АРМЕДИЯ С БЕЗПЛАТНИ ИЗДАНИЯ / 2017 ФЕВРУАРИ

ПРОЕКТ – БЪДЕЩЕ

В началото бе Словото, Което беше у Бога и Бог беше в Словото, а Дух Божий се носеше над земята в целия блясък измежду ангелите, безплътни сили и власти.

Човеците все още бяха ангели, на небето и на земята.

С идването на новия свят – VM ARMEDIA обявява присъствие с име, утвърдено, безкомпромисно, логически чисто, неприкосновено, което ще се запомни от поколенията.

С идването на новия свят – VM ARMEDIA обявява присъствие заради името, което ще се запомни от поколенията.

С идването на новия свят – VM ARMEDIA обявява присъствие, което ще се запомни от поколенията.

Чрез превъзмогването на най-първо на стария свят – VM ARMEDIA напомня за родените, които са между нас, създаващи пътищата с посоката, логиката с възможностите, хоризонта и зад хоризонта.

С раждането на VM ARMEDIA към новия свят, името й напомня за себе си.

Името на VM ARMEDIA ще свети на небосклона между родените върху Божията магистрала и на Небето, и на Земята, създаващи пътища, проходимост към бъдещето чрез настоящето, със слово на просветителска дейност и не на последно място с техническа, тайнствена Истина.

Знакът на VM ARMEDIA говори за безкомпромисно качество, което е за свободна употреба, разпространение и споделяне, обявено в лиценза.

Чрез триптиха на многотомника, се обявява присъствие в общественото пространство, зад граница с публикуване доказателството, че Бог е навсякъде.

А Бог е навсякъде и неговите пророци, са ангели между нас и които, ще ни оставят богатството си.

Разпространяваме словото в Името на Отца и Сина и Светия ДухВреме,

Logo-16-4

BULGARIA, SOFIA 1000 / arheabooks@gmail.com

ПРИ ОСНОВИТЕ – МНОГОТОМНИ ИЗДАНИЯ НА VM ARMEDIA

1 – Представяме на вниманието раждането на VM ARMEDIA със съответните качества, разпространени със съответни заглавия, които са покриващи цялата ни планета.

2 – Въвеждаме посетителите към дейността на VM ARMEDIA, която е оставяща отпечатък за поколенията с раждането на продуктивната база.

3 – Многотомни заглавия следват логическия състав, който ще бъде разширен към съответните граници на продуктивната база.

4 – Всичко това, напълно безплатно и безрезервно със съответните инструменти за покриване на планетата с информационен продукт от ново поколение.

5 – Разрешени са лицензирани, интерактивни и комуникационни продукти на основата, на човешката мисъл – създаваме мислещи същества.

6 – За които е предназначено съответното бъдеще, настояще с напредък към безрезервната комуникация при контакт между еднакви малко по-късно, които ще се родят.

7 – Кои сме ние и какво предлагаме, описано в раздела – „За нас“.

В състоянието на Сила,

out-ray

ЕЛЕКТРОННА КНИГА – „УСПЕНИЕ В РАЯ“ 301 страници, едностранно. Пълна версия – свободен код. PDF

out-ray

ЕЛЕКТРОННА КНИГА – „УСПЕНИЕ В РАЯ“ 301 страници, двустранно. Пълна версия – свободен код. PDF

out-land

ЕЛЕКТРОННА КНИГА – „ЗЕМЯ НА БОГОВЕ“ 605 страници, едностранно. Пълна версия – свободен код. PDF

out-land

ЕЛЕКТРОННА КНИГА – „ЗЕМЯ НА БОГОВЕ“ 605 страници, двустранно. Пълна версия – свободен код. PDF

out-key

ЕЛЕКТРОННА КНИГА – „КЛЮЧ“ 189 страници, едностранно. Пълна версия – свободен код. PDF

out-key

ЕЛЕКТРОННА КНИГА – „КЛЮЧ“ 189 страници, двустранно. Пълна версия – свободен код. PDF

