурност, допринася да бъде показано роденото чрез ума разбираемо, допустимо, дългоочаквано. Защото човекът е жаден, търсещ субект, но човек е посредник често, което не се забелязва.

Ние, от екип на АРХЕА Пресвета Богородица не знаем чрез колко думи е създаден светът, една или две, върху скрижалите, нито къде е написано казаното преди нас, върху каменни плочи; какъв е обемът на работата; къде са останали тайните неразкрити преди нас, но ние показваме при основата на света – неговото, във власт по един допустим, разбираем логически начин, отварящ пътека към бъдещето на всеки от нас.

Разбира се, това е изключителна работа. Нелека задачата ни е да се справим оттук нататък с рационални неща, които касаят разпространението, комуникацията, съхранението, представянето на онова, което широко разтваря пътя към магистралата за ума. “Божията магистрала”, за която се говори е качество. А човекът е жаден, особено, когато не се задоволяват потребностите на жаждата му. Човекът е жаден и когато, се задоволяват потребностите на жаждата.

В началото, ние показахме жаждата; после допуснахме жаждата; задоволихме въпросите й; дадохме отговорите на всички възможни въпроси; заключихме формата съхранена в ума, за да има безусловните качества същият, когато направи възможното му, конкретно, точно и ясно.

Намираме, че процесът представлява продукт, чието разпространение в публичното пространство ни доближава към новия свят. Обяснено, което ще бъде разпространено при делегиране на права към общественото пространство, необходимо съдействието на експерти, логически запознати с материята на фотонната фраза, че всичко е светлина.“

/ТРЕТО/

Това, което ние предлагаме идва от бъдещето. Това, което предлага екипът няма сравнителна част; няма дори аналог колкото и да се използват словесните форми. От друга страна, словесните форми творят и разграждат, ние създаваме. АРХЕА Пресвета Богородица намери за правилно, да направи блокова схема, показваща принципа на проникване на материя в свят, който идва от бъдещето и се среща в сегашния.

Разбира се, обградени със завист, неадекватност, неразбиране, мнителност, ние търсим среда между еднакви, способни да изградят един нов свят различен от този, който познаваме. Търсим комуникация въз основа на което предлагаме. Никак не е малко за знаем,

Изразява се готовност за работа, за просветителска дейност, което е трудоемко и като изпитание обхваща екипната работа в организация между сродни, имащи интерес от напредъка

Колега от екип на АРХЕА Пресвета Богородица е зает с разработването на план, който представя процесите на научна основа и което, ще бъде представено в пълнота. Дейността му касае постановка на синхронизиране различните артефакти, допълващи изоснови картината. Допълнителен факт е завършеното образование в Мичигански университет, също в щат Пенсилвания с предмет, моделиране поведението на човека в обществената среда.

В детайли сме запознати с комуникацията на всички равнища в общественото пространство, създаваме по такъв начин усещането за близост, стабилност, адекватност в различни условия на човешката ни проява, която е доказваща способността ни конкретно, точно и ясно касаещо индивида, но и филтрираща способността към реакция волево изразяваща всеки от нас. Създаваме бъдещето оттук в настоящето чрез невронното разширяване в три направления – научната област, изследване поведението на психо-логическата основа при обосновка в материална среда, творчески обуславящи възгледа към пространство на Космоса, на Земята, резултатно и към момента достатъчно.

/ПОСЛЕДНО/

На прага на Новата 2016-та година, Ви честитим Коледа и Рождество на Спасителя на човечеството, Който през хилядолетната съдба на земята, отваря познанието към нас в пълнота и която е необходима на търсещия човек, на можещия човек. Този се ражда като награда предадена му от Космоса на Земята.

Свидетели сме, че познанието /с изключение/ на порочната практика ни показва прозорец към миналото заради бъдещето на човешкия род. Свидетели сме и че човешкия род, не е изоставен въпреки борбата за оцеляване в условията на враждебна среда, която не му позволява да разгледа света изучавайки го свободно, достъпно и адекватно. Изкривената информация, заложената да бъде такава по никакъв начин не лишава бъдещето от настоящето, да бъде свободно в избора си на търсещото начало. Затова сме свидетели на възможността, да достигнем до истината за отминали вековете преди нас, пренаписани чрез историята преди нас, много преди нас. Ние сме търсачи на истината за българския народ, на религиозната му доктрина в условията на подмяна на истината. Това ни прави силни, свободни, достойни към новия свят.

