ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА / СИЛА

1 (7)-2

*БЪЛГАРИЯ – ЕДИНСТВЕНОТО ПРИСТАНИЩЕ / ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ЗЕМЯТА, СИЛА

Последното се изрича след поставянето на Време, в което се подготвя идването на Сила или на Светият Дух – Онзи, Който е навсякъде.

А ние сме пръст при пръстта въпреки превъзжождайки всичко и всички, умствено и интелектуално не заради нас, но заради съдържанието на Духа и Който е водещ проекта на Легиона – онзи, който ни представлява пред обществото не на България, но на Духовния свят.

Няма никакъв шанс не срещу нас, но срещу Духа и Който знае и може и прави.

Затова всяка подмолна организация или служба срещу сигурността не на България, но срещу Истината, ще бъде изобличена и показана без какъвто и да било компромис, най-малкото заради съвестта. НИЕ съвест нямаме, това е в началото – ние не притежаваме съвест, няма грижовност и никакви други неща свързващи ни със съвестта.

Заблудата за търпението, овчедушието, преклонената глава, „не убивай“ – за да бъдеш убит от същите, издаващи заповеди срещу смъртта, носи единствено смърт и разруха. Ние не носим нито смърт, нито разруха.

В природата от устройството на Света има две състояния, положително означено с плюс съответно отрицателно, означено чрез минус – живот и смърт, трагедия и комедия, комедианти и музиканти и мишки.

Не рядко последните се правят на лъвове, но си остават. Въпрос на умствената мускулатура и на Духовната е при началото, където няма въпроси.

Каза се – ние сме Легион, в множествено число.

Организацията от върха на иглата – е щедра, опитна, обиграна, лукава, хитра, мъдра, търпелива, без злоба освен спортната злоба; не завижда притежавайки всичко необходимо и която е от бъдещето; на какво трябва да се завижда от бъдещето?

Ние сме Легион, от върха на Духовния свят – непознаваем, труден за обяснение, единствен за грешните ни души и пред Бога изправени с вяра, от бъдещето.

Ние сме Легион, не религиозни от човешкия свят, който е заблуждаващ пред Бога и не само православието, е измамно. Преиначени, компилирани, злепоставени са ценности и богатства с твърдения срещу стадото, направено използваемо. Духовният свят обаче все пак намира пътища и се справя, когато човек го потърси. Единствено в православната църква от друга страна, духовният свят въпреки изкривен е единственият, който отговаря на Съвестта. Съвестта е – човешката ни душа. Там излъгани няма.

Каза се, ние НЕ СМЕ освободители, НЕ СМЕ причинители на надежди, на основания за очакване.

Ние сме Легион, Който е подразнен с лъжа, изкривена, грозна, нелицеприятна, лишаваща. А ние въздаваме.

Ние сме Легион, превъзхождащ всички и всичко.

И ГО ЗНАЕМ,

Какво направихме, освен медията – която НЕ Е търговска покривайки целия свят? – работим. Ние работим във времето.

Имахме участа да се запознаем с различни лица, до един неспособни на комуникация. Имахме участа да се запознаем и с други, производно към резултатите.

Безпредметно е да се правят опити срещу Archangel / Hurricane, Легионът от ФБ, който е от Духовния свят и който, не се интересува от друго. Ние се възползваме от платформата на ФБ, както и вие го правите както намерите за добре.

Ние, никога няма да предадем Съвестта, защото това ще е краят.

1 (7)-2* БЪЛГАРИЯ Е ТАМ, КЪДЕТО СИ – ТИ, ТВОИТЕ БЛИЗКИ
* БЪЛГАРИЯ Е ДУХ
, КОЙТО Е НАВСЯКЪДЕ

КАК СЕ РОДИ БЪЛГАРИЯ – 230 МЛН. ГОДИНИ, 15 МЛН. ГОДИНИ, 14 500 ГОДИНИ.

/“A bottom of a sea 230 000 000 years ago. A cave since 15 000 000 ago. The Magurata Cave is impressing even only as a natural phenomenon. The prehistorical paintings pretend to be the oldest on earth.“/

ВТОРА ЧАСТ,

1 – Открито е, че във вътрешността на живите клетки има гигантско електрическо, магнитно поле.