„УСПЕНИЕ В РАЯ“ – ФЛАШ

ЗЕМЯ НА БОГОВЕ – ФЛАШ

„КЛЮЧ“ – ФЛАШ

„КЛЮЧ“ – 1998 – ЛОГИКА ОТ СВЕТЛИНА

книга за велики умове
книга за изгонване на страхове
книга за отключване на духове
книга на познанието

ПЪРВА ЧАСТ  В Царство на Небесните орли. Написано във вярата, че всичко е възможно. Нека се запомни, за живот и здраве на родените от светлина към знак преди Вселената, към Бездна.

ВРЕМЕ

Вместо предговор.

Материята ни разказва за еднакъв сън, който беше преживян във време на лъжа, която ходеше достойна и показваше приятелите си в спокоен свят, видимо за нас. Материята се задържаше направена от чудеса, създаващи представи, които са летящи върху качества, съдържателни за преживяното от нас. Гаранция разбира се, че нямаше. Въпреки това, изключенията бяха и летяха и се случваха заради всеобщо благо, изразено за достигнато, забравено. Така човеците, се различаваха. Оказаха се осъзнати в свят, по своему достатъчен и всеки легна всвое си пристанище. Спокойна тишина. Светлината се показваше достъпна към идеята, заради нея. Докато знанието беше ненадминато, тържествено показвано за губещо се, в сянката си. Идеята пропускаше детайлите, но виждаше контрасти, оформени еднакви. Роди се нов, единствен свят.

Заслужаваше си. Не бяхме изоставени. Вулкани замениха водопадите; приятели намериха приятели, докато облаци със светлина покриха логиката на предметен мрак в подобен свят. Великолепна пара се въздигна към Вселената достатъчна, за да усетим пълнота, навсякъде. Способни, се възрадвахме. “Роди се нов, единствен свят.” Достатъчен с блаженство към материя на мисълта, разполагаща със себе си.

Целта във великолепни багри се откриваше в основите на адекватна, речева, предметна логика. Пътят величаеше стремежите на силата към качество, преобърнати изцяло към обемен свят. Трансформация на сила до детайли, при огъване на мисълта, докато птиците летят, допринасяше за усета. Сърцата ни и те, във великолепни багри, възприемаха от всемогъщото пространство, вседостойно, което ни показваше летящи, разумни същества.

Нека го направим:

СИЛА

Към новото пространство, нероденото очаква знак. Във всепристойни чудеса, светкавица роди ума, роди съзнателност към онова, което е родено в мрак.

Достатъчно е да повярваме, заради нас.

Камбанен звън, далечен тътен,тишина.

КЛЮЧ

РАЙ

„Успение в Рая“ – Книгата е предназначена за българите у нас и в чужбина, за тях и децата на рода български, да се знае, че България е била и ще бъде.