Свидетели сме как търговците в Храма преди празниците на Бога, повишиха цените заради касичките си. А Богът на правдата е Един, другите богове се борят за мястото Му. Бисерът е един, камъните са много. Оригиналът блести със собствена светлина, другите използват отражението, показват се в отражението му. Ето това е истината, другата истина.

Българския народ е трудолюбив, ангажиран да изучава плодородието на Земята докато други народи в същото време, са заети да пренаписват историята му. Така достигаме до объркването, да не знаем за случващото се в настоящето по пътя към бъдещето, без да знаем за настоящето като наследници на живота на прародителите от миналото към бъдещето.

А това е недопустимо.

ДОБРОТО НАЧАЛО, В НАЧАЛОТО НА СВЕТА

Всяка история си има началото, през далечното си начало всяка история носи спомените, преданията, митологията като първообраз на действителното, съзидателно, креативно към този свят общочовешко начало след себе си, носещо човешките пластове да се срещат с духовните като крепости, възвишения, от основите на познанието за проблясъка, според огъня съизмерим към безкрайното и щедро небе в края на краищата, имащо нас – човеците, които са можещите, способните, знаещите, търсещите, намиращите, резултатните.

Днес това е награда. Наградени сме чрез познанието за това, което ни представлява. Същевременно сме лишени от наградата за това, което ни представлява. Тези две сили се борят със завистта, способна да обругава докосваща се до краищата на света.

(„Е-страницата е платформа към бъдещ проект, като място събирателно за целта – духовен напредък, с център в България. Продължаваме напред със знамето, разширяващо се към безкрайно число; ние нямаме числена стойност. Ние не сме легион, за да носим напредъка на познание към духовния свят, но го правим чрез тласък през настоящето, което е задача – трудоемка, но благодатна, благородна, напълно достатъчно.)

Креатори сме, създатели, причинители, откриватели, хора от бъдещето, от далечното минало сме възседнали духовното естество като птица през вековете до днес, четящи, споделящи.

Оказва се, че ние сме в центъра на пробуждането и на рода, и на човечеството.

Накрая, което е подменено по неизвестни причини – защо?

Ще запитате, са подменени религиозната и светска доктрина – имащи верските разклонения в обществото между народите, както и кой иска да управлява народите? Какво им се дава в замяна на тези народи? Какво се взема от тези народи; защо комуникацията не е доброволна? Свидетели сме на неравностойна по своя характер, измамна комуникация. Но това се допуска за изучаване в режим на автономна регенерация, в центъра на която намираме младите, неопитните, невръстните попадащи още в началото на дърво, което е с изрязани корени.

Ние от АРХЕА Пресвета Богородица, не знаем причината за това, но сме длъжни да споделим и че Духът на България продължава и преди, след нас ще пребъде във вековете.

Което е цялото ни богатство – богатството на духа.

CORRESPONDENTS IN 2018 Attention – TEAM 2017 ARM VM © ARHEA ORG.

In 2018, correspondents from all five continents – the United States, South America, North America, Australia, the European Union, the Eurasian Union Republics, Indochina and Japan, the Balkan Peninsula – Romania, Serbia, Macedonia, Greece, Turkey; Croatia, the Czech Republic, Hungary, Spain, France, Great Britain, Belgium and Luxembourg, Scandinavia and Finland, Switzerland and Monaco; Belarus and Moldova, Besarabia, others.

Who is interested in the program scheme?

Restrictions on the use of native language – none. Correspondents shall be given access to the media on ARHEA.ORG /ARM radio and television. Correspondents are given access to the site of ARHEA.ORG  for themed art from all over the world – a restriction on the use of mother tongue – none.

If desired, on the part of correspondents around the world (without any limitation on the use of mother tongue), they are sent to them for configuration of TV and radio servers on the Internet.

