R / РАДИО

ARHEA-ORG

U-STREAM TV

LIVE-STREAM TV

ARM TV

RADIONOMY / Free copyright works shared without restriction. Entertainment, scientific, documentary

Radionomy

dirble.com

GERMANY

goldmusic.de

goldmusic.de-1

cse.google.com

ЕКИП:

Стоян Кирилов – обработка на данни, продуктова база

Методи Ангелов – старши сътрудник, комуникация и поддръжка

Доника Щерева – човешки ресурси, дневна отчетност и характеристика

Андрей Икономов – транслация, референтни сървъри и програми, сателитна връзка (шеф)

Първан Демирев – култура и традиция, общество, позитивност, комуникация

Елена Карапетрова (Владиславова) – дежурна водеща, секретар и деловодител

Димитър Минков – транслация, референтни сървъри и програми, сателитна връзка (зам.)

Кремена Дюлгерова – задгранични центрове, кореспонденция и деловодство

Атанас Анастасов – транслация, референтни сървъри и програми, сателитна връзка (оператор)

Румен Кехлибарев (Рич Кримсън) – задгранична връзка и комуникация, музика, естетика

Пламен Павлов – транслация, референтни сървъри и програми, сателитна връзка (оператор)

Валентин Петрески – дизайнер, електроника & инжинерни дейности, програмен оператор

Ивайло Камбуров – програмист, ИТ специалист по сигурността

Малина и Вероника (Иванови) – на обучение, зад граница, музикални програми

Зорница Пеева – дежурен оператор на медията, кореспондент

Надежда Христакиева – задграничен кореспондент, връзка със съобщества

Динко Славчев – методист, религиозни въпроси, исторически въпроси, мистика и общество.

Дарио Кръстев – програмен оператор, дежурен оператор, референтни сървъри

Елеонора Виденова – кореспонденция, служебна поща

Стойчо Младенов (Калоян и Стойчо Младенови) – продуктов редактор, книжни тела

Норка Обретенова – стилист и дизайнер, книго-разпространение /свободен код/

Невелина Спасова – коректор, дежурен оператор, администратор

Крьстю Македонски (Червен Бряг) – сигурност и превенция

Деян Виденов – екип по сигурността, изследване, надеждност и партньори

Стоян Черкезов – мрежа и инсталация, електро-динамика на процесите

Огнян Леонтиев – продуктова база, съхранение и транспорт, сървърна мрежа

Тихомир Недялков – продуктова база, съхранение и транспорт, оператор

Деяна Димитрова (Костадинова) – художник, стилист, кафе-майстор

Антон Захариев – наблюдение на процеси, софтуерни продукти & синхронизация

Светла Стоименова – режисьор, съавтор на програмни продукти

Галена и Дарина (Христови) – мениджмънт, комуникация

СЪВЕТ,

На ротационен принцип, всеки месец по трима от екипа в ръководното тяло.

Зад граница, партньори /кореспонденти, волнонаемни сътрудници/:

Matthews Dave / Heller Joseph / Amiel Barbara / Baddiel David / Weber David / Wilson Flip / Thurber James / Spencer Herbert / Simon Paul / Midler Bette / Goldsmith Oliver / Hillary Edmund / Tyger Frank / Wall Larry / Manson Charles / Garner Helen / Tudor John / Russell Bertrand / Plath Sylvia / Moore Michael / Lohan Lindsay / King Carole / Huffington Arianna / Greene Graham / Ford Gerald / Ellison Harlan / Doherty Peter / Carter Elliott / Brooks Mel  e t c

Power / Сила,
Logo-16-4