ПРЕДИ МНОГО ВРЕМЕ

ПРЕДИ ВСИЧКИТЕ ВРЕМЕНА

БОГОРОДИЦА, Майка НА БОГА

НАДЕЖДА И ВЯРА, ИЗБАВИТЕЛКА, ТИХА,  НЕИЗКАЗАНА КРАСОТА, БЕЗКРАЙНИ ДЕЛА;  НЕЗЕМНО БОГАТСТВО, ЧОВЕШКО БОГАТСТВО, ДУШЕВНО БОГАТСТВО; ЕДИНСТВЕНА РАДОСТ, МОЛИТВЕНА СЛАДОСТ, НЕБЕСНА СЪДБА, ТОПЛИНА ЗА УМА; ПРЕМЯНА ОТ ПЛАМЪК, ДАЛЕЧЕН МИРАЖ, ВСЕМИРЕН ПОРТАЛ; ВЪЛШЕБНА ДУША, КРИСТАЛ ЗА УМА, ШАНС ДА СМЕ ТАМ; ТАНЦ ВЪРХУ БЛЯН, СЪРЦЕТО НА ДЛАН, ТИХО ПРИСТАНИЩЕ, ПЪТЕКА В ТРЕВАТА; БЛЯСЪК В ОЧИТЕ, ВАЛС НА МЕЧТИТЕ, ТАНЦ ПОД ЗВЕЗДИТЕ; СПРОТИ АНГЕЛИ ЗЛАТНА, БОЖИЯ МАЙКА; РАДОСТНА ВЛАСТ, РАЗУМ ЗА НАС, СВЕТЛОСТ ПРИ ТЯХ; БЛАГА НАДЕЖДА, КРОТОСТ НА ПЕСЕН, СИЛА В МОРЕТО, ПЪТЕКА В НЕБЕТО; БОЖИЯ ВЛАСТ, БОГ ДА Е С НАС, ИМАМЕ ШАНС; ОГЪН ПРЕЛИТА, ОТВЪТРЕ В СКАЛИТЕ, КЪПИНА В ТРЕВИТЕ; ВОДНИ ПОТОЦИ, В БЕЗКРАЙНИЯ КОСМОС; ОТ АНГЕЛСКО ЧУДО, РУЧЕЙ СЕ ЧУВА, ШУМ ВЪРХУ ШУМ, ВОДИ СЕ ПРЕЛИВАТ, БЕЗКРАЙНИ МЕЧТИ, ЧУДЕСНИ ПРЕДИ, ДЪЛБОКИ СЪДБИ, НА УМ ВЪРХУ РАЗУМ; БОГАТСТВО СЕ РАЖДА, СЪЗДАВА ПРЕДСТАВИ; КРЕПОСТ В ТЪМА, ИСКРА ЗА УМА; ИПОСТАС; НА СЪРДЕЧНАТА МАЙКА, СЪЛЗОВНАТА ЛАСКА; ПРИСТАНИЩЕ В СВЯТ; НЕИЗКАЗАНА, ЧУДНА, ПРЕКРАСНА, ЕДИНСТВЕНА КРАСОТА, НА БЕЗКРАЙНИ ДЕЛА, ОТ АНГЕЛСКО ЧУДО, ЕДНИЧКА НАГРАДА, ВЪВ ВЛАСТ НА ПРИЯТЕЛ; БЪДИ, МОЛЯ ТЕ

Пресвета Богородица Радост и Надежда

БЛАГОСЛОВЕНО ОТ СВЕТА ВИДИНСКА МИТРОПОЛИЯ

За слава на Светата, Единосъщна, Животворяща и Неразделна Троица Отца и Сина и Светия Дух

Има Сила, която е по-могъща от всяка позната ни сила, чиято динамика е очакваща ни, далеч при отвъдното.

“В края на краищата знаем, че Майката Божия от небето те поздравява теб; разбира душата ти и никак не е малко да разбереш, че изобщо не си сам, не си сама и никога няма да бъдеш.“

“И във време, когато прекрасен свят те очаква и ще бъде може би утре, или в края на този ден, ние сме с теб. Имаме приимерите на тайнството, за което беше разказано.“

ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦЕ, СПАСИ НАС

ПРЕДГОВОР

Книгата е разделена на три части: Монастирска, в която се открива миг тишина; Богородична, показваща ни прекрасен свят; Чудеса, докосващи до материята на желаемото от нас.

Ще се радваме читателят, да се пренесе във времето на събитията, които предхождат написването й, защото светът е богат не само на спомени, но и ги прави заради нас. И когато Слънцето се събуди, да го намерим като звезда в споделеното щастие, дори през сълзи, което е премълчано, позволяващо птицата в нас да се събуди, ако имаме шанс. Ако имаме, шанс.

Ще прочетем за страданието на хора, за огъване на душите им в обръчи; за прекрасното въпреки мимолетно, изпълващо ни до краен предел. И тогава съм убеден, (още…)