When using the television network, their correspondents are provided with two free encoders (here for download) that will allow them to broadcast TV and video signals in Ustream / Livestream / Youtube or Facebook on a TV screen for Ustream or Livestream, on screen for Youtube and Facebook; it is preferable for the broadcast to be performed on the servers of Ustream as most suitable for quality. For the quality of the television signal, the correspondents respond (the server of Ustream broadcasts with relatively good quality as well as resolution). For the content of the television signal, the correspondents are responsible – it is preferred without political, religious and religious beliefs.

If you wish to broadcast through ARHEA.ORG /ARM a radio signal, the correspondents will be provided with information about the encoder and the settings that will be sent to it.

The place to listen to the broadcast signal is ARHEA.ORG /ARM as well as through any reference at listen.shoutcast.com/arm-vm

The broadcasting is done after agreement between the parties, the main radio program being interrupted (indefinitely) with the correspondence’s continued broadcasting.

The correspondent is responsible for the content of the broadcast signal. For the quality of the broadcast signal, both parties are responsible – the minimum frequency for musical performances – 96 kiloherts, and for sound and news broadcasts the frequency is at least 32 kiloherts. The maximum is to not load users with Internet traffic is – 128 kilohertz, even with the possibility of broadcasting with a frequency of 320 kiloherts, explained why.

The basic frequency of the radio station is 96 kiloherts, in order not to burden users with Internet traffic. Upon their request, the quote can be upgraded for a certain period of time or when new music is broadcast, with the aim of downloading the music for personal use and of good quality.

For the purpose described above, future colleagues will be able to send a short letter to arheabooks@gmail.com

After sending an email after reviewing it by a colleague, a link (in one way or another) will be established – as the correspondent expects to communicate with us.

MODERNIZERS TO THE SITE

It is planned to include thematic moderators to the site of ARHEA.ORG

Moderators will be able to use the platform (which is archived episodically and stored outside the Internet) for themes that represent the life of their environment.

SERVICE COMMUNICATION

The internal, voicemail correspondence between colleagues is through a Zello.com communicator that works on an Android or personal computer system. The customer is – ARHEA.ORG – located in the Zello.com client network

Media channels are „LIVE“ („НА ЖИВО„) and „ПОМОЩ BG RESCUE“

WELL

Content. On radio and television servers. The content of the broadcast is desirable, it does not affect communities, political issues and those that are negative.

Video encoder images are illustrative – they do not have the correct information and are only for visualization of them.

The images of the radio encoder are for visual illustration.

OPTIONS

By including Zello.com correspondents as radio station customers or by direct broadcasting a radio / video signal.

– for sharing information -> from the world -> to the world or for which it is not broadcast by the official media – governmental, economic and commercial; sharing raw music and news all over the world.

– sharing personal creativity; reflections in a musical environment; interpretations or fairy tales; children’s stories, great people, their parents and relatives.

– Sharing book titles reflection on printed publications; ads for own products, artworks.

– scheduling of meetings, organizational issues.

– for invitations to group conversation, via Zello.com LIVE Communicator or via other Internet applications.

COMMERCIAL PRODUCT

Initially, radio-TV programs offer no economic benefit. Participation is voluntary, and correspondents separate from their time without expecting to redeem the products except by using ARHEA.ORG /ARM as a reference to their products. It is not forbidden, encouraging the option ARHEA.ORG /ARM to be a reference to own (external) pages, titles, commercial products, personal creativity.

However. Payment at a later stage will take place with full transparency on the programming time of the audience and the attraction of visitors. That is, more visitors – bring more real revenue from the user to the user. Revenue on the other hand will be in line with local taxes and bank transfer or electronic money transfers to e-commerce (so there will be no problem on the part of the state authorities and institutions).

TEAM

The team of ARHEA.ORG /ARM consists of people of different ages, the goal being our good experience in the Internet.

The activity of ARHEA.ORG /ARM is not limited solely to the Internet, so the products of ARHEA.ORG will be visible and available through the Internet but do not depend creatively on it.

We are assembled into a team of psychologists, system security operators, public observers and correspondents, designers, mediators, discoverers, scientists (of a new type), creators.

All this, you will be able to find on the pages of ARHEA.ORG

Expanding the activity of ARHEA.ORG/ARM concerns the coming of a new world. Each of you will have its place in it. For this purpose ARHEA.ORG invites you to be the first or discoverer, capable of making it possible for each one of us to embrace this world and to do so immediately today.