2 – Ние раздвижихме това електромагнитно поле, при образуване на словесните форми.

3 – На границата между световете, показано по такъв начин, ние разглеждаме възможността за създаване на невронни връзки, които предполагат възбуждането на интелект над възможната перспектива – добавено, че сме направили пътищата за обуславяне движението в мисълта.

4 – Ние предоставяме възможност за създаване на естествен интелект при използването на невронните връзки, които са налични във всеки от нас. Разширяването, раждането, образуването на същите, се свързва към биологичната мрежа на човешкия разум.

Чрез човешкия разум от друга страна, който сме разширили по естествен път, ние разглеждаме случващото се във Вселената там, където пристанището успокоено е във комуникативни вулкани, раждащи урагани.

5 – Което допринася разбирането, че Вселената практически е безкрайна, да бъде водещо при излъчването на мисловна субстанция във вид на светлинен сигнал, “псевдофотон” /незабележимо изгаряне/, чийто печат обуславя раждането на светлинен сигнал. Така се отделя конкретната информация към безкраен, разбираем донякъде свят, за който се казва:

”При определени обстоятелства, електроните, субатомните частици могат да комуникират помежду си в реално време, независимо от разстоянието между тях.“

6 – Съществува различно ниво на реалност, която не можем да възприемем, също едно сложно за изразяване измерение, което е аналог на моментното състояние там, където се забелязва. Вселената притежава изумителни свойства, особено когато го няма онова разделение между частиците и това означава, че всичко във Вселената ще е свързано помежду си от първото до последното. Всичко е във всичко и природата е безкрайна.

7 – Холографската природа на съзнанието, отговаря за преработването и разделянето по честоти на конвенционалната, човешка съзнателност, имаща праг на чувствителност, чийто образи ни показват реалност. Но каква е тази реалност, когато се съберат изследванията на мозъчния модел с теорията за Вселената, когато реалността е вторична във вид на трептене, което математически мозъкът го избира и сетивно превръща в реалност на осъзнатото битие, го имаме обяснено. Обяснено е също, че паметта се развива като продукт върху места, възприемащи първични сигнали.

8 – По такъв начин неврони от физиологически области изпълняват функция в паметта, чиято цел е да съхранява наличната информация, така и го прави.

9 – Ние предлагаме преживяване. Разбираме и че преживяването не кореспондира със сънищата, миражите, илюзията, нереалното естество.

Но всичко, което е казано и сме срещнали през живота си, е записано в мозъка и се складира във вероятностите на спомените; така информацията продължава да бъде активната част, която се разширява посредством познанието, конфигуриращо личното състояние, личността във всеки от нас /във волева перспектива/, която се ражда, показва, умира чрез трансформацията на ума към пространство от другата му страна. Докато страните са безкрайно число и това е в основата. Пътят към Бездната е динамика. Посредством динамиката на личното състояние, се предоставя възможност невронните връзки по автономен път, съответно през човешкия ни живот от една страна, да се разширяват – един път дадена “магистралата” и човек излиза над първичната недостатъчност, наречена хоризонти и търсенето му, получава съответните резултати. Именно заради тези не потърсени резултати преди, ние положихме камъка на посоката, на познанието, резултатно и ефективно. Конфигурира се възможността всеки от нас, да бъде човекът от бъдещето. Предварителната динамика е разрешена накратко с подреждане състоянието на мозъка, способен да възприема създаденото енергийно поле, което показва посоката, но и което съдържа възможността за показване на посока. Това определя конкретните ни, обективни възможности, ние да разберем какво се предлага, какво се изисква във времето и пространството. Което ще кажем е пренебрежимо малко към онова, което стои след това. Предлага се танто. Накратко и в съкратен вид, във вихрова психо-позиция са изнесени сигматично форми от псевдо`фотони, към облаци, които са правещи от познанието области съкратени към убеждението по пътя на логиката и при изграждането на съответната до`материя, кореспондираща с антиматерия – защо? Защото се отразява материя в мисълта, която е енергозависима към Вселената, от другата й страна. Всичко това се постига накратко при резонанс между “Ключ” с ключо-държателя, нека го наречем. От друга страна самият човек става съавтор (още…)