FUTURE

СЪЗДАДОХМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО

НАПРАВИХМЕ ПЪТИЩА В МИСЪЛТА, СПОСОБНИ ДА ИЗРАЗЯВАТ СТАБИЛНОСТ, АДЕКВАТНОСТ

ПОКАЗАХМЕ ДОСТОВЕРНО СЛУЧВАЩОТО СЕ С НАС

ОБРАЗУВАТ СЕ МНОЖЕСТВО СВЕТОВЕ – ОПИСАНО В „КЛЮЧ“, КАК СЕ ПОСТИГА

В кратка бележка е обяснена проявата на различните светове, тяхното мигновение като раждане, функционална зависимост към инерцията на съдържащата ги сила. В разширен вариант от психо-динамиката на „КЛЮЧ„, се показват детайли на възможните светове, в края на краищата, които са безкрайно число.

Идва времето на промяна, която няма как да настъпи без адекватност. Усеща се нетърпението към познанието тепърва, което се разширява.

ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ – ТЕ СА НАВСЯКЪДЕ, ИЗМЕРЕНИЯТА – НИЕ СМЕ В ТЯХ

Въпросът за паралелните светове и за безкрайните измерения, все още не е разгледан от ежедневието ни, имащо своето си пространство на присъствие във Вселената.

Вселената като Бездна от множество светове, където всесветовното й пространство се прониква от Ангелите на всесвета, представлява материя на динамиката. Същата тази, няма веществен състав, което й позволява да го създава, да го лишава, да обуславя моментното състояние на света, да продължава към мрак за представите, когато мисловните качества губят сега съвършенството си, да обясняват невъобразими неща, да ги подготвят към нас, заради нас. Нищо случайно.

Създаването на качества в същия свят, изграден от множество светове, които са изградени зависими, независими пряко, в детайли когато се обуславя пространство със съдържимо и друго, без съдържимо, но окончаващи в тях, показват началото на създадена в миг светлина, чрез динамика, с обстоятелство на присъствие за променлива, доказваща свят. Доказва се мрак. Трайността също варира, която е съизмерима към постоянство, което е съизмеримо във власт – или го има, или го няма.

Детайлно, паралелните светове заедно с нас, както и (винаги) с измеренията в тях, са разгледани според „КЛЮЧ„, логически, който създава динамика на представите ни – динамика, част от която използва материя в мисълта, чрез невроните, позволяващи ни способност, устойчивост, адекватност, обозримост, присъствие в мрак на материя в светлина, всичко това отпреди да попаднем до неизвестно пространство, най-вече в ума, губейки очертания (създаващи качества), който ум ни показва пътеки на всякакви стонове, вопли, блуждаещи светове, доматерия, също, което е огън за откривателите на мрак, получаващи свят.

Магистралата е широка в идеята на света, когато ни се показват безброй пътища върху мястото, представляващо свят. Гаранция няма. Категорично въпросът е „танто за танто“. Когато мнозина ще гледат с невиждащите очи, неразбиращи, ще имат представите неработещи, ще дочуват за стонове, в множествено число и производно на отклоненията, ще разговарят със себе си, коректно, което не представлява идеята, но води до резултати на водопади към океани, които са в нас.

Неземното, надземното (в миг) преодолява пространство на гравитацията, която се свива в небитие, заради него, не заради нас. Нататък се случва материя на пространство за мисълта, имаща логика. Логиката се разширява и това е едно от основните качества, имащи свят. Ние сме в него, както и не само. При наблюдение, концентрираните сигнали, са обуславящи област на паметта, заради нея пък получаващи знак (описано в „КЛЮЧ„), чрез дифракция върху място. Касае човеците. Запаметяват се резултати. Резултатите от своя страна, се разсейват запаметени по сходство на възприетото, чиито състав припокрива канален ред. Енергия от/на псевдо-светлинни, топлинни сигнали, фантоми с физико-химичен състав, задържа остатъка, наречено памет. Касаещо време, се случва движение. Подновява се паметта, както и чрез нюанси, обогатяващи, също отнемащи, по обратен ред. Настъпват недостоверни за факти, на по-късен етап, работещи, но в обратна посока; виж горе – отнемащи, припокриващи, или създаващи. Двигателен факт е динамиката в едно, нарецимо пространство, което или го има, или го няма. Миражи.

Четейки попадаме в свят, чиято материя разполага със себе си; упражнява се логика; развиват се резултати; всичко във времето – тоест, този наш свят е пределно показан към обстоятелство, чиято комуникация е нетрайна, изчерпва се с информация предаваемо и се затваря. Краят е окончаващ в материя на предметния свят, който е окончаващ към следващ го. Материята не винаги е веществена, нито е изразима коректно. Гаранция няма. Световете се раждат, оформят се към пространство, затварят се и изчезват, до следващите на тях. Предмет е предметът на разговор, обясним за материя също, еднакви по същество. Докато паралелните светове, са безкрайното множество. Единствено крайни са числените им стойности.

Докато резултатите обуславящи свят, всеизмерват в пространството мрак, малко преди да усетим за състояние, имащо резонанс. Или защото сме светлина, ние го забелязваме. Всепоказват се варианти. Трудно се забелязва и не, защото няма добри наблюдатели, но няма коректни такива – да ни посочат за мястото.

За разлика между паралелните светове, може да се говори, сравнени към измеренията, изразена в безкрайно число. Паралелните имат идея, континиум, отражение, допирателен знак, дори като символ, също встрани. Докато измеренията, тези се раждат във време, на  място, далеч от представите.

Четейки попадаме в свят, чиято материя ни показва това, което го разпознаваме. Текстът, повлияването, разултатите също се различават, сходимо, споделено в ума, който ги разпознава. Последното, търпи варианти на субективното качество, на места до въпроси за състоянието. Гаранция, няма.

За паралелните светове, е написано в „КЛЮЧ„, за Вселената също.

1 – Световните поднива, са безкрайно число. 2 – Аргументите, са безкрайно число.

Световете живеят във времето, което разделя пространството на периоди с присъствие на материя в относителен дял. Самата материя има относителен дял, или който го няма. Това е така, защото материята е с подвижен състав от Вселенското Царство.

Ако говорим за вещество, имащо състояние е едно, но ако говорим за предметни, конкретни фантоми в пространството, вече е друго. Всяко пространство е свят, оттук се започва. Това е краят на всяко начало, към ново. Материята на сегашния разговор, беше от свят между нас, който веднага се разпада, в зависимост от взаимното състояние. Касае възможностите за разговор. Така световете се раждат, без значение как – дали на Земята, дали на Небето.

Безкрайната концентрация в нас, произвежда пространствена ориентация, логически адекватно. Докато логиката от своя страна е човешка, нечовешка, античовешка. Вариантите на подредба и те, се случват в момента. Сенките преминаващи с раждане, доказват комуникация между фантоми, която отнема част от живота ни толкова, колкото бяхме.Но как се докосва Вселената с всичките светове? – чрез наитие, – присъствието на Дух, който е между нас, времето и пространството.

Световете и те, се докосват с ръце.

Наитието на Дух е достатъчно, когато се управляват процесите. Докато сливане на междинните светове, позволява на новите светове да получат поредния свят и така. Процесът е адекватен и съдържа двигателен знак. Пространството, е навсякъде. Равновесието, е тотално.

Logo-16-4