FINALLY

We all do this world.

TEAM 2017 ARM VM © ARHEA ORG.

All rights reserved. ARHEA.ORG 2017, 2018

КОРЕСПОНДЕНТИ ЗА 2018 ГОДИНА

На вниманието. TEAM 2017 ARM VM © ARHEA ORG. All rights reserved.

ARHEA.ORG – 2017, 2018

През 2018 година, се търсят кореспонденти от цял свят от петте континента – САЩ, Южна Америка, Северна Америка, Австралия, Европейски съюз, Евразийски съюз републиките, Индокитай и Япония, Балкански полуостров – Румъния, Сърбия, Македония, Гърция, Турция; Хърватско, Чехия, Унгария, Испания, Франция, Великобритания, Белгия и Люксенбург, Скандинавия и Финландия, Швейцария и Монако; Беларус и Молдова, Бесарабия, други.

За който има интерес към програмната схема.

Ограничения за използването на роден език – няма. На кореспондентите, се предоставя достъп до медията на ARHEA.ORG /ARM радио и телевизия. На кореспондентите, се предоставя достъп до сайта на ARHEA.ORG за тематично творчество от цял свят – ограничение при използването на майчин език – няма.

При желание, от страна на кореспондентите по света (без ограничение при използването на майчин език), на тях им се изпращат данни за конфигурация на телевизионните и радио-сървъри в мрежата на Интернет.

При използване на телевизионната мрежа, на кореспондентите им се предоставят два вида безплатни енкодери (тук за сваляне), чрез които след настройка ще могат да излъчват телевизионен и видео сигнал в Ustream Юстрийм / Livestream Лайвстрийм / Youtube Ютуб или Facebook Фейсбук – на телевизионен екран за Ustream Юстрийм или Livestream Лайвстрийм, на екран за Youtube Ютуб и Facebook Фейсбук; за предпочитане е излъчването да се осъществува на сървърите на Юстрийм като най-подходящи по качество. За качеството на телевизионния сигнал, отговарят кореспондентите (сървъра на Юстрийм излъчва със сравнително добро качество, както и резолюция). За съдържанието на телевизионния сигнал, отговарят кореспондентите – предпочита се без политически предавания, религиозни и на верска основа.

При желание за излъчване чрез ARHEA.ORG/ARM на радиосигнал, на кореспондентите ще им бъде предоставена информация за енкодера и настройките, които ще му бъдат изпратени.

Мястото за прослушване на излъчвания сигнал е arhea.org /arm както и чрез всякакви референти на адрес arhea.org / arm

Излъчването се извършва след съгласуване между страните, като основната радио-програма се прекъсва (за неопределено време) с продължение на излъчването от страна на кореспондента.

За съдържанието на излъчвания сигнал отговорност поема кореспондента. За качеството на излъчвания сигнал, отговарят и двете страни – минималната честота при музикални изпълнения е – 96 килохерца, а при звукови и новинарски емисии честотата е минимум 32 килохерца. Максималната е с цел да не се натоварват потребителите с Интернет трафик е – 128 килохерца, дори при възможност за излъчване с честота 320 килохерца, обяснено защо.

Основната честота на радиостанцията е 96 килохерца, с цел да не се натоварват потребителите с Интернет трафик. При изричон желание от тяхна страна, чесоттата може да бъде повишена за определен срок или при излъчване на нова музика, като целта е да може да бъде свалена музиката за лична употреба и с добро качество.

За целта, която е описана по-горе, бъдещите колеги ще могат да изпратят кратко писмо на адрес arheabooks@gmail.com

След изпращането на електронно писмо, след разглеждането му от колеги, ще бъде установена връзка (по един или друг начин) – според очакването от страна на кореспондента за комуникация между нас.

МОДЕРАТОРИ КЪМ САЙТА

Предвижда се включването на тематични модератори към сайта на ARHEA.ORG

Модераторите, ще могат да използват платформата (която се архивира епизодично и се съхранява извън Интернет) за теми, които представляват живота от обкръжението им.

СЕРВИЗНА КОМУНИКАЦИЯ

Вътрешната, гласова кореспонденция между колегите е чрез комуникатор Zello.com, който работи на система Андроид или на персонален компютър. Клиентът е – ARHEA.ORG – намира се в клиентската мрежа на Zello.com

Каналите на медията са „НА ЖИВО“ и „ПОМОЩ BG RESCUE“

ЖЕЛАТЕЛНО

Съдържание. На радио и телевизионните сървъри. Желателно е съдържанието на излъчването, да не засяга общности, политически въпроси и такива, които са с негативен характер.

Изображенията на видео енкодерите, са илюстративни – не носят коректна информация и са единствено за визуално запознаване с тях.

Изображенията на радио енкодера, са с илюстративна цел, за визуално запознаване с него.

ВЪЗМОЖНОСТИ

Чрез включването на Zello.com кореспонденти като клиенти на радиостанцията или чрез директно излъчване на радиосигнал / видеосигнал.

– за споделяне на информация -> от света -> към света или, за което не се излъчва от официалните медии – правителствени, икономически и комерсиални; споделяне на музика и новини в суров вид на място от цял свят.

– споделяне на лично творчество; размисли в музикална среда; интерпретации или приказки; разкази за деца, за големи хора, техните родители и близки.

– споделяне заглавията на книги; разсъждаване върху печатни издания; реклами на собствени продукти, произведения на изкуството.

– насрочване на срещи, организационни въпроси.

– за покани към групова кореспонденция, на живо чрез комуникатор Zello.comНА ЖИВО“ или чрез други Интернет приложения.

КОМЕРСИАЛЕН ПРОДУКТ

Първоначално, радио-телевизионните програми не предлагат икономическа изгода. Участието е доброволно и кореспондентите, отделят от времето си без да очакват осребряване на продуктите, освен чрез използването на ARHEA.ORG /ARM като референт към техни продукти. Не е забранено, насърчава се вариантът ARHEA.ORG /ARM да бъде референт към собствени (външни) страници, заглавия, комерсиални продукти, личното творчество.

Обаче. Разплащането на по-късен етап, ще се извършва при пълна прозрачност върху програмното време, касаещо аудиторията и привличането на посетители. Тоест повече посетители – носят повече реални приходи от потребител към потребителя. Приходите от друга страна, ще бъдат съобразени с местните данъци и трансферните суми по банков път или електронен, извършвано при електронната търговия (за да няма проблем от страна на проверяващите държавни органи и институции).

ЕКИП

Екипът на ARHEA.ORG се състои от хора на различна възраст, като целта е доброто ни преживяване в мрежата на Интернет.

Дейността на ARHEA.ORG не се ограничава само и единствено с мрежата на Интернет, затова продуктите на ARHEA.ORG /ARM, ще са видими и се предлагат чрез мрежата на Интернет, но не зависят творчески от нея.

Ние сме събрани в екип от психолози, системни оператори, занимаващи се със сигурността, обществени наблюдатели и кореспонденти, дизайнери, медиатори, откриватели, научни работници (от нов тип), творци.

Всичко това, Вие ще можете да намерите на страниците на ARHEA.ORG

Разширяването дейността на ARHEA.ORG касае идването на един нов свят. Всеки от Вас, ще има своето място в него. За целта ARHEA.ORG /ARM Ви кани да бъдете първите или откривателите, способни да направят възможното всеки от нас, да възприеме този свят и това, да стане веднага, още днес. TEAM VM

НАКРАЯ

Ние всичките, го правим този свят.

TEAM 2017 ARM VM © ARHEA ORG.

All rights reserved. ARHEA.ORG 2017, 2018

ПРИЛОЖЕНИЯ.

1 – РАДИО-ЕНКОДЕР

2-енкодер 2-енкодер (1) 2-енкодер (2) 2-енкодер (3) 2-енкодер (4)

2 – ВИДЕО-ЕНКОДЕРИ

venc-1 venc-2

3 – ТЕЛЕВИЗИОННИ ЕКРАНИ

us-page ut-page

ls-page

4 – САЙТ & МЕДИЯ

1-сайт 1-сайт (1) 1-сайт (2) 1-сайт (3)

5 – КНИГИ, безплатни издания, свободно изтегляне.

out-key out-land out